Driebergen aan de ‘Noot’ door Aurora

Als klap op de vuurpijl na anderhalf jaar actievoeren gaat harmonie Aurora ruim zeventienduizend munten slaan. De munt is in Driebergen een klein half jaar wettig betaalmiddel. De opbrengst komt ten goede aan de harmonie.
Utrechts Nieuwsblad van 1 juni 1999

Projectdirectie HSL/Oost blij met lokaal initiatief

Projectdirecteur van de HSL/Oost, W. de Greve, noemde Maarn gisteravond de kroonsteen in het Hogesnelheidslijn/A12 project. “De gemeente heeft zelf de hand aan de ploeg geslagen wat betreft het ontwikkelen van initiatieven om tot een goede en creatieve inpassing van de infrastructuur te komen.
Utrechts Nieuwsblad van 1 juni 1999

Legionella in zwembad De Zwoer

Ook in zwembad De Zwoer in Driebergen is de Legionella-bacterie aangetroffen. De bacterie is gevonden in enkele douchekoppen. Alle douches en de saunaruimte van het zwembad zijn met onmiddellijke ingang afgesloten. De bassins, inclusief de bubbelbaden, blijven wel gewoon open. Dat heeft het zwembad bekend gemaakt.
Utrechts Nieuwsblad van 2  juni 1999

HSL hersenbreker voor Driebergen/Zeist

Met de presentatie van vier verschillende ‘denkrichtingen’ over de inpassing van de hogesnelheidslijn en de waarschijnlijk te verbreden snelweg A12 in Driebergen en Zeist, hebben de gemeenten gisteravond een eerste stap gezet richting een gezamenlijke voorkeursvariant. De beide gemeenten willen nog voor het eind van dit jaar tot een definitieve keuze komen en die aan Rijkswaterstaat, de NS, de provincie en minister Netelenbos van verkeer en waterstaat meedelen. Het ingenieursbureau DHV is ingehuurd om aan de hand van diverse ontwikkelingsmogelijkheden de discussie op gang te brengen.
Utrechts Nieuwsblad van 2  juni 1999

Echtpaar verruilt boeken voor avontuur in Frankrijk

Boekhandelaar Jacques Baas en kunstenares Lida Baas drukten twintig jaar een stevige stempel op Driebergen. In menig huiskamer staat Lida’s keramiek op de schoorsteen, in nog meer huiskamers staan door Jacques aangeraden boeken op de planken.

Jacques, keurig hoedje op, hondje aan de lijn en Lida, opvallend in haar kleurrijke gewaden, schoten diepe wortels in het dorpsleven. Nu vinden ze het tijd om weg te gaan, naar Bourgondië, naar een nieuwe uitdaging. Anton Keuchenius heeft een interview met het echtpaar.
Utrechts Nieuwsblad van 3  juni 1999

Remu aast op gasbedrijf in Zeist

Na de fusie van de twee Utrechtse energiebedrijven Remu en GCN heeft Remu het oog laten vallen op GZO (Gasdistributie Zeist en Omstreken). GZO studeert op een fusie, maar weet nog niet met wie. Het Zeister gasbedrijf verwacht na de zomer de knoop door te hakken.
Utrechts Nieuwsblad van 3  juni 1999

Smorrenburg neemt bij afscheid geen blad voor de mond

Een rijksmonument wordt danig ontsierd als er een onttakelende en bekladde bushalte voor staat. Schreeuwende reclameborden en luifels doen afbreuk aan het beschermde dorpsgezicht. “Als je er iedere dag langs komt, zie je dit soort dingen haast niet meer. Maar ze dragen wel bij aan een beeld van verloedering en dat is jammer en onnodig”. 

Ir. René Smorrenburg nam vorige week geen blad voor de mond tijdens een mini-symposium over de plaats van het monumentenbeleid binnen de ruimtelijke ordening. Het college van b&w organiseerde deze bijeenkomst in Huize Sparrendaal vanwege het afscheid van Smorrenburg als voorzitter van de gemeentelijke monumentencommissie.
Stichtse Courant van 3 juni 1999

‘Bezwaren zijn hier in Driebergen kennelijk niet te vermijden’

‘Bezwaren zijn hier in Driebergen kennelijk niet te vermijden, ondanks de pogingen onzerzijds om naar elkaar toe te groeien’. Zo reageert burgemeester Van Rappard op de acht bezwaarschriften die door omwonenden zijn ingediend tegen het bestemmingsplan om aan de St Hubertuslaan op het zogeheten ‘terrein Hoek’ woningbouw mogelijk te maken.
Stichtse Courant van 3 juni 1999

Bewoners verbazen zich over verloedering rosarium

Omwonenden van het rosarium aan de Rosariumlaan zijn verbaasd dat dit immer goed onderhouden pittoreske pronkstukje de laatste maanden zo verloederd is. Het onkruid is hoog opgeschoten en rozen zijn er nauwelijks te vinden. Volgens burgemeester van Rappard is deze ogenschijnlijke verwaarlozing slechts van tijdelijke aard. “De weersomstandigheden waren niet optimaal” verklaarde hij en voegde er aan toe dat er druk aan gewerkt wordt om dit mini-lustoord weer een idyllische uitstraling te geven.
Stichtse Courant van 3 juni 1999

Vrijwilligersmedailles voor Rode Kruis leden

Tijdens de algemene ledenvergadering van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Driebergen heeft burgemeester Van Rappard de vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid uitgereikt aan mw J. van den Berg, dhr J.A. van Melle, mw R. Voskamp, dhr J. ten Veen, dhr F. de Greef, dhr R. Wartena en dhr Montijn.
Stichtse Courant van 3 juni 1999

Op drie straten in Driebergen hebben de kinderen volgende week voorrang

Drie straten in Driebergen hebben zich dit jaar verenigd in het organiseren van een straatspeeldag om aandacht te vragen voor de verkeersonveiligheid in de buurt. Voor één middag worden volgende week 9 juni de Welgelegenlaan, de Bosstraat en de Van der Muelenstraat gedeeltelijk afgesloten en omgetoverd tot een veilig speelgebied.
Stichtse Courant van 3 juni 1999

‘CDA-denktank heeft in rapport achterhaalde gegevens gebruikt’

“Het advies over behoud en beheer van de buitenplaats Sparrendaal dat een CDA-comité heeft uitgebracht, is op achterhaalde gegevens gebaseerd”. Dat is de reactie van de heer Peter Jense, voorzitter van de Stichting Buitenplaats Sparrendaal, op het rapport dat een CDA-denktank enkele weken geleden aan b&w heeft aangeboden. Het rapport heeft nogal opzien gebaard omdat de conclusies haaks staan op wat eerder over Sparrendaal gemeld werd.
Stichtse Courant van 3 juni 1999

Grote vechtpartij ‘vreselijk uit de hand gelopen incident’

De massale vechtpartij gisteravond op de Aalscholver in Driebergen is niet het gevolg van een slepend conflict tussen Nederlanders en Marokkanen. Dat stelt politiewoordvoerder T. ’s Gravemade. Hij spreekt over een incident dat vreselijk uit de hand is gelopen. “Het is een behoorlijke aantasting van de openbare orde geweest. Je mag rustig van extreem geweld spreken.”
Utrechts Nieuwsblad van 4 juni 1999

Hoekse Buren zijn tegen Driebergs bestemmingsplan

Veertien omwonenden van de te bouwen wijk aan de St Hubertuslaan in Driebergen hebben bezwaar aangetekend tegen het ontwerp bestemmingsplan. De burgemeester verwacht dat de bouw hiermee verder vertraagd wordt.
Utrechts Nieuwsblad van 5  juni 1999

Politiek gunt Nix meevaller

De raadscommissie welzijn in Driebergen wil niet dat eventuele meevallers bij de verbouwing van jongerencentrum Nix in de algemene reserve worden gestort. De verbouwing mag zelfs iets meer kosten.
Utrechts Nieuwsblad van 8 juni 1999

Driebergen moet ruimte zoeken voor Kosovaren

De raadscommissie welzijn wil dat het college zich meer inzet om in Driebergen opvang te vinden voor Kosovaarse vluchtelingen. Zelfs een vluchtelingenkamp moet niet op voorhand worden uitgesloten, vindt de commissie.
Utrechts Nieuwsblad van 8 juni 1999

75 jaar Scouting in Driebergen

Reeds in juni 1924 werd in Driebergen een eigen afdeling opgericht voor padvinders. Onder de naam Dr. Hermans zette de padvinderij haar eerste stappen in dit dorp. Nu, 75 jaar later bestaat er in Driebergen nog steeds een florerende groep scouts. Dit was voor scouting Driebergen, na vele naamsveranderingen tegenwoordig bekend als de Dr. A.E. Hermansgroep, genoeg reden voor een groot feest. Daarom was er afgelopen zaterdag een reünie voor oud-leiding en oud-bestuursleden.
Stichtse Courant van 10 juni 1999

Douches De Zwoer nog dicht

Het is nog onduidelijk of de bacterie legionella uit de douches van het zwembad en de sauna bij het overdekte recreatiebad De Zwoer in Driebergen is verdwenen.
Utrechts Nieuwsblad van 11 juni 1999

Benefiet Nix levert bijna 7 mille op

Nixpop is in zijn opzet geslaagd. Het benefietfestival in Driebergen kreeg ruim vijfhonderd bezoekers die het reuze gezellig hadden en bijna 7000 gulden voor de nieuwe boedel van de, eerder dit jaar uitgebrande, jeugdsoos bijeenbrachten.
Utrechts Nieuwsblad van 14  juni 1999

Bezemactie

Winkeliers aan het Kerkplein in Rijsenburg hebben het plein zelf maar schoongemaakt. Ze ergeren zich mateloos aan de staat van onderhoud. “Het enige wat de gemeente hier schoonmaakt is de rijweg. Paaltjes worden niet meer rechtgezet”.
Nieuwsbode van 15 juni 1999

Truckersdag besluit vakantie in Beukenstein

Op Beukenstein werd een week lang vakantie in eigen huis afgesloten met de inmiddels voor de bewoners van Beukenstein traditioneel geworden truckerstocht. Meer dan 50 bejaarden wilden opnieuw of voor het eerst wel zo’n tocht door Driebergen en omgeving maken.
Nieuwsbode van 15 juni 1999

Driebergen kiest voor surveillanten

De Driebergse burger vindt leefbaarheid en veiligheid belangrijke thema’s. Dat is de uitkomst van de burgerraadpleging die vorige maand werd gehouden. Bijna de helft van de 1200 mensen die de enquête kregen toegestuurd, zonden hem ingevuld terug. Volgens het organiserende adviesbureau is dat een buitengewoon goede opkomst en toont het aan dat de burgers van Driebergen betrokken zijn bij het bestuur. Anthon Keuchenius bespreekt in zijn artikel het onderzoeksverslag.
Utrechts Nieuwsblad van 15 juni 1999

Burgemeester slaat eerste Monumentenmunt

In het gebouw van de Nederlandse Munt in Utrecht sloeg burgemeester Van Rappard dinsdag de eerste Driebergse Monumentenmunt (‘De Noot’) die door Aurora wordt uitgebracht.
Stichtse Courant van 17 juni 1999

Driebergse bevolking legt de nadruk op veiligheid

Hoewel de officiële cijfers niet aantonen dat Driebergen een problematische gemeente is vindt de Driebergse bevolking toch dat de gemeente meer geld moet uitgeven aan politiesurveillanten en buurtpreventie. Deze onderwerpen scoorden het hoogst in de Burgerraadpleging waarvan de resultaten deze week openbaar werden. De raadpleging mag volgens Bureau B&A, dat het onderzoek geleid heeft, een representatieve peiling genoemd worden. Van de 1200 aselect verzonden enquêteformulieren werden er 567 correct ingevuld terug ontvangen. Een respons van 47,3%. Volgens statistici, zeer hoog. Omdat ook de leeftijdsopbouw van de respondenten een betrouwbare afspiegeling is, kan bovengenoemde wens om veiligheid de nadruk te geven volgens B&A als de mening van de gehele dorpsgemeenschap beschouwd worden.
Stichtse Courant van 17 juni 1999

Knelpunten gemeentekantoor blijken bij nader inzien toch niet zo knellend

“De aanpak van het gemeentekantoor is een knelpunt op zich geworden”. Dat constateert het Driebergs college van B&W na twee jaar lang discussiëren. Ruimtegebrek, dat was bij dit alles het trefwoord. Maar het college heeft nu genoeg van alle discussies die na twee jaar nog niets hebben opgeleverd. In een notitie schrijft het college dat het probleem gerelativeerd dient te worden. Als voornaamste oplossing wordt een herverdeling van de beschikbare ruimte en een herinrichting van de centrale hal aangedragen. “Het probleem moet niet overdreven worden” dat is nu het motto. Sterker nog: de politie heeft een verzoek ingediend om zich óók in het gemeentekantoor te vestigen en het college wil dit verzoek serieus gaan onderzoeken.
Stichtse Courant van 17 juni 1999

Brandweercommandant vertrekt

Per 1 juli a.s. legt de heer P. Sloven zijn functie als brandweercommandant bij de gemeente Driebergen-Rijsenburg neer. Sloven is sinds 1988 commandant van de brandweer. Aanleiding voor zijn vertrek is verschil van inzicht tussen hem en het gemeentebestuur over de invulling van zijn functie. Sloven blijft in dienst van de gemeente maar zal per 1 juli via detachering beschikbaar zijn voor andere werkzaamheden. De brandweerleiding wordt overgenomen door waarnemend commandant C. de Vries.
Stichtse Courant van 17 juni 1999

Gehandicaptenplatform is tegen verplicht gebruik regiotaxi

Het Driebergs gehandicaptenplatform PPGD maakt bezwaar tegen het verplicht gebruik van de regiotaxi door gehandicapten. De PPGD vindt dat de gehandicapten zelf mogen kiezen in welk vervoermiddel ze stappen.
Utrechts Nieuwsblad van 18 juni 1999

Zwembad De Zwoer is weer vrij van bacterie legionella

De douches van zwembad De Zwoer in Driebergen zijn weer vrij van de bacterie legionella. Volgens De Zwoer heeft Waterleiding Maatschappij Midden Nederland geconstateerd dat in de watermonsters van 7 juni de bacterie niet meer voorkomt. De douches zijn weer in gebruik genomen.
Utrechts Nieuwsblad van 18 juni 1999

Midzomerfeest op de Traaij

Het centrum van Driebergen verandert donderdag 24 juni in een groot festijn want de ODC (Ondernemers van Driebergen Centrum) houdt het grote midzomerfeest, een uitgebreide braderie op de Traaij. Bewoners van Driebergen en omgeving maar ook de vele campinggasten die in deze gemeente verblijven, kunnen dan flaneren over de Traaij. Er zijn leuke attracties voor de kinderen, standwerkers en oude ambachten.
Nieuwsbode van 22  juni 1999

Geld voor aankoop landbouwgrond in Driebergen

Het Utrechts Landschap krijgt vier ton subsidie van de provincie Utrecht voor de aankoop van acht hectare landbouwgrond bij Driebergen. Het terrein heeft een bijzondere bodemgesteldheid en begroeiing in het overgangsgebied van zand en rivierkleigrond. De nu nog agrarische percelen liggen in een landgoederenzone met vochtige loofbossen.
Utrechts Nieuwsblad van 23 juni 1999

Gemeente kan bewegingsvrijheid van mensen met minimum vergroten

Het minimum inkomen is te laag en de gemeente Driebergen moet nog eens goed kijken of zij mensen die van een minimuminkomen moeten leven niet wat meer tegemoet kan komen. Dat was de belangrijkste conclusie van de discussieavond die de Stichting Vrouwen en de Bijstand vorige week organiseerde.
Stichtse Courant van 24 juni 1999

Muziekcentrum Aurora wordt met groot feest geopend

Eén jaar geleden was er alleen nog maar een tekening en veel scepsis. In april ’98 stond die tekening in de Stichtse Courant afgedrukt met daarboven de kop: ‘Aurora stampt met hele dorp muziekcentrum uit de grond’. Sommige mensen krabden zich toen bedenkelijk achter de oren, maar zij kregen ongelijk. De tekening is werkelijkheid geworden en de scepsis is verdwenen. Morgen opent burgemeester Van Rappard het nieuwe muziekcentrum van Harmonie Aurora op sportpark De Woerd. Wim Kosterman, de bouw coördinator, en Wim Derksen, de voorzitter van Aurora, zijn zelf nog een beetje verbaasd dat het allemaal binnen één jaar gerealiseerd kon worden.
Stichtse Courant van 24 juni 1999

Jaap Schildmeijer: 40 jaar lid mannenkoor

Het moest er van komen: Jaap Schildmeijer veertig jaar lid van het Stichts Mannenkoor. Op 4 juni 1959 trad hij tot het koor toe.
Stichtse Courant van 24 juni 1999

Liesbeth Reitsma neemt afscheid als voorzitter van de Multiple Sclerose Vereniging Nederland

Op donderdag 1 juli zal Liesbeth Reitsma haar voorzitterschap van de Multiple Sclerose Vereniging Nederland beëindigen en haar taak overdragen aan mw Nina van ‘Hof-Mennink. Mw Reitsma bekleedde deze functie zes jaar lang en tijdens deze periode heeft zij zich enthousiast, betrokken en sociaal bewogen ingezet voor MS-patienten. Ad Bom interviewt haar in dit artikel.
Stichtse Courant van 24 juni 1999

Tennis in de stijl van 1899

Zaterdag werd bij tennisvereniging Manger Cats het 100-jarig bestaan van de KNLTB gevierd. Dit gebeurde met een toernooi in de stijl van 1899: er werd gespeeld in lange kleding en met houten rackets. Die rackets waren, na een oproep in de Stichtse Courant, ter beschikking gesteld door de Driebergse bevolking. Heel veel mensen bleken nog zo’n houten racket in huis te hebben.
Stichtse Courant van 24 juni 1999

Problematiek allochtone leerlingen wordt drastisch aangepakt

Het college van b&w heeft een voorstel ontwikkeld om de problematiek rond allochtone leerlingen in Driebergen drastisch aan te pakken. Het voorstel, dat vooral bedoeld is om de taalachterstand weg te nemen en de integratie te bevorderen, bestaat uit drie onderdelen. Het meest opvallend is de start van een internationale peutergroep (een zogeheten ‘Peuterspeelzaal Plus’ ) die gehuisvest wordt in de openbare basisschool Dolfijn, locatie Bongerd. Daarnaast zullen afspraken met de Driebergse basisscholen gemaakt worden om de spreiding van allochtone leerlingen over de diverse scholen te bevorderen en zal getracht worden een speciale Turkse leerkracht in te zetten.
Stichtse Courant van 24 juni 1999

Muzikale kapstok lag al twee jaar klaar

“Iets wat we niet hadden kunnen dromen is klaar”. Zichtbaar trots staat Wim Kosterman te kijken naar het nieuwe muziekcentrum van de Driebergse Harmonie Aurora. Vanmiddag wordt het robuuste gebouw op sportpark De Woerd officieel geopend. Morgen is er open huis en, uiteraard, veel muziek.
Utrechts Nieuwsblad van 25  juni 1999

Erepenning voor Driebergenaren

Driebergenaren W. Kosterman  en W. Derksen hebben gisteravond de gemeentelijke erepenning ontvangen. Dat gebeurde tijdens de feestelijke opening van het nieuwe muziekcentrum van de Harmonie Aurora. Kosterman en Derksen hebben zich erg ingezet voor de totstandkoming van het centrum. Ook hebben ze veel gedaan voor het honderdjarig bestaan van Aurora.
Utrechts Nieuwsblad van 26 juni 1999

Bands en dj’s trekken jeugd naar Dwergpop

Een laagdrempelig popfestival waar beginnende bands hun doorbraak kunnen beleven. En waar dj’s optreden die in zijn. Dat is volgens Natasha Kayli, één van de organisatoren, de essentie van Dwergpop. Het popfestival werd zaterdag voor de zesde keer in Driebergen gehouden. Het festival werd bezocht door 1100 mensen.
Utrechts Nieuwsblad van 28 juni 1999

Milieumap beperkt rompslomp bedrijf

Een map waarin eigen gegevens, registratieformulieren, nuttige algemene informatie en adressen op milieugebied zijn opgenomen. Directeur H. Blankenstein van sporthal Hoenderdaal Sport in Driebergen krijgt de eerste gemeentelijke milieumap. Hij denkt dat de map zeker te pas zal komen. “Meer weten over het milieu is nooit weg en we kunnen het dan nog structureler gaan aanpakken”. Aanstaande donderdag zal de map door wethouder Altena overhandigd worden.
Utrechts Nieuwsblad van 29 juni 1999