Kinderboerderij vandaag weer open

Vanaf heden – 1 juni – gelden er geen beperkende maatregelen meer voor kinderboerderijen en dus is de Driebergse kinderboerderij ’t Woelige Nest weer open. Dat kwam nogal onverwacht, want vorige week heeft de kinderboerderij nog met het ministerie gebeld en toen werd meegedeeld dat voor 22 juni niet mocht worden geopend. Op Tweede Pinksterdag is de boerderij wel gesloten.

Bloemen trapt af bij jeugdtoernooi CDN

Burgemeester Bloemen opende vanochtend het CDN-jeugdtoernooi voor B1- en A1-junioren. Aan het toernooi nemen, naast CDN, ploegen deel uit Alphen a/d Rijn, Vlaardingen, Oud Beijerland, Den Haag en Utrecht. Het toernooi duurt nog de hele dag op het sportpark De Zwoer in Driebergen.
Zaterdag hield CDN het toernooi gehouden voor de C1- en D1-junioren.
Heuvelrug Nieuws 4 juni 2001

Aanbieding onderzoeksverslag

Vanavond, om 19.00 uur, zal in een extra raadsvergadering op de buitenplaats Sparrendaal het onderzoeksrapport naar de woonwagenaffaire van vorig jaar gepresenteerd worden. Na de ontvangst door de raad zal om 20.30 uur een persconferentie gehouden worden.   Het verslag bestaat uit het eigenlijk rapport aangevuld met zeer veel bijlagen.
Heuvelrug Nieuws 5 juni 2001

Vrije Hogeschool zit in identiteitscrisis

De Vrije Hogeschool is in een identiteitscrisis beland na het plotselinge vertrek van directeur Jeroen Lutters per 1 april na een pleidooi voor het schrappen van de levensfilosofie van Steiner uit de statuten.
Utrechts Nieuwsblad van 5 juni 2001

Roma-familie op drift door regio

Vanavond wordt in Driebergen het onderzoek gepresenteerd naar het bestuurlijk handelen van de gemeente omtrent de Roma-familie. Door politiek gezwalk langs een verziekte bestuurlijke cultuur raakten vorig jaar zomer vijf Roma-zigeunergezinnen op drift. Het artikel vat de gebeurtenissen van vorige zomer samen. Nieuw is dat de zigeuners maar 100.000 gulden aan de gemeente Driebergen terugbetalen.
Utrechts Nieuwsblad van 5 juni 2001

Veel belangstelling voor grotere verkeersveiligheid

De bewoners ten noordoosten van de Hoofdstraat en Arnhemsebovenweg zijn twee werkavonden in de gelegenheid geweest om mee te denken over te nemen veiligheidsmaatregelen in het verkeer. Op grond van hun bevindingen zijn de ambtenaren aan het werk gegaan. Het resultaat was te zien in Nieuw Salem. Kritiek was er o.a. op de lengte van het parkeerverbod aan het begin van de Diederichslaan en bij de 30-km borden aan de Arnhemsebovenweg. De Oosterlaan, -straat en -dwarslaan moet het langst op maatregelen wachten omdat daar eerst het riool moet worden onderhouden.
Nieuwsbode van 5 juni 2001

Toekomst Utrechtse Heuvelrug volop in de belangstelling

Zo’n 100 mensen waren naar het Iona-gebouw gekomen om ook in Driebergen mee te praten over de toekomstvisie, het strategisch gebiedsperspectief, voor de Utrechtse Heuvelrug. Eerder gebeurde dat in Leersum.
Nieuwsbode van 5 juni 2001

Altena verlaat gemeenteraad Driebergen

Tijdens de gisteravond gehouden extra raadsvergadering, waarin het onderzoeksverslag over de roma-affaire werd aangerboden, heeft Douwe Altena verrassend aangekondigd de raad na de raadsvergadering van 5 juli te verlaten. Hij legde daarbij de volgende verklaring af: ” N.a.v. het eindrapport ‘Afslag Driebergen…’, heb ik besloten na de raadsvergadering van 5 juli a.s. mijn raadslidmaatschap te beëindigen. Reden hiervoor is het belang van de politiek in het algemeen en dat van het CDA in het bijzonder. We moeten leren van de conclusies van het rapport. Dat kan op veel manieren. Ik meen daar positief aan bij te dragen, als medeverantwoordelijke in de Roma-kwestie, door mijn raadszetel nu ter beschikking te stellen”. Doordat hij pas na de raad van 5 juli aftreedt, maakt hij dus nog wel de behandeling van het rapport mee als raadslid.

Veel onduidelijk in Roma-affaire

Het is een ‘half onderzoek’ geworden zegt onafhankelijk onderzoeksvoorzitter mr. G. Spruit. Met opzet, want het gaat niet om het aanwijzen van een schuldige, maar om bestuurlijk functioneren in de toekomst. Het rapport ‘Afslag Driebergen’ over de Roma-affaire geeft een onthutsend beeld van wat er mis kan gaan.
Utrechts Nieuwsblad van 6 juni 2001

Driebergen bij zigeuners regie kwijt

Het gemeentebestuur van Driebergen is de regie in de geruchtmakende affaire rond de Roma-zigeuners vorig jaar zomer volledig verloren. De verstandhouding tussen opgestapte wethouders en de gemeenteraad was op een dieptepunt. Die conclusie trekt een commissie van de Driebergse raad o.l.v. bestuurskundige G. Spruit na onderzoek van de Roma-affaire.
Utrechts Nieuwsblad van 6 juni 2001

Parkeercontroles in Driebergen strenger

De komende maanden gaat de politie de parkeeroverlast strenger aanpakken. Uit wijkbezoeken van de gemeente blijkt dat het slecht gesteld is met het parkeergedrag van veel automobilisten. Deze maand zal nog worden gewaarschuwd maar volgende maand wordt bekeurd bij verkeerd parkeren.
Utrechts Nieuwsblad van 6 juni 2001

Bussen sneller over Heuvelrug

Met de grootste verandering van de dienstregeling in 20 jaar hoopt openbaar vervoerder Connexion de reiziger in de regio Oost-Utrecht vanaf 10 juni betere aansluitingen van de bus op de trein te bieden.
Utrechts Nieuwsblad van 6 juni 2001

Afsluiting Traaij ook voor fietsers?

In afwijking van het ambtelijk advies om straks de Traaij alleen af te sluiten voor bromfietsers, wil het college van b&w de Traaij ook afsluiten voor fietsers om zodoende het voetgangersgedeelte maximaal te faciliteren. Hiermee lijkt het college zich te conformeren aan geluiden uit de bevolking. De twee gehouden mini-enquêtes op DriebergenNet wezen ook al in die richting.
Heuvelrug Nieuws 7 juni 2001

Buren naar rechter om herrie crèche

Dat kindergeluiden niet iedereen als muziek in de oren klinken, bleek deze week bij de Raad van State. De huisvesting van kinderdagverblijf De Kleine Wereld in Driebergen wordt door de buren G. van Donselaar en C. van der Kooi weinig gewaardeerd. Zij eisten dat de gemeente maatregelen neemt om de kinderschare uit hun buurt vandaan te krijgen. Zij zijn de geluidsoverlast van de 90 kinderen en leidsters meer dan zat. Het probleem ligt nu bij de Raad van State. Staatsraad C. Ligtelijn stelde op de zitting dat het om een ‘puur interpretatieprobleem’ gaat van het bestemmingsplan. De uitspraak is over zes weken.
Utrechts Nieuwsblad van 7 juni 2001

Schiphol geeft Utrecht fors overlast

De overlast van vliegtuiglawaai in Midden-Nederland neemt de komende jaren fors toe. Dat is het gevolg van de groei van Schiphol en de voorgestelde uitbreiding van het luchtruim voor het aanvliegen. Tot nu toe dwong de aanwezigheid van de militaire basis Soesterberg de burgerluchtvaart tot beperkingen. Milieugedeputeerde Rombouts denkt dat het geen zin heeft zich te verzetten tegen de uitbreiding van de aanvliegroutes. Hij wil wel inzetten op het handhaven van de milieunormen.
Utrechts Nieuwsblad van 7 juni 2001

Ex-wethouders spelen de bal terug naar de raad

Jan de Beer doet uitgebreid verslag van de extra raadsvergadering en de aansluitende persconferentie, waarin het onderzoeksrapport over de zigeuner-affaire werd gepresenteerd en toegelicht. Volgens De Beer laten de ex-wethouders Van der Kletersteeg, Altena en Derksen een rancuneuze opstelling zien. Dit toont aan dat het wantrouwen dat destijds tussen hen (als college) en de raad bestond, ook nu nog actief is. De wijze waarop deze drie hoofdrolspelers de bal terugspelen naar de raad staat haaks op de aanbevelingen in het rapport betreffende het verbeteren van de bestuurscultuur en contrasteert sterk met de conclusie in het rapport dat de gemeente de regie volledig kwijt was.
Stichtse Courant van 7 juni 2001

Raad discussieert volgende maand over Roma-rapport

Het rapport van de onderzoekscommissie over de Roma-affaire wordt pas volgende maand behandeld door de gemeenteraad. Afgelopen dinsdag vond de formele overhandiging plaats, een inhoudelijke discussie over het rapport volgt in de raadsvergadering van 5 juli a.s.
Stichtse Courant van 7 juni 2001

Rode Kruis-vrijwilligers bereiden zich voor op rampenhulp

Ad Bom heeft een interview met Monique Speelman, Patty Lou Wiersma (beiden uit Driebergen) en Jan ten Veen over hun speciale opleiding voor hulp bij ongelukken en calamiteiten.
Stichtse Courant van 7 juni 2001

Dwergpop kost dit keer een tientje

Op 7 juli a.s. zal om 15.00 uur het achtste Driebergse Dwergpopfestival van start gaan. Hoofdact is dit jaar de Nederlandse rapper Brainpower. Dwergpop zal dit jaar een tientje entree gaan heffen; pashouders kunnen voor fl. 7,50 terecht.
Stichtse Courant van 7 juni 2001

Dalto E-1 kampioen

Het is het E-1 team van voetbalvereniging Dalto gelukt om periodekampioen te worden.
Stichtse Courant van 7 juni 2001

Riemer-prijs voor IVA-student

Vorige week heeft de 23-jarige student Bas Snijder de Geerling Riemerprijs 2001 ontvangen uit handen van de heer Van Putten, voorzitter van de Stichting IVA-jubileumfonds.
Stichtse Courant van 7 juni 2001

Nieuwe natuurgidsen IVN verzorgen eerste activiteiten

Anderhalf jaar geleden startte er een nieuwe natuurgidsencursus bij de IVN-afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn. Naast een theoretisch examen hebben de gidsen-in-opleiding allerlei natuurgebieden in de omgeving bestudeerd en in kaart gebracht. De nieuwe gidsen verzorgen nu de eerste natuurwandelingen en presentaties voor het publiek.
Nieuwsbode van 7 juni 2001

Toeren met DTC

Dwars over de Veluwe voerde de fietsroute die op tweede pinksterdag was uitgezet door de Driebergse Tourclub. Om 10 uur ’s ochtends hadden zich al 700 rijders aangemeld.
Nieuwsbode van 7 juni 2001

CDA bespreekt de uitslag van het rapport “Afslag Driebergen”

De ledenvergadering van de afdeling Driebergen-Rijsenburg van het CDA heeft tijdens haar vergadering van donderdag 7 juni 2001 het rapport “Afslag Driebergen” (over de woonwagenproblematiek en bestuurlijke verhoudingen) besproken.
Het rapport werd door de vergadering gekarakteriseerd als “belangrijk voor het functioneren van het gemeentebestuur”.
Het CDA had vanaf de aanvang liever gezien dat de onderhavige kwestie door uitsluitend onafhankelijke personen nader aan een toets zou zijn onderworpen. Niet alle vragen die door de raadsleden mevrouw Van Amerongen en de heer Berger in hun onderzoeksvoorstel waren opgenomen, zijn beantwoord. Toch geeft het rapport wel aan wat er in de gemeente mis was.
Het CDA onderschrijft op hoofdlijnen de conclusies van het rapport. De aanbevelingen vragen op korte termijn nadere actie van het nieuwe college van B en W en van de gemeenteraad, tot verbetering van het functioneren van het gemeentebestuur.
De vergadering respecteert het besluit van de heer Altena om, kennis genomen hebbend van het rapport, voor het raadslidmaatschap te bedanken. Zij sprak de wens uit, dat van zijn deskundigheid in ander verband door de partij blijvend gebruik kan worden gemaakt.

Driebergen stuurloos in Roma-affaire

In de affaire rondom de Roma-zigeuners in Driebergen vorig jaar, werd het college van b&w gestuurd door het particulier bureau Broekhuizen & Wit, in plaats van andersom. Broekhuizen & Wit besteedde een belangrijk deel van de klus uit aan een extern jurist, die grote invloed had op de besluitvorming. De jurist nam ondermeer buiten de burgemeester om contact op met de politie, woonde b&w vergaderingen bij en regelde de afkoopsom van zes ton. Hij spiegelde de gemeente voor dat het Woonwagenschap, dat eveneens door Broekhuizen & Wit wordt bestierd, mee zou betalen aan de afkoopsom. Dat bleek niet waar. De Driebergse gemeenteraad debatteert op 5 juli over het rapport.
Binnenlands Bestuur van 8 juni 2001

HSL-oost moet vier sporen tellen

De regio Utrecht blijft vasthouden aan volledige verdubbeling van de spoorlijn tussen Utrecht en Maarsbergen. Alleen zo is een ‘toekomstvaste’ oplossing te bewerkstelligen voor de HSL-oost en het overige toenemende binnenlands treinverkeer tussen Utrecht en Arnhem. Bij Driebergen pleit de provincie voor een verhoogde aanleg van het station en aanzienlijk verlengde perrons. Zo kan de bestaande infrastructuur intact blijven, zonder dat Zeist en Driebergen nog last hebben van de frequent neerdalende spoorbomen.
Utrechts Nieuwsblad van 11 juni 2001

Wandelen in het bos via satelliet

Wandelaars die in zijn voor iets nieuws kunnen vanaf deze zomer met behulp van een draagbare satellietontvanger de Utrechtse Heuvelrug verkennen. Met dit proefproject wil Staatsbosbeheer wandelen met gps invoeren voor recreatie in de vrije natuur.
Utrechts Nieuwsblad van 11 juni 2001

Driebergen beschermt voetganger tegen fietser

Het college van b&w wil geen fietsverkeer toe laten op het af te sluiten deel van de Traaij. Het college gaat daarmee in tegen het ambtelijk advies. “Uit veiligheidsoverwegingen. Dit is een dorp met veel oude mensen,” aldus burgemeester Hein Bloemen.
Utrechts Nieuwsblad van 12 juni 2001

Nacht zonder dak bij Youth for Christ

Het terrein van Youth for Christ verandert zaterdag 30 juni in een grote krottenwijk. Tear Fund organiseert dan de Nacht Zonder Dak 2001. Tot nu toe hebben zich 250 jongeren gemeld om de nacht in hutten van plastic e.d. door te brengen. Met de opbrengst wordt een project in Zuid-Afrika gesteund.
Utrechts Nieuwsblad van 12 juni 2001

Uitleg over tweede biezenveld

Met de aanleg van een tweede biezenveld hoopt de gemeente een eind te maken aan de stankoverlast op de Schippersvaart. Vorige week was er een voorlichtingsbijeenkomst in Nieuw Salem.
Nieuwsbode van 12 juni 2001

CDA eens met aanbevelingen

Het CDA onderschrijft de aanbevelingen uit het commissierapport over het functioneren van het gemeentebestuur. Het rapport werd gemaakt n.a.v. de Roma-affaire. De Christen-democraten blijven van mening dat het beter was geweest om het onderzoek uitsluitend door onafhankelijke personen te laten uitvoeren.
Nieuwsbode van 12 juni 2001

Christelijke zomerweek op Reehorst

Het Ionagebouw op Landgoed Reehorst is het druk. Het is in toenemende mate een gewilde locatie voor congressen en vergaderingen voor organisaties en instellingen met een maatschappelijk of spiritueel-religieus engagement. Maar het Iona-gebouw organiseert zelf ook regelmatig symposia. Van 22 tot 27 juli is er een zomerconferentie gepland met als titel ‘Het beeld van Jezus Christus door de eeuwen heen’.
Nieuwsbode van 12 juni 2001

D66 start met wekelijkse column

Op haar internetsite www.driebergen.net/d66 is D66, mede met het oog op de raadsverkiezingen volgend voorjaar, begonnen met een wekelijkse column. In de eerste column met als titel ‘Leefbaar D66’ geeft fractievoorzitter Cathja Maas aan wat de voordelen van een landelijke partij zijn boven plaatselijke partijen, zoals bijvoorbeeld PDR.

Gemeente maakt haast met gebruiksvergunningen

Mede naar aanleiding van de ramp in Volendam heeft het college van b&w besloten dat alle in aanmerking komende inrichtingen (ca. 150) binnen vijf jaar moeten zijn voorzien van een gebruiksvergunning. Voor 19 bedrijven en instellingen moet dit al voor het eind van het jaar geregeld zijn. De leges voor de vergunning zullen met 100% worden verhoogd. Daarnaast stelt het college een eenmalig krediet ter beschikking van 135.000 gulden om deze ‘inhaalslag’ mogelijk te maken.

Kabinet schrapt dubbele spoorlijn

De verdubbeling van de spoorlijn tussen Utrecht en Arnhem is niet nodig. De komende 10 jaar kan de capaciteit van de huidige spoorlijn met 70% worden vergroot. Dat kan door de perrons te verlengen, de beveiliging aan te passen, inhaalsporen te bouwen en de dienstregeling efficiënter te maken. Dat staat in een gezamenlijke studie Railned, Railinfrabeheer, NS-reizigers en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Verwacht wordt dat het kabinet zich aansluit bij de conclusies. De regering gaat daarmee in tegen de wensen van de gemeenten en de provincie.
Utrechts Nieuwsblad van 14 juni 2001

Oude spoor krijgt meer reizigers

Formeel wordt nog vastgehouden aan een hogesnelheidslijn, maar dan op lange termijn. Binnen het ministerie van verkeer en waterstaat wordt het onwaarschijnlijk geacht dat er een HSL-oost komt. De plannen van het BRU, Bunnik en Maarn gaan zogoed als zeker niet door. Voor Driebergen liggen de zaken anders: daar zullen niet alleen stoptreinen, maar ook de interregio-treinen stoppen, wat er uiteindelijk vier per uur zullen worden. Driebergen-Zeist krijgt daarmee een hoogfrequente treinverbinding met Utrecht. Dat is nodig omdat in de visie van Verkeer en Waterstaat bij Driebergen in de toekomst een transferium zou moeten komen, waar automobilisten snel overstappen op stadsgewestelijk openbaar vervoer. De stationsomgeving van Driebergen-Zeist zal daarmee een metamorfose ondergaan.
Utrechts Nieuwsblad van 14 juni 2001

Ingrijpende ontwikkelingen op Landgoed Kraaybeek

Voor het Driebergse landgoed Kraaybeek en directe omgeving staan diverse bouwplannen op stapel. Het gaat om tamelijk ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen die volgens b&w niettemin ‘een kwalitatieve verbetering van het landgoed’ kunnen betekenen. De ontwikkelingen zijn onderdeel van een plan dat is opgesteld door Copijn. In het plan is sprake van vier delen: sloop en herbouw van woonoord Kraaybeek, het realiseren van een nieuw woonzorgcomplex met de naam ‘Onder de Kraaijen’, het bouwen van een onderkomen bestemd voor de kwekerij en het toevoegen van een gebouw langs de toegangsweg aan de Diederichslaan. Voor het gebied grenzend aan Kraaybeek wordt gedacht aan de realisering van een aantal woningen en kantoren.
Utrechts Nieuwsblad van 14 juni 2001

Rombouts vindt vliegen op 750m onbespreekbaar

De Utrechtse milieugedeputeerde Rombouts bestrijdt dat hij zich zomaar neerlegt bij het laag overvliegen van verkeer met de bestemming Schiphol. De door de Nederlandse Luchtvaart Autoriteit en verkeersleiders gewenste 750 meter hoogte is voor hem onbespreekbaar.
Utrechts Nieuwsblad van 14 juni 2001

Langbroekerwetering ook Nationaal Park

De Langbroekerwetering wordt als overlapgebied bij het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug getrokken. Dat is de opvallendste zaak in het beheers- en inrichtingsplan dat vanavond in Amerongen wordt besproken.
Utrechts Nieuwsblad van 14 juni 2001

Bijna 100 deelnemers aan het CDN pupillentoernooi

Bijna 100 jeugdige CDN-ers, in leeftijd varierend van 5 tot 12 jaar namen vorig weekend deel aan het pupillenweekend op het Militair Revalidatiecentrum Aaardenburg te Doorn.
Stichtse Courant van 14 juni 2001

Autowassen voor Roemenie

Afgelopen zaterdag hielden de jongeren die naar Arad Roemenie gaan hun laatste actie. Vanaf ’s ochtend vroeg wasten zij veel auto’s op het parkeerterrein bij Nieuw Salem.
Stichtse Courant van 14 juni 2001

Tien keer geslaagd

Tien meisjes van groep 8 van basisschool Dolfijn (locatie Bongerd) hebben het EHBO jeugdexamen voor diploma A afgelegd. allen slaagden met lof.
Stichtse Courant van 14 juni 2001

CDA onderschrijft conclusies Roma-rapport

Het CDA onderschrijft de aanbevelingen uit het commissierapport over het functioneren van het gemeentebestuur. Het rapport werd gemaakt n.a.v. de Roma-affaire. De Christen-democraten blijven van mening dat het beter was geweest om het onderzoek uitsluitend door onafhankelijke personen te laten uitvoeren. De vergadering respecteert het besluit van de heer Altena om af te treden n.a.v. het rapport, maar hoopt van zijn deskundigheid gebruik te kunnen blijven maken.
Stichtse Courant van 14 juni 2001

Opbrengst collecte

De collecte van de Hersenstichting Nederland en het Nationaal Fonds Geestelijke Gezondheid heeft in Driebergen fl. 1522,45 opgebracht.
Stichtse Courant van 14 juni 2001

Levende muziek op de Traaij

Aanstaande zaterdag zal er opnieuw een swingend looporkest op de Traaij te vinden zijn. Ditmaal de Ponchartrain Jass Band uit Arnhem.
Stichtse Courant van 14 juni 2001

Verlichting maakt plaats voor vlaggen

Alle leden van de Ondernemersvereniging Driebergen Centrum hebben sinds kort vlaggen aan hun winkelgevels hangen. In het najaar worden de vlaggen weer vervangen door feestverlichting. De vlag is ontworpen door de heer van Hof van kledingzaak Artihof.
Stichtse Courant van 14 juni 2001

Gift van Kiwanis voor bibliotheek

Afgelopen vrijdag overhandigde een afvaardiging van de Kiwanisclub Driebergen 2500 gulden aan de bibliotheek voor een leesbevorderingsproject voor leerlingen van de basisschool. Het bedrag werd bijeengebracht door het organiseren van een tennistoernooi.
Stichtse Courant van 14 juni 2001

Dalto-aspiranten derde van Nederland

Zaterdag 9 juni vond op het sportcomplex van Oranje Wit in Dordrecht het Nederlands kampioenschap voor c-aspiranten plaats. Dalto C1 wist beslag te leggen op de derde plaats.
Stichtse Courant van 14 juni 2001

Dalto A1/Private Planners gaat naar korfbalfinale

Dalto A1 speelt komende zaterdag de veldkorfbalfinale tegen DOS’46 in Arnhem. Afgelopen zaterdag speelden de Driebergse talenten de halve finale tegen KVS uit Scheveningen. Na 7 punten achter te hebben gestaan, wist Dalto na een verlenging en strafworpen toch te winnen.
Stichtse Courant van 14 juni 2001

‘Dokter Derksen’ volgt Altena op in raad

Wim Derksen wordt de opvolger van Douwe Altena in de gemeenteraad van Driebergen. Derksen is geen onbekende. Jarenlang was hij huisarts en hij zat al eerder in de raad voor het CDA. Daarnaast is hij voorzitter van Harmonie Aurora en het zwembad De Zwoer. Wim Derksen is de vader van Henk Jan Derksen die namens D66 in de raad zit.
Nieuwsbode van 14 juni 2001

Provincie wil toekomstvaste oplossing in stationsgebied

De provincie Utrecht is het eens met de gemeenten Zeist en Driebergen dat er een toekomstvaste oplossing nodig is voor het stationsgebied Driebergen-Zeist. Het station wordt het eindpunt van het toekomstige Randstadspoor. Daarom en omdat de treinen binnenkort veel langer worden is een grondige verbouwing nodig. De aansluiting van de A12 naar het station moet ook zodanig worden dat het station kan uitgroeien tot een volwaardig verkeersknooppunt.
Nieuwsbode van 14 juni 2001

Centrum Beukenstein straalt typisch Roomse blijheid uit

Mariette Ippel is nu nog hoofd Activiteiten Begeleidster bij Beukenstein en wordt binnenkort hoofd Meerzorg. Voorlopig in een gecombineerde functie want voor haar huidige taak is nog geen opvolging tot stand gekomen. Ippel werkt graag in Beukenstein. Het huis straalt volgens haar die ‘typisch roomse blijheid’ uit.
Nieuwsbode van 14 juni 2001

Boeren tegen park in Langbroekerwetering

De boeren in de Langbroekerwetering zien aansluiting van dit gebied bij Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug nog niet zitten. De grootgrondbezitters toonden zich nog niet onverdeeld enthousiast over de gevolgen van de recreatie op de Heuvelrug. Dat bleek gisteravond in het dorpshuis van Amerongen bij de toelichting van het eerste conceptplan voor beheer en inrichting van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug i.o. Onder de 150 aanwezigen waren het vooral de boeren die zich faliekant tegen het plan keerden.
Utrechts Nieuwsblad van 15 juni 2001

Juni….Auroramaand

In de laatste twee weken van juni treedt de Harmonie Aurora weer veel op. Zo is er 20 juni een optreden bij de Beukenhorst, 26 juni brengen de ‘nieuwelingen’ hun kunnen ten gehore en 30 juni is er ter afsluiting van het seizoen het grote openluchtconcert.

Extra rijstroken tegen files A12

Geen files meer tussen Utrecht en de Duitse grens, het oostelijk deel van de A12. Daartoe wordt de autosnelweg aangepakt. Het kabinet heeft gisteren besloten met het traject tussen Utrecht en Veenendaal te beginnen. Tussen Bunnik en Driebergen wordt de weg verbreed van twee naar drie rijstroken. Tussen Driebergen en Veenendaal wordt volstaan met de aanleg van spitsstroken (tijdens de spits wordt vluchtstrook extra rijbaan).
Utrechts Nieuwsblad van 16 juni 2001

Remu boekt winst van 147 miljoen

Het Utrechtse energiebedrijf Remu heeft in 2000 een winst geboekt van 147,6 miljoen gulden. Dat is 11,1 miljoen meer dan het jaar ervoor.
Utrechts Nieuwsblad van 16 juni 2001

Tekort aan vrijwilligers Heuvelrug

Vluchtelingenwerk op de Heuvelrug zit te springen om vrijwilligers. Op de Heuvelrug wonen in totaal ongeveer 1000 vrijwilligers. Nog geen 20 vrijwilligers zetten zich in voor allerlei activiteiten van vluchtelingenwerk. Veel te weinig vinden de huidige vrijwilligers.
Utrechts Nieuwsblad van 16 juni 2001

“Bij de SWZ zijn mensen een volwaardige werknemer”

De gemeente Driebergen kent sinds september 2000 een ambassadeur. Een SWZ-ambassadeur wel te verstaan, in de persoon van wethouder Neeltje Schravesande. Zij noemt de mogelijkheden van de SWZ en haar mensen ongekend. Om dat zelf nog eens te ervaren, loopt ze in juni een dagje mee bij de SWZ.
Magazine van Sociale Werkvoorziening Zeist van  juni 2001

Harige wol

‘Een zeer groot succes’ noemt boswachter Cees Dorresteijn de traditionele Schapenscheerdersmanifestatie van afgelopen zaterdag op landgoed Heidestein in Driebergen. Ruim duizend bezoekers kwamen erop af.
Utrechts Nieuwsblad van 18 juni 2001

Verbouwing gemeentekantoor start na de zomer

Voor de verbouw van het gemeentekantoor is een extra krediet nodig door prijsstijgingen en noodzakelijke verbeteringen . De gemeenteraad heeft 9 november vorig jaar een krediet van f.3 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbouwing en uitbreiding van het gemeentekantoor aan de Bosstraat.

Dit krediet was gebaseerd op het programma van eisen en de calculaties die op dat moment voor handen waren. De inschrijving voor de verbouwing heeft 18 juni plaatsgevonden. De laagste inschrijving zat iets onder de calculatie van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de raad voor om het totale aanvullende bedrag ( 6,5 ton ) beschikbaar te stellen.
Heuvelrug Nieuws 19 juni 2001

Nieuwbouw Kraaybeek en Beukenstein

Het college van b&w van Driebergen wil woningbouw beperkt toestaan op de landgoederen Kraaybeek en Beukenstein. Ook op het terrein van de zusters Ursulinen mag gebouwd worden, zij het beperkt. “In ons dorp wordt er wel eens vreemd van opgekeken: een VVD-wethouder die in principe voor bouwen is, maar nu opeens het groen zo hard verdedigt,” zegt wethouder Bas de Vogel.
Utrechts Nieuwsblad van 19 juni 2001

Eigenaar vecht status monument aan

Boerderij-eigenaar mevrouw A. van Amerongen-Noordam uit Driebergen is volop in overleg met b&w van Driebergen over de ontwikkeling van een modern bedrijven-kantorencomplex met woonfaciliteiten aan het Nijendal. Ze denkt dat de monumentale status die het gemeentebestuur heeft toegekend aan de boerderij een belemmering kan vormen voor die plannen. Bij de Raad van State heeft ze vernietiging van de monumentenstatus aangevraagd. De raad zal over 6 weken uitspraak doen.
Utrechts Nieuwsblad van 19 juni 2001

Derksen ziet ‘WEMO’ wel zitten

Dokter Wim Derksen (71), zal na 5 juli als raadslid van het CDA aantreden om Douwe Altena te vervangen. Altena treedt af vanwege het Roma-rapport ‘Afslag Driebergen’. Hiermee krijgt de raad te maken met een man, die, als representant van de Driebergse bevolking, een indrukwekkende staat van dienst heeft. Hij legitimeert zijn raadslidmaatschap zelf als volgt: “Er zit niemand in de raad, die hier zolang gewoond en gewerkt heeft als ik.”
Nieuwsbode van 19 juni 2001

Vrijmetselaars verrassen kinderboerderij

Secretaris Barend Golverdingen van de vrijmetselaarsloge Thorhem overhandigde aan Albert Wessels, voorzitter van de kinderboerderij, een bedrag uit de opbrengst van wijnverkoop op de Oranjemarkt. Het geld zal besteed worden aan het opknappen van de dierenverblijven buiten.
Nieuwsbode van 19 juni 2001

Nieuwe toekomst Zanderij

De zandafgraving langs de A12 ondergaat een transformatie. De NS heeft meer dan een eeuw zand gewonnen in het 30ha grote gebied. Aan de zandwinning komt nu een einde. Natuur en recreatie wordt de nieuwe toekomst voor het gebied, met de nadruk op natuurontwikkeling.
Nieuwsbode van 19 juni 2001

Ministers kiezen voor ‘benuttingsvariant’

“Na afweging van alle belangen en mede op basis van de ontvangen reacties van insprekers, gemeenten, provinciale samenwerkingsverbanden en de commissie MER is minister Netelenbos samen met minister Pronk tot een keuze gekomen voor de A12”, meldt Rijkswaterstaat in de Nieuwsbrief van juni 2001. De ministers hebben gekozen voor het benuttingsalternatief.
Nieuwsbode van 19 juni 2001

Toertocht met superauto’s voor kinderen met kanker

Op zaterdag 30 juni organiseren vijf studenten van de IVA een toertocht met ca. 50 exclusieve auto’s. Deze tocht wordt speciaal georganiseerd voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 21 jaar die kanker hebben of hebben gehad.
Nieuwsbode van 19 juni 2001

Wijkbezoek gemeentebestuur woensdag 27 juni

In 1995 is het (toenmalige) gemeentebestuur gestart met het bezoeken van wijken in Driebergen. Dit jaar is het huidige gemeentebestuur hiermee aan de slag gegaan. Doel van de wijkbezoeken is ‘kennis maken met de burgers en de onderwerpen die leven’. Dit is één van de activiteiten waarmee wordt geprobeerd om de afstand die er is tussen de burgers en het gemeentebestuur te verkleinen.
Op woensdag 27 juni a.s. brengt het gemeentebestuur een bezoek aan de wijk dit ligt tussen de Traay/Hoofdstraat richting Horstlaan. Het programma van dit wijkbezoek is in overleg met een aantal bewoners samengesteld. Het gemeentebestuur zal diverse plaatsen in de wijk langs fietsen.

Straatspeelmiddag Nassaulaan

Met de ‘onthulling’ van het bord “doorgaand rijverkeer gestremd” opende wethouder Neeltje Schravesande vanmiddag de straatspeeldag in de Nassaulaan. Met de afsluitring van de Traaij en daarmee ook de afsluiting van een deel van de Nassaulaan voor doorgaand autoverkeer komen er vanzelf meer straatspeel- mogelijkheden in deze straat. Het tijdelijke verkeersbord zou kunnen worden vervangen door een permanent bord.

Binnensticht FM, nieuwe locale omroep ?

De site van Gospellight Radio zal plaats gaan maken voor de nieuwe site van Binnensticht FM het station voor de Utrechtse Heuvelrug van Zeist tot Amerongen met uitzendingen via het internet. Na de stop van Omroep Driebergen en de komst van Gospellight via het internet is besloten om een nieuwe omroep op te zetten die de naam: “Binnensticht FM” zal krijgen. Initiatiefnemer is Erik Veldhuizen.
Het doel van deze omroep is het uitzenden van programma’s met lokale & regionale informatie. Er zal een programmering zijn met informatie en muziek gericht op onze regio. De eerste uitzendingen zullen starten vanaf 1 oktober 2001 via het internet, echter het doel en streven van de omroep is om in de loop van het volgend jaar eveneens een ‘lokale omroep’ te gaan vormen en een zendmachtiging aan te vragen bij het Commissariaat voor de Media voor de gemeente Driebergen-Rijsenburg.

Traaij ‘afgesloten’

Als gevolg van de werkzaamheden is sinds gisteren het voorste deel van de Traaij praktisch afgesloten voor auto’s.  Met man en macht wordt gewerkt aan de aansluiting Traaij-Nassaulaan. De afsluiting brengt ook met zich mee dat veel automobilisten tegenover Blokker keren en dan tegen de stroom in terugrijden.

Verzet tegen fietsverbod op de Traaij

Het is nog niet zeker of er een fietsverbod komt voor het aan te leggen wandelgebied op de Traaij in Driebergen. Wethouder De Vogel hoorde gisteravond voors en tegens aan en komt binnenkort met een definitief voorstel. In de commissievergadering toonden de raadsleden zich verdeeld over het collegevoorstel om de Traaij af te sluiten voor fietsers.
Utrechts Nieuwsblad van 21 juni 2001

Zeist en Driebergen blij met standpunt kabinet over HSL

Waar de gemeente Bunnik maandag het bezoek van minister Netelenbos aangreep voor een protestactie, wreef men zich in Driebergen en Zeist juist in de handen. In een persverklaring laten beide gemeenten weten bijzonder ingenomen te zijn met het feit dat definitief wordt afgezien van de bundeling van spoor en snelweg.
Utrechts Nieuwsblad van 21 juni 2001

Omwonenden Kraaybeek zijn verontrust over bouwplannen

Omwonenden van landgoed Kraaybeek hebben verontrust gereageerd op de bouwplannen voor dit gebied. Zij zijn verbaasd dat het Driebergs gemeentebestuur tijdens het recent gehouden wijkbezoek niet heeft gezegd over de plannen. De omwonenden, die zich verzameld hebben in de bewonersvereniging ‘Rondom Kraaybeek’, vinden dat met de plannen alleen een economisch doel wordt gediend en dat hieraan ‘een uniek landschapspark’ wordt opgeofferd.
Stichtse Courant van 21 juni 2001

Gemeente houdt rekening met sluiting van onveilige gebouwen

De gemeente houdt er rekening mee dat bepaalde gebouwen in Driebergen moeten worden gesloten omdat zij niet voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften. Vorig jaar gebeurde dat bij villa Nuova.
Stichtse Courant van 21 juni 2001

Bus naar station krijgt de ruimte op Hoofdstraat

Om de doorstroming van bussen naar het station te verbeteren zal op de Hoofdstraat richting station een speciale linksafstrook worden aangelegd. De bestaande linksafstrook wordt verlengd tot de A12. Hierdoor wordt het mogelijk dat bussen ongehinderd en zonder wachttijd het station kunnen bereiken wanneer er voor de spoorbomen een lange file staat.
Stichtse Courant van 21 juni 2001

Netelenbos in de file op de Hoofdstraat

Minister Netelenbos belandde maandag tijdens haar werkbezoek aan de provincie Utrecht i.v.m. de HSL en A12 in een file op de Hoofdstraat. Zij werd hiermee geconfronteerd met de problematiek op deze weg.
Stichtse Courant van 21 juni 2001

Een leren broek van 200 jaar oud

In het museum ’t Schilderhuis wordt in een afgedekte vitrine een leren broek tentoongesteld van 200 jaar oud. Deze Nederlandse uniformbroek werd onlangs in Hamburg aangetroffen, samen met een militair voorschrift uit 1806 met de naam van eigenaar hierop geschreven.
Stichtse Courant van 21 juni 2001

Parkeerplaats via Bosstraat bereikbaar

I.v.m. werkzaamheden is de Traaij tussen Nassaulaan en Hoofdstraat t/m volgende week dinsdag afgesloten. Door het weghalen van de amsterdammertjes is het parkeerterreintje aan de Traaij toch bereikbaar via de Bosstraat.
Stichtse Courant van 21 juni 2001

Vijftig mille voor kunstgrasvelden Dalto

Het college van b&w heeft een voorstel ingediend om 50.000 gulden ter beschikking te stellen voor de aanleg van twee kunstgrasvelden voor de korfbalvereniging Dalto.
Stichtse Courant van 21 juni 2001

Praten en doen bevordert herstel

Het samen met anderen werken in de tuin of met het vee op een zorgboerderij stimuleert psychiatrische patiënten nieuwe verbindingen aan te gaan met de omgeving. Dat blijkt uit een studie van het Trimbos Instituut bij drie therapeutische leefgemeenschappen. Een daarvan is Nieuw Rijsenburg in Driebergen. Het onderzoek werd vrijdagochtend gepresenteerd op landgoed De Reehorst in Driebergen.
Nieuwsbode van 21 juni 2001

Doorsneden dorp vestigt hoop op Tweede Kamer

Minister Netelenbos bracht maandag 18 juni een werkbezoek aan de provincie Utrecht. Het bezoek vond plaats kort na het bekendmaken van haar keuze voor de benuttingsvariant voor zowel HSL als A12. Burgemeester Bruggeman van Maarn nam de gelegenheid te baat de minister tijdens het bezoek nogmaals te wijzen op de standpunten van Maarn.
Nieuwsbode van 21 juni 2001

Korte-termijnwerk is kapitaalvernietiging

De gemeente Maarn heeft zich unaniem sterk gemaakt voor de variant ‘Maarn Onder Langs’, wat inhoudt dat de huidige barriere van spoor en weg uit het dorp verdwijnt en dat de hele infrastructuur zuidelijk van Maarn wordt omgelegd in een tunnel. “Wat het kabinet doet is korte-termijnwerk tot 2010,” aldus burgemeester Bruggeman van Maarn.
Nieuwsbode van 21 juni 2001

Maarn tegen ‘benuttingsvariant’

De gemeenteraad van Maarn heeft maandag unaniem een motie aangenomen waarin de benuttingsvariant wordt afgewezen.
Nieuwsbode van 21 juni 2001

Verbouw ruim zes ton duurder

De verbouw van het Driebergse gemeentekantoor aan de Bosstraat wordt weer duurder. Bovenop de eerder begrote, en bijgestelde begroting van drie miljoen komt 660.000 gulden. Het college stelt voor het ontbrekende bedrag uit het rekeningoverschot 2000 te halen.
Utrechts Nieuwsblad van 22 juni 2001

Dalto’s droom van eigen sporthal komt dichterbij

Stap voor stap is Dalto op weg naar de absolute top. Jarenlang promoveerde Dalto het ene jaar naar de hoofdklasse en werd het jaar erna er weer uitgeknikkerd. Onlangs strikte Dalto Human Network als sponsor voor drie jaar. Met deze financiële impuls hoopt de club binnen enkele jaren mee te doen aan de zaalfinale en de eindstrijd op het veld. Nu binnenkort waarschijnlijk twee kunstgrasvelden gerealiseerd worden denkt de club ook aan een eigen sporthal.
Utrechts Nieuwsblad van 23 juni 2001

Driebergse verleent ontwikkelingshulp in Sudan

Ze moet nog even acclimatiseren. Eraan wennen dat ze gewoon naar de supermarkt kan gaan voor brood. Joke Westerveld (45) uit Driebergen is net terug van twee maanden ontwikkelingswerk in Sudan. Ze kreeg van het Wilhelmina Kinderziekenhuis tweeënhalve maand  onbetaald verlof om voor de hulporganisatie ZOA in Sudan te werken.
Utrechts Nieuwsblad van 23 juni 2001

Kinderboerderij feestelijk ‘heropend’

Gisteren werd kinderboerderij ’t Woelige Nest in Driebergen feestelijk ‘heropend’ na een maandenlange sluiting wegens de mkz-crisis. Voorzitter Albert Wessels onthulde samen met een aantal kinderen het bord met de openingstijden en de namen van de sponsors van de vorige jaar nieuw in gebruik genomen speeltuin.
Daarna kwam de Vereniging Tussen Wetering en Heuvelrug ook nog met een verrassing in de vorm van een cheque van 1000 gulden. Het geld zal gebruikt worden voor het vernieuwen en opknappen van de buitenstallen. Hiermee zal in het najaar worden begonnen. Nieuw sponsors zijn nog steeds welkom.

Doorbraak Traaij bijna gereed

Vandaag zijn de eerste lagen asfalt aangebracht op de doorsteek van Traaij naar parkeerplaats. Met nog een slijtlaag en andere afwerkingen te gaan is de doorbraak zogoed als gereed. Na morgen is de Traaij weer open voor doorgaand verkeer.

Spelmateriaal voor kinderen Oosterlaan e.o.

Op de gemeentedag hebben twee kinderen uit de Oosterlaan, Pim Severs en Collin van de Borg, meegedaan aan een projectenwedstrijd voor de jeugd en een prijs gewonnen. Hun voorstel was om een perkje aan het einde van hun laan geschikt te maken als speelplekje. Dit idee werd, zo bleek naderhand, in de straat met gemengde gevoelens ontvangen.

Omdat de discussie over het speelplekje leidde tot onrust en verdeeldheid in de straat heeft het college in overleg met de initiatiefnemers naar een alternatief gezocht. Uiteraard moest dit wel in het verlengde liggen van het oorspronkelijke idee.
Dit alternatief is geworden een pakket met spelmaterialen dat gebruikt kan worden door kinderen uit de buurt. De materialen zijn samen met de prijswinnaars, gekozen.
Op zaterdag 30 juni om 12.30 uur overhandigt wethouder Neeltje Schravesande het spelmateriaal aan de kinderen uit de Oosterlaan en omgeving. Het eerste deel van de Oosterlaan is vanwege deze gebeurtenis afgesloten tot 15.00 uur.

Afschuw en angst om drempels en bloembakken

Bewoners van de Driebergse Loolaan zijn bang voor scheuren in hun woningen als hun ‘gebiedsontsluitingsweg’ wordt voorzien van drempels. In de noordelijke wijken zijn drempels ook niet populair, vooral als ze vergezeld gaan van bloembakken.
Utrechts Nieuwsblad van 26 juni 2001

Dwergpopfestival wil organisatie verjongen

Stichting Dwergpop nodigt jongeren in Driebergen e.o. uit om zich in te zetten voor de organisatie van een popfestival. Het festival van dit jaar is al georganiseerd door een nieuw team. Maar ook dit team zal aangevuld worden met jongeren.
Nieuwsbode van 26 juni 2001

DriebergenNet-kijkers vooral kampeerders

Uit de laatste mini-enquête blijkt dat kijkers naar DriebergenNet vooral kampeerders zijn als het gaat om vakantie. Meer dan de helft van de 41 respondenten gaat met tent of caravan op pad. 32% kiest voor een appartement of vakantiewoning en slechts 2% gaat naar een hotel of pension. Tenslotte blijft 10% gewoon lekker thuis.
Heuvelrug Nieuws 27 juni 2001

Fusie afdelingen D66 op Heuvelrug

De afdelingen Amerongen, Doorn/Maarn en Leersum zijn gefuseerd tot D66 Heuvelrug.
Utrechts Nieuwsblad van 27 juni 2001

Boom in bad

Tijdens het wijkbezoek van het college van b&w aan de wijk gelegen tussen Traaij en Horstlaan en tussen Arnhemsebovenweg en Hoofdstraat kon het college kennis maken met een enigszins merkwaardig verschijnsel van bomengroei in de badkamer. Bij de familie Evers in de Heemstrastraat groeit een acacia in de badkamer. Dit op zich leuk fenomeen bezorgt de bewoners van de Heemstrastraat echter wel veel overlast. De acacia’s in de straat zoeken namelijk ruimte, en omdat die onder het asfalt van de straat niet te vinden is schieten overal in de tuinen en woningen scheuten te voorschijn.

Serviceteam presenteert zich

Voordat het gemeentebestuur per fiets de wijk rondom de Welgelegenlaan in trok kon wethouder Bas de Vogel met trots het klussenteam van de gemeente Driebergen presenteren. Een telefoontje naar 0343-525911 was voldoende om het team in actie te zetten. Binnen 10 minuten was het probleem opgelost.
Heuvelrug Nieuws 28 juni 2001

Groeiende weerstand tegen drempels in Driebergen

Steeds meer inwoners van Driebergen uiten bedenkingen tegen het voornemen van de gemeente allerlei straten van verkeersdrempels te voorzien.. Hoewel veel inwoners zich in het verleden voor snelheidsbeperkende maatregelen hebben uitgesproken, lijkt er nu toch ook sprake van een groeiende weerstand tegen drempels.
Stichtse Courant van 28 juni 2001

Progressief Driebergen werft kandidaten

De plaatselijke politieke partij Progressief Driebergen-Rijsenburg (PDR) bereidt zich voor op de raadsverkiezingen in maart 2002. Het bestuur is ook buiten de eigen kring van leden op zoek naar mensen die de plaatselijke, progressieve politiek een warm hart toedragen.
Stichtse Courant van 28 juni 2001

Muziekcirkel Driebergen-Rijsenburg

Twee muziekdocenten, Elfriede Kooreman en Marijke Faber, hebben het initiatief genomen tot het oprichten van een Muziekcirkel. Zij komen hiertoe omdat hen gebleken is dat de in Driebergen werkzame muziekdocenten te weinig bekend zijn. Meer info bij Elfriede 0343-531675.
Stichtse Courant van 28 juni 2001

Opbrengst collecte

De Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie collecteerde van 11 t/m 16 juni in Driebergen een bedrag van 7076,90 gulden bijeen.
Stichtse Courant van 28 juni 2001

Scouting is op zoek naar gastvrouwen en -heren

Van eind april tot 1 september worden de gebouwen van de Dr Hermansgroep verhuurd aan andere (scouting)groepen. Voor de zomervakantieperiode is men nu op zoek naar enkele gastvrouwen- of heren die hulp willen bieden bij de verhuur. Wilma Bruin kan er meer over vertellen 0343-515660.
Stichtse Courant van 28 juni 2001

De steun van Vriendendienst bij een psychische crisis

Johan Zikking vertelt over zijn ervaringen met ‘Vriendendienst’. Vriendendienst is een organisatie van vrijwilligers die contact onderhoudt met mensen met psychiatrische klachten. Contactpersoon voor Driebergen is Cor van Veenendaal 0343-413531.
Stichtse Courant van 28 juni 2001

Overschot maakt extra uitgaven mogelijk

Dankzij een aanzienlijk overschot op de jaarrekening 2000 heeft de gemeente Driebergen de mogelijkheid om diverse wensen te realiseren en onvoorziene kosten van een dekking te voorzien. Het overschot bedraagt 2,7 miljoen. Zo’n 6,5 ton zal gebruikt worden voor de extra kosten die gemaakt worden voor de verbouw van het gemeentekantoor.
Stichtse Courant van 28 juni 2001

Driebergenaren op Tegeltjesbrug

Driebergenaren als Piet Keijzer, dokter Wim Derksen en zoon Wilco, Hans Dunsbergen en Kor van Hulten  maken deel uit van de afgelopen vrijdag onthulde ‘Tegeltjesbrug’ het Elfstedenmonument in Friesland.
Stichtse Courant van 28 juni 2001

Het is weer ‘straatfeesten-tijd’

De tijd van straatfeesten is weer volop aangebroken in Driebergen. Vorige week was het raak in de Sterrenboslaan. Aanstaande weken worden er straatfeesten gehouden in de Bosstraat en Faunalaan.
Stichtse Courant van 28 juni 2001

Grote belangstelling bij Heuvelrugwielerronde

Vorige week vond de 28e editie van de Driebergse Heuvelrugwielerronde plaats. Verdeeld over middag en avond waren er vier wedstrijden verdeeld over de verschillende leeftijdsklassen.
Stichtse Courant van 28 juni 2001

3500 deelnemers voor fietssponsortocht

Zo’n 3500 sportievelingen hebben afgelopen zaterdag deelgenomen aan de fietssponsortocht die de Rabobank in deze regio had georganiseerd. De deelnemers konden geld bijeen fietsen voor hun sportvereniging.
Stichtse Courant van 28 juni 2001

Verzet tegen bouwplan op landgoed

Met name de buren keren zich faliekant tegen de bouwplannen op landgoed Kraaybeek. Zestien insprekers gaven gisteravond in een speciale raadscommissie hun mening over de bouwplannen op Kraaybeek, Beukenstein en het gebied achter het klooster van de zusters Ursulinen in Driebergen. Ze vulden de hele avond. De commissieleden kwamen niet eens toe aan hun standpunten. De zitting is verdaagd naar volgende week woensdag 4 juli.
Utrechts Nieuwsblad van 29 juni 2001

‘Betaalbaar wonen in Utrecht is probleem van stad en regio’

Betaalbare woningen zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Utrechtse gemeenten. Regio en stad Utrecht moeten samen zorgen voor de huisvesting van mensen met een laag inkomen. Teveel ligt die taak nu nog alleen bij de stad, vinden Groenlinks, Pvda en SP in de Utrechtse gemeenteraad. Die hopen door samenwerking het aantal goedkope huur- en koopwoningen uit te breiden.
Utrechts Nieuwsblad van 29 juni 2001