Netelenbos heeft veel uit te leggen

Nu het kabinet duidelijk heeft uitgesproken het bestaande spoor tussen Utrecht en Arnhem te handhaven, en dus af te zien van spoorverdubbeling, heeft de regering vooral een hele reeks vragen opgeworpen, die schreeuwen om een helder antwoord. Het kabinetsstandpunt lijkt in strijd met de bestuurlijke en mobiliteitsdoelstelling die ze zelf heeft geformuleerd. Jos Steenhouder maakt een analyse.
Utrechts Nieuwsblad van 1 juli 2000

Dwergpop: paraplu’s en hip publiek

Het was of de duvel ermee speelde. Vorig jaar had de stichting Dwergpop een feesttent laten aanrukken, nadat het Driebergse popfestival een aantal keer flink in het water was gevallen. Toen werd het prachtig weer. Dit keer besloot de organisatie weer op een openluchtfestival te gokken. Maar terwijl zaterdagmiddag de eerste akkoorden werden aangeslagen, begon het zachtjes te spetteren. Mede door de regen viel de opkomst tegen.
Utrechts Nieuwsblad van 3 juli 2000

Bongerd zwaait Albert Wessels uit

Wie het Algemeen Dagblad van vrijdag 30 juni goed gelezen heeft stootte op een advertentie van het team van basisschool De Bongerd, waarin gemeld werd dat “Een heer van stand” afscheid neemt van deze school. Met deze heer van stand werd Albert Wessels bedoeld die met ingang van het volgende schooljaar met de VUT gaat. En zo’n afscheid gaat niet ongemerkt voorbij. Marijke Wieringa doet verslag van het afscheidsfeest.
Nieuwsbode van 4 juli 2000

HSL-declaratie van 1,2 miljoen gulden

1,2 miljoen gulden heeft het tot nu gekost. De gemeente Maarn heeft fors geïnvesteerd in rapporten, onderzoeken en tunnelstudies om de hogesnelheidslijn en de A12 zo goed mogelijk op elkaar afgestemd te krijgen. Nu het kabinet heeft besloten af te zien van de hogesnelheidslijn naar Duitsland zit Maarn met een dubbele kater.
Utrechts Nieuwsblad van 6 juli 2000

De Valkenheuvel wint schoolschaak kampioenschap

Afgelopen zaterdag werd voor de eerste maal het schoolschaakkampioenschap voor alle basisscholen uit Doorn en Driebergen georganiseerd door de schaakvereniging Doorn-Marlet Driebergen. De Valkenheuvel werd kampioen; twee teams van Dolfijn werden tweede en derde.
Stichtse Courant van 6 juli 2000

Aurora-muzikant gehuldigd

In het Auroragebouw werd maandag Hans Kleijburg in het zonnetje gezet omdat hij al 25 jaar lang zijn muzikale bijdrage levert aan de harmonie. Voorzitter Derksen overhandigde hem de ‘erespeld’ en de bijbehorende oorkonde.
Stichtse Courant van 6 juli 2000

‘Driebergs station moet hoe dan ook aangepakt worden’

“We blijven hameren op de standpunten die we eerder hebben kenbaar gemaakt: het station zal hoe dan ook aangepakt moeten worden”. Dat zegt wethouder Douwe Altena (CDA) in reactie op het kabinetsbesluit om definitief af te zien van een spoorverdubbeling tussen Arnhem en Utrecht.
Stichtse Courant van 6 juli 2000

Sportlaan is te kwetsbaar

De bewoners van de Sportlaan in Driebergen maken zich grote zorgen over de toekomst van hun straat. De straat, die niet zo’n goede naam heeft in Driebergen, heeft een heel eigen sfeer waar de bewoners heel trots op zijn. De komst van een paar nieuwe wagens bij het al bestaande woonwagenkamp heeft gezorgd voor een verandering. De belangenvereniging Sportlaan maakt zich zorgen. Een gesprek.
Nieuwsbode van 6 juli 2000

‘Geen zin in bestuurlijk rusten’

Hij heeft een hekel aan mensen die het burgemeesterschap van een kleinere plaats louter en alleen gebruiken als springplank. Voorlopig blijft het voor de nieuwe, ambitieuze burgemeester van Driebergen, Hein Bloemen, dus standplaats Driebergen. Op de vraag of hij de post toch niet een beetje als een opstapje ziet, zegt hij: “Laat me eerst maar eens beginnen”.
Utrechts Nieuwsblad van 7 juli 2000

Bloemen volgt Van Rappard op

De Arnhemse CDA-wethouder Hein Bloemen (50) is gisteren benoemd tot burgemeester van Driebergen-Rijsenburg. Bloemen volgt per 1 september R. Ridder van Rappard op (ook CDA), die op 1 juli afscheid nam. Het vertrek van Bloemen wordt in de Arnhemse politiek alom betreurd. De wethouder van volksgezondheid en milieu en openbare werken geldt als een belangrijk bestuurder.
Utrechts Nieuwsblad van 7 juli 2000

Nieuwe belbus brengt ouderen van deur tot deur

Belbus plus is eerder deze week met een spiksplinternieuwe knalgele bus van start gegaan Mensen met een handicap en 55+ ers kunnen er elke dag van deur tot deur uitstapjes mee maken.
Utrechts Nieuwsblad van 8 juli 2000

H. Bloemen beantwoordt aan profiel

Met de benoeming van Hein Bloemen haalt Driebergen voor het eerst een burgemeester in huis met bestuurservaring in een grotere gemeente. “Het is de doorgroeier die we zochten. Ik verwacht niet dat hij hier tot zijn pensioen zal blijven zitten,” aldus wethouder Henk Jan Derksen.
Utrechts Nieuwsblad van 8 juli 2000

Commissie voor Champ laatste kans

Een commissie van wijze mensen gaat het komende kwartaal kijken of sociaal-cultureel centrum Champ’Aubert in Driebergen toch nog levensvatbaar is. Al tweemaal opperde de gemeentelijke afdeling welzijn de 80.000 gulden subsidie aan Champ’Aubert stop te zetten. Een motie van N. Schravesande (PDR) om het besluit tot 1 november uit te stellen kreeg de steun van de VVD en een meerderheid van D66.
Utrechts Nieuwsblad van10 juli 2000

Driebergen loopt achter bij woningtoewijzing

De gemeente Driebergen heeft haar achterstand bij de toewijzing van huisvesting aan statushouders niet kunnen verkleinen. De achterstand is nog verder opgelopen. Dit blijkt uit gegevens van het BRU.
Nieuwsbode van 11 juli 2000

Hendrick de Keyser mag Sparrendaal kopen

In de gemeenteraad van 6 juli j.l. is ingestemd met de verkoop van Sparrendaal aan de Vereniging Hendrick de Keyser. die zo spoedig mogelijk 3,2 miljoen beschikbaar zal stellen voor restauratie en renovatie.
Nieuwsbode van 11 juli 2000

Juf Annemarijn gaat reis om de wereld maken

Margriet Schouten heeft een interview met Juf Annemarijn van de Jenaplanschool De Kring, die afscheid nam om een wereldreis te gaan maken.
Stichtse Courant van 13 juli 2000

Akkerweg: geen moskee in woonwijk

De gemeente Driebergen en bewoners van de Akkerweg reizen morgen af naar de Raad van State in Den Haag. Inzet van de zoveelste juridische strijd zijn de barakken waar Driebergenaren van Turkse en Marokkaanse afkomst samenkomen voor gebed, gesprek en een spelletje kaart. Het zal niet de laatste rechtszaak zijn.
Utrechts Nieuwsblad van15 juli 2000

Winkeliers houden het voor gezien

Meer Traaij-winkeliers dan anders stoppen de bedrijfsvoering. Oorzaken zijn leeftijd, personeelsgebrek en het nieuwe belastingstelsel. Twee bakkers, een groenteboer, een stoffenwinkel, een verfzaak, een onderdelenzaak en een kantoorboekhandel houden er na dit seizoen mee op. Ze doen hun zaak over aan anderen, verhuren hun pand of sluiten gewoon de deuren.
Utrechts Nieuwsblad van15 juli 2000

Publicatie collegebesluiten met een week vervroegd

Op verzoek van Digitale Pers Driebergen heeft het college van b&w besloten haar besluiten de woensdag direct na de collegevergadering te publiceren. Hierdoor kunnen burgers en pers een week eerder op de hoogte gesteld worden van de collegebesluiten.

Autovrije zondag in Driebergen

Evenals vorig jaar zal ook dit jaar, op 24 september, Driebergen zich scharen in de rij van gemeenten die een autoloze zondag kennen. De Bosstraat, de Van Beijenlaan, de Jachtlaan, de Lindelaan, de Meenkselaan en Welgelegenlaan zullen zijn afgesloten. Voor meer informatie: Johan de Roo, tel. 0343-512752 of www.autovrijezondag.nl
Stichtse Courant van 20 juli 2000

Van visie naar realiteit: deelafsluiting van de Traaij

Het lijkt erop dat, na jarenlange plannenmakerij, visies uit het verleden concreet gestalte gaan krijgen. In de gemeentelijke informatierubriek werd bekend gemaakt dat voorbereidende besluiten zijn genomen voor een gedeeltelijke afsluiting van de Traaij. Tegen deze maatregelen kan officieel nog beroep aangetekend worden.
Stichtse Courant van 20 juli 2000

ODC verzet zich tegen negatieve berichtgeving over de Traaij

Onder de alarmerende kop “Winkeliers houden het voor gezien” publiceerde Het Utrechts Nieuwsblad zaterdag j.l. een artikel over de situatie van de winkelbedrijven aan de Traaij. Namens het bestuur reageert vice-voorzitter ODC Han Roeten” “Ik vind dat er zeer ondoordachte uitspraken zijn gedaan die er blijk van geven dat men zeer weinig op de hoogte is van de gang van zaken. Er wordt ten onrechte een negatief beeld geschetst”.
Stichtse Courant van 20 juli 2000

Rust aan Sportlaan teruggekeerd

De groep zigeuners die ongeveer een jaar geleden illegaal is neergestreken op het woonwagenkamp aan de Sportlaan is vorige week woensdag onverwachts vertrokken. De huidige bewoners halen opgelucht adem en de gemeente heeft de standplaatsen onbruikbaar gemaakt om herhaling te voorkomen.
Stichtse Courant van 20 juli 2000

Actie tegen diefstal fietsen bij NS-station

Naar aanleiding van het veelvuldig stelen van fietsen bij het NS-station heeft de politie met behulp van camera’s twee dieven kunnen aanhouden. De gemeenten Driebergen en Zeist en de NS en politie bezinnen zich op maatregelen.
Utrechts Nieuwsblad van 20 juli 2000

Uilenspiegel groeit uit zijn jasje

De Doornse Stichting Welzijn Ouderen Uilenspiegel gaat nauwer samenwerken met Stichting Welzijn Driebergen en Stichting Welzijnszorg Maarn/Maarsbergen. Het eerste gezamenlijke project Belbus Plus is deze maand van start gegaan. De aanschaf van een uniform alarmeringssysteem volgt binnenkort.
Utrechts Nieuwsblad van 20 juli 2000

Gospellight nu via internet te beluisteren

Op zondag 16 april was de laatste uitzending van het programma Gospellight te beluisteren via Omroep Driebergen die op die dag besloot te stoppen met haar uitzendingen als lokale omroep. Op die dag is Gospellight als enige programma doorgegaan met een eigen website en een on-line radioprogramma.
Op 16 juli j.l. was de eerste live-uitzending via het internet. In de uitzendingen zit o.a. Nieuwstelex over artiesten, concertagenda en kerkelijk nieuws uit Driebergen, Bunnik en Zeist. . De website is een ‘portal’ met alle informatie over gospelartiesten maar ook informatie over andere radioprogramma’s in de regio en het kerkelijk nieuws uit Driebergen, Bunnik en Zeist zijn er te vinden.

Collegevorming, een commentaar

In een zeer zorgvuldige voorbereiding een oplossing te vinden voor de problemen die gerezen waren met betrekking tot het verblijf van een groep zigeuners op het woonwagenkamp aan de Sportlaan, heeft het college aan het eind toch een fout gemaakt.
In haar reguliere collegevergadering van dinsdag j.l. heeft het college gekozen voor het uitbetalen van een schadeloosstelling van 600.000 gulden aan de zigeuners zonder daarvoor op enigerlei wijze de raad in kennis te stellen.
Het college ging er vanuit voldoende vertrouwen van de raad te hebben om zo te beslissen.
De raad accepteerde in een extra raadsvergadering het besluit echter niet. Dit leidde automatisch tot een aftreden van het college.
Gezien de aard van de breuk tussen college en raad (het bewust niet informeren van de raad) valt het te betwijfelen of de huidige wethouders nog zullen terug keren in een nieuw college. Dit geldt vooral de wethouders van Progressief Driebergen en D66. Voor CDA-wethouder Altena geldt dit minder omdat zijn partij het collegevoorstel steunde.
Het moet dan ook niemand verbazen dat per 1 september Driebergen naast een nieuwe burgemeester en een nieuwe gemeentesecretaris ook een nieuw college zal hebben.
De nestor van de raad, Kees Keijzer, heeft een moeilijke klus te klaren bij de vorming van een nieuw college.

Voltallig college van Driebergen legt portefeuilles neer

Op een vanochtend belegde persconferentie maakten wethouders Douwe Altena en Rozalien van de Kletersteeg bekend dat het voltallige College van B&W van de gemeente Driebergen gisteravond in een extra raadsvergadering zijn portefeuille beschikbaar gesteld heeft. Aanleiding van deze politieke crisis is het besluit van het college over het vertrek van een nieuwe groep bewoners op het woonwagenkamp aan de Sportlaan.
Oplopende spanningen op het woonwagencentrum aan de Sportlaan hebben de groep bewoners die in de maand mei op het centrum was neergestreken doen besluiten te vertrekken.
In overleg met de gemeente is zijn de 5 families op 12 juli 2000 vertrokken. Zij hebben van de gemeente een schadevergoeding van f. 120.000 per gezin gekregen om de kosten van een nieuwe standplaats te kunnen betalen.
Met het woonwagenschap regio Zeist vindt nog overleg plaats over medebekostiging. Over welk deel van het bedrag dit zal gaan is nog niet bekend.
De gemeenteraad kan zich in meerderheid niet verenigen met het collegebesluit en de gevolgde procedure. De raad is in meerderheid van mening, dat het college te weinig tijd heeft genomen om alternatieve oplossingen te onderzoeken. Bovendien vindt de gemeenteraad dat hij beter en eerder geïnformeerd had moeten worden. Alleen collegepartij CDA steunt het college en de overige partijen hebben het collegevoorstel niet gesteund.
Het college is van mening, dat het niet kan functioneren zonder steun van de meerderheid van de raad en heeft staande de vergadering de portefeuilles beschikbaar gesteld. Op verzoek van de raad zal het college demissionair zijn taken blijven uitoefenen, totdat uit de raad een nieuw college is samengesteld.

Driebergs college valt over afkoop zigeuners

Het Driebergs college van b&w is gisteravond afgetreden nadat de gemeenteraad niet akkoord ging met een betaling van 600.000 gulden aan een groep Sinti-zigeuners. Het geld is vorige week al overgemaakt. In ruil voor het geld zijn de zigeuners uit Driebergen vetrokken.
Utrechts Nieuwsblad van 21 juli 2000

Overleg moskee weer mogelijk

Een uitspraak over de rechtmatigheid van de Turkse en Marokkaanse noodmoskeeën aan de Akkerweg doet de rechter pas over zes weken. Wel zorgde hij er gisteren alvast voor dat gemeente, pleitbezorger voor de moskeetjes, weer met omwonenden in gesprek gaat.
Utrechts Nieuwsblad van 21 juli 2000

B en W Driebergen treden af vanwege woonwagenrel

B&W van Driebergen zijn afgetreden. Aanleiding is een politieke crisis over het uitkopen van een groep woonwagenbewoners.
Volkskrant van 22 juli 2000

Wethouders gaven kampers zes ton als oprotpremie

De drie wethouders van de ook al burgemeesterloze gemeente Driebergen zijn opgestapt. Een meerderheid van de raad verwijt de bestuurders zich te hebben laten chanteren. Zonder dat de raadsleden iets wisten gaf het dagelijks bestuur aan vijf zigeunerfamilies elk 120.000 gulden voor hun vertrek uit de gemeente.
Telegraaf van 22 juli 2000

Driebergen rommelde maar aan met kamp

Het uit de hand gelopen conflict tussen woonwagenbewoners en zigeuners vloeit voort uit de onduidelijke juridische status van het terrein aan de Driebergse Sportlaan. Dat zegt P. Vriezinga van het Provinciaal steunpunt Woonwagenbewoners. De gemeente kon daardoor niet optreden tegen de ongewenste komst van de zigeuners.
Utrechts Nieuwsblad van 22 juli 2000

Gemeenten kopen last zigeuners af

Gemeenten in Nederland bieden zigeuners vele tienduizenden guldens om te vertrekken. Gisteren werd bekend dat Driebergen vijf zigeunergezinnen eerder deze maand zelfs zes ton betaalde. De gezinnen vertrokken een dag later.
Utrechts Nieuwsblad van 22 juli 2000

Zigeuners terroriseerden woonwagen- bewoners en buurtgenoten

De sporen zijn nog vers. De standplaats, inmiddels afgezet met enorme containers, is bezaaid met de meest vreemde troep. Tien dagen geleden vertrokken vijf zigeunergezinnen van het kampje nadat ze daarvoor gezamenlijk 6 ton hadden ontvangen van de gemeente Driebergen. Marcel van Silfhout spreekt met de achtergebleven kampbewoners.
Utrechts Nieuwsblad van 22 juli 2000

Beloning voor wangedrag

In het commentaar van het Utrechts Nieuwsblad wordt ingegaan op het feit dat blijkbaar vaker gemeente ‘oprotpremiers’ betalen aan zich slecht gedragen zigeuners. Het UN vindt dat gemeenten zich niet chantabel mogen opstellen en dat de problemen naar anderen worden doorgeschoven.
Utrechts Nieuwsblad van 24 juli 2000

‘Anders was beter geweest’

De Driebergse wethouder D. Altena (CDA), inmiddels demissionair, staat nog steeds achter het besluit van het college om de zigeuners in zijn gemeente met een zak geld te laten vertrekken. Alleen de procedure had volgens hem anders gemoeten. Van de suggestie van C. Maas dat D66-wethouder H. Derksen bedenkingen had, wil Altena niets weten. “We hebben met z’n drieën deze koers gevaren”.
Utrechts Nieuwsblad van 24 juli 2000

Zwartepieten in Driebergen begonnen

Het afkopen van de van overlast betichte zigeuners aan de Driebergse Sportlaan heeft politiek het een ander losgemaakt. Afgelopen donderdag stapte het college zelf op, nadat alle partijen, behalve het CDA, geen verantwoording hadden willen nemen voor de betaalde zes ton. Inmiddels is het politieke zwartepieten begonnen.
Utrechts Nieuwsblad van 24 juli 2000

VVD: wethouders aansprakelijk

De VVD in Driebergen bekijkt de mogelijkheid de wethouders hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de betaling van 600.000 gulden aan vijf zigeunerfamilies. Die kregen het geld op 12 juli uitbetaald om hun vertrek te bespoedigen van het woonwagenkamp aan de Sportlaan. Het gemeentebestuur vreesde escalatie in de buurt.
Utrechts Nieuwsblad van 24 juli 2000

REMU zoekt koper in het buitenland

Het Utrechtse energiebedrijf REMU wil voor het eind van dit jaar worden overgenomen door een Angelsaksisch of Scandinavisch bedrijf. Dat stelt bestuursvoorzitter De Visser in een interview in het Financieel Dagblad.
Utrechts Nieuwsblad van 24 juli 2000

Paniek om zigeuners is van alle tijden

Het is alweer zo’n twintig jaar geleden dat complete zigeunerfamilies in Nederland op willekeurige plekken neerstreken. Vrijwel altijd volgden paniekerige reacties van gemeentebesturen die met uitzetting en ontruiming dreigden. Vaak werden die kwesties “opgelost’ met het betalen van flinke sommen geld.
Utrechts Nieuwsblad van 24 juli 2000

Eigenaren brasserie stoppen

Na bijna 7 jaar vertrekken Bella en Joost Joziasse als eigenaren van hun Brasserie Pas de Deux. Op de locatie van de brasserie komt een petit restaurant dat alleen ’s avonds geopend zal zijn. De restaurateur komt van buiten Driebergen.
Nieuwsbode van 25 juli 2000

Romafamilie laat Driebergen achter zich

De Romafamilie heeft het kampje aan de Sportlaan verlaten. Vrijdag 14 juli vertrokken ze naar Italië voor de jaarlijkse Romaontmoeting. Volgens de advocaat van de familie Nicolai-Nardich keren ze niet terug naar Driebergen, maar hopen ze wel elders in Nederland een standplaats te krijgen.
Nieuwsbode van 25 juli 2000

Kamer boos over oprotpremie

De Tweede-Kamerfracties van VVD (bij monde van Rijpstra) en CDA (Rietkerk) zijn verontwaardigd over de verhuispremie die de gemeente Driebergen heeft betaald aan 5 zigeunergezinnen.
Utrechts Nieuwsblad van 25 juli 2000

In Driebergen is zoveel niet veranderd

Het college in Driebergen is afgetreden om vervolgens op verzoek van de gemeenteraad toch te blijven zitten. Feitelijk is er niets veranderd. Geen enkel lid van het college heeft nog een ontslagbrief ingediend bij de gemeente. Volgens D. Altena, net afgetreden als wethouder, zal het college zich bezig houden met de lopende zaken en geen nieuw beleid ontwikkelen.
Utrechts Nieuwsblad van 25 juli 2000

Zigeuner eigenlijk scheldwoord

De zigeuners die vorige week met een afkoopsom uit Driebergen vertrokken zijn, maken deel uit van een groep van ongeveer 500 Roma die in Nederland verblijven. In Nederland wonen ongeveer 5000 zigeuners waarvan de meeste tot de Sinti behoren. Een artikel over de herkomst van zigeuners.
Utrechts Nieuwsblad van 25 juli 2000

De Roma verplaatsen zich, de problemen ook

Philip van de Poel laat in het artikel een aantal deskundigen aan het woord over de zigeunerproblematiek die in Driebergen heeft geleid tot het aftreden van het college van b&w.
Volkskrant van 25 juli 2000

Vijf of drie zigeunerfamilies: 240.000 gulden verschil?

“.. Dat er maar drie zigeunerfamilies op het plaatsje stonden in plaats van vijf is ook een ieder ontgaan, want als je op papier gescheiden bent krijg je twee keer fl.120.000…”. Dit citaat uit een reactie van een Sportlaanbewoner op het Forum van DriebergenNet doet je afvragen of de afkoopprijs niet 240.000 gulden te hoog is geweest. Was er sprake van 5 families, 5 huishoudens of 5 gezinnen?

Paniek om aanval wespen

Een zwerm woedende wespen heeft vannacht bewoners uit een huis aan de Buntlaan in Driebergen verjaagd.
Utrechts Nieuwsblad van 26 juli 2000

Tussen parasolden en duivelswandelstok

Een uurtje wandelen tussen bomen die het dorp rijk is. Of een fietstocht van de droge Heuvelrug naar de natte Wetering. Driebergen is sinds gisteren twee groene routes rijker. De twee groene routes zijn in Driebergen gratis verkrijgbaar bij VVV, SWD, bibliotheek en gemeentekantoor.
Utrechts Nieuwsblad van 27 juli 2000

Logé overleeft aanval wespen ternauwernood

De bewoners van het huis aan de Buntlaan in Driebergen die door een zwerm wespen werden aangevallen hebben zich zelf de woede van de insecten op de hals gehaald. Een van de bewoners sloeg in het wespennest. En dat had hij nooit mogen doen, zegt de midden in de nacht te hulp gesnelde bestrijder Jan van der Werf.
Utrechts Nieuwsblad van 27 juli 2000

Gemeente en SWD stemmen ouderenvoorlichting en Netwerk 75+ op elkaar af

De gemeente Driebergen en de Stichting Welzijn Driebergen (SWD) hebben in het voorjaar afspraken gemaakt om tot afstemming te komen tussen de seniorenvoorlichting van de gemeente en het Netwerk 75+ van de SWD. De afspraken zijn gemaakt om overlap in de huisbezoeken te voorkomen. In de praktijk bleek het voor ouderen verwarrend als er door twee verschillende instanties wordt aangekondigd dat er iemand op huisbezoek komt.

Wereldpremière voor Driebergs Geluid en Lichtbedrijf

Het in Driebergen gevestigde Theater geluid- en licht verhuurbedrijf Full Service Schutijser heeft meegewerkt aan de wereldpremière van de musical Aquero.
Stichtse Courant van 27 juli 2000

Veenendaal had ook problemen met woonwagenbewoners

In 1999 ontstonden er tussen drie families op het kamp in Veenendaal spanningen. De woningstichting kocht de drie woonwagens op tegen de getaxeerde prijs van 200.000 gulden onder de voorwaarde dat de bewoners zouden vertrekken.
Stichtse Courant van 27 juli 2000

Geen aangifte bij politie van intimidatie of bedreiging

Navraag bij de politiewijkchef M. Algera leverde de volgende reactie op: Er zijn wel signalen afgegeven van bedreiging en intimidatie maar er is geen concrete aangifte van deze zaken gedaan.
Stichtse Courant van 27 juli 2000

‘Standplaats aan Sportlaan kost 24.000 gulden’

Herman Bakker en zijn vriendin Marijke zijn blij dat de rust is weergekeerd op het woonwagenkamp aan de Sportlaan. Samen met Herman’s moeder en Marijke’s kinderen wonen ze op de achterste vier standplaatsen. Herman overweegt een schadevergoeding tegen de gemeente in te dienen. Daarnaast is hij bang dat de zigeuners terugkeren. De achterblijvers vinden de afkoopsom veel te hoog. Volgens Herman kost een standplaats aan de Sportlaan slechts 24 mille.
Nieuwsbode van 27 juli 2000

Museum ’t Schilderhuis heeft nieuwe directeur

De Stichting Collectie Militaire Traditie heeft Wil Schaatsenberg (54) met ingang van 1 juli benoemd tot directeur conservator. Schaatsenberg neemt die functie over van Piet van der Burg (72) die dat ruim 30 jaar heeft gedaan.
Nieuwsbode van 27 juli 2000

Conny Gramser heeft veel plezier van haar geleidehond

Zeya is de geleidehond van Conny Gramser uit Driebergen. Conny is erg blij met haar hond want Zeya geeft haar een stuk onafhankelijkheid.; een interview.
Nieuwsbode van 27 juli 2000

Commentaar over zigeuners is verwerpelijk

In de rubriek “Brieven” de volgende ingezonden brief
Het commentaar in deze krant van maandag 24 juli 2000 over de kwestie van gemeente Driebergen en de zigeunerfamilies, is een serieus medium onwaardig. Zonder enige kennis van zaken wordt de schuld gelegd bij de zigeuners en op voorhand wordt de zaak vol strekt onjuist voorgesteld. Er is op geen enkele wijze sprake van beloning van wangedrag, zoals de kop luidt. Welk wangedrag? Welke overlast? U doet aan stemmingmakerij en dat is buitengewoon laakbaar.
De gemeente Driebergen heeft gesignaleerd dat de spanningen tussen de zigeuners enerzijds en de andere bewoners van het woonwagencentrum, met bewoners van de Sportlaan anderzijds, dermate dreigden op te lopen, dat er wel eens mensenlevens mee gemoeid zouden kunnen zijn. Dit is een kwestie van inschatting. Het is een respectabel standpunt van de gemeente een dergelijke fatale ontwikkeling te willen voorkomen.
De kwestie is dat de zigeuners niet welkom waren en bedreigd zijn. Er zijn kinderen die gevaar lopen. Het is een volstrekt verkeerde weergave dat de zigeuners een beloning hebben gekregen voor het veroorzaken van overlast. Ook de andere woonwagenbewoners is een ‘oprotpremiie’ aangeboden. De eerste insteek is geweest dat de zigeuners eindelijk een plek zouden krijgen om rustig te kunnen wonen. Dat is door de omgeving niet gegund.
Het gaat hier om een maatschappelijk probleem na het intrekken van de Woonwagenwet. In Nederland leven nu honderden Roma’s die opgejaagd worden. Niemand zal toch met hen willen ruilen, ook niet wanneer een zak met geld wordt meegegeven. Het is geen leven.
Positief aan deze zaak zou zijn wanneer politiek-Den Haag zich over de kwestie buigt van de Roma’s. Zij bevinden zich nu aan de marge van de samenleving en dat is niet bedoeld met het intrekken van de Woonwagenwet, maar het is wel het gevolg.
Voor alle duidelijkheid: de zigeuners uit Driebergen verblijven volstrekt legaal in Nederland en hebben het volste recht in Nederland te wonen. Maar waar?
De inhoud van het commentaar is verwerpelijk. Het steekt bovendien zeer negatief af bij de ook aanwezige serieuze berichten in deze krant over deze kwestie. Ik noem bijvoorbeeld het voortreffelijk artikel: ‘Paniek om zigeuners is van alle tijden’. Het is tevens van toepassing op aard en inhoud van uw commentaar.
Erik Olof, advocaat van de Roma-zigeuners, Zeist.
Utrechts Nieuwsblad van 28 juli 2000

Zigeuners Driebergen: we moesten hoe dan ook weg

Hadden ze de ‘oprotpremie’ niet geaccepteerd, dan waren de zigeuners wel door de politie van het woonwagenkamp in Driebergen verwijderd. Daar is een van de zonen van Nikolic van overtuigd: “We wilden niet weg. We wisten toch niet waar we heen moesten. Maar toen we daar zaten met de wethouder en die ambtenaren, moesten we tekenen. Er was geen keuze. We moesten hoe dan ook weg.”
Utrechts Nieuwsblad van 29 juli 2000

Horen, zien, zwijgen en betalen

De spanningen op het woonwagenkampje aan de Sportlaan in Driebergen liepen zo hoog op dat het gemeentebestuur en zijn adviseurs geen andere uitweg meer zagen. Een groep Roma-zigeuners ontving een afkoopsom van zes ton. De zigeuners namen de wijk, de bewoners met de oudste rechten bleven. Heeft de angst op het gemeentehuis geregeerd?
Utrechts Nieuwsblad van 29 juli 2000

Zigeunerbeleid: geen schoonheidsprijs

Het feit dat de gemeente Driebergen aan vijf zigeuner families zes ton uitkeerde om te vertrekken blijft de gemoederen bezig houden. Bestuurskundige Hans Zuijwijk haalde de hele gang van zaken door de beugel van de wet. De Driebergse wethouders zijn binnen de regels gebleven, maar hun gedrag verdient zeker niet de schoonheidsprijs, zo oordeelt hij.
Utrechts Nieuwsblad van 29 juli 2000

Maas (D66): “CDA heeft zich geïsoleerd”

Hoe nu verder? Betaling van 6 ton ‘oprotpremie’ aan zigeuners leidde onlangs tot het vertrek van het Driebergs college. Hoe moeilijk wordt het te komen tot een nieuw gemeentebestuur dat kan rekenen op voldoende politiek draagvlak? Want de kwestie heeft een wig gedreven tussen het CDA en de beide andere collegepartijen D66 en Progressie Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad van 31 juli 2000