Alternatief plan tracé weg en snelle trein

De colleges van Zeist en Driebergen willen dat de Hogesnelheidslijn (HSL) Oost en de verbrede snelweg A12 (Arnhem-Utrecht) de bestaande trein- en wegtracés volgen. De gemeente Bunnik en de bestuurlijke begeleidingsgroep (BGG) prefereren op delen bundeling van spoor en A12. Beide colleges willen samen 115.000 gulden uitgeven voor een onderzoek van hun variant.
Utrechts Nieuwsblad van 1 maart 1999

Provincie verliest slag om bedrijven

De provincie Utrecht dreigt de slag om nieuwe bedrijven te verliezen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Werknemersvereniging Midden-Nederland en VNO-NCW. De bereikbaarheid is de afgelopen twee jaar zienderogen afgenomen, er is geen personeel te krijgen en er is een tekort aan bedrijfsruimten.
Utrechts Nieuwsblad van 1 maart 1999

Procedure bouw moskee binnenkort van start

Binnen enkele weken start de gemeente Driebergen een procedure die de bouw van een moskee aan de Akkerweg mogelijk moeten maken. Omwonenden lieten al eerder weten hiertegen bezwaar aan te tekenen.
Utrechts Nieuwsblad van 3 maart 1999

Geel-wit, terwijl rood beloofd was

Een veertigtal families, vooral woonachtig aan de Sterrenboslaan en Hogesteeg, heeft ernstig bezwaar tegen het gebruik van lichte geel-witte bakstenen bij de nieuwbouw van Rehoboth aan de Hogesteeg. Volgens deze bewoners (die zich intussen verenigd hebben in het buurtcomité ‘De Steen des Aanstoots’ ), is het gebruik van deze steen in tegenspraak met de toezegging die is gedaan tijdens de informatieavond over deze nieuwbouw.
Stichtse Courant van 4 maart 1999

Ludwin Halewijn: nieuwe coördinator Vluchtelingenwerk Driebergen

Ad Bom heeft een interview met Ludwin Halewijn en Dick van Soest. Deze laatste is de voorzitter van de Stichting Vluchtelingenwerk Driebergen. De Stichting is gevestigd aan de Hoofdstraat 102. Vrijwilligers zijn van harte welkom en kunnen voor informatie en aanmelding bellen met Ludwin Halewijn, tel. 0343-515285.
Stichtse Courant van 4 maart 1999

Dominee de Vries vertoont historische filmbeelden

Ad Bom interviewt dominee Piet de Vries die a.s. dinsdag 9 maart om 19.45 uur in centrum Nieuw Salem films zal vertonen die hij tussen 1955 en 1994 o.a. over de ontwikkeling van Driebergen maakte. Te zien zijn o.a. de brand in het Grote Bos, de komst van burgemeester van Boetzelaer, de restauratie van Sparrendaal, de jubileumviering van Kerk en Wereld, enkele 4 mei herdenkingen en bevrijdingsfeesten, het 65-jarig jubileum van Aurora, de vernieuwing van de Traaij, enz.
Stichtse Courant van 4 maart 1999

College laat zich leiden door advies Multicultureel Instituut

Het Driebergs college van b&w laat zich bij de aanpak van de bouw van een moskee/ontmoetingsruimte voor de Turkse en Marokkaanse gemeenschap leiden door het advies van het Multicultureel Instituut dat in zes punten aangeeft hoe gehandeld moet worden. Het college heeft de bewoners van de Akkerweg per brief op de hoogte gesteld. Dezen voelen zich overvallen. Jan de Beer heeft in het artikel een gesprek met de heer Geerts, woordvoerder van het comité Akkerweg.
Stichtse Courant van 4 maart 1999

Voorlichting en controles moeten gedrag verkeersdeelnemer verbeteren

Werken aan veilig verkeer vergt een lange adem. Dit blijkt uit het nieuwste werkplan van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht. In 1999 starten weinig nieuwe projecten. ROV zet het huidige beleid van veel voorlichting en “Duurzaam Veilig” voort. Voor veiligheidsactiviteiten krijgt Zeist 24.000 gulden. Driebergen, Doorn en Maarn ontvangen ieder 10.000 gulden.
Nieuwsbode van 4 maart 1999

‘Ik had het niet anders willen doen’

De Drieberger Jonkheer Jan Willem Steengracht van Oostcapelle (71) nam op 5 maart 1999 na 29 jaar afscheid van het agrarisch onderwijs. Als voorzitter van het bestuur van het AOC Midden-Nederland maakte hij de nieuwbouw in Houten mee. Nu de school een fusie voorbereidt met drie andere AOC’s in het land vindt hij het welletjes en laat hij zijn ‘kindje’ aan anderen over. Nelly Jacobs heeft een interview met hem.
Utrechts Nieuwsblad van 5 maart 1999

Kosten huwelijk weer voor rechter

De gemeente Driebergen weigert de kosten te betalen voor het huwelijk dat een inwoonster sloot in de Verenigde Staten. Dit was de inzet van het hoger beroep dat gisteren diende voor de Utrechtse rechtbank. Eerder veroordeelde de kantonrechter Driebergen tot betaling van de kosten. Uitspraak over zes weken.
Utrechts Nieuwsblad van 6 maart 1999

Messa di Gloria schot in de roos

Een enthousiast publiek beloonde de Driebergse dirigente Laetitia Schouten en het Projectkoor Utrechtse Heuvelrug zaterdag tot twee keer toe met een daverend, minuten durend applaus. Messa di Gloria van Puccini, uitgevoerd als middag en avondconcert, bleek in de Zeister Josephkerk een schot in de roos. Evenals het avondoptreden voor de pauze van het vocaal ensemble Changeant. Een twaalfkoppig kamerkoor dat eveneens onder leiding van Schouten, werken van Purcell en Mozart ten gehore bracht.
Utrechts Nieuwsblad van 8 maart 1999

Centrum voor Marokkanen en Turken op Akkerweg komt er

Reeds drie wethouders beten er hun tanden op stuk. Op de komst van een, nieuw te bouwen, multicultureel centrum op de plaats waar zij eerder in een oude school op de Akkerweg de Turkse en Marokkaanse bewoners hun onderkomen hadden. Vanwege perikelen en bezwaren van omwonenden, schakelde de verantwoordelijk wethouder. R. v.d. Kletersteeg, het Multicultureel Instituut (MCI) in, dat problemen zou inventariseren bij autochtonen en allochtonen en dat daarna de gemeente zou adviseren over een mogelijk vervolg. Dit op 11 februari gedateerde advies aan de gemeente is integraal overgenomen.
Nieuwsbode van 9 maart 1999

Doorn onderhandelt over groot asielzoekerscentrum

Het voormalige conferentieoord A.C. de Bruyninstituut aan de Driebergsestraatweg in Doorn wordt naar alle waarschijnlijkheid ingericht als asielzoekerscentrum. De COA (Centrale Opvang Asielzoekers) is daarover in onderhandeling met projectontwikkelaar van der Boom, de eigenaar van het centrum. Naar verwachting zullen begin van de zomer zo’n 350 asielzoekers hun intrek nemen in het voormalige conferentieoord. De bewoners van Park Boswijk, een serviceflat pal naast het toekomstig centrum hebben gisteravond een bijeenkomst belegd. Onduidelijk is of zij de komst van het centrum willen verhinderen. De gemeente Doorn heeft volgens woordvoerder Olde geen enkel bezwaar.
Utrechts Nieuwsblad van 9 maart 1999

Burgemeesters halen verhaal bij Casema

“Het is schandalig zoals Casema omgaat mijn zijn abonnees. Ik heb overwogen alle burgers te adviseren het minimale pakket te nemen,” zegt burgemeester Jansen van Bunnik Vanmiddag voert hij samen met zijn collega’s van Driebergen en Leersum overleg met Casema met het doel de wijzigingen in het pakket met minimaal twee maanden uit te stellen.
Utrechts Nieuwsblad van 9 maart 1999

Utrecht wil klaarheid over plan vliegverkeer

Gedeputeerde Staten van Utrecht willen zo snel mogelijk overleg met minister Netelenbos van verkeer over plannen om meer en lager te vliegverkeer boven Soesterberg toe te staan. GS antwoorden dit op vragen van de statenfractie van Groen Links. Groen Links keert zich resoluut tegen de uitbreiding van het vliegverkeer boven Midden Nederland.
Utrechts Nieuwsblad van 10 maart 1999

Invoering keuze-tv is niet te stoppen

De invoering van keuze-tv in Driebergen, Bunnik en Leersum is niet tegen te houden. Dat zei kabelexploitant Casema gisteren in een gesprek in een gesprek met burgemeesters Janssen van Bunnik en Feith van Leersum en wethouder Derksen van Driebergen. Beide partijen zijn het erover eens dat de voorlichting van Casema over keuze-tv slecht is geweest, maar dat keuze-tv niet tegen te houden is.
Utrechts Nieuwsblad van 10 maart 1999

‘Het Wapen’ krijgt nieuw uiterlijk maar behoudt sfeer

Sinds begin februari verkeert Het Wapen, zoals het restaurant aan de Hoofdstraat tegenover het Kerkplein wordt genoemd, in kennelijke staat van verbouwing. Niet de eigendom van het uit 1811 daterende pand ging over, maar de exploitatie van het restaurant is in handen gekomen van Onno Zuurbier en Bart van Dijk.
Nieuwsbode van 11 maart 1999

‘Zonder Auto’ traint voor RoPa-run

Marjolein Hulscher heeft op z’n minst twee passies. De eerste is: hardlopen, de tweede is: zich inzetten voor een bewuster gebruik van de auto bij sportevenementen. Het komend weekend is zij in haar element omdat dan beide passies regelijkertijd aan hun trekken kunnen komen. Netty Krook heeft een interview met Marjolein Hulscher die zich, samen met zeven andere hardlopers, voorbereidt op deelname aan de RoPaRun (van Rotterdam naar Parijs). Haar team laat zich niet begeleiden door auto’s, maar door fietsen.
Nieuwsbode van 11 maart 1999

Enquêtes onder boeren en landgoedeigenaren moeten meer zicht geven op de toekomst

De stuurgroep Langbroekerwetering vindt het belangrijk om te weten welke ideeën er leven onder de boeren over de toekomst van hun bedrijf. Alle boeren worden binnenkort bezocht en krijgen een enquête voorgelegd. De uitkomst van deze enquête zal door de stuurgroep worden gebruikt om maatwerk te leveren in het uitvoeringsprogramma.
Stichtse Courant van 11 maart 1999

Een man die wist wat hij wilde

Afgelopen vrijdag is op 95-jarige leeftijd de heer Gerke de Jong overleden. De heer De Jong was niet alleen de oprichter van de gelijknamige drukkerij/uitgeverij, maar heeft er ook voor gezorgd dat in Driebergen-Rijsenburg al meer dan zestig jaar een eigen, zelfstandig nieuwsblad verschijnt: De Stichtse Courant. In 1936 liet Gerke de Jong deze krant voor het eerst van de persen rollen. Jan de Beer schetst in het artikel de levensloop van de heer De Jong.
Stichtse Courant van 11 maart 1999

Zowel Akkerweg-comité als raadsfracties beraden zich

Het comité Akkerweg heeft alle buurtbewoners een nieuwsbrief gestuurd naar aanleiding van de recente ontwikkelingen betreffende de bouw van een moskee / ontmoetingscentrum voor de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. Vorige week maakte het college van b&w bekend dat een zes punten tellend advies van het Multicultureel Instituut Utrecht om tot de bouw van bovengenoemd centrum aan de Akkerweg te komen, integraal is overgenomen. Ruim 100 huishoudens in de “Akkerweg-wijk” werden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld door b&w.
Stichtse Courant van 11 maart 1999

Veel inwoners zijn woedend over de ‘keuze van Casema’

Diverse inwoners van Driebergen zijn verontwaardigd over de introductie van keuze-tv door de Casema. Niet alleen de samenstelling van de twee zenderpakketten (basis- en pluspakket) heeft tot woedende reacties geleid, ook de verhoging van 3,95 gulden voor gebruikmaking van het pluspakket stuit op felle weerstand. Casema wordt bestookt met boze telefoontjes en hekelende brieven.
Stichtse Courant van 11 maart 1999

Ludiek, attractief en zonder dwang

Ad Bom doet verslag van de door de ENFB belegde bijeenkomst ter voorbereiding van de geplande autoloze zondag op 19 september a.s. Een vijftien tal mensen uit verschillende organisaties kwamen met voorstellen die door een comité verder zullen worden uitgewerkt. Belangstellenden kunnen contact opnemen met tel. 0343-512752
Stichtse Courant van 11 maart 1999

The Shoes in Driebergen

The Shoes komen naar Driebergen. De band uit Zoeterwoude die in de tweede helft van de zestiger jaren de ene na de andere hit scoorde, treedt zaterdag 10 april op tijdens het Goud van Oud-festival dat in samenwerking met de Omroep Driebergen in Het Grote Bos wordt gehouden.
Utrechts Nieuwsblad van 15 maart 1999

Provincie start aanleg fietspad tussen Driebergen en Doorn

In vergelijking met andere fietspaden in de provincie gebeuren er relatief veel ongelukken op het fietspad langs de N225 tussen Doorn en Driebergen. Om de veiligheid te verbeteren begint de provincie op 23 maart met de voorbereiding van de reconstructie van dit fietspad.
Nieuwsbode van 16 maart 1999

Kinderboerderij zoekt dringend vrijwilligers

’t Woelige nest is dringend op zoek naar vrijwilligers voor de verzorging van dieren. Gedacht wordt aan geïnteresseerde ouders, jongeren of Vutters . Mocht de wervingsactie niet slagen dan zal de kinderboerderij vrijwel zeker sluiten.
Nieuwsbode van 16 maart 1999

In partnerteam werken aan verbreding A12 en HSL

Commissaris van de Koningin in Utrecht, mr Boele Staal, was vrijdagmiddag op werkbezoek in de gemeente Maarn. In de raadszaal stelden burgemeester en wethouders twee onderwerpen aan de orde: de problematiek rond de HSL/A12 en het kruispunt Woudenbergseweg. M.b. t. de A12 en de aanpassing van de A12 wil Staal graag een partnerteam ontwikkelen, waarin alle betrokkenen (de politiek, financiers, bouwers, enz.) samenwerken om de plannen te ontwikkelen.
Nieuwsbode van 16 maart 1999

DHV doet onderzoek naar alternatieven HSL-Oost/A12

In een extra commissievergadering op 2 maart     is besloten dat de gemeenten Driebergen en Zeist gezamenlijk een onderzoek laten instellen door DHV naar de diverse tracés.
Nieuwsbode van 16 maart 1999

Driebergs college oneens over biezenveld

In het Driebergs college is onenigheid ontstaan over de plaats waar het tweede biezenveld moet komen. De burgemeester en wethouder Altena willen de ijsbaan er aan opofferen, de wethouders van de Kletersteeg en Derksen willen er een belendend weiland voor opkopen.
Utrechts Nieuwsblad van 17 maart 1999

Driebergen wil aanpassing van tv-tarief

De tarieven die de Casema hanteert bij de invoering van keuze-tv liggen onder vuur van de gemeente Driebergen. Wethouder H.J. Derksen overweegt een klacht neer te leggen bij de Nederlandse Mededingings Autoriteit. Hij vindt dat de Casema de tarieven moet veranderen.
Utrechts Nieuwsblad van 17 maart 1999

Driebergen laat burgers met begroting spelend

Driebergen laat volgende maand dertig inwoners een begrotingsspel spelen. Bedoeling is deelnemers en toeschouwers duidelijk te maken voor welke moeilijke keuzes de bestuurders van de gemeente soms staan. Dit alles in het kader van de burgerraadpleging waarvoor 1250 aselect gekozen burgers in april een vragenlijst krijgen voorgelegd.
Utrechts Nieuwsblad van 18 maart 1999

Eerste kievietsei aangeboden aan de burgemeester

Evenals vorig jaar was de 13-jarige Jan de Kruijf de vinder van het eerste kievietsei op 15 maart op een weiland aan de Gooijerdijk.
Stichtse Courant van 18 maart 1999

Herbouw van jeugdsoos Nix start niet voor zomervakantie

Ondanks de voortvarende aanpak van zowel gemeente als de SWD, zal de herbouw van jeugdsoos Nix niet voor de zomer kunnen starten. Dit heeft wethouder Derksen (D66) meegedeeld naar aanleiding van een Plan van Aanpak dat volgende week door de commissie WEMO wordt besproken.
Stichtse Courant van 18 maart 1999

VVD is ‘beducht voor Zeist’ bij aanpak HSL-Oost / A12

“Wij zijn beducht voor Zeist, deze gemeente wil ons station”. Met die woorden maakte VVD-fractievoorzitter Bas de Vogel tijdens de raadsvergadering duidelijk dat hij het niet eens is met een gezamenlijk project van Driebergen en Zeist om de varianten van de HSL Oost?A12 te onderzoeken. De overige partijen waren het geheel niet met hem eens.
Stichtse Courant van 18 maart 1999

Afstoten van sportpark De Woerd heeft voor gemeente geen voordelen

Het college van B&W ziet vooralsnog geen aanleiding om het beheer van sportpark De Woerd te privatiseren. Wel wil het college toestemming geven aan hockeyclub Shinty om een tweede kunstgrasveld aan te leggen en vervolgens het beheer en het onderhoud van dit sportpark over te dragen aan de hockeyvereniging.
Stichtse Courant van 18 maart 1999

Groen

Burgemeester van Rappard van Driebergen en directeur A.J. Roelofs van de Sociale Werkvoorziening Zeist SWZ ondertekenen vandaag een contract waarmee het inzetten van medewerkers van de SWZ bij de buitendienst van Driebergen officieel wordt. De samenwerking wordt voor vier jaar vastgelegd.
Utrechts Nieuwsblad van 23 maart 1999

Verzakking van raadhuis blijkt mee te vallen

De verzakking van het Driebergs gemeentehuis valt mee. Er volgt nog een laatste meting. Daarna beslist de gemeente of de verbouwing van het gemeentehuis doorgang vindt en of de plaatsing van noodgebouwtjes nodig is. Anthon Keuchenius tekent uit de mond van T. Grintjes van de gemeente op: “Maar voorlopig zie ik die keten er niet komen. De behoefte aan meer ruimte is er nog wel, maar de dringende nood is voorbij, nadat we intern wat hebben geschoven”.
Utrechts Nieuwsblad van 24 maart 1999

Driebergen wil weiland voor ijsbaan

De gemeenteraad van Driebergen ziet in meerderheid meer in het aankopen van een weiland dan in het opofferen van de ijsbaan voor het realiseren van een biezenveld. Voor voorzitter Donselaar van de 113 jaar oude ijsvereniging De Eendracht was dit een opluchting.
Utrechts Nieuwsblad van 25 maart 1999

Schaepman heeft zijn vingers terug

Bijna zes maanden nadat hij aan het karwei begon, heeft de Meernse restaurateur John Scheer het Schaepmanmonument in Driebergen in zijn oude glorie hersteld. Sint Joris heeft zijn neus terug, Schaepman zijn vingers. In het artikel heeft Anthon Keuchenius een gesprek met de restaurateur over het verloop van de werkzaamheden.
Utrechts Nieuwsblad van 25 maart 1999

Uitstekend voorjaarsconcert harmonie Aurora

Ad Bom doet verslag van het voorjaarsconcert van Aurora in de Grote Kerk j.l. zaterdag. Het concert had als thema ‘Het dierenrijk in de muziek’.
Stichtse Courant van 25 maart 1999

Omwenteling binnen een Driebergse kerkgemeenschap

Onder het motto “kerkdiensten voor mensen die nooit zin hebben om naar de kerk te gaan” zal de Baptisten Gemeente zich voortaan presenteren als ‘Xpoint” (cross-point). Met posters, duizenden uitnodigingen en reclame op streekbussen tracht Xpoint de verandering onder de aandacht van het publiek te brengen.
Stichtse Courant van 25 maart 1999

Geen dorpshuis voor Sparrennarren

Carnavalsstichting De Sparrennarren krijgen van B&W geen medewerking bij het realiseren van een dorpshuis (feestaccommodatie). De stichting is op zoek naar een feestaccommodatie omdat de IVA-zaal in verband met geluidsvoorschriften maar beperkt gebruikt kan worden.
Stichtse Courant van 25 maart 1999

Zorgservice Vitras en Thuiszorg en Maatschappelijk werk De Bilt-Zeist gaan definitief fuseren

De directies van Thuiszorg en Maatschappelijk Werk De Bilt-Zeist en Zorgservice Vitras hebben in overleg met beide Raden van Toezicht besloten om op korte termijn te fuseren. De OR-en hebben positief geadviseerd. Tot tenminste 1 juli 1999 blijven de beide werkorganisaties zelfstandig en onder eigen naam functioneren.
Stichtse Courant van 25 maart 1999

Verkoop van UNA mogelijk vertraagd

De verkoop van stroombedrijf UNA aan het Amerikaanse Reliant dreigt vertraging op te lopen. Dit is het gevolg van een motie die gisteren in de Tweede Kamer is ingediend.
Utrechts Nieuwsblad van 26 maart 1999

Applaus voor plan hogesnelheidslijn

De gemeenten Bunnik en Maarn hebben gisteren applaus geoogst van de vaste leden van de Tweede Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat voor hun plannen m.b.t. de hogesnelheidslijn-oost. Of er volgend jaar harmonie zal zijn tussen Bunnik, Driebergen, Zeist en Maarn is nog de vraag: Bunnik en Maarn hebben een sterke voorkeur voor een gebundelde aanleg van spoor en snelweg. Driebergen en Zeist weten het nog niet.
Utrechts Nieuwsblad van 27 maart 1999

Mogelijk versnelde reconstructie kruispunt

Het kruispunt Traaij-Arnhemsebovenweg wordt mogelijk met voorrang heringericht. De haast komt voort uit het defect raken van de overjarige verkeerslichten. Na nog een tijdje oranje geknipperd te hebben, legden de verkeerslichten een maand geleden definitief het loodje. Moeilijkheid bij het naar voor halen van de reconstructie is een bezwaarschrift dat vindt dat dat gedeelte van de Arnhemsebovenweg 30km-zone moet worden. Bij vervanging van de defecte installatie is er eigenlijke sprake van een kapitaalvernietiging van 60000 gulden omdat volgende winter het kruispunt gereconstrueerd wordt.
Utrechts Nieuwsblad van 30 maart 1999

Inwoners ‘praten mee’ over uitgaven

Aan welke gemeentelijke uitgavenposten willen Driebergers meer uitgeven en aan welke minder? Daar probeert de gemeente via een enquête achter te komen. Bij 1250 Driebergers vallen volgende week twee vragenlijsten in de bus. Driebergen wil met de resultaten van het onderzoek een prioriteitenlijstje opstellen. Daarnaast is de enquête bedoeld om de ‘betrokkenheid van de burger bij het bestuur’ te vergroten. Anthon Keuchenius doet verslag van de gisteren gehouden commissievergadering.
Utrechts Nieuwsblad van 31 maart 1999