Heuvelrugnieuws van maandag 1 januari 2007

Prins Bernhardlaan Driebergen richting Eikenlaan vanaf Beatrixlaan
foto: © Robert Wassens
tijd: 10.00 uur  temperatuur: 9 °C

meer foto’s van deze straat

Hoe te bouwen in en aan Doorn

DOORN In de eerste week van januari 2007 zal de Vereniging Leefbaar Doorn de inwoners van Doorn uitnodigen voor een discussie met hun politieke vertegenwoordigers over hoe er in de toekomst in Doorn gebouwd moet worden en hoe daarbij afscheid kan worden genomen van een periode van verkeerde uitvoering van het beleid op dit gebied. Alle politieke partijen en ook de wethouders zullen daarbij aanwezig zijn.

De Uitnodiging
De Vereniging Leefbaar Doorn heeft de nota Bouwen aan Doorn aangeboden aan het gemeentebestuur. Het is tijd om op een constructieve wijze in gesprek te komen over de toekomst van het bouwbeleid in Doorn

De politieke partijen hebben het beste met Doorn voor:

 • Massale bouw is onwenselijk; overeenkomstig het Heuvelrugbeleid mag uitsluitend kwaliteitsbouw worden toegepast (VVD).
 • Handhaven van groene gebieden binnen de bebouwde kom, wanneer opheffing een aantasting betekent van het authentieke dorpskarakter (CDA).
 • Vooral projectontwikkelaars, die zich richten op kapitaalkrachtige ouderen wringen zich vaak in de vreemdste bochten om juist in deze gebieden bouwprojecten te ontwikkelen. Karakteristieke dorpskernen en parkachtige wijken binnen de dorpen worden daardoor bedreigd (Groen Links)
 • Inzetten op kleinschalige, tuindorpachtige uitbreidingen. Geen nieuwe moderne wijken met modernistische uniforme woonblokken (PvdA)..

Ondertussen gaat de uitvoering in omgekeerde richting. In plaats van kleinschalig te bouwen zijn er grootschalige appartementengebouwen verschenen. Er wordt er nog steeds groen opgeofferd binnen de bebouwde kom. Langs de Stichtse Lustwarande en is er ruim baan voor initiatieven van projectontwikkelaars.

De Vereniging Leefbaar Doorn werkt eraan om de inspraak tot haar recht te laten komen. Bewoners moeten veel nauwer bij het besluitvormingsproces worden betrokken.

Maandag 29 januari om 19:30 begint de betrokkenheid in een openbare discussieavond in de Koningshof met onze gekozen volksvertegenwoordigers.

Tamelijk rustige jaarwisseling

DRIEBERGEN  De jaarwisseling is in Driebergen tamelijk rustig verlopen. Er ontstonden her en der wat kleine brandjes. Traditiegetrouw altijd een straatbrandje in de Groenhoek, waar traditiegetrouw fotograaf Robert Zwart een foto van maakt.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 2 januari 2007

Van Oosthuyselaan 25 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.45 uur  temperatuur: 6 °C

meer foto’s van deze straat

GALM blijven doen, gezond eten en blijven lachen

DRIEBERGEN  Dat is het advies van vertrekkend GALM docente Corrie van Aert aan de 55plussers. Bewegen, bewegen en nog eens bewegen, zo gevarieerd mogelijk en in een sociale context. Corrie van Aert nam op 18 december jongstleden afscheid van sportvereniging Spirit, waarvan GALM een afdeling vormt. GALM is een bewegingsmethode voor senioren, uitgedacht aan de Universiteit van Groningen, landelijk ingevoerd en verzorgd door speciaal gebrevetteerde docenten. Corrie is vanaf het eerste uur in 2002 bij de afdeling betrokken geweest en nam met enige spijt afscheid in Health Center Hoenderdaal. Ze is in de gezondheidszorg werkzaam en kan dus met kennis van zaken spreken. Verandering van werklocatie met andere werktijden maakte dat Corrie nauwelijks meer op tijd in de sportzaal aanwezig kon zijn – files weet u wel. Om de band warm te houden kreeg zij een sportshirt met de opdruk GALM for health. Terese Carree die al een groep op dinsdagavond onder haar hoede heeft, neemt het docentschap van Corrie op de maandagavond over.

Waarheen met de kerstboom ?

HEUVELRUG  In Maarn vindt de kerstboomverbranding donderdagavond 4 januari plaats op de Koeheuvels aan de Ted Visserweg vanaf 19.00 uur. Bij inlevering van uw kerstboom ontvangt u een lot waarmee u aan de verloting van mooie prijzen deel kunt nemen.

In Doorn vindt de kerstboomverbranding op woensdag 10 januari plaats op de Keizerswei aan de Langbroekerweg vanaf 16.00 uur. De op deze datum geplande fakkel- en lampionoptocht gaat niet door. 

In Leersum kunt op dinsdag 9 januari uw kerstboom aan de straat zetten.

In Amerongen, Driebergen en Overberg vindt de inzameling op donderdag 11 januari plaats. Met een speciale vuilniswagen worden de kerstbomen ingezameld.

De ingezamelde kerstbomen worden gecomposteerd. Hierbij moet vervuiling worden voorkomen. De kerstbomen moeten daarom kaal (zonder versierselen) en zonder (plast ic) pot worden aangeboden!

Heuvelrugnieuws van woensdag 3 januari 2007

Faunalaan 99-101 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.20 uur  temperatuur: 6 °C

meer foto’s van deze straat

Zingend het nieuwe jaar in?

RHENEN  Op donderdag 11 januari start het Eben-Haëzer Koor Rhenen weer met haar zangrepetities. Na een bijzonder jubileumjaar gaan ze weer fris van start en iedereen die het leuk vindt om te zingen wordt uitgenodigd om met hen mee te doen!

Afgelopen jaar bestond Eben-Haëzer 75 jaar en dit werd gevierd met diverse activiteiten voor leden met als hoogtepunt een bijzonder geslaagd concert in de Cunerakerk. Maar ook voor het nieuwe seizoen staat alweer een heel aantal activiteiten op de agenda, zoals een optreden bij zorgcentrum Heimerstein, een Paaszang in Bennekom, medewerking aan de dodenherdenking op het Grebbekerkhof in Rhenen en naast optredens ook de jaarlijkse rommelmarkt op 20 en 21 april.

Het repertoire is breed. Ze zingen liederen voor een gemengd koor, bewerkingen van psalmen en gezangen, Opwekkingsliederen, maar ook spirituals & gospels en klassieke werken van o.a. Händel, Mozart, Bach en Vivaldi. Ze zingen voornamelijk in het Nederlands en Engels. Groot zangtalent is niet nodig. Zij geloven dat enthousiasme én hulp van andere leden en hun dirigente voldoende is om samen wat moois neer te zetten.

Wilt u mee doen? Of misschien eerst eens uitproberen hoe het is om in een koor te zingen? U bent van harte welkom, elke donderdag op onze repetitieavond om 19.45 uur in Wijkcentrum Rhenen-Hoog. Wanneer u nog vragen heeft, schroom dan niet en bel 0317-616474.

Naafs wil meer geld voor de jeugdzorg

DOORN  Bij de kabinetsformatie moet worden afgesproken dat er meer geld komt voor de jeugdzorg. Dat schrijft burgemeester Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in een brief aan de kabinetsinformateur. Aldus RTV Utrecht.

Aanleiding is de moord vorige maand op een 5-jarig jongetje, dat in een pleeggezin in Amerongen woonde. Na de moord, door de biologische moeder van het kind, was er veel kritiek op jeugdzorg. Ondanks waarschuwingen van de pleegouders moest het kind toch ieder weekend naar zijn moeder.

De burgemeester heeft bovendien een oproep gedaan aan alle Nederlandse gemeenten om dit verzoek te steunen. Vandaag beginnen, onder leiding van informateur Wijffels, de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord.

Heuvelrugnieuws van donderdag 4 januari 2007

Gooijerdijk 11-13 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.20 uur  temperatuur: 10 °C

meer foto’s van deze straat

Kappen in het Driebergse Bos

DRIEBERGEN  In het Driebergse bos worden vanaf maandag 15 januari bomen, die voorzien zijn van een rode stip, geveld. Deze bomen worden geveld om ruimte te geven aan de blijvende bomen.
Het Driebergse Bos wordt begrensd door de A12, de Algemene Begraafplaats, de Willem van Abcoudelaan, de Wetstein Pfisterlaan, de Schellingerlaan en het bosperceel van de Stichting Vrienden van de Nassau-Odijckhof.

Het vel- en snoeiwerk langs de Willem van Abcoudelaan wordt na de werkzaamheden in het bos aangepakt. De start hiervan wordt afgestemd op de beëindiging van de omleiding in verband met de werkzaamheden aan de Traaij.
Voor meer informatie kunt u, behalve op vrijdag, contact opnemen met mevrouw Sen, telefoon (0343) 56 58 46.

Scheuren in Traaij-panden

DRIEBERGEN  De Stichtse Courant meldt dat bij funderingswerkzaamheden voor de bouw van de nieuwe apotheek aan de Traaij forse schade is ontstaan aan de panden rondom de bouwput. De schade uit zich in centmeters brede scheuren in vloeren en muren. De schade loopt waarschijnlijk in de tonnen.


Sja, die scheuren had ik al gezien voordat er een houten schutting gezet werd die de passanten op de Traay het uitzicht op de activiteiten – of het ontbreken daarvan – volledig ontneemt. Zou die schutting daarom gezet zijn? Om de blunders voor het publiek verborgen te houden? Want een blunder is het wel. Wat een geklungel!  Benieuwd wie voor die schade gaat opdraaien. Ik vrees dat op een of andere manier het uiteindelijk wel weer uit de zak van de eindgebruiker geklopt zal worden- In dit geval dus de klanten van de apotheek en de toekomstige bewoners van de appartementen er boven…. Michiel van der Vlist, 04-01-2007

Nou, nou Michiel; je weet zelf ook wel dat de prijzen van medicijnen vastliggen. De damwanden, de oorzaak van de scheuren, zijn de grond ingeperst door een Duits bedrijf, dus wellicht komen de schadepenningen ook daarvandaan. En wat dacht je van een verzekeraar?
Hans Hermans, 4-1-2007


Hans, van prijzen van medicijnen weet ik niks. Ik betaal namelijk nooit aan de apotheker. Wat ik betaal is premie aan de zorgverzekering en die premie, die gaat alleen maar omhoog. En wat verzekeringen betreft: dat zijn geen filantropische instellingen. Ze rekenen de schade die ze moeten uitkeren weer door in de premie voor het volgend jaar. Dus uiteindelijk komt het toch weer uit de zak van de consument. Linksom of rechtsom. Michiel van der Vlist, 04-01-2007

Heuvelrugnieuws van vrijdag 5 januari 2007

Van Rijckevorselstraat 14 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.20 uur  temperatuur: 8 °C

meer foto’s van deze straat

Helmert Woudenberg speelt Fortuyn

AUSTERLITZ  Het is de fascinatie voor een generatiegenoot die Helmert Woudenberg er toe aanzet om dit seizoen in de huid te kruipen van de man die onnoemelijk veel maatschappelijke reacties teweegbracht. Hij onderzoekt Fortuyns persoonlijke ontwikkeling om tot inzichten te komen. Zonder een politiek standpunt in te nemen. Zonder verguizing of oordeel. Donderdag 11 januari in het Beauforthuis (Austerlitz). Kaarten kunt u reserveren bij het Beauforthuis op 0343 – 49 32 27 .
Helmert Woudenberg is een gerenommeerd acteur, regisseur en docent. Hij is begonnen als één van de oprichters van het Werktheater en is regelmatig te zien op televisie (o.m. Baantjer) en in Nederlandse films (o.m. Max Havelaar, Blue Movie, Van God Los, Polleke). Donderdag 11 januari, 20.15 uur

Kerstboomverbranding in Maarn

MAARN  Het was voor burgemeester Frits Naafs de eerste keer dat hij in Maarn de kerstboomverbranding meemaakte. Als het aan de burgemeester ligt wordt deze traditie nog jarenlang voortgezet. ,,Ik geniet ervan als ik zie hoeveel plezier en welk saamhorigheidsgevoel de kerstboomverbranding onder de inwoners met zich meebrengt.”

Op de Koeheuvels aan de Ted Visserweg werden donderdagavond zo’n 250 kerstbomen ingeleverd. Het is bekend dat het verbranden van kerstbomen vanuit milieutechnisch oogpunt omstreden is. De organiserende Oranjevereniging Maarn-Maarsbergen en het vrijwillige brandweerkorps hebben de zaken echter goed voor elkaar. De kerstbomen worden op wit zand verbrandt en de restanten worden een dag later al afgevoerd.

Traditie bij de kerstboomverbranding is dat de Oranjevereniging warme chocolademelk en oliebollen serveert. Verder werd er voor iedere ingeleverde kerstboom een lot afgegeven waarmee men met de verloting mooie prijzen kon winnen.


Schande, sommige tradities kunnen écht niet meer. Werkelijk iedereen heeft de mond vol van het milieu en dan zal Frits Naafs effe staan genieten van het saamhorigheidsgevoel bij een stevig fikkie? Is de heer Naafs de vorige ‘brandjes’ nu alweer vergeten? Direct stoppen met die ongein, of die bomen nu wel of niet op wit zand worden verbrand.
Hans Hermans, 7-1-2007

Hans Hermans, de kerstboomverbranding is al gestopt en zal in 2007 ook niet meer gebeuren.
De open haarden zullen ook verboden worden. 
Henk van Rossum, 8-1-2007

Snelheidscontroles

HEUVELRUG  Het Verkeershandhavingsteam van de politie heeft donderdag een snelheidscontrole gehouden op de Dorpsstraat in Doorn. Tussen 15.00 en 17.00 uur passeerden 1400 voertuigen de radar. Daarvan reed 2,1% te hard. Bij een eerdere controle op de Maarsbergseweg tussen 08.30 en 10.30 uur in Leersum passeerden 1125 voertuigen de radar. Hiervan reed 4,1% te hard.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 6 januari 2007

Engweg richting Hoofdstraat vanaf Akkerweg
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.30 uur  temperatuur: 6 °C

meer foto’s van deze straat

Scholieren uit Yamada (Japan) voor de 11e keer in Zeist

ZEIST  Het Christelijk Lyceum Zeist ontvangt in de eerste week na de kerstvakantie van 9 – 16 januari 2007 de jaarlijkse studentengroep uit Yamada. De groep bestaat uit 8 Junior High School leerlingen, afkomstig van de twee JH – scholen in Yamada en 2 studenten van de enige Senior High School o.l.v. drie begeleiders.

De Japancommissie van het CLZ heeft inmiddels – na ruime voorlichting en informatie aan de leerlingen uit de derde klassen – een voldoende aantal gastgezinnen bereid gevonden een Japanse gast in huis te nemen.Het is de bedoeling dat de Japanse leerlingen kennismaken met de school(gewoonten), een aantal lessen meemaken, contact hebben met leeftijdgenoten uit Zeist en omgeving en zich thuis gaan voelen in een Nederlands gezin.

Bovendien wordt de delegatie officieel ontvangen door burgemeester Janssen op het Gemeentehuis in Zeist en op de Japanse Ambassade in Den Haag. Verder maakt de groep vanuit Zeist een aantal dagtrips naar bekende en traditionele toeristische attracties. Het bestuur van Stichting ‘de Hofreis’ verleent – indien nodig – hand – en spandiensten.

Heuvelrugnieuws van zondag 7 januari 2007

Lange Dreef vanuit weiland
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.45 uur  temperatuur: 8 °C

meer foto’s van deze straat

Basic Station op 13 januari in Bourgonderie de Reiziger

DRIEBERGEN  Na het succesvolle optreden in december 2005 is het op zaterdag 13 januari 2007 vanaf 21.30 uur weer zover: Basic Station speelt opnieuw live in “Bourgonderie de Reiziger” aan de Traay 1 in Driebergen.

Basic Station is een ‘Utrechtse Heuvelrug’ rock & bluesband avant la lettre. De band bestaat al sinds 1993.
Willem Schriekenberg (gitaar en leadzang, Henk Haar (basgitaar), Marie-Thérèse van de Kamp (saxofoon) en Bert Bannink (geluid en techniek) komen allen uit Driebergen, terwijl Ben Petersen (keyboards) en Dick Verbeek (drums) hun thuisbasis hebben in Doorn.
Inmiddels is Basic Station ook buiten de grenzen van de Utrechtse Heuvelrug actief, hetgeen geresulteerd heeft in het toevoegen van IJmuidenaar Henk Vosse (mondharmonica en achtergrondzang) aan de formatie.

Deze muzikale samenwerking heeft inmiddels al twee c’s opgeleverd, Your Name is my guitar (2002) en Trackin on a Trail (2005). Beide cd’s zijn verkrijgbaar o.a. via velvetmusic.nl, iTunes, Rhapsody etc. Maar natuurlijk ook bij live optredens van Basic Station of via de uitgebreide website van de band, die te bereiken is via www.basicstation.nl.

Naast enkele covers van o.a. Stevie Ray Vaughan en Jimi Hendrix speelt “Basic Station” vooral eigen repertoire, geënt op de rhythm & blues uit de jaren zestig, zeventig en tachtig, afgewisseld door symfonische rock waarbij Engelse en Nederlandstalige teksten hand in hand gaan.

Basic Station speelt niet alleen regelmatig op festivals, maar ook ‘in de kroeg op de hoek’. De wisselwerking met het publiek in een ontspannen sfeer is voor hen een must om de rock & blues goed tot zijn recht te laten komen.

Swingende, snaarstrakke rock & blues, stevig en gevoelig, uitbundig en ingetogen; kortom muziek vanuit het hart; dat is Basic Station!

Zin in een avond lekkere muziek? Kom dan op zaterdag 13 januari 2007 naar Bourgonderie de Reiziger in Driebergen, aanvang 21.30. De toegang is gratis.

Nieuwjaarswandeling SV Spirit

DRIEBERGEN  Zaterdag 6 januari organiseerde de gym- en turnafdeling van SV Spirit  haar jaarlijkse nieuwjaarswandeling. Ongeveer 40 leden wandelden mee in de omgeving van de Schaapskooi in Zeist. Na een frisse wandeling stond de erwtensoep met broodjes klaar.

Voor een fotografische impressie klikt u hier

GALM fitness voor senioren start deze week weer

DRIEBERGEN  De drie GALM-groepen starten deze week weer, op maandagavond in Hoenderdaal (19.30-20.30u.), dinsdagavond in de Bartimeus-Bosschool (19.30-20.30u.) en woensdagmorgen (10.30-11.30u). Voor de maandag- en dinsdagavondgroep is nog instroom mogelijk. Inlichtingen: Lia Heemstra, 0343 512047.

GALM is een fitnessmethode voor senioren, ontwikkeld aan de universiteit van Groningen (vandaar de ‘G’) en ingevoerd in het hele land. Een GALM uur is opgedeeld in loopgymnastiek, gymnastiek op de mat en in spel. Er wordt gebruik gemaakt van aangepaste spelmaterialen. GALM is een afdeling van de sportvereniging Spirit.

Dalto/DSB Bank komt op tijd op stoom tegen Die Haghe

DRIEBERGEN  Zaterdagavond speelden Dalto/DSB Bank en Die Haghe in Driebergen hun eerste wedstrijden in het nieuwe jaar. De eerste helft was van een zeer bedenkelijk niveau, maar omdat Dalto na rust op tijd het gat in de korf keer op keer wél kon vinden werd er toch nog een ruime score bereikt: 32-20.

In de periode tussen Kerst en Oud & Nieuw had Dalto/DSB Bank nog een druk programma. De Driebergse ploeg nam deel aan het internationale toernooi: TIME for Korfbal Challenge, en sloot dit als winnaar af. Die Haghe had het een stuk rustiger; alleen spits Leon Braunstahl acteerde in hetzelfde toernooi voor de Tulips. Er was echter niets te merken van moeheid bij Dalto, binnen de minuut had Jos Roseboom er al twee goals inliggen.

Het vervolg deed hopen op een mooi duel met veel doelpunten en een goede sfeer, dankzij met name de supporters van de D-Side, maar bij 7-3 stokte de score opeens.. Dalto/DSB Bank kon alleen nog maar éénschots-aanvallen produceren, waarbij vooral het vak van Riko Kruit en Bob de Jong moeite bleek te hebben met scoren. In de aanval van Die Haghe kwam men vaak niet eens tot een schot, omdat de ene na de andere bal óf over de boarding verdween, of gemakkelijk werd onderschept door een geel-zwarte. Aan Dalto-zijde viel Adriaan van Dijk positief op, met name hij zorgde voor veel steals. In deze periode zorgde ook de soms wat ongelukkige communicatie tussen scheidsrechter Alle Visser en assistent Doede Benedictus voor de nodige ergernis, met name bij scheidend Die Haghe-coach Erik Snaphaan.

Toch was het Die Haghe dat na tien minuten weer tweemaal wist te scoren, waarna Sietske van de Sande met haar vierde goal en Roseboom met zijn derde het verschil terug brachten naar vier. Opnieuw kwam het vak Kruit-De Jong niet tot scoren, Rene Pappe en Margot van de Schilde van Die Haghe lukte dat wel. Ruststand 11-8.

Het was duidelijk dat Die Haghe met goede bedoelingen van de thee terugkwam, want nogmaals Margot van de Schilde en tweemaal Leon Braunstahl zorgden voor een gelijke stand. Braunstahl: “Dat moment dacht ik dat er misschien wel punten in zouden zitten, totdat Dalto opeens het mandje weer wist te vinden.” En zo was het. In elk van beide Dalto-vakken stonden twee scorende spelers op en daarmee was het verzet van Die Haghe snel gebroken. Henriët Brandsma en Bianca Jansen, dit seizoen al goed voor zestien goals, neutraliseerden elkaar, maar Margot van de Schilde had verdedigend werkelijk niets in te brengen tegen Sietske van de Sande, zij kwam tot negen goals.

Omdat ook de heren van Dalto vrolijk zuiver gingen schieten was er voor Die Haghe geen houden aan. Roseboom, De Jong en Kruit maakten uiteindelijk respectievelijk zeven, zes en vijf goals. Braunstahl kwam dan wel tot zes goals, maar zijn teamgenoten konden niet vaak genoeg de korf vinden, wat met name geïllustreerd werd door Rene Peppe die met zijn schoten vaak niet eens in de buurt van de korf kwam. Die Haghe mocht blij zijn met het eindsignaal bij 32-20.

Na afloop was de vraag vooral: vanwaar het verschil tussen de eerste en tweede helft? Kruit: “Onze coach Erik Wolsink vond de eerste helft slap en in de rust was hij natuurlijk niet tevreden. Maar volgens mij lag het gewoon aan de schotgemiddelden. De eerste helft was niet om aan te zien, maar als we daar ons normale schotpercentage hadden gehaald, is er niets aan de hand. De tweede helft loopt het scoren wel, en lijkt het spel ook opeens van redelijk niveau”

Dalto/DSB Bank speelt volgende week uit bij Fortuna, terwijl Die Haghe DOS-WK op bezoek krijgt. Beide ploegen zullen dan toch een hoger niveau moeten halen om niet het risico op puntverlies te lopen.

Doelpuntenmakers Dalto/DSB Bank: Sietske van de Sande 9, Jos Roseboom 7, Bob de Jong 6, Riko Kruit 5, Henriët Brandsma 2, Linda Stolk 2, Simone Timmerman 1.

Doelpuntenmakers Die Haghe: Leon Braunstahl 6, Margot van de Schilde 4, Sander Kok 3, Rene Pappe 3, Bianca Jansen 2, Myrthe van Iterson 1, Cindy Laarakkers 1.

Fietser met vermoedelijk gestolen fiets aangehouden

AMERONGEN  In de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 januari heeft de politie een 17-jarige jongen uit Amerongen aangehouden. Om 03.10 uur reden een aantal jongeren op de fiets in de richting van Amerongen. De 17-jarige jongen bleef midden op de weg rijden, waardoor een automobilist hard moest remmen. Toen surveillerende agenten de jongen uit Amerongen wilden aanspreken ging hij er als een speer vandoor. Op een gegeven moment gooide de jongen ‘zijn’ fiets neer en vluchtte een tuin in. Daar werd hij even later door de agenten aangehouden. De reden van de vlucht ligt waarschijnlijk in het feit dat er braaksporen op de fiets zaten en deze vermoedelijk gestolen is. De jongen is overgebracht naar het politiebureau. De politie onderzoekt de zaak.

PCOB verwelkomt vijfhonderdste lid

DRIEBERGEN  Voor de Protestants Christelijke Ouderen Bond begon het nieuwe jaar goed. Begin januari konden de heer en mevrouw Bos, van het Noorderplantsoen 5, ingeschreven worden als het 500e en 501e lid van de afdeling Driebergen-Rijsenburg. Steeds meer senioren zien er het belang van in dat hun belangen goed en professioneel behartigd worden. Daarom groeit het ledental van de ouderenbonden, ook van de PCOB. Een delegatie van het bestuur van de PCOB kwam het 500e lid persoonlijk welkom heten, en bood mevrouw Bos bloemen aan.

Heuvelrugnieuws van maandag 8 januari 2007

Schotellaan Driebergen: bouwterrein nieuwbouw De Kring
foto: © Robert Wassens
tijd: 9.40 uur  temperatuur: 9 °C

meer foto’s van deze straat

Driekoningenspel

DRIEBERGEN  Op zondagmiddag 14 januari wordt door Mennie van Nimwegen een tafelpoppenspel voor jonge (vanaf 4 tot 5 jaar) kinderen gespeeld over het Driekoningen verhaal, met muzikale begeleiding door Esther de Gans. Het verhaal gaat  over de reis van de koningen en het aanbieden van de geschenken aan het Jezuskind. Plaats: Pauluskerk (Christengemeenschap), Rijsenburgselaan 2a. Aanvangstijd 15.30 uur. Toegangsprijs 2 euro per kind. Inlichtingen bij Sigrid Brandligt, tel. 517467.

100 x 100 meter zwemmen bij De Zwoer

DRIEBERGEN  Donderdag 4 januari werd voor de tweede achtereenvolgende jaar een 100 x 100 meter prestatietocht gezwommen met nog meer deelnemers dan vorig jaar. Men kon dit jaar kiezen tussen leeftijd en “het getraind zijn” door een 100x75m, een 100x100m in 1.30 min per 4 banen of 100×100 m in 1.40 min per 4 banen te gaan zwemmen.
Een aantal zwemmers moest echter nog een belangrijke rol spelen bij de Kringkampioenschappen in Utrecht, dus die zwommen (verplicht door de trainer) niet meer dan 100 x 75 meter. Toch een formidabele afstand gezien de te verwachten prestaties tijdens de Kringkampioenschappen. De start was om 17.00 uur en iedereen zwom rustig zijn of haar eigen baantjes.

Terwijl het zwembad vanaf 19.00 uur weer volstroomde met overig zwemmend publiek begon het steeds spannender te worden voor de insiders. Een eerste die de strijd op verstand staakte was Marie-Claire Wildenburg na bijna zes kilometer zwemmen. De volgende was Rosanne van der Mast en even later stapte Rens Wientjes, nog steeds houder van de diverse clubrecords, eruit. De lange afstandskraker van zwemvereniging, Paul van der Voort, had deze keer last van het steeds maar afzetten na 25 meter en moest met spierpijn boos de strijd staken. Ondertussen gingen de twee dames Wientjes rustig door met 100×75 m verrassend gevolgd door Peter Snijders “die wel wou zien tot waar hij kon komen”.
Hans Vijge die inzette op de snelle tijd 100x100m 1.30 min per 4 banen was dan ook de eerste die de tocht heeft volbracht. Judtih Cromjongh wist een 2e keer deze afstand op haar naam te zetten. Cathrien en Emilie Wientjes op de 100×75 m waren best wel blij dat zij tezamen met Peter Snijders hun tocht konden volbrengen.
Als opening van het jaar was deze prestatietocht in zwembad De Zwoer weer zeer geslaagd.

Schaken in ‘t Schilderhuis

DRIEBERGEN  Museum “t Schilderhuis” aan de Van Rijckevorselstraat 2 te Driebergen biedt een aparte tentoonstelling rond het thema schaken. Hoofdmoot van deze expositie vormt een aantal van ca. 30 schaakspellen uit de hele wereld.
Daarnaast zijn ook allerlei andere voorwerpen tentoongesteld waarop schaakstukken zijn afgebeeld, zoals affiches, ansichtkaarten, postzegels, kledingstukken, enz.
De tentoonstelling is niet alleen voor schakers interessant, maar zeker ook voor iedereen die kennis wil maken met de vaak zeer kunstzinnige vormgeving van dit eeuwenoude spel.
De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 30 juni 2007.
Het museum is geopend tot 1 april op woensdag van 2 tot 5 uur, zater-, zon- en feestdagen van 12 tot 5 uur. Vanaf 1 april ook op dinsdag, donderdag en vrijdag van 2 tot 5 uur.

Heuvelrugnieuws.nl beslaat groter gebied

DRIEBERGEN  De website www.heuvelrugnieuws.nl  gaat vanaf vandaag geografisch een stuk verder dan de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In het vervolg zal ook nieuws gebracht worden met betrekking tot de gemeenten Rhenen en Zeist. Daar wordt nog aan toegevoegd de plaats Wijk bij Duurstede. Weliswaar geen deel van de Heuvelrug, maar wel een gemeente met veel relaties met dorpen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.


Eén van de leuke dingen van wat vroeger Driebergen.net heette, is dat het zo lekker dorps is. Of was. Mensen die je kent, dingen die je kent, gebeurtenissen waar je bij bent geweest. Alles binnen loopafstand Daar heeft een mens binding mee.
Toen werd het heuvelrugnieuws. Maar eerlijk gezegd heb ik niet zo veel binding met Leersum of Amerongen. Ik ken er niemand, ik kom er zelden en als gevolg interesseert het locale nieuws mij dan ook minder. Dus sla ik  vaker eens een dagje over bij het bekijken van de website. En ik vrees dat dat niet in de goede zin zal veranderen als het geografisch gebied wordt uitgebreid. Ik bezie deze verandering met gemengde gevoelens. 
Michiel van der Vlist  8-01-2007

Beste Michiel, Het begon inderdaad met Driebergen.net. Daarna werd het Heuvelrugnieuws.nl. En nog steeds leverde het niets op. De website kost mij ongeveer 2000 euro per jaar en ik probeer altijd de kosten terug te winnen. Dat is dus nog nooit gelukt. Door uitbreiding van de regio hoop ik te bereiken dat het aantal kijkers toeneemt. Als dat niet lukt stop ik er gewoon mee.
Renk Knol, 8-1-2007

Renk, Net als met roken. Stoppen kun je altijd en je kunt altijd weer beginnen.
Sybe Streekstra, 8-1-2007

Renk, ik zou het erg jammer vinden als je er mee zou stoppen. Je brengt actueel nieuws over de regio, je geeft mensen de mogelijkheid op meerdere manieren te reageren. De columns kijk ik meestal naar uit, of ik het er nu mee eens ben of niet. Voor diverse verenigingen ben je laagdrempelig om hun informatie op te nemen. Ik begrijp natuurlijk dat je meer lezers zou willen trekken, maar dat is voor vele website eigenaren moeilijk.
Ik hoop toch dat er voldoende lezers bijkomen om jou een stimulans te geven om door te gaan.
Jan Koert Lange, 8-1-2007

Beste Renk, Ik moet bekennen dat ik bij mijn reactie het kostenaspect over het hoofd gezien had. Dat er geld bij moet verbaast me niet zo, maar dat de kosten zo hoog zijn kijk ik wel van op. Als het tekort uit eigen zak moet worden aaangevuld – wat ik aanneem – dan heb ik er alle begrip voor dat je probeert daar wat aan te doen. En wie ben ik dan om jouw keuze niet te respecteren. Ook ik zou het heel jammer vinden als je er mee zou stoppen. 
Michiel van der Vlist,  9-1-2007

Was het toch niet beter geweest wanneer Driebergen Rijsenburg en Zeist samen de Gemeente Heuvelrug hadden gevormd en de andere gemeenten samen waren gegaan?
Hein Ros, 10-1-2007

Ik denk dat Renk een vooruitziende blik heeft. Waarschijnlijk zal het nieuwe kabinet besluiten dat er minder gemeenten, minder ambtenaren en minder bureaucratie moet komen en daarom Rhenen, Wijk bij Duurstede en Zeist toevoegen aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dan ligt het nieuwe gemeentehuis tenminste ook weer midden in de gemeente
Jan Koert Lange, 10-1-2007

Renk, Ook al ben ik alleen maar geintereseert in wat er in Driebergen gebeurt kijk ik elke dag even wat er nieuw is op de site ,ik zou het heel erg vinden als je er mee ophoudt.
Sinds je veel mensen de kost van een krant bespaart begrijp ik niet waarom iedereen niet elke dag je site bezoekt.
Heb je wel eens er aan gedacht om  advertentiespace te verkopen ik bedoel reclame voor heuvelrug zaken, of doe als iedereen, ga na de gemeente en vraag een subsidie want met al de photo’s  ben je eigenlijk net als een V.V.V. en help je de gemeente Driebergen.Als ik wat kan doen om je op het net. te houden laat het mij weten.
Ineke Shaw, 15-1-2007

Vrouw overleden na aanrijding met bestelbus

ZEIST Een 28-jarige fietsster uit Zeist is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden aan de gevolgen van een ongeval. Dat meldde de politie zondag.

Lees verder op de website van het AD/UN

De Zwoer wint 38 medailles

DRIEBERGEN Het eerste weekend in het nieuwe jaar wordt als vanouds gebruikt voor de jaarlijkse Kringkampioenschappen wedstrijdzwemmen in de provincie Utrecht. Dit jaar was de Zwoer met een forse delegatie naar zwembad De Kwakel in Utrecht vertrokken. In totaal gingen er 14 wedstrijdzwemmers mee.

Rianne Weijburg wist de meeste medailles weg te kapen. Zij heeft 5 gouden en vier zilveren medailles gewonnen. Slechts op 1 afstand konden andere zwemmers haar van het eremetaal afhouden. Haar directe concurrentie Claire Winters liet zelf enkele afstanden schieten om Rianne van het goud weg te houden, wat echter maar ten dele lukte.
Rieneke Jager deed het niet veel minder met 3 gouden en vier zilveren medailles. Op de schoolslag is zij momenteel haast niet te verslaan. Suzanne Lange, Sigrid Dogger en Rosanne van der Mast wisten respectievelijk 6, 3 en 2 medailles te halen. Ook Roos van Bentum wist beslag te leggen op 2 medailles (1 zilver en 1 brons) bij de Jeugd 2.
Ook de jongsten deden dit jaar goed mee. Michelle Groot Hulze wist drie medailles te winnen en Kiefer van Rosmalen 1.
Bij de jongens ging het ook goed. Symen Dogger wist zelfs 4 zilveren en 2 bronzen medailles te halen, terwijl Michiel Brantjes 2 bronzen medailles mee naar huis kon nemen. Trainer Steven Hulst was dan ook erg tevreden over zijn zwemmers en zwemsters. Het is weliswaar een smalle selectie, maar de kwaliteit ligt hoog. Er wordt dan ook veel getraind, met name in het zwembad, maar tegenwoordig gaat de selectie ook eenmaal per week trainen in sporthal Hoenderdaal.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 9 januari 2007

Parklaan 21-23 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.00 uur  temperatuur: 13 °C

meer foto’s van deze straa

Braakballen pluizen bij bezoekerscentrum De Boswerf

ZEIST  Op zondag 14 januari 2007 kunnen kinderen bij Bezoekerscentrum De Boswerf braakballen van uilen uitpluizen. Na afloop kunnen ze dan vertellen wat uilen zoal eten. De gevonden botjes worden op een kartonnetje geplakt en mogen als aandenken mee naar huis.
De activiteit vindt plaats van 12.30 tot 15.30 uur. Kosten € 2,50 per persoon.

Bezoekerscentrum De Boswerf is de gehele winterperiode (dus ook in de maanden, januari, februari en maart) op zondagen geopend zijn van 12.00 – 16.00 uur. In deze periode kunt u er terecht voor een stevige winterwandeling of een leuke knutselactiviteit. In de nieuwe verwarmde terrastent is het met een kop warme chocola prima toeven. De langere openstelling kan worden gerealiseerd door de bereidheid van de vrijwilligers van De Boswerf om ook in de winter diensten te draaien.
Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen: www.boswerf.nl  of bellen naar Bezoekerscentrum De Boswerf tel: 030- 6922393
U vindt het Bezoekerscentrum De Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbosch.

Verkeersongeval met letsel

DRIEBERGEN  Een 76-jarige automobiliste uit Driebergen is maandagochtend gewond geraakt bij een aanrijding op de Hoofdstraat. Omstreeks 09.10 uur zagen getuigen hoe de vrouw met haar auto geringe snelheid over het fietspad reed en vervolgens tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. Als gevolg daarvan brak de lantaarnpaal af. De vrouw liep letsel op aan haar mond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Nog dezelfde dag kon ze weer naar huis.


Ja beste mensen, dit bericht roept bij mij een hoop vragen op. Ondermeer ben ik wel heel erg benieuwd naar de toedracht van deze aanrijding. Had de vrouw gedronken? Had ze een heftige daling in haar suikerspiegel of een black out? Koesterde ze soms een jarenlange verborgen haat tegen lantaarnpalen? Hoe is het afgelopen met haar auto? Veel of weinig schade? Letsel aan haar mond, krijg ze nu een kunstgebit of had ze dat al?
Waardoor is ze tegen de lantaarnpaal gereden en waarom reed ze op het fietspad?
Roel van Beek, 10-1-2007
Het is veel erger dat een lantaarnpaal zo snel breekt! Jaren geleden is er bij ons in de voortuin ook een lantaarnpaal gevallen. Gelukkig net niet op het huis. De paal was geraakt door een onbemensde en stuurloos geraakte aanhangwagen.  Je vraagt je toch wel het nodige af over lantaarnpalen. Ik verdenk het electriciteitsbedrijf ervan goedkoop staal uit derde wereldlanden te gebruiken. Als er dan een paar keer een hond of dronken jongere tegen aan plast, is de paal zo doorgerot en valt om. Voordeel is wel, dat hierdoor zwaarder letsel bij aanrijdingen wordt voorkomen tenzij er net iemand achter staat die de paal op zijn hoofd krijgt.
Jan Koert Lange, 10-1-2007

Met zekere regelmaat vallen er spontaan lantaarpalen om omdat ze aan de onderzijde totaal verrot zijn. Het onderhoud is ogenschijnlijk goed, regelmatig een kwastje verf erover, maar men vergeet het punt waar de paal de grond in verdwijnt. Op de grens van ‘wind en water’ rot de paal door en breekt. Er staat ons op dat gebied dus nog een hoop te wachten.
Hans Hermans, 11-1-2007

Juist, ik verwacht ook dat de brekende en vallende lantaarnpaalproblematiek in de nabije toekomst nog heel wat slachtoffers zal eisen. Recentelijk klom ik nog regelmatig in een lantaarnpaal met de gedachte dat deze wel stevig zou zijn. Sinds dit bericht ben ik enorm geschrokken en zal ik het voortaan alleen maar bij bomen houden, hoewel die ook rot kunnen zijn en af kunnen breken. En dan heb ik het nog niet eens over gladde bomen en bomen met dunne takken..
Roel van Beek, 11-1-2007

Getuigen gezocht van tasjesroof

ZEIST  Op vrijdag 5 januari is een 80-jarige vrouw uit Zeist het slachtoffer geworden van een tasjesroof. De politie is op zoek getuigen die iets van het voorval hebben gezien.

Het slachtoffer liep omstreeks 12.30 uur van de 2e Hogeweg via de Slotlaan en de Huydecoperweg en vervolgens door het Wilhelminapark. In het park werd ze toen door een nog onbekende man op een scooter van achteren benaderd. Hij beroofde haar van haar tas, waardoor de vrouw viel en gewond raakte aan schouder en hoofd.

Het slachtoffer werd kort daarop gevonden door een vrouw die haar hond uitliet. Zij bracht de bejaarde dame naar een huisarts, die haar doorstuurde naar het ziekenhuis.

Getuigen die informatie hebben die kan helpen om dot misdrijf op te lossen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie van het district Binnensticht: 0900 – 88 44.

Korfbalster Brandsma (Dalto) in Oranje

DRIEBERGEN   RTV Utrecht meldt dat korfbalster Henriët Brandsma van het Driebergse Dalto is toegevoegd aan de nationale selectie. Haar teamgenoot Jos Roseboom was al opgenomen in Oranje.
Het Nederlands team is in voorbereiding op de traditionele zaalinterland tegen België op 3 februari in sporthal Hoenderdaal in Driebergen.


Dit is werkelijk geweldig nieuws voor het Nederlandse korfbalteam.
De traditionele zaalinterland is altijd een ontzettend spannende wedstrijd en de winkansen voor Nederland zijn met de komst van Brandsma nu aanzienlijk verhoogd!
België pas maar op!
Roel van Beek, 10-1-2007

17-jarig meisje uit Zeist vermist

ZEIST  De 17-jarige Janna Kuper uit Zeist wordt sinds 22 december vermist.22 december, twee dagen na haar verjaardag, had ze verlof en zou ze naar haar ouders in Amsterdam gaan.

Lees verder op de website van het AD/UN

Brand aan de Traaij

DRIEBERGEN  Vanochtend is er brand ontstaan in een schuurtje achter kledingzaak Landgraaf aan de Traaij. Het personeel trachtte de brand te blussen, maar uiteindelijk is de brand geblust door de brandweer. De schade heeft zich beperkt tot rookschade in de bovenliggende woningen. 


Brand, brand? Ik zie alleen een hoop teringzooi en een halve fiets liggen..  Er wordt toch niet dat grijze zijpaneel van dat krot met het bord van Landgraaf erop bedoeld ?
Roel van Beek. 10-1-2007

Hans Andeweg is griffier ad-interim

DOORN  Voor minimaal een half jaar treedt Hans Andeweg als griffier ad-interim van de gemeente Utrechtse Heuvelrug op. Andeweg (woonachtig in Rotterdam) heeft ervaring in deze werkzaamheden als griffier opgedaan in Gorinchem en in Gouda.
Op het moment dat hij voor de griffiersfunctie binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug werd gevraagd, was zijn keuze snel gemaakt.

Over zijn werkwijze zegt hij: ,,Ik ben een griffier die niet alleen voor de gemeenteraad werkt. Ik streef samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie na. Dat is ook mijn belangrijkste doelstelling voor de komende periode. Hoe geven wij met z’n allen inhoud aan het besturen (de bestuursstijl) van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.”

Geen opzet in spel bij fatale aanrijding Zeist

ZEIST  Volgens RTV Utrecht denkt Justitie vooralsnog dat Trudy van Delft uit Zeist niet opzettelijk is doodgereden. De 28-jarige fietsster werd in de nieuwjaarsnacht door een achteruitrijdende bestelauto overreden. Ze overleed afgelopen weekend.
In Zeist ontstond onrust onder de bewoners van de Steynlaan omdat er sprake zou zijn van opzet. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat daar op dit moment niet vanuit.
De verdachte is vrijgelaten, maar dat betekent niet dat hij vrijuit gaat. De 18-jarige bestuurder had geen rijbewijs.
Dood door schuld en een rijontzegging hangen hem boven het hoofd. Het OM neemt het proces-verbaal binnenkort in behandeling.

Provincie Utrecht realiseert eerste grote faunavoorziening

ELST  Gedeputeerde staten stellen 2,4 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van de ecoapassage bij Elst onder de N225 in de gemeente Rhenen. De ecopassage komt ter hoogte van kilometer 34,160 en verbindt, met een doorgang van circa 80 meter, de Utrechtse Heuvelrug met het uiterwaardengebied van Nederrijn en Lek.
De provincie realiseert de ecopassage als een onderdoorgang onder de provinciale weg. De ecopassage is onderdeel van het project Stichtse Lustwarande. Uitgangspunt van dit project is het behoud van de oorspronkelijk structuur van het landschap van de Stichtse Lustwarande.


Wat een geldverspilling mensen! 2,4 miljoen euro voor zo’n kuttunnel waar zeer waarschijnlijk dagelijks niet meer dan 3 mieren en een verdwaalde muis doorheen lopen. Wie heeft daar in jezusnaam baat bij? Echt waanzin, dat geld kan veel beter besteed worden, ik denk niet dat ik voorbeelden hoef aan te dragen toch?
Roel van Beek, 10-1-2007

Ze kunnen veel beter de provinciale weg opbreken, dan hoeft er geen tunnel te komen. Staan er op de provinciale weg ook geen files meer, in ieder geval geen sluipverkeer Arnhem – Utrecht meer. Dan hoeven ze ook geen onderdoorgang meer te maken bij het station.
Dan houden we weer wat geld over om misschien een nieuwe betaald voetbalclub met de naam FC Utrechtse Heuvelrug op te richten. Kan Boele Staal in het Comite van aanbeveling komen.
Ik begrijp alleen niet waarom mensen voor de natuur geen cent over hebben terwijl ze voor een paar meter asfalt en een anderhalve ton oud ijzer wel tonnen uitgeven.
Jan Koert Lange, 10-1-2007

Geschiedenis is in

DRIEBERGEN  De Stichting Welzijn Driebergen speelt in op de hype geschiedenis en biedt daarom twee cursussen aan die worden gegeven door mevrouw M. Witlox, een historica met onderwijservaring.

Geschiedenis van Nederland
Geschiedenis is terug van weggeweest. De cursus gaat niet alleen over toen, maar ook over de lijnen tussen toen en nu. Tijdens de bijeenkomsten stappen we van de Bataven naar Balkenende en Bos. Van elk tijdvak is er een samenvatting. Zo verzamelt u een leerzame herinnering. Tot slot bezoeken we de prachtige tentoonstelling over de Vaderlandse Geschiedenis in Den Haag. Voorkennis is niet nodig.

 • Start: dinsdag 23 januari van 9.00–10.00 uur
 • Aantal lessen: 10, wekelijks op dinsdagmorgen lessen
 • Kosten:€ 45,- (cursusmateriaal € 6,-)

Waar is de tachtigjarige oorlog gebleven?
400 jaar geleden voerden wij oorlog tegen Spanje en zo ontstond Nederland. We zoeken sporen van toen in het heden. Welke invloed heeft de stroom van gebeurtenissen tussen de slag bij Heiligerlee en de vrede van Munster gehad? Wat merken we er vandaag nog van? Tips voor boeken en nieuwe sites.

 • Start: dinsdag 23 januari 10.30-11.30 uur
 • Aantal lessen: 10, wekelijks op dinsdagmorgen
 • Kosten: € 45,- ( cursusmateriaal € 6,-)
Aanmelden
Inschrijfbureau gebouw “De Vijver”, Vijverlaan 10
Het Inschrijfbureau is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00- 12.00 uur en op woensdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur. Telefonisch zijn we dan ook voor informatie over de cursussen te bereiken, telefoon 0343- 523011.

Heuvelrugnieuws van woensdag 10 januari 2007

Dwarsweg Driebergen: hoek Zwartesteeg
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 10:25 uur
temperatuur: 12 °C

meer foto’s van deze straat

Byzantium: een lezing

ZEIST De vierde lezing van het Nederlands Klassiek Verbond, afdeling Zeist, wordt gehouden op dinsdag 16 januari 2007 door prof. dr. W.J. Aerts met als onderwerp: Byzantium, schakel tussen het klassieke en het moderne Griekenland.

De Byzantijnse wereld is ondenkbaar zonder de klassiek-Griekse beschaving, de Romeinse staatsvorm van de keizertijd en het christelijk geloof. Van deze drie elementen zijn het eerste en het laatste – ondanks vier eeuwen Turkse overheersing – ook bepalend voor het moderne Griekenland, getuige de Griekse taal en literatuur enerzijds en de Grieks-othodoxe kerk anderzijds. Een en ander wordt toegelicht met voorbeelden uit de taalgeschiedenis, literatuur en beeldende kunst. Met enkele dia’s.

De lezing wordt gehouden in Verzorgingscentrum ‘de Mirtehof’, Molenweg 50, Zeist, aanvang 20.00u. Niet-leden zijn welkom à €. 3,50; scholieren gratis.

Inlichtingen: mw. J. Kruys – van Loen, secr. NKV afd. Zeist, tel. 0348-442468.

Stormloop op starterswoningen Zeist

ZEIST  De starterswoningen aan de Bergweg in Zeist zijn razend populair. Voor de zeven huizen hebben zich meer dan zeshonderd jongeren ingeschreven. Ruim de helft van de kandidaten woont al in Zeist, de rest komt van buiten. Dat meldt RTV Utrecht.

Volgende week dinsdag wordt er geloot. Vanwege het hoge aantal inschrijvingen loten alleen de honderd eerste kandidaten mee. De maximale prijs voor de eerste bewoners is 130.000 euro vrij op naam.


Misschien kunnen ze de ‘sociale’ woningen aan de Schotellaan ook ‘starterswoningen’ noemen; gaat er zomaar 60.000 euro van de prijs af.
Hans Hermans, 10-1-2007

Start CDA-campagne statenverkiezingen in Amerongen

AMERONGEN Het CDA begint de campagne voor de verkiezingen van de Provinciale Staten om 10 uur in Amerongen op zaterdag 13 januari in Zorgcentrum Elim, Koenestraat 128 / Jan van Zutphenweg 4.
Een delegatie van de kandidaat-statenleden (waaronder de lijsttrekker Petra Doornenbal op foto) en een delegatie van de raadsleden van de gemeente Utrechtse Heuvelrug bezoeken samen een aantal organisaties.

Rhenen wil Van Oostrum als burgemeester

RHENEN   Rhenen heeft een nieuwe burgemeester op het oog. Het is de 37-jarige VVD’er Joost van Oostrum. Hij is nu nog wethouder in Houten en lid van de Utrechtse Provinciale Staten. Dit meldt RTV Utrecht.
Van Oostrum is door de Rhenense raad unaniem als nieuwe burgemeester voorgedragen. Als alles meezit kan Van Oostrum op 1 maart al in Rhenen aan de slag.


Geweldig, lijkt mij een uiterst sympathieke man!
Roel van Beek, 10-1-2007

Innovatieprijs voor Broertjes

ZEIST  Zakelijk Zeist heeft dit jaar geen Ondernemersprijs uitgereikt tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst maar een Innovatieprijs. Die gaat naar Broertjes Sport Health.

Lees verder op de website het AD/UN

Heuvelrugnieuws van donderdag 11 januari 2008

Coolsmalaan 1 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12.20 uur  temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

Minicongres Klimaatverandering Alaska ons probleem

DRIEBERGEN  Alaska: een land van onbegrensde naaldwouden, vis in overvloed, eskimo’s, kou en ijs? Juist hier, vlak boven en onder de poolcirkel, heeft klimaatverandering danig toegeslagen. In Nederland merken we het aan meer regen, meer wind en het verdwijnen van het winterseizoen. In Alaska zijn de gevolgen echter dramatisch. De 51e staat van de VS geldt als kraamkamer van klimaatverandering.

Het SVN (Social Venture Network) organiseert maandag 22 januari een avondvullend minicongres in Antropia, Cultuur- en Congrescentrum te Driebergen-Zeist. Journalist Tseard Zoethout zal, aan de hand van foto’s van Jan van der Woning, z’n soms schokkende ervaringen met u delen. Het minicongres blijft echter niet alleen steken in deze schokkende feiten. Het gaat ook in op wat we aan het tegengaan van klimaatverandering kunnen doen. Als bewuste burger. Als klein en middelgroot bedrijf. En als internationale onderneming.

De presentaties van het ministerie van Verkeer & Waterstaat, InterfaceFLOR en Antropia, Cultuur- en Congrescentrum benadrukken de essentie van oplossingsgericht denken. Helene van der Vloed, directeur van Antropia, Cultuur- en Congrescentrum, legt uit wat landgoed de Reehorst onder integrale, duurzame en innovatieve gebiedsgerichte ontwikkeling verstaat. Ton van Keken, directeur Operations Europa van InterfaceFLOR, verklaart hoe deze wereldmarktleider modulair tapijt, er hard aan werkt om binnen dertien jaar klimaatneutraal te opereren. En het ministerie van Verkeer & Waterstaat toont een scala aan mogelijkheden hoe het MKB aan transportbesparing kan doen. Als laatste spreker doet Ellen Dreezens de psychologische mechanismen uit de doeken hoe we als bewuste burger duurzaam kunnen consumeren.

Na de presentaties zal Ilona Hofstra, bekend van radio en televisie, de plenaire discussie begeleiden.

Het minicongres vormt zowel de aftrap van het klimaatjaar van Social Venture Network, als de voorbereiding voor het tweede deel van de klimaatexpeditie. Social Venture Network, met InterfaceFLOR en Antropia, Cultuur- en Congrescentrum sponsor van het minicongres, overweegt bij gebleken succes meer van zulke minicongressen over klimaatverandering te organiseren. Want eendekroos in december in de sloot, dat is toch niet wat je bij een Hollandse winter voorstelt?

 • Datum : Maandag, 22 januari 2007
 • Aanvang : 17.15 uur
 • Eind : 21.45 uur
 • Locatie : Antropia, Cultuur- en Congrescentrum op Landgoed de Reehorst
 • Hoofdstraat 8 3972 LA Driebergen
 • Kosten : De entree bedraagt € 25,- voor SVN leden en € 40,- voor niet-SVN leden. 15% van de verkoop wordt rechtstreeks aangewend voor het tweede deel van de klimaatexpeditie. Deelnemers aan het congres ontvangen een aantrekkelijke korting op “The Big Thaw” wanneer het boek uitkomt.
 • Aanmelding : Voor 16 januari via e-mail naar info@svneurope.com met uw NAW-gegevens.
 • Informatie : SVN-secretariaat: 0172-423843.
 • Genodigden : Beleidsmakers op nationaal-, provinciaal- en regionaal niveau, politici, vertegenwoordigers van het groen, NS, Rijkswaterstaat, innovatiecentra en financiers
 • Sprekers : Tseard Zoethout, journalist, Helene van der Vloed, directeur Antropia, Cultuur- en Congrescentrum, Ton van Keken, directeur Operations Europa van InterfaceFLOR, Ellen Dreezens, verbonden aan de vakgroep experimentele psychologie van de Universiteit van Maastricht, Ilona Hofstra, tv-journalist

Grappig, dat die milieukabouters altijd weer in staat zijn hun mening de boventoon te laten voeren en ons een schuldcomplex aan te praten. Maar ja, ze vreten fors uit de staatsruif, de door ons opgebrachte subsidie voor al die duistere clubjes, en daar moeten ze natuurlijk wel iets voor terugdoen. Als al die milieufreaks echter gewoon thuis blijven zitten en zeker geen congressen organiseren, besparen we al heel veel. Want op het moment dat die milieumasochist met zijn discipelen gaat reizen, al is het op de fiets, wordt er ook een forse aanslag op het milieu gepleegd. En natuurlijk zijn we roofbouw op onze aarde aan het plegen, maar de doemscenario’s van de milieulobby bevallen mij van geen kant. Dus, ik roep iedereen op om niet naar dat congres te gaan, een betere milieutip kan ik niet geven.
Hans Hermans, 11-1-2007

Wat een onzin, de milieulobby , ook hier in Amerika (EPA) weet best dat het klimaat verpest is door  HAARP en de dagelijkse besproeing  met “CHEMTRAILS” de electromagnatic beam is in Alaska , en kookt de opper atmosphere.Samen met de dagelijkse  besproeing  uit vliegtuigen  is het klimaat zo veranderd in de hele wereld maar nog erger is het fijt dat millioenen mensen in Amerika klagen over  asthma en andere long problemen vanwege  al die rotzooi waarmee ze sproeien,en dat is een echt doemscenario.Als je er meer over wil weten type in HAARP of CHEMTRAIL,.Jou en mijn belastings geld aan’t werk!
Ineke Shaw, 15-1-2007

Bouwbedrijf Boswijk-Doorn Ondernemer van het jaar 2006

DOORN  Theo Schippers ontving woensdagavond uit handen van burgemeester Frits Naafs de Ondernemersprijs 2006. Schippers is de belangrijke man achter Bouwbedrijf Boswijk-Doorn B.V.

Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de OndernemersKoepelHeuvelrug (OKH) in het auditorium van het Cultuurhuis kreeg Berry van Kruistum de aanmoedigingprijs uitgereikt. Wethouder van economische zaken Roy Pamboer reikte de eigenaar van de Read Shop in Doorn het bijbehorende beeldje, dat samenwerken symboliseert) uit. Van Kruistum is een jonge ondernemer die in korte tijd heeft bewezen over ondernemerskwaliteiten te beschikken.

De jury nomineerde drie bedrijven voor de Ondernemersprijs 2006. Naast Bouwbedrijf Boswijk-Doorn B.V. waren dit ook Fysiotherapie en Fysiofitnesscentrum Huiskes in Maarn (ondernemer: Annemarie Huiskes) en Wagenbouw en constructiebedrijf Leersum (ondernemer: Peter Jansen).

De genomineerden die geen ondernemer van het jaar werden, ontvingen een oorkonde en een fraai boeket bloemen. Hierna maakte burgemeester Naafs bekend dat Theo Schipper zich Ondernemer van het jaar 2006 mag noemen.

In het juryrapport staat beschreven: ,,Boswijk-Doorn B.V. is een zeer bekend en gewaardeerd bedrijf. Theo Schippers is de centrale spil in het bedrijf waar hij dag en nacht voor klaar staat. Daarnaast is Theo een vrijwilliger pur sang. Hij ziet zich zelf ook niet zozeer als ondernemer, maar meer als vrijwilliger van het jaar!

Buschauffeur mishandeld

DOORN  Een chauffeur van lijn 50 is woensdag op de Dorpsstraat aangevallen door een passagier en in zijn gezicht gesneden. Enkele andere passagier schoten de chauffeur te hulp. Daarbij werd een van hen in zijn hand gebeten door de agressieve man. De verdachte, een 43-jarige Utrechter, is aangehouden.

De verdachte was in Utrecht opgestapt en bemoeide zich meermaals luidkeels met het rijgedrag van de chauffeur. Tijdens een stop in Doorn wilde de chauffeur even spreken met de man. Die begon echter onmiddellijk te slaan. Hij bleek daarbij iets scherps in zijn hand te hebben.

Drie andere passagiers wisten de verdachte met de chauffeur te overmeesteren. De gealarmeerde politie nam de verdachte over en nam hem mee naar het bureau. De man is in verzekering gesteld.


Ik hoop van ganser harte dat de welzijnswerkers NIET hun handen kunnen leggen op dit soort creaturen zodat hij met een groepstherapie of twee het ‘weer mag proberen’ (dubbele betekenis is opzettelijk). Dit is het soort mensen dat gevoelens van onrust in de maatschappij veroorzaakt. Vanwege de directe schade bij buschauffeur en passagiers, maar met name vanwege de indirecte schade aan de maatschappij in zijn geheel, enorm lang en enorm ver opsluiten.
Theo Koster, 11-1-2007

Goed gehandeld van de medepassagiers! Gelijk opsluiten die vent en hem vooraf effe in elkaar laten rossen door de collega’s van de buschauffeur. Je leest steeds vaker dat mensen tegenover buschauffeurs maar ook tegen hulpdiensten agressief gedrag vertoond. Ambulancepersoneel en brandweerlieden worden regelmatig in hun goede werk gehinderd door simplisten die het blijkbaar leuk vinden om dit ontzettend belangrijke en goede werk tegen te gaan. Waar gaat dat heen? Het is van de zotte dat er zelfs reclamespotjes gemaakt moeten worden om dit soort gedrag tegen te gaan. Ik zeg keihard optreden tegen die lastpakken! Geef ze maar een flink ouderwets pak op hun sodemieter en laat ze zinvolle taakstraffen uitvoeren waarbij ze aan het begin en aan het eind van de dag een pak slaag krijgen met natte handdoek!
Roel van Beek, 11-1-2007

Scheldende verdachten aangehouden

LEERSUM  Een 23-jarige automobilist uit Amerongen is woensdagmiddag aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Surveillerende agenten zagen de man omstreeks 16.10 uur rijden over de Boerenbuurt in Leersum in een onverzekerde auto. Hij kon geen papieren overleggen en begon te schelden op de agenten. De man moest mee naar het bureau in Doorn om zijn identiteit vast te stellen.

Een 21-jarig familielid kwam de papieren brengen, maar liet zich daarbij verbaal ook niet onbetuigd. Toen de agenten hem daarop voor het bureau wilden aangehouden, verzette hij zich daar zodanig tegen dat hij klem moest worden gezet tegen zijn auto, waarna hij geboeid naar binnen werd gebracht.

Tegen beide manen wordt proces verbaal opgemaakt voor belediging. De 23-jarige man heeft daarnaast diverse bekeuringen gekregen voor verkeersovertredingen.


Heel goed! Gelijk opsluiten dit soort halve zolen.
Een beetje alle regels overtreden en nog een grote smoel geven op de koop toe! Werkelijk grote schande.
Roel van Beek, 11-1-2007

Veelpleger aangehouden

ZEIST  Op donderdagochtend werd een veelpleger aangehouden. Omstreeks 04.00 uur zagen agenten een auto vreemd geparkeerd staan op de Kromme Rijnlaan. Agenten gingen poolshoogte nemen en bij de auto stond een 28-jarige man uit Utrecht met een hoeveelheid gereedschap om zich heen. Onderzoek wees uit dat de man had ingebroken in de auto en hier gereedschap had gehaald. De man werd aangehouden en ingesloten voor verhoor.

Open avond moskee Driebergen druk bezocht

DRIEBERGEN  Een open avond van de moskee in Driebergen is woensdag druk bezocht. De avond was een initiatief van het moskeebestuur en de kerken in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dit meldt RTV Utrecht.

Vele tientallen christenen wisten hun weg naar de moskee te vinden. Ze dronken een kop muntthee en kregen de gebedsruimte te zien.
Toen de moskee aan de Driebergse Akkerweg gebouwd werd, kwam er veel protest van omwonenden. Maar daar was nu niets meer van te merken. Sommige kerkgangers in de omgeving denken zelfs aan gezamenlijke gebedsdiensten met de moslims.


Fantastisch! Moslim of christen, wat maakt het uit?
Het komt allemaal op hetzelfde neer. Ik vind het heel goed om meer inzicht en respect voor elkaars geloof te krijgen.
Lekker samen bidden. Heel goed idee, zo zou het over de hele wereld moeten gaan! Dan kunnen we ook gelijk stoppen met al die zinloze oorlogen die voor 90 % om het geloof draaien. Zelf heb ik als heiden helemaal geen boodschap aan het geloof maar ik vind het wel heel belangrijk om elkaars overtuiging te respecteren en te begrijpen. 
Roel van Beek, 12-1-2007

Heuvelrugnieuws van vrijdag 12 januari 2008

De Boomgaard 12 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.00 uur  temperatuur: 9 °C

meer foto’s van deze straat

Drie bands in de Peppel

ZEIST Vrijdag 19 januari 2007 treedt Whispering Gallery ,Sphere of Souls en Schraapstaal op in Pop- en Cultuurpodium “De Peppel”, Montaubanstraat 106 te Zeist. De zaal gaat open om 21.00 uur open, optreden 21.30 en de entree is € 6,00.

Whispering Gallery is een Nederlandse Doom metalband. De groep is eind 1995 opgericht en bestaat uit zes leden. Met twee cleane zangers en een imposante grunter, combineren zij melodie en agressie met pure doom-metal!

Sphere of Souls bestaat uit ex-Sun Caged-leden André Vuurboom (zang) en Joost van den Broek (toetsen, productie, en nu After Forever). Ex-Autum Equinox-leden Kees Harrison (bas) en drummer Ruud van Diepen (drums) verzorgen de ruggegraat van de band. Voormalig Imperium gitarist Rob Cerrone (rhythm gitaar) en virtuoos Anand Mahangoe (lead gitaar) maken de band compleet.

Schraapstaal ,de band werd ergens in 2004 opgericht om Power Metal te gaan maken.


Ja beste mensen, als je echt depressief wil worden of het al ben en hierin bevestigd wil worden moet je vooral naar Whispering Gallery gaan. De vorige keer dat ik een optreden van hen bijwoonde had ik de tranen in mijn ogen staan. Gegarandeerd succes!
Roel van Beek, 12-1-2007

Aanrijding met letsel

RHENEN  Bij een aanrijding op de Cuneraweg is donderdagmorgen rond 12.00 uur een 65-jarige automobilist uit Veenendaal gewond geraakt. De aanrijding ontstond toen een 61-jarige automobilist uit Opheusden afremde voor een rood verkeerslicht. Een Fransman die achter hem reed, bemerkte dit te laat en reed tegen zijn voorganger. De 61-jarige automobilist schoot door de aanrijding de andere weghelft op en raakte hierbij de tegemoetkomende 65-jarige automobilist uit Veenendaal. Deze man raakte gewond en is per ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis in Ede.

School ontruimd wegens gaslek

DOORN  Het Revius Lyceum aan de Driebergsestraatweg in Doorn is vrijdagochtend ontruimd wegens een gaslek. Dat heeft een woordvoerster van de politie gezegd. De school meldde het gaslek tegen half elf bij de hulplijn 112.

Lees verder bij RTV Utrecht. of in het AD/UN

Vriendendienst Zeist genomineerd voor ‘Appeltje’

ZEIST  Vriendendienst Zeist is één van de tien genomineerden voor de ‘Appeltjes van Oranje’. De ‘appeltjes’ worden ieder jaar door het oranjefonds uitgereikt aan de beste vrijwilligersprojecten in ons land.

Lees verder bij RTV Utrecht.

Rechtbank stelt gemeente in het gelijk in JoHa-zaak

MAARSBERGEN  De rechtbank heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug vandaag in het gelijk gesteld. Dit naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening dat JoHa Distri B.V. tegen de gemeente had aangespannen. De uitspraak houdt in dat de gemeente juist heeft gehandeld door de bedrijfsactiviteiten van JoHa Distri B.V. in Maarsbergen op vrijdag 22 december stil te leggen.

De uitspraak van de rechtbank is van groot belang voor de gemeente. Sinds de herindeling houdt de gemeente zich actief bezig met handhaven. Er wordt opgetreden tegen activiteiten zoals illegale bedrijfsvestiging, bouwen zonder vergunning of in afwijking van de verleende vergunning.

Transportbedrijf JoHa Distri B.V. vestigde zich eind november 2006 in Maarsbergen. Het bedrijf beschikte niet over de benodigde vergunningen. Sinds de illegale vestiging van het bedrijf kwamen er veel klachten binnen bij de gemeente en de politie. De klachten betroffen voornamelijk geluidsoverlast van de vrachtwagens die tot diep in de nacht en ’s morgens alweer vroeg actief waren.

Naar aanleiding van de klachten voerde de gemeente een inspectie uit in samenwerking met de brandweer, de milieudienst en de milieupolitie. Tijdens deze inspectie zijn veel overtredingen geconstateerd. Ook werd er gebouwd zonder bouwvergunning en waren de bedrijfsactiviteiten in strijd met het geldende bestemmingsplan. Door het grote gevaar en de overlast besloot het college van burgemeester en wethouders daarop het bedrijf te sluiten. Aan het ultimatum om de bedrijfsactiviteiten zelf te beëindigen, vrijdag 22 december om 12.00 uur, gaf JoHa distri B.V. geen gehoor. Hierop ging de gemeente tot actie over. De deuren werden verzegeld.


De uitspraak van de (bestuurs)rechter vanmorgen was helaas niet ten gunste van Joha Distri B.V.
De schorsing zal blijven staan, maar de uitspraak kon nog niet worden onderbouwd.
Deze onderbouwing is normaal gesproken al met 2 tot 3 dagen bekend, maar in dit geval zal de onderbouwing pas over 2 tot 3 WEKEN worden gegeven.
Een hele vreemde zaak, wat volgens mij duidt op een dikke vinger in de pap van de politieke kant.
De geruchten gaan dat als de uitspraak negatief zou zijn voor de gemeente de burgemeester en een paar van de wethouders hun biezen hadden kunnen pakken.
Omdat het nog zo’n nieuwe gemeente is kan er natuurlijk niks negatiefs uit voortvloeien.
Ik geef Joha Distri daarom bij deze de raad om het vooral hogerop te zoeken.
Desnoods via de Raad van Staten. Die laten zich naar mijn weten dus niet door de politiek beinvloeden waardoor er dus een rechtvaardige uitspraak zal komen. Want wat ik heb gehoord was deze rechter ook van zins om Joha gelijk te geven.
Dan kunnen ze ook hun schadeclaims alsnog verhalen. Voor de 20 gezinnen is het toch te laat en die zien wel hoe ze het hoofd boven water kunnen houden.
Maar als gevolg van die claims zullen hoogstwaarschijnlijk de belastingen omhoog gaan, en ook zullen dan alsnog een paar van die mooie ambtenaren die zo graag naar hun bewoners luisteren dan moeten opstappen.
Het enige wat ik uit deze hele zaak kan opmaken is dat de regeltjes in Nederland kunnen worden geinterpreteerd zoals het op dat moment het beste uitkomt. En dat er dan 70 gezinnen in financiële moeilijkheden komen en nog eens 20 gezinnen werkeloos is voor de gemeente, de bewoners van de wijk en de rechter maar bijzaak….
Dus bij deze wil ik de rechter bedanken
Sylvia Nijenhuis, 13-1-2007

Tja Sylvia, moeilijke kwestie. Ook ik was geen voorstander van sluiting, overigens om andere redenen dan jij aanvoert. De onafhankelijkheid van rechters heb ik ook altijd ernstig betwijfeld; vooral in kwesties waar de (lagere) overheid bij is betrokken. Rechters worden immers door de overheid betaald en ik zie alles en iedereen die door de échte belastingbetaler wordt onderhouden altijd als één kliek, anderzijds zou ik niet weten wie anders de rechters moet betalen. Maar als inwoner van de gemeente Utrechtse Heuvelrug moet ik er ook niet aan denken dat JoHa gelijk gaat krijgen, want dan mogen alle bewoners stevig meebetalen aan het (alsdan gebleken) wanbeleid.
Hans Hermans, 13-1-2007

Wel vreemd dat als de je verliezer bent in een rechtszaak de rechter opeens niet deugt. Als Joha de zaak gewonnen had was de mail van Sylvia waarschijnlijk heel anders van opzet geweest. Natuurlijk is het heel erg voor de mensen die nu geen werk meer hebben. Maar geef gewoon Joha daarvan de schuld en niet de gemeente, want die heeft z’n werk goed gedaan. Het is echt schandalig wat Joha allemaal heeft uitgespookt in Maarsbergen. En de rechter heeft dit gewoon bevestigd. Een ieder die de wet kent had dit gemakkelijk kunnen voorspellen.
Martijn van Rossum, 14-1-2007

Ik heb al aangegeven dat ik het een heel dom beleid vindt van de gemeente heuvelrug. Om nou zo’n groot transportbedrijf achter een woonwijk te huisvesten is niet slim. Maar aan de andere kant is het toch echt een bedrijventerrein en staat er nog een bedrijf
die met vrachtwagens af en aan blijft rijden.
Ook heb ik vernomen dat de bewoners hebben tegengehouden dat de bedrijven plat gaan aangezien er dan te veel overlast zou zijn van het spoor wat er vlak achter loopt.
Ik denk dat in dit geval twee schuldigen zijn, de gemeente en Joha, maar door het faillisement moest Joha snel uitwijken, en de chauffeurs waren ook niet blij met Maarsbergen. Nogmaals het was maar voor een korte periode, en ik ben met onze personenauto
vrijdag bij het bedrijf geweest. Ik snap niet dat jullie aangeven dat ze daar zo hard rijden. Dit kan helemaal niet volgens mij. Er liggen van die mooie versmallingen in de weg waardoor er teveel kapot zou worden gereden. Veel van die mannen die voor het
bedrijf werken zijn zelf vader en veiligheid gaat bij het gros voor…
Ik ken veel van die mannen al meer dan 20 jaar en zou mijn hand voor ze in het vuur willen steken.
Ook de directie lijkt mij heel redelijk om mee te praten. De uitspraak van de rechter is volgens ons dan ook zeer ongegrond, en het staaft mijn mening dat de uitspraak ook niet onderbouwd kan worden.
Zoals jullie hebben kunnen zien zijn de meeste argumenten (klachten) ook te weerleggen. Maar de gemeente Heuvelrug heeft teveel te verliezen, en daarom denk ik dat de rechter in het voordeel van die gemeente heeft gesproken.
Het is een schande dat de rechtgang in Nederland zo te beinvloeden is. Maar ja, nog niets aan te doen, maar ALS Joha naar de raad van staten gaat, ben ik bang dat de schadeclaim alsnog zal komen, en dat de bewoners en iedereen die er niets mee te maken heeft gehad, mogen meebetalen. Want de claim wordt natuurlijk steeds hoger.
Als het twee jaar duurt, zal de claim ben ik bang harder richting de 30 miljoen lopen als dat hij nu zou zijn.
Jammer voor jullie, maar ja wij hebben nu problemen.
Groet, Sylvia Nijenhuis, 14-1-2007
Beste Sylvia,
 
De sluiting van JoHa treft je persoonlijk in je portemonnee. Ik kan dan ook begrijpen dat je teleurgesteld en boos bent over de beslissing van de gemeente en de uitspraak van de rechter. Ik zou dat – in jouw situatie – ook zijn.
Maar de directie van JoHa Distri heeft dit helemaal aan zich zelf te danken. De directeur heeft alle regels aan zijn laars gelapt en hij heeft – vlak voor de bedrijfsverhuizing – bewust dat risico genomen. Nu denk je misschien: ja, maar JoHa was druk bezig om zich wel aan de regels te houden. Helaas, alleen met een miljoeneninvestering was het misschien mogelijk geweest om aan de milieuregels te voldoen en om een eind te maken aan de slaapverstoring bij de omwonenden. Dat geld heeft JoHa Distri niet. Zo zouden alle vrachtwagens vervangen moeten worden door  hybride vrachtwagens, maar dan nog was JoHa er niet. De bewuste locatie in Maarsbergen was gewoon niet geschikt voor de noodzakelijke bedrijfsvoering bij JoHa Distri, zo simpel is het.
De gemeente heeft volkomen juist gehandeld, heeft adequaat gereageerd op een groot aantal klachten van omwonenden en is volledig door de rechtbank in het gelijk gesteld. Als jij vlakbij het bedrijf had gewoond en geen enkele relatie had gehad met JoHa, dan had je heel anders gereageerd en had jij en de rest van het gezin eindelijk weer nachtrust gehad.
Nu beschuldig je de rechtbank Utrecht ook nog van corruptie. Nee, de Raad van State, die zal de de gemeente “mores” leren en JoHa in het gelijk stellen. Geloof mij, dat zal niet gebeuren. De Raad van State is inderdaad  beter op de hoogte van de complexe milieuregelgeving in Nederland dan de rechtbank Utrecht en dat is nu juist het probleem. JoHa heeft de complete milieuregelgeving aan zijn laars gelapt. En voor dat soort bedrijven is de Raad van State heel streng, dat hebben ze vaak genoeg duidelijk gemaakt.
De miljoenenclaim (25 miljoen euro ?) zal altijd een droom blijven. De enige die geld aan deze kwestie verdient is de advocaat van JoHa. 
Waarom ben je niet heel boos op de directeur van JoHa Distri ??
Met vriendelijke groet,
Robert Tak, Bilthoven, 14-1-2007

 

zie ook

Zeistenaar wordt doodslag ten laste gelegd

ZEIST  De 18-jarige man uit Zeist die in de nieuwjaarsnacht een 28-jarige fietsster aanreed met zijn bestelbus, wordt vervolgd voor doodslag en het veroorzaken van een ongeval door roekeloos rijgedrag. Dat maakte het Openbaar Ministerie bekend.

Lees verder bij RTV Utrecht.

Drievoudige poging tot moord voor steekpartij Zeist

ZEIST  De steekpartij bij de sociale dienst in Zeist was een drievoudige poging tot moord. Zo luidt de beschuldiging van Justitie aan het adres van de 22-jarige verdachte Farid B uit Zeist.

Lees verder bij RTV Utrecht. of in het AD/UN

Heuvelrugnieuws van zaterdag 13 januari 2007

Arnhemsebovenweg Driebergen richting Zeist vanaf Melvill van Carnbeelaan
foto: © Robert Zwart
tijd: 7.30 uur  temperatuur: 10 °C

meer foto’s van deze straat

Jamsessie in de Peppel

ZEIST Zaterdag 20 januari is er weer een onvervalste jamsessie in Pop- & Cultuurpodium “de Peppel”, Montaubanstraat 106 te Zeist. De zaal gaat om 21.00 uur open en de entree is gratis.

Het is weer tijd voor een jamsessie. Of je heel goed bent of juist niet maakt niets uit. Vanavond heb je de kans om zelf op het Peppel podium te schitteren. Verschillende mensen, verschillende stijlen muziek, kortom voor ieder wat wils. Wij zetten een drumstel en gitaarversterkers neer (omdat die moelijk mee te nemen zijn op de fiets). Dus alles wat je hoeft te doen is je gitaar op je rug binden of je drumstokken in je zak steken en naar de Peppel komen. Speel je geen instrument?? Geen probleem, de bar is gewoon open en je kunt genieten van alles wat er op het podium gebeurd! Gewoon voor iedereen die van muziek (maken)houdt. Lekker komen dus.

Heuvelrugnieuws van zondag 14 januari 2007

Arnhemsebovenweg 16 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.00 uur  temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

Poplegende Iain Matthews in Beauforthuis

AUSTERLITZ  De man die een wereldhit scoorde met het nummer Woodstock geeft op zaterdag 20 januari een concert in het Beauforthuis. Iain Matthews staat al sinds de jaren zestig aan de top. Hij maakte faam met Fairport Convention, zonder twijfel de belangrijkste folkrockgroep uit de popgeschiedenis, die in korte tijd uitgroeide tot de Britse tegenpool van Jefferson Airplane.
Dat waren de jaren zestig en zeventig. Iain Matthews heeft sindsdien nog vele platen gemaakt die zeer goed zijn ontvangen. Al heel wat jaren treedt Iain met groot plezier op in het Beauforthuis, dat hij eens een van de fijnste speelplekken noemde die hij ooit had aangedaan. Deze avond speelt hij solo het beste uit zijn enorme repertoire.

Domheid troef (10)

ZEIST  In de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 januari heeft de politie een 19-jarige bromfietser uit Zeist aangehouden. De man reed over de Utrechtseweg en had ruim baan nodig om zich voort te bewegen. Bovendien droeg hij geen helm. Hierop werd de man staande gehouden: hij rook naar alcohol en stond erg onvast ter been. Op het bureau bleek dat hij te veel alcohol had genuttigd: hij blies 77 ug/l. De man was beginnend bestuurder. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en hij kreeg een proces-verbaal.

Heling

ZEIST  Op vrijdagavond rond 18.15 uur heeft de politie twee mannen aangehouden op verdenking van heling. Agenten zagen een man richting de Koppelweg rennen met een groot plat pakket in zijn handen. Het pakket leek verdacht veel op een ingepakte LCD televisie. Hij legde het pakket in een gereedstaande auto. In een auto zat een bestuurder. Voordat ze weg konden rijden, werd het tweetal door de politie staande gehouden. De televisie bleek van diefstal afkomstig te zijn. De 22-jarige en 19-jarige inwoners van Zeist moesten mee naar het politiebureau waar zij werden verhoord en ingesloten. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Domheid troef (11)

DRIEBERGEN In de nacht van vrijdag 12 januari op zaterdag 13 januari betrapte de politie een automobilist op alcoholgebruik. Een 18-jarige man uit Wijk bij Duurstede reed over de Odijkerweg met een defecte koplamp. Hierop werd hij door de politie staande gehouden. Hij rook naar alcohol en had opvallend rode ogen. Bij de ademanalyse op het politiebureau blies de man 610 ug/l. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en kreeg een proces-verbaal.

Hennepplantage in woning

ZEIST  De politie heeft op zaterdagochtend 13 januari in een woning aan de Laan van Vollenhove een hennepplantage ontdekt. Na een melding van wateroverlast, ging de politie kijken en trof de bewoners van de bovenliggende woning niet thuis. Na een ruit uit de voordeur te hebben verwijderd, ging de politie naar binnen en trof in twee slaapkamers een hennepplantage aan. Deze zijn allebei vervolgens ontmanteld. De politie heeft de zaak nog in onderzoek om de bewoners te achterhalen.

Heler aangehouden

ZEIST  De politie heeft op zaterdagmiddag 13 januari een man aangehouden nadat hij een fiets probeerde te verkopen die van diefstal afkomstig was.
Een 41-jarige inwoner van Utrecht had het vermoeden dat hij de gestolen fiets van zijn vrouw op internet te koop zag staan. Vervolgens heef hij, met medeweten van de politie, een koop geregeld in Zeist op de hoek van de Javalaan met de Sumatralaan. Uiteindelijk bleek het niet te gaan om de fiets van zijn echtgenote, maar aangezien de Utrechter het niet vertrouwde seinde hij de politie in (die zich onopvallend in de buurt had opgesteld). De verdachte werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar bekende hij de heling en deed afstand van de fiets. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. De politie heeft nog in onderzoek wie de rechtmatige eigenaar van de fiets is.

Domheid troef (12)

DOORN  Op vrijdagavond 12 januari heeft de politie op de Leersumsestraatweg een 22-jarige automobilist uit Amerongen betrapt op rijden onder invloed. De man reed met zeer hoge snelheid op de Leersumsestraatweg een politievoertuig voorbij. Zijn kenteken werd geregistreerd waardoor hij enige tijd later aan de Schoonselaan kon worden aangesproken. Hij bleek teveel te hebben gedronken en moest mee naar het bureau. Daar blies de man 525 ug/l, waarop zijn rijbewijs werd ingenomen. Hij kreeg bovendien een proces-verbaal.

Driebergers lijden voor tweede maal puntverlies

DRIEBERGEN  Dat Dalto/DSB Bank het lastig zou krijgen bij Fortuna/Tempus stond vooraf wel vast, maar met het uiteindelijke resultaat hadden maar weinigen rekening gehouden. Fortuna pakte halverwege de eerste helft het initiatief, om dit niet meer uit handen te geven. In de laatste vijf minuten werd de score nog op een geflatteerd peil gebracht: 25-19.

Fortuna/Tempus liep dit seizoen nog niet zoals het zou moeten lopen en coach Hans Leeuwenhoek zei vantevoren dan ook tevreden te zijn met een punt, maar ook: “We moeten Dalto onder de twintig doelpunten zien te houden door de aanval te ontregelen, dan maken we een kans.” Daarmee benoemde indirect hij ook gelijk de kracht van Dalto: scoren. Ter vergelijking: in zeven wedstrijden scoorde Dalto 178 keer tegen Fortuna 124 keer. Opvallend genoeg kreeg Fortuna wel minder doelpunten tegen; 124 tegen 149 van Dalto.

Net als afgelopen week kwamen de eerste twee doelpunten van Jos Roseboom. Binnen de tien minuten stond het al 1-4, via goals van Riko Kruit en Adriaan van Dijk. Voor Fortuna, in die fase slecht georganiseerd spelend, scoorde toen alleen Jennifer Tromp, die in het vervolg van de wedstrijd wel knap Sietske van de Sande op nul wist te houden. Hierna ging het spelniveau van Fortuna langzaam maar zeker omhoog, wat resulteerde in een gelijke stand. Toen Barry Schep ook nog eens Bob de Jong wist te blokken, werd het Delftse publiek wakker en kwam de wedstrijd pas echt los.

Kenmerkend voor de soms fysieke strijd die volgde was een duel tussen Mirjam Maltha en Adriaan van Dijk. De laatste werd hardhandig opzij gezet door de lange international, die de hele wedstrijd al slim onrust zaaide bij de Driebergse rebounds. Sietske van de Sande en Henriët Brandsma konden beiden eigenlijk niet onder de korf spelen, waardoor ook Bob de Jong en Riko Kruit niet samen voorin konden eindigen. Daarmee werd vrij vaak de angel uit dat Dalto-vak gehaald.

Tot aan de rust wist Jos Roseboom in totaal zeven keer – waarvan vier strafworpen – te scoren, maar hiermee kon hij niet verhinderen dat Fortuna het initiatief greep. Met name Barry Schep gebruikte het luid aanwezige publiek om zichzelf keer op keer op te peppen, waardoor hij er na dertig minuten toch ook al weer vijf in had liggen. Uiteindelijk kwam de rust bij 14-12.

In de rust bracht Dalto-coach Erik Wolsink Ilona van den Berg voor de zichtbaar teleurgestelde Henriët Brandsma. Dalto kwam wel terug in de wedstrijd, tweemaal Riko Kruit, Marloes Preuninger en Jos Roseboom zorgden voor een 15-15 stand. Toen was het echter Fortuna dat de macht greep en viermaal op rij scoorde, gevolgd door een time-out voor Dalto. De bezoekers voelden zich in deze cruciale fase benadeeld door arbiter Arjan Nellen, mede omdat Nellen op bepalende momenten opeens geen uitleg van zaken meer wilde geven.

Na de time-out kwam Dalto nog één keer op een achterstand van twee punten, onder andere via de enige goal van invalster Van den Berg. Opnieuw drukte Fortuna door en drie goals van Marrien Ekelmans in de laatste zes minuten velden het vonnis over de nummer twee van de Korfbal League. Bij een 25-19 eindstand barstte het gejuich los en de thuisploeg bedankte enthousiast haar supporters. Voor Dalto/DSB Bank zat er niet veel anders op dan het verlies te incasseren, wat gezien de stand ook te doen is, en maar alvast vooruit te kijken naar volgende week: thuis tegen Koog Zaandijk.

Barry Schep was na afloop enorm blij: “Natuurlijk draaide het tot aan vandaag minder, maar we hadden vooraf maar één doel: ervoor knocken en maar zien waar het schip strandt. Dat is gelukt en je ziet dat het vandaag gewoon een stuk beter draait, mede natuurlijk dankzij onze supporters.” Fortuna staat volgende week de lastige uitwedstrijd bij DOS-WK te wachten.

Doelpuntenmakers Fortuna/Tempus: Barry Schep 9, Marrien Ekelmans 7, Arjan Theil 4, Marloes Preuninger 2, Mirjam Maltha 1, Jennifer Tromp 1, Joost Preuninger 1.

Doelpuntenmakers Dalto/DSB Bank: Jos Roseboom 8, Riko Kruit 6, Bob de Jong 2, Simone Timmerman 1, Ilona van den Berg 1, Adriaan van Dijk 1.

Heuvelrugnieuws van maandag 15 januari 2007

Akkerweg Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 8:30 uur
temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

Mozarts Kwintet voor strijkers & klarinet

AUSTERLITZ  Mozarts beroemde Kwintet voor strijkers en klarinet wordt zondag 21 januari uitgevoerd in het Beauforthuis. Ouderwets Mozart in een zaal die ervoor gebouwd is. Uitgevoerd door eén van Europa’s meest dynamische, aanstormende strijkkwartetten, het Belgische Kryptos Quartet en de Engelse klarinettist Nick Shipman. Een paar jaar na oprichting al, speelt het Kryptos Quartet in heel Europa in belangrijke zalen en festivals. Een eigen identiteit hebben ze daarbij weten te behouden: een uitzonderlijke kwaliteit combineren ze met een heel breed repertoire, van klassiek tot hedendaags. Behalve Mozart komen ze ook Sjostakovitsj spelen. En als klap op de vuurpijl speelt de gevierde Nick Shipman een stuk voor klarinet & tape. Reken op een eigen gezellige sfeer. Goede klassieke muziek met een lekker hapje en drankje.

Dit is een concert van Muziek! Live and kicking, waarvan je er elke maand een kan meemaken. Mooie klassieke muziek in een goeie sfeer, met boeiende verhalen over de componisten en hun muziek en altijd met lekkere hapjes aan de bar.
Kaarten kunt u reserveren bij het Beauforthuis op 0343 – 49 32 27

Zondag 21 januari, 15.00 uur
Mozarts Kwintet voor strijkers & klarinet, en meer
Krytpos Quartet & Nick Shipman (klarinet)
entree € 15,- / studenten, scholieren, CJP € 10,- / kinderen € 7,50

BURN treedt op in ’t Wijkhuis

DRIEBERGEN  De Driebergse/Zeister metal band BURN treedt aanstaande zaterdag (20/1) op in ’t Wijkhuis in Wijk bij Duurstede. BURN zit samen met nog een lokale band in het voorprogramma van de Nederlandstalige punkpopband ‘VanKatoen’. VanKatoen houdt een tour langs 40 jeugdhonken in Nederland, de ‘Honk Honk’. De tour zal eindigen in Paradiso. Daar zal VanKatoen een concert geven, waar ook vier van die lokale bands zullen spelen. En natuurlijk zal de aanwezigheid van vele enthousiaste BURN-fans in ’t Wijkhuis bijdragen aan VanKatoen’s keuze voor BURN. Kijk voor meer bijzonderheden op  www.burnmusic.nl

Motorrijder gewond bij ongeval

RHENEN  Een 53-jarige motorrijder uit IJsselstein is zondag gewond geraakt bij een aanrijding op de Grebbeweg. De man zag omstreeks 13.30 uur te laat dat zijn voorligger, een 59-jarige man uit Oss, afremde, waardoor hij achterop de auto reed. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

OM: dodelijk ongeluk Zeist was doodslag

ZEIST De 18-jarige Zeistenaar die in de nieuwjaarsnacht de 28-jarige plaatsgenote Trudy van Delft heeft aangereden, wordt doodslag ten laste gelegd. Volgens het openbaar ministerie heeft hij een reeks van risco’s genomen die de kans op een ongeluk groot maakten. De man is alsnog vastgezet.

Lees verder in het AD/UN.


Heel vreemd dat deze persoon niet direct permanent is opgesloten; de politie maakt mij niet wijs dat ze die nacht niet heeft gecontroleerd of deze knul een rijbewijs had. En dat laatste was in combinatie met zijn vluchten een gegronde reden om deze rijbewijsloze bestuurder niet meer te laten gaan. Maar er gaan nogal wat geruchten over de échte reden van de aanvankelijke vrijlating; kern daarvan betrof de angst voor relletjes.
Hans Hermans, 15-1-2007

Zeist helpt Berkane met oplossen milieuprobleem

ZEIST Gisteren is een delegatie van het gemeentebestuur van Zeist onder leiding van burgemeester Koos Janssen naar de Marokkaanse gemeente Berkane afgereisd. Zeist heeft met deze gemeente tot op heden een informele vriendschapsband. Tijdens het bezoek zal de vriendschapsrelatie officieel worden aangegaan.

Het belangrijkste onderdeel van het bezoek bestaat uit een milieuseminar. De gemeente Berkane beschikt over een zeer grote vuilstortplaats van tussen de 40 en 50 ha, waar in principe niet meer gestort mag worden. Naast deze vuilstort is een nieuwbouwwijk gebouwd. De bewoners klagen over stankoverlast. Aan de gemeente Zeist is gevraagd om mee te denken en te zoeken naar oplossingen om deze stankoverlast te reduceren. Voor de gemeente Berkane betekent dit seminar ook een eerste aanzet voor de ontwikkeling van milieubeleid. Met de omwonenden wordt gesproken over hun rol met betrekking tot de stankoverlast en de vervuiling (men blijft storten) en hoe ze het terrein na een eventuele opruiming of afdichting ingericht willen hebben. Als de problemen en mogelijke oplossingen in kaart zijn gebracht, zal gezamenlijk gezocht worden naar financiële mogelijkheden. Te denken valt bijvoorbeeld aan Europese subsidies, omdat de kans bestaat dat de vuilstortplaats via het grondwater en de langsstromende rivier de visgronden en stranden in en aan de Middellandse Zee bedreigen. De gemeente Zeist zal hier overigens geen financiële bijdrage voor leveren.

De Zeister delegatie bestaat naast burgemeester Janssen, uit de milieuwethouder Joke Leenders, de milieutechnoloog Heijo Scharff, de milieu-juridische deskundige Ria Schoo, raadslid Jolanta Polomski, tolk Omar Youyou en organisator Ronald van Gemeren. Op donderdag 18 januari 2007 wordt de delegatie weer terugverwacht.

Recherche sluit dossier fatale caravanbrand

MAARSBERGEN  De recherche stopt met zoeken naar de oorzaak van de caravanbrand in Maarsbergen, eind december. Twee jongens van 13 en 14 jaar kwamen om het leven doordat de caravan waarin ze sliepen in brand vloog.

Lees verder bij RTV Utrecht.

Nieuwjaarsbijeenkomst VVD

DOORN  De afdeling Utrechtse Heuvelrug van de VVD hield zondagmiddag in Huize Beukenrode in Doorn een geanimeerde Nieuwjaarsbijeenkomst. Voor het eerst schaarden burgemeester Frits Naafs en echtgenote zich onder de aanwezigen. “Zover ik weet ben ik nog niet officieel overgeschreven van de VVD afdeling Rhenen naar de afdeling Utrechtse Heuvelrug, toch voel ik mij al thuis,” meldde de burgervader in zijn toespraakje.

Onder zijn gehoor bevonden zich niet alleen VVD leden, leden van het afdelingsbestuur en VVD raadsleden, maar ook VVD wethouders van omringende gemeenten. Wethouder Roy Pamboer trof zijn collega’s uit Zeist Cees Berkhout, uit Rhenen Betty van den Bosch en uit IJsselstein Frans Cremer. Deze drie wonen nog in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en zijn dus lid van de lokale afdeling, Dat bracht een van de overige aanwezigen tot de conclusie, dat deze nieuwjaarsbijeenkomst een record aantal acterende VVD wethouders telde.


Huize Beukenrode, was dat vroeger niet een opvoedingsgesticht voor ‘ondeugende’ jongens? En Frits Naafs voelde zich daar gelijk al thuis? En daar heeft de VVD nu toneelgespeeld, eh sorry, geacteerd? Goh, leuk hoor.
Hans Hermans, 15-1-2007

Heuvelrugnieuws van dinsdag 16 januari 2007

Hoofdstraat 135 Driebergen: bouw villa nuova (achterzijde)
foto: © Renk Knol
tijd: 10.50 uur  temperatuur: 8 °C

meer foto’s van deze straat

Busvervoer 2008. Hebt u wensen?

HEUVELRUG  In een aantal dorpskernen is vorig jaar commotie ontstaan door het voornemen van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) om lijn 51 op te heffen. Mede door de reacties vanuit de bevolking is toen besloten om lijn 51 niet geheel op te heffen, maar te vervangen door lijn 81.
 
Het BRU en Connexxion gaan binnenkort om de tafel zitten om de dienstregeling voor 2008 op te stellen. Het BRU geeft de gemeente de mogelijkheid om wensen en ideeën aan te dragen voor deze dienstregeling.
 
Voor een nog beter busvervoer kunt u uw wensen en ideeën voor maandag 5 februari aan de gemeente kenbaar maken. Op basis van uw suggesties en de door de gemeente vastgestelde beleidsuitgangspunten wordt een reactie opgesteld naar het BRU. Ook worden alle brieven en reacties als bijlage bij deze brief meegestuurd. Het BRU bepaalt in overleg met Connexxion of uw suggesties ten uitvoer worden gebracht.
Deze inventarisatieronde om te komen tot een beter busvervoer wordt door de gemeente georganiseerd.


Ja, lijn 51 heet nu lijn 81. Maar helaas is het niet gebleven bij alleen een verandering van het nummer. Het is overdag een uurdienst geworden. Een bus die slechts éénmaal per uur rijdt tijdens kantooruren, rijdt zo weinig dat het in de praktijk geen bruikbare verbinding is. Mis je op het station de aansluiting en dat gebeurt zo maar met de treinen van tegenwoordig  dan  kun je een uur wachten op de volgende. In die tijd kan ik drie keer naar huis lopen vanaf het station.  
Ik kan me niet onttrekken aan de indruk dat men hoe dan ook van die lijn af wilde, maar het niet kon maken hem in één keer op te heffen. Dus wordt er een truc bedacht met een dienstregeling die de mansen vanzelf wel weg laat blijven, zodat men na een half jaar de lijn alsnog  als “onrendabel” kan opheffen. 
Michiel van der Vlist,  16-1-2007

Zit daar iets achter, ambtenaar Vlug die zich bezighoudt met het openbaar vervoer?
Hans Hermans, 16-1-2007

Als ik van Driebergen-Noord met de bus naar de Uithof wilde, had ik met bus 51 een goede rechtstreekse verbinding zonder overstap. Vooral vanaf Zeist heerlijk vlug met die vrije busbanen.
Nu moet ik overstappen, en buiten de spits rijdt er nauwelijks een bus. De site 9292ov laat mij eerst een kwartier lopen naar de Hoofdstraat, om daar bus 50 te nemen en ook te moeten overstappen.
Als ik in de spits heen reis vanaf de Arnhemsebovenweg, maar buiten de spits terug reis, kom ik niet aan op mijn vertrekhalte….
Dan kan ik beter met de fiets naar het station en bus 71 nemen. dat scheelt bovendien heen én terug een strip …. 
Zo jaag je de klanten dus de bus uit. Volgende stap is helemaal opheffen.
Henk Jan Derksen, 16-1-2007

Museum Vroeger en Nu van Rijsenburg naar Driebergen

DRIEBERGEN Het Museum van Vroeger en Nu is verhuisd van Rijsenburg naar Driebergen. In februari gaat het nieuwe museum op op Traay 104, het poortgebouw van de Oude Algemene Begraafplaats. Het pand naast het VVV-kantoor mag tijdelijk ‘om niet’ in gebruik genomen worden, tot 31 oktober 2007.

De stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu was al langere tijd met de gemeente Utrechtse Heuvelrug in gesprek om de beschikking te krijgen over het pand Traay 104. Het Museum van Vroeger en Nu is op deze plaats in Driebergen-Rijsenburg beter bereikbaar en zichtbaarder voor het publiek.

De stichting verwacht dat de combinatie van het museum op Traay 104 en het VVV-kantoor op nummer 106 een gelukkige greep is vanwege de ‘kruisbestuiving’ tussen beide instellingen. Wie meer wil weten over Driebergen-Rijsenburg, kan immers op beide adressen terecht.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een presentatie van de ontwikkelingsgeschiedenis van Driebergen-Rijsenburg. De opening is gepland begin februari.

De prettige samenwerking met de stichting Collectie Militaire Traditie komt dan tot een einde. Het bestuur van ‘Militaire Traditie’ heeft het Museum van Vroeger en Nu anderhalf jaar gratis gehuisvest. Voor Vroeger en Nu gold deze periode als een ‘testcase’.

De tentoonstelling ‘Geloof en Bijgeloof’ is nog tot eind januari te zien in het museum Militaire Traditie, ’t Schilderhuis, Van Rijckevorselstraat 2 in Driebergen-Rijsenburg op woensdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.

Evaluatie herindeling Utrechtse Heuvelrug

HEUVELRUG  Op 1 januari 2006 werden vijf gemeenten samengevoegd tot de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug. Op verzoek van de provincie heeft de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) het proces naar de uiteindelijke herindeling geëvalueerd. De provincie wilde een evaluatie van deze herindeling om inzicht te krijgen in de verbeterpunten. Dit met het oog op nieuwe herindelingprocessen zoals nu in het Vecht- en Plassengebied.

Wat ging goed en wat kon beter?
De bestuursstijl van de provincie is goed gewaardeerd. Bestuurders en ambtenaren waren open, transparant en toegankelijk. Wel bestond het idee dat de provincie een neutrale houding ten opzichte van herindeling suggereerde, terwijl de betrokken gemeenten juist het idee hadden dat de provincie voorstander was van herindeling in het algemeen en van de MALD(D)-variant in het bijzonder. De provincie was inderdaad voorstander van herindeling om de bestuurskracht in het gebied te versterken. Echter, alle varianten stonden open. Voor de provincie een goed signaal zorgvuldiger te communiceren.

De provincie had gekozen voor het creëren van bestuurlijk draagvlak. Draagvlak creëren bij de betrokken inwoners is een taak van de desbetreffende gemeenten. Hiermee heeft de provincie de lijn van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gevolgd. Geconcludeerd kan worden dat de provincie een grotere rol had kunnen spelen door bijvoorbeeld de gemeenten beter te faciliteren in de communicatie met inwoners. Sommige burgers voelden zich nu niet altijd serieus genomen.

Een gemeentelijke herindeling moet leiden tot het versterken van de bestuurskracht van gemeenten. Uit het rapport blijkt dat voor de ‘buitenwereld’ nut en noodzaak voor een herindeling niet altijd zichtbaar is. Hieraan had meer aandacht kunnen worden besteed.

De wijze waarop de provincie het financieel toezicht heeft uitgeoefend is door de gemeenten goed gewaardeerd.

Spanningsveld tussen afstand én nabijheid
Het door de USBO uitgebrachte rapport heeft als titel ‘Afstand én nabijheid’. Met de opmerkingen over de rol van de provincie, tussen afstand en nabijheid, wordt een essentiële discussie aangesneden. Hoe ver mag en moet een provincie gaan buiten de in de wet (Arhi) vastgelegde taken en verantwoordelijkheden? Waar moet een provincie ingrijpen in het belang van een goed eindresultaat en waar moet de provincie de verantwoordelijkheid aan de gemeenten laten? Om de ruimte tussen afstand en nabijheid optimaal te benutten is een goede relatie tussen de provincie en gemeenten van belang. Partijen moeten elkaar open en eerlijk kunnen aanspreken op wensen, verwachtingen en verantwoordelijkheden. Belangrijk leerpunt voor de provincie is dat de gemeenten gedurende dit soort processen een grotere betrokkenheid verwachten bij het fusieproces en dat niet alleen plaats moet zijn voor overleg tussen provincie en gemeente, maar ook voor overleg en discussie tussen de provincie en alle betrokken gemeenten.


Wat een slijmerij achteraf zeg. De burgers, maar ook politieke partijen/groeperingen hebben hun longen uit hun lijf staan schreeuwen, maar al die arrogante overheidslieden deden net of ze ons niet hoorden. En nu heel schijnheilig verkondigen dat de communicatie beter kon; makkelijk gezegd achteraf. Bah, weer geld van de burger over de balk gesmeten met een overbodig onderzoek, waarvan we de uitkomst al kenden. Over onderzoeken gesproken, het zal mij benieuwen wat de uitkomst wordt van de mij toegstuurde enquete over ons veiligheidsgevoel in deze gemeente. Wat een onzinnige en theoretische vragen, ik heb ‘m direct bij het oudpapier gegooid. Je kunt met een kruisje op een formulier nooit goed aangeven wat er aan de veiligheid mankeert. Stuur een aantal studenten of politici de boer op en ga het gewoon aan de mensen vragen. Al dat modernistische ‘ge-onderzoek’, ik word er werkelijk gallisch van.
Hans Hermans, 16-1-2007

Burgemeester Janssen vraagt Burgerpanel Zeist naar zijn functioneren

ZEIST  Op 16 januari 2007 is burgemeester drs. J.J.L.M. Janssen een jaar burgemeester van de gemeente Zeist. Om te weten te komen hoe zijn functioneren door de inwoners wordt ervaren, ontvangt het Burgerpanel Zeist vandaag een vragenlijst.
Het onderzoek moet een objectief beeld geven van de bekendheid van de burgemeester, hoe inwoners zijn optreden ervaren, wat sterkere punten zijn en welke punten aandacht behoeven of voor verbetering vatbaar zijn.
“Een burgemeester is er voor een belangrijk deel voor de inwoners. Dat betekent dan hun mening over mijn functioneren er toe doet. Als dingen goed gaan of beter kunnen, dan wil ik dat graag horen en dan ga ik daarmee aan de slag. Een publiekelijk functioneringsgesprek via het Burgerpanel is een prima manier. Ik kijk uit naar de resultaten!” aldus burgemeester Janssen.
De uitkomsten worden begin februari 2007 verwacht en worden dan bekendgemaakt.

Burgerpanel Zeist
Het Burgerpanel is in 2006 van start gegaan en telt inmiddels circa 1200 panelleden. Het is een manier om de inwoners te betrekken bij het beleid en het bestuur van de gemeente. Het Burgerpanel is één van de manieren om deze betrokkenheid te verhogen. Aan de leden van het Burgerpanel -en daarmee aan de burgers van Austerlitz, Den Dolder, Huis ter Heide, Bosch en Duin en Zeist- wordt namelijk gevraagd om hun mening te geven over onderwerpen die voor hen van belang zijn, en waar de gemeente zich mee bezig houdt.
Het is een hoofdzakelijk digitaal Burgerpanel wat inhoudt dat de panelleden via een beveiligde website de vragenlijsten invullen.
Elke inwoner van de gemeente Zeist tussen de 16 en 80 jaar kan zich aanmelden voor het Burgerpanel.

Heuvelrugnieuws van woensdag 17 januari 2007

Schotellaan Driebergen: bouwterrein De Kring
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 9:30 uur
temperatuur: 11 °C

meer foto’s van deze straat

Openbare schennispleger aangehouden

LEERSUM  Dinsdag 16 januari is een 25-jarige man uit Driebergen aangehouden voor het plegen van openbare schennis. Omstreeks 18.00 uur kwam een vrouw het politiebureau binnen en vertelde dat ze zojuist op een parkeerplaats een man schennis had zien plegen. De politie ging ter plaatse en troffen de man in de auto aan. De verdachte werd aangehouden. Hij legde een bekennende verklaring af en verklaarde tevens dat hij tien keer eerder openbare schennis had gepleegd in Leersum en Zeist.


Een heerlijk politiebericht. Het begint al met de titel: het bijvoeglijk naamwoord ‘openbare’ is m.i. overbodig. Maar dan verder: een vrouw vertelt dat ze een man schennis heeft zien plegen. Vrouwen die dat zeggen bestaan niet, mannen trouwens ook niet.
Waarschijnlijk heeft de vrouw bij de aangifte één van de volgende zinnen gebruikt:

 • Op de parkeerplaats is een man die me zijn plasser liet zien;
 • Op de parkeerplaats is een man die zijn penis in het openbaar vertoonde;
 • Op de parkeerplaats is een man die zijn lul uit de broek hangt;
 • Op de parkeerplaats loopt een pedofiel rond

Wat is het juiste antwoord?
Jan Zwart, 17-1-2007

‘Openbaar’ is wel goed Jan. Want als het niet openbaar is, dan is het niet strafbaar. Die man mag thuis met zijn ‘vriend’ doen wat hij wil. Voorts staan politieberichten altijd vol met taalfouten en overdreven ambtelijke taal. De meeste mensen gaan gewoon ergens heen, de politie gaat altijd “ter plaatse”. En neem nou de zin, “De politie ging ter plaatse en troffen de man in de auto aan”, ‘troffen’ had ‘trof’ moeten zijn. Er is bij die blauwe petten totaal geen fantasie over een bericht in wat vlotter taalgebruik. Let ook maar eens op al die tv-programma’s waarin politiepersoneel acteert, zo onhandig als die mensen zich uitdrukken; zowel in opsporingsprogramma’s als van die sensationele programma’s waarin snelheidsduivels worden aangehouden. Het is gewoon heel apart en wereldvreemd volk. Let maar eens op hoe vaak verbaliserende, maar verbaal onbekwame agenten discussies verliezen op argumenten van de overtreder, maar zich lekker arrogant en gewichtig verschuilen achter de regeltjes, zoals nu weer de ‘knipperende-fietslichtjes-kwestie’.
Hans Hermans, 17-01-2007

Domheid troef (13)

OVERBERG  In de nacht van 16 op 17 januari is een 19-jarige man uit Amerongen aangehouden omdat hij teveel had gedronken. Omstreeks 00.30 uur zagen agenten de man rijden in de richting van de Slaperdijk. Hij vertoonde opvallend rijgedrag. De man werd gesommeerd te stoppen en er werd een blaastest afgenomen. De man blies 645 ug/l, meer dan twee keer de toegestane waarde. De man werd aangehouden en zijn rijbewijs werd ingenomen. De beginnend bestuurder is al twee keer eerder aangehouden voor het rijden onder invloed.

Kruit in Oranje-selectie

DRIEBERGEN  RTV Utrecht meldt dat korfballer Riko Kruit is toegevoegd aan het Nederlands team. De speler van het Driebergse Dalto is uitgenodigd voor de dubbelinterland tegen België op 3 en 4 februari. Kruit speelde zijn laatste interland een jaar geleden, ook tegen België. Dalto-spelers Jos Roseboom en Henriet Brandsma waren al opgenomen in de selectie van Oranje

Heuvelrugnieuws van donderdag 18 januari 2007

Van Wassenaerstraat 9-11 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.25 uur  temperatuur: 11 °C

meer foto’s van deze straat

Kamerorkest Driebergen in Dans en Ritme

DRIEBERGEN Op 27 januari geeft het KamerOrkest Driebergen(KOD) om 20.15 uur in Antropia een concert met het thema ‘’Dans en ritme’’ Het KOD tracht in zijn repertoirekeus steeds een gevarieerd programma samen te stellen. In het project ‘’Dans en ritme’’ heeft het orkest zich verdiept en bekwaamd in de ritmiek van jazz en Spaanse volksmuziek. De syncopische ritmiek en de swing die de jazz kenmerken komen aan bod in het ballet La création du monde van Darius Milhaud en Debussy’s Childrens Corner. Het scheppingsverhaal in het ballet van Milhaud is gebaseerd op een Afrikaanse mythe. De compositie van Debussy was oorspronkelijk voor piano geschreven en is later voor orkest bewerkt

Bij het ballet El amor brujo en de volksliederen Siete Canciones populares españoles van Manuel De Falla zijn het dansritmen uit Andalusie met bijzondere accenten die een speciale vaardigheid vergen van orkest en soliste. De mezzosopraan Hadewych Voorn vertolkt de solopartij.

De samenstelling van het orkest is voor dit project ook anders. Uitgebreid slagwerk, saxofoon en piano maken deel uit van het orkest.

Toegangskaarten van € 8,50 zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Baas aan de Traaij en op 27 januari vanaf 19.30 uur aan de zaal.

Alarmpistool aangetroffen

DRIEBERGEN  Op woensdag werd iemand met een wapen aangehouden. Omstreeks vier uur kwam bij de politie de melding binnen dat mogelijk iemand een wapen in zijn bezit zou hebben. De politie nam een kijkje in zijn woning aan de Groenhoek. In de woning trof de politie een alarmpistool aan en nam deze in beslag. Later is een 25-jarige bewoner uit Driebergen aangehouden en na verhoor weer vrijgelaten. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

Avond over godsdienstonderwijs

DRIEBERGEN  Op de eerstkomende open avond vanuit de werkgroep Kerk en Israël Driebergen wordt men aan het denken gezet over religieus of godsdienstig onderwijs. Voor iedere religie geldt dat het doorgeven van de traditie (verhalen, rituelen etc.) van levensbelang is om als religie te overleven. Maar in onze tijd en in de christelijke traditie, waarin zo velen afhaken, weet men vaak niet meer zo goed wát men nu eigenlijk precies wil doorgeven en hóe men dat het beste kan doen. De vanzelfsprekendheid van vroeger is verdwenen.
Daarom leek het de werkgroep goed en leerzaam om eens te horen hoe dit in de joodse gemeenschap gebeurt. Mevrouw drs. H. van het Hoofd zal daarom een lezing verzorgen met als onderwerp ‘Joods godsdienstig onderwijs door de tijden heen’. Daarbij staat het onderwijs aan kinderen in Nederland centraal. Ook wordt lesmateriaal van vroeger en nu bekeken en vergeleken. Mevrouw van het Hoofd komt uit het onderwijs en is hoofd van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. Zij schrijft zelf lesmateriaal en ontwikkelt leerplannen. Het door haar ontwikkelde leerplan is ook elders in Europa ingevoerd.

Voor mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij religieus onderwijs biedt deze avond niet alleen de gelegenheid om eens te horen hoe het binnen de joodse gemeenschap gestalte krijgt, maar worden wellicht ook praktische ideeën opgedaan voor de eigen situatie. Datzelfde geldt voor ouders en grootouders die dit onderwijs waardevol vinden voor hun kinderen resp. kleinkinderen. U bent van harte welkom!

 • Datum: woensdag 24 januari 2007
 • Plaats: ’t Hoge Licht, Klaproos 2
 • Aanvang: 20.00 uur
 • Kosten: € 3.-

Allochtone vrouwen willen aan de slag

HEUVELRUG  De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) voert een groot aantal re-integratieprojecten uit om zo veel mogelijk mensen met een bijstandsuitkering aan (betaald) werk te helpen. Eén van die projecten is bedoeld voor allochtone vrouwen.

Intensieve begeleiding
De meeste vrouwen die aan dit project deelnemen, hebben weinig sociale contacten, geen baan en zorgen niet alleen voor hun eigen gezin, maar ook voor andere familieleden. Als deelnemer van het project ‘Allochtone vrouwen’ worden ze in persoonlijke gesprekken en trainingen intensief begeleid. Het doel is om hen aan betaald werk te helpen. In het najaar van 2006 zijn er 50 allochtone vrouwen met dit traject gestart en deze maand nog eens zeventien. Een groot deel hiervan start in januari ook met inburgering, wat zij afsluiten met het verplichte inburgeringsexamen. Het idee hierachter is dat de vrouwen eerder een baan vinden als zij de taal beter beheersen én meer kennis van de Nederlandse cultuur en samenleving hebben.

Werkbezoek bloemenveiling
Om hun taal- en cultuurkennis te vergroten, hebben 35 allochtone vrouwen op 15 januari 2007 een bedrijfsbezoek gebracht aan de Bloemenveiling Aalsmeer. Hier konden zij ervaren hoe een typisch Nederlands bedrijf in de praktijk werkt. Ook hoorden zij welke mogelijkheden voor werk er binnen zo’n grote onderneming zijn. Aansluitend zijn de vrouwen naar het Cultuurhistorisch Museum Amsterdam gegaan, waar zij veel informatie kregen over de Nederlandse cultuur en geschiedenis. Het enthousiasme onder de deelnemers is groot; zij zijn erg gemotiveerd om actief deel te nemen aan de samenleving. Inmiddels hebben vijf deelnemers een betaalde baan gevonden.

Motorrijder verongelukt in Leersum

LEERSUM  De storm heeft een dodelijk slachtoffer geëist. Op de Rijksstraatweg in Leersum is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een boom en overleed. Dat meldt RTV Utrecht.

Lions vervullen reële wensen

MAARN  Speelgoed voor Dagcentrum De Regenboog, een bloemetje voor een behulpzaam echtpaar en geld voor het opknappen van het beverhonk van de plaatselijke scoutinggroep. De mannen Lions Club Maarn/Maarsbergen vervulden weer een flink aantal wensen van plaatsgenoten.

Lees verder in weekblad De Kaap

“Zaak tegen verdachte steekpartij sociale dienst stoppen”

ZEIST  De rechtszaak tegen de verdachte van de steekpartij bij de sociale dienst in Zeist moet onmiddellijk worden stopgezet. Dat zei de advocaat van de 22-jarige F.B. uit Zeist tijdens de eerste pro-formazitting in deze zaak.

Lees verder bij RTV Utrecht.

Heuvelrugnieuws van vrijdag 19 januari 2007

De Prins 10-26 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.00 uur  temperatuur: 11 °C

meer foto’s van deze straat

Peppelfinale

ZEIST Zaterdag 26 januari 2007 ,De Peppelfinale, in Pop- & Cultuurpodium “de Peppel”, Montaubanstraat 106 te Zeist. De zaal gaat om 20.30 en het programma start om 21.00 uur, entree € 5.

The Roundsquares
Muziek maken, lol hebben, optreden en aarsschoppen, dat is wat we doen en dat is waarom we hier zijn.” In 2002 kwamen The RoundSquares als eerst bij, met gitarist Sam Jones, drummer Hidde Opstroom en bassist Bas Vernooij. Een leadzanger ontbrak. Jurjen Dijkstra werd gevraagd een mooie tekst te schrijven over – jawel – vrouwen. Het eerste nummer was een feit: Special Women. Sindsdien bestaat de formatie uit deze vier personen. Onze eerste performance was begin 2005 in “de kleine geer” te Houten. Sindsdien zijn we steeds vaker te zien in Houten, Zeist en omstreken. Onze inspiraties gaan van The Red Hot Chili Peppers en Rage Against the Machine tot de goede ouwe tijd van Led Zeppelin en AC/DC. We maken graag muziek en we hopen dat je er van geniet. Op deze site vind je een aantal nummers en komende optredens samen met nog wat feitjes die je misschien wel interessant zult vinden.

Furies
Furies is een dynamisch trio die alternatieve rock speelt. Spirited frontvrouw, singer en gitariste is Jolien Grunberg. Kroezige en melodische baslijnen worden gespeeld door Wouter Bekers en Artur Pinto behandelt strak en powerfull het ritme. Samen vormen zij een stevige band. Zij zijn waar en enthousiast van aard tijdens het spelen. De songs zijn melodieus, verrassend en hebben een grote variatie. De lyrische gedichten vormen een belangrijk deel in de muziek. Zuivere verhalen van het leven met een mengeling van fantasie en realisme. Deze band speelt een hun muziek met energie en uitdrukking.

Quip
Sinds 1995 zijn Douwe en Stijn bezig met het schrijven en maken van muziek. Nadat een bassist, een drummer en een zanger aan het tweetal waren toegevoegd richtten ze in 1996 de band “Earcandy” op. In 2000 waren er wat bezettingswisselingen, Stijn wierp zich op als zanger en de naam van de band veranderde in Quip. Er volgden heel wat optredens en het publiek reageerde enthousiaist. In 200 wordt de nieuwe demo opgenomen en in 2001 haalt de band het tot de halve finale van “Het Uur U” In 2003-2004 treedt er weer een bandwisseling op, maar in 2005 zijn ze weer speelklaar.Zo heeft Quip in 2005 ook al in de Peppelfinale mogen staan. Het aankomende jaar gaat Quip aan de slag met een promo-cd.

Kelly The Crook
Kelly The Crook is een funk-rock-pop band die knalt en bruist uit al haar poriën, waarbij de funk en rock invloeden in de songs leading zijn, en dat hoor je zeker terug.

Xantossa
die door drummer Edward Vereijken in 2005 wordt opgericht, is een Nederlandse deathmetal band die een energiek mengsel van ‘ Mechanisch – ‘ en ‘ Oude deathmetal school ‘ speelt. De huidige opstelling Xantossa bestaat uit Edward Vereijken (drums), Sander Boere (vocals), Harry van Breda (guitar/vocals) en Jeff McBacon (bass). Op 14 mei 2005 maakte Xantossa hun demo getiteld ‘ Negative Influence ‘ in De Peppel – Zeist met producenten Dave Outshoven & Wim ‘ Föhn ‘ van Brakel die voor dat monsterlijke geluid verantwoordelijk waren. Alle nummers van “Negative Influence” zijn vrij beschikbaar voor download. september/Oktober 2006 is Xantossa teruggekeerd naar de studio om hun tweede demo op te nemen getiteld het ‘ The Ritual’

Motorrijder verongelukt in Leersum (update)

LEERSUM  Donderdagmiddag is een motorrijder op de Rijksstraatweg om het leven gekomen door een omvallende boom. De 47-jarige man uit Veenendaal reed omstreeks 16.00 uur over de Rijksstraatweg toen plotseling een boom door de wind omviel en terecht kwam op de motorrijder. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. 
Een 42-jarige automobiliste uit Wijk bij Duurstede die uit de tegenovergestelde richting (Leersum) kwam aanrijden, reed ook tegen de boom. Zij bleef ongedeerd.

Gestrande reizigers opgevangen in Doorn

DOORN  Vanwege de stremming in het treinverkeer als gevolg van de storm zijn zes reizigers op het station Driebergen-Zeist gestrand. Zij zijn door de gemeente overgebracht naar het BNMO-gebouw in Doorn (Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienststlachtoffers) waar zij de nacht hebben doorgebracht.

Rondleiding kleuters Uilenburcht in de Super

DRIEBERGEN  Vandaag kregen alle kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool de Uilenburcht een rondleiding in de Super. In kleine groepjes mochten zij een kijkje nemen voor en achter de schermen. De flessenmachine was het meest in trek, maar er was nog meer. Achter de kassa zitten, op de knopjes drukken van de weegschaal of kijken naar een vrachtwagen die een nieuwe voorraad komt brengen, maakten het tot een leerzaam en leuk uitstapje. Als cadeautje kregen de kinderen allemaal een croissant, een plakje worst en een pen.

vergroot foto


Gemeente op pad met veegwagens en rolbezem

DOORN Door de storm van gisteren liggen op veel plaatsen omgewaaide of door de brandweer uit voorzorg omgezaagde bomen. Door de afdeling Wijkbeheer van de gemeente Utrechtse Heuvelrug worden vandaag in eerste instantie de wegen en paden veilig en begaanbaar gemaakt.
Hiervoor zijn een aantal veegwagens met een rolbezem ingehuurd. In de week van maandag 22 tot en met vrijdag 26 januari worden de omgewaaide en de door de brandweer uit voorzorg omgezaagde bomen op openbaar terrein verwijderd.

Ook op particuliere terreinen zijn bomen omgewaaid. Op eigen terrein is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar om dit op te ruimen. Het hout dat vrijkomt na het in stukken zagen van omgewaaide bomen wordt niet door de gemeente opgehaald en ook niet geaccepteerd op de afvalstations. Afgewaaide takken kunnen echter wel worden aangeboden op de afvalstations. De openingstijden staan vermeld op de afvalkalender.

Hoewel de storm inmiddels is geluwd, is het gevaar nog niet geweken. Op veel plaatsen staan nog bomen die voor gevaar kunnen zorgen. Ook hangen er veel takken los in de bomen.

Zwaargewonde bij opruimen stormschade

MAARSBERGEN  In Maarsbergen heeft het opruimen van de stormschade vrijdagmiddag tot een ernstig ongeluk geleid. Een medewerker van Staatsbosbeheer of de gemeente kwam daar onder een boom toen hij aan het zagen was.

Lees verder bij RTV Utrecht.

Sjoerd Swane trekt zich terug

UTRECHT Naar aanleiding van de aanhouding van Sjoerd Swane (verdacht van fraude en valsheid in geschrifte, maar inmiddels weer vrijgelaten) op 16 januari jl. heeft de VVD-Statenfractie zich op 19 januari diepgaand beraden over de ontstane situatie.

Op basis hiervan is de fractie tot de conclusie gekomen dat de politieke positie van Sjoerd Swane politiek onhoudbaar is geworden. Ook Swane is die mening toegedaan en hij zal zich per direct terugtrekken als Statenlid.

De kandidatuur van Sjoerd Swane voor de Statenverkiezingen van 7 maart a.s. is daardoor niet meer aan de orde. De fractie heeft Frank Rohof voor de resterende statenperiode tot 7 maart a.s. aangewezen als fractievoorzitter.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 20 januari 2007

Rijsenburgselaan Driebergen thv 55: stormschade
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.25 uur  temperatuur: 13 °C

meer foto’s van deze straat

Live and local in de Peppel

ZEIST  Zaterdag 27 januari 2007 is er weer een live and local en de volgende bands, The Better Offs, Slowdrift, William Wixley treden op in Pop- en Cultuurpodium “De Peppel”, Montaubanstraat 106 te Zeist. De zaal gaat open om 21.00 uur open, optreden 21.30 en de entree is gratis.

The Better Offs
The Better Offs spelen een vrolijke en aanstekelijke punkrock.Met Talk is silver, Guns are Gold laat de punkrockband The Better Offs zien dat je geen overdreven dure studio nodig hebt om een goede plaat te maken. De kwaliteit van de twaalf nummers spreekt voor zich dacht het vijftal, geholpen door het aanzwellend enthousiasme van pers, publiek en programmeurs.
Sterke punten van The Better Offs? Pakkende muziek (menigmaal neuriede de geluidsman de liedjes na de soundcheck al mee), een energieke en sympathieke stage act en geen angst om te experimenteren. Zo worden de drums, bas, twee gitaren en driestemmige zang zo af en toe aangevuld met een synthesizer-melodie die in je hoofd zit voor het intro goed en wel is afgelopen.

Slowdrift
Met een uiteenlopende muzikale achtergrond, zoals Soulwax, Smashing Pumpkins, Tool en Metallica, proberen ze sinds 2004 deze invloeden om te zetten in eigen nummers. Toch is Slowdrift lang voor 2004 van start gegaan, maar dan in een andere formatie. Al in 1994 besloten twee van de huidige bandleden, Danny en Rob, samen met gitarist/vriend Harmen, om de muzikale krachten te bundelen in de naam Slowdrift. Tegenwoordig is er een ruim repertoir aan eigen nummers waarvan er in 2006 een aantal van op CD zijn vastgelegd.

William Wixley
Geboren in Zimbabwe, opgegroeid in Zuid-Afrika, en op zevenjarige leeftijd verhuisd naar Nederland. In zijn tienerjaren is William rapper en producer in de populaire dance act ReLand. Niet veel later raakt hij ook betrokken bij diverse andere acts, variërend van een black gospel koor tot een succesvolle cover band. Deze variëteit in muziekstijlen en zijn studie zang/productie hebben William (25) door de jaren gevormd tot een muzikale kameleon die je zal verbazen met zijn authentieke stijl.
In april 2006 brengt Mr. Wixley zijn eerste solo EP ‘The Bliss’ uit met zelf geschreven en geproduceerde funky pop songs. Als je het in een hokje wilt stoppen, denk dan aan een mix tussen Daniel Bedingfield, John Mayer en Justin Timberlake.

Dikke eiken voor een Romeins schip

DE BILT  Simon Klingen, medewerker bosbeheer van Stichting Het Utrechts Landschap, geeft donderdag 25 januari de dialezing: ‘Dikke eiken voor een Romeins schip’. Zijn verhaal gaat in op de herbouw van het Romeinse schip dat in Leidsche Rijn is gevonden. De lezing start om 20.00 uur in Paviljoen Beerschoten (De Bilt) en kost € 3,- per persoon. Beschermers van Het Utrechts Landschap betalen € 2,- per persoon. Vanaf 19.30 uur is de zaal open.

Bij opgravingen in Leidsche Rijn is een bijna compleet Romeins schip gevonden. Dit schip, door archeologen De Meern 1 genaamd, is 25 meter lang, slechts 2,6 meter breed en geheel van eikenhout. Stichting Bouwloods Utrecht wil, in de vorm van een leerwerkproject, dit schip nabouwen. Als de boot eenmaal vaart gaat hij op de Leidsche Rijn als excursieboot fungeren. Het is de bedoeling het schip zo echt mogelijk na te bouwen. Dus ook in de (grote) houtmaten zoals de Romeinen die gebruikt hebben.

Het Utrechts Landschap is partner in de herbouw van het schip en heeft de benodigde eiken geleverd. Simon Klingen heeft hier als bomendeskundige een belangrijke rol in gespeeld. Hij zal tijdens zijn lezing vertellen over de archeologische vondst, de conservering, houtdatering, de afmetingen van de bomen die de Romeinen gebruikten, het landschap waarin de eiken stonden, de speurtocht naar geschikte eiken en Stichting Bouwloods Utrecht.

Rhenen kan ijsbaan deze winter wel vergeten

RHENEN   Rhenen kan een ijsbaan deze winter vergeten. De afgelopen jaren maakte de brandweer een kleine ijsbaan van het wateroverstortterrein aan de Bergweg, maar nu kan dat niet.

Lees verder bij RTV Utrecht.

Heuvelrugnieuws van zondag 21 januari 2007

Koepel orangerie landgoed Hydepark Doorn
foto: © Robert Zwart
tijd: 12.30 uur  temperatuur: 8 °C


Country met Hermans & Van Altena

AUSTERLITZ Zondag 28 januari in het Beauforthuis een tapasconcert met lonesome cowboys Ruud Hermans (Tumbleweeds) en Dick van Altena (Major Dundee). Ze hebben hun krachten gebundeld in Lonely 2 en spelen eigen liedjes en covers van hun favoriete artiesten, zoals John Prine, Kris Kristofferson, Bobby Bare, Merle Haggard en Bob Dylan.
Kaarten kunt u reserveren bij het Beauforthuis op 0343 – 49 32 27.

Gitarist, maker van de nummer 1 hit ‘Somewhere Between’ en winnaar van de Zilveren Reiss Microfoon Ruud Hermans vind je aan de ene kant van het podium. Zanger, voorman van de band Major Dundee en schrijver van inmiddels 850 liedjes, van countrysong tot kinderliedje Dick van Altena staat aan de andere kant. Twee keer zo Lonely en twee keer zo mooi; betere country krijg je niet.

zondag 28 januari, 17.30 uur
Dick van Altena & Ruud Hermans, Lonely 2
entree € 10,-

Vernieling bushokje

ZEIST  Op vrijdagochtend werden twee mannen aangehouden die mogelijk een bushokje hadden vernield. Omstreeks 04.30 uur kreeg de politie de melding dat een bushokje aan de Verzetslaan was vernield. De politie ging er heen maar trof niemand aan. Een onderzoek werd ingesteld en in een woning in de omgeving werden twee mannen van 21-jaar aanhouden en ingesloten voor verhoor.

Bestolen

ZEIST  Op vrijdagavond werd een jongen bestolen van zijn beurs. Omstreeks 19.00 uur fietste de 15-jarige jongen uit Zeist over de Verzetslaan. Hier stond op dat moment een groep jongens en hij werd tegengehouden door de groep. Zijn beurs werd vervolgens uit zijn zak gehaald door een onbekend persoon. Toen de jongen weg wilde fietsen werd er tegen zijn fiets aangetrapt. De politie heeft de zaak in onderzoek en verzoekt getuigen te reageren via 0900-8844: Politie Binnensticht.

Erik Wolsink verlengt contract

DRIEBERGEN  Pas een half seizoen staat Erik Wolsink voor de groep in Driebergen, maar nu al is besloten dat de Korfballer van de afgelopen Eeuw nog een seizoen door zal gaan, uiteraard in overleg met de technische staf. Dit alles werd bekend gemaakt na de gewonnen wedstrijd van Dalto/DSB Bank op Koog Zaandijk.

Een enthousiaste Wolsink vertelt: “Ik heb het hier prima naar mijn zin en ik niet alleen. Ook de groep, het bestuur, de technische staf vinden dat we op de goede weg zijn. Het gaat natuurlijk niet alleen om het plezier, maar we moeten ook resultaat halen. Ik ben nu een half jaar bezig met deze groep en ik denk dat we nog lang niet aan ons plafond zitten. Ook volgend jaar kan ik deze groep nog voldoende leren.”

Riko Kruit, algelopen wedstrijd nog zes keer scorend, reageert ook enthousiast op het blijven van zijn coach: “We kregen het net na de wedstrijd te horen maar het is natuurlijk erg mooi. Een toptrainer met een topploeg, een prima combinatie.” Erik Wolsink was eerder trainer van DOS-WK, PKC, Oost Arnhem en DVO. Daarnaast had hij een glansrijke carrière als speler voor Deetos en Oost Arnhem, met hiernaast maarliefst 42 interlands. Kroon op zijn werk was de uitverkiezing tot ‘Korfballer van de Eeuw.’

Lampenvernielers aangehouden

DOORN  Op zaterdagochtend werden twee vernielers aangehouden. Omstreeks 05.45 uur kreeg de politie de melding dat de verlichting van een bedrijf aan de Kampweg werd vernield. Agenten troffen er niemand aan. De omgeving werd afgezocht en hier werden het vernielzuchtige duo, 18 en 19 jaar oud uit Doorn, aangehouden en ingesloten voor verhoor.

Weinig te halen voor Koog Zaandijk in Driebergen

DRIEBERGEN  Dalto/DSB Bank speelde afgelopen zaterdagavond in de eigen hal tegen de ploeg die slechts één plaats boven de rodelantaarndrager van de Korfbal League staat: Koog Zaandijk. Op papier een makkelijk duel voor de thuisploeg en echt in de problemen kwam de ploeg dan ook nooit. Koog Zaandijk kon alleen aan het begin en aan het eind even een vuist maken, wat niet genoeg bleek te zijn voor een stunt: 27-22.

Vooraf probeerde KZ-coach Jan Hof al om aan te geven wie de favoriet was: “Dalto/DSB Bank is niet alleen individueel erg sterk, maar ook als collectief. Daar zullen we het erg moeilijk mee gaan krijgen.” Erik Wolsink op zijn beurt benoemde vooral de gevaren van Koog Zaandijk: “Ze hebben een erg opportunistisch spelletje waar we niet in mee moeten gaan. Daarnaast zijn ze nog door niemand van de mat gespeeld, we zullen dus wel ons best moeten doen.”

Het begin van de wedstrijd was van beide kanten fel, maar niet heel fysiek. Hof vooraf: “We moeten het niet erg van ons fysieke spel hebben, dan lijden onze kwaliteiten daaronder.” Koog Zaandijk had in de beginfase wel degelijk het idee dat er iets te halen viel, want via 2-0 kwam de ploeg knap terug tot 3-4. Maar omdat de ploeg hierna tien minuten niet scoorde, greep Dalto/DSB Bank de kans om de wedstrijd volledig naar zijn hand te zetten aan: onder andere twee scores van Sietske van de Sande en twee van Bob de Jong zorgden ervoor dat Koog Zaandijk tegen een 9-4 achterstand aankeek.

In de periode die volgde bleek niet dat Koog Zaandijk het volle geloof had in een overwinning. Dalto/DSB Bank kon rustig zijn spelletje spelen en dat moet je niet laten gebeuren tegen de nummer twee van de Korfbal League. Bij rust was het gat dan ook al acht punten: 16-8. Alleen Tim Bakker en Erik de Vries konden bij de bezoekers hun doelpuntjes blijven meepikken, terwijl Dalto/DSB Bank toch over wat meer scorende mensen beschikt. Hoogtepunt van de eerste helft was een doelpunt van Sietske van de Sande: onder druk van de schotklok én haar verdedigster wist zij van ver toch de bal door de mand te krijgen.

De tweede helft was een stuk minder aantrekkelijk om te zien. Het duurde langer voordat de goals vielen en hiervan profiteerde vooral Koog Zaandijk. Langzaam maar zeker kwam de ploeg dichterbij, na een achterstand van acht punten op 22-13. Toen Tim Bakker het gat uiteindelijk zelfs verkleinde tot drie goals met nog drie minuten te spelen, laaide het vuurtje in de Zaanse harten nog even op, maar de manier waarop dit gat was gedicht kon niet langer worden volgehouden; het aantal schoten uit de draai en jumpshots werd toch iets teveel van het goede.

Na de goal van Bakker vergrootte Sietske van de Sande met haar zesde treffer van de avond het gaatje weer tot vier; Kristel Dekker, zelf één keer scorend, had het verre van makkelijk. Uiteindelijk zorgden scores van Bob de Jong, Erik de Vries en Jos Roseboom voor de 27-22 eindstand.

Dalto/DSB Bank-aanvoerder Bob de Jong na afloop: “We zijn natuurlijk tevreden met de overwinning en vooral het spel in de eerste helft was goed. Na de matige starts in de vorige wedstrijden hadden we ons nu voorgenomen om feller te starten en dat is prima gelukt.” Dalto/DSB Bank en Koog Zaandijk spelen komende week allebei tegen DOS’46. Dalto/DSB Bank doet dat komende zaterdag in eigen huis, Koog Zaandijk doet dat drie dagen eerder.

Doelpuntenmakers Dalto/DSB Bank: Jos Roseboom 8, Sietske van de Sande 6, Riko Kruit 6, Bob de Jong 5, Henriët Brandsma 1, Simone Timmerman 1.

Doelpuntenmakers Koog Zaandijk: Tim Bakker 8, Erik de Vries 7, Rick Voorneveld 2, Susan Geurdes 1, Chris Kaper 1, Roxanna Detering 1, Paul Godart 1, Kristel Dekker 1.

Brandweer rukt uit voor stormschade

door Michiel van der Vlist
DRIEBERGEN Op een aantal plaatsen in Driebergen moest de brandweer er aan te pas komen omdat door de storm van afgelopen nacht gevaarlijke situaties waren ontstaan. Bij een huis aan de Bosstraat was een zinken dakplaat van een dakkapel losgeraakt en waren wat dakpannen verschoven. De zaak werd provisories vast gezet .

Op het Burgemeesterpark en op de Arnhemse Bovenweg waren takken van een boom half afgebroken, ze dreigden naar beneden te vallen. Een hoogwerker van de brandweer Zeist werd er bij gehaald om de takken af te zagen.


Bij een huis aan de Bosstraat was een zinken dakplaat van een dakkapel losgeraakt en waren wat dakpannen verschoven. De zaak werd provisories vast gezet
Ik neem aan dat de bewoners van het huis aan de Bosstraat betaald hebben voor deze dienstverlening; er was immers geen enkel gevaar voor de omgeving. Mocht dat niet zo zijn dan moet er als nog een rekening worden gestuurd.
Renk Knol, 21-1-2007

Dag Renk, Ik wilde even reageren op jouw berichtje en de aanname dat een losgelaten zinken dakplaat niet gevaarlijk zou zijn.
Het huis naast ons heeft een dakkapel met daarop een zinken dak ( bak) Deze was losgeraakt. Het zag er dusdanig gevaarlijk uit dat herstel niet kon wachten tot er op maandag een aannemer kon worden ingeschakeld.
Immers wanneer een voorbijganger door een dakplaat wordt geraakt betekent dit zwaar letsel
Wanneer de brandweer komt kijken neem ik aan dat zij inschatten of een situatie al of niet gevaarlijk is. Wanneer dit niet het geval is zullen zij geen actie ondernemen. De dakplaten zijn provisorisch vastgespijkerd en het is dus geen actie van een reparatie op kosten van de samenleving.
Groeten Elly, 22-1-2007

Elly je hebt helemaal gelijk.
Renk Knol, 22-1-2007


Elly, ik vind ook dat je gelijk heb!
Renk jongen, dat was weer een gevatte uitspraak van je, helaas iets te impulsief. Geen probleem hoor, ik heb er zelf ook meer dan eens last van, zoals sommige lezers wel zullen beamen! Netjes afgehandeld verder. Toppie!
Roel van Beek, 24-1-2007

Blue Arrows wint na goede eerste helft

DRIEBERGEN  Afgelopen zondag speelde Blue Arrows/Peugeot van der Mispel Heren 1 de eerste wedstrijd van de 2e helft van het seizoen tegen SVO. Met een compleet team werd sterk aan de wedstrijd begonnen en binnen de kortste keren werd er een voorsprong opgebouwd. Het baltempo en de bezetting van het veld was goed zodat spelers goed vrij gespeeld konden worden. Hier en daar waren enkele mooie aanvallende acties te zien. In de verdediging kon de tegenstander worden afgestopt. Dit resulteerde bij rust in de stand van 53-24.

Na rust zakte bij Blue Arrows heren 1 zowel de aanval als de verdediging iets in. In de aanval waren er meer problemen om te komen tot een goede aanval. Dit was mede de verdienste van SVO die iets agressiever uit de kleedkamer kwam. Die agressiviteit hadden ze ook in de aanval wat weer voor problemen zorgde in de verdediging van de mannen in het blauw. Het niveau van de eerste helft werd niet meer gehaald door de Blue Arrows en SVO kon in de tweede helft dan ook iets inlopen. Na afloop stond de score van 75-57 op het bord. De eerste winst is binnen maar er valt nog genoeg te verbeteren voor Blue Arrows/Peugeot van der Mispel in de rest van deze seizoenshelft.

Komende zondag is er weer een hele middag met basketbalwedstrijden te zien in sport- en healthcenter Hoenderdaal met om 16 uur de wedstrijd van Heren 1.

Heuvelrugnieuws van maandag 22 januari 2007

Esmeijerlaan 5-7 Driebergen
foto: © Robert Wassens
tijd: 8.45 uur  temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

Familieconcert

DRIEBERGEN  Op zondagmiddag 28 januari wordt door het DUO 432, bestaande uit Kees Paasen (viool)  en Joris Boon (cello) een familieconcert gegeven. Gespeeld worden werken van Bach, Honegger en Schulhoff en improvisaties rond de “Galgenlieder” van Christian Morgenstern. Plaats: Pauluskerk (Christengemeenschap), Rijsenburgselaan 2a. Aanvangstijd 15.30 uur. Toegangsprijs 10 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen. Inlichtingen bij Sigrid Brandligt, tel. 517467.

Kiefer van Rosmalen verbetert al haar tijden

DRIEBERGEN Zaterdag werd alweer de derde Heuvelrugwedstrijd van het seizoen 2006/2007 gezwommen. Kiefer van Rosmalen wist op al haar afstanden, te weten de 50 meter rugslag, de 50 meter vlinderslag en de 100 meter schoolslag, haar tijden fors te verbeteren. Op de vlinderslag slaagde zij er in haar tijd zelfs met meer dan 5 seconden te verbeteren.

De zwemmers en zwemsters van Zwemvereniging De Zwoer hebben in totaal 36 persoonlijke records gezwommen. Verheugend is dat dit met name bij de jongeren het geval is. Elke van Saane zwom twee persoonlijke records en Amber van Echteld zwom er zelfs drie. Michiel Brantjes wist beslag te leggen op 2 eerste plaatsen. Nicole Lange kon op 2 van de drie afstanden haar tijden fors verbeteren.

De Heuvelrugwedstrijden gaan over een serie van 5 wedstrijden dus er is nog van alles mogelijk voor de medailleverdeling en de beker voor de beste ploeg. De sterkste tegenstander is Zwemvereniging De Haaien uit Leusden, die dan ook in de ploegenklassering bovenaan staat net zoals in de competitie. De Heuvelrugwedstrijden bieden ervaren, maar ook onervaren zwemmers de mogelijkheid om zich op bekende maar soms minder populaire afstanden met elkaar te meten. Naast het wedstrijdelement is het natuurlijk ook een gezellige wedstrijd waarbij zwemmers van diverse verenigingen op sportief vlak elkaars kracht meten, daarbij ondersteunt door hun supporters.

Bestolen van tas

RHENEN  Op zondagavond werd een vrouw slachtoffer van een tasjesroof. Omstreeks 20.40 uur liep een 89-jarige vrouw uit Rhenen over de Dokter Wallerstraat. Plotseling werd de tas van de vrouw vastgepakt door een onbekende man. De tas zat om de pols van de vrouw en het lukte de man niet de tas te pakken. Nadat de man hier stevig aan had getrokken en de vrouw ten val was gekomen, rende de dader, samen met een andere man, hard weg.


Is die tas nu wel of niet meegenomen? De kop van dit politiebericht spreekt de, wederom, knullig opgestelde inhoud tegen.
Hans Hermans, 22-1-2007

Ja, hebben ze nou die tas wel of niet ?
Wel erg zielig voor de vrouw, zal wel weer een gebroken heup zijn. Klerelijers, dat soort volk moesten ze gelijk op werkkamp sturen. 6 weken straatvegen in Botswana lijkt me wel een passende straf.
Roel van Beek, 24-1-2007

Michiel Borstlap & very special guest

AUSTERLITZ Pianist Michiel Borstlap staat bekend om zijn veelzijdigheid. Vrijdagavond 26 januari treedt hij op in het Beauforthuis, met zijn nieuwe groep Elektron en een very special guest. Wie dat is? Dat houden we geheim tot de avond zelf. Kaarten kunt u reserveren bij het Beauforthuis op 0343 – 49 32 27. 

Als je naar de speellijst van Michiel kijkt, dan zie je dat hij vaker in het buitenland speelt dan in Nederland en we zijn dan ook ook erg trots dat hij met zijn NL-tour ook het Beauforthuis aandoet. We weten dat Michiel om de duvel niet bang is en onbevangen ingaat op de dingen die op zijn pad komen (zoals bijvoorbeeld zijn beruchte opera voor de koningin van Qatar). Zo belde hij onlangs op dat hij graag een Gast wilde meenemen voor het concert in het Beauforthuis. We mogen niet doorvertellen wie deze gast is, maar we zouden zeggen: laat u verrassen.

vrijdag 26 januari, 21.00 uur
Michiel Borstlap & Elektron & very special guest
entree € 15,- / studenten, scholieren en CJP € 10

Vuistslag

ELST  Omstreeks 03.00 uur verlaat een 21-jarige man uit Amerongen een horecagelegenheid aan de Rijksstraatweg. Terwijl hij weg wil rijden komt een bekende van hem naast de auto staan. De man doet het portierraam naar beneden en krijgt direct een stevige kaakslag van die bekende die vervolgens ook nog een deuk in zijn auto schopt. De geweldpleger verdwijnt vervolgens en de man uit Amerongen deed zondagmiddag aangifte bij de politie van mishandeling. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Midwinter evenement van Business2day

DOORN Het Business2Day Winterevenement vond zondag op Landgoed Beukenrode in Doorn plaats. Wethouder Roy Pamboer opende het evenement dat een gevarieerd programma inhield voor het hele gezin met een knipoog naar zakendoen. Business2day is een jaar geleden opgericht.

De leden van B2D zijn gelijkgestemde ondernemers of ondernemende managers uit bedrijven, die via het netwerk elkaar zaken gunnen. Het ambitieniveau ligt hoog; zo’n veertig bedrijven hebben zich inmiddels aangesloten.

Wethouder Pamboer sprak de hoop uit dat Business2day zich op termijn aansluit bij de Ondernemers Koepel Heuvelrug (OKH) net als de Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) uit Driebergen waarvan ook een afvaardiging op het landgoed aanwezig was.

De wethouder streeft ernaar dat de onderlinge contacten tussen de gemeente en de ondernemers nog beter worden. In dat licht wees de wethouder ook op het economisch beleidsplan; de werkconferentie ‘de economie in de gemeente’ die op 7 februari wordt gehouden en op het aanstellen van Ludolf van Lith als bedrijfscontactfunctionaris.


VEERTIG bedrijven hebben zich aangesloten? Vreemd, als ik op de website kijk van Business2day (waarom moet dat toch weer in het Engels?), tref ik ZEVEN leden aan. Dus waar ging het eigenlijk over? Op die manier is het inderdaad niet meer dan een ‘knipoog’ naar het zakendoen. En wat zou het eerste bespreekpunt zijn geweest? Wellicht de schandalig hoge tarieven die onze gemeente rekent voor gebruiksvergunningen.
Hans Hermans, 22-01-2007

BURN in finale in Starsound

UTRECHT  Zaterdag 27 januari staat BURN in de finale van “Het geheim van Starsound”. Ditmaal wordt het écht serieus, de concurrentie is zwaar, maar…. naast de zinderende metal van BURN, zal de jury niet om de vele fans heen kunnen. BURN rekent op jullie steun, kom dus allemaal naar de Starsound Studio in Utrecht, Ceylonlaan 7. Aanvang 20.30 uur en de toegang is gratis.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 23 januari 2007

Hogesteeg Driebergen vanaf oprijlaan Dennenburg
foto: © Renk Knol
tijd: 9.35 uur  temperatuur: -3 °C

meer foto’s van deze straat

Workshop Tuinontwerpen

DOORN  Het voorjaar is in zicht. Dus als u iets aan uw tuin wil veranderen dan wordt het tijd om daar een plan voor te maken. Daarom organiseert Groei & Bloei afd. Doorn e.o. op dinsdag 30 januari een workshop Tuinontwerpen.

Weet u ook niet waar u moet beginnen? Dan bent u niet de enige, want een goede aanpak van uw tuin vraagt verschillende stappen in de voorbereiding.
De workshop wordt gegeven door Marilies Bogaerts. Zij is tuinarchitecte en heeft veel ervaring en deskundigheid op het gebied van maken van een tuinontwerp en het opstellen van beplantingsplannen.

Allereerst geeft zij een korte inleiding over tuinontwerp en -aanleg. Vervolgens gaan de deelnemers, onder haar inspirerende toezicht, zelf aan de slag met het meegebrachte materiaal.

Meer – en vooral praktische – informatie wordt aan de hand van prachtige foto’s getoond, zodat men een indruk kan krijgen van al het moois dat ontstaat na de juiste aanpak van een stukje grond. Een goede basis, het ontwerp, is van belang om te kunnen genieten van een goed aangelegde- en harmonieus ingerichte tuin.

De tuin, uw tuin, moet bij u passen! Welke materialen passen bij uw tuin en bij uw smaak? Welke sfeer wilt u in uw tuin? Laat u inspireren en adviseren door Marilies en stroop vervolgens de mouwen op. Kortom, een avond waar u nog járen plezier van kunt hebben!

 • Locatie: De Koningshof te DoornTijd: 20:00 uur
 • Kosten: Deze workshop is gratis voor leden met één introducé,
  niet-leden betalen € 2,50
 • Neem mee: goede plattegrond van je tuin en huis, waarin ramen en deuren op schaal zijn getekend (1:50 dwz 2 cm = 1 m) en het noorden is aangegeven, liniaal, gum, potlood
 • Aanmelden: Er kunnen slechts 15 mensen meedoen dus meld u snel aan bij
  Gerda Berben: 0343-443242
 • Lastige klant

  MAARN Een 57-jarige vrouw uit Maarn is maandagavond aangehouden omdat zij dronken in haar auto reed. De politie trof de vrouw omstreeks 21.15 uur aan in een horecagelegenheid in Maarn.
  Ze was kennelijk dronken want kon niet blijven staan en viel ook van haar stoel. De agenten waarschuwden de vrouw niet te gaan rijden en boden aan ander vervoer te regelen. Daar wenste ze geen gebruik van te maken.

  Kort daarop zagen de agenten de vrouw toch rijden over de Vossenlaan. Daarbij slingerde ze hevig en reed ze bijna de politieauto aan. De vrouw weigerde haar medewerking aan de blaastest en sloeg een van de agenten meermaals.

  Ook op het bureau bleef ze recalcitrant en agressief. Ze weigerde de ademanalyse. De vrouw werd ter ontnuchtering in een cel geplaatst. Tegen haar wordt proces-verbaal opgemaakt wegens weigering van de ademanalyse.

  Jaagpad en natuurvriendelijke oevers langs Kromme Rijn

  ODIJK  Eind januari starten Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Provincie Utrecht met de aanleg van natuurvriendelijke oevers en een wandelpad langs de Kromme Rijn tussen Odijk en Beverweerd. Voor dit doel is langs de Kromme Rijn een strook vrijgemaakt door aankoop en/of uitruil van gronden. Het waterschap en de Provincie willen met het wandelpad en de natuurvriendelijke oevers zowel natuur als recreatie langs de rivier een impuls geven. Als de werkzaamheden volgens planning worden uitgevoerd, kan de wandelliefhebber vanaf het najaar 2007/voorjaar 2008 van het resultaat genieten.

  Herstel jaagpad
  In 2002 is het idee geboren het voormalige jaagpad langs de Kromme Rijn tussen Odijk en Beverweerd in ere te herstellen. Het wandelpad wordt onderdeel van een nieuwe bewegwijzerde wandelroute van 25 kilometer die het mogelijk maakt van Utrecht naar Wijk bij Duurstede te lopen, grotendeels langs de Kromme Rijn. Het pad zal daarom aan de noordzijde aansluiten op de voetgangersbrug die de gemeente Bunnik dit jaar aanlegt over een zijarm van de Kromme Rijn bij Odijk.

  Natuurvriendelijke oevers
  Op het traject waar het wandelpad gaat komen, bleek ook de houten beschoeiing aan vervanging toe te zijn. Er is gekozen om geen nieuwe beschoeiingen te plaatsen maar natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Door de oevers te vergraven en anders te beheren, ontstaan er betere verplaatsingsmogelijkheden en leefruimtes voor planten en dieren in en om het water. Hiermee wordt een knelpunt opgelost in de ecologische verbindingszone. Daarnaast zorgt het afgraven van de oevers voor een vergroting van het doorstroomprofiel van de Kromme Rijn. Dit is nodig om de gevolgen van de klimaatsverandering op te vangen.

  Projectdetails
  De werkzaamheden zullen naar verwachting in de zomer van 2007 worden afgerond.

  De realisatie van het oever- en wandelproject is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, gemeente Bunnik, het landinrichtingsproject ‘RAK Kromme Rijn’, Dienst Landelijk Gebied en niet te vergeten de aanliggende grondeigenaren. Het project wordt gefinancierd door Provincie Utrecht (o.a. Agenda 2010 project ‘Wandelen in Utrecht’), Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en het RAK Kromme Rijn. Tevens steunt het Rijk dit project op grond van de subsidieregeling gebiedsgericht beleid.

  Provincie brengt beleid verkeer en vervoer bij de tijd

  UTRECHT  Scherpere normen voor het milieu en de doorstroom van verkeer en vervoer. Dit zijn de belangrijkste veranderingen in het Strategisch Mobiliteitsplan tot 2020, die GS willen doorvoeren. Het college moderniseert daarmee het provinciale beleid voor verkeer en vervoer dat gaat over de periode tot 2015 en laat het in de pas lopen met de plannen van het rijk (Nota Mobiliteit).

  Een belangrijke reden om het provinciale mobiliteitsbeleid te actualiseren, is niet alleen de goedkeuring in de Tweede Kamer van de nieuwe Nota Mobiliteit maar ook de Netwerkanalyse Regio Utrecht. Deze studie, die is uitgevoerd door het rijk en de regio Utrecht, laat zien dat Utrecht als draaischijf van Nederland in 2020 bij ongewijzigd beleid met ernstige bereikbaarheidsproblemen te kampen zal krijgen. Op 13 november jl. heeft de provincie Utrecht daarom samen met het rijk en regiopartners een bestuursovereenkomst ondertekend, waarin extra acties zijn afgesproken op het gebied van infrastructuurprojecten, openbaar vervoer en mobiliteitsmanagement. Hiervoor worden in de vorm van pakketstudies voorbereidende maatregelen getroffen. GS reserveren in het vernieuwde Mobiliteitsplan ruim 44 miljoen euro voor deze samenwerkingsprojecten.

  Méér doorstroom op provinciale wegen
  Om te voorkomen dat het provinciale wegennet dichtslibt tijdens de spits wil het college een scherpere norm invoeren. De gemiddelde reistijd op provinciale wegen die bedoeld zijn voor het doorgaande verkeer (zogenaamde ‘gebiedsontsluitingswegen’) mag in de spits niet meer dan het dubbele zijn dan tijdens de daluren. Op deze wegen is de maximum snelheid in de regel 80 km p/u. Op basis van deze norm zal de provincie de komende jaren maatregelen treffen om het verkeer vlotter te laten doorstromen.

  Winst voor milieu
  Het nieuwe Mobiliteitsplan mikt ook op méér winst voor het milieu. In de praktijk is gebleken dat geluidsoverlast op en langs de provinciale wegen fors verminderd wordt door de aanleg van stil asfalt. GS willen de kritische ondergrens voor geluidsoverlast daarom verlagen van 65dB naar 63dB. Daarmee wordt een verlaging van de geluidsoverlast van circa 40% gerealiseerd. Het aantal woningen langs provinciale wegen met een geluidsoverlast van 63dB of meer is in 2015 teruggebracht tot maximaal 500. Ook voor stankoverlast gelden aangescherpte normen. Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur hanteert de provincie bovendien de Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit. Zuinig omgaan met energie is eveneens een thema. Geen verlichting van de provinciale wegen, waar dat niet nodig is zoals in natuurgebieden, is het nieuwe uitgangspunt. Daarom komt er meer aandacht voor dimbare en dynamische vormen van verlichting

  Openbaar vervoer: door met Randstadspoor
  Een belangrijk openbaar vervoerproject waarmee GS verder willen na 2015 is Randstadspoor. Randstadspoor vervoert snel en comfortabel reizigers in de stadsgewesten Utrecht en Amersfoort. De bussen sluiten hier zo goed mogelijk op aan. De kwaliteit en toegankelijkheid van de bushaltes wordt verder verbeterd, onder meer voor gehandicapten. De provincie besteedt bovendien meer aandacht aan doorstroom van het streekvervoer, o.a. door inzet van extra spitsbussen en aanleg van busstroken. De milieueisen die gesteld worden aan de bussen gaan omhoog.

  Vaker op de fiets
  De fiets is op korte afstanden (tot 7,5 kilometer) voor het woon-werkverkeer vaak een goed alternatief voor de auto om de files te omzeilen. Om het gebruik van de fiets te stimuleren werkt de provincie aan de verbetering van het fietspadennetwerk en is samen met de Fietsersbond op Internet de Fietsrouteplanner gelanceerd. Maar ook voor verkeer op langere afstanden willen GS de inzet van de fiets stimuleren. Overstapmogelijkheden vanaf het openbaar vervoer, zoals door gebruik te maken van speciale OV-huurfietsen, worden daarom gestimuleerd, evenals de realisatie van extra fietsenstallingen. Het gebruik van de fiets zal zo de komende jaren meer ruimte krijgen in het provinciale mobiliteitsbeleid.

  Overige thema’s die in het geactualiseerde Mobiliteitsplan worden belicht, zijn: de aanleg en verbetering van binnenvaarthavens voor het goederenvervoer (Blue Ports), introductie van nieuwe ICT-toepassingen voor verkeer en vervoer, en het stimuleren van mobiliteitsmanagement. Met de uitvoering van de extra maatregelen voor het vernieuwde mobiliteitsbeleid is ruim 30 miljoen euro gemoeid.

  Procedure
  Op 15 februari is het vernieuwde Mobiliteitsplan onderwerp van gesprek in de statencommissie IME. Vervolgens start gedurende zes weken een inspraakronde. Definitieve besluitvorming vindt plaats in de zomer van 2007 door Provinciale Staten van Utrecht.

  WMO-beleid succesvol, zegt wethouder Van Oostrum

  door Anthon Keuchenius
  DOORN  De overgang van de maatschappelijke ondersteuning (WMO) van rijks- naar gemeentelijke overheid is volgens verantwoordelijk wethouder Elisabeth van Oostrum vrij probleemloos verlopen. Alleen over de regiotaxi, die pas sinds kort in andere handen is overgegaan, komen volgens de wethouder klachten binnen, met name over oplopende wachttijden.
  In de WMO zijn alle individuele subsidieregelingen (zoals ondersteuning gehandicapten, persoonsgebonden budget, regiotaxi, ) per 1 januari per gemeente centraal geregeld. Het speciale telefoonnummer dat is ingericht voor WMO- vragen en bemenst wordt door Ria Reijs, de voormalige ouderenadviseur van de gemeente Driebergen, wordt gemiddeld door slechts 4 a 5 mensen per dag gebeld. In alle voormalige kernen van de Heuvelrug zijn enkele dagdelen per week lokale loketten geopend voor klanten met vragen. Via http://www.wmo.heuvelrug.nl  is verder een digitaal loket geopend, aldus wethouder Van Oostrum, waar ook veel informatie over de WMO wordt ontsloten.
  Ook de nieuwe wet inburgering loopt goed, zegt Van Oostrum. ”Het gaat om mensen van niet westerse afkomst, zo’n 6% van de bevolking, toch zo’n 3000 mensen. Wij pakken dat op en positieve manier aan. We richten ons daarbij vooral op mensen die goede kans maken op de arbeidsmarkt, die direct kunnen doorstromen.” Overigens is de uitvoering van de wet inburgering uitbesteed aan de Regionale Sociale Dienst (RSD). Van Oostrum kon niet zeggen welk deel van de 6% niet beschikt over en Nederlands paspoort en uiteindelijk gedwongen zal worden tot inburgering. De oproep aan oud- en nieuwkomers eind vorig jaar om vrijwillig in te burgeren met financiële steun van de gemeente is geslaagd. Door dat succes hoeft de gemeente geen €300.000 terug te betalen aan het rijk.
  Van Oostrum toonde zich verder erg trots over het minderhedenbeleid van de gemeente Heuvelrug. ”Wij doen daar eigenlijk best veel aan. Vroegtijdige opvang voor allochtone kinderen, zodat taalachterstanden tegengegaan worden. Een spreidingsconvenant met Driebergse scholen. Een terug-naar-school-project voor 18-jarige AZC’ers, met steun van de AZC-winkel in het voormalige postkantoor hier tegenover. En er is een gezondheidsproject met allochtone vrouwen dat veel enthousiasme ontmoet heeft. Zestig oudere vrouwen kunnen nu wekelijks sporten, zonder mannen.”

  Heuvelrignieuws van woensdag 24 januari 2007

  Akkerweg Driebergen: bouw tuinderswoning
  foto: © Anthon Keuchenius
  tijd: 8:20 uur
  temperatuur: -3 °C

  meer foto’s van deze straat

  Bergbezinkbassin aan Vogelweide in Doorn

  DOORN In zalencentrum De Koningshof, Kerkplein 1 in Doorn, wordt op woensdag 31 januari een informatieavond gehouden over de realisatie van een bergbezinkbassin aan de Vogelweide in de wijk “De Wijngaard” in Doorn.
  Tijdens deze avond zal de gemeente informatie verstrekken over de werking van het rioolstelsel; de noodzaak en werking van een bergbezinkbassin; de locatiebepaling; de wijze van uitvoering en te treffen maatregelen ter voorkoming van overlast tijdens de uitvoering van de  werkzaamheden. De informatieavond begint om 19.30 uur.

  Jan Wiesenekker wil geen bemiddeling

  RHENEN  Jan Wiesenekker wil geen bemiddeling in zijn rechtszaak tegen de Rhenense gemeenteraad, maar eerherstel. De andere fractievoorzitters weigeren dit.

  Lees verder in de Gelderlander.


  Deze meneer, fractievoorzitter van ‘Rhenens Belang’, is buiten de vertrouwenscommissie gehouden die een opvolger voor de naar onze gemeente vertrokken Frits Naafs moet zoeken. Wiesenekker zou namelijk ‘lekken’. En daar komt gelijk al weer op duidelijke wijze naar voren hoe de politiek in elkaar steekt, stiekeme geheimschrijverij. Al die zogenaamd niet-lekkende fractievoorzitters zitten daar alleen maar bij de gratie van de kiezers, maar een nieuwe burgemeester uitzoeken gaat in het geniep. Die gasten zijn door ons gekozen én worden door ons betaald, dus moeten ze ook gewoon in openbare vergaderingen een nieuwe burgemeester uitzoeken. Het uitsluiten van een mogelijk lekkende fractievoorzitter geeft alleen maar aan dat ze toegeven stiekemerds te zijn.
  Hans Hermans, 24-1-2007

  Gemeente wil meer luxe hotels op Heuvelrug

  door Anthon Keuchenius
  DOORN  De Heuvelrug bezet achter Utrecht-stad de tweede plaats op de provinciale recreatieranglijst. Recreatie en toerisme op de Heuvelrug (inclusief Zeist, Rhenen en Soest/Baarn) is goed voor 230 miljoen euro aan economische bedrijvigheid en anderhalfduizend mensen verdienen hun brood in de sector. ‘’Dat gezegd hebbende is er ruimte voor groei’’, aldus wethouder Roy Pamboer van economische zaken, bij de presentatie van de kadernota recreatie en toerisme. Dat moeten geen ‘hordes dagjesmensen’ zijn volgens Pamboer, maar 50+ verblijfsrecreanten, om rekening te kunnen blijven houden met de beperkte infrastructuur op de Heuvelrug. ‘’We moeten aan de ene kant mikken op het kleinschalige agro-toerisme en aan de andere kant op het welnessarrangementen in luxere hotels voor 50+ers. Vergeleken met campinggasten besteden die een factor vijf meer.‘’ Waar die luxe hotels precies moeten komen is voor Pamboer nog een vraag. Andere speerpunten in het recreatiebeleid zijn de verspreiding van een evenementenkrant, de groei van routegebonden recreatie voor wandelaars en fietsers en een beperkte groei van de nu al tamelijk sterke zakelijke (congres)markt. ‘’Dat alles willen we spreiden in tijd en ruimte, dus spreiding over de kernen, over de seizoenen en over de weekdagen. Daarbij mogen we wel wat doen aan ons gastheerschap, die laat soms nog te wensen over,‘’ aldus Pamboer, die verder aankondigde in de nabije toekomst samen met collega Emmy van Wijngaarden en hun ambtenaren een bezoek te brengen aan de Belgische Kempen en op de Heuvelrug gelijkende gebieden in Drenthe en Gelderland, om het wiel niet opnieuw te hoeven uitvinden.


  Sjongejonge, wethouder Pamboer gaat met collega Emmy op onze kosten de hele Benelux af om eens even op z’n gemak te bekijken hoe we de Heuvelrug het beste kunnen inrichten zodat we de recreanten het meeste geld uit hun zak kunnen kloppen. Niet te gleuven zeg, wat een goed idee! Stel je voor dat de ambtenaren wederom het wiel opnieuw zouden uitvinden, vreselijk! Ik als simpele burger zou zeggen: gewoon een stuk van de Heuvelrug platbranden en volplanten met luxe hotels voor uitgerangeerde 50+ers. Maar nee hoor, eerst maar eens rustig kijken hoe het ergens anders geregeld is, alsof die rukkers nog nooit de Heuvelrug zijn afgeweest. Briljant plan mensen! Dat is nog eens hart hebben voor de burgers, die zich intussen kapot ergeren aan de honderden drempels en andere achterlijke verkeersverneukers waar onze prachtige Venusheuvelrug mee volgezaaid is. Schitterend! Jullie kunnen m’n heuvelrug op!
  Roel van Beek, 24-1-2007

  Tja, Roel heeft eigenlijk wel gelijk; zouden die wethouders en hun ambtenaren niet gewoon tijdens hun vakantie (op eigen kosten dus) eens rond kunnen kijken? Mogen ze één videofilm, een potlood en een schrijfbloc declareren. Natuurlijk wel het bonnetje overleggen.
  Hans Hermans, 25-1-2007

  Maarn-Maarsbergen organiseert Lampionnenoptocht

  MAARN  Op woendag 31 januari om 19.00 uur organiseert Oranjevereniging Maarn-Maarsbergen de jaarlijkse lampionnenoptocht ter ere van de verjaardag van Hare Majesteit Koningin Beatrix. Vanaf 18.30 uur kan elk kind een lampion afhalen op het Burgemeester Everwijn Langeplein. Er zijn lampionnen met een echt kaarsje er in, maar je kan natuurlijk ook een batterijlampje meenemen. Het is natuurlijk ook  leuk om met een zelfgemaakte lampion mee te lopen. Na afloop is er op het Burgemeester Everwijn Langeplein een lekker bekertje chocolademelk met een koekje. Ook dit jaar wordt de chocolademelk weer verzorgd door Motel Maarsbergen. Kijk voor ideeën voor een zelfgemaakte lampion en meer informatie over de lampionnenoptocht op de website van de Oranjevereniging: www.oranjevereniging-mm.nl  De route (ongeveer 1 kilometer) die dit jaar wordt gelopen gaat als volgt:

  • start Burgemeester Everwijn Langeplein
  • rechtdoor Schoollaan in
  • rechtsaf Schoollaan in
  • rechtdoor Sportlaan in
  • schuin oversteken Karel Doormanlaan in
  • rechtsaf Kortenaerlaan in
  • rechtsaf Tromplaan in
  • rechtdoor Sportlaan in
  • linksaf Raadhuislaan in
  • rechtsaf Tuindorpweg in
  • einde Burgemeester Everwijn Langeplein

  Onderzoek naar natuurbegraafplaats in Rhenen

  RHENEN  Begraafplaats Larikshof in Rhenen krijgt er mogelijk een natuurbegraafplaats bij in het bos ten noorden van het kerkhof aan de Autoweg. Dit komt naast de geplande uitbreiding van vijf hectare op landbouwgrond in het westen.

  Heuvelrugnieuws van donderdag 25 januari 2007

  Parklaan 34-36 Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 10.10 uur  temperatuur: -2 °C

  meer foto’s van deze straat

  Pamboer komt met ambitieus cultuurplan

  door Anthon Keuchenius
  DOORN  Na een periode van een jaar dat de gemeente vooral zaken van de oude gemeenten lopend heeft moeten houden, beginnen de contouren van de nieuwe gemeente Heuvelrug langzaam op te doemen. Wethouder Pamboer presenteerde dinsdagmiddag een ambitieus ‘startnotitie cultuurbeleid’ en een ‘kadernota Recreatie en Toerisme’ waarmee de Heuvelrug zich op de culturele kaart van Nederland moet gaan zetten.

  De startnotitie cultuurbeleid is opgesteld door een extern adviseur die heeft moeten concluderen dat er veel cultureels gebeurt op de Heuvelrug, maar dat er ook veel zwaktes zijn. ”Vooral wat betreft podiumkunsten en film is het zwak. En ook het aanbod voor jeugd en jongeren blijft erg achter”, aldus verantwoordelijk wethouder Roy Pamboer, die stelde dat een gedegen cultureel aanbod zowel een economische factor van betekenis als een bindend sociaal element in de samenleving kan zijn. Om het aanbod op peil te krijgen is de startnotitie opgesteld. Speerpunten zijn de oprichting van een portal (internetsite) en in een later stadium een cultuurkrant waarop de culturele agenda van de Heuvelrug moet gaan verschijnen. Inhoudelijk mag de Heuvelrug van Pamboer er wel ‘een schepje bovenop’ doen om bovenlokaal te presteren. ”We zijn tenslotte een gemeente van 50000 inwoners met een prachtige cultuurhistorie en een prachtige natuur. Waarom niet meer openluchttoneel in het bos, of in onze monumenten. Ik heb van de zomer een prachtig toneelstuk bijgewoond over Keizer Wilhelm in het paleis van keizer Wilhelm zelf. Dat soort dingen.”

  Skybox
  Pamboer kondigde verder aan dat de gemeente actiever gaat participeren in grotere evenementen als het Leersums bloemencorso en de Doornse kastelentocht, door bijvoorbeeld een ontvangstruimte af te huren voor de ontvangst van eigen genodigden. Ook is een lespakket voor scholen samengesteld, met veel informatie over de eigen cultuurgeschiedenis. Dat pakket is ontwikkeld door het Utrechtse instituut Kunst Centraal en heeft afgelopen jaar proefgedraaid op een school in Amerongen. Met financiële steun van de gemeente kan het pakket verder verspreid gaan worden oer scholen op de Heuvelrug. Voor het nieuwe cultuurbeleid heeft Pamboer €240.000 beschikbaar, de komende drie jaar. ”Dat lijkt misschien niet veel, maar het komt bovenop de bestaande subsidies. Ik ben al heel blij dat ik dit heb, want cultuur is toch meestal een sluitpost op de begroting.”


  En ja hoor, Pamboer kon het allemaal niet verzinnen zonder een externe ‘deskundige’. Je had het ons burgers ook kunnen vragen, hoor Roy. We hadden voor minder geld grotendeels hetzelfde geroepen. En die ontvangstruimte voor eigen genodigden, worden dat dan allemaal VVD-wethouders uit andere gemeenten? Wel vreemd dat er weer ineens openluchttoneel in het bos moet komen nadat jaren geleden het prachtige Driebergse openluchttheater deskundig is gesloopt. Maar, in plaats van ons lastig te vallen met enquêtes of we ons bedreigd voelen door terroristen, zou de gemeente beter bij ons kunnen informeren of we wel behoefte hebben aan onze eigen cultuurgeschiedenis.
  Hans Hermans, 25-01-2007

  Hans, 
  Wel vreemd dat er weer ineens openluchttoneel in het bos moet komen nadat jaren geleden het prachtige Driebergse openluchttheater deskundig is gesloopt. 
  Dat het openluchttheater destijds is gesloopt vond ik heel jammer. Maar het is wel een jaar of veertig geleden als mijn herinnering mij niet bedriegt. Dat kun je de huidige wethouder moeilijk aanrekenen, die had toen nog geen stemrecht. Als die wethouder op één of andere manier wil terugkomen op besluiten van vier decennia terug, dan kan ik alleen maar zeggen: beter laat dan nooit! 
  Michiel van der Vlist,  25-01-2007

  Was ‘iets’ minder dan veertig jaar en ik verwijt Pamboer niet de sloop daarvan. Mijn grootste verwijt betreft die eeuwige externen, waardoor de belastingbetaler niet alleen het complete overheidsapparaat mag bekostigen, maar ook die vele vage en peperdure adviseurs die daarvan meevreten.
  Hans Hermans, 25-01-2007

  Grote brand bij blindeninstituut Bartimeus

  ZEIST   Bij blindeninstituut Bartimeus Sonneheerdt in Zeist heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond woensdagavond rond elf uur. Er vielen geen slachtoffers.

  Lees verder bij RTV Utrecht.

  ‘Behalve de naam, verandert er niks!’

  LEERSUM  In overleg met de gemeente wordt het project Heuvelrug Actief! voortaan uitgevoerd door Sportservice Heuvelrug, onderdeel van Sportservice Midden Nederland. De gemeente heeft hiervoor in het najaar van 2006 een samenwerkingsovereenkomst getekend met deze provinciale organisatie. “Behalve de naam, verandert er niets!” aldus projectmanager Evelien Wijdeveld.

  Opnieuw vlammen uit gebouw Bartimeus

  ZEIST Het vuur dat woensdagavond een kantoorgebouw van het blindeninstituut Bartimeus in Zeist verwoestte is donderdag tegen het middaguur opnieuw opgelaaid.

  Lees verder in het AD/UN.

  Partijen Statenverkiezing

  UTRECHT Naar verwachting zullen er 10 partijen deelnemen aan de verkiezingen voor Provinciale Staten op 7 maart. Naast de 8 gevestigde partijen zijn er twee nieuwkomers: de Partij voor de Dieren en Mooi Utrecht. Aanstaande maandag zal de definitieve lijst bekend gemaakt worden.

  Twee doden bij ongeval met vrachtwagen en auto

  AUSTERLITZ  In Austerlitz zijn donderdag twee mensen om het leven gekomen bij een ongeluk op de Woudenbergseweg. Ze zaten in een auto die waarschijnlijk frontaal werd aangereden door een vrachtwagen met oplegger.

  Lees verder bij RTV Utrecht.

  Teksten Vestdijk muzikaal gebracht

  DOORN  Heuvelrugkoor zingt op vrijdag 9 februari in het nieuwe Cultuurhuis van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in Doorn. Amateur-zangers uit de regio zijn al meer dan vijf jaar geleden samengegaan in een koor met de naam Heuvelrugkoor.

  Lees verder op de website van De Kaap

  Heuvelrugnieuws van vrijdag 26 januari 2007

  Van Oosthuyselaan 15 Driebergen: detail
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 8.45 uur  temperatuur: 0 °C

  meer foto’s van deze straat

  CVO Groep wint innovatieprijs

  ZEIST Op woensdag 24 januari won de CVO Groep tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling in de Jaarbeurs in Utrecht, een prijs van € 50.000,- in de landelijke innovatiecampagne ‘Durven, delen, doen’. De CVO Groep won de prijs met het project digitaal leren via de elektronische leeromgeving N@tschool.

  In september 2005 gingen de scholen van de CVO Groep aan de slag met een elektronische leeromgeving. In eerste instantie ging het om een groep van acht docenten die werden opgeleid. Uniek in de aanpak van de CVO Groep was de nauwe samenwerking tussen de scholen, de leverancier van de elektronische leeromgeving en een onderwijskundig adviseur. De twee laatste partijen werkten voortdurend samen in het opleiden van de docenten. Doordoor ging het voortdurend om een goede samenhang tussen didactiek en techniek.

  De acht docenten trainden na een periode van opleiding en experimenteren ieder twee mededocenten. En inmiddels wordt de elektronische leeromgeving volop gebruikt op het Revius Lyceum Doorn, het Revius Lyceum Wijk bij Duurstede, het Christelijk Lyceum Zeist en het Christelijk College Zeist.

  Ruim 150 inzenders dongen mee naar prijzen. Daarvan kregen er 45 een plaats op de nominatielijst. Uiteindelijk werden de innovaties van zeventien scholen beloond met een prijs van € 50.000,-. Het ging daarbij niet uitsluitend om het innovatieve karakter van de inzendingen. De jury keek ook naar de bewezen resultaten (in hoeverre is de vernieuwing daadwerkelijk doorgevoerd), naar in hoeverre deelnemers hun ervaringen delen met andere scholen, en naar de betekenis van het vernieuwingsproject voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast keek de jury dit jaar sterker dan voorheen naar de maatschappelijke relevantie van de projecten.

  De CVO Groep zal de geldprijs besteden om het elektronisch leren op de eigen scholen nog verder te stimuleren. De projectorganisatie heeft als voorwaarde gesteld dat de winnaars een video maken om hun eigen project te kunnen ‘delen’ met andere scholen.

  De innovatiecampagne ‘Durven, delen doen’ wordt op verzoek van het ministerie van OCW georganiseerd door de projectorganisatie van de VO-Raad, de landelijke belangenbehartiger van het voortgezet onderwijs.

  Nieuwe subsidieverordening

  DOORN De gemeente Utrechtse Heuvelrug subsidieert verschillende maatschappelijke organisaties. De meeste van deze organisaties hebben voor het jaar 2007 weer subsidie aangevraagd.

  Voor de jaren 2006 en 2007 gelden nog de vijf verschillende subsidieverordeningen van de voormalige gemeenten. Dit betekent dat er per dorpskern verschillen op kunnen treden. Daar moet een eind aankomen met een nieuwe subsidieverordening.

  Zeistenaar die Trudy van Delft aanreed blijft in voorarrest

  ZEIST  De 18-jarige man uit Zeist die in de nieuwjaarsnacht zijn 28-jarige plaatsgenote Trudy van Delft aanreed, blijft voorlopig vastzitten. Zijn voorarrest wordt met zestig dagen verlengd.

  Lees verder in AD/UN.

  Burgemeester Naafs op de ijzers

  DOORN  De nachtvorst van de afgelopen dagen is door de Doornse IJsclub gebruikt om de ijsbaan in orde te brengen. Even werd er donderdagavond nog getwijfeld of de ijsbaan inderdaad open zou gaan vanwege de verwachte weersvoorspelling.
  Uiteindelijk was er vrijdagmorgen geen enkele twijfel mogelijk. De ijsbaan ging open en ook burgemeester Frits Naafs werd uitgenodigd om zijn kunsten op de ijzers te vertonen. De burgemeester was vrijdagmorgen vroeg van de partij. Op de ijsvloer draaide hij, samen met veel kinderen, zijn rondjes.

  vergroot foto

  De ijspret was van korte duur. Omdat de weersomstandigheden in de loop van de dag snel verslechterden, ging de ijsbaan in het begin van de middag alweer dicht. 
  (tekst en foto: gemeente Utrechtse Heuvelrug)

  Heuvelrugnieuws van zaterdag 27 januari 2007

  Marterkamp 1-19 Driebergen
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 7.35 uur  temperatuur: 3 °C

  meer foto’s van deze straat

  Nestkastjes timmeren

  ZEIST  Op zondag 4 februari kun je een nestkastje timmeren bij Bezoekerscentrum de Boswerf. Het zijn mooie houten mezenkastjes, ideaal ook als cadeau. Als je het kastje de week erna in je tuin ophangt dan heb je grote kans op een nestje, want vogels nestelen nu nog volop…… Deze activiteit kost € 6,50. Voor kinderen is er begeleiding aanwezig. Deze activiteit vindt plaats vanaf 12.30 tot 15.30 uur.

  Bezoekerscentrum De Boswerf is de gehele winterperiode (dus ook in de maanden, februari en maart) op zondagen geopend zijn van 12.00 – 16.00 uur. In deze periode kunt u er terecht voor een stevige winterwandeling of een leuke knutselactiviteit. In de nieuwe verwarmde terrastent is het met een kop warme chocola prima toeven.

  Koffieconcert met Koper-Quintet

  DRIEBERGEN  Vijf jonge talentvolle studenten van de Codarts Hogeschool van Rotterdam – Erasmus Brass, het koperquintet uit Rotterdam, dat op het eerstvolgende koffieconcert optreedt, bestaat koud twee jaar. Begin 2005 bedachten twee leden met elkaar een fantastisch plan in het café van de Codarts Hogeschool. Wat zou het niet mooi zijn om een ensemble bestaande uit twee virtuoze trompetspelers, een flexibele trombonespeler een gekke tuba- en een hoornspeler bij elkaar te brengen. En zo gebeurde het en ontstond Erasmus Brass. Een ‘standaard’ koperkwintet met veel potentie. Maar zó standaard blijkt hun muziek niet te zijn.

  In hun korte carrière gaven ze al vele concerten in Nederland en Duitsland. Op hun repertoire staan prachtige arrangementen van werk van Telemann, Dukas, Debussy en Bernstein. Maar evenzo goed experimentele nieuwe muziek van Heiner Goebbels.

  Ook in Driebergen spelen zij klassieke, experimentele en jazzy muziek met werk van: Jean Joseph Mouret, G.F. Telemann, Victor Ewald, Malcolm Forsyth en Enrique Crespo.

  Op zondag 4 februari staat in het restaurant Het Wapen van Rijsenburg de koffie voor de concertgangers klaar van 11.15 tot 12 uur. Toegangskaarten voor het concert kunt u vanaf 11.15 uur kopen in Het Wapen en vanaf 11.45 uur bij de ingang van de kerk St. Petrus’Banden aan het Kerkplein. Op vertoon van uw toegangsbewijs krijgt u koffie. Om 12.15 uur begint het concert.Voorverkoop van kaartjes bij Boekhandel Baas, Traaij 4 in Driebergen-Rijsenburg en bij de Driebergse VVV, Traaij 106. Prijzen plaatsbewijzen: € 9 voor volwassenen, € 2,50 voor een kind tot 12 jaar.

  Heuvelrugnieuws van zondag 28 januari 2007

  Sparrenlaan 27 Driebergen
  foto: © Robert Zwart
  tijd: 8.15 uur  temperatuur: 6 °C

  meer foto’s van deze straat

  BURN wint finale van “Het Geheim van Starsound”

  DRIEBERGEN De Driebergse/Zeister hard rock band BURN heeft in de Starsound Studio in Utrecht de spannende finale van Het Geheim van Starsound gewonnen. Het Geheim van Starsound is een Utrechtse prijs voor bands met een eigen repertoire. Tijdens de zinderende finale kraakte de studio van Toni Peroni en Linda Dubbeldeman in zijn voegen en puilde letterlijk uit van de fans van alle zes de topbands. Al deze bewonderaars van meestal één genre, waren zo sportief om voor elke band even hard enthousiast te applaudiseren. 

  De jury bestond onder anderen uit niet minder dan Henk Westbroek, Fred Siebelink van KX-Radio, Tijs van Liempt van 3FM, Ivo Severijns, de bassist van Herman Brood, en Toni Peroni, oud-drummer van “Het Goede Doel”. De avond werd via live-tv uitgezonden op het internet. Na het horen en zien van de zes bands, die in evenzoveel voorronden waren uitverkoren, was de jury het unaniem eens over de geweldige performance van BURN, terwijl niet werd voorbijgegaan aan het hoge niveau van alle overige bands.

  BURN krijgt twee gratis opnamedagen in de studio van Starsound, daarnaast een jaar lang management van Starsound en de felbegeerde optredens in Stairway to Heaven, Tivoli de Helling, ’t Oude Pothuys en op het Geinbeat Festival in het stadspark van Nieuwegein. BURN bedankt alle trouwe fans, Toni Peroni en alle anderen, zonder wie dit succes niet mogelijk was geweest.


  Ja beste mensen, helaas heb ik het dit keer in persoon moeten missen omdat ik het jaarlijkse weekendje Groningse studentjes gluren had met de boys. Maar gelukkig heb ik het optreden kunnen volgen via de website van starsoundstudio’s. Een erg geslaagde overwinning en geweldig wat er allemaal uit voortkomt! Deze band gaat het nog ver gaat schoppen! Houd ze in de gaten en geniet van de gratis optredens zolang het nog kan, binnenkort kunt u verwachten in de Heineken Music Hall en het Gelredome toch al snel 20 euro voor een kaartje te moeten neertellen! Doe er je voordeel mee..
  Roel van Beek, 28-1-2007

  Doorrijden na aanrijding: politie zoekt getuigen

  ZEIST  Op donderdagavond 25 januari net iets na 22.00 uur vond op de kruising van de Antonlaan met de Weeshuislaan een ongeval plaats met een scooter. De scooter werd van achteren aangereden door een personenauto. Hierdoor ging de 18-jarige bestuurster uit Driebergen onderuit. De auto die het ongeval veroorzaakte reed door.

  Het slachtoffer moest remmen omdat een taxi die voor haar reed, even twijfelde welke kant hij op wilde gaan. Hierop ging de vrouw onderuit. Zij dacht dat dit kwam omdat het glad was. Echter, een man die haar te hulp schoot, zei dat ze was aangereden door een personenauto. Kennelijk was deze verdachte geschrokken, want hij verdween ook weer snel. De bestuurster hield schaafwonden en nekklachten over aan het ongeluk.

  De politie is op zoek naar de veroorzaker van het ongeval en zou graag in contact willen komen met hem of haar, met de taxichauffeur en de man die haar te hulp schoot. Zij kunnen contact opnemen met de politie door te bellen naar het politiedistrict Binnensticht via 0900-8844.

  Dames 1 Blue Arrows pakken toch nog winst

  DRIEBERGEN Zondag 28 januari speelde het eerste dames team van Basketbalvereniging Blue Arrows / Van der Mispel uit Driebergen thuis tegen Cangeroes. De dames hebben al vaker tegen dit team gespeeld en dit zijn altijd fysiek zware wedstrijden die soms in het voordeel voor Blue Arrows en soms in het voordeel van Cangeroes eindigden. Dit beloofde dus weer een spannende wedstrijd te worden. De dames van Blue Arrows hadden duidelijke afspraken met elkaar gemaakt tijdens de training van afgelopen dinsdag en gingen dan ook goed en fel van start. Er werd fel verdedigd en de scores vielen geregeld. Na het eerste kwart was de score 13-07. Het tweede kwart werd het spel steeds rommeliger en daar profiteerde Cangeroes van: scores werden weggeven en ballen werden te makkelijk onderschept. De ruststand was dan ook 24-22.

  Het derde kwart stond in het teken van de rust en orde in het spel terugkrijgen en uitkijken voor de oplopende foutenlast.

  De dames vonden de rust maar van het uitbouwen van de stand was helaas geen sprake. Stand na het derde kwart 37-38. De wedstrijd moest dus weer in het vierde kwart beslist worden. Na een uitstekende inzet van alle dames hebben zij de wedstrijd met een winst kunnen afsluiten: de eindstand is uiteindelijk gekomen op 51-44.

  Scores: Simone Thuis 17, Lisette Hoffmann 11, Suzanne Duivenvoorde 9, Annelies Roelen 7, Renate Vermeulen 4, Annemiek van Ginkel 2 en Barbara Kooi 1

  Heuvelrugnieuws van maandag 29 januari 2007

  Prins Clausplantsoen
  foto: © Robert Wassens
  tijd: 8.40 uur  temperatuur: 8 °C

  meer foto’s van deze straat

  Uitvoering Utrechtse Studenten Cantorij

  DRIEBERGEN Op zondagmiddag 4 februari zal de Utrechtse Studenten Cantorij in Driebergen een uitvoering geven. Dit 21 leden tellend gemengd studentenkamerkoor zal dan onder leiding van dirigent Béni Csillag a capella liederen zingen van Debussy, Ravel, Messiaen en Poulenc. Plaats: Pauluskerk (Christengemeenschap), Rijsenburgselaan 2a. Aanvangstijd 15.30 uur. De voorstelling duurt drie kwartier, waarna theepauze. Toegangsprijs 5 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen. Inlichtingen bij Sigrid Brandligt, tel. 517467.

  Rianne Weijburg de snelste

  DRIEBERGEN  Afgelopen weekeinde werden in Emmen de Nederlandse Junioren Kampioenschappen korte baan zwemmen gehouden. Namens Zwemvereniging De Zwoer nam Rianne Weijburg uit Doorn aan deze wedstrijden deel.

  Vrijdag begon Rianne al goed door in een persoonlijk record van 28.55 derde te worden op de 50 meter borstcrawl. Zaterdag moest ze drie afstanden zwemmen.

  vergroot foto

  De eerste afstand was de 100 meter rugslag, waar ze als 34ste eindigde. Daarna volgde de 200 meter vrije slag, waar ze beslag kon leggen op de 7de plaats in een persoonlijke recordtijd. Kort daarop moest Rianne al weer voor de zware 200 meter wisselslag aan de start verschijnen, die gewoontegetrouw begint met de 50 meter vlinderslag. Hier eindigde ze op de 32ste plaats.

  Zondag was echter de dag waarop ze haar zinnen had gezet, de 100 meter borstcrawl. Een afstand die haar gewoon ligt en als ze eenmaal haar ritme heeft is ze vrijwel onverslaanbaar. En dat bleek ook nu weer. De eerste vijftig meter gingen al in dertig seconden rond, om daarna op een eindtijd uit te komen van 1.01.80. Een schitterende tijd, waar haar trainer Steven Hulst vooraf niet op had durven hopen. Hiermee bevestigt Rianne nogmaals haar vorm, op grond waarvan zij in het begin van het seizoen werd toegelaten tot het selectieteam van de KNZB.

  Krotwaar wint Grote Boscross

  DRIEBERGEN   Luc Krotwaar heeft de Grote Boscross in Driebergen op zijn naam geschreven. De atleet liep de 12 kilometer in 39’39. Aart Stigter uit Amerongen eindigde als tweede.

  Lees verder bij RTV Utrecht.

  Heren 1 Blue Arrows hebben goede lijn te pakken

  DRIEBERGEN  Zondag 28 Januari kwam het tweede heren team van de Amersfoortse club Crackerjacks op bezoek in Health Center Hoenderdaal voor de wedstrijd tegen het eerste heren team van Blue Arrows Peugeot van der Mispel. De zone verdediging van de Crackerjacks zorgde ervoor dat Heren in het Blauw de eerste paar minuten vooral in de aanval nog even aan het zoeken waren naar de juiste spelwijze. De eigen verdediging stond echter ook goed, waardoor ook de Crackerjacks moeite hadden te scoren. Na enkele minuten werden de eerste gaatjes in de Amersfoortse verdediging gevonden en konden de heren van Blue Arrows Peugeot van der Mispel gedurende de rest van het eerste en het tweede kwart een voorsprong van ongeveer 12 punten opbouwen. Ruststand: 32-20.

  Het derde kwart, waar meestal een inzinking in het Driebergse spel zit, ging deze keer wel lekker van start voor de Blauwe pijlen. Met wederom een volle bank konden de Driebergse heren de wedstrijd met een hoog tempo voortzetten. Dit resulteerde in een goede 2e helft aan Driebergse kant, waarin vooral de goede verdediging bijdroeg aan een het grote gat dat aan het eind van de wedstrijd was geslagen. Na vier kwarten van 10 minuten stond de eindscore van 65-35 op het bord. Nog geen perfecte wedstrijd, maar wel een om met een zeer goed gevoel aan terug te denken. De volgende wedstrijd is over 2 weken wederom in Health Center Hoenderdaal tegen Leerdam. Op zaterdag 10 februari om 18.15 mag Blue Arrows Peugeot van der Mispel heren 1 proberen de goede lijn van de afgelopen paar weken proberen vast te houden.

  Van zak naar bak

  DOORN De gemeenteraad neemt donderdag 1 februari in haar vergadering een besluit over de afvalinzameling in de gemeente. Het is de bedoeling om de afvalstoffenheffing, die op dit moment varieert van € 240,- tot € 310,- in de hele gemeente per 1 januari 2008 gelijk te trekken. Hier hoort een afvalinzameling bij die in alle zeven dorpen gelijk is.

  De grootste wijzigingen die worden voorgesteld vinden plaats in Driebergen. In navolging van de overige dorpen wordt ook in Driebergen niet meer wekelijks de grijze vuilniszak opgehaald. Hier komt een grijze minicontainer met restafval voor in de plaats. Het ophalen vindt eens in de twee weken plaats, afgewisseld met de inzameling van gft-afval. In de zomer wordt het gft-afval in alle dorpen wekelijks ingezameld in verband met mogelijke stankoverlast. De inzameling van grof huisvuil vindt niet meer gelijktijdig plaats met de inzameling van het overige afval.

  Voor alle dorpen geldt voor grof huisvuil en snoeihout dat de gemeente de voorkeur heeft dat het afval naar de afvalaanbiedstations in Driebergen en naar Remmerden in Rhenen wordt gebracht. Hier kan het afval optimaal gescheiden en hergebruikt worden. Bovendien vervallen de inzamelkosten voor dit afval en komen deze te liggen bij degene die het afval produceert. De gemeente is verplicht afvalaanbiedstations in te richten en te bemensen. Een beperkte inzameling aan huis blijft bestaan. Grof afval en snoeihout wordt in de hele gemeente nog vier keer per jaar opgehaald.

  Verdere veranderingen zijn het vervallen van de glasroute in Driebergen, een proef met de inzameling van oud papier met minicontainers, een onderzoek naar het ondergronds plaatsen van glas- en kledingcontainers en het ondergronds plaatsen van verzamelcontainers bij hoogbouw.

  Bij het opstellen van het afvalstoffenplan is een klankbordgroep ingeschakeld. Hierin hadden organisaties en inwoners uit de verschillende dorpen zitting. Wethouder Waltmann heeft de ideeën van deze groep nadrukkelijk opgenomen in het voorstel. Zo is de eerder genoemde wekelijkse gft-inzameling een wens van deze klankbordgroep. De inzameling van grof afval en snoeihout aan huis vindt zonder bijbetaling plaats. De klankbordgroep kon zich niet vinden in de ideeën die er waren om bewoners voor de inzameling aan huis van grof afval te laten betalen.

  Met bovenstaande wijzigingen verwacht de gemeente de landelijke milieudoelstelling van zestig procent gescheiden afvalinzameling te halen en de kosten voor de afvalinzameling beheersbaar te houden.


  Ik ben uitermate tevreden met het huidige systeem van afvalinzameling in Driebergen. Vanuit milieuoogpunt een beter systeem dan dat van de overige dorpen. Of het Driebergse systeem duur of goedkoper is weet ik niet. Als het duurder is dan heb ik er dat graag voor over. Daarom vraag ik mij af waarom er in een gemeente één systeem zou moeten zijn voor afvalinzameling. De enige reden die ik kan bedenken is dat het gemakkelijker is voor bestuur en ambtenaren en daar bij vergeten ze de wens van de burger/de klant.
  Renk Knol, 29-1-2007

  Ook ik heb geen enkele behoefte aan wijziging van het in Driebergen bestaande systeem. Niet elke verandering is een verbetering en voor zover ik het nu bezie is overgang van wekelijks opgehaalde grijze zakken voor restafval naar veertiendaags opgehaalde grijze containers helemaal geen verbetering. In tegendeel, ik zie het al gebeuren dat die container vol is voordat de veertien dagen om zijn. En wat als ik even een dagje weg ben? Zal je net zien dat het dié vrijdag is waarop het vuil wordt opgehaald. Moet ik een MAAND zien te overbruggen met dat beperkte volume. En dan moet dat ding ook nog eens ergens staan. Liefst ergens waar ie niet gejat kan worden, want als de groencontainers blijkbaar een geliefd object voor “verzamelaars” zijn, dan de grijze containers vast ook wel… 
  En wat de kosten betreft: dat gelijktrekken van de kosten zal er wel weer toe leiden dat gemiddeld duurder wordt, want zo gaat dat bijna altijd leert de ervaring. En nu weet ik best dat het allemaal ergens van betaald moet worden maar met de almaar stijgende kosten van levensonderhoud zit ik toch echt niet te wachten op wéér een extra aanslag op mijn budget.  
  Michiel van der Vlist, 29-01-2007
  Renk Knol stelt dat afvalinzameling via de zak milieu-technisch de voorkeur zou genieten boven de bak. Waarop baseert Renk dit? Het lijkt mij milieuvriendelijker om niet elke week een plastic komozak aan de straat te zetten, los van verschijnselen zoals het ontstaan van zwerfvuil doordat eksters en andere dieren die zakken nog wel eens willen ruineren. Ik ben gewend aan de bak in Doorn en dat bevalt me prima.
  Arnoud Venema, 29-1-2007

  Mijn opmerking over het milieu-technische betere Driebergse systeem sloeg niet op het verschil tussen zak en bak, maar had betrekking op het totale afvalinzamelingssysteem. En dat is in Driebergen gewoon beter.
  Renk Knol, 29-1-2007


  Beste heer Venema, 
  “Ik ben gewend aan de bak in Doorn en dat bevalt me prima.” 
  Prima. Dan blijft u toch mooi bij die bak. Maar ik zie er niks in en waarom moet het mij dan van hogerhand worden opgedrongen? Alleen omdat u en ik nu tot dezelfde administratieve eenheid behoren?  
  Michiel van der Vlist, 29-01-2007

  Brandweer reinigt wegdek

  door Roderick Heek
  DRIEBERGEN  Zaterdagochtend werd de Driebergse brandweer gealarmeerd voor het reinigen van het wegdek aan de Sportlaan en een gedeelte Arnhemsebovenweg.
  Een (onbekend) voertuig had olie op het wegdek gelekt en zo een groot spoor achtergelaten, dat gereinigd moest worden. De brandweer is ongeveer anderhalf uur bezig geweest om het wegdek schoon te krijgen.

  vergroot foto

  Bus in Austerlitz gaat weer op zondag rijden

  AUSTERLITZ  De bus in Austerlitz rijdt binnenkort weer op zondag. Bewoners hadden daarom gevraagd bij het Bestuur Regio Utrecht. Afgelopen jaren werd de bestaande busdienst steeds verder uitgekleed.

  Lees verder bij RTV Utrecht

  16-Jarige rijdt

  DOORN  Een 16-jarige jongen uit Doorn is vanochtend aangehouden voor joyriding. Surveillerende agenten zagen omstreeks 00.40 uur een automobilist slingerend over de Driebergsestraatweg rijden. Hij gaf geen richting aan en toen de agenten hem een stopteken gaven, negeerde hij dit. De bestuurder stapte uit en probeerde er vandoor te gaan, maar agenten hielden hem aan. Hij bleek niet onder invloed te zijn, maar pas 16 jaar oud en dus niet in het bezit van een rijbewijs. Zijn ouders zijn in kennis gesteld.

  Schoorsteenbrand Huis Leeuwenburg

  door Roderick Heek
  DRIEBERGEN  Afgelopen zondagmiddag werd er bij een woning aan de Langbroekerdijk een schoorsteenbrand gemeld. Een van de vier schoorstenen had vlam gevat.
  Door de ligging van het pand werd ook het korps van Langbroek en Cothen gealarmeerd. De brandweer heeft de schoorsteen geveegd en kon grote schade voorkomen. In de namiddag is er door de brandweer tevens een nacontrole uitgevoerd.

  vergroot foto

  Driebergers plassen in Zeist

  ZEIST  Twee mannen uit Driebergen (34 en 24 jaar oud) zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden wegens wildplassen. Ook konden beiden zich niet legitimeren. Omstreeks 04.20 uur zagen surveillerende agenten de twee urineren op een grasveld bij de kruising 2e Dorpsstraat/Slotlaan. De 34-jarige man verzette zich tegen zijn aanhouding, waarna hij met gepast geweld werd geboeid en meegenomen naar het bureau. Tegen beiden wordt proces-verbaal opgemaakt.


  Wildplassen (wat een woord trouwens voor iets dat iedere echte vent wel eens doet) lijkt mij pas écht storend als dat geschiedt op een moment en plaats dat anderen daar aanstoot aan kunnen nemen. Maar ’s nachts om 04.20 uur en ook nog netjes op een grasveld? Het kan haast niet anders, dan dat de enige ‘aangestotenen’ die twee veldwachters waren. Geen wonder dat die vent verzet pleegde. Beste koddebeiers, ga toch eindelijk eens echte boeven vangen, want die lopen ongetwijfeld rond op dat tijdstip. U herkent ze aan een zwart masker voor de ogen en een jutenzak met rammelende inhoud op hun rug.
  Hans Hermans, 29-01-2007

  IJsberenloop

  DOORN  Rotaryclub Doorn organiseert op zondag 4 februari een Nordic Walking evenement, dat om 10 uur start in het Doornse Gat. De opbrengst van deze activiteit, waaraan jong en oud kan deelnemen, is bestemd voor Kinderhospice De Glind, gelegen in de gemeente Barneveld . De Glind is een thuis voor kinderen uit onze regio die een ernstige ziekte of handicap hebben waarbij specialistische zorg nodig is. Het Kinderhospice straalt warmte en openheid uit waarin het kind, de ouders, broertjes en zusjes welkom zijn. Centraal in het huis staat niet de ziekte, maar het “gewone” leven.

  Marijn Klaassen, een van de organisatoren, benadrukt dat de hele familie tijdens de IJsberenloop kan kennismaken met Nordic Walking. “Voor zowel beginners als gevorderden zijn routes uitgezet. De Rotary zorgt voor walkingpoles en warme versnaperingen tijdens de tocht”.

  Jongeren Hoendersteeg krijgen voorziening

  door Anthon Keuchenius
  DRIEBERGEN In een poging overlast van hangjongeren tegen te gaan heeft de gemeente €8000 vrijgemaakt om een voorziening te treffen aan de Hoendersteeg. De gemeente studeert samen met een aantal jongeren nog op de vorm en plaats van de voorziening.

  Jongeren treffen elkaar graag bij het bruggetje tegenover de kinderboerderij langs de steeg, vooral sinds de brand van sporthal Hoenderdaal hun voetbalkooi, skatebaan en hangplek in de as legde. Over de overlast op een viertal plekken in Driebergen is eind vorig jaar een avond belegd door gemeente, politie en jongerenwerker, waar vijftig jongeren en ouders op af kwamen. De jongeren kregen foto’s te zien van vernielde objecten en de kosten die ermee gemoeid zijn. De jongeren van hun kant klaagden over de politie, die hen al te vaak naar identificatiebewijs vraagt en over de gebrekkige communicatie en voortgang van de kant van de gemeente over plannen voor jongeren. De hangplekken rond de andere drie plekken –de Griffel, de Binnenplaats en de C1000, alle in het centrum van Driebergen- worden voorlopig niet geformaliseerd, wel gedoogd. Wel zal de politie optreden wanneer er sprake is van overlast.

  Heuvelrugnieuws van dinsdag 30 januari 2007

  Parklaan 44-46 Driebergen
  foto: © Renk Knol
  tijd: 11.00 uur  temperatuur: 13 °C

  meer foto’s van deze straat

  Tattoo `n Roll Convention

  ZEIST Voor de 3e keer organiseert ” Tattoozeist” de Tattoo `n Roll Convention in Bunnik. De voorgaande conventies in 2004 en 2005 waren een groot succes, met gemiddeld 1000 bezoekers. De conventie is 1 dag en wordt gehouden op 4 februari, 2007, van 12.00 uur tot 21.00 uur. Daarna is er de gebruikelijke After Party met Rock DJ, dit jaar in het Steyn Hotel te Zeist. “Tattoozeist” is gevestigd op de 2e Dorpsstraat te Zeist.

  Er zullen dit jaar weer ongeveer 25 tatoeëerders aanwezig zijn uit binnen en buitenland, een aantal dezelfde als vorig jaar en een aantal nieuwe gezichten. Alle deelnemers staan op de site www.tattoots.nl. Onder de tatoeëerders wordt een tattoocontest georganiseerd met ondermeer prijzen voor Best of Day, Best of Show, Best Bike Tattoo (i.s.m. Madness Photography). De jurering is dit jaar in handen van ondermeer de Tattoo Club Holland en Loes Souisa van Fine Line Tattoo, Middelburg. In tegenstelling tot vorige jaren zal er in de zaal waar getatoeëerd wordt niet gerookt worden. Dit natuurlijk i.v.m. de hygiëne. Er zullen tattoo en piercing suppliers aanwezig zijn en er is een verkoop van sieraden voor het publiek. In deze zaal wordt de muziek verzorgd door D.J s, op een volume waarbij prettig gewerkt kan worden door de artiesten.

  Ook dit jaar spelen er weer 4 weergaloze Rock `n Roll bands te weten, 69 Charger, Saturday Night Beavers (België), De Stiletto s, en de lokale helden, Dice Rebels. In de zaal voor de bands mag natuurlijk wel gerookt worden. Hier vind ook de Tattoocontest en de Freakshow plaats. Op deze onofficiële Sideburns meeting zal er ook een prijs (kunstwerk van Thart) voor de beste Sideburns (bakkebaarden) worden uitgereikt. De jury bestaat hiervoor uit Dikke Dennis (Peter Pan Speedrock) en Johannes (Shavers).

  Om de conventie wat kindvriendelijker te maken, dit jaar geen erotische act, en de mogelijkheid voor de kids om zich te laten bodypainten en airbrushen, zodat ook zij met een (tijdelijke) tattoo naar buiten kunnen gaan. Er zijn diverse andere stands waaronder kleding en sieraden.

  Door het gehele gebouw wordt er een kunsttentoonstelling gehouden met medewerking van Thart, Tom`s Art, Cokky Hazenkamp, 3 D Art.

  De entreehal zal volledig in het teken staan van motoren, verzorgt door Kobra Motorgarage Arnhem, Dragbike Twin Motorcycles. Er komen in de magazine`s Big Twin en Tattoo Planet een compleet verslag van de conventie.

  De entree bedraagt € 15,- en onder de 12 jaar is de toegang gratis. Op vertoon van Sideburns T-shirt € 2,50 korting op entree. Dit evenement wordt medemogelijk gemaakt door de vele sponsors en vrijwilligers. Er is ruime parkeermogelijkheid voor de deur, voor routebeschrijving naar Brothers, hotel boeken, meer informatie en foto s.

  Visueel non-spektakel eindigt in geflatteerde nederlaag

  DRIEBERGEN  De Daltons mochten direct na de winterstop aantreden tegen een sterke tegenstander. Niet alleen was de eerste wedstrijd in een 4-3 overwinning voor UVV geëindigd, tevens is UVV de virtuele nummer drie op de ranglijst. Ook ditmaal wist UVV vier keer te scoren. Dalto kon hier slechts 1 puntje tegenover stellen. Dalto – UVV, 1-4.

  De liefhebbers van ‘gallery play’, technische hoogstandjes en hogeschool-voetbal hadden wellicht meer van deze wedstrijd verwacht dan het esthetisch debakel dat zich nu voor hen ontspon. De terugkeer van de Chiel der Chielen en een (zeker niet te verwaarlozen) rol op de bank voor de sierlijkste blanke voetballer van Dalto, namelijk Karsten Marek, zou immers tot wonderlijke combinaties en frêle hakjes hebben moeten leiden. Helaas werkten weer en wind niet mee, en collaboreerde het veld met deze twee elementen. Het gevolg was een wedstrijd die niet mooi was om te zien, maar wel veel spanning bevatte. Reeds in de eerste helft was UVV eenmaal dicht bij een treffer, net als Eddy Carree voor Dalto. Bij een 0 – 0 ruststand was de wedstrijd dan ook prima in evenwicht.

  Gelukkig kwam hier de tweede helft verandering in, helaas voor Dalto was deze verandering niet al te positief. Visser probeerde een voetballende oplossing te zoeken, maar het veld verleende geen medewerking. Een Utrechts polletje duwde de bal over de voeten van Sluis heen en de spits van UVV hoefde alleen nog maar te juichen. Deze 0 – 1 gooide danig roet in het eten. Zodanig zelfs, dat de 2 – 0 en 3 – 0 niet lang op zich lieten wachten. Dat Dalto via De Witte Haan (want inderdaad, ook hij kraait weer in het eerste!) en Khalotta nog een keer tegen mocht scoren bracht de stand aldus nog lang niet in evenwicht. Wel bracht het nieuwe hoop, die direct in de hobbelige grond werd geboord door de vierde Utrechtse tegentreffer. De wedstrijd tegen TOV staat voor aanstaande zaterdag op het program. De wedstrijd is in Baarn en heeft zijn aanvang om 14:30 uur. Tot dan!

  Opstelling Dalto: Sluis, E. Schenkels (Wieringa), Van de Ridder, Bruining, Visser, Broers, Boersma (Aarab), P. Schenkels, Carree, van Tuil (Khalotta) , Balk

  Waterplan Heuvelrug

  DOORN Het Waterplan Heuvelrug is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei & Eem, Vitens (de waterpartners) en de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De uitvoering van het plan vindt door de waterpartners plaats.

  Het Waterplan Heuvelrug bestaat uit een gezamenlijke visie en concentreert zich op het stedelijk gebied (binnen de bebouwde kom). Het Waterplan beschrijft de beoogde ontwikkeling van het water in de gemeente voor de komende vijftien jaar.

  Het uitvoeringsplan, gekoppeld aan het Waterplan, bestaat uit diverse maatregelen die in de periode 2005 – 2009 worden uitgevoerd. Deze maatregelen komen voort uit bestaande afspraken en (toekomstige) wetgeving, workshops (kansen en knelpunten) en informatieavonden/bijeenkomsten met inwoners van de gemeente.

  Tussen de waterpartners bestaan veel verplichte (uitvoerings)afspraken. Zo moet bijvoorbeeld de gemeente voldoen aan de basisinspanning. Dit houdt in dat lozingen van afvalwater met vijftig procent wordt verminderd. Dit wordt via de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren geregeld. Om een helder overzicht van deze afspraken te krijgen, worden deze in het uitvoeringsprogramma opgenomen. Een voorbeeld van een verplichte afspraak is het afkoppelen van 6,7 hectare verhard oppervlak binnen de dorpskern Driebergen voor 1 januari 2008.

  Tijdens diverse bijeenkomsten en workshops is gebleken dat er binnen de gemeente kansen en knelpunten voorkomen. Een kans is het afkoppelen van hemelwater. Dit zou niet meer via het riool weg moeten spoelen, maar kan worden afgekoppeld door bijvoorbeeld infiltratie in de bodem. Het afkoppelen van hemelwater is niet alleen een kans, maar biedt ook een oplossing als het gaat om de verdroging op de Heuvelrug (knelpunt). Een voorbeeld van een maatregel dat uit workshops voorkomt, is het opstellen van een afkoppelplan en het onderzoeken van diffuse bronnen (verspreide vervuilingsbronnen zoals verkeer).

  Tijdens het opstellen van het Waterplan zijn informatiebijeenkomsten met inwoners georganiseerd. Een belangrijk aspect hierin was de mening van inwoners over het Waterplan en de uitvoering hiervan. Tijdens deze informatiebijeenkomsten werd aangegeven dat constante communicatie tussen gemeente en inwoners zeer wenselijk is. In het uitvoeringsplan zijn daarom diverse communicatiemaatregelen opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn: het opstellen van een wateratlas en werken aan communicatiemiddelen samen met inwoners van de gemeente.

  Rhenen wil sprint op Grebbeberg

  RHENEN  De gemeente Rhenen wil een tussensprint op de Grebbeberg, tijdens de wielerklassieker Veenendaal-Veenendaal. Die finish van die sprint zou moeten liggen bij de ingang van Ouwehands Diederenpark.

  Lees verder bij RTV Utrecht.

  Akkoord nieuw voorzieningencomplex

  DRIEBERGEN Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht keuren het bestemmingsplan ‘Wijkschool Schotellaan’ in Driebergen goed. Het betreft een nieuw voorzieningencomplex met tien appartementen, twintig woningen, school, kinderopvang en sociale werkplaats. In augustus gaven GS een verklaring van geen bezwaar af voor het bouwplan. GS achten ingediende bedenkingen ongegrond.

  Recron: schaf toeristenbelasting af

  DOORN Op donderdag 1 februari overhandigt de nieuwe Recron directeur Joep Thönissen aan wethouder Roy Pamboer van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug de brochure ’10 redenen om de toeristenbelasting af te schaffen’. Recron vecht al jarenlang tegen deze onzinnige belasting en omdat het hoofdkantoor van Recron in Driebergen zetelt, lijkt het de belangenorganisatie zeer toepasselijk de brochure officieel uit te reiken.

  Deze brochure behandelt alle argumenten die Recron heeft voor het afschaffen van de toeristenbelasting en andere heffingen op toeristen.  De toeristenbelasting, forensenbelasting en vermakelijkhedenretributie zijn voor de recreatiesector in Nederland een doorn in het oog. Recron strijdt voor afschaffing omdat de belastingen niet rechtvaardig zijn: alleen een bepaalde groep toeristen en recreanten moeten de belasting betalen, terwijl dagtoeristen doorgaans de dans ontspringen. Ook brengt het innen van de heffingen hoge administratieve lasten en kosten met zich mee. Tevens zien recreatieondernemers het als concurrentievervalsing, omdat sommige gemeenten wel toeristenbelasting heffen – met verschillende tarieven – en andere gemeenten niet. Dit beïnvloedt de overnachtingprijs op een camping of bungalowpark nadelig. Tot slot gebruiken gemeenten de toeristenbelasting vaak als melkkoe om de begroting rond te krijgen.


  De Recron heeft natuurlijk het volste gelijk van de wereld als zij stelt dat de toeristenbelasting niet meer van deze tijd is en afgeschaft dient te worden…. Maar… de branche mag de hand ook wel eens in eigen boezem steken, want geheel vrij van boter zijn de hoofden niet. Ik heb het zelf meegemaakt dat ik als recreant bij de afrekening geconfronteerd werd met een hoger bedrag dan ik dacht dat afgesproken was. Sja, er kwam nog toeristenbelasting bij. Dat stond er niet bij in de folder. Of misschien in de kleine lettertjes, maar die zijn er voor bedoeld om over het hoofd gezien te worden. Er gaan zelfs geruchten dat sommige campings toeristenbelasting in rekening brengen terwijl ze in een gemeente liggen die dat al lang heeft afgeschaft. Gemeenten mogen dan de toeristen belasting zien als een leuke bijverdienste, sommige uitbaters weten er ook creatief mee om te gaan. 
  Michiel van der Vlist, 30-01-2007

  Heuvelrugnieuws van woensdag 31 januari 2007

  Akkerweg Driebergen: t.o, Margrietlaan: door storm gesneuvelde eik
  foto: © Anthon Keuchenius
  tijd: 8:00 uur
  temperatuur: 6 °C

  meer foto’s van deze straat

  Between Heaven and Earth

  ZEIST  Dinsdagavond 6 februari zal Dr. Willem J. M. van der Linden om 20.00 uur verslag doen van zijn expedities naar de bodem van de Arabische zee en tegelijk een indringend betoog houden over de wisselwerking tussen mens en milieu en de grote afhankelijkheid van de mens van het Systeem Aarde. Zijn laatste boek “Between Heaven and Earth, the Devil and the Deep Blue Sea”, verhaalt hierover. Hij gaat ook in op de klimaatveranderingen en de gevolgen voor ons mensen hier in West-Europa.

  Willem van der Linden is maritiem geoloog met een lange carrière bij diverse oceanografische instituten en de universiteit van Utrecht en is de laatste jaren zeer nauw betrokken bij het onderzoek naar de klimaatverandering en de bedreiging van de biodiversiteit. Hiermee hebben we een zeer deskundige spreker in huis gehaald die ongetwijfeld de toehoorders op het puntje van hun stoel zal brengen.

  Deze lezing is de start van een serie lezingen die de klimaatverandering en invloed op de biodiversiteit in beeld brengen. De lezingen worden georganiseerd door IVN, KNNV, SMZ en het NMC Zeist. Het is een nieuw initiatief om te komen tot meer samenwerking en afstemming tussen de verschillende natuur- en milieuorganisaties in Zeist en omstreken.

  De lezing wordt gehouden in het gebouw van NMC Zeist, Nic. Beetslaan 2 in Zeist en begint om 20.00 uur. De zaal zal om 19.30 uur open zijn. Iedereen is gratis welkom.

  Schrijf mee aan Burgerjaarverslag 2006

  DOORN  Hoe kijkt u op het eerste jaar van de gemeente Utrechtse Heuvelrug terug? Is de herindeling u meegevallen? Zijn er extra voor- of nadelen uit de samenvoeging van de vijf voormalige zelfstandige gemeenten uit voortgekomen? Heeft uw dorpskern haar identiteit verloren? Dat vraagt de gemeente aan haar inwoners als onderdeel van het Burgerjaarverslag 2006 waarin nu ook ruimte is gereserveerd voor de mening van de burgers, naast het jaarverslag van de ‘burgemeester’.

  Voorlezen op de Petteflet

  DRIEBERGEN  Tijdens de Nationale Voorleesdagen (30 januari t/m 10 februari) wordt het voorlezen aan kinderen die nog niet kunnen lezen gestimuleerd. Het startschot voor deze dagen is het Voorleesontbijt. Ook op kindercentrum de Petteflet is enthousiast meegedaan met dit initiatief. Boekhandel Jacques Baas leverde een extra grote uitvoering van het uitverkoren prentenboek De Kleine Kangaroe.

  vergroot foto

  Dit verhaal werd dinsdagochtend 30 januari jl. voorgelezen door Hanneke Raaijmakers, directeur van Stichting Kinderopvang Driebergen Doorn. Alle peuters van het kinderdagverblijf hadden zich verzameld in de speelhal. Heerlijk ontspannen zittend op kussens – in hun pyama en met een ‘net uit bed-look’ – luisterden zij ademloos naar het verhaal. Vervolgens kregen zij als ontbijt een krentenbolletje of een plakje ontbijtkoek.

  Leidsters van kinderdagverblijf de Petteflet, peuterspeelzaal Dikkertje Dap en Buitenschoolse opvang Smeerkees vullen tijdens deze Voorleesdagen hun boekenvoorraad op de groep aan, zodat ook de rest van het jaar veelvuldig voorgelezen kan worden.
  Meer informatie over de voorleesdagen en voorleestips kunt u krijgen bij Boekhandel Jacques Baas en bij de Driebergse bibliotheek.

  Mooiste moestuin Helma van der Zon

  door Robert Zwart
  DRIEBERGEN  Tijdens de jaarvergadering van Moestuinvereniging de Moesakker werd de tuin van Helma van der Zon tot mooiste tuin van het afgelopen seizoen verkozen. De prijswinnares onthulde daarbij het geheim van haar tuiniersresultaten: “Ik ervaar het nooit als werk, ik heb plezier als ik in mijn tuin actief ben”. Van der Zon ontving de wisselbeker uit handen van voorzitter Bas Sprengers. De Moesakker is gelegen aan de Akkerweg in Driebergen achter de Moskee.

  vergroot foto