Heuvelrugnieuws van dinsdag 1 juni 2004

Traaij Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.15 uur 

meer foto’s van deze straat

Toekomst Nix is nog onzeker

De toekomst van De Nix is nog steeds ongewis. De Stichting Welzijn Driebergen wil het jongerencentrum sluiten. Openhouden kost te veel geld, vindt de stichting. SWD-directeur Van Leeuwen wacht inmiddels af wat voor beslissing de gemeente gaat nemen.

In een brief aan de Nieuwsbode meldt hij dat zowel de gemeente als de SWD overtuigd zijn van de noodzaak van specifiek jongerenwerk. Daarmee sprak hij de kritiek van voormalig jongerenwerker Liane de Clerq tegen. Deze beweerde dat er bij de SWD twijfel heerste over het voortzetten van het jongerenwerk.
Nieuwsbode 1 juni 2004

Spannende Wielerronde

Arjan Paalman uit Rijssen won de Driebergse Wielerronde in de categorie Amateurs A.
Nieuwsbode 1 juni 2004

Glunderende senioren

De avondvierdaagse voor oudere ouderen, die voor de tweede keer gehouden werd, was wederom een groot succes. De oudste deelnemers waren 92 jaar.
Nieuwsbode 1 juni 2004 This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Driebergse Damvereniging 75 jaar

“We hebben nog tien leden”, vertelt Bram Boer. De belangstelling voor het dammen lijkt minder te worden. Naar de reden daarvan kan ook Bram alleen maar gissen. Iedereen heeft het te druk, weet hij. Gelukkig is de club toch nog een zestal junioren van 7 tot 13 jaar rijk. Netty Krook neem met Bram de geschiedenis van de club door die 5 november 2004 vijfenzeventig jaar bestaat.
Nieuwsbode 1 juni 2004

Allemaal mee dank zij Ernst

Vrijdag voor Pinksteren zijn twee pupillenteams van CDN naar een internationaal toernooi in België vertrokken. Hun assistent trainer Ernst Notenboom poneerde zich rond Kerst als klusjesman in de publiciteit. Op die manier probeerde hij wat geld in te zamelen zodat alle pupillen mee konden naar België. En dat is dus gelukt.
Nieuwsbode 1 juni 2004

Heuvelrugnieuws van woensdag 2 juni 2004

Traaij Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 13.40 uur 

meer foto’s van deze straat

Avondvierdaagse 2004

Van maandag 7 t/m donderdag 10 juni wordt vanaf 17.30 tot 19.00 uur gestart met de jaarlijkse Avondvierdaagse. Gezien het zeer geringe aantal deelnemers op de 15 km in de afgelopen jaren, het langzaam teruglopend aantal medewerkers en de steeds veranderende voorwaarden waaronder de avondvierdaagse georganiseerd kan worden is de 15 km route geschrapt.

Voor de 5 en 10 km is men er weer in geslaagd zeer aantrekkelijke routes samen te stellen, zodat naast de sportieve doelstelling men ook kan genieten van de prachtige en gevarieerde omgeving van Driebergen. Inschrijven kan nog op de eerste dag op 7 juni op het startterrein bij Hogeschool De Horst voor 4,00 euro per persoon.

‘Tijd van alleen waarschuwen is voorbij’

Het is hem te vroeg inhoudelijk in te gaan op ‘zijn’ nieuwe politiedistrict Binnensticht. Johan van Renswoude (44) maakte in april kennis met de korpsen in de regio. Op het politiebureau in Zeist laat hij over één ding geen misverstand bestaan: de tijd van alleen waarschuwen is voorbij. Xandra Feije heeft een interview met de nieuwe korpschef van het politiedistrict Binnensticht (Zeist, De Bilt, Bunnik en Driebergen)
Utrechts Nieuwsblad 2 juni 2004

Heuvelrugnieuws van donderdag 3 juni 2004

Appelgaard Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.45 uur 

meer foto’s van deze straat

Minister Peijs neemt ter plekke poolshoogte

Zes groene organisaties grepen het werkbezoek van minister Peijs aan om aandacht te vragen voor hun standpunten. In tegenstelling tot haar gastheren, de burgemeesters Boekhoven van Zeist en Bloemen van Driebergen, willen de groene groepen geen gesplitste aansluiting op de A12.
Nieuwsbode 3 juni 2004

Op de Kring aan de Sparrenlaan zijn alle meesters en juffen gelijk jarig

Basisschool De Kring aan de Sparrenlaan viert één keer per jaar op één dag alle verjaardagen van de meesters en juffen gelijk. Op die ene halve woensdag is het dan groot feest op school en krijgt iedere leerkracht cadeautjes van de leerlingen. Dit jaar ging het anders. Geen individuele cadeaus maar de lerarenkamer werd opgeknapt.
Nieuwsbode 3 juni 2004

Driedaags exotisch festijn op landgoed De Horst

Op het Driebergse landgoed De Horst aan de Hoofdstraat vindt over vier weken (van vrijdag 2 t/m zondag 4 juli) het exotisch evenement plaats de ‘Pasar Provincie Utrecht’ plaats. De organisator is Driebergenaar Wout Nijland, die de afgelopen jaren al twee keer eerder een Pasar in recreatiecentrum Het Grote Bos op touw zette.
Stichtse Courant 3 juni 2004

Hoogste punt nieuwbouw sportcentrum Hoenderdaal

Vanmiddag werd bij sportcentrum Hoenderdaal het bereiken van het ‘hoogste punt’ gevierd. De bouw loopt voorspoedig mede doordat er ook op zaterdagen wordt gewerkt. Ook tijdens de vakantie gaat de bouw door.
Stichtse Courant 3 juni 2004

Youth for Christ voelt zich gedupeerd na ontvreemding van historische borden

De Driebergse Stichting Youth for Christ voelt zich zwaar gedupeerd omdat tijdens het weekeinde twee beeldbepalende borden uit de tuin zijn ontvreemd.
Stichtse Courant 3 juni 2004

Afscheid van ‘supermarkt-moeder’

Ruim twintig jaar was zij medewerkster van supermarkt Albert Heijn in Driebergen. Vorige week, aan de vooravond van haar zestigste verjaardag, vertrok zij om gebruik te maken van de VUT-regeling. Wil Nowee werkt 17 jaar lang op de vleesafdeling en de laatste drie jaar bij het brood.
Stichtse Courant 3 juni 2004

Na ruim 40 jaar met de VUT

Na een dienstverband van ruim veertig jaar heeft Gert Dekker, medewerker van drukkerij De Jong, afscheid genomen door gebruik te maken van de VUT-regeling.
Stichtse Courant 3 juni 2004

Afscheid van de notaris

Tijdens een druk bezochte receptie werd vrijdag afscheid genomen van notaris Bezemer. De geschenken aan de heer Bezemer bestonden uit bijdragen aan het project ‘Stichting Timon’, een initiatief van de Kiwanisclub dat gekoppeld is aan de wandeltocht die Bezemer naar Santiago de Compostela gaat maken.
Stichtse Courant 3 juni 2004

Jubilaris Stichts Mannenkoor

Afgelopen donderdag werd Ton van Zeijts gehuldigd in verband met zijn 25-jarig lidmaatschap van het Stichts Mannenkoor.
Stichtse Courant 3 juni 2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 4 juni 2004

Weidestraat Driebergen: richting Laan van Blommerweert
foto: © Renk Knol
tijd: 9.45 uur 

meer foto’s van deze straat

Glaskunst in Beauforthuis

Op zondag 6 juni exposeert glaskunstenaar Hielke Brugts in het Beauforthuis. Hielke  Brugts heeft al 15 jaar zijn atelier op het terrein van het Beauforthuis en heeft tegelijk 5 jaar een winkel gerund in de Telingstraat in Utrecht. De opening van de expositie is om 12 uur.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 5 juni 2004

Traaij Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.45 uur 

meer foto’s van deze straat

Wekelijkse peiling geeft fout beeld van opkomstpercentage

Ruim 80% van de DriebergenNetkijkers die aan de wekelijkse peiling heeft meegedaan, geeft aan dat ze zullen gaan stemmen bij de Europese verkiezingen op 10 juni aanstaande. Slechts 13 % weet nu al dat ze niet gaan. In vergelijking met de landelijke cijfers zou dat voor Driebergen op een hoge opkomst kunnen duiden.

Die conclusie mag echter niet getrokken worden omdat er in de wekelijkse peiling geen sprake is van een steekproef. Mensen die niet gaan stemmen zullen ook niet de moeite nemen om dit in een enquête aan te geven. Het opkomstpercentage zal dan ook aanzienlijk lager liggen dan die genoemde 80%.

Heuvelrugnieuws van zondag 6 juni 2004

Hoofdstraat Driebergen: richting Doorn vanaf Oranjelaan
foto: © Renk Knol
tijd: 10.30 uur 

meer foto’s van deze straat

Hoorzitting bestemmingsplan Buitengebied

Aanstaande woensdag 9 juni houdt de gemeente Driebergen in een extra vergadering van de raadscommissie Ruimte en Groen een openbare hoorzitting over het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied.

Degenen die eerder een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend kunnen tijdens deze bijeenkomst hun zienswijze nader mondeling toe lichten. De bijeenkomst vindt plaats in Nieuw Salem aan de Lei 86 te Driebergen en begint om 19.30 uur.

Heuvelrugnieuws van maandag 7 juni 2004

Traaij Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.35 uur 

meer foto’s van deze straat

Open middag in bibliotheek voor 50-plussers

Op donderdagmiddag 10 juni organiseert de Bibliotheek Driebergen van 15 tot17 uur een open middag voor 50-plussers. Onder het genot van een kopje koffie of thee kan men een rondleiding krijgen door de bibliotheek. Daarnaast heeft de bibliotheek een aantal organisaties en instanties uitgenodigd die voorlichting zullen geven; daarbij zijn onder andere de Driebergse Tourclub, de Stichting Welzijn Driebergen, het Seniorenplatform en het Galmproject-actieve leefstijl. Mw Koot uit Driebergen vertelt over haar fietstocht naar Santiago.

Gemeente Driebergen sluit 2003 met positief saldo

In een persbericht maakte de gemeente Driebergen bekend dat het college van b&w onlangs de jaarrekening 2003 heeft vastgesteld. De rekening sluit met een positief saldo van 2,4 miljoen euro. Eerder was al een (geringe) lastenverlichting voor alle inwoners voor 2004 gerealiseerd.

Het positieve saldo heeft hoofdzakelijk een eenmalig karakter en wordt onder meer veroorzaakt door hogere legesopbrengsten voor bouw- en gebruiksvergunningen, rentevoordelen bij geldleningen, de hogere opbrengsten van beleggingen, de overdracht van vorderingen van het rijk naar de gemeente in het kader van de nieuwe bijstandswet en lagere personeelskosten.

Het college stelt aan de raad voor om nu een aantal noodzakelijke voorzieningen te vormen. Dit past binnen de door de raad gestelde kaders en sluit aan bij de herhaalde verzoeken hiervoor door de accountants en de provincie. Het gaat om voorzieningen voor onder meer wegen, onderwijshuisvesting, onderhoud gebouwen, gesplitste aansluiting en automatisering. Naast een toevoeging aan het mobiele deel van de algemene reserve stelt het college de raad voor een bestemmingsreserve egalisatie algemene uitkering te creëren. Deze reserve zal worden gebruikt om de te grote schommelingen in de algemene uitkering van de rijksoverheid te compenseren. Door het rekeningoverschot grotendeels onder te brengen in voorzieningen en een bestemmingsreserve hoopt het college een gunstige uitgangspositie te creëren voor het sluitend krijgen van de begroting voor 2005 en volgende jaren.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 8 juni 2004

Traaij Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 8.10 uur 

meer foto’s van deze straat

Basisschool Coolsma maakt een reis door de tijd

Basisschool “Instituut Coolsma” viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. In 1904 begon juffrouw Coolsma in Driebergen met een pensionaat voor meisjes van goede komaf. Tegenwoordig is het een christelijke basisschool voor jongens en meisjes. Sinds 1972 is het schoolgebouw gelegen aan de Coolsmalaan in Driebergen. Na een schooljaar vol activiteiten is het hoogtepunt aangebroken: een grootse feestweek voor leerlingen, oud-leerlingen en ouders gaat van start op vrijdag 11 juni en wordt spetterend afgesloten op zaterdag 19 juni.

De rijke geschiedenis van basisschool Coolsma is vastgelegd in een jubileumuitgave die de ontwikkeling van het bijzonder primair onderwijs in Driebergen weergeeft. Dick Steenwijk, bekend auteur van historische uitgaven, heeft het boek geschreven in nauwe samenwerking met een groep enthousiaste Coolsma-ouders. Zijn tekst gaat vergezeld van veel interviews met oud-leerlingen, herinneringen en foto’s. Het boek geeft een goed beeld van het -christelijk- onderwijs in de afgelopen 100 jaar. Resultaat van meer dan een jaar werk door ouders, medewerkers van de school, de schrijver en de uitgeverij (Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug) is een prachtig vormgegeven en zeer leesbaar boek. Tot 1 juli is het boek te bestellen via www.cbs-coolsma.nl . (ISBN-90-807901-3-3). Daarna via www.kleinegeschiedenisvandeheuvelrug.nl .

Coolsma viert niet alleen zelf feest. Gedurende het afgelopen schooljaar hebben de kinderen van de school geld ingezameld voor een goed doel, een ‘school voor jong en oud’ in Nasenyi, Uganda. Voor dit project van de stichting Edukans hebben de kinderen met de verkoop van wijn en kerstkaarten, een kerstmarkt, een flessenactie, een ‘heitje voor een karweitje’-actie, een sponsor-skatetocht ‘Coolsma on wheels’ en een actieweek op school ruim € 8.000,- opgehaald. Hiermee is de inrichting en het lesmateriaal voor de school in Uganda zeker gesteld. Door het ICCO wordt dit bedrag nog verdubbeld. Het exacte bedrag wordt 19 juni bekendgemaakt als Paul Rosenmüller, externe ambassadeur van Edukans, de cheque ter waarde van het eindbedrag in ontvangst neemt.

Tijdens de feestweek vindt er een aantal evenementen plaats. De opening zal officieel plaatsvinden tijdens de receptie op vrijdag 11 juni., waar onder andere de heer Strietman, voorzitter van de Besturenraad, en de heer Duif, voorzitter van de schoolleidersorganisatie AVS, aan het woord komen en de genodigden het glas zullen heffen op het 100-jarig bestaan.

Op school werken de kinderen aan het project ‘van Leitje tot Laptop’, het thema van het eeuwfeest. Veel maatschappelijke, culturele en sociale aspecten uit de afgelopen 100 jaar komen daarbij op speelse en vrolijke wijze aan de orde. De resultaten zullen in de klassen worden tentoongesteld en vormen samen met een expositie die een overzicht geeft van 100 jaar Instituut Coolsma het decor van het schoolgebouw tijdens deze feestweek.

Op zaterdag 12 juni vindt een reünie voor oud-leerlingen plaats. Ruim 600 reünisten hebben zich al aangemeld. De reünie wordt een feestelijk weerzien van leerlingen en leerkrachten. Bovendien zal het muzikale karakter van de school weer duidelijk zichtbaar zijn. De gelegenheidsformatie Centennial Coolsma Band speelt de sterren van de hemel en iedere reünist met een instrument mag meespelen. Er komen oud-leerlingen uit elf verschillende landen, waaronder Australië, Syrië en Duitsland. Aanmelden voor de reünie kan nog steeds via www.cbs-coolsma.nl.

Dinsdag 15 juni gaan alle kinderen een dag lang een reis door de tijd maken tijdens een groots opgezet buitenspektakel op een geheime locatie in de buurt van Driebergen. Dit feest is georganiseerd in samenwerking met Kunst Centraal en de begeleiding wordt gedaan door studenten van het CIOS.

Op zaterdag 19 juni is de Grote Finale: een dag lang feest voor alle families van de leerlingen. Een grote fietstocht met historische stops en als afsluiting een bruisend feest op het schoolplein, met disco, spellen, eten, en nog veel meer!

(foto Rob Vermaas)
 


Eerste steen komt boven

Haast hadden de slopers een zware steen met inscriptie, die werd opgegraven onder het pand dat stond op Hoofdstraat 71, in de afvalcontainer laten verdwijnen. Bert van Doorn, wiens sigarenzaak zich tegenover nummer 69 bevindt, schakelde via via de Stichting Vroeger en Nu in. En zo kwam men er achter dat het ging om een ‘eerste steen’ met de datum 4 mei 1863. Netty Krook duikt in de geschiedenis.
Nieuwsbode 8 juni 2004

Weer niet

Voor Dalto was drie keer niet scheepsrecht. Voor de derde keer slaagde de Driebergse korfbalploeg er niet in om de finale te bereiken van het Nederlands Kampioenschap.
Nieuwsbode 8 juni 2004

Nationale verteldag op Beukenstein

Op Beukenstein werd de nationale verteldag ingevuld door Joost van Leeuwen, Riek Hazenbosch, Wil Rozendaal, Frédérique Westerhoff, Bertus Marlet en Miek Amptmeijer. Zij startten hun carrière met een cursus Verhalen Vertellen op de SWD onder leiding van Jac Vroemen.
Nieuwsbode 8 juni 2004

Heuvelrugnieuws van woensdag 9 juni 2004

Bosstraat Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.30 uur 

meer foto’s van deze straat

Schaapscheerfeest

Op 12 juni, van 11.00 – 16.00 uur, staat de schaapskooi van landgoed Heidestein in het teken van schapen scheren. Voor het hele gezin is er een groot aanbod van activiteiten: demonstraties ganzen en schapen drijven, de Jachthoornblazers verzorgen meerdere malen een optreden en wol spinnen en wol verven.

Het schaapscheerfeest op Heidestein is een waar kinderfestijn. Kinderen kunnen aan de slag met vogelhuisjes timmeren, gipsvormen beschilderen en kleuren maar ook met de ezel- of paardenkar een ritje maken. Toegang is gratis. Honden zijn niet toegestaan bij de schaapskooi.
Heuvelrug Nieuws 9 juni 2004

Wat voor nuttigs te doen met 2,4 miljoen?

De gemeente Driebergen heeft een meevaller van 2,4 miljoen euro. In tijden van bezuinigingen opmerkelijk nieuws. Ellen Tolsma vroeg een aantal Driebergers waar die het geld aan zouden willen besteden.
Utrechts Nieuwsblad 9 juni 2004

Heuvelrugnieuws van donderdag 10 juni 2004

Traaij Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.00 uur 

meer foto’s van deze straat

Frans Copini staat achter het Comité Aangenaam Driebergen-Rijsenburg

Voorzitter van de Ondernemersvereniging Frans Copini is lid geworden van het Comité van aanbeveling van het Comité Aangenaam Driebergen-Rijsenburg. Dat blijkt uit een persbericht van het comité.

De voorzitter van de Ondernemersvereniging maakt zich grote zorgen over het grote aantal bedrijfsinbraken in Driebergen. Hij vindt dat ondernemers, publiek, media en gemeentebestuur, partners van elkaar zijn om inbraken te voorkomen. Vooral de inwoners zouden de ogen en oren van de politie moeten zijn. Een simpel telefoontje aan de politie over een verdacht persoon of voertuig, kan een inbraak voorkomen of zorgen dat dieven tegen de lamp lopen. Frans Copini roept de burgers op, aan een veilige woon- werkomgeving te werken.
Wij zouden volgens Copini meer aandacht moeten geven aan de kwaliteit van onze woonomgeving. Dan kunnen alle verschillende groepen burgers in Driebergen zich meer thuis voelen. Hij begrijpt best dat dit anno 2004 voor een aantal groepen heel erg moeilijk is. De waarden in de Nederlandse samenleving zijn al vele tientallen jaren verschoven. Vroeger gingen de inwoners van Driebergen veel intensiever met elkaar om. Zij vonden bij elkaar veiligheid en geborgenheid. Bij de dorpspomp hadden mensen tijd voor elkaar. Daar werd je bijgepraat over het reilen en zeilen van je dorpsgenoten. Door televisie, telefoon en internet is de wereld zo groot geworden, dat menigeen vergeten is dat in de eigen buurt ook mensen wonen, waarmee je ook zonder computer kan praten. Het is jammer dat wij in ons dorp geen tijd en geen centrum meer hebben om de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Velen weten ook niet meer hoe wij met elkaar in contact kunnen komen. Het internet kan een deel hiervan vervangen maar bereikt ook slechts een klein deel van de bevolking in deze functie.
Volgens Copini zijn er nog eilandjes in Driebergen te vinden, waar de bewoners weten wat er op straat gebeurd. Vaak bemoeien de bewoners zich met de inrichting van de straat en doen er zelf ook iets aan, soms samen met de gemeente. In die buurten zie je ook kinderen samen spelen en worden ouderen geholpen wanneer ze niet meer alles zelf kunnen doen. Frans Copini roept de gemeente op het dorpse gevoel te stimuleren.

Agenten op de mountainbike

Inwoners van Zeist, De Bilt, Driebergen en Bunnik kunnen vanaf dinsdag agenten tegen komen op de mountainbike. Politie Binnensticht heeft nu een mountainbiketeam ter ondersteuning van onder meer de wijkpolitie.
Nieuwsbode 10 juni 2004

‘Commotie over baggerdepot is niet op feiten gebaseerd’

De commotie die in Driebergen is ontstaan over de mogelijke aanleg van een baggerdepot nabij de Rijsenburgselaan is volgens het waterschap niet op de juiste feiten gebaseerd.

In een gesprek met de Stichtse Courant lieten vertegenwoordigers van het waterschap weten dat een baggerdepot juist in het belang is van natuurbehoud en dat zo’n depot niet of nauwelijks hinder veroorzaakt. Bovendien zal het depot dat men in Driebergen wil maken, op veel grotere afstand van woningen komen (350 meter) dan gebruikelijk is.
Stichtse Courant 10 juni 2004

Actie voor behoud van NiX

Er is een actie gestart om de NiX, het centrum dat de SWD wil sluiten, te behouden. Gebruikers van de NiX hebben brieven geschreven die morgen aan SWD-directeur John van Leeuwen zullen worden aangeboden.
Stichtse Courant 10 juni 2004

Naambord YFC weer terug

Het historisch naambord van Youth for Christ dat vorige week werd ontvreemd, is weer terecht. De dieven hadden waarschijnlijk wroeging want dinsdagochtend was het bord weer terug met een briefje eraan waarop ‘sorry’ stond.
Stichtse Courant 10 juni 2004

Onderwijsminister aanwezig bij jubileum Coolsma

De minister van onderwijs Maria van der Hoeve zal morgen aanwezig zijn bij het jubileumfeest van de 100-jarige basisschool Coolsma. Zij neemt het eerste exemplaar in ontvangst van het boekje dat Dick Steenwijk schreef over de geschiedenis van de school.
Stichtse Courant 10 juni 2004

Minister geeft eind deze week uitsluitsel over gesplitste aansluiting

Het gemeentebestuur van Driebergen gaat er vanuit dat eind deze week definitief duidelijk zal worden op de gesplitste aansluiting op de A12 doorgaat of niet. Tijdens het bezoek van de minister heeft zij beloofd dat zij binnen veertien dagen haar standpunt bekend zou maken.
Stichtse Courant 10 juni 2004

Voorzitter ondernemerskring wil de dorpspomp terug

Frans Copini vindt dat er weer zoiets als een dorpspomp zou moeten komen waar mensen kunnen worden bijgepraat over het reilen en zeilen (lees: de naleving van normen en waarden) van de dorpsgenoten. Dat heeft hij gemeld als nieuw lid van het comité van aanbeveling van het Comité Aangenaam Driebergen-Rijsenburg.
Stichtse Courant 10 juni 2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 11 juni 2004

Coolsmalaan Driebergen: richting Buntlaan
foto: © Renk Knol
tijd: 10.30 uur 

meer foto’s van deze straat

Ooievaarseieren Driebergs paar komen niet uit

Het ooievaarsnest in de tuin van kweker Cornelis Tiggeloven in Driebergen ligt er verlaten bij. Het ooievaarskoppel dat er een nest bewoonde, werd twee weken geleden onrustig en is vertrokken. Er is wel een ei gelegd maar van broeden is het niet gekomen.
Utrechts Nieuwsblad 11 juni 2004

Feestweek Coolsma gestart

Niet onderwijsminister Van der Hoeve kreeg vanmiddag het eerste exemplaar uitgereikt van de jubileumuitgave ‘100 jaar Coolsma’. Haagse perikelen zijn daar debet aan. Op de receptie voor genodigden nam daarom onderwijswethouder Neeltje Schravesande het boekje in ontvangst. Met de receptie werd de start gegeven voor een hele week feest om het 100-jarig jubileum van deze basisschool te vieren.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 12 juni 2004

Traaij Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.30 uur 

meer foto’s van deze straat

Gemeentelijke wandelingen volgeboekt

In het kader van de campagne “natuur- en milieuvriendelijk tuinieren”, heeft de gemeente op 16, 26 en 29 juni wandelingen georganiseerd. Via een bon in de gemeentelijke informatierubriek kon men zich voor deze excursies opgeven. Dit blijkt een succes want alle drie de wandelingen zijn volgeboekt en het heeft dus geen zin nog bonnen op te sturen.

Heuvelrugnieuws van zondag 13 juni 2004

Engweg Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.50 uur 

meer foto’s van deze straat

Raadscommissie gaat fietsen

In 2000 heeft de gemeenteraad de nota Speelruimte vastgesteld. In deze nota is een basisplan opgenomen hoe de gemeente wil omgaan met planning, spreiding en onderhoud van speelplekken. Inmiddels zijn een aantal plekken grondige heringericht en zijn er enkele nieuwe speelplekken aangelegd.

De raadscommissie Welzijn & Zorg gaat nu, voorafgaand aan de commissievergadering op dinsdag 15 juni, een ronde per fiets langs enkele van die speelplekken maken om zelf te zien wat ervan hun nota uit 2000 is gerealiseerd. De speelplek aan de Van Berckstraat die nu onderhanden wordt genomen is het eindpunt van deze korte fietstocht. Daar wordt de speelplek met een feestelijk tintje overgedragen aan de kinderen uit deze buurt. Als burgers willen mee fietsen moeten ze om 18.30 uur bij het gemeentekantoor zijn, want daar start de fietstocht met wethouder Neeltje Schravesande als gids.

Heuvelrugnieuws van maandag 14 juni 2004

Lindelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.50 uur 

meer foto’s van deze straat

Vakantie goedkoper of helemaal niet op vakantie

Meer dan de helft van de kijkers naar DriebergenNet gaat kamperend op vakantie en dat was drie jaar geleden ook al zo. Dat blijkt uit de wekelijkse peiling van vorige week. Daarbij is, vergeleken met drie jaar terug toen dezelfde vraag gesteld werd,  er wel een kleine verschuiving van caravan naar tent. Het aandeel dat thuis blijft en niet met vakantie gaat is sterk gestegen. Was dat drie jaar terug slechts 10%, nu blijft 21% thuis. Een ander opvallende verschil met drie jaar geleden is de sterke daling van het aantal mensen dat naar een appartement of vakantiewoning gaat. De verschuivingen zijn waarschijnlijk een gevolg van de minder rooskleurige economie.

  2001 2004
tent 27% 32%
caravan camper 24% 21%
appartement vakantiewoning 32% 18%
hotel pension 2% 3%
thuis 10% 21%
anders 5% 6%

Heuvelrugnieuws van dinsdag 15 juni 2004

Hoofdstraat Driebergen: richting Zeist vanaf Meenkselaan
foto: © Renk Knol
tijd: 10.45 uur 

meer foto’s van deze straat

Brede steun voor de Nix

“Laat de naam ‘Nix’ niet uitkomen en laat de gemeente Driebergen geen gemeente worden waar ‘niks te doen is'”. Dit staat in een van de vele brieven die zijn geschreven naar aanleiding van de plannen om de Nix te sluiten. Vrijdagavond werden honderden handtekeningen tegen de sluiting overhandigd aan de directeur van de SWD.
Nieuwsbode 15 juni 2004

Vrijwilligers maken de Speelweek

Van 9 tot en met 13 augustus is het Speelweek. Bijna 200 vrijwilligers van 15 tot 70plus en 40 stagiaires, afkomstig uit Driebergen, maar ook uit Arnhem, Nunspeet, Utrecht, Leiden en Den Haag maken zich op om de kinderen een fantatische Speelweek te bezorgen. De Speelweek-vrijwilligers zijn met velen, maar er zijn er meer nodig, bij sommige activiteiten zelfs broodnodig. Meer info bij Petra de Niet 0343-533413.
Nieuwsbode 15 juni 2004

Griekse vakantieweek op Beukenstein

Op Beukenstein werd de Griekse vakantieweek in eigen huis afgesloten met het rad van avontuur dat door twee medewerksters werd verzorgd.
Nieuwsbode 15 juni 2004

50-plussersmiddag bibliotheek

De openbare bibliotheek driebergen organiseerde een speciale middag voor 50-plussers. Het was behoorlijk druk. De bezoekers van net na de vijftig kwamen in minder grote getale dan die van tegen de 70 jaar en ouder.
Nieuwsbode 15 juni 2004

VVD in Heuvelrug kan de trend niet ontlopen

Net als in het hele land heeft de VVD ook in de Heuvelrug fors moeten inleveren. In Driebergen kwam de VVD niet verder dan 16,7% terwijl het CDA de grootste werd met 22,5% van de stemmen. De PvdA scoorde 15,4%, GroenLinks 12,5%, CU/SGP 7,4% en SP 6%.
Nieuwsbode 15 juni 2004

Scherzando te gast in Oostenrijk

Vijf dagen was het Driebergse koor Scherzando te gast in Oostenrijk, Direct op de avond van aankomst nam het koor in de grote St. Nicolauskirche de Mis van Herman Finkers en het Magnificat van Hendrik Andriessen door. Op Hemelvaartsdag vond de uitvoering plaats.
Nieuwsbode 15 juni 2004

Romantiek De Nix bedreigd

Met het organiseren van een handtekeningactie probeert Linda Riphagen samen met haar collega’s van De Nix aan te tonen dat Driebergenaren waarde hechten aan het jongerenwerk.
Utrechts Nieuwsblad 15 juni 2004

D66 is nog niet klaar met de honden

Afgelopen zaterdag kregen alle Driebergse hondenbezitters een brief van de gemeente waarin nog eens werd uitgelegd hoe het zit met het aanlijngebod voor honden. D66 laat in een open brief weten dat daarmee nog niet het laatste woord is gezegd. Samen met het comité ‘Te gek om (niet) los te lopen’ gaat D66 door om een alternatief voorstel te maken met betrekking tot het aanlijngebod.

Open brief D66
Het college heeft het nog een keertje uitgelegd: “Honden moeten aan de lijn maar we zullen er niet overal even scherp op toezien.” Wat ons betreft is dit de tussenstand, maar we zijn er nog niet mee klaar.

Dit weekend viel er bij alle hondenbezitters in Driebergen een brief van de gemeente in de bus met uitleg en een kaartje. Daarmee deed het college wat het beloofde in de commissievergadering van 10 mei: niet werken aan de regels (waarover veel mensen ontevreden over zijn) maar beter uitleggen. D66 vond dat niet genoeg en kondigde actie aan met iedereen die er over mee wilde denken. De week erop zaten er zo’n 70 mensen bij elkaar. De meesten begrepen niet waarom honden nu ineens aangelijnd moeten worden in het intensief gebruikte bos rond de Driebergse bebouwing en velen waren boos over de manier waarop het toezicht werd uitgevoerd. Men wilde ook niet meer terug naar de oude situatie waarin loslopende honden in feite “gedoogd” werden. Eerlijk gezegd denk ik daarom niet dat de brief van de gemeente voor hen iets oplost. Er waren ook mensen gekomen die last hebben van honden, en dan vooral van de hondenpoep op de speelveldjes en de loslopende honden die in het bos anderen lastig vallen. Ook voor hen lost er nog weinig op.

Alle reden dus om door te gaan met de actie. Er is die avond een lijst met wensen en ideeën opgesteld. Met het actiecomité “Te gek om (niet) los te lopen” is dit lijstje omgewerkt naar een pakket mogelijke maatregelen die recht doen aan de wensen van hondenbezitters maar ook van mensen die last hebben van honden. De volgende stap is nu om hiervan met de gemeente een voorstel te maken dat zowel inhoudelijk als juridisch goed in elkaar zit. De laatste raadsvergadering vóór de vakantie kwam te vroeg om dit op een degelijke manier te doen. Het volgende hoofdstuk in dit vervolgverhaal komt dus in september. Dan moet het mogelijk zijn om afspraken te maken in de gemeenteraad over regels waarin zoveel mogelijk Driebergenaren zich kunnen vinden. Regels waarbij mensen, die laten zien dat ze hun verantwoordelijkheid willen nemen, geen last hoeven te hebben van wetshandhavers.

Eelke Wielinga, fractie D66 gemeenteraad Driebergen-Rijsenburg

Commissie Welzijn en Zorg op de fiets

Vanavond maakte de raadscommissie Welzijn en Zorg een fietsexcursie langs de diverse kinderspeelplaatsen die de gemeente in de afgelopen tijd heeft aangelegd of opgeknapt. De excursie eindigde in de Berckstraat. Hier droeg wethouder Schravesande de pas gerenoveerde speelplaats over aan de buurt die reeds in een feestelijke oranje stemming was.

Heuvelrugnieuws van woensdag 16 juni 2004

Traaij Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.15 uur 

meer foto’s van deze straat

Personeel de Zwoer traint op veiligheid

Onlangs zijn de medewerkers van zwembad en sauna de Zwoer getraind op het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Onder leiding van instructeurs van het instituut voor veiligheidsopleidingen Ricas uit Ede is het hele team bekend geraakt met dit nieuwe hulpmiddel bij een reanimatie.

Na de nodige theoretische uitleg zijn er reële situaties nagebootst, ook direct aan de bassinrand, om iedereen zo waarheidsgetrouw te laten oefenen. Er is zowel individueel als in teamverband met de AED getraind. Behalve training op individuele reanimatie is ook er geoefend op ontruiming en is er met diverse blusmiddelen geoefend om (beginnende) branden in de kiem te smoren.


Het is goed wonen op de Heuvelrug

In het omslag artikel van het weekblad Elsevier van deze week zijn alle Nederlandse gemeenten beoordeelt op 22 punten, verdeeld over acht hoofdpunten: woongenot, voorzieningen als scholen en winkels, veiligheid, zorg, bereikbaarheid, de economische vitaliteit, de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en het welvaartsniveau van de bevolking. In de top van beste gemeenten doet de Heuvelrug het goed. Zeist staat op de derde plaats. Driebergen is vijfde en Doorn staat op de zesde plaats.

Boek over honderd jaar Coolsma: van lei tot laptop

Een kostschool voor nette jongedames. Zo is instituut Coolsma precies honderd jaar geleden begonnen. Vrijdag verscheen een boek over de geschiedenis van deze Driebergse basisschool. Een boekbespreking door Ellen Tolsma.
Utrechts Nieuwsblad 16 juni 2004

Heuvelrugnieuws van donderdag 17 juni 2004

Van Berckstraat 26-32 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.50 uur 

meer foto’s van deze straat

Seizoenafsluiting Harmonie Aurora

Op zaterdag 26 juni zal in en rond het Muziekgebouw van Harmonie Aurora aan de Woerd 3a te Driebergen de seizoenafsluiting plaatsvinden. Vanaf ’s middags 15.00 uur zullen leerlingen hun vorderingen tonen aan het publiek van ouders, kennissen, zussen en broers, klasgenoten, opa en oma’s.

Zoekt U nog informatie over Algemene Muzikale Vorming, muzieklessen en spelen in de orkesten dan moet u deze dag bezoeken.
Vanaf 16.15 speelt het Opstaporkest van beginnende orkestmuzikanten. Ook wordt er afscheid genomen van de vertrekkende leden. Het middagprogramma duurt tot 17.30 uur.
Het avondprogramma heeft een verrassing in petto. Het succesvolle voorjaarsconcert van de Harmonie Aurora met de zangeressen The Fourtunes wordt een reprise gegund. Vanaf 20.00 uur wordt er (bij mooi weer buiten) een swingend concert gegeven. Laat u deze kans niet ontlopen. U bent van harte welkom bij dit gratis concert.
Informatie bij Corma Schaap tel. 512902

De Horst onder HvU-vleugels

Hogeschool De Horst in Driebergen en de Hogeschool van Utrecht (HvU) gaan fuseren. Schaalvergroting moet geld besparen. Los van de fusie verdwijnt bijna een derde deel van de 110 arbeidsplaatsen.
Utrechts Nieuwsblad 17 juni 2004

De Horst wil eigen karakter behouden

Hogeschool De Horst streeft er bij de fusie naar het eigen karakter te behouden, aldus de voorzitter van de centrale directie, Margriet Jongerius. Ook blijft De Horst zijn eigen studenten werven. Een onderzoek naar de praktische consequenties van de fusie moet in oktober zijn afgerond. Dan moet ook duidelijk zijn of De Horst in Driebergen blijft of verhuist naar Amersfoort.
Utrechts Nieuwsblad 17 juni 2004

Geen geld voor ‘schrijnende gevallen’ vanwege herindeling

Je hebt een overschot van 2,4 miljoen euro op de Jaarrekening en je zou daar graag iets mee doen voor de ‘schrijnende gevallen’ in Driebergen die onlangs met een pijnlijke bezuiniging te maken kregen. Maar dat mag niet. Vanwege het financieel preventief toezicht van de provincie in verband met de aanstaande gemeentelijke herindeling. Driebergen mag daarom geen nieuwe grote financiële verplichtingen aangaan en ook het aanwenden van overschotten om pijnlijke bezuinigen te verzachten is niet mogelijk.
Stichtse Courant 17 juni 2004

MALDD is volgens onderzoek niet de beste variant voor herindeling

Volgens een onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van de gemeente Leersum, is de variant MALDD niet de beste combinatie voor herindeling van de Heuvelruggemeenten. De varianten WAL (Wijk bij Duurstede, Amerongen en Leersum) of DrieMaDo (Driebergen, Maarn en Doorn) zijn volgens het onderzoek minstens zo goed of zelfs beter.
Stichtse Courant 17 juni 2004

Huldiging bij avondvierdaagse

Tijdens het defilé van de avondvierdaagse werd Gijs Schaap die achttien  jaar voorzitter is geweest en nu afscheid nam, benoemd tot Lid van Verdienste. Theo Verwijs en Margarithe Blöte werden gehuldigd omdat ze al 25 keer meededen en Jeel Jager werd in het zonnetje gezet wegens zijn veertigste deelname.
Stichtse Courant 17 juni 2004

Bouwplan van Albert Heijn

Burgemeester en Wethouders hebben besloten medewerking te verlenen aan het uitbreidingsplan van Albert Heijn aan het Binnenhof. Op de plaats van de twee oude pandjes aan de Traaij komen een aantal kleine winkeltjes met daarboven woningen. De supermarkt zelf wordt uitgebreid door de voorgevel in de richting van de Traaij te verplaatsen.
Stichtse Courant 17 juni 2004

EHBO-examen op Uilenburcht

De afgelopen weken hebben de leerlingen van groep 8 van de Uilenburchtschool flink geoefend voor het EHBO-jeugddiploma. Ze slaagden dan ook allemaal.
Stichtse Courant 17 juni 2004

VVV-promotieplan voor de Heuvelrug van start

De VVV’s op de Utrechtse Heuvelrug hebben besloten gezamenlijk een omvangrijk marketing en promotieplan voor de hele regio te starten.
Stichtse Courant 17 juni 2004

Meldkamers gaan samenwerken

In opdracht van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) realiseert de Rijksgebouwendienst het Operationeel Centrum Driebergen (OCD). In het OCD krijgen onder andere de meldkamers van KLPD, Marechaussee en Ambulance Zorg Nederland onderdak. In januari 2005 zal het gebouw opgeleverd zijn.
Nieuwsbode 17 juni 2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 18 juni 2004

Nassaulaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.30 uur 

meer foto’s van deze straat

Eetcafé SWD gaat ook in de zomer door

Wegens grote belangstelling organiseren de vrijwilligers ook in de zomer twee keer een eetcafé voor alleenstaanden. Om even een hardnekkig misverstand de wereld uit te helpen: het Eetcafé is ook bedoeld voor jonge alleenstaanden zoals jonge moeders met kinderen.

Er wordt vanaf 18.00 uur door de vrijwilligers een smakelijke en gezonde driegangenmaaltijd geserveerd aan gezellig gedekte tafels. Men kan vanaf 17.30 uur binnenkomen. Rond 19.30 uur sluit het Eetcafé. Volwassenen betalen € 6,50 en kinderen tot 12 jaar € 3,25. Men moet zich aanmelden en vooraf betalen bij de receptie van gebouw De Vijver, Vijverlaan 10 te Driebergen. Nadere informatie bij Vilja Smit tel: 0343-523001. Het eetcafé wordt elke vierde dinsdag van de maand gehouden. De eerst volgende data zijn 22 juni, 27 juli en 24 augustus.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 19 juni 2004

Lindelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.25 uur 

meer foto’s van deze straat

Frank Renssen exposeert in Bergse Bossen

Van 1 juli tot 1 september exposeert Frank Renssen in het Hotel en Congrescentrum De Bergse Bossen, Traaij 299 te Driebergen met aquarellen en olieverfschilderijen.

Aanvankelijk tekende en schilderde hij stadsgezichten en landschappen. Gaandeweg ontstond een fascinatie voor bloemen en bomen. Driebergen ,waar hij nu woont en werkt, geeft hem daartoe ruimschoots de gelegenheid. Hij tracht tot het wezen van bloemen en bomen door te dringen. Wat hem in bloemen boeit is de combinatie van intense levenskracht en kwetsbaarheid. In hun korte bestaan trekken zij de volle aandacht In bomen tref je diezelfde levenskracht aan maar dan uitgesmeerd over de tijd. Zij overleven ons. Het zijn levende monumenten van kracht en schoonheid.

Heuvelrugnieuws van zondag 20 juni 2004

Oranjelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.25 uur 

meer foto’s van deze straat

Algemene Muzikale Vorming

Het seizoen loopt ten einde. Zo ook het muzikale seizoen. Maar ook het komend seizoen zullen jonge muzikanten weer hun eerste schreden willen zetten op het pad van een muzikale opleiding. Harmonie Aurora start in september weer met de cursus Algemene Muzikale Vorming die eindigt in juni 2005.

Vanaf de leeftijd van 7-9 jaar is deze cursus geschikt voor kinderen die muziek leuk vinden maar eigenlijk nog niet een definitieve keuze voor een instrument hebben gemaakt. In deze lessen maken de kinderen kennis met noten leren lezen, ritmen leren klappen en spelen, zingen en spelen van liedjes en allerlei verschillende instrumenten. De lessen worden wekelijks op dinsdag gegeven. De kinderen hebben een blokfluit nodig. Voor informatie en aanmelding kunt u bellen met Mewis Breij 0343- 514206.

Heuvelrugnieuws van maandag 21 juni 2004

Lindelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.50 uur 

meer foto’s van deze straat

Bedrijfsvoering Driebergen sterk verbeterd

In een persbericht laat de gemeente Driebergen weten dat haar bedrijfsvoering sterk is verbeterd. Jaarlijks controleert een externe accountant naast de Jaarrekening ook de bedrijfsvoering van de gemeente en rapporteert daarover in een Managementletter.

Dit jaar heeft Deloitte bij de controle met name beoordeeld of de maatregelen die genomen zijn om de bedrijfsprocessen beter te beheersen het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Uit de nu uitgebrachte rapportage blijkt dat de gemeente op de goede weg is. Hoewel het op een aantal terreinen nog beter zou kunnen, constateert de accountant dat de gemeente inmiddels veel maatregelen heeft genomen die al tot verbetering hebben geleid.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 22 juni 2004

Hoofdstraat Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.10 uur 

meer foto’s van deze straat

Moskeeën op losse schroeven

De provincie Utrecht en de gemeente Driebergen zijn mogelijk de fout in gegaan, toen zij de bouw goedkeurden van de omstreden Turkse en Marokkaanse moskeeën aan de Akkerweg in Driebergen.

Omwonende bezwaarmakers zien nu een kans de nieuwbouw stil te laten leggen. Daarvoor moet het bestemmingsplan en bouwvergunning bij de Raad van State sneuvelen. Het gaat er nu om of Driebergen en de provincie terecht gebruik hebben gemaakt van de afwijkingsprocedure die het mogelijk maakt om buiten de rode contour te bouwen.
Utrechts Nieuwsblad 22 juni 2004

Bewoners kritisch over gesplitste aansluiting A12

De gemeente Driebergen bereidt een bestemmingsplan voor om de ‘gesplitste aansluiting’ op de A12 mogelijk te maken. Maar tijdens de presentatie van het toekomstig bestemmingsplan bleek dat veel Driebergenaren misschien helemaal niet zitten te wachten op een drastische wijziging van de huidige situatie.
Utrechts Nieuwsblad 22 juni 2004

Dogtroep in het Doornse Gat?

Afgelopen dinsdag 15 juni leek het even of de Dogtroep was neergestreken in het Doornse gat. Onder de klanken van Gershwin’s Summertime werden bezoekers het pad afgelokt en meegenomen op een reis door de tijd.

Vreemde bouwwerken en onherkenbaar uitgedoste figuren veranderden het Doornse Gat in een andere wereld, waar de tijd af en toe stil leek te staan. Een spannend verhaal ontrolde zich van weide naar weide, van Romeinse gladiatoren, Middeleeuwse heksen en magiërs tot ver in de toekomst…
Het had heel goed gekund dat dit één van de spectaculaire acties was van de Dogtroep wiens voortbestaan op het moment bedreigd wordt door de huidige kabinetsplannen. Misschien geïnspireerd door dit theatergezelschap waar fantasie en verbeelding voorop staan, vierde Basisschool Coolsma uit Driebergen haar 100-jarig-bestaan met een groots buitenspektakel, bijgestaan door een enthousiaste groep ouders, medewerkers van Kunst Centraal en studenten van het CIOS Arnhem.


Eikenprocessierups ook in Driebergen

Op haar website maakt de gemeente Driebergen bekend dat de eikenprocessierups nu ook in Driebergen is gesignaleerd. Contact met de haren van deze rups veroorzaakt lichamelijke klachten als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

De rups is in beperkte mate aanwezig, maar de gemeente wil haar voorzorgsmaatregelen in ieder geval nemen voordat de populatie groter wordt. Direct na ontdekking van de rupsen is de gemeente daarom overgaan op bestrijding van de rupsen door middel van branden. Heeft u in Driebergen een nest met eikenprocessierupsen gezien? Neem dan contact op met de heer R. Ellenbroek van de gemeente tel. 525268 en geef uw melding door. Zie voor meer informatie over de eikenprocessierups de site www.minvws.nl  en zoek daar op eikenprocessierups.

Driebergenaar krijgt Franse medaille

Ton Loontjens (81) is nog maar net terug uit Normandië. Hij was daar aanwezig bij de ceremonieën ter herdenking van de invasie in Frankrijk, nu 60 jaar geleden. Hij vocht toen, als marinier en lid van de Irene-brigade, mee voor het succes van D-day.

Het begin van het einde van de Tweede Wereldoorlog en van de bevrijding van de Duitsers. Voor zijn vertrek naar Normandië werd hij samen met anderen uitgenodigd op de Franse ambassade. Tot zijn grote verrassing werd hij daar onderscheiden met de Médaille van Chevalier de la Légion d’Honneur, een hoge Franse onderscheiding. Netty Krook heeft een interview.
Nieuwsbode 22 juni 2004

Heuvelrugnieuws van woensdag 23 juni 2004

Hoofdstraat Driebergen: richting Zeist vanaf Engweg
foto: © Renk Knol
tijd: 10.35 uur 

meer foto’s van deze straat

Vakanties korter

In de wekelijkse peiling van afgelopen week werd de kijkers naar DriebergenNet gevraagd hoeveel weken ze dit jaar op vakantie gaan. Deze vraag was drie jaar geleden ook gesteld. En net als bij de peiling van twee weken terug, waarin gevraagd werd naar het soort vakantieverblijf, is nu ook de tendens dat het goedkoper moet. En als het dan gaat om de duur van de vakantie is goedkoper meestal gelijk aan korter. In de tabel zijn de resultaten van beide jaren weer gegeven. Ging in 2001 28% korter dan drie weken op vakantie, dit is nu 56%. Nu gaat 38% van de kijkers twee weken op vakantie en in 2001 ging 44% drie tot vier weken. De verschuivingen zijn waarschijnlijk een gevolg van de minder rooskleurige economie.

  2001 2004
geen enkele week 5% 8%
1 week 8% 10%
2 weken 15% 38%
3-4 weken 44% 31%
5-6 weken 28% 8%
meer dan 6 weken 0% 8%
Heuvelrug Nieuws 23 juni 2004

Beeld gestolen

Het beeld dat Cathja Maas bij haar afscheid als raadslid aan de gemeente had geschonken is gestolen. Het beeld ‘de danser’ stond opgesteld in de heidetuin. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan.

Leersummer wil het liefst met Wijk en Amerongen

De inwoners van Leersum geven wat betreft de op handen zijnde gemeentelijke herindeling de voorkeur aan een samengaan met Amerongen en Wijk bij Duurstede. Dat is de uitslag van een onderzoek dat de gemeente heeft gehouden onder haar inwoners. 77% kiest voor WAL (Wijk, Amerongen en Leersum). Slechts 19% geeft de voorkeur aan MALDD.
Utrechts Nieuwsblad 23 juni 2004

Heuvelrugnieuws van donderdag 24 juni 2004

Lindelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 13.40 uur 

meer foto’s van deze straat

Bewoners geloven niets van modellen voor A12-omleiding

De door het gemeentebestuur gewenste A12-omleiding, die dwars over sportpark De Woerd is geprojecteerd en door middel van een nieuw te maken rotonde op de Heijendaal zal aansluiten, is volgens de bewoners een heilloze constructie. Jan de Beer doet verslag van de inspraakavond.
Stichtse Courant 24 juni 2004

‘Geheime’ bijeenkomst over uitspraak Raad van State inzake moskeeën

Maandag heeft de Raad van State zich tijdens een zitting kritisch uitgelaten over de werkwijze van de provincie Utrecht en de gemeente Driebergen betreffende het verlenen van een bouwvergunning voor de moskeeën aan de Akkerweg. Mocht de Raad van State in haar uispraak het Akkerwegcomité gelijk geven dan zou dat tot sloop van de gebouwen kunnen leiden.

Zover zal het echter niet komen omdat het comité en vertegenwoordigers van de Marokkaanse en Turkse gemeenschap afgesproken hebben dat, ongeacht de uitspraak, niemand zich als winnaar zal gedragen. Het ziet er naar uit dat het Akkerwegcomité ondere strikte voorwaarden bereid is de moskeeën te aanvaarden.
Stichtse Courant 24 juni 2004

Rapport over ‘Engweg-kwestie’ nog niet openbaar

Het onderzoek dat in opdracht van de gemeenteraad van Driebergen is ingesteld naar de procedure bij het verlenen van een bouwvergunning voor een omstreden woning aan de Engweg, is nog steeds niet openbaar. Bewoners hebben al wel kunnen reageren op het rapport, maar wanneer de openbare behandeling in de raad gaat plaatsvinden is nog niet bekend.
Stichtse Courant 24 juni 2004

Louis van den Heuvel neemt na 48 jaar afscheid van ‘zijn Horst’

Louis van den Heuvel, werkzaam op de repro-afdeling van Hogeschool De Horst, heeft na 48 dienstjaren afscheid genomen van ‘zijn Horst’. Donderdag 17 juni was zijn laatste werkdag. Irma Luijken heeft een interview.
Stichtse Courant 24 juni 2004

Rotary steunt drie projecten

De jaarlijkse boekenmarkt van de Rotaryclub op Koninginnedag was zo succesvol dat drie projecten gesteund kunnen worden met ieder 750 euro.
Stichtse Courant 24 juni 2004

Record opbrengst collecte Maag Lever Darm Stichting

In de week van 13 t/m 19 juni collecteerde de Maag Lever Darmstichting in Driebergen het recordbedrag van 4560,73 euro bij elkaar.
Stichtse Courant 24 juni 2004

Stedenband met Semily, nieuwe initiatieven

Begin mei is het bestuur van de Stedenband Driebergen-Semily op bezoek geweest in Semily om daar met diverse partners te overleggen over de plannen van het komend jaar. Het meest omvangrijke project zal de voortzetting zijn van het succesvolle stageproject uit 2003. Tsjechische jeugdige werklozen doen dan werkervaring op bij bedrijven en instellingen in Driebergen.
Stichtse Courant 24 juni 2004

Veel kritiek tijdens vergadering van raadscommissie

Een storm van kritiek krreg wethouder Van der Burg vorige week over zich heen tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Groen. De kritiek richt zich vooral op de trage afhandeling van zaken op het gebied van de ruimtelijke ordening. Ad Bom doet verslag.
Stichtse Courant 24 juni 2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 25 juni 2004

Lindelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.10 uur 

meer foto’s van deze straat

Scootmobielopstelplaats dankzij het Klein Woonfonds

Gistermiddag opende wethouder Schravesande, door overhandiging van de sleutels aan toekomstige gebruikers, de scootmobielopstelplaats aan de Lei in aanwezigheid van de voorzitter van het Klein Woonfonds, de heer W. Jongeneel, bewoners en vertegenwoordigers van Heuvelrug Wonen.

De scootmobielopstelplaats is gemaakt in de vroegere onderdoorgang. Deze was een aantal jaren geleden afgesloten en kon daarna door de bewoners gebruikt worden als fietsenstalling. Daar werd echter zo goed als nooit gebruik van gemaakt. Met een aantal aanpassingen is de voormalige fietsenstalling nu een volwaardige scootmobielopstelplaats geworden. Er is ruimte voor 10 scootmobiels. De aanpassing werd mogelijk gemaakt door het Klein Woonfonds. Dit is een fonds van gemeente en Heuvelrug Wonen tezamen, dat gericht is op leefbaarheidsbevorderende maatregelen.


Heleen Keijzer-Lambooy koninklijk onderscheiden

Burgemeester Bloemen heeft op donderdag 24 juni 2004 op de Hogeschool De Horst te Driebergen een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw H.A.M.F. Keijzer-Lambooy. Mevrouw Keijzer is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Zij ontving deze onderscheiding tijdens haar afscheid als directeur van de ITV Hogeschool voor tolken en vertalers in Utrecht. Mevrouw Keijzer heeft als directeur de ITV omgebogen naar een succesvolle en erkende hbo-instelling. Daarnaast was zij bestuurlijk actief op een groot aantal terreinen, onder meer de Stichting Vrouwen in OnderwijsManagement en de Consumenten. Momenteel vervult zij nog bestuursfuncties bij de Stichting Nationale Examens Vertalen en Tolken en bij Paepon de branchevereniging voor niet-bekostigde HBO-opleidingen. Plaatselijk is zij actief als bestuurslid van de Stichting Welzijn Driebergen.

Driebergen wacht met smart op A12-brief Peijs

Er is in Driebergen nog steeds geen brief binnengekomen van minister van Verkeer Peijs. Volgens gemeentesecretaris Van der Steen blijkt uit signalen uit Den Haag dat de minister over de gesplitste aansluiting op de A12 aanvullende vragen heeft gesteld aan haar ambtenaren. Daarmee wordt de hoop van Driebergen steeds kleiner dat de gesplitste aansluiting er komt, zegt Van der Steen.
Utrechts Nieuwsblad 25 juni 2004

Heuvelrugnieuws van zaterdag 26 juni 2004

Welgelegenlaan Driebergen: vanaf Vijverlaan
foto: © Renk Knol
tijd: 10.50 uur 

meer foto’s van deze straat

Daniel Sahuleka treedt op tijdens Pasar Malam

Zanger / componist Daniel Sahuleka zal tijdens de Pasar Malam op vrijdag 2 juli een concert geven in de Theaterzolder van Landgoed De Horst. Sahuleka, die bekend is van zijn mooie ballads en ritmische stukken zal zijn concert o.a bouwen rond zijn onlangs verschenen CD “Colorfool” een woordspeling  gebaseerd op zijn eerste hit in 1976 ” You make my world so colourful”. Sahuleka heeft een lange en spannende carriere. Hij toert veelal in Azie en dat reizen heeft zijn repertoire enorm verrijkt. Als geen ander weet hij situaties en sferen muzikaal weer te geven. En die heeft Daniel vastgelegd op zijn CD’s After the Jetlag en het zo wonderschone Colorfool.

Heuvelrugnieuws van zondag 27 juni 2004

Stationsweg Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.40 uur 

meer foto’s van deze straat

Nederland wint van Zweden

Direct nadat Nederland het penalty schieten tegen Zweden had gewonnen gingen op veel plaatsen in Driebergen de mensen de straat op om dit te vieren. Auto’s die al claxonerend rondjes rijden complementeren het beeld.

Heuvelrugnieuws van maandag 28 juni 2004

Appelgaard Driebergen: richting Nassaulaan
foto: © Renk Knol
tijd: 10.05 uur 

meer foto’s van deze straat

Nieuw financieel fonds voor monumenten in provincie Utrecht

Eigenaren van gemeentelijke monumenten in de provincie Utrecht kunnen vanaf 1 juli a.s. gebruik maken van een nieuwe financiële bron: het Cultuurfonds voor Monumenten in de provincie Utrecht.

Een bijzonder fonds met een omvang van ruim 5,4 miljoen euro, waaruit tegen aantrekkelijke voorwaarden leningen worden verstrekt.  De provincie Utrecht telt ruim 5100 gemeentelijke monumenten. De restauratie van deze beeldbepalende panden is meestal geen sinecure. Er is over het algemeen weinig subsidie van de overheid. Bovendien zijn de restauratiekosten, in tegenstelling tot bij de rijksmonumenten, fiscaal niet aftrekbaar. Het nieuwe fonds – een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds – wil daarin verbetering aanbrengen. Om te beginnen worden leningen aangeboden tegen een laag tarief dat 4,5 procent onder de marktwaarde ligt. Het minimumpercentage aan rente dat berekend wordt, bedraagt 1,5%. Deze zachte leningen zijn fiscaal aftrekbaar. Doordat de leningen geleidelijk terugvloeien in het fonds kunnen bovendien telkens nieuwe monumenteneigenaren gebruik maken van de financiële mogelijkheden. Zo ontstaat een ‘eindeloos’ fonds voor de monumentenzorg in de provincie Utrecht. Een bijkomend voordeel is dat het uitgekeerde geld relatief snel beschikbaar komt, waardoor restauraties voortvarend kunnen worden uitgevoerd.

Overberg wil weg van de Heuvelrug

Het gonst van de fusiepogingen. Amerongen met Maarn, Leersum, Doorn en Driebergen. Of toch met Wijk bij Duurstede en Leersum In Overberg, buurtschap die deel uit maakt van Amerongen, hebben de mogelijke fusies wat losgemaakt. Overberg wil liever bij Renswoude, Scherpenzeel of Woudenberg. Want ‘die berg zit ons alleen maar in de weg’.
Utrechts Nieuwsblad 29 juni 2004

Boekenkast voor kinderen

De openbare bibliotheek van Driebergen heeft van het projectenfonds van de Rabobank een ‘jeugdstudiekast’ cadeau gekregen.
Nieuwsbode 29 juni 2004

Amerongers willen herindelen met Wijk en Leersum

Amerongers willen herindelen met Wijk en Leersum
Precies 47% van de Amerongers wil een nieuwe gemeente met Wijk bij Duurstede en Leersum (WAL) vormen. Dat blijkt uit de enquête die de gemeente Amerongen de afgelopen weken onder duizend inwoners heeft gehouden.
Utrechts Nieuwsblad 30 juni 2004

’t Foefje tergt buren tot het uiterste

’t Foefje, staat op een spouwmuur van de woning Engweg 41a in Driebergen gekalkt. In even rode letters als het bloed dat deze tekst onder de nagels van de buren vandaan haalt.
Utrechts Nieuwsblad 30 juni 2004