Heuvelrugnieuws van vrijdag 1 juli 2005

Schippersdreef Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 6.50 uur  temperatuur: 15 °C

meer foto’s van deze straat

IVN-Paddestoelencursus in het najaar

HEUVELRUG In het najaar organiseert het IVN afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn een paddestoelencursus van drie theorie-avonden en twee ochtendexcursies voor iedereen die zich meer in deze bijzondere wereld wil verdiepen.
Er wordt aandacht besteed aan indeling, bouw, naamgeving en eetbaarheid, beheer en milieu, en het mysterie van de herfst. Op de excursies maakt u verder kennis met deze “kinderen der duisternis” en u zult zich blijven verbazen over de rijkdom aan vormen.
Er zijn drie gevarieerde theorie-avonden op donderdag 1, 15 en 29 september van 20.00 tot uiterlijk 22.15 uur. U bent vanaf 19.45 welkom. Om een en ander in het veld te zien zijn er twee ochtendexcursies in de omgeving op zaterdag 10 september en 1 oktober van 9.00 tot uiterlijk 11.30 uur.
De cursusavonden worden gegeven in gebouw de Vijver aan de Vijverlaan in Driebergen. De cursus met materiaal en koffie of thee kost € 20 voor leden van de IVN-afdeling en € 25 voor niet-leden; er is een maximum van 30 deelnemers. U kunt zich opgeven (tot 1 augustus) bij Rob Oosterling, Jachtlaan 45, 3972 TW Driebergen

Heuvelrugnieuws van zaterdag 2 juli 2005

Engweg Driebergen: thv Rosariumlaan
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.50 uur  temperatuur: 19 °C

meer foto’s van deze straat

Heuvelrug: voor paspoort naar Doorn

HEUVELRUG Voor een paspoort of rijbewijs zal de burger van de nieuwe gemeente Heuvelrug naar Doorn moeten. Het tijdelijke gemeentehuis wordt ondergebracht in het Cultuurhuis dat nu in Doorn in aanbouw is. Daarnaast worden ambtenaren ondergebracht in Driebergen en Doorn. De gemeentehuizen van Amerongen en Maarn worden gesloten.
Utrechts Nieuwsblad 2-7-2005

Heuvelrugnieuws van zondag 3 juli 2005

Kraaybeek Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 11.00 uur  temperatuur: 23 °C

meer foto’s van deze straat

Beleef de natuur met de IVN op landgoed Stameren

DOORN Op zondagmiddag 10 juli start om 14.00 uur een bijzondere natuurexcursie voor het hele gezin op landgoed Stameren tussen Doorn en Maarn. Natuurgidsen van het IVN Heuvelrug en Kromme Rijn leiden u rond zoals u dat van de IVN gewend bent, maar dit keer wordt het geheel opgevrolijkt door doe- en natuurbelevingactiviteiten voor jong en oud.

Op verschillende manieren zal de natuur ervaren worden, iedere gids heeft hiervoor zijn eigen wijze. Ook kan de natuur als tekening of schilderij vastgelegd worden, neem dan wel uw eigen werkmateriaal mee. Tijdens de wandeling zal een verhalenverteller oude legendes over de natuur op Stameren weer tot leven roepen.
Stameren is een relatief klein maar veelzijdig en interessant gebied op de Utrechtse Heuvelrug tussen Doorn en Maarn. Het landgoed werd rond 1900 aangelegd, maar de historie van Stameren gaat veel verder terug. Daarover zullen ook de gidsen vertellen. Het belooft een interessante wandeling te worden, anders dan anders.
De wandeling duurt ongeveer twee uur en start om 14.00 uur bij de parkeerplaats in het bos aan de noordelijke verlenging van de Woestduinlaan in Doorn (achter het B.N.M.O. terrein). Deelname is gratis en u hoeft zich niet vooraf aan te melden. Na afloop is er onder het nuttigen van een kopje koffie of thee gelegenheid tot een afsluitend gesprek met de gidsen. Voor meer informatie over de IVN en de diverse activiteiten surft u naar ivn-info.nl

Heuvelrugnieuws van maandag 4 juli 2005

Jachtlaan Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 7.30 uur  temperatuur: 17 °C

meer foto’s van deze straat

Mooie concertplek

DRIEBERGEN  Dat de Driebergse parken zich uitstekend lenen voor muziekuitvoeringen is niet zo bekend. Vorige week maandag werd door Harmonie Aurora bij de Coöperatieve vereniging Beukenhorst te Driebergen een wijkconcert gehouden in de voortuin.

Onder leiding van dirigent Ronald de Haan werden diverse swingende stukken ten gehore gebracht. De marsen Frohes Wochenende en Bärner Musikante werden vergezeld van Bert Kaempfert, Tsjayila Time en de Lion King. Naast de bewoners op hun ereloge-balkons waren veel buurtbewoners naar het voorterrein gekomen. Het werd dubbel genieten, prachtig weer en fantastische muziek. Het concert werd gesponsord door Bureau Thuiszorg Nederland en Vitras Thuiszorg.


Heuvelrugnieuws van dinsdag 5 juli 2005

Wetstein Pfisterlaan richting Nassau Odijcklaan vanaf Johan van Limbeecklaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.35 uur  temperatuur: 16 °C

meer foto’s van deze straat

Geen snelheidsovertredingen

DOORN De politie heeft op gistermiddag een snelheidscontrole gehouden op de Driebergsestraatweg. Van de 1069 gecontroleerde automobilisten overtrad geen de maximum snelheid van 80 km/u.

Extra onderzoek naar eenrichtingsverkeer

DRIEBERGEN Het college van b&w is op zoek naar leden voor de nog op te richten klankbordgroep eenrichtingsverkeer Engweg. De klankbordgroep krijgt als doel om samen met de gemeente te kijken naar de mogelijkheden om op de Engweg eenrichtingsverkeer in te stellen.

Het college heeft hiertoe besloten naar aanleiding van de informatieavond die op 25 april heeft plaatsgevonden. Tijdens deze avond gaf een meerderheid van de aanwezigen aan dat zij een voorkeur hadden voor het invoeren van eenrichtingsverkeer tot aan de Hogesteeg. De gemeente was voornemens om eenrichtingsverkeer in te stellen tussen de Hoofdstraat en de Korte Dreef. Van beide varianten wordt nader onderzocht wat de gevolgen zijn voor omliggende straten. Hiervoor heeft de gemeente in de periode 27 mei tot 4 juni aanvullende verkeerstellingen laten verrichten. 

Tijdens de informatieavond werd door een van de aanwezigen geopperd om naast het verkeersberaad (waarin o.a. vertegenwoordigers zitten van 3VO, fietsersbond, PPGD en de politie) ook een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen (bewoners en regelmatige gebruikers van de Engweg en omgeving) op te richten. Dit voorstel is door het college overgenomen. In de eerste vergadering zullen de resultaten van de onderzoeken worden besproken. 

U kunt zich als klankbordgroep aanmelden bij Maria Valke, tel. 525245 of e-mail m.valke@driebergen.nl   van de gemeente. U heeft tot 30 juli de tijd om te reageren. Naar verwachting zal in de tweede helft van augustus de eerste vergadering worden belegd. De vergaderingen zullen in de avonduren plaatsvinden. Om vergadertechnische redenen wil de gemeente de klankbordgroep beperkt houden tot ongeveer 6 mensen. Wanneer meer mensen zich aanmelden zal de gemeente een selectie maken. Deze selectie zal onder andere gebaseerd worden op geografische spreiding van de deelnemers. 
Wanneer de verkeersveiligheid op de Engweg u aan het hart ligt, nodigt de gemeente u van harte uit om u aan te melden als klankbordgroeplid. 

Rookverbod in Doornse bossen

DOORN Weer of geen weer, een sigaretje opsteken tijdens een wandeling door de Doornse bossen is er niet bij. De gemeente Doorn heeft een permanent rookverbod afgekondigd tot 1 oktober 2005 ongeacht de weersomstandigheden.
Utrechts Nieuwsblad 5-7-2005

Geen restaurant bij het Doornse Gat

DOORN Voor bezoekers van het recreatieterrein het Doornse Gat komt er geen eetgelegenheid. Het college van b&w heeft besloten geen medewerking te verlenen aan de plannen van het recreatieschap dat hierdoor onaangenaam is verrast.
Utrechts Nieuwsblad 5-7-2005

Bouwplan Huis Thorheim moet anders

DOORN De bouwplannen ‘Huis Thorheim’ voor appartementen bij de voormalige drukkerij achter de AH-parkeergarage in Doorn worden ingetrokken omdat ze niet voldoen aan het bestemmingsplan, maar ook omdat er veel bezwaarschriften waren.
Utrechts Nieuwsblad 5-7-2005

Heuvelrugnieuws van woensdag 6 juli 2005


Gooijerdijk Driebergen: vanaf Engweg
foto: © Renk Knol
tijd: 9.40 uur  temperatuur: 15 °C

meer foto’s van deze straat

Nieuwe woonruimteverdeling in de maak

DRIEBERGEN Vroeger moest je, om in Driebergen een sociale huur- of koopwoning te krijgen, in Driebergen wonen of werken. Daarna was er een periode dat ook iedereen die in Zeist, Amerongen, Leersum, Amerongen, Doorn of Wijk bij Duurstede woonde of werkte, in Driebergen kon komen wonen. Nog later is dit uitgebreid tot 23 Utrechtse gemeenten.
Vanaf 1 januari 2006 verandert er weer iets: vanaf die datum is de provincie Utrecht één woningmarktgebied. Iedereen uit de provincie Utrecht mag dus overal in de provincie wonen. Wat dit precies voor Driebergen, of liever gezegd de gemeente Heuvelrug, betekent, valt nog niet direct in te schatten. Bij de vorige vergroting van het woningmarktgebied bleek bijvoorbeeld zeker in eerste instantie een flink verdringingseffect, doordat bijvoorbeeld woningzoekenden uit Utrecht vaak een veel langere wachttijd hadden dan woningzoekenden uit Driebergen.
Die provinciale binding is overigens niet de enige verandering die op stapel staat. Zowel het Bestuur Regio Utrecht als de provincie bereiden op dit moment een nieuwe huisvestingsverordening voor. Het BRU heeft alle inwoners van de BRU-gemeenten, waaronder Driebergen, via publicaties in de krant om reacties gevraagd op de nu voorliggende concept-verordening. Tot 1 augustus kunt u nog een inspraakreactie geven. U kunt de inspraakversie inzien op het gemeentekantoor of downloaden van http://www.regioutrecht.nl
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Renate Gerritse, beleidsmedewerker Wonen tel: 525253, mail: gerr253@driebergen.nl

Subsidie herstel kasteel Amerongen

AMERONGEN  Minder dan verwacht (2,6 miljoen) maar toch nog altijd 1,9 miljoen euro. Kasteel Amerongen krijgt weer subsidie van het Rijk. Dit keer is het voor het herstel van het casco van het kasteel en het stalpleincomplex.
Utrechts Nieuwsblad 6-7-2005

Heuvelrugnieuws van donderdag 7 juli 2005

Waterhoen Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.50 uur  temperatuur: 15 °C

meer foto’s van deze straat

Dwergpop blijft vriendelijk popfestival

DRIEBERGEN  De proloog van de Tour, Live8, de finale van het WK voor junioren en een bewolkte hemel. Op de typische Dwergpopsfeer had het geen invloed: die was gewoon goed. Alleen het aantal bezoekers bleef een beetje achter bij vorig jaar.
Nieuwsbode 7-7-2005

Hennie brengt al 25 jaar een stukje blijdschap in Zonnehuis

DOORN Al 25 jaar werkt Hennie van Wakeren vrijwillig bij de Stichtse Ziekenomroep van het Zonnehuis in Doorn. Ze treedt twee keer in de maand op met een verzoekplatenprogramma en een speciaal programma voor dementerenden.
Nieuwsbode 7-7-2005

Peter Sluis wil in 2008 naar Paralympics

DOORN Rolstoeler Peter Sluis is enthousiast over het bericht van de Nederlandse Handboogbond dat zijn sport, compundboogschieten, een paralympische sport is geworden. Voor Peter betekent dit uitzicht op deelname aan de Paralympics in 2008.
Nieuwsbode 7-7-2005

Klankbordgroep moet nieuw debacle voorkomen

DRIEBERGEN Wethouder Van der Burg (CDA), die de laatste weken onder vuur lag vanwege de ‘ongewenste’ vestiging van supermarkt Lidl aan de Traaij, heeft vorige week donderdag tijdens de raadsvergadering een pakket van maatregelen gepresenteerd om een soortgelijk debacle in de toekomst te voorkomen.

Opvallende maatregel in het pakket is de vorming van een klankbordgroep (bestaande uit leden van de raadscommissie) die maandelijks met de wethouder van gedachten gaat wisselen over de voortgang van bouwprojecten.
Stichtse Courant 7-7-2005
Klik hier voor het volledig artikel zoals gepubliceerd op de website van de Stichtse Courant

‘Ook particulieren hebben een wettelijke zorgplicht voor bomen’

DRIEBERGEN Ad Bom in gesprek met Wim Jacobi die vorig jaar afscheid nam als ambtenaar bij de afdeling Groenbeheer van de gemeente en nu na zijn pensionering het Boomkundig Adviesbureau Driebergen heeft opgericht.
Stichtse Courant 7-7-2005
Klik hier voor het volledig artikel zoals gepubliceerd op de website van de Stichtse Courant

VVD: ‘Grote onzorgvuldigheid bij inpassing medewerkers’

DRIEBERGEN Volgens de Driebergse VVD-fractie is er sprake van ‘grote onzorgvuldigheid’ bij de inpassing van medewerkers in de nieuwe organisatie die het gevolg is van de gemeentelijke herindeling. VVD-fractievoorzitter Lysbeth van Valkenburg wees hier donderdag op tijdens de raadsvergadering.
Stichtse Courant 7-7-2005
Klik hier voor het volledig artikel zoals gepubliceerd op de website van de Stichtse Courant

Komt er horeca bestemming op gemeentehuis?

HEUVELRUG Nu bekend is geworden dat de nieuwe gemeente Heuvelrug het cultuurhuis in Doorn gaat betrekken rijst de vraag: Wat gebeurt er met de gemeentehuizen in Maarn en Amerongen. Verslaggever Rose Carry Lokin ging op onderzoek.
Doornse Krant 7-7-2005

Leersums Belang en VVD tot elkaar

LEERSUM Met de komende herindeling is het voor Leersums Belang belangrijk te weten hoe het verder met de vereniging moet. In goed overleg met de VVD is een vorm van samenwerking tot stand gekomen waarbij LB als vereniging blijft bestaan.
Doornse Krant 7-7-2005

Nieuwe visie op gebruik ruimte

AMERONGEN De stuurgroep Allemanswaard heeft heldere informatie gegeven over de mogelijkheden Allemanswaard te realiseren. Daarbij werd een nieuwe ruimtelijke invulling gepresenteerd van de beschikbare bouwgrond.
Doornse Krant 7-7-2005

Sloop van Het Hof begonnen

LEERSUM Na bijna 28 jaar trouwe dienst gaat Het Hof met pensioen. In dit geval betekent dat sloop om plaats te maken voor De Binder. Jan Meijer praat met beheerder Willem Koudijs over het een en ander.
Doornse Krant 7-7-2005

Samenwerken aan aandachtspunten

AMERONGEN Uit het woningbehoefteonderzoek van vorig najaar zijn duidelijk wensen van de Amerongse bewoners naar voren gekomen. Wethouder Emmy van Wijngaarden en Jaap Broekhuizen van de woningbouwvereniging geven een toelichting op de uitkomst en leggen uit welke punten zij gezamenlijk of apart op gaan pakken.
Doornse Krant 7-7-2005

Heuvelrugnieuws van vrijdag 8 juli 2005

Hoofdstraat Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.50 uur  temperatuur: 15 °C

meer foto’s van deze straat

Swingen in Slottuintheater

ZEIST Jonge en oude kinderen kunnen woensdagmiddag 13 juli lekker uit hun dak gaan bij een kinderpopconcert van DieDrie.  De voorstelling begint om 14.30 uur en is de toegang is gratis.
DieDrie geeft popconcerten voor kinderen. Ze zijn ‘maar’ met zijn drieën maar ze maken muziek voor tien. In hun nieuwste show Het beste van DieDrie halen ze alles uit de kast. Ze spelen liedjes die niet te stoer zijn voor de kleintjes en niet te kinderachtig voor de grotere kinderen. En iedereen mag meedoen.
Deze kindervoorstelling in het Slottuintheater is gratis te bezoeken. Maar een bijdrage in de melkbussen is hartelijk welkom! Het Slottuintheater staat in de tuin van Slot Zeist en is te bereiken via het witte bruggetje aan de achterkant van Slot Zeist, in Zeist.

Droomstation weerspiegelt Lustwarande

DRIEBERGEN  Verslaggever Mark Petimezas praat met Helene van der Vloed, directeur van het naast het station gelegen landgoed De Reehorst, over haar ideeën voor de ontwikkeling van een nieuw station Driebergen-Zeist.
Utrechts Nieuwsblad 8-7-2005

Heuvelrugnieuws van zaterdag 9 juli 2005

Park Sparrendaal Driebergen: vijver nabij
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.20 uur  temperatuur: 18 °C

meer foto’s van deze straat

Expositie over kunstpost: “Vissen in de Vijver”

DRIEBERGEN  In de maanden juli en augustus kunt u van 9.00- 12.30 uur terecht in gebouw De Vijver voor een wel heel bijzondere expositie. Wat is dat …kunstpost? Kunstpost wil zeggen dat kunstenaars over de hele wereld elkaar op basis van een thema een kunstwerk over de post toesturen.
Er zijn maar liefst 50.000 kunstpostartiesten aktief in de hele wereld. De kunstwerken worden verzameld en tentoongesteld in een openbare ruimte. Op deze manier hopen de kunstenaars dat de kunst toegankelijker wordt voor een groot publiek.
In gebouw de Vijver is nu werk te zien rond het thema “Vissen” van miniscule werkstukken tot grote kunstwerken die als pakketpost werden afgeleverd bij kunstenares Anne Bossenbroek uit Driebergen.

Molen Amerongen staat straks te pronken tussen woningen

AMERONGEN  Amerongen wordt verlost van een lelijke plek in het dorp. Bij de gemeente is een plan ingediend om het verwaarloosde terrein rondom de molen (Maallust) aan de Burgemeester van den Boschstraat zo’n 40 woningen te bouwen..
Utrechts Nieuwsblad 9-7-2005

Heuvelrugnieuws van zondag 10 juli 2005

De Sluis Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.00 uur  temperatuur: 20 °C

meer foto’s van deze straat

“Veilig en gezellig wonen en leven in de wijk moet je samen doen!”

DRIEBERGEN  In de Groenhoek en omgeving is een situatie ontstaan waarbij bewoners overlast van jongeren ervaren. Jongeren verzamelen zich in de Groenhoek om elkaar te ontmoeten, te praten en om wat te voetballen. Helaas ontstaat hierdoor overlast voor bewoners.
Voor Heuvelrug Wonen was dit aanleiding om bij de gemeente Driebergen aan de bel te trekken. Heuvelrug Wonen, de gemeente, het jongerenwerk van de SWD en de politie hebben vervolgens samen een project gestart om deze situatie te veranderen.
Gezamenlijk zijn er leefregels opgesteld onder het motto “Veilig en gezellig wonen en leven in de wijk moet je samen doen!” Deze regels zijn huis-aan-huis in de Groenhoek, de Lange Dreef en de Sluis verspreid. Daarnaast zijn de jongeren en bewoners uitgenodigd voor een twee discussieavonden waaraan ongeveer 15 a 20 deelnemers per avond deelnamen.

Op beide avonden is aan de deelnemers een uitleg gegeven over de situatie en de opgestelde leefregels. Aan de deelnemers is gevraagd of zij deze herkennen en erkennen. Ook werd er aan de deelnemers gevraagd welke ideeën en oplossingen zij zelf zien voor hun eigen wijk. Er werd aangegeven dat jongeren niet geweerd worden uit de wijk, ook zij zijn inwoners van de wijk en hebben recht om elkaar daar te ontmoeten. Wanneer dit echter voor overlast zorgt bij andere inwoners moeten hier passende maatregelen op worden ondernomen. Dit kan door het naleven van de leefregels en door handhaving ervan door de politie. 
De twee avonden zijn positief verlopen, waarbij de aanwezigen aangaven dat de leefregels zinvol zijn. Naast deze leefregels zijn de volgende ideeën / adviezen naar voren gekomen:

 • Een buurtcommissie oprichten met afvaardiging van bewoners, jongeren die begeleid wordt door een onafhankelijke organisatie;
 • Bewoners kunnen altijd bij de wijkbeheerder van de woningbouwvereniging terecht tijdens openingstijden (is bereikbaar en beschikbaar);
 • Jongeren en bewoners kunnen beiden ook bij het jongerenwerk in gebouw “de Nix” terecht;
 • Geef signalen door aan de politie (wijkagent).
Speelveld Drieklinken
De gemeente heeft een plan opgesteld voor de inrichting van het speelveld aan de Drieklinken. Over dit plan is al eerder gesproken met jongeren uit de buurt en met omwonenden. De resultaten van deze gesprekken hebben geleid tot een conceptinrichting die op de twee avonden gepresenteerd is. In de inrichting van het veld zijn onder andere een verhard voetbalveld en verschillende speeltoestellen opgenomen. Het speelveld zal worden ingericht voor jeugd in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Het college van b&w heeft inmiddels ingestemd met dit voorstel. De ontwerpschets zal binnenkort aan de omwonenden worden verzonden.

Heuvelrugnieuws van maandag 11 juli 2005

Hoofdstraat 76 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.55 uur  temperatuur: 23 °C

meer foto’s van deze straat

Derde operafestival in Beauforthuis met Cosi Fan Tutte

AUSTERLITZ  In de week van 25 tot 30 juli organiseert Stichting Opera! en het Beauforthuis dit jaar voor de derde maal het Operafestival. Het Young London Opera gezelschap voert onder leiding van regisseur Matthew Lane en dirigent Stefan Hofkes Mozarts Cosi Fan Tutte op.

Het festival wordt omlijst door kinderen die hun eigen opera maken, muziekfilms en workshops voor regiestudenten die gloednieuwe, speciaal voor het festival gecomponeerde opera’s gaan regisseren. Het OPERA!-festival – een feest voor iedereen die van muziek houdt.
Het festival wordt gehouden op een feestelijk festivalterrein met een sfeervolle 19e-eeuwse tent. De twee hoofdpijlers zijn de opera Cosi Fan Tutte en de Four-Pack opera’s. De Cosi Fan Tutte wordt opgevoerd door het Young London Opera gezelschap. Een gezelschap van internationale jonge muzikale talenten. Voor een beter begrip van de opera wordt deze in het engels uitgevoerd en wordt er voor aanvang een inleiding gehouden door Stefan Hofkes, de Nederlandse dirigent van het Londense gezelschap. De Four Pack opera’s zijn 4 nieuwe korte opera’s die speciaal voor dit festival geschreven zijn door vier jonge componisten van het Utrechts conservatorium. Ook de uitvoering is in handen van studenten van het conservatorium.

programma

ma 25 juli:
dag: regie-masterclass four-pack-opera
avond: Cosi fan tutte met inleiding en Pocketopera van Arne Werkman

di 26 juli:
dag: regie-masterclass four-pack-opera
avond: Cosi fan tutte met inleiding en Pocketopera van Arne Werkman

wo 27 juli:
dag: regie-masterclass four-pack-opera; kinderworkshop “maak je eigen opera”
avond: kamermuziek-concert; late-night-movie Westside story – the making of

do 28 juli:
dag: masterclass zang
avond: Cosi fan tutte met inleiding en Pocketopera van Arne Werkman

vr 29 juli:
dag: kinderworkshop “maak je eigen opera”
avond: voorstelling four-pack-opera, gecombineerd met highlights uit beroemde opera’s door topstudenten en gerenommeerde zangers; late-night-movie Amadeus

za 30 juli:
middag: voorstelling four-pack-opera en verkorte uitvoering (1 uur) Cosi fan tutte (geschikt voor kinderen)
avond: Cosi fan tutte met inleiding en Pocketopera van Arne Werkman

alle dagen:
de hele dag eten en drinken in de festivaltent
na afloop uitgebreid loungen op het festivalterrein
Zie voor aanvangstijden en aanmelden van de workshops, masterclasses, kinderactiviteiten en overig ook onze website: www.operafestival.nl 

Of neem contact op met het Beauforthuis, 0343 – 49 18 58.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 12 juli 2005

Lookant Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.55 uur  temperatuur: 21 °C

meer foto’s van deze straat

Langbroekerwetering boekt successen

DRIEBERGEN/DOORN  Eind jaren negentig zagen overheden en maatschappelijke organisaties dat het bijzondere Langbroekerweteringgebied steeds meer onder druk stond. Zij besloten zich samen in te zetten voor het gebied en formuleerden diverse projecten op het gebied van landbouw, landgoederen, natuur en landschap, recreatie, verkeer en water. Vijf jaar na de start van het project zijn de tussenresultaten eens op een rij gezet.

In 1999 hebben de samenwerkende overheden en organisaties ‘De toekomst verzekerd’, het Plan van Aanpak opgesteld, waarin verschillende doelstellingen voor het gebied zijn geformuleerd. Vervolgens zijn concrete projecten opgenomen in een zogenaamd Uitvoeringsprogramma, waarvan de gebiedscommissie Langbroekerwetering de uitvoering coördineert. In 2012 moet de projecten zijn uitgevoerd.

Een groot succes is de voorspoedige ‘aanleg’ van de Ecologische Hoofdstructuur, een samenhangend netwerk van natuurgebieden waarin flora en fauna betere overlevingskansen hebben. In de afgelopen jaren zijn vele hectaren nieuwe natuur aangelegd. Niet alleen door natuurbeherende organisaties, maar ook steeds meer door landgoedeigenaren, boeren en burgers. Via de subsidieregeling natuurbeheer kunnen particulieren subsidies krijgen voor het inrichten en beheren van (kleine) natuurgebieden. In Langbroekerwetering is de animo voor dit particulier natuurbeheer groot, en daarmee is het gebied een voorbeeld in Nederland.

Ook op het gebied van planvorming zijn mooie resultaten behaald. De Langbroekerweteringgemeenten hebben hun bestemmingsplannen buitengebied afgestemd op het provinciale streekplan. De provincie heeft een landschapsvisie en een beeldkwaliteitsplan opgesteld die door de gemeenten worden gebruikt als toetsingsmiddel bij bijvoorbeeld de afgifte van vergunningen.

Daarnaast hebben gemeenten maatregelen getroffen, die de verkeersveiligheid moeten vergroten. Zo is het gebied grotendeels als 60-kilometergebied ingericht, en zijn op diverse plaatsen fietsstroken aangebracht. Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een uitgebreid waterhuishoudkundig onderzoek verricht, dat op den duur een nieuw watergebiedsplan en waterpeil op moet leveren.

Helaas zijn niet op álle fronten goede resultaten geboekt. De inzet van een kavelruilcoördinator heeft helaas nog niet geleid tot concrete kavelruilingen. Er is slechts één bedrijfsverplaatsing gerealiseerd. De uitvoering van de recreatieprojecten blijft ook achter op schema. Toch heeft de gebiedscommissie er alle vertrouwen in dat ook op deze gebieden in de komende tijd goede resultaten worden geboekt. Een nóg mooier Langbroekerweteringgebied komt zo steeds dichterbij.

Wilt u weten welke resultaten de afgelopen jaren in het Langbroekerweteringgebied zijn geboekt? Vraag dan een exemplaar aan van het evaluatierapport bij de secretaris van de gebiedscommissie, de heer J. de Jager, provincie Utrecht, postbus 80300, 3508 TH Utrecht, 030-2583491, jan.de.jager@provincie-utrecht.nl . Ook voor meer informatie over het gebiedsgericht project kunt u bij hem terecht.

Krediet voor speelterrein Drieklinken

DRIEBERGEN  Het college van b&w stelt aan de raad voor in te stemmen met een nieuwe inrichting van het speelterrein aan de Drieklinken en daarvoor € 67.500,- beschikbaar te stellen vanuit het krediet Speelplaatsenplan.

Heuvelrugnieuws van woensdag 13 juli 2005

Hogesteeg 2 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.00 uur  temperatuur: 21 °C

meer foto’s van deze straat

Buitenschilderen

DRIEBERGEN  De openbare bibliotheek Driebergen organiseert deze zomer een aantal workshops buitenschilderen in samenwerking met Hetty Wouda en Juliska van Rutte. Vorige week kwamen twintig mensen hierop af. Plaats van handeling was landgoed De Horst. Aankomende dinsdag 19 juli is er voor de laatste keer een workshop, dan op kasteel Sterkenburg.
foto Hetty Wouda


Eigen plan straatverlichting

DRIEBERGEN  Ontzettend ontevreden zijn de bewoners van de Sparrenlaan over de nieuwe straatverlichting. Daarom komen ze met een alternatief plan voor het Beleidsplan Openbare Verlichting van de gemeente.
Utrechts nieuwsblad 13-7-2005

Afscheidsboek Amerongen van vrienden voor vrienden

AMERONGEN  Gemeente Amerongen gaat verdwijnen. De inwoners kunnen nog tot eind augustus hun bijdrage leveren voor het afscheidsboek. Het moet vooral een beeld opleveren van het dorp in zijn laatste bestaansjaar. Bijdragen kunnen gemaild worden naar loonm@hetnet.nl
Utrechts nieuwsblad 13-7-2005

Heuvelrugnieuws van donderdag 14 juli 2005

Boterbloem1 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.35 uur  temperatuur: 22 °C

meer foto’s van deze straat

Nieuw hoofd brandweer Heuvelrug

HEUVELRUG  Guy Roumans (54) uit Woerden wordt per 1 september de nieuwe brandweercommandant van de nieuwe gemeente Heuvelrug. Dat heeft de Stuurgroep Herindeling besloten, maar het definitieve besluit wordt pas genomen na 1 januari 2006 door het nieuwe college van b&w.
Utrechts nieuwsblad 14-7-2005

Begraven tussen de bomen van het bos

DOORN  Het wordt in Doorn mogelijk om tussen de bomen te worden begraven. De uitbreiding van de Nieuwe Algemene Begraafplaats wordt namelijk een bosbegraafplaats waar mensen veel meer mogelijkheden krijgen om zelf te bepalen hoe de laatste rustplaats eruit ziet.
Utrechts nieuwsblad 14-7-2005

Nieuwbouwplan voor Zonstraat

DRIEBERGEN Woningcorporatie Heuvelrug Wonen heeft een plan ontwikkeld voor de bouw van achtentwintig nieuwe woningen aan de Zonstraat. Het zou gaan om woningen voor een speciale doelgroep: senioren met een zorgbehoefte. Voor de realisering van dit plan moet een aantal sociale huurwoningen in deze straat gesloopt worden.
Stichtse Courant 14-7-2005
Klik hier voor het volledig artikel zoals gepubliceerd op de website van de Stichtse Courant

Tien nieuwe bloembakken

DRIEBERGEN Het centrum van Driebergen is opgefleurd met een tiental nieuwe bloembakken die de gemeente kreeg aangeboden door kwekerij Darthuizen uit Leersum. De ondernemersvereniging zorgt voor het onderhoud.
Stichtse Courant 14-7-2005

Driebergenaar wint solo-zeilrace met zijn zelf gebouwde ‘multihull’

DRIEBERGEN Drieberger Leon Bart heeft met zijn zelf gebouwde boot een uitzonderlijke en verrassende prestatie geleverd in de solo-zeilrace ‘Ostar’ van Engeland naar Amerika. Hij werd winnaar van de multihullklasse (de klasse voor boten met meer dan één romp).
Stichtse Courant 14-7-2005
Klik hier voor het volledig artikel zoals gepubliceerd op de website van de Stichtse Courant

John Zikking neemt afscheid van de Stichting Welzijn Driebergen

DRIEBERGEN Op 11 augustus wordt John Zikking 65 jaar. Hij gaat dan met pensioen en neemt afscheid van de SWD. Ad Bom praat met hem over zijn 44-jarige loopbaan in het welzijnswerk.
Stichtse Courant 14-7-2005
Klik hier voor het volledig artikel zoals gepubliceerd op de website van de Stichtse Courant

Ambassadeur van Zuid-Afrika neemt afscheid van Driebergen

DRIEBERGEN De ambassadeur van Zuid-Afrika, Priscilla Jana gaat Nederland verlaten. Omdat zij met Driebergen een speciale band heeft opgebouwd kwam ze persoonlijk afscheid nemen van burgemeester Bloemen en Wim Kosterman. Laatst genoemde wegens het organiseren van veel benefietavonden voor goede doelen in haar land.
Nieuwsbode 14-7-2005

Een kwart eeuw fietsen met Driebergse Tourclub

DRIEBERGEN Verslaggever Ellen Zijp praat met Wim Veldhuizen, voorzitter en één van de oprichters van de Driebergse Tourclub (DTC) over het 25-jarig bestaan van de vereniging.
Nieuwsbode 14-7-2005

Concerten voor renovatie van Flaesorgel Grote Kerk

DRIEBERGEN Het Fleasorgel dat in 1881 in de Grote Kerk aan de Hoofdstraat werd gebouwd, werd drie jaren geleden buiten gebruik gesteld omdat het hard toe is aan renovatie. Verslaggever Netty Krook praat met Walter van den Brom, één van de organisten verbonden aan de kerk.
Nieuwsbode 14-7-2005

Meer ruimte voor kinderopvang

MAARN De Trommelaar aan de Buurtsteeg is sinds kort een stuk groter geworden. Het kinderdagcentrum heeft bijna nog een keer het oppervlakte dat ze al hadden. Hierdoor kon met name de naschoolse opvang uitgebreid worden.
Doornse Krant 14-7-2005

Asfaltweg leidt naar Vossenstein

DOORN De toegangsweg naar bedrijventerrein Vossenstein is klaar. De aanleg van de weg, die Velperengh is genoemd, is een stap verder in de aanleg van het bedrijventerrein. Verslaggever Margreeth Fernhout praat met een aantal ondernemers.
Doornse Krant 14-7-2005

Groep wil een muziekkoepel

LEERSUM Nog niet zo lang geleden deed wethouder Koudijs de uitspraak: “Wat zou een muziektent een mooie afronding van het Kerkplein zijn.” Er werd een plan ontwikkeld dat een zachte dood stierf. Althans zo leek het, want een enthousiaste groep Leersumers probeert het opnieuw.
Doornse Krant 14-7-2005

Heuvelrugnieuws van vrijdag 15 juli 2005

Jagerspad Driebergen: bouw Valkenheuvelschool
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.40 uur  temperatuur: 22 °C

meer foto’s van deze straat

Zondag muziek en kindervoorstelling in Slottuintheater

ZEIST ‘Folk’-muziek uit Limburg en Hawaii en een man met zijn onafscheidelijke broer. Dat zijn de ingrediënten van de voorstelling in het Slottuintheater op zondag 17 juli. Het openluchttheater achter Slot Zeist is ook die dag weer gratis te bezoeken. De voorstelling begint om 13.30 uur.

Om 13.30 uur openen de Hansons Hawaiian Minstrels de middag met muziek uit de Gordel van Smaragd. De Minstrels zijn de hedendaagse voortzetting van een band die in de jaren dertig van de vorige eeuw in Nederlands-Indië opgericht werd. Een optreden vol vrolijke tropische klanken èn weemoed.
Toon Maas treedt vanaf 14.30 uur op met zijn nieuwe voorstelling Triade. Toon trekt tegenwoordig samen op met zijn broer, die in verschillende gedaanten niet van zijn zijde wijkt. Deze kindervoorstelling zonder woorden betovert met groot gemak ook volwassen bezoekers.
Tot slot zoekt Harold K om 15.30 uur het mooiste plekje in de tuin van Slot Zeist op om zijn Limburgs/Utrechtste rootsmuziek te spelen. Vergezeld door twee muzikanten slingert de zanger en liedjesschrijver tussen thuisblijven en weggaan.

Deze voorstelling in het Slottuintheater is gratis te bezoeken. Maar een bijdrage in de melkbussen is hartelijk welkom! Het Slottuintheater staat in de tuin van Slot Zeist en is te bereiken via het witte bruggetje aan de achterkant van Slot Zeist, in Zeist. Meer informatie via telefoonnummer (030)6910645 of op www.slottuintheater.nl.

Stationsgebied ondergaat facelift

DRIEBERGEN  Het stationsgebied Driebergen-Zeist ondergaat wellicht nog dit jaar een metamorfose. Extra fietsrekken moeten voorkomen dat fietsen her en der worden neergezet. Ook komt er een nieuw busstation. Driebergen maakt 1.750.000 euro vrij voor dit project.
Utrechts nieuwsblad 15-7-2005

Heuvelrugnieuws van zaterdag 16 juli 2005

De Warande Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 7.00 uur  temperatuur: 17 °C

meer foto’s van deze straat

Inventarisatie bebouwde kom

DRIEBERGEN  De gemeente Driebergen heeft onlangs aan Stedenbouwkundig Adviesbureau SAB Arnhem opdracht gegeven te starten met de actualisatie van bestemmingsplannen.
Het genoemde bureau zal hiervoor de komende weken een groot deel van de bebouwde kom inventariseren op aanwezigheid van bebouwing (zoals woningen, bedrijven,  bijgebouwen en dergelijke).

Het kan voorkomen dat SAB hiervoor (particuliere) percelen moet betreden. De gemeente stelt het op prijs als u – indien nodig – medewerking wilt verlenen aan de werkzaamheden van dit bureau. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw N. Breij van de afdeling ontwikkeling van de gemeente tel. 0343-525249.

Laatste bouwkavels Doorn gaan naar hoogste bieder

DOORN  Geinteresseerden die zelf een woning willen bouwen op een stuk grond in Doorn, krijgen een kans. De gemeente geeft binnenkort tien bouwkavels uit aan de Oude Rijksstraatweg. De minimum vierkante meter prijs bedraagt 600 euro.
Utrechts Nieuwsblad 16-7-2005

Nee tegen parkeerterrein voor mariniers

DOORN  Het plan voor 242 parkeerplaatsen op de plek van het sportveld op het terrein van de marinierskazerne in Doorn gaat vooralsnog niet door. Zowel gemeente als waterschap heeft grote bezwaren en daarom is de vergunning geweigerd..
Utrechts Nieuwsblad 16-7-2005

Heuvelrugnieuws van zondag 17 juli 2005

Drift Driebergen: richting Bornia
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.45 uur  temperatuur: 19 °C

meer foto’s van deze straat

Dolfinarium in Slottuintheater

ZEIST In het Slottuintheater verschijnt woensdagmiddag 20 juli een heus dolfinarium. Om 14.30 uur verzorgt Hilaria in het openluchttheater achter Slot Zeist een echte dolfijnenshow. Het is de enige ter wereld die gratis te bezoeken is.

Het is bovendien de enige reizende dolfijnenshow ter wereld. Als eersten in de wereld trekken de twee heren van Hilaria met hun dieren door het land met een wervelende zeezoogdierenshow en brengen zo hun spetterend “zoutwatertheater” naar de mensen toe. En hoe! In dit spektakel wordt door fenomenaal samenspel tussen mens en dier, het zoutwatergehalte opgestuwd tot het niveau van pure kunst!
Op het podium van het Slottuintheater komt voor deze gelegenheid een enorm bassin te staan. Dat alleen is al de moeite van een bezoek aan het theater waard.
Deze voorstelling is de derde in de reeks van deze zomer. Ook op de woensdagen 27 juli, en 3 en 10 augustus zijn er gratis toegankelijke voorstellingen.
Deze voorstelling in het Slottuintheater is gratis te bezoeken. Maar een bijdrage in de melkbussen is hartelijk welkom! Het Slottuintheater staat in Zeist, in de tuin van Slot Zeist. Het is te bereiken via het witte bruggetje aan de achterkant van het Slot. Meer informatie via telefoonnummer (030)6910645 of op www.slottuintheater.nl

Heuvelrugnieuws van maandag 18 juli 2005

Binnenplaats Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.55 uur  temperatuur: 24 °C

meer foto’s van deze straat

VVV-evenementenkrant voor de hele Utrechtse Heuvelrug

HEUVELRUG  De Regio VVV Utrechtse Heuvelrug geeft nu ook een gratis Evenementenkrant uit. In de krant vindt u een poster met alle grote en heel veel kleinere evenementen die deze zomer plaatsvinden. En een heleboel kaders over leuke activiteiten en attracties.

In de zomereditie van de Evenementenkrant is een hele pagina met tips voor kinderen opgenomen. Verder is er een pagina gewijd aan tuinen die deze zomer geopend zijn en een andere pagina aan de excursies en service van de 12 VVV’s op de Utrechtse Heuvelrug. Omdat 2005 het Jaar van het Kasteel is staat in deze editie ook het eerste artikel in een reeks over de kastelen op de Utrechtse Heuvelrug. Een overzicht van een aantal exposities in onze regio completeert de zomereditie. 

In de krant staan ook vier voordeelbonnen voor bewoners en bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug. Met die bonnen krijgt u korting op entree of attracties of zelfs een gratis kinderfietsroute. Al met al biedt de Evenementenkrant heel veel kapstokken om deze zomer leuke dingen te doen op de Utrechtse Heuvelrug. Vaak zijn die ook nog eens vriendelijk voor uw portemonnee, dus ontdek en geniet deze zomer!

Wijte houdt Heuvelrug graag exclusief

HEUVELRUG  Het UN nodigt bekende provinciegenoten uit op hun favoriete terras. Deze keer Dick Wijte, voorzitter van het Overlegorgaan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, op het terras van Het Berghuis in Amerongen.
Utrechts Nieuwsblad 18-7-2005

Heuvelrugnieuws van dinsdag 19 juli 2005

Sparrenlaan Driebergen: richting Van Oosthuyselaan vanaf Acacialaan
foto: © Renk Knol
tijd: 10.30 uur  temperatuur: 21 °C

meer foto’s van deze straat

De rooie akademie

DRIEBERGEN  Tuinbroeken en soepjurken: Hogeschool De Horst in Driebergen ontpopte zich destijds tot een unieke proeftuin voor basisdemocratie en onderwijskundige vernieuwing. Tijd voor afscheid. Door Robin Gerrits die  in een gesprek met oud-docent Piet Reckman de hoogtepunten in de bestaansgeschiedenis van De Horst op een rijtje zet.
Volkskrant 19-7-2005

Heuvelrugnieuws van woensdag 20 juli 2005

Hoofdstraat Driebergen: richting Zeist vanaf A12
foto: © Robert Zwart
tijd: 7.00 uur  temperatuur: 15 °C

meer foto’s van deze straat

Movietent met gratis films

AUSTERLITZ  Tijdens het operafestival van 25 t/m 30 juli in het Beauforthuis worden er ook films gedraaid in een speciale movietent. Zo zijn er dagelijks van 11.00 tot 13.00 u kinderfilms, om 18.00 uur unieke opnames van Jacques Brel en als Young London de opera Cosi uitvoert draait om 20.15 u in de tent een beroemde Rock-opera, zoals Tommy of Jesus Christ Superstar. Entree bij alle films is gratis.

Programma

 • 10.00
 • – 11.00 Morgenstond heeft jazz in de mond (jazz-documentaires)
 • 11.00
 • – 13.00 Kinderprogramma
 • 13.00
 • – 16.00 documentaires en korte films
 • 16.00
 • – 18.00 Beaufort-“bootlegs” met oa. Han Bennink, Jesse van Ruller
 • 18.00
 • – 19.30 Brel – met bekend en onbekend werk
 • 20.15
 • –22.30 Beroemde Rock-opera (Tommy, Jesus Christ Superstar ea)
 • 22.30
 • – 0.00 Nachtkeuze, beroemde films uitgekozen door het publiek (oa Ben Hur, Amadeus)

Theaterbus van Doornse Welzijns Stichting slaat aan

DOORN  Voor inwoners van Doorn is er een nieuwe mogelijkheid om naar het theater te gaan. Uit een enquête van de Doornse Welzijns Stichting blijkt dat er grote belangstelling bestaat voor een theaterbus. Inmiddels is de inschrijving voor de eerste twee voorstellingen begonnen.
Utrechts Nieuwsblad 20-7-2005

Heuvelrugnieuws van donderdag 21 juli 2005

Oranjelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.30 uur  temperatuur: 18 °C

meer foto’s van deze straat

Bloemen maakt zich op voor Berkelland

DRIEBERGEN Zijn eerste burgemeesterschap is Hein Bloemen prima bevallen. Per 1 september gaat hij naar de gemeente Berkelland. Netty Krook heeft een ‘exitgesprek’ met hem.
Nieuwsbode 21-7-2005

Zeventigjarige loopt voor 36ste keer Nijmeegse Vierdaagse

DRIEBERGEN Henk Bruinisse traint nooit voor de Vierdaagse die hij dit jaar voor de 36ste keer loopt, maar hij beoefent als sport nog steeds hardlopen. Verslaggever Netty Krook praat met hem.
Nieuwsbode 21-7-2005

Café maakt plaats voor apotheek

DRIEBERGEN Het café Het Zwaantje aan de Traaij in Driebergen zal afgebroken worden. Op die plaats zal de Driebergse Apotheek zich mettertijd vestigen in een nieuwbouwpand.
Nieuwsbode 21-7-2005

‘Driebergen is toe aan eigenwijze tent’

DRIEBERGEN  Driebergen heeft er een nieuwe brasserie bij. Brasserie Traaij 56. Onno Zuurbier opende afgelopen weekend de deuren van zijn hippe tent op de Driebergse Traaij. Verslaggever Mark Petimezas ging er op bezoek.
Utrechts Nieuwsblad 21-7-2005

Monumentale bomen in Wildbaanpark gekapt

DRIEBERGEN Deze week zijn enkele monumentale bomen in het Wildbaanpark gekapt wegens ziekteverschijnselen. Daaronder een meer dan honderd jaar oude populier aan de zijde van de Drieklinken.
Stichtse Courant 21-7-2005

Vestiging ‘vogelpark’ blijft worsteling

DRIEBERGEN Al ruim anderhalf jaar wordt door twee heren getracht om aan de Rijsenburgselaan nabij de rioolwaterzuivering een kweekstation voor vogels op te starten. Zij hebben hiervoor bij de gemeente Driebergen reeds begin vorig jaar een vergunning aangevraagd, maar de gemeente wil niet instemmen met een permanente woonruimte die volgens de heren bij het kweekstation noodzakelijk is.
Stichtse Courant 21-7-2005

Blijdschap om basistankautospuit

LEERSUM  Afgelopen zaterdag vond de overdrachtplaats van een nieuwe brandweerwagen aan de vrijwillige Leersumse brandweer. De nieuwe 853 vervangt de 20 jaar oude die straks in Sierra Leone rijstvelden zal besproeien.
Doornse Krant 21-7-2005

Kinderspeelweek vindt aftrek

LEERSUM  Bijna honderd kinderen namen vorige week deel aan de kinderspeelweek die onder meer ophet terrein van het Bosbad was georganiseerd.
Doornse Krant 21-7-2005

Heuvelrugnieuws van vrijdag 22 juli 2005

Hoofdstraat 162-166 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 6.50 uur  temperatuur: 12 °C

meer foto’s van deze straat

Varkentje wassen in het Slottuintheater

ZEIST De clowns Mario en Ludo komen woensdagmiddag 27 juli een varkentje wassen in het Slottuintheater. De twee heren beginnen om 14.30 uur in het openluchttheater achter Slot Zeist en ze zijn gratis te bekijken.

In deze voorstelling ruziën Mario en Ludo over een plastic spaarvarken. Er zitten al veel euro’s in het spaarvarken. Mario houdt van het varken alsof het zijn huisdier is. Ludo wil het geld alleen maar uitgeven en hij wil het varken slachten. Met een zaag. Mario wil dit voorkomen. Wordt het sparen of slachten? De strijd tussen Mario en Ludo heeft een verrassende ontknoping.
Varkentje wassen is een enerverende voorstelling met weinig woorden en veel actie. Er wordt gezongen, Latijn gesproken en geknoeid met pindakaas. Mario en Ludo worden gespeeld door Arthur Pirenne en Hans Koops. Onder de naam Theater Rode Purk spelen ze al sinds 1992 samen. Naast Het varkentje speelden zij ondermeer: Freddie en de Rest, Het Ei, De Koeie-patrouille, Hora Ruit en Freddies Vrolijke Penetratie show.

Deze voorstelling in het Slottuintheater is gratis te bezoeken. Maar een bijdrage in de melkbussen is hartelijk welkom! Het Slottuintheater staat in Zeist, in de tuin van Slot Zeist. Het is te bereiken via het witte bruggetje aan de achterkant van het Slot. Meer informatie via telefoonnummer (030)6910465 of op www.slottuintheater.nl 

Doorn krijgt een tien

DOORN  De gemeente Doorn krijgt een tien van de provincie voor de manier waarop het milieuregels handhaaft. De provincie heeft een onderzoek naar dit onderwerp afgerond en daarbij bleek dat Doorn een score van 100% heeft gehaald.
Utrechts Nieuwsblad 22-7-2005

Heuvelrugnieuws van zaterdag 23 juli 2005

Arnhemsebovenweg Driebergen: Zwitserse Brug
foto: © Robert Zwart
tijd: 7.30 uur  temperatuur: 13 °C

meer foto’s van deze straat

Workshop buitenschilderen voor herhaling vatbaar

DRIEBERGEN  De openbare bibliotheek Driebergen organiseerde deze zomer een aantal workshops buitenschilderen in samenwerking met Hetty Wouda en Juliska van Rutte. De laatste workshop vond afgelopen dinsdag plaats rondom kasteel Sterkenburg. Tijdens een lunch met broodjes en wijn werd het project geëvalueerd en de slotconclusie was dat het voor herhaling vatbaar is.
foto Hetty Wouda

Rechter verbiedt woningen in stal

MAARSBERGEN  De acht units voor woningzoekenden in een stal van agrariër Van der Pol uit Maarsbergen zijn verboden. Dat heeft de Utrechtse bestuursrechter gisteren bepaald. De stal is zonder bouwvergunning verbouwd en een alsnog aangevraagde bouwvergunning is geweigerd.
Utrechts Nieuwsblad 23-7-2005

Heuvelrugnieuws van zondag 24 juli 2005

Boterbloem1 Driebergen: IVN heemtuin
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.40 uur  temperatuur: 16 °C

meer foto’s van deze straat

Stichtse dagfiets 4-daagse

DRIEBERGEN  In de week van 16-19 augustus organiseert de Driebergse Tourclub vier dagen fietsen en genieten in Driebergen met drie afstanden, 40, 60 en 80 km. Mooie fietsroutes door de bossen van de Utrechtse Heuvelrug, langs boerderijen van de Gelderse Vallei, door het kromme Rijngebeid met zijn talloze kastelen en de heidevelden van het Gooi.
De afstand hoeft voor niemand een probleem te zijn, omdat eventueel per dag een andere afstand gekozen kan worden. Alle routes zijn met pijlen aangegeven en er is een routebeschrijving.
De starttijden zijn tussen 09.00 en 11.00 uur voor de afstand van 80 km en tussen 09.30-11.00 uur voor de afstanden 40 en 60 km. Gestart wordt vanaf Hotel en Congrescentrum de Bergse Bossen, Traaij 299 in Driebergen.

Heuvelrugnieuws van maandag 25 juli 2005

Traaij / Binnenplaats Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.00 uur  temperatuur: 18 °C

meer foto’s van deze straat

Speelweek heeft ‘Er was eens…’ als thema

DRIEBERGEN  Over twee weken, op maandagmorgen 8 augustus om 9.30 uur opent wethouder Neeltje Schravesande de 37e Speelweek. Daarmee geeft ze het startschot voor kinderen van 4 t/m 12 jaar op het Seminarieterrein van maandag 8 tot en met vrijdag 12 augustus te spelen, te sporten, te knutselen, te dansen en ga zo maar door.

De Speelweek is dagelijks van 9.30-12.00 uur en ’s middags van 13.30-16.00 uur geopend. Aan de kassa kunnen weekkaarten voor € 14,– en dagkaarten voor € 3,50 gekocht worden. De kassa is iedere ochtend vanaf 8.45 uur geopend. Er was eens …….. is het thema van deze week.

De Speelweek wordt in de eerste plaats mogelijk gemaakt door de ruim 200 vrijwilligers die van ’s morgens vroeg tot soms ’s avonds laat in touw zijn om alles op rolletjes te laten verlopen.

Daarnaast maken de gemeente, de vele, vele particulieren en bedrijven die geld en of materialen schenken het mogelijk dat er ieder jaar weer geld genoeg is om de Speelweek te bekostigen. Dit jaar maakt de organisatie ook dankbaar gebruik van de gulle financiële bijdrage van de Stichting Madurodam Steunfonds (aanschaf nieuwe elektriciteitsvoorzieningen) en Jantje Beton die ervoor zorg draagt dat wij twee zo veilig mogelijke springkussens kunnen huren.

Toch is het ieder jaar weer spannend of de begroting rond komt. Daarom roept de organisatie bedrijven en inwoners van Driebergen op om, wanneer zij de Speelweek een warm hart toedragen, een financiële bijdrage te storten op bankrekeningnummer 662212142 t.n.v. de Stichting Jeugdrekreatie in Driebergen.

Er zijn al veel vrijwilligers, maar op een aantal plekken is nog extra hulp nodig. Zo zoekt de organisatie een nieuwe secretaris (lekker rondkijken en dan mee gaan doen!). Maar ook in de creatent, bij de technische dienst, in de metaaltent en de houthoek is behoefte aan extra hulp. Een hele week meehelpen hoeft niet, ook als je een gedeelte van de week of enkele dagdelen mee kunt doen dan ben je van harte welkom. Voor informatie en aanmelding kan gebeld worden met Petra de Niet (533413) en gemaild worden naar info@speelweek.nl .

Het programma is af. En vol. Behalve de vaste groep vrijwilligers zijn er nog veel organisaties die er door inzet van vrijwilligers mede voor zorgen dat het programma zo afwisselend en bijzonder is. Zo doet de Stichting Welzijn Driebergen dit jaar voor het eerst mee met toneel-, dans- en schilderkunst. Maar ook Danzation, Ponyclub Jong Rijsenburg, Aurora, CDN, Dalto, de Pink Panthers, Manger Cats, de openbare bibliotheek, het Rode Kruis, de politie, de brandweer en Groei & Bloei leveren hun onbetaalbare bijdrage.

Het volledige programma is te vinden op de site www.speelweek.nl .

Heuvelrugnieuws van dinsdag 26 juli 2005

Hoofdstraat 137-139 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.15 uur  temperatuur: 18 °C

meer foto’s van deze straat

Zorgcentrum Het Zonnehuis in Doorn timmert aan de weg

DOORN  Verpleeg- en zorgcentrum Het Zonnehuis gaat de zorg voor dementerende ouderen kleinschaliger maken en er komen appartementen te koop waarbij de bewoners zelf hun zorg kunnen inkopen.
Utrechts Nieuwsblad 26-7-2005

Amerongse begint actie tegen slibstort in Marspolder

AMERONGEN  De 75-jarige Amerongse Hellema is een handtekeningenactie begonnen tegen plannen van rijkswaterstaat om slib te storten in de Marspolder. De bewuste polder ligt tussen Elst en Rhenen.
Utrechts Nieuwsblad 26-7-2005

Heuvelrugnieuws van woensdag 27 juli 2005

Lindelaan Driebergen: richting Traaij vanaf Nassaulaan
foto: © Renk Knol
tijd: 11.25 uur  temperatuur: 17 °C

meer foto’s van deze straat

Drooggevallen beken moeten weer gaan stromen

DRIEBERGEN  Verwaarloosde en drooggevallen sprengen moeten weer gaan stromen. Binnenkort presenteert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden tot herstel van vijf van zulke kunstmatige beken in Driebergen en Doorn.
Utrechts Nieuwsblad 27-7-2005

Nieuwe situatie op wegen in Doorn

DOORN  Automobilisten die Doorn inrijden, krijgen binnenkort te maken met een nieuwe wegsituatie. Er komt een nieuwe middengeleider en de fietspaden worden vernieuwd. Eind van dit jaar moeten de maatregelen klaar zijn.
Utrechts Nieuwsblad 27-7-2005

Heuvelrugnieuws van donderdag 28 juli 2005

Hoofdstraat 143-145 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.15 uur  temperatuur: 23 °C

meer foto’s van deze straat

Negen bibliotheken van Heuvelrug fuseren

AMERONGEN  Negen bibliotheken in oost-Utrecht fuseren met ingang van volgend jaar tot een grote media- en uitleencentrale. Dat moet de dienstverlening en de levensvatbaarheid in de toekomst waarborgen. De tien vestigingen blijven in principe allemaal bestaan. Het gaat om de bibliotheken in de nieuwe gemeente Heuvelrug aangevuld met die van Veenendaal, Rhenen, Renswoude en Wijk bij Duurstede.
Utrechts Nieuwsblad 28-7-2005

Gemeente stapt naar politie wegens nieuw foefje rond ‘Engweg-huis’

DRIEBERGEN De gemeente Driebergen is naar de politie gestapt wegens het inzagen van een spar aan de Engweg waarvoor een kapvergunning was geweigerd. Door dit inzagen rond de stamvoet (de boom is ‘geringd’ noemt men dit in vakjargon) zal de spar een voortijdige dood sterven en zal de gemeente op korte termijn, wegens gevaar voor de omgeving, alsnog noodgedwongen een kapvergunning moeten verlenen. De kwestie is extra prikkelend omdat de boom zich bevindt op het perceel waar twee jaar geleden het beruchte ‘Engweghuis’ is gebouwd door een projectontwikkelaar uit Zeist.
Stichtse Courant 28-7-2005

Wereldprimeur in Driebergen: de nieuwe roman van Coetzee

DRIEBERGEN Morgen, vrijdag 29 juli, ligt het nieuwe boek van Nobelprijswinnaar J. M. Coetzee in de winkel bij de Driebergse boekhandel Jacques Baas. Daarmee beleeft Driebergen de wereldwijde primeur. Een nog niet eerder vertoonde unieke gebeurtenis die dankzij persoonlijke contacten tot stand kon komen.
Stichtse Courant 28-7-2005

Ada Cathcart exposeert op drie plaatsen tegelijk in Driebergen

DRIEBERGEN  Op maar liefst drie locaties in Driebergen worden op dit moment foto’s en gedichten geëxposeerd van Ada Cathcart-Benting: De Bergse Bossen, Sparrenheide en Daidalos. Reden voor een nadere kennismaking met de kunstenares.
Stichtse Courant 28-7-2005

Doornaar Jorrit Lousberg teamleider

DOORN  Doornaar Jorrit Lousberg (23) is teamleider geworden van het project Nuna 3.  Nuna 3 neemt dit jaar deel aan de World Solar Challenge, een tweejaarlijkse race met door zonne-energie aangedreven auto’s.
Doornse Krant 28-7-2005

Historisch museum zoekt droge ruimte voor opslag

DRIEBERGEN  Nadat de Stichting Vroeger en Nu expositieruimte had gekregen in Museum ’t Schilderhuis, is de stichting nu op zoek naar een opslagruimte van ongeveer 5 kuub om de spullen die nu her en der verspreid liggen, op één plek op te slaan.
Nieuwsbode 28-7-2005

Heuvelrugnieuws van vrijdag 29 juli 2005

Nassaulaan Driebergen: richting Oranjelaan vanaf Lindelaan
foto: © Renk Knol
tijd: 11.50 uur  temperatuur: 26 °C

meer foto’s van deze straat

Koningin op bezoek in Slottuintheater

ZEIST  Twee jonge cellisten, drie jazzmusici en een haar land ontvluchte koningin komen zondag 31 juli op bezoek in het Slottuintheater. De optredens in het openluchttheater achter Slot Zeist beginnen om 13.30 uur en zijn gratis te bezoeken.

Twee getalenteerde broers uit Zeist openen de middag om 13.30 uur. Immanuel en Ephraïm van IJzerlooij spelen beiden cello. Ephraïm studeert aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, Immanuel begint zijn muziekstudie dit najaar. Ze vertolken onder meer werken van Brahms en Bach, en Immanuel speelt een eigen compositie op zijn zelfgebouwde cello.

Om 14.30 uur verschijnt La Violou in het Slottuintheater voor de kindervoorstelling. Deze Koningin van Eenvoudige Komaf (in het dagelijks leven Loutje Bosch geheten) is uit haar vaderland en koninkrijk verdreven en is op zoek naar een nieuwe hofhouding. Die zal ze samenstellen uit de kinderen in het Slottuintheater…

Tot besluit van de middag treedt rond 15.30 uur het Joost Zoeteman Trio op. Gitarist Joost Zoeteman, violiste Aili Deiwiks en contrabassist Dion Nijland spelen swingende Hot Club de France-muziek en enkele jazzstandards. Dit trio treedt op in de tuin van Slot Zeist.
Deze voorstelling in het Slottuintheater is gratis te bezoeken. Maar een bijdrage in de melkbussen is hartelijk welkom! Het Slottuintheater staat in de tuin van Slot Zeist en is te bereiken via het witte bruggetje aan de achterkant van Slot Zeist, in Zeist. Meer informatie via telefoonnummer (030)6910465 of op www.slottuintheater.nl. De volgende voorstelling is een kindervoorstelling door Martin Forget op 3 augustus.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 30 juli 2005

Hoofdstraat 147 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12.20 uur  temperatuur: 21 °C

meer foto’s van deze straat

SP actief in Heuvelrug

HEUVELRUG  Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in de nieuwe gemeente Heuvelrug doet ook de SP mee. Het is voor het eerst in het Heuvelruggebied dat de SP daar actief is. Op de ledenvergadering in september wordt de kandidatenlijst en het programma vastgesteld.
Utrechts Nieuwsblad 30-7-2005

Heuvelrugnieuws van zondag 31 juli 2005

Lindelaan Driebergen: richting Hoofdstraat vanaf Nassaulaan
foto: © Renk Knol
tijd: 11.15 uur  temperatuur: 16 °C

meer foto’s van deze straat

Circus in Slottuintheater

ZEIST In het Slottuintheater is het woensdag 3 augustus tijd voor circus. De bekende clown Mart-O gaat eindelijk solo optreden. Om 14.30 uur begint hij, in het openluchttheater achter Slot Zeist, en iedereen mag gratis naar hem komen kijken.

De clown Mart-O werkt al heel lang voor een groot circus. Hij verkoopt de kaartjes, ruimt de olifantendrollen op en zorgt goed voor de dieren. Maar hij wil meer. Optreden in de circustent Solo! Hij is best grappig maar hij heeft een heel groot probleem, hij heeft last van plankenkoorts: trillende benen, een kloppend hart, zwetende handen. Hij wil graag auditie doen. Hoe raak je als artiest met talent die vervelende angst voor het publiek kwijt? Misschien kan dat publiek hem hierbij juist wel helpen! Circus Solo is de vijfde familievoorstelling van Martin Forget. In deze voorstelling besteedt Martin veel aandacht aan decor en kostuums. Door gebruik van technische snufjes komt het toneel tot leven. Hierdoor heeft Circus Solo een bijzondere sfeer.

Deze voorstelling in het Slottuintheater is gratis te bezoeken. Maar een bijdrage in de melkbussen is hartelijk welkom! Het Slottuintheater staat in de tuin van Slot Zeist en is te bereiken via het witte bruggetje aan de achterkant van Slot Zeist, in Zeist. Meer informatie via telefoonnummer (030)6910465 of op www.slottuintheater.nl .