Jonge rockbands in De Nix

De drie jonge rockbands Soporific, Halo en The Jupitarion Comando’s uit Zeist strijden morgen in cultuurcentrum De Nix in Driebergen om een finaleplaats op het muziekfestival Dwergpop op 6 juli. De winnaar mag optreden in het Utrechtse rockcafé Stairway to Heaven.
Utrechts Nieuwsblad van 1 juni 2002

Vaccinatiedag meningokokken-C in Driebergen

Op donderdag 11 juli a.s. start de GGD Midden-Nederland in samenwerking met thuiszorginstellingen en vele freelancers, met het vaccineren van kinderen tegen meningokokken groep C in de gemeente Driebergen. De vaccinatie vindt plaats in congrescentrum De Bergse Bossen.
Heuvelrug Nieuws 4 juni 2002

Harmonie Aurora bedankt Boszicht voor gastvrijheid

Afgelopen zaterdag namen de heer en mevrouw Van Denderen van café Boszicht afscheid van hun vele klanten met een receptie. Aurora speelde het echtpaar een half uur toe. Sinds 1948 hield Aurora 38 jaar van zijn bestaan in Boszicht z’n repetities.
Nieuwsbode van 4 juni 2002

Dat scheelt een jas

Afgelopen zaterdag werd onder schitterende omstandigheden het schaapscheerderfeest bij kinderboerderij ’t Woelige Nest gehouden.
Nieuwsbode van 4 juni 2002

Fietsersbond onderzoekt hoe fietsvriendelijk Driebergen is

De landelijke Fietsersbond heeft onlangs onderzoek gedaan naar de fietsvriendelijkheid van Driebergen. Na de zomer zal het onderzoeksverslag verschijnen.
Nieuwsbode van 4 juni 2002

Vieringen in de kapel

Met ingang van zaterdag 8 juni a.s. vinden de vieringen van de Rooms-katholieke parochie Sint Petrus’ banden plaats in de kapel van de Zusters Ursulinen, ingang Rijsenburgselaan 13a in Driebergen-Rijsenburg. Het interieur van de Sint Petrus’ bandenkerk ondergaat de komende vier maanden een grondige renovatie.
Omdat de kapel ruim honderd plaatsen minder heeft dan de kerk, wordt tijdens de verbouwingsperiode ook op de zaterdagavonden een viering gehouden, aanvang 19.00 uur.
De opzet van twee vieringen per weekeinde slaagt alleen als veel kerkgangers de viering op zaterdagavond bijwonen. Dat is noodzakelijk om teleurstelling te voorkomen. Ook voor de kapel geldt dat vanwege de veiligheid niet meer mensen worden toegelaten dan er stoelen staan. Bij een te grote toeloop op de Hoogmis van zondagochtend kan het dus gebeuren dat bezoekers onverrichter zake naar huis moeten. Vandaar de extra viering op zaterdagavond en het dringende verzoek om met regelmaat van dat aanbod gebruik te maken. Fietsen kunnen bij het klooster worden gestald, auto’s bij voorkeur op het Kerkplein en bij de kerk; in elk geval niet op het kloosterterrein.

Door gebrek aan visie heeft Driebergen de boot gemist

Volgens ‘een ingewijde afkomstig uit het Driebergse gemeentebestuur’ (de naam van betrokkene wordt niet genoemd) had de gemeente Driebergen zich veel slagvaardiger moeten opstellen bij het aankopen van grond. Door een te passieve houding van de gemeente hebben projectontwikkelaars te veel invloed. Zo zou bijvoorbeeld café Boszicht enkele jaren geleden te koop aangeboden zijn aan de gemeente, maar op dat aanbod is toen niet ingegaan.
Stichtse Courant van 6 juni 2002

Peter Jense verlaat Driebergse Sportfederatie

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Sportfederatie op 19 juni zal Peter Jense de voorzittershamer neerleggen. Jense is dan veertien jaar lang voorzitter van de Sportfederatie geweest.
Stichtse Courant van 6 juni 2002

Politie is verhuisd

Op 4 juni is de Driebergse politie verhuisd van het bureau aan de Hoofdstraat naar het gemeentekantoor aan de Bosstraat.
Stichtse Courant van 6 juni 2002

IVA-prijs voor uitblinker

Op de IVA werd in de Spijkerzaal voor de 22ste keer de Geerling Riemerprijs uitgereikt. De winnaar van de prijs is Jaap van der Hek uit Groot Ammers.
Nieuwsbode van 6 juni 2002

Donderdag 20 juni: wielerronde Wildbaan

De jaarlijkse wielerronde (de 29e Heuvelrugronde) zal dit jaar wederom gehouden worden in de wijk De Wildbaan. Het evenement wordt dit jaar op een kleiner parcours gehouden. Het evenement vindt plaats op donderdag 20 juni 2002 tussen 17.15 en 22.15 uur. In verband hiermee zijn de volgende wegen die dag tussen 16.00 en 23.00 uur afgesloten:

  • Damhertlaan vanaf Lange Dreef t/m Engelenburg;
  • Lange Dreef tussen Damhertlaan en St. Hubertuslaan;
  • St. Hubertuslaan tussen Lange Dreef en Schippersdreef;
  • Schippersdreef;
  • Vossenkamp;
  • De Vos;
  • Marterkamp;
  • De Wezel;
  • De Marter.

Nieuwe folder over zwemmen in open water

De jaarlijkse provinciale zwemwaterfolder is weer verschenen. In de folder zijn zeventien zwemplaatsen in open water opgenomen, waar volgens de provincie veilig gezwommen kan worden. Daarnaast geeft de folder ook aanvullende informatie over de zwemplaatsen, bijvoorbeeld hoe ze bereikbaar zijn, wat de waterdiepte is, welke voorzieningen er zijn en of er entree moet worden betaald. De folder is vanaf 8 juni verkrijgbaar bij onder andere VVVs, gemeentehuizen, bibliotheken, recreatieschappen, campings, bungalowparken en jachthavens.

Maartje Prikkebil stelt kleintjes gerust

Leerlingen van 4 tot 6 jaar van De Dolfijn in Driebergen worden nu al voorbereid op wat hen straks te wachten staat als ze aan de beurt zijn voor de meniggokokkenvaccinatie.
Utrechts Nieuwsblad van 11 juni 2002

Van Baaren verlaat centrum

Van Baaren Transport, het bedrijf dat samen met de Driebergse Weg- en waterbouw opereert onder één directeur, is verhuisd van de Traaij/het Heetveld naar de Langbroekerdijk. Het bedrijf is blij dat het ruimte in Driebergen heeft kunnen vinden.
Nieuwsbode van 11 juni 2002

Uitbreiding Hoenderdaal

Burgemeester Bloemen legde vorige week de eerste steen voor de bouw van het fitnesscentrum van sportpark Hoenderdaal.
Nieuwsbode van 11 juni 2002

Circus op Beukenstein

T.g.v. haar 20-jarige verbintenis als fysiotherapeute aan Beukenstein bood Leni Gudde de bewoners een optreden aan van het kindercircus Accrobatioco uit Badhoevedorp.
Nieuwsbode van 11 juni 2002

Cocktail, salsamuziek en kijken naar vuur op band

Een uurtje staren naar een videoband met louter vuur, met een glaasje cocktail in de hand en salsamuziek op de achtergrond? Het zijn slechts woorden. Wie het wil ervaren kan vanaf 14 juni t/m 22 juni naar Hogeschool De Horst in Driebergen komen, waar vier studenten de expositie “Six senses, four elements, four emotions” hebben ingericht.
Utrechts Nieuwsblad van 13 juni 2002

Ondernemers in Driebergen vrezen nieuwe reeks overvallen

De daders van de twee ramkraken bij kledingwinkel Edgar N. Trend aan de Hoofdstraat zijn nog steeds niet opgepakt, tot verdriet van de betrokken ondernemers. Met z’n allen zijn we best nog een beetje bang, zegt J. Nijdam van de winkeliersvereniging Rijsenburgse Ondernemers.
Utrechts Nieuwsblad van 13 juni 2002

Commerciële exploitant moet zwembad beheren

Het beheer van het Driebergse zwembad De Zwoer moet over twee jaar worden overgedragen aan een commerciële exploitatiemaatschappij. Zowel de gemeente als het huidige stichtingsbestuur zijn het daarover eens, zo blijkt uit een voorstel van B&W.

Alleen op die wijze kan de toekomst van het zwembad worden veiliggesteld. Andere opties, zoals het terugbrengen van de exploitatie onder gemeentelijk beheer of continuering van de huidige situatie (een ‘zelfstandige’ stichting die aan de leiband van de gemeente loopt), acht men niet langer verantwoord. Ter voorbereiding van de overdracht aan een marktpartij moet de komende twee jaar intensief gewerkt worden aan verdergaande professionalisering. De gemeente wil hiervoor een verhoogde budgetsubsidie beschikbaar stellen (het basisbedrag van zo’n 3 ton euro wordt de komende jaren met ruim 1,5 ton opgehoogd) en bovendien wil B&W een incidentele bijdrage van 1,3 ton beschikbaar stellen ter sanering van het negatieve vermogen.
Stichtse Courant van 13 juni 2002

Politiestudenten ook in Driebergen

Ook Driebergen krijgt er straks mee te maken (waarschijnlijk in september): politiestudenten die op straat hun opleiding tot allround politiemedewerker volgen. Vorige week werden de eerste studenten van deze nieuwe opleiding, die het motto ‘werkend leren’ heeft meegekregen, in Zeist aan de pers gepresenteerd.

Uitgangspunt bij de vernieuwde opleiding is dat de aangeboden theorie zoveel mogelijk aan de praktijk getoetst wordt. Daartoe worden telkens acht studenten twaalf weken lang in een bepaald deel van de Regio Utrecht ingezet.
Stichtse Courant van 13 juni 2002

Extern bureau opent de aanval op tuinhuisjes en duivenhokken

Driebergers die genieten van een tuinhuisje, schuurtje en andere objecten die niet helemaal volgens de regels op hun erf zijn geplaatst, krijgen binnenkort te maken met het Bureau SBOD. Het Driebergs college wil dit bureau in de arm nemen om een aantal illegale situaties in dit dorp aan te pakken. Volgens wethouder Klijnhout (VVD) gaat het om een ‘pilot project’ waar een preventieve werking vanuit moet gaan.
Stichtse Courant van 13 juni 2002

Collegeprogramma bijna klaar

Het beleidsprogramma van het nieuwe college van B&W, dat op basis van het bestuursakkoord geschreven werd, is bijna rijp voor behandeling. Dat deelde burgemeester Bloemen maandag desgevraagd mee. Op 4 juli zal de gemeenteraad zich er in een opiniërende vergadering over buigen. Een week later, op 11 juli, wordt het definitief vastgesteld.
Stichtse Courant van 13 juni 2002

CDA-wethouder: ‘Artikel is samenraapsel van onjuistheden’

Het hoofdartikel van de Stichtse Courant van vorige week heeft tot enige irritatie bij wethouder Van der Burg geleid. Hij noemde het een samenraapsel van onjuistheden. Jan de Beer geeft hier commentaar op door te wijzen op het feit dat de wethouder toegeeft dat het belangrijkste gegeven uit het artikel juist is.
Stichtse Courant van 13 juni 2002

Geen officiële opening van verbouw kantoor

De verbouwing van het Driebergse gemeentekantoor nadert haar voltooiing. Een officiële opening van het ingrijpend vernieuwde kantoor zal niet plaatsvinden. Wel krijgen de ambtenaren een feestelijke lunch aangeboden, omdat zij tijdens de verbouwing (‘onder zeer moeilijke omstandigheden’ aldus burgemeester Bloemen) hebben doorgewerkt. In september is een open dag voor het Driebergse publiek gepland.
Stichtse Courant van 13 juni 2002

Koopavondconcert

Afgelopen vrijdag werd de wekelijkse koopavond opgeluisterd met een optreden van de Driebergse Harmonie Aurora die op de Traaij ter hoogte van de Lindelaan een blaasconcert gaf.
Stichtse Courant van 13 juni 2002

De krant als project voor Nederlands

Netty Krook heeft een interview met twee leerlingen van de brugklas van De Breul, Leonie en Christa, die voor het vak Nederlands een project over de krant hebben gemaakt.
Nieuwsbode van 13 juni 2002

Christóbal: Drop eten went nooit

In augustus vorig jaar arriveerde Christóbal bij de familie Piët aan de Driebergse Zonstraat. Voor één jaar. Hij neemt vanuit Chili deel aan een uitwisselingsproject voor jongeren van Youth for Understanding (YFU). Een verslag van zijn verblijf hier in Nederland.
Nieuwsbode van 13 juni 2002

Aansluiting A12 bij Driebergen niet verleggen

De gemeenten Driebergen en Zeist hebben plannen om de aansluiting op de A12 voor een deel te verleggen. Gevolg daarvan zou zijn dat er een nieuwe toevoerweg zou worden aangelegd (ten westen van het station naar de A12 en door naar Driebergen).
De Natuur en Milieufederatie Utrecht en Het Utrechts Landschap reageren afwijzend op het initiatief. De plannen zorgen voor een nieuwe doorsnijding van het landschap en voor meer verkeershinder. 
De beide natuurorganisaties maken zich met name zorgen over de door de gemeentes voorgestelde ontwikkeling van de stationslocatie. De gemeentes hebben in een eerder besluit uitgangspunten vastgesteld voor deze ontwikkeling. Namelijk: het station dient een kwalitatief hoogwaardig regionaal overstappunt te zijn voor openbaar vervoer, optimale bereikbaarheid, behoud en versterking van de ecologische zones en kwelmilieus, ambitieniveau passend in de Stichtse Lustwarande en versterking van de Stichtse Lustwarande. Prima uitgangspunten, volgens de NMU en het UL. De wijze waarop de gemeentes nu verder willen gaan met de planvorming komt echter niet overeen met deze uitgangspunten. Er zijn plannen voor een verdubbeling van het huidig bedrijfsvloeroppervlak, woningbouw en een forse toename van het aantal parkeerplaatsen. Dergelijke grootschalige ontwikkelingen passen geheel niet op deze kwetsbare locatie.

PvdA en D66 willen burgerinitiatief in de provincie

De fracties van de PvdA en D66 in de Provinciale Staten van Utrecht willen niet wachten op de invoering van het dualisme, maar willen nu al de mogelijkheid bieden aan de burgers in de provincie Utrecht om een voorstel op de agenda van Provinciale Staten te plaatsen.

Daartoe dienen zij maandag a.s. een initiatiefvoorstel in voor invoering van het burgerinitiatief.
Het burgerinitiatief is één van de mogelijkheden om participatie van burgers bij de beleidsvorming en besluitvorming door Provinciale Staten te stimuleren. De burgers krijgen op deze manier een extra kanaal om de representatieve democratie te beïnvloeden.

Sportcomplex De Woerd veiliger

De openbare verlichting op het sportcomplex aan de Woerd in Driebergen wordt binnenkort verbeterd. Verschillende sportverenigingen hebben hierom gevraagd omdat zij zich zorgen maken over de sociale veiligheid van met name de jeugdige leden.
Utrechts Nieuwsblad van 15 juni 2002

Valkenheuvelschool sportief in actie

Donderdag 20 juni organiseert de Valkenheuvelschool voor de leerlingen een sportdag op het terrein van hockeyvereniging Shinty. De sportdag begint om 09.00 uur met een sponsorloop. De opbrengst van de sponsorloop is bestemd voor nieuw spelmateriaal op het schoolplein.
Na de sponsorloop gaan de leerlingen in groepjes een sport/spelcircuit spelen.
Het middagprogramma bestaat uit een touwtrekwedstrijd waarbij een ‘thriller’ tussen de leerlingen en de leerkrachten natuurlijk niet ontbreekt. De sportdag eindigt om 14.30 uur.
De sportdag is een initiatief van een aantal ouders en dankzij de hulp van vele vrijwilligers en hockeyvereniging Shinty mogelijk gemaakt.

Organisatie De Zwoer op orde

De interim-tijd van Christine Aaftink zit er op en haar opvolger, Theo Stokman, heeft inmiddels het heft in handen. Aaftink heeft het afgelopen half jaar het personeelsbestand en de organisatie op orde gebracht. Het zwembad De Zwoer kan met een gerust hart de zomer tegemoet gaan.
Nieuwsbode van 18 juni 2002

Geschenk provincie ter ere van jubileum stichting Het Utrechts Landschap

Bij de viering van het 75-jarig bestaan van stichting Het Utrechts Landschap (HUL) op 20 juni 2002, heeft de provincie haar grote waardering tot uitdrukking gebracht voor het werk van de stichting. Uit handen van gedeputeerde J.P. Lokker ontvangt HUL een cheque ter waarde van tienduizend euro.

Dit bedrag is bedoeld als bijdrage aan de ontsluiting voor publiek van De Heimenberg: een archeologische vindplaats op de Grebbenberg.
Als onderdeel van een breder project voor de Grebbeberg werken HUL, de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en de provincie Utrecht aan een inrichtingsplan. Doel is om de archeologische rijkdom beter herkenbaar en inzichtelijk te maken voor het publiek. De ontsluiting zal onder andere bestaan uit informatievoorziening, een zitelement en wegwijzers.

Valkenheuvelschool niet sportief in actie

Helaas is door de weersomstandigheden de sportdag van de Valkenheuvelschool op donderdag 20 juni niet door gegaan.
De kinderen hadden zich erg op de sportdag verheugd en waren creatief geweest met het maken van vlaggen etc.! De teleurstelling bij de leerlingen en de organisatoren was daarom zeer groot.
Begin volgende week wordt een andere datum gekozen voor de sportdag en we brengen u daarvan natuurlijk weer op de hoogte.

Nieuwe exploitant moet voldoen aan eisen commissie

In zwembad De Zwoer moet iets gebeuren. Nu is het zwembadbeheer in handen van een stichting, die zelf de exploitatie voert. Over enige tijd zal een exploitatiemaatschappij dat moeten overnemen. Dat voorstel deed het college van b&w afgelopen dinsdag in de commissie Welzijn en Zorg.
Nieuwsbode van 20 juni 2002

Herinrichting nadert voltooiing

De herinrichting van de voor-Traaij nadert haar voltooiing. De werkzaamheden die begonnen bij de Nassaulaan, zijn inmiddels tot aan de Hoofdstraat gevorderd. Dorpelingen hebben reeds hun waardering geuit voor de metamorfose die de winkelstraat heeft ondergaan.
Stichtse Courant van 20 juni 2002

Therapieboerderijen houden open dag

De drie therapieboerderijen die Driebergen rijk is, houden komende zaterdag een open dag. Het gaat om de Dijckhof en de Hondspol aan de Gooijerdijk nummer 14 en 20 en Nieuw Rijsenburg aan de Langbroekerdijk 2.
Stichtse Courant van 20 juni 2002

Parachutisten landen op de golfbaan

Ondanks een flinke bries zijn zaterdagavond tien parachutisten geland op de Driebergse golfbaan. Het betrof een stunt i.v.m. het huwelijk van de heren Beblo en Steenstra.
Stichtse Courant van 20 juni 2002

Tweede keuringsronde gaat maandag van start

De tweede ronde van de jaarlijkse voortuinkeuring wordt gehouden van 24 juni t/m zaterdag 6 juli. Op 17 oktober zal voor de 28e keer de wisselschaal voor de mooiste voortuin worden uitgereikt.
Stichtse Courant van 20 juni 2002

Kinder Straatmuzikantenfestival

Op vrijdagavond 5 juli wordt op het dorpsplein een kinderstraatmuzikantenfestival georganiseerd, waar kinderen muziek ten gehore kunnen brengen. Kinderen kunnen zich hiervoor tor 2 juli aanmelden bij juwelier Van Benschop op de Traaij.
Stichtse Courant van 20 juni 2002

Opbrengst ANGO collecte

De ANGO-collecte van 10 t/m 15 mei heeft € 3144.94 opgebracht.
Stichtse Courant van 20 juni 2002

Gemeente moet meer doen voor jongeren

De mini-enquête van DriebergenNet ging de afgelopen maand over de stelling “De gemeente Driebergen doet veel te weinig voor jongeren.” Hoewel slechts 45 respondenten  hun mening gaven over de stelling kwam echter wel naar voren dat een ruime meerderheid van de Driebergers het eens is met de stelling.

De uitslag luidde: 73% eens met de stelling, 4% had geen mening en 22% was het oneens met de stelling. De nieuwe mini-enquête gaat over de wenselijkheid van wel of geen openbaar toilet op het nieuwe dorpspleintje aan de Traaij. Ook in het Forum van DriebergenNet kunt u reageren.

Goed verloop muziekexamens

Op zaterdag 22 juni vonden in het Muziekcentrum van “Aurora” examens plaats. De examinator was de heer H. Berkhout uit Almere. Gedelegeerde van de KNFM was de heer J. Hosper uit Maartensdijk.
De volgende leerlingen slaagden voor het A-examen dwarsfluit: Anne Hermans en Wendy de Roo.
Voor het A-examen klarinet slaagden Christiana Vader en Jolien Sonneveld. Voor het B-examen slaagden Anita van de Hoek en Tineke Dees.
Het A-examen Alt-Sax werd met goed gevolg afgelegd door Joris Gijsbertse, Jonas Koperdraat en Marloes van de Hoek.
Roderick Heek slaagde voor het A-examen drums. Robert Binneveld slaagde voor het A-examen trompet. Voor het B-examen Alt-Sax slaagde Rob van Dopperen.
Verder namen nog twee leden van de muziekvereniging Manderen uit Maarn deel aan het examen en Janneke Karelse en Ilse van Ginkel, beiden klarinet A slaagden eveneens. De belangstelling voor dit examen was zo groot dat drie leden van Aurora over enkele weken elders nog aan examens zullen deelnemen.

Doodziek genieten van een dure auto

Afgelopen zaterdag werd voor het derde achtereenvolgende jaar een autotocht georganiseerd voor zieke kinderen. Dit initiatief van de leerlingen van het IVA gaf 50 kinderen de dag van hun leven doordat ze mee konden rijden met exclusieve auto’s.
Utrechts Nieuwsblad van 24 juni 2002

Singlesparty: lekker dansen in een deftige ambiance

Op het landgoed Dennenburg in Driebergen wordt al bijna twintig jaar elke zaterdagavond een singlesparty georganiseerd. Een verslag van afgelopen zaterdag door Heleen Slob.
Utrechts Nieuwsblad van 24 juni 2002

BRU betaalt aanpassen Hoofdstraat in Driebergen

Het algemeen bestuur van het Bestuur Regio Utrecht heeft op 19 juni ingestemd met het actieprogramma Duurzaam Veilig 2001/2003. Eén van de projecten die gesubsidieerd zullen worden is de verbetering van de verkeersveiligheid van de Hoofdstraat in het centrum van Driebergen.
Nieuwsbode van 25 juni 2002

Opstap viert feest in Nix

Voor alle kinderen en moeders die hard gewerkt hebben met het Opstapmateriaal was er een feestje georganiseerd in de Nix. Eerst was er een diploma-uitreiking van de tweejarige cursus. Het Opstapproject gaat het tiende jaar in. Het biedt een voorbereiding voor voorschoolse allochtone Driebergenaren om hun start op de basisschool probleemloos te laten verlopen.
Nieuwsbode van 25 juni 2002

Tuinen De Moesakker verrassen bezoekers

Voor het derde achtereenvolgende jaar hielden de 52 leden van de Biologische Moestuinvereniging `De Moesakkers` een open dag. Het aantal bezoekers was niet overweldigend, maar dat boot voordelen voor de mensen die er wel waren. Zij kregen in alle rust antwoord op hun vragen.
Nieuwsbode van 25 juni 2002

Jachtlaan viert feest

Alweer voor het elfde jaar vierden de bewoners van Jachtlaan 26 tot 54 hun straatfeest. ’s Middags  werd er een excursie naar Beverweerd gehouden en ’s avonds was er een buffet op straat.
Nieuwsbode van 25 juni 2002

Dalto krijgt kunstgraskorfbalveld

Het college van b&w heeft in haar vergadering van afgelopen dinsdag besloten de raad voor te stellen medewerking te verlenen aan het realiseren van een kunstgraskorfbalveld voor Dalto op het sportpark De Woerd.

Fotowedstrijd ‘Zet de provincie Utrecht te kijk’!

Radio M, Kanaal 9 Utrecht en provincie Utrecht organiseren deze zomer een fotowedstrijd in het kader van de ontwikkeling van het nieuwe streekplan voor de provincie Utrecht. De fotowedstrijd gaat 1 juli van start en duurt tot 31 augustus.

Negen weken lang kan er een prijzenpakket gewonnen worden, dat o.a. bestaat uit een regenjack, baseballpet, zonnebril enz. Bovendien dingen alle foto’s aan het eind van de zomer mee voor de hoofdprijs. Een prachtige digitale fotocamera!
Ga naar buiten, verzin een plek of onderwerp, geef er een Utrechtse draai aan en verzin een pakkend bijschrift. Stuur de foto zo snel mogelijk in, want dan maakt u kans op de weekprijs. Maar in ieder geval voor 31 augustus! U kunt uw foto (of foto’s) zenden naar Radio M, Postbus 666, 3700 AR in Zeist. Digitale foto’s kunt u sturen naar foto@radiom.nl . Misschien ten overvloede, maar de foto moet dus wel in de provincie Utrecht gemaakt zijn.
Radio M selecteert elke week de weekprijswinnaar en maakt deze bekend op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur, in het programma Factor 100.1.

Vrouw met hoogwerker uit huis gehaald

Een bejaarde vrouw moest dinsdagmiddag met een hoogwerker uit haar woning aan de Griffel worden gehaald om naar het ziekenhuis gebracht te worden. De opgeroepen ambulance constateerde dat de lift in het gebouw niet berekend was op een brancard. In allerijl moest de hoogwerker van de Zeister brandweer uitkomst bieden.
Stichtse Courant van 27 juni 2002

Voortaan één vaste locatie voor spoedrecepten: de CAD

Met ingang van 1 juli 2002 kunnen mensen van de Utrechtse Heuvelrug die ’s avonds, ’s nachts en in het weekend met spoed recept-geneesmiddelen nodig hebben terecht bij de nieuwe Centrale Apotheek Dienst (CAD) in het Diakonessenhuis Zeist.
Stichtse Courant van 27 juni 2002

Plan voor woningbouw boven nieuw Driebergs museum

Het Driebergse Museum ’t Schilderhuis wordt mogelijk onderdeel van een nieuw wooncomplex in dit dorp. De huidige huisvesting van het museum is dusdanig dat uitgezien moet worden naar een nieuw pand in Driebergen of elders in de regio. Volgens eigenaar, Jaap van der Burg is er ook nog de mogelijkheid van nieuwbouw op de huidige locatie. Die nieuwbouw zou gecombineerd moeten worden met een appartementencomplex. De gemeente wil hieraan, onder voorwaarden, wel meewerken.
Stichtse Courant van 27 juni 2002

Bob van Lierop nieuwe voorzitter sportfederatie

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Sportfederatie Driebergen werd Bob van Lierop  tot voorzitter benoemd als opvolger van Peter Jense die 14 jaar deze functie bekleedde.
Stichtse Courant van 27 juni 2002

Harm Jansen neemt afscheid van De Brug

Op 4 juli maakt Harm Jansen gebruik van de VUT. Hij vertrekt dan als directeur van de Interkerkelijke Stichting Zorgvoorzieningen De Brug (locatie Sparrenheide).
Stichtse Courant van 27 juni 2002

De Brug viert uitgebreid eerste lustrum

Met een uitgebreid feestprogramma voor bewoners en personeel zal de Interkerkelijke Stichting Zorgvoorzieningen De Brug van 1 t/m 5 juli het 5-jarig bestaan vieren.
Stichtse Courant van 27 juni 2002

Opbrengst collecte

De vorige week gehouden collecte voor de Maag Lever Darmstichting heeft in Driebergen € 3772,15 opgebracht.

Maxim Hartelok wint Driebergse wielerronde

De op donderdag 20 juni gehouden 29e Heuvelrug Wielerronde werd gewonnen door Maxim Hartelok uit De Lier.
Stichtse Courant van 27 juni 2002

Grote Bos wordt even Indisch Bos

Op zaterdag 3 en zondag 4 augustus zal het Grote Bos in het teken staan van de pasar malam over Papua.
Stichtse Courant van 27 juni 2002

Eikenprocessierups in Zeist ontdekt

Zeist waarschuwt voor de eikenprocessierups.
De rups zit vooral rond het stationsgebied tussen Driebergen en Zeist.
Aanraking met de haren kan voor hevige uitslag en klachten aan de ogen en luchtwegen zorgen. De gemeente Zeist gaat de rupsen verwijderen.
website van Radio M van 28 juni 2002

College maakt haar programma bekend

Na veel bedenktijd en waarschijnlijk veel overleg heeft het college van Driebergen vandaag haar programma aan de openbaarheid prijs gegeven. Binnenkort kan de raad op de voorstellen reageren.
Heuvelrug Nieuws 28 juni 2002

Fietsen weggehaald

Donderdag werden zo’n zestig verkeerd geplaatste fietsen rond het station Driebergen-Zeist door de NS, gemeente Driebergen en de politie weggehaald. De fietsen zijn naar de gemeentewerf van Driebergen aan de Sportlaan gebracht.

Ondanks dat de actie van tevoren was aangekondigd leverde ze redelijk wat reacties op van omstanders. De weggehaalde fietsen kunnen door de rechtmatige eigenaar voor 25 euro bij de gemeentewerf worden opgehaald