DriebergenNet steeds vaker bezocht

Sinds haar oprichting in oktober 1998 is DriebergenNet al meer dan 100.000 keer bezocht en het aantal bezoekers neem nog steeds toe. In de eerste 26 weken van 1999 konden er 7425 bezoekers geregistreerd worden. In 2000 werd de site in de eerste 26 weken van dat jaar 17661 keer bezocht en in 2001 is er in het eerste half jaar sprake van 36745 bezoekers.

Speeltuintje wordt uit nood mobiel

Het zou eigenlijk een speeltuintje worden, maar het worden enkele inklapbare mobiele speelapparaten, die na gebruik weer keurig bij de ouders van de kinderen in de straat in huis komen te staan. De prijs die Colin van der Borg en Pim Severs op de Gemeentedag 2000 hadden gewonnen kon niet uitgereikt worden omdat omwonenden bezwaar maakten tegen de aanleg van een speeltuintje in de Oosterlaan.
Utrechts Nieuwsblad van 2 juli 2001

Nacht zonder dak is nacht zonder slaap

87 tieners sliepen afgelopen zaterdagnacht in een door hun nagebouwde krottenwijk op het terrein van Youth for Christ in Driebergen. De motivatie van de christelijke jongeren is solidariteit met de derde wereld.
Utrechts Nieuwsblad van 2 juli 2001

‘De antroposofie is uit haar ivoren toren gekomen’

Het antroposofisch Cultuur- en Congrescentrum Iona-gebouw in Driebergen heeft een nieuwe naam: Antropia. De naam is de kroon op een geslaagde zoektocht naar een nieuwe identiteit. De antroposofie is uit haar ivoren toren gekomen en wil meer integreren in de samenleving.
Utrechts Nieuwsblad van 2 juli 2001

Gebruikers over het algemeen niet ontevreden over Regiotaxi

Begin dit jaar is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de gebruikers en niet-gebruikers van de Regiotaxi in de zeven gemeenten van het Wvg-samenwerkingsverband. In dit verband werken de gemeenten Amerongen, Bunnik, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Maarn en Wijk bij Duurstede samen. Het onderzoek bestond uit een schriftelijke enquête onder alle Wvg-pashouders in de regio en (groeps-)gesprekken in AWBZ-instellingen.
Het onderzoek werd begeleid door een begeleidingscommissie waarin ook de Platforms waren vertegenwoordigd. De respons bij het onderzoek was hoog: 64%.

Slapen in plaats van schoolreisje

De peuters van de speelzaal in de Valkenheuvelschool gingen elk jaar op schoolreis. Dit jaar bleven ze echter in de gymzaal en moesten naar bed. Voor het slapen gaan was er echter een pyjamaparty.
Nieuwsbode van 3 juli 2001

Traaij wel of niet open voor fietsers

Op de agenda van het college van b&w stond gisteren weer de vraag of de Traaij wel of niet open moert zijn voor fietsers. Een paar weken terug had het college, in afwijking van het ambtelijk advies, besloten de Traaij voor fietsers af te sluiten. Hoewel in het jongste b&w voorstel er nu weer sprake is van ‘Traaij toegankelijk houden voor fietsers’, is er niet besloten. Het punt is aangehouden voor nadere informatie door de portefeuillehouder.

SWD activiteiten voor ‘thuisblijvers’ en ‘terugkomers’

Niemand hoeft zich te vervelen tijdens de zomervakantie! Voor kinderen, jongeren en volwassenen biedt de SWD gedurende twee weken een gevarieerd programma. In de week van 30 juli t/m 3 augustus kunnen basisschoolkinderen een aantal middagen toneelspelen, koken, of kijkdozen maken. De oudere jeugd kan meedoen aan een DJ-contest, tafelvoetballen, cultuurgebonden spelletjes spelen, darten, of biljarten. De volwassenen besteden aandacht aan Tsjechische componisten, Spanje en de Moren, of schilderen en tekenen. Alle deelnemers, docenten, en vrijwilligers sluiten deze week af met een gezamenlijke maaltijd en een grandioos slotfeest. Inschrijven kan nog tot uiterlijk 12 juli.

Commissie akkoord met plan Kraaybeek

De raadscommissie RO in Driebergen is gisteravond akkoord gegaan met het ontwikkelingsplan voor landgoed Kraaybeek. Voorwaarde is wel dat de omwonenden bij de plannen worden betrokken.
Utrechts Nieuwsblad van 5 juli 2001

De geschiedenis van een echte Driebergse kastelein

Jan de Beer herdenkt de onlangs overleden Gerrit Swaen. Swaen was een echte caféhouder die, samen met zijn partner Inge, café ‘Het Swaentje’ aan de Traaij uitbaatte.
Stichtse Courant van 5 juli 2001

De ‘Heren van de Koffie en Thee’ zijn getrouwd

Dick Visser en Jos van Til zijn na 14 jaar samenwonen, getrouwd. In Driebergen zijn beide heren bekend als uitbaters van de koffie- en theewinkel aan de Traaij.
Stichtse Courant van 5 juli 2001

College is kwaad over insinuaties

Het Driebergs college van b&w heeft zich kwaad gemaakt over de opmerkingen die de heer Thijn Evers (lid van het PDR-bestuur)  vorige week in de cie. RO maakte. Evers vindt dat wethouder De Vogel een aantal inbreidingsplannen over moet dragen aan een collega-wethouder omdat De Vogel, volgens Evers, mogelijk te maken zou kunnen krijgen met een belangenverstrengeling.
Stichtse Courant van 5 juli 2001

Opbrengst collecte

De collecte van de Maag Lever Darm stichting heeft in de week van 17 t/m 23 juni 7713,75 gulden opgebracht.
Stichtse Courant van 5 juli 2001

Anne eerste op het Nederlands Kampioenschap

De 9-jarige Anne van Putten werd vorige week zaterdag Nederlands kampioen bij het jeugdschaken in haar klasse.
Stichtse Courant van 5 juli 2001

Dolfijnleerlingen kunnen EHBO verlenen

Alle kinderen van groep 8 van de openbare basisschool De Dolfijn aan de Weideblomstraat zijn donderdag 28 juni geslaagd voor het diploma jeugd-EHBO-A.
Nieuwsbode van 5 juli 2001

Schoolreis naar eigen schoolplein

De kinderen van de onderbouw van basisschool De Kring bleven op het eigen schoolplein om het ‘schoolreisje’ te vieren met allerlei activiteiten. De bovenbouw ging naar het openluchtmuseum in Arnhem.
Nieuwsbode van 5 juli 2001

Woonzorgproject voor senioren

Drie partijen hebben voor de grond van ‘De Maretak’ op landgoed Kraaybeek een landschappelijke visie laten ontwikkelen. In de jaren ’80 is er voor dit terrein ooit een bouwplan ontwikkeld met verstrekkende zorgvoorzieningen in de vorm van een verpleeghuis.
Nieuwsbode van 5 juli 2001

CDA-raadsleden peilen mening over het wel of niet afsluiten van de Traaij voor fietsers

De CDA-gemeenteraadsleden Heimen Top en Ellen van der Plas peilen vanmiddag de mening van passanten over het wel of niet afsluiten van de voor-Traaij voor fietsers. Behalve een peiling is het ook een handtekeningenactie waarbij men kan aangeven voor of tegen de afsluiting voor fietsers te zijn.

Twee keer Derksen in de raad waarschijnlijk eenmalig

In de gisteren gehouden extra raadsvergadering over het rapport “Afslag Driebergen..” maakte Henk Jan Derksen bekend dat hij uit de raad van Driebergen zal treden. Om   persoonlijke redenen, gaf de oud-wethouder aan, maar natuurlijk werd er onder de vele belangstellenden op de publieke tribune gespeculeerd over de mogelijke relatie met de Roma-affaire.

Oud-wethouder Altena, indertijd collega van Derksen, was gisteravond al voor het laatst als raadslid actief. Altena zal worden opgevolgd door Wim Derksen, de vader van de straks vertrekkende Henk Jan. Voor Henk Jan zal de raadsvergadering in september zijn laatste zijn, voor vader Wim zal het de eerste zijn. Eerstvolgende op de D66-lijst is Jan Hardeman; of hij de benoeming als raadslid accepteert is nog niet bekend.

Altena noemt Romarapport broddelwerk

Hoewel het hem moeilijk over de lippen komt -naar eigen zeggen een kwestie van karakter- vindt ex-wethouder drs. Douwe Altena (CDA) van Driebergen dat het rapport ‘Afslag Driebergen’ over de Roma-affaire van geen kanten deugt. Geen wetenschappelijke onderbouwing van de conclusies, meent hij, en niet onafhankelijk tot stand gekomen. Kortom broddelwerk.
Utrechts Nieuwsblad van 6 juli 2001

Driebergen sluit Roma-affaire

Zonder politiek spektakel heeft de gemeenteraad van Driebergen gisteravond unaniem de conclusies en aanbevelingen in het onderzoeksrapport ‘Afslag Driebergen..’ omarmd en daarmee de zes ton kostende Roma-affaire afgedaan. Een interne commissie had de verziekte bestuurlijke en politieke cultuur in Driebergen onderzocht die het dorp veel geld en drie wethouders de kop heeft gekost.
Utrechts Nieuwsblad van 6 juli 2001

Heidebrand in Driebergen

In het park Groot Heidestein heeft vannacht brand gewoed. Een gebied ter grootte van 12 voetbalvelden is afgebrand. De brandweer had na een uur de brand onder controle. Voorkomen werd dat het vuur oversloeg naar het bos.
Utrechts Nieuwsblad van 7 juli 2001

Aantal voorstanders van fietsersvrije Traaij groeit

DriebergenNet heeft van 27 juni t/m 7 juli haar kijkers gevraagd hun mening te geven over de stelling “Behalve voor auto’s moet de Traaij ook afgesloten worden voor fietsers”. Diezelfde stelling is ook voorgelegd in de periode van 27 februari t/m 9 maart en vorig jaar in de periode van 20 t/m 26 augustus. In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven.

periode eens oneens geen mening aantal
respondenten
20/8 t/m 26/8 50% 50% 0% 22
27/2 t/m 9/3 55% 43% 3% 40
27/6 t/m 7/7 59% 38% 3% 61
Hoewel deze mini-enquetes geen wetenschappelijke waarde hebben mag toch wel voorzichtig de conclusie getrokken worden dat kijkers naar DriebergenNet in toenemende mate voorstander zijn van afsluiting van de Traaij voor fietsers.

Schade op Heidestein valt mee

De brand die van vrijdag op zaterdagnacht heeft gewoed in natuurgebied Groot Heidestein heeft minder swchade aangericht dan aanvankelijk werd gedacht. I.p.v. 12 hectare is er ongeveer 1,5 hectare afgebrand.
Utrechts Nieuwsblad van 9 juli 2001

CDA-peiling bevestigt uitkomsten mini-enquêtes DriebergenNet

De afgelopen vrijdag gehouden peiling onder passanten op de Traaij (over het wel of niet afsluiten van de Traaij voor fietsers) door de CDA-raadsleden Heimen Top en Ellen van der Plas, bevestigt het beeld dat naar voren kwam uit de mini-enquêtes van DriebergenNet over datzelfde onderwerp. De raadsleden ondervroegen bijna 180 passanten (evenveel voetgangers als fietsers). 64% daarvan gaf te kennen voor afsluiting van de Traaij voor fietsers te zijn en 36% tegen afsluiting. In de DriebergenNet enquête waren deze cijfers respectievelijk 60% en 40%.

Gortdroog gras verandert in grote vlammenzee

Uitgebreid verslag van de brand in het natuurgebied van Groot Heidestein.
Nieuwsbode van 10 juli 2001

Herinrichting Traaij in voorjaar 2002

De Traaij kan op dit moment nog niet worden afgesloten ,omdat de werkzaamheden nog niet afgerond zijn en omdat er nog een formele procedure rond de verkeersbesluiten loopt. Het college van b&w zal in augustus een definitief standpunt innemen over de afsluiting van de Traaij. Om draagvlak voor de plannen te creëren, zal naast een werkgroep een klankbordgroep worden samengesteld met hierin vertegenwoordigers van 3VO, de Fietsersbond, het Gehandicaptenplatform (PPGD), de ondernemersvereniging (ODC) en de hulpdiensten.
Stichtse Courant 20010712

Traaij kan voorlopig niet dicht

De omleiding is zo goed als klaar, maar de Traaij kan voorlopig niet afgesloten worden. Reden zijn verschillende juridische procedures van de Driebergse Apotheek tegen de afsluiting. “We voelen ons in het nauw gedreven, zowel letterlijk als figuurlijk,” zegt apotheker E. van Gogh.
Utrechts Nieuwsblad van 11 juli 2001

Ontwikkelingsplannen kunnen verder uitgewerkt worden

Het college van b&w heeft een gunstig advies van de raadscommissie RO gekregen om verder te gaan met de planontwikkeling voor het landgoed Kraaybeek, het achterterrein bij Beukenstein en de locatie van de Ursulinen.
Stichtse Courant van 12 juli 2001

Nieuwe wijkbeheerder AWV

Met ingang van 2 juli is Norman Vliet (40) gestart als wijkbeheerder van de woningstichting AWV. Een gesprek met hem.
Stichtse Courant van 12 juli 2001

Juf Trudy vertrekt naar Sint Maarten

Juf Trudy van de onderbouwgroep van Jenaplanschool De Kring nam afscheid omdat zij samen met haar man les gaat geven op een basisschool op Sint Maarten.
Stichtse Courant van 12 juli 2001

Bazaar Beukenstein groot succes

Afgelopen zaterdag werd een bedrag van 4750 gulden ingezameld voor de aanschaf van parasols en een geluidsinstallatie voor de soos van Beukenstein.
Stichtse Courant van 12 juli 2001

Ontwikkeling terrein Manger Cats

Naar aanleiding van het wijkbezoek van b&w praat de Stichtse Courant met gebruikers van percelen waarover ‘geruchten’ gaan dat er wat anders zal komen.
Stichtse Courant van 12 juli 2001

Bewoners Zuiderplantsoen ruimen overtollig groen op

Afgelopen zaterdag hebben bewoners van het Zuiderplantsoen het plantsoen veilig en onkruidvrij gemaakt. Dit, na herhaalde verzoeken aan de gemeente om dit te doen.
Stichtse Courant van 12 juli 2001

Ontwikkelingsplan wijkscholen

Nadat in februari de raad afzag van de stichting van een clusterschool is er begonnen met het maken van een ontwikkelingsplan voor de vorming van wijkscholen. Een interview met onderwijsambtenaar Evert van Dijk en Erik van Bergen, adviseur E&S groep. Zij maken deel uit van de werkgroep die de plannen ontwikkelt.
Stichtse Courant van 12 juli 2001

Loolaan blijft vrij van drempels

Er komen geen drempels en middengeleiders op de Loolaan. Die toezegging deed wethouder De Vogel gisteravond aan een tegenstribbelende gemeenteraad. Ook een aantal geplande drempels in Driebergen-Noord staat op losse schroeven. De Traaij blijft voorlopig 50km-weg.
Utrechts Nieuwsblad van 13 juli 2001

Geen parkeerplaats gemeentepersoneel

De gemeenteraad is gisteren niet akkoord gegaan met een voorstel een deel van het parkeerterrein achter het gemeentekantoor voor ambtenaren te reserveren. Wel akkoord ging de raad met een halfpipe voor de jeugd, een kunstgrasveld voor korfbalclub Dalto en een extra subsidie voor de kinderboerderij.
Utrechts Nieuwsblad van 13 juli 2001

Vakantie en DriebergenNet

In verband met vakantie, maar ook in verband met weinig aanbod,  zullen de nieuwspagina’s en de agendapagina’s van DriebergenNet de komende twee weken niet aangevuld worden. Vanaf 27 juli zullen de dagelijkse updates hervat worden.
Heuvelrug Nieuws 16 juli 2001

Eindfeest Zonheuvelschool op allereerste vakantiedag

Afgelopen zaterdag waren in Driebergen overal groepjes schoolkinderen te zien. De kinderen waren leerlingen van groep 8 van Zonheuvelschool. Ze waren op vossenjacht.
Nieuwsbode van 17 juli 2001

De Horst inspiratiebron voor managers

Behoedzaam buigt de Baak, Management Centrum van VNO-NCW, zich over de toekomst van het landgoed De Horst in Driebergen. Eind april kocht de Baak het landgoed van Stichting Kerk en Wereld. De werkgeversvereniging wil op het 23 hectare tellende terrein een kenniscentrum opzetten. Managers, jong en oud, kunnen er straks leren.
Utrechts Nieuwsblad van 19 juli 2001

Driebergen-Rijsenburg op de 10e plaats duurste woongemeenten in Nederland

Dit staat te lezen in een onderzoek dat verricht is door drs. Eddy Haket onder 504 gemeenten. Haket is medewerker van de vakcentrale Unie MHP.
Stichtse Courant van 19 juli 2001

Gevaarlijke boom omgehakt

Vorige week woensdag dreigde een boom aan de Parkweg gevaar op te leveren tijdens stormvlagen. De brandweer kapte de boom uit voorzorg om.
Stichtse Courant van 19 juli 2001

Madeleine Ingenhousz trad op als zangeres

In het kader van een serie zomerconcerten van de Werkgroep Kunsten trad Madeleine Ingenhousz afgelopen zondag op als zangeres. Ingenhousz is vooral bekend als dirigent van grote koorwerken.
Stichtse Courant van 19 juli 2001

Verlengde Traaij blijft vijftig kilometerzone tot 2003

Er is discussie ontstaan of de Verlengde Traaij een 50-km grens zal behouden of veranderd zal worden in een 30km zone. Voorlopig blijft het 50km. Als in 2003 rioleringswerkzaamheden plaatsvinden zal het opnieuw bekeken worden.
Stichtse Courant van 19 juli 2001

Regiotaxi bij helft klanten onbemind

Bijna de helft van de doelgroep (43%) maakt geen gebruik van de regiotaxi. De belangrijkste reden die wordt aangevoerd is dat de regiotaxi vaak niet op tijd komt. Ook zijn er klachten over de telefooncentrale. In de helft van de gevallen vraagt de centralist niet naar speciale vervoerswensen.
Utrechts Nieuwsblad van 20 juli 2001

Kindopvang aan Engweg mag blijven

De Raad van State heeft bepaald dat de voormalige school aan de Engweg in gebruik mag blijven als kinderdagverblijf. Met de uitspraak heeft de hoogste bestuursrechter de buren Van Donselaar en Van der Kooi in het ongelijk gesteld. Zij waren van mening dat het gebruik als kinderdagverblijf in strijd is met het bestemmingsplan.
Utrechts Nieuwsblad van 20 juli 2001

Rob Wiersma: ‘Jongeren goed aanspreekbaar’

Een half jaar is hij nu aan het werk in Driebergen, de jeugdopbouwwerker Rob Wiersma. Het jeugdhonk Nix vindt hij een prachtig gebouw en met de hangjongeren in Driebergen valt het heel erg mee. “Ik heb aangegeven dat ik best wil blijven,” zegt Wiersma. Anthon Keuchenius heeft een interview met hem.
Utrechts Nieuwsblad van 23 juli 2001

Zomerschool is halverwege

Voor de derde maal is dit jaar tijdens de zomermaanden juli en augustus de Stichtse Zomerschool georganiseerd voor 50-plussers. Stichting Welzijn Driebergen, Welzijn Ouderen Doorn en Welzijnszorg Maarn-Maarsbergen zorgden weer voor een aantrekkelijk programma.
Utrechts Nieuwsblad van 24 juli 2001

“Verrek, ik ben getrouwd!”

Jos van Til en Dick Schipper, ‘De heeren van de koffie en thee’, zijn getrouwd op 2 juli in jachtslot De Mookerheide te Molenhoek. Wendy en Marjon Schipper waren de getuigen. Een interview met Jos en Dick.
Utrechts Nieuwsblad van 24 juli 2001

Twee weken renoveren door reisgezelschap uit Driebergen’

Afgelopen zaterdag kwam de Driebergse groep jongeren uit Roemenië terug. Daar hadden ze de afgelopen veertien dagen aan de renovatie van schoollokalen van een school in Arad gewerkt.
Utrechts Nieuwsblad van 24 juli 2001

Met de professor valt niet te spotten

Het is beschaafd rustig in het zaaltje van gebouw De Vijver in Driebergen, waar de Stichtse Senioren Zomerschool zijn intrek heeft genomen. Ongeveer 30 ouderen zitten er voor de cursus ‘Waarden en normen in deze tijd’ van prof dr L. Laeyendecker.  Een sfeerverslag door Margriet Hunfeld.
Utrechts Nieuwsblad van 25 juli 2001

Lagere lokale lasten dan berekend in Driebergen Rijsenburg

Het vorige week in de Stichtse Courant geplaatste hoofdartikel als zou de gemeente Driebergen op de tiende plaats staan met betrekking tot de hoogte van de lokale lasten, blijkt onjuist. Herberekening toont aan dat Driebergen op de 54ste plaats staat.
Stichtse Courant van 26 juli 2001

Positieve inspraak Loolaanbewoners

De op 18 juli gehouden informatie- en inspraakavond over de herinrichting van de Loolaan is een bijzonder prettige avond geworden. Bewoners schroomden niet hun bezwaren en suggesties naar voren te brengen. Ze kregen gehoor bij wethouder De Vogel en gemeenteambtenaar Gijs Schaap.
Stichtse Courant van 26 juli 2001

Oversteek voorrangs-fietspad Drieklinken nu definitief

De eerste opzet voor de oversteek van het fietspad op de Drieklinken bleek niet te voldoen. Na enkele proeven zijn er nu definitieve voorzieningen aangebracht.
Stichtse Courant van 26 juli 2001

Aanloop tot verbouwing gemeentekantoor

De rechtervleugel van het gemeentehuis ziet er ontvolkt en desolaat uit. Het materieel van de afdeling financien is verhuisd naar de bovenetage van de ABNAMRObank. Zeker een half jaar zullen daar 30 ambtenaren hun werkzaamheden verrichten.
Nieuwsbode van 26 juli 2001

Teus van Ee sluit groentewinkel

Teus van Ee is een begrip in Driebergen. Per 1 augustus is de naam een begrip geweest. Na 66 jaar gaat deze groente- en fruithandel sluiten. De winkel aan de Traaij gaat tegen de vlakte en de daardoor vrijkomende 250 m2 wordt gebruikt voor de uitbreiding van het Kruidvat. Teus en zijn vrouw gaan binnenkort rentenieren. Netty Krook heeft een interview met Teus en zijn vrouw.
Nieuwsbode van 26 juli 2001

Renovatie van Sparrendaal start in secretariskamer

Deze week is een voorzichtige start gemaakt met de renovatie van Sparrendaal. Begonnen wordt met de secretariskamer en daarna af en toe een kamer. Na februari wordt begonnen met het grote werk.
Nieuwsbode van 26 juli 2001

Kerkorgel bespelen op Open Monumentendag

Tijdens de Open Monumentendag op 8 september is het mogelijk tussen 10 en 17 uur het kerkorgel van de gereformeerde kerk vrijgemaakt “De Bron” te bespelen. Het kerkorgel is een zogenaamd wit Batz orgel en heeft de status monument. Voor de liefhebbers van het bespelen van orgels een unieke kans. Geinteresseerden die willen spelen kunnen contact opnemen met Arjen Wiersma 0343 521198

Heuvelrug en Kromme Rijn verbeeld

Buitenplaatsen op de Heuvelrug en langs de Kromme Rijn. Dat is het thema van een expositie in het Leersumse Gildehuis. De leden van het Leersumse Kunstgilde laten een keur aan buitenplaatsen en landschappen zien in allerlei technieken. Open: 10.00 tot 16.00 uur; in het weekend van 14 tot 16 uur; Kerkplein 10 te Leersum.
Utrechts Nieuwsblad van 27 juli 2001

KvK wil aanpak bedrijfsproblemen in regio

De Utrechtse KvK wijst lokale politieke partijen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart op knelpunten voor het bedrijfsleven in de regio. Deze zijn opgenomen in een ‘Politiek Manifest Gemeenteraadsverkiezingen’. Voor Driebergen wordt ondermeer vermeld: “Handhaving van een aantrekkelijk centrumgebied is van cruciaal belang voor de leefbaarheid van Driebergen.

Aanbevolen wordt herijking van de inrichting van het openbaar gebied, veiligheid en parkeren alsmede de verlevendiging van het sfeervol winkelen op de Traaij; De Kamer vindt het zorgelijk dat op de doorgaande Hoofdstraat verkeerstechnisch gezien vaak sprake is van een chaos. Bij het stationsgebied moeten nieuwe bedrijven en kantoren ontwikkeld worden.”
Utrechts Nieuwsblad van 30 juli 2001

Doorstroom mensen met handicap

De Sociale Werkvoorziening Zeist heeft vorig jaar goede resultaten behaald met de doorstroom van werknemers naar het reguliere bedrijfsleven. Zo goed dat de wachtlijst van gehandicapten die bij SWZ aan de slag willen, binnen een half jaar gehalveerd is tot 28 personen. Elf mensen vonden een baan in het bedrijfsleven.
Utrechts Nieuwsblad van 31 juli 2001

SWD houdt eigen versie van Dag van Vrijwilliger

Op initiatief van de SWD is door een klein comité voor zaterdag 8 september een wandelspeurtocht georganiseerd binnen het kader van het Internationale Jaar van de Vrijwilliger. De speurtocht is bestemd voor die vrijwilligers die een band hebben met de SWD. Deze dag heeft dus een andere intentie dat de dag die op 22 september door de gemeente wordt georganiseerd.
Nieuwsbode van 31 juli 2001

Bovenbaas

De 83-jarige Drieberger de heer Oerlemans heeft voor de 15e keer de Vierdaagse van Nijmegen gelopen.
Nieuwsbode van 31 juli 2001