Heuvelrugnieuws van zaterdag 1 januari 2005

Groenhoek Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 12.30 uur  temperatuur: 8 °C

meer foto’s van deze straat

Inzamelen kerstbomen in Driebergen

20050101 DRIEBERGEN  Op vrijdag 7 januari kunnen inwoners van Driebergen hun kerstboom samen met het overige huisvuil aan de straat zetten. Met een speciale huisvuilwagen worden de kerstbomen apart ingezameld; daarbij kan ook snoeiafval aangeboden worden.

Kerstbomen aanbieden zonder pot
De ingezamelde kerstbomen worden gecomposteerd. Hierbij moet vervuiling zo veel mogelijk worden voorkomen. De kerstbomen moeten daarom worden ontdaan van alle versierselen en worden aangeboden zonder (plastic) pot!
De inzameling van de bomen staat los van de reguliere inzamelingsroute. Houdt u er rekening mee dat de inzamelaar vanaf 8.00 uur in uw straat kan inzamelen.

Snoeiafval
Gelijktijdig met het inzamelen van de kerstbomen wordt ook snoeiafval ingezameld. Beide componenten worden met dezelfde huisvuilwagen opgehaald en gecomposteerd. Denkt u bij het buiten zetten van het snoeiafval aan het volgende?

  • Snoeiafval moet goed samengebonden worden aangeboden
  • Het tuinafval mag per pakket niet meer wegen dan 15 kilo en het pakket mag niet langer zijn dan 1,75 meter
  • Er mogen niet meer dan 5 pakketten worden aangeboden
  • Snoeiafval mag niet in dozen of zakken worden aangeboden.

Heuvelrugnieuws van zondag 2 januari 2005

Appelgaard Driebergen: vanaf Nassaulaan
foto: © Renk Knol
tijd: 9.30 uur  temperatuur: 6 °C

meer foto’s van deze straat

‘Bij nood…breek glas’

DRIEBERGEN  Van 10 januari 2005 tot 25 februari exposeert Chris den Engelsman schilderijen, tekeningen en grafiek in gebouw De Vijver, Vijverlaan 10 te Driebergen. De exposant is docent beeldende vorming bij de Stichting Welzijn Driebergen.

Het geëxposeerde werk is ontstaan in de periode 2002-2004. In dit werk staat de het onderzoek naar kleur en vorm centraal. De blik dient telkens een paar graden te kantelen om zo een andere kijk op onze omgeving te bewerkstellingen. In de schilderijen ligt de nadruk vooral op het kleurgebruik. In de tekeningen en de grafiek wordt de aandacht getrokken door het spelen met de vorm.
De expositie is vanaf 10 januari overdag en ’s avonds gratis te bekijken.

Heuvelrugnieuws van maandag 3 januari 2005


Oosterstraat Driebergen: vanaf Oosterlaan
foto: © Renk Knol
tijd: 10.30 uur  temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

Wrevel tussen taxibedrijven over vaste ritprijzen vanaf station Driebergen

DRIEBERGEN  Een taxioorlog is het zeker niet, maar op zijn minst is er sprake van wrevel tussen de taxiondernemingen bij het station Driebergen/Zeist. Dat leidde eerder al tot een handgemeen tussen chauffeurs. Nog altijd zijn de gemoederen niet bedaard.
Utrechts Nieuwsblad 3-1-2005

Ook in Maarn 1 euro per inwoner

MAARN Het college van b&w van Maarn gaat de gemeenteraad voorstellen € 1,- per inwoner over te maken voor hulp aan de slachtoffers van de zeebeving in Azië. Als de gemeenteraad instemt wordt er een bedrag van € 5900,- gestort.
Initiatiefnemer gemeentebestuur van Hoorn heeft alle gemeenten opgeroepen tot deze actie. Als alle gemeenten aan de actie meedoen dragen de gezamenlijke Nederlandse gemeenten ruim € 16 miljoen bij. De Maarnse brandweer onderneemt ook actie: tijdens de traditionele kerstboomverbranding doneert de brandweer voor elke ingeleverde boom € 1,-. Ook hangt er op de verbrandingslocatie een pot waar inwoners hun bijdrage kunnen geven. De kerstboomverbranding vindt plaats op 6 januari om 19.15 uur op de Koeheuvels in Maarn.

Samen een schilderij maken

DRIEBERGEN  Vandaag 3 januari is het kunstwerk getiteld ‘De geheime tuin’ onthuld. In opdracht van het bestuur van de :’Stichting belangenbehartiging bewoners Tepeklooster’ schilderde kunstenares Hetty Wouda samen met de bewoners in groepjes van vier het schilderij.
Geïnspireerd door een met historie doorspekt verhaal gingen zij aan de slag met hun geheime tuin. Het resultaat is goed geslaagd en hangt op een prominente plek in de gang.

Het verhaal bij het schilderij
“Eens leefden er in het klooster op de Rijsenburgselaan veel zusters, zij noemden zich de zusters Ursulinnen. Deze vrouwen wilden goed werk doen ook in het buitenland.
Zij woonden bij elkaar in het klooster,in eenvoud en gebed . Zij zorgden voor onderwijs ook in verre landen zoals Indonesië.
Maar er kwamen geen nieuwe jonge mensen meer bij, die in een klooster willen leven om goed werk te doen.
Jonge mensen van nu kiezen voor werken bij de Verenigde Naties om goed werk te doen.
Het huis, hun klooster, kwam leeg te staan.
Veel mensen kwamen langs en zeiden: ‘Wij maken er iets moois van’.
Maar de zusters wilden iets speciaals doen met het huis.
Zij zochten lieve en bijzondere mensen . Die niet zo makkelijk aan een huis komen.
En ook voor de tuin zochten zij iets wat de tuin goed zou doen.
De zusters moet je weten hielden veel van de natuur.
Zij hadden een prachtige tuin.
Voor iedere plant was ruimte , zodat hij kon groeien en bloeien.
Maar de zusters werden ouder en konden de tuin niet meer onderhouden.
Het werd er nog stiller.
En toen kwamen de dieren.
Zij konden hier ongestoord leven, want om de tuin stond een grote muur.
Weet je hoeveel dieren er kwamen?
Wel 14 soorten zoogdieren.
En 34 soorten broedvogels.
Weet je hoeveel soorten planten er in de tuin stonden?
Een bioloog heeft ze geteld.
In de tuin groeiden 243 plantensoorten zomaar door elkaar en naast elkaar.‘En nu’, vragen de mensen in het dorp:
 ‘Wie komen er nu te wonen in dit huis?
‘En wat komt er in de geheime tuin?’
Jullie kunnen het weten ……..
Misschien wel vreemde vogels.Of bijzondere bloemen. Of vreemde kukelhanen.
Zij praten over een geheimzinnige tuin…………laten wij er een maken!
Wat staat er al op. Er ontbreken een aantal stukken. Het lijkt wel betoverd….”
December 2004, Hetty Wouda-Verstraeten.


Heuvelrugnieuws van dinsdag 4 januari 2005

Lindelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.30 uur  temperatuur: 8 °C

meer foto’s van deze straat

Nieuwe milieuclub krijgt vorm

HEUVELRUG  De statuten voor de nieuwe milieuvereniging ‘Federatie Groene Heuvelrug’ zijn klaar. Tijdens de komende ledenvergaderingen moeten de leden, ongeveer 2500, het concept goedkeuren. Aanleiding tot de federatie is de gemeentelijke herindeling.
Utrechts Nieuwsblad 4-1-2005

Gemeentehuis in hart nieuwe gemeente

HEUVELRUG  In de vierde aflevering van een artikelenreeks over de gemeentelijke herindeling wordt ingegaan op de locatie van het nieuwe gemeentehuis en de naam voor de nieuwe gemeente.
Utrechts Nieuwsblad 4-1-2005

Hoenderdaal klaar voor gebruik

DRIEBERGEN  KLaar voor gebruik. Dat is de nieuwe sporthal Hoenderdaal in Driebergen. Een foto reportage.
Utrechts Nieuwsblad 4-1-2005

Help mensen in nood

DRIEBERGEN  Sri Eliyathamby, conciërge bij de SWD aan de Vijverlaan doet in een open brief een oproep voor hulp aan met name Oost en Noord Srilanka.

de brief

Help de mensen in nood

Beste Driebergenaren,

Mijn vrouw en ik wonen al 19 jaar in Driebergen en wij kennen velen van U via mijn werk als conciërge bij de Stichting Welzijn Driebergen (SWD) en vrijwillige kosterwerk van mijn vrouw bij St.Petrus Banden Driebergen.

De verschrikkelijke ramp die Oost Azië en in het bijzonder Oost en Noord Srilanka heeft getroffen, raakt ons diep. Temeer daar in de meest getroffen gebieden waar de Tamils wonen, nog steeds geen hulp wordt geboden.

Via de Tamils Rehabilatitation Organisation (TRO) werd ons gevraagd mee te helpen aan o.a een kledinginzameling. Het gaat hier om zomerkleding voor Volwassenen en kinderen.

Wij vragen U dringend alles wat U kunt missen aan zomerkleding (zoals rokken, blouses, T-Shirts, overhemden, meisjes en jongens kleding) te brengen bij de Stichting Welzijn Driebergen (SWD) Vijverlaan 10 Driebergen.

Ook zijn wij blij met artikelen voor medische verzorging zoals verbandmiddelen, watten, zwachtels, kleefpleister, verbandklemmetjes enz. enz.

Sri Eliyathamby
Prins Bernhardlaan 49
3972 AW Driebergen
Tel: 0343-521798

TRO Nederland
M.G.R. Lemmensstraat -9
6373 BM Landgraaf
tel:045-5322841 / 06-16968425

Bankrekening: TRO
nr.568705068 ABN-AMRO Schagen

email: nl@troonline.org website: www.troonline.org

DEV-Man van het jaar

DOORN  De voorzitter van DEV, Rijk Roelofsen, is op de nieuwjaarsreceptie van DEV uitgeroepen tot ‘Man van het jaar’ van de vereniging.
Nieuwsbode 4-1-2005

Trouwfeest op Kerkplein

DRIEBERGEN  In de nacht van Oud naar Nieuw trouwden Gerard Marlet (van de slager) en Angela Wiegel kerkelijk voor de ogen van aanwezige familie en vrienden en belangstellenden van de Katholieke gemeenschap van Sint Petrus’Banden.
Nieuwsbode 4-1-2005

Handhaving aanlijngebod

B&W van Driebergen heeft vandaag besloten per 1 januari niet meer verscherpt te controleren op het aanlijngebod in het Driebergse Mollebos maar wel op te treden tegen excessen. Het aanlijngebod blijft wel gehandhaafd.

Heuvelrugnieuws van woensdag 5 januari 2005

Baden Powelllaan Driebergen: vanaf Arnhemsebovenweg
foto: © Renk Knol
tijd: 10.10 uur  temperatuur: 6 °C

meer foto’s van deze straat

‘Beleid van gemeente Heuvelrug op natuur richten’

HEUVELRUG  In de vijfde en laatste aflevering van een artikelenreeks over de gemeentelijke herindeling wordt ingegaan op het karakter van de nieuwe gemeente. Een aantal sleutelfiguren wordt geïnterviewd.
Utrechts Nieuwsblad 5-1-2005

Heuvelrugnieuws van donderdag 6 januari 2005

Gezichtslaan Driebergen: vanaf Mellvill van Carnbeelaan
foto: © Renk Knol
tijd: 9.45 uur  temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

‘Heuvelrug Helpt Sumatra’

DOORN  Het Doornse echtpaar Jacqx zet zijn schouders onder een project voor structurele hulp aan Noord-Sumatra. Daarvoor is de stichting ‘Heuvelrug Helpt Sumatra’ opgericht.
Nieuwsbode 6-1-2005

Kunstenaars gezocht voor kunstveiling voor Azië

LEERSUM  In het gemeentehuis van Leersum wordt, op zo kort mogelijke termijn, een kunstveiling gehouden waarvan de opbrengst in zijn geheel ten goede zal komen aan de slachtoffers in Azië.
De huidige exposanten in het gemeentehuis stellen ieder een kunstwerk ter beschikking.
De enthousiaste burgemeester, mevrouw C.F. Feith-Hooijer, heeft toegezegd alle medewerking te verlenen aan de veiling.
Daarom roepen zij gezamenlijk kunstenaars uit de regio op zich bij dit initiatief aan te sluiten en één of meerdere kunstwerken voor deze veiling te willen afstaan.
Zowel bekende als onbekende kunstenaars worden uitgenodigd te reageren.
Bij voldoende aanmelding en belangstelling kan de veiling dan 26 januari worden gehouden.

Voor informatie en/of aanmelding kunt U zich wenden tot:
Nellie Steeman, tel. 0343 – 452161, e-mail: n.steeman@hetnet.nl  of José Geelhoed, tel. 072 – 5612466 , e-mail: ibanez@planet.nl 

Provincie Utrecht helpt slachtoffers tsunami met 1,1 miljoen euro

UTRECHT  Het college van Gedeputeerde Staten en de fractievoorzitters in PS willen een financiële bijdrage leveren van ruim 1,1 miljoen euro voor de tsunami-slachtoffers. Het bedrag is gebaseerd op het aantal inwoners van de provincie Utrecht. Per inwoner stelt de provincie €1,- beschikbaar; de totale donatie van de provincie Utrecht komt daarmee op €1.162.300,-

ADO-speelgoed in het Driebergse gemeentehuis

DRIEBERGEN In het kader van het vijftigjarig bestaan van de Sociale Werkvoorziening Zeist (SWZ) wordt in het Driebergse gemeentehuis aan de Bosstraat speelgoed van ADO tentoongesteld. Het bekende houten ADO-speelgoed wordt sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw gemaakt bij de SWZ in Zeist. Op 10 januari wordt de tentoonstelling officieel geopend door wethouder Schravesande.
Stichtse Courant 6-1-2005

Erwtensoepactie van slagers werd een succes

DRIEBERGEN De verkoop van erwtensoep ten bate van de slachtoffers van de ramp in Azië die werd gehouden bij het verkooppunt voor vuurwerk heeft 1106 euro opgebracht.
Stichtse Courant 6-1-2005

Spirit terug in Hoenderdaal

DRIEBERGEN  Woensdagavond heeft de sportvereniging Spirit voor het eerst gebruik gemaakt van het splinternieuwe Hoenderdaal Health Centre. De vereniging wilde dit vieren met demonstraties en openbare lessen op het gebied van trimmen, sportief wandelen, volleybal, badminton en turnen. Meer informatie over de sportvereniging Spirit kunt u vinden op www.svspirit.nl

Heuvelrugnieuws van vrijdag 7 januari 2005

Bosstraat 1 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.30 uur  temperatuur: 11 °C

meer foto’s van deze straat

Schurftmijtbesmetting in instellingen

HEUVELRUG  De afgelopen weken heeft de GGD Midden-Nederland een aantal meldingen gehad van besmettingen met de schurftmijt. Bij enkele meldingen ging het om verzorgings- en verpleeghuizen waarvan zowel de bewoners als het verzorgend personeel klachten hadden.
Bij instellingen in de gemeenten Doorn, Leersum en Driebergen was het noodzakelijk om tot grootschalige behandeling van de bewoners met hun directe contacten en het verzorgend personeel en hun directe gezinscontacten over te gaan.

Naast de besmettingen binnen de instellingen bleken daarbuiten ook enkele personen besmet die na contactonderzoek waren te herleiden naar een van de instellingen. Alle personen die verder nog in aanmerking komen om eventueel besmet te zijn, zijn preventief behandeld. De GGD heeft alle huisartsen en verpleeghuisartsen van regio Midden-Nederland geïnformeerd.

Schurft ofwel scabiës is een ongevaarlijke huidziekte, veroorzaakt door de schurftmijt (een heel klein beestje). De schurftmijt graaft gangetjes in de huid van de mens en legt daar eitjes. De reactie van je lichaam tegen de mijt en haar eieren veroorzaakt jeuk.

Hoewel op zich weinig besmettelijk, kan de ziekte makkelijk worden opgelopen door langdurig (meer dan 10-15 minuten) of veelvuldig huidcontact met iemand die schurft heeft. De ziekte kan ook worden opgelopen door in het bed te slapen van iemand die schurft heeft. Na besmetting duurt het nog twee tot zes weken voordat er huidklachten ontstaan. De huidklachten bestaan uit rode jeukende blaasjes of bultjes. Voorkeursplaatsen van de schurftmijt zijn de polsen, de handen met name tussen de vingers, de ellebogen, de oksels en de billen.

Dozen staan klaar voor vertrek

DOORN  Nog drie weken. Dan sluit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het asielzoekerscentrum in Doorn. Ruim 200 bewoners moeten de komende dagen verhuizen. De bestemming waar naar toe is voor velen nog onzeker. Verslaggever Ellen Tolsma praat met een aantal van hen.
Utrechts Nieuwsblad 7-1-2005

Heuvelrugnieuws van zaterdag 8 januari 2005

De Reiger Driebergen: vanaf Faunalaan
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.30 uur  temperatuur: 11 °C

meer foto’s van deze straat

Nix heeft nu eigen website

Sinds kort heeft Jongerencentrum De Nix een eigen website, die door de vrijwilligers is opgezet. De site is te vinden op www.nixdriebergen.tk. Op deze site is alle actuele informatie met betrekking tot De Nix te vinden. Activiteiten, disco’s, noem maar op, alles komt erop en, als het voorbij is, gaat er weer af. Bovendien beschikt de site over een discussieforum.

Bieb in Maarn drijft op gouden hulpen

MAARN  De openbare bibliotheek in Maarn koester haar vrijwilligers. Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan werden deze week alle tweeëntwintig, allemaal dames in het zonnetje gezet. Verslaggever Carla Rodenburg spreekt met een aantal van hen die al meer dan 20 jaar vrijwilliger zijn.
Utrechts Nieuwsblad 8-1-2005

Doorns echtpaar stuurt klusjesmannen naar senioren

DOORN  Joost en Liesbeth Vellinga hebben bemiddelingsbureau ‘De Buren’ opgericht met in het bestand onder meer hoveniers, aanneembedrijfjes, oppassers en pianostemmers.
Utrechts Nieuwsblad 8-1-2005

Heuvelrugnieuws van zondag 9 januari 2005

Waterhoen Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.30 uur  temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

Nationale Voorleesdagen

DRIEBERGEN  Van 18 t/m 29 januari 2005 worden weer de Nationale Voorleesdagen gehouden. De bibliotheek van Driebergen doet daar ook aan mee. Gedurende deze dagen zijn er diverse activiteiten in de bibliotheek georganiseerd.
Het boek Wat nu , Olivier?” van Phyllis Root is gekozen tot prentenboek van het jaar. Daarom is in de bibliotheek een tentoonstelling te zien over dit prachtige prentenboek.
De peuterspeelzalen komen met al hun groepen tijdens de voorleesdagen naar de bibliotheek!
Op zaterdag 22 januari van 11 tot 12 uur komt “Kikker” van Max Velthuijs op bezoek en zal er voorgelezen worden over deze beroemde kikker. Alle peuters en kleuters van Driebergen zijn hierbij van harte welkom. Als zij tijdens deze voorleesdagen lid worden van de bibliotheek (lidmaatschap tot 14 jaar is gratis) krijgen zij een cadeautje aangeboden.
Tijdens deze dagen wordt het belang van voorlezen benadrukt. Voorlezen is leuk, gezellig en heel nuttig voor de taalontwikkeling van jonge kinderen, maar ook oudere kinderen kunnen hiervan genieten!

Heuvelrugnieuws van maandag 10 januari 2005

Lindelaan Driebergen: kruising met Nassaulaan
foto: © Renk Knol
tijd: 9.55 uur  temperatuur: 11 °C

meer foto’s van deze straat

Uitverkoop speelgoed van Speel-o-Theek De Toverfluit

Op zaterdag 15 januari 2005 is er een opheffingsuitverkoop van de Speel-o-Theek. Deze wordt van 10:00 – 14:00 uur gehouden in de aula van De Dolfijn, aan de Weidestraat 1 te Driebergen. De prijzen van het speelgoed variëren van 50 eurocent tot 55 Euro. De opbrengst komt ten goede aan Kinderboerderij ’t Woelige Nest.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 11 januari 2005

Lindelaan Driebergen: vanaf Hoofdstraat
foto: © Renk Knol
tijd: 10.15 uur  temperatuur: 10 °C

meer foto’s van deze straat

Klaas Beekhuis completeert VVD-fractie in raad Leersum

LEERSUM  De VVD-fractie in de raad van Leersum is na bijna een jaar eindelijk weer compleet. Klaas Beekhuis completeert de driemansfractie op 24 februari. Met zijn 32 jaar is hij het jongste raadslid in Leersum.
Utrechts Nieuwsblad 11-1-2005

Ruzie tussen bewoners Park Traaij en Bergse Bossen loopt op

DRIEBERGEN  Het lijkt wel oorlog tussen eigenaren en de bewoners van de huisjes die op het terrein van het CNV achter het conferentiehotel Bergse Bossen staan. Vooral na de verkoop door het CNV van de grond. Netty Krook praat met Ben de Rooij en Huub Schrijver van de belangenvereniging Park Traaij en  en Mascini van de Bergse Bossen.
Nieuwsbode 11-1-2005

Kerstwensen Lionsclub

MAARN  Voor de negende keer had de Lionsclub een kerstwensenboom staan in de supermarkt aan de Tuindorpweg. Tijdens de feestelijke bijeenkomst op zaterdag 8 januari in de raadszaal ontvingen burgemeester Bloemen en afgevaardigden van de Lionsclub de mensen die hun wens vervuld zien.
Nieuwsbode 11-1-2005

In Maarn helpen ingezonden brieven

MAARN  Op 17 januari 2005 geeft wethouder Cremer het officiële startsein voor de uitvoering van het hondenpoepbeleid in Maarn. Om 15.45 uur wordt één van de tien hondenpoepbakken onthuld op de parkeerplaats bij de Koeheuvels (Ted Visserweg).
Overlast van hondenpoep is een van de grootste ergernissen in Nederland. Ook Maarn kampt met overlast door hondenpoep. De gemeente Maarn wil daarom maatregelen nemen in Maarn en Maarsbergen. Het was al zo dat als een hond op de stoep of berm, in de straat(goot) of in het gras poept, alle baasjes verplicht zijn om de drollen direct zelf op te ruimen. Op kinderspeelplaatsen, in zandbakken en op speel- of ligweiden mogen honden zelfs helemaal niet komen. Er waren echter nog geen speciale voorzieningen voor het opruimen van de hondenpoep. De gemeente Maarn heeft, mede naar aanleiding van enkele ingezonden brieven over overlast in Maarn, besloten om in totaal tien bakken te plaatsen waar de hondenpoep in gedaan kan worden. Boven de bakken hangen ook zakjes waarmee de poep kan worden opgeruimd. In januari wordt het officiële startsein gegeven voor de ingebruikname van de bakken. 

Inloopavond voor-ontwerpbestemmingsplan Maarn-Zuid donderdag 20 januari

MAARN  Het Voorontwerp bestemmingsplan Maarn-zuid ligt tot 31 januari ter inzage in het gemeentehuis van Maarn.
Omdat het om nogal ingewikkelde materie gaat, wordt op donderdag 20 januari 2005 in de raadszaal van het gemeentehuis (Raadhuisplein 1, Maarn) vanaf 19.30 tot 21.30 uur een inloopavond georganiseerd. voor betrokkenen en belangstellenden.
Het ter inzage liggende voorontwerp-bestemmingsplan is inhoudelijk gebaseerd op het voorontwerp dat in 2001 ter inzage heeft gelegen. Naar aanleiding van gewijzigd beleid en wetgeving is de toelichting op het bestemmingsplan aangevuld en op punten gewijzigd. Voor de voorschriften geldt dat, hoewel de redactie van de voorschriften is aangepast en de plankaart enige grafische wijzigingen heeft ondergaan, de inhoud in essentie voor het overgrote deel van het plangebied vrijwel ongewijzigd is gebleven.
De ingediende reacties en/of meningen worden (indien mogelijk) in het voorontwerpbestemmingsplan verwerkt. Hierna zal het plan ontwerpbestemmingsplan opnieuw ter inzage worden gelegd.

Wandelen in Utrecht via digitale wandelrouteplanner

UTRECHT  Dit jaar legt de provincie 18 nieuwe bewegwijzerde wandelroutes aan. Dit netwerk van wandelpaden biedt voor zowel inwoners als toeristen de mogelijkheid te wandelen over boerenland, door bos en natuur en over cultuurhistorische paden.
De provincie investeert ruim 4,5 ton in de aanleg van nieuwe wandelpaden en in het verbinden van wandelpaden. Er is namelijk pas sprake van een wandelnetwerk als de verschillende routes logisch met elkaar verbonden zijn.
De wandelpaden die in 2004 al gerealiseerd zijn, zijn opgenomen in de digitale wandelrouteplanner op internet ( www.provincie-utrecht.nl/wandelen ). Dit is een overzichtelijke site met routekaarten, adresgegevens van startpunten en andere praktische gegevens over de routes. Inmiddels zijn al 80 routes opgenomen.
Op DriebergenNet staat deze link onder ‘Natuur en milieu’.

Heuvelrugnieuws van woensdag 12 januari 2005

Buntlaan Driebergen: vanaf Vijverlaan richting Arnhemsebovenweg
foto: © Renk Knol
tijd: 9.45 uur  temperatuur: 8 °C

meer foto’s van deze straat

22 jaar Sparrekels

Dit jaar vieren de Sparrekels, de ‘tienerafdeling’ van CS de Sparrenarren, hun 22-jarig jubileum. In carnavalstermen gaat het hier om het tweede elvium.
Om dit elvium met alle tieners (10-16 jaar) en alle belangstellenden te vieren, vindt op zaterdag 22 januari een receptie plaats. Voor de tieners is er op dat moment een gratis discomiddag. Wilt u of wil jij de Sparrekels feliciteren? Kom dan langs in Hogeschool de Horst (14.30-18.00 uur). Proost met ons op het volgende elvium. Of leef je uit op de discomuziek!
Op vrijdag 4 februari organiseren de Sparrekels weer een (alcoholvrije) disco-avond in de Leuterie (de Woerd) van 19.30 tot 23.00 uur. De toegangsprijs is dan € 3,00 p.p.

Kunstveiling voor 555

LEERSUM  Kunstenaars in Leersum zijn bezig een kunstveiling te organiseren waarvan de opbrengst is voor giro 555. Zij roepen daarom kunstenaars uit de regio Utrecht en daar buiten op om mee te doen aan deze actie.
Heeft u werk dat u wilt afstaan voor hulp aan de slachtoffers: aarzel niet en meld u zo snel mogelijk aan. Zowel beroepskunstenaars als amateurs worden uitgenodigd. Schilderijen, foto’s, sculpturen en beelden (mits redelijkerwijs te vervoeren), alles is welkom. Diverse collega-kunstenaars hebben hun medewerking al toegezegd. Het moet gezegd: het aangeboden werk is geweldig! De werken kunnen, in overleg, vóór 24 januari op diverse inzamelpunten worden afgeleverd. Vanaf die dag zal alles in het gemeentehuis worden geïnventariseerd en gedocumenteerd.
De gehele opbrengst van de veiling komt ten goede aan giro 555. De vrijwilligers van deze organisatie zetten zich eveneens belangeloos in.

Heuvelrugnieuws van donderdag 13 januari 2005

Vijverlaan Driebergen: richting Welgelegenlaan
foto: © Renk Knol
tijd: 9.50 uur  temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

Benefietconcert in Grote Kerk Driebergen

DRIEBERGEN Op zaterdag 22 januari organiseren Shantykoor De Driemasters, Vrouwenkoor Korage, Harmonie Aurora en het Stichts Mannenkoor een benefietconcert voor de slachtoffers van de zeebeving in Azië. De opbrengst van het concert komt geheel ten goede aan giro 555.
Het concert heeft plaats in de Grote Kerk in Driebergen aan de Hoofdstraat en begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 10 euro per persoon.
Burgemeester Bloemen van Driebergen-Rijsenburg zal het concert openen. Kaarten zijn vanaf maandag 17 januari verkrijgbaar bij Slijterij Hans van Vugt, Dr. Hermanstraat 10 en bij Kantoorboekhandel De Jong, Traaij 57 in Driebergen. Kaarten kunnen ook telefonisch worden besteld en vanaf 17 januari afgehaald bij Joop Klein (tel.: 0343 514 721).

De ensembles en Aurora treden, met onderbreking van een pauze, in blokken van circa 25 minuten op. Ruud Rodenburg (Stichts Mannenkoor) zal e.e.a aan elkaar praten. In het blok van het Stichts Mannenkoor zal tevens de soliste ,Brigitta Gantevoort, optreden. Het mannenkoor wordt af en toe begeleid door de pianist, Rien Verbeek. Beiden waren ook van de partij tijdens het recente, succesvolle kerstconcert van het Stichts Mannenkoor in onder meer Doorn.

De idee om een benefietconcert voor het inmiddels bekende doel te organiseren, is ontstaan bij het nog jonge Shantykoor De Driemasters. Joop Klein, die aan de wieg heeft gestaan van het shantykoor en al jarenlang lid is van het Stichts Mannenkoor, heeft vervolgens het initiatief genomen om het benefietconcert mogelijk te maken. “Enkel telefoontjes waren voldoende. Men reageerde zeer enthousiast. Dat geldt ook voor het bestuur van de Grote Kerk. Dat heeft gratis de kerkruimte voor dit doel afgestaan. Het moet barstens vol worden. Het wordt een daverend concert en iedereen weer waar het omgaat.”

Bloemen wil een theater in de nieuwe gemeente

DRIEBERGEN  Volgens de Driebergse burgemeester Bloemen zullen er na de herindeling in de nieuwe gemeente Heuvelrug meer mogelijkheden zijn voor culturele ontwikkelingen. Dat meldde hij tijdens de nieuwjaarsreceptie in Sparrendaal.
Stichtse Courant 13-1-2005

Heuvelrugnieuws van vrijdag 14 januari 2005

Jagersdreef Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.30 uur  temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

Waarde onroerend goed wordt opnieuw vastgesteld

DRIEBERGEN Per 1 januari 2005 wordt de waarde van alle onroerende zaken opnieuw vastgesteld met een waardepeildatum 1 januari 2003. Taxateurs zijn inmiddels bezig om de waarde van alle onroerende zaken opnieuw te bepalen.
Daarom ziet u mogelijk taxateurs in uw buurt foto’s maken en misschien wel metingen uitvoeren. Eventueel komt een taxateur bij u langs en vraagt of hij bij u binnen mag komen. Vraag in dat geval altijd naar het legitimatiebewijs. Vertrouwt u het niet, noteer dan de naam van de persoon en bel de gemeente, afdeling belastingen, telefoonnummer 0343-525237 of 0343-525243. 
In de loop van 2005 ontvangt iedereen die eigenaar of gebruiker is van een pand een nieuwe WOZ-beschikking. Hierop staat de nieuwe vastgestelde waarde.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 15 januari 2005

Hogesteeg Driebergen: thv Parklaan
foto: © Renk Knol
tijd: 11.00 uur  temperatuur: 2 °C

meer foto’s van deze straat

M.P.O. Books tekent contract volgende thriller

DOORN De in Doorn woonachtige misdaadauteur M.P.O. Books heeft bij uitgeverij Ellessy het contract getekend voor de publicatie van zijn volgende boek  ‘De bloedzuiger’. Net als het debuut ‘Bij verstek veroordeeld’ speelt de opvolger zich op de Utrechtse Heuvelrug af.

M.P.O. Books is inmiddels geen onbekende meer voor de liefhebber van het spannende boek. Behalve zijn werk voor Crimezone.nl , de site voor en van de thrillerfans, heeft de auteur een serie publicaties op zijn naam staan. Zo wist hij afgelopen zomer landelijk de aandacht te trekken met een kort verhaal over Mabel Wisse Smit.

In november werd M.P.O. Books door het ministerie van justitie ingehuurd voor het schrijven van een spannend feuilleton. Verder deed hij in de regio verschillende signeersessies, zoals in de bibliotheken van Woudenberg en Maarn, en in boekhandel Pettinga in Wijk bij Duurstede.

Zowel de reacties van de pers als van het publiek op zijn debuutroman ‘Bij verstek veroordeeld’ zijn lovend. In deze misdaadroman introduceerde M.P.O. Books de Veenendaalse rechercheur Bram Petersen, die met zijn assistent Ronald Bloem een serie misdrijven in Maarn en Woudenberg oplost. Het boek is nog steeds verkrijgbaar, en een flink aantal bibliotheken heeft het in de collectie opgenomen.

In de tweede roman ‘De bloedzuiger’ komen Petersen en Bloem opnieuw in actie. De nieuwe thriller gaat over de vermissing van een 15-jarig meisje. Altijd hebben haar ouders haar gezegd om op weg van hun huis in Leersum naar school in Veenendaal niet alleen door het bos te fietsen, en niet van de officiële route af te wijken. Deze goede raad heeft ze in de wind geslagen, en het is misgegaan. Rechercheur Petersen krijgt de opdracht uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor dit drama. Maar ondertussen heeft hij zelf heel wat aan het hoofd door de komst van een nieuwe collega die niet echt in zijn team past.
De titel van het boek is. Het verschijnt komend voorjaar.

Heuvelrugnieuws van zondag 16 januari 2005

Prinses Margrietlaan Driebergen: speelplaats
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.00 uur  temperatuur: 1 °C

meer foto’s van deze straat

Literair Café Driebergen: J.M. Coetzee

DRIEBERGEN Op zondagmiddag 30 januari komt uitgeefster en Coetzee-kenner Eva Cossée in het Literair Café Driebergen vertellen over de schrijver J.M. Coetzee.
John Michael Coetzee (1940, Zuid-Afrika) begon na zijn studie wiskunde en literatuurwetenschappen met het doceren van Engelse letterkunde aan universiteiten in de VS. Hij keerde terug naar Kaapstad om daar Engels te doceren.

In 1974 verscheen zijn romandebuut Schemerlanden, gevolgd door In het hart van het land (1977), Wachten op de barbaren (1980), Wereld en wandel van Michael K. (1983), Foe (1986), IJzertijd (1990), De meester van Petersburg (1995), Jongensjaren (1997) (deels autobiografisch), In ongenade (1999), Dierenleven (2000) en Portret van een jongeman (2002), Elizabeth Costello (2003). Zijn laatste werk, Hij en zijn man, verscheen afgelopen najaar.
Naast vele prijzen in Zuid-Afrika ontving Coetzee twee keer de Bookerprize en in 2003 de Nobelprijs.
Hij wordt wel gezien als politiek schrijver, maar is geen politiek activist.

Het thema in het werk van Coetzee is altijd de eenling die wordt overspoeld door gebeurtenissen, welke bijna altijd politiek zijn gekleurd.
Zijn stijl wordt koel, sober en afstandelijk genoemd, met een intensiteit door weglating, en daardoor juist onvergetelijk.
Sinds zijn contacten met uitgeefster Eva Cossée wordt het werk van Coetzee eerst in ons land in de Nederlandse vertaling uitgegeven bij Cossée. Enkele maanden later verschijnt het boek in het Engels.

De middag begint om 15.00 uur en vindt plaats in sociaal cultureel centrum Champ’Aubert, Boterbloem 1, Driebergen. Kaarten à € 10,- zijn aan de zaal verkrijgbaar of in de voorverkoop bij Boekhandel Jac. Baas, Traay 4 in Driebergen.

Heuvelrugnieuws van maandag 17 januari 2005

Prinses Marijkelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.00 uur  temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

VVD zet eerste stap op weg naar een VVD-afdeling Heuvelrug

HEUVELRUG  Op de gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie van 16 januari 2005 hebben de bestuursvoorzitters van VVD afdelingen uit Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen de eerste stap gezet naar VVD afdeling Heuvelrug.

De aanleiding voor deze historische stap is de besluitvorming van de Provincie inzake Gemeentelijke herindeling op de Utrechtse Heuvelrug op basis van samenvoeging van Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen (de zogenaamde MALDD gemeenten). De formele goedkeuring vindt naar verwachting plaats in de maand mei 2005. De feitelijke herindeling moet op 1 januari 2006 zijn geëffectueerd.

Voor de VVD afdelingen is het daarom tijd om verder vooruit te kijken: medio november 2005 zullen er verkiezingen worden gehouden voor de samenstelling van een nieuwe gemeenteraad van de te vormen gemeente “Heuvelrug” (werknaam). Dat betekent dat er al snel een start moet worden gemaakt met een nieuw (geïntegreerd) VVD afdelingsbestuur, de opstelling van een lokaal liberale visie, een verkiezingsprogramma en niet in het minst een kandidatenlijst voor de nieuwe gemeenteraad.

Hierdoor zullen de afzonderlijke VVD-afdelingen moeten integreren tot één afdeling. In het afgelopen jaar hebben de VVD besturen van de vijf afdelingen tijdens algemene ledenvergaderingen mandaat gekregen om een draaiboek op te stellen voor de vorming van een nieuwe VVD afdeling op de Utrechtse Heuvelrug. In de najaarsvergaderingen is het draaiboek aan de leden worden voorgelegd.

Als het definitieve besluit voor de herindeling conform het besluit van de Provincie, op basis van MALDD, genomen is behoeft de daadwerkelijke integratie van de afdelingen slechts een formaliteit te zijn en is een aanzienlijke tijdwinst gerealiseerd.


Heuvelrugnieuws van 18 januari 2005

Secretarislaan Driebergen: vanaf Dokter Hermansstraat
foto: © Renk Knol
tijd: 10.30 uur  temperatuur: 6 °C

meer foto’s van deze straat

Beste quiche komt uit Doorn

DOORN  Het recept van Annelike Jungerius uit Doorn voor een Nederlandse variant op de Quiche Lorraine is als beste gekozen in een receptenwedstrijd van de Franse regio Lorraine.
Nieuwsbode 18-1-2005

Heuvelrugnieuws van woensdag 19 januari 2005

Hermanshof 1-21 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.10 uur  temperatuur: 6 °C

meer foto’s van deze straat

Foto-expositie Jurjen Drenth over Stichtse Lustwarande in Zeist

Van 18 januari tot en met 28 februari kan in de Publiekshal van de Gemeente Zeist de fotocollectie bewonderd worden die gemaakt is door de Zeister fotograaf Jurjen Drenth. Deze prachtige collectie foto’s met het onderwerp Stichtse Lustwarande is gemaakt in opdracht van de provincie Utrecht om het gelijknamige Agenda 2010-project beeldend te ondersteunen. De foto’s geven een prachtig beeld van het unieke gebied de Stichtse Lustwarande. Op dinsdag 25 januari om 16.00 uur opent Wethouder Den Heijer de expositie, ook fotograaf Jurjen Drenth is dan aanwezig om zijn werk toe te lichten.

Videobewaking op terrein achter brandweerkazerne

LEERSUM In verband met het veelvuldig illegaal storten van huishoudelijk afval hebben B&W van Leersum besloten op het terrein achter de brandweerkazerne een videocamera te plaatsen. De politie zal voortaan verbaliserend optreden tegen mensen die hun afval aldaar illegaal deponeren.

Heuvelrugnieuws van donderdag 20 januari 2005

Janshof 1-46 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10:45 uur      temperatuur: 10 °C

meer foto’s van deze straat

Stichting Dwergpop omgedoopt in ‘Stef’

De Stichting Dwergpop is niet meer de stichting die alleen maar het muziekfestival in Driebergen organiseert. Daarom is besloten de overkoepelende organisatie een nieuwe naam te geven. Die naam is: Stef.
Stichtse Courant 20-1-2005

Opbrengst Beukensteinactie voor Terres des Hommes en TRO

De opbrenst van de fancy fair ten behoeve van de slachtoffers in Azië die afgelopen zaterdag in Beukenstein werd gehouden daat naar Terres des Hommes en naar de humanitaire tak van de Tamil Tigers in Sri Lanka.
Stichtse Courant 20-1-2005

‘Hondenkwestie’ toont volgens D66 crisis in democratie aan

De onbevredigende afloop van de ‘hondenkwestie’ (het omstreden aanlijnbeleid waarover vorig jaar grote commotie ontstond) is volgens de Driebergse D66-fractievoorzitter Eelke Wielinga ‘een klein voorbeeld van een grote crisis in de democratie’. Dat heeft Wielinga deze week in een open brief gemeld.
Stichtse Courant 20-1-2005

Mannenveiling bij Café Makkers

De reeks initiatieven die in Driebergen zijn ontwikkeld om geld in te zamelen voor de slachtoffers in Azië, is deze week aangevuld met een opmerkelijke actie van Café Makkers aan de Traaij. Op zondag 30 januari zal daar een mannenveiling gehouden worden.
Stichtse Courant 20-1-2005

Driehonderd flessen ingeleverd

De bovenbouw van basisschool De Kring aan de Schotellaan heeft voor giro 555 driehonderd flessen verzameld voor het statiegeld. De opbrengst was 180 euro.
Stichtse Courant 20-1-2005

Schade door vuurwerk in Driebergen bijna 26 mille

Jaarlijks wordt de gemeente geconfronteerd met schade als gevolg van het gebruik van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Dit jaar bedroeg de schade aan verkeersborden, prullenbakken, depodogs, enz. 25.712 euro.
Stichtse Courant 20-1-2005

Driebergse ‘idols’ kunnen zich aanmelden

Over enkele maanden, op zondagmiddag 24 april, vindt in Champ’Aubert opnieuw het ‘Café Chantant Driebergen‘ plaats. Zangtalenten van allerlei leeftijden hebben de gelegenheid om voor een enthousiast publiek op te treden.
Stichtse Courant 20-1-2005

Voorleesontbijt valt in de smaak bij peuters

Lars Klein van boekhandel Jacques Baas las op de Nationale voorleesdag voor voor zo’n veertig peuters van kinderdagverblijf De Kleine Wereld.
Stichtse Courant 20-1-2005

Speelgoed vliegt weg tijdens uitverkoop

Afgelopen weekend vond in obs Dolfijn een uitverkoop plaats van het speelgoed van de inmiddels opgeheven Speel-o-theek. Reeds na enkele uren was de collectie grotendeels verkocht. De opbrengst is bestemd voor kinderboerderij ’t Woelige Nest.
Stichtse Courant 20-1-2005

Toneelvereniging VZOD blijft zoeken naar vernieuwing

Een artikel over de geschiedenis van de in 1946 opgerichte toneelvereniging VZOD.
Stichtse Courant 20-1-2005

Heuvelrugnieuws van vrijdag 21 januari 2005

Kleinloolaan Driebergen: vanaf Hoofdstraat
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.00 uur  temperatuur: 6 °C

meer foto’s van deze straat

Comité dient bezwaarschrift in bij provincie

HEUVELRUG Comité Herindeling Nee! heeft formeel bezwaar gemaakt tegen de besluitvorming over herindeling door Provinciale Staten op negen december jongstleden.
In de vergadering van de Staten werden het burgerinitiatiefvoorstel van het comité en het herindelingsvoorstel behandeld. Volgens het comité is er bitter weinig gedaan met de dringende signalen uit de bevolking.

Voorzitter van het comité, Linda de Mooij: “Met ons burgerinitiatief hebben wij geprobeerd recht te zetten wat in het herindelingsproces bewust door enkele gemeenteraden is tegengehouden, namelijk het houden van een bevolkingsonderzoek. Wat leeft er nou onder de bevolking over dit onderwerp? Dit is van belang om te weten. Want als er nadelige effecten zijn aan herindeling, dan zijn juist wij burgers degenen die daarvoor opdraaien. Zelfs de voorstanders van herindeling moeten toegeven dat er risico’s zijn. Dan is het niet meer dan billijk dat de burgers eerst en goed beluisterd worden. Omdat dit niet gebeurd is, kwamen wij met ons burgerinitiatiefvoorstel.”

“Bovendien, als er geen steun is onder de bevolking, is de kans dat de herindeling op een fiasco uitloopt niet denkbeeldig. Maar het kabinet schrijft ook voor dat er draagvlak voor herindeling wordt gecreëerd. Dit is niet gebeurd, wat op z’n minst slordig is te noemen. Maar het kabinet schrijft ook voor dat de raden zich van de mening van de bevolking moeten vergewissen, bijvoorbeeld door een representatieve enquête, een referendum, of iets van dien aard. Dit is in Doorn en Maarn niet gebeurd. In Driebergen en Amerongen werden uitslagen van bevolkingsonderzoeken door de raden genegeerd.”

De Mooij: “Wij zagen een rol voor Provinciale Staten weggelegd om dit recht te zetten. Gedeputeerde Lokker heeft in elk geval de suggestie gewekt dat de provincie daartoe bevoegd is. Hij wilde op voorhand niet zijn wantrouwen uitspreken over de manier waarop de mening van de bevolking gepeild wordt. Dit impliceert dat hij wel de bevoegdheid heeft er náderhand een uitspraak over te doen of zelfs corrigerend op te treden. Dit hadden wij van hem en Provinciale Staten verwacht toen wij ons burgerinitiatiefvoorstel indienden. Hoewel enkele woordvoerders in de Staten aangaven dat er veel op de besluitvorming in de gemeenteraden was af te dingen, had men niet de doortastendheid alsnog een representatief bevolkingsonderzoek te organiseren.”

Volgens de voorzitter van het comité werd het nog bonter gemaakt. Al bij de indiening van het burgerinitiatiefvoorstel waren er enkele woordvoerders in Provinciale Staten die beweerden dat het voorstel niet voldeed aan de voorwaarden van de provincie: “Dit werd beweerd, zónder het voorstel gelezen te hebben! Nee, nu we terugkijken, lijkt het erop dat de Provincie nooit echt naar de bevolking heeft willen luisteren. Misschien hebben we het mis, in dat geval kan men ons bezwaarschrift als aanleiding nemen om alsnog orde op zaken te stellen.”

Het comité constateerde dat de provincie heeft besloten een eigen beleidskader bij herindelingen te gaan ontwikkelen. De Mooij: “Op basis van een duidelijk provinciaal herindelingsbeleid hadden de gemeenteraden kunnen weten hoe zij de bevolking dienden te raadplegen. Dat het beleidskader er niet is, maar Provinciale Staten wel besloten hebben het te formuleren, geeft al aan dat het proces onzorgvuldig is verlopen. Het heeft onder de raden geleid tot willekeur. Wij willen daarom dat de Staten deze fout herstellen en alsnog met een gedegen bevolkingsonderzoek komen.”

Aangenaam: Contactblad voor Senioren

HEUVELRUG  De Stichting Omnium in Zeist, de Doornse Welzijns Stichting en de Stichting Welzijn Driebergen hebben het initiatief genomen om een contactblad voor senioren uit te geven. De eerste uitgave is inmiddels verschenen.
Veel senioren willen graag activiteiten ontplooien en contacten leggen. Het is echter door allerlei omstandigheden niet altijd mogelijk iemand te vinden die dezelfde belangstelling heeft. Het blad is bestemd voor inwoners van genoemde gemeenten en er kunnen door senioren gratis oproepen in worden geplaatst. Meer informatie bij de Seniorenservicelijn, tel.0343-523007 (tussen 9.00-10.00 uur).

Heuvelrugnieuws van zaterdag 22 januari 2005

Hoofdstraat Driebergen: richting Zeist
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.30 uur  temperatuur: 6 °C

meer foto’s van deze straat

Leefbaar Doorn: goothoogte zes meter

DOORN  Vereniging Leefbaar Doorn is een handtekeningenactie gestart om de maximale goothoogte in het nieuwe bestemmingsplan Centrum Doorn te verlagen naar zes meter. Dat is nodig om het oorspronkelijk karakter van Doorn te behouden.
Utrechts Nieuwsblad 22-1-2005

Heuvelrugnieuws van zondag 23 januari 2005

Melvill van Carnbeelaan 34 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 11.30 uur  temperatuur: 5 °C

meer foto’s van deze straat

Nieuwjaarsconcert door jeugdorkesten

ZEIST  “Op Streek” Jeugdsymfonieorkest, “de Snarenkrakers” van Muziekschool Zeist en de “Strijkersgroep” van Muziekschool geven op zaterdag 29 januari om 19.30 uur een concert in de zaal van de onderbouw van de Zeister Vrije School aan de Socrateslaan 22 te Zeist.
Drie enthousiaste groepen jongeren tussen de 8 en 18 jaar uit Zeist, Driebergen Doorn, Maarn en omgeving spelen op die avond een verscheidenheid aan muziek.

Het definitieve programma is aan de zaal te verkrijgen, maar om een beeld te krijgen van wat de spelers ten gehore zullen brengen volgen hier – onder een zeker voorbehoud – werken die gespeeld gaan worden:

  • Menuet van J.S. Bach, Fairy Dance trad., Morpets Rant (hornpipe) trad., Ietsie Pietsie Cato anoniem en Star Seeker Variations van S. Nelson
  • Uit de Arco-Pizzicato suite , Papp Lajos: deel 1 Allegro
  • een Menuet van Mozart, een Mars van Tjaikovsky, een Hongaarse Dans, een Irish Song en Wilhelm Tell, een bewerking van Strauss
  • Gezamenlijk zullen zij de Mombassa Beat spelen.

Met veel plezier hebben de jongeren wekelijks aan dit repertoire gewerkt en er zal voor het concert nog een intensieve oefenmiddag worden gehouden. Na het concert zijn nieuwe leden weer van harte welkom en op 8 februari zal er in de villa op landgoed de Reehorst te Zeist weer een ‘open repetitie’ zijn voor jongeren, die misschien wel lid willen worden.

Inlichtingen voor nieuwe leden en/of voor het concert:
Marja Eigenbrood 030-6930279, Annemarie Prins-de Jongh 0343-443663 of

E-mail: jeugdorkest@hotmail.com .

Het concert vindt plaats om 19.30 uur in de zaal van de onderbouwDe toegangsprijs bedraagt € 5,- voor volwassenen en € 2,- voor kinderen tot 15 jaar, kaarten zijn naast voorverkoop aan de zaal verkrijgbaar.

Kunst van Abrona geen open boek

DRIEBERGEN  In de openbare bibliotheek van Driebergen kan tot 9 maart 2005 een bijzondere collectie kunstwerken bezichtigd worden. Tussen de boeken hangen kunstwerken gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking.
Voor de expositie is een selectie te zien van de kunstwerken van Jenny Bot, Martin Luhulima, Johan van Schaik, Dirk Swart en Patrick Wemekamp. Naast de keuze voor vrolijke kleuren is het gebruik van pastel een overeenkomst in de nu tentoongestelde werken.
De kunstwerken zijn gemaakt in de Ateliers van Abrona. Hier kunnen de kunstenaars hun creatieve kwaliteiten omzetten in bijzondere kunstwerken.
Deze werken zijn, na de tentoonstelling, te leen én te koop bij Abrona Kunst, Lunch & Cadeau in Zeist. In de Kunstuitleen vindt u naast deze werken nog vele andere werken gemaakt door kunstenaars met een verstandelijke beperking.
U vindt Abrona Kunst, Lunch & Cadeau aan de Montaubanstraat 84 in Zeist, telefoon (030) 692 51 91.

Heuvelrugnieuws van maandag 24 januari 2005

Hoofdstraat 200(r), Hogesteeg 1 (l) Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10:20 uur      temperatuur: 1 °C

meer foto’s van deze straat

‘Brugklassers kijken echt naar ons op’

DOORN  Uit nood geboren stelde het Revius Lyceum in Doorn leerlingen uit de hogere klassen aan als betaald onderwijsassistent, zogeheten ‘aanstormende docenten. Het baanbrekende project draait nu een jaar en over de resultaten is zelfs de onderwijsinspectie enthousiast. Een terugblik door Taco Slagter.
Utrechts Nieuwsblad 24-1-2005

Heuvelrugnieuws van dinsdag 25 januari 2005

Kraaybeek Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 11.30 uur  temperatuur: 2 °C

meer foto’s van deze straat

Driebergse kinderboerderij bestaat 25 jaar

DRIEBERGEN  In 1979 was het een wens van de plaatselijke Rotary-afdeling een kinderboerderij op te richten. De gemeente en inwoners ondersteunden dit initiatief. De gemeente stelde de schaapskooi naast Champ’Aubert ter beschikking en vrijwilligers knapten de boel op. In 1980 werd de boerderij geopend.
Nieuwsbode 25-1-2005

Roosevelthuis krijgt beamer

DOORN  Sinds kort kunnen gasten van het F.D. Roosevelthuis gebruik maken van een beamer die door finaciering van het Leersumse Mien van ’t Sant Fonds aangeschaft kon worden.
Nieuwsbode 25-1-2005

Speelweek zoekt nieuwe voorzitter

DRIEBERGEN  Netty Krook heeft een interview met Philine Spruijt die na zeven jaar een opvolger zoekt als voorzitter van de Speelweek.
Nieuwsbode 25-1-2005

Provincie stemt in met voorrang huisvesting voor eigen inwoners in Maarsbergen

MAARSBERGEN  De kern Maarsbergen in de gemeente Maarn telt 840 inwoners en is daarmee een kleine kern. De gemeente heeft verzocht om voor deze kern twee weken voorrang te mogen verlenen aan eigen woningzoekenden. Dit verzoek is gehonoreerd door de provincie.

Het verzoek past in het beleid dat op 3 februari is vastgesteld, waarbij kernen tot 2000 inwoners twee weken voorrang mogen verlenen aan eigen woningzoekenden. Daarna staan de woningen weer open voor iedereen. De voorrangsregeling geldt voor huurwoningen tot de wettelijke huurprijsgrens van € 541,36 en voor koopwoningen tot de koopprijsgrens van € 181.252. In kleine kernen komen relatief minder woningen vrij voor starters en zijn er ook minder mogelijkheden voor nieuwbouw. Daarom heeft de provincie deze regeling ontworpen, om de eigen inwoners toch voldoende kansen te geven op een woning in de eigen kern. Vele gemeenten met kleine kernen doen een beroep op de regeling. Na twee jaar evalueren zij de werking ervan, waarna de provincie bekijkt of verlenging nodig is of niet. Doelstelling van het provinciale woonbeleid is te streven naar één regionale woningmarkt, met waar nodig maatwerk.

Heuvelrugnieuws van woensdag 26 januari 2005

Van Hardenbroekplein Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.40 uur  temperatuur: 0 °C

meer foto’s van deze straat

Scholenmarkt in Driebergen

DRIEBERGEN  De jaarlijkse scholenmarkt staat weer voor de deur. Tijdens de scholenmarkt stellen diverse scholen voor het voortgezet onderwijs zich voor aan leerlingen die volgend jaar zich kunnen aanmelden.

De deelnemende scholen zijn onder andere Schoonoord, RK scholengemeenschap De Breul, het Revius Lyceum Doorn, SGM, Montessori Lyceum Herman Jordan, Stichtse Vrije School, Het Utrechts Stedelijk Gymnasium, Christelijk Lyceum Zeist, Christelijke College Zeist, Groenhorst College.

De markt is bedoeld voor leerlingen van groep 6 t/m 8 van de basisscholen om zich samen met hun ouders/verzorgers te oriënteren op de scholen voor voortgezet onderwijs.
De scholenmarkt vindt plaats op donderdag 27 januari 2005 van 19.00 tot 20.30 uur en wordt gehouden in basisschool “de Kring”, Sparrenlaan 29 te Driebergen.
De leerlingen van groep 6 t/m 8 en ouders/verzorgers zijn schriftelijk uitgenodigd.

Streekstra uit VVD-fractie

DRIEBERGEN  In een brief aan burgemeester Bloemen laten de voorzitter en fractievoorzitter van de VVD weten dat met ingang van 24 januari de samenwerking met de heer Streekstra is beëindigd. Twistpunt zou zijn verschil van inzicht in het te voeren beleid ten aanzien van de gemeentelijke herindeling.

Dit zal waarschijnlijk niet het enige punt zijn. Streekstra die als columnist meewerkt aan DriebergenNet, heeft herhaaldelijk laten weten dat zijn columns niet door de VVD op prijs werden gesteld. En dat was al zo voordat de herindelingskwestie speelde.
Streekstra blijft wel aan als raadslid, maar nu als eenmansfractie.

Fractievoorzitter Wielinga ongelukkig met gemeentelijke gift tsunamiramp

DRIEBERGEN Fractievoorzitter Wielinga van D66 laat in een brief aan zijn mede-raadsleden weten dat D66 niet gelukkig is met het voorstel van het college om € 18.500 uit de gemeentekas te storten in het hulpfonds voor de ramp in Azië. In de brief legt hij uit waarom D66 dat vindt.

Beste mensen,

In de Commissie MB vergadering liet ik al weten dat D66 niet gelukkig is met het voorstel van het college om € 18.500 uit de gemeentekas te storten in het hulpfonds voor de ramp in Azië. Omdat het hier om een kwestie gaat die behalve de ratio vooral ook het hart aanspreekt vinden we het belangrijk om de discussie in de Raad van 27 januari zuiver te voeren en misverstanden zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom stuur ik jullie onze overwegingen vooraf toe. Overigens hebben onze D66 leden zich opmerkelijk actief en eensgezind in deze discussie gemengd.

De ramp heeft een enorme omvang, het leed is groot, en hulp is hard nodig. De offervaardigheid, ook in Nederland, is hartverwarmend. Met name de vele particuliere initiatieven, vaak kleinschalig en met grote inzet, zijn prachtig om te zien. We hopen dan ook dat iedereen naar draagkracht het nodige heeft bijgedragen.

De vraag is echter of het principieel juist is om voor dit doel een greep in de gemeentekas te doen, hoe sympathiek de geste van het College, in navolging van andere college- en provinciebesturen, in eerste instantie ook lijkt.

D66 is van mening dat de inwoners voor zichzelf de afweging moeten maken of en in welke vorm zij blijk willen geven van hun solidariteit. De gemeente moet die afweging niet van hen overnemen, ook niet voor een klein deel. De bereidheid om te schenken moet niet door een lokale overheid worden afgekocht.

Publiek geld moet besteed worden zoals het bedoeld is, en zoals dat in feite in de begroting met de belastingbetaler is afgesproken. De belastingbetaler betaalt al mee aan noodhulp, via de begroting van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Het budget voor de provincie moet besteed worden aan de provincie, en het budget voor de gemeente aan de gemeente.

Een uitzondering zou men kunnen maken wanneer er sprake is van een stedenband, maar dat is nu voor onze gemeente niet aan de orde.

Hoe aangrijpend de ramp ook is, het zal niet de laatste zijn (hoewel we mogen hopen dat deze omvang uitzonderlijk blijft). Er is bovendien veel leed waarvoor hulp ook dringend nodig is maar minder aandacht krijgt in de pers. Het lijkt ons onverstandig om, doordat de gemeente een keer zo’n stap gezet heeft, in nieuwe gevallen steeds weer te moeten uitleggen waarom niet opnieuw de gemeentekas voor liefdadigheid kan worden aangesproken.

Laten we de taak van de gemeente niet verwarren met die van alle particulieren en professionals die zich op welke wijze dan ook op lovenswaardige manier inzetten voor het lenigen van de nood in de rampgebieden in Azië.

Met vriendelijke groet,

Eelke Wielinga
Fractievoorzitter D66, 
Gemeenteraad Driebergen-Rijsenburg

Het carnaval barst enthousiast los in Sparrenrijck

DRIEBERGEN  Vrijdag 4 februari barst het carnavalsfeest in Driebergen los! Om 16.00 uur overhandigt Burgemeester Bloemen de gemeentesleutel aan Prins Carnaval, Paul XXX. Vanaf dat moment verandert Driebergen voor 5 dagen in het Sparrenrijck! En dat betekent 5 dagen enthousiast feest vieren.

Heuvelrugnieuws van donderdag 27 januari 2005

Van Bijnenlaan Driebergen: richting Akkerweg
foto: © Renk Knol
tijd: 10.30 uur  temperatuur: 3 °C

meer foto’s van deze straat

Banken op de Traaij

DRIEBERGEN  Het Seniorenplatform heeft het Klein Woonfonds – een gezamenlijk initiatief van de gemeente Driebergen en woningcorporatie Heuvelrug Wonen – gevraagd om een bijdrage voor het plaatsen van een aantal banken op de Traaij.
Het Seniorenplatform wil hiermee bereiken dat de Traaij wat meer rustpunten krijgt zodat de winkelstraat aantrekkelijker wordt voor senioren. Voor het beheer van de banken heeft het Seniorenplatform een eigen oplossing: Scouting Driebergen heeft toegezegd het onderhoud op zich te nemen.
Vanochtend werd in aanwezigheid van alle betrokkenen op symbolische wijze de eerste bank geplaatst op de hoek van de Traaij en de Laan van Blommerweert. Er komen vijf banken.


Musicalvoorstellingen in Healthcenter Hoenderdaal

DRIEBERGEN  Op 23 en 24 april zal in Healthcenter Hoenderdaal een Nederlandse try-out plaatsvinden van een musical die met Pinksteren zijn première zal beleven in Lourdes in Zuid Frankrijk.
De stichting Aquero organiseert deze musical om met de gelden, die na deze opvoeringen overblijven, reizen te financieren naar Lourdes voor mensen die het niet kunnen betalen. Vaak blijkt, dat veel zieken als laatste wens, een bedevaart willen maken naar Lourdes maar het financieel niet kunnen opbrengen. De stichting zorgt daar dan voor. In 2000 is de stichting Aquero opgericht en heeft toen voor het eerst een musical opgevoerd. De bedoeling van deze stichting is om de 5 jaar zo´n project aan te pakken.

De musical wordt opgevoerd door 60 vrijwilligers die elk jaar meegaan als ziekenverzorger of begeleider met de bedevaartreizen naar Lourdes. Het verhaal is speciaal geschreven door een professionele schrijver en de spelers zijn al sinds maanden aan het repeteren in een hal te Veenendaal. De spelersgroep is, van jong tot oud, uit het gehele land afkomstig en doen dit met veel plezier. Het orkest is ook samengesteld uit musici die uit geheel Nederland komen. De repetitie ruimte (van 600m²) in Veenendaal is een unieke locatie die gratis beschikbaar is gesteld door het bedrijfsleven. Zowel het orkest als spelers kunnen daar oefenen in het inmiddels opgestelde decor. Alle spellers, orkest, regisseur, techniek, e.d. doen vrijwillig mee met dit project. Vandaar dat de kosten laag worden gehouden.

De try outs zijn in Health Center Hoenderdaal die daarmee hun eerste grote evenement hebben in de nieuwe sporthal. Gekozen is voor deze locatie omdat het centraal in Nederland ligt; de medewerking van de directie en personeel geweldig is, en niet te vergeten de sporthal zich uitstekend leent voor dit soort evenementen.

Het koste wat moeite om aan alle brandveiligheidseisen te voldoen maar met medewerking van de architect, toeleveranciers, gemeente en de brandweer wordt de sporthal ingericht als een theater met een grote tribune die plaats biedt aan 1000 toeschouwers. Vloerbedekking op de vloer, een echte orkestbak ontbreekt niet en uiteraard zal het geluid en (veel) licht een extra dimensie geven aan deze fraaie musical.

In het weekeinde van 23 en 24 April zijn er 3 voorstellingen gepland waarvan er al ééntje (de matinee voorstelling van Zondag) geheel is uitverkocht. Voor Zaterdagavond en Zondagavond zijn er nog kaarten beschikbaar.

Omdat de voorstelling slechts drie keer gespeeld wordt in Nederland is de animo groot, uit het gehele land reizen in dat weekeinde mensen naar Driebergen om de voorstelling te zien. Zelfs rijden er speciale Aquero bussen vanuit Noord en Zuid Nederland.

Ook zal er merchandising verkoop plaats vinden, zo zijn er programmaboekjes te koop, is er een audio CD gemaakt van de muziek en liedjes, is er een DVD of Video van deze uitvoering te koop en zijn er kaarsen, wijn, speldjes, buttons e.d. Dit alles om de opbrengst voor het goede doel te verhogen.

CVO Groep wint Nationale Onderwijsprijs

DOORN Woensdag 26 januari won de CVO Groep Zuidoost-Utrecht met het project aanstormend docent, de Nationale Onderwijsprijs voor het voortgezet onderwijs. De landelijke jury spreekt van een opmerkelijk en waardevol project.
De gekozen werkwijze kan ook veel andere scholen tot nut zijn. Het project zit volgens het rapport theoretisch goed in elkaar en is buitengewoon innovatief.

Op het Revius Lyceum Doorn en het Christelijk Lyceum Zeist, beide scholen van de CVO Groep Zuidoost-Utrecht, assisteren leerlingen uit havo 5 en vwo 5 en 6 docenten met de begeleiding van groepswerk in de onderbouw, huiswerkbegeleiding en het nakijken van toetsen. Ze vangen ook af en toe een klas op als een docent ziek blijkt te zijn. Voor leerlingen is het een betaalde bijbaan en de scholen proberen zo het lerarentekort te verminderen.

De leerlingen konden niet zomaar aan de slag. Om aanstormend docent (ASD) te kunnen worden, – want zo heten de assistenten – moesten leerlingen een heuse sollicitatieprocedure en een kort trainingsprogramma doorlopen. De aanstormend docenten hebben een begeleider waar ze altijd bij terechtkunnen. Dat is een ervaren docent.

De eerste ASD’ers gingen in november 2003 van start op het Revius Lyceum in Doorn. In augustus 2004 introduceerde de CVO Groep de aanstormend docenten ook op het Christelijk Lyceum Zeist.

De jury van de Nationale Onderwijsprijs zegt over het project: De scholen hebben van de nood een deugd gemaakt. Het tekort aan en de vergrijzing van leraren heeft creatieve krachten losgemaakt. (…) Het mes snijdt aan meer kanten: de uitval van de eigen lessen wordt tegengegaan en de belangstelling voor het leraarsvak gestimuleerd. Bovendien bied je seniorleraren een aantrekkelijke optie. Het geeft hen wellicht een extra reden om langer binnen het onderwijs werkzaam te blijven. Belangstellende leerlingen worden door deze vorm van praktijkonderwijs duidelijk verder geholpen.”

De Nationale Onderwijsprijs wordt één keer in de twee jaar uitgereikt voor een project dat de positieve en creatieve kant van het Nederlandse onderwijs voor het voetlicht brengt. De prijs bestaat uit het beeld de ‘Bronzen Olifant’ en een geldbedrag van 7000 euro. De CVO Groep ziet dit bedrag als startkapitaal voor het project voor volgend schooljaar, omdat de subsidie voor het project dan vervalt. De prijs werd uitgereikt door minister Van der Hoeven van OCW.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Archimedes Lerarenopleiding van de Hogeschool van Utrecht, die onder andere voor de aanstormend docenten een korte training verzorgde. Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), de organisatie van werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs, is de belangrijkste financier van het ASD-project.

Mensen die graag nader willen kennismaken met het project, kunnen de open dagen van de scholen bezoeken. De open dagen van het Christelijk Lyceum Zeist zijn op vrijdag 28 januari van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 29 januari van 10.00 tot 12.30 uur. De open dag van het Revius Lyceum Doorn is op vrijdag 4 februari van 19.00 tot 21.00 uur.

Conflict binnen de VVD vanwege de herindeling

DRIEBERGEN  Binnen de Driebergse VVD-fractie is een ernstig conflict ontstaan over het te voeren beleid ten aanzien van de gemeentelijke herindeling. Het conflict heeft er toe geleid dat de VVD-fractie afgelopen maandag de samenwerking met raadslid Syben Streekstra heeft beëindigd. Streekstra blijft wel lid van de gemeenteraad maar treedt niet meer namens de VVD op, hij gaat verder als ‘eenmansfractie’.
Stichtse Courant 27-1-2005

Een totaal andere kijk op de ontwikkeling van het station

DRIEBERGEN  Bij de vormgeving van het stationsgebied zou de mens de maat moeten zijn, en niet het ego of het geld. Dat is, zeer kort samengevat, de visie die volgens Helene van der Vloed (directeur van Landgoed De Reehorst) van toepassing is op de veelbesproken ontwikkeling van de Driebergse stationsomgeving. Ze heeft een plan geformuleerd dat inmiddels aan NS, Provincie, de Driebergse politici en belanghebbenden in de omgeving is voorgelegd.
Stichtse Courant 27-1-2005

Start nieuwbouw Valkenheuvel

Na de krokusvakantie zal met de lang verwachte nieuwbouw van de Valkenheuvelschool aan het Jagerspad worden begonnen.
Stichtse Courant 27-1-2005

Succesvol protest tegen bomenkap

De KNNV heeft met succes geprotesteerd tegen onnodige bomenkap bij de aanleg van bushaltes op de Arnhemsebovenweg. Er worden nu minder bomen gekapt.
Stichtse Courant 27-1-2005

Webmaster heft forum op wegens maatregelen tegen terrorisme

DRIEBERGEN  Renk Knol, de webmaster van DriebergenNet, heeft zijn internetforum, waarop allerlei lokale discussies worden gevoerd, opgeheven als een demonstratie tegen de maatregelen die de ministers Donner en Remkes hebben aangekondigd om het terrorisme aan te pakken.
Stichtse Courant 27-1-2005

Heuvelrugnieuws van vrijdag 28 januari 2005

Diederichslaan Driebergen: vanaf Hoofdstraat
foto: © Robert Zwart
tijd: 11.25 uur  temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

Winkeliers Rijsenburg roepen na vele inbraken om camera’s

DRIEBERGEN  Winkeliers in Rijsenburg zeggen cameratoezicht noodzakelijk te vinden. Ook vragen ze meer surveillance. Dit staat in het ‘Veiligheid in het gebied Rijsenburg-centrum’ dat is gepubliceerd door de gemeente Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad 28-1-2005

Heuvelrugnieuws van zaterdag 29 januari 2005

Traaij Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.45 uur  temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

Carnaval in de bibliotheek

DRIEBERGEN  Iedere eerste woensdagmiddag van de maand is er een speciale activiteit voor kinderen van 4 tot 8 jaar in de bibliotheek. Op 2 februari staat het komende carnaval centraal. Ida van Duuren zal dan met de kinderen van 15.00-16.00 uur Zuid Amerikaans carnaval vieren. Dit betekent met elkaar dansen op Zuid Amerikaanse muziek,  een verhaal over hoe mensen het carnaval vieren van in andere landen, e.d… Kinderen van 4 – 8 jaar worden van harte voor deze activiteit uitgenodigd. U vindt de bibliotheek aan de Hoofdstraat 164, 1e verdieping (boven supermarkt), de toegang is gratis.

Heuvelrugnieuws van zondag 30 januari 2005


Rijsenburgselaan Driebergen: vanaf Drieklinken
foto: © Robert Zwart
tijd: 11.25 uur  temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

Denk mee over het centrum van Driebergen

DRIEBERGEN  De gemeente Driebergen wil op initiatief van een aantal burgers en raadsleden een visie ontwikkelen voor het dorpscentrum. Hoe moet dat eruit zien over 10 jaar?
Veel of weinig winkels en wat voor soort winkels, meer of minder woningen, meer horeca, toespitsen op ouderen of juist op jongeren? Is een dorpsplein nodig, voelen mensen zich veilig in het centrum, hoe hoog mogen de gebouwen worden en waar moet er geparkeerd worden? Zo zijn er nog veel meer vragen te bedenken.

De gemeente wil graag samen met iedereen die zich op een of andere manier betrokken voelt bij het centrum van Driebergen (dat is het gebied dat begrensd wordt door de lijn Bosstraat, Drieklinken, Engweg, De Engh, Oranjelaan en dr. Hermansstraat) een visie op dit gebied ontwikkelen.

Op dinsdag 22 februari, van 19.30 – 21.30 uur, heeft de eerste bijeenkomst plaats voor belanghebbenden en belangstellenden. Deze bijeenkomst krijgt u informatie over spelregels en volgende stappen; pas in de bijeenkomsten daarna gaan we echt spijkers met koppen slaan. De bijeenkomst heeft in elk geval in het centrum plaats. Waar precies, dat staat nog niet vast, dat hangt van het aantal aanmeldingen af.

Sparrenarren benoemen erelid

DRIEBERGEN  Ter voorbereiding op het carnaval 2005 dineerden afgelopen vrijdag 15 ex-prinsen van de Sparrenarren, de huidige Prins Paul XXX, en hun partners in het Wapen van Rijsenburg. Tijdens dit sfeervolle diner werd Ton van der Linden benoemd tot erelid van de carnavalsstichting.

De ex-prinsen haalden tijdens het diner vele herinneringen op en keken alvast vooruit naar het carnaval in de komende jaren. In de loop van de avond arriveerde de Raad van Elf voor een officieel moment: het benoemen van ere-lid Ton van der Linden, Ton is al bijna 30 jaar actief bij de Sparrenarren en was in 1979/1980 de vijfde prins op rij. Ook nu nog is hij nauw betrokken bij de activiteiten. Ton was verrast met en verheugd over deze eervolle onderscheiding.


Heuvelrugnieuws van maandag 31 januari 2005

Van Heeckerenlaan Driebergen: vanaf Traaij
foto: © Renk Knol
tijd: 9.50 uur  temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

CDA-programcommissie ‘Heuvelruggemeente’ aan de slag

HEUVELRUG  Het interim-bestuur van de CDA-afdelingen uit de vijf Heuvelruggemeenten heeft een commissie gevormd voor een gemeenschappelijk verkiezingsprogram.
Een dergelijk program is nodig als in november van dit jaar (vervroegde) verkiezingen plaatsvinden in verband met de beoogde gemeentelijke herindeling. De herindeling moet op 1 januari 2006 een feit zijn.

De programcommissie is breed samengesteld uit twee CDA-vertegenwoordigers uit elk dorp. Eind februari moet het concept- program gereed zijn. Daarna wordt het voorgelegd aan de leden van de CDA-afdelingen in de betrokken gemeenten. Ook worden er allerlei maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, verenigingen e.d. tijdens de voorbereiding van het program geraadpleegd. Wie mee wil denken bij de totstandkoming van dit program kan zich richten tot het secretariaat van de programcommissie, de heer J.van Baal, te bereiken onder: jan-annique@planet.nl  .

Specifieke vraagstukken
“Daarmee willen we bereiken dat het program van onder op wordt opgebouwd, betrokkenheid met de samenleving uitstraalt en dus geen theoretisch, afstandelijk beleidsplan wordt”, aldus Nynke van Amerongen-Huizenga, voorzitter van de programcommissie. Zij voegt eraan toe, dat in het program zowel het algemeen beleid voor de heringedeelde gemeenten wordt omschreven als het kernenbeleid. Daarmee doelt zij erop, dat elke kern specifieke vraagstukken kent. Deze zullen in het program duidelijk herkenbaar moeten zijn.

Herindeling?
De programcommissie is zich er overigens van bewust dat de ‘Haagse advisering en besluitvorming’ (ministerie, Raad van State Tweede en Eerste Kamer) over de herindeling nog moet plaatsvinden. “Daarop wachten we uiteraard niet”, zegt Van Amerongen. “We moeten nu aan de slag. “Niet in de laatste plaats om ervoor te zorgen dat het campagneteam van het CDA aan de hand van het program straks over goed verkiezingsmateriaal beschikt.” Bovendien moeten de kandidaten van de kieslijst het program op tijd kunnen inzien. 

Tennisvereniging Risenborgh neemt afscheid van Joyce Staring

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van tennisvereniging Risenborgh 19 januari 2005 heeft het bestuur afscheid genomen van Joyce Staring. Jarenlang heeft zij diverse functies binnen het bestuur bekleed. Als laatste heeft zij de ledenadministratie beheerd.

Voorzitter P. de Jong overhandigde namens het bestuur aan het einde van de Algemene Ledenvergadering een cadeau, en bedankte haar namens bestuur en leden voor haar jarenlange trouwe inzet.