1 juli 2010

tijd: 9:25 uur  temperatuur: 24 °C

Gooijerdijk 6 Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Molier en Van Middendorp winnen

DOORN  Diederik Molier en Thekla van Middendorp-Stam zijn op een tropische finalezondag overtuigend clubkampioen van tennisclub Ludenti geworden in zowel de single als de mix.

Lees verder op de website van De Kaap

Burgemeester legt eerste verblijfsontzeggingen op in Doorn

DOORN  Burgemeester Frits Naafs heeft de eerste verblijfsontzeggingen opgelegd aan drie personen uit de gemeente. De verblijfsontzegging geldt voor twee weken.

Aanleiding vormde de overlast die de politie constateerde in het weekend van 19 juni op het Raadhuisplein in Doorn. De omgeving Raadhuisplein geldt als aangewezen gebied waarbinnen de burgemeester sinds 12 maart 2010 kan overgaan tot het opleggen van verblijfsontzeggingen.

Overtreding van de verblijfsontzegging is strafbaar en kan bestraft worden met een boete van maximaal €3.350,- of een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden.

Politiek verdeeld over Kampwegkerk

DOORN  Moet Welnúh naar de Kampwegkerk verhuizen, of zijn er mogelijkheden om de kerk te gebruiken voor culturele doeleinden? In september zal er in de commissie Samenleving over gesproken worden. Voorlopig lopen de politieke meningen uiteen.

Lees verder op de website van De Kaap

Zomeravondwandeling Kaapse Bossen

DOORN  Natuurmonument houdt op donderdag 15 juli een avondexcursie in de Kaapse Bossen. De excursie wordt gehouden van 19.30 -21.30 uur.

Lees verder opp de website van De Kaap

Meepraten over toekomst oude dorp

AMERONGEN  Parkeren is de grootste uitdaging voor de toekomst van het oude Amerongen. Dat bleek tijdens een informatie-avond over dit onderwerp, waar ongeveer honderd mensen op af kwamen.

Lees verder opp de website van De Kaap

Intentieverklaring met Partners in de zorg, gemeente Utrechtse Heuvelrug en Alzheimer Nederland

DRIEBERGEN  Woensdag 30 juni is in Driebergen een intentieverklaring ondertekend om een regionaal dementieprogramma in de Utrechtse Heuvelrug tot stand te brengen. Hiermee is een stap gezet om bestuurlijke borging voor de ketenzorg dementie te bewerkstelligen. De gemeente Utrechtse Heuvelrug, Stichting Vitras/CMD, ISZ De Brug, Huisartsen Van Lennep en Van Eeden, Alzheimer Nederland, Altrecht, Beukenstein, QuaRijn, Welnùh, en het Diakonessenhuis ondertekenden deze intentieverklaring.

Voorgeschiedenis
In de regio Utrechtse Heuvelrug is behoefte aan samenhangende en geïntegreerde dementiezorg. Dit signaal is in januari 2009 al door een aantal partijen opgepakt. In navolging van het Landelijke Dementie Programma in Driebergen-Rijsenburg is een Ketenoverleg Dementie gestart. Doel is in Driebergen integrale dementiezorg (ketenzorg dementie) op te zetten en dit in de komende jaren uit te breiden over de gehele gemeente Utrechtse Heuvelrug.

In februari vond een bijeenkomst plaats met mensen uit het veld voor het afstemmen van de onderlinge samenwerking en de te nemen vervolgstappen. Vervolgens is gewerkt aan het opstellen van een intentieverklaring en een plan van aanpak om alle facetten van de ketenzorg dementie goed te kunnen vormgeven. In deze ketenzorg staan de wensen en behoeften van dementerenden en mantelzorgers centraal.

In Zeist is al enige tijd een casemanager werkzaam vanuit de Ketenzorg Dementie Zeist. Dit heeft zo’n positief effect dat de formatie voor casemanager door het Zorgkantoor Agis is uitgebreid. Hierdoor is er nu ook in Driebergen een casemanager voor 18 uur per week beschikbaar. Sinds maart is de casemanager aan het werk en er wordt dankbaar gebruik gemaakt van haar diensten. Voor het aantal uren dat ze in Driebergen werkt, heeft ze inmiddels het maximaal aantal cliënten.

Wat is een casemanager?
In vrijwel alle regio’s waar Ketenzorg Dementie is ontwikkeld, is ook een casemanager aangesteld. Een casemanager is deskundig in de hulpverlening ten aanzien van dementiële problematiek. De casemanager heeft een begeleidingsrelatie met de cliënt met dementie en de familie. De casemanager geeft uitleg over de problemen die met dementie te maken hebben en organiseert samen met de familie de zorg, die ‘meebeweegt‘ met de (vaak neergaande) ontwikkelingen van het dementieproces. Dit gebeurt vanaf het eerste “niet pluis gevoel”, tot de eerste week na (blijvende) opname in een verpleeghuis.

Wat gebeurt er hierna?
De partijen willen in de komende periode de samenwerkingsrelatie verder voortzetten en intensiveren. Hierdoor kan de ketenzorg dementie in de komende jaren over de gehele gemeente worden uitgerold.
Om dit werk voort te kunnen laten bestaan en uit te bouwen moet de regio Utrechtse Heuvelrug voor 2011 zelf de benodigde financiering verkrijgen via de Zorginkoop AWBZ 2011. De aanvraag hiervoor wordt komende maannd bij het zorgkantoor ingediend. Als de aanvraag wordt gehonoreerd, kan het casemanagement verder uitgebouwd worden en gaat een ontmoetingscentrum van start.

Natuurlijk! Zomervakantie bij bezoekerscentrum De Boswerf

ZEIST  Bij bezoekerscentrum De Boswerf kun je de hele zomervakantie terecht voor natuurlijke knutsel- en speuractiviteiten. Je kunt zelf kiezen wat je gaat doen, zoals een speurneuzentocht maken (vind de weg in het bos en ontdek hoe de indianen dat doen), een vijzel kleien, een masker schilderen voor onze totempaal bij de tipi.

Of je maakt een indianenuitrusting bijvoorbeeld een hoofdtooi, amulet, tasje van leer, touw, vilt, knopen veren, botjes enzovoorts.
Weet je alles al van De Boswerf of wil je meer weten van ons? Doe dan de kennisquiz!
Op de vrijdagen in de zomervakantie kun je tussen 13.00 – en 15.00 uur broodjes bakken bij het kampvuur.
Daarna kun je heerlijk klimmen, klauteren, spetteren en je verstoppen in ons prachtige speelbos. En je ouders, verzorgers, opa, oma, kunnen ondertussen meehelpen met de activiteiten en daarna lekker luieren op het terras.
De kosten zijn € 1,00 – €1,50 per activiteit.
Het bezoekerscentrum is op zondagen geopend van 12.00 uur tot 16.30 uur. Van dinsdag tot en met vrijdag is het van 10.00 uur tot 16.30 uur geopend.

Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen: www.boswerf.nl.
Het bezoekerscentrum De Boswerf is gelegen aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbos.


DeciBelle in Maartenskerk

DOORN  Het lunchconcert van zaterdag 3 juli in de Doornse Maartenskerk zal worden verzorgd door vocaal ensemble ‘DeciBelle’ en organist Kees Blijdorp.

Lees verder op de website van De Kaap

2 juli 2010

tijd: 13:00 uur  temperatuur: 32 °C

De Warande Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Levitas start komend seizoen turnen en gymkids in Maarn

MAARN  De gymnastiek- en turnvereniging Levitas uit Wijk bij Duurstede gaat vanaf 18 augustus turnlessen en kleutergym geven in Sporthal “De Twee Marken” in Maarn. Maarn zat al een tijdje zonder gymvereniging en die prachtige sport mag niet in een dorp ontbreken is de mening van Levitas.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrug Wonen wil bouwen

HEUVELRUG  Heuvelrug Wonen wil een aantal woningen bouwen. Er is vraag naar sociale woningbouw. Het is Jos Sleyfer, directeur-bestuurder van de woningcorporatie, een doorn in het oog dat de realisatie van plannen langzaam verloopt.

Lees verder op de website van De Kaap

3 juli 2010

tijd: 12:35 uur  temperatuur: 28 °C

Oosterdwarslaan Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Vermindering subsidies

RHENEN  Het financiële meerjarenperspectief dwingt de gemeente Rhenen tot het nemen van ingrijpende maatregelen. Veel organisaties in de gemeente zullen hiermee te maken krijgen

Door de noodzaak om de financiële positie van de gemeente nog in 2010, maar zeker in 2011 en verdere  jaren op orde te brengen worden vooruitlopend op de besluitvorming door de gemeenteraad over de concrete ombuigingsvoorstellen de subsidie aan Rhenense organisaties met ingang van 1 januari 2011 verminderd. De organisaties, die met een vermindering van de subsidie te maken krijgen, zijn schriftelijk op de hoogte gesteld.

De gemeenteraad besluit in het najaar over de concrete ombuigingsvoorstellen. Het is mogelijk dat de gemeenteraad besluiten neemt die nog meer invloed hebben op de subsidie. 

‘Welzijnsstichting hoort in Cultuurhuis’

DOORN  De verhuizing van de welzijnsstichting naar de Kampwegkerk en het huisvesten van het jeugdhonk Fort Doorn in het Cultuurhuis kost €900.000,-, stelt oud-wethouder Henk Branderhorst (70) . Hij vindt dat ‘onbegrijpelijk’.

Lees verder op de website van De Kaap

4 juli 2010

tijd: 11:30 uur  temperatuur: 24 °C

Burgemeesterlaan Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Meester Cor Bel neemt afscheid van De Wegwijzer

OVERBERG  Meester Cor Bel heeft afgelopen week afscheid genomen van basisschool De Wegwijzer in Overberg. Zijn laatste dag op de school was dinsdag 29 juni.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Onder invloed

AMERONGEN  Zaterdag 3 juli veroorzaakte een automobiliste rond 10.35 uur een ongeval aan de Rijksstraatweg. Ze raakte een fietser en reed tegen de pui van een woning aan.

De fietser werd door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht met nek- en rugklachten. De 40-jarige automobiliste uit Doorn bleek teveel gedronken te hebben. Op het bureau blies zij 335 ug/l. Zij kreeg proces-verbaal.

Schep mee met het IVN naar waterbeestjes.

DRIEBERGEN  IVN afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn gaat scheppen naar waterbeestjes. Houd je ook van water en wil je weleens weten welke dieren er allemaal in leven, kom ons dan helpen dat te ontdekken! Je zult verbaasd staan van al dat gekrioel. Wist je trouwens dat de dieren je ook kunnen vertellen of het water schoon is?

vergroot foto

Ben je niet bang om nat te worden en nieuwsgierig van aard kom dan op zaterdag 10 juli: inloop tussen 14.00-16.00 naar kinderboerderij het Woelige Nest,  Boterbloem 3 te Driebergen.
Materiaal aanwezig.

Na afloop koffie, thee en limonade (vrijwillige bijdrage).
Inlichtingen: Adrie Vermeulen, tel. 0343-491458 of kijk op www.ivn.nl/heuvelrugenkrommerijn

5 juli 2010

tijd: 10:00 uur  temperatuur: 20 °C

Akkerweg Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Pink Panther mee naar EK Sevens Rugby in Moskou

DRIEBERGEN  Naar jaren mee te hebben gedaan aan de voorrondes voor het EK Sevens Rugby eindtoernooi is Nederland er naar vier jaar in geslaagd om zich te plaatsen. Dit allemaal onder leiding van assistent-trainer, coach en speler Richard van den Broek.

Lees verder op de website van De Kaap

Koets gekanteld

DOORN  Op zondagmiddag is omstreeks 15.05 uur een koets gekanteld aan de Sandenburgerlaan. Mogelijk schrokken de paarden van iets waardoor zij op hol sloegen en de koets kantelde. De bestuurder van de koets werd ter plaatse behandeld door personeel van de ambulance, waarna hij naar huis kon.

Rijnweek Rhenen rustig van start

RHENEN  De Rijnweek in Rhenen is afgelopen weekend rustig begonnen. 12.000 mensen kwamen af op de openingsavond, terwijl de organisatie had gehoopt op 20.000.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Juf Agnes van De Ontdekkingsreis trouwt

DOORN  Agnes Kuit, leerkracht op basisschool De Ontdekkingsreis in Doorn, is op woensdag 30 juni getrouwd met haar grote liefde Hans Bouwmeester. Veel ouders en kinderen van de school waren naar het stadhuis van Veenendaal gekomen om de de huwelijksvoltrekking bij te wonen.

Lees verder op de website van De Kaap

6 juli 2010

tijd: 12:45 uur  temperatuur: 21 °C

Patrimoniumstraat Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Imkers houden open huis op landelijke imkerdag

DRIEBERGEN  In 2006 begonnen de Bijenvereniging Driebergen-Doorn met een Open Dag. De jaren daarop werd dit initiatief overgenomen door diverse imkers in de regio. En nu is het dan uitgegroeid tot een landelijk gebeuren. In het hele land zullen meer dan tweehonderd imkers meedoen.

vergroot foto

Imkers hebben een boeiende hobby, waarover ze graag vertellen. Ze leggen ook graag uit hoe belangrijk bijen zijn voor het in stand houden van de natuur. Ze laten u graag zien wat er zoal komt kijken bij het houden van bijen. Zij laten u, als u wilt, een kijkje nemen in een bijenvolk. Of, als u daar te bang voor bent: op sommige plaatsen is een observatiekast, waar de bijen achter glas te zien zijn. De imker laat u zien hoe honing wordt geslingerd, hoe ze kaarsen maken van bijenwas, hoe met de bijen de specifieke heidehoning wordt gewonnen, hoe je met honing lekkere koek kunt maken, wat de bijen met het stuifmeel die ze halen doen of hoe je bijenkoninginnen kunt telen.

Op zondag 11 juli gaat dit plaatsvinden. Ook in onze regio doen diverse imkers mee. Breng één of meer van hen een bezoek en beleef een paar interessante uurtjes.

De imkers zijn aanwezig van 10.00 tot 16.00 uur. Ze zijn alle met de auto bereikbaar. Maar, indien u dat wilt, kunt u ook op de fiets. Er zijn namelijk drie fietsroutes uitgezet, die langs de deelnemende imkers voeren. De routes bedragen rond de dertig kilometer. U kunt het natuurlijk zo lang of zo kort maken als u wilt. U kunt de routebeschrijvingen binnenkort vinden op internet, via http://sites.google.com/site/bijenverenigingdriebergendoorn/
en op http://www.imkerverenigingleersumeo.nl/.
U kunt de routebeschrijvingen ook gratis krijgen bij de deelnemende imkers.

U vindt de imkers op de volgende adressen:

Austerlitz:         Woudenbergseweg, parkeren tegenover nummer 70
Bosch en Duin:     Dennenweg 25
Driebergen:         Landgoed de Reehorst, Hoofdstraat 8
Driebergen:         Sportlaan 45
Leersum:    De Heemtuin achter kasteel Broekhuizen, Broekhuizerlaan (14:00-17:00uur)
Doorn:             Von Gimborn Arboretum, Velperengh 13
Maarn:         Esdoornlaan 3
Wijk bij Duurstede:     Hoek Overloop/Boterslootweg 2
Zeist:             Tolakkerlaan 9

Het bezoek is gratis. Sterker nog: u krijgt er iets bij: een kopje koffie of thee, een stukje honingkoek. Zolang de voorraad strekt krijgt u ook een zakje zaad mee. En enkele folders over bijen en het houden van bijen. Daarmee willen de imkers benadrukken dat de bij een belangrijke plaats inneemt in de natuur.

Fietstocht over Heuvelrug ten bate van Mes Amis

DOORN/LEERSUM  Stichting Mes Amis houdt op zaterdag 10 juli haar jaarlijkse fietstocht op de Utrechtse Heuvelrug. Opstappen kan onder meer in Doorn en Leersum.

Lees verder op de website van De Kaap

7 juli 2010

tijd: 15:40 uur  temperatuur: 26 °C

Hendrik Kraemerlaan Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Gemeente geschokt door sterfgeval Somalische; Uitbreiding AZC opgeschort

DOORN  Het gemeentebestuur heeft geschokt gereageerd op het overlijden van een Somalische vrouw in het asielzoekerscentrum Leersum. De raad heeft vragen gesteld over ‘dit beschamende voorval’ en het college van burgemeester en wethouders heeft de minister van justitie een brief gestuurd.

Lees verder op de website van De Kaap

Ruim 4 ton voor promotie toerisme Utrechtse Heuvelrug

DOORN/UTRECHT  De komende twee jaar heeft de provincie Utrecht 1,8 miljoen euro over voor toeristische promotie. Volgens de door Gedeputeerde Staten vastgestelde verdeling komt daarvan maximaal 430.000 euro ten goede aan de Utrechtse Heuvelrug.

Lees verder op de website van De Kaap

8 juli 2010

tijd: 14:10 uur  temperatuur: 28 °C

Sterkenburgerlaan Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Minister heropent hoofdkantoor VVV Nederland in Leersum

LEERSUM  Demissionair minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven heeft woensdagmiddag in Leersum waar het vernieuwde hoofdkantoor van VVV Nederland op feestelijke wijze heropend.

Lees verder op de website van De Kaap

Volhouders

ZEIST  De politie heeft woensdagavond, na een langdurige achtervolging met de dienstwagen, lopend en per fiets, een 20-jarige inwoner van Zeist aangehouden die zich wilde onttrekken aan een controle.
 
Surveillerende agenten zagen de verdachte rond 18.30 uur met zijn bromfiets rijden op de busbaan van de Slotlaan. Zowel de bestuurder, als zijn passagier, droegen geen helm en dat was reden genoeg om hen te controleren. De verdachte dacht hier anders over, waarna er een achtervolging plaatsvond en de bromfiets uiteindelijk werd achtergelaten in het parkje bij de Dr. ’s Jacoblaan. De agenten zagen echter dat de beide opzittenden zich hadden verstopt in de bosjes en renden in hun richting. Een achtervolging te voet was het gevolg, waarbij de mannen wegrenden in de richting van de Boulevard.
 
Tijdens de achtervolging wezen getuigen in de goede richting en werd door één van hen zijn fiets ter beschikking gesteld. De agent was nu in de gelegenheid hen in te halen, maar van stoppen was nog geen sprake. Uiteindelijk moest de agent tijdens het passeren gebruik maken van zijn pepperspray om de Zeister aan te kunnen houden. De tweede verdachte wist te ontkomen.
 
De bromfiets van de verdachte werd in beslag genomen en voor nader onderzoek overgebracht naar het politiebureau. De Zeister werd ingesloten voor verhoor.

Robbert Waltmann wordt directeur van Woningstichting Den Helder

DEN HELDER  De 41-jarige Waltmann was in Den Helder zes en een half jaar wethouder voor de VVD en had onder meer ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer en volkshuisvesting in zijn portefeuille. In november 2005 trad hij af.
De laatste jaren was hij wethouder in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar hij financiën en ruimtelijke ordening deed. Waltmann treedt per 1 januari 2011 in dienst van Woningstichting. De eerste maanden wordt hij door Seegers ingewerkt, per 1 september neemt de oud-wethouder het roer over.

Fietsinformatiedag in Leersum

LEERSUM  Woensdag 25 augustus is er een Fietsinformatiedag voor ouderen in Sport- en Cultuurcentrum De Binder in Leersum. De gratis cursus is van 9.00 – 16.00 uur en is bedoeld voor 70-plussers uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het doel is om in een ontspannen sfeer verkeerskennis en vaardigheden op te frissen.

Veilig en gezond op de fiets
Soms vinden ouderen fietsen onveilig. Dat is jammer, want met de fiets kun je gemakkelijk boodschappen doen, een bezoek afleggen of een tochtje maken in de natuur. Bovendien is het nog gezond ook! Iedereen wil zo lang mogelijk blijven fietsen en er zo lang mogelijk plezier aan beleven. Dat is de reden dat deze Fietsinformatiedag wordt georganiseerd. Deze dag is bedoeld voor de oudere fiets(t)er die nog lang en op een veilige manier aan het verkeer wil deelnemen.

Hoe ziet de Fietsinformatiedag eruit?
Op deze dag wordt aandacht besteed aan oude en nieuwe verkeersregels. Ook komen er diverse verkeerssituaties aan bod. De cursisten krijgen adviezen over veilig verkeersgedrag in deze situaties.
Vervolgens staan de bewegings- en praktijkoefeningen op het programma. De deelnemers komen hiervoor met de eigen fiets naar de cursus. Op een afgezet parcours wordt onder professionele begeleiding de reactiesnelheid, het evenwicht en de behendigheid in verschillende situaties geoefend. Daarnaast is een rijwielhandelaar aanwezig die kijkt of de fiets goed is afgesteld. Verder laat hij materialen zien die het fietsen veiliger en comfortabeler maken. 

Aanmelden
Deelname aan de Fietsinformatiedag is gratis, maar op eigen risico. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de Fietsersbond, via www.fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen of j.vanklei@fietsersbond.nl. 

U kunt op werkdagen ook bellen met de Fietsersbond, 030 – 29 18 171.
Aanmelding is mogelijk tot en met 1 augustus.

De cursus wordt aangeboden door de gemeente Utrechtse Heuvelrug en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht en wordt gegeven door deskundige fietsdocenten van de Fietsersbond.

Rijkswaterstaat en BAM ondertekenen contract wegverbreding A12

MAARSBERGEN  Plaatsvervangend Directeur Generaal RWS Theo van de Gazelle en Nico de Vries van de Raad van Bestuur Koninklijke BAM Groep hebben vrijdag 2 juli het contract voor de verbreding van de A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal ondertekend.

Lees verder op de website van De Kaap

9 juli 2010

tijd: 15:05 uur  temperatuur: 32 °C

Schippersdreef Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Onderzoek naar dode politiehonden afgerond 


RHENEN Op maandagavond 28 juni kwamen twee politiehonden te overlijden. Na uitvoerig onderzoek blijkt dat de honden door oververhitting om het leven zijn gekomen. Omstreeks 21.45 uur kreeg de politie de melding van een conflict in privesfeer in een woning aan de Dahliastraat. Agenten gingen ter plaatse en ook een hondengeleider van de politie. De hondengeleider had de twee honden in de hokken van de hiervoor speciaal ingerichte auto. Aangekomen bij het adres liet de hondengeleider de honden in de auto en liet de motor , airco en afzuiging in de hondenhokken draaien. De hondengeleider is bij zijn auto gebleven. 

Het conflict in de woning, waarbij een bewoner een mes in zijn handen had, liep uit de hand en de hondengeleider wilde vervolgens zijn hond uit de auto halen om ingezet te worden. Vervolgens constateerde hij dat de twee honden overleden waren. 

Na dit trieste incident werd een uitvoerig onderzoek gestart door de politie. Na sectie werd duidelijk dat de honden door oververhitting om het leven zijn gekomen. Technisch onderzoek wees uit dat een defect aan het ventilatierooster er voor zorgde dat de honden in de cabine onvoldoende verse en koele lucht kregen. Dit in combinatie met de hoge buitentemparatuur werd de honden fataal. 

Na de uitslag in dit onderzoek zijn direct alle (soortgelijke) ventilatieroosters van de diensthondenwagens bij de politie Utrecht verwijderd om herhaling te voorkomen. Om andere incidenten zoals deze te voorkomen is de uitslag van dit onderzoek gecommuniceerd naar andere politieregio’s zodat zij hun maatregelen kunnen treffen. 

Korfbalveld Candia krijgt kunstgras

RHENEN  Deze zomer zal, naast de voetbalvelden van Candia en VVA ’71, ook het korfbalveld van korfbalvereniging Arena op sportpark Candia worden voorzien van kunstgras. Zo heeft de korfbalvereniging straks weer een goed bespeelbaar veld.

De vervanging van het kunstgrasveld is een afspraak die eerder met de gemeente is gemaakt. Het huidige kunsgrasveld voldoet niet aan de normen voor vlakheid en schokdempend vermogen om wedstrijden op te mogen spelen. In 2005 is door het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV)dispensatie verleend met als voorwaarde dat het veld medio 2010 zou worden vervangen.

De afspraak die in 2005 met KNKV, korfbalvereniging Arena en de gemeente werd gemaakt is niet vertaald naar de vervangingsinvestering waardoor het niet bekend was dat deze actie op de rit stond. De korfbalvereniging was in de veronderstelling dat de vervanging zou worden opgenomen in het aanbestedingstraject aanleg kunstgrasvelden VVA’71 en Candia. De gemeente wil niet dat de korfbalvereniging de dupe wordt van deze fout.

Bouw duurzame huizen gestart aan Zuiderplantsoen

DRIEBERGEN  Vorige week is officieel het startsein gegeven voor de bouw van vijf nieuwe duurzame eengezinswoningen aan het Zuiderplantsoen in Driebergen. Het is een project van Heuvelrug Wonen waarbij beoogd wordt het duurzaam bouwen te realiseren zowel in nieuwbouw als bestaande woningen.

Lees verder op de website van De Kaap

Spigt: ‘Gemeente handhaaft niet’

DOORN  Advocaat Jan Spigt uit Doorn vindt het handhavingsbeleid van de gemeente Utrechtse Heuvelrug ver beneden de maat. ,,Er zijn regels, maar de gemeente durft die niet te hanteren. Handhaving is niet populair. Zoals het nu gaat binnen de gemeente kan echt niet.

Lees verder op de website van De Kaap

Eigen begraafplaats veteranen; Monuta neemt voortouw bij aanvraag

DOORN  ,,Er is behoefte aan een speciale begraafplaats voor veteranen. Doorn zou daarvoor de perfecte locatie zijn, vanwege de band van het dorp met veteranen.

Lees verder op de website van De Kaap

10 juli 2010

tijd: 13:10 uur  temperatuur: 31 °C

Jachtlaan Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Nog geen besluit kruispunt Jagerspad/Damhertlaan

DRIEBERGEN  Er is nog steeds geen besluit genomen van het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug over een oplossing van het gevaarlijke kruispunt Damhertlaan/Jagerspad. 

Lees verder op de website van De Kaap

Speciale kinderrondleidingen in Huis Doorn

DOORN  Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen een bijzonder bezoek brengen aan Huis Doorn. Het huis van Keizer Wilhelm is speciaal voor hen open op de woensdagen 21 en 28 juli en 4 augustus.

Lees verder op de website van De Kaap

11 juli 2010

tijd: 10:40 uur  temperatuur: 26 °C

Jacob van Gaesbeeklaan Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Illegaal een duik in het zwembad

LEERSUM  De politie kreeg vrijdagavond rond 22.30 uur een melding dat jeugd zou zwemmen in het zwembad aan de Scherpenzeelseweg, terwijl het bad op dat tijdstiip gesloten was.
Er bleken inderdaad drie jongens van 14, 15 en 19 jaar te zwemmen. Ook constateerde de politie schade bij het bad.
De jongens kregen een bekeuring voor baldadigheid en hun gegevens zijn doorgegeven aan het zwembad. Hen is gemeld dat het bad mogelijk stappen tegen hen kan ondernemen. De twee minderjarige jongens zijn opgehaald door hun ouders.

Alle duurzame woningen Zonnespreng opgeleverd.

DRIEBERGEN  Alle eigenaren die deelnemen aan het duurzame woningproject Zonnespreng aan de Drieklinken hebben vorige week de sleutels ontvangen van de 12 woningen en 8 appartementen.

Lees verder op de website van De Kaap

Nieuwe leiding Open Atelier

AMERONGEN  Na zeven jaar coördinator van het Open Atelier te zijn geweest legt Froucke Nieuwenhuis haar functie wegens verhuizing neer. Mede door haar inzet heeft het Atelier kunnen uitgroeien tot een centrum van creativiteit met een breed en professioneel aanbod.

Lees verder op de website van De Kaap

Jeugdfiguranten gezocht voor filmopnames in Bosbad Leersum

LEERSUM  Het bosbad in Leersum doet dinsdag 20 juli dienst als decor voor de telefilm ‘Een zomer thuis’. Deze film vertelt het verhaal van een familie met drie kinderen die op het punt staan om op vakantie te gaan. Als blijkt dat Opa Bob ziek is, besluit de familie de zomer thuis te blijven.

Lees verder op de website van De Kaap

‘Verenigingsleven promoten’

MAARSBERGEN  Sinds een half jaar heeft Golfclub Anderstein een nieuwe voorzitter, Gertjan van de Groep. Met 40 jaar de jongste in deze functie in Nederland. Hij ziet het als een belangrijke taak de vereniging interessant te houden voor leden.

Lees verder op de website van De Kaap

Knutsel- en natuuractiviteiten bij La Porte

DRIEBERGEN  Natuurcafé La Porte heeft de vakantiemaand juli elke woensdagmiddag een knutsel- of natuuractiviteit. Op woensdag 14 juli staat boten maken op het programma, verder op 21 juli natuurparfum maken en op 29 juli natuurschilderij maken. Daarnaast kunnen de kinderen op zondag 25 juli een dromenvanger maken.

Lees verder op de website van De Kaap

Vooral bomen moeten het ontgelden in noodweer

DOORN/MAARN/MAASRSBERGEN  Het noodweer in de nacht van zaterdag op zondag zorgde voor vele stormschade-meldingen. Het ging met name om afgebroken takken van bomen, die soms tot gevaar voor weggebruikers leidde.

Lees verder op de website van De Kaap

13 juli 2010

tijd: 10:50 uur  temperatuur: 21 °C

Zuiderplantsoen Driebergen
foto: © Anthon Keuchrenius
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Archeoloog ontdekt middeleeuws gebouw in Rhenen

RHENEN   Naar nu bekend is geworden zijn door de gemeentelijk archeoloog van Rhenen, Peter de Boer, eind vorig jaar muurresten van een middeleeuws gebouw ontdekt. De archeoloog deed zijn onverwachte ontdekking tijdens een archeologische inspectie van een kort daarvoor uitgraven bouwput in de Molenstraat.

vergroot foto1   vergroot foto2   vergroot foto3

Het viel het hem op dat de zijgevel van het naastgelegen pand een hoge ouderdom bezat. De zijmuur bleek nog tot een hoogte van circa zes meter boven het maaiveld bewaard te zijn gebleven. In de muur waren onder andere sporen van dichtgezette balkgaten te zien waar oorspronkelijk de vloerbalken van het hiernaast gelegen pand in rustten. Ook waren resten van een mogelijke haard in het opgaande muurwerk zichtbaar.

Uit deze vondst blijkt dat na de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog in de intact gebleven delen van de stad nog wel degelijk bovengrondse resten van de oorspronkelijke middeleeuwse bebouwing bewaard zijn gebleven. Deze blijken veelal achter jongere gevels verscholen te liggen.

Peter de Boer is als regioarcheoloog van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht verbonden aan de gemeente Rhenen: ,,Wij brengen deze bijzondere vondst nu pas naar buiten omdat we eerst navraag wilden doen bij een bouwhistoricus om zekerheid te krijgen over deze belangrijke historische vondst. Deze bevestigde ons vermoeden dat het hier werkelijk gaat om de restanten van een middeleeuws gebouw. Vermoedelijk zelfs nog wel uit de tweede helft van de veertiende eeuw”

,,Met deze vondst zijn ons werkelijk de schellen van de ogen gevallen. Een kort na de vondst uitgevoerde bouwhistorische inspectie heeft namelijk nog eens twee vermoedelijk middeleeuwse panden langs de Frederik van de Paltshof en de Grutterstraat opgeleverd. Daaruit blijkt dat de binnenstad van Rhenen nog wel degelijk gebouwresten met een hoge historische waarde heeft.”

De ontdekte muurresten zijn maar kort zichtbaar geweest en al snel weer uit het zicht verdwenen door de nieuwbouw. Toch hoopt De Boer vurig dat ‘uit het oog’ niet ‘uit het hart’ is: “Deze muurresten vertellen ons hét verhaal over het ontstaan van deze stad en ze zijn onlosmakelijk met de inwoners verbonden. Dit verhaal moeten wij ook aan de huidige en toekomstige inwoners kunnen blijven vertellen. Daarom moeten wij ze ook voor het nageslacht behouden”

,,Uit deze vondst blijkt maar weer eens dat je als archeoloog soms geneigd bent om je neus naar de grond te richten op zoek naar oude funderingen, terwijl de middeleeuwse huizen soms nog vrijwel compleet overeind blijken te staan, “ besluit De Boer, die een groot voorstander is van integraal gemeentelijk beleid op het gebied van archeologie, cultuurhistorie en monumentenzorg.Ouder-kind-expositie in bibliotheek

LEERSUM  Wethouder Elisabeth van Oostrum, lid van de steungroep van de Stichting Vrolijkheid, heeft woensdagmiddag 7 juli in de Leersumse bibliotheek een bijzondere tentoonstelling geopend.

Lees verder op de website van De Kaap

Kinderen genieten van Speelweek in Bosbad Leersum

LEERSUM  Ruim 120 kinderen uit Leersum en omgeving hebben afgelopen week genoten van de Speelweek in het Bosbad Leersum.

Lees verder op de website van De Kaap

14 juli 2010

tijd: 11:05 uur  temperatuur: 26 °C

Hendrik Kraemerlaan Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Verdachte aangehouden

AMERONGEN  In een woonwijk aan de noordkant van Amerongen is een man aangehouden voor geluidsoverlast.
 
Woensdagmorgen omstreeks 03.15 uur kreeg de politie een melding uit de buurt van geluidsoverlast vanuit een woning. Agenten gingen kijken, maar de man reageerde op geen enkele poging tot contact en deed niet open. Uiteindelijk zijn zij de woning binnengegaan en troffen een man aan in dronken toestand die de muziek te hard had gezet. De man kreeg een proces verbaal waarna de politie de woning weer verliet. Helaas mocht dit niet baten, want al snel volgde er opnieuw een melding van overlast. De politie hield de man aan en nam hem mee naar het bureau voor verhoor.

Burenruzie op straat met letsel

LEERSUM  Een conflict tussen twee buurmannen op straat leidde op dinsdagavond omstreeks 18.25 uur tot een scheldpartij over en weer.
 
Vervolgens sloeg een van de buurmannen de ander op de borst. De 66-jarige geslagen man viel op de grond en was niet meer aanspreekbaar. Hij werd met onbekend letsel met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De 55-jarige man die geslagen had, werd aangehouden en ingesloten voor verhoor.

Rode Kruis-collecte brengt ruim 5,6 mille op

HEUVELRUG  In de week van 20 tot en met 26 juni heeft de Landelijke collecte van het Nederlandse Rode Kruis weer plaats gevonden. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug werd gecollecteerd in Amerongen, Doorn, Driebergen, Leersum en Maarn.

Lees verder op de website van De Kaap

16 juli 2010

tijd: 13:30 uur  temperatuur: 24 °C

W.A. Visser ’t Hooftlaan Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Rhenen klaar voor de winter

RHENEN  Terwijl het hoogzomer is, bereidt de gemeente Rhenen zich voor op de winter. Twee strooimachines en sneeuwploegen worden dit jaar vervangen. Het materiaal wordt vervangen om de gladheidbestrijding op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren. Zo is Rhenen op tijd klaar voor winters weer.

Beide strooimachines en sneeuwploegen hadden in 2006 vervangen moeten worden. Dit is in het kader van bezuinigingen echter steeds een jaar doorgeschoven. De machines zijn nu dertien jaar oud en –  gelet op de huidige staat – aan vervanging toe. De onderhoudskosten zijn economisch niet meer verantwoord. Daarbij moeten deze machines altijd direct inzetbaar zijn zodra de omstandigheden winters worden.

Kasteellaan aanpassen in stijl

AMERONGEN  25 ‘Echte’ buurtbewoners van het Huys kwamen op 6 juli, op uitnodiging van de Kasteeldirectie, bijeen op de bovengalerij in Kasteel Amerongen. Zoals eerder beloofd op de buurtborrel, werden zij geïnformeerd over de plannen met de Kasteellaan.

Lees verder op de website van De Kaap

20 juli 2010

tijd: 13:50 uur  temperatuur: 27 °C

Arnhemsebovenweg Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Wielrenner gewond

MAARSBERGEN Aan de Maarnse Grindweg vond zondagmorgen omstreeks 10.55 uur een ongeval plaats waarbij een wielrenner gewond raakte.

Een wielrenner (nadere gegevens onbekend) was daar hard onderuit gegaan. Een opspringende tak kwam klem te zitten tussen de voorvork en het wiel, waardoor het wiel vast liep. Hierdoor viel het slachtoffer over de fiets heen en liep daarbij flink aangezichtsletsel op. Onder de omstanders bevonden zich toevallig een arts en een verpleegkundige. Zij bogen zich direct over het slachtoffer, dat vervolgens voor verdere behandeling naar het ziekenhuis werd vervoerd.

Doorrijder aangehouden

ZEIST De politie hield zondagavond een verdachte aan die doorreed nadat hij met zijn auto andere auto’s had aangereden.
 
Omstreeks 20.40 uur kreeg de politie de melding dat er een automobilist was doorgereden nadat hij bij een geparkeerde auto in de Cornelis Schellingerlaan schade had veroorzaakt. Vervolgens zou hij zijn auto geparkeerd hebben in de Jacoba van Beierenlaan en zijn weggelopen. Later volgde nog een melding van een derde beschadigde auto.
 
In de genoemde straten troffen agenten twee beschadigde auto’s aan. Tevens troffen zij een man op straat aan die voldeed aan het opgegeven signalement. Agenten spraken hem aan. Hij vertelde een onsamenhangend verhaal en rook naar alcohol. Hij bleek niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, maar wel van de autosleutel die paste op de auto die zou zijn doorgereden. Hierop hielden agenten de 31-jarige man uit Zeist aan.
 
Op het bureau blies hij 590 ug/l. De verdachte vond het nodig verzet te bieden tijdens zijn ophouding en een agent liep daarbij licht letsel op. Deze agent deed aangifte van mishandeling. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt.

Jaarlijkse hulde voor vrijwilligers Utrechtse Heuvelrug

HEUVELRUG  Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst van de gemeente Utrechtse Heuvelrug worden alle vrijwilligers gehuldigd en worden enkele prijzen uitgereikt. De feestavond is dit jaar op dinsdag 28 september.

Lees verder op de website van De Kaap

Aanmelden voor Doornse Seniorentocht

DOORN  De Commissie Doornse Seniorentocht houdt 1 september een uitgaansdag voor de Doornse senioren. Deelname aan deze dag staat open voor mensen van 65 jaar of ouder.

Lees verder op de website van De Kaap

Arcadis beoordeelt sluis-/stuwomplex Amerongen

AMERONGEN  Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis gaat in opdracht van Rijkswaterstaat drie sluis- en stuwcomplexen in de Neder Rijn & Lek beoordelen op betrouwbaarheid en operationele beschikbaarheid. Daaronder valt ook het complex Amerongen.

Lees verder op de website van De Kaap

Dorpsgesprek over kasteel, hotel en verkeer

AMERONGEN  Ruim honderd bewoners hebben donderdagavond 15 juli met elkaar gepraat over de toekomstige ontwikkelingen in het oude dorp Amerongen. In de Ark spraken zij over Kasteel Amerongen dat volgend jaar mei weer open gaat en ook over de komst van een hotel in het oude gemeentehuis.

Lees verder op de website van De Kaap

22 juli 2010

tijd: 15:25 uur  temperatuur: 23 °C

Roerdomp Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat


Scooterrijder gewond

RHENEN  Woensdagnacht kreeg de politie de melding dat op Geertesteeg een gewonde man op de grond zou liggen. De politie en ambulance waren snel ter plaatse en zagen een man, 21 jaar oud en afkomstig uit Veenendaal, gewond naast een zwaar beschadigde snorscooter liggen.
Geen van de aanwezige getuigen kon vertellen hoe de man ten val was gekomen. Agenten roken een alcohollucht. Ambulancemedewerkers hebben de man naar een ziekenhuis vervoerd.
Omdat de man zelf verklaarde dat hij bijrijder was en geen bestuurder, is geen bloed van hem afgenomen ter vaststelling van het alcoholpromillage. De man is opgenomen in het ziekenhuis, zijn letsel is onbekend.

OR bezorgd over werkdruk ambtenaren; Positief advies over personeelsreductie gemeente

DOORN  De Ondernemingsraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft ingestemd met de voorgenomen bezunigingen op het personeelsbestand. In totaal gaan tot 2013 13,5 voltijdsbanen geschrapt worden. Dit gaat zonder gedwongen ontslagen. Voor één medewerker moet intern een andere functie gevonden worden. De totale bezuiniging bedraagt 583.000 euro op jaarbasis.

Lees verder op de website van De Kaap

‘Lastercampagne tegen ’t Berghuis’

AMERONGEN  ,,Heel bizar. Er klopt helemaal niets van. Dit is gewoon laster.” Zo reageert eigenaresse Stella Heinen van pannenkoekenrestaurant ’t Berghuis in Amerongen op een bericht dat afgelopen weekend door een anoniem persoon op diverse websites is geplaatst.

Lees verder op de website van De Kaap

31 juli 2010

tijd: 12:20 uur  temperatuur: 20 °C

De Warande Driebergen
foto: © Renk Knol
Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Landschapswandeling “Tussen Heuvelrug en Kromme Rijn”

COTHEN Wandel mee met het IVN afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn door het typische cope-landschap van de Langbroekerwetering. Door grootgrondbezit heeft dit gebied zich ontwikkeld tot een uniek coulissenlandschap.

Kenmerkend zijn de fraaie doorzichten naar de Utrechtse Heuvelrug en naar de Kromme Rijn, ontstaan door afwisseling van weiland en bosstroken, die haaks op de wetering staan. Het gebied bevat een grote concentratie aan middeleeuwse ridderhofsteden. Een deel van de ridderhofsteden is getransformeerd tot buitenplaats met formele parken en bosaanleg die kenmerkend is voor het gebied. Door de aanwezigheid van deze ridderhofsteden en landgoederen vormt het Langbroekerweteringgebied een belangrijk deel van het Utrechts cultureel en natuurhistorisch erfgoed. De voorkomende essenhakhoutbossen vormen daarnaast ook een agrarisch cultuurgoed van betekenis. Dit alles maakt het gebied zeer aantrekkelijk: verschillende landschapstypen, een rijke cultuurhistorie en natuurwaarden binnen een relatief kleine regio.
U kunt met ons mee op zondag 8 augustus van 10.00-ca.15.00
Vertrek bij de R.K.kerk, kerkweg 7 te Cothen
Honden niet toegestaan
Eigen lunch meenemen
Lengte wandeling circa 13 km

Inlichtingen: Adrie Vermeulen, tel. 0343-491458 of kijk op www.ivn.nl/heuvelrugenkrommerijn

Vlinders bij bezoekerscentrum De Boswerf

ZEIST  In en rond het bezoekerscentrum is op zondag 1 augustus, de Nationale tuinvlindertelling  van alles beleven over vlinders.
Frans van Bussel van de KNNV, (Vereniging voor Veldbiologie) zal twee keer een lezing over vlinders verzorgen. Hij gaat in op de soorten die bij ons voorkomen. In Nederland zijn dat zo’n 53 soorten. Hij vertelt ook over de leefwijze van vlinders en hoe je ervoor kunt zorgen dat er veel vlinders je tuin komen bezoeken. De lezing wordt om 12.30 uur en om 14.30 uur gehouden.

Kinderactiviteit
Met een opdrachtentochtje door de tuin van het bezoekerscentrum, met als onderdeel het tellen van vlinders, kom je vast een heleboel te weten over deze vrolijke fladderaars. Ook kun je een prachtige vlinder knutselen. Deze kinderactiviteit vindt plaats van 12.30 tot 15.30 uur. Deelname kost € 2,50.

Nationale Vlindertelling
De vlinderstichting organiseert dit weekend de nationale vlindertelling. Iedereen ziet wel eens vlinders in de tuin. Door de vlinders te tellen, kan je meten hoe het met de natuur in je omgeving is gesteld. Die cijfers zijn belangrijk, want dagvlinders reageren snel op milieufactoren en klimaatverandering en zijn daarmee een goede graadmeter voor de kwaliteit van ons leefmilieu. Lees meer op www.vlindermee.nl 
Het bezoekerscentrum is op zondagen geopend van 12.00 uur tot 16.30 uur. Van dinsdag tot en met vrijdag is het van 10.00 uur tot 16.30 uur geopend.
Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen: www.boswerf.nl.
Het bezoekerscentrum De Boswerf is gelegen aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbos.‘Weghalen borden kost klanten’

HEUVELRUG  Er moet een einde komen aan de vele verschillende bewegwijzeringborden binnen de gemeente. Volgens het gemeentebestuur is er momenteel geen eenduidig bordenbeleid in de dorpskernen. Veel bestemmingen verdwijnen van de borden.

Lees verder op de website van De Kaap

Quatre-mains op het orgel

DOORN  Susanna Veerman en Wim Does verzorgen op zaterdag 7 augustus het lunchconcert in de Doornse Maartenskerk. Zij brengen vanaf 12.15 uur samen werken van Mozart, Beethoven, Johann Christian Bach en Moritz Moszkowski ten gehore brengen op het Bätz-Witte orgel.

Lees verder op de website van De Kaap

Zondag 15 augustus: 45ste Kastelentocht

DOORN  In 1965 is De Vereniging De Stichtse Aanspanning opgericht met als doel het behoud van het historisch gerij. De leden zijn fanatieke hobbyisten die de historie van de koets en de oorsprong van de rijtuigen proberen te achterhalen.

Lees verder op de website van De Kaap

Onderzoek nieuwe indeling Cultuurhuis

DOORN  Nu Welnúh, in samenspraak met de gemeente, het huurcontract in het Cultuurhuis heeft opgezegd, wordt de weg vrijgemaakt om het Doornse jongerenhonk naar het Cultuurhuis te verhuizen. Hoe de vrijkomende ruimte ingevuld gaat worden, is echter nog allerminst zeker.

Lees verder op de website van De Kaap

Fietsexcursie uit Amerongen en Doorn

AMERONGEN/DOORN  Tussen Amerongen en Langbroek ligt een fraai landschap met kastelen, oude boerderijen, landgoederen, dijken en bijzondere begroeiing. Over deze en andere aspecten wordt u door Henk van het Loo uitleg gegeven.

Lees verder op de website van De Kaap