Veiling voor Amnesty

Acteur Henk van Ulsen veilt in Doorn kunstwerken van Driebergse en Doornse kunstenaars voor een goed doel: Amnesty International. Ruim vijftig kunstenaars uit Driebergen en Doorn hebben werk beschikbaar gesteld. De kijkdagen beginnen 18 maart. De veiling is op 24 maart. De kijkdagen zijn tot en met 23 maart van 16.00 tot 19.30 uur. De veiling begint vrijdag 24 maart 20.15 uur.
Utrechts Nieuwsblad van 1 maart 2000

Remu blaast fusie met Eneco af

Het Utrechtse energiebedrijf Remu heeft de fusie met Eneco (Zuid-Holland) en zes kleinere collega’s afgeblazen. Remu was bang dat de normale bedrijfsvoering ernstig in het gedrang zou komen, als alle energie en tijd zou worden gestoken in een ‘overhaaste’ fusie per 1 juni.
Utrechts Nieuwsblad van 1 maart 2000

Tentoonstelling feestelijk geopend

De tentoonstelling ‘Aangenaam: Wildbaan Zuidwest’ is vrijdag feestelijk geopend door wethouder van der Kletersteeg. De IVN-ers die de tentoonstelling hebben georganiseerd werden in de bloemetjes gezet. Ger Vink, Simone van Uden en Jacqueline Berkhout.
Stichtse Courant van 2 maart 2000

Broeihoop moet Driebergse ringslang redden

In het gebied van de Langbroekerwetering zijn er te weinig broeihopen voor het voortbestaan van de ringslang in dat gebied. Het IVN afdeling Kromme Rijn en Heuvelrug en de afdeling Groen van de gemeente willen als afsluiting van de pas geopende tentoonstelling ‘Aangenaam: Wildbaan Zuidwest’ op zaterdagmiddag 25 maart een broeihoop aanleggen.
Stichtse Courant van 2 maart 2000

Tien jaar teamgeest bij de VVV

Het is alweer tien jaar geleden dat Ingrid Stuger als nieuwe directeur van de VVV Driebergen-Rijsenburg aantrad. Ad Bom heeft een interview met haar over het reilen en zeilen van de VVV.
Stichtse Courant van 2 maart 2000

Ideeën waarbij niet direct naar de haalbaarheid wordt gevraagd

Dinsdag heeft de heer Jongeneel de eerste stimuleringssubsidie van het Volkshuisvestingsfonds uitgereikt. Deze eerste bijdrage wordt gegeven aan de Initiatiefgroep Centraal Wonen die hiermee een onderzoek kan bekostigen naar de haalbaarheid van de ideeën die de groep ontwikkeld heeft. Het fonds is een gezamenlijk initiatief van gemeente en AWV.
Stichtse Courant van 2 maart 2000

Colasoos Nix na de brand terug in carnavalsoptocht

Hans van den Ham heeft een interview met Rob Duijvekam, vrijwilliger/beheerder van de jeugdsoos Nix dat vorig jaar tijdens de carnavalsoptocht afbrandde.
Utrechts Nieuwsblad van 3 maart 2000

Nee, er valt helemaal Nix te blussen

Nix presenteerde zich goedgemutst tijdens de carnavalsoptocht in Driebergen. Vorig jaar brande de soos Nix uit ten tijde van de carnavalsoptocht. Op 24 maart wordt Nix heropend.
Utrechts Nieuwsblad van 6 maart 2000

Publiek mag kiezen

Tussen twee gigantische natte sneeuwbuien door werd in Driebergen de carnavalsoptocht gereden. Het was koud. De zon scheen magertjes tussen de wolken door, maar daarmee kon de kou nog niet verdreven worden. 23 deelnemers deden mee. Aan de toeschouwers werd gevraagd op papier in te vullen wie ze de leukste, beste, meest carnavaleske, origineelste deelnemer van de optocht vonden. Die deelnemer zal de publieksprijs ontvangen.
Nieuwsbode van 7 maart 2000

Vier woonprojecten krijgen subsidie: Leen Doeve-fonds maakt Driebergen leuker

Zeven jaar geleden lanceerde Leen Doeve het idee om kleine bewonersinitiatieven te stimuleren en indien nodig, daaraan eventueel geld ter beschikking te stellen. Toen Leen bij de AWV in dienst was getreden kon hij zijn idee ten uitvoer brengen. Directeur Radstake van de AWV stelde dan ook voor de geldstroom die nu in gang is gezet het  Leen Doeve-fonds te noemen.
Nieuwsbode van 7 maart 2000

Tien jaar dansen met Duga

Het volksdans- en muziekgezelschap Duga bestaat tien jaar. Ongeveer zestig bezoekers waren aanwezig om te genieten van het nieuwe repertoire van deze 25 man sterke muziek-, dans- en zanggroep.
Nieuwsbode van 7 maart 2000

Plan voor dorpsplein staat op losse schroeven

Het veelbesproken plan om het parkeerterreintje aan de Traaij ter hoogte van De Lei als dorpsplein in te richten staat op losse schroeven. De gemeentelijke welstandscommissie heeft een negatief advies uitgebracht: de ‘pleinfunctie’ zou in het ontwerp van projectontwikkelaar Havevast BV niet voldoende uit de verf komen.

Dit ontwerp werd reeds in 1997 gepresenteerd maar het negatieve advies kan betekenen dat het alsnog in de prullenbak verdwijnt. Volgens wethouder van de Kletersteeg wordt momenteel een voorstel ontwikkeld om uit de impasse te komen. Dit zal volgende week in het college van b&w besproken worden.
Stichtse Courant van 9 maart 2000

Subsidie voor restauratie

Het Prins Bernard Cultuurfonds Utrecht heeft aan de Stichting Vrienden van de Kerk St Petrus’banden een subsidie verleend om twee schilderijen die hangen in de kerk in Driebergen te doen restaureren. De subsidie bedraagt 6800 gulden.
Stichtse Courant van 9 maart 2000

Franse oorkonde voor twee Driebergenaren

Twee Driebergse oorlogsveteranen, de heren A. Loontjens en A. van Wijk, werden enige tijd geleden op bijzondere wijze verrast door een brief uit Frankrijk. In die brief zat een oorkonde ondertekend door de Franse staatssecretaris van Defensie. De twee Driebergenaren hebben in 1944 deelgenomen aan de invasie van Normandie.
Stichtse Courant van 9 maart 2000

Drie ambassadeurs aanwezig bij Midden Oosten-beurs in Nieuw Salem

De ambassadeurs van Israel, Egypte en Jordanië komen morgen naar Driebergen om de opening bij te wonen van de Midden Oosten-beurs die in Nieuw Salem wordt gehouden. De beurs wordt georganiseerd door de Driebergse reisorganisatie Drietour Reizen BV i.s.m. het Israëlisch Bureau voor Toerisme en El Al in Nederland.
Stichtse Courant van 9 maart 2000

CDN kampioen zonder te spelen

CDN is kampioen geworden van de vijfde klasse en promoveert naar de vierde klasse. Dit komt doordat de wedstrijd Kamerik-CDN werd afgelast en de enige concurrent Bunnik verloor tegen DEV in Doorn met 4-2.
Stichtse Courant van 9 maart 2000

Dalto A1 weer op weg naar AHOY

Afgelopen zaterdag won Dalto A1 van DVO A1. Door het onverwachte verlies van concurrent TOP plaats de ploeg van trainers en Harmke Schut en Marijke Schaafsma zich voor de halve finale. In de halve finale speelt de Driebergse ploeg tegen KVS uit Scheveningen.
Stichtse Courant van 9 maart 2000

Oude brandweerglorie herleeft tijdens Open Dag

De Vrijwillige Brandweer Driebergen-Rijsenburg houdt op 15 april (van 10.00 tot 16.00 uur) een open dag. Een bijzondere dag omdat dan de antieke brandweerauto uit 1947 de “Good Old Ford” gepresenteerd zal worden. Deze oude Ford is door de brandweerlieden in hun vrije tijd geheel gerestaureerd.
Stichtse Courant van 9 maart 2000

Bundeling spoor en weg ongewenst

Driebergen en Zeist zijn het eens. Spoorweg en snelweg moeten niet gebundeld, maar over het bestaande trace. De benuttingsvariant is uitgesloten; er moet hoe dan ook een nieuwe spoorweg worden aangelegd. Maar moet deze de grond, of juist de lucht in? Gisteravond bespraken de raadscommissies in zowel Zeist als Driebergen hun reactie op de HSL-Oost.
Utrechts Nieuwsblad van 9 maart 2000

Toerisme verbroedert op Driebergse beurs

Een symbolisch gebaar: het Midden Oosten is een toeristische trekpleister. De Israëlische ambassadeur Y. Gal, zijn Egyptische collega W. Hanafi en de Jordaanse consul, die de afwezigheid ambassadeur S.Mutawi verving, lieten zes witte duiven vliegen tijdens de opening van de Midden Oosten-beurs gisteren in Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad van 11 maart 2000

Buurman wil af van kinderdagverblijf

De buurman van kinderdagverblijf de Kleine Wereld in Driebergen ondervindt naar eigen zeggen overlast van joelende kinderen en met portieren slaande ouders. Overleg heeft niet geleid tot vermindering van de overlast, daarom moet het kinderdagverblijf weg. Dat is althans de mening van J. van Donselaar, zoon en raadsman van de buurman die last heeft van de overlast.
Utrechts Nieuwsblad van 13 maart 2000

Politiek Driebergen wil verdiepte ligging HSL

Er was een extra commissievergadering RO voor nodig om de gemeenschappelijke brief van de samenwerkende gemeenten Driebergen en Zeist aan de overheid, met betrekking tot de visie op de HSL, op tijd in Den Haag te kunnen bezorgen.
Nieuwsbode van 14 maart 2000

Doorn mag verder met asielzoekerscentrum

De Utrechtse rechter deed vrijdag uitspraak in een geschil tussen de gemeente Doorn enerzijds en de Stichting Woon- en Leefklimaat Park Boswijk en de Vereniging Leefbaar Doorn anderzijds. De rechter vond dat de gemeente juist had gehandeld door vergunning te verlenen om het voormalige opleidingsinstituut van de FNV te verbouwen tot asielzoekerscentrum.
Nieuwsbode van 14 maart 2000

Geert Mak in Driebergen

Er werden zelfs mensen terug naar huis gestuurd, omdat de zaal overvol was. De belangstelling voor de schrijver, die over zijn laatste boek kwam vertellen, was zeer groot. Het Literair Café in Champ’Aubert was uitverkocht.
Nieuwsbode van 14 maart 2000

Applaus voor VZOD

De Driebergse toneelvereniging VZOD speelde zaterdag “Lucy’s baby”. een blijspel van John Patrick. In de Aula van de Vrije School genoot het publiek van de voorstelling. VZOD heeft overigens nog ruimte voor mensen die de spelersgroep willen versterken. Wie belangstelling heeft kan bellen met Luidi Bakkenes, tel.0343-513673.
Nieuwsbode van 14 maart 2000

HSL: óf talud, óf tunnel

Met de ondertekening van de brief naar minister Netelenbos hebben Driebergen en Zeist gistermiddag een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de HSL Oost. Beide gemeenten geven als voorkeur aan een verhoogde (op een talud) of verdiepte (in een tunnelbak) over bestaand spoor.
Utrechts Nieuwsblad van 15 maart 2000

Openbaar debat over Driebergse gemeentepolitiek

Op woensdag 22 maart vindt in Champ’Aubert een openbaar debat plaats over het functioneren van de gemeentepolitiek in Driebergen. Het debat, dat georganiseerd is door GroenLinks, PvdA en D66 wordt geleid door de voormalige gemeentesecretaris Jessica Dijkman. Aanleiding is het rapport Elzinga.
Stichtse Courant van 16 maart 2000

Ondernemersvereniging wordt niet opgeheven

Er was donderdagavond grote belangstelling voor de jaarvergadering van de Ondernemersvereniging Driebergen Centrum. Deze drukte was begrijpelijk omdat een van de agendapunten was het voortbestaan van de ODC. Uiteindelijk kon er een nieuw bestuur gevormd worden door de heren Roeten, Van Gorkom en Van Vught.
Stichtse Courant van 16 maart 2000

Kerk en Wereld slaat nieuwe weg in

Ruim 50 jaar geleden werd Kerk en Wereld opgericht door Dr. J. Eijkman en Dr. W. Banning. De opzet was om vanuit de Hervormde Kerk na de oorlog te gaan werken aan de vernieuwing van kerk en samenleving. Tegenwoordig brengen de kerkelijke activiteiten te weinig op voor een sluitende exploitatie. Er moet een meer commerciële exploitatie komen.
Stichtse Courant van 16 maart 2000

Bewoners Langbroekerdijk gaan tot actie over

De bewoners van de Langbroekerdijk willen niet langer lijdelijk toezien dat er elke dag opnieuw levensgevaarlijke situaties ontstaan op deze weg. Onlangs vond er voor de derde keer in twee jaar een dodelijk ongeval plaats. Volgens bewoner Jan van der Klift moet er nu op korte termijn iets gebeuren, “want” zegt hij “anders gaan we zelf maatregelen nemen”.
Stichtse Courant van 16 maart 2000

Driebergenaar tot hoogleraar benoemd

De Katholieke Universiteit Brabant heeft dr. ing. J.T.M. van der Zee benoemd tot hoogleraar Business Transformation and Information Technology aan de faculteit der economische wetenschappen der KUB.
Stichtse Courant van 16 maart 2000

Driebergen en Zeist botsen met Bunnik

Het gezamenlijk standpunt van Driebergen en Zeist betreffende de aanleg van de HSL-Oost staat haaks op de visie van Bunnik. Laatstgenoemde gemeente pleit al jaren voor een bundeling van spoor en snelweg, maar Driebergen en Zeist wijzen deze gebundelde variant af. Dinsdag werd in Zeist door het Driebergse en Zeister college van b&w de brief aan de minister ondertekend waarin dit standpunt duidelijk wordt gemaakt.
Stichtse Courant van 16 maart 2000

Reconstructie Arnhemsebovenweg gaat een miljoen meer kosten

De reconstructie van de Arnhemsebovenweg, waaraan inmiddels al maanden wordt gewerkt, gaat ruim een miljoen meer kosten dan gepland was. De extra kosten worden veroorzaakt doordat de weg over de gehele lengte van Zeist tot Doorn, een nieuwe asfaltlaag moet krijgen. Met deze ‘behandeling’ was in de oorspronkelijke plannen helemaal geen rekening gehouden.
Stichtse Courant van 16 maart 2000

Bouwtekening moskee wijst volgens comité op mogelijke regionale functie

Het comité Belanghebbenden Akkerweg heeft op 29 en 30 maart twee buurtinformatieavonden belegd waarbij, zo staat in een nieuwsbrief, nadrukkelijk gesproken zal worden over de bouwtekeningen van het ontmoetingscentrum voor Turken en Marokkanen aan de Akkerweg. Die bouwtekeningen hebben opnieuw de tongen losgemaakt bij de bewoners omdat men geconstateerd heeft dat de moskeeën twee keer zo groot worden als men aanvankelijk gedacht had. Het comité vreest dat deze schaalvergroting te maken heeft met een regionale functie van het ontmoetingscentrum.
Stichtse Courant van 16 maart 2000

Geparkeerde auto’s als snelheidsremmers

Enkele bewoners van de Melvill van Carnbeelaan hebben andere bewoners van deze straat opgeroepen om vanaf aanstaande zaterdag hun auto’s niet meer in de berm of op de inrit van hun huis te parkeren, maar op het asfalt van de rijbaan. Volgens de bewoners kan hierdoor een lagere snelheid van het verkeer op deze laan worden afgedwongen.
Stichtse Courant van 16 maart 2000

Huizen De Drift moeten wijken voor HSL

Het plan dat Zeist en Driebergen hebben ontwikkeld voor de HSL heeft tot gevolg dat de huizen aan De Drift gesloopt moeten worden. De gemeente wil dat de bewoners daarvan zo snel mogelijk duidelijkheid wordt geboden door het ministerie, maar wenst ook voldoende ruimtelijke compensatie voor vervangende nieuwbouw elders binnen de gemeente.
Nieuwsbode van 16 maart 2000

HSL mag niet afdoen aan internationale allure Heuvelrug

Zeist en Driebergen hebben het antwoord gevonden op de problemen rond de komst van de hogesnelheidslijn en de verbreding van de A12: de bestaande tracés handhaven maar wel verbreden, ongelijke kruisingen, verhoogd of verlaagd spoor, ecologische verbindingszones voor fauna en een opgekalefaterd station. Kortom, er is een visie ontwikkeld waarmee beide gemeenten tonen hoe ze dit ecologisch kwetsbare gebied het derde millennium in willen loodsen. De buurgemeenten Maarn en Bunnik staat een geheel andere oplossing voor ogen.
Nieuwsbode van 16 maart 2000

Nieuwe moskeeën dubbel zo groot als die van ’97

Het Comité Belanghebbenden Akkerweg is verbaasd over het feit dat de nieuwe bouwtekening van de moskee, in vergelijking met die van 1997, die toen voldeed aan de wensen van de Turkse en Marokkaanse gemeenschap, nu twee keer zo groot is geworden. In plaats van 1 etage bestaan beide moskeeën nu uit 2 etages. Ze vrezen dat de regionale aantrekkingskracht daardoor vergroot wordt.
Nieuwsbode van 16 maart 2000

‘Ik eer mijn collega’

De Driebergse burgemeester R. van Rappard speelt mee in het Wijkse toneelstuk De Koning van Katoren, vrij naar het gelijknamig boek van Jan Terlouw. Hij doet dit als eerbetoon aan zijn afscheid nemende Wijkse collega Houtsma. Er werden zes burgemeesters aangeschreven om aan het toneelstuk mee te doen.
Utrechts Nieuwsblad van 16 maart 2000

Kamer wil extra rails voor HSL

Minister Netelenbos mag van de Tweede Kamer kijken naar het benutten van bestaand spoor. Toch ziet die liever dat ook naar het oosten van het land nieuwe spoorrails worden aangelegd, zoals dat ook bij de HSL-Zuid het geval is.
Utrechts Nieuwsblad van 17 maart 2000

‘Opheffen de Bongerd geen optie’

Het plan van een groep verontruste ouders van de Weideblomschool in Driebergen om de Bongerdschool op te heffen en volledig te integreren in de Weideblomschool is onhaalbaar. Dit zegt zowel onderwijswethouder H. Derksen als schooldirecteur K. Verkerk. Zij houden vast aan het oorspronkelijke plan.
Utrechts Nieuwsblad van 17 maart 2000

Netelenbos moet doorgaan met aanleg HSL-Oost

Alle fracties in de Tweede Kamer, op het CDA na, willen dat minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat de aanleg van de hogesnelheidslijn naar Duitsland doorzet. De flitstrein van Schiphol naar Frankfurt moet een alternatief bieden voor het vliegverkeer. Dat bleek donderdag tijdens het kamerdebat over de HSL.
Volkskrant van 17 maart 2000

Een wat kalme club jubileert

De Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu zet zich al een kwart eeuw in voor behoud en herstel van het monumentale karakter van het dorp. Anthon Keuchenius heeft een gesprek met twee “jonge honden” van de stichting, Rene Smorenburg en George Marlet.
Utrechts Nieuwsblad van 18 maart 2000

Kunstenaar en boer mikken op toerist

Natuurliefhebbers kunnen vanaf 1 april speciale routes in de Kromme Rijnstreek volgen en onderweg agrarische bedrijven aandoen. Om er in een onrendabel bedrijfsgebouw een expositie van een kunstenaar te bezoeken, een workshop te volgen of streekgebonden eten kopen. De routes doen Houten, Schalkwijk, ’t Goy, Werkhoven, Odijk, Bunnik, Cothen en Wijk bij Duurstede aan.
Utrechts Nieuwsblad van 20 maart 2000

Pompstations bij actie onder de loep

Tankstationhouders kunnen de komende drie maanden de politie en de milieuwetshandhavers op bezoek verwachten. In de regio’s Zuidoost Utrecht en Noordwest Utrecht wordt gecontroleerd of pompstations aan de milieuwetten voldoen. In Noordwest Utrecht doen alle gemeenten mee; in Zuidoost Utrecht alleen Zeist, Bunnik en Maarn. Driebergen, Doorn, Leersum, Amerongen en Wijk bij Duurstede laten het afweten.
Utrechts Nieuwsblad van 20 maart 2000

Champ’Aubert wordt bruisend ontmoetingscentrum

In een goed bezochte bijeenkomst heeft het bestuur van Champ’Aubert het nieuwe beleidsplan gepresenteerd aan het college van B&W en de gemeenteraad van Driebergen.
In het plan staat centraal dat Champ’Aubert een eigentijds centrum voor communicatie en ontmoeting wil zijn, dat o.a. een kunstcafé, een kindertheatercafé, een muziekcafé en een internetcafé herbergt. In het kunstcafé exposeren beeldende kunstenaars en vinden optredens plaats.
Speciaal voor de kinderen in Driebergen wil Champ’Aubert in samenwerking met de basisscholen een kindertheatercafé beginnen.
De muzikale zondagmiddagen zullen worden uitgebreid. Bezoekers van het muziekcafé kunnen niet alleen van de zeer succesvolle jazz-optredens genieten, maar ook van andere genres, zoals klassieke muziekuitvoeringen.
In het internetcafé kunnen jong en oud internetten. Bovenstaande ‘eigen’ activiteiten vormen de eerste pijler van Champ’Aubert.
De tweede pijler betreft de organisaties, die Champ’Aubert als thuisbasis hebben. Nu hebben twee bridgeclubs, het Literair café en de IVN (natuureducatie) hun ‘vaste stek’ in Champ’Aubert. In de toekomst zal dit wellicht ook gelden voor Omroep Driebergen en de stichting Sarah&Abraham.
De derde pijler is het faciliteren van Driebergse sociaal-culturele instellingen.
Als het om sociaal-culturele en natuureducatieve activiteiten gaat, biedt Champ’Aubert tegen bijzondere tarieven zaalaccommodatie aan.
Uiteraard blijft het mogelijk om Champ’Aubert tegen de aantrekkelijke normale tarieven te huren voor cursussen, vergaderingen, recepties of partijen.
Mede omdat de financiële basis gezond is – het jaar 1999 is evenals 1998 met een positief saldo afgesloten – ziet het bestuur volop mogelijkheden om van Champ’Aubert een uniek Driebergs ontmoetingscentrum te maken. Zonder subsidie van de gemeente is dit echter niet mogelijk. Of de plannen uit het beleidsplan gerealiseerd worden is daarom afhankelijk van de beslissing die de politiek zal nemen over het voortbestaan van Champ’Aubert.

Tekort van zwembad de Zwoer loopt verder op tot zes ton

Het tekort van het zwembad De Zwoer in Driebergen is vorig jaar toegenomen tot 600.000 gulden. Ook over het lopende jaar wordt een tekort verwacht. “Maar we krabbelen uit de dip”, aldus zwembadvoorzitter W. Derksen. De laatste jaren kampt het zwembad met teruglopende inkomsten en oplopende kosten. Het exploitatietekort groeide daardoor tot 3 ton in zowel 1998 als 1999. Omdat de reservepot al leeg was, heeft het zwembad een schuld van 600.000 gulden. De Zwoer krijgt vanaf dit jaar 180.00 gulden boven op de jaarlijkse subsidie van een half miljoen om de opgelopen tekorten te dekken.
Utrechts Nieuwsblad van 21 maart 2000

Feest om het offer van Abraham

Groot feest was het afgelopen week voor de islamitische gemeenschap. Het offerfeest werd gevierd om te herdenken, dat Allah Ibraim’s hand tegenhield toen hij op het punt stond zijn oudste zoon te doden om hem aan Allah te offeren. Een mannetjesschaap werd plaatsvervangend offerdier. Slachtplaats Rijsenburg in Driebergen biedt al 23 jaar gelegenheid om schapen en koeien op islamitische wijze te slachten.
Nieuwsbode van 21 maart 2000

Speeltuin moet in oktober klaar zijn

De nieuwe voorzitter van het bestuur van de Driebergse Kinderboerderij is voor veel Driebergenaren geen onbekende. Albert Wessels, in juli 40 jaar in het openbaar onderwijs, was 30 jaar directeur van de basisschool De Bongerd. Daar is hij nu weer leraar. Tevens was hij 15 jaar secretaris van zwembad De Zwoer, penningmeester van de volkstuinvereniging Moesakker en voorzitter van toneelgezelschap VZOD. Albert Wessels volgt Betty Schiebaan op. De nieuwe voorzitter hoopt dat de nieuwe speeltuin in oktober klaar is.
Nieuwsbode van 21 maart 2000

Buurtvereniging Juliana krijgt nieuwe koelinstallatie cadeau

Dankzij sponsering van de Driebergse slijter Hans van der Vught kon de 25 jaar oude koeling in het clubhuis van Juliana vervangen worden. De buurtvereniging Juliana bestaat al sinds 1922.
Nieuwsbode van 21 maart 2000

Burgemeester krijgt eerste kievitsei

Jan de Kruyf (15) vond voor het derde opvolgende jaar op 15 maart het eerste kievitsei in de gemeente Driebergen. Het ei is aan de burgemeester aangeboden.
Nieuwsbode van 21 maart 2000

Publiek debat gaat van start

Het is opvallend hoezeer Driebergenaren voor de toekomst van Driebergen in beweging komen. Het voorjaar zit in de lucht. Als krokussen komen nieuwe initiatieven als een speer omhoog. Zal de bloei net zo kort zijn als die van de krokus? “Nou”, zegt Tijn Evers, “de bolletjes zullen blijven”. Van de vier initiatiefnemers doen Tijn en Fons van den Broek vandaag de publiciteit. Ze praten met elan. Ze weten wat ze willen. Lange tenen hebben ze niet. Het moet ook zeker gezellig blijven. De stichting Publiek Debat Driebergen-Rijsenburg is een van de initiatieven die het dorp bestuurlijk op een gemeenschappelijke toekomstvisie wil zetten.
Nieuwsbode van 21 maart 2000

Classicus start boekenweek

Bij boekhandel Jacques Baas luiden Petra en Lars de boekenweek in met een lezing van de classicus Wolther Kassies, leraar op het Reviuslyceum in Doorn en vertaler van klassieke werken. Hij hield een pleidooi voor het meer lezen van de klassieken, zeker nu het aanbod groter dan normaal is en vertelde waarom het boeiend blijft om de klassieke werken te lezen.
Nieuwsbode van 21 maart 2000

Kruispunt Traaij-Arnhemsebovenweg week langer afgesloten dan gepland

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het kruispunt Amhemsebovenweg -Traaij. Bij het aanleggen van de riolering is de gemeente op een aantal zaken gestoten, die voor vertraging van de werkzaamheden hebben gezorgd.

Bij het opengraven bleek dat een gastransportleiding op een andere hoogte lag dan op de tekeningen stond aangegeven. Hierdoor kon de rioolbuis er niet onderdoor. Hetzelfde bleek het geval te zijn bij een waterleidingbuis. Deze beide leidingen moesten op een andere hoogte gelegd worden.
Dit gaf een vertraging in de werkzaamheden die niet meer binnen de planning ingelopen kon worden. Het gevolg hiervan is dat het kruispunt niet op vrijdag 31 maart weer kan worden opengesteld. De aannemer doet zijn uiterste best om de uitloop van de planning zo kort mogelijk te houden. Hij heeft verlenging van de planning gekregen tot vrijdag 7 april. De gemeente beseft dat de afsluiting van het kruispunt voor veel mensen grote hinder geeft en betreurt het dan ook dat door onvoorziene omstandigheden het kruispunt langer dan gepland afgesloten blijft.

Stichtse Courant 23 maart 2000

Wethouder Driebergen blijft optimistisch

De Arnhemsebovenweg een miljoen gulden duurder dan begroot. Het Salempleintje afgestemd door de welstandscommissie. Duurzaam veilig op een vertraging van anderhalf jaar. De afsluiting van de Traaij weer een kwartaal uitgesteld. Het zit de Driebergse wethouder R. van de Kletersteeg niet mee. Toch wil de wethouder niet horen van tegenvallers.
Utrechts Nieuwsblad van 22 maart 2000

Driebergs pluche aantrekkelijk

De gemeente Driebergen is in trek als burgemeesterspost. Reageerden 10 jaar geleden nog negen kandidaten voor de functie van eerste burger, nu zijn dat er 27. Driemaal zoveel. Tien jaar geleden werd R.A. ridder van Rappard gekozen uit de 9 kandidaten. In deze ronde hebben zes zittende burgemeesters belangstelling getoond voor de burgemeesterspost. Onder de 27 kandidaten bevinden zich vijf vrouwen. De VVD is met 10 belangstellenden de grootste vertegenwoordige partij. Daarna komen CDA en D66 met ieder 7 kandidaten. Een kandidaat is lid van Groen Links. Van Rappard neemt in juni afscheid.
Utrechts Nieuwsblad van 22 maart 2000

Ouders willen één gebouw voor alle Dolfijn-leerlingen

Een groep ouders van ‘Weideblom-kinderen’ heeft een omvangrijk en gefundeerd plan ontwikkeld om alle leerlingen van openbare school Dolfijn in één gebouw onder te brengen. Met dit plan reageren ze op het tamelijk ingrijpende spreidingsvoorstel van de directie van Dolfijn.
Stichtse Courant van 23 maart 2000

Voorstel: Herinrichting Traaij zonder Salem-pleintje

De meerderheid van b&w stelt aan de raad voor om een nieuw herinrichtingsplan (z.g. beeldkwaliteitsplan) te ontwikkelen voor het winkelgebied aan de Traaij. De raad kan uit twee voorstellen kiezen: reconstructie met een nieuwbouw van het Salem-pleintje of een plan voor het Traaijgebied zonder het pleintje. De meerderheid van het college geeft de voorkeur aan het plan zonder pleintje. Wethouder Derksen kiest voor de andere variant. Uiteindelijk zal de gemeenteraad beslissen.
Stichtse Courant van 23 maart 2000

Bezuinigingen in de welzijnssector

In de zojuist verschenen welzijnsvisie is aangekondigd dat het college van b&w voorstelt de subsidies voor Champ’Aubert, de Revius muziekschool en het HAFA stop te zetten.
Stichtse Courant van 23 maart 2000

Nieuwe wijkchef Driebergen-Rijsenburg

Met ingang van 1 mei is mevrouw Margriet Algera (29) tot politiewijkchef voor Driebergen en Bunnik benoemd. Zij volgt de huidige wijkchef Koopmans op.
Stichtse Courant van 23 maart 2000

Drie villa’s op plek van tuincentrum

De bouw van drie woningen op het terrein van tuincentrum De Bunt in Driebergen is ‘aanvaardbaar’. Dit stelt de gemeente in een reactie op een ingediend bouwplan. Het tuincentrum kwam anderhalf jaar geleden met een plan voor meerdere appartementen, maar daarvoor was de toegangsweg te smal.
Utrechts Nieuwsblad van 23 maart 2000

Driebergen wil in sneltreinvaart visie ontwikkelen

Het is een fraai dorp, Driebergen. Groen, ruim en goed bereikbaar. Maar het dorp vergrijst. Of beter gezegd het ontgroent, jongeren kunnen er nauwelijks terecht. Hoe moet het verder met Driebergen? Daarover debatteert het dorp dezer dagen. Gisteren ging het over wonen en voorzieningen, a.s. dinsdag gaat het debat over verkeer, vervoer en natuur en milieu. Het slotdebat vindt plaats op 10 april.
Utrechts Nieuwsblad van 24 maart 2000

Nieuw tijdperk ingeluid voor Nix

De geurende verf in het Driebergs jongerencentrum Nix luidt een nieuw tijdperk in voor het jongerenwerk in Driebergen. Wethouder Henk Jan Derksen stelde daar de brand van vorig jaar verantwoordelijk voor. Dankzij de brand heeft het jongerenwerk in Driebergen een nieuwe impuls gekregen, stelde hij gisteren tijdens de officiële opening van het centrum.
Utrechts Nieuwsblad van 25 maart 2000

Provinciale tv op losse schroeven

Omroep Amersfoort heeft gisteravond de oprichting van een provinciaal Utrechtse tv-zender op losse schroeven gezet. De ledenvergadering van de Amersfoortse omroep gaat niet akkoord met de statuten die komende maandag bij de notaris zouden worden ondertekend.
Utrechts Nieuwsblad van 25 maart 2000

Kunstveiling Doorn brengt 15 mille op voor Amnesty International

Acteur Henk van Ulsen was gisteravond in Doorn beslist niet in vorm. Hij was niet in staat van de kunstveiling voor Amnesty International een spetterend festijn te maken. Toch bracht de veiling uiteindelijk nog 15.000 gulden op voor de mensenrechtenorganisatie. In totaal bracht het evenement bruto 25.000 gulden op.
Utrechts Nieuwsblad van 25 maart 2000

Provincie zegt omroepen de wacht aan

Voor de provinciale televisie in Utrecht was het vanochtend nu of nooit. Gedeputeerde M. Kallen-Morren (VVD) van mediazaken zei niet bereid te zijn nieuwe onderhandelingen te voeren voor een provinciaal televisiestation.
Utrechts Nieuwsblad van 27 maart 2000 

Teleurstelling over op zwart blijven Nedersticht TV

In de provincie Utrecht is teleurgesteld gereageerd op het mislukken van de plannen voor een provinciaal televisiestation. Tot vorige week leek Utrecht eindelijk een eigen zender te krijgen. Op het laatste moment kwam Omroep Amersfoort, een van de drie partners, met aanvullende eisen. Dit was de anderen een stap te ver.
Utrechts Nieuwsblad van 28 maart 2000

Radio M en Omroep Utrecht samen in TV

Omroep Utrecht en Radio M mogen, na het afhaken van Omroep Amersfoort, van het provinciebestuur samen regionale televisie maken. Ze moeten van de provincie wel al op 1 mei beginnen.
Utrechts Nieuwsblad van 29 maart 2000

Omroep Driebergen eindigt te bestaan

Omroep Driebergen heeft besloten haar activiteiten als lokale radio-omroep voor Driebergen-Rijsenburg te beëindigen. Op 16 april aanstaande zal de laatste uitzending de lucht in gaan. De belangrijkste redenen om te stoppen zijn het niet kunnen voldoen aan de eisen van de mediawet, een onvoldoend draagvlak voor dit medium onder de driebergse bevolking en een chronisch gebrek aan nieuwe, goede, ervaren, bestuurders. Ook het terug lopen van het aantal ervaren radiomakers speelt een belangrijke rol.
Omroep Driebergen is opgericht in 1994 door Esther van der Lelie, Jean Marlet en voorzitter Rob van der Sluis. In 1996 is daadwerkelijk met de uitzendingen gestart. Nu, bijna 4 jaar later, wordt “de stekker eruit getrokken”. Het besluit kent een tweetal hoofdoorzaken.

De mediawet
De controle op de mediawet waaraan lokale publieke omroepen in Nederland dienen te voldoen is de laatste jaren aanzienlijk verscherpt. Twee belangrijke eisen uit die wet:

  1. Het programma-aanbod van een lokale omroep dient voor minstens 50% te bestaan uit lokaal gerichte programma’s en van die 50% mag slechts 20% “amusement” zijn. Het blijkt feitelijk een onmogelijke taak om in een kleine gemeenschap als Driebergen met alleen maar vrijwilligers die eis naar behoren in te vullen. Het is zoiets als de lokale krant, die net voldoende nieuws kan brengen voor een wekelijkse uitgave, elke dag proberen uit te brengen.
  2. De lokale omroep dient een onafhankelijke “programmaraad” te hebben als representatieve afspiegeling van de driebergse bevolking. De belangrijkste taak van de programmaraad is controle uitoefenen op de inhoudelijke kant van de uitzendingen van Omroep Driebergen. Het is niet gelukt de programmaraad conform de eisen van de wet in stand te houden.

Het bestuur van Omroep Driebergen is verantwoordelijk voor het naleven van de regels gesteld in de mediawet en ziet geen (verdere) mogelijkheid meer om hier aan te kunnen voldoen. Zij draagt en neemt hiervoor de verantwoordelijkheid.

Draagvlak
Vaak is er getwijfeld aan de luisterdichtheid van de lokale omroep. Omroep Driebergen heeft daarom door bureau Intomart in de zomer van 1999 een luisteronderzoek laten uitvoeren. De resultaten waren in procenten uitgedrukt goed maar er zijn de volgende kanttekeningen.
Het medium radio heeft in z’n algemeenheid veel aan betekenis ingeboet in de loop der jaren. Andere vormen van entertainment zoals TV en internet voeren nu de boventoon. Het meest wordt er nog radio geluisterd in de auto en op het werk. Voor een lokale omroep is dat niet gunstig daar zij maar in een beperkt gebied te ontvangen zijn en de werkzame forensen maar weinig op hebben met driebergs nieuws. Daarnaast hebben vele commerciële muziekzenders als SKY-radio zeer succesvol hun intrede gedaan. Procentueel wordt Omroep Driebergen nog niet zo slecht beluisterd, in absolute aantallen betreft het slechts een handvol luisteraars.
Een ander aspect t.a.v. het draagvlak van Omroep Driebergen is het gebrek aan belangstelling van de vele verenigingen en instellingen die Driebergen rijk is om hun activiteiten via dit medium kenbaar te maken. Blijkbaar wordt Omroep Driebergen niet als een belangrijk, informatief en serieus medium beschouwd en dat na ruim 4 jaar.
Dit gebrek aan belangstelling vertaalt zich ook naar de aanwas van nieuwe programmamakers en bestuurders. Zo zijn er momenteel nog maar 4 bestuursleden, ontbreekt het aan een PR-commissie, aan een redactieraad, aan een hoofdredacteur etc etc. Advertenties in kranten en het nodige lobbywerk heeft niet tot de noodzakelijke aanvullingen geleid.
Het bestuur kan dan ook niet anders concluderen dan dat er binnen de driebergse gemeenschap onvoldoende draagvlak voor het medium lokale radio is en dat de concurrentie van andere media en andere stations te sterk is.

Financieel
Vele andere lokale omroepen sneuvelden door gebrek aan geld. Dat is bij Omroep Driebergen niet het geval. Door een strikt financieel beleid is het de omroep gelukt nimmer in de schulden te geraken.

De medewerkers
Het bestuur vindt het bijzonder spijtig de medewerkers van Omroep Driebergen deze mededeling te moeten doen. De medewerkers hebben in de loop der jaren geheel belangeloos grote inzet voor onze omroep getoond en de betrokkenheid van een ieder was vaak hartverwarmend.

Het einde
Omroep Driebergen zal z’n laatste uitzending op zondag 16 april tussen 15.00 en 16.00 uur over Driebergen uitstralen. Daarna zullen de bruikbare spullen verkocht worden. Na ontbinding van alle contracten met derden zal ook de stichting ontbonden worden. Het is de bedoeling dat e.e.a. voor de zomer geheel afgerond is.

Boeiende discussieavond bestuurlijke vernieuwing

Vorige week vond een discussieavond plaats over bestuurlijke vernieuwing georganiseerd door D66, GroenLinks en de PvdA. De discussie werd geleid door oud-gemeentesecretaris Jessica Dijkman en de problematiek werd ingeleid door Jan Vis, lid van de Raad van State en de commissie Elzinga. Een panel bestaande uit Neeltje Schravesande (PDR), Ab Berger (RPF/GPV) en wethouder Henk Jan Derksen (D66) ging in op de inleiding en discussierde met de zaal.
Stichtse Courant van 30 maart 2000

Steun voor Dolfijnplan

De raadscommissie Wemo heeft maandag steun gegeven aan het plan van de directie van openbare school Dolfijn om de leerlingen over de twee locaties te spreiden. Dit plan had onder een groot deel van de ouders nogal wat weerstand opgeroepen.
Stichtse Courant van 30 maart 2000

Kooijman Groep BV

Al vele jaren staat een aantal grote kantoorgebouwen aan de Stationsweg tegenover het station Driebergen-Zeist. Welke bedrijfsactiviteiten zich daar afspelen is bij velen onbekend. Aan de gevel staat een naambordje: Kooijman Groep BV. Deze onderneming bestaat op 15 april veertig jaar. Ad Bom heeft een interview met de huidige directeur eigenaar Martin Sturkenboom.
Stichtse Courant van 30 maart 2000

Griezelen populair bij voorlezers

Afgelopen donderdag was de regionale ronde van de Nationale voorleeswedstrijd in de bibliotheek van Woudenberg. Uit Driebergen deed Desiree Mosterd van de Zonheuvel mee. Het merendeel van de voorlezers had een griezelboek gekozen.
Stichtse Courant van 30 maart 2000

College erkent het ontbreken van een adequate aanpak

Het Driebergs college van b&w vindt niet dat er sprake is geweest van een ‘miscalculatie’ maar erkent wel dat een adequate aanpak heeft ontbroken bij de aanpak van de Arnhemsebovenweg. Enkele weken geleden melden wij u dat de reconstructie van de Arnhemsebovenweg een miljoen meer moet kosten omdat alsnog gebleken zou zijn dat een nieuwe asfaltlaag nodig is voor de weg. Dit gegeven heeft nogal wat stof doen opwaaien. Het college van b&w heeft, vooral naar aanleiding van een open brief in deze krant van de VVD, getracht de zaken te verklaren. Volgens b&w werd de prioriteit gelegd bij de herinrichting van de weg (op aandringen van de gemeenteraad) en daardoor is het opstellen van een meerjarenprogramma voor groot onderhoud in de knel gekomen.
Stichtse Courant van 30 maart 2000

Welzijnsbezuinigingen van tafel geveegd

De leden van de raadscommissie WEMO hebben maandag vrijwel unaniem laten weten het niet eens te zijn met de bezuinigingen die door b&w in de onlangs gepresenteerde welzijnsvisie zijn voorgesteld. Het plan was de subsidie van Champ’Aubert stop te zetten en ook de subsidiering van het muziekonderwijs (waarvan de Reviusmuziekschool en harmonie Aurora profiteren) af te bouwen.
Stichtse Courant van 30 maart 2000

Geboeid door Doodgoed

Op uitnodiging van de Werkgroep Kerk en Israël speelde Kees van der Zwaard in de Maranathakerk, solo, Doodgoed. Deze schrijver, theoloog en theatermaker poneerde zich in deze theatersolo met zijn fascinatie voor goed en kwaad, religie, verraad en verdraagzaamheid. Het was een voorstelling die, na afloop, nog doorging. Er was veel belangstelling.
Nieuwsbode van 30 maart 2000

Ontroerend requiem

In een stampvolle Oude Kerk te Zeist gaf het Projectkoor Utrechtse Heuvelrug onder leiding van de Driebergse Laetitia Schouten zaterdag tweemaal een uitvoering van het Requiem van Mozart.
Nieuwsbode van 30 maart 2000

Gemeente wil Amersfoort toch bij regionale televisie

Het Amersfoortse stadsbestuur beraadt zich over een poging om Omroep Amersfoort alsnog de contracten te laten tekenen voor provinciale televisie.
Utrechts Nieuwsblad van 31 maart 2000