Heuvelrugnieuws van vrijdag 1 juni 2007

Valentijn Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.40 uur  temperatuur: 15 °C

meer foto’s van deze straat

Succesvolle werkbijeenkomst Beleidsplan Recreatie en Toerisme

DOORN  De gemeente organiseerde woensdagavond 30 mei een geslaagde werkbijeenkomst voor het concept beleidsplan Recreatie en Toerisme. Doel van de avond was om samen met alle belanghebbenden na te denken over de toekomst van recreatie en toerisme in onze gemeente. De opkomst was goed: bijna vijftig vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven, natuurorganisaties en Nationaal Park, historische verenigingen en musea, gemeenteambtenaren en raadsleden waren van de partij. Ook de beide wethouders, Emmy van Wijngaarden (recreatie) en Roy Pamboer (toerisme), legden hun oor te luister. In een prettige sfeer is nagedacht over projectideeën die het recreatief-toeristisch product verder kunnen verbeteren. De beste ideeën zijn beloond met een prijs.

De gemeente is zich ervan bewust dat recreatie en toerisme een belangrijke sector is. Begin dit jaar is gestart met het opstellen van beleid ten aanzien van recreatie en toerisme. De gemeente doet dit samen met de recreatief-toeristische sector. Hiervoor is een klankbordgroep in het leven geroepen met een brede vertegenwoordiging van de sector die het proces begeleidt. Ook zijn er interviews afgenomen met verschillende organisaties die zich bezighouden met recreatie en toerisme.

De werkbijeenkomst was een volgende gelegenheid mee te denken en input te leveren. Drie profielen stonden centraal tijdens de avond:

 • de beleving van het Nationaal Park,
 • nieuw leven inblazen van de oude weelde van landgoederen en kastelen,
 • het ruime verblijfsaanbod.

Er werd gekeken naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden, maar ook naar het beter uitwerken, beter verbinden en beter vermarkten van het bestaande aanbod. Op een creatieve manier is door alle aanwezigen een bijdrage geleverd.

In de bijeenkomst zijn enkele honderden ideeën aangedragen. De gemeente gaat nu aan de slag om al deze ideeën verder uit te werken en hieruit een activiteitenprogramma voor de komende jaren samen te stellen. Als dit gereed is wordt het definitieve plan in juli op de gemeentelijke website geplaatst. In het najaar volgt een informatiebijeenkomst waarin het plan wordt gepresenteerd waarbij er ook gelegenheid is tot inspraak.

Ronde van Austerlitz afgelast door onweer

AUSTERLITZ   Regen en onweer hebben donderdagavond een abrupt einde gemaakt aan de 45-ste wielerronde van Austerlitz. Tijdens de wedstrijd van de A-amateurs barstte het noodweer los, waarop de organisatie besloot de wedstrijd stil te leggen.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Hoe maakt de gemiddelde 65-plusser het in Midden-Nederland?

DOORN  Gisteren maakte de GGD Midden-Nederland in Doorn voor de gemeenten in het Oosten van het werkgebied van de GGD, de regionale cijfers bekend van het seniorenonderzoek. “Senioren in beeld” is het tweede onderzoek binnen vier jaar, dat de GGD houdt naar de gezondheid, zelfredzaamheid en leefsituatie van 65-plussers. De GGD doet dit in opdracht van de gemeente, die deze gegevens nodig heeft bij het opstellen van beleid. Daarvoor viel afgelopen najaar bij ruim 11.500 zelfstandig wonende 65-plussers in de regio Midden-Nederland een vragenlijst van de GGD op de mat. 65% van deze groep vulde de vragenlijst in en stuurde deze terug naar de GGD.

Lichamelijke gezondheid en zelfredzaamheid
Het onderzoek heeft veel gegevens opgeleverd. Wat opviel was dat in regio Midden-Nederland bijna 60% van de ouderen tenminste één chronische ziekte of langdurige aandoening heeft. Ruim een kwart van de senioren uit het onderzoek ervaart hierdoor lichamelijke beperkingen. De meest voorkomende aandoeningen zijn hoge bloeddruk en gewrichtsslijtage. Daarnaast is een sterke toename van het aantal ouderen met osteoporose en ernstige rugklachten te zien.
Ondanks deze vaak vervelende lichamelijke ongemakken worden ouderen gestimuleerd zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Dit lukt alleen als ouderen hun zelfredzaamheid en welbevinden weten te behouden. Een grote bedreiging voor de zelfredzaamheid is vallen in en om het huis. In de regio is één op de zes senioren tenminste één keer gevallen in de afgelopen drie maanden.

Mantelzorg
Van de zelfstandig wonende 65-plussers maakt 16 procent gebruik van thuiszorg en leunt 10 procent op informele zorg van echtgenoot, kinderen, familie of buren. Door de toenemende vergrijzing en de stijging van het aantal werkende vrouwen neemt het potentieel aan mantelzorgers af. Zorgen voor voldoende mantelzorgers en een goede ondersteuning voor mantelzorgers blijft daarom een belangrijk aandachtspunt. Het onderzoek laat zien dat mantelzorgers de zorg als zwaar ervaren als de zorg gegeven wordt aan de partner of kinderen of vanwege geestelijke achteruitgang of psychische problemen.

Psychische gezondheid
Depressie, angststoornissen en eenzaamheid komen veel voor bij ouderen. Ruim twee op de vijf ouderen in Midden-Nederland heeft er last van. Opvallend voor de regio is dat eenzaamheid vaker voorkomt dan landelijk gemiddeld is. Het onderzoek laat voor eenzaamheid een ongunstige ontwikkeling zien ten opzichte van het GGD onderzoek in 2001. Een ander opmerkelijk resultaat is het ruime en vooral langdurige gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen. Dit is verontrustend omdat deze middelen verslavend werken en mede de oorzaak kunnen zijn van valongelukken.

Gezonde leefstijl
Verbetering van de leefstijl (niet roken, bewegen, gezonde voeding en matig alcoholgebruik) kunnen het ontstaan van ziekten, maar ook het beloop van een reeds bestaande ziekte beïnvloeden. Op het gebied van leefgewoonten laat het onderzoek zien dat het aantal mannen met ernstig overgewicht sterk is toegenomen. Ook het overmatig gebruik van alcohol geeft reden tot zorg; 11% drinkt onverantwoord veel alcohol. Voor mannen betekent dit dat ze gemiddeld meer dan drie glazen per dag drinken en voor de vrouwen meer dan twee glazen per dag. Overmatig alcoholgebruik veroorzaakt veel negatieve effecten op de gezondheid. Zeker in combinatie met medicijnengebruik.

Naast de bovengenoemde resultaten geeft het onderzoek ook een beeld van het zorggebruik, sociale participatie en de woonsituatie van ouderen. Alle resultaten staan uitgebreid gepresenteerd in het rapport ‘Senioren in Beeld’. Dit kunt u opvragen bij de GGD Midden-Nederland of via de website www.ggdmn.nl

De GGD maakt momenteel per gemeente een overzicht van de lokale resultaten en bespreekt deze in vervolgens met de betreffende gemeente. Daarna maakt de GGD deze resultaten bekend via een persbericht en de website van de GGD.

Aantreffen hennep

ZEIST  In een woning aan de Pr. Irenelaan trof de politie op donderdag omstreeks 13.40 uur diverse zakken met gedroogde henneptoppen aan. De politie was gevraagd naar die woning toe te komen op verzoek van de energiemaatschappij. Die had bij een controle vastgesteld dat er was geknoeid met de elektriciteitsmeter en dat er hennep in de woning lag. De 70-jarige bewoonster is aangehouden.

Rhenen voorziet tekorten in de toekomst

RHENEN   Rhenen moet bezuinigen. Hoewel de gemeente dit jaar in de plus staat, voorziet het college grote tekorten in de toekomst. De verkoop van Eneco moet eenmalig de reserves aanvullen met twee en half miljoen euro.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Aangehouden op verdenking van heling/diefstal fietsen

ZEIST  Een 30-jarige man uit Zeist is donderdagmiddag aangehouden op verdenking van heling/diefstal. Na een tip van een getuige trof de politie een geparkeerde bestelbus aan op de Prinses Margrietlaan die was volgeladen met fietsen.
De politiemensen zagen dat de fietsen niet waren voorzien van sloten en dat een vrije nieuwe fiets recentelijk was gestolen in Utrecht. De Zeister verklaarde dat hij de fietsen via Marktplaats.nl had gekocht. De man werd ingesloten in het bureau en is inmiddels in verzekering gesteld. De volgeladen bestelbus werd met een takelwagen veilig gesteld aan het bureau. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 2 juni 2007

Lindelaan 3-5 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10:10 uur
temperatuur: 20 °C

meer foto’s van deze straat

Fiets d’r Uit 2007 vernieuwd

AMERONGEN  De organisatie van Fiets d’r Uit heeft voor zaterdag 9 juni 2007 een totaal andere koers uitgezet in vergelijking met de voorgaande jaren. Vooral het terrein voor de poort van Kasteel Amerongen zal totaal anders van opzet zijn.
Geen oude ambachten meer! Er is gekozen voor een zwaar accent op bewegen en gezondheid in de verschillende marktkramen en het centrale podium.

Een thema, dat ook aansluit bij het door de nationale en lokale overheid geëntameerde sportbeleid gericht op jong en oud te stimuleren te bewegen. Dat is nu precies het nieuwe elan, dat de organisatie van Fiets d’r Uit naar buiten wil uitdragen.

De fietstocht.
De bekende fietstocht van 35 km is gehandhaafd, want je moet de naam van onze organisatie de eer geven, die het toekomt. De tocht voert over een prachtig parkoers van onze Utrechtse Heuvelrug gemeente.

De beweeg en gezondheidsmarkt.
Op het marktterrein zullen verschillende plaatselijke sportverenigingen zich presenteren. Tegen een geringe vergoeding voor het goede doel kan het publiek volop meedoen met de getoonde activiteiten.
Sommige sportverenigingen zullen op het centrale podium demonstraties geven, zoals judo, step aerobic, spinning en een optreden van de muziekband Traffic Light.
Ook is er een route uitgezet om kennis te maken met Nordic Walking, dat opgezet is door Aart Stigter uit Amerongen en de firma Steenwijk uit Leersum. Het is zelfs mogelijk deel te nemen aan een clinic om met deze sportieve manier van wandelen in aanraking te komen.

Helma Zenner van Zenner Dance Masters zal demonstraties verzorgen met haar dansschool.

Informatie over gezonde voeding mag en zal niet ontbreken. Deze producten worden gepresenteerd in een marktkraam en tevens is er een workshop ‘hapjes’ maken, waar aan kan worden deelgenomen.

Evenals in alle voorgaande jaren krijgen de jonge kinderen alle aandacht en zullen voor hen verschillende activiteiten worden georganiseerd.

De familiedag.
Fiets d’r Uit wordt in 2007 een dag van bewegen en gezond bezig zijn voor de gehele familie. Een dag niet alleen voor de inwoners uit Amerongen, maar juist voor de gehele gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Stichting Kokila
De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Stichting Kokila, die direct hulp verleent aan kleinschalige projecten in India en Suriname. Met de opbrengst van deze dag wordt een schooltje gebouwd in India.

Kiwanis en Sponsors.
Dit is nu het derde jaar, dat Fiets d’r Uit in niet geringe mate door Kiwanis Amerongen-Leersum wordt ondersteund. Heel veel vrijwilligers zijn het gehele jaar druk in de weer om een prachtig programma op te zetten, om sponsos voor advertenties en prijzen voor de verloting te vinden.
Zonder de sponsors geen Fiets d’r Uit!

Antropia renoveert

DRIEBERGEN Cultuur- en Congrescentrum Antropia sluit van 1 juli t/m 30 september haar deuren sluiten om per 1 oktober het vernieuwde Antropia te kunnen presenteren. De officiële opening zal plaatsvinden op 17 december 2007.

Heuvelrugnieuws van zondag 3 juni 2007

Parklaan Driebergen: vanaf Hoofdstraat
foto: © Renk Knol
tijd: 11:55 uur
temperatuur: 19 °C

meer foto’s van deze straat

Beroving pizzakoerier

ZEIST  Op zaterdag 2 juni omstreeks 20.45 uur is een 16-jarige uit Zeist het slachtoffer geworden van een beroving. De jongen, een pizzakoerier, had een bestelling weg te brengen bij een adres aan de Laan van Vollenhove. Hier werd hij onder bedreiging van een wapen door een onbekende man beroofd van zijn geld. Vervolgens ging de verdachte er te voet vandoor. Het zou gaan om een man met licht gekleurde huidskleur die een zwarte bril droeg. De verdachte droeg een grijze muts, een zwarte trui met een grijze streep over de borst en een zwarte broek. Getuigen of personen met meer informatie kunnen contact opnemen met de politie in Zeist via tel. 0900-8844.

Steekpartij

LEERSUM  De politie heeft op zaterdagavond 2 juni omstreeks 20.00 uur op de Rijksstraatweg een 24-jarige man uit Leersum aangehouden op verdenking van het steken met een mes. Hierbij zou een man uit Amerongen (personalia en letsel onbekend) gewond zijn geraakt. Dit vond plaats op een terras bij een horecagelegenheid.
Zowel slachtoffer als verdachte werden afgevoerd naar het ziekenhuis voor behandeling. Verdachte had letsel aan zijn hand en moest hier aan worden geopereerd. De politie stelt een nader onderzoek in naar de aanleiding van de steekpartij.

Verdachte inbraak aangereden en aangehouden

DOORN  De politie heeft op 2 juni omstreeks 18.15 uur een 19-jarige man uit Driebergen aangehouden op de Dorpsstraat. Een collega herkende de verdachte alszijnde een man die werd gezocht voor een inbraak in een sportcomplex aan de Weidestraat in Driebergen op 28 mei 2007. De politie reed direct naar de locatie en trof de verdachte aan. Hij werd aangesproken door een agent en de verdachte ging er vervolgens vandoor. Hij stak hierbij de rijbaan over en werd aangereden door een 58-jarige autobestuurder uit Doorn. Hierdoor liep de verdachte diverse snijwonden op. Omdat vluchtgevaar bestond, werd de verdachte geboeid en ging een agent mee in de ambulance om de verdachte te laten behandelen in het ziekenhuis. Daarna werd de verdachte naar het bureau gebracht en Hij zit vast voor nader onderzoek.

Jachthoornblaasgroep zoekt oefenruimte

Ingezonden door Edwin de Bies
DOORN Reeds 39 jaar ben ik woonachtig in Doorn. Sinds enkele jaren ben ik muzikaal leider van een jachthoornblaasgroep ’t Sticht. Daar deze groep op dit moment maar uit 7 betalende leden bestaat hebben wij geen groot budget. Wij hebben ongeveer 6 jaar geblazen in de kantine van de camping de Heihoek langs de postweg. Nu blazen wij sinds 2 jaar in het voormalige asielzoekerscentrum in Groenekan. Dit gaat helaas in september van dit jaar tegen de vlakte. Wij zijn wanhopig op zoek naar betaalbare accommodatie. Enkele hebben wij gevonden maar € 50,- voor het gebruik van de acc. voor 2 uur is te veel voor ons. We blazen donderdags ’s avonds het gehele jaar door. Het grootste deel van onze groep bestaat uit WAO’ers en gepensioneerden. Mijn vraag is, is er ruimte voor deze groep van nostalgische muziek makers.
Met vriendelijke groet,  Edwin de Bies, Muzikale leider van ’t Sticht, tevens Coördinator Muzikale Zaken  van de Nederlandse Vereniging van Jachthoorn Blazers. www.t-sticht.nl  www.nvjb.nl

Man doodde vrouw en daarna zichzelf

ZEIST  Een echtelijke ruzie heeft geleid tot het fatale drama in de flatwoning aan de Warande in Zeist. Volgens de politie heeft een man (43) zijn vrouw (39) met geweld om het leven gebracht en vervolgens zichzelf van het leven beroofd.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Dalto B1 plaatst zich ook voor veldfinale

DRIEBERGEN  Dalto B1 moest afgelopen zaterdag tegen ASVD om een ticket naar de finale te verdienen. De nummers 1 en 3 van het Nederlands kampioenschap in de zaal stonden op het veld weer tegen elkaar.
Dalto had zich ruim voor einde van de competitie al geplaatst voor deze kruisfinale en ASVD moest tot en met de laatste wedstrijd dit ticket verdienen, wat het terecht deed. Deze kruisfinale werd gespeeld op neutraal terrein in Harderwijk.

vergroot foto

De wedstrijd begon heel overtuigend in het voordeel van de ploeg uit Driebergen. Al snel stond het 5 tegen 1, er leek geen wolkje aan de lucht en Dalto B1 speelde zeer volwassen en goed korfbal. Ongeveer 10 minuten voor rust scoorde Dalto moeilijker en voelde ASVD dat er mogelijkheden waren. Het publiek van ASVD ging achter hun spelers staan, die veel agressiever begonnen te spelen. Dalto B1 stond onder druk, en lieten zich ook nog door de niet altijd sportieve opmerkingen van ASVD-supporters uit hun spel halen. De rust kwam maar net op tijd met 9 tegen 5 op het scorebord, voordat ASVD de wedstrijd kon laten kantelen. Na de rust was Dalto weer scherp zoals het begin van de wedstrijd. ASVD begon met het openen van de score, maar dit was het signaal voor Dalto om echt aan te zetten. Via veel afwisselende aanvallen en scores van meerdere Dalto-spelers werd ASVD op grote afstand gezet. Bij 19 tegen 7 floot de uitstekend fluitende scheidsrechter voor het einde en mocht Dalto B1 zijn veldtitel van vorig jaar gaan verdedigen.

Een knappe prestatie van Dalto B1 door eerst kampioen van Nederland in de zaal te worden en nu opnieuw in de finale om het veldkampioenschap te strijden.

De vereniging uit Driebergen is goed vertegenwoordigd in de jeugd-finales voor het veldkampioenschap want naast Dalto B1 verdienden ook de C1 en A1 afgelopen zaterdag een ticket voor de finale in Rotterdam. En komende zaterdag kan ook het eerste team Dalto/DSB Bank zich plaatsen voor de senioren-finale. Wilt u deze dag ook beleven en zien hoe misschien 4 Dalto teams kampioen van Nederland worden kijk dan op www.dalto.nl

Tien keer Heuvelrug door Gaudier Ensemble

DRIEBERGEN Een volle kapel van Arca Pacis aan het Kloosterlaantje In Driebergen genoot vanmiddag van het slotoptreden van het Gaudier Ensemble. Het ensemble rond de Leersumse Marieke Blankensteijn bestaat uit een tiental topmusici uit Duitsland, Zweden, Nederland en Engeland.
Het kamerorkest was voor de tiende maal in successie te gast op de Heuvelrug en vierde dit met een programma rond composities van Johannes Brahms.


Wie er niet geweest is heeft wat gemist!
Aan publiciteit heeft het niet ontbroken, de posters met aankondigingen van het festival waren ruimschoots verspreid over de Heuvelrug. Toch is er voor deze muziek blijkbaar slechts een klein publiek. Voor wie van klassieke kamermuziek houd is dit een geweldig mini-festival. De kwaliteit is TOP, niets provinciaals maar is zeker ‘concertgebouw-niveau’. Wat een voorrecht om hierbij aanwezig te mogen zijn. Het publiek was muisstil en genoot met volle teugen.
De muziek was tijdens het slotconcert af en toe omlijst met enkele vogelgeluiden die door een open raam naar binnen kwamen.
Kortom, proficiat aan het orkest en de organisatie en we kijken nu al uit naar volgend jaar. 
Karin & Arjan Muil, 4-6-2007

Heuvelrugnieuws van maandag 4 juni 2007

 
Dennenhorst 35-37 Driebergen
foto: © Robert Wassens
tijd: 9.10 uur  temperatuur: 19 °C

meer foto’s van deze straat

Beursvloer Heuvelrug, 14 juni Landgoed Ginkelduin

LEERSUM Op donderdag 14 juni 2007 wordt op Molecaten Landgoed Ginkelduin van 16-18 uur voor de tweede maal de Beursvloer Heuvelrug gehouden. De Beursvloer is een initiatief van de Fortis Bank die als hoofdsponsor optreedt.

Wat is de beursvloer ?
De beursvloer is een ontmoetingspunt waar verenigingen en ondernemingen elkaar ontmoeten. Hierbij worden diensten met elkaar uitgewisseld en in een match vastgelegd door Notaris Ingeborg van Schuppen. Net als op de echte Beursvloer zijn er hoekmannen die de beide partijen bij elkaar brengen om tot een vruchtbare uitwisseling van een vraag en aanbod van een dienst te komen. Het gaat hierbij niet om geld. Er worden op het evenement maatschappelijke behoeftes verhandeld; een bedrijf dat zijn betrokkenheid met de samenleving concreet wil vormgeven en een steentje wil bijdragen kan een match maken met een stichting, een vereniging of instelling. Vorig jaar werden er 50 matches gemaakt met een totale waarde van  Euro 65.000. Voor de bepaling van de waarde is Accountant van Vliet aanwezig.

Hoe gaat de beursvloer precies in zijn werk ?
Om precies 16.00 uur op 14 juni 2007 slaat Burgemeester Naafs op de gong en gaan de onderhandelingen beginnen. Bij de 4 hoekmannen kan hulp ingeroepen worden om snel tot een match te komen. Op een groot scherm zullen vraag en aanbod met behulp van een beamer gepresenteerd worden. Er is veel ruimte voor netwerken en contacten leggen. Een speaker zal de partijen die nog zoekende zijn om hun vraag naar een dienst bij elkaar praten. Zo ontstaat er net als op een echte beursvloer veel “handel in diensten” De Beursvloer is een vorm van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en een echte win-win situatie voor alle betrokkenen. Fortis omarmt de Beursvloeren in Nederland.

Voorbeeld van een match
De Historische Toneel Groep in Amerongen heeft voor haar uitvoering materialen en timmerlieden nodig voor een podium en een decor. Er is een aannemer die deze dienst aanbiedt. Hij krijgt als tegen prestatie hiervoor terug een aantal vrijkaarten voor zijn personeel en zijn relaties. Of een foto-video bedrijf die voor een groot toernooi aanbied om er een mooie reportage van te maken. Voor zijn relaties krijgt hij gratis tribuneplaatsen en een vip behandelingen.

Jaarrekening 2006 sluit positief

DOORN  De Jaarrekening 2006 van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is door b&w in concept vastgesteld en ter definitieve vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De Jaarrekening wordt behandeld in de raadsvergadering op donderdag 28 juni. Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt de Jaarrekening ook behandeld in een gecombineerde vergadering van de commissies Middelen, Ruimte en Samenleving. Deze vergadering wordt gehouden op woensdag 13 juni.

De Jaarrekening 2006 sluit met een positief resultaat van afgerond € 2.728.000. Dit resultaat wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een nog niet aangewend deel van de van het Rijk ontvangen vergoeding voor frictiekosten. Voorgesteld wordt hiervoor een bestemmingsreserve te vormen omdat deze middelen nodig zijn voor toekomstige uitgaven. Met het aanbieden van deze Jaarrekening wordt een belangrijke stap gezet in het vergroten van het financiële inzicht na de herindeling.

Gedurende het afgelopen jaar is de gemeente geconfronteerd met tegenvallers die voortkomen uit besluiten die in het verleden zijn genomen door de voormalige gemeenten. Zo waren er forse achterstanden bij de afhandeling van vergunningaanvragen, grote tekorten bij het Sociale Werkvoorzieningsschap Zeist en de afbouw van twee Cultuurhuizen waarvan de financiële gevolgen niet volledig waren voorzien. Een aantal van deze tegenvallers werden in 2006 opgevangen.

De Voorjaarsnota en de Kadernota worden ook behandeld in de raadsvergadering van 28 juni. Zoals met de Raad is afgesproken, presenteert het college bij de Voorjaarsnota en de Kadernota niet een volledig sluitend gemaakt plaatje met daarin al volledig afgewogen keuzes. De raad kan nog meepraten.

Het college streeft er nadrukkelijk naar een discussie met de raad te voeren, aan de voorkant van het begrotingsproces. In de periode tussen de besluitvorming over deze documenten en de daadwerkelijke vaststelling van de begroting worden de uitkomsten van de met de Raad gevoerde discussie verwerkt in een conceptbegroting 2008-2011. Deze begroting wordt in november door de Raad behandeld.

Doorgereden

RHENEN  Op zondagmiddag raakte een fietser gewond na een aanrijding. Tegen drie-en kreeg de politie de melding dat een fietser gewond was geraakt bij een aanrijding.
Een groepje fietsers reed over de Ouden Veensegrindweg toen een auto met caravan voorbij reed. Een 44-jarige fietser uit Rhenen werd geraakt door de caravan, raakte in onbalans en reed tegen een 40-jarige fietser aan. De 40-jarige fietsster kreeg het stuur in haar buik raakte gewond en werd voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis.
De auto met caravan reed door. De  politie heeft de zaak in onderzoek en verzoekt getuigen contact op te nemen met de politie van het district Heuvelrug; 0900-8844.

Nieuwe kans voor Dalto

DRIEBERGEN  Zaterdag 9 juni  wordt op sportpark de Woerd in Driebergen de kruisfinale Nederlands kampioenschap veldkorfbal gespeeld tussen Dalto/DSB Bank  en PKC/Café Bar. 
In de zaal miste Dalto/DSB bank op het laatste moment de scherpte om de titel te pakken. Zou het op het veld wel gaan lukken?
Aanvang wedstrijd 15.30 uur, entree: 5 euro per persoon, gratis voor jeugd t/m 15 en gratis voor Dalto-leden

Parkeren voor Cultuurhuis

DOORN  Vanaf de opening van het Cultuurhuis wordt het voorplein gebruikt als parkeerterrein. Dit is nooit de bedoeling geweest en daarom komt daar met ingang van vrijdag 8 juni verandering in. Vanaf deze datum is het niet meer mogelijk daar te parkeren.

vergroot foto  

Lees verder


Heuvelrugnieuws van dinsdag 5 juni 2007

Meenkselaan Driebergen: vanaf Hoofdstraat
foto: © Renk Knol
tijd: 9:10 uur
temperatuur: 18 °C

meer foto’s van deze straat

Gemeentewinkel scoort een zeven

DOORN  De dienstverlening in de Gemeentewinkel wordt door de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug met een 7 gewaardeerd. Dit resultaat komt voort uit het onderzoek dat in de periode november 2006 tot en met maart 2007 is gehouden. In totaal hebben 424 inwoners aan het representatieve onderzoek deelgenomen.

Wethouder Elisabeth van Oostrum (portefeuille communicatie en gemeentelijke dienstverlening) is blij met de resultaten van het onderzoek. ,,Het biedt veel handvatten om met concrete oplossingen de dienstverlening in de Gemeentewinkel verder te optimaliseren. Het behaalde resultaat is bovendien een beloning voor alle inspanningen in het eerste jaar na de herindeling en zeker ook een waardering voor de medewerkers.”

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de Landelijke ServiceMeter ontwikkeld door het programma Overheidsloket 2000. De ServiceMeter bevat vragen die betrekking hebben op wachttijd, doorverwijzing, bereikbaarheid en toegankelijkheid, medewerkers en resultaat van het bezoek. Vanuit de gemeente zijn nog vragen gesteld over de bezochte balie, de informatiezuil en de mogelijkheid een afspraak te maken.

Openingstijden
Circa 47% van de inwoners is tevreden over de openingstijden. Voor de herindeling was de Gemeentewinkel in de voormalige gemeenten gemiddeld 18 uur open. Vanaf 1 november 2006 is de Gemeentewinkel wekelijks 34 uur open. Kritisch wordt gereageerd over de toegenomen afstand naar de Gemeentewinkel als gevolg van de herindeling.
Te ondernemen actie
Het operationeel maken van de digitale afsprakenagenda en het schriftelijk aanvragen van een verklaring/-uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie of uit de burgerlijke stand leidt bij een volgende meting waarschijnlijk tot een positiever resultaat.

Informatiezuil
75,2% van de inwoners is tevreden over de werking van de informatiezuil in de hal van het Cultuurhuis. Wel is er soms sprake van onduidelijkheid over de werking van de informatiezuil.
Te ondernemen actie
Er wordt door receptiemedewerkers al ondersteuning bij de werking van de informatiezuil gegeven. Ook wordt op korte termijn een visuele begeleiding aangebracht.

Wacht en behandeltijden
Uit de gegevens van maart/april 2007 blijkt dat minder dan 20% van de inwoners langer dan een kwartier moet wachten. Dit percentage bedroeg in de eerste maanden van het onderzoek nog bijna 25%. Vooral bij de afdeling Vergunning en Handhaving loopt de wachttijd soms op. Dit heeft te maken met de complexiteit van de vragen.
Te ondernemen actie
Bij de afdeling Vergunning en Handhaving wordt in de toekomst meer op afspraken gewerkt waardoor de wachttijd afneemt.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid
31,4% van de inwoners is ontevreden over de manier waarop is aangegeven waar men moet zijn; ook de bereikbaarheid van het gebouw laat te wensen over.
Te ondernemen actie
Een belangrijke verbetering in de bewegwijzering, aan en rondom het Cultuurhuis, is noodzakelijk. Dit wordt meegenomen bij de inrichting van het plein rondom het Cultuurhuis.

Afhandeling bezoek
Veel inwoners geven aan dat men een keer extra terug moest komen, vooral als het gaat om producten als reisdocumenten en rijbewijzen. Dit klopt, want deze service kan door de wettelijke eisen niet meer als ‘klaar terwijl u wacht’ worden aangeboden.
Te ondernemen actie
De ontwikkeling van het e-loket levert in de toekomst een belangrijke bijdrage aan het aanvragen en verkrijgen van producten en diensten.

Afspraken
Ruim 67,5% van de inwoners geeft aan via internet een afspraak te willen maken om de wachttijd aan de balie te ontlopen.

Privacy
De inwoners hadden weinig tot geen opmerkingen over de privacy. Indien gewenst kan van spreekkamers gebruik worden gemaakt.

Wachtruimte
In de Gemeentewinkel wordt een koffieautomaat geplaatst en er wordt een lectuurhoek ingericht om het wachten te veraangenamen.

Medewerkers
De inwoners oordelen positief over de baliemedewerkers. Kwalificaties als vriendelijk, behulpzaam, meedenkend en representatief onderstrepen dat.

Vervolgonderzoek
Na het doorvoeren van aanpassingen en verbeteringen op het gebied van de dienstverlening wordt de volgende meting in maart/april 2008 gehouden. Het resultaat van het onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening Gemeentewinkel biedt volop perspectief. Wethouder Elisabeth van Oostrum is daarom van mening dat de al ingevoerde en nog uit te voeren aanpassingen bij een volgende meting tot een nog beter resultaat leidt.

Lezing Johan Schaberg

DRIEBERGEN  Dinsdagavond 12 juni houdt de Driebergenaar Johan Schaberg een lezing bij Boekhandel Jacques Baas. Aanleiding is zijn recent verschenen boek Wie zit er (met zijn poten) aan het stuur. Hierin belicht hij in scherpzinnige beschouwingen over de rafelranden van de wereld van besturen en leidinggeven tal van zaken die even belangrijk zijn als key performance indicators maar meestal worden veronachtzaamd – met schadelijke, soms zelfs catastrofale gevolgen. Het is een origineel en prikkelend boek voor managers, leiders en bestuurders. En voor de mensen die last van hen hebben.

Johan Schaberg was in 1980 medeoprichter van de Wolters Schaberg Groep, dat hij in zeven jaar opbouwde tot een groep van circa 50 bedrijven en 7000 medewerkers. Vervolgens gaf hij leiding aan Blydenstein-Willink, een Twents textielbedrijf dat in moeilijkheden verkeerde. Met een kapitaalinjectie en grote persoonlijke inzet hielp hij het bedrijf uit de problemen. In 1995 leed hij zelf schipbreuk bij een verpakkingsgroep die té noodlijdend bleek.

Een lange sabbatical periode leidde tot herwaardering van zijn persoonlijke leven. Hij zeilde veel en volgde opleidingen in mediation en coaching. Johan Schaberg is momenteel partner van Top Executive Care, een management adviesbureau dat zich richt op blijvende verandering van organisaties met als middel coaching en trainen van topmanagers en topprofessionals. Daarnaast is hij columnist bij het NRC Handelsblad.

U bent van harte welkom deze boeiende avond bij te wonen. De avond bij Boekhandel Jacques Baas, Traaij 4c, Driebergen begint om 20.15 uur. De toegang is gratis, wel graag aanmelding vooraf (telefonisch of via info@boekhandeljacquesbaas.nl ). Aan het eind van de avond kunt u het boek (Uitgeverij Servire, prijs 22,50) door de auteur laten signeren. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0343-518571

Fietser gewond

LEERSUM  Op maandagochtend raakte een vrouw gewond bij een aanrijding. Tegen twaalven reed een 72-jarige fietser uit Amsterdam over de Darthuizerweg. Een 32-jarige automobilist uit Markelo hoorde opeens een harde klap en bemerkte dat hij de vrouw had aangereden. Ten tijde van de aanrijding lette de man niet op de fietser maar op de borden. De vrouw werd met o.a. een enkelfractuur vervoerd naar ziekenhuis.

Overlijden oud-burgemeester J. Schoonderbeek

RHENEN Oud-burgemeester J. Schoonderbeek is vrijdag 1 juni 2007 op 80-jarige leeftijd in zijn woonplaats Bilthoven overleden.

Lees verder

Heuvelrugnieuws van woensdag 6 juni 2007

Rosariumlaan Driebergen: rosarium
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 8:40 uur
temperatuur: 15 °C

meer foto’s van deze straat

Nieuwe website Rhenen officieel in gebruik

RHENEN  Met een gezamenlijke druk op de knop van burgemeester Joost van Oostrum en wethouder Marius Guichelaar werd maandagmiddag in de hal van het gemeentehuis de nieuwe website van de gemeente Rhenen ingeluid.

Lees verder

Twee jonge ooievaars

DRIEBERGEN Het ooievaarsnest op de kwekerij aan het Kloosterlaantje telt twee jonge ooievaars. Robert Wassens maakt er een foto van.

vergroot foto


Mooi plaatje. Ik had ze al eerder gezien, maar ze ook op de plaat vastleggen is vers twee.
Overigens kwam ik er gisteravond door observatie achter dat het paar elkaar op het nest afwisselt. Het vergt veel geduld, want de jagende partner blijft soms wel langer dan een uur weg. Bij terugkeer op het nest is er een korte begroetingceremonie van een seconde of tien en dan vliegt de ander weg. De partner die in het nest blijft voert vervolgens de jongen en dat is he moment waarop ze zich laten zien.  
Michiel van der Vlist, 6 juni 2007

Ontzettend leuk dat wij van zo dichtbij hiervan kunnen genieten. Je kunt nog meer genieten als je op www.beleefdelente.nl  kijkt, want daar kun je de hele dag door levende beelden bekijken van torenvalken,zwaluwen,steenuiltjes en ooievaars. De slechtvalken zijn vorige week uitgevlogen. Ook van de zeearend in de Oostvaardersplassen worden levende beelden  uitgezonden. Wens U veel kijkplezier.
Corry van Erp-Doornenbal, 6-6-2007


Vanavond sprak ik even met de eigenaar van het nest en die beweerde dat er drie jongen zouden zijn. En inderdaad, even over half tien kon ik het uit eigen waarneming bevestigen: het zijn er drie.
Michiel van der Vlist, 6 juni 2007

 


Kampioenen bij Risenborgh

DRIEBERGEN De competitie zit er op voor de meeste teams van tennisclub Risenborgh en wij kunnen verschillende teams feliciteren met hun behaalde kampioenschap. Van de woensdag jeugdteams zijn dat de jongens t/m 10 jaar en t/m 12 jaar. Geweldig gedaan jongens. Het 2e gemengde team 35+ heeft afgelopen zaterdag spannende partijen gespeeld en zij hebben alle zaterdagen de winst gepakt. Ook bij de zondagteams zijn er kampioenen en wel het 2e jongensteam en heren 4. De heren hebben ook alle zondagen de winst mee naar huis genomen en staan ruimschoots bovenaan met maar 3 verloren partijen. Ook kunnen de dames van de donderdag het kampioenschap nog behalen als ze 7 juni winnen van de bovenste. Al met al kunnen we weer terugkijken op een geslaagd competitieverloop voor de meeste teams, al zijn er helaas ook een paar gedegradeerd.

Hieronder alle uitslagen op een rijtje

Voorjaarscompetitie woensdag jeugd

 • Jongens t/m 12 jaar Kampong 1- Risenborgh 1 1-5
 • Jongens t/m 12 jaar Risenborgh 2 – Doordraaiers 3 2-4
 • Jongens t/m 10 jaar Risenborgh 1 – Vianen 1 5-1
 • Jongens t/m 10 jaar Larsheim 1 – Risenborgh 2 6-0

Voorjaarscompetitie donderdag

 • Dames 18+ 2e klasse Risenborgh 1-Doordraaiers 4 4-0

Voorjaarscompetitie zaterdag

 • Gemengd senioren 18+ 1e klasse Bilthoven 1 – Risenborgh 1 3-2
 • Gemengd senioren 18+ 2e klasse Risenborgh 2 – Rijnhuyse 2 3-2
 • Gemengd senioren 18+ 3e klasse Rijnsweerd 3 – Risenborgh 3 0-5
 • Gemengd senioren 35+ 1e klasse Soestdijk 1 – Risenborgh 1 4-1
 • Gemengd senioren 35+ 2e klasse ’t Schilt 1 – Risenborgh 2 2-3
 • Heren 18+ 3e klasse Risenborgh 1 – Luckraeck 4 5-1
 • Heren 35+ 1e klasse Risenborgh 1 – Vinkeveen 1 5-1
 • Dames 18+ 2e klasse Manger Cats 1 – Risenborgh 1 6-0
 • Dames 18+ 3e klasse Risenborgh 2 – Heksenmeppers 5 6-0
 • Jongens t/m 14 Manger Cats 1 – Risenborgh 1 2-4

Landelijke competitie zondag

 • Gemengd senioren 7e klasse Risenborgh 1 – Bosch en Duin 4 3-5
 • Heren 5e klasse Risenborgh 1 – Mijdrecht 4 4-2
 • Heren 5e klasse Risenborgh 2- Leusden 3 2-4
 • Heren 5e klasse Risenborgh 3 – Lockhorst 3 – 5-1
 • Heren 6e klasse Ronde Vener 1 – Risenborgh 4 1-5
 • Gemengd junioren 3e klasse Tautenburg 1 – Risenborgh 1 8-0
 • Jongens 1e klasse Shot 1 – Risenborgh 1 3-3
 • Jongens 3e klasse Teskwik 1 – Risenborgh 2 1-5
 • Jongens 3e klasse Risenborgh 3 – Maarn 2 0-6

Beeld Jits Bakker geplaatst in Zeist

ZEIST  Zeist heeft er een opvallend kunstobject bij. Op een rotonde aan de Laan van Beek en Rooyen is een vier meter hoog bronzen kunstwerk geplaatst van Jits Bakker uit De Bilt. Het toont verschillende figuren die een levenscyclus uitbeelden.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Spreekuur kernwethouders

DOORN Bij de vorming van het college is besloten kernwethouders voor de verschillende dorpskernen in te stellen. Daar wordt nu verder uitvoering aangegeven door het instellen van spreekuren in de verschillende dorpen.

vergroot foto 

Lees verder


Heuvelrugnieuws van donderdag 7 juni 2007

Hogesteeg Driebergen: vanaf Hoofdstraat
foto: © Renk Knol
tijd: 10:20 uur
temperatuur: 21 °C

meer foto’s van deze straat

Kernbezoek in Maarn een groot succes

MAARN  Het college van burgemeester en wethouders heeft woensdag in het kader van de kernbezoeken Maarn bezocht. De belangstelling van inwoners, verenigingen en organisaties om met het college in contact te treden was groot. In de middaguren maakte het college op de fiets een rondrit door het dorp.

Lees verder

Grafmysterie Maarn blijft raadsel

MAARN  Het raadsel rond een opengemaakt graf in Maarn blijft voorlopig onopgelost. In oktober 2006 werd in Maarn het lichaam opgegraven van een onbekend meisje, dat in 1976 werd gevonden op parkeerplaats De Heul in Maarsbergen. 

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Dorpshuisplein verandert in woonomgeving

AMERONGEN  In het projectkantoor Allemanswaard vond afgelopen maandag een bijeenkomst plaats ten behoeve van omwonenden van het Dorpshuisplein.

Lees verder op de website van De Kaap

Reviusleerlingen presenteren ervaringen

DOORN  Voor de tweede keer hebben leerlingen van het tweede studiejaar van alle afdelingen van het Reviuslyceum stage gelopen bij maatschappelijke instellingen. In de periode van november vorig jaar tot en met eind mei hebben 190 leerlingen een stage van 15 uur buiten schooltijd vol gemaakt.

Lees verder op de website van De Kaap

CvK Robbertsen pleit voor durf en creativiteit

UTRECHT Roel Robbertsen is donderdag geïnstalleerd als Commissaris van de Koningin in Utrecht. Hij brak bij deze gebeurtenis een lans voor gedurfd en creatief besturen.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Heuvelrugnieuws van vrijdag 8 juni 2007

Hoendersteeg Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 6.55 uur  temperatuur: 20 °C

meer foto’s van deze straat

Vijfentwintig jaar wachten op bouwvergunning

DOORN  Een echtpaar uit Doorn is niet erg te spreken over de gemeente, die al meer dan vijfentwintig jaar hun bouwplannen zou dwarsbomen. Via de Raad van State hopen ze alsnog het groene licht te krijgen, al lijkt die kans op het eerste gezicht niet bijster groot.

Lees verder op de website van De Kaap

Beeftink trekt ‘Stoute Schoenen’ aan

AMERONGEN  Stoute Schoenen is de titel van het nieuwste boek van Anna Beeftink. Deze titel slaat niet zozeer op schoeisel dat niet goed zou zijn, als wel dat de lezeres de ‘stoute schoenen aantrekt’. Het boek is geschreven voor jonge dames van 13 tot 17 jaar.

Lees verder op de website van De Kaap

‘Rhenen praat wel met woningstichting’

RHENEN   De gemeente Rhenen praat wel degelijk met de Rhenense woningstichting over de appartementen aan de Stationsweg. Dat antwoordt een gemeentewoordvoerder in reactie op kritiek van omwonenden.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Restaurant Kraaybeekerhof scoort op kwaliteit

DRIEBERGEN  Restaurant Kraaybeekerhof heeft zich in de afgelopen anderhalf jaar ontwikkeld tot een hoog gewaardeerd restaurant en vergaderaccommodatie. Voorheen was Kraaybeekerhof Facilitair in eigen beheer en serveerden zij broodjes en koffie.
Dit bleek niet goed te werken en de locatie werd door de nieuwe eigenaar KBHG omgedoopt, tot een eigentijdse lunch-, diner- en vergaderaccommodatie, met een aantrekkelijk terras. In het begin viel dit niet mee. Voornamelijk de kwaliteit en de service waren in het begin moeilijk onder controle te krijgen. Door goed te luisteren naar de gasten en verbeteringen door te voeren is Restaurant Kraaybeekerhof aanmerkelijk beter gaan scoren op gasttevredenheid. Om er exact achter te komen wat gasten van het restaurant en de vergaderfaciliteiten vinden, zijn gedurende een jaar de gasten geënquêteerd. De gemiddelde waardering is hierbij verschoven van goed naar zeer goed tot zelfs uitstekend. Kraaybeekerhof ziet dit ook duidelijk terug komen in het toegenomen aantal gasten.

Restaurant Kraaybeekerhof wordt door de gasten gezien als culinair hoogstaand en verrassend, trendy, ontspannen en inspirerend. Veel gasten zijn vooral enthousiast over de maatschappelijk verantwoorde manier van werken en het werken met biologische, dagverse producten, zonder dat dit als alternatief of `geitenwollen sokken’-achtig beschouwd wordt. De samenstelling van het publiek bestaat uit 50% particulieren en 50% zakelijk publiek.

Bijzonder is dat steeds meer gasten Kraaybeekerhof zien als de ideale terras, lunch, diner en feestlocatie van Driebergen. Op basis van adviezen van de gasten gaat dit jaar het restaurant opgeleukt worden. De Kemphaan heeft besloten uit dank voor de betrokkenheid van de gasten om per kwartaal op basis van de enquête een gratis diner voor twee te verloten.

Bouw Looborch kan starten

ZEIST De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Looborch in Zeist kan gewoon van start gaan. De Raad van State verwierp deze week het verzoek van de actiegroep Comité Looborch om de bouw tijdelijk stop te zetten, van de hand.

Lees verder op de website van het AD/UN

Heuvelrugnieuws van zaterdag 9 juni 2007

Engweg Driebergen: weggetje naar Hoofdstraat
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.50 uur  temperatuur: 18 °C

meer foto’s van deze straat

16 juni schaapscheerdersfeest op Kinderboerderij ’t Woelige Nest

DRIEBERGEN  Op kinderboerderij ’t Woelig Nest zijn onlangs twee lammetjes geboren. Een zwarte en een witte. Ze zijn nog wat schuw, maar dat komt wel goed. Net als met de vijf geitjes die eerder dit jaar zijn geboren, twee Nubische geiten en drie dwerggeitjes. Dat zijn inmiddels de lievelingen van het publiek geworden en ze genieten van alle aandacht!


vergroot foto

Die aandacht zullen ze ook de komende weken niet hoeven missen, want op zaterdag 16 juni organiseert de kinderboerderij als vanouds weer het schaapscheerdersfeest. Dit jaar voor het eerst met de nieuwe voorzitter erbij, mevrouw Neeltje Schravesande. Het feest wordt muzikaal omlijst door het Driebergse dweilorkest. De kinderen en volwassenen kunnen genieten van diverse activiteiten, zoals het schapen scheren, springkussen, muziek, schminken, spelletjes, een gezellige loterij en nog veel meer. Ook aan de inwendige mens is gedacht met diverse hapjes en drankjes. Het belooft al met al weer een woelig feest te worden!

Dalto niet naar finale op NK veldkorfbal

DRIEBERGEN  Dalto is er niet in geslaagd om de finale te bereiken om het Nederlands kampioenschap veldkorfbal. De Driebergenaren verloren in eigen huis met 18-17 van PKC.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Heuvelrugnieuws van zondag 10 juni 2007

Kloosterlaantje Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 7.00 uur  temperatuur: 16 °C

meer foto’s van deze straat

Twee aanhoudingen na dood vrouw in Zeist

ZEIST   In de tuin van een woning aan de Brugakker in Zeist is zaterdag een dode vrouw (55) gevonden. Er zijn twee verdachten aangehouden van 75 en 36 jaar. Volgens buurtbewoners gaat het om vader en zoon.

Domheid troef (17)

RHENEN  De politie heeft in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 juni een 21-jarige man uit Lienden aangehouden vanwege rijden onder invloed.
Omstreeks 02.25 uur werd de man aan de kant gezet voor een ademtest. Hieruit bleek dat de man te veel had gedronken, waarop hij werd overgebracht naar het bureau. Verdere ademanalyse wees uit dat de man 515 ug/l in zijn lichaam had. Het rijbewijs van de man, een beginnend bestuurder, is ingevorderd. Met een proces-verbaal en een rijverbod is de man heengezonden.

Klussende jongeren op dievenpad

ZEIST In de avond van zaterdag 9 juni heeft de politie drie jongens aangehouden die er van verdacht werden geld uit een woning aan de Lagerond gestolen te hebben.

Rond 20.10 uur kreeg de politie de melding van de bewoner van het huis de drie jongens er van verdacht geld gestolen te hebben uit de woning. Twee jongens, 14 en 15 jaar uit Zeist, deden al enkele maanden klusjes in de tuin. De laatste tijd verdween steeds geld uit het huis. Ook gisteren waren de twee jongens, samen met een derde Zeistenaar van 15 jaar, klusjes aan het doen en miste de bewoonster wederom geld.

Ter plaatsen heeft de politie de drie jongens aangehouden nadat ze de diefstal hadden bekend en het verdwenen geld werd teruggevonden. De jongens zijn overgebracht naar het bureau. De derde jongen, die voor de eerste maal aanwezig was, is na verhoor naar huis gestuurd. De twee andere jongens hebben ook de eerdere diefstallen bekend en zitten nog vast. Hun ouders zijn in kennis gesteld.

Gemeentewerf op Velperengh

DOORN  De nieuwe gemeentewerf met milieustraat komt definitief op het terrein van de voormalige rioolzuivering aan de Velperengh in Doorn. De grond die daardoor vrijkomt aan de Schotellaan (moet zijn Sportlaan: redactie Heuvelrugnieuws.nl) in Driebergen zal gebruikt worden voor woningbouw.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van maandag 11 juni 2007

Gooijerdijk 14 Driebergen
foto: © Robert Wassens
tijd: 8.35 uur  temperatuur: 18 °C

meer foto’s van deze straat

Jongste jeugd de Zwoer presteert goed

DRIEBERGEN  Het afgelopen weekend was voor de jongste jeugd van zwemvereniging ‘de Zwoer’ (tot 11 jaar) de afsluiting van het seizoen met de Speedo Kring finale. De zwemmertjes hadden zich nog 1 maal helemaal geconcentreerd op de wedstrijd om te kijken of ze hun beste tijden van het seizoen nog konden verbeteren. In veel gevallen bleek dit goed uit te pakken. Zo zwom Matthijs een goed persoonlijk record op de 400 vrij, David op de 100 vrij, Elja op de 100 school, Tim op de 100 vrij, Michiel op de 50 vlinder en Amy op de 100 rugslag.

Als klapstuk was toch wel de tijd van Sven op de 100 vrij, 1.16,03 waarmee hij voldeed aan de inschrijftijd voor de landelijke finale op 1 juli in Dordrecht.
Al met al heeft iedereen prima gepresteerd en kunnen ze terug zien op een mooi seizoen.”

Damesteam redt eer

DOORN  Enkele dagen na de afsluitende competitiebarbecue wist er toch een seniorenteam van Ludenti kampioen te worden. Het donderdag damesdubbelteam bestaande uit Lia Mayer, Anemieke van ’t Hoofd, Wil van Schelt, Dagmar Schlaghecke en Jannie Garben won op de laatste speeldag met 3-1.

Lees verder op de website van De Kaap

Aanpak dertig knelpunten schoolroutes

RHENEN  De gemeente Rhenen wil in drie jaar dertig knelpunten op de diverse school-thuisroutes aanpakken. Daarvoor start binnenkort bij alle Rhenense basisscholen en scholen voor voorgezet onderwijs tegelijk een inventarisatie.

Lees verder

Meandertoneel: papegaai lost raadsel op

LEERSUM  Met het stuk ‘Papegaaien spoken niet!’ hield de toneelgroep van Daltonschool De Meander een traditie in ere. Ouders en leerkrachten speelden vooral voor de kinderen een komisch stuk op het podium van de toneelzaal van De Binder.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van dinsdag 12 juni 2007

Laan van Blommerweert Driebergen: van af Traaij
foto: © Renk Knol
tijd: 9:30 uur
temperatuur: 15 °C

meer foto’s van deze straat

Opening Bomenroute met zomerconcert Harmonie Aurora

DRIEBERGEN  Bomen voor hout, bomen voor siroop, bomen voor noten, bomen voor medicijnen, ze staan allemaal in de Driebergse Akkerwegbuurt, vroeger simpelweg: de Akker. De bovenbouw van basisschool de Kring kreeg die bomen afgelopen week vast te zien, te voelen en te proeven, als voorproefje op de opening van de Bomenroute, die langs de rijkdom aan bomen in de Akker voert. De scholieren brachten meteen de uitnodigingen rond voor de opening van de bomenroute. Die vindt plaats komende maandagavond 18 juni, vanaf 19.30 uur, en wordt omlijst door het jaarlijkse wijkconcert van Harmonie Aurora bij parkflat Beukenhorst. Onder de Tulpenboom aan de Akkerweg ontvangt kernwethouder Jankees Salverda maandag de allereerste folder van de bomenroute, uit handen van initiatiefnemer Gerard Dufourny. In de fullcolour routefolder staan de route, talrijke bomen en een vleugje lokale geschiedenis omschreven. De routefolder ligt ook klaar voor alle andere aanwezigen, naast een kopje koffie met koek namens Aurora. Voor de officiele opening speelt het opstaporkest van Aurora vier stukken, na de opening volgt het Harmonieorkest.

De meest bijzondere veertien bomensoorten krijgen in de loop van de zomer nog een verklarend bordje onder zich opgesteld, vakkundig gezaagd door bewoners van Bartimeus. De borden brengen wandelaars en voorbijgangers op de hoogte van naam, nut en herkomst van de bomen.

Poging straatroof

ZEIST  Op maandagmiddag had een 28-jarige vrouw geld gehaald bij een pinautomaat aan de Maurikstraat. Plotseling werd zij bedreigd door een man met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. De vrouw gilde het uit en rende hard weg. De man rende in eerste instantie nog achter haar aan, maar stopte op een gegeven moment. Signalement man: tussen 30 a 40 jaar, 1.70 lang, dun postuur, een rode hoofddoek met hierop figuurtjes. De politie is op zoek naar de man en verzoekt getuigen zich te melden via 0900-8844.

DEV-dag boordevol toppers

DOORN  Het viel Pieter Hegger zaterdag wel op dat zijn ouders en oom bij de DEV-jeugdslotdag aanwezig waren. Bij de zestienjarige linksbuiten van DEV Doorn B1 ging er toch nog geen belletje rinkelen.

Lees verder op de website van De Kaap

Startschot VVV Heuvelrugkalender

DOORN Tijdens Heuvelrug Culinair hebben burgemeester Frits Naafs en wethouder Roy Pamboer het startschot gegeven voor een nieuwe website van de VVV.

vergroot foto

Lees verder   


Rekenkamercommissie onderzoekt kwaliteit programmabegroting 2007

DOORN  ‘De programmabegroting van de gemeente Utrechtse Heuvelrug voldoet nog niet altijd aan de wettelijke voorschriften. De programma-indeling is nog niet optimaal en de interne opbouw per programma is wisselend van kwaliteit. Daarnaast realiseert de raad zich nog te weinig wat de rol van de programmabegroting kan zijn.’ 

vergroot foto

Dit zijn de belangrijkste conclusies die de Rekenkamercommissie Utrechtse Heuvelrug trekt uit haar onderzoek naar de kwaliteit van de programmabegroting 2007. De Rekenkamercommissie heeft met dit onderzoek de raad geadviseerd en handvatten aangereikt ter verbetering van het gebruik van de programmabegroting. Zij heeft haar onderzoek gedaan tegen de achtergrond van de nog prille geschiedenis van Utrechtse Heuvelrug als gemeente.

De voorzitter van de Rekenkamercommissie, dhr. Henk Satijn: “De gemeente is eigenlijk nog maar net opgestart en zo’n begroting is behoorlijk ingewikkeld, maar wél erg belangrijk. Daarom heeft de Rekenkamercommissie voor alles eerst naar de begroting gekeken. Hoewel er sprake is van een fors aantal aanbevelingen, vindt de Rekenkamercommissie dat de gemeente al goed op weg is. Het kan echter nog beter. De wethouder financiën, Wim van Wikselaar, heeft al aangegeven onze aanbevelingen te gebruiken bij de opzet van de volgende begroting.”

De Rekenkamercommissie, als adviesorgaan van de raad, reikte vrijdag 8 juni het eerste exemplaar van het rapport uit aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester G.F. Naafs. Het rapport is te verkrijgen bij de griffie van de gemeenteraad.

Geerlig Riemerprijs naar Jérome le Grand

DRIEBERGEN  Twee weken terug ontving Jérome le Grand uit Oostburg de Geerlig Riemerprijs 2007. Door een grote meerderheid van studenten en docenten werd Jérome aangewezen als dé kandidaat voor deze belangrijke IVA-prijs. De prijs bestaat uit een geldbedrag dat besteed kan worden aan een studiereis, stage of aanvullende opleiding.

vergroot foto

De G. Riemerprijs wordt jaarlijks toegekend aan een tweedejaars IVA-student die, naar het oordeel van zijn of haar medestudenten èn docenten, beschikt over een opvallend goede combinatie van intellectuele gaven en sociale vaardigheden. De prijs werd in 1980 – bij het 50-jarig jubileum van de IVA – geïntroduceerd als eerbetoon aan de oprichter van het Instituut, de heer Geerlig Riemer.

Jérome le Grand is een uitstekende student, hij heeft zich gedurende zijn twee IVA-jaren geprofileerd door zijn voorzitterschap van de LIVA (Leerlingenvereniging van de IVA) en door zijn inzet voor diverse IVA-activiteiten. Jérome is een gezichtsbepaler voor studenten en de IVA en een LIVA-voorzitter met aandacht voor het team en het individu.

“Teambuilding” was dit jaar het thema van de prijsuitreiking. Het onderwerp werd onderstreept door de sprekers van deze dag; de heer D.C. Nolten, directeur Nebim Limburg BV en de heer R. Heiner van Team Heiner BV. De heren onderstreepten het belang van teambuilding met voorbeelden uit de praktijk, respectievelijk leidinggeven aan een groot bedrijf en wedstrijdzeilen.

De inspirerende sprekers, de sfeervolle muzikale omlijsting en de sterke prijswinnaar zorgden voor een boeiende en plezierige middag voor de aanwezige branchegenoten en IVA-studenten.

Heuvelrugnieuws van woensdag 13 juni 2007

Weth Teselinglaan 31-33 Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 9:00 uur
temperatuur: 16 °C

meer foto’s van deze straat

Marjolein Februari in bibliotheek Driebergen

DRIEBERGEN  Op 20 juni geeft de Doornse schrijfster Marjolein Februari i.s.m. Boekhandel Jacques Baas een lezing in de bibliotheek van Driebergen. De lezing staat geheel in het teken van haar onlangs verschenen roman ‘De literaire kring’.
Het boek is in alle recensies zeer lovend besproken en lijkt een landelijk succes te worden. In haar roman neemt Marjolijn Februari een werkelijke gebeurtenis als uitgangspunt. Het bedrijf Vos B.V verkocht tien jaar geleden doelbewust onzuivere glycerine aan een farmaceutisch bedrijf in Haïti. De glycerine werd gebruikt om hoestsiroop van te maken. Zeker zestig kinderen stierven na inname van het drankje en tientallen anderen liepen lever- en hersenletsel op. Bij gebrek aan bewijs werd de zaak geschikt. Vos B.V. betaalde een paar ton aan de families van de overleden kinderen, maar weigerde de operaties te betalen van de kinderen die letsel oplieten. De zaak raakte in de vergetelheid, maar Marjolijn Februari gebruikt de glycerinekwestie in haar roman om ethische kwesties aan de orde te stellen en haar verder fictieve verhaal te vertellen.
In het verhaal is de directeur van bovengenoemd bedrijf een van de leden van een literaire kring. En deze kring is gevestigd in….. Doorn!

Op zeer intelligente wijze schetst Marjolijn Februari een confronterend beeld van de hoogste klassen van ons land.
Eerder schreef Februari de roman De zonen van het uitzicht (1989) en de roman/economische studie Een pruik van paardenhaar & Over het lezen van een boek (dissertatie, 2000). In 2004 verscheen Park welgelegen; notities over morele verwarring.

De lezing begint om 20.00 uur en de toegang bedraagt € 5,00. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Jacques Baas en bij de Driebergse bibliotheek. De laatste is gevestigd aan de Hoofdstraat 164, 1e verdieping (boven de C1000).

Eerste steen ‘Onder de Eiken’

DRIEBERGEN  Vanochtend legden vier toekomstige bewoners de eerste steen van Onder de Eiken, het rechthoekje nieuwbouw aan de Akkerweg. Vroeger stond daar basisschool de Akkerhof, later gefuseerd met basisschool de Kring.

vergroot foto

De Kring huist nu in noodopvang verderop aan de Akkerweg en verhuist in maart terug naar hun nieuwbouw, samen met de ‘werkplaats’ van Bartimeus en twee groepen van kinderdagverblijf SKDD.
De overige 24 woningen op het terrein zijn op twee na verkocht aan inwoners van de gemeente Heuvelrug. Alle woningen waren opmerkelijk snel verkocht, aldus de woordvoerder van bouwbedrijf Dura Vermeer. De sociale koopwoningen werden zelfs zesmaal overschreven, aldus Robert Waltmann, de trotse wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, die enkele van de Kring vroeg naar hun mening. vergroot foto 2  vergroot foto 3


Meneer De Leeuw-belgrap treft Ouwehands

RHENEN  Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt platgebeld. De dierentuin is het slachtoffer van een sms-bom. Diverse mensen hebben een sms-je gehad waarin wordt gevraagd om meneer De Leeuw terug te bellen.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Hoogenraad op zoek

LEERSUM  Kraanbedrijf Hoogenraad wil in afwachting van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Maarsbergen Oost het bedrijf voor enkele jaren verplaatsen naar de locatie Hoofdstraat 26 in Driebergen.

Lees verder opp de website van De Kaap

Geen steun voor Het Wilde Land

DOORN  De ontwikkeling van landgoed ‘Het Wilde Land’ aan de Buurtweg in Doorn krijgt geen steun van de raad. Het voldoet niet aan de kaders die destijds door de voormalige gemeente Doorn opgesteld zijn.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van donderdag 14 juni 2007

Traaij Driebergen: reconstructie riolering
foto: © Renk Knol
tijd: 9:35 uur
temperatuur: 18 °C

meer foto’s van deze straat

Opnieuw actie tegen bouwplannen Zeist

ZEIST  Tientallen inwoners van Zeist voerden woensdagavond opnieuw actie tegen de bouwplannen van de gemeente. Zeist wil de komende jaren 3000 nieuwe huizen bouwen.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Competitiesluiting Jeugd Risenborgh

DRIEBERGEN Afgelopen zondag werd op het complex van Healthcenter Hoenderdaal de competitie voor de jeugd van Risenborgh afgesloten. Geholpen door de weergoden kon op het mooie buitenterras worden genoten van een gezonde sportmaaltijd, bestaande uit een bord frites, een snack en een glas frisdrank. Voor en na het eten werd door de teams onderling nog fanatiek getennist.

vergroot foto

Dit tennisjaar kende Risenborgh een verdubbeling van het aantal jeugdteams. Een, voor de jeugdcommissie, prettige constatering. In dit kader mogen de inspanningen van Healthcenter Hoenderdaal en tennisschool BECICO zeker niet onvermeld blijven. Zo werden alle spelers voorzien van een prachtig tennisshirt. Nogmaals namens iedereen hartelijk bedankt.

Tijdens het eten werden de 2 kampioensteams met een medaille in het zonnetje gezet. Het 1e jongensteam t/m 12 jr (Justus v/d Velden, Sebastiaan van Meeteren, Ruben Kuijpers, Ruben Klein, Nino Platenkamp en Dani Snapper) werd ongeslagen kampioen en mag nu verder in de kampioensronde. Ook het 2e jongensteam t/m 17 jr (Tim Butje, Pepijn Maas, Jeroen Leupen, Erik v/d Burgt en Stefan Sprengers) werd ongeslagen kampioen.

De overige teams lieten wisselende successen zien, maar over 1 ding was iedereen het eens, alle spelers hebben grote vorderingen gemaakt.

Het volgende evenement van de jeugdcommissie is op 24 juni het pyjamatoernooi. Vanaf 7.30 uur ’s morgens tennissen en vervolgens met z’n allen ontbijten.

Risenborgh heeft op haar kunstgrasbanen nog ruimte voor nieuwe leden, jong en/of oud. Bij interesse kunt u zich o.a. melden bij de sportdesk van Healthcenter Hoenderdaal.

Hemur Enge C1 toch kampioen

AMERONGEN  Het duurde even, maar een paar dagen na de laatste wedstrijd had Hemur Enge C1 opeens door dat het kampioen was. Voor de laatste speeldag was RDZ koploper in de poule en stond Hemur Enge samen met DVO bovenaan. Ook Fortissimo maakte nog een kans op de titel.

Lees verder op de website van De Kaap

Zicht op bouwplan twee jaar na grote brand in Doorn

DOORN  Precies twee jaar na een voor Doorn ongekend grote brand is nu zicht op een bouwplan voor het terrein aan de Kampweg dat sindsdien braak ligt. Een blok van drie winkelpanden met vier bovenwoningen ging indertijd tijdens een felle en uren durende brand in vlammen op.

Lees verder op de website van het AD/UN


Goed dat er gedacht word aan starters op de woningmarkt. Nu nog de realisatie! Gedurfd om nog meer winkelruimte te gaan bouwen, terwijl er al tijden het één en ander aan winkelruimte in het centrum leeg staat.
Arnoud Venema, 14-6-2007

Zeist en Figi bieden elkaar hulp in geval van calamiteit

ZEIST  De gemeente Zeist en Figi hebben wederzijds de intentie uitgesproken om in geval van een ramp, calamiteit, ongeval, incident of crisis in de gemeente Zeist elkaar wederzijds hulp en bijstand te verlenen om de gevolgen zo beperkt mogelijk te laten zijn.

Lees verder

Heuvelrugnieuws van vrijdag 15 juni 2007

Langbroekerwetering bij Odijk
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.55 uur  temperatuur: 19 °C


Wateroverlast en lange files door noodweer

UTRECHT  Ook onze provincie is gisteravond geteisterd door het noodweer. Straten en kelders liepen onder in onder meer Oudewater, Woudenberg, Schalkwijk, Woerden en Driebergen.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Domheid troef (18)

DOORN In de vroege morgen van 15 juni is een 22-jarige man uit Doorn aangehouden omdat hij te veel had gedronken.  Omstreeks 02.45 uur werd de man staande gehouden tijdens een controle. Hij moest een blaastest afleggen waaruit bleek dat hij te veel gedronken had. De man werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau waar hij een ademanayse moest ondergaan. De uitslag was 590 ug/l. De beginnende bestuurder kreeg een rijverbod van 8 uur en zijn rijbewijs werd ingevorderd.

Hevige regenval over de Heuvelrug

HEUVELRUG  Hevige regenval heeft vanavond de Heuvelrug geteisterd. Veel wateroverlast was er in Amerongen, Leersum, Maarsbergen, Doorn en Driebergen.

Lees verder op de website van De Kaap

Evaluatie brengt knelpunten aan het licht

DOORN ,,We zijn in 2006 op pad gestuurd met een organisatie voor een gemeente die al ingedraaid is, daar redden we het niet mee”. Het klonk afgelopen maandagavond tijdens de commissie vergadering bijna als een noodkreet uit de mond van gemeente secretaris Linda Boot.

Lees verder op de website van De Kaap

Beursvloer 2007 sluit af met 57 matches: waarde € 95.000

LEERSUM  Wethouder Elisabeth van Oostrum gaf donderdag 14 juni het startsein voor de tweede Beursvloer Utrechtse Heuvelrug. De Beursvloer is een evenement waar bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten en waar maatschappelijke behoeftes worden verhandeld.

Lees verder

Zware nacht voor ooievaars

door Michiel van der Vlist
DRIEBERGEN Het noodweer van vannacht is mogelijk het derde en kleinste jong van de ooievaars aan het Kloosterlaantje fataal geworden. Vandaag zijn er na bijna twee uur observatie nog slechts twee jongen waargenomen.
Zorgwekkend is ook het afwijkend gedrag van één van de ouders. Waar de afgelopen week beide ouders uit foerageren gingen, bleef vandaag gedurende de hele observatieperiode één van de ouders op het nest en ging met tussenpozen liggen.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 16 juni 2007

Hoofdstraat 9 Driebergen: Bornia
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.15 uur  temperatuur: 16 °C

meer foto’s van deze straat

Rector Elsendoorn verlaat De Breul

ZEIST  Het onderwijs gaat door de opbloeiende economie een zware tijd tegemoet. Dat voorspelt de scheidende rector van de Katholieke Scholengemeenschap De Breul in Zeist.

Lees verder op de website van het AD/UN

Heuvelrugnieuws van zondag 17 juni 2007

Kloosterlaantje Driebergen: Jozefbeeld in voormalige kloostertuin
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.05 uur  temperatuur: 15 °C

meer foto’s van deze straat

Controle geslotenverklaring

OVERBERG Op de Haarweg is vrijdag van 07.00 tot 09.00 uur gecontroleerd op de geslotenverklaring. In totaal twintig voertuigbestuurders werden bekeurd voor het negeren van dit verbod.

Belediging en mishandeling

ZEIST Een 18-jarige jongen uit Soesterberg is zondag rond 03.30 uur door politieagenten ingerekend. Surveillerende agenten merkten de jongen op, toen hij op de Jagerlaan liep te schreeuwen.
Hij vervolgde zijn weg naar de Slotlaan en begon te schelden toen hij de agenten opmerkte. De scheldpartij ging over in het uiten van belediging, waarop de man werd aangehouden. Tijdens deze aanhouding bleef hij doorgaan met schelden, probeerde zich los te rukken en maakte spugende bewegingen. Daarom moesten de agenten pepperspray gebruiken om hem onder controle te krijgen. Ook werd de man geboeid. Toch gaf de man nog een kopstoot tegen een agent. De beledigingen gingen door tot in het politiebureau.

Fotoreportage Daidalos

DRIEBERGEN  Fotograaf Robert Zwart fotografeerde vanochtend in en om het voormalige klooster Arca Pacis (nu Daidalos) aan het Kloosterlaantje in Driebergen. Robert maakt op vrijdag, zaterdag en zondag de dagfoto voor Heuvelrugnieuws.nl.

Klik hier voor de foto’s.

Voetganger gewond

DOORN  De politie moest zaterdag rond 23.40 uur ondersteuning verlenen bij een ongeval op de Driebergsestraatweg. Een 17-jarige fietser uit Scherpenzeel had een voetganger geraakt, die plotseling op het pad liep. De voetganger raakte hierdoor gewond aan zijn been en rug en werd vervoerd naar het Diakonessenhuis in Utrecht. Door de taalbarrière was het niet mogelijk om direct achter de personalia van het slachtoffer te komen. Dit is later alsnog gelukt. Het betrof in een 22-jarige man uit Leersum (AZC)

ATV bereidt zich voor op BC Drost Open

AMERONGEN  Met nog slechts enkele dagen te gaan wordt er bij de ATV nog koortsachtig gewerkt om alles in gereedheid te brengen voor het BC Drost Open. Het tennispark van de ATV heeft de laatste maanden een metamorfose ondergaan en is nauwelijks nog herkenbaar.

Lees verder op de website van De Kaap

Vechtpartij om CD

RHENEN  Op de Plantsoenstraat vond vrijdag rond 23.30 uur een vechtpartij plaats. Verschillende personen stonden op de parkeerplaats te luisteren naar muziek in een auto. Een vrouw wilde echter op een gegeven moment haar CD terug.
Dit ging niet erg vlot, waardoor een duw- en trekpartij ontstond. Hierdoor gingen anderen zich er mee bemoeien, waarna in korte tijd over en weer werd geslagen. Na het horen van verschillende getuigen werd door de politie een 34-jarige inwoner van Rhenen aangehouden. omdat de verklaringen van betrokkenen van elkaar afweken, geen zichtbaar letsel te zien was bij aanwezigen en ook geen aangiften van mishandeling werden gedaan, werd besloten om de aangehouden man weer in vrijheid te stellen.

Twee Nederlands kampioenen en een tweede plaats

DRIEBERGEN  Afgelopen zaterdag werden in Rotterdam de veldfinales van het Nederlands kampioenschap Veldkorfbal gespeeld. Dalto/DSB bank uit Driebergen was met 3 jeugdploegen goed vertegenwoordigd: de C1 en A1 werden Nederlands kampioen!

vergroot foto

Dalto/DSB Bank C1 overklast Avanti C1: 13-8
Vanaf het beginsignaal was Dalto/DSB Bank de fellere ploeg. Daarnaast liep alles wat makkelijker: vrij lopen, plaatsen, schieten, afvangen. Avanti compenseerde de tekortkomingen door er hard voor te werken. Toen Dalto verzuimde door te drukken, kon Avanti na 2-0 bij 3-3 langszij komen. Dit was ook de ruststand. Na 3-4 nam Dalto de wedstrijd weer over. Pas bij 9-4 kon Avanti wat terug doen. De wedstrijd was toen al lang beslist. Natuurlijk bleef Avanti er voor werken maar tegen het technisch veel betere Dalto waren de Pijnackenaren niet op gewassen: 13-8.

KVS B1 te sterk voor Dalto/DSB Bank B1: 9-6
Dalto had in het begin veel moeite om te scoren, zes, zeven op rij gingen bij de Driebergenaren mis. Geleidelijk aan leek Dalto beter in de wedstrijd te komen, bij rust stond het 5-4 voor Dalto. De tweede helft werd herhaald onderbroken wegens regen en onweer. Dit pakte uit aanvankelijk uit in het voordeel van Dalto. Bij 6-6 waren er tien spannende maar doelpuntloze minuten toen KVS uit Scheveningen weer het eerst scoorde. Dalto liep van af dat moment achter KVS aan, scoorde niet meer, en bij 9-6 was alles over. In de laatste minuut miste Dalto nog een stip en zo bleef het 9-6.

Dalto/DSB Bank A1 wint in de laatste seconde van Fortuna/Tempus A1: 17-16
De ploegen begonnen nerveus; pas na vijf minuten viel het eerste doelpunt door Fortuna, meteen gevolgd door de gelijkmaker van Dalto. De ploegen probeerden goede aanvallen op te zetten, maar het ging vaak mis. Het lukte Dalto in de eerste helft om afstand te nemen van Fortuna door zuiver te schieten en vrije ballen te benutten. Vooral Merle van Rijn blonk hierin uit.
Na rust, 8-6, scoorde Dalto steeds als Fortuna gelijk maakte. Dalto was de tweede helft net een tikje beter dan Fortuna, vooral op individuele kwaliteiten. Maar met hard werken kom je ook een eind en zo werd het 15-15, tijd voor een time out van Dalto. In de bloedstollend spannende laatste minuut vielen al vlot twee doelpunten, 16-16, en weer een time out, nu van Fortuna. Rik Brouwer scoorde meteen uit de hervatting, arbiter Chris Odijk floot direct af. Dalto kampioen, Fortuna in tranen.

Heuvelrugnieuws van maandag 18 juni 2007

Gooijerdijk 10 Driebergen
foto: © Robert Wassens
tijd: 8.50 uur  temperatuur: 17 °C

meer foto’s van deze straat

Pvda bezoekt Leersum

LEERSUM  De Pvda afdeling Utrechtse Heuvelrug organiseert op zaterdag 23 juni een kernenbezoek in Leersum. De Pvda gemeenteraadsleden, de commissieleden en het bestuur gaan om 13.30 in de Binder in gesprek met de hoofdrolspelers van de Binder.

De Binder is een zogenaamd cultuurhuis. Een cultuurhuis is een combinatie van verschillende voorzieningen waarin samenwerking de sleutel is. Bij het realiseren van een cultuurhuis staan de wensen van de inwoners en de functie die het zal innemen centraal. De gezamenlijke afspraken en programmering geven het cultuurhuis een meerwaarde boven een gewoon multifunctioneel gebouw. De PvdA is benieuwd naar de verwachtingen van de organisaties om een cultuurhuis te realiseren voor de Leersumse bevolking.

De middag wordt afgesloten met muziek uit de regio. Harmonie Manderen uit Maarn begint om 16.00 uur met een openlucht optreden, vanzelfsprekend vanuit de Muziekkoepel op het Kerkplein.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de Kerngroep Pvda Utrechtseheuvelrug, A.J. Haaksma tel 0343-461126.

Mes beangstigt omstanders

DRIEBERGEN  Op de Traaij heeft de politie een mes in beslag genomen dat een 17-jarige jongen uit Utrecht bij zich droeg. Omstreeks 13.30 uur werden surveillerende agenten aangesproken door omstanders. Die hadden een jongen met een mes in zijn hand gezien. De jongen liep te vloeken en maakte een bedreigende indruk. Agenten spraken de jongen aan. Hij werkte mee en legde uit waarom hij boos was. Hij had niets kwaads in de zin en zijn mes was niet van een verboden soort. Het is om veiligheidsredenen wel in beslag genomen, maar de jongen is niet aangehouden.

16 jaar cel voor Ali M. in zaak moskeemoord Zeist

ZEIST  Voor de moskeemoord in Zeist is Ali M. in hoger beroep veroordeeld tot zestien jaar cel. Tegen de man was levenslang geëist.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Gemeenten en provincie pakken discriminatie samen aan

UTRECHT  De provincie Utrecht wil samen met alle gemeenten een netwerk van discriminatiemeldpunten opzetten en onderlinge samenwerking bevorderen om discriminatie van burgers tegen te gaan.
Dat is de uitkomst van een gezamenlijke conferentie van provincie en gemeenten in Utrecht. Betrokken partijen zijn het eens over de noodzaak van een dergelijk netwerk. Bovendien zijn in 2008 alle gemeenten in ons land wettelijke verplichting om een laagdrempelige voorziening te hebben waar discriminatieklachten kunnen worden gemeld. De provincie Utrecht neemt hierbij in eigen regio het voortouw met een coördinerende rol.

Onder discriminatie wordt gedoeld op discriminatie vanwege etnische afkomst, of op grond van leeftijd, geloof, seksuele geaardheid en geslacht. Alleen de gemeenten Utrecht en Amersfoort hebben op dit moment een antidiscriminatiebureau. De meldpunten in gemeenten moeten dienen om de klachten te registreren en in behandeling te nemen. Maar vervolgens moet er ook iets gedaan worden met de klachten. Voor het natrekken en het afhandelen van de klachten bekijken de gemeenten daarom hoe ze dit samen kunnen doen en op die manier efficiënter kunnen werken.

Bureau Discriminatie Utrecht, Bureau Discriminatie Amersfoort, PriceWaterhouseCoopers en de provincie Utrecht startten al eind vorig jaar met een inventarisatie bij alle gemeenten die nog geen voorzieningen hadden voor afhandeling van discriminatieklachten. Positieve reacties op een voorstel te komen een provinciedekkend netwerk van meldpunten zijn aanleiding om de inspanningen hiervoor nu voort te zetten.

Nog maar één ooievaarskuiken

door Michiel van der Vlist
DRIEBERGEN Op het ooievaarsnest aan het Kloosterlaantje in Driebergen is vandaag nog maar één kuiken waargenomen. Mogelijk is het noodweer van afgelopen donderdag ook het tweede jong te veel geworden. vergroot foto
Het overblijvende kuiken groeit verder goed en uit het feit dat de ouders weer over zijn gegaan op beurtelings fourageren en het nest niet meer langere tijd alleen laten, kan worden afgeleid dat er nu weer voldoende voedsel is. Er is dus goede hoop dat het laatst overblijvende kuiken het wel zal redden.

Rianne Weijburg Nederlands kampioene op de 50 meter vrije slag

DRIEBERGEN  Rianne Weijburg van Z&PC De Zwoer is afgelopen weekeinde, tijdens de Nederlandse Junioren Kampioenschappen in zwemstadion De Tongelreep te Eindhoven, eerste geworden op de 50 meter vrije slag. Rianne wist op vrijdag, de eerste dag van het NJK in een sterk deelnemersveld al haar concurrenten achter zich te houden en eindigde haar race in 28.56 seconden.

vergroot foto

Op zondag was de 100 meter vrije slag, waar Rianne ook haar zinnen op had gezet. Tijdens de start was de zwemster naast Rianne te vroeg weg, waardoor Rianne bijna als laatste van het startblok ging (later is deze zwemster gediskwalificeerd). In een sterke inhaalrace, waarbij ze als enige zwemster een “splittijd” kon noteren onder de 30 seconden, wist ze alsnog als 2e aan te tikken en behaalde daarmee een zilveren medaille op deze afstand.

Ook Symen Dogger en Rieneke Jager hebben tijdens dit NJK gezwommen maar vielen helaas niet in de prijzen. Toch kan Z&PC De Zwoer terugkijken op geslaagde Nederlandse kampioenschappen. Vorig weekeinde wist Suzanne Lange namelijk ook al goed te presteren op de Nationale Kampioenschappen voor senioren. Komend weekeinde moet Rianne alweer aan de “bak” op de Nationale Kampioenschappen sprint in Drachten. Daar zal Rianne, samen met Rieneke Jager, Rosanne van der Mast en Suzanne Lange uitkomen op de 4 x 50 meter vrije slag. Rianne en Suzanne zullen individueel uitkomen op de 50 meter vrije slag.

Bomenroute geopend

DRIEBERGEN  Onder grote belangstelling en begeleid door de harmonieuze klanken van Aurora´s zomerconcert is vanavond de Bomenroute officieel ten doop gehouden. Wijkbewoner en initiatiefnemer Gerard Dufourny overhandigde de eerste routefolder aan kernwethouder Jankees Salverda.

vergroot foto

Beukenhorstbewoner de Van Marum onthulde het startbord, dat naast de parkeerplaats van Beukenhorst (onder de in de routefolder beschreven Tulpenboom) staat opgesteld. In de bomenroute staan de vijftien meest opvallende bomen in de wijk de Akker beschreven, aan de hand van een route van ongeveer twee kilometer. Routefolders zijn te verkrijgen bij stichting De Voetstap en bij parkflat Beukenhorst. Voor meer info en binnenkort ook de digitale folder: www.de-voetstap.nl

Heuvelrugnieuws van dinsdag 19 juni 2007

Secretarislaan 13-15 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9:35 uur
temperatuur: 20 °C

meer foto’s van deze straat

Politie lost 15 zaken, waaronder veel inbraken op

DRIEBERGEN De afgelopen maand heeft de politie van het district Heuvelrug zes verdachten aangehouden. Onderzoek wees uit dat zij de afgelopen maanden in wisselende samenstelling betrokken zijn geweest bij inbraken en diefstallen in Doorn, Driebergen, Zeist, Wijk bij Duurstede en Cothen.

De zaak kwam aan het rollen toen in maart een getuige goederen aantrof op een oprit bij een woning in Driebergen. De getuige meldde zich bij de politie en uit onderzoek werd duidelijk dat de goederen waren gestolen vanaf een bedrijfsterrein in Driebergen. Meerdere verdachten kwamen in beeld en er volgden diverse aanhoudingen. Op 14 mei werd een 18-jarige man uit Driebergen aangehouden, op 15 mei een 19-jarige man uit Zeist, op 16 mei een 18-jarige man uit Driebergen, op 19 mei twee 19-jarige mannen uit Driebergen en op 21 mei een 17-jarige jongen uit Driebergen. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat de mannen in wisselende samenstelling inbraken pleegden en een enkele diefstal. Deze vonden plaats in Doorn, Driebergen, Zeist, Wijk bij Duurstede en Cothen. Bij de inbraken werd gereedschap en brandstof weggenomen. Ook werd een scooter gestolen. De 17-jarige jongen uit Driebergen wordt verdacht van heling van de gestolen goederen. Het dossier wordt overgedragen aan justitie.

Brandweer Leersum naar landelijke finale

LEERSUM  Bij de 2e gewestelijke ronde van de 112 wedstrijden in Reeuwijk is de 112- ploeg van Leersum 3e geworden met de beste waterploeg. Zij hebben zich daarmee geplaatst voor de landelijke finale op 29 september in Halderberge- Oudenbosch.

Lees veder op de website van De Kaap

 

Jelle Derksen twee keer Nederlands Kampioen

MAARSBERGEN  Het zweminstituut van PSV in Eindhoven stond dit weekend in de belangstelling van honderden zwemmers uit heel Nederland, die een poging waagden naar een Nederlandse titel.

Lees verder op de website van De Kaap

 

’Vriend van het corso’ Albert Raterink overleden

LEERSUM  Tijdens zijn vakantie in Oostenrijk is Albert Raterink, oud-voorzitter van de Stichting Bloemencorso Leersum, overleden.

Lees verder op de website van het AD/UN

Slepen met gestolen bromfiets

MAARN  Op maandagochtend werden twee jongens aangehouden omdat ze met een gestolen bromfiets aan het slepen waren. Omstreeks 11.15 uur zagen agenten de twee jongens, 15 en 16 jaar uit Doorn, slepen met de bromfiets over de Amersfoortseweg. Vermoedelijk was de bromfiets van diefstal afkomstig en het duo werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Zeist in hoger beroep over huisbezoeken

ZEIST  De gemeente Zeist gaat bij de rechter in hoger beroep om ‘intimiderende’ huisbezoeken te mogen blijven doen bij probleemjongeren. Eind mei oordeelde de Utrechtse rechtbank in kort geding dat zo’n huisbezoek van een zogeheten interventieteam een ongeoorloofde inbreuk was op de persoonlijke levenssfeer van degene die werd bezocht.

Lees verder

Opening nieuw busstation uitgesteld

DRIEBERGEN  Het nieuwe busstation Driebergen-Zeist is nog niet klaar voor gebruik. De feestelijke opening stond gepland voor vrijdag, maar kan door technische problemen niet doorgaan.

Lees verder op de website van het AD/UN

Gekantelde tankauto blokkeert Cuneraweg

RHENEN  Een gekantelde tankauto van Messer uit Moerdijk blokkeert het doorgaande verkeer vanaf Rhenen naar Veenendaal. De tankauto die geladen is met stikstof is vanmorgen rond 11.00 uur gekanteld op de rotonde aan de Cuneraweg/Rondweg-Oost. De chauffeur is met nekletsel overgebracht naar het UMC in Utrecht.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Commotie op vakantiepark

DOORN  Fluitende vogels en gasten, die heerlijk van de voorjaarszon genieten. Camping De Bonte Vlucht in Doorn straalt rust uit, maar sinds een paar maanden is de sfeer op de camping omgeslagen.

Lees verder op de website van het AD/UN

Heuvelrugnieuws van woensdag 20 juni 2007

Weth Teselinglaan Driebergen: kringelbromelia’s
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 8:35 uur
temperatuur: 20 °C

meer foto’s van deze straat

Opening fototentoonstelling Driebergen en omgeving

DRIEBERGEN  Zondag 24 juni opent oud-wethouder en Driebergen-kenner Henk-Jan Derksen de fototentoonstelling “Driebergen en omgeving” van Robert Zwart. Zwart maakt reeds enkele jaren voor Heuvelrugnieuws.nl op drie dagen in de week de zogenaamde dagfoto.

vergroot foto

De foto’s gingen niet ongemerkt voorbij aan de Bergse Bossen. Roberto Mascini (directeur van de Bergse Bossen) vroeg Zwart een vijftigtal zwart-witfoto’s te maken van Driebergen en omgeving. Zwart: “Ik was bijzonder vereerd met die vraag. Stel je eens voor dat mijn foto’s in groot formaat daar hangen, fantastisch zou dat zijn. Ik kon natuurlijk putten uit de foto’s die ik al gemaakt had voor de heuvelrugsite, maar ben extra op pad gegaan om er een samenhangend geheel van te maken.”

De expositie omvat zowel cultuur- als natuurfoto’s en varieert van een klaproosje aan de Jachtlaan tot aan het voor iedereen bekende Sparrendaal. “Er zijn wel eens mensen die mij vragen of ik niet op een gegeven moment klaar ben met foto’s maken in Driebergen. Nee dus. Er valt me elke keer wel weer wat nieuws op, een mooi detail aan een huis, een stel mooie bomen in een park, een voorbijganger die extra kleur geeft aan de omgeving en dat in combinatie met alle variaties in licht en jaargetijden maken Driebergen tot een haast onuitputtelijke bron voor mooie foto’s.”

De opening van de tentoonstelling is op 24 juni om 12.00 uur en duurt tot ongeveer 14.00 uur in het hotel- en congrescentrum de Bergse Bossen aan de Traay 299 te Driebergen. Belangstellenden zijn welkom.

Konijn aangezien voor inbreker

LEERSUM Woensdagochtend werden omstreeks vijf uur in de omgeving van de Kwartellaan breekgeluiden gehoord, waarop de politie werd gewaarschuwd. Onderzoek door de politie wees uit dat deze geluiden veroorzaakt werden door een stampend konijn in een hok.

Gemeente genomineerd voor ‘Buiten-Gewoon-Veilig prijs 2007’

DOORN  De gemeente Utrechtse Heuvelrug is genomineerd voor de ‘Buiten-Gewoon-Veilig prijs 2007.’ Deze prijs is bedoeld voor een gemeente of organisatie die aantoonbaar goede voorzieningen voor slechtzienden en blinden realiseert en die daarbij ook blijk geeft goed te luisteren naar en te communiceren met de belanghebbenden.

Lees verder

Boom treft auto

LEERSUM  Op maandagavond is er op de Rijkstraatweg een boom op een auto gevallen. Dit ging om een zeer zware tak die van boven was ingerot, en van boven tot onder was losgescheurd en op een voorbijrijdende auto is gevallen.

Lees verder op de website van De Kaap

Succesvolle asbestsanering molenterrein

AMERONGEN  Vorige week is het Molenterrein in Amerongen schoongemaakt. De uitgekomen grond is gezeefd en de afvalput uit het verleden is opgeruimd. De sanering op het terrein viel mee.

Lees verder op de website van De Kaap

Utrechtse economie draait goed

UTRECHT  Het gaat goed met de economie in de provincie Utrecht. Bedrijven hebben de ruimte om te groeien en vooral de ICT-sector zit erg in de lift. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de Economische Thermometer, de jaarlijkse graadmeter van de Rabobank over de economische groei in verschillende regio’s.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Begin van eind voor Zeister Vogelwijk

ZEIST  Het begin van het einde. Dat is er volgende week voor de veelbesproken volksbuurt de Vogelwijk in Zeist. Op een nog nader te bepalen dag rolt een kraan de vijftig jaar oude flatwijk binnen, zegt directeur Willem de Bruin van woningcorporatie de Kombinatie.

Lees verder op de website van het AD/UN

Heuvelrugnieuws van donderdag 21 juni 2007

Burgemeesterlaan 10 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9:55 uur
temperatuur: 20 °C

meer foto’s van deze straat

De Arkventure komt naar Doorn

DOORN  Van 25 tot en met 29 juni komt de Arkventure – Bible Xplorer in Doorn. In deze grote uitschuifbare trailer kunnen kinderen van De Wijngaard, CBS Hoog Moersbergen, De Triangel, School met de Bijbel, CBS Zonheuvel en De Ladder genieten van het multimediale programma dat de Arkventure biedt.
Voor veel kinderen is de Arkventure van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) geen onbekend verschijnsel. In 2005 brachten ruim 13.500 leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 een bezoek aan dit spectaculaire voertuig en duizenden kinderen surften regelmatig naar www.arkventure.nl.  De Arkventure komt te staan op het ZAM-terrein achter de Shell aan de Dorpsstraat.

In de Arkventure is plaats voor zesendertig kinderen. De eigenwijze Archie bestuurt de Arkventure en maakt met de kinderen een reis door de Bijbel. Helaas ‘crasht’ zijn voertuig en moeten de kinderen een code ontdekken om weer te kunnen terug te kunnen keren naar de aarde. Dit kan met de computerspelletjes over thema’s als: de taal, de cultuur, de tijd en de invloed van de Bijbel, het doorgeven van de Bijbel en de Bijbel in de kunst. Na het bezoek kan er in de klas verder gewerkt worden over de thema’s aan de hand van het lesmateriaal dat het NBG voor de Arkventure heeft ontwikkeld.

Buiten de schooltijden kunnen ook andere groepen na afspraak een bezoek brengen. Zo zal er bijvoorbeeld op dinsdagavond een groep gemeenteleden een bezoek aan de Arkventure brengen. Zij krijgen een apart programma aangeboden, dat is aangepast aan de leeftijd van de deelnemers. Verder is er donderdagavond van 19:00 tot 20:30 uur een open inloop. Een ieder die de Arkventure van binnen wil bekijken, is daarvoor van harte welkom. U hoeft zich hiervoor niet op te geven.

In het hele land is enthousiast gereageerd op het programma van de Arkventure door leerlingen en leerkrachten van zowel bijzondere als openbare scholen. ‘Ik heb in de Arkventure gezien dat de Bijbel niet saai is,’ liet een kind weten via de website. ‘Heel innovatief … enne … ik pik er zelf ook wat leerpuntjes van mee,’ liet een leerkracht uit Huizen de medewerker op de Arkventure weten.

Volgens projectleider Joyce van de Veen slaat de Arkventure goed aan. ‘We hadden de hoop in drie jaar dertigduizend kinderen bereiken. Deze doelstelling is al binnen tweeënhalf jaar gehaald! Maar belangrijker dan getallen is, dat er positieve aandacht komt voor de Bijbel en ook die doelstelling lijken we te halen, gezien de reacties die we ontvangen.’

Vanwege het enorme succes heeft het NBG recentelijk beslist, dat ze dit project nog een jaar extra inzet. Tot en met juni 2008 kunnen kinderen, leerkrachten en anderen de Arkventure bezoeken.

Medewerkster instelling steelt geld

AMERONGEN  Aan het eind van de middag kreeg de politie een melding van diefstal van geld in een instelling aan de Postmeester. Een personeelslid van de instelling ontdekte dat er geld van een bewoner was verdwenen. Een 21-jarige medewerkster uit Veenendaal werd betrapt met het gestolen geld op zak. De ter plaatse gekomen politie nam de vrouw mee naar het politiebureau. Daar bekende ze dat ze enige tijd geleden ook al geld van een bewoner had gestolen.

Zeister school wint techniekprijs en trip naar Parijs

ZEIST  Een vijfkoppig team van scholengemeenschap De Breul in Zeist heeft gisteren in Amsterdam een landelijke techniekwedstrijd gewonnen.

Lees verder op de website van het AD/UN

Hockeyteam zoekt kennismaking

MAARN  Het begon allemaal aan het schoolhek van basisschool De Ladder in Maarn, waar jonge moeders met een gezonde trek in sportief bezig zijn een zoektocht startten naar gelijkgestemden. Het resultaat is een groep van 28 vrouwen die volgend jaar met trimhockey op de MHC-velden begint.

Lees verder op de website van De Kaap

Heulmeisje mogelijk buitenlandse

MAARSBERGEN  Diverse oproepen in de media, maar nog altijd niemand die het Heulmeisje herkent. De Utrechtse politie staat voor een raadsel wie de vrouw is die in 1976 naamloos is begraven in Maarn nadat ze door een misdrijf om het leven is gebracht.

Lees verder op de website van het AD/UN

Ooievaarsjong geringd

Door Michiel van der Vlist en Anthon Keuchenius
Foto’s Anthon Keuchenius
DRIEBERGEN  Vanavond even over zeven is in stromende regen het ooievaarsjong op het nest aan het Kloosterlaantje in Driebergen geringd. De ring werd aangebracht door de heer Dick Jonkers, gelicenseerd ooievaarsringer. Met een hoogwerker werd een gezelschap bestaande uit een groepje van circa tien man omhoog gebracht tot bij het nest. Het aanbrengen van de ring was een kwestie van een paar minuten, het gereedschap een eenvoudige waterpomptang. Omdat het jong toch wat kleiner is dan de heer Jonkers verwachtte werd van wegen afgezien om het nest niet verder te verstoren . Het kuiken is nu ongeveer zo groot als een kip. Het jonge ooievaartje heeft een zogenaamde lipring gekregen. Het ringnummer is 8558.

vergroot foto 1  vergroot foto 2  vergroot foto 3  vergroot foto 4  vergroot foto 5  vergroot foto 6

Het geringde ooievaarskuiken is de enige overlevende uit een nest van drie uit het nest op kwekerij de Engh aan de Kloosterlaantje. De andere twee hebben de kou en regen op het hoge, onbeschermde nest niet doorstaan en zijn door kwekerijeigenaar Tiggeloven de afgelopen week levenloos onder het nest terug gevonden. De kadavers zijn eruit gewerkt door een van de ouders. Tiggeloven heeft het nest acht jaar geleden opgetrokken voor de ooievaars, afgelopen jaar heeft hij elders op de kwekerij nog een lager nest geplaatst. Er is eenmaal eerder gebroed op de kwekerij, maar het is dit jaar voor het eerst dat een broedsel het overleeft. De ringen van de ouders zijn door ooievaarskenner Rene Rietveld met een telescoop afgelezen. Ouder 1 is in 2004 geringd in Meppel en heeft vorig jaar (met een andere partner) in Wageningen gebroed. Alle drie jongen zijn daar overleden. Ouder 2 heeft een Duitse ring. De ouders hebben de afgelopen weken vele aanvallen van concurrerende ooievaars moeten afslaan, volgens Tiggeloven eenmaal zelfs van acht ooievaars tegelijk. Na het ringen op het Kloosterlaantje is nog een poging gewaagd ook de ooievaarskuikens op Sterkenburg te ringen, maar daarvoor was het terrein te drassig. Bovendien zijn de drie Sterkenburgse ooievaarskuikens een stuk groter, zij gaan inmiddels geregeld op vliegles. Ooievaars broeden ruim een maand op hun eieren. De kuikens vliegen ongeveer vijfenvijftig dagen daarna uit. Wanneer zij voldoende groot zijn -einde zomer- zullen ze op eigen houtje zuidwaarts vliegen, de route naar Afrika ligt in hun genen opgeslagen. Volwassen ooievaars vertrekken pas later. De ooievaars op Sterkenburg zijn inmiddels ook geïdentificeerd. Een van hen heeft een gele ring, wat betekent dat die uit de regio Parijs afkomstig is.


Ik vraag mij af of het ringen van het ooievaarsjong tijdens een stortbui wel zo’n goed idee is. Als je de foto’s bekijkt is het kuiken doorweekt. Ik hoop dan ook maar dat de ouders het kuiken warm kunnen houden.
Renk Knol, 21-6-2007

Het jong was inderdaad behoorlijk nat, maar volgens de kenners is dat geen probleem meer als het eenmaal zelfstandig kan staan en dus niet meer in het water hoeft te blijven liggen. Ooievaars houden niet zoals kippen de jongen droog onder de vleugels, ze blijven ook bij regen gewoon naast de kuikens staan of liggen. Uitstel zou dus wat dat betreft geen verschil hebben gemaakt, als het regent wordt het kuiken nat, met of zonder ouders. 
Michiel van der Vlist, 21 juni 2007

Snik, waarom wist ik hier niet van. Gelukkig waren er andere lenzendragers ter plekke J
Robert Zwart, 22-6-2007

Robert, ik kan me je teleurstelling voorstellen. Het was inderdaad een hele belevenis er zo dicht bij te kunnen zijn. Ik had wel gehoopt, maar er niet op gerekend mee omhoog te kunnen . Gelukkig  was de bak van de hoogwerker groot genoeg om voor alle belangstellenden een plaats te bieden en had de ringmeester geen bezwaar. Ik heb mijn plaatjes – van aanzienlijk mindere kwaliteit dan die van Anton Keuchenius – ook maar beschikbaar gezet: http://www.vlist.eu/fotos/ooievaars/
Michiel van der Vlust, 23 juni 2007


Heuvelrugnieuws van vrijdag 22 juni 2007

Traaij 293 Driebergen: achterzijde
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.10 uur  temperatuur: 18 °C

meer foto’s van deze straat

Boekenmarkt

DOORN  Het Revius Lyceum in Doorn organiseert een boekenmarkt met een goed gevarieerd aanbod. Ideaal voor de liefhebber, maar ook als u zomaar zin heeft om iets te lezen. Naast boeken, zullen ook CD’s worden verkocht.

Drie jaar geleden heeft het Revius Lyceum Doorn geld ingezameld voor een school in de hoofdstad van Congo, Kinsjasa. Die school, genaamd ‘La Tulipe’, staat er nu – in de wijk Mikondo. ‘La Tulippe’ is een groot succes: kinderen uit de wijde omtrek krijgen een kans op een toekomst. Het huidige schoolgebouw is zelfs te klein geworden! Daarom zamelen het Revius geld in om de aankoop van een naburig pand te bekostigen. Daarnaast wil men de school graag in staat stellen een taxibusje te kopen, dat veraf wonende kinderen naar school kan brengen. De gehele opbrengst van de boekenmarkt gaat naar dit goede doel.

Waar & wanneer?
Vrijdag 29 juni van 15.00 uur tot 19.00 uur
Zaterdag 30 juni van 10.00 uur tot 14.00 uur
Revius Lyceum Driebergsestraatweg 6c, Doorn
Het schoolterrein is prima met de fiets te bereiken. Er is een bushalte voor de ingang van de school en op het terrein is genoeg parkeerruimte.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 23 juni 2007

Kloosterlaantje 2 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.35 uur  temperatuur: 17 °C

meer foto’s van deze straat

DVSA organiseert Voetbaldag

AMERONGEN Op 30 juni organiseert voetbalvereniging DVSA ter afsluiting van het seizoen 2006/2007 een Voetbaldag. Deze dag zal worden afgesloten met een wedstrijd van het eerste elftal van DVSA tegen Lucky Ajax.

Voetbalvereniging DVSA uit Amerongen heeft ongeveer 300 leden en bestaat al ruim 60 jaar. Het seizoen 2006/2007 was voor de Amerongse vereniging in alle opzichten succesvol te noemen. Zo werd er een nieuw kunstgrasveld in gebruik genomen en aansluitend een aantal nieuwe kleedkamers. Hiernaast wordt op dit moment het clubhuis gerenoveerd en komt er een prachtige nieuwe parkeerplaats voor het complex, welke deze zomer waarschijnlijk klaar zal zijn.

Ook sportief mocht het seizoen er zijn. Zo werden de F1,D1,C1 en de B1 kampioen en bereikte het eerste elftal de nacompetitie van de vierde klasse KNVB!! Het internationale meisjestoernooi werd een groot succes en een sterk bezet DVSA D- pupillen toernooi staat op 09 juni voor de deur. Een vereniging welke in alle opzichten bloeit en het een uitdaging vindt om op 30 juni een mooi afsluitend evenement te organiseren.

Op 30 juni zullen er vanaf 08.30 uur op Sportpark de Burgwal gedurende de gehele dag wedstrijden worden gespeeld door alle teams van DVSA . Gezien de prestaties van het afgelopen seizoen is dit voor de voetballiefhebbers alleszins de moeite waard om een kijkje te komen nemen.

Om 15.45 uur speelt DVSA A-1 tegen DOVO A-1 en om 17.30 zal het eerste elftal van DVSA tegen Lucky Ajax aantreden.

Een ieder is gedurende de gehele dag van harte welkom en de entree voor de wedstrijd tegen Lucky Ajax is gratis. Belangstellenden worden verzocht om zoveel mogelijk op de fiets te komen om zodoende parkeerproblemen te voorkomen.
De dag wordt mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsoren en vrijwilligers. Hiernaast zijn er in Amerongen 6000 loten verkocht om de renovatie van het clubhuis mede mogelijk te maken.

De trekking van deze verloting zal plaats vinden op 30 juni om 17.00 uur op Sportpark de Burgwal.

Revius Lyceum krijgt haar noodlokalen

DOORN  Rector Joost Kentson van het Doornse Revius Lyceum was in zijn nopjes toen afgelopen donderdag de commissie Samenleving unaniem de aanvraag van een krediet van 803.564 euro steunde voor tijdelijke uitbreiding van de school met 9 noodlokalen en een verblijfs/studieruimte.

Lees verder op de website van De Kaap

Broedergemeente wil meer steun van Zeist

ZEIST  Slot Zeist en de historische omgeving krijgen binnenkort de status Buitenplaats. Dat betekent dat de gemeente en de Evangelische Broedergemeente subsidie kunnen krijgen voor het onderhoud van alle onderdelen van de buitenplaats, maar het levert ook beperkingen op.

Lees verder op de website vanm het AD/UN

Heuvelrugnieuws van zondag 24 juni 2007

Diederichslaan 25 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.50 uur  temperatuur: 16 °C

meer foto’s van deze straat

Motorrijdster aangereden

ZEIST Vrijdag 22 juni heeft de politie rond 16.00 uur twee automobilisten aangehouden op verdenking van gevaarlijk rijgedrag en het aanrijden van een motorrijdster op de Amersfoortseweg. Een 19-jarige automobilist uit Zeist en 53-jarige automobilist uit Driebergen zaten elkaar op de weg dwars, waarbij de laatste een 41-jarige motorrijdster uit Zeist aanreed. De vrouw is met diverse verwondingen aan armen en schouder naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachten zijn naar het politiebureau gebracht voor verhoor. Hun rijbewijzen zijn ingenomen.

Mont-Blanc Marathon

AMERONGEN  Op 1 juli gaat het gebeuren: de Amerongers Erik Dijksman en John Boer, beiden ervaren marathonlopers, dagen dan het Mont-Blanc-massief uit voor de klassieke marathon over 42 kilometer en 195 meter.

Lees verder op de website van De Kaap

Vernieuwd Utrechtpad

HEUVELRUG  Makkelijk bereikbaar en in het midden van het land: het vernieuwde Utrechtpad, uitgegeven door Nivon Natuurvrienden. Het Streekpad, goed voor 162 kilometer, voert de wandelaar door Utrechtse valleien en over heuvelruggen.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van maandag 25 juni 2007

Hoofdstraat 20 Driebergen
foto: © Robert Wassens
tijd: 9.25 uur  temperatuur: 20 °C

meer foto’s van deze straat

Driehonderd ruiters strijden op Landgoed Maarsbergen

MAARSBERGEN  Op Landgoed Maarsbergen komen op 29 en 30 juni ruim 300 ruiters uit het hele land aan de start in de drie onderdelen van de samengestelde wedstrijd: dressuur, springen en cross. Het park van het landgoed, dat normaal voor publiek gesloten is, is deze dagen kosteloos toegankelijk.

Lees verder op de website van De Kaap

Automobilist haalt finish net niet

MAARN  Zaterdag 23 juni heeft de politie rond acht uur een 52-jarige automobilist uit Lopik aangehouden op de Tuindorpweg op verdenking van rijden onder invloed.

Lees verder op de website van De Kaap

Gemeente Utrechtse Heuvelrug beste Utrechtse gemeente

DOORN  Elsevier vergelijkt elk jaar alle gemeenten van Nederland met elkaar. In het totaalplaatje eindigt de gemeente Utrechtse Heuvelrug op de elfde plaats en is daarmee de beste gemeente in de provincie Utrecht.

Lees verder  Zie ook het artikel

Rhenen gaat snelle oplossing zoeken voor wateroverlast

RHENEN  De gemeente Rhenen krijgt regelmatig klachten over wateroverlast, omdat de riolering in Rhenen het wateraanbod niet altijd aankan. Er zijn verschillende knelpunten. Om een deel van die knelpunten aan te pakken gaat Rhenen samen met de provincie kijken hoe een snelle oplossing te realiseren is.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Heuvelrugnieuws van dinsdag 26 juni 2007

Burgemeesterlaan 24 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11:10 uur
temperatuur: 15 °C

meer foto’s van deze straat

Mogelijke woninginbrekers aangehouden

ZEIST  De politie heeft dinsdagmorgen 26 juni om 02.20 uur vier mannen aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid bij een woninginbraak. De politie kreeg even daarvoor de melding van een getuige die zag dat de mannen zich verdacht ophielden op de Schermerslaan.
Terwijl de politie onderweg was vertrokken de mannen met een auto, maar konden getraceerd worden op de Griftlaan. Eén van de inzittenden, een 24-jarige inwoner van Gouda, probeerde te vluchten maar dat lukte hem niet. De andere inzittenden, een 18-jarige Soester, een 21-jarige inwoner van Gouda en een 23-jarige Rotterdammer, werden ook aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. 

In de auto en de kleding van de verdachten troffen de agenten een kleine hoeveelheid verdovende middelen aan. De verdachten zijn ingesloten en de politie stelt een onderzoek in naar de reden van hun aanwezigheid op de Schermerslaan.

Veteranendag op vrijdag 29 juni

DOORN  De gemeente Utrechtse Heuvelrug besteedt aandacht aan de Veteranendag. Een dag in het jaar wordt er stil gestaan bij de inwoners die inmiddels de dienst hebben verlaten en die tijdens deze tijd hebben gewerkt onder oorlogsomstandigheden of daarmee vergelijkbare situaties als vredesoperaties.

Het programma is op vrijdag 29 juni als volgt:
Vanaf 10.00 uur.

 • Vrije inloop in het Cultuurhuis ‘Het Pleiade’.
  U heeft de gelegenheid om in het Auditorium een film en een fotoreportage te bekijken van diverse missies.
 • Het museum ’t Schildershuis uit Driebergen-Rijsenburg laat diverse uniformen zien.
 • De Marinierskazerne stelt diverse voertuigen op het voorterrein van het Cultuurhuis op.
 • In het Cultuurhuis vindt er een fototentoonstelling plaats van 26 t/m 29 juni.
 • Diverse veteranen stellen privé-spullen beschikbaar voor de tentoonstelling.
De inwoners en scholen zijn ook uitgenodigd om aanwezig te zijn om invulling te geven aan het landelijke thema “Praat met een Veteraan”.

Succesvolle maatschappelijke stage leerlingen Schoonoord

DOORN  Voor de eerste keer hebben 27 leerlingen uit de tweede klassen (D2Z) van Schoonoord Doorn meegedaan aan een maatschappelijk stageproject. In de periode van 4 tot en met 8 juni mochten zij overdag elke dag stage lopen.

Lees verder op de website van De Kaap

Olympisch Netwerk De Vallei

RHENEN  Wethouder Marius Guichelaar gaat namens de gemeente Rhenen de samenwerkingsovereenkomst Olympisch Netwerk De Vallei ondertekenen. Als alle partners hun handtekening onder de overeenkomst hebben gezet, zullen aan de hand van jaarplannen concrete projecten gestart worden.

Lees verder

Afwijzing subsidieverzoek Heuvelrugdagen

UTRECHT  De aanvraag voor een subsidie voor de Heuvelrugdagen zijn door gedeputeerde staten niet gehoreerd. Wel is advies meegegeven aan de initiatiefnemer om samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug te blijven zoeken naar manieren waarop zijn ondersteund kunnen worden welke passen binnen het provinciaal beleid.


Ik hoop oprecht dat de provincie besluiten zorgvuldiger neemt dan de manier waarop deze besluiten openbaar worden gemaakt.
Leen Doeve, 26-6-2007

Heuvelrugnieuws van woensdag 27 juni 2007

Traaij Driebergen: markt vanuit viskraam
foto: © Renk Knol
tijd: 14:00 uur
temperatuur: 17 °C

meer foto’s van deze straat

Vijfendertig jaar gymles in Leersum

LEERSUM  Hannie van der Meer uit Leersum vierde gisteren (26 juni) het feit dat zij vijftig jaar gediplomeerd gymnastiek lerares is. Vijfendertig jaar geeft zij nu leiding aan de Leersumse gymclub.

Lees verder op de website van De Kaap

Niet zo slim

ZEIST  Op dinsdagmiddag werd een niet zo slimme automobilist aangehouden. Omstreeks 09.50 uur kreeg een 50-jarige automobilist uit Zeist op de Laan van Vollenhove een bekeuring omdat hij zonder gordel reed.

Toen de agenten wegliepen stak hij zijn middelvinger naar hen uit en gooide zijn bekeuring op straat. Agenten liepen weer naar de man toe en gaven hem een bekeuring voor het weggooien van de bekeuring. Hierop sprak de Zeistenaar beledigende taal naar de agenten. Hij werd aangehouden en geplaatst in de politieauto. Hier roken agenten een sterke alcohollucht en op het bureau moest de man blazen. Hier blies hij uiteindelijk 880 ug/l.

Wat in eerste instantie begon met een eenvoudige overtreding eindigde leidde uiteindelijk tot een uitgebreid proces-verbaal en invordering van een rijbewijs.

De Ladder krijgt ‘Utrechts Verkeersveiligheids Label’

MAARN  Basisschool De Ladder krijgt op woensdagochtend 11 juli om 12.00 uur het Utrechts Verkeersveiligheids Label (UVL) uit handen van burgemeester Frits Naafs. De Ladder is hiermee de eerste school in de gemeente Utrechtse Heuvelrug die dit label ontvangt.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van donderdag 28 juni 2007

 
De Engh Driebergen: vanaf Hoofdstraat
foto: © Renk Knol
tijd: 11:45 uur
temperatuur: 16 °C

meer foto’s van deze straat

Ruiling gronden Utrechtse Heuvelrug

UTRECHT Natuurmonumenten vraagt instemming voor ruiling van gronden met natuurbestemming op de Utrechtse Heuvelrug van drie eigenaren, te weten Landgoed Huis te Maarn, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Alle betrokkenen zijn enthousiast over de ruiling en de provincie werkt hier graag aan mee. Het betreft een ruil met gesloten beurzen waarbij in totaal 270 ha grond van eigenaar wisselt. De ruil betekent vergemakkelijking van de realisering van een robuuste verbinding in de provincie Gelderland. Op de Utrechtse heuvelrug versterkt de ruil het karakter van veel particulier eigendom en leidt tot een eenvoudiger beheer doordat de versnippering van gronden afneemt. Gedeputeerde Staten geven hun goedkeuring voor de plannen, evenals de gemeente Utrechtse Heuvelrug en het ministerie van LNV.

Hooggeëerd publiek…

MAARN  De sporthal van De Twee Marken was dinsdagavond afgeladen met verwachtingsvolle ouders, opa’s, oma’s, vrienden en vriendinnen van de kinderen van basisschool De Meent. De reden? Een groots opgezette circusvoorstelling ter gelegenheid van het afscheid van directeur Ton Beker en meester Jan.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van vrijdag 29 juni 2007

Drieklinken Driebergen: Geheime Tuin
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.00 uur  temperatuur: 15 °C

meer foto’s van deze straat

Flat uitgebrand

ZEIST  Donderdagavond 28 juni heeft een brand gewoed in een flat aan de Laan van Vollenhove. Omstreeks 20.50 uur kregen politie en brandweer de melding dat in een woning op de 13e verdieping een brand was ontstaan en veel rookontwikkeling gaande was. De woningen naast en onder de woning waar de brand was begonnen, zijn uit voorzorg ontruimd. Bewoners zijn elders opgevangen. Een 33-jarige bewoonster is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis vervoerd en daar ter observatie opgenomen. De vermoedelijke oorzaak van de brand is kortsluiting in een elektrisch apparaat. Omstreeks 22.25 uur werd het sein brandmeester gegeven. De woning is volledig uitgebrand en enkele aangrenzende woningen hebben schade opgelopen.

Vrachtauto rijdt in op file

OVERBERG  Op de A12 heeft vrijdagmorgen een verkeersongeval plaatsgevonden waarbij een automobiliste en een vrachtwagenchauffeur gewond raakten.
Omstreeks 01.00 uur kreeg de politie de melding dat een vrachtwagen en vier personenauto’s betrokken waren geraakt bij een aanrijding. Ter plaatse bleek dat de vrachtwagenchauffeur te laat doorhad dat er filevorming was ter hoogte van wegwerkzaamheden (Veenendaal richting Maarsbergen). De man, een 60-jarige inwoner van Delfgauw, kon zijn voertuig niet meer op tijd tot stilstand brengen en reed in op de voorliggende personenauto, wat vervolgens een kettingreactie tot gevolg had. De bestuurster van de auto die als eerste werd aangereden is met nekklachten per ambulance naar het UMC in Utrecht vervoerd. De vrachtwagenchauffeur is ter controle naar het Diakonessenhuis vervoerd.

Veteranendag in gemeente

DOORN Ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is vrijdag 29 juni aandacht besteed aan de Veteranendag. Een dag in het jaar wordt stilgestaan bij de inwoners die inmiddels de dienst hebben verlaten en die tijdens deze tijd hebben gewerkt onder oorlogsomstandigheden of daarmee vergelijkbare situaties als vredesoperaties.

Lees verder

Heuvelrugnieuws van zaterdag 30 juni 2007

Rosariumlaan Driebergen: rosarium
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.20 uur  temperatuur: 16 °C

meer foto’s van deze straat

Brasserie de Holle Boom pakt beker

AMERONGEN  In Sporthal de Ploeg speelde De Holle Boom tegen Koudijs CV Installatie de bekerfinale. Het was een spannende finale waar Koudijs CV Installatie voor rust de leiding nam en het initiatief had.

Lees verder op de website van De Kaap

Binder nog geen cultuurhuis

LEERSUM  De PvdA-fractie kwam zaterdag 23 juni op bezoek in De Binder. Alfred Haaksma: ,,We bezoeken de kernen van de gemeente en nu was Leersum aan de beurt. Wij willen van bewoners en gebruikers horen wat zij van De Binder vinden.” Het werd een openhartig gesprek.

Lees verder op de website van De Kaap