Gemeente heeft gefaald met communicatie in ‘Engweg-kwestie’

De manier waarop de gemeente Driebergen is omgesprongen met het verstrekken van informatie rond de bouwprocedure van een omstreden woning aan de Engweg, laat zeer te wensen over. Dat is, samengevat, de conclusie dat mr. R.J. Lievaart op verzoek van de gemeenteraad naar de ‘Engweg-kwestie’ heeft uitgevoerd.
Stichtse Courant 1 juli 2004

Draagvlak voor MALDD blijkt steeds minder aanwezig

Het draagvlak voor een samenvoeging van de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen (MALDD) blijkt steeds minder aanwezig te zijn. Na Leersum heeft nu ook Amerongen zich bij een enquete in meerderheid uitgesproken voor een andere herindelingsvariant: de combinatie WAL (Wijk bij Duurstede, Amerongen en Leersum). Opnieuw staat deze uitkomst haaks op het onderzoek van GS. Volgens de provincie is MALDD de meest optimale variant.
Stichtse Courant 1 juli 2004

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Stormschade

De zomerstorm die vorige week door het KNMI met alarmerende berichten werd aangekondigd, bleek nogal mee te vallen. Toch moest de brandweer op de Emmalaan enkele zware takken verwijderen.
Stichtse Courant 1 juli 2004

Harmonie Aurora blaast uit na zeer druk seizoen

In het muziekcentrum van harmonie Aurora vond zaterdag de afsluiting plaats van een zeer druk seizoen waarin vele optredens verzorgd werden bij diverse evenementen.
Stichtse Courant 1 juli 2004

In hart en nieren nog altijd brandweerman

Vrijdagmiddag bracht een driemanschap van de Driebergse brandweer een bezoek aan een inmiddels bejaarde oud-collega. Het betrof de heer Joop Douma (84) die nu in Huize Beukenstein woont en destijds een ijzerwarenzaak aan de Traaij had. Douma is van 1940 tot 1973 actief geweest voor de Driebergse brandweer.
Stichtse Courant 1 juli 2004

Driebergse Heidetuin scoort goed maar Doornse Helenaheuvel nog beter

Met haar beschrijving van de Helenaheuvel in Doorn heeft Olga Kelder uit Rotterdam de hoofdprijs gewonnen in de VVV-actie ‘Mijn fraaiste plekje’.
Stichtse Courant 1 juli 2004

D66 vindt dat MALDD tegenwicht moet bieden aan stedelijke ambities van buurgemeenten

De lokale afdeling Doorn en Driebergen van D66 vinden dat de nieuwe fusiegemeente MALDD tegenwicht moet bieden aan de stedelijke ambities van buurgemeenten. Dat blijkt uit een visie die Liesbeth Reitsma en Ton Figtinger (allebei D66-raadslid in Driebergen en Doorn) gisteren aan het Heuvelrugberaad hebben aangeboden.
Stichtse Courant 1 juli 2004

Uilenkamp vierde het 25 jarig bestaan

Zaterdag vierden de bewoners van Uilenkamp het feit dat 25 jaar geleden de wijk werd gebouwd.
Stichtse Courant 1 juli 2004

Exotische pasar malam moet groot integratiefeest worden

Landgoed De Horst in Driebergen vormt vandaag, morgen en overmorgen het decor voor de Pasar Malam Provincie Utrecht. De pasar malam wordt georganiseerd door Wout Nijland die ook pasars organiseerde in Leiden, Doorn en Zeewolde. Hij is daarmee de grootste organisator geworden van Oosterse evenementen.
Utrechts Nieuwsblad 2 juli 2004

Heuvelrugnieuws van zaterdag 3 juli 2004

Traaij Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.55 uur 

meer foto’s van deze straat

11e editie Dwergpop

Vanmiddag is om half twee op het seminarieterrein de elfde aflevering van het Dwergpopfestival van start gegaan. Het festival is gericht op jongeren tussen de 16 en 25 jaar en wordt ook door dezelfde leeftijdsgroep georganiseerd. Hoewel er af en toe een korte fikse bui valt is het weer toch zodanig dat het geen belemmering hoeft te zijn het festival te bezoeken. En dat kan de hele avond nog.

Heuvelrugnieuws van zondag 4 juli 2004

Hoofdstraat Driebergen: richting Zeist vanaf De Horst
foto: © Renk Knol
tijd: 10.40 uur 

meer foto’s van deze straat

Digitaal referendum geeft ook geen uitsluitsel

Aan het door DriebergenNet georganiseerde ‘digitale referendum’ over de gemeentelijke herindeling hebben 99 personen deelgenomen. Elf formulieren waren ongeldig vanwege dubbel stemmen of geen inwoner van Driebergen zijn. Van de 88 geldige formulieren waren er 43 voor een zelfstandig voortbestaan van Driebergen. De resterende 45 stemmen gingen naar het opgaan van Driebergen in een MALDD-gemeente. De uitslag van het referendum is ter kennis gebracht van de gemeenteraad en het college van b&w van Driebergen. De aanbiedingsbrief is hieronder afgedrukt.

 

Aan de gemeenteraad van Driebergen
Aan het college van b&w van Driebergen

Driebergen, 4 juli 2004-07-04

Geachte gemeenteraadsleden, geacht college,

Hierbij bied ik u de uitkomst aan van het ‘digitaal referendum’ dat DriebergenNet heeft gehouden over de gemeentelijke herindeling.
Gedurende zes weken hebben 99 personen hun mening kenbaar gemaakt. Daarbij waren 11 formulieren ongeldig (dubbel gestemd of andere woonplaats dan Driebergen), zodat uiteindelijk 88 geldige stemmen werden uitgebracht.
Op de stelling
De gemeenteraad moet besluiten dat:

 • Driebergen zelfstandig moet blijven
 • Driebergen zich moet aansluiten bij de gemeenten Amerongen, Doorn, Leersum en Maarn
 • gaven 43 personen aan dat de gemeente zelfstandig moet blijven en 45 personen willen dat Driebergen opgaat in een MALDD-gemeente.

  Graag wil ik hier nog op merken dat in het gehele herindelingsproces het begrip ‘draagvlak’ een centrale rol vervult. Nergens wordt gesproken over een raadsmeerderheid of andere democratische meerderheden. Blijkbaar is draagvlak meer dan een meerderheid.

  Dat ‘draagvlak’ centraal staat is niet verwonderlijk omdat het in Nederland gebruikelijk is dat bij ingrijpende besluiten gestreefd wordt naar een breed draagvlak. Ook al is er een parlementaire meerderheid, dan wordt dat niet voldoende geacht om een ingrijpend besluit te nemen. De regering zet in dat soort gevallen alles in het werk om ook een substantieel deel van de oppositie achter het besluit te krijgen.

  In de besluitvorming rond het herindelingsproces op de Heuvelrug is er geen sprake van een ‘draagvlak’ zoals bedoeld. Overal is de besluitvorming gebaseerd op nipte meerderheden. Ook de gehouden volksraadplegingen laten deze nipte verschillen zien..

  Er kan dan ook niet anders geconcludeerd worden dat er voor een gemeentelijke herindeling op de Utrechtse Heuvelrug geen draagvlak is. Er is slechts sprake van een ‘nipte parlementaire meerderheid’ om tot herindeling over te gaan.

  Het is daarom beter de besluitvorming met twee jaar uit te stellen en die tijd te gebruiken om wel een draagvlak te creëren. Een heringedeelde Heuvelrug waar rond de vijftig procent voorstander van is, maar waar ook rond de vijftig procent tegenstander van is, lijkt een ongewenste polarisatie op te leveren. Daarom uitstel van de besluitvorming, temeer daar genomen besluiten zogoed als niet teruggedraaid kunnen worden.

  Met vriendelijke groet,
  Renk Knol

  Heuvelrugnieuws van maandag 5 juli 2004

  Hoofdstraat Driebergen: richting Zeist vanaf Parklaan
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.20 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Rotaract Club ‘t Stichtse steekt handen uit de mouwen

  Begin 2004 is, op initiatief van diverse Rotary Clubs uit de regio, de jongerenclub Rotaract ’t Stichtse ontstaan. Als eerste project hebben de 9 enthousiaste leden van Rotaract Club ’t Stichtse een dagje flink geklust op kinderboerderij ’t Woelige Nest te Driebergen. Op de site www.rotaract.nl/stichtse stellen de leden zich voor.

  Overeenkomst burgemeesters met calamiteitenzender RTV Utrecht

  De burgemeesters van alle gemeenten in de provincie Utrecht en de Utrechtse commissaris van de Koningin hebben een in overeenkomst met RTV Utrecht nieuwe afspraken gemaakt over het informeren van burgers in crisissituaties. Een nieuw convenant was onder meer nodig omdat het inroepen van Radio M Utrecht als calamiteitenzender in een aantal gevallen niet goed is verlopen.

  In Nederland is de persvrijheid gegarandeerd. Maar in crisissituaties kunnen de minister-president, een commissaris van de Koningin of een burgemeester de (regionale) omroep gebruiken voor belangrijke mededelingen aan het publiek. Daarnaast blijft de omroep zijn journalistieke taak vervullen.
  Het convenant biedt vooral de burgemeesters als opperbevelhebber tijdens rampsituaties de mogelijkheid RTV Utrecht in te schakelen als calamiteitenzender. In uitzonderlijke gevallen kan ook de commissaris van de Koningin van deze mogelijkheid gebruik maken.
  Zowel bij het incident in 2002 met een lekkende wagon op het spooremplacement in Amersfoort als bij de dijkverschuiving in Wilnis is 2003 verliep de inschakeling van de calamiteitenzender niet vlekkeloos. Met de nieuwe afspraken, die tot stand zijn gekomen door samenwerking tussen gemeenten, RTV Utrecht, brandweer, politie, geneeskundige hulverlening en de provincie, is de kans hierop aanmerkelijk verkleind.

  Geuren van wierook, Indisch eten en poffertjes smelten samen op pasar

  De geur van wierook vermengd met die van verse poffertjes. De pasar malam, die afgelopen weekend werd gehouden op landgoed De Horst in Driebergen, werd een exotisch feest met een Hollands tintje. Ellen Tolsma doet verslag van de pasar die als gevolg van het weer minder bezoekers trok dan waar op was gehoopt.
  Utrechts Nieuwsblad 5 juli 2004

  Heuvelrugnieuws van dinsdag 6 juli 2004

  Hoofdstraat Driebergen: thv Kerkplein
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.00 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Libellen kijken op Heidestein

  Op zondag 11 juli is er om 14.00 uur op landgoed Heidestein gelegenheid te wandelen onder begeleiding van natuurgidsen van het IVN Heuvelrug en Kromme Rijn om de aanwezige libellen eens beter te bekijken.

  Heidestein is nu een bosrijk gebied, maar een dikke honderd jaar geleden bestond het voornamelijk uit heide en kale zandvlaktes, net als grote stukken van de toenmalige omgeving. Vanaf het wat later gebouwde theehuis, dat nog steeds bestaat, was door gebrek aan bomen de piramide van Austerlitz goed zichtbaar. Aan het begin van de vorige eeuw keerde de heer De Wetstein Pfister terug uit Nederlands-Indië en verwierf het gebied stukje bij beetje. Er werden bospercelen van grove den en douglas aangelegd en vijvers gegraven die nog steeds worden gevoed door een natuurlijke bron. Een kanaaltje verbindt deze waterpartijen.

  Vanuit het oogpunt van de libellen zijn de vijvers en het kanaaltje interessant, water is immers hun ’kinderkamer’. Libellen hebben een bijzondere levensloop en daarin is water onmisbaar: afhankelijk van de soort, leven zij als larve enkele maanden tot meerdere jaren onder water. Na die tijd zal de larve op een zonnige ochtend het water uitgaan en de larvehuid afwerpen. Het is dan een insect met twee paar vleugels. Tijdens de wandeling zullen we zeker de verlaten larvehuidjes vinden. Als we geluk hebben kunnen we zien hoe een larve uit de huid kruipt en vlak boven de waterspiegel als een prachtige libel aan een plant te drogen hangt. Wellicht zien we ook de befaamde paringswielen. Verschillende biotopen herbergen verschillende soorten libellen die specifiek in dat milieu voorkomen. Op voelselarme gronden als hier op de Utrechtse Heuvelrug leven veel soorten libellen. Soorten die we waarschijnlijk zullen ontmoeten zijn: de viervlek, de gewone oeverlibel, watersnuffel, de keizerlibel, pantserjuffers en zwarte heidelibellen.

  De IVN-gidsen zullen de libellen niet vangen, neem een verrekijker mee om ze op een afstandje goed te kunnen bekijken. Tijdens de wandeling wordt een gedeelte van Heidestein bezocht dat voor honden niet toegankelijk is.
  De wandeling duurt ongeveer twee uur en start om 14.00 uur aan de Prinses Margrietlaan / Hoogkanje in Zeist bij ANWB-paddenstoel 21315. Aan het eind van de wandeling is er tegen een vrijwillige bijdrage koffie en thee beschikbaar, en is er de mogelijkheid om wat na te praten met de gidsen. Deelname is gratis en u hoeft zich niet van te voren aan te melden.

  Accountant kijkt of overschot Driebergen eenmalig is of niet

  Is het nu toeval dat Driebergen na fikse bezuinigingen ineens geld overhoudt of is er iets anders aan de hand: rekent het dorp zich arm? Die vraag werd donderdagavond uitgebreid besproken in de vergadering van de gemeenteraad.

  Wethouder Klijnhout verklaarde het overschot van 2,4 miljoen door onverwachte meevallers. Progressief Driebergen gelooft dat niet zomaar en diende een motie in waarin het gemeentebestuur wordt verzocht om de gemeenteaccountant te laten onderzoeken of het overschot incidenteel is of blijvend.
  Nieuwsbode 6 juli 2004

  Raad op de bres voor Nix

  In de gemeenteraad was weinig begrip voor het bestuur van de SWD dat in de ogen van de raad zich te snel wil ontdoen van de Nix. Een motie waarin wordt gedreigd de subsidie aan de SWD te korten met het percentage dat bedoeld is voor jeugd- en jongerenwerk werd met 15 tegen 2 stemmen aangenomen.
  Nieuwsbode 6 juli 2004

  Heuvelrugnieuws van woensdag 7 juli 2004

  Hoofdstraat Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.20 uur 

  meer foto’s van deze straat

  19 t/m 25 juli operafestival in Beauforthuis

  Na de succesvolle start in 2003 is er dit jaar wederom een operafestival in het Beauforthuis te Austerlitz. De Young London Opera zet 5 maal Mozarts Don Giovanni op de planken. Zij hebben het stuk verplaatst van Mozarts tijd naar de Londense theaterwereld, rond het jaar 1900 – garantie voor een laat-Victoriaans broeierig sfeertje dat u zal verrassen. Young London Opera staat onder regie van Matthew Lane wiens naam rijzende is in de UK. Dirigent is de Nederlander Stefan Hofkes, sinds 1996 woonachting in Engeland en artistiek leider en dirigent van een drietal Londense orkesten. Maar er is nog meer….
  Op de woensdag staat de Arabische opera Ibn Sina van Michiel Borstlap centraal. Michiel zal vertellen over zijn belevenissen bij het schrijven van deze opera voor de schatrijke sjeik van de oleistaat Qatar. Een aantal zangers zullen de belangrijkste aria vertolken en er worden video-opnamen vertoond.
  Vol trots zullen kondigt het Beauforthuis de wereldpremière aan van de Pocket Opera’s van één van Nederlands meest vooraanstaande componisten: Arne Werkman.
  En ook dit jaar zijn er weer schitterende kinderworkshops waar kinderen zelf een opera kunnen spelen, met verkleedpartijen, decorstukken en noem maar op! Verder is er een opera-regieworkshop en een masterclass zang.

  zomer-opera-festival: Mozarts Don Giovanni en meer
  19 – 25 juli 2004 Don Giovanni
  19 20, 22, 24 juli: 20.00 uur (inleiding 19.15) Don Giovanni
  25 juli matinee, 15.00 uur (inleiding 14.30) Don Giovanni

  Ibn Sina – Michiel Borstlap
  21 juli; 14.00 uur symposium Ibn Sina 20.15 uur: aria:s Ibn Sina

  Arne Werkman Pocket Opera’s
  24 juli; 13.30 uur

  regieworkshop Matthew Lane
  20 juli, 11 – 15 uur

  kinderworkshop met Hans Belderbos
  21 en 23 juli, 11 – 13 uur workshop
  25 juli 12.00 – 12.30 uur uitvoering

  masterclass zang olv Joke de Vin en Hans Zomer
  22 juli, 11 – 15 uur

  Heuvelrugnieuws van donderdag 8 juli 2004

  Hoofdstraat Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 11.00 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Kruising Hogesteeg/Parklaan krijgt voorlopig geen verhoogd plateau

  Er komt voorlopig geen verhoogd plateau op de kruising Hogesteeg/Parklaan. Het college van B&W wilde de aanleg van dit plateau combineren met de vervanging van de riolering op de Parklaan om kosten te besparen, maar de gemeenteraad heeft hier donderdag een stokje voor gestoken omdat het college verzuimd zou hebben de bewoners te informeren.
  Stichtse Courant 8 juli 2004

  Gevluchte Papua’s assisteren op de Pasar Malam

  Eén groot integratiefeest. Dat moest de Pasar Malam, die het afgelopen weekend op landgoed De Horst plaatsvond, volgens organisator Wout Nijland worden. Voor twee gevluchte Papua’s is dat in elke geval gelukt: ze zijn slechts enkele weken geleden in Nederland gearriveerd en hebben tijdens de drie Pasardagen volop geassisteerd bij de vele werkzaamheden.
  Stichtse Courant 8 juli 2004

  Nieuwe onderwijsvorm nu ook in Driebergen-Rijsenburg

  De Stichting Iederwijs Nederland zal eind augustus ook in Driebergen met een school met 24 leerlingen in de leeftijd 4 tot 18 jaar van start gaan. Dit gebeurt op het landgoed De Horst.
  Stichtse Courant 8 juli 2004

  Fietsers hebben voorrang

  Afgelopen week zijn de voorrangregels op de Driebergse rotondes gewijzigd. Fietsers op de rotonde hebben nu ook voorrang.
  Stichtse Courant 8 juli 2004

  Fatima Bich-Bich cum laude geslaagd

  Studente Fatima Bich-Bich die in het kader van haar studie aan Hogeschool de Horst onderzoek deed naar de toegankelijkheid van welzijnsvoorzieningen voor Marokkanen en Turken is cum laude geslaagd.
  Stichtse Courant 8 juli 2004

  Raad wil precies weten waar het overschot vandaan komt

  Progressief Driebergen (PDR) heeft vorige week donderdag met een vrijwel raadsbreed gesteunde motie afgedwongen dat een onderzoek wordt ingesteld naar de herkomst van het overschot van 2,5 miljoen op de gemeentelijke jaarrekening 2003.

  Het college van B&W had eerder aangegeven dat dit enorme overschot ‘incidenteel’ is en vooral veroorzaakt wordt door onverwachte meevallers. PDR-fractievoorzitter Wim Zoet hield een lang betoog om die zienswijze te bestrijden. Volgens Zoet is meer dan een half miljoen van het overschot het gevolg van ‘te hard remmen’ door de gemeente. Door een strakker beleid (waar de raad zelf op aangedrongen had) is er veel geld overgebleven. Op zich is dat volgens Zoet te prijzen maar het beleid is volgens hem doorgeschoten waarvan kwetsbare groepen het slachtoffer worden.
  Stichtse Courant 8 juli 2004 

  Brand na blikseminslag

  Tijdens een kort maar hevig onweer sloeg vanavond de bliksem in bij Hoofdstraat 262. De brandweer was massaal uitgerukt (ook al omdat ze in de buurt aan het oefenen waren). De brand beperkte zich echter toch een schuurtje naast de boerderij.

  Heuvelrugnieuws van vrijdag 9 juli 2004

  Nassaulaan Driebergen: richting Traaij vanaf Lindelaan
  foto: © Renk Knol
  tijd: 11.10 uur 

  meer foto’s van deze straat

  SWD zoekt nog docenten voor het nieuwe cursusjaar

  Voor het komend cursusjaar 2004-2005 is de SWD nog op zoek naar een docent streetdance, die bij voorkeur op maandagmiddag van 15.45-16.30 uur en van 16.45-17.45 uur les wil geven aan kinderen van respectievelijk 5 t/m 7 jaar en 8 t/m 10 jaar.

  Voor ouders met baby’s zoeken wordt een docent gezocht voor de cursus “Kleine nootjes op de zang”, een cursus zingen, spelen en bewegen. Tenslotte is de SWD op zoek naar een docent Spaans die op dinsdagavond en/of vrijdagavond de cursus Spaans voor de gevorderde cursist (converstatielessen o.a.) kan verzorgen. Meer informatie bij Vilja Smit, stafmedewerker, tel 0343-523001 (na 22 juli).

  Heuvelrugnieuws van zaterdag 10 juli 2004

  Traaij Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.30 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Zeist aast op station Driebergen voor eigen ontwikkeling

  Station Driebergen-Zeist wordt station Zeist. Tenminste als het aan de gemeente Zeist ligt. Die wil bij een fusie van Driebergen met de Heuvelruggemeenten het station inlijven.

  Daartoe moet een grenscorrectie tussen beide gemeenten plaatsvinden. Volgens Zeist heeft de nieuwe gemeente niet de voor het stationsgebied vereiste daadkracht omdat de nieuwe gemeente zich vooral wil richten op natuurbeheersing en minder op bedrijvigheid. Dit schrijft de gemeente Zeist in een brief aan de provincie. Burgemeester Bloemen van Driebergen was niet bereikbaar voor commentaar.
  Utrechts Nieuwsblad 10 juli 2004

  Heuvelrugnieuws van zondag 11 juli 2004

  De Engh Driebergen: vanaf Engweg
  foto: © Renk Knol
  tijd: 11.15 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Heuvelrugnieuws van maandag 12 juli 2004

  Lindelaan Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 11.20 uur 

  meer foto’s van deze straat

  IVN themamiddag: Waterleven in sloot en plas

  Aan het begin van de zomer wemelt het onder het wateroppervlak van sloot en plas van het nieuwe ‘onzichtbare’ leven. Onder leiding van de natuurgidsen van IVN Heuvelrug en Kromme zal zondag 18 juli bij Champ’Aubert in Driebergen een tipje van de sluier opgelicht worden.

  Gewapend met schepnet en microscopen kan jong en oud de diversiteit van watervlo tot geel gerande watertor bekijken. Om het een en ander goed te laten verlopen zal er in groepen worden gewerkt. Vanaf 14.00 t/m 15.30 uur zal er elk half uur een groepje op onderzoek gaan. Eerst vangen en dan bekijken. Bijna onnodig te vertellen dat de IVN-instructietuin rond het “Bakhuis” er met uiteenlopende plantensoorten in volle glorie bij ligt en natuurlijk ook te bewonderen zal zijn. De themamiddag start om 14.00 uur bij het bakhuis van Champ’Aubert (bij de kinderboerderij), Boterbloem 1 in Driebergen. Deelname is gratis en u hoeft zich niet van te voren aan te melden.

  Rectificatie

  In het bericht van 8 juli over een brand bij Hoofdstraat 262 stond vermeld dat de brandweer in de buurt aan het oefenen was. Dit is onjuist. Het moet zijn dat de brandweer ook bij een blikseminslag bij Hoofdstraat 57 aanwezig was.

  Heuvelrugnieuws van dinsdag 13 juli 2004

  Traaij Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.35 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Pink Panthers verjaart vandaag

  Vandaag bestaat Rugbyclub The Pink Panthers precies twintig jaar. Reden voor voorzitter Cees Blok om zich voor te bereiden op het zilveren jubileum. Dan moet het ledental van 135 verdubbeld zijn en het eerste team in de eerste klas spelen. De club komt voort uit de rugbypoot van de sportvereniging van de mariniers uit Doorn.
  Nieuwsbode 13 juli 2004

  Koffieconcert

  De pianiste Klaartje van Katwijk speelde op het eerste ‘zomerzondagkoffieconcert’ in de Maranathakerk. Zij speelde vooral romantische werken waaronder enkele stukken van haar oudoom Klement Slavicky.
  Nieuwsbode 13 juli 2004

  Heuvelrugnieuws van woensdag 14 juli 2004

  Bosstraat Driebergen: thv Catharijnestraat
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.50 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Gemeenten op Heuvelrug pakken waterbeheer gezamenlijk aan

  Omdat ze alle op de flank van de Heuvelrug liggen en omdat water zich niets aantrekt van gemeentegrenzen gaan de gemeenten Driebergen, Doorn, Leersum en Amerongen met Hydron Midden-Nederland en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen een waterplan voor dit deel van de Heuvelrug opstellen.

  Maarn doet aan dit plan niet mee omdat het aan de andere kant van de waterscheiding ligt. Het waterschap zal de trekker te zijn voor dit waterplan.
  In het Heuvelruggebied komt water in verschillende gedaantes voor. Grondwater wordt opgepompt uit diepere lagen en gebruikt voor de drinkwaterbereiding. Vuil water gaat via de riolering naar de zuiveringsinstallatie en wordt na zuivering geloosd op het oppervlaktewater. Regenwater stroomt via de riolering, via het land of de ondergrond naar het oppervlaktewater.
  Bij het beheer van water zijn veel instanties betrokken, zoals diverse diensten van de gemeente, de provincie, het waterschap en het drinkwaterbedrijf. Om het water effectief te beheren, is een goede samenwerking tussen de betrokken partijen noodzakelijk. Deze partijen kunnen de doelen die voor het waterbeheer worden nagestreefd en de maatregelen die nodig zijn vastleggen in een waterplan. Om tijdens het opstellen van het waterplan niet alleen theoretisch bezig te zijn wordt gelijktijdig gewerkt aan concrete projecten, zoals onderzoek naar de mogelijkheden om regenwater weer te infiltreren in de Heuvelrug in plaats van af te voeren naar de Kromme Rijn.
  De komende decennia liggen er belangrijke opgaven op het gebied van het waterbeheer. Het klimaat verandert, de zomers worden droger, de winters natter. Op landelijk niveau is er veel aandacht voor deze ontwikkelingen. In het Nationaal Bestuursakkoord Water zijn daar afspraken over gemaakt. Zo hebben gemeenten met dit akkoord zich verbonden om waterplannen op te stellen. Daarnaast speelt Europa een steeds belangrijker rol in de regelgeving. Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water wordt ons land straks afgerekend op de mate waarin we onze waterkwaliteit op orde hebben.
  Het proces om het plan op te stellen neemt zo’n anderhalf jaar in beslag. Daarvoor is een stuurgroep en een projectgroep ingesteld. De stuurgroep, waarin de bestuurders van de deelnemende instanties zijn vertegenwoordigd, stuurt het proces op hoofdlijnen aan. De projectgroep, de ambtelijke vertegenwoordiging, werkt op regelmatige bijeenkomsten aan een gezamenlijke visie op het waterbeheer en beoordeelt welke maatregelen nodig zijn om de waterhuishouding in het gebied te laten voldoen aan de visie. Adviesbureau DHV, in combinatie met bureau Broks-Messelaar Consultancy, ondersteunt de projectgroep daarbij.
  Medio 2005 zal een informatiebijeenkomst worden gehouden over het waterplan. Wie meer wil weten over het waterplan Heuvelrug kan contact opnemen met Michiel Anten of Bas de Wildt van het waterschap, tel. (030) 634 58 36.
  Voorbeelden van waterplannen van andere gemeenten zijn te vinden op www.destichtserijnlanden.nl of www.provincie-utrecht.nl

  Huisvestingsprobleem VVV opgelost

  Burgemeester en wethouders van Driebergen hebben besloten om met ingang van 1 oktober kamer 011 van het gemeentekantoor voor onbepaalde tijd te verhuren aan de VVV voor € 2164 per jaar. De VVV is nu nog gevestigd in het kantoor van de Rabobank maar kon voor die locatie de huur niet meer opbrengen.

  Bloemen is ‘not amused’ over nieuws stationgebied

  Burgemeester Bloemen van Driebergen zegt zich enorm overvallen te voelen door de gemeente Zeist omdat het college van b&w van Zeist in een brief aan de provincie schrijft het stationsgebied graag te willen inlijven.

  De gemeente Zeist denkt beter dit gebied beter te kunnen ontwikkelen dan een eventuele nieuw te vormen Heuvelruggemeente. Bloemen is ontstemd omdat Driebergen en Zeist jarenlang overlegden over de toekomst van het stationsgebied. In dat overleg is nooit gesproken over een grenscorrectie.
  Utrechts Nieuwsblad 14 juli 2004

  Heuvelrugnieuws van donderdag 15 juli 2004

  Oranjelaan Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.10 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Minister werkt niet mee aan gesplitste aansluiting

  De minister heeft er even over nagedacht, maar dan toch een besluit genomen: ze wil geen medewerking verlenen aan de gesplitste aansluiting. Een afschrift van een brief hierover van de minister aan gedeputeerde Mik zal morgen aan de raadsleden van Driebergen worden toegezonden. Daarin staan ook de beweegredenen van de minister vermeld.
  Heuvelrug Nieuws 15 juli 2004

  Hoogleraren vinden het belachelijk dat De Baak in Driebergen ruimte biedt aan ‘IederWijs’

  De hoogleraren Wim Groot, Henriëtte Maarssen van den Brink en Bernard van Praag, vinden het belachelijk dat De Baak in Driebergen huisvesting beschikbaar stelt voor een school die de nieuwe onderwijsmethode ‘IederWijs’ hanteert. Volgens de hoogleraren zijn kinderen die aan deze leermethode worden onderworpen gedoemd om sociale drop-outs te worden.
  Stichtse Courant 15 juli 2004

  Brand in voormalig schoolgebouw

  Deze week moest de brandweer uitrukken voor een brand in het voormalige schoolgebouw aan de Arnhemsebovenweg waar nu de Ita Wegmanstichting is gevestigd. De brand was snel onder controle.
  Stichtse Courant 15 juli 2004

  Rechtswinkel voorziet nog steeds in behoefte

  Uit het onlangs verschenen jaarverslag van de Rechtswinkel Driebergen blijkt dat er nog steeds behoefte is aan deze instelling. Het spreekuur werd vorig jaar door 283 mensen bezocht.
  Stichtse Courant 15 juli 2004

  Indianenfeest bij kinderdagverblijf

  Kinderdagverblijf De Kleine Wereld organiseerde onlangs het jaarlijkse zomerfeest met dit keer indianen als thema.
  Stichtse Courant 15 juli 2004

  Heuvelrugnieuws van vrijdag 16 juli 2004

  Hoofdstraat Driebergen: Wildbaanpark
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.00 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Driebergse VVV moet verhuizen

  De VVV in Driebergen verhuist per 1 oktober naar het gemeentekantoor aan de Bosstraat. De huur voor haar huidige kantoor kon de VVV niet meer opbrengen omdat de gemeente vorig jaar de subsidie stop zette.
  Utrechts Nieuwsblad 16 juli 2004

  Heuvelrugnieuws van zaterdag 17 juli 2004

  Park Welgelegen Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.00 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Riem de Wolff ging door zonder broer Ruud

  Zes jaar was Riem de Wolff toen hij vanuit Indonesië naar Driebergen kwam. Hier richtte hij met zijn broer Ruud The Blue Diamonds op. Zijn 45-jarig artiestenjubileum vierde hij begin juli met een concert in Doorn. De plek waar het allemaal ooit begon. Ellen Tolsma heeft een interview met hem.
  Utrechts Nieuwsblad 17 juli 2004

  Heuvelrugnieuws van zondag 18 juli 2004

  Faunalaan Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 11.50 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Geen noodweer, wel mooie lucht in Driebergen

  Het noodweer dat gisteren vanuit het zuidwesten van Nederland over het land trok, bracht in Driebergen alleen maar veel regen. Deze keer geen afgerukte takken of ontwortelde bomen maar wel een zeer duistere hemel waarin de onweersbui zich zeldzaam scherp aftekende.

  Heuvelrugnieuws van maandag 19 juli 2004

  Traaij Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.50 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Heuvelrugnieuws van dinsdag 20 juli 2004

  Lindelaan Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.35 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Schitterende start van zomeroperafestival

  Met een meer dan uitverkochte voorstelling werd gisteravond in het Beauforthuis in Austerlitz het zomeroperafestival geopend met een voorstelling van Don Giovanni van Mozart door de Young London Opera. Het festival, dat voor de tweede keer wordt gehouden, beperkt zich niet alleen tot het geven van voorstellingen, maar deze week zijn er masterclasses en workshops waarbij ook aan de kinderen is gedacht.

  Op www.operafestival.nl staat het programma van de komende week.


  Provincie houdt vast aan plan

  De provincie Utrecht houdt vast aan haar plan van een gesplitste aansluiting op de A12 bij Driebergen. Minister Peijs schreef vorige week in een brief aan gedeputeerde Ger Mik dat de gesplitste aansluiting wat haar betreft van de baan is. Samen met Driebergen, Zeist en het BRU probeert de provincie binnen enkele weken met een aangepast plan te komen.
  Utrechts Nieuwsblad 20 juli 2004

  Sprengen in Driebergen en Doorn onder de loep

  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden laat adviesbureau AquaSense vijf sprengen in Driebergen en Doorn onderzoeken. Het gaat om de sprengen Beukenstein, Grote en Kleine Kom, Koekepan-Acaciavijver, De Fles-Lekkere watertje en Hydepark. Hoet doel van het onderzoek in het inventariseren van de bestaande ecologische en cultuurhistorische waarden en het formuleren van een advies voor instandhouding en verbetering.
  Nieuwsbode 20 juli 2004

  Heuvelrugnieuws van woensdag 21 juli 2004

  Traaij Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 11.25 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Driebergen oneens met de minister

  Driebergen zal de komende jaren meer last ondervinden van verkeersopstoppingen op en rond de Hoofdstraat. Dat voorspelt de Driebergse politiek na het besluit van minister Peijs dat een gesplitste aansluiting op de A12 wat haar betreft van de baan is. Mark Petimezas sprak met Wim Zoet (PDR), Van Amerongen (CDA) en wethouder Klijnhout (VVD). Klijnhout en Van Amerongen staan positief tegenover een rondweg om Driebergen heen.
  Utrechts Nieuwsblad 21 juli 2004

  Heuvelrugnieuws van donderdag 22 juli 2004

  Binnenhof Driebergen: vanaf Traaij
  foto: © Renk Knol
  tijd: 11.20 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Draagvlak voor gesplitste aansluiting ontbreekt

  De minister sprak zich uit tegen een gesplitste aansluiting van de Hoofdstraat in Driebergen op de A12. De gezamenlijke groene groepen in Driebergen en Zeist voelen er ook niets voor. Tijdens de inspraakavonden bleek al dat een belangrijk deel van de Driebergse bevolking de gesplitste aansluiting ook niet ziet zitten.

  En vandaag laten de Driebergse ondernemers in een ingezonden brief in de Stichtse Courant weten dat het niet doorgaan van die gesplitste aansluiting bij hen ‘in goede aarde is gevallen’. Ondanks het volledig ontbreken van draagvlag gaan de provincie Utrecht, het BRU en de gemeenten Driebergen en Zeist toch door om hun plan alsnog gerealiseerd te zien in plaats van zich te focussen op de echte bottleneck in het gebied, namelijk de spoorwegovergang die nu nog gelijkvloers is en waarvan velen zeggen dat een ongelijkvloerse kruising de sleutel is tot de oplossing van de verkeersproblematiek.
  Heuvelrug Nieuws 22 juli 2004

  Groene organisaties blijven zich verzetten

  Ook nu de minister zich tegen een gesplitste aansluiting heeft uitgesproken blijven de groene organisaties hun standpunt onderstrepen dat zo’n nieuwe weg er nooit mag komen. Een verbreding van de Hoofdstraat wordt minder erg gevonden dan een geheel nieuwe weg dwars door een mooi gebied.
  Stichtse Courant 22 juli 2004

  Ook tijdens de ‘bouwvak’ wordt doorgewerkt aan de nieuwe sportaccommodatie

  De bouwvakvakantie is begonnen en vele bouwwerkzaamheden liggen momenteel stil. Dit is echter niet het geval bij de nieuwbouw van Healthcenter Hoenderdaal waar nog volop bedrijvigheid heerst. Ad Bom heeft een interview met Peter Filius, manager bij de sportaccommodatie.
  Stichtse Courant 22 juli 2004

  Driebergse jongeren hebben in Roemenië opmerkelijke klus geklaard

  Zaterdag zijn een kleine dertig Driebergse jongeren teruggekeerd van een reis naar Fiscut in Roemenië. Ze hebben daar een enorme klus geklaard: een schoolgebouw dat in een deplorabele staat verkeerde is door hen volledig opgeknapt en van sanitaire ruimtes voorzien.
  Stichtse Courant 22 juli 2004

  Nieuwbouw Valkenheuvelschool komt in zicht

  Kort geleden is een aanvraag ingediend voor vrijstelling van het bestemmingsplan en een bouwvergunning van de Valkenheuvelschool aan het Jagerspad. Hiermee is weer een nieuwe stap gezet op het lange pad voor het realiseren van de nieuwbouwplannen.
  Stichtse Courant 22 juli 2004

  Heuvelrugnieuws van vrijdag 23 juli 2004

  Engweg Driebergen: thv Meenkselaan
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.40 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Heuvelrugnieuws van zaterdag 24 juli 2004

  Traaij Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.35 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Leistenen dak van Doornse monumentale ijskelder opnieuw vernield

  DOORN De historische ijskelder in Doorn is regelmatig doelwit van vandalen. Zo werden afgelopen weekend de leistenen van het bijgebouw stukgeslagen. Een flinke tegenvaller voor de vrijwilligers van de Stichting IJskelder. De gemeente Doorn, die eigenaar is van de kelder, heeft dinsdag aangifte gedaan bij de politie. Ellen Tolsma heeft een interview met Piet Bakker van de Stichting IJskelder.
  Utrechts Nieuwsblad 24 juli 2004

  Heuvelrugnieuws van zondag 25 juli 2004

  Oranjelaan Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.15 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Voorlichtingsmiddag particuliere thuiszorg

  DRIEBERGEN Eén op Eén Particuliere thuiszorg & AWBZ Thuiszorg houdt op dinsdag 17 augustus vanaf 14.00 uur een presentatie in het SWD gebouw voor ouderen en mantelzorgers uit Driebergen.

  De door ‘Eén op Eén’ te houden presentatie is er vooral opgericht, om de doelgroepen ouderen en mantelzorgers op het gebied van thuiszorg en keuzevrijheid beter voor te lichten, onder andere over wat er nu wel of niet met de AWBZ regelingen gaat gebeuren. Er is veel onzekerheid en onduidelijkheid ontstaan in de afgelopen jaren vanwege de vele berichten in de media van de regering omtrent de sterk gegroeide AWBZ uitgaven. Het kabinet heeft namelijk in de media al lang aangegeven dat er maatregelen worden genomen om deze groei te beheersen. De AWBZ wordt daarbij teruggebracht tot de kern: alleen de onverzekerde zorg (zoals langdurige opname in een instelling) en een aantal echte zorgfuncties die bij mensen thuis geboden worden, worden straks alleen nog uit de AWBZ vergoed.

  Een andere doelstelling van de presentatie van ‘Eén op Een’ is de onbekendheid onder de doelgroepen ouderen en mantelzorgers dat bij AWBZ geïndiceerde zorg er geen verschil bestaat tussen Eén op Eén thuiszorg of de reguliere thuiszorg. Behalve dat Eén op Eén er ook nog eens Particuliere Thuiszorg naast levert en in tegenstelling tot de reguliere thuiszorg wel 24 uur zorg levert en alles daartussenin. De hulpvrager kan dus zelf kiezen en vrijblijvend informatie inwinnen voor extra zorg naast de AWBZ geïndiceerde zorg.
  Tijdens de presentatie wordt de informatie ook op een concrete wijze gebracht met voorbeelden en praktijksituaties uit de thuiszorg. Bovendien is er een extraatje: de bezoekers maken kans op twee uur gratis persoonlijke verzorging. Het Eén op Eén adviesteam zal ook aanwezig zijn voor het kunnen beantwoorden van individuele vragen.

  Heuvelrugnieuws van maandag 26 juli 2004

  Dokter Hermansstraat Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 9.45 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Raadslid mijmert in de zomertijd

  DRIEBERGEN  Raadslid Ellen van der Plas (CDA) heeft haar raadswerk van het afgelopen jaar in de gemeenteraad van Driebergen eens op een rijtje en op papier gezet. Haar bevindingen zijn gepubliceerd op de website van het CDA-Driebergen.

  Behalve de werkzaamheden en resultaten in haar ‘eigen’ commissie, evalueert ze ook een aantal punten die in de andere commissies speelden. Wellicht is dit initiatief voor andere raadsleden aanleiding om ook zoiets te doen. In een dualistisch stelsel past haar overdenking heel goed naast het burgerjaarverslag dat door de burgemeester wordt gepubliceerd.

   

  Raadslid mijmert in de zomertijd

  Het dorpsleven van een raadslid
  Wat is er allemaal gebeurd en wat gebeurt er toch allemaal! Het is zo veel dat je je soms afvraagt ‘kan het niet wat minder?’ Ons dorp bruist! Boeiend, dat wel! En spannend, ook dat!
  ‘We krijgen een rustig nieuw jaar’ zei ik in december, een bevriend raadslid glimlachte glunderend en zei ‘dat had je gedacht!’
  Vorig jaar ging ik 170 keer de deur uit vanwege raads- of fractiewerk, het jaar daarvoor was het bijna 200 keer (volgens de agenda’s)! Het aantal was dus aflopend, vandaar die gedachte?.
  En ja hoor, het bevriende raadslid heeft gelijk! Geen rustig jaar dus! Zo heb je je boeltje weer netjes opgeruimd of het volgende onderwerp dient zich al weer aan!
  Goed gevulde enveloppen glijden regelmatig door de brievenbus, dan maar weer lezen, vergaderen en nog eens en nog eens en nog eens, in een cyclus van zes weken, met af en toe een vergadering extra.
  Daarnaast de contacten met inwoners, van sporters tot ouders, van ouderen tot jongeren! Helemaal prettig, alhoewel … dat is ook niet altijd waar, soms krijg je gewoon op je kop!
  Kom je de mopperaars tegen – waar dan ook – dan ga je toch met een onprettig gevoel weer naar huis. Vaak kun je ook goed uitleggen waarom zaken zo zijn of gaan, een ‘sorry’ is dan weer je deel!

  Sporters – ze houden je bezig

  Heel veel zijn er in ons dorp, gelukkig maar! Van voetballers tot handballers enzovoort! Hoe meer er gesport wordt des te beter voor de gezondheid!

  De plaats van de sportvelden van nu – De Woerd – komt volop in de discussie als de minister bepaalt dat de gesplitste aansluiting doorgaat. Dan moeten de velden (deels) verhuizen, er is al over nagedacht, geloof me! Of het spreekwoord ‘verhuizen kost bedstro’ dan op gaat, valt te betwijfelen. In ieder geval wachten we met grote spanning op de beslissing van de minister!

  De herbouw van de sporthal is inmiddels aardig gevorderd, de komende winter gaat die weer in gebruik! Helaas wel iets later dan gedacht, het zal 1 januari worden. De verzelfstandiging van de sporthal wordt een paar jaar uitgesteld.

  Veel verenigingen hebben ondertussen voor hun leden een tijdelijk onderdak weten te vinden, nog even en dan kunnen ze weer terug.

  Het zwembad: dat is een ander verhaal. Daar gaat verzelfstandiging niet door, dat is al duidelijk. Er is geen bedrijf te vinden dat het zwembad kan beheren voor minder geld! Het kón alleen maar duurder worden! Binnenkort verwachten we van het college een voorstel over de toekomst van het bad, daarbij gaat het dan vooral om het geld. Er moet veel bij, er is achterstand opgelopen! Willen we niet betalen dan is sluiting een optie, maar wie wil dat? En nu maar hopen dat het bestuur van het zwembad wil aanblijven!

  Bezuinigen – zo maar een greep eruit

  De Seniorenvoorlichter is ‘wegbezuinigd’. Zij is vier jaar geleden aangesteld, iedereen wilde dat kennelijk. Maar bij de voorstellen tot bezuinigen kwam ook deze post naar voren. Invulling van een dergelijke functie is geen wettelijke taak, met andere woorden de gemeente krijgt er geen bijdrage voor van het rijk. Het was dus luxe! En alle luxe is wegbezuinigd, ook bij de WVG – wet voorzieningen gehandicapten –, en het leerlingenvervoer – voor kinderen die buiten ons dorp naar een bijzondere of speciale school gaan. Maar, oh, oh, wat komt dat allemaal hard aan! Kort geleden is er zelfs een actiecomité opgericht door ouders die nu een groter deel zelf moeten betalen voor het vervoer van hun kind, ook daar is het gemeentelijke deel ingetrokken. Sommige ouders weigeren nu hun kind naar een speciale basisschool te doen. Het rommelt dus in dat gebied!

  De grote veranderingen door de Wet Werk en Bijstand hebben ook op dat terrein onrust gebracht. Wel is het zo dat iedereen na vijf jaar op bijstandsniveau te hebben geleefd (tussen de 23 en 65 jaar), de langdurigheidstoeslag krijgt. Dat bedrag varieert van € 324,– tot € 462,– per jaar – afhankelijk van de samenstelling van de huishouding. Zelf hebben we nog in het kader van armoedebestrijding de Drie Regelingen, daaruit kunnen mensen op minimumniveau en 10% daarboven, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen krijgen of vergoeding voor de aanschaf van een computer voor schoolgaande kinderen en dergelijke. Voor chronisch zieken , gehandicapten en personen boven de 65 jaar – met een minimuminkomen – is een speciale tegemoetkoming, zij kunnen de premie declareren bij Sociale Zaken voor een extra ziektekostenverzekering – de Compleet Polis. Het moet wel allemaal aangevraagd worden, dat wel, terwijl we eigenlijk minder formulieren zouden krijgen. Maar ja, het moet nou eenmaal wel controleerbaar zijn.

  Alle gesubsidieerde instellingen moesten 5% bezuinigen – dat doet pijn. De besturen moeten met grote inzet zien hoe ze dat kunnen bereiken. Doordat er veel met vrijwilligers wordt gewerkt is het ook niet zo eenvoudig om bijvoorbeeld met minder personeel te werken.

  De gemeente heeft budgetcontracten met de instellingen. We moeten secuur nagaan wat we willen en waar we geld voor over hebben, met andere woorden wat koop je in en wat kost dat dan. Na goed overleg moet er linksom of rechtsom een oplossing komen! Juist deze maand is de nieuwe subsidieverordening aangenomen. De oude was van 1997.

  Uit een andere portefeuille dan de mijne – maar wel een mening

  Van een heel grote bezuiniging op onderhoud van ruimte en groen ben ik me helemaal gek geschrokken! Het ging om € 85.000,–. Hoe vul je dat in?

  Voorbeelden : om de twintig jaar worden bijvoorbeeld struiken vervangen, het voorstel luidde om dan maar gras in die vakken te zaaien en onkruid wieden tussen de struiken, dat zou ook niet meer gebeuren. Gras maaien? Ook minder vaak doen! Het onderhoud van de bomen? Ook minder! Strepen op de weg? Ook minder bijhouden enz.enz. Willen wij inwoners dat? Luidt dit niet de verloedering van ons dorp in? Tot grote verbazing van velen heeft de CDAfractie tegen dit besluit gestemd, D66 ging daar met ons mee. De meerderheid van de raad heeft dus ingestemd met het voorstel. Maar nu de grote verrassing! Er zou een werkgroep worden gevormd met deskundigen om de exacte bezuinigingen aan te wijzen. Die werkgroep is flink geschrokken van de gevolgen en heeft een ander voorstel gedaan. Resultaat daarvan: een deel van het eerdere besluit wordt teruggedraaid en er komt een ander voorstel! Pak van m’n hart!

  En dan een overschot over 2003! – ook een andere portefeuille!

  Ruim twee miljoen Euro (Euri?) is overgehouden, zo blijkt uit de jaarrekening – het financiële stuk waarin tot en met de laatste cent van een jaar alles staat genoteerd.

  ‘Wat krijgen we nou’ denk je dan, eerst bezuinigen en dan dit! Ogenblikkelijk krijg je dan ook opwellingen van ideeën over wat je ermee zou kunnen doen! Maar mispoes, zo werkt dat niet. Er zijn onvoldoende spaarpotten (voorzieningen) voor een flink aantal zaken, bij herhaling heeft de accountant daarop gewezen, dus … er lag een voorstel van het college voor. Enfin u heeft het waarschijnlijk al gelezen : we mogen er niet zo maar mee doen wat we zouden willen. De definitieve besteding van het geld – voor welke voorziening dan wel een potje komt, wordt wat later besloten. Stilletjes hopen we dat het niet allemaal eenmalige meevallers zijn en dat er toch nog iets kan wat ook nodig is!

  Jeugd- en jongerenwerk

  De voortzetting van het jeugd- en jongerenwerk in het gebouw NiX aan de Engweg heeft op dit moment de volle aandacht. Juist tijdens de laatste raadsvergadering (1 juli) heeft de CDAfractie een motie ingediend om daar druk op te zetten. De medewerking van de SWD om de cijfers te overleggen – en daarmee de problematiek duidelijk te maken – krijgt bepaald niet de schoonheidsprijs. Het college stond min of meer met de rug tegen de muur. De eerste cijfers zijn net binnen, maar het is nog onvoldoende. De motie is gesteund door vijftien van de zeventien raadsleden, daar was ik heel blij mee!

  Wat mijzelf betreft durf ik te schrijven : vakantie is wel verdiend! En in augustus gaan we weer verder! Er is meer dan genoeg te doen – de agenda is al weer aardig gevuld. Dus 2004 een rustig jaartje? Bepaald niet!

  Bel me of mail me als u wat wilt weten of hebt, maar heel even niet! Tenzij het echt dringend is.

  Ellen van der Plas-Emondt

  telefoon 51 35 64 – mailadres info@victorie.nl

  Tot 9 jaar wachten op huurwoning

  DRIEBERGEN  Inwoners van Driebergen en Doorn maken nauwelijks kans op een sociale huurwoning in het eigen dorp. Dat blijkt uit het jaarverslag van woningbouwvereniging Heuvelrug Wonen.

  Zestig procent van de vrijgekomen woningen wordt toegewezen aan woningzoekenden van buiten de regio Zuidoost. Volgens Heuvelrug Wonen het gevolg van het nieuwe systeem van woonruimteverdeling. Ellen Tolsma praat erover met Bertus Doest, voorzitter van het Huurderscollectief en Leen Doeve van Heuvelrug Wonen.
  Utrechts Nieuwsblad 27 juli 2004

  Uitbreiding van Kunstgildehuis

  LEERSUM  De bouwvakkers genieten momenteel dan wel van de vakantie, maar momenteel wordt nog wel hard gewerkt aan de uitbreiding van het Leersumse Kunstgildehuis aan het Kerkplein. De werkzaamheden gebeuren door een tiental leden van Het Kunstgilde onder leiding van kunstenaar Cees Swieten, de ontwerper van de schapen op de rotonde voor het politiebureau aan de Rijksstraatweg. Jacques van Willigenburg praat met hem.
  Utrechts Nieuwsblad 27 juli 2004

  Jan Lam met vervroegd pensioen

  DOORN  Na een werkzaam leven van 42 jaar bij de PTT gaat manager J.W.Lam met vervroegd pensioen. Hij woont in Veenendaal en was zeven jaar manager op het postkantoor in Doorn. Een gesprek met hem over zijn loopbaan.
  Nieuwsbode 27 juli 2004

  Nieuwe gebruikers Twee Marken willen ècht meedoen in Maarn

  MAARN  Wie regelmatig langs het dorpshuis van Maarn komt is het misschien al opgevallen: aan de zijkant hangt van alles voor de ramen. Sinds kort zijn hier twee groepen gevestigd van Stichting Reinaerde, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Het gaat om de Actieve Ouderengroep begeleid door Teuni van Rossem en de Textielgroep met als begeleidster Henny Brouwer. Een gesprek met hen.
  Nieuwsbode 27 juli 2004

  Driebergs jeugdfestijn in laatste vakantieweek

  DRIEBERGEN  Het is prettig hem in je omgeving te hebben. Je kunt op hem bouwen en hij is te vertrouwen. Hij heeft organisatietalent, overzicht en overwicht. Dit is in het kort Cees Heuzer. Volgend jaar draagt hij al zo’n 25 jaar zijn steentje bij aan de Driebergse Speelweek. Nu is hij bij de speelweek hoofd van de technische dienst. Netty Krook praat met hem.
  Nieuwsbode 27 juli 2004

  Heuvelrugnieuws van woensdag 28 juli 2004

  Hoofdstraat Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.50 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Roemeense school opknappen uit eigen zak

  DRIEBERGEN  In veertien dagen hebben zevenentwintig Driebergse jongeren en elf begeleiders een Roemeense basisschool in het dorpje Fiscut flink onder handen genomen. De groep zorgde ondermeer voor aansluiting op de waterleiding en installatie van toiletten. De school ontbeerde deze voorzieningen tot nu toe. Verslaggever Mark Petimezas praat met de begeleiders Kees van Doorn en Lotte van Reuler.
  Utrechts Nieuwsblad 28 juli 2004

  Heuvelrugnieuws van donderdag 29 juli 2004

  Traaij Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 11.00 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Campings Heuvelrug propvol

  HEUVELRUG  Toeristen boeken massaal een last-minute vakantie op de Utrechtse Heuvelrug. De weersverwachtingen zien er deze week zo gunstig uit, dat vakantiegangers alsnog lekker weg willen in eigen land. Het gevolg: de campings op de Heuvelrug zitten propvol. Verslaggevers Ellen Tolsma en Xandra Feije spraken met een aantal campinghouders op de Heuvelrug.
  Utrechts Nieuwsblad 29 juli 2004

  Winters geeft verzet tegen badkamers niet op

  LEERSUM  Leersummer Foen Winters blijft zich verzetten tegen het landhuis met de negen badkamers aan de MC Verloopweg in Leersum dat tegenover zijn huis gebouwd en inmiddels bewoond is. Hij legt zich niet neer bij de afwijzing van zijn bezwaarschrift en verzoekt in een brief aan zo’n honderd inwoners om financiële steun voor zijn hoger beroep.
  Utrechts Nieuwsblad 29 juli 2004

  Verzet tegen moskeebouw trekt de aandacht van NieuwRechts

  DRIEBERGEN  Het verzet tegen de bouw van twee moskeeën aan de Driebergse Akkerweg heeft de aandacht getrokken van de radicale groepering NieuwRechts.

  Verslaggever Jan de Beer las op het internetforum van deze groepering onder meer dat de omwonenden geprezen moeten worden voor hun strijd tegen de moskeebouw.
  Stichtse Courant 29 juli 2004

  Moeder en zoon lopen de Vierdaagse uit

  DRIEBERGEN  Gerda en Jeroen van Daalen hebben vorige week Driebergen vertegenwoordigd tijdens de Vierdaagse van Nijmegen. Moeder en zoon hebben de wandelroute helemaal uitgelopen en waren zelfs nog tamelijk fris tijdens de intocht op de Via Gladiola.
  Stichtse Courant 29 juli 2004

  ‘Droomrit voor het Leven’ start in Driebergen

  DRIEBERGEN  Wat begon als een voorzichtig initiatief om een leuke rit te organiseren met bijzondere auto’s voor zieke kinderen is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerende happening. De vijfde rit start op zaterdag 28 augustus vanaf 10 uur bij het IVA.
  Stichtse Courant 29 juli 2004

  Lokale woningzoekenden kampen met concurrentie

  DRIEBERGEN  Verslaggever Ad Bom verdiepte zich in het jaarverslag 2003 van Heuvelrug Wonen. In het verslag komt onder meer naar voren dat de lokale woningzoekenden uit Driebergen en Doorn steeds meer concurrentie ondervinden van woningzoekenden elders uit het Utrechtse.
  Stichtse Courant 29 juli 2004

  Heuvelrugnieuws van vrijdag 30 juli 2004

  Hoofdstraat Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 11.00 uur 

  meer foto’s van deze straat

  Werkgroep Natuurlijk Zeist-West zet bloeiende bermen op CDrom

  ZEIST  Het gaat goed met de bermen in Zeist-West. In 2003 en 2004 zijn veel bloeiende bermplanten gefotografeerd die een vaste plek in de bermen en oevers hebben gekregen. Doordat de gemeente twee keer per jaar de bermen maait en het maaisel afvoert, is de bodem geschikter geworden voor bloeiende planten.

  De Werkgroep Natuurlijk Zeist-West heeft foto’s van berm- en oeverplanten op CDrom gezet. Locatie en naam van de plant worden vermeld. Op de foto’s staan de bloeiende planten vaak samen met struiken, bomen of water. Dit zijn ideale groene routes voor bijna alle dieren die hier van oorsprong horen: Egel, muis, wezel, vleermuis, libelle, vlinder, kikker, pad, salamander, bos- en stadsvogel en allerlei insecten maken gebruik van de groene routes door de wijk. Via deze routes komen dieren uit het buitengebied naar de wijk en omgekeerd. Ze vinden er beschutting, nestgelegenheid en voedsel. Door goed ecologisch beheer kunnen mensen dichtbij huis genieten van de natuur. En tegelijkertijd draagt de gemeente bij aan de instandhouding van de natuur, die steeds meer onder grote druk staat. Er is een uitleenexemplaar van de Cdrom beschikbaar als u de bloemen en hun namen wilt leren kennen. U kunt deze gratis lenen bij Nieske Sigtermans: 030-6956801.


  Bibliotheek zoekt nieuwe bestuursleden

  DRIEBERGEN  De Openbare Bibliotheek in Driebergen zoekt wegens het reglementair aftreden van enkele bestuursleden twee nieuwe bestuursleden. Het is de bedoeling dat één van hen de penningmeester gaat opvolgen; dat moet dus iemand zijn met een opleiding en ervaring in die richting.

  Belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij de voorzitter van het bestuur, de heer K. Koerts, tel. 0343-517591. Sollicitaties naar het bestuur, p/a Openbare Bibliotheek, Hoofdstraat 164, 3970 AA Driebergen.