Stichtse Senioren Zomerschool

Dit jaar wordt voor de vijfde achtereenvolgende keer de Stichtse Senioren Zomerschool georganiseerd. Een samenwerkingsverband van de Stichting Welzijn Driebergen, de Stichting Welzijn Ouderen Doorn, de Stichting Welzijnszorg Maarn/Maarsbergen en de Stichting Welzijn Ouderen Wijk bij Duurstede. Een programma voor elck wat wils, dat bestaat uit negen verschillende onderwerpen.

Stralende dag bij SWD

De kunstmarkt van de SWD was een groot succes. Zo’n driehonderd bezoekers namen de kans waar om te genieten van het warme weer, de kunstvoorwerpen te bezichtigen en gesprekken aan te knopen met de kunstenaars.
Nieuwsbode van 3 juni 2003

Bidden en vasten voor de jeugd in Nederland

Jan Cornell Berger uit Driebergen doet mee aan The Call van Soul Survivor. Hij zal dan 10 dagen vasten. Dat hoeft niet te betekenen niet eten maar het kan ook zijn dat je dingen niet doet die je anders graag doet.
Nieuwsbode van 3 juni 2003

Kleuterdisco

In de Nix werd alweer voor de tweede keer een kleuterdisco gehouden. De disco is bedoeld voor kinderen van twee tot vijf jaar.
Nieuwsbode van 3 juni 2003

Voorkeursrecht voor woningen Lange Dreef Driebergen

GS verlenen een verklaring van geen bezwaar aan de gemeente Driebergen voor het vestigen van het voorkeursrecht op de locatie Lange Dreef. Het voorkeursrecht betekent dat de gemeente het recht heeft de gronden als eerste te verwerven. De gemeente wil de grond gebruiken voor woningbouw. De locatie wordt als woningbouwlocatie opgenomen in het nieuwe streekplan. Aan de Lange Dreef wordt plaats ingeruimd voor woningen in combinatie met zorgvoorzieningen.
De provincie Utrecht had de gemeente Driebergen benaderd om mee te werken aan het provinciaal beleid op het gebied van vermaatschappelijking van de zorg. Dit betekent dat mensen met een handicap die nu nog in instellingen op de Heuvelrug wonen, kunnen gaan wonen in een wijk of buurtschap, waar mensen met en zonder handicap wonen en waar voorzieningen zijn waar beide groepen gebruik van kunnen maken. Een dergelijke menging blijkt goed mogelijk op de locatie Lange Dreef, in combinatie met het gemeentelijk woningbouwprogramma voor de komende tien jaar.

Meningspeiling op het Driebergse dorpsplein

A.s zaterdag 7 juni kunnen inwoners van Driebergen hun mening kwijt over de toekomst van het dorp. Deze met muziek omlijste ‘hearing’ vindt tussen 11 en 15 uur plaats op de Binnenplaats. Ad Bom heeft een interview met Jan Broekgaarden die lid is van een werkgroepje uit de gemeenteraad die deze manifestatie heeft georganiseerd.
Stichtse Courant van 5 juni 2003

Gemengde gevoelens over herinrichting Hoofdstraat

De herinrichting van de Hoofdstraat, die de gemeente Driebergen nog dit jaar wil realiseren, heeft bij meerdere bedrijven aan deze drukke straat gemengde gevoelens opgeroepen. Met name de voorgestelde rijbaanscheiding ter hoogte van het kruispunt Bosstraat/Engweg wordt hevig bekritiseerd. Ter verhoging van de veiligheid wil men op dit punt een groot oversteekplateau voor fietsers aanleggen. De huidige voorsorteerstrook, bedoeld voor automobilisten die linksaf de Bosstraat willen inslaan, zal dan komen te vervallen.
Stichtse Courant van 5 juni 2003

Bas de Vogel toch Statenlid

Doordat iemand uit de VVD-fractie gedeputeerde werd, kon Bas de Vogel toch zitting nemen als lid van Provinciale Staten. Naast De Vogel komen ook de statenleden Karin Fokker (PvdA) en Kees Kranenburg (ChristenUnie) uit Driebergen.
Stichtse Courant van 5 juni 2003

Bedrijven tonen grote belangstelling voor inbreidingslocatie

Vorige week is de eerste paal geslagen voor de bebouwing van de inbreidingslocatie ‘Arnhemsebovenweg/Patrimoniumstraat’, de plek waar in vroeger jaren een pompstation gevestigd was. Op deze locatie zal projectontwikkelaar Janssen de Jong Plancoördinatie drie woningen en een bedrijfsverzamelgebouw met tien units realiseren. Voor dit bedrijfsverzamelgebouw blijkt enorme belangstelling te bestaan: negen van de tien units zijn nu reeds verkocht.
Stichtse Courant van 5 juni 2003

Luwer verkeer Driebergen op de tocht

De komst van een dubbele aansluiting bij verkeersknooppunt Driebergen-Zeist op de snelweg A12 lijkt verder weg dan ooit. De oorzaak is naast een juridische kink in de kabel, een financiële. De regio (BRU, Driebergen en Zeist) moeten zelf 25 miljoen ophoesten om de dubbele aansluiting te verwezenlijken. Op 30 juni zal er in zowel Driebergen als Zeist een extra raadsvergadering gehouden worden over dit onderwerp.
Stichtse Courant van 5 juni 2003

Verdronken archief voor ‘volle honderd procent’ gered

Historici en andere belangstellenden kunnen over anderhalf jaar weer volledig beschikken over het verdronken archief van Wijk bij Duurstede, waar ook het archief van Driebergen is opgeslagen. “Alles is voor de volle honderd procent behouden gebleven, zoveel is zeker”, aldus een opgeluchte burgemeester Swillens.
Stichtse Courant van 5 juni 2003

Youth for Christ gebouw weer mooi dank zij sponsering

Vanaf 1998 is elk jaar een deel van villa Lindenhorst onderhanden genomen. Deze week vond de afronding plaats van het grote onderhoud die dank zij sponsoring mogelijk werd gemaakt.
Stichtse Courant van 5 juni 2003

Nieuwe directeur Uilenburcht feestelijk ontvangen

De nieuwe directeur van de Uilenburcht, Berend Ponger, is maandag 2 juni feestelijk ontvangen door leerlingen en leerkrachten.
Stichtse Courant van 5 juni 2003

Een ijsje eten tijdens het wandelen

De avondvierdaags telde dit jaar 1320 deelnemers. Dat is enkele tientallen meer dan vorig jaar.
Stichtse Courant van 5 juni 2003

Defilé Avondvierdaagse

De laatste avond van de Avondvierdaagse kende perfect wandelweer. Er waren dan ook enige honderden toeschouwers op het traditionele defilé op Sparrendaal afgekomen. Op het bordes was een bijzondere plaats ingeruimd voor Gerrit Windhouwer die vandaag zijn veertigste avondvierdaagse liep. Gerrit woont met zijn vriendin op woonvoorziening Damhert. Volgens organisatieleider Gijs Schaap waren er enige tientallen meer deelnemers dan vorig jaar het geval was.

Matige belangstelling voor herindeling

De vandaag gehouden manifestatie op het dorpsplein over een eventuele gemeentelijke herindeling trok maar een matige belangstelling. De door de gemeenteraadsleden georganiseerde happening gaf de inwoners van Driebergen de mogelijkheid hun mening te geven over een aantal stellingen met betrekking tot de toekomst van het dorp. “Misschien dat het lange weekend en het mooie weer mede oorzaak waren van de geringe belangstelling, maar het zou ook kunnen zijn dat de Driebergers liever niet meedenken maar er de voorkeur aangeven achteraf te kankeren op het gemeentebestuur”, aldus een bezoeker.

Bijeenkomst “Vrijwilligers nieuwe stijl”

Door diverse ontwikkelingen kampen veel organisaties met een tekort aan vrijwilligers. Meer vrouwen werken, jongeren verdienen in hun vrije tijd liever wat extra geld. Daarnaast moet vrijwilligerswerk concurreren met vele andere vormen van vrijetijdsbesteding. Daarom organiseert de gemeente Driebergen op maandag 16 juni een bijeenkomst met als thema “Vrijwilligers nieuwe stijl” waarin het gaat over het werven van nieuwe vrijwilligers. De bijeenkomst is met name bestemd voor vrijwilligers, bestuursleden en beroepskrachten die zoeken naar mogelijkheden voor het werven van (nieuwe) vrijwilligers. Wie er voor kiest om zich te gaan richten op deze nieuwe vrijwilligers, moet ook bereid zijn om hierin te investeren. Op welke wijze dit kan, en het leren kijken naar de eigen organisatie en naar de vrijwilliger die u zoekt, leert u op deze thema bijeenkomst.
De bijeenkomst wordt gehouden in Nieuw Salem, de Lei 86 van 19.30 – 22.00 uur. Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ingrid de Jong tel: 0343-525260 of Coen Langkemper tel: 0343-525259.

JeugdSportPas Heuvelrug Actief!

Wethouder Schravesande reikte vrijdag 6 juni de eerste JeugdSportPas Heuvelrug Actief! uit op basisschool De Zonheuvel.
Voor alle kinderen, die in het schooljaar 2003 / 2004 in groep 5, 6, 7 of 8 zitten en in Doorn, Driebergen, Leersum en Amerongen naar de basischolen gaan, is er vanaf nu de JeugdSportPas. Kinderen kunnen kennis maken met verschillende sporten. Voor € 5,– kan een kind zes keer meedoen aan een cursus bij een vereniging. In het programmaboekje de JeugdSportPas staan de verschillende sporten en het inschrijfformulier. Wil en kan uw kind meedoen? Dan moet dit formulier vòòr 4 juli 2003 volledig ingevuld, ingeleverd worden bij de juf of meester van uw kind! Informatie of vragen? Bel een van de sportconsulenten van Heuvelrug Actief!: Bernice Kobes: tel. 06 – 13 666 810; Evelien Wijdeveled: 06 – 13 975 595

Opnieuw voordeel voor Driebergen in BRU-verband

De gemeente Driebergen heeft via een samenwerkingsproject van het Bestuur Regio Utrecht een nieuw contract voor de levering van elektriciteit afgesloten. De nieuwe energieleverancier is EnergyXS uit Almelo. Deze leverancier had een gunstiger bod dan bijvoorbeeld de huidige leverancier Eneco. Met het ondertekenen van het contract schakelt de gemeente over op 100% duurzame energie (oftewel “groene stroom”).
Met het nieuwe contract draagt de gemeente niet alleen bij aan een beter milieu, maar is ze ook nog goedkoper uit. Het Bestuur Regio Utrecht heeft de krachten van 16 gemeenten gebundeld en kon daardoor scherpe, marktconforme prijzen afdwingen. Het gaat bij dit contract om stroom die bestemd is voor gemeentelijke gebouwen, zoals het gemeentehuis, gemalen et cetera. Deze stap heeft geen invloed op de elektriciteitslevering aan de inwoners van de gemeente.
Regionale samenwerking levert geld op. Eerder al droeg het BRU bij in de kosten van de herinrichting van de Traaij. Er moet nog maar afgewacht worden of de combinatie MALDD tot soortgelijke voordelen leidt.

Wijk inrichten vergt veel hoofdbrekens

Een klein beetje gedonder in de buurt, 300 bezwaren van bewoners, een hoop gediscussieer; een Driebergse wijk veilig inrichten gaat niet over een nacht ijs. Een oplossing lijkt nabij. Een voorbeschouwing op de a.s. commissievergadering op 12 juni waar onder meer verkeersmaatregelen op de agenda staan.
Utrechts Nieuwsblad van 11 juni 2003

Rotary verrast De Berk

Rotary Driebergen verkoopt op de Koninginnemarkt altijd tweedehands boeken. Dat bracht dit jaar 1500 euro op. Hiervan gaat 750 euro naar het medisch kinderdagverblijf De Berk in Zeist en de andere 750 euro is bestemd voor de stichting Art for all voor de promotie van kunst in derde wereldlanden.
Nieuwsbode van 12 juni 2003

Buurtschap’ moet Driebergen aan 300 woningen helpen

Tussen de Driebergse Lange Dreef en het landgoed Dennenburg wordt mogelijk in de nabije toekomst een dependance van de zorginstelling Reinaerde (het vroegere Dennendal uit Den Dolder) gevestigd. Het zou gaan om een zogeheten buurtschap voor zo’n 120 cliënten van deze instelling die in geïntegreerde woningen (tussen de ‘gewone’ huizen) moeten worden ondergebracht.

De ontwikkeling van dit door de provincie gewenste buurtschap is voor de gemeente belangrijk omdat hierdoor tevens de mogelijkheid wordt geschapen om een flink deel van de 300 woningen te realiseren waarvan in de Dorpsvisie en de Nota Wonen sprake is. Hoewel het om een ‘vertrouwelijk’ plan gaat, zijn de eigenaren van de percelen in dit gebied op hoofdlijnen geïnformeerd. Die informatie heeft tot nogal wat commotie geleid. Eén van hen, de heer Leyh, spreekt zelfs van ‘misleiding’: “De Lange Dreef is onlangs door de gemeente als inbreidingslocatie gepresenteerd, maar over dit plan wordt gezwegen” zegt hij.
Stichtse Courant van 12 juni 2003

Voorlopige conclusie: Driebergen moet fuseren

Iemand trekt de voorlopige conclusie dat de uitkomst van de inspraakmanifestatie op het dorpsplein over de gemeentelijke herindeling luidt dat Driebergen moet fuseren. Volgens één van de organisatoren, Jan Broekgaarden, is het echter nog veel te vroeg die conclusie te trekken. Ook al omdat de belangstelling voor deze peiling onder de Driebergse bevolking niet erg groot was.
Stichtse Courant van 12 juni 2003

Jelte Bos verlaat de raad

Jelte Bos, raadslid voor de ChristenUnie, maakte vorige week bekend dat hij zich terugtrekt als raadslid wegens drukke werkzaamheden. Hij zal worden opgevolgd door mevrouw J. Foekens.
Stichtse Courant van 12 juni 2003

Lokaal comité organiseert diverse activiteiten voor mensen met een handicap

Het jaar 2003 is uitgeroepen tot Europees jaar voor mensen met een handicap. In dat kader zullen ook in Driebergen een aantal activiteiten plaatsvinden. Op initiatief van de PPGD is hiervoor een lokaal comité samengesteld.
Stichtse Courant van 12 juni 2003

Henny de Klerk vijfentwintig jaar peuterspeelzaal leidster op Het Hummelhok

Donderdag 5 juni vierde Henny de Klerk haar 25-jarig jubileum als leidster op peuterspeelzaal Het Hummelhok.
Stichtse Courant van 12 juni 2003

Nieuwe lichtmasten geplaatst

Tennisvereniging Risenborgh is twee verlichte tennisbanen rijker door de plaatsing van nieuwe lichtmasten. De vereniging beschikt nu over zes verlichte kunstgrasbanen.
Stichtse Courant van 12 juni 2003

Driebergen kiest massaal voor bebouwing Groene Long

Via een advertentie op de voorpagina van de Stichtse Courant werden de inwoners van Driebergen opgeroepen duidelijk te maken of men voor of tegen bebouwing is van de Groene Long.
Als men voor bebouwing van het gebied is moest men thuis bij de buis blijven. In het geval men tegen de bebouwing is dan moest men naar Salem komen om de raadscommissievergadering Ruimte en Groen bij te wonen.

Hoewel er voor de commissievergadering grote belangstelling was (zo’n 150 bezoekers) bleven toch de meeste Driebergers thuis voor de buis. Als bedacht wordt dat ongeveer 6000 stemmers kennis hebben kunnen nemen van de advertentie, dan zullen de opstellers van die advertentie geen andere conclusie kunnen trekken dat 97,5% van de Driebergse kiezers voor bebouwing van de Groene Long is en dat een minderheid van slechts 2.5% tegen die bebouwing is.


Vrees voor huizen in ‘groene long’

Rumoer in Driebergen. In een geheim rapport, inmiddels uitgelekt, staan plannen over de bouw van een buurtschap in de groene long van het dorp, tussen de Lange Dreef en Landgoed Dennenburg. De uitkomst van het rapport zijn bij omwonenden ingeslagen als een bom en ze zijn dan ook faliekant tegen. 
Utrechts Nieuwsblad van 14 juni 2003

Niemand wil bus door straat

Het gedoe rond het duurzaam veilig inrichten van de Driebergse wijk G houdt voorlopig aan. De veelbesproken bussluis in de Melvill van Carnbeelaan komt er niet, tot opluchting van de meeste omwonenden. Het ‘busprobleem’ lijkt zich nu te verplaatsen naar de Arnhemsebovenweg waarin inmiddels ook al weer een ‘protestvereniging’ is opgericht.
Utrechts Nieuwsblad van 14 juni 2003

Gemeente gaat vaker bosexcursies organiseren

In een gemeentelijk persbericht kondigt de gemeente aan dat ze vaker excursies zal organiseren naar de Driebergse bossen. Dit naar aanleiding van het succes van de eerste excursie op 4 juni jongstleden.

Tekst persbericht:
“Op woensdag 4 juni j.l. werd de eerste excursie gehouden van het project Meerjaren Activiteitenplan Driebergs Bosbezit. Een klein gezelschap van omwonenden, raadsleden en geïnteresseerden bezocht het bos rond de parkeerplaats bij de Boswei.
Na een introductie door een gemeentelijk team konden de deelnemers bij de verschillende excursiepunten meepraten over de uitvoeringsaspecten van het bosbeheer. Verschillende stadia in de omvorming van eenvormig bos naar gewenst en voor de gebruiker aantrekkelijk bos werden waargenomen.
Tijdens de excursie werden de verschillende aspecten van het voorgestelde beheer ter plekke bekeken en uitvoerig besproken. Van de deelnemers werd ook een actieve bijdrage gevraagd bij het uitzetten van de dunning in het bos. Alle deelnemers selecteerden in kleinere groepen toekomstbomen en dunningsbomen en discussieerden vervolgens over hun keuzen.
Diverse thema’s werden aangesneden, variërend van ongewenst bosgebruik tot het meedenken over het dagelijkse beheer van het bos. Daarbij werd de specifieke deskundigheid van excursiedeelnemers niet onbenut gelaten. Ook de samenhang met het beheer door andere boseigenaren op de Utrechtse Heuvelrug kwam aan de orde.
Het was een interessante en boeiende excursie, mede door de actieve deelname en het enthousiasme van de deelnemers.
Het gemeentelijk team zal in de komende tijd vaker excursies organiseren in samenhang met voorgenomen werkzaamheden in de Driebergse bossen. Ook worden er binnenkort infopanelen geplaatst bij de bossen waar dunningen gaan plaatsvinden.
Wilt u informatie over bosbeheer? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw H. Sen tel. 0343-525273 of de heer H. van Dijk tel. 525203. ”

Driebergse gemeenteraad geschokt over uitspraken tijdens inspraak

In een persverklaring zegt de gemeenteraad geschokt te zijn door uitspraken die zijn gedaan tijdens een vergadering van de commissie Ruimte en Groen afgelopen donderdag. In die uitspraken werd de gemeente vergeleken met Nazi-Duitsland. De Gemeente overweegt juridische stappen tegen de inspreker.

Tekst persverklaring:
“Afgelopen donderdagavond 12 juni hebben tijdens de openbare vergadering van de commissie Ruimte en Groen diverse inwoners van Driebergen gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Eén van deze insprekers sprak in naar aanleiding van de behandeling in de commissie van een voorstel tot vestiging van een voorkeursrecht op basis van de Wet Voorkeursrecht op een aantal percelen gelegen aan de Lange Dreef te Driebergen. Deze persoon maakte toen een vergelijk tussen de gemeente en het regime van Nazi-Duitsland in de vorige eeuw.
De voorzitter van de commissie Ruimte en Groen, mevrouw H.E. van Valkenburg – Lely geeft aan over dit gemaakte vergelijk zeer geschokt te zijn. Ze betreurt het dat deze opmerking is gemaakt tijdens de vergadering van de commissie. Iedere vergelijking in deze met Nazi-Duitsland is buiten proportie en mist raakvlak. Naast een belediging aan het adres van het gemeentebestuur en zijn medewerkers is de geplaatste opmerking vooral een belediging voor hen die slachtoffer zijn van het genoemde regime voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
De commissie/ de gemeenteraad zal overigens door middel van een brief aan de betrokken persoon haar/ zijn afkeuring over de gemaakte opmerking kenbaar maken. Het college onderzoekt of het ondernemen van juridische stappen in deze tot de mogelijkheden behoort.”

Geen rotonde op kruispunt Bosstraat met Engweg

Hoewel de leden van de commissie Ruimte en Groen lieten blijken een voorkeur te hebben voor de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bosstraat/Engweg, gaat dit niet gebeuren.

Hoewel een rotonde de beste oplossing zou zijn, kiest de wethouder tot voor een andere oplossing omdat die op korte termijn te realiseren is en er nog gebruikt gemaakt kan worden van de subsidieregeling van het BRU. Aanleg van een rotonde vergt wijziging van het bestemmingsplan, aankoop van gronden en dat kost al snel zo´n vijf jaar en na januari 2004 stopt de subsidieregeling van het BRU.
Nieuwsbode van 17 juni 2003

´De Groene Long´ boos over bouwplannen

Een interview met de heer Leij die fel gekant is tegen bebouwing van het weiland langs de Lange Dreef. Hij spreekt van wéér een toevoeging aan de rijke historie van schandalen in Driebergen, na de affaires van de Roma, het gemeentehuis en de verkoop van Hoenderdaal.
Nieuwsbode van 17 juni 2003

Provincie: vaart maken met herindelingsmaterie

In de commissie Middelen en Bestuur deelde burgemeester Bloemen mee dat volgens de provincie een beetje vaart in de herindelingmaterie geen kwaad kon. Bloemen meldde dat de provincie vlak voor of vlak na het zomerreces knopen wil doorhakken. Welke knopen bleef onduidelijk.
Nieuwsbode van 17 juni 2003

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Toezichthouders gaan onzekere toekomst tegemoet

Hoewel de evaluatie toezichthouders dit jaar een beter beeld opleverde, gaan de toezichthouders toch een onzekere toekomst tegemoet omdat de financiering vanuit de Melkertbanenpot wordt stopgezet. De gemeente zal dan naast de 10.000 euro die ze nu betaald, nog eens 30.000 euro op tafel moeten leggen.
Nieuwsbode van 17 juni 2003

Bewoners zijn overlast door garagebedrijf zat

J. Nouwens uit het Van Vollenhovenpark en andere omwonenden hebben al vijftien jaar last van de parkeeroverlast die veroorzaakt wordt door garage Freede. In 1991 kreeg het bedrijf een vergunning voor het plaatsen van 11 auto´s, maar er staan er altijd meer, aldus Nouwens in de commissievergadering Middelen en Bestuur. De gemeente houdt onvoldoende toezicht.
Nieuwsbode van 17 juni 2003

Truckersdag Beukenstein

Ruim 50 bewoners van zorgcentrum Beukenstein genoten zaterdag van de rondrit met grote trucks. Deze dag kan zo langzamerhand een traditie genoemd worden.
Nieuwsbode van 17 juni 2003

Amerongen wil zelfstandig voortbestaan

Een gemeentelijke herindeling is voor de meeste Amerongse politici voorlopig niet aan de orde. Een ruime meerderheid van de raad kiest voor een zelfstandig voortbestaan, aangevuld met intensieve samenwerking met enkele buurgemeenten.

Dit standpunt is aan de provincie meegedeeld. Eerder deden dat Leersum, Maarn en Doorn En alleen Maarn en Doorn zijn voor een herindeling. Driebergen maakt over twee weken zijn standpunt bekend.
Utrechts Nieuwsblad van 17 juni 2003

Tweede bijeenkomst herindeling

Gisteravond werd in Nieuw Salem de tweede bijeenkomst gehouden in het kader van de opiniepeiling over een eventuele gemeentelijke herindeling. De avond was speciaal belegd voor het maatschappelijk middenkader. Hoewel de opkomst zeer teleurstellend was (slechts negen organisaties lieten hun gezicht zien), stonden de discussies wel op een zodanig peil dat met de gemaakte opmerkingen de raad van Driebergen iets kan doen. En dat is bij andere inspraakbijeenkomsten met meer opkomst lang niet altijd het geval.

Inspreker vervolgd om ‘Nazi-uitspraak’

Het gemeentebestuur van Driebergen zoekt uit of een inspreker, die de gemeente Driebergen vergeleek met het regime van Nazi-Duitsland, juridisch kan worden vervolgd.

De heer Leyh geeft als commentaar dat hij nooit de bedoeling heeft gehad de slachtoffers van de WO2 te beledigen. “Ik heb zelf ruim drie jaar in een jappenkamp gezeten. Ik zeg toch niet zomaar iets?”
Utrechts Nieuwsblad van 18 juni 2003

College van B&W wil stoppen met project toezichthouders

Het college van b&w zal de raad voor stellen te stoppen met het project toezichthouders. Het geld dat hiermee vrijkomt zal gebruikt worden voor de in 2004 te realiseren bezuinigingen.

163 kilometer wandelen door Utrecht

Vanmiddag opent gedeputeerde Jan van Bergen op de Amerongse Berg het Utrechtpad. Met het plaatsen van een markeringspaal zal hij officieel dit nieuwe streekpad van het Nivon in gebruik stellen. Het Utrechtpad voert de wandelaar 163 kilometer door de provincie Utrecht: over de flanken van de Heuvelrug, door het Kromme Rijndal, de Gelderse Vallei en de Eem- en Vechtvallei met elk zijn specifieke flora en fauna.

Discussie over Driebergse normen en waarden

Op woensdag 23 juni vindt in Champ’Aubert een ‘oriënterende discussie’ plaats over normen en waarden in Driebergen-Rijsenburg. Een en ander is een initiatief van de raadsleden Van Amerongen (CDA) en Bos (CU) die eind vorig jaar, tijdens de algemene beschouwingen van de gemeenteraad, een notitie over dit onderwerp aankondigden.
Stichtse Courant van 19 juni 2003

‘Melvill-discussie’ zit opnieuw muurvast

De slepende discussie over de verkeersmaatregelen op de Melvill van Carnbeelaan is opnieuw vastgelopen. De raadscommissie Ruimte en Groen heeft het compromisvoorstel dat B&W over dit onderwerp had geformuleerd vorige week donderdag vrijwel unaniem naar de prullenmand verwezen.

De zelfde avond werd ook het voorstel over de herinrichting van de Hoofdstraat door meerdere commissieleden gekraakt. Het ziet er naar uit, ook vanwege het recordaantal insprekers dat deze avond aan het woord kwam, dat de ‘duurzaam veilige inrichting’ van het dorp nog tot ver na de zomer de gemoederen zal bezighouden.
Stichtse Courant van 19 juni 2003

Zilveren Anjer voor Driebergenaar Karel van der Hucht

Morgen worden in het paleis op de Dam de zilveren anjers van het Prins Bernhardfonds uitgereikt. Eén van de vier Anjers gaat naar Dr. K.A. van der Hucht wegens het opzetten van een archief over de geschiedenis van de Indische Theeplantages.
Stichtse Courant van 19 juni 2003

Twee Driebergenaren in Waterschapsbestuur

Carla Konsten en Cees Beenen zijn gekozen in het bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Kees Geveke kreeg te weinig stemmen om gekozen te worden. De opkomst was 22%.
Stichtse Courant van 19 juni 2003

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Radstake nieuwe voorzitter VVV

Gert Radstake is vanaf deze week de nieuwe voorzitter van de VVV. Hij neemt de plaats in van Dirk Rietkerk die onlangs na 15 jaar afscheid nam. Jos Slijkerman is de nieuwe penningmeester.
Stichtse Courant van 19 juni 2003

Opstap-project bestaat tien jaar

Vorige week woensdag vierde het Opstap-project het 10-jarig bestaan in het SWD-centrum De Vijver.
Stichtse Courant van 19 juni 2003

Geslaagd voor EHBO-diploma

Vrijdag hebben alle 40 leerlingen van groep 8 van basisschool De Uilenburcht hun EHBO-diploma gehaald.
Stichtse Courant van 19 juni 2003

Sporthal Hoenderdaal staat in brand

Op dit moment, 21.45 uur, staat Sporthal Hoenderdaal in lichterlaaie. De hal kan als verloren worden beschouwd. Volgens burgemeester Bloemen heeft het evacuatieplan goed gewerkt en zijn er geen slachtoffers gevallen. De brand wordt bestreden door het Driebergse korps dat daarbij assistentie krijgt uit de omliggende gemeenten.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie verzoekt het publiek, dat in zeer grote getale is opgekomen, op grote afstand te blijven.


Stichtse Courant paste geen wederhoor toe

De klacht die twee Driebergse huisartsen bij de Raad voor Journalistiek hebben ingediend tegen de Stichtse Courant is gegrond verklaard omdat er geen wederhoor heeft plaatsgevonden.

De Raad stelt in haar vonnis het volgende: “Door het zonder wederhoor publiceren van het artikel van 23 januari 2003 en door vervolgens, toen dat tot reacties leidde, deze niet te publiceren en daardoor de mogelijkheid onbenut te laten om het eenzijdige beeld van de situatie te nuanceren, heeft verweerder de grenzen overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.”  Klik hier voor de volledige uitspraak….

Seniorenplatform wil station ruilen voor Austerlitz

In een persbericht laat het Seniorenplatform Driebergen weten dat zij m.b.t. de gemeentelijke herindeling kiest voor een samengaan met Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn (MALDD). Een fusie met Zeist wijst zij af.

Het station Driebergen-Zeist (maar dan alleen het station) zou wel bij Zeist gevoegd mogen worden. Als ruil voor het station zou Austerlitz bij Driebergen gevoegd moeten worden, ook al omdat volgens het platform veel inwoners van Austerlitz op Driebergen georiënteerd zijn.

Nazaat spit familieverleden uit

Tientallen keren is ze bij hem in Driebergen geweest. Schrijfster Hella Haasse raadpleegde tussen 1985 en 1992 toen haar boek ‘Heren van de thee’ uitkwam, veelvuldig het veertien meter strekkende familiearchief van de Van der Huchts. Over vijf generaties theeplanters op Java. 

Voor het bijeenbrengen van dit archief krijgt Van der Hucht vandaag uit handen van Prins Bernhard een zilveren anjer uitgereikt. Carla Rodenburg heeft een interview met hem.
Utrechts Nieuwsblad van 20 juni 2003

Heuvelrug vangt klap economie op

Met een klap stortte vorig jaar de economische groei van de provincie Utrecht in elkaar. De sterke positie van de Heuvelrug behoedde de provincie voor een nog diepere val, aldus de Rabobank Nederland in haar regionaal economisch onderzoek.
Utrechts Nieuwsblad van 20 juni 2003

Zeist, Bunnik en Driebergen uur zonder stroom

Graafwerkzaamheden bij de korfbalvelden op De Woerd in Driebergen waren oorzaal van een stroomstoring in delen van Driebergen, Zeist en Bunnik.
Utrechts Nieuwsblad van 20 juni 2003

Verdachten brandstichting sportcomplex aangehouden

De politie heeft vanochtend rond 00.30 uur twee jongens aangehouden die verantwoordelijk worden gehouden voor de brand waarbij het sportcomplex Hoenderdaal aan de Faunalaan vrijdagavond in de as werd gelegd. Zij waren aan het skaten geweest naast het sportcomplex en hadden daarbij een vuurtje gemaakt.

Kort hierop ontstond er brand die de jongens nog hebben geprobeerd te doven. Toen dit niet lukte hebben zij de brand zelf gemeld bij het sportcomplex en zijn toen weggegaan. De jongens, beiden 15 jaar en woonachtig in Driebergen en Bunnik, konden worden aangehouden na tips van verschillende getuigen. De recherche van het politiedistrict Binnensticht onderzoekt momenteel de exacte toedracht.(bron: persbericht politie)

Afgebrand sportcomplex afgezet

Het afgebrande sportcomplex Hoenderdaal in Driebergen is vanmiddag afgezet met bouwhekken. Dit om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Om het ramptoerisme te reguleren is in overleg met gemeente, politie en directie/bestuur van Hoenderdaal besloten om op een aantal plaatsen langs de afzetting de mogelijkheid te bieden om op afstand het afgebrande complex te bekijken. In verband met het onderzoek door politie en verzekeringsmaatschappijen is het complex tot nader bericht gesloten. De verwachting is dat er de tweede helft van volgende week duidelijk zal zijn over de doorstart van een deel van Hoenderdaal.


Geen asbest vrijgekomen bij grote brand Driebergen

In een persbericht maakt de gemeente bekend dat bij de grote brand die vrijdagavond het sportcomplex Hoenderdaal in de as legde geen asbest vrijgekomen is; in het complex was namelijk geen asbest verwerkt. In de aangrenzende woonwijk zijn wel restdeeltjes bitumen van de dakbedekking terecht gekomen. Deze deeltjes kunnen gewoon bij het afval en zijn verder niet schadelijk.

Na de brand: een fotoreportage

Nadat de afzetting geregeld was konden belangstellenden rondom het gehele complex lopen om de schade te bekijken.

Schade brand Hoenderdaal loopt in de miljoenen

Burgemeester Bloemen deelde zojuist aan DriebergenNet mee dat deskundigen de schade als gevolg van de brand schatten op acht à tien miljoen euro. Dat betreft dan de schade voor herbouw. De schade van bedrijfsinkomsten is hierin niet meegerekend.

Verder wist Bloemen te melden dat gisteren tijdens de brand onverlaten stoelen hebben gestolen van het terras van het restaurant van Hoenderdaal Sport.

Sportcentrum Driebergen uitgebrand

Een grote brand heeft gisteravond sportcentrum Hoenderdaal in Driebergen verwoest. Tachtig brandweermensen van korpsen uit Driebergen, Zeist, Bunnik, Utrecht, Houten. Nieuwegein en Lopik konden weinig uitrichten. Even na 11 uur had de brandweer het vuur onder controle.
Utrechts Nieuwsblad van 21 juni 2003

‘Brand drama voor sporters uit regio’

Door de brand moeten duizenden sporters en clubs uit de regio naar een andere accommodatie uitkijken.
Utrechts Nieuwsblad van 21 juni 2003

Regio deelt meerkosten aansluiting

Eerlijk zullen ze alles delen: Zeist, Driebergen, provincie en BRU betalen elk een kwart van de 25 miljoen meerkosten, die de aanleg van een dubbele aansluiting bij verkeersknooppunt Driebergen/Zeist op de A12 met zich mee brengt.
Utrechts Nieuwsblad van 21 juni 2003

Gemeente zoekt naar tijdelijke oplossingen voor gedupeerde gebruikers van sporthal Hoenderdaal

Afgelopen zaterdagmiddag heeft de gemeente overleg gehad met de “grootgebruikers” van de sporthal Hoenderdaal: korfbalverereniging Dalto, Basketbalvereniging Blue Arrows en Omnivereniging Spirit . In dit overleg heeft de gemeente aangeboden om te bemiddelen bij het zoeken naar vervangende ruimte.

Daarbij wordt onderzocht of er tijdelijke voorzieningen mogelijk zijn en/of er gebruik kan worden gemaakt van accommodatie in de buurgemeenten. De verenigingen leveren hiervoor een overzicht aan met hun wensen ten aanzien van ruimte en benodigde uren.
Het bestuur van de Stichting Hoenderdal heeft een aparte werkgroep geformeerd om de herbouw op zo kort mogelijke termijn te realiseren. Deze werkgroep organiseert volgende week een bijeenkomst voor de grotere gebruikers van het sportcomplex. De verenigingen worden hier apart voor uitgenodigd.

Aurora sloot jaar af

Afgelopen zaterdag was het druk op de Woerd. Naast de nieuwsgierigen voor de ramp van hun sportburen was er belangstelling van meer dan honderd muziekliefhebbers en muzikanten voor de jaarafsluiting van Harmonie Aurora. Bijna alle geledingen van de Harmonie presenteerden zich. Een verslag van deze manifestatie leest u in het persbericht dat Aurora uitgaf.

persbericht
“Om 16.00 uur werd de manifestatie geopend door de voorzitter. Hij memoreerde de hoogtepunten van het muziekjaar met o.a de Saxdag, het 24-uursconcert en het optreden met het Stichts Mannenkoor. Ook werden tijdens deze avond de vertrekkende leden en fluitdocent Jack Sloot in het zonnetje gezet. Hij was tien jaar de vaste fluitdocent van Harmonie Aurora. In zijn opvolging is inmiddels voorzien.
De muzikale presentatie was in handen van docente Janneke van Slooten. Achtereenvolgens presenteerden zich aan het publiek de volgende acts:
Een groepje leerlingen die na een jaar Algemene Muzikale Vorming hun eerste optreden op blokfluit hadden. Voor de AMV in september zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Duetten op fluit, klarinet en saxofoon werden afgewisseld met solisten op deze instrumenten.
Het Opstap-orkest verzorgde een klein concert van twintig minuten voor een volle zaal.
De middag werd afgesloten met de Slagwerkgroep o.l.v Maarten Smit.
Tussen de optredens door werden weer enkele nieuwe leden en leerlingen ingeschreven. Ook werden diverse nieuwe donateurs ingeschreven tijdens deze dag. Dit betekende dat Aurora tweehonderd donateurs heeft. Ongeveer 1% van de Driebergse bevolking. De Harmonie streeft ernaar om over een jaar driehonderd donateurs te hebben ingeschreven.
Na een zonovergoten pauze, met een door de bar- en eetcommissie bereidde maaltijd ging het spetterende slotakkoord van start.
Erwin Double You sloeg met een energieke drumact “het dak eraf”. Het publiek kwam van de stoel en een staande ovatie was het gevolg. Gevolgd door een duet van Rob Baretta en Josh “Fish” Trumpet. Zij waren elkaar de avond daarvoor bij de brand tegengekomen. Raakten aan de praat en haalden een muziekstuk van internet en na twee keer oefenen in de ochtend zij rijp voor een gedegen optreden.
Het drumduo Maaike en Aryan presenteerden zich voor de eerste keer aan een groot publiek na een veel oefenen, thuis en tijdens de slagwerkrepetities.
Nog nooit vertoond was de act van de “eenmalige”Bigband. In Blues Brothersoutfit werd het nummer Peter Gunn gespeeld met de nu al legendarische act van de zeer bewegelijke trompetsectie. Na het tweede nummer On Broadway moest door het, nog net intoom gehouden publiek van 8 tot 80, nogmaals Peter Gunn worden gespeeld. Het langharige gitaarwonderkind kon via de achterdeur net door zijn ouders afgevoerd worden voordat opdringerige fans een haar als fetisj konden bemachtigen. De Bigband werd voor deze avond gesponsord door Blauendraat Piano’s met dank voor het deskundig prepareren van de piano.
Eindelijk dacht de Woerd aan rust maar als verrassing mochten onze buren van CDN nog even genieten van een bezoekje van het experimentele dweilorkest. Na een vermoeide voetbaljaargang persten diverse spelers en vrijwilligers er toch nog een polonaise uit.
Het bestuur van Aurora dankt leden, vrijwilligers, sponsors, donateurs en inwoners van Driebergen voor hun bijdragen aan een fantastisch muziekjaar.”

Pubers verdacht van miljoenenbrand

Twee 15-jarige jongens Uit Driebergen en Bunnik die een vuurtje stookten worden door de politie verantwoordelijk gehouden voor de miljoenebrand afgelopen vrijdagavond in Driebergen. Daarbij werd het sportcomplex Hoenderdaal grotendeels in de as gelegd.
Utrechts Nieuwsblad van 23 juni 2003

Steun voor sporters Hoenderdaal

De buitensporters, die hun onderkomen hadden in het vrijdagavond afgebrande sportcomplex Hoenderdaal in Driebergen kunnen daar binnenkort al weer terecht. Het bestuur van Hoenderdaal gaat hiervoor zo snel mogelijk een tijdelijk kantoor en kantine neerzetten.

De leden van de fitnessclub kunnen misschien in september alweer terecht in Hoenderdaal. Dit zei M. Sturkenboom, voorzitter van Hoenderdaal, na overleg met het college van b&w afgelopen weekeinde.
Utrechts Nieuwsblad van 23 juni 2003

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Fractie D66 tegen financiële bijdrage gesplitste aansluiting

De fractie van D66 in de gemeenteraad heeft vandaag een open brief aan de Raad van de gemeente Driebergen gestuurd waarin zij stelt dat ze het niet acceptabel vindt om zoveel geld te steken in een gesplitste aansluiting op de A12 omdat daardoor het probleem niet wordt opgelost; de echte boosdoener is immers de spoorwegovergang die meer dan de helft van de tijd gesloten is. Daar komt op zijn vroegst pas in 2014 verandering in. Tenzij de vier partijen hun aandacht verleggen van de aansluiting met de snelweg naar het spoor.

Geachte leden van de Raad,
Na discussie met onze D66 partijgenoten in de Utrechtse statenfractie, de Zeister gemeenteraad en actieve leden in Driebergen-Rijsenburg zijn wij tot de slotsom gekomen dat wij het voorstel van Driebergen, Zeist, Provincie en BRU om garant te staan voor € 25 miljoen voor de extra kosten van een gesplitste
aansluiting aan de A12 in deze vorm niet kunnen ondersteunen.
Omdat in eerdere discussies onze fractie zich heeft uitgesproken vóór een gesplitste aansluiting, menen wij er goed aan te doen u hier vooraf van op de hoogte te stellen. We voegen hieraan toe welke argumenten ons tot deze stellingname hebben gebracht, zodat u deze in uw eigen afweging kunt betrekken.
Sinds het plan voor de gesplitste aansluiting werd gelanceerd hebben zich een aantal nieuwe feiten voorgedaan. De voornaamste daarvan zijn:
1. De rekening voor de meerkosten is door de minister van VWS bij de vier lokale partners neergelegd.
2. De HSL-Oost is op de lange baan geschoven, waardoor een ongelijkvloerse kruising van Hoofdstraat en het spoor pas vanaf 2014 in beeld komt.
3. De BRU gelden die voor het stationsgebied waren uitgetrokken, worden voor wat betreft het Driebergse aandeel besteed aan semi-permanente maatregelen, in afwachting van definitieve planvorming voor het station. De Driebergse fractie staat nog steeds sympathiek tegenover een aftakking ter hoogte van Hoenderdaal. Het zou de druk op de Hoofdstraat kunnen ontlasten
omdat het verkeer van en naar de nieuwbouwwijken minder gebruik zal maken van de Hoofdstraat tussen Nijendal en A12. Het zou bovendien een belangrijke impuls kunnen geven aan de dorpsvernieuwing, doordat het aanleiding geeft tot herverdeling van sportvelden en bedrijventerreinen die nu in het dorpshart voor
overlast zorgen. Hier tegenover staat dat met name het aan te leggen stuk weg tussen A12 en Odijkerweg een ernstige aanslag betekent op het milieu en het landschap.
Wat in onze afweging echter de doorslag geeft is dat er voorlopig nog geen zicht is op een ongelijkvloerse kruising met het spoor. De spoorwegovergang, die 33 van de 60 minuten per uur gesloten zijn, is de grote boosdoener in de verkeersafwikkeling op de Hoofdstraat. De investering van € 25 miljoen, die voornamelijk bedoeld is om een verkeersprobleem op te lossen, zal dat effect zeker tot 2014 nog niet hebben.
Wanneer partijen het over eens zijn om een extra investering te doen: zou dat geld dan niet beter besteed kunnen worden door daarmee een oplossing voor het spoor te versnellen? Waarom zou, wat nu richting VWS/Rijkswaterstaat lijkt te kunnen, ook niet mogelijk zijn richting VWS/NS/Pro Rail?
De kans van slagen zou aanzienlijk kunnen worden vergroot door de vernieuwing van het stationsgebied als geheel hierbij te betrekken. Het lijkt ons mogelijk partners uit de private sector te betrekken bij planvorming rond een vernieuwd station en omringende bedrijvigheid. Naar onze overtuiging is het beter om
de regie hiervan in eigen hand te nemen, en zorgvuldig te zijn in het uitnodigen van partners die plannen kunnen ontwikkelen die passen bij het karakter van Driebergen-Rijsenburg in de Stichtse Lustwarande: cultuur-historisch en artistiek verantwoord, en met ecologische uitstraling. Het eerste ecologische station van Europa? Het gaat tenslotte om onze voordeur.
Een argument van het Driebergse College tegen een enkelvoudige aansluiting was de aantasting van de Hoofdstraat, die verbreed zou moeten worden. Met dat argument is de D66 fractie het nog steeds eens. De eis van Rijkswaterstaat is op zijn minst een dubbele voorsorteerstrook richting Utrecht, wanneer het
zesbaanstraject op de A12 is gerealiseerd. Bij welke oplossing dan ook zou het wat onze fractie betreft daarbij moeten blijven.

Concreet pleiten wij voor een andere prioriteitstelling:
1. Oplossen van het knelpunt van de spoorwegovergang, desnoods met additionele middelen die nu voor de gesplitste aansluiting vrijgemaakt zouden worden.
2. Op korte termijn initiatief nemen voor vernieuwde planvorming voor ontwikkeling van het stationsgebied, in samenspraak met private partners. Daarbij aangeven welk karakter dit gebied zou moeten uitstralen.
3. Heroverwegen hoe de BRU gelden voor het stationsgebied bij deze planvorming betrokken kunnen worden.
4. De tak van A12 richting Zeist laten vervallen.
5. Onderzoeken in hoeverre de tak richting Driebergen/gebied Hoenderdaal op eenvoudiger wijze wel doorgang zou kunnen vinden.
6. Aantasting van de Hoofdstraat niet verder laten gaan dan het verbreden van de voorsorteerstroken bij de oprit naar de A12.

Zoals altijd blijft de D66 fractie open staan voor debat. We wensen u veelwijsheid bij uw afweging.
Met vriendelijke groeten,
Liesbeth Reitsma  Eelke Wielinga

Verdachten brand voorlopig naar huis

De twee 15-jarige jongens die verantwoordelijk worden gehouden voor de brand in sportcentrum Hoenderdaal zijn gistermiddag door justitie naar huis gestuurd. Het tweetal heeft het weekend vastgezeten. Gistermiddag besloot justitie de zaak voorlopig te schorsen. Er werd proces verbaal opgemaakt, waarna wordt bekeken of de twee alsnog worden vervolgd.
Utrechts Nieuwsblad van 24 juni 2003

Gemeente betaalt auto niet

Het gezin Doornkamp heeft twee dochters. De jongste van de twee, Debbie, is 16 en gehandicapt. Het meisje zit in een rolstoel. Ze heeft twee grote hobby’s: FC Utrecht en de bezoeken aan Stapvoets, de manege zonder drempels in Bennekom. Om haar te vervoeren heeft het gezin een aangepaste auto. Na tien jaar is eigenlijk een nieuwe aangepaste auto nodig. Maar de gemeente wil die niet financieren. Rob Doornkamp, de vader, vindt dat onrechtvaardig.
Nieuwsbode van 24 juni 2003

College b&w tuiniert

Na de grote verbouwing was er van de voortuin van het gemeentekantoor aan de Bosstraat weinig overgebleven. De Driebergse gemeenteraad heeft daarom beplanting geschonken om de entree op te fleuren. het college van b&w heeft de planten vorige week hoogstpersoonlijk in de voortuin van het gemeentekantoor geplant.
Nieuwsbode van 24 juni 2003

‘Geen opzet brand sportcentrum’

Bij de brand die sportcentrum Hoenderdaal vrijwel geheel heeft verwoest, was absoluut geen opzet in het spel. Dat zegt advocaat P. Lodder van de 15 jarige uit Bunnik die mede verantwoordelijk wordt gehouden. De twee jongens waren vrijdagavond aan het skaten op de kleine baan naast Hoenderdaal. Daarbij haalden ze stunts uit door brandbaar schoonmaakmiddel aan te steken.
Utrechts Nieuwsblad van 25 juni 2003

Langer staan tussen Utrecht en Arnhem

Door vertraagde politieke besluitvorming is ProRail niet in staat nog dit jaar de perronverlenging bij station Driebergen-Zeist te realiseren. Het zal waarschijnlijk nu een jaar later gereed komen.
Utrechts Nieuwsblad van 26 juni 2003

Herbouw Hoenderdaal in anderhalf jaar klaar

Binnen anderhalf jaar hoopt het bestuur van het op 20 juni door brand verwoeste sportcentrum Hoenderdaal het complex te herbouwen. Het bestuur spreekt daarbij de ambitie uit een mooier centrum te willen heropenen. Totdat de nieuwbouw klaar is wordt met noodvoorzieningen het centrum zoveel mogelijk draaiende gehouden.
Nieuwsbode van 26 juni 2003

Wijnen begint paardenpension

Kees en Riëtte Wijnen hebben hun boerderij aan de Engweg 42 veranderd in een paardenpension. Het oorspronkelijk veebedrijf was niet meer rendabel.
Nieuwsbode van 26 juni 2003

Braderie Traaij profiteert van mooi weer

De traditionele braderie op de Traaij profiteerde dit jaar duidelijk van het mooie weer. Er was grote belangstelling en met name de verkopers van snacks, drank en ijs deden goede zaken. Vreemd was dat De Binnenplaats (het dorpsplein leeg bleef), maar ja, dat is ook geen Traaij.

Doorstart sportcomplex binnen enkele weken

Met man en macht wordt gewerkt aan een gedeeltelijke doorstart van het vrijdag afgebrande sportcomplex Hoenderdaal. Naar verwachting zal over ongeveer 14 dagen (en misschien zelfs eerder) een noodunit op het terrein worden geplaatst met daarin een horeca en een kantoorgedeelte. Ook worden noodvoorzieningen aangebracht t.b.v. de buitensporten (tennis en golf) opdat de gehele organisatie kan verder draaien.
Stichtse Courant van 26 juni 2003

Record opbrengst collecte Maag Lever Darm Stichting

In de week van 15 t/m 21 juni werd in Driebergen door zo’n 70 collectanten € 4137,27 gecollecteerd voor de Maag Lever Darm Stichting.
Stichtse Courant van 26 juni 2003

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

College gaat inspreker vervolgen

Het Driebergs college heeft aangifte gedaan tegen de heer Leyh vanwege de uitspreken die hij deed tijdens een commissievergadering.
Stichtse Courant van 26 juni 2003

Stoelen en golfballen gestolen

Onverlaten hebben tijdens de brand terrasstoelen gestolen en hun zakken gevuld met golfballen.
Stichtse Courant van 26 juni 2003

Laatste asielzoekers AVO Plantwijk vertrokken

Na drie jaar in gebruik te zijn geweest is het AVO Plantwijk aan de Hoofdstraat gesloten. Ad Bom praat met Gerrit Jan Bos (63) die die drie jaar Plantwijk heeft beheerd.
Stichtse Courant van 26 juni 2003

GroenLinks tegen provinciale bijdrage nieuwe aansluiting A12

In een persbericht geeft de Utrechtse Statenfractie van GroenLinks aan tegen een nieuwe wegverbinding van het station Driebergen/Zeist naar de A12 te zijn. Komende maandag, 30 juni, wordt een voorstel van Gedeputeerde Staten om 6 miljoen euro bij te dragen aan de aanleg van deze nieuwe weg behandeld in de Utrechtse Staten. GroenLinks is tegen dit voorstel.

Zoals betrokken natuur- en milieuorganisaties al hebben aangegeven vormt de aanleg van de nieuwe weg een aanslag op de kwetsbare ecologische verbinding tussen Heuvelrug en Kromme Rijngebied.
Ook is het twijfelachtig of de verbinding als verkeersoplossing wel iets oplost aan de drukte.
Gedeputeerde Staten stellen dat de nieuwe verbinding de Hoofdstraat (N225) zal ontlasten. De grootste bottleneck in de Hoofdstraat is echter de spoorwegovergang bij station Driebergen/Zeist. Maar zolang deze kruising gelijkvloers is, blijft het probleem bestaan.
De Statenfractie van GroenLinks stelt verder grote vraagtekens bij de verkeersprognoses die zijn gehanteerd, en die de prognoses van Rijkswaterstaat overtreffen. GroenLinks vraagt zich af of de verkeersplannen niet een begin vormen van een grootschalige kantoorconcentratie rond het station en de N225, waarmee de gemeentelijke investeringen in de nieuwe weg moeten worden terugverdiend.
Wat het meeste rammelt in het voorstel is de financiële onderbouwing. Er is geen fatsoenlijke begroting van het plan aan de Staten voorgelegd. Gesproken wordt over compenserende maatregelen voor natuur en landschap; een specificatie van kosten hiervan wordt nergens gegeven: want elke studie naar benodigde maatregelen op dit gebied en hun effecten ontbreekt.
Financieel is het hele plan voor alle betrokken partijen een stap in het duister. Naar dekking is nog nauwelijks gezocht. Voorgesteld wordt de kosten te dekken uit het Agenda 2010-project ‘De Stichtse Lustwarande’. Het is schandalig dat men dekking voor dit plan, dat een begin vormt van verdere aantasting van de Lustwarande, uit het budget wil halen dat juist bestemd was om de Stichtse Lustwarande mooier en leefbaarder te maken.
Het moment van besluitvorming in de Staten heeft te maken met een deadline (1 juli 2003) die met het Rijk is afgesproken in de procedure rond de versnelde verbreding van de A12.
De Statenfractie van GroenLinks roept andere partijen op zich niet voor het blok te laten zetten, en dit voorstel dat natuur en landschap aantast, geen duurzame verkeersoplossing biedt en onverantwoorde financiële claims legt, niet te steunen.

Opbrengst Fancy Fair

Christelijke Basisischool De Uilenburcht heeft op 11 juni jl. een fancy fair georganiseerd voor het goede doel. Het doel dat gekozen werd is de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP). Zij gaan een kinderdagverblijf realiseren in Manokwari – Papua (Indonesië).

Het bedrag dat door De Uilenburcht werd overhandigd was € 3.015,=. De Jeugd voor Jeugd afdeling van De Wilde Ganzen zal dit bedrag nog eens verhogen met zo´n € 700,= waardoor het totaalbedrag op € 3.700,= komt. Op de foto neemt Maaike Woertman (bestuurslid SDSP) de cheque in ontvangst van Berend Ponger (directeur De Uilenburcht).


Toch asbest in Hoenderdaal

De gemeente gaf zojuist onderstaand persbericht uit, waaruit blijkt dat er toch asbest in Hoenderdaal Sport aanwezig was
“In tegenstelling tot een eerder bericht is er na de brand die het sportcomplex Hoenderdaal in Driebergen vorige week vrijdagavond in de as legde, gebleken dat er toch een asbestsoort aanwezig was.

Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Hoenderdaal is gestart door een deskundig en gecertificeerd bedrijf en noodzakelijk is voordat een sloopvergunning wordt afgegeven. Bij de voorbereiding van het slopen zijn op een aantal plekken asbestplaten aangetroffen. Het betreft een asbestsoort die zich heel moeilijk laat verstuiven. Deskundigen hebben aangegeven dat door de combinatie van het direct inpandig instorten van het dak en de grote hoeveelheden bluswater er dan ook sprake is van een verwaarloosbaar risico voor de volksgezondheid. De enorme rookontwikkeling werd met name veroorzaakt door het branden van de bitumen dakbedekking.
Bij de gemeente noch bij Hoenderdaal was bekend dat er asbest in het gebouw was verwerkt. In de materialenlijst die behoort bij de destijds afgegeven bouwvergunning, kwam geen asbest voor.
Het bouwterrein is afgezet en Hoenderdaal zal er alles aan doen om reeds dit weekend te starten met het laten verwijderen en afvoeren van het asbest door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf. In de loop van de volgende week blijven wij u informeren over de verdere afwikkeling van de brand.”

Hoenderdaal begint volgende week met herstart

Op de website van Hoenderdaal Sport staat het aangekondigd dat op 5 juli de buitentennisbanen weer heropend worden met het Open Toernooi van tennisvereniging Risenborgh. Half juli hoopt men de golfaccommodatie weer in gebruikt te nemen; daarvoor worden noodvoorzieningen geplaatst. En tenslotte zal begin september het fitnessgebouw heropend worden.

D66-statenfractie wil gesplitste aansluiting in combinatie met spoorwegtunnel

De D66-statenfractie heeft tijdens vergadering van Provinciale Staten van 30 juni brede steun gekregen voor een motie, die het college van Gedeputeerde Staten opdraagt in overleg met Rijkswaterstaat en NS een versnelde realisatie van een ongelijkvloerse spoorwegovergang van de N225 bij station Driebergen-Zeist te bewerkstelligen. De motie werd door een meerderheid van coalitie- en oppositiepartijen gesteund.
D66 is van mening dat de gesplitste aansluiting zonder realisatie van een ongelijkvloerse spoorwegovergang bij het station Driebergen-Zeist niet tot de beoogde doorstroming op de N225 zal leiden. Daarnaast zal de realisatie van de ongelijkvloerse spoorwegovergang door het uitstellen van HSL-oost en dus de terugtrekking van de beschikbare gelden, zonder ingrijpen van Provincie of andere belanghebbenden niet eerder dan in 2014 aandacht krijgen.
Voorts riep de D66-motie Gedeputeerde Staten op zo spoedig mogelijk met een uitgewerkt plan te komen. D66 beoogt hiermee het onderdeel in de gesplitste variant dat betrekking heeft op het verlengen van de Odijkerweg zo snel mogelijk van tafel te krijgen. Dit onderdeel vormt namelijk een belangrijke aanslag op het natuurgebied nabij het landgoed Reehorst. D66 vindt dat het groen in de Provincie Utrecht behouden moet worden en alleen mag wijken voor wegen als onomstotelijk is vastgesteld dat dit noodzakelijk is voor de doorstroming van het verkeer én voldoende groene compensatie wordt geboden.