Nieuwjaarsreceptie De Sparrenarren


Vandaag 1 januari 2004 vindt de nieuwjaarsreceptie van Carnavalsstichting de Sparrenarren plaats in De Leuterie (de Woerd) van 15.00 tot 17.00 uur. De Sparrenarren proosten graag met de aanwezigen op een gelukkig, gezond en plezierig 2004. Alle bewoners van Driebergen-Rijsenburg én omstreken zijn van harte welkom.

Erepenning provincie Utrecht voor Henk Lugtmeijer


Een van de bestuurlijke successen op het niveau van de provincie van het afgelopen jaar is het project Hart van de Heuvelrug. Via dat project is er een proces op gang gekomen om de groene noord-zuidverbindingen op de Utrechtse Heuvelrug terug te brengen. Het schuiven met functies om meer natuur te realiseren is geagendeerd door het Utrechts Landschap, met name door rentmeester Henk Lugtmeijer.
Voor zijn inzet, zijn kwaliteiten en zijn resultaten kenden gedeputeerde staten van Utrecht directeur /rentmeester Henk Lugtmeijer de Erepenning van de provincie Utrecht toe. De officiële overhandiging vindt overigens later plaats, wegens verblijf in het buitenland van de heer Lugtmeijer.

Driebergen eist regie over station op


De gemeente Driebergen wil alleen fuseren met Maarn, Doorn, Leersum en Amerongen als ze de regie over het station Driebergen-Zeist behoudt. Zeist is aangesloten bij het Bestuur Regio Utrecht (BRU), Driebergen niet. Na een fusie tussen de vijf zogenoemde ‘MALDD-gemeenten’ zou de regie over het stationsgebied mogelijk geheel aan het BRU worden toegewezen. Driebergen ziet dat niet zitten en wil dat het station bij de fusiegemeente gaat horen. De provincie, die de gemeentelijke fusie wil, bepaalt uiteindelijk wie de verantwoordelijkheid over het stationsgebied straks toebedeeld krijgt.

Koffieconcert Sparrendaal: harpiste Marianne Smit


Marianne Smit kreeg op vijfjarige leeftijd pianoles. Toen zij acht jaar was verruilde zij de piano voor de harp. Nu heeft zij met de harp al verschillende prijzen gewonnen waaronder de eerste prijs van het Prinses Christina Concours voor jonge talentvolle musici. Morgen, zondag 4 januari treedt zij op in Sparrendaal.

Politieke barometer: gering aantal deelnemers


De politieke barometer van afgelopen week vertoont nauwelijks verschil met die van vorige week. De VVD blijft de grootste, echter steeds meer op de voet gevolgd door PDR. Het opvallendste was het gering aantal deelnemers als gevolg van de kerstvakantie.

Nieuwe cursussen Muziekcirkel Driebergen


DRIEBERGEN  De Muziekcirkel Driebergen biedt tot de zomervakantie vier nieuwe cursussen aan. De cursus djembé wordt gegeven door Tao uit Kameroen in het gebouw van Aurora. De cursus start op 6 februari en heeft wekelijks op vrijdagavond een kindergroep van 17.30-19.00 uur en een volwassenengroep van 19.00-20.30 uur. De cursus muziek-geschiedenis wordt gegeven door Holger de Bruin (musicoloog). De cursus is vooral bedoeld voor volwassenen die graag meer willen weten over de achtergrond van de muziek die zij spelen en/of beluisteren. Blokfluit wordt aangeboden door Dana Massad aan kinderen als oriëntatiecursus met behulp van de blokfluit op woensdagmiddag. Ook kunnen gevorderde blokfluittisten (minimaal twee jaar les) zich opgeven voor een blokfluitensemble o.l.v. Dana. Jan Sierksma geeft een cursus voor volwassenen die altijd al hebben willen zingen. Nadere informatie en aanmelding bij de muziekcirkel: 0343-531576. Graag opgeven voor 15 januari.

Bibliotheek Driebergen on line

 

Sinds vorig jaar kon via internet al de catalogus van de bibliotheek geraadpleegd worden. Sinds kort gaat de dienstverlening nog verder. Met het registratienummer van de lenerspas kunnen nu vanuit huis boeken worden verlengd en kunnen boeken worden gereserveerd.

Fusie gemeenten Heuvelrug stap dichter bij

De provincie Utrecht krijgt in 2006 zeker een nieuwe gemeente op de Heuvelrug. Welke plaatsen opgaan in de nieuwe gemeente is echter nog niet duidelijk. De provinciale statencommissie Bestuur en Middelen heeft gisteren geadviseerd om een herindelingprocedure te starten.
Utrechts Nieuwsblad van 6 januari 2004

Driebergen eist regie op

Het CDA in Zeist heeft vragen bij het opeisen, door de gemeente Driebergen, van de regie op de aanpassing van het gebied rondom station Driebergen-Zeist.
Utrechts Nieuwsblad van 6 januari 2004

Driebergen verder met afvalbedrijf Sita

Driebergen verlengt het contract met afvalbedrijf Sita. Vandaag wordt een nieuw contract getekend.
Utrechts Nieuwsblad van 6 januari 2004

Klussende trainer vangt nog bot

De assistent trainer van de D’tjes van CDN biedt zich aan als klusser om zodoende geld bijeen te krijgen voor de twee D-teams die met de Pinksteren aan een toernooi in België deelnemen. Tot nu toe is er weinig animo.
Utrechts Nieuwsblad van 6 januari 2004

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Nieuwjaarsnacht en nieuwjaarsdag

In de Nieuwjaarsnacht moest de Driebergse brandweer in actie komen om een door jongeren gestichte brand te blussen van autobanden op de de Traaij. Op nieuwjaarsdag waren, eveneens op de Traaij, mensen bezig de rotzooi van het vuurwerk afsteken op te ruimen.
Nieuwsbode van 6 januari 2004

VVD en SGP twijfelen over houding overigen

De SGP en de VVD twijfelen of in het herindelingproces de andere partijen hun eigen voorwaarden wel serieus nemen omdat PDR, CDA, D66 en CU bij hun beslissing blijven het proces te laten doorgaan, terwijl aan hun belangrijkste voorwaarde niet zal worden voldaan.
Nieuwsbode van 6 januari 2004

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Op zoek naar je eigen zangstem

Netty Krook heeft een interview met Jan Sierksma, één van de docenten van Muziekcirkel Driebergen,  die een zangcursus zal geven.
Nieuwsbode van 6 januari 2004

Geen hangplek voor rokende AH-jongeren


René Blom maakt een rondje langs een aantal Driebergse en Doornse bedrijven i.v.m. de invoering van de nieuwe tabakswet per 1 januari.
Nieuwsbode van 6 januari 2004

Koffieconcert


Afgelopen zondag trad harpiste Marianne Smit op op het eerste koffieconcert in 2004 in Sparrendaal.
Nieuwsbode van 6 januari 2004

Zeist wil Stationsgebied niet opgeven


Burgemeester Boekhoven van Zeist is niet van plan het stationsgebied van Driebergen-Zeist uit handen te geven. Hij zei dat in zijn nieuwjaarstoespraak op maandagavond.
Driebergen liet eerder weten dat het na de op handen zijnde fusie met Leersum, Amerongen, Doorn en Maarn de regie over het stationsgebied wil behouden. Burgemeester Boekhoven vindt het gebied echter te belangrijk om af te staan. Hij vindt het station “de moeite waard om voor te strijden”. Boekhoven wil verder een gesprek met Driebergen om tot een oplossing te komen.
RTV Utrecht van 6 januari 2004

Mogelijk twee Heuvelruggemeenten


Diverse fracties in Provinciale Staten willen een onderzoek naar de mogelijkheid om twee Heuvelruggemeenten te vormen in plaats van één. Ze vinden dat die ene Heuvelruggemeente te groot zou worden. Volgens het huidige plan vormen Maarn, Doorn, Leersum, Amerongen en Driebergen straks één gemeente. De ChristenUnie en GroenLinks willen laten onderzoeken of Driebergen kan fuseren met Maarn en Doorn, en Amerongen en Leersum met Wijk bij Duurstede. Als voor de beide opties geen draagvlak is, stemt de meerderheid van Provinciale Staten alsnog in met de oorspronkelijke plannen voor de vorming van één Heuvelruggemeente.

Contractverlenging huisvuil

In 2003 is door de afvalverwerking Utrecht voor 13 gemeenten in de provincie een gezamenlijke Europese aanbesteding gehouden onder inzamelbedrijven.  Voor Driebergen hadden zich twee bedrijven ingeschreven waarvan SITA de goedkoopste bleek. Het contract met SITA heeft een looptijd van 3 jaar. De gemeente kan daarna twee keer kiezen voor een verlenging van twee jaar.
Onder het toeziend oog van wethouder Klijnhout ondertekenden burgemeester Bloemen en regiodirecteur Venhoek van Sita gisteren het nieuwe 3-jarig contract.

Driebergen heeft niet overlegd met Zeist over stationsgebied

Als Driebergen inderdaad alle regie opeist voor de herindeling van het stationsgebied tussen Driebergen en Zeist, en dat daardoor de belangen van Zeist in het geding komen, moeten zowel BRU als provincie worden betrokken bij de onderhandelingen. Dat antwoordde het Zeister college van b&w op vragen van het CDA.
Utrechts Nieuwsblad van 7 januari 2004

Omwonenden in beroep tegen uitspraak rechter

De omwonenden van de omstreden woning die een projectontwikkelaar aan de Engweg wil bouwen, gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht. Enkele weken geleden bepaalde deze rechter dat de bezwaren van de omwonenden tegen de bouw van de woning ongegrond zijn. De rechter baseerde zich hierbij met name op de adviezen van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (PUWC). De projectontwikkelaar heeft inmiddels laten weten dat hij met de bouw zal starten zodra het weer het toelaat.
Stichtse Courant van 8 januari 2004

‘Ik moet er niet aan denken dat we de regie over het station kwijtraken’

De Driebergse burgemeester Bloemen houdt er rekening mee dat in de nabije toekomst bij ‘verschillende spelers’ een heftig debat zal ontstaan over het stationsgebied. Hij benadrukte dinsdag tijdens een gesprek met de pers dat de positie van Driebergen wat het station betreft duidelijk is: het station is van cruciaal belang voor deze gemeente, met name wat betreft de realisering van de Dorpsvisie. “Ik moet er niet aan denken dat we de regie over het station kwijtraken” zei hij. Niettemin lijkt er aan het begin van dit nieuwe ‘herindelingsjaar’ een discussie los te branden over de vraag wie er uiteindelijk beslist over het station.
Stichtse Courant van 8 januari 2004

Meerdere opties voor herindeling

De commissie Bestuur en Middelen van de provincie wil dat behalve MALD(D) ook de varianten DRIEMADO (Driebergen, Maarn en Doorn) en WALD (Wijk bij Duurstede, Amerongen, Leersum en Doorn) bij de besluitvorming over de gemeentelijke herindeling van de Heuvelrug worden betrokken. Met name de CDA-fractie dringt hier op aan.
Stichtse Courant van 8 januari 2004

Driebergen brengt aanbod voor de jeugd in beeld

Enkele weken geleden heeft b&w de notitie ‘Jeugd in beeld’ vastgesteld. In deze notitie is het totale aanbod van activiteiten voor kinderen van 0 tot 23 jaar in beeld gebracht.
Stichtse Courant van 8 januari 2004

VVD en SGP roepen de raad bijeen

Op speciaal verzoek van de VVD en de SGP is volgende week dinsdag een extra raadsvergadering uitgeschreven over de gemeentelijke herindeling. VVD en SGP zijn van mening dat de gemeenteraad zich in het openbaar moet uitspreken over de brief die door Gedeputeerde Staten op 16 december naar de gemeente werd gestuurd. In die brief staat dat de gemeente niet zelfstandig uit een herindelingprocedure kan stappen.
Stichtse Courant van 8 januari 2004

Vrijwilligersmedaille uitgereikt

Dinsdag heeft burgemeester Bloemen het jaarteken Openbare Orde en Veiligheid uitgereikt aan mw M. van de Heuvel-Bouquet die zich al 20 jaar heeft ingezet voor het Rode Kruis.
Stichtse Courant van 8 januari 2004

Afscheid van colonne-commandant Rode Kruis

Mevrouw J.R. vd Berg-Ter Veen is op 1 januari teruggetreden als commandant van de colonne van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis. Zij wordt opgevolgd door mw J. Vervat-vd Berg.
Stichtse Courant van 8 januari 2004

Nieuwe Driebergse stichting ondersteunt sociale en culturele projecten

Onlangs is officieel opgericht Stichting De Driewerf. Doelstelling is het organiseren van activiteiten om sociale en/of culturele projecten in binnen- en buitenland te ondersteunen. Hoewel het om een nieuwe organisatie gaat, worden deze activiteiten in feite al tientallen jaren in praktijk gebracht. Driebergenaar Wim Kosterman was hierbij de inspirator, de stimulator en de organisator. Ad Bom heeft een interview met hem.
Stichtse Courant van 8 januari 2004

De afscheidsroute van de notaris

Op maandag 29 december trok er een wat vreemde optocht van de Oosterlaan via de Traaij en de Oranjelaan naar de Hogesteeg. Notaris Bezemer fietse voor de laatste keer na bijna 30 jaar deze tocht van huis naar werk.
Stichtse Courant van 8 januari 2004

Programmaraad stapt naar de rechter als Casema het tv-pakket wijzigt

De Regionale Programmaraad Nedersticht (Driebergen, Bunnik, Leersum, Zeist) wil naar de rechter stappen als kabelexploitant Casema besluit de commerciële zenders uit het basispakket te verwijderen. Volgens de programmaraad wordt een grote groep mensen geschaad als Casema de commerciële zenders verwijdert. In deze regio zijn meer mensen abonnee op het basispakket dan elders in het land.
Stichtse Courant van 8 januari 2004

Vreugdevuren

Op diverse plaatsen werden in Driebergen tijdens de nieuwjaarsnacht vreugdevuren ontstoken. Op de Traaij liep dit enigszins uit de hand waardoor de brandweer in actie moest komen.
Stichtse Courant van 8 januari 2004

Nieuwe stichting Driewerf zet op kinderhuis Zuid-Afrika

Wim Kosterman heeft zijn liefdadigheidsactiviteiten in een nieuwe stichting Driewerf ondergebracht. Netty Krook heeft een interview met Wim Kosterman over zijn activiteiten.
Nieuwsbode van 8 januari 2004

Bloemen: ‘Verenigingsleven moet na fusie gezond blijven’

De traditionele nieuwjaarsreceptie van het college van b&w werd weer druk bezocht. In zijn nieuwjaarstoespraak zinspeelde burgemeester Bloemen op de gemeentelijke herindeling. Naast de twee voorwaarden die de raad stelde bij de fusie, noemde hij een derde: ‘dat de sociaal maatschappelijke gemeenschap van Driebergen en het verenigingsleven gezond blijven voortbestaan’.
Nieuwsbode van 8 januari 2004 

Jongeren in Driebergen vervelen zich

Jongeren kunnen in Driebergen één ding doen: zich vervelen. Een notitie jeugdbeleid moet hier verandering in brengen. De jongeren zelf hebben daar weinig vertrouwen in. Ellen Tolsma interviewde een paar jongeren in de Nix.
Utrechts Nieuwsblad van 9 januari 2004

Onderhoud wegen nog steeds goed bevonden

De afgelopen week werd in de Wekelijkse Peiling op DriebergenNet gevraagd om het onderhoud van de wegen te beoordelen. Een meerderheid van 65% vond het onderhoud goed. Dezelfde vraag werd ook gesteld in de eerste week van januari 2001, dus drie jaar terug. En vergeleken met dat jaar is er nauwelijks sprake van een verandering. Het enige verschil is dat er nu minder mensen zijn zonder een mening. 

 

Hoe beoordeelt u het onderhoud van de wegen in Driebergen
 

2001

2004

slecht-zeer slecht

28%

35%

goed-zeer goed

63%

65%

Toch weer exploitant voor Sparrendaal

Sparrendaal, het Driebergse zalencentrum in het gerestaureerde voormalig gemeentehuis van Driebergen, wordt commercieel niet nog verder uitgebaat dan momenteel gebeurt. Een poging daartoe van de vorige exploitant, Stichting Buitenplaats Sparrendaal, is mislukt, Eigenaar van het pand, Vereniging Hendrik de Keyser, heeft in Lies Roggeveen een nieuwe exploitant gevonden die daarvoor een nieuwe beheersstichting opricht.
Utrechts Nieuwsblad van 10 januari 2004

Politieke barometer

Het lijkt er steeds meer op dat het politieke landschap in Driebergen verandert. Het CDA wordt gereduceerd tot een kleine partij en de VVD wordt de grootste partij, gevolgd door PDR en een nog niet te benoemen andere partij. Waarschijnlijk moet daarbij gedacht worden aan SP of een Leefbaarheidspartij.

Eetcafé bij de SWD op dinsdag 27 januari

Elke vierde dinsdag van de maand organiseert de SWD “Het Eetcafé”. Het Eetcafé is bedoeld voor alleengaanden van alle leeftijden. Er wordt een smakelijke en gezonde drie-gangen-maaltijd geserveerd voor € 6,00. Vanaf 17.30 uur zijn de gasten welkom en rond 18.00 uur wordt de maaltijd geserveerd. Wel moet men zich vooraf opgeven en betalen. Dit kan tot en met vrijdag 23 januari tot 12.00 uur bij de receptie van de SWD.

Driebergen twijfelt toch over herindeling

De gemeenteraad van Driebergen leek akkoord met fusie van de Heuvelruggemeenten, maar twijfelt alsnog. De raad vergadert vanavond over een brief van Gedeputeerde Staten die stelt dat Driebergen geen voorwaarden kan stellen aan de fusie.
Utrechts Nieuwsblad van 13 januari 2004

Crisis heerst binnen Diakonessenhuis

Artsen van het Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn hebben het vertrouwen in de Raad van Bestuur van het ziekenhuis opgezegd. Het personeel is kwaad omdat het naar eigen zeggen geen mening heeft kunnen geven over de bezuinigingsplannen van de directie. Die wil de polikliniek in Doorn en de spoedhulp in Zeist sluiten. Dat zou nodig zijn vanwege het verlies van miljoenen euro’s waarop de instelling dreigt af te stevenen.
Volgens de medewerkers zijn er prima alternatieven voor de sluiting van de twee onderdelen. De Ondernemingsraad spreekt van een grote onrust onder het personeel en maakt zich ernstig zorgen om de verhoudingen binnen het ziekenhuis. Diverse afdelingen van het Diakonessenhuis laten weten verbaasd te zijn over het besluit van de artsen om het vertrouwen in het bestuur op te zeggen. Inmiddels is de eerste aanzet genomen tot een crisisoverleg tussen alle betrokken partijen.
RTV Utrecht van 13 januari 2004

Raad Driebergen blijft bij haar standpunt

De extra raadsvergadering die vanavond op verzoek van VVD en SGP werd gehouden over de reactie van GS op het standpunt van de Driebergse gemeenteraad inzake de gemeentelijke herindeling, leidde niet tot een ander standpunt. De harde voorwaarden die PDR, CDA, D66 en CU hadden gesteld bij de positie van Driebergen in het herindelingproces bleken plotseling minder hard. De genoemde partijen gaven toe dat formeel niet aan hun voorwaarden kan worden voldaan, maar dat het standpunt van GS hun materieel wel tegemoetkomt. Daarmee werd duidelijk dat de genoemde partijen hun voorwaarden nooit als hard hebben beschouwd, immers harde voorwaarden horen bij een formele opstelling.

Nieuw beheer Sparrendaal

Sinds 1 januari is op Sparrendaal de beheersscepter in handen van het Driebergse echtpaar Jaap en Lies Roggeveen. De exploitatie van het huis berust bij Lies.
Nieuwsbode van 13 januari 2004

Driebergen raadpleegt buren noodschool

Van gemeentewege waren zo’n 80 brieven naar omwonenden van het sportveld aan de Drieklinken verzonden om mee te praten over de plannen van de gemeente om op dat sportveldje tijdelijk een noodschool te plaatsen. Zo’n twintig bewoners gingen naar de bijeenkomst.
Nieuwsbode van 13 januari 2004

Boegbeeld Rode Kruis Driebergen vertrekt als colonnecommandant

Jo van den Berg, tot 1 januari colonnecommandant van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis legde op 1 januari om leeftijdsreden die functie neer. Haar afscheid als zodanig werd gevierd op de nieuwjaarsreceptie, waar de vele aanwezigen haar daarna verwelkomden in een nieuwe functie, die van coördinator Welfare Ouderen.
Nieuwsbode van 13 januari 2004

Medaille voor Marie

Tijdens de nieuwjaarreceptie van het Rode Kruis ontving M. vd Heuvel-Bouquet uit handen van burgemeester Bloemen een medaille en een jaarspeld omdat ze al meer dan tien jaar in het kader van de rampenhulpverlening voor het Rode Kruis werkzaam is.
Nieuwsbode van 13 januari 2004 

Doorn zoekt ziekenhuis voor poli

Doorn zoekt een ziekenhuis om de buitenpoli in het dorp over te nemen. Het Diaknonessenhuis, dat in financiële nood verkeert, wil van de poli af. Samen met omliggende gemeenten ziet de gemeente Doorn het liefst dat het Valleiziekenhuis in Ede de specialisten-post overneemt. Nog deze week wil de gemeente een afspraak maken met het ziekenhuis om de mogelijkheden te bekijken. De kwestie krijgt nu ook aandacht van de lokale politiek. Het CDA wil van wethouder Berkhout weten waarom hij geen protest aantekent bij het Diakonessenhuis.
RTV Utrecht van 14 januari 2004

Driebergen wil onder fusie uit kunnen

Driebergen doet een klemmend beroep op Provinciale Staten om de gemeente de mogelijkheid te geven uit de herindeling te stappen wanneer de gemeente dat wenst. Dat schrijft de gemeenteraad van Driebergen in een brief aan de Statenfracties.
De gemeente wijst erop dat Provinciale Staten de Heuvelrugfusie alleen zouden doorzetten bij voldoende draagvlak. De gemeenteraad vertrouwt nu op ‘het fatsoen’ van Provinciale Staten.
Driebergen heeft twee harde voorwaarden voor de herindeling met Maarn, Leersum, Doorn en Amerongen. Behalve de optie om uit de fusie te stappen, eist Driebergen ook het behoud van zeggenschap over het gebied rond het NS-station Driebergen-Zeist. De wet staat zulke voorwaarden echter niet toe.
RTV Utrecht van 14 januari 2004

Leersum: Onderzoek alternatieve fusie

De gemeente Leersum wil dat de provincie onderzoek laat doen naar de vorming van twee Heuvelruggemeenten in plaats van één. Dat schrijft Leersum in een brief aan Provinciale Staten. Eerder spraken de Statenfracties van de ChristenUnie en GroenLinks zich al uit voor een onderzoek naar de samenvoeging van Leersum met Wijk bij Duurstede en Amerongen, en van een herindeling van Driebergen met Maarn en Doorn. Volgens de huidige plannen gaan Maarn, Doorn, Driebergen, Leersum en Amerongen samen tot één gemeente, en blijft Wijk bij Duurstede zelfstandig. De inwoners van Leersum spraken zich in een referendum uit tegen deze fusie.
RTV Utrecht van 14 januari 2004

Wijk sluit fusie niet langer uit

Burgemeester Swillens van Wijk bij Duurstede hoeft zich niet langer terughoudend op te stellen als het gaat om een fusie met Amerongen en Leersum. De fractievoorzitters van alle partijen, m.u.v. de PvdA, zijn het met hem eens dat het geen kwaad kan WAL (Wijk bij Duurstede, Amerongen Leersum) te onderzoeken als alternatief voor MALDD (Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen).
Utrechts Nieuwsblad van 14 januari 2004

Meerderheid Driebergen voor fusie

Driebergen heeft een voorkeur voor herindeling, en dan het liefst met Doorn, Maarn, Leersum en Amerongen. De meerderheid van de gemeenteraad heeft zich daar gisteravond in eerste termijn voor uitgesproken.
Utrechts Nieuwsblad van 14 januari 2004

Rijsenburgse onder nemers gaan samen met ODK

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Ondernemerskring Driebergen (ODK) werd bekend gemaakt dat de groep Rijsenburgse Ondernemers zich per 1 januari heeft aangesloten bij de ODK.
Nieuwsbode van 15 januari 2004

Meerderheid Driebergen voor MALDD

Netty Krook doet verslag van extra raadsvergadering waarin de gemeenteraad zich opnieuw uitsprak voor een gemeentelijke herindeling volgens het model MALDD.
Nieuwsbode van 15 januari 2004

Harde voorwaarde is volgens VVD ‘boterzacht verzoekje’

Formeel en materieel. Dat waren de kernwoorden tijdens de extra raadsvergadering dinsdagavond die op verzoek van de VVD en de SGP plaatsvond. Beide partijen (die tégen herindeling en vóór zelfstandigheid zijn) waren van mening dat het raadsbesluit over de gemeentelijke herindeling, waarbij onder voorwaarden werd ingestemd met samenvoeging tot MALDD, niet meer van kracht is nu Gedeputeerde Staten te kennen hebben gegeven dat aan die voorwaarden formeel niet kan worden voldaan. Intrekken dat raadsbesluit en nu kiezen voor zelfstandigheid, zo lieten de twee partijen per motie weten. Maar de overige partijen (PDR, CDA, D66 en CU) zagen dat geheel anders. “Gedeputeerde Staten willen materieel wel degelijk rekening houden met die voorwaarden” zei Zoet van PDR.
Stichtse Courant van 15 januari 2004

De ‘strijd om het station’ staat op het punt te beginnen

Volgens burgemeester Bloemen heeft het er niets mee te maken, maar de timing die Driebergen heeft gekozen om een positionpaper over het stationsgebied te presenteren is tamelijk prikkelend. De laatste weken is een discussie losgebrand over de ‘regie van Driebergen’ betreffende de ontwikkeling van het station. Vanuit Zeist klinken met aanzwellend volume geluiden dat Driebergen -na een gemeentelijke herindeling- niet meer de regie over het station zou mogen opeisen. De indruk is gewekt dat over het station een heuse strijd op komst is.
Stichtse Courant van 15 januari 2004

Tweehonderd Alfa-liefhebbers

Zo’n tweehonderd liefhebbers van de Alfa Romeo waren zondag naar Driebergen gereisd om kennis te nemen van twee nieuwe modellen van dit merk die in de Bergse Bossen werden gepresenteerd.
Stichtse Courant van 15 januari 2004

Nep-virus waart rond in Driebergen

Journalisten, ambtenaren, professoren, wethouders, artsen, notarissen en ondernemers. Het was vooral een bepaalde groep Driebergenaren die deze week een alarmerend mailtje kreeg over ‘het meest vernielende virus ooit’.
Stichtse Courant van 15 januari 2004

Beste bezorgers van het kwartaal

De Stichtse Courant zette Stefan Linnenbank, Henberte Weldemichael en Rutger van Raalten in het zonnetje omdat zij het laatse kwartaal de krant het beste hadden bezorgd.
Stichtse Courant van 15 januari 2004

Wim van Grondelle: de Driebergse ‘radioman’

Fred J. van Burken heeft een uitgebreid interview (vooral over vroeger) met Wim van Grondelle.
Stichtse Courant van 15 januari 2004

Lies en Jaap Roggeveen gaan Sparrendaal beheren

Met ingang van 1 januari is het Driebergse echtpaar Lies en Jaap Roggeveen in dienst gekomen van de Vereniging Hendrick de Keijser. Zij zijn aangesteld om de exploitatie en het beheer van de buitenplaats Sparrendaal voor hun rekening te nemen. Het zal vooral Lies Roggeveen zijn die zich met deze exploitatie gaat bezighouden, waarbij zij door haar man geassisteerd zal worden.
Stichtse Courant van 15 januari 2004

Onrust over bezuinigingen ziekenhuis

Zowel bij particulieren als bij het personeel van het Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn is grote onrust ontstaan over de bezuinigingsplannen van het ziekenhuis. Het gaat daarbij met name om sluiting van de polikliniek in Doorn en de spoedhulp in Zeist.
Stichtse Courant van 15 januari 2004

‘Noodschool mag niet tot andere bebouwing leiden’

Afgelopen week had de gemeente een bijeenkomst belegd om omwonenden te informeren over de stand van zaken betreffende de nieuwbouw van de Valkenheuvelschool. Het cruciale punt hierbij is het vinden van een plek voor het plaatsen van een noodschool gedurende de nieuwbouwperiode.
Stichtse Courant van 15 januari 2004

Leersum: alle fusie-opties goed bekijken

De gemeente Leersum wil dat het draagvlak voor samenvoeging van Wijk bij Duurstede, Amerongen en Leersum en voor een samengaan van Driebergen, Doorn en Maarn wordt onderzocht. Leersum roept de statenleden op dit voorstel in hun vergadering van 19 januari te steunen.
Utrechts Nieuwsblad van 15 januari 2004

Kleurrijk is onze wijk

De werkzaamheden in en om de Vijverflat zijn zo goed als afgerond en daarmee komt er een officieel einde aan het project Groenhoek 2000. Dit project bestond uit het bouwkundig verbeteren van 300 woningen. Daarnaast ging de groenvoorziening op de schop met onder andere een betere speelgelegenheid voor kinderen. 64 woningen werden geschikt gemaakt voor senioren en er werden 12 appartementen met lift toegevoegd. Deze lift kan ook gebruikt worden door de bewoners van seniorenwoningen.
Onder het motto “Kleurrijk is onze wijk” wordt op 17 april op de speelweide aan de Drieklinken een feest georganiseerd om het einde van het project niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Het feest is bedoeld voor alle bewoners uit de buurt en de betrokken mensen van de gemeente, de architect en de aannemer. En natuurlijk zijn ook andere inwoners van de gemeente van harte welkom.

Mening Driebergen verschuift van ‘groen naar rood’

“Mag Driebergen verder uitbreiden, ook al gaat dat ten koste van de natuur?” Dat was de vraagstelling waarover de kijkers naar DriebergenNet zich de afgelopen week over konden uitspreken. De vraag die deze week werd gesteld, was ook in september 2000 voorgelegd en ook nog een keer, in een iets andere vorm, in maart 2002. Om de cijfers met elkaar vergelijkbaar te maken zijn de antwoordcategorieën “ja, want ook de jeugd moet wonen” en “ja, wonen is belangrijker dan de natuur” samengevoegd tot “woningbouw belangrijker dan groenbehoud”. Aan de andere kant van de schaal zijn “nee, druk op natuur is nu al te sterk” en “nee, natuur kan het nu net verdragen” samen gevoegd tot “groenbehoud belangrijker dan woningbouw”.

 

September 2000

Maart 2002

Januari 2004

Woningbouw belangrijker dan groenbehoud

39%

49%

53%

Groenbehoud belangrijker dan woningbouw

61%

51%

47%

Uit de tabel blijkt duidelijk dat de kijkers naar DriebergenNet woningbouw steeds belangrijker gaan vinden en dat het groenbehoud als steeds minder belangrijk wordt gevonden. Deze trend in de mening over “groen versus rood” weerspiegelt zich nog niet in de Driebergse gemeentepolitiek. De meerderheid in de raad vindt nog steeds dat de groene belangen gaan boven het woonbelang van een groot deel van haar inwoners. Recente voorbeelden hiervan zijn de discussie rondom de Lange Dreef en de gemeentelijke herindeling. En ook bij de toekomstige discussies over het stationsgebied zal dit weer een rol gaan spelen. Gezien ook de uitslagen van de Politieke Barometer lijkt het er echter steeds meer op dat de Driebergse bevolking de opstelling van een aantal partijen in de gemeenteraad niet langer pikt.

Provincie spreekt over fusie op Heuvelrug

De provincie Utrecht spreekt zich mandag uit over het starten van de procedure tot herindeling ofwel fusie van de Heuvelruggemeenten. In het artikel en overzicht van de standpunten van de diverse politieke partijen in deze.
Utrechts Nieuwsblad van 17 januari 2004

Inloop De Nix uitgebreid

Als proef wordt tot 1 maart de Inloop van jongerencentrum De Nix uitgebreid. Aansluitend op de schooltijden kunnen jongeren daar ongedwongen met elkaar kletsen, chillen, muziek luisteren, poolen, tafeltennissen, tafelvoetballen, darten, tv kijken, verschillende spelen doen, maar ook huiswerk maken in een aparte ruimte. Tijdens alle inloop-uren is er een begeleider aanwezig die mee kan helpen bij het organiseren van activiteiten. Edwin Severs en Helmer van der Heide hebben allebei voldoende ideeën om de inloop-uren tot een succes te maken.

PvdA en ChristenUnie op de bres voor medische zorg op Heuvelrug

Ondanks eerdere afspraken zal de medische zorg, geboden aan de inwoners van de Heuvelrug, sterk achteruit gaan. De EHBO post in Zeist zal immers ’s nachts gesloten zijn en de polikliniek in Doorn zal helemaal dicht gaan. Dit in tegenspraak met de zorgvisie van het Diakonesse Ziekenhuis zelf, die stelt dat de locatie in Zeist zich moet gaan richten op kortdurende behandelingen en in Doorn is de handhaving van de bestaande polikliniek een vanzelfsprekendheid. “Het is onbegrijpelijk dat van deze zorgvisie wordt afgeweken” vindt PvdA statenlid Pieter Pollmann “de Provincie Utrecht heeft een verantwoordelijkheid om acceptabele medische zorg in deze regio te garanderen”.
In het strategisch medisch beleidsplan van het Diakonessen Ziekenhuis, september 2001, wordt de zorgvisie van de drie locaties weergegeven. In de zorgvisie van de locatie Zeist wordt gesteld dat het zich onder andere richt op kortdurende behandelingen. De locatie Doorn heeft, zo wordt beschreven, zijn bestaansrecht bewezen. Handhaving van de bestaande poliklinische spreekuur- en diagnostische faciliteiten is dan ook een vanzelfsprekendheid. Met name wordt gewezen op het verzorgingsgebied dat naast Doorn en Zeist de plaatsen Amerongen, Driebergen, Leersum, Maarn en Wijk bij Duurstede omvat. Tot slot wordt gesteld dat het strategisch medisch beleidsplan een “horizon” heeft van ongeveer zes jaar. De meerwaarde van de fusie, de functionaliteiten binnen de locaties en de toekomstvisie van de nieuwe organisatie werd door de toenmalige raad van bestuur via diverse media met betrokkenen, medewerkers, overheid, burgers, gecommuniceerd. De PvdA vindt het zeer opmerkelijk dat van deze toezeggingen wordt afgeweken en ziet een interveniërende rol van de provincie weggelegd om de kwaliteit van de zorgverlening in de regio te handhaven, inclusief de afstemming met de medische hulpverlening. Vandaar dat zij samen met de ChristenUnie hierover vragen aan het college van gedeputeerde staten stelt. “Wij vinden dat er voor het college een rol is weggelegd om deze problematiek met de betrokken partijen te bespreken en een acceptabel niveau van medische zorg in de regio te handhaven” aldus Pollmann. (bron: persbericht pvda-statenfractie)

IVN-jeugd op zoek naar sporen

Afgelopen zaterdag gingen circa 25 jeugdleden van 6 tot 12 jaar van de IVN-afdeling Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijn op zoek naar diersporen in het veld. De groep was te gast op de voormalige boomkwekerij langs de Bisschopsweg (Vollenhoven lll) in Zeist. Helaas werkte het weer niet erg mee. De zware regen had veel diersporen uitgewist en ook de dieren zijn niet erg actief met hevige regenbuien. Dat mocht echter de pret niet drukken. Iedereen heeft  in ieder geval reesporen gezien en van oud-boswachter John de Greef geleerd over de leefwijze van wilde dieren die hier voorkomen.

Kans op een zelfstandig Driebergen steeds kleiner

Vanmiddag is in provinciale staten besloten het overleg te starten over de herindeling van de Heuvelrug. In afwijking van het voorstel van Gedeputeerde Staten is besloten dat naast de variant MALDD (Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen), ook nadrukkelijk de varianten WAL (Wijk bij Duurstede, Amerongen en Leersum) en DrieMaDo worden onderzocht en in oktober betrokken worden bij de verdere besluitvorming.

VVD en de herindeling

Tot twee keer toe heeft de VVD zich uitgesproken vóór zelfstandigheid van Driebergen. De meerderheid van de gemeenteraad heeft echter steeds anders beslist en gekozen voor herindeling, ondanks het feit dat de meerderheid van de bevolking zich uitsprak voor zelfstandigheid. Ook Provinciale Staten hebben nu besloten. Driebergen maakt daardoor definitief onderdeel uit van een proces dat moet leiden tot herindeling. Volgens de VVD is hierdoor is een nieuwe situatie ontstaan. Met het belang van de inwoners voorop, zal de VVD-fractie niet stil zitten en afwachten, maar constructief, actief en waar nodig kritisch deelnemen aan het herindelingsproces.

Spirit doet 20 jaar aan posthartrevalidatie

De afdeling posthartrevalidatie van de sportvereniging Spirit heeft vorige week zijn 20-jarig bestaan gevierd. Begon men in 1984 met acht leden, op dit moment bestaat de groep uit bijna 50 leden.
Nieuwsbode van 20 januari 2004

Knol: ‘Anderen golfen, ik doe dit’

Renk Knol is de webmaster van DriebergenNet. De site bestaat sinds 1998 en dankt zijn populariteit onder meer aan nieuwsberichten voornamelijk over Driebergen, die hij voor zover de actualiteit dit vraagt, vaak een of meer keren per dag aanvult. Netty Krook heeft een interview met Renk Knol.
Nieuwsbode van 20 januari 2004

Driebergse Continental Kids schitteren in eigen dorp

Twee Driebergse meiden, Saskia van Grondelle (12) en Eline Vester (10) hebben genoten van ‘hun’ voorstelling in de Maranathakerk, die dit afgelopen weekend plaatsvond.
Nieuwsbode van 20 januari 2004

Wereldwinkel vernieuwd

De Wereldwinkel in Driebergen heeft in korte tijd een nieuw outfit gekregen.
Nieuwsbode van 20 januari 2004

Dak kan erop

Aan het einde van het Ethembeni-concert dat in Antropia werd uitgevoerd maakte Han Flamman de gastheer van de avond bekend, dat het gelukt is om de financiele middelen voor het dak van een kindertehuis in Johannesburg bijeen te brengen.
Nieuwsbode van 20 januari 2004

Docenten Muziekcirkel geven concert

Op 25 januari, 15.00 uur, zullen docenten-musici van de Muziekcirkel driebergen gezamenlijk een concert geven op Sparrendaal. Netty Krook praat met de initiatoren van dit concert: Anne Zweers en Annemarie Wijcherson.
Nieuwsbode van 20 januari 2004

Meerdere varianten mogelijk voor herindeling Heuvelrug

Een gemeentelijke herindeling op de Heuvelrug kan officieel van start. De provinciale politiek heeft daar gisteren in overgrote meerderheid mee ingestemd. Alleen de Socialistische Partij was tegen. Wie met wie samengaat is nog onduidelijk omdat meerdere varianten aan de orde zijn.
Utrechts Nieuwsblad van 20 januari 2004

Politiek bemoeit zich met problemen Diakonessenhuis

De wethouders gezondheidszorg in Doorn, Utrecht en Zeist gaan samen met gedeputeerde Kamp praten over de problemen bij het Diakonessenhuis. De gemeenten maken zich zorgen over de continuïteit van de patiëntenzorg door de geldproblemen bij het ziekenhuis. Samen willen ze bekijken hoe ze het beste de gemaakte afspraken rond de fusie van het Diakonessenhuis met het Zeister Lorentz kunnen laten naleven. Wethouder Van Kuijk in Zeist gaat zich intensief met de problemen bezighouden.
RTV Utrecht van 20 januari 2004

College Driebergen ondersteunt herbouw Hoenderdaal

Het college van b&w van de Driebergen heeft gisteren besloten om de herbouw van sportcentrum Hoenderdaal te steunen. Ze stelt daarom voor om eenmalig een bedrag van €1.275.000 te onttrekken uit de algemene reserve. Het is de bedoeling dat dit bedrag op langere termijn weer wordt aangezuiverd. Daarnaast wordt voorgesteld om het bestuur de mogelijkheid te bieden om de openstaande geldleningen bij de gemeente vervroegd af te lossen, waarbij de gemeente bereid is om een garantiestelling af te geven voor een geldlening tot een bedrag van € 5.760.000.
Het college wil met haar voorstel een gezonde financiële situatie creëren. De gemeenteraad zal het voorstel op 29 januari bespreken.

Drie jubilarissen bij Tear Fund

Netty Krook heeft een interview met Marianne Loggers, Bert Hopman en Aty Tolkamp. Zij zijn 25 jaar in dienst bij Tear Fund dat in de villa Beukenhorst aan de Hoofdstraat is gevestigd.
Nieuwsbode van 22 januari 2004

GS akkoord met de herindeling

Vanaf 1 januari 2006 zijn Driebergen, Doorn en Maarn niet meer zelfstandig. Dan zitten ze hoogstwaarschijnlijk in een nieuwe fusiegemeente samen met Amerongen en Leersum. Helemaal zeker is het nog niet dat deze MALDD-gemeente er komt. Ook een variant waarbij Wijk bij Duurstede meedoet kan op aanhang rekenen. Dat de fusie er komt staat wel vast. Alleen de SP stemde in de statenvergadering tegen herindeling van het gebied.
Nieuwsbode van 22 januari 2004

Twee brede scholen voor Driebergen

Driebergen krijgt twee brede scholen. Voor de Valkenheuvel bouwt de gemeente in 2005 een nieuw onderkomen; De Kring volgt een jaar later. Behalve scholen komen in hun gebouwen ook ruimten voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en een peuterzaal. Daarom worden ze zogeheten ‘brede scholen’.
Utrechts Nieuwsblad van 22 januari 2004

‘Stationsoverleg’ wordt met de dag intensiever

“Het is niet juist dat Zeist het station naar zich toe wil trekken”. Dat heeft de Zeister burgemeester Boekhoven deze krant laten weten. Toch wordt het overleg over het stationsgebied met de dag intensiever. Na het gesprek dat vorige week plaatsvond tussen hem en de Driebergse burgemeester Bloemen, staat er deze week opnieuw een overleg tussen de beide gemeenten op de agenda.
Stichtse Courant van 22 januari 2004

Plan voor appartementengebouw op Premis-locatie

Door projectontwikkelaar Euroyal Invest is een bouwplan ontwikkeld voor de locatie Premis aan de Traaij. Het gaat om een gebouw met achttien woningen. Euroyal verwacht dat het project binnen twee jaar gereed kan zijn.
Stichtse Courant van 22 januari 2004

Gemeentebode Rein van Essen neemt afscheid

Op 12 februari zal afscheid genomen worden van gemeentebode Rein van Essen (60). Hij was ruim 32 jaar in dienst van de gemeente. Ad Bom heeft een interview met hem.
Stichtse Courant van 22 januari 2004

Groen licht voor start herindelingsprocedure Heuvelrug

De Utrechtse statenleden hebben maandag vrijwel unaniem (alleen SP was tegen) ingestemd met het voorstel om herindeling van de Heuvelruggemeenten te starten.
Stichtse Courant van 22 januari 2004

Statenfractie PvdA vindt sluiting polikliniek Doorn ‘onbegrijpelijk’

De PvdA-fractie in provinciale staten zet grote vraagtekens bij de sluiting ’s nachts van de ehbo-post in Zeist en de polikliniek in Doorn, Volgens de PvdA is dit in tegenspraak met de zorgvisie van het diakonessenziekenhuis zelf.
Stichtse Courant van 22 januari 2004

Doelstelling van benefietconcert gehaald

De doelstelling om geld in te zamelen voor het kindertehuis Enthembeni in Zuid Afrika is gehaald. Het benefietconcert in Antropia was georganiseerd door de Rotaryclub Driebergen en stichting De Driewerf.
Stichtse Courant van 22 januari 2004

Thomas Rosenboom in Literair Café

Vrijdag 30 januari komt Thomas Rosenboom naar het Literair Café in Driebergen. 20.00 uur in Champ’Aubert.
Stichtse Courant van 22 januari 2004

Oud-raadslid Leo Oosters overleden

Gisteren is op 77-jarige leeftijd Leo Oosters overleden. De heer Oosters, tijdens zijn werkzame leven, luitenant-generaal, was gedurende de jaren ’80 en ’90 meerdere jaren fractievoorzitter van het Driebergse CDA.
Stichtse Courant van 22 januari 2004

Hoofdstraat wordt maanden afgesloten

In verband met een ingrijpende reconstructie wordt de Hoofdstraat maandenlang afgesloten voor autoverkeer. De reconstructie, die verband houdt met het Centrumplan, start op 2 februari en zal tot medio mei voortduren. Voor het autoverkeer is een omleidingsroute ingesteld.
Stichtse Courant van 22 januari 2004

Feestelijke afsluiting jubileumjaar Groen & Bloei

Met een diashow van Riek en Harry Bennink sloot Groei en Bloei de festiviteiten rond het 75-jarig bestaan af.
Stichtse Courant van 22 januari 2004

Feestelijke heropening Wereldwinkel

Zaterdagmorgen vond de feestelijke heropening plaats van de Wereldwinkel aan de Traaij 148. Gedurende 14 dagen was er door vrijwilligers hard gewerkt om de winkel een nieuw aanzien te geven. Met het aansnijden van een taart verrichtte wethouder Schravesande de heropening.
Stichtse Courant van 22 januari 2004

Nieuw Hoenderdaal kost meer dan geld van verzekering

Sportcentrum Hoenderdaal moet 3,2 miljoen euro gaan lenen om te kunnen gaan bouwen. De verzekering betaalt 5,5 miljoen uit, maar de nieuwbouw kost 8,7 miljoen. De gemeente Driebergen staat garant. Een deel van wat Hoenderdaal nodig heeft legt de gemeente op tafel. Er wordt bijna 1,3 miljoen euro aan de algemene reserve onttrokken voor een tijdelijke subsidie aan Hoenderdaal. Op de vraag of het soms de bedoeling van Driebergen is om voor de herverdeling nog even gauw de reserves op te maken, wordt door wethouder Schravesande negatief geantwoord.
Utrechts Nieuwsblad van 23 januari 2004

Bewaakte fietsenstalling binnenkort langer open

Met ingang van 1 februari neemt U·stal, de organisatie die in Utrecht ook 10 bewaakte stallingen beheert, de bewaakte fietsenstalling bij het station Driebergen-Zeist over. U·stal heeft jarenlange ervaring in het beheren van bewaakte stallingen. In opdracht van de gemeente Driebergen gaat U·stal nu ook de stalling bij het station beheren. Hiermee worden de openingstijden verruimd. De stalling zal op de werkdagen doorlopend open zijn van 7.00- 20.00 uur en in het weekeind van 8.00-17.00 uur.

Groenonderhoud Driebergen slechter beoordeeld dan twee jaar terug

De kijkers naar DriebergenNet werd afgelopen week gevraagd wat ze vonden van het groenonderhoud in Driebergen. 37% van het noemde het onderhoud slecht tot zeer slecht. Maar de meerderheid vindt het onderhoud goed tot zeer goed, namelijk 63%. Vergeleken met december 2001, toen deze vraag ook gesteld werd, is er echter wel sprake van een achteruitgang. Toen beoordeelde slechts 24% het onderhoud met slecht tot zeer slecht en sprak nog 67% een beoordeling van goed tot zeer goed uit.

Meezingen met de Messiah bij Collegium Vocale Zeist

Dit najaar zet Collegium Vocale Zeist o.l.v. de Driebergse Laetitia Schouten, de Messiah van Händel op haar programma, met twee concerten op 17 en 19 december 2004 en een meezingconcert in januari 2005. Om meer zangers dan alleen haar eigen leden de gelegenheid te geven dit meest gezongen oratorium ter wereld te kunnen instuderen, stelt het koor tijdelijk haar deuren open voor zestig extra zangers en zangeressen. In 16 repetities wordt de Messiah ingestudeerd op dinsdagavonden tussen 7 september en 17 december. Van de zangers wordt verwacht dat zij thuis geheel zelfstandig met behulp van een oefen-cd hun partij kunnen instuderen. Tijdens de repetities wordt vierstemmig gezongen en voornamelijk aan de afwerking gewerkt. De nodige koorervaring, bij voorkeur met oratoria, is gewenst. Er wordt een eenvoudige stemtest afgenomen. De repetities vinden plaats in het gebouw van het Zeister Mannenkoor aan de Torenlaan te Zeist. Meer informatie vindt u op de website van het koor waar u zich ook kunt inschrijven: www.collegiumvocalezeist.nl of via tel. 0343- 515660

Werk in uitvoering aan de Hoofdstraat

Op 2 februari start de reconstructie van de Hoofdstraat tussen de Bosstraat en het parkeerterrein Appelgaard. Deze reconstructie gebeurt onder meer in het kader van het Centrumplan en het Meerjarenprogramma Duurzaam Veilig. De aanpassing van dit deel van de Hoofdstraat moet leiden tot een verkeersveiligere situatie voor alle weggebruikers. De totale reconstructie duurt naar verwachting tot 21 mei 2004.
De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd:

 • Kruising Hoofdstraat-Bosstraat-Engweg
 • Hoofdstraat tussen Bosstraat en Traaij
 • Kruising Hoofdstraat –Traaij
 • Hoofdstraat tussen Traaij en Appelgaard.
 • Bereikbaarheid en omleidingen
  Tijdens de werkzaamheden is geen doorgaand autoverkeer mogelijk over de Hoofdstraat. Fietsers en voetgangers kunnen – met enige hinder – wel gebruik maken van de weg.
  In de eerste fase (maand februari) is bovendien het kruispunt Hoofdstraat/-Bosstraat/Engweg afgesloten voor autoverkeer.
  Gedurende de hele reconstructie wordt doorgaand autoverkeer (vanaf Zeist richting Doorn en vice versa) omgeleid via de A12 (afslag Maarn). Voor het lokale autoverkeer worden in het dorp omleidingsroutes ingesteld.

  Busroute
  Connexxion past tijdens de reconstructie de busroute aan:

 • Bushalte Postkantoor richting Doorn vervalt. Tijdelijke halte richting Doorn in de Buzziburglaan;
 • Haltes Centrum (Gemeentekantoor en Grote Kerk) vervallen;
 • Tijdelijke haltes nabij de kruising Korte Dreef Engweg.
 • Respijtzorg

  In onze taal is “Respijtzorg” een nieuw woord, maar in goed Nederlands spreken wij over verpozing, vrijaf hebben om voor zichzelf iets te doen. Ieder mens heeft behoefte aan vrije tijd. Mantelzorgers komen daar echter nauwelijks aan toe, omdat zij de zorg voor een ander hebben. Er zijn drie vormen van respijtzorg: vervanging thuis, vervanging buitenshuis en andere mogelijkheden om er even tussen uit te gaan. De Stichting Welzijn Driebergen organiseert een bijeenkomst op woensdag 11 februari (19.30-21.00 uur) over dit thema. in het gebouw “De Vijver” Vijverlaan 10 te Driebergen. Sandrina Sangers van het LOT zal een inleiding houden. De toegang is gratis.

  NPB viert tachtigjarig jubileum

  De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB is jarig. Afgelopen zondag bestond de vereniging 80 jaar. Jarenlang heeft de vereniging alleen maar oudere leden gehad, maar de laatste jaren is daar verandering in gekomen. De komst van een aantal jonge gezinnen heeft er in geresulteerd dat de gemeenschap weer een actief, jong gedeelte heeft. Een interview met Anje Leenders en J. Wisse-Wendt.
  Nieuwsbode van 27 januari 2004

  Scholenbouw op schema

  De voorbereidingen voor de bouw van twee nieuwe scholen, ter vervanging van bestaande scholen, vorderen gestaag. Het ziet er naar uit dat de bouw van de Valkenheuvelschool begin 2005 kan beginnen en de bouw aan de Schotellaan in 2006.
  Nieuwsbode van 27 januari 2004

  Tafelbijeenkomsten voor wie zoekt naar diepere betekenis

  Elke derde maandag van de maand komen managers, zelfstandige ondernemers, bestuurders en adviseurs bij elkaar voor een tafelbijeenkomst om met elkaar vanuit verschillende disciplines van gedachten te wisselen. Ineke Rabbering en Hans Koch organiseren de Managementafel op Landgoed De Horst.
  Nieuwsbode van 27 januari 2004

  This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

  Nieuwbouw van Hoenderdaal kan snel beginnen

  De Driebergse raad beslist donderdag over een bijdrage aan het afgebrande complex Hoenderdaal. Daarna kan de herbouw van start. En dat is nodig, want de gedupeerde sportverenigingen zijn het gedwongen uitwijken naar andere hallen zat. M. Sturkenboom en H. Blankenstein, voorzitter en directeur van Stichting Hoenderdaal, geven een beeld van wat de sporters straks te  kunnen verwachten.
  Utrechts Nieuwsblad van 27 januari 2004

  Driebergen ziet op tegen wegwerk

  Verkeershinder leeft onder de bevolking van Driebergen. De informatieavond over de reconstructie van de Hoofdstraat werd gisteren door zo’n zestig mensen bezocht. Ruim vier maanden zal deze overlast duren.
  Utrechts Nieuwsblad van 28 januari 2004

  Beroepenorientatiemarkt

  Op 10 februari kunnen leerlingen van het Revius Lyceum vanaf klas 3 en hoger van VMBO, HAVO en VWO kennismaken met meer dan 50 verschillende beroepen. Ook dit jaar hebben de decanen van Revius een beroep gedaan op de leden van de Rotary uit Doorn, Doorn-Heuvelrug, Driebergen-Rijsenburg en Wijk bij Duurstede. De Rotarians zetten zich opnieuw in, zowel voor de leerlingen als ook voor hun vak. Hiermee helpen ze jongeren bij de keuzebepaling van een plezierige loopbaan en toekomst. Tegelijkertijd betekent dit een promotie en mogelijke instandhouding van hun vak.

  Haveman verwoordt ‘rooslezen’ in boek

  Netty Krook heeft een interview met Dorine Haveman die op 10 februari haar boek ‘Rooslezen, werken met beelden’ zal presenteren bij Boekhandel Baas aan de Traaij. Rooslezen is een door Haveman ontwikkelde therapie.
  Nieuwsbode van 29 januari 2004

  Muziekdocenten geven concert

  Voor de eerste keer hield de Muziekcirkel Driebergen zijn jaarlijkse docentenconcert op Sparrendaal. Een kwartier voor de aanvang was de zaal uitverkocht. Elf docenten gaven een optreden.
  Nieuwsbode van 29 januari 2004

  Kringdans

  Sparrekels van 10 tot 16 jaar vermaakten zich vorige week op een door de carnavalvereniging De Sparrenarren georganiseerde disco. De jongeren voerden ook een kringdans uit.
  Nieuwsbode van 29 januari 2004

  Reconstructie Hoofdstraat is grootste ‘wegoperatie’ sinds 1980

  Vanaf aanstaande maandag is de hoofdroute van Driebergen ruim drie maanden afgesloten voor autoverkeer. Een zeer ingrijpende maatregel die nog maar zelden is voorgekomen: de laatste keer was in 1980, toen werd de riolering van de Hoofdstraat vernieuwd.
  Stichtse Courant van 29 januari 2004

  Driebergs college staat pal achter financieringsvoorstel Hoenderdaal

  Vanavond zal de Driebergse gemeenteraad beslissen over het voorstel voor herbouw van sportcentrum Hoenderdaal. Op veertien kantjes worden in het voorstel alle aspecten van de financiering breed uitgemeten met als voornaamste conclusie dat een greep van 1.275.000 euro uit de algemene reserve (een bedrag dat Hoenderdaal binnen 30 jaar moeten terugbetalen) het meest redelijke alternatief is om herbouw mogelijk te maken.
  Stichtse Courant van 29 januari 2004

  Voetballertjes doen karweitje voor gemeente

  Enkele weken geleden bood Ernst Notenboom zich aan als klusjesman om geld in te zamelen voor zijn D-pupillen van CDN. De elftallen willen naar een toernooi in België. Voor de gemeente mochten de pupillen brieven rondbrengen aan bewoners rond de Hoofdstraat die met de reconstructie van de Hoofdstraat te maken krijgen.
  Stichtse Courant van 29 januari 2004

  Nieuwbouw Hoenderdaal moet in december klaar zijn

  Ad Bom heeft een gesprek met Martin Sturkenboom en Hans Blankenstein over de herbouw van Hoenderdaal.
  Stichtse Courant van 29 januari 2004

  Ouderenbonden gaan zelf goedkope rijbewijskeuringen aanbieden

  De drie ouderenbonden (ANBO , PCOB en Unie KBO) gaan zelf op vier locaties in de provincie Utrecht rijbewijskeuringen aanbieden voor 25 euro. Zij vinden de keuringen nu veel te duur.
  Stichtse Courant van 29 januari 2004

  Herbouw Hoenderdaal kan beginnen

  De gemeenteraad van Driebergen is gisteravond unaniem akkoord gegaan met het collegevoorstel met betrekking tot de herbouw van het vorig jaar afgebrande sportcomplex Hoenderdaal. De raad voteerde daarvoor 1.275.000 euro, die uit de algemene reserves wordt gehaald.

  DriebergenNet kijkers verdeeld in peiling

  De gemeenteraad van Driebergen besloot afgelopen donderdag unaniem het voorstel van b&w over te nemen ten aanzien van de herbouw van sportcentrum Hoenderdaal. In de wekelijkse peiling werd de kijkers van DriebergenNet de stelling “De gemeenteraad moet het voorstel voor zo’n grote sportsubsidie afwijzen” voorgelegd. Op deze stelling reageerden 34 kijkers en, in tegenstelling tot de 17 raadsleden, reageerden zij niet unaniem. 53% was het namelijk met de stelling eens. Wederom is het eigenlijk 50% voor en 50% tegen. En dat is een uitslag die bij peilingen in Driebergen vaak voorkomt.