Heuvelrugnieuws van zondag 1 januari 2006

Groenhoek Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.30 uur  temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

Rustige jaarwisseling

DRIEBERGEN  Tijdens de jaarwisseling rukte de brandweer enkele keren uit voor diverse branden. Een bankje op de Hoendersteeg moest het ontgelden evenals enkele containers op de Groenhoek. Ook werden uit de hand gelopen vreugdevuren op de Traaij en de Kardinaal Alfrinklaan uitgemaakt.

Heuvelrugnieuws van maandag 2 januari 2006

Larixlaan Driebergen: vanaf Sparrenlaan
foto: © Renk Knol
tijd: 10:35 uur    temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

Rugby Club The Pink Panthers beginnen een mooi 2006

DRIEBERGEN  1 januari staat bij The Pink Panthers altijd in het teken van oud tegen nieuw. Een wedstrijd tussen de beloften en de oud gediende. Een traditie die nu alweer voor de 20ste keer is georganiseerd. De laatste drie jaren wisten de jonkies het te winnen van de oude glorie iets wat voor die tijd nooit lukte. Reden is dat in de jeugdopleiding van The Panthers veel is veranderd, zo hebben al de jeugdteams trainingen van twee of drie trainers en zijn de teams voorzien van manager. In de laatste vijf jaren zijn maar liefst elf spelers of speelsters geselecteerd voor diverse Nederlandse Teams.

In de eerste helft kon de oude glorie nog goed bijblijven. Al was het Jong dat de scoren opende in de 15de minuut door Jeff Nuijten. Twee minuten later wisten de oudjes door te dringen door een break van Michel van Roekel. Verder werd in de eerste helft niet meer gescoord.
In de tweede helft in het begin nog een gelijk beeld. Echter door conditie gebrek van de Krasse Knarren (naam van de veteranen van The Pink Panthers) wisten in de laatste tien minuten de jonkies nog vier keer te scoren waardoor voor de vierde keer op rij de beloftes wisten te winnen.

Aansluitend aan de wedstrijd de nieuwjaarsreceptie. Deze werd bezocht door meer dan 250 leden, sponsoren, donateurs en andere mensen die The Pink Panthers een warm hart toedragen.
Tijdens de receptie de gebruikelijke nieuwjaarspeech van voorzitter Cees Blok.
Deze gaf in zijn speech dat 2006 voor The Pink Panthers een meer dat super jaar gaat worden.
Zo verwachten de mannen van het eerste team Kampioen te worden en daardoor voor het eerst in het bestaan van The Pink Panthers in de eerste klasse van de Nederlandse Rugby competitie uit te komen. De eerste volgende wedstrijd staat geplant voor 15 januari met een uit wedstrijd in Utrecht. En zitten we nog in de halve finales voor de Nationale Beker dit als enige tweede klasser, de overige tweede klassers waren allemaal al in de eerste ronde die op 23 september 2005 werd gespeeld uitgeschakeld. Op 9 april wordt deze halve finale gespeeld in Driebergen tegen het Roosendaalse Bekaro RC Daarnaast zijn er grote aspiraties voor de in het voorjaar te spelen sevens rugby. Een variant in plaats van 15 tegen 15 wordt gespeeld met 7 tegen 7 spelers. Net toernooien in Ierland, Het nationale sevens toernooi, groot toernooi de Heineken Sevens van Amsterdam, en nog twee toernooien in Duitsland en België.
Daarbij komen in het kader van de uitwisseling tussen The Pink Panthers en Paarl Gym in Zuid Afrika twee jonge spelers vanuit Zuid Afrika voor drie maanden een stage lopen bij The Pink Panthers. Evenals komende zomer weer twee spelers van The Pink Panthers naar Paarl gaan. Deze jongens arriveren deze week al in Driebergen.
Hopen dat twee van onze talentvolle dames worden geselecteerd voor het Nationale Sevens team wat in maart een toernooi gaat spelen in Hong Kong. Dit gevolgd door meer toernooien in Europa.

De grootste uitdaging voor 2006 is toch de op stapel staande nieuwbouw. Naar het er nu naar uitziet kan de eerste steen gelegd worden half maart aanstaande. Hierdoor lossen The Panthers het probleem van de gemeente en de andere sportverenigingen op sportpark De Woerd betreffende het te kort aan kleedkamers. Hiervan worden er zes gebouwd Daarnaast komt er een nieuwe bestuurskamer, een krachtsport ruimte, opslag van materialen en een inschrijfruimte en opslag voor de Driebergse Tour Club (DTC). Hele onderneming wordt betaald uit eigen middelen samen met DTC.
Het bestuur neemt aan dat met de investeringen in 2006 The Pink Panthers klaar zijn voor de toekomst. Daarmee doelen op het streven naar een top rugby club zowel sportief als in omvang. Door groei hopen The Panthers in 2010 bij één van de grootste rugbyclubs van Nederland te horen. Streven 250 spelende leden.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 3 januari 2006

Kloosterlaantje Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10:55 uur    temperatuur: -3 °C

meer foto’s van deze straat

Jacques Damen geen wethouder

HEUVELRUG   Een raadsmeerderheid stemde gisteravond niet in met de kandidatuur van Jacques Damen als wethouder ruimtelijke ordening. De oppositie en enkele leden van de collegepartijen vonden hem niet onafhankelijk genoeg omdat hij een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening heeft.
VVD-wethouder Pamboer zal nu de portefeuille ruimtelijke ordening op zich nemen en de VVD hoopt volgende week met een nieuwe kandidaat te komen voor de portefeuille economische zaken.

Spirit begint Nieuwjaar sportief

DRIEBERGEN Sportvereniging Spirit in Driebergen begint het nieuwe jaar met een sportieve avond voor leden en belangstellenden. Op woensdag 4 januari staat Healthcenter Hoenderdaal voor alle afdelingen van s.v. Spirit ter beschikking.

Vanaf 19.00 uur laten de afdelingen hun sportieve prestaties zien: aerobics en steps; badminton; gymnastiek en turnen; posthartrevalidatie; trimmen en sportief wandelen en volleybal.
Hebt u zin om een uurtje mee te spelen of wilt u zich oriënteren op een van de sporten, dan bent u van harte welkom van 19.00 tot 21.00 uur. U hoeft niet actief mee te doen; u bent namelijk ook van harte welkom om te kijken en/of informatie vragen over de sport waar uw interesse naar uitgaat.
Na afloop van dit sportieve gebeuren is er een nieuwjaarsreceptie voor alle leden van Spirit.
Sportvereniging Spirit is met bijna 1.000 leden een van de grootste sportverenigingen in de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug. De vereniging kenmerkt zich door de veelheid aan sportieve activiteiten.

Beëdiging raadsleden en benoeming wethouders

HEUVELRUG  In de aula van het Revius-Lyceum was het maandagavond druk. De beëdiging van de raadsleden van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de benoeming van de wethouders stond onder anderen op het programma. Interim-burgemeester Rudi Boekhoven merkte in zijn openingswoord al op dat er bij de jaarwisseling sprake was van een gedenkwaardig moment. ,,Uit vijf gemeenten is via zeven kernen één nieuwe gemeente ontstaan. De emoties laaiden de afgelopen periode hoog op. Felle discussies tussen voor- en tegenstanders van de herindeling laaiden op met als doel elkaar te overtuigen. Het resultaat van de gemeenteraadsverkiezing is dat u als gekozen volksvertegenwoordigers zich voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug moet gaan inzetten. U moet de bevolking opzoeken en ontmoeten.” Tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst met het ambtelijk apparaat merkte de burgemeester op dat het ambtenarenapparaat een positieve uitstraling uitdraagt. De wil om samen verder te gaan leeft enorm. ,,Toch zullen er in de beginperiode nog zaken fout gaan, maar dat geeft niet; het is en blijft mensenwerk. Belangrijk is dat wij fouten durven te erkennen. Spreek ons/mij aan op fouten, want als burgemeester ben ik medeverantwoordelijk voor wat er in de administratieve organisatie fout gaat.” Hierna blikte formateur Ronald Letema terug op de coalitievorming van VVD/CDA/D66 en SGP waarna zich een levendige discussie ontspon.

Na de installatie van de 26 aanwezige raadsleden (drie ontbraken vanwege andere verplichtingen) en vijf van de zes de wethouders, volgde de schriftelijke stemming tot het aanwijzen van een plaatsvervangend voorzitter van de raad. Met grote meerderheid werd Nynke van Amerongen-Huizenga (CDA) gekozen. Na de officiële plichtplegingen werden bloemen overhandigd. Als plaatsvervangend voorzitter van de raad heette Nynke van Amerongen burgemeester Boekhoven alsnog van harte welkom.,,Wij zijn blij dat u bereid bent ons op trektocht door deze nieuwe gemeente mee te nemen.”

Hoe GroenLinks aankijkt tegen de collegevorming

HEUVELRUG  In een persbericht, gebaseerd op het betoog van fractievoorzitter Hielema van GroenLinks in de eerste vergadering van de gemeenteraad, wordt een tipje van de sluier opgelicht over de coalitievorming, zoals die is ervaren door GroenLinks.

start persbericht
Macht- en achterkamertjespolitiek

GroenLinks is zeer teleurgesteld in deze formatie en de wijze waarop die tot stand is gekomen. Het college dat nu wordt voorgesteld doet geen recht aan de verkiezingsuitslag en is daarmee geen goede afspiegeling van wat de inwoners willen. Een derde van de inwoners gaf zijn of haar stem aan een progressieve partij. Wil je recht doen aan deze stemmen dan moet dat zich vertaling in een evenwichtige collegesamenstelling. Het tegendeel is het geval. Daar zou mee te leven zijn, aldus Hielema van GroenLinks, wanneer duidelijk was dat er wel serieus geprobeerd is om te komen tot zo’n evenwichtig samengesteld college. Maar dat is niet gebeurd! Wat wel gebeurd is heeft veel weg van pure machts- en achterkamertjespolitiek.

GroenLinks en verkiezingsuitslag totaal genegeerd
De coalitievorming is veelbelovend van start gegaan. De VVD nodigde alle fracties één voor één aan tafel en gaf aan een transparant formatieproces voor te staan. Het zou steeds voor iedereen duidelijk zijn met wie, en in welk fase, gesproken of onderhandeld zou worden. Openheid troef. Beloftes waarvan al in de eerste week duidelijk werd dat ze bewust niet nageleefd werden.
De VVD zou op zondagavond (11 december), nadat alle partijen voor een 1ste gesprek bij de formateurs waren geweest, aangeven hoe en met wie ze verder gingen praten. Al op zaterdag zat de VVD, zonder dit tegen de andere partijen te zeggen, voor de 2de keer met het CDA om tafel en op zondagmorgen op dezelfde wijze met de PvdA. Pas dinsdag hoorde Hielema van Letema dat VVD en CDA niet voornemens waren met GroenLinks verder te praten. Een verbijsterende mededeling omdat GroenLinks (in tegenstelling tot VVD, CDA en PvdA) een grote verkiezingswinst heeft geboekt en tegen alle landelijke peilingen in op de Heuvelrug de 3de partij is geworden. Een duidelijker signaal van de lokale bevolking is niet denkbaar.
Hoe kunnen VVD en CDA dit geluid van de inwoners op de Heuvelrug opzettelijk negeren? Waarom PvdA en niet GroenLinks? Inhoudelijk kreeg GroenLinks van de VVD geen steekhoudende antwoorden. De stokjes om de hond te slaan werden gevonden in uitspraken gedaan tijdens debatten en niet in programinhoudelijke zaken. De VVD noemt daarbij de zogenaamde “inkomenspolitiek” van GroenLinks (gedoeld wordt op sociale en solidaire beleid, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen). Verder heeft Letema het over het GroenLinkse “softdrugsbeleid”, waarbij verwezen wordt naar een toezegging van Hielema aan de jongeren in Amerongen om te praten over hun wens om (behalve in Driebergen) ook aan de oostkant van de gemeente een coffeeshop te realiseren. Zowel “softdrugsbeleid” als de term “inkomenspolitiek” komen in het verkiezingsprogramma van GroenLinks niet voor!
“We zijn toch aan de kiezers verplicht het in elk geval serieus te proberen”, zo hield GroenLinks de VVD voor. Dit bleek voor VVD en CDA niet vanzelfsprekend te zijn. Voor GroenLinks is het onbegrijpelijk en onacceptabel dat VVD en CDA op deze wijze alle deuren dicht hebben gegooid en elke vorm van gesprek uit de weg zijn gegaan.

Tweede ronde?
Het ging mis in de onderhandelingen van VVD/CDA met de PvdA. De VVD bracht GroenLinks daarvan op de hoogte, vertelde dat intern beraad nodig was en dat GroenLinks daarna zou horen wat VVD en CDA (al definitief versmolten) verder gingen doen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen dacht GroenLinks.
Maar ze hoorden niets. Na een dag of vijf stuurde Hielema de VVD en het CDA een e-mail met het verzoek om informatie. Het CDA sprak (zoals steeds) niet, maar verwees uitsluitend naar Letema. Ook dat is een rare gewaarwording, een partij die een sleutelrol speelt en desondanks gedurende dit hele proces niet bereid is een woord met andere politieke partijen te wisselen. Ook van Letema hoorde GroenLinks, ondanks zijn toezeggingen, niets. Wel vernamen ze het nodige uit de kranten en de wandelgangen. Onwaarschijnlijke verhalen over vergevorderde onderhandelingen met SGP en D66. Uiteindelijk op 29 december belde Letema naar Hielema om deze geruchten te bevestigen en te vertellen dat er die ochtend een akkoord bereikt was. Ontstellend! In het AD stond overigens dat VVD/CDA met PvdA én GroenLinks gesproken hadden en dat die gesprekken op niets uitliepen. Dat is pertinent onjuist! Met GroenLinks is niet gepraat.

Besluitvorming in het geniep, hoe is het mogelijk?
Hielema vraagt zich af hoe het mogelijk is dat op deze manier een essentieel deel van de nieuwe raad bewust buiten spel is gezet en, gelijktijdig met de pers, geconfronteerd word met voldongen feiten. Ook begrijpt ze niet hoe het kan dat vier zichzelf respecterende politieke partijen (die kreten rond openheid en betrouwbaarheid van bestuur veelvuldig gebezigd hebben de afgelopen maanden) in het geniep een alles behalve representatief college smeden. Hoe zit het dan met het respect voor de andere partijen en voor de inwoners die door hen vertegenwoordigd worden?

Bestuur geen stijl
D66 heeft te pas en te onpas bepleit dat het van groot belang is om bij alle plannenmakerij van meet af aan contact te hebben met betrokkenen en hen actief te betrekken bij de planvorming. “Bestuur nieuwe stijl”, aldus D66. Als dit het voorbeeld is van hoe dat er in de praktijk uit gaat zien is er wat GroenLinks betreft uitsluitend sprake van bestuur geen stijl!
Als we dan het coalitieprogramma openslaan en als openingszin lezen: “het gemeentebestuur is betrouwbaar en komt zijn afspraken na”, werkt dat bij Hielema van GroenLinks op de lachspieren (al hoewel het lachen haar ook onmiddellijk weer vergaat als ze zich realiseert dat deze partijen blijkbaar niet in de gaten hebben dat er wel een erg groot verschil zit tussen wat ze bepleiten en opschrijven en wat ze doen en laten zien). Volstrekt ongeloofwaardig!
De tweede alinea begint met “verder is een open communicatie tussen inwoners en bestuur van groot belang”en gaat verder met “het college van B&W moet transparant zijn naar de inwoners”. Hoe kunnen we, na dit volstrekt respectloze en alles behalve open en eerlijke proces, dit soort teksten nog serieus nemen?

Wethouderskandidaten
Kijkend naar de wethouderskandidaten die maandagavond werden voorgedragen had GroenLinks nog wat vragen en opmerkingen:
CDA vindt, zo staat in hun program, dat wethouders in elk geval dienen te voldoen aan eisen van politiek inzicht, bestuur- en managementkwaliteiten. GroenLinks is dat met hen eens en vroeg of het CDA kon aangeven hoe zij dat in deze korte tijd voor de voorgedragen kandidaten objectief heeft kunnen (laten) beoordelen? Mw. Van Amerongen van het CDA antwoordde haar eigen twee kandidaten voldoende te kennen om hiervoor in te staan en VVD, D66 en SGP te geloven wanneer zij zeggen dat ook hun kandidaten capabel zijn.
Verder zegt het CDA in haar programma dat elke wethouder, naast de eigen portefeuille, één of meer dorpen als aandachtsgebied zal hebben. Ook die gedachte onderschrijft GroenLinks van harte. Hielema vraagt of concrete afspraken gemaakt zijn en hoe die verdeling eruit ziet. Een antwoord op deze vraag heeft ze (nog) niet gekregen.

Zes wethouders is veel te veel!
Een gemeente van nog geen 50.000 inwoners met zes wethouders vindt GroenLinks buiten alle proporties! Wanneer er dan nog sprake zou zijn van een brede coalitie, maar ook dat is niet het geval. Met 56% van de stemmen steunt dit college op een nipte meerderheid.
De VVD wil bezuinigen. Die bezuinigingen moeten volgens de VVD vooral gerealiseerd worden door inkrimping van het ambtelijke apparaat en een kleinere efficiëntere organisatie. Maar nu zou die inkrimpende organisatie wel zes wethouders (met een onsamenhangende portefeuilleverdeling) moeten bedienen. GroenLinks wijst de VVD erop dat ze hiermee de eerste ton aan bezuinigingen al heeft gemist.
Een gemiddelde gemeente van 40.000 tot 60.000 inwoners doet het met vier wethouders. Er is volgens GroenLinks geen enkele reden waarom deze gemeente er zes nodig heeft. Dat kost behalve extra salaris, personeel ter ondersteuning, overhead en extra wachtgeldrisico’s ook simpelweg meer kantoorruimte en die is er niet. In het cultuurhuis is straks plaats voor vier wethouders. GroenLinks vraagt de formateur of er inhoudelijke redenen om tegen de bezuinigingsdrang in zes wethouders te willen leveren. Zo ambitieus is het collegeprogramma nu ook weer niet! Of is dit alleen noodzakelijk omdat alle deelnemende partijen aan het college een wethouder willen leveren en VVD en CDA niet bereid zijn het dan ook maar gewoon met één wethouder te doen? Het verschil in grootte tussen de partijen kan toch ook tot uitdrukking worden gebracht in de “zwaarte” van de wethoudersportefeuilles?
Letema bevestigd dat de keuze voor zes wethouders uitsluitend is ingegeven door het feit dat de vier partijen allemaal zichtbaar willen zijn in het college en CDA en VVD vinden dat het verschil in grootte zich duidelijk moet vertalen in het aantal wethouderszetels. Wat GroenLinks betreft is het niet acceptabel alleen om dit soort redenen zoveel geld uit te geven aan een onnodig groot college. Zeker niet omdat, zo leert de praktijk, een eerste college na de gemeentelijke herindeling, een bovengemiddeld risico loopt op vroegtijdig aftreden en dus wachtgeldverplichtingen.

De vele petten van beoogd wethouder Damen
En dan de driedubbele pet van wethouderskandidaat Damen van de VVD. Belangenverstrengeling moet wat GroenLinks betreft koste wat kost voorkomen worden. Het gelijktijdig bekleden van de post van Provinciaal Statenlid en Wethouder is wat Hielema betreft niet wenselijk omdat er sprake kan zijn van strijdigheid in het belang van de provincie en het belang van de gemeente. Standpunten kunnen conflicteren.
GroenLinks vindt dat de handelswijze van een wethouder gekenmerkt moet worden door volledige onpartijdigheid zodat geen vermenging kan optreden met oneigenlijke belangen en dat ook elke schijn van een dergelijke vermenging vermeden wordt.
Daar komt bij dat dhr. Damen eigenaar/directeur is van maar liefst 3 B.V.’s te weten:
Groenland Makelaardij; Advies- en ingenieursbureau Groenland Beheer B.V. en Managementbureau Damen Beheer B.V. In één of meer van deze functies is hij in dit gebied actief betrokken bij landgoedontwikkeling zoals “Het Wilde Land” in Doorn. Hielema wijst erop dat dhr. Stegeman van het CDA destijds de dubbele pet van dhr. Damen in de raad van Doorn al aan de orde gesteld heeft en dat het verbazend is dat datzelfde CDA nu deze kandidaatstelling steunt.
Ook al verklaart dhr. Damen dat hij zich, in de periode dat hij wethouder is, vanuit zijn BV’s niet zal bezighouden met ontwikkelingen in dit gebied, maakt het feit dat hij dat tot nu toe wel heeft gedaan een onpartijdige positie onmogelijk. De schijn van belangenverstrengeling is volgens GroenLinks niet te voorkomen. Zeker niet wanneer uitgerekend deze wethouder ruimtelijke ordening in zijn portefeuille krijgt.
Dhr. Damen kon enige tijd geleden geen gedeputeerde worden i.v.m. de grote kans op verstrengeling van belangen door zijn vele commerciële activiteiten op RO gebied. Hielema vraagt waarom hij, met dezelfde mogelijk conflicterende belangen, dan wel wethouder van de gemeente Utrechte Heuvelrug zou kunnen worden. GroenLinks wil elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen en vind deze kandidaatstelling daarom principieel onaanvaardbaar.

Nu al scheurtjes in de coalitie
Gelukkig bleek een grote meerderheid van de raad hier ook zo over te denken en kon dhr. Damen, met 15 van de 25 stemmen tegen, niet worden geïnstalleerd. Verrassend dat er zo democratisch en moreel gestemd is. Schokkend dat de VVD blijkbaar zo weinig controle over de eigen coalitie heeft dat tenminste 5 leden van de collegepartijen tegen deze VVD kandidaat stemden. De eerste scheurtjes in deze kersverse coalitie werden daarmee al zichtbaar. Overigens niet alleen doordat een deel van de coalitie zich tegen deze wethouderskandidaat keerde. Ook omdat VVD fractievoorzitter Letema de kandidatuur van mw. Van Amerongen van het CDA (voor de functie van waarnemend raadsvoorzitter) met verve aanprees terwijl ook zijn fractiegenoot mw. Van Valkenburg in de race was voor deze betrekking.
Daarmee geeft de VVD niet alleen blijk van ontbrekende fractiediscipline, maar vooral van gebrek aan fatsoen. Stijlloos om een eigen fractiegenoot op deze wijze te kijk te zetten, aldus Hielema van GroenLinks.

Zwemmers van Zwemvereniging De Zwoer zwemmen 10 kilometer

DRIEBERGEN  Maandagavond 2 januari verzamelden 9 zwemmers (inclusief tijdelijk trainer Michel van Weelden) van Zwemvereniging De Zwoer zich om 100 x 100 meter te zwemmen in zwembad De Zwoer. Tien kilometer ofwel ruim 2 ½ uur achtereen zwemmen. De trainers hadden de laatste weken de zwemmers regelmatig 5 kilometer of meer tijdens de trainingen laten zwemmen en zo ontstond eigenlijk het idee om bij het begin van 2006 de echte bikkels eens aan de 100 x 100 meter te laten beginnen. Enerzijds als een ludiek begin van het jaar, anderzijds als een mentale en fysieke uitdaging. Deze afstand is bijna te vergelijken met een marathon voor hardlopers.

Enkelen van de zwemmers waren toch wel wat zenuwachtig, omdat dit een wel erg grote afstand is. De flessen met drinken en eten werden op de rand van het bad gezet en om klokslag vijf uur werd door Suzanne en Rosanne met de eerste 100 meter begonnen. De overige zwemmers volgden na elke vijf seconden. Op elke 1:45 minuten startte weer een nieuwe 100 meter. Meestal komen de eerste problemen bij de zwemmers tussen de 6 en 7 kilometer, maar tijdens deze race duurde dit wat langer. De eerste zwemmer die moest afhaken vanwege kramp, was de trainer. Bij 7600 meter stopte hij om verdere blessures te voorkomen. De anderen bleven gewoon doorgaan. Ook de pas elfjarige Symen Dogger, die 100 x 75 meter zwom, bleef doorgaan. Na negen kilometer zag je bij enkele zwemmers vermoeidheidsverschijnselen komen, wat zich eigenlijk alleen maar liet zien door wisseling van soort slag. De meest indrukwekkende prestatie leverde Marie-Claire Wildenburg. Ondanks het feit dat zij vorig jaar de ziekte van Pfeiffer heeft gehad en een forse trainingsachterstand heeft, wist zij toch nog, op 500 meter na, de tien kilometer uit te zwemmen.

Na 2 uur en 50 minuten hadden de resterende zwemmers de 10 kilometer uitgezwommen en konden ze lekker gaan uitdrijven. Deze zwemmers zijn Judith Dogger-Cromjongh, Paul van der Voort, Rosanne van der Mast, Suzanne Lange, Sigrid Dogger en de elfjarige Rianne Weijburg. Symen Dogger maakte netjes zijn 7,5 kilometer af.

Wellicht laat Zwemvereniging De Zwoer deze 100 x 100 meter als jaarlijks terugkerend evenement terugkeren en zet daarmee net zo’n traditie in als de nieuwjaarsduik.

Heuvelrugnieuws van woensdag 4 januari 2006

Nassaulaan Driebergen: richting Oranjelaan vanaf Lindelaan
foto: © Renk Knol
tijd: 9:00 uur    temperatuur: 3 °C

meer foto’s van deze straat

The Storyville Jassband in Champ’Aubert

DRIEBERGEN  Op zondag 15 januari 2006 speelt op veler verzoek de Storyville Jassband in “Jazz op de Zondagmiddag in Champ’Aubert”. Gezien het succes van alle vorige optredens, belooft het weer een heel gezellige en muzikale middag te worden, en ook al houdt u niet zo van deze muziek, u mag dit optreden niet missen.

De Arnhemse Storyville Jassband kan sinds 4 januari 2005 terugkijken op een bewogen historie van zesenveertig jaar, een periode waarin de band zich heeft ontwikkeld van een Arnhemse tot een Nederlandse jazzband met internationale allure. Dat blijkt uit hun concertagenda die al die jaren goed gevuld is gebleven. Dat is des te meer bijzonder omdat in het genre oude stijl jazz de vraag steeds kleiner is geworden terwijl het aantal bands is toegenomen. Internationaal heeft de band van zich laten horen met optredens in Duitsland, België, Frankrijk, Engeland, Mallorca en Zwitserland.
De verklaring voor hun succes ligt in hun specifieke aanpak. Door veel te repeteren is een breed repertoire opgebouwd met invloeden uit de New Orleans Revival en de Britse ‘Trad’ periode, terwijl ook uitstapjes naar andere muziekstijlen niet worden geschuwd. Dat repertoire wordt gebracht met muzikaal vakmanschap en een aanstekelijk enthousiasme waarmee duidelijk wordt dat deze muziek tijdloos is als die vanuit eigen beleving wordt gespeeld.
De band heeft inmiddels acht CD’s op haar naam staan.
Met het overlijden van klarinettist, arrangeur en muzikale inspirator Wim de Jong in 2004 heeft de band een zeer gevoelig verlies geleden. Maar de band heeft zijn veerkracht hervonden!! Wims plaats is ingenomen door Marten de Nes die eerder speelde in o.a. de Burgundy Street Jazzband, de New Orleans Rumples Jazzband en The Louisiana Rhythm Kings. Naast zijn subtiele New Orleans-achtige klarinetspel verbreedt hij de klankkleur van de band met swingende bijdragen op alt- en tenorsax.
De Storryville Jassband trad op voor vele Jazzclubs en -festivals in Nederland, Duitsland, België, Engeland, Frankrijk en Zwitserland. Maar, zoals trombonist en mede oprichter, Peter van Ravenhorst het uitdrukt: het liefst treden we op in de kroeg op de hoek.


Scholenmarkt in Driebergen

DRIEBERGEN  De jaarlijkse scholenmarkt staat weer voor de deur. Tijdens de scholenmarkt stellen diverse scholen voor het voortgezet onderwijs zich voor. De deelnemende scholen zijn onder andere Schoonoord, RK scholengemeenschap De Breul, het Revius Lyceum Doorn, SGM, Montessori Lyceum Herman Jordan, Stichtse Vrije School, Het Utrechts Stedelijk Gymnasium, Christelijk Lyceum Zeist, Christelijke College Zeist, Groenhorst College. De markt is bedoeld voor leerlingen van groep 8 van de basisscholen om zich samen met hun ouders/verzorgers te oriënteren op de scholen voor voortgezet onderwijs. De scholenmarkt vindt plaats op donderdag 12 januari van 19.00 tot 20.30 uur en wordt gehouden in basisschool “de Vrije School”, Faunalaan 250 te Driebergen.

Ree zakt door ijs en verdrinkt

AMERONGEN  RTV Utrecht meldt dat aan de rand van de Amerongse Bovenpolder een ree door het ijs is gezakt en verdronken. Het dier werd vermoedelijk opgejaagd door een loslopende hond. De boswachter van Het Utrechts Landschap roept wandelaars op hun honden in de winter aan de lijn te houden.
Volgens hem kunnen reeën goed over ijs lopen in een rustige situatie. Maar in paniek hebben ze geen kans om de broze stukken ijs te herkennen, waardoor ze makkelijk kunnen verdrinken.
In de Amerongse Bovenpolder leven een stuk of tien reeën. Het verdronken dier was een bijna volwassen reegeit.

Presentatie jaarlijkse resultaten Politie Utrecht

UTRECHT De criminaliteit in provincie Utrecht is afgelopen jaar verder gedaald; met 5% ten opzichte van 2004. Regionaal is er ten opzichte van 2002 zelfs sprake van een daling van 21%. Het korps is goed op weg om haar ambitie van 40% minder criminaliteit eind 2007 ten opzichte van 2002 te behalen. Een resultaat dat samen met partners, zoals bestuur en Openbaar Ministerie gerealiseerd moet worden. Donderdag 5 januari presenteerde korpschef Stoffel Heijsman de resultaten over 2005 van de Politie Utrecht.

Veelplegers
Eén van de succesfactoren voor deze resultaten is de veelplegersaanpak. In de regio Utrecht waren in 2005 minder mensen aangemerkt als veelpleger: 776 mensen. In 2004 was dit aantal nog 833. De politie hield in 2005 minder veelplegers aan: 2.596 tegen 2.924 personen in 2004. Van deze veelplegers zijn er echter meer in verzekering gegaan: 1.017 (in 2004 853). In totaal leverde de politie tot nu toe 2.308 veelplegende verdachten in een dossier aan bij het OM (in 2004 2.724).
Met haar aanpak van de veelplegers gaat de Politie Utrecht komend jaar onverminderd door op de ingeslagen weg én zal zij daarbij vaker een beroep doen op bondgenoten. Een goed voorbeeld is te zien in district Eemland noord.  Sinds 1 juli 2005 is hier de aanpak ‘Stop de veelplegende winkeldief’ ingezet. Winkeliers uit Soest en Baarn die zich voor het project hebben aangemeld, krijgen van de politie foto’s van winkeldieven die als veelpleger te boek staan. In een convenant is geregeld hoe de winkeliers met de foto’s moeten omgaan. Er heeft inmiddels een evaluatie met de winkeliers plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat de winkeldiefstal over de maanden september tot en met november vergeleken met deze maanden in 2004 met 30% gedaald is.  Een andere voorbeeld van een dergelijke samenwerking is de proef die in de binnenstad van Utrecht wordt gedaan met een aantal winkels gericht op gezichtsherkenning (face-check) van veelplegende winkeldieven.

DNA bij niet-natuurlijk overlijden
Korpschef Heijsman: “Komende jaren moeten we dit goede resultaat vasthouden en verder verbeteren om onze ambitie van min 40% criminaliteit te halen. Daarbij zullen we optimaal gebruik moeten maken van de mogelijkheden die forensisch technisch onderzoek, en met name DNA, ons biedt bij de opsporing. Ter illustratie: in het laatste half jaar is bij 215 veroordeelden DNA afgenomen; dit heeft geleid tot ‘61’ hits (zaak opgelost). Ik ben dan ook blij met wetgeving die op komst is die de mogelijkheden van DNA-afname verruimt. Die gaat ons daadwerkelijk verder helpen. Daarnaast zou het zeer waardevol zijn als ook DNA-afname standaard plaatsvindt bij elk niet-natuurlijk overlijden (bijvoorbeeld bij zelfdoding). Dit is op dit moment wettelijk niet geregeld en daardoor alleen in uitzonderlijke situaties met toestemming van het Openbaar Ministerie mogelijk. In de regio hebben we twee voorbeelden hiervan: de oplossing van de moord op Arthur Ghurahoo en de oplossing van twee verkrachtingszaken in de stad Utrecht. DNA-afname bij niet-natuurlijk overlijden is van belang voor zowel slachtoffers als eventuele nabestaanden en daarmee dus ook van het opsporingsonderzoek.”

Burgers als bondgenoten
Om de criminaliteit verder te laten dalen is het bovendien noodzakelijk om de dienstverlening naar en de samenwerking met onze burgers te verbeteren. Heijsman: “Uit onderzoeken blijkt dat zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid toenemen, maar dat de tevredenheid van burgers over het politieoptreden afneemt. Daarover maak ik mij zorgen, want we hebben de hulp van onze burgers hard nodig bij de aanpak criminaliteit en overlast. Willen we dat burgers, onze bondgenoten, ons helpen bij het terugdringen van de criminaliteit, dan zullen we ze ook beter moeten informeren en betrekken. In 2006 realiseren we een centraal servicepunt waardoor alle telefonische vragen sneller en beter afgehandeld kunnen worden. Daarnaast willen we eind 2006 70% van de melders van een prio 1 of 2 terugbellen om te vertellen wat we met hun melding hebben gedaan. Verder gaan we er samen met het Openbaar Ministerie voor zorgen dat 80% van de aangevers een afloopbericht ontvangt van hun aangifte.”

Om bondgenoten meer te betrekken bij de aanpak van onveilige situaties in hun omgeving gaat de Politie Utrecht voortbouwen op haar ervaringen. Heijsman: “De ervaringen die we al hebben of aan het opbouwen zijn, zijn onder andere Burgernet in Nieuwegein, de aanpak van veelplegende winkeldieven in Soest en Baarn en de face-check in een aantal winkels het centrum van Utrecht.” In 2006 wordt een begin gemaakt met het via internet informeren van burgers over de criminaliteit en overlast in hun eigen gemeente, via de pagina “Uw gemeente” op www.politie.nl/utrecht. Deze website zal samen met de gemeenten worden vormgegeven en zal in de loop van 2006 in de hele regio beschikbaar komen. Vandaag is de eerste stap gezet met de opening van de site van de gemeente Houten.


Jammer dat de politie niet gedetaillerdere resultaten laat zien over 2005. Ik zou mij zomaar kunnen voorstellen dat het aantal bedrijfsinbraken in Driebergen is gedaald en ik zou dat ook graag willen weten. Vooral ook omdat de Ondernemerskring Driebergen in het afgelopen jaar samen met de politie en gemeente enkele maatregelen heeft getroffen zoals de start van de bundeling van beveiligings dienstverlening waardoor het bedrijf Noodnet haar surveillancedruk heeft kunnen verhogen.
Gerichte informatie over een bepaald gebied, zoals onze Hoofdstraat, over de ontwikkeling van de het aantal en soort criminaliteits incidenten zou dan ook welkom zijn in plaats van alleen maar trends en hoogte- of dieptepunten.
Frans Copini, voorzitter OKD, 8-1-2006

Heuvelrugnieuws van vrijdag 6 januari 2006

Hogesteeg 2 Driebergen: IVA
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.30 uur  temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

Man geslagen

DRIEBERGEN  Omstreeks 18.00 uur zat een man in de trein van Utrecht naar Driebergen. Aangekomen bij station Driebergen stonden verschillende passagiers te wachten voor de nog dichte treindeur. Op een gegeven moment kwam een groepje jongeren naar de deur lopen en kroop op een vervelende manier voor. De man sprak de jongeren aan rustig te doen en hier luisterden zij naar. De deuren gingen open en de passagiers liepen naar buiten. Bij de fietsenstalling werd de man plotseling geslagen door 3 mannen die in de trein ook al vervelend waren. Veel omstanders zagen het gebeuren maar kwamen de man gek genoeg niet helpen. De 25-jarige man uit Doorn rende vervolgens hard weg. De man liep door de klappen verwondingen op aan zijn gezicht.
De politie heeft de zaak in onderzoek en verzoekt getuigen contact op te nemen met de politie van het district Heuvelrug; 0900-8844. 

Gemeenten moeten fuseren

UTRECHT  De samenvoeging van de gemeenten op de Heuvelrug is zeker niet de laatste herindeling in de provincie aldus commissaris van de koningin Boele Staal in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij vindt dat het aantal van 29 gemeenten in onze provincie omlaag moet. Er zijn al lang plannen om Renswoude, Woudenberg en het Gelderse Scherpenzeel samen te voegen. Ook aan de andere kant van de provincie, in Loenen en Breukelen, wordt gepraat over herindelen. Volgens Boele Staal kunnen gemeenten beter niet meer tegenstribbelen. Hij wil dat betrokken gemeenten instappen in plaats van zo lang mogelijk vasthouden aan het bestaande. (Bron: RTV Utrecht)


Het lijken toch wel echt regenten, die D66-ers. Ze maken zich druk over een gekozen burgemeester en een referendum, terwijl daar vanuit de bevolking nauwelijks belangstelling voor is.
Ze lapten een uitspraak van de bevolking aan hun laars toen het ging om de gemeentelijke herindeling op de Heuvelrug, en nu wil Staal dat de gemeenten niet meer tegenstribbelen bij een eventuele herindeling als de provincie dat voorstelt of oplegt.
Beetje vreemd voor een partij die zegt de stem van het volk hoog in het vaandel te hebben. Ook een beetje vreemd als cdk omdat te poneren omdat het kabinetsbeleid erop is gericht alleen nog maar tot gemeentelijke herindeling over te gaan als dat verlangen vanuit de gemeenten zelf komt.
Eigenlijk vreemd volk die D66-ers. Eigenlijk een partij die blijkbaar gek is op het pluche.
Renk Knol, 6-1-2006

Ik lees net dat de CdK in Noord-Holland, Borghouts van Groenlinks, meent dat de herindelingen daar ook moeten doorgaan, todat ze allemaal ongeveer 30.000 inwoners tellen.
Anthon Keuchenius, 7-1-2006

Renk, je slaat de spijker op zijn kop! Typisch voorbeeld van schijndemocratie.
Mike van Milligen, 7-1-2006

Heuvelrugnieuws van zaterdag 7 januari 2006

Traaij 12-14 Driebergen: afbraak café Het Swaantje
foto: © Renk Knol
tijd: 12:30 uur    temperatuur: 3 °C

meer foto’s van deze straat

Femke Halsema ‘Liberaal van het jaar’

Foto: Robert Zwart: Halsema in gesprek tijdens campagne verkiezingen gemeenteraad

Sociale vrijheid begint met armoedebestrijding
“Een gelukkig nieuwjaar voor allen!
Toen ik gebeld werd door de JOVD met de mededeling dat ik verkozen was tot liberaal van het jaar was mijn eerste gedachte  moet ik bekennen  dat mij een kunstje werd geflikt. Op zijn best was het een persiflage op alle beste  lijstjes, waarop wij permanent worden getrakteerd. Op zijn slechtst werd mijn oudlinkse critici het bewijs geleverd dat moderne progressieve opvattingen vooral een verrechtsing zouden zijn. Je kan in gedachten Jan Marijnissen triomfantelijk horen snuiven. Maar nog eens rustig nagedacht, kon ik eigenlijk niet verzinnen waarom de Jongerenorganisatie voor Vrijheid en Democratie zich de moeite zou getroosten om mij een poets te bakken. Electoraal ben ik geen concurrent van de VVD: over het algemeen zijn GroenLinks- en VVD-stemmers onverzoenlijke tegenstanders die zelden tot nooit naar het andere kamp overlopen. Ik pas ook in dat polaire schema. Het enige waarover ik het meestal met VVDers eens ben, is dat wij het oneens zijn. Zo bezien was er maar een conclusie te trekken en dat was dat niet mij, maar de VVD een kunstje wordt geflikt door haar onafhankelijke jongerenorganisatie. Waarom niet Van Aartsen of Wiegel gekozen tot liberaal van het jaar? Waarom niet Hirsi Ali, die dit jaar op veel minder lijstjes voorkomt en best een opstekertje kan gebruiken. Waarom niet Verdonk gekozen, die bij een groot deel van de Nederlandse bevolking ongekend populair is? Waarom juist een heel uitgesproken tegenstander van haar? Het lijkt mij een niet mis te verstaan signaal aan de conservatief-liberalen in dit kabinet en in de kamer en ik bedank het bestuur van de JOVD daar heel hartelijk voor. Zoals ik  na rijp beraad  ook dankbaar ben dat ik mag treden in deze eerbiedwaardige traditie, waarin niet de minsten staan. Ik noem Aart Jan de Geus, ik noem Sybilla Dekker. Dit zijn conservatieve bestuurders waarvoor ik als progressief en oppositioneel politicus een heilig ontzag heb.
Maar goed, nu even voldoende stekelige grappen. Ik ken de JOVD als een serieuze en levendige groep jonge mensen die houdt van het politieke debat en conflict niet schuwt. Ik veronderstel dat het bestuur goede inhoudelijke redenen heeft om mij te selecteren en ik wil hen niet teleurstellen.
Een aantal jaren geleden merkte Dick Pels op dat het de hoogste tijd was om het liberalisme van rechts te redden. Aanleiding was de dreigende schending van klassieke vrijheidsrechten (zoals de vrijheid van meningsuiting, van religie en organisatie) als een gevolg van de strijd tegen de Islam en de terrorismebestrijding. Migranten werden in toenemende mate behandeld als tweederangs burgers met een beperktere toegang tot klassieke en sociale rechten dan andere burgers. En onder invloed van de eigen-verantwoordelijkheids-doctrine van Balkenende en consorten werd een groeiende groep kansarme burgers aan zijn lot overgelaten. In een aantal artikelen en recent in het sociale manifest Vrijheid eerlijk delen heb ik het vrijzinnige streven naar vrijheid van rechts geprobeerd te redden. De titel van het manifest Vrijheid eerlijk delen, waarnaar het bestuur van de JOVD ook verwijst, is niet willekeurig gekozen. Westerse democratieën, zoals de onze, mogen zichzelf wat mij betreft pas  in Thorbeckiaanse traditie  een liberale democratie noemen, als zij er in slagen alle burgers in dezelfde mate toegang te geven tot sociaal-economische en politieke vrijheid. Als burgers vrij van sociaal-economische, culturele of politieke obstakels deel kunnen nemen aan het maatschappelijke en politieke verkeer. De politiek filosoof Bert van den Brink noemt dat in een bijdrage aan een recent boek van ons wetenschappelijk bureau publieke vrijheid Hij bedoelt daarmee dat vrijheid pas een publiek goed (of een gedeeld goed is) is als alle burgers gelijkwaardig en vrij kunnen deelnemen aan de besluitvorming over hun eigen lot en over het algemeen belang. Het behoeft weinig betoog dat in onze huidige samenleving hiervan geen sprake is. Als eerste zijn, door sociale afkomst, door klasse, milieu en opleidingsniveau, veel mensen beperkt in hun beroepskeuze, hun financiële omstandigheden, in hun emancipatiekansen. Armoede is onvrijheid in de meest letterlijke zin van het woord: onvoldoende geld om je gezondheid te beschermen, je kinderen kansen te bieden en je zelf te kunnen ontwikkelen of bevrijden uit uitzichtloosheid mag niet, zeker niet door vrijheidsminnende liberalen, worden gerelativeerd. Culturele herkomst, culturele tradities maar ook achterstelling, discriminatie en uitsluiting beperken, als tweede, veel migranten en allochtonen in hun vrijheid zichzelf te mogen zijn, en in hun vrijheid om te mogen integreren (we vergeten nog wel eens dat integratie een recht is, veel meer dan het een plicht is).Daarbij leidt, ten derde, de introductie van nieuwe repressieve bevoegdheden tezamen met het wegvallen van rechtstatelijke waarborgen, tot de selectieve achterstelling van groepen mensen. De bijna ongeclausuleerde bevoegdheid tot preventief fouilleren, de uitgebreide toepassing van de identificatieplicht, de Rotterdamwet die vrije vestiging beneden bepaalde inkomensgrenzen verhindert, beperkt onevenredig de vrijheid van jongeren, bewoners van achterstandswijken, migranten en dan in het bijzonder moslims.
In onze samenleving is vrijheid met andere woorden een schaars goed dat vooral toevalt aan Nederlandse autochtone burgers die wat ouder zijn, die bemiddeld zijn, beter zijn opgeleid en mondig zijn, en die zich vrijwillig bewegen binnen de benauwde burgermansmoraal van het kabinet CDA-VVD. Alle anderen hebben in toenemende mate te maken met beperking van hun vrijheid. En de VVD werkt daar  helaas – enthousiast aan mee. Wat te denken bijvoorbeeld van het initiatief van de VVDer Weekers om buiten blowen te verbieden. De opmerkingen in de VVD-integratie-nota dat een allochtoon pas goed is geïntegreerd als hij juicht voor het Nederlands elftal of de voorstellen van Ayaan Hirsi Ali om de staat de opvoeding te laten overnemen van kansarme, allochtone ouders. En dan zijn dit nog willekeurige binnenlandse voorbeelden en heb ik het niet over het gedogen van de Amerikaanse martelpraktijken in Guantanamo Bay en in de beruchte Amerikaanse gevangenis in Kabul, Afghanistan.
Ik vind het niet acceptabel dat vrijheid een schaars goed is, dat als dit kabinet doorgaat en zijn zin krijgt, vrijheid van velen zelfs schaarser wordt. Het bestuur van de JOVD veronderstelt dat GroenLinks zich hiermee losmaakt van zijn wortels. Als je nagaat dat een van de voorlopers van GroenLinks de CPN is, dan zijn we inderdaad van ver gekomen. Maar met mijn opvattingen over gedeelde vrijheid keer ik juist terug naar de wortels van het GroenLinks dat meer dan tien jaar geleden is opgericht. In ons beginselprogramma staat het begrip sociale vrijheid centraal. Dat wil zeggen: de gelijke kans voor ieder individu om zich te kunnen ontplooien, zonder dat de vrijheid van anderen of van toekomstige generaties wordt aangetast. En in ons beginselprogramma wordt uitdrukkelijk geconcludeerd dat GroenLinks zich hiermee plaatst in de vrijheidslievende tradities van links. Met andere woorden: als er een ommezwaai heeft plaatsgevonden, dan was dat bij de oprichting van het moderne Groen!
 Links. Wat niet wegneemt, dat het publieke beeld van GroenLinks lang anders is geweest en dat ik de publieke erkenning van groenLinks als linkse vrijheidslievende partij wel onbescheiden op mijn conto schrijf. Wat betekent die vrijheidslievende linkse traditie, waardoor ook de JOVD zich kennelijk voelt aangetrokken, nou eigenlijk? De inmiddels overleden essayist, beroemd anarchist en PC-Hooftprijs-winnaar Arthur Lehning, vatte dit ooit mooi samen: Als vrijheid het hoogste goed is, dan heeft iedereen er recht op, dat wil zeggen dat er gelijkheid van vrijheid moet bestaan. Nu mag iedereen dan volgens de mensenrechten vrij zijn, het komt er op aan ook van de vrijheid gebruik te kunnen maken.
Genoeg abstracties nu!  De vraag is natuurlijk wat dit betekent voor praktische politiek. Als je vindt dat er gelijkheid van vrijheid moet zijn, dan kun je armoede niet accepteren. Je kan het ook niet, onder een verwijzing naar de derde wereld, relativeren. Het is een klap in het gezicht van honderdduizenden mensen dat Gerrit Zalm die zelden over de rand van zijn huishoudboekje kijkt, nu het buitenland er met de haren bijsleept om hun misère te bagatelliseren. Armoede in Nederland is achterstand, is kansarmoede. Armoede betekent minder kansen voor je kinderen, betekent het gevaar van overdracht naar volgende generaties, betekent onderklassevorming, erfelijk bepaalde onvrijheid. Nederland kent  volgens een schatting van Minister de Geus  op korte termijn twee miljoen kansarmen. Dat zijn met name laagopgeleide jongeren, alleenstaande moeders, allochtonen en gedeeltelijke arbeidsongeschikten. Zij dreigen de outsiders van onze samenleving te worden., arm omdat zij tot bijstand of!
  arbeid op het allerlaagste inkomensniveau veroordeeld zijn, perspectiefloos omdat zij vaardigheden en emancipatiekansen missen. Bij hen is er een groot vrijheidstekort, en is er in een liberale democratie de dure opgave hen te bevrijden.Daarover gaat het manifest vrijheid eerlijk delen, met voorstellen varierend van inkomensnivellering, de invoering van een gedeeltelijk basisinkomen voor werkenden, het goedkoper maken van arbeid, afschaffing van de bijstand in ruil voor participatiecontracten op minimumloonniveau en verandering van het ontslagrecht.Als je outsiders kansen wil geven, vrijheid wil geven, dan heeft dat een prijs. En die prijs komt terecht bij de beter bemiddelde werknemers. Goud gerande ontslagregelingen zijn fijn als je er toegang toe hebt, maar ze benadelen de outsiders.  Wil je toegang tot de WW hebben dan moet je ongeveer 15 jaar voor dezelfde baas hebben gewerkt; als je beter hebt verdiend, krijg je ook meer geld. Vut-regelingen, de WAO, levensloopregelingen bevoorrechten allen de beter bemiddelden, terwijl de toegang tot de arbeidsmarkt en het maatschappelijke leven voor een groeiende groep outsiders belemmerd blijft. Geld dat we hard nodig hebben voor met name onderwijs voor outsiders, gaat hierdoor bovenmatig naar de inkomenszekerheid van de mensen die het over het algemeen al goed hebben.
Tot de JOVD mij ontdekte, moest de VVD niet zoveel van deze GroenLinkse plannen hebben. Woorden als staatsdirigisme vielen en vooral vindt men de gedachte dat de vrijheid van de meest kansrijke landgenoten wel iets minder kan worden gesubsidieerd (door de pensioen- en hypotheekrente-aftrek te beperken), zacht gezegd afschrikwekkend. Om kort te zijn. Bij de VVD geldt  in ieder geval tot vanavond  vrijheid eerlijk delen? OK, maar ikke wel ietsje meer dan jij. Het zou een fantastisch perspectief bieden als de JOVD afstand neemt van deze conservatieve opvattingen waardoor de oneerlijke verdeling van vrijheid in stand blijft.
Dat de VVD mij kritiseerde lag in de lijn van de verwachting maar dat mijn linkse broeders, Marijnissen en Bos, zich er met gemakzuchtige one-liners van af maken, is verontrustend. Zeker aangezien zij zelf geen nieuwe plannen hebben om de groeiende armoede te verminderen en outsiders werkelijk perspectief te geven. Nu kun je van Marijnissen nog zeggen dat het past bij de SP-habitus van altijd nee-zeggen, zelfs al leidt dat er toe dat de SP nu vooral de weinig sociale politiek van Paars verdedigt.Maar van Bos, zeker nu hij de ambitie heeft om premier te worden, mag je toch verwachten dat hij beter kan. Het is echter niet Bos, maar premierkandidaat en hors concours Job Cohen die de eer te beurt valt armoede terecht in zijn nieuwjaarstoespraak te hebben geagendeerd. En het is misschien ook niet toevallig dat hij daarbij uitgebreid naar Groenlinks verwijst, aangezien zijn eigen partij hem weinig ideeën aanreikt. GroenLinks heeft een nieuw fundament gelegd voor een progressief kabinet dat de verzorgingsstaat moderniseert en de vrijheid eerlijker deelt. Ik roep Bos en Marijnissen op hierop voort te bouwen of om met een beter en concreet alternatief te komen.
Hebben jullie overigens Bos zijn boekje gelezen? Een aanrader, je hebt het uit in een vloek en een zucht. En wat ook je politieke achtergrond is of je ideologische overtuigingen zijn: het is onmogelijk om er aanstoot aan te nemen. Maar je komt er ook niet echt verder mee. Inzicht in zijn opvattingen gaf Bos pas in een recent interview in de Telegraaf met als veelzeggende titel  Van Basten is mijn grote voorbeeld. Zonder inhoudelijke motivatie, kiest Bos voor het CDA als toekomstige regeringspartner. Vergeten is de mislukte formatie, vergeten is de kritiek van de afgelopen jaren, vergeten is het conservatisme van Verhagen en anderen. In zijn angst betrapt te worden op een politieke koers, kiest hij voor een grijs middenkabinet. Met Bos op naar Balkenende III. Dat bracht mij op een gedachte. In mijn kast heb ik een ander boekje staan: namelijk van onze premier.  En zie: wat een overeenkomsten. Niet alleen in de titel (Anders en Beter versus Dit land kan zoveel beter), maar ook !
 in foto en styling. Inmiddels heeft Wouter Bos zijn liefdesverklaring aan het CDA weer een beetje teruggenomen en zijn wij weer terug bij af. En dat allemaal onder het mom van bindend leiderschap. Dat lijkt mij eerder behaagziek leiderschap. Job Cohen heeft dat toch beter begrepen, door tegen de wind in ruimhartig te kiezen voor de arme kant van Nederland. Die begrijpt hoe belangrijk het is om ook, en juist hen te binden aan onze gemeenschappelijke toekomst door hen vrij te maken. Om in sportvergelijkingen te blijven lijkt Cohen toch meer op Marco van Basten en Wouter Bos op Hilbert van der Duim die uitglijdt over het eerste het beste vogelpoepje van machtspolitiek.
Kort en goed. Ik dank het bestuur voor de toekenning van deze prestigieuze titel. Het betekent voor mij dat de JOVD, anders dan de moederpartij, sociale vrijheid centraal stelt en een progressief kabinet wel degelijk een wenkend perspectief vindt. Ik hoop dat deze ommezwaai duurzaam is. Mocht dat zo zijn dan zou ik me kunnen voorstellen dat volgend jaar Job Cohen de prijs in ontvangst mag komen nemen.”
 
 

Kunstwerk bij Hoenderdaal

DRIEBERGEN  Aan de hoofdingang van Hoenderdaal staat sinds kort een kunstwerk. Een concept van de Driebergse kunstenaar Hetty Wouda-Verstraeten. Het werd gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie onthuld. Zelf zegt de kunstenaar het volgende over het kunstwerk:
Hoog boven alles uit draaien twee figuren rond een as: een man en een vrouw. Ieder in een eigen cirkel bewegend of stilstaand in de wind. Als een windvaan. Zij beelden beweging uit. Geen specifieke sport zoals golf,tennis of een van de vele (zaal)sporten. Maar wat dan wel? Werpen zij elkaar een bal toe? Dansen zij? Doen zij aan fitness? Vangen zij een bal of wachten zij op iets wat komt? Staan zij alleen op zichzelf, klaar om in beweging te komen, of is er sprake van een samenspel?

De missie van Hoenderdaal zelf: ‘Altijd in beweging’, is de inspiratiebron geweest voor dit concept.
Het kunstwerk is bedoeld voor iedereen. Geen supersterren of abstracte figuren staan verbeeld, maar herkenbare. Gevat in cirkels, die ook kunnen draaien in de wind.
Uitgevoerd in RVS (roestvrijstaal) heeft het een moderne uitstraling. De hoogte van het kunstwerk geeft een dimensie erbij. Evenals de plaats voor de voordeur: “Hier ben je bij Hoenderdaal” .
De on
twikkeling van het plan was een sprong in het diepe. Er is een heel jaar over heengegaan voor het kunstwerk gerealiseerd was. De ware kunst zit hem mede in de technische berekening en uitvoering. Beantwoordend aan eisen van veiligheid.
In het concept was ook een spel met het licht opgenomen: “De zon die weerkaatst op het materiaal en schaduw geeft. In de avonduren een lichteffect.”

Huub Humblet’s creativiteit en ervaring droegen bij aan de gekozen oplossing voor de verlichting.

Chris Voskuyl verstond zijn vak als ingenieur.

Wim van Est hield zicht op de ontwikkeling van de kosten.

Martin Sturkenboom wees, als voorzitter, de plaats aan waar het kunstwerk moest staan.

En Jan Budding opende de poort, met zijn vraag aan mij: ‘Kun jij iets bedenken.’

Ik heb niet geweten waar ik aan begon. Maar dankzij de ‘fit’, om in bridgetermen te spreken, met de Bouwcommissie is het een totaal kunstwerk geworden. Zelfs de mensen ,die er bij apparatenfabriek van Hengstum aan gewerkt hebben, delen in de eer. Veel plezier ermee!

Heuvelrugnieuws van zondag 8 januari 2006

Faunalaan Driebergen: vanaf Rijsenburgselaan
foto: © Renk Knol
tijd: 12:50 uur    temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

Nieuwe IVN-voorjaarscursus

HEUVELRUG  Het IVN, afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn, organiseert in het vroege voorjaar van 2006 een nieuwe cursus: “Hoe komt de natuur uit de winter?”. Tijdens deze cursus geven wij u inzicht in de belangrijkste natuurverschijnselen die tijdens het vroege voorjaar in het veld waarneembaar zijn en de samenhang daartussen. Onderwerpen die zeker aan bod komen zijn bloeiende bomen en broedvogels.

Iedereen met interesse voor natuur en landschap is welkom. De cursus bestaat uit vier dinsdagavonden (28 februari, 7 maart, 28 maart en 18 april) in het NMC-gebouw aan de Nicolaas Beetslaan 2 in Zeist en twee zaterdagochtendexcursies (18 maart en 8 april).

De kosten bedragen € 35,- (donateurs € 30,-) inclusief cursusboek en koffie/thee tijdens de avonden. Er geldt een minimum van 15 en een maximum van 30 deelnemers. In verband met de organisatie kan aanmelden tot 1 februari. Wees er snel bij, want vol is vol.

Caravans in brand


Foto: Roderick Heek
DOORN  Zondagochtend rond half zeven werd de brandweer van Doorn gealarmeerd voor een binnenbrand op camping Het Grote bos. Ter plaatse aangekomen bleek dat een camper en twee caravans in brand stonden. Een derde caravan heeft lichte schade opgelopen. Na ongeveer een kwartier was de brandweer de brand meester. Personeel van de camping had ervoor gezorgd dat de brandweer direct kon doorrijden door de slagbomen aan de ingang open te zetten.
Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend. De technische recherche onderzoek gedaan naar de toedracht van de brand.

Teunis Reedijk in raad Heuvelrug

HEUVELRUG  Radio 90FM meldt dat Teunis Reedijk uit Overberg zitting zal nemen in de gemeenteraad als opvolger van Emmy van Wijngaarden die benoemd is tot wethouder. De benoeming van Reedijk is mogelijk gemaakt door Edwin Brummel, die voor de vacature heeft bedankt. Brummel wilde daarmee aangeven dat Amerongen in de CDA-fractie vertegenwoordigd moet blijven. Naar verwachting zullen de geloofsbrieven van Teunis Reedijk op 26 januari in de raad worden behandeld.

Dalto/ Human Network kansloos in thuishal

DRIEBERGEN In de eerste wedstrijd van het Korfballeague Seizoen werd het Groninger Nic.-Expertus nog gemakkelijk aan de kant gezet (18-26), maar in de openingswedstrijd van 2006 werd afgelopen zaterdag tegen hetzelfde Nic.-Expertus kansloos verloren. Waren het in Groningen de Driebergse dames die hun tegenstandsters bijkans overklasten, nu waren het de Groninger dames die het verschil maakten.

De Groningers waren niet naar de Hoenderdaal gekomen om zich af te laten slachten door de driebergse ploeg van Ben Verbree. Nic.-coach Taco Poelstra: “Wij gingen natuurlijk het tempo drukken. Wij zijn geen De Meervogels dat hier lekker in dat hoge tempo meegaat en zich vervolgens voor het thuispubliek laat tracteren op 34 tegengoals”. Het temporiseren werkte. Dalto/ Human Network kwam geen moment in haar spel en kon zo niet haar gemiddelde van 20 gescoorde doelpunten behalen.

Na een 3-1 voorsprong (doelpunten van Linda Stolk, Bob de Jong en Sietske van de Sande) nam Nic.-Expertus het initiatief over en ging rusten met een 5-8 voorsprong. De ruststand geeft direct het niveau van de wedstrijd aan: ronduit slecht. “Acht doelpunten in één helft doorlaten is in de Korfbal League een prima resultaat, maar als je met zo veel kwaliteit in de ploeg slechts vijf doelpunten laat noteren, dan is dat gewoon niet goed genoeg. We waren niet scherp, misten beleving en werden op inzet afgetroefd. Tel daarbij de vele gemiste kansen bij op. Ik zou het graag willen betitelen als “gewoon pech in de afronding”, maar dat zou te makkelijk zijn. We hebben vandaag collectief gefaald en dat mag niet, zeker niet in thuiswedstrijden.” Aldus Riko Kruit, speler van Dalto.

Coach Ben Verbree sluit zich daarbij aan: “We misten veel teveel kansen. Op een gegeven moment krijg je hem er helemaal niet meer in, getuige die twee gemiste strafworpen. Daardoor liepen we de gehele wedstrijd achter de feiten aan”.

In de tweede helft zakte het niveau van de wedstrijd naar een zo mogelijk nog lager niveau. Aan driebergse kant was het alleen Arjen Blankenstein zie met zijn tomeloze inzet en op kracht het geel-zwarte vlammetje nog ietwat aanhield. Maar te veel van zijn ploeggenoten gaven niet thuis. Tekenend voor de aanvallende onmacht van Dalto waren de twee gemiste strafworpen van Riko Kruit. De bal wilde er gewoon niet in en elk sprankje hoop op een terugkeer in de wedstrijd werd door Nic.-Expertus beloond met een tegentreffer.

Er zal nog veel moeten gebeuren wil Dalto zich handhaven bij de bovenste vier ploegen in de Korfbal League. De jonge ploeg is grillig en presteert wisselvallig en lijkt maar niet met de druk van het “moeten winnen” om te kunnen gaan. Misschien helpt het feit dat twee spelers deze week zijn geselecteerd voor Oranje. Linda Stolk en Riko Kruit mogen zich gaan opmaken voor de jaarlijkse confrontatie met België, misschien een goede leerschool om de broodnodige ervaring op te doen die nodig is om belangrijke wedstrijden te kunnen winnen.

Volgende week wacht eerst de belangrijke wedstrijd tegen Deetos/Volhuis in Dordrecht. De eerste wedstrijd werd gemakkelijk gewonnen, maar die “zekerheidjes” lijken niet te tellen voor Dalto/ Human Network; de Driebergse Korfbaltrots kan namelijk van iedereen winnen, maar ook verliezen.

Scores
Dalto/Human Network:
Bob de Jong 5, Ilona van de Berg 2, Linda Stolk 1, Jorrit Bergsma 1, Riko Kruit 1, Sietske van de Sande 1.

Nic.-Expertus:
Michiel Gerritsen 3, Mark Bakker 3, Ivo Wiebering 3, Linda Blaauw 2, Marloes Bellinga 2, Moniek Beuker 1, Jornt de Nekker 1, Lisette Hamminga 1.

Heuvelrugnieuws van maandag 9 januari 2006

Hoofdstraat 168-170 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11:45 uur    temperatuur: 0 °C

meer foto’s van deze straat

3VO-prijs opnieuw naar Driebergen

DRIEBERGEN  Op 10 januari 2006 om 13.00 uur komt de heer André de Wit van 3VO de landelijke 3VOprijs (euro 250,-) symbolisch overhandigen aan klas 4 (groep 6) van de Vrije School. De prijs is gewonnen door deelname aan de wedstrijd ‘Op voeten en fietsen naar school’ van 22 september jongstleden.

Medailleregen voor Zwemvereniging De Zwoer


DRIEBERGEN Tijdens de Winterkring kampioenschappen Utrecht, afgelopen zaterdag en zondag in zwembad De Kwakel te Utrecht, hebben de zwemmers en zwemsters van De Zwoer uitermate goed gepresteerd. Op vrijwel elke afstand waarop zij uitkwamen werd een medaille gehaald. In totaal werden er 37 medailles (inclusief de estafettes) binnengehaald voor de vereniging. Rianne Weijburg behaalde er de meeste, namelijk 8 gouden en 2 zilveren. Rieneke Jager kon 6 gouden en 3 zilveren noteren. Suzanne Lange wist 4 gouden, 2 zilveren en 2 bronzen medailles in de wacht te slepen en haalde op de 100 meter vrij de limiettijd om uit te mogen komen op de landelijke Jeugd Kampioenschappen Korte Baan 2006 in Dordrecht eind van deze maand. Tevens heeft ze op de 50 meter vrij een reserve limiet gehaald voor diezelfde wedstrijd. Sigrid Dogger heeft 2 gouden, 1 zilveren en 2 bronzen medailles gewonnen, Michiel Brantjes won 2 maal brons, Rosanne van der Mast eenmaal zilver en eenmaal brons. Symen Dogger won eenmaal zilver.

Slotstuk van zowel de zaterdag als de zondag waren de estafettes. Zaterdag werd het team van De Zwoer, bestaande uit Rianne, Rieneke, Sigrid en Suzanne in een spannende race eerste bij de 4 x 50 meter wisselslag en zondag herhaalden ze die prestatie door wederom goud te winnen op de 4 x 50 meter vrije slag, deze keer echter met een grote voorsprong. Dit betekent tevens dat zij de limiet tijden hebben gehaald voor de Nationale Kampioenschappen Sprint 2006 in Roosendaal eind juni.

Het Winterkring kampioenschap Utrecht is een provinciale wedstrijd, waarbij de zes snelste zwemmers en zwemsters van de provincie in elke leeftijdscategorie tegen elkaar uitkomen. Er wordt op alle vier de zwemslagen gezwommen (vlinderslag, rugslag, schoolslag en borstcrawl) op twee afstanden, namelijk de vijftig en honderd meter. Tevens wordt er een 100 meter wisselslag gezwommen, waarbij elke slag aan bod komt. Hoogtepunt van deze wedstrijd was het nieuwe Nederlandse record dat Robin van Aggele van Zwemlust-Den Hommel op de 100 meter schoolslag zwom!

Vooronderzoek naar analfabetisme in provincie Utrecht

UTRECHT  Op initiatief van de CDA-fractie in provinciale staten van Utrecht komt er een vooronderzoek naar functioneel analfabetisme in de provincie. Op dit moment is er geen enkel inzicht hoeveel mensen te weinig kunnen lezen of schrijven om goed te functioneren in hun werk of om noodzakelijke bijscholing te volgen.

Volgens Henk Klein Kranenburg (CDA), indiener van een initiatiefvoorstel Alfabetisering, is het hoog tijd de problematiek en een mogelijk aanpak daarvan in beeld te brengen. Bekend is dat in Nederland circa 1,2 miljoen mensen functioneel analfabeet zijn. Mensen die te weinig kunnen lezen of schrijven weten dat doorgaans goed te verbergen. Toch belemmert het hen in hun maatschappelijke participatie.

Klein Kranenburg vindt dat de provincie een bijdrage zou kunnen leveren aan het terugdringen van de laaggeletterdheid in de provincie. Provinciale Staten steunen zijn voorstel en willen dat zowel de economische als de sociale kant van het probleem in beeld gebracht worden. Alvorens verdere plannen te ontwikkelen, wordt nu een vooronderzoek ingesteld om te zien om hoeveel mensen het gaat, wat de mogelijke oplossingen zijn en met welke partners samenwerking wenselijk is. Gedeputeerde Staten gaan met het voorstel aan de slag en bekijken of het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkelingen (CMO) hierbij een rol kan spelen. Voor het vooronderzoek is maximaal € 50.000 beschikbaar gesteld.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 10 januari 2006

Weth Teselinglaan Driebergen: basisschool De Kring
foto: © Renk Knol
tijd: 8:40 uur    temperatuur: 1 °C

meer foto’s van deze straat

Politiepost Driebergen gesloten

DRIEBERGEN  RTV Utrecht meldt dat het politiebureau in Driebergen gesloten is omdat het gemeentekantoor, waar ook de politie zat, niet meer gebruikt wordt. Met het vertrek van de ambtenaren zijn ook de receptionisten waar de politie gebruik van maakte, verdwenen. Hierdoor kon de politiepost niet langer open blijven.
Inwoners van Driebergen zijn kwaad, omdat ze nu helemaal naar Doorn moeten om aangifte te doen.


Dit is weer een geval van lang leve Heuvelrug ik begrijp echt helemaal niets van dit idiote gedoe wat te denken aan alle bejaarden en mensen die slecht te been zijn even naar het gemeentehuis tja even denken waar moet ik zijn bij welk gemeentehuis voor welk probleem? 
Dieter Klaasen, 10-1-2005

Vorig jaar deed ik een aangifte. Je meldde je dan bij de receptionist in de hal van het gemeentekantoor en daarna werd je opgehaald door een politiefunctionaris. Als er nu eens een politiefunctionaris op de plek van de receptionist ging zitten, dan is volgens mij het probleem opgelost. Hooguit één computer verplaatsen van het politiebureau naar de plek van de receptionist.
Renk Knol, 10-1-2006

Spoedig verwacht ik een persbericht dat de misdaad in Driebergen is afgenomen immers: er zijn veel minder aangiften ontvangen. Arme driebergenaren: even naar Doorn fietsen om aangifte te doen !  Bent u te oud om te fietsen, dan gaat u toch lopen ?! 
Wat zijn we met z’n allen belazerd toen de komst van de heuvelrug werd “beargumenteerd”.
A. Hoogendoorn, 11-1-2006

Wat jammer is, dat nu ook weer blijkt dat de pers geloofd wordt. Dat de gemeentebalie gesloten is heeft als gevolg dat bezoek voor de politie nu achterom moet lopen.

De politie is er ook niet blij mee. De gemeente is weg maar de politie zit op dezelfde plaats met net zoveel mensen als er altijd waren. 4 wijkagenten en 2 personeelsleden voor aangiftes e.d.
Het bureau is iedere werkdag geopend vanaf 08.30 – 12.00 uur en ’s middags op afspraak. (0900-8844).
Dus voordat dergelijke berichten geplaatst worden is het goed om zelf te informeren of dit inderdaad zo is.
Een van de 4 wijkagenten, die nog steeds in Driebergen werkt en blijft werken, 14-1-2006.

Zeven regiobibliotheken in Utrecht

UTRECHT  Vanaf 2002 is gestart met het moderniseringsproces van de Utrechtse bibliotheken. Er is inmiddels een eindadvies geschetst, met een zevental regionale bibliotheken die verenigd zijn in een netwerk: de stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken (SUB). De PBCU wordt omgevormd tot een service organisatie (SO) voor de bibliotheken en start met de ICT. Daarnaast heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld om tot inhoudelijke vernieuwing te komen. Gemeenten en bibliotheken zullen samen vanuit een vernieuwingsagenda diverse projecten opstarten, de voorstellen hiervoor worden uiterlijk 1 februari ingediend. Om tot deze agenda te komen heeft de provincie najaar 2005 een tweetal conferenties voor gemeenten en bibliotheken georganiseerd.

Per 1 januari 2006 zijn vijf van de zeven regiobibliotheken gevormd. Te weten Amstel Vecht en Venen, Utrecht Midden, Lek en IJssel, Utrecht West en Gemeente Bibliotheek Utrecht. Eemland en Heuvelrug volgen 1 juli 2006. De in december 2005 opgerichte SUB is de leidende organisatie en richt zich met name op kwaliteitsverbetering efficiency en inhoudelijke vernieuwing. Een van de in 2005 gestarte projecten, is al@din, een digitale vraagbaak voor de burger. Dit project wordt komend jaar verder uitgebouwd. Ook is een project van start gegaan, dat zich richt op een efficiëntere wijze van collectioneren.

4Net Industries ondernemer van het jaar 2005

MAARSBERGEN  In partycentrum De Weistaar in Maarsbergen vond maandagavond de nieuwjaarsreceptie van de Ondernemers Koepel Heuvelrug (OKH) plaats. Ondernemers uit de vijf voormalige gemeenten hebben hun krachten gebundeld en het resultaat hiervan is dat de OKH inmiddels 340 leden telt. Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd tevens de prijs uitgereikt aan die ondernemer die zich in het jaar 2005 het meest heeft onderscheiden door het openen van nieuwe markten. Deze prestigieuze prijs kwam in handen van 4Net Industries uit Maarsbergen. Directeur Ton Renes is er in geslaagd om in korte tijd wereldwijd diverse licenties te verwerven voor het ontwerpen en produceren van artikelen waaronder die van Idols en van Formule I-rijder Christijan Albertsen.

,,Wij hebben de allermooiste petjes binnen de Formule I-wereld. Dat is die van Christian. Het is een eigen ontwerp”, aldus Renes die zijn bedrijf opstartte door modelautootjes via Internet te verkopen.

In zijn toespraak tot de ondernemers wees burgemeester Boekhoven op de parallel die er bestaat tussen het bedrijfsleven en de gemeente. ,,Basis van goed ondernemersschap en een goed openbaar bestuur is ‘luisteren naar de burger’. Daarnaast geldt dat beide partijen moeten blijven investeren. ,,De gemeente moet het saldo onder de streep (de reserves) terugploegen in de maatschappij. Ondernemers moeten investeren omdat ze anders van het zadel vallen.” Met deze laatste opmerking wees Boekhoven op de eerdere presentatie van voormalig wielrenner Hennie Kuiper die aangaf dat ondernemen ook topsport is.

Wethouder Roy Pamboer, die de portefeuille economische zaken beheert, hield een kort betoog over het economisch beleid van de gemeente. Hij refereerde hierbij aan een uitspraak van een ondernemer. ,,Er ligt op economisch terrein een fantastische kans voor die zaken die niet zijn gebeurd. Zie de risico’s hiervan in, maar neem ze toch.” Om vervolgens aan te geven dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug ambitieus van start gaat. Zo werden aandachtspunten genoemd als: een digitaal ondernemersloket; vereenvoudiging van diverse vergunningen en de revitalisering van dorpskernen.

Burgemeester Boekhoven legde vervolgens de nadruk op het coalitieprogramma ‘Samen Verder’. ,,Centraal staat dat de burgers aan hun trekken komen. Wij als gemeentebestuur trekken op korte termijn de kernen in en gaan over een groot aantal onderwerpen met burgers en ondernemers in discussie.”

Kerstboomverbranding Maarn

MAARN  Sylvia Scherpenzeel is er duidelijk over. De voorzitter van de Oranjevereniging Maarn/Maarsbergen hoopt dat de traditionele kerstboomverbranding in Maarn nog jarenlang op het programma blijft staan. ,,Het is toch fantastisch dat ongeveer vierhonderd inwoners op de kerstboomverbranding afkomen. Het saamhorigheidsgevoel is enorm. De burgers brengen elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar over. De vrijwillige brandweer houdt een oogje in het zeil. De warme oliebollen en chocolademelk krijgen wij aangeboden en aan het einde van de kerstboomverbranding gaat iedereen met een tevreden gevoel naar huis.” Dit laatste geldt zeker voor de kinderen die een prijsje hebben gewonnen. Want voor elk opgehaalde en ingeleverde boom werd er een lootje afgegeven waarmee aan de verloting, met mooie prijzen, kon worden deelgenomen.

Op de Koeheuvels aan de Ted Visserweg werden in Maarn vorige week bijna driehonderd kerstbomen ingeleverd en verbrand. Harm Stoel, postcommandant brandweer Maarn/Maarsbergen, erkent dat kerstboomverbranding in omliggende gemeenten, vanuit milieutechnisch oogpunt, steeds minder voorkomt.,,Hier verbranden wij de kerstbomen echter op wit zand en de restanten worden een dag later al afgevoerd.”

Nu de kernen Maarn/Maasbergen deel uitmaken van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is het nog de vraag of de kerstboomverbranding in de toekomst wordt voortgezet. Als het aan Sylvia Scherpenzeel ligt, bestaat er over het voortzetten van deze traditie geen enkele twijfel. (bron: gemeente heuvelrug)

Heuvelrugnieuws van woensdag 11 januari 2006

Traaij 12-14 Driebergen: afbraak café Het Swaantje
foto: © Renk Knol
tijd: 11:45 uur    temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

Gysanne Dorrestijn eerst geborene binnen de gemeente


Burgemeester Rudi Boekhoven ontfermt zich over Gysanne, terwijl de kinderen Margriet, Geralda en Rick op de bank zitten.
LEERSUM  Geen moment dachten Gerda en Dirk Dorrestijn eraan dat hun dochter Gijsbertje Anne wel eens de eerstgeborene binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug kon zijn. Eigenlijk werd het vierde kindje binnen de Leersumse familie rond de Kerstdagen verwacht, maar de bevalling liet een weekje op zich wachten. Op dinsdag 3 januari om 5.15 uur zag Gysanne het levenslicht.
De geboorte in het nieuwe jaar hield ook in dat vader Dorrestijn zijn dochter bij de burgerlijke stand in de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug moest aangeven. Op woensdag 4 januari meldde de trotse vader zich aan de balie van de gemeentewinkel in Doorn. Toen de familie twee dagen later door Bureau Burgerzaken werd teruggebeld, was de eerste gedachte: ,,Is er iets fout gegaan met de aangifte van Gysanne?”
Er was echter niets aan de hand. Sterker, de familie Dorrestijn vernam dat burgemeester Rudi Boekhoven een bezoekje wilde brengen om de eerstgeborene binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug officieel welkom te heten. (tekst en foto: gemeente Heuvelrug)

Nieuwe kerngegevens over provincie Utrecht

UTRECHT  Hoeveel nieuwe woningen zijn er bijgekomen in de gemeente waar ik woon? Hoe is het gesteld met de vacatures op de arbeidsmarkt bij mij in de buurt? Wat zijn de mogelijkheden om te sporten en hoeveel huisartsen zijn er eigenlijk in mijn gemeente?

Op deze vragen en nog veel meer geeft een nieuwe publicatie van de provincie Utrecht het antwoord: Kerngegevens 2005-2006. Voor deze uitgave heeft de provincie de belangrijkste statistische gegevens over alle Utrechtse gemeenten gebundeld in een handzame folder. De folder bevat informatie die gesorteerd is per gemeente. Zo wordt een actueel beeld gegeven van het grondgebruik, de woningbouw, werkgelegenheid en de demografische ontwikkeling. Ook de voorzieningen voor ouderen in de diverse Utrechtse gemeenten komen aan bod. De informatie is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek en onderzoeksgegevens van o.a. de provincie Utrecht.

Nieuw: informatie over zorg en gezondheid
Nieuw in deze uitgave zijn een aantal kerngegevens over zorg en gezondheid. Zo is in deze publicatie opgenomen: het aantal plaatsen in verzorgingshuizen; aantal aanleunwoningen voor ouderen; mensen met een verstandelijke of geestelijke beperking. Op de achterzijde van de uitklapfolder zijn kaarten en tabellen afgedrukt met informatie over de Utrechtse bedrijventerreinen, de bevolkingssamenstelling naar leeftijd en banen in groeisectoren als de creatieve industrie, recreatie en toerisme, en zorg en welzijn.

Politie waarschuwt voor verkoper van lappen stof

DOORN Met regelmaat krijgt de politie meldingen van een nog onbekende man die in de omgeving van met name Driebergen en Doorn enkele lappen stof probeert te verkopen. Hij spreekt vanuit zijn auto (een Mercedes) oudere mensen aan en zegt dan dat hij goedkoop enkele lappen stof kan aanbieden. De man zegt vaak dat hij ‘dan niet helemaal naar Zwitserland hoeft te rijden om ze daar te verkopen’.
Als de mensen interesse tonen, probeert de verkoper bij hen thuis stoffen te slijten. Regelmatig weet hij aardige geldbedragen los te praten in ruil voor enkele lappen stof.
De politie adviseert om niet met deze man in gesprek te gaan en bij een dergelijke verdachte situatie direct het signalement en kenteken van de auto door te geven.

Selectie korfbalteam is bekend

DRIEBERGEN  De selectie van het Nederlands team voor de traditionele interlands met België is compleet. Van het Driebergse Dalto zijn Linda Stolk en Riko Kruit geselecteerd.
Jan-Sjouke van den Bos selecteerde de volgende dames: Maltha, Van Drongelen, Schouls (allen Fortuna), Joustra, Tims (beiden PKC), Bijvanck (DOS’46),Jonkman (DOS-WK), Stolk (Dalto) en De Kleijn (Die Haghe). De heren Simons, De Graaf Scholtmeijer (allen PKC), Kruit (Dalto), Kuipers (DOS’46), Gerritsen (Nic.), Rozenboom, Bakker (beiden Blauw Wit) en Schep (Fortuna) completeren de selectie.
Het eerste duel is zaterdag 4 februari in België. Een dag later volgt de return in Driebergen.

Heuvelrugnieuws van donderdag 12 januari 2006

Klaproos 2 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.40 uur  temperatuur: 0 °C

meer foto’s van deze straat

Driebergse schrijver Asman debuteert

DRIEBERGEN  Het is niet de eerste keer dat een inwoner van Driebergen een boek schrijft en het zal waarschijnlijk ook niet voor het laatst zijn. Maar een Driebergenaar die een boek van internationale allure schrijft naar aanleiding van de terroristische aanslagen op 11 september 2001 in New York, dat is niet eerder voorgekomen. Willem Asman heeft het gedaan en wist ook nog eens één van Neerlands grootste uitgevers te strikken: De Bezige Bij, waar er bovendien veel aandacht aan dit debuut wordt besteed. Volgende week ligt het boek De Cassandra Paradox in de winkel en Boekhandel Jacques Baas tekent voor de wereldpremière. Woensdagavond is Willem Asman in de Driebergse boekhandel aanwezig om het eerste exemplaar uit te reiken en vertelt hij hoe het boek tot stand is gekomen. Aan het eind van de lezing zal hij zijn boeken signeren voor het publiek.

Willem Asman (1959, Amsterdam) studeerde Nederlands, en voltooide in 1985 zijn studie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte vijftien jaar bij Oracle Corporation, het op een na grootste softwarebedrijf ter wereld. Hij is oprichter en eigenaar van een adviesbureau voor human resources, change management, en communicatie.

‘Ik kan me niet anders herinneren dan dat ik in de ban van het woord ben. In geschreven en gesproken vorm. Wanneer mijn vader opstond en tegen zijn glas tikte, werd het stil rond de tafel, iedereen luisterde.’

‘Schrijven is lezen. Ik las Titaantjes van Nescio en voelde de kracht van weinig, op het eerste gezicht simpele, maar treffende woorden. Op de middelbare school las ik op advies van Rob van Dijk De komst van Joachim Stiller (ik zie de opgebroken straat ook nu weer voor me).
Nooit meer slapen van W.F. Hermans raakte mij als een vuistslag.’

Asman leest voornamelijk Engelstalig: Alistair MacLean, Raymond Chandler, Lawrence Sanders – de Commandment en Deadly Sin series – en Ed McBain staan bij hem thuis in de boekenkast. ‘Ik ontdekte sindsdien Robert B. Parker, Trevanian, Tony Hillerman, en natuurlijk Elmore Leonards good guys op de rand van de dark side. Nog steeds sla ik geen Frederick Forsyth over. Natuurlijk lees ik ook elke Grisham, en Crichton. De korte verhalen van Edgar Allen Poe en Roald Dahl. Ik kan de openingsscènes van Bonfire of the Vanities na al die jaren nog steeds dromen. John le Carré is de absolute top – hij heeft zichzelf na de Koude Oorlog opnieuw uitgevonden: een meester van sfeer, karakter en de antiheld als geloofwaardige hoofdpersoon.’

‘Stephen King raakt en inspireert me – zeer direct en zeer persoonlijk – op bijna elke pagina die ik van hem lees, zelfs als zijn verhalen rammelen of als het onderwerp me totaal niet aanspreekt. On writing is meer dan een leerboek voor mij.’

‘Ik ben sinds ik schrijf serieuzer gaan lezen. Ik leg boeken niet meer, zoals vroeger, na dertig pagina’s weg, maar wil nu begrijpen waarom ik het “niks” vind en lees door. Het is leerzaam en confronterend; een mooie manier om je eigen blinde vlekken op te sporen.’

Hollywood-adept
Naast het lezen is Asman een groot Hollywoodadept. ‘Ik kijk graag naar de films van Al Pacino (The Devils Advocate), Kevins Spacey en Samuel L. Jackson (The Negotiator), Robert Redford, Harrison Ford (altijd goed zolang het maar geen romantische komedie is), Star Wars, Spielberg, en tegelijk ook naar de andere kant van de Verenigde Staten, blootgelegd door de geniale dwarsligger/manipulator Michael Moore. Wag the Dog, natuurlijk, en ‘The greatest trick the devil ever pulled, was to convince the world he doesn’t exist’ uit The Usual Suspects.’
Superhelden die alles op het nippertje oplossen, of wereldomspannende samenzweringen van duistere machtige mannen, boeien hem niet lang genoeg. ‘Mijn boeken gaan over mythes, legendes, macht en onmacht, en over mensen die vanuit de beste bedoelingen met volle overtuiging precies het omgekeerde nastreven van wat ze wilden bereiken.’

Op Crimezone.nl wordt Asman’s boreling als volgt beschreven: ‘De Cassandra Paradox is een scherpzinnig boek. Ingenieus geconstrueerd. Apart van stijl en toonzetting. Een bevlogen universele thriller, die niet in een bepaald hokje is onder te brengen. Voor zo’n verrassend debuut ben ik elke nacht te porren.’

Woensdagavond 18 januari a.s. is Willem Asman aanwezig bij Boekhandel Jacques Baas waar hij ingaat op de voorbereidingen en het proces van schrijven van De Cassandra Paradox. Het boek ligt de volgende dag overal in Nederland in de winkels, maar deze avond reikt Asman het eerste exemplaar uit en kan het Driebergse publiek al een gesigneerd exemplaar bemachtigen. Boekhandel Jacques Baas is gevestigd aan de Traaij 4c, de avond begint om 20.15 uur. De toegang is gratis.

Wandelen in de provincie Utrecht

UTRECHT In het kader van het project ‘Wandelen in Utrecht’ investeert de provincie in 2006 bijna één miljoen euro om in samenwerking met derden 27 nieuwe wandelpaden aan te leggen. Daarnaast wordt nog 8 ton euro uitgetrokken om diverse knelpunten in bestaande wandelroutes aan te pakken. Op welke manier het geld wordt besteed, staat beschreven in de uitvoeringsprogramma’s, die door GS zijn vastgesteld.

Meer mensen aan het wandelen krijgen, dat is het doel dat de provincie met het project ‘Wandelen in Utrecht’ sinds 2002 nastreeft. Met het realiseren van 35 nieuwe wandelprojecten in 2006 koersen we af op één prachtig provinciaal Wandelnetwerk. Met dit wandelnetwerk biedt de provincie zowel inwoners als toeristen de mogelijkheid te wandelen over boerenland, door bos en natuur en over cultuurhistorische paden in de provincie Utrecht.

Nieuwe wandelpaden
Het Alendorperveenpad in het Leidsche Rijn Park is één van de 27 wandelprojecten die dit jaar wordt gerealiseerd. In samenwerking met o.a. de gemeente Utrecht, Natuur en Milieuplatform Leidsche Rijn, Projectbureau Leidsche Rijn worden drie houtsnipperpaden aangelegd die lussen maken in het park en te combineren zijn tot een route met overige wandelpaden. Naast de financiële bijdrage van 1 miljoen door de provincie Utrecht, dragen derden circa 3 miljoen bij om deze projecten te realiseren.

Knelpunten
Vier knelpunten die worden opgelost in de wandelinfrastructuur, bevinden zich in het Noorderpark tussen Utrecht en Maarssen. Een knelpunt betreft bijvoorbeeld de aanleg van het wandelpad van meer dan vier kilometer, inclusief een brug, in het dagrecreatieterrein Ruigenhoekse polder tussen Ruigenhoekse dijk en de Gageldijk. Het oplossen van een knelpunt zorgt ervoor dat wandelpaden met elkaar verbonden worden, waardoor er een groot provinciaal wandelnetwerk ontstaat. Enkele andere knelpunten zijn o.a. het Rondje Forten (Rhijnauwen/ Bunnik), Fort Rhijnauwen (Bunnik) en het kromme laantje op Landgoed Wickenburg (Houten).

Digitale wandelrouteplanner
Sinds de start van het project in 2002 zijn in totaal ruim 34 wandelprojecten gerealiseerd. Deze wandelpaden zijn opgenomen in een digitale wandelrouteplanner op internet (www.provincie-utrecht.nl/wandelen). Dit is een overzichtelijke site met alle bewegwijzerde wandelingen in de provincie Utrecht, voorzien van routekaarten, adresgegevens van startpunten en andere praktische gegevens over deze routes. Inmiddels zijn er al meer dan 110 routes opgenomen.

Provinciaal wandelnetwerk
Wandelroutes in de provincie Utrecht waren beperkt en versnipperd. Gebrekkig onderhoud, beperkte bewegwijzering en haperende verbindingen stonden het recreatieve gebruik door een groot publiek in de weg. Mede daarom heeft de provincie Utrecht samen met wandelverenigingen en organisaties voor toerisme, recreatie, landschap- en natuurbeheer de handen ineen geslagen… en met succes!

Heuvelrugnieuws van vrijdag 13 januari 2006

Hydeparklaan Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 11:50 uur    temperatuur: 2 °C

meer foto’s van deze straat

Auto over de kopFoto en tekst Roderick Heek
DRIEBERGEN  Vrijdagochtend werd de brandweer rond half twee gealarmeerd voor een sterke benzinelucht na aanrijding. Ter plaatse bleek tegenover de Blauwvoet een auto over de kop te zijn geslagen en in de bosrand terecht te zijn gekomen.
Dit gebeurde vermoedelijk doordat de bestuurder met het rechtervoorwiel de stoeprand heeft geraakt. De bestuurder heeft het voertuig met wat lichte verwondingen zelf kunnen verlaten. Het ambulancepersoneel heeft de bestuurder ter plaatse even nagekeken. De politie heeft de bestuurder hierna meegenomen naar het bureau. Hierna volgde een blaastest waaruit bleek dat de man onder invloed achter het stuur zat.

Koninklijke Onderscheiding voor M.G. Dorrestijn

DRIEBERGEN  Op vrijdag 13 januari heeft burgemeester Boekhoven van de gemeente Utrechtse Heuvelrug een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer M.G. Dorrestijn. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege de aard en uitstraling en de maatschappelijke en cultuurhistorische betekenis van zijn activiteiten. De uitreiking vond plaats bij de Schaapskooi aan het Noordwijkerhout te Driebergen.
De heer Dorrestijn heeft zich geruime tijd ingespannen ten bate van de samenleving en heeft werkzaamheden verricht die voor de samenleving bijzondere waarde hebben.
Vanaf 1981 was hij als boswachter in dienst van de Stichting “Het Utrechts Landschap”. Vanaf het begin was hij belast met de begeleiding van de ecologische akkerbouw binnen het Utrechts Landschap. Door zijn grote kennis en expertise van de flora en fauna is hij veel gevraagd om bijdrage te leveren aan projecten en organisaties betreffende het milieu en de natuur;
Van 1969 tot 2004 was hij lid en vervolgens regiohoofd van de Utrechtse bosbrandvereniging;
Van 1982 tot heden is hij initiator tot het behoud van het Drentse heideschaap;
Van 1982 tot heden is hij oprichter, tot 2003 voorzitter en belast met de begeleiding van een vrijwilligersorganisatie met als doel de organisatie en werving van donateurs voor het behoud van de Drentse heideschapen op het landgoed Heidestein;
In 2002 ontwikkelde hij de inmiddels beroemde “schapenroute” en in 2004 bedacht en realiseerde hij “Het beestenbos” op het landgoed Heidestein.

Inbreker gepakt

DOORN  Een 30-jarige man uit Ugchelen is donderdagavond aangehouden op verdenking van inbraak in een aanleunwoning in Doorn. De politie arriveerde omstreeks 23.00 uur in het bejaardencentrum aan de Jacob van Ruysdaellaan na een inbraakmelding. In een centrale hal troffen de agenten de verdachte aan slapend op een bank. De man was hen ambsthalve bekend. Hij staat in vijf regio’s bekend als veelpleger van onder meer inbraken. Onbekend is of er bij de inbraak buit is gemaakt. De verdachte is ingesloten voor verhoor.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 14 januari 2006

Op de grens met Odijk
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.45 uur  temperatuur: 0 °C


Goede aangifte essentieel in onderzoek

HEUVELRUG  Dat het doen van aangifte met daarbij een goede opgave van gestolen goederen belangrijk is, bleek uit een onderzoek naar de handel en wandel van een Roemeense inbrekersbende. Het viertal nam op 4 november van het vorig jaar een auto weg bij een woning in Leersum.
De sleutels waren bemachtigd bij inbraak in de woning. Het voertuig met daarin de daders werd door de politie opgemerkt, waarna een achtervolging werd ingezet. In de omgeving van Amsterdam vloog de auto uit de bocht. De vier personen (Roemenen van 19, 23, 31 en 32 jaar) konden toen worden aangehouden.
Aan de hand van aangetroffen gestolen goederen werden onder meer drie woninginbraken in Amerongen en Elst opgelost. Deze week volgde de uitslag van DNA-sporen. Dit leidde tot de verdenking van het plegen van eveneens drie inbraken in sportkantines in Amerongen en twee auto-inbraken in Elst.
De aanhoudingen en de daarop volgende koppelingen van zaken lukte met name omdat de gedupeerden aangifte bij de politie deden, de technische recherche van de Politie Utrecht in de gelegenheid werd gesteld om sporenonderzoek te doen en de eigenaren een goede opgave van gestolen goederen hadden. Zo kon de politie in deze zaak veel goederen aan de eigenaren teruggeven.

Korfbalinterland Nederland-België

DRIEBERGEN Op zondag 5 februari zal in de sporthal van Health Center Hoenderdaal de jaarlijkse korfbalinterland tegen onze zuiderburen gespeeld worden. Zaterdag 4 februari zal het Nederlands team op Belgische grond spelen tegen de Rode Duivels van het korfbal. Een dag later vindt de return plaats in Driebergen. Naast de seniorenteams van beide landen zal ook de A-jeugd de strijd aangaan met hun korfbalburen. Ook spelers van onze Driebergse trots Dalto Human Network (Riko Kruit en Linda Stolk) zijn door Oranje-bondscoach Jan-Sjouke van den Bos aan de selectie toegevoegd. Korfbal op het allerhoogste niveau, een spektakel dat u niet mag missen.

Rectificatie bericht sluiting politiepost

DRIEBERGEN  Op 10 januari berichtte Heuvelrugnieuws.nl en andere media dat de politiepost in Driebergen zou zijn gesloten omdat er geen receptionist beschikbaar zou zijn wegens sluiting van het gemeentekantoor en dat voor aangiftes naar Doorn zou moeten worden gegaan. Dit is ONJUIST.
Eén van de wijkagenten maakte Heuvelrugnieuws.nl hier op attent middels een e-mail, welke hieronder staat afgedrukt. Excuses aan de politie.

Wat jammer is, dat nu ook weer blijkt dat de pers geloofd wordt. Dat de gemeentebalie gesloten is heeft als gevolg dat bezoek voor de politie nu achterom moet lopen.
De politie is er ook niet blij mee. De gemeente is weg maar de politie zit op dezelfde plaats met net zoveel mensen als er altijd waren. 4 wijkagenten en 2 personeelsleden voor aangiftes e.d.
Het bureau is iedere werkdag geopend vanaf 08.30 – 12.00 uur en ’s middags op afspraak. (0900-8844).
Dus voordat dergelijke berichten geplaatst worden is het goed om zelf te informeren of dit inderdaad zo is. 

Graag ook de excuses van alle andere media die het bericht zomaar overnamen (van wie eigenlijk?mogen we dat nog horen?).  Fouten maken is onvermijdelijk, maar zonder rectificaties maak je jezelf ongeloofwaardig.
Dus ook graag excusus van rtv utrecht en van meneer zikking die voor die zender een gevonden fiets ensceneeerde die hij nergens kwijt kon en van de stichtse courant en verder weet ik niet wie het bericht zonder bron en zonder wederhoor publiceerde.
Lekker schelden op de gemeente en andere overheidsdiensten valt altijd goed. Dan hoef je echt niet meer te bellen of
het klopt. Want als het niet klopt had het best kunnen kloppen, want het zijn toch allemaal zakkenvullers en bureelklevers daar. Anderszijds, even de politie bellen valt ook niet mee, moet gezegd, met al die rare nummers en persvoorlichters. Bovendien had de politie zelf moeten weten dat burgers dom zijn en dus naar buiten moeten treden met de veranderingen. Zat er wel een briefje op de deur?
Anthon Keuchenius, 15-1-2006

Goed dat er gerectificeerd is! Zoals over veel onderwerpen regelmatig gebeurt is er een foute c.q. niet volledige publicatie geweest. Wij inwoners gaan dan wel op onze achterste benen staan! Ondertussen geloven we het wél. Het principe van hoor-en-wederhoor lijkt niet meer automatisch altijd onderdeel te zijn van journalistiek, waarmee ik niet wil zeggen dat het voor de journalisten altijd even gemakkelijk is om hoor-en-wederhoor toe te passen. Maar zeker zoals bij dit onderwerp zouden we uitsluitend moeten uitgaan van publicaties van de politie of van de gemeentelijke publicaties. Maar ja, we lezen natuurlijk ook niet allemaal alles en ga je dan naar het voormalige gemeentekantoor dan kun je snel op het verkeerde been gaan staan. We moesten toch altijd al op de bel drukken als het gemeentekantoor gesloten was? Natuurlijk er wel iets veranderd daar aan de Bosstraat, maar dat is een ander verhaal!
E.van der Plas, 19-1-2006

Heuvelrugnieuws van zondag 15 januari 2006

Lange Dreef Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.40 uur  temperatuur: -1 °C

meer foto’s van deze straat

Dalto hervindt zich net op tijd in Dordrecht

DRIEBERGEN  Na de slechte prestatie in de eigen “Hell van Hoenderdaal” vorige week tegen Nic., zijn er heel wat noten gekraakt binnen de selectie van coach Ben Verbree. Verbree slachtofferde de dit seizoen van ROHDA Amsterdam overgekomen Liane de Groot voor een andere nieuweling: Hannarixt de Vries.
En ook aan de opstelling werd gesleuteld: de koppels Kruit-De Jong en Van den Berg-Van de Sande werden uit elkaar gehaald en zo startte de jonge Driebergse ploeg geheel fris aan de belangrijke ontmoeting tegen het Dordtse Deetos/Volhuis.

Geheel volgens plan liep het echter niet. Riko Kruit moest na de warming-up afhaken omdat hij teveel hinder ondervond van een op de training opgelopen blessure. Adriaan van Dijk startte zodoende in de basis naast Jorrit Bergsma. Het koppel Bergsma-Van Dijk had een prima start, want na de 1-1 van aanvoerder Bob de Jong was het eerst Hannarixt de Vries die op aangeven van Van Dijk de 2-1 scoorde. Niet lang daarna was het Bergsma die wederom op aangeven van Van Dijk de 3-1 dacht aan te tekenen. Dacht, want de goed leidende scheidsrechter Landwier keurde het doelpunt op aangeven van zijn grensrechter onverklaarbaar af. Het was niet het laatste foutje van zijn grensrechter die duidelijk een off-day had en totaal geen steun en eerder een last aan het been was voor de Apeldoornse leidsman.

Mede door de warrige beslissingen van grensrechter Stander kon Deetos/Volhuis bijblijven in de eerste helft. Onder leiding van aanvoerder Bob de Jong (vijf doelpunten in de eerste helft) leek Dalto/Human Network wel een gaatje te slaan bij 7-10, maar toen de scheidsrechter floot voor de thee was de stand 11-11 en konden beide ploegen in de tweede helft weer van voor af aan beginnen.

In de tweede helft ging het tot 13-13 gelijk op, maar daarna ontpopte Marijn Klootwijk zich als een ware plaaggeest voor de ploeg van trainer Ben Verbree. Klootwijk schoot veel en vaak raak en meestal ook op belangrijke momenten. Bij een 17-14 achterstand stond de nieuwbakken international Linda Stolk op. Drie doelpunten van haar hand binnen vijf minuten en twee van Sietske van de Sande, die haar vorm weer begint terug te vinden, brachten de stand terug op 19-19.

Het antwoord van Deetos/Volhuis getuigde van absolute klasse, want het liep direct weer uit naar 23-19 en de toeschouwers gaven de hoop op een overwinning van Dalto al wel op. Maar in de laatste acht minuten scoorde Deetos nog slechts één maal en hielp Sietske van de Sande haar ploeg weer op voorsprong. Bij een 23-24 voorsprong en nog één minuut op de klok leek alles voor de Driebergenaren nog goed te komen, maar zoals gezegd scoorde Deetos nog slechts één maal. Uiteindelijk was het uitblinker Marijn Klootwijk die de verdiende gelijkmaker op het scorebord kreeg.

Voor het publiek was het smullen geblazen, maar bij Dalto/ Human Network overheerste de teleurstelling. Maar gezien het wedstrijdbeeld was een gelijkspel meer dan terecht . Woensdag wacht in eigen hal de ontmoeting met Dos-WK uit Enschede. De eerste wedstrijd was een moeizame overwinning, dus ook deze keer zal Dalto/ Human Network het niet zomaar kado krijgen.

Pikant detail is dat de nieuwe trainer van Dalto aanstaande woensdag nog op de bank zit bij zijn huidige ploeg: Dos-WK.

Scores:
Doelpunten Dalto/Human Network: Bob de Jong 8, Sietske van de Sande 5, Jorrit bergsma 4, Linda Stolk 3, Ilona van de Berg 2, Arjen Blankenstein 1, Hannarixt de Vries 1.
Doelpunten Deetos/Volhuis: Remco den Otter 7, Marijn Klootwijk 5, Aart Heijbeek 5, Stephan Houweling 4, Nanda van Achteren 1, Nadine van der Wiel 1, Maaike Snelder 1.

Heuvelrugnieuws van maandag 16 januari 2006

Burgemeesterpark 18 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11:05 uur    temperatuur: -1 °C

meer foto’s van deze straat

Centraal bouwen en wonen

DRIEBERGEN  Voel jij je aangesproken door het idee van: anders wonen en anders met je omgeving omgaan, meer grip krijgen op je woonsituatie, de balans tussen individu en gemeenschap opnieuw vormgeven, kortom buiten de geijkte structuren treden om wonen op de Utrechtse Heuvelrug nòg mooier, waardevoller en meer uniek te maken? Kom dan op 25 januari naar de informatiebijeenkomst van de stichting Centraal Bouwen en Wonen Heuvelrug (CBWH).
De stichting Centraal Bouwen en Wonen Heuvelrug (CBWH) is in oktober 2005 opgericht met als voornaamste doel het centraal bouwen en wonen op de Utrechtse Heuvelrug te stimuleren en initiatiefgroepen voor bijzondere woonprojecten te ondersteunen.
CBWH wil mensen bijeen brengen die geïnteresseerd zijn in bijzondere woonprojecten en die dat gezamenlijk willen realiseren. CBWH ondersteunt deze groepen vervolgens bij het verwerven van gronden en gebouwen die in aanmerking komen voor bijzondere projecten. Wil jij met ons de mogelijkheden verkennen? Meld je dan aan voor onze informatiebijeenkomst op woensdag 25 januari 2006 om 20.00 in het gebouw van de Stichting Welzijn Driebergen, Vijverlaan 10 in Driebergen.
Wil je eerst algemene informatie over CBWH? Vraag dan onze folder aan! Als je op de avond besluit dat je gebruik wilt maken van de mogelijkheden van de stichting kun je je inschrijven als belangstellende.

Derde wedstrijd KNZB Zwemcompetitie De Zwoer

DRIEBERGEN Zwemvereniging De Zwoer moest afgelopen zaterdag weer vol aan de bak in Leusden. De Zwoer staat momenteel vijfde op de ranglijst en heeft kansen om 1 of 2 plaatsen te stijgen. Daarvoor moest er echter wel weer snel voor worden gezwommen. Ondanks een fors aantal zieken is er, volgens trainer Steven Hulst, een goede prestatie geleverd.

Traditiegetrouw zijn de estafettes bij de dames inmiddels voor De Zwoer. Rosanne, Sigrid, Rieneke, Suzanne en Rianne zijn op dit moment op vrijwel alle nummers onverslaanbaar en ook nu wisten zij weer tweemaal de eerste plaats te halen en hun tijden te verbeteren. Op de individuele nummers werd er door de dames goed gezwommen. Maar de jongere meisjes lieten zich net zo min kennen. Zij wisten hun persoonlijke records regelmatig te verbeteren Zo nu en dan wordt er nog iemand gediskwalificeerd omdat de slag niet goed werd uitgevoerd maar dat is meer uitzondering dan regel.

Bij de jongens gaat het inmiddels steeds beter. Alhoewel De Zwoer daar niet op alle afstanden kan winnen, gaat het hier steeds beter. Jorick van Rhenen, Tim Douma en Symen en Sven Dogger waren zowel op de 50 meter schoolslag alsook op de 100 meter rugslag bij de eerste vier. De verrassing zit momenteel bij de oudere jongens. Tot de zomer van 2005 zwommen er bijna geen jongens ouder dan 12 bij De Zwoer. Inmiddels is daar verandering in gekomen. Zo zwom Joost Ruiterkamp, pas een half jaar bij het wedstrijdzwemmen, een schitterende tijd op de 50 meter vrije slag, namelijk 28.29. David de Jong, pas sinds een paar weken actief bij het wedstrijdzwemmen liet zich op deze afstand ook niet onbetuigd en zette een goede prestatie neer. Hans Vijge tot slot liet zich weer horen en zien. Op zijn eerste afstand, de 100 meter schoolslag eindigde hij als tweede, maar op de 100 meter vrije slag werd hij onbetwist eerste met 2 seconden voorsprong op de nummer twee.

Of deze prestatie goed genoeg zijn om op de ranglijst te stijgen is even afwachten. Deze derde competitieronde wordt in vier verschillende zwembaden gezwommen en de uitslagen van de andere verenigingen zijn nog niet bekend.

Nieuw leiding politie Heuvelrug

HEUVELRUG  Gerda van Leeuwen (43) volgt Eddy Lassche op als hoofd van het district Heuvelrug van de politie.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 17 januari 2006

Diederichslaan 21-23 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12:45 uur    temperatuur: 5 °C

meer foto’s van deze straat

Lager Huis en Jeugddebat

UTRECHT Op 24 januari 2005 bruist het weer van het leven in het provinciehuis. Dan lopen er meer dan 300 middelbare scholieren rond die allemaal deelnemen aan de provinciale voorrondes van Op Weg Naar het Lager Huis en het Nationale Jeugddebat. Beide evenementen die tegelijkertijd plaatsvinden in het provinciehuis worden altijd goedbezocht. Ook dit jaar doen er scholen mee uit de hele provincie.

Bij Op Weg Naar het Lager Huis doen er zestien scholen mee. Hier debatteren telkens twee scholen tegen elkaar aan de hand van stellingen. De stellingen hebben betrekking op de provincie Utrecht. De jury, die beoordeelt wie het beste gedebatteerd heeft, bestaat onder andere uit leden van provinciale staten en gedeputeerde staten van Utrecht. De provinciale finalisten doen mee met de landelijke rondes en zijn, als ze de halve finales behalen, te zien op de televisie-uitzendingen van Vara’s Op Weg Naar het Lager Huis.

Het Nationale Jeugddebat is iets anders ingericht. Hier hebben leerlingen zich individueel aangemeld om mee te doen. Dit jaar worden er een veertigtal leerlingen verwacht die aan de hand van de vier onderwerpen uitgaan, cultuureducatie, sport en jongeren en de komende provinciale verkiezingen voorstellen zullen uitwerken die ze voor zullen leggen aan de aanwezige statenleden. Bedoeling is dat zij hun voorstellingen verdedigen en in debat gaan met de statenleden. De deelnemers proberen zo hun voorstellen aangenomen te krijgen, zodat er daadwerkelijk iets mee gebeurt. De finalisten van dit jeugddebat gaan uiteindelijk door naar de landelijke finales in de Tweede Kamer waar zij het opnemen tegen ministers en staatssecretarissen. Dit debat wordt in samenwerking met de Nationale Jeugdraad georganiseerd.

De provinciale finales van het Nationale Jeugddebat en Op Weg Naar het Lager Huis vinden beiden in de statenzaal van het provinciehuis plaats. De finale van het Nationale Jeugddebat vindt van 13.30 – 15.30 uur en die van Op Weg Naar het Lager Huis van 16.00 – 16.45 uur plaats.

Deelnemende scholen provincie Utrecht

1. ’t Hooghe Landt College, Amersfoort
2. Meridiaan College, Het Nieuwe Eemland, Amersfoort
3. Meridiaan College, Stromenland, Amersfoort
4. Sint Gregorius College, Utrecht
5. Oosterlicht College, Nieuwegein
6. Cals College, Nieuwegein
7. Nifterlake College, Maarssen
8. Gerrit Rietveld College, Utrecht
9. Anna van Rijn College, Nieuwegein
10. Christelijk Gymnasium Utrecht, Utrecht
11. St. Bonifatius College, Utrecht
12. Minkema College, Woerde
13. Stedelijk Gymnasium Utrecht, Utrecht
14. KSG De Breul, Zeist
15. Revius Lyceum, Doorn
16. Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven

Politiepost Driebergen weer zonder afspraak te bezoeken

DRIEBERGEN  De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft met ingang van dinsdag 17 januari de receptiewerkzaamheden voor de politiepost aan de Bosstraat in Driebergen hervat. Dit betekent dat bezoekers voor de politie, door een receptioniste van de gemeente worden binnengelaten en ontvangen. De politiepost is elke werkdag geopend van 08.30 tot 12.00 uur.

Daarnaast is het ook mogelijk op andere tijden een afspraak te maken om aangifte te doen of een gesprek met de wijkagent aan te vragen. Dit kan telefonisch via 0900-8844 (u wordt dan tegen lokaal tarief automatisch doorverbonden naar het districtsbureau in Veenendaal, waarna u kunt vragen naar het wijksecretariaat van het wijkteam MALDD).
Vanuit de politiepost aan de Bosstraat zijn naast de medewerkers van het wijksecretariaat, ook nog steeds de vier wijkagenten van de voormalige gemeente Driebergen werkzaam.
De politiebureaus in Zeist en Veenendaal zijn overigens dag en nacht geopend voor spoedeisende aangiften. Bij ernstige incidenten, zoals een inbraak, tasjesroof of overval, komt de politie naar u toe.
Ook is het mogelijk om bij kleine criminaliteit, zoals diefstal van uw fiets, via internet aangifte te doen (www.politie.nl/utrecht )

Veiligheidsactie scholen Driebergen


Foto Netty Krook
DRIEBERGEN  Voor de derde keer is in Driebergen de actie ‘op voeten en fietsen naar school’ gehouden. Deze actie werd op 22 september 2005 gehouden om de verkeersonveiligheid rond de schoolgebouwen onder de aandacht te brengen. Eén dag was er alle aandacht voor de veiligheid van de kinderen; één dag werden er niet zoveel auto’s geparkeerd voor de schoolingang om leerlingen af te zetten; één dag konden de kinderen veilig naar school lopen of fietsen.

Alle scholen in Driebergen namen aan deze actie deel. Er werd extra aandacht in de lessen aan het veiligheidsaspect besteed. In groepsverband maakten de leerlingen werkstukken en deze werden ingeleverd. Eén van de opdrachten was om de verkeersonveiligheid uit te beelden. Na jurering voor de gemeentelijke prijs zijn de werkstukken tentoongesteld in de bibliotheek en daarna doorgestuurd naar 3VO voor de landelijke jurering. De leerlingen van groep 6 van de Vrije School hebben één van de drie landelijke prijzen gewonnen. Onder leiding van hun juffen Dorothé Jansen en Jarla Geerts maakten zij een verkeerskrant. De kinderen maakten er een soort toneelstuk van. Zij mochten zelf de verkeersbrigadier zijn en de automobilisten wijzen op de gevaarlijke situaties bij hun school. Hun werkstuk is een mooie verkeerskrant geworden, uitgewerkt met foto’s en briefjes, en natuurlijk met verschillende praktische aanbevelingen daarin.

Wat de klas c.q. de vrije School met de geldprijs gaat doen, is nog niet bekend. De wensen van de kinderen variëren van een voetbalplek tot een dagje uit. Samen met de juffrouwen van de school wordt naar een bestemming van de geldprijs gezocht.

De actie werd geleid door Ellen van der Plas (voormalig CDA-gemeenteraadslid). Door Van der Plas is ook een motie ingediend en overgenomen door de voltallige raad. De motie moet leiden tot maatregelen rond de scholen om de veiligheid te vergroten. De motie is tevens aanbevolen voor verbetering van de veiligheid rond alle scholen in de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De werkstukken worden aangeboden aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De wethouders Emmy van Wijngaarden en JanKees Salverda kunnen er dan samen met de verkeersambtenaren hun voordeel meedoen. Pas dan wordt het veiliger voor de schoolkinderen. Als dan ook nog de ouders/verzorgers van de kinderen niet allemaal tegelijk met hun auto tot voor de schoolingang komen, ja dan wordt het pas echt veilig!

Chemokar in Maarn

MAARN  Voor de inwoners van de kernen Maarn en Maarsbergen is er een oplossing gevonden voor het inleveren van het KCA-afval nu de inzameling bij de gemeentewerf tot het verleden behoort. Vanaf zaterdag 21 januari kunnen de bewoners van beide kernen op elke derde zaterdag van de maand hun klein Chemisch Afval naar de chemokar brengen. De chemokar staat van 9.00 tot 12.00 uur op de parkeerplaats voor de gemeentewerkplaats aan de Jacob van Wassenaerlaan in Maarn.

Heuvelrugnieuws van woensdag 18 januari 2006

Damhertlaan Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.40 uur  temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

Frits van Schaik uit kritiek

HEUVELRUG  “Heeft de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug een goede start gemaakt ? Dit is een retorische vraag. Het antwoord luidt onomwonden: neen!” Daarmee begint een ingezonden brief van Frits van Schaik over de collegevorming in de nieuwe gemeenteraad.

Miskleun op miskleun
Heeft de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug een goede start gemaakt ? Dit is een retorische vraag. Het antwoord luidt onomwonden: neen ! Het is gewoonweg absurd dat bij de stemming over de door de ‘coalitiefracties’ voorgedragen kandidaten voor wethouders een van de VVD-kandidaten letterlijk en figuurlijk naar huis wordt gestuurd. Hadden de ‘bevriende’ fracties niet eerder kunnen inzien dat de beoogde VVD-kandidaat moeilijk lag bij coalitiepartners ? Natuurlijk wel. Het is bovendien nogal wat dat, zo wordt aangenomen en dat is niet zo moeilijk te veronderstellen, binnen de nieuwbakken VVD-fractie op zijn minst één lid ook tegen de desbetreffende VVD-kandidaat heeft gestemd. Dit is een forse afgang voor ‘formateur’ Letema. Hij had zich tijdens en vooral na afloop van de onderhandelingen ervan moeten vergewissen dat alle naar voren geschoven wethouderskandidaten sowieso op steun van de coalitiefracties rekenen. Een complete miskleun die niet had mogen voorkomen. Temeer daar ook binnen de CDA-fractie op zijn minst één raadslid tegen de voordracht van de beoogde VVD-wethouder heeft gestemd. Van je politieke vrinden moet je het maar hebben….

Een miskleun is eveneens dat de zogeheten formatieonderhandelingen in de opperste beslotenheid hebben plaatsgehad. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de onderhandelingen tussen ALLE fracties na de raadsverkiezingen van Driebergen-Rijsenburg in het voorjaar van 2002. Deze hadden in het openbaar plaats. Geïnteresseerde burgers konden meemaken hoe een programakkoord werd gerealiseerd, welke partijen zich daaraan conformeerden en op welke wijze het college tot stand kwam. Een perfecte vorm van openbaarheid/openheid die de locale democratie siert. Nu, bijna vier jaar verder, is daar niets van over gebleven, alle fraaie volzinnen in het politieke programma van de ‘coalitiepartijen’ over betrokkenheid en inspraak van de burgers bij en over politieke besluitvorming ten spijt. Dit is een gigantische stap terug. Ook een miskleun. Overal in het land hebben momenteel, in verband met de komende raadsverkiezingen, trainingen voor kandidaat-raadsleden plaats over in het openbaar onderhandelen over program en collegevorming. Letema en ‘de zijnen’ kozen voor een ander model dat fnuikend is voor het goed functioneren van de locale democratie.

Gezien het feit dat de opkomst voor de noodzakelijke herverdelingsverkiezingen al belabberd was, had men alles in het werk moeten stellen om een stukje vertrouwen richting de burgers/inwoners te herwinnen. Dat is niet gebeurd en dat typeert de houding van de samenwerkende fracties (raadsleden). Dat belooft weinig goeds voor de toekomst. Niet in de laatste plaats vanwege het feit dat het nieuwe college over geen riante meerderheid beschikt. Dat had anders gemoeten in een herverdelingsgemeente in opbouwfase. Dan is de grootst mogelijke consensus in de raad over het te voeren beleid, dat tevens zijn weerslag vindt in de samenstelling van het college, noodzakelijk. Het wordt de komende vier jaar over tal van kwesties al moeilijk genoeg.

De samenstelling van het college roept overigens ook nog andere vragen op. Wat te denken van een college waarin de SGP en D66 zijn vertegenwoordigd ? In zo’n 30 gemeenten in ons land nemen SGP-ers (uiteraard uitsluitend mannen !) aan de colleges van b. en w. deel. In diezelfde gemeenten participeren geen D66-ers in de colleges. Dat is ook logisch. Immers, D66 en dat blijkt ook uit de landelijke opstelling van deze partij, heeft scherpe kritiek op een aantal (principiële) uitgangspunten van de SGP. D66 gaat zelfs zover door de SGP in een aantal opzichten een fundamentalistische partij, met een theocratische inslag, te noemen. Dat is nogal wat. Dat betekent, vrij vertaald, dat D66 de SGP niet of nauwelijks als een democratische partij beschouwt. Hoe is die landelijke, tamelijk scherpe houding van D66 tegenover de SGP te rijmen met het (kennelijke) gemak waarmee D66 op de Heuvelrug is toegetreden tot het college met een SGP-vertegenwoordiger erin ? Deze vraag kan trouwens ook aan het VVD-smaldeel worden voorgelegd. Het is in dit verband opvallend dat Wim van Wikselaar (de huidige SGP-wethouder), naar eigen zeggen, tijdens de onderhandelingen heeft bedongen dat in de komende jaren in de nieuwe gemeente geen sprake kan zijn van eventuele koopzondagen. Iets wat zo langzamerhand als normaal wordt gezien in middelgrote en grotere gemeenten. In het andere geval zou de SGP geen deel hebben uitgemaakt van het college. Kiezen of delen Letema. Deze laatste koos dus….voor de SGP door het schrappen van de mogelijkheid van koopzondagen.

Over het weinig inspirerende program van de coalitie kan vooralsnog worden gezegd dat het niets om het lijf heeft en niet meer is dan een samenraapsel van de programma’s van de samenwerkende fracties. Deze blonken evenmin uit in visie, creativiteit en inventiviteit. Dan krijg je een kleurloos program waar de inwoners van de nieuwe gemeente niets mee opschieten.

Tot slot nog dit. Voorzover bekend komen de voorzitters van de drie raadscommissies, die de gemeenteraad adviseren, voort uit de ‘coalitiefracties’. Daarmee wordt de politieke tweedeling in de gemeenteraad volledig. Dat is een slecht voorteken. Tamelijk normaal in het sinds 2002 bestaande systeem van dualisme in de gemeenteraden is dat ook fracties die niet aan het college deelnemen, een of meer voorzitters (zij stellen zich neutraal op en zijn per definitie ‘technisch’ voorzitter) leveren. Dat was bijvoorbeeld in de raad van Driebergen het geval. Maar nee hoor, de hoogmogende dames en heren van de ‘bevriende’ politieke partners lijken anders te hebben beslist. Ook hieruit blijkt dat van een zekere vorm van homogeniteit in de nieuwe raad geen sprake is. ‘Over u, zonder u, maar wel bij u’, is kennelijk het parool van de zich noemende coalitiefracties. Een befaamde uitspraak van een Franse diplomaat bij de vredesonderhandelingen in Utrecht in de 18e eeuw, na afloop van een van de zoveelste successieoorlogen, waarbij de rol van de Republiek (De Verenigde Nederlanden) tot nul was gereduceerd. Zo is het ook met de fracties in de nieuwe gemeenteraad die niet in het college zijn vertegenwoordigd.

Frits van Schaik, oud-raadslid in Driebergen en beoogd lid van twee raadscommissies van de nieuwe raad.

Landschapsbeheer Overberg/Ginkel

HEUVELRUG  Door de vorming van de gemeente Utrechts Heuvelrug is er nu ook een landschapscoördinator voor het gebied Overberg (Amerongen) en Ginkel (Leersum). De landschapscoördinator Kees van Lambalgen (van de voormalige gemeente Maarn) heeft door de herindeling een groter werkgebied gekregen waardoor hij nu ook kan adviseren voor aanleg en beheer van natuur en landschap voor het gebied Overberg en Ginkel.

Voor het agrarisch gebied aan de andere zijde van de Heuvelrug, die grenst aan Langbroek, blijft de landschapscoördinator van het Kromme Rijngebied aanspreekpunt voor die zijde van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Op deze manier is er een duidelijke verdeling van het buitengebied van de specifieke landschappen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug gemaakt.
Enerzijds het landschap van de Gelderse Vallei en anderzijds het landschap van de Kromme Rijn (Amerongen en Langbroek).

Loket voor het landschap
De Landschapscoördinator adviseert de bewoners van het buitengebied over beheer en aanleg van landschapselementen, zoals knotbomen, houtwallen, bosjes en poelen. Adviezen worden ook verstrekt bij landschappelijke inpassing van nieuwe agrarische bebouwing en erfbeplanting, zoals laanbeplanting of de aanleg van een boerenboomgaard. Ook bij de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) kan de landschapcoördinator adviseren.

Voor informatie
Voor Overberg, Ginkel, Maarn en Maarsbergen kunt u bellen met Kees van Lambalgen (Landschapsbeheer Utrechtse Heuvelrug; 0343 56 56 00. Hij is op donderdag en vrijdag bereikbaar.
Landschapsbeheer Kromme Rijngebied: 030 22 05 53 4 (di/do/vrijdag)
Amerongen/Langbroek (gem.Bunnik) : 030 65 94 84 8 (maandag).

Nieuw informatieloket over verkeer in provincie Utrecht

UTRECHT Wie meer wil weten over de wegen die de provincie Utrecht in beheer heeft en het verkeer dat daarvan gebruik maakt, kan nu ook terecht op internet. De provincie heeft een nieuw informatieloket geopend: www.provincie-utrecht.nl/feitenencijfers  Het is voor het eerst dat de provincie Utrecht op deze manier voor een breed publiek informatie beschikbaar stelt over verkeer en vervoer.

Het loket geeft een antwoord op vragen als: hoeveel verkeer rijdt over de wegen van de provincie Utrecht? Hoe hard mag dat verkeer rijden? Hoe is het gesteld met de verkeersdrukte in de spits? En wat valt er allemaal te vertellen over de verkeersveiligheid op de provinciale wegen? De gegevens zijn verzameld door de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer van de provincie Utrecht en geven u een zo compleet mogelijk beeld van het provinciale wegennet. in de provincie Utrecht

Beeld van provinciale weg in de buurt
De gegevens kunnen worden opgevraagd in de vorm van een tabel, een kaart of een grafiek. Op deze manier wordt een beeld gegeven van het gebruik van een provinciale weg in de buurt. Het loket laat zien hoe het verkeer zich ontwikkelt in de loop van de dag, hoe het is gesteld met de maximale snelheid op bepaalde wegvakken en wat op deze locaties de ongevallencijfers zijn. Ook specifieke voorzieningen langs de provinciale wegen, zoals carpoolplaatsen, zijn in dit informatieloket opgenomen. De meest recente onderzoeksgegevens op deze website zijn van 2004. Jaarlijks zal de provincie ervoor zorgen dat deze informatie wordt geactualiseerd.

110 jaar Aurora Koperworkshop

DRIEBERGEN  Op donderdag 26 januari 2006 wordt er vanaf 19.30 uur in het muziekcentrum Aurora, Woerd 3 te Driebergen een koperworkshop gehouden voor trompetisten, trombonisten, hoornisten, baritonisten en bassen. U bent welkom voor deze gezellige en leerzame avond.

Programma:

 • Koperworkshop o.l.v. Hans van Hees
  dirigent van oa Harmonie De Bazuin te Utrecht en voormalig hoofddocent koper van de muziekschool te Utrecht.
 • Aanmeten van een mondstuk
  Henk Rensink uit Apeldoorn zal aanwezig zijn. Hij heeft een unieke methode ontwikkeld waarmee nauwkeurig is vast te stellen welk mondstuk voor een bepaalde muzikant geschikt is.
 • Demonstratie van oude opnames van kopersolisten
  In de pauze en na afloop zal er een demonstratie zijn van hele oude opnames (1900 – 1920) van bekende kopersolisten.
 • Optreden
  Een koper-ensemble van het conservatorium, zal die avond een kort optreden verzorgen.
 • Sponsor
  Deze tweede activiteit voor het 110 jarig jubileum wordt gesponsord door Koeleman Loodgieters en Verwarmingsbedrijf Huis ter Heide

Gastgezin gezocht

DOORN  Stichting AFS Nederland verzorgt sinds 1947 interculturele educatieve uitwisselingen tussen Nederlandse en buitenlandse jongeren 15-18 jr. Een van onze studenten, Mariale uit Colombia, woont in Driebergen en gaat in Doorn naar school. Door omstandigheden kan zij helaas niet bij haar huidige gastgezin blijven. Wij zoeken een gezin dat het leuk vindt om haar voor de rest van haar uitwisselingsjaar (tot begin juli) als gastkind een thuis te geven. Mariale is 18 jaar en zeer muzikaal. Zij gaat naar school op het Revius. Voor meer info kunt u mailen of bellen met Imilja Egberts, coördinator Ontvangend jaarprogramma, AFS Nederland: imilja.egberts@afs.org , of 0297-214076. Laat het ons weten als u een familie kent die interesse heeft in jongeren uitwisseling. Alvast bedankt!

Overval op woning

DOORN  Op dinsdagavond werd een bewoonster overvallen in haar woning aan de Schoonoordselaan. Omstreeks 21.00 uur werd er aangebeld bij de woning. De vrouw deed open en plotseling stonden 3 gemaskerde mannen in de woning.
Nadat de mannen net binnen waren hadden ze kennelijk het vermoeden dat ze gezien waren en het trio verdween vervolgens zonder buit mee te nemen. De politie heeft de zaak in onderzoek en verzoekt getuigen te reageren via 0900-8844 district Heuvelrug.

Heuvelrugnieuws van donderdag 19 januari 2006

Hoofdstraat 184-192 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 13:00 uur    temperatuur: 5 °C

meer foto’s van deze straat

Boeren planten bomen

HEUVELRUG  De actie ‘Boeren planten bomen’ is een initiatief van Landschapsbeheer Utrecht in samenwerking met gemeenten in Utrecht. Met deze actie kunnen bewoners van het buitengebied inheemse bomen en struiken aanschaffen tegen een lage prijs.

Het betreft streekeigen beplanting zoals eiken, elzen, wilgen en meidoorns etc. Ook de meeste ouderwetse soorten hoogstamvruchtbomen zijn nog leverbaar. Met deze beplanting kan men het eigen erf en het landschap verfraaien.
Bij plannen voor erfbeplanting en landschappelijke beplanting en vragen over eventuele subsidiemogelijkheden kan de landschapscoördinator van de gemeente Utrechtse Heuvelrug adviseren. De actie is bedoeld voor bewoners van het buitengebied. Zowel agrariërs als particulieren of landgoedeigenaren kunnen gebruik maken van de actie.
Voor informatie over advies en inrichting en eventuele subsidiemogelijkheden kunt u zich wenden tot de gemeente Utrechtse Heuvelrug, afdeling landschapsbeheer.

Voor 15 februari bestellen
De laatste bestelling van het plantseizoen 2005-2006 moet voor 15 februari binnen zijn zodat deze planten tijdig geplant kunnen worden. Heeft u belangstelling voor de brochure ‘Boeren planten bomen´of wilt u advies voor landschappelijke beplanting of erfbeplanting? Neem dan contact op met de gemeente Utrechtse Heuvelrug: 0343 56 56 00. Voor de brochure ‘Boeren planten bomen’ kunt u ook terecht bij Landschapsbeheer Utrecht: 030 22 05 53 4.

Aanjaagteam woningbouw provincie Utrecht in versnelling

UTRECHT  De provincie Utrecht is het nieuwe jaar gestart met het aanstellen van een tweede aanjager woningbouw. Hiermee is het aanjaagteam compleet en klaar voor actie. Met het programma aanjagen woningbouw wil de provincie de woningbouw stimuleren. Op locaties met knelpunten, stelt het aanjaagteam in overleg met gemeente en betrokken partijen vast waar en hoe zij kan bijdragen aan het vinden van oplossingen. Maatwerk per locatie staat centraal.

De provincie Utrecht wil de gemeenten helpen bij het op gang brengen en houden van de woningbouw. Zij wil beter en sneller signaleren op welke locaties deze stagneert of dreigt te stagneren. Er is weliswaar een stijging te zien van het aantal opgeleverde woningen (27%) en het aantal afgegeven bouwvergunningen (37%) in oktober 2005 ten opzichte van 2004, toch moet er hard getrokken worden aan de voortgang van de woningbouw. Voor de realisering van het woningbouwprogramma uit het streekplan 2005-2015 zijn op jaarbasis gemiddeld 7000 woningen nodig. In 2005 zijn er circa 4000 gebouwd.

Een van de instrumenten die de provincie inzet voor de stimulering van de woningbouw is het aanjaagteam. Dit team gaat de eerste drie maanden van 2006 in gesprek met alle Utrechtse gemeenten en woningbouwverenigingen om te inventariseren waar de knelpunten zitten. Wanneer er knelpunten spelen, overleggen de verschillende partijen welke actie gewenst is. Per locatie volgen zonodig gesprekken met de betrokken ontwikkelaar en andere partijen. Mogelijke acties van het aanjaagteam zijn bijvoorbeeld het optreden als mediator en het stroomlijnen van provinciale- en rijksprocedures om vergunningprocedures zo vlot mogelijk te laten verlopen. Ook kunnen gemeenten en ontwikkelaars gebruik maken van kennis binnen het provinciehuis.

Op 2 februari organiseert de provincie de Netwerkdag Starterswoningen. Het aanjaagteam is hier aanwezig om zich voor te stellen en vragen te beantwoorden. Overheden, bouwers en burgers die vragen hebben aan het aanjaagteam of knelpunten in de woningproductie zien kunnen vanaf deze dag terecht op een virtueel loket.

Heuvelrugnieuws van vrijdag 20 januari 2006

De Wetstein Pfisterlaan Driebergen: Acaciavijver
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.00 uur  temperatuur: 10 °C

meer foto’s van deze straat

Bach-Bukowski in Beauforthuis

AUSTERLITZ  Componist Johan Sebastian Bach en de Amerikaanse dichter Charles Bukowski hebben op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen, maar zanger/pianist Willem van Ekeren ontdekte dat Bukowski’s gedichten prachtig gedijen op de muziek van Bach.

In Bach-Bukowski brengt hij zaterdag 28 januari, 21.00 uur, in het Beauforthuis deze twee grote kunstenaars bijeen. Bel het Beauforthuis op 0343 – 49 32 27 voor kaarten en het volledige programma.
Willem van Ekeren koos 13 gedichten uit de bundel “The Last Night of the Earth Poems” en zocht er 13 stukken bij uit Bachs Wohltemperierte Klavier. Een intrigerende combinatie…
Van Ekeren in het NRC: “Soms volgen de regels het patroon van Bachs muziek, vaak ook laat ik Bukowski’s rauwheid tegen Bachs puurheid opbotsen.”
entree € 12,50 / CJP, 65+, Zeistpas € 11,30

Heuvelrugnieuws van zaterdag 21 januari 2006

Drieklinken Driebergen: RK begraafplaats
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.15 uur  temperatuur: 6 °C

meer foto’s van deze straat

Nationale Voorleesdagen

DRIEBERGEN Van 31 januari t/m 11 februari vindt De Nationale Voorleesdagen 2006 plaats. Met Het Nationale Voorleesontbijt als landelijke aftrap. Ditmaal met voorlezende filmhelden. Dit kunnen bekende acteurs als Thijs Römer en Birgit Schuurman, maar ook plaatselijke beroemdheden zijn.

Doel van de Voorleesdagen is het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen te bevorderen. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel , vergroot de woordenschat en draagt bij aan hun interactieve vaardigheden. Maar vooral: het bezorgt ze heel veel plezier! Zo worden kleintjes grote lezers.
De bibliotheek van Driebergen verzorgt tijdens de Voorleesdagen een voorleesprogramma met vertelplaten e.d . voor de plaatselijke peuterspeelzalen.
Uit alle prentenboeken , die in 2004 verschenen heeft een deskundige jury het prentenboek van het jaar gekozen. Zij kozen voor het boek:
Dat ben jij, Kiki – van Amy Hest en Jill Barton.
Dit boek staat gedurende de Voorleesdagen in de bibliotheek van Driebergen tentoongesteld op een speciale tafel. Alle kinderen t/m 6 jaar, die tijdens de Voorleesdagen lid worden van de bibliotheek krijgen een vingerpopje van dit eendje cadeau zolang de voorraad strekt. Het lidmaatschap van de bibliotheek voor kinderen tot 14 jaar is gratis.

Heuvelrugnieuws van zondag 22 januari 2006

Sparrenlaan 29 Driebergen: bs De Kring
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.45 uur  temperatuur: 1 °C

meer foto’s van deze straat

Blue Arrows Dames 1/ Peugeot Van der Mispel verliest

DRIEBERGEN Op vrijdagavond 20 januari speelde Blue Arrows Dames 1/ Peugeot Van der Mispel, na een korte winterstop, hun eerste wedstrijd uit tegen Waddinxveen Flyers. Annemiek, Annelies, Liane, Suzanne en Barbara begonnen de wedstrijd. Hari en Maartje begonnen op de bank. Helaas miste op deze avond de wat langere personen uit het team, te weten: Simone, Ellen en Renate.

De scores lieten in het eerste kwart aan beide kanten lang op zich wachten. Toch eindigde het 1e kwart in een score van 15-8 in het nadeel van Blue Arrows. In het tweede kwart speelde de dames ronduit chaotisch, er was rust nodig om iedereen weer op de juiste posities te krijgen en het spel simpel en effectief te spelen. De rust begon met een stand van 20-31.
In het derde kwart was er al veel meer rust in het team. Er waren een aantal leuke acties, individueel speelde iedereen ook wel goed, helaas resulteerde dit niet in een goed team spel. Het derde kwart konden de Blue Arrow Dames iets naar de tegenstander toe kruipen. Helaas konden ze deze trend niet vasthouden, tevens door vrij harde en goede verdediging van Waddinxveen, moest Blue Arrows Dames 1 het verlies toegeven en werd de einduitslag 71-42.
De scores waren goed verdeeld en iedereen is tot scoren gekomen:
Maartje 10, Barbara 8, Suzanne 7,  Hari 7, Annemiek 5, Liane 3 en Annelies 2.

Hel van Hoenderdaal in ere hersteld

DRIEBERGEN Na een aantal wat mindere wedstrijden (verlies tegen Nic. en twee gelijke spelen tegen Dos-WK en Deetos) wist Dalto/ Human Network zich weer te hervinden in de eigen thuishal. Met de van een blessure teruggekeerde Riko Kruit weer in de basis ten koste van Jorrit Bergsma oogde de ploeg gretiger dan ooit. Het speelde met veel beleving, veel inzet en met scherpte. Uiteindelijk is het geen moment spannend geweest.

Kruit opende na luttele seconden de score door zijn eerste schot direct binnen te schieten. De eerste aanval van Die Haghe leverde ook direct een doelpunt op, maar Dalto pareerde. Ook het eerste schot van aanvoerder Bob de Jong was raak, gevolgd door een schitterende doorloop van international Linda Stolk. Deze voorsprong werd door Dalto/ Human Network niet meer weggegeven en al in de eerste helft sloeg de ploeg van trainer Ben Verbree genadeloos toe: 14-10. In de tweede helft leek Die Haghe klaar voor de slachting, maar de kwaliteit van de ploeg kwam uiteindelijk ook bovendrijven, gelukkig voor Dalto/ Human Network net te laat.

De eerste helft was voornamelijk van Dalto/ Human Network van erg hoog niveau. Met schitterende aanvallen en dito doelpunten werd de haagse opponent aan de kant gezet. Onder aanvoering van de immer luidruchtig aanwezige supportersvereniging D-side werd zelfs het “oude niveau” weer behaald.

Bij de stand 12-8 ontstond er een incident omtrent Sietske van de Sande. Op advies van assistent-scheidsrechter Mark Sjouken trok arbiter Peter van der Terp geel voor de Leusdense. Mark Sjouken hierover: “Dat was vanwege het maken van een schwalbe. Van de Sande ging neer als een jonge hinde terwijl er niemand in de buurt was. Daar staat maar één straf op.” Sietske van de Sande, geëmotioneerd, na de wedstrijd: “Ik begrijp werkelijk niet waarom ik die gele kaart heb gehad. Ik kreeg duidelijk een duw in mijn rug en raakte uit balans. Die gele kaart was zeker nergens voor nodig, het kost me nu alleen de belangrijke wedstrijd tegen Fortuna.” Het was al haar tweede gele kaart in enkele weken.

In de rust benadrukte coach Ben Verbree het belang van een goede start in de tweede helft. In de uit-ontmoeting besliste Die Haghe namelijk in deze periode de wedstrijd en moest Dalto/ Human Network in de laatste seconde de zege en de punten in Den Haag achterlaten.

Het was koren op de molen van de gretige spelers. Van de Sande haalde haar gram door hoogstpersoonlijk de 16-10 en de definitieve beslissing op de scoreborden te zetten. Ze vierde haar doelpunt als een overwinning op zichzelf en de scheidsrechter. Binnen tien minuten viel er zelfs een 20-12 voorsprong te noteren en leek Die Haghe een oorwassing tegemoet te gaan.

Maar een échte veegpartij werd het niet, want ook Die Haghe rechtte haar rug in het laatste gedeelte van de wedstrijd. Er vielen zodoende nog maar liefst 16 doelpunten, eerlijk verdeeld over beide ploegen, Dalto maakte er een feest van.

Kenmerkend voor de inzet was we de actie van Ilona van den Berg ver in de tweede helft. Bij een aanvallende actie verloor zij door toedoen van haar tegenstandster haar schoen, maar de van oorsprong spaanse korfbalster zette door en zag haar actie beloond met een strafworp. Aanvoerder Bob de Jong haalde vervolgens de trekker moeiteloos vanaf tweeëneenhalve meter over en bedankte daarbij Van den Berg, die haar schoenveters nog aan het strikken was.

Ook de diendende spelers verdienen een groot compliment. Arjen Blankenstein leverde een puike prestatie door het onderlinge duel met Guido Dijkstra ruimschoots op punten te winnen en ook Adriaan van Dijk was zijn tegenstander ver de baas. En dan is daar nog Hannarixt de Vries, de boomlange Friezin heerste op alle fronten en is erg belangrijk in haar vak. Ze cijfert zichzelf weg ten behoeve van de teamprestatie en helpt anderen beter te spelen. Kenmerkend voor deze instelling was misschien wel het vijfde doelpunt van Riko Kruit: Sietske van de Sande won weer eens een duel van Bianca Jansen en stoomde naar de korf in de daar op volgende scrimmage werd de bal gespeeld naar de vrijstaande De Vries. Normaal gesproken zou een speler in zo’n vrije positie de bal zelf nemen, maar De Vries passte door naar de nog beter vrij staande Kruit. Het was een schitterend uitgespeeld doelpunt die door de D-side met veel enthousiasme werd ontvangen. Het zou nog lang onrustig blijven in de “Hell van Hoenderdaal”.

Doelpunten Dalto/Human Network:
Bob de Jong 10, Riko Kruit 5, Sietske van de Sande 4, Ilona van de Berg 3, Linda Stolk 2, Adriaan van Dijk 2, Hannarixt de Vries 1, Arjen Blankenstein 1.

Doelpunten Die Haghe:
Guido Dijkstra 7, Sander Kok 3, Bianca Jansen 3, Leon Braunstahl 3, Cindy Laarakkers 2, Hugo van de Berg 1, Kasper van de Berg 1.

Heuvelrugnieuws van maandag 23 januari 2006

Mw Leinweberlaan Driebergen: vanaf Boomgaard richting Hoofdstraat
foto: © Renk Knol
tijd: 10:00 uur    temperatuur: -4 °C

meer foto’s van deze straat

Zwemmers De Zwoer namen deel aan Nationaal Masters Kampioenschap

DRIEBERGEN  Vrijdagavond begonnen het Nationaal Masters Kampioenschap korte baan te Emmeloord. Wie denkt dat er alleen maar wedstrijden worden gezwommen door mensen tot 25 jaar heeft het helemaal mis. Nationaal en internationaal worden er met regelmaat wedstrijden georganiseerd voor zwemmers vanaf 25 jaar. De oudste zwemmer die dit weekeinde mee deed is een vrouw van 77 jaar. Ook 2 zwemmers, die bij Zwemvereniging De Zwoer trainen hebben dit jaar meegedaan. Dat zijn Diana Tackett en Paul van der Voort. Diana wist vier medailles te halen. Ze wist op zowel de 50 alsook op de 100 meter vrije slag beslag te leggen op de zilveren medaille. Op de 50 meter schoolslag werd ze eveneens tweede. Haar vierde medaille, brons, haalde ze voor de derde plaats op de 100 meter schoolslag.
Paul van der Voort zwom dit weekeinde 3700 meter, verdeeld over diverse afstanden. Op de 400 meter vrije slag wist hij beslag te leggen op de vierde plaats. De 400 wisselslag werd voor Paul brons. De 200 meter vrije slag leverde een negende plaats op, terwijl de 200 meter vlinderslag zilver betekende. Ook op zijn 800 meter vrije slag was Paul snel genoeg voor wederom zilver. Daarna volgde nog een vijfde plaats op de 1500 meter vrije slag en een achtste plek op de 200 meter wisselslag.

Vreemde vogels in Amerongen

AMERONGEN  RTV Utrecht meldt dat in de uiterwaarden bij Amerongen Indische ganzen zijn gesignaleerd. Die zijn in Nederland vrij zeldzaam. Van oorsprong bewoont de Indische gans de Mongoolse en Chinese hoogvlakten. Als het daar erg koud wordt, trekken ze naar onder andere India.

Vrijwilligersorganisaties ontmoeten elkaar op het web

UTRECHT  Vrijwilligersorganisaties in de provincie Utrecht kunnen zich vanaf deze maand presenteren op de website www.vrijwilligerswijzer-utrecht.nl . Behalve dat ze kunnen vertellen wie ze zijn, kunnen ze ook vacatures plaatsen, kennis en good-practices met elkaar uitwisselen, en gebruik maken van de informatie over wet- en regelgeving en subsidies en fondsen. Op vrijdag 27 januari opent gedeputeerde Kamp de site tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Vrijwilligerswerk is als thema onderdeel van de Sociale Agenda van de provincie Utrecht. Vrijwilligerswerk is ook een belangrijk onderdeel van de huidige maatschappij. Niet alleen helpen mensen elkaar, ook zorgt vrijwilligerswerk voor sociale contacten en onderling begrip. Voor de provincie Utrecht en CMO Alleato reden om met een centraal en herkenbaar loket in de vorm van een webportal te creëren. Dit is een virtuele ontmoetingsplaats en vraagbaak voor alle organisaties in de provincie Utrecht die met vrijwilligers werken, vrijwilligers en mantelzorgorganisaties.

Ondersteuning lokale organisaties
Het doel van de webportal is om lokale organisaties te versterken en te ondersteunen. De Vrijwilligerswijzer is een informatieve en uitgebreide website voor alle vrijwilligersorganisaties en -steunpunten in de provincie Utrecht. Met onder meer een helpdesk en met verschillende aparte katernen waarin vrijwilligersorganisaties zichzelf kunnen presenteren aan de buitenwereld, hun vacatures kunnen plaatsen, en kennis kunnen nemen van zogenaamde good practices. De website is ontwikkeld in opdracht van de provincie Utrecht in het kader van de Sociale Agenda.

Startersleningen plan Olympia Driebergen

DRIEBERGEN  Binnenkort start de verkoop van een aantal appartementen en twee-onder-een-kapwoningen op de Sportlaan in Driebergen (project Olympia). Omdat het voor starters erg moeilijk is in de gemeente een woning te kopen zijn er voor 14 appartementen met een koopprijs onder de € 193.000 enkele startersleningen beschikbaar, tot een maximum van € 114.287,– in totaal. Hierbij gelden in het kort de volgende eisen:

• koopprijs plus bijkomende kosten is maximaal € 210.000,–
• het maximum leningsbedrag is € 30.000,–
• de maximale inkomensgrens is € 43.500,–
• de koper is minimaal 18, maximaal 34 jaar oud
• de koper woont in de gemeente Utrechtse Heuvelrug of heeft daar de afgelopen tien jaar tenminste zes jaar gewoond
• geen van de leden van het huishouden heeft ooit eerder een woning gekocht.

Behandeling van aanvragen van startersleningen gebeurt in volgorde van binnenkomst bij de gemeente.

Voor informatie over het project Olympia en inschrijving voor deze woningen kunt u op zaterdag 28 januari van 14.00-16.00 uur terecht op een door de verkopende makelaars georganiseerde inloopmiddag in “Het Wapen van Rijsenburg” aan de Hoofdstraat 83 in Driebergen. U kunt ook contact met hen opnemen via telefoonnummer (030) 69 53 222 / (030) 65 68 700.

Voor specifieke informatie over de startersleningen kunt u bellen met Renate Gerritse, adviseur bouwen en wonen gemeente Utrechtse Heuvelrug, tel: 565864.

De Zwoer zwemt Duik-circuit in Vianen

DRIEBERGEN Een groep van 23 zwemmers en zwemsters heeft afgelopen zaterdag deelgenomen aan het vierde deel van het Duik-circuit van ZV Albatros uit Vianen. Het Duik-circuit is een onderlinge wedstrijd van tien verenigingen uit de regio Utrecht.
Op deze middag zijn er veel persoonlijke records gesneuveld, waarvan hier de hoogtepunten.

Het eerste programmanummer werd een prooi voor de damesploeg van De Zwoer. Op de 4 maal 50 meter wisselslag estafette haalden Cathrien Wientjes, Lotte Ruiterkamp, Roos van Bentum en Maaike Crijns de eerste plaats.

Daarna leverde elk programmanummer wel één of meerdere persoonlijke records op. Het begon al op de 25 meter vlinderslag waar Elja Douma vijf seconden van haar persoonlijk record af zwom. Nicky van Saane herhaalde dat kunststukje bijna door op haar 50 meter vrije slag vier seconden van haar beste tijd af te halen. Michelle Groot Hulze wist bij deze afstand de derde plaats te halen in een schitterende tijd van 37.29. Bij de jongens wist Sijmen Dogger op de 50 meter vrij eerste te worden in 35.12. Michiel Brantjes werd hier vierde en Jorick van Rhenen vijfde.

Na de pauze werd de 100 meter rugslag gezwommen. Bij de meisjes verbeterde Nicole Lange haar beste tijd met 8 seconden (1.49.43). Marije Harlé, eerder al 2 seconden sneller op de 50 meter schoolslag, wist 5 seconden van haar tijd af te krijgen. Michelle Groot Hulze tenslotte wist hier zelfs tweede te worden in 1.43.15.

Nu was het de beurt aan de jongens op de 100 meter schoolslag. In de laatste serie van dit programmanummer, voorbehouden aan de snelste zwemmers, stonden alleen maar zwemmers van De Zwoer. Jorick van Rhenen, Tim Douma, Michiel Brantjes en de broers Sven en Sijmen Dogger verschenen hier aan de start. Na 50 meter lag Sijmen ruim vijf meter voor en leek op winst af te stevenen. Zijn 2 jaar jongere broer Sven wilde dat niet laten gebeuren en probeerde uit alle macht zijn broer in te halen. De voorsprong van Sijmen was echter net groot genoeg om hem te laten winnen met minder dan een halve seconde voorsprong in 1.46.78.

Ook bij de 50 meter vrije slag wisten een aantal zwemmers hun tijden fors te verbeteren. Peter Snijders, eerder die middag al 5 seconden sneller op de 50 meter rug, wist nog 2 seconden van zijn beste tijd af te knabbelen. Ook de broers Stephan en Matthijs Esmijer wisten elk 2 seconden van hun tijd af te halen.

Op de 50 meter vlinderslag liet Joost Ruiterkamp een grote verbetering van zijn tijd zien. Na vorige week al op de 50 meter vrije slag fors sneller te hebben gezwommen, haalde Joost nu bijna 8 seconden van zijn tijd af en finishte in 34.69, voldoende voor een vijfde plaats.

Komend weekeinde wordt het spannend want dan mogen Suzanne Lange, Rieneke Jager, Sigrid Dogger en Rianne Weijburg deel nemen aan de Nationale Junioren Kampioenschappen korte baan in Dordrecht.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 24 januari 2006


Traaij 12-14 Driebergen: afbraak café Het Swaantje
foto: © Renk Knol
tijd: 9:45 uur    temperatuur: -4 °C

meer foto’s van deze straat

Daltons starten met zege

DRIEBERGEN  Na een korte winterstop mochten de Daltons weer aantreden op thuishaven Sportpark De Woerd. Ondanks de afgelasting die ochtend van het duel der Schaduwdaltons kon er wel gevoetbald worden, al waren de weersomstandigheden niet ideaal. De wedstrijdbal werd ditmaal geschonken door Vishandel Volkert Muys. Tegenstander was middenmoter De Meern, het was belangrijk de tweede seizoenshelft goed te beginnen. Hetgeen geschiedde, de Daltons boekten een klinische 1-0 zege en blijven lijstaanvoerder.

Het was zeker geen spectaculair duel voor de toeschouwers, De Meern beschikt over een gedegen elftal en het zou lastig worden kansen te creëren. Het ontwijken van buitenspel (hoewel de grensrechter vlagde) van Sharlo Galmo en zijn goede afspelen op Hamid Kaouass zou genoeg blijken voor de zege. De Meern kreeg in de eerste helft nog de beste kans, maar de bal werd wonderwel (per ongeluk naar men aanneemt) van de doellijn gehaald door een De Meern speler. De tweede helft waren de Daltons, zonder echt gevaarlijk te worden, de betere ploeg. De zege kwam dan ook niet meer in gevaar. De verdediging, met de blessurevrije Chiel van Tuil (Man van de Wedstrijd) en nieuwe aanwinst Fuat, stond als een huis. Ook Marcel Smit speelde als linksback een goede tweede helft. Tegenvaller was het wegzenden van matchwinner Hamid Kaouass, na het wegtrappen van de bal kreeg deze zijn tweede gele kaart. De ingevallen Appie Larcoubi maakte na lange afwezigheid zijn rentree, maar ook hij kon met zijn snelheid niet meer voor gevaar zorgen.

De verrassende 1-4 zege van SVL bij Eemdijk maakt de competitie extra spannend. De topploegen blijven winnen van elkaar, de strijd is nog lang niet gestreden. Volgende week wachten de returnwedstrijden van afgelopen zaterdag, gek genoeg mogen de Daltons nu op visite bij De Meern.

Opstelling Daltons: Jacobsen, E. Schenkels, Van Tuil, Fuat, Smit (Visser), Kooi, Boersma (Larcoubi), Broers, Kaouass, P. Schenkels, Galmo

Vier insluipsters

DOORN Een 50-jarige vrouw deed maandag aangifte van insluiping. De vrouw werd bij een woning aan de Kampweg aan de praat gehouden door twee vrouwen. Op hetzelfde moment werden twee andere vrouwen door een kennis betrapt terwijl zij via de achterzijde van de woning naar binnen waren gelopen. De vrouwen maakten zich hierna snel uit de voeten en stapten samen in een grijze Peugeot 406 en reden weg richting de Heuvelweg. Of er buit is meegenomen, is onbekend.

Signalementen:

 • Verdachte 1: vrouw met getinte huidskleur (Oost Europees uiterlijk), ongeveer 30 jaar oud, 1.70 meter lang, donker haar en droeg donkere kleding. Sprak slecht Nederlands.
 • Verdachte 2: ongeveer 25 jaar oud, 1.70 meter lang. Sprak goed Nederlands.
 • Verdachte 3: vrouw met getinte huidskleur (Oost Europees uiterlijk), ongeveer 45 jaar oud, 1.75 meter lang en mager postuur, lang bruin haar (slierterig). Ze droeg een donkere jas en een hoofddoek.
 • Verdachte 4: Ongeveer 60 jaar oud, 1.70 meter lang,  stevig fors postuur, glad grijs haar in een knotje, droeg een lange grijze regenjas en ze sprak slecht Nederlands.
Weet u wie de vrouwen zijn of bent u zelf slachtoffer geworden van de insluipsters? Belt u dan met het politiedistrict Heuvelrug, via tel: 0900-8844.

Hoogwerkers actief in Maarn en Leersum

HEUVELRUG  In de kernen Maarn en Leersum wordt vanaf deze week gebruik gemaakt van hoogwerkers in verband met snoeiwerkzaamheden. Hierdoor kunnen wegen tijdelijk, zowel in zijn geheel als gedeeltelijk, worden afgesloten. De werkzaamheden duren minimaal vier weken.

E-mailberichten zijn verloren gegaan

HEUVELRUG  De gemeente Heuvelrug biedt haar excuses aan voor het feit dat de in de tweede helft van de maand december verstuurde e-mails naar de oude gemeenten verloren zijn gegaan bij het omzetten van het oude naar het nieuwe systeem. Deze e-mails kunnen dan ook niet meer beantwoord worden.

Chemokar doet dienst als inzamelpunt


MAARN  De inwoners van de kernen Maarn en Maarsbergen konden hun klein chemisch afval (KCA) zaterdag voor het eerst weer in de eigen dorpskern inleveren. Hiertoe stond op de parkeerplaats aan de Jacob van Wassenaerlaan tussen 9.00 en 12.00 uur een chemokar opgesteld. Dat er behoefte is om KCA in te leveren, bleek wel uit het groot aantal mensen die gebruik van deze mogelijkheid maakten. De sluiting van de gemeentewerkplaats, half december, hield tevens in dat ook het KCA-depot werd gesloten. De inwoners waren vanaf dat moment aangewezen op het Afvalstation Driebergen voor inlevering van hun KCA. Voormalig wethouder Frans Cremer wierp zich op dat moment als pleitbezorger van de service- en dienstverlening op zodat de inwoners van Maarn en Maarsbergen hun KCA alsnog op vertrouwde wijze aan kunnen bieden.

Om 9.06 uur was Hans van Leeuwen zaterdag de eerste die de voordelen van de chemokar ondervond. ,,Ik heb het KCA de afgelopen periode opgespaard. Door de herindeling zijn we al gedwongen om in Doorn naar het gemeentehuis te gaan voor het aanvragen van rijbewijzen etc. Door het plaatsen van een chemokar is nu tegemoet gekomen aan de bewoners om dit soort servicezaken in de eigen kern te behouden.”

Namens de ROVA, de organisatie die verantwoordelijk is voor de afvalinzameling, merkt medewerker Jan Midden op dat de chemokar lonend is. ,,De burgers kunnen naast lege batterijen ook oude verfresten, accu’s, terpentine, zuren, cosmetica en (spaar-)lampen inleveren evenals alle kleine huishoudelijke apparaten waar een stekker aanzit. Al snel wordt er gesteld: ,,Die ene batterij, moet ik die in komen leveren?” Maar als iedere Nederlander er zo over denkt dan gaat het wel om 16 miljoen batterijen die in het gewone afval terecht komen.”

Voor Jan van der Sluis uit Maarsbergen is de mogelijkheid om KCA apart aan te bieden een vereiste om inderdaad het afval gescheiden te houden. ,,Als ik voor het inleveren hiervan op het Afvalstation in Driebergen ben aangewezen, gaat de milieuwinst verloren. Ik ga niet speciaal voor het KCA zoveel extra kilometers rijden. Daarom vind ik het een goede zaak dat de voorwaarden nu voor de burgers zijn geschapen om het milieu als goede doel te steunen.”

Dat nog niet alle inwoners op de hoogte zijn van de aanwezigheid van de chemokar op de derde zaterdag van de maand, bewees Aart van Malenstein. Tijdens zijn duurloopje zag hij de chemokar staan. Even later kwam Van Malenstein, in zijn trainingspak, terug om afval aan te bieden.

ROVA-medewerker Jan Midden toonde zich aan het einde van de ochtend niet ontevreden over het aantal mensen (22) die klein chemisch afval hebben ingeleverd. ,,Op zich is het voor de inwoners van de kernen Maarn en Maarsbergen vertrouwd dat de chemokar dicht bij de oude gemeentewerkplaats staat. In andere gemeenten staan wij echter vaak in de buurt van winkelcentra waardoor de aanwezigheid van de chemokar beter opvalt. Inwoners combineren dan hun activiteiten. Ze leveren hun klein chemisch afval in als ze op pad zijn om boodschappen te doen.”

Heuvelrugnieuws van woensdag 25 januari 2006

Jachtlaan Driebergen: ijsbaan
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 9:50 uur    temperatuur: 1 °C

meer foto’s van deze straat

Kinderwerk Zeist-West zoekt vrijwilligers

ZEIST Het kinderwerk van welzijnsstichting Meander in Zeist organiseert al vele jaren activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Deze activiteiten kunnen niet plaatsvinden zonder de hulp, enthousiasme en inzet van vrijwilligers. Voor een aantal activiteiten zijn zij echter dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

De knutselclub: een activiteit voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Wij zoeken een enthousiaste, creatieve, zelfstandige man of vrouw die de knutselactiviteiten wil voorbereiden en uitvoeren op de maandagavond. Je bedenkt zelf de knutselactiviteiten en regelt hiervoor de benodigde materialen.

Speelblik: een zeecontainer gevuld met buitenspeelgoed, waar kinderen uit de buurt mee kunnen spelen.Wij zoeken een sociaal en enthousiast persoon die affiniteit met kinderen in de leeftijd van 4-12 heeft, stevig in zijn schoenen staat en duidelijk grenzen aan kinderen kan geven. De vrijwilliger leent speelgoed uit en neemt het weer in, houdt toezicht op de kinderen en zorgt ervoor dat de kinderen op een veilige en prettige manier vrij kunnen spelen. Het speelblik gaat vanaf maart / april weer elke woensdagmiddag open van 15.30 tot 17.00 uur. Je werkt samen met de kinderwerkster van Zeist-West.

Meidengroep: Een groep van ongeveer 10 meisjes in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar. Activiteiten die gedaan worden zijn; spelletjes, knutselen, sieraden maken, films kijken, koken etc.

Voor deze activiteit zijn ze op zoek naar een sociale en gezellige vrouwelijke vrijwilligster (vanaf 18 jaar) die samen met de kinderwerkster deze activiteit wil begeleiden.

Informatie bij Marijtje Mur, Kinderwerk Stichting Meander, telefoon: 030-6976722, e-mail: m.mur@meander-zeist.nl , bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag.

Met quad tegen boom

 
Foto Roderick Heek
DRIEBERGEN Dinsdagavond is op de Van Oosthuyselaan een bestuurder van een quad tegen een boom gereden. De 17-jarige bestuurder uit Driebergen liep hierdoor een gebroken been en arm op en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Reden voor de aanrijding volgens de bestuurder was een gebroken voorwiel. De politie heeft de quad in beslag genomen voor technisch onderzoek.


Heuvelrugnieuws van donderdag 26 januari 2006

Faunalaan 247 Driebergen: KLPD
foto: © Renk Knol
tijd: 10:55 uur    temperatuur: 1 °C

meer foto’s van deze straat

Robbert Waltmann kandidaat wethouder

HEUVELRUG  Weekblad De Kaap meldt dat de VVD-fractie vanavond in de raadsvergadering Robbert Waltmann (36) kandidaat stelt voor het wethouderschap Ruimtelijke Ordening. Hij is zeven jaar wethouder RO in Den Helder geweest.

Heuvelrugnieuws van vrijdag 27 januari 2006

De Sluis Driebergen: vrijdaagse kaaskraam van Van Barneveld
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.30 uur  temperatuur: -1 °C

meer foto’s van deze straat

Risenborghers bedankt

DRIEBERGEN  Tijdens de ledenvergadering van tennisvereniging Risenborgh zijn Martijn van Raaij en Ron Keuning bedankt voor hun activiteiten die ze binnen de tennisvereniging verricht hebben. Martijn heeft zich jaren ingezet als distributeur voor het clubblad en Ron heeft als TC-coordinator zijn steen(tje) bijgedragen. Na een korte toespraak van de voorzitter en de voorzitter van de PR werd hun een passend cadeau aangeboden.

Excursie naar Breda

DRIEBERGEN De stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu organiseert op woensdag 22 februari een excursie naar Breda. Op het programma staan o.a. een stadswandeling met een bezoek aan het kasteel Breda, het Begijnhof en de Grote Kerk. In de middag wordt de tentoonstelling “Wim Harzing, begeesterd kunstenaar” in het Breda’s museum bezocht. Vertrek om 9.00 uur vanaf het Kerkplein, aankomst aldaar om ongeveer 21.30 uur. De excursie kost Є65,- (donateurs Є61,-). In deze prijs is alles inbegrepen: de busreis, toegangsprijzen, lunch, diner, koffie en thee. Aanmelden bij mevrouw E. Görts, telefoon: 0343-515647

Heidestein in titelrace

HEUVELRUG  Het landgoed Heidestein is in de race om verkozen te worden tot ‘ mooiste plekje van Nederland’. Utrechts Landschap promotor Henk van Limpt is benoemd tot ambassadeur van dit gebied, dat meedoet in de door de NCRV opgezette wedstrijd. Van Limpt sleepte het landgoed Heidestein door de voorronde. Er zijn nu nog twee Utrechtse landschap plekken in de race: naast Heidestein is dat de Molenpolder in Tienhoven/ Westbroek. De competitie gaat nu verder via radio en televisie, waarbij de ambassadeurs hun plek moeten verdedigen. Het publiek kiest uiteindelijk op 13 mei wie de winnaar wordt van de 25.000 euro, die voor een project in dit gebied beschikbaar komt

Heuvelrugnieuws van zaterdag 28 januari 2006

Jachtlaan Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.20 uur  temperatuur: -4 °C

meer foto’s van deze straat

Brand aan Nijendal


Foto en tekst Roderick Heek
DRIEBERGEN  Aan de Nijendal in Driebergen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een voorraadschuur. De brand werd omstreeks kwart voor vier ontdekt. Bij aankomst van de brandweer werd het commando middelbrand gegeven. De eerste prioriteit was de naastgelegen panden te beschermen tegen de vlammen. Omdat er veel rookontwikkeling was werd de ademluchtcontainer uit Woudenberg uitgerukt. Zij konden ter plaatsen de ademluchttoestellen vullen.
In de voorraadschuur lagen auto-onderdelen van een autodealer. Wat de oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Heuvelrugnieuws van zondag 29 januari 2006

Waterhoen Driebergen: vijver vanaf Faunalaan
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.30 uur  temperatuur: -2 °C

meer foto’s van deze straat

Wijkbeheer met nieuwe auto’s op padfoto en tekst gemeente Heuvelrug
HEUVELRUG De medewerkers van wijkbeheer hebben sinds kort de beschikking over dienstauto’s. De eerste exemplaren zijn inmiddels afgeleverd. In totaal worden er zestien auto’s in de huisstijl van de gemeente Utrechtse Heuvelrug overgespoten en beletterd. Daanaast worden ook nog zes trekkers en veegmachines onder handen genomen.
Op het afvalstation in Driebergen werden vrijdag officieel de eerste auto’s gepresenteerd.
Op de foto v.l.n.r.: Herman Mocking (planner rayon-west), Arjan van Wijngaarden (teamleider rayon-west), Sjoerd Jongsma (Reklame Kraan Belettering en Decoratie) en Bert Schreuder (Autoschade Kraan Doorn).

Veel schaatsplezier


foto’s Anthon Keuchenius
LEERSUM  Dankzij de vorst van de afgelopen dagen en het schitterende winterweer wordt er volop geschaatst op de Leersumse Plassen (zie foto’s). Ook de ijsbanen in de regio trekken veel publiek.Gelukkig hadden wij ook schaatsplezier. Maar dat konden wij in Driebergen niet vinden. Driebergen heeft toch een prachtige schaatsbaan liggen in de weilanden tussen Jachtlaan en Rijsenburgselaan.
De ingang is moeilijk te vinden, maar voor oud-Driebergenaren wel bekend. Helaas, het toegangshek was en bleef gesloten. We zijn er dit weekend een paar keer gaan kijken.
Toch konden wij onze kinderen leren schaatsen op de ijsbaan van Odijk. Het was daar gezellig druk.
En zondagmiddag waagden we de gok om naar het Henschotermeer te gaan. Onbetrouwbaar ijs, stond er bij de toegang. Maar we hebben toch een poosje op een prachtig gladde ijsvloer kunnen schaatsen.
Al met al een gemiste kans voor de Driebergse ijsvereniging De Eendracht.
We hadden graag op eigen grond willen schaatsen.
Als bijlage ons schaatsplezier.

Dalto verliest in slotminuut

DRIEBERGEN  Een aantal weken geleden ging de thuiswedstrijd tegen Fortuna de geschiedenisboeken in als “de wedstrijd met de meeste doelpunten ooit in de Korfbal League”, afgelopen zaterdag waren de doelpunten duurder. De topschutters uit zowel de Delftse als de Driebergse ploeg gaven nadrukkelijk niet thuis en zo kon het gebeuren dat Mirjam Maltha in de slotminuut de winnende treffer voor Fortuna kon laten aantekenen. Een gelijkspel was meer op zijn plaats geweest, helaas ging die vlieger niet op en bleven de punten in Delft.

In de eerste helft had Dalto/ Human Network het beste van het spel, maar kon het niet ver genoeg uitlopen. Bij rust was het 9-9 en waren voornamelijk het duel tussen Sietske van de Sande en Jennifer Tromp aan de ene kant en het duel tussen Bob de Jong en Marrien Ekelmans aan de andere kant mooi om te zien. Tromp hield Van de Sande netjes op drie doelpunten, Ekelmans en De Jong werden beiden topscorer van hun ploeg met zes doelpunten.

En dan was daar nog een duel: die van Riko Kruit met scheidsrechter Luttik. Kruit liet duidelijk merken het regelmatig niet eens te zijn met de beslissingen van de man in het zwart en zijn compaan aan de zijlijn. Behalve een hoop frustratie en een terechte gele kaart leverde de gele kaart niets op.

Halverwege de tweede helft leek Dalto/ Human Network te knakken, maar het verdient een compliment hoe de ploeg aan wist te klampen. Adriaan van Dijk maakte in deze periode een aantal belangrijke doelpunten waarvan één in de zoemer van de tijdklok. Bij 19-17 in het voordeel van Fortuna schoot Hannarixt de Vries haar ploeg weer langszij met twee schitterende acties: de eerste leverde een strafworp op en vervolgens schoot zij in de daar op volgende aanval zelf van afstand de gelijkmaker binnen.

De laatste minuten waren tumultueus. Kansen over en weer en veel spanning. Het publiek wachtte op het inbrengen van schutter Jorrit Bergsma, maar het wachten werd niet beloond. Trainer Ben Verbree gokte er op dat Bob de Jong in de beslissende fase nog één keer raak zou schieten. De kansen waren er, maar steeds draaide de bal net uit de korf. En zoals het dan altijd gaat in de sport viel het doelpunt juist aan de andere kant. International Mirjam Maltha schoot van erg ver raak.

In de resterende 35 seconden kon Bob de Jong nog drie keer aanleggen voor de gelijkmaker, maar de bal wilde er jammer genoeg niet meer in. Het laatste schot was voor Ilona van den Berg waarna scheidsrechter Luttik een einde maakte aan de voor het publiek leuke wedstrijd.

Met deze overwinning nestelt Fortuna zich vaster op de derde plaats in de competitie. Dalto/ Human Network staat nog steeds stevig op de vierde plaats omdat de concurrentie ook punten heeft laten liggen. De kruisfinales in Groningen komen zodoende steeds dichterbij.

Volgende week is het interlandweekeinde met op zondag de wedstrijd NEDERLAND-BELGIE in het Driebergse Health Centre Hoenderdaal. Voor Nederland zijn van Dalto/ Human Network Linda Stolk en Riko Kruit geselecteerd. Ook bij de junioren is een Dalto speelster geslecteerd: Rosemarie Roozenbeek. De junioren interland is om 13.00 uur en de senioren interland start om 15.00 uur.

Doelpunten Dalto/Human Network:
Bob de Jong 6, Hannarixt de Vries 3, Riko Kruit 3, Arjen Blankenstein 2, Adriaan van Dijk 2, Sietske van de Sande 2, Ilona van den Berg 1.

Doelpunten Fortuna/Tempus:
Marrien Ekelmans 6, Barry Schep 5, Arjan Theil 4, Mirjam Maltha 3, Marcel Segaar 1, Jennifer Tromp 1.

Muurschildering Kameleon bedreigt

DOORN  Onaangenaam verrast was Wilma Hielema van GroenLinks toen ze zag hoe Doorn het landelijke Jeugdjournaal haalde. Een kleurige muurschildering op het schuurtje van basisschool de Kameleon die weg moet om dat buurtbewoners hem niet mooi vinden.

Vol ongeloof stelde de fractie van GroenLinks hierover vragen aan het nieuwe college. Het college van B&W buigt zich nu over de kwestie, zoekt precies uit wat er besloten en afgesproken is en komt er op terug.
Maar inmiddels heeft Hielema zelf ook duidelijkheid verkregen. De kwestie loopt al vanaf de zomer. Ouders hebben het schoolplein opgeknapt en een kleurige kameleon op de berging geschilderd. Vier buurtbewoners, die vanuit hun keuken op enige afstand de schildering kunnen zien, hebben geklaagd bij (toen nog) de gemeente Doorn. Ze vinden het beest lelijk en de kleuren te fel. De welstandscommissie heeft gezegd dat de uitstraling van de schildering inderdaad als “ernstig bezwaarlijk” kan worden ervaren. Daarop heeft het toenmalige college van B&W de school gesommeerd de schuur in een neutrale tint over te verven.

De school heeft haar excuses gemaakt voor het feit dat ze niet vooraf in overleg is getreden met de buurt. Maar de schuur was eerst geel en dat vonden de buren ook foeilelijk. De school schatte in dat dit een hele verbetering was, maar over smaak valt niet te twisten.
Er heeft een

gesprek plaatsgevonden tussen de school, de buren en de gemeente. De school heeft aangeboden de schildering met een coniferenhaag aan het oog te onttrekken. Niets hielp. Vier buurtbewoners vinden het ding lelijk en dus moet de schuur worden overgeschilderd.

Dat de klagende buren alleen op het schuurtje kijken als ze in de keuken zijn lijkt niet relevant. Dat ouders zich hiervoor hebben ingezet en honderden kinderen er elke dag veel plezier aan beleven telt blijkbaar evenmin. Hielema vraagt zich af: “wie is hier nu kinderachtig”?
Voor de fractie van GroenLinks is deze hele kwestie onbegrijpelijk. Vrolijkheid en kleuren horen bij kinderen en zijn dus zeer passend op het plein van een basisschool. Ouders hebben met elkaar hard gewerkt om het schoolplein op te knappen. Iedereen is erg tevreden met het resultaat, op vier buurt

bewoners na. Kan het echt zo zijn dat deze mensen, die door niemand gedwongen zijn naast een school te gaan wonen, het werk van de ouders en het plezier van honderden kinderen vergallen? Is dit echt de manier waarop mensen in Doorn met elkaar om willen gaan? Wat GroenLinks betreft niet!
GroenLinks wacht het officiële antwoord van het college af maar heeft in de raad van afgelopen dinsdag, gesteund door de SP, alvast haar visie op deze absurde situatie gegeven.


Ook al zal de muurschildering uiteindelijk verwijderd moeten worden, de aandacht op het jeugdjournaal en jullie verontwaardiging en aktie hierop zal het beter verteerbaar maken lijkt me. 
De grote verliezers blijven hoe dan ook deze klagende overburen die zich vermoed ik nooit gerealiseerd hebben wat het inhoudt tegenover een basisschool te wonen en hun grief hierover zo flauw uitten.  
Daarbij zullen ze door zo’n 300 paar ouders en kinderen wel met de nek aangekeken worden.  
Veel succes! En hartelijk dank voor alle moeite. 
Vriendelijke groeten, Guus Bodewes, 31-1-2006

Geachte mevrouw/heer,
Ben blij dat nu eindelijk ook vanuit de politieke partijen er een reactie is gekomen op de muurschildering.
De kinderen (ook mijn) genieten iedere dag van de vrolijke opbergruimte. En is het nu echt zo lelijk om tegenaan te kijken? Volgens mij heeft een van de buurtbewoners zelf ook 1 kind (alleen gaat deze naar een andere school). Dat je dan zelf zo kortzichtig kunt zijn….
Ik hoop dat de nieuwe publiciteit aanleiding is om de beslissing te herzien. 
Mvg, een verontruste ouder, 2-2-2006

Gelukkig, mevr. Hielema ziet ook hoe belachelijk het is om van de openbare basisschool ‘de Kameleon’ te verlangen dat het speelgoedschuurtje op het kleuterplein met daarop een kleurige schildering overgeschilderd wordt. De kinderen zijn ontdaan en de kleuters ook verdrietig over zoveel onbegrip van de betreffende omwonenden. Dolblij zijn ze met hun speelplek op het verder toch saaie plein. 
Kinderen hebben een uitdagende omgeving nodig om zich via spelen te ontwikkelen en om zo op te groeien tot de prettige mensen die wij als volwassenen een aanwinst voor de maatschappij vinden. Een (basis)school is verplicht deze omgeving voor hen te creëren. De bewoners die nu zo fel ageren tegen de schilderingen op het schuurtje zouden hier eens bij stil moeten staan. Laat deze kinderen genieten van hun speelplek in het besef dat spelen belangrijk is. Blijft u bij uw standpunt komt u dan op school aan de leerlingen vertellen wat uw bezwaren, ook tegen de voorgestelde groenstrook om de schildering aan uw zicht te onttrekken, zijn. Voor mij en mijn kinderen is dat niet duidelijk. 
Ik hoop d at mevr. Hielema ‘voet aan de grond krijgt’ bij de gemeente en ons via de politiek kan behoeden voor een saai schuurtje en mede daardoor een saaie omgeving voor de kinderen op het kleuterplein van ‘de Kameleon’.
Monique van Brandwijk, 2-2-2006, Doorn
Zoals het bericht al laat blijken is dit een hachelijke zaak. Maar zoals het vaker lijkt te gaan in Doorn, is het niet makkelijk om voor kinderen iets nieuws en moois te creeren. Als ouder van een kind op deze school ben ik dan ook blij dat er nu zo veel media aandacht aan dit onderwerp wordt geschonken.
Misschien willen de klagende omwonenden, terwijl zij hun nek verrekken om een blik op het schuurtje te werpen, ook even aangeven wat de hoofdkleur van de schildering is? Als ze dit dan ook even bij het college, dat uiteindelijk ook ooit toestemming gaf voor een roze woning op de Kortenburglaan, huizenhoge reclameborden op de Parklaan en Vossenweg, en niet te vergeten het “prachtige” nieuwe cultuurhuis, willen neerleggen….Dan kunnen wij als belanghebbenden zeggen dat over smaak nog wel degelijk valt te twisten.
Tevens is het treurig dat de inzet van zoveel ouders zomaar teniet wordt gedaan. Je vraagt je af wie er het grootste belang heeft bij het al dan niet blijven bestaan van de schildering. De kinderen die er met plezier naar kijken ? Of de klagende partij, die de hele dag in de keuken moesten doorbrengen om toch maar enige recht van spreken te behalen?
Misschien moeten we de kinderen van de Kameleon ook vragen om tijdens het buitenspelen geen lawaai meer te maken, anders wordt straks het hele schoolplein nog opgedoekt…..en mag deze of gene projectontwikkelaar er “mooie” hoogbouw voor in de plaats zetten……… 
Ik wens mw. Hielema veel succes met het afhandelen van deze zaak. Maar in mijn ogen kunnen alle betrokkenen nu al een duidelijk antwoord geven op de vraag wie hier nou kinderachtig bezig is. 
Twanny Pot, ouder van kind op de Kameleon, 2-2-2006
Naar mijn mening is de hele situatie zo absurd, dat ik mij niet alleen afvraag hoe het mogelijk is dat je hierover gaat klagen (get a life, zou ik zeggen), maar vooral heb ik grote vraagtekens bij de besluitvorming bij de gemeente. H oe kan een dergelijke klacht door de gemeente gegrond worden verklaard. Je zou bijna vermoeden dat er bijzondere banden zijn tussen (één van) de klagers en een gemeenteambtenaar en/of lid/adviseur van de welstandscommissie. De gang van zaken lijkt anders moeilijk verklaarbaar. Ik hoop niet dat we hier te maken hebben met een klein-Italië op de Heuvelrug. Ik kan mij echter niet voorstellen dat een dergelijke klacht door enig redelijk denkend mens wordt gehonoreerd.
Ik hoop dat het initiatief van GroenLinks leidt tot duidelijkheid in deze kwestie en een bevredigende oplossing.
Christiaan Imhof, 2-2-2006
Kunnen de ouders en leerlingen niet iets leuks doen wat echt bij een Kameleon past: iedere maand een nieuwe kleur. Dat geeft afwisseling, en steeds weer een verrassing voor de overburen.
Henk Jan Derksen, Driebergen, 4-2-2006
Beste Meneer/Mevrouw,
Mensen die tegenover de Kameleon wonen vinden de "overlast" die dit met zicht meebrengt niet leuk en zullen alles maar dan ook
alles aangrijpen om tegen te ageren.
Deze keer gaat het over de schilderingen op het huisje. Hoe de beschilderingen op het huisje er ook uit zien (is subjectief)de
overburen zullen er nooit tevreden mee zijn. Hun probleem reikt namelijk veel verder dan dit huisje. Maar goed, mocht er beslist worden
dat het huisje weer wit moet worden, wat ik niet hoop, dan kan je op het moment wachten waarop een paar fanatiekelingen met grafetie-spuitbussen
langs komen. Het resultaat daarvan zal de bewoners veel meer storen dan deze prachtige beschilderingen.
Met vriendelijke groet, Lianne de Klerk, 5-2-2006

Ik ben het volkomen met Groen Links eens. Misschien is de keukenkant van het betreffende huis ook wel erg lelijk, het is een kwestie van smaak. 
Ik vraag me af of de bewoners zich wel realiseren dat ze te kijk staan voor de hele (nu grote!) gemeente. Zitten ze de hele dag voor het keukenraam? Ze moesten zich schamen!
Albert Wessels, 5-2-2002

Wat me telkens weer opvalt in ons dorp en nu dus ook in onze gemeente is de enorme discrepantie tussen enerzijds het geluk in deze streek te mogen wonen, in het groen, vreedzaam, rustig, welvarend en een geweldige intolerantie tegen dingen die even niet gaan zoals gewenst.  De intolerante klagers hebben geen enkel moreel recht op het inwilligen van hun verlangens. Een gemeentebestuur dient dat gedrag te negeren. (Dus zelfs niet die belachelijke welstandscommissie aan het werk te zetten) Mijn inziens is de beste tactiek negeren en négeren.
Tijn Everse, 5-2-2006


Heuvelrugnieuws van maandag 30 januari 2006


Van Wassenaerstraat Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10:45 uur    temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

Estafetteploeg zwemsters De Zwoer vierde van NederlandDRIEBERGEN  Tijdens de Nederlandse Junioren Kampioenschappen korte baan zwemmen in Dordrecht zijn Suzanne Lange, Sigrid Dogger, Rieneke Jager en Rianne Weijburg vierde van Nederland geworden op de 4 x 100 meter vrije slag voor junioren 2 en jonger. Suzanne tikte op de eerste 100 meter als eerste aan in een persoonlijk record van 1.04.06. Sigrid wist de voorsprong vast te houden. Rieneke was de derde zwemster voor de Zwoer. Ondanks het feit dat zij haar persoonlijke beste tijd met 2 seconden wist te verscherpen kwamen de zwemsters van OZ&PC en Hoogeveen voorbij. Rianne wist ook haar tijd te verbeteren maar kon de afstand op de andere twee ploegen niet meer inhalen. Integendeel, ook de ploeg uit Sittard-Geleen wist met een snelle slotzwemster nog voorbij te komen zodat De Zwoer als vierde eindigde in een schitterende 4.20.97, een verbetering van hun starttijd met ruim vier seconden. Trainer Steven Hulst had vooraf niet gedacht dat een vierde plaats haalbaar zou zijn, maar vond het na de race jammer dat zijn meiden net iets te kort kwamen voor een medaille. Maar met deze tijd hebben ze zich wel weer geplaatst voor de Nederlandse Junioren Kampioenschappen lange baan in juni 2006. De vierde plaats van deze dames is zeer goed te noemen omdat het niveau van deze kampioenschappen dit jaar erg hoog lag, getuige de vele kampioenschapsrecords die zijn gezwommen.

Rieneke Jager en Suzanne Lange kwamen ook nog op individuele afstanden uit. Rieneke, schoolslagspecialiste, wist zaterdag de vierde plaats te behalen op de 200 meter schoolslag (3.00.85) en deed dat zondag dunnetjes over door wederom vierde te worden op de 100 meter schoolslag in 1.23.19.

Suzanne kwam vrijdag uit op de 50 meter vrije slag. Ze stond 15de geplaatst maar wist zich tot een 10de plaats op te werken en verbeterde haar tijd met bijna een halve seconde tot 28.98. Op zondag zwom zij de 100 meter vrije slag. Ze tikte in haar serie als tweede aan in 1.04.29 en behaalde daarmee een dertiende plaats.

Beiden hebben zich met hun tijden alweer geplaatst voor het NJK lange baan in juni. Suzanne kan met haar tijd van de 50 meter vrije slag tevens deelnemen aan de Nederlandse Kampioenschappen Sprint 2006 in Roosendaal.
Op de foto de vier zwemsters met hun trainer, Steven Hulst. Van links naar rechts: Sigrid Dogger, Rieneke Jager, Suzanne Lange en Rianne Weijburg.

Spelletjesochtend Dalto/Human NetworkDRIEBERGEN Zaterdagochtend uman Hu 28 januari, sporthal Hoenderdaal Driebergen. Ca. 45 scholieren uit de groepen 2 en 3 van diverse basisscholen in Driebergen zijn verschenen om mee te doen aan de spelletjesochtend van korfbalvereniging Dalto/Human Network.
Onder leiding van 8 begeleiders leggen ze in groepjes 9 spelletjes af. De vorm van de spelletjes heeft vooral te maken met korfbal. Als beloning voor hun inzet krijgt iedereen na afloop een diploma mee.
Gelet op de leuke reacties van de kinderen en de ouders zullen velen ook de komende weken zeker nog een paar keer verschijnen op de door Dalto/Human Network  elke zaterdag  (9.30 uur – 10.30 uur) georganiseerde “trainingen” voor welpen in sporthal Hoenderdaal.
Was u of uw kind zaterdag jl. verhinderd.? Geen probleem, kom gerust de komende zaterdagochtenden in Driebergen kijken en laat uw kind zelf meedoen. Wilt u iets meer specifieks weten over deze “korfbaltraining” voor welpen, neem dan contact op met Carolien van der Broek (tel 0343-510450).

Team Heren2 Manger Cats squashkampioen

DRIEBERGEN Afgelopen vrijdagavond was het eindelijk weer zover. Het tweede team van squashvereniging Manger Cats werd kampioen. Het was al weer een aantal jaren geleden dat dit door een team was gepresteerd dus de vreugde bij de gezellige vereniging was daardoor extra groot.

Het team dat bestaat uit de spelers Ronny van Schaik, Jan Dogger, Rob van Stigt, Roald Bomhof en Edgar Verhoef, was dit jaar ongenaakbaar. Nadat men vorig jaar nog net tweede was geworden, was het dit jaar wel raak. Alle tot nu toe gespeelde wedstrijden werden met 5-0 gewonnen (elke speler won dus zijn individuele wedstrijd). Hierdoor is 3 ronden voor het einde van de competitie al een zodanige voorsprong opgebouwd dat het kampioenschap ze niet meer kan ontgaan. Promotie naar de promotieklasse, 1 klasse onder het landelijk niveau, is verdiend.

In de eerste wedstrijd liet Rob van Stigt er geen gras over groeien. In een degelijke wedstrijd werd de tegenstander met 3-0 opzij gezet. Hierna moest Jan Dogger de baan op. Ook hij wist wel raad met zijn tegenstander, 3-0. Als derde moest Ronny van Schaik aantreden, winst betekende dat het kampioenschap zeker was. De eerste game was de spanning te zien in het spel van Ron, waardoor deze game net verloren ging. In de rest van de wedstrijd zette hij dit meer dan recht, 3-1 voor Ron. De laatste wedstrijd ging om des keizers baard. Edgar wilde echter overduidelijk laten zien dat hij niet voor niets in het kampioensteam is opgenomen: 3-0. Hierna werd het kampioenschap tot in de late uurtjes gevierd.

Oranje Fonds stuurt peuters van het AZC naar Boer LeoLEERSUM  Een recente gift van het Oranje Fonds aan Vereniging Kinderverblijf Leersum, waaronder de twee peuterspeelzalen in het dorp vallen, laat een aantal langgekoesterde wensen van leidsters en bestuur in vervulling gaan. Zo zullen de geschonken €4.550,- besteed worden aan verschillende speelmiddelen en een uitje van de kinderen van het asielzoekerscentrum naar de plaatselijke speel- en kinderboerderij. Voor dit soort zaken ontbreekt het de peuterspeelzalen normaliter aan middelen.

Peuterspeelzaal de Speeldoos is sinds jaar en dag gevestigd in Leersum. Ouders maken veel gebruik van de mogelijkheid om hun kinderen, vanaf 2 ½ jaar oud, ervaring op te laten doen met spelen en leren in een groep leeftijdsgenoten. Sinds 2002 is ook op het Asielzoekerscentrum een speelzaal geopend ten behoeve van de kinderen van de bewoners, dit dankzij de nauwe samenwerking met gemeente en het project voor vroege voorschoolse educatie (VVE).

De peuterspeelzaal in Leersum biedt ruimte aan 70 kinderen uit Leersum en omgeving die ieder 2 of 3 dagdelen per week komen spelen. Er wordt aandacht geschonken aan de ontwikkeling van kinderen aan de hand van steeds wisselende thema’s. Zo’n thema, bijvoorbeeld de winter of Pasen, wordt door middel van verhaaltjes, knutselwerkjes, liedjes gedurende enkele weken met de kinderen behandeld. Naast het thematische werk is natuurlijk volop ruimte voor vrij spelen waarbij met behulp van verschillende speelmiddelen de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd wordt. Nu de speelzaal bijna 35 jaar bestaat waren verschillende grote speelmiddelen aan vervanging toe. Binnenkort zullen de kinderen dankzij de subsidie van het Oranje Fonds onder andere kunnen genieten van enkele nieuwe auto’s en tractoren om buiten mee te spelen en zullen de materialen voor peutergymnastiek flink worden uitgebreid.

Daarnaast ondersteunt het Oranje Fonds een uitje voor de peuterspeelzaal op het Asielzoekerscentrum naar de plaatselijke speel- en kinderboerderij van boer Leo. Bestuurslid Melanie de Vroe: “Vooral voor de kinderen van het AZC is dit heel bijzonder, niet alleen het ritje naar de boerderij met de huifkar, maar ook de ontmoeting met de voor ons zo simpele koe is voor hen een enorme ervaring.”

Het Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar keert het ongeveer €15 miljoen uit aan organisaties en projecten in Nederland en op de Nederlandse Antillen en Aruba. Hierdoor bevordert het Oranje Fonds sociale cohesie, participatie, integratie en sociale veiligheid en vermindert het sociale uitsluiting. Ronald Van der Giessen, directeur: “Het Oranje Fonds wil graag op een duurzame manier de sociale kant van de samenleving stimuleren. Onze bijdrage aan dit bijzondere project is daarvan een uitwerking. We verwachten dat, mede door onze steun, dit project succesvol zal zijn en de lokale samenleving leefbaarder maakt.”

Tweede DriebergenLOOP 2006

DRIEBERGEN  Na de succesvolle start in 2005 van de geheel vernieuwde DriebergenLOOP zal op zaterdag 4 maart 2006 deze (volgens reacties van vele deelnemers) gezellige en goed georganiseerde loop opnieuw worden gehouden.
Evenals vorig jaar kunt U zich inschrijven (voor 20 februari) voor de redelijke pittige 15 km, 10 km en 6 km prestatieloop. Voor de jeugd tot en met 12 jaar zal een 3 km jeugdloop worden georganiseerd met een scholencompetitie. Voor de sportieve wandelaar is een 10 km wandelparcours uitgezet. Het parcours is uitgezet in de schitterende bossen van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De start en finish van dit alles vindt plaats bij Recreatiecentrum RCN Het Grote Bos, Driebergen.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 31 januari 2006

De Wetstein Pfisterlaan Driebergen vanaf Abcoudelaan
foto: © Renk Knol
tijd: 11:15 uur    temperatuur: 2 °C

meer foto’s van deze straat

Verlenging sponsercontract Peugeot Van der Mispel Blue Arrows

DRIEBERGEN  Afgelopen zondag speelden beide eerste basketbalteams thuis in Hoenderdaal. Tussen die beide wedstrijden door heeft hoofdsponsor Peugeot van der Mispel aan het heren- en damesteam van Blue Arrows medegedeeld het sponsorcontract opnieuw 3 jaar te verlengen. Een fantastisch bericht in een tijd waarin de sportieve prestaties van beide eerste teams wat achterblijven bij hetgeen we van ze gewend zijn.

Zo speelden de heren thuis tegen Cracker Jacks 2 uit Amersfoort. In deze wijdstrijd misten de heren van Blue Arrows nét dat stukje extra om wedstrijdpunten binnen te halen. In een sportieve en redelijke fysieke wedstrijd werd er verloren. Met 60 tegen 77 als eindstand was de analyse snel gemaakt. Individueel is er ruim voldoende basketbalkwaliteit aanwezig om goed in deze competitie mee te kunnen spelen. Het team mist echter de nodige structuur in het veld. Dit seizoen heeft het geen vaste trainer/coach en heeft door die vacature moeite om die structuur aan te brengen en het bekende spelniveau vast te houden.

Na de wedstrijd van de heren en het positieve bericht dat Peugeot van der Mispel het sponsorcontract had verlengd speelden de dames van Blue Arrows thuis tegen de Waterdragers uit Nieuwekerk a/d IJssel. Een voor het Driebergse team onbekende tegenstander. Vol goede moed begonnen de dames aan deze eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Het eerste kwart werd afgesloten met 10-14. Door de zwakkere verdediging in het tweede kwart en het niet voldoende verzilveren van kansen in de aanval werd de achterstand geleidelijk groter. De ruststand was 17-29. Ook in de laatste twee kwarten kwamen de dames van Blue Arrows onvoldoende in hun spel. De Waterdragers namen de wedstrijdpunten mee naar huis bij de eindstand van 39-51.

De eerstvolgende thuiswedstrijd in Hoenderdaal van het herenteam is zaterdag 18 februari om 15:15. De dames spelen al een week eerder hun eerstvolgende thuiswedstrijd; zondag 12 februari om 13:15.

Muurschildering voor de ZonheuvelDRIEBERGEN Tijdens de Speelweek van 2005 heeft een groep kinderen o.l.v. beeldend kunstenares Verena op ten Noort een muurschildering ontworpen voor Chr. basisschool de Zonheuvel. Dit initiatief komt voort uit het samenwerkingsverband tussen de Stichting Jeugdrekreatie, de organisator van de Driebergse Speelweek, en de Stichting Welzijn Driebergen.

Op donderdagmiddag 26 januari hebben de kinderen een aanvang gemaakt met de uitwerking van het project. Donderdagmiddag 2 februari en donderdagmiddag 9 februari zullen de kinderen die mede het kunstwerk hebben helpen opzetten, aangevuld door kinderen uit groep 7 en 8 van de Zonheuvel het concept verder realiseren. Dit doen zij op grote houten platen. Dit gebeurt op de SWD in Driebergen van 15.15 uur tot 17.00 uur.

De muurschildering meet 2,5 m bij + 7 m en geeft een fantasievol beeld van het thema van de laatste Speelweek ‘Er was eens…’ in Driebergen.

Dit project wordt ondersteund door het Driebergs bedrijfsleven. De firma Oudt Hollandse Vervenmakerij heeft de benodigde verf gedoneerd en bouwbedrijf Marchal draagt zorg voor bevestiging van het enorme kunstwerk op de muur van de Zonheuvel. Ook diverse ouders hebben geholpen om dit project te laten slagen.

Op woensdag 8 maart om 12.30 uur zal de muurschildering officieel onthuld worden door de kunstenaars zelf.

Provincie gaat tot 2007 door met veldtoezicht op de Heuvelrug

HEUVELRUG  De pilot intensivering veldtoezicht in het zuidelijk deel van de Heuvelrug wordt verlengd tot 1 januari 2007. Op de Heuvelrug zijn nu twee veldtoezichthouders aan het werk om de openbare orde en veiligheid te handhaven. Zij voorkomen overlast en verloedering van het buitengebied. Voor optimale afstemming zijn zij bij de politie ondergebracht. De pilot liep tot april 2006. In een motie van Provinciale Staten is verzocht dit project voort te zetten na april. Gedeputeerde staten geeft nu gehoor aan dit verzoek en wendt € 57.500 aan om dit te doen. Het is de bedoeling dat de gemeente Heuvelrug vanaf 2007 deze taak gaat overnemen. Commissaris van de Koningin Staal zal het bestuurlijk overleg hiervoor initiëren. Bovendien onderzoekt hij of er bijvoorbeeld ook in het noordelijk deel van de Heuvelrug belangstelling is voor dit project.

Uitbreiding balie in gemeentewinkel Doorn

DOORN  Medewerkers van een bouw- en aannemingsbedrijf zijn vanaf vandaag druk in de weer in de gemeentewinkel in Doorn. Bij het Bureau Burgerzaken wordt een extra balie gemaakt. De verwachting is dat deze balie maandag 6 februari voor het publiek in gebruik wordt genomen.
De uitbreiding van het Bureau Burgerzaken met een extra balie is een van de maatregelen om de dienstverlening in de gemeentewinkel te bevorderen. Zoals bekend zijn de openingstijden inmiddels al verruimd en wordt de personele bezetting op woensdagavond uitgebreid.

WOZ-waarde jaarlijks vastgesteld

DEN HAAG Vanaf 1 januari 2007 gaan gemeenten de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) jaarlijks vaststellen. Nu gebeurt dit elke vier jaar. De wet die dit regelt, is al aangenomen in 2004, maar moest nog in werking treden. Het kabinet heeft dit in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten besloten.
In het huidige systeem wordt de waarde van woningen of bedrijven elke vier jaar vastgesteld. Het jaarlijks vaststellen van de WOZ-waarde heeft volgens het kabinet voordelen:

 • burgers worden niet meer geconfronteerd met forse veranderingen in de waardeontwikkeling van hun woning of bedrijf;
 • waardewijzigingen van een jaar zijn overzichtelijker en beter te controleren;
 • de WOZ-waarde wordt actueler en is naar verwachting daardoor voor meer doeleinden bruikbaar, zoals hypotheekverstrekking, huurbeleid en successie- en schenkingsrechten. 
De datum waarop de waarde wordt vastgesteld, ligt nog wel twee jaar voor het kalenderjaar waarvoor die waarde wordt gebruikt. In 2007 wordt dus de waarde per 1 januari 2005 gebruikt. Het kabinet is van plan die periode in te korten naar een jaar. Deze bepaling staat al in de wet, maar is nog niet in werking getreden.

Heuvelrugnieuws van donderdag 5 januari 2006

Hoofdstraat 194-198 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12:30 uur    temperatuur: 3 °C

meer foto’s van deze straat