Driebergen moet kiezen voor groei

Driebergen moet kiezen voor groei. Woningbouw langs de randen van het dorp moet mogelijk zijn en de omgeving van het station moet uitgroeien tot een hoogwaardige kantoorlocatie. Zo niet dan zal Driebergen verder vergrijzen en verschraalt het voorzieningenniveau. Dit concludeert adviesbureau Laagland.
Utrechts Nieuwsblad van 3 juni 2000

Computers voor minima met kinderen op voortgezet onderwijs

In de discussienota “Minimabeleid” stelt het college van b&w voor om in 2001 gezinnen met een minimum inkomen en kinderen op het voortgezet onderwijs, een computer ter beschikking te stellen om zo te voorkomen dat deze kinderen in een achterstandssituatie geraken. Gedacht wordt aan een maximum van 40 computers in 2001. Hiermee is een bedrag gemoeid van 120.000 gulden.
Heuvelrug Nieuws 5 juni 2000

Minima Driebergen bundelen krachten

Met de oprichting van een cliëntenplatform hebben de Driebergse minima hun belangen gebundeld. Het platform is voortaan aanspreekpunt in de onderhandelingen met de politiek en de sociale dienst. Het eerste succesje is al binnen: de lokale politiek vindt dat Driebergse bijstandsmoeders meer mogen bijverdienen.
Utrechts Nieuwsblad van 5 juni 2000

Bewoners Kampje voelen zich bedreigd

Een vraaggesprek met kampbewoners Herman Bakker over de gespannen toestand op het woonwagenkamp van Driebergen sinds daar zigeuners zijn neergestreken.
Nieuwsbode van 6 juni 2000

Imke Dreschler krijgt Geerlig Riemerprijs

De 20ste Geerlig Riemerprijs is op 30 mei aan het eind van de 71ste IVA-cursus uitgereikt aan Ymke Dreschler (22).
Nieuwsbode van 6 juni 2000

Einde Champ’Aubert?

Het college van b&w stelt de raad voor met ingang van 1 januari 2001 de subsidie aan sociaal-cultureel centrum Champ’Aubert stop te zetten. Ondanks de plannen van het bestuur van Champ’Aubert voor een betere exploitatie ziet het college daar weinig heil in. Voor het gebouw zal een nieuwe functie worden gezocht.
Heuvelrug Nieuws 6 juni 2000

Rotonde Bosstraat gaat voorlopig in de ijskast

De kop van de Traaij in Driebergen kan nog voor het einde van het jaar worden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers mogen gebruik blijven maken van de winkelstraat. Nassaulaan en Lindelaan worden ontoegankelijk voor autoverkeer vanaf de Traaij. De rotonde bij de Bosstraat is in de ijskast gezet wegens moeilijkheden met aankoop van grond.
Utrechts Nieuwsblad van 6 juni 2000

Gezamenlijk onderzoek gemeenten

De gemeenten Zeist, Driebergen en Bunnik proberen tot een gezamenlijk standpunt te komen over het tracé van de hogesnelheidstrein langs hun dorpen. Zij geven Rijkswaterstaat opdracht een variant te onderzoeken, waarbij de spoorlijn om Bunnik heen gaat en uitkomt bij het Station Driebergen-Zeist.
Utrechts Nieuwsblad van 7 juni 2000

Afstoten Champ’Aubert moet geld opleveren voor nieuw welzijnsbeleid

De subsidiering van Champ’Aubert moet worden stopgezet en het gebouw moet worden verkocht. Het Driebergse college blijft, ook na beoordeling van het beleidsplan dat het bestuur van Champ’Aubert heeft ingediend, onverbiddelijk.
Stichtse Courant van 8 juni 2000

Deel van Traaij wordt na de zomervakantie voetgangersgebied

De wens van de Driebergse gemeenteraad om het voorste deel van de Traaij op korte termijn af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer krijgt na de zomervakantie zijn beslag.
Stichtse Courant van 8 juni 2000

Regionale tv-zender nu reeds in de problemen

De Utrechtse regionale tv-zender ‘Kanaal 9’ die sinds enkele dagen uitzendt, is nu reeds in de problemen. De provincie heeft namelijk aan haar subsidiering de voorwaarde verbonden dat “Utrecht” in de naam van de zender moet voorkomen.
Stichtse Courant van 8 juni 2000

Driebergs duo pakt zevende plaats

Moe, maar met een voldaan gevoel zijn Cleem Menne en Arie van der Stoep teruggekeerd na een week rallyrijden met de Peugeot cabriolet uit 1968. Op 13 mei vertrokken ze: een verslag.
Nieuwsbode van 8 juni 2000

Drie miljoen voor Langbroekerwetering

GS stellen 3 miljoen beschikbaar voor het Uitvoeringsprogramma Langbroekerwetering. Bovendien zal 1,9 miljoen dekkingsvoorstellen ter afweging bij de begroting 2000 worden voorgelegd. Het besluit is onder voorbehoud.
Nieuwsbode van 8 juni 2000

Nieuwe speeltuin voor 20-jarige kinderboerderij

Om twaalf uur werd vandaag aan het begin van het traditionele schaap scheerders feest de nieuwe speeltuin van de kinderboerderij ‘t’ woelige nest’ geopend. Voorzitter Albert Wessels bedankte vrijwilligers en sponsors die ervoor gezorgd hebben dat in drie maanden tijd er een nieuwe speeltuin stond. De hele zaterdagmiddag zijn er tal van activiteiten georganiseerd.

CDN-B1 sloot seizoen af

Met een barbecue nam de spelersgroep van het B1-team van CDN gisteren afscheid van hun trainers/begeleiders Joop Soer en Teus van Rheenen. Aanvoerder Jos van Workum bedankte namens de spelersgroep Joop en Teus voor hun inspanningen.

Raad deelt niet de visie van het college

In de vanavond gehouden commissievergadering ABZ werd duidelijk dat een meerderheid in de raad niet de visie van het college van b&w deelt zoals die onlangs is neergelegd in de ISV-rapportage. Hoewel de raadsleden unaniem van mening waren dat het een goed rapport is, steunden alleen RPF/GPV en het CDA de daarin neergelegde visie. D66, VVD en PDR hebben grote moeite met de in het rapport gepresenteerde ontwikkeling van de omgeving van het station en het bescheiden groeiscenario.

Zelfs Italiaans weer op Beukenstein

Het was duidelijk een Italiaanse vakantieweek die de bewoners van Beukenstein is eigen huis vierden. Woensdag werd een Italiaanse marktdag gehouden en op donderdagavond is een Italiaanse Operette opgevoerd. Vrijdag werd de vakantieweek afgesloten met koffie en amaretto.
Nieuwsbode van 13 juni 2000

Doek lijkt gevallen voor stichting Champ’Aubert

Vanavond vergaderde de raadscommissie WEMO o.a. over het voorstel van het college om de subsidie aan de Stichting Champ’Aubert te beëindigen. In de eerste termijn werd duidelijk dat het standpunt van D66 de doorslag zou gaan geven. RPF/GPV en CDA steunden het college- voorstel en PDR en de VVD wezen het voorstel af. In de tweede termijn sloot D66 haar betoog af met de woorden “dat men waarschijnlijk wel achter het voorstel van het college gaat staan” en hiermee is dan het lot van de stichting bezegeld.

Presentatie Groenbeleidsplan

Vanmiddag werd in de tuin van Sparrendaal het ontwerp groenbeleidsplan voor de gemeente Driebergen gepresenteerd. Het door Nieuwland Advies geschreven plan is tot stand gekomen in een openplanproces. Bij het maken van het plan is steeds gesproken met een klankbordgroep van vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties. Bij het maken van de bomennotitie is er een werkgroep geraadpleegd bestaande uit op het gebied van bomen deskundige inwoners en medewerkers van de gemeente. Burgemeester van Rappard reikte aan de vrijwilligers een tegoedbon uit en noemde in deze speciaal de heer Zeijts.

‘Meester’ Wessels neemt afscheid van onderwijs

Hij is bijna 40 jaar werkzaam geweest in het onderwijs, waarvan bijna 25 jaar in Driebergen. Op 30 juni neemt hij afscheid en maakt gebruik van de flexibele pensioenregeling. Ad Bom heeft een interview met Albert Wessels die na zijn pensionering zeker nog actief zal blijven: zo werd hij onlangs benoemd tot voorzitter van de kinderboerderij.
Stichtse Courant van 15 juni 2000

Ridder bedankt

Het was voor de laatste keer dat burgemeester Van Rappard vanaf het bordes van Sparrendaal het defilé van de Avondvierdaagse mocht gadeslaan. Leden van de brandweer vonden dat hier wel enige aandacht aan besteed mocht worden. Zij keerden de burgemeester hun rug toe waardoor de zin “Ridder bedank” zichtbaar werd.
Stichtse Courant van 15 juni 2000

Stichting Vroeger en Nu biedt burgemeester tekstbord aan

De voorzitter van de stichting Driebergen-Rijsenburg ‘Vroeger en Nu’ , Jan Geerlings, bood vanmiddag burgemeester van Rappard bij gelegenheid van zijn afscheid een toepasselijk geschenk aan. Burgemeester Van Rappard heeft in Driebergen getoond veel affiniteit met monumenten(zorg) te hebben.

Veel Rijks- en gemeentelijke monumenten zijn echter nog ‘anoniem’. Daar komt in elk geval verandering in voor het karakteristieke, maar bij velen onbekende monument langs de Hoofdstraat ter ere van dr. Herman Schaepman. De stichting Driebergen-Rijsenburg ‘Vroeger en Nu’ schenkt de burgemeester een duurzaam tekstbord dat een plaats krijgt bij het – onlangs grondig gerestaureerde – monument.

Als burgemeester is ‘ mooi geweest

Netty Krook heeft een uitgebreid interview met burgemeester van Rappard die 29 juni afscheid neemt. Van Rappard die voorheen burgemeester was van De Wijk en Zelhem verlaat na 10 jaar het openbaar bestuur.
Nieuwsbode van 20 juni 2000

Axel Hermans wint 27e Heuvelrugronde van Driebergen

De achtendertig jarige Axel Hermans uit Bergchsenhoek won vanavond de 27e Heuvelrugronde. Hij won de lange sprint van het peloton. Derde werd, de sinds vorige week zondag geworden Nederlands kampioen bij de veteranen, Gijs Nederlof. Ken Emmen uit Amsterdam bewees zich als de renner die de meeste punten haalde op de meet aan de Schippersdreef.

Sportlaanbewoners zijn woedend over voorstel

“Een laffe en onverstandige oplossing”. Dat is de kwalificatie die bewoners van de Sportlaan gebruiken voor een ‘vertrouwelijk’ collegevoorstel om de situatie in het woonwagenkamp te reguleren. Het voorstel, dat vorige week tijdens de vergadering van de commissie RO ter tafel kwam heeft betrekking op een herziening van het bestemmingsplan met als doel het aantal plaatsen uit te breiden. Jan de Beer doet verslag.
Stichtse Courant van 22 juni 2000

Het doek valt voor unieke stoffenboetiek

Jan de Beer heeft een gesprek met John Johannes, eigenaar van stoffenboetiek ’t Spinnewiel. De zaak werd in 1979 geopend en gaat nu in juli sluiten. In het pand komt een kledingzaak van La Mar.
Stichtse Courant van 22 juni 2000

‘Ik zoek altijd het krachtenveld, dat is niet voor iedereen prettig’

Jan de Beer kijkt met burgemeester Van Rappard terug op de afgelopen 9 jaar. Op 29 juni neemt van Rappard afscheid als burgemeester.
Stichtse Courant van 22 juni 2000

Goede kans op minder vlieglawaai

Er is goede hoop op minder vlieglawaai in de regio Utrecht. Minister Netelenbos van verkeer is bereid de minimum vlieghoogten rondom Schiphol op te trekken. Dat ontlast deze regio, waar het vliegverkeer de komende jaren door het wijzigen van de aanvliegroutes fors zal toenemen.
Utrechts Nieuwsblad van 23 juni 2000

Utrecht bang voor schrappen dubbel spoor

De provincie Utrecht en het Bestuur Regio Utrecht maken zich grote zorgen over de plannen van minister Netelenbos met betrekking tot de HSL-Oost, nu de signalen steeds duidelijker worden dat zij de spoorverdubbeling tussen Utrecht en Arnhem wil schrappen.
Utrechts Nieuwsblad van 23 juni 2000

Driebergse burgerij schenkt van Rappard een muzikale avond

Zaterdagavond kreeg burgemeester van Rappard wegens zijn aanstaande afscheid als burgemeester,  een avond aangeboden met veel muziek en dans. Deze zogenaamde burgeravond werd geboden in de Ionazaal.
De burgemeester en zijn vrouw werden met de koets opgehaald die vooraf werd gegaan door harmonie Aurora. Tijdens een van de vele optredens werd burgemeester van Rappard uitgenodigd om ook een muzikaal steentje bij te dragen. De accordeon misstaat hem niet. De organisatoren kunnen van een geslaagde avond spreken waar ruim 200 burgers acte de presence gaven.

Braderie Traaij i.v.m. voetbal uitgesteld tot 13 juli

Donderdag 13 juli a.s. wordt weer de jaarlijkse braderie gehouden op de Traaij. Dit jaar staan de leden van de lokale afdeling (Doorn/Driebergen) van Amnesty International met een stand op de braderie. De groep verkoopt naast de reguliere Amnesty-spullen (zoals kaarten, pennen, etc.) deze keer ook boeken. Het gaat om een groot aantal nieuwe boeken (literatuur, kook- en tuinboeken, etc.) en een kleiner aantal tweedehands boeken, die beschikbaar zijn gesteld door boekhandel Jacques Baas. De opbrengst van de boeken, die u tegen zeer interessante prijzen worden aangeboden, komt ten goede van Amnesty International. U vindt de Amnesty-stand voor boekhandel Jacques Baas.

Wereldwinkel had goed jaar

Uit het onlangs verschenen jaarverslag 1999 van de Wereldwinkel Driebergen blijkt dat 1999 tot nu toe het belangrijkste jaar is geweest in haar bestaan. Na de vestiging op de nieuwe locatie aan de Traaij 48 op 28 augustus verdubbelde de omzet.

Afscheid burgemeester van Rappard

Met een buitengewone raadsvergadering begon vandaag het officiële afscheid van burgemeester van Rappard. De burgemeester kwam met de oude brandweerwagen op Sparrendaal aan. In de vergadering werd hij toegesproken door Henk Jan Derksen (namens het college), Kees Keijzer als nestor van de Raad en vervolgens door Boele Staal en Rozalien van de Kletersteeg als resp. commissaris van de koningin en loco-burgemeester. Van Rappard werd benoemd tot ereburger van Driebergen en kreeg van de raad een schilderij aangeboden.
De daarna volgende receptie werd druk bezocht, o.a. door Jessica Dijkman (oud gemeente secretaris en speciaal uit Spanje was overgekomen het oud raadslid Hugo Bergmans.  Iets voor zessen werd de receptie onderbroken om naar het voetballen te kijken.
De stemming was goed. Na half acht wordt de receptie voortgezet voor verenigingen en instellingen.

Zonheuvel gaf circusvoorstelling

Drie weken hebben de kinderen en leerkrachten van basisschool De Zonheuvel gewerkt aan hun circusproject. Donderdagavond 22 juni was het zover, le grand finale van het ‘Cirque du mont de Soleil’ in de recreatiezaal van camping Het Grote Bos.
Stichtse Courant van 29 juni 2000

Drie scenario’s voor de Driebergse bibliotheek

De bibliotheek sluiten en vervangen door een minimum voorziening (bibliobus), de bibliotheek onderbrengen in een nieuw te ontwikkelen clusterschool en ontwikkelen tot een kennis- en infocentrum, of de bibliotheek voortzetten in de huidige vorm. Dat zijn de 3 scenario’s die adviesbureau Deloitte & Touche heeft uitgewerkt voor de bibliotheek. De keuze is aan de politiek.
Stichtse Courant van 29 juni 2000

Erica Terpstra gaat in Driebergen de discussie aan

Tweede Kamerlid Erica Terpstra zal volgende week maandag in Driebergen de discussie aangaan over de ouderenzorg. Zij doet dit op uitnodiging van de VVD afdeling.
Stichtse Courant van 29 juni 2000

Afscheid Stichts Mannenkoor van ‘zijn’ beschermheer

Een duidelijk verraste en enigszins ontroerde burgemeester van Rappard kon zijn ogen en oren niet geloven toen afgelopen donderdag het Stichts Mannenkoor zich ineens presenteerde in de tuin van de burgemeester om van hem afscheid te nemen.
Stichtse Courant van 29 juni 2000

Driebergse teckel scoort op het WK ringlopen

Teckel Floor uit Driebergen van Peter van Valkenburg werd afgelopen weekend achtste op de wereldranglijst in de categorie ‘open klasse’.
Stichtse Courant van 29 juni 2000

‘Vergrijzing is niet zo erg maar ontgroening wel’

Vergrijzing is op zich geen probleem, maar ontgroening wel. Zonder bijsturing zal de ontgroening in Driebergen extreme vormen aannemen. Dat dient dus bijgesteld te worden. Jan Roncken van adviesbureau Laagland hoopt dat de Driebergse raad zich nog eens drie keer achter het oor krabt als er volgende week donderdag beslist moet worden over de dorpsvisie. In de commissievergadering hadden alle fracties, behalve het CDA, nogal wat kritiek op de plannen in de dorpsvisie.
Stichtse Courant van 29 juni 2000

Familie Nicolich wil samen blijven

De familie Nicolich-Nardi heeft zich onlangs gevestigd op het Driebergse woonwagenkamp. Met de familie Jansen-Bakker die daar al dertig jaar woont, botert het niet zo. Het artikel geeft weer hoe het toegaat (bestuurlijk, juridisch en sociaal) op het woonwagenkamp.
Nieuwsbode van 29 juni 2000

‘Je moet steeds de burger horen’

R.A. Ridder van Rappard neemt na negen jaar burgemeester schap afscheid van Driebergen. Het is tevens zijn laatste burgemeestersfunctie, want de 64-jarige Van Rappard gaat met pensioen. Het afscheid valt hem zwaar. “Het is moeilijk, maar ik heb genoeg hobby’s die me van straat houden.” Jurgen van Dijk heeft een gesprek met de man die de gemeente na een moeizame start ziet floreren.
Utrechts Nieuwsblad van 30 juni 2000