Jachtverbod blijft gehandhaafd

Het verzoek van R. ridder van Rappard, oud burgemeester van Driebergen, om weer te mogen jagen op klein wild, is dinsdag door de bestuursrechter in Utrecht afgewezen.
Utrechts Nieuwsblad van 2 januari 2003

Gemeente wil niet wachten op definitief besluit over station

Omdat een definitief besluit over de totale nieuwbouw van het station Driebergen-Zeist niet op korte termijn te verwachten is, willen de gemeenten Driebergen en Zeist reeds de komende jaren een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het station tot stand brengen. Dat betekent dat er een nieuw busstation moeten komen en dat het aantal parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen fors wordt uitgebreid.
Stichtse Courant van 2 januari 2003

Onderzoek naar gevolgen van aanleg bussluis

De commissie bezwaar en beroep heeft met een vertraging van vele maanden een advies uitgebracht over de aanleg van een bussluis in de Melvill van Carnbeelaan.  N.a.v. dit advies heeft het college besloten een extern bureau opdracht te geven een onderzoek te doen naar de verkeersstromen in de wijk.
Stichtse Courant van 2 januari 2003

Dierenarts Thate gaat met pensioen

Ad Bom heeft een interview met dierenarts Henk Thate die per 1 januari met pensioen gaat. Thate kwam in 1973 naar Driebergen.
Stichtse Courant van 2 januari 2003

Inbraak bij groentezaak

Vorige week is er ingebroken bij groentezaak Ararat aan de Traaij. Door met grof geweld de achterdeur in te trappen hebben de inbrekers zich toegang verschaft. De Armeense eigenaar, die zijn zaak nog maar kort geleden opende, was zeer ontdaan door het voorval.
Stichtse Courant van 2 januari 2003

Verbouwing kost half miljoen meer

De laatste gemeenteraadsvergadering van 19 december bracht een onaangename verrassing. Aan het begin van de vergadering deelde wethouder Klijnhout mee dat de verbouwing van het gemeentehuis bijna 500.000 euro meer heeft gekost dan geraamd was.
Stichtse Courant van 2 januari 2003

Erkenning voor dorpsdichter Cees Swaen

De roemruchte Driebergse dorpsdichter Cees Swaen is met zijn pleziergedichten opgenomen in de ‘Light Scheurkalender 2003’.
Stichtse Courant van 2 januari 2003

Nieuwjaarsreceptie minder druk bezocht

Hoewel deze keer niet de nieuwe inwoners van Driebergen waren uitgenodigd voor de traditionele nieuwjaarsreceptie van het college van b&w en de gemeenteraad, was de geringe opkomst opvallend. Het kan aan het weer gelegen hebben, maar waarschijnlijker is een toenemende desinteresse voor het gemeentelijke politieke gebeuren.

College stelt groeimodel voor aan raad

Het college stelt vanavond in de commissie Middelen en Bestuur voor om via een groeimodel te komen tot een MALDD-gemeente. Dit betekent dat de gemeente in eerste instantie) wil komen tot samenwerking met Doorn, Maarn, Leersum en Amerongen op nader en onderling te bepalen beleidsterreinen. Op langere termijn wil de gemeente komen tot een fusie van de MALDD-gemeenten.
De gemeente Driebergen-Rijsenburg neemt zowel voor samenwerking als voor fusie het initiatief.
Zeist, Bunnik en Wijk bij Duurstede blijven bij een eventuele herindeling met Driebergen-Rijsenburg voorlopig buiten beschouwing. Mocht het zo zijn dat er de komende géén fusie tussen de MALDD gemeenten tot stand komt, dan beraadt de gemeente Driebergen-Rijsenburg zich opnieuw over dit onderwerp, waarbij geen enkele optie – inclusief zelfstandig blijven – op voorhand uitgesloten wordt.
De huidige gemeentegrens van Driebergen-Rijsenburg blijft uitgangspunt. Dit geldt ook voor het zogenoemde stationsgebied. De ontwikkeling van het stationsgebied alsmede de problematiek rond de A12 en haar afslag(en) dienen op onverminderd constructieve wijze samen met de gemeente Zeist verder ontwikkeld te worden.

Provinciaal energiefonds voor gemeentelijke energieprojecten

Gedeputeerde staten hebben besloten om tot en met 2006 jaarlijks € 650.000 te bestemmen voor een provinciaal Energiefonds. Dit fonds is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van duurzame energieprojecten die bijdragen aan de reductie van de CO2-uitstoot. Marktpartijen kunnen een bijdrage leveren aan het Energiefonds en op die manier aangeven de klimaatproblematiek serieus te nemen.

Nieuwe bundel van Henk C. Achterberg

Bij uitgever Gigaboek verscheen onlangs de bundel Passage van de Driebergse dichter Henk C. Achterberg. Daarvan zegt de uitgever: Wat voorbij is (gepasseerd) blijft in de poëzie van Henk Achterberg zichtbaar als teken, zoals de gekerfde naam in een boom, een afdruk in het mos, cryptografisch gepeins in het grind geschreven met een naaldhak…..en zo meer. De bundel is o.m. verkrijgbaar bij de auteur: h.c.berg@hetnet.nl Tel: 0343-517604

De Kok wil kloof tussen raad en kiezers verkleinen

Netty Krook heeft een interview met Frank de Kok die sinds 11 juli 2002 de eerste raadsgriffier van Driebergen is.
Nieuwsbode van 7 januari 2003

Coolsma wint zonnepanelen

Instituut Coolsma in Driebergen heeft bij een actie van energiebedrijf REMU gratis zonnepanelen gewonnen omdat de school duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.
Nieuwsbode van 7 januari 2003

Nieuwjaarsduik

Op nieuwjaarsdag deden enkele leden van Dalto mee aan de nieuwjaarsduik in het Henschotermeer. De Driebergse club had gemikt op 50 deelnemers in verband met het 50-jarig bestaan; de deelname stopte echter met 12 korfballers.
Nieuwsbode van 7 januari 2003

Discussie herindeling is compleet vastgelopen

“Daar kunnen wij geen chocola van maken” zei burgemeester Bloemen maandagavond tegen de Driebergse gemeenteraad met de handen letterlijk ten hemel geheven. Hij gaf daarmee aan dat de al maanden durende discussie over een mogelijke gemeentelijke herindeling nu eindelijk compleet is vastgelopen. De raadscommissie Middelen en Bestuur had zich in de uren daarvoor over het B&W-voorstel gebogen om via een groeimodel tot een fusie van de MALDD-gemeenten (Maarn, Amerongen, Leersum, Driebergen en Doorn) te komen. Dit voorstel was gebaseerd op allerlei eerdere voorzetjes, een brief van de fractievoorzitters en een opiniërende vergadering die eind vorig jaar plaatsvond. Volgens Bloemen had het college gepoogd om de diverse opinies in dit zeer genuanceerde voorstel samen te vatten, met als doel dat de raadsfracties het op hoofdpunten eens zouden worden. Maar het tegendeel bleek het geval. De vergadering was een tamelijk getrouwe kopie van de oeverloze discussie van oktober.
Stichtse Courant van 9 januari 2003

Politiewijkchef Algera vertrekt

Per 1 februari zal de huidige politiewijkchef van Driebergen en Bunnik, Margriet Algera, een nieuwe baan aanvaarden bij het politierechercheteam in Maarssen. Haar taak in Driebergen zal worden overgenomen door Martien van Zutphen (47) die thans werkzaam is als chef Noodhulp van de politie Tolsteeg in Utrecht. Van Zutphen is al 28 jaar in dienst bij de politie.
Stichtse Courant van 9 januari 2003

Fietsdiefstal neemt af, bedrijfsinbraak neemt toe

Politiechef Algera maakte in de commissie Middelen en Bestuur de voorlopige cijfers bekend over 2002. Belangrijkste conclusies zijn een toename van het aantal bedrijfsinbraken en een afname van fietsdiefstallen en inbraken in auto’s.
Stichtse Courant van 9 januari 2003

Wisseling van eigenaars bij Bourgonderie De Reiziger

Per 1 januari heeft De Reizigers nieuwe eigenaars: Floor Kersting en Tommy Krechting. Na 11 jaar hebben Marc en Yvonne Servaes besloten het wat rustiger aan te gaan doen.
Stichtse Courant van 9 januari 2003

Driebergen scoort matig op het gebied van fietscomfort

Aan het fietscomfort in Driebergen kan nog heel wat verbeterd worden. Dat blijkt uit het verslag van het onderzoek dat de Fietsersbond vorig jaar i.s.m. de gemeente heeft gedaan.
Stichtse Courant van 9 januari 2003

Inbraak in rouwcentrum

In het rouwcentrum aan de Cordesstraar werd in het weekeinde ingebroken. Er wordt niets vermist, maar er is wel € 6000 schade.
Stichtse Courant van 9 januari 2003

Méér dan uitverkocht

Het tweede koffieconcert op Sparrendaal, met het trio Vilde Kathke, was een groot succes. Zozeer, dat sommige bezoekers geen plek konden krijgen in de zaal.
Stichtse Courant van 9 januari 2003

Bewoners krijgen hun zin: nog geen bussluis

Veel rumoer gisteravond op de politieke publieke tribune in Driebergen. De reden: de bussluis Melvill van Carnbeelaan. Of liever: geen bussluis. Tenminste, als het aan de omwonenden ligt. Ze lijken het gevecht met de gemeente op punten te winnen. De wethouder gaat met de omwonenden praten en voorlopig komt er geen bussluis.
Utrechts Nieuwsblad van 10 januari 2003

Granaat aangetroffen op gemeentewerkplaats

In de oud ijzercontainer op de gemeentewerkplaats aan de Sportlaan te Driebergen trof een medewerker afgelopen donderdag een voorwerp aan dat er uitzag als een granaat of projectiel. De politie, de brandweer en de burgemeester werden gewaarschuwd en de werkplaats werd uit voorzorg afgesloten.

De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) uit Culemborg kwam ter plaatse en constateerde dat het om een Houwitsergranaat uit de Eerste Wereldoorlog ging. Na onderzoek bleek dat er geen springlading meer in de granaat aanwezig was. Het is onbekend hoe de granaat bij het oud ijzer op de werkplaats terecht is gekomen.

Saxdag “Aurora” Driebergen

Op zaterdag 8 februari 2003 zal in het Muziekcentrum van Harmonie “Aurora” te Driebergen ( de Woerd 3, naast de sportvelden, vlak bij de afslag “Driebergen” van de A 12) een Saxdag worden gehouden. Diverse importeurs en vertegenwoordigers van bekende merken saxofoons zullen aanwezig zijn, zoals Bin-Selmer, Keilwerth, Jupiter, Canonball.

Medewerkers zullen o.a. zijn: Arno Bornkamp, Allard Buwalda met kwartet, jazz-saxofonist Dick de Graaf, Hans Kuyt en Rob Wagenvoort. Enkele van hen zullen een workshop houden.
De saxofoondag begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. Voor nadere informatie: Janneke van Slooten, saxofoonlerares “Aurora”, telefoon: 06 54 20 11 45.

Vrijwilligersmedailles uitgereikt

Vanavond heeft burgemeester Bloemen vrijwilligersmedailles en jaartekens Openbare Orde en veiligheid uitgereikt aan acht personen die variërend van 10 tot 40 jaar zich vrijwillig hebben ingezet voor het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Driebergen.

De heer R. van de Burg , Mevrouw J. Vervat-van de Berg, Mevrouw T.H.M. van de Ham-Lipman en Mevrouw M.H.J. Speelman-van de Ham kregen een medaille voor 10 jaar vrijwilligerswerk. Mevrouw J.C. Peek kreeg een medaille voor 15 jaar en de heer A.M.J. Roembeek en mevrouw M. van de Heuvel-Bouquet voor 20 jaar. Tenslotte kreeg mevrouw J.R. van de Berg-Ten Veen de versierselen voor 40 jaar vrijwilligerswerk.

Infrastructuur duurzaam ingepast in de Stichtse Lustwarande

Vanmiddag hebben de gemeenten Driebergen en Zeist, het Bestuur Regio Utrecht (BRU) en de provincie Utrecht hun voorstel voor een integrale oplossing voor de aansluiting van de rijksweg A12 op het lokale wegennet en station Driebergen-Zeist gepresenteerd.

Dit voorstel bevat een integrale oplossing, de “gesplitste aansluiting”, die doorstroming voor alle verkeersstromen op de lange termijn mogelijk maakt en is een antwoord op de door Rijkswaterstaat voorgestelde “hele aansluiting” aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Rijksinfrastructuur wordt voor lange termijn aangelegd. Duurzaamheid, zorgvuldige inpassing en respect voor cultuurhistorie en ecologie staan daarbij voor de regiocentraal. De “gesplitste aansluiting” voldoet aan die criteria en is de oplossing voor een groot aantal lokale en regionale problemen die voortvloeien uit de verzwaring van de rijksinfrastructuur in dit bijzonder gevoelige gebied. Een gebied waarbij het creëren van duurzame oplossingen en handhaving van kwaliteit voorop moeten staan. Het voorstel is toekomstvast, doet recht aan de waarden in het gebied en is een breedgedragen initiatief. De “gesplitste aansluiting” is het resultaat van een intensief en zorgvuldig afwegingsproces en vormt dan ook een weloverwogen oplossing.

Belangrijk verschil tussen het voorstel van Rijkswaterstaat en het voorstel van de regionale partijen wordt gevormd door de tijdshorizon die in acht is genomen. De plannen van Rijkswaterstaat gaan uit van de verkeersintensiteit in 2010, terwijl in het voorstel van regio wordt uitgegaan van de verkeersintensiteit in de periode na 2015. De regio beoogt hiermee de meest duurzame en toekomstvaste oplossing op lange termijn te realiseren.

Wat levert de regionale oplossing op:
Duurzame bereikbaarheid voor alle soorten verkeer;
Een oplossing voor de leefbaarheidsproblematiek rond de Hoofdstraat in de bebouwde kom van Driebergen
Ontzien en versterken cultuurhistorische, landschappelijke, archeologische en ecologische waarden;
Optimaal functionerend openbaar vervoer door goed bereikbaar station;
Draagvlak bij betrokken regionale en lokale partijen.

Waarom een standpunt dat afwijkt van het voorstel van Rijkswaterstaat?
De door Rijkswaterstaat voorgestelde “hele aansluiting” biedt slechts een oplossing van de verkeersproblematiek voor de korte termijn na oplevering en is dus niet toekomstvast;
De noodzakelijke aanpassingen aan het onderliggende wegennet (N225) kort na 2010 zijn funest voor cultuurhistorie, landschap en ecologie;
De doorstroming voor langzaam verkeer en openbaar vervoer en daarmee de functie van het vervoersknooppunt Driebergen-Zeist verslechtert bij handhaving van de enkelvoudige aansluiting;
Er is een duurzaam en integraal alternatief met draagvlak in de regio: de “gesplitste aansluiting”.

‘Binnenplaats’ moet horeca-plein worden

‘Binnenplaats’ moet horeca-plein worden
De Binnenplaats, het dorpsplein aan de Traaij, moet volgens het college van B&W aan de achterzijde worden afgesloten met een ‘horeca-paviljoen’: een gebouw met een lichte constructie, enigszins vergelijkbaar met het poffertjes-etablissement in het Walkartpark aan de Slotlaan in Zeist.

Dat blijkt uit een stedenbouwkundige visie waarmee het college van B&W onlangs heeft ingestemd. Doel van de bebouwing is niet alleen dat de Binnenplaats verlevendigd wordt (het plein kan in de zomer dan als horecaterras worden gebruikt), maar ook dat de pleinvorming versterkt wordt.
Stichtse Courant van 16 januari 2003

Gemeenten presenteren ‘gesplitste oplossing’

De gemeenten Driebergen en Zeist hebben samen met het Bestuur Regio Utrecht (BRU) en de provincie Utrecht hun voorstel gepresenteerd voor een gesplitste aansluiting voor de A12.

Met het voorstel, dat is vormgegeven in een kleurige brochure, willen de gemeenten voorkomen dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor een ‘hele aansluiting’ kiest. Begin vorig jaar reeds stemden de gemeenteraden van Driebergen en Zeist in met het voorstel om een gesplitste aansluiting op de A12 te realiseren. Men wil hiermee voorkomen dat het onderliggende wegennet dichtloopt en dat het kwetsbare gebied aldaar, vanwege de verbreding van de A12, onherstelbaar wordt aangetast. De presentatie van de ‘integrale oplossing’ die in het gemeentehuis van Zeist plaatsvond, is een antwoord van de beide gemeenten (én van het BRU en de provincie) op de door Rijkswaterstaat voorgestelde ‘hele aansluiting’. De gezamenlijke actie werd noodzakelijk geacht omdat het voorstel van Rijkswaterstaat opgenomen dreigt te worden in het zogeheten Tracé Besluit van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De ‘integrale oplossing’ van Driebergen en Zeist houdt in dat de huidige aansluiting van de A12 gesplitst wordt door het verleggen van een halve aansluiting in westelijke richting. Tussen de nieuwe aansluiting en de wijk Hoenderdaal en het station wordt een verbindingsweg aangelegd die de Hoofdstraat en de Driebergseweg aanzienlijk moet ontlasten.
Stichtse Courant van 16 januari 2003

Driehonderd bezwaren tegen bussluis

Enorme belangstelling was er vorige week voor de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Groen. De zaal van Nieuw-Salem zat bomvol bezoekers, waarvan een flink aantal zich als ‘inspreker’ had aangemeld. Gedurende vijf kwartier kregen zij van voorzitter Liesbeth van Valkenburg alle ruimte om hun opmerkingen te maken.

Het hoofdgerecht van de inspraak betrof de problematiek rondom het wel of niet aanleggen van een bussluis aan de Melvill van Carnbeelaan. Er waren meer dan 300 bezwaren tegen dit plan binnengekomen.
Stichtse Courant van 16 januari 2003

Lampionnenoptocht

Afgelopen vrijdagavond werd bij kinderdagverblijf Olleke Bolleke het nieuwe jaar feestelijk ingeluid met een lampionnenoptocht in de wijk. Harmonie Aurora gaf muzikale ondersteuning.
Stichtse Courant van 16 januari 2003

De ‘schoonheid’ van Driebergen is betrekkelijk

Ad Bom praat met Karel Kok (afdelingsmanager) en Jan de Kruif (medewerker buitendienst) van de gemeente over het zwerfvuil in de gemeente.
Stichtse Courant van 16 januari 2003

Huisartsenpost Zeist naar nieuwe behuizing

Op 3 februari wordt de huisartsenpost Zeist (ook voor Driebergen) verplaatst naar de onmiddelijke nabijheid van de Spoedeisende Hulp van het diakonessenziekenhuis. Tegelijkertijd wordt ook het telefoonnummer gewijzigd in 0900-4301430.
Stichtse Courant van 16 januari 2003

IJspret op de valreep

Schaatsliefhebbers konden afgelopen weekend nog net even terecht op de Driebergse ijsbaan van De Eendracht.
Stichtse Courant van 16 januari 2003

Drie korpsen bestrijden brand

Maandag onstond brand bij ITO. Vanwege paniek werd aanvankelijk de brandweer uit Bunnik gealarmeerd, terwijl het bedrijf op Driebergs grondgebied staat. Vervolgens heeft de brandweer van Driebergen bijstand verleend en kwam ook nog het zeister korps in actie met de ladderwagen.
Stichtse Courant van 16 januari 2003

Huisarts fout in door ‘opwindingstoestand’

Ontucht met de patiënte? Geen discussie mogelijk, zo vond de huisarts zelf ook. Hij was, zo bekende hij aan de rechters, gewoon in de fout gegaan. “Ik ben in een opwindingstoestand geraakt.”

De ontucht vond vorig jaar april plaats in de behandelkamer van de 38-jarige huisarts in Driebergen met geen assistente aanwezig en de voordeur op slot. De officier van justitie eist zes maanden voorwaardelijke celstraf, 240 uur dienstverlening met aftrek en vooral een verbod voor de arts om drie jaar lang z’n vak uit te oefenen. De rechtbank doet op 30 januari uitspraak.
Utrechts Nieuwsblad van 17 januari 2003

Milieubeweging faliekant tegen verkeersplan Driebergen/Zeist

Lokale natuur- en milieuorganisaties zijn faliekant tegen de aanleg van een gesplitste aansluiting bij verkeersknooppunt Driebergen Zeist op de A12. De gesplitste aansluiting werd vorige week gepresenteerd door de gemeenten Driebergen en Zeist, samen met BRU en provincie als alternatief voor het plan van Rijkswaterstaat. Maar ook de enkelvoudige aansluiting in het voorstel van Rijkswaterstaat wordt afgewezen.
Utrechts Nieuwsblad van 20 januari 2003

Twee scholen op voor prijs

Vanavond wordt bekend welk project in aanmerking komt voor de Nationale Onderwijsprijs. Basisschool De Dolfijn uit Driebergen of het Christelijk College uit Zeist.
Utrechts Nieuwsblad van 20 januari 2003

Nieuwe ronde in strijd om moskee

Vorige week vrijdag behandelde de bestuursrechter van de rechtbank in Utrecht een bezwaar van buurtbewoner Van Rhenen, die naar eigen zeggen spreekt namens driehonderd andere buurtbewoners. Van Rhenen heeft bezwaar tegen de uitbreidingsplannen met dezelfde argumenten die in alle vorige procedures ook werden ingebracht. De rechtbank doet op 31 januari uitspraak.
Nieuwsbode van 21 januari 2003

Sparrendaal

Op uitnodiging van Vereniging Hendrick de Keijser waren zo’n 250 leden en donateurs naar Sparrendaal gekomen om de nieuwste gerestaureerde aanwinst te kunnen bewonderen. Kunsthistorici van de vereniging namen rondleidingen voor hun rekening.

Ook een kenner van historische tuinen was aanwezig. Na goedkeurring van provincie en gemeente zal Hendrick de Keijser ook de tuin in oude staat terugbrengen.
Nieuwsbode van 21 januari 2003

Rosenmöller heeft geen stemkaart

Paul Rosenmöller kan morgen wellicht niet stemmen. De oud-voorman van GroenLinks heeft namelijk geen stemkaart ontvangen. Alleen als Rosenmöller zijn paspoort meeneemt naar het stembureau in zijn woonplaats Driebergen, dan mag hij morgen alsnog zijn stem uitbrengen. Eerst moet dan worden gecontroleerd of hij daadwerkelijk is wie hij zegt te zijn. Volgens een woordvoerder van Rosenmöller gaat het hier om een foutje, zonder opzet.
website van RTV Utrecht van 21 januari 2003

Verontrusting in Driebergen en Zeist rond plannen aansluiting op A12

Natuur- en milieuorganisaties uit Driebergen en Zeist hebben richting de Tweede Kamer, diverse ministers, Provinciale Staten en de Bestuursregio Utrecht hun verontrusting uitgesproken over de plannen van de gemeenten Zeist en Driebergen voor het maken van een nieuwe aansluiting van het wegennet van Driebergen en Zeist op de rijksweg A12, de rijksweg Arnhem-Utrecht.

Driebergen en Zeist willen de aansluiting splitsen. Daarvoor moet een extra weg worden aangelegd door nu nog groen gebied. De A12 moet over lange afstand worden verhoogd. Hierdoor ontstaat meer visuele en geluidhinder.
De brief van de organisaties van 19 janauri 2003 verwoordt de bewaren tegen deze zogenaamde gesplitste aansluiting. De aanleg hiervan leidt tot versnippering – in de vorm van een nieuwe weg tussen de natuurgebieden Reehorst en Rijnwijck – van nu groene gebieden van de Stichtse Lustwarande en aantasting van het Kromme Rijngebied door noodzakelijke verplaatsing van bedrijven en sportvelden naar het fraaie buitengebied van de Driebergen, de Hooge Woerd.
De verkeersprognose waarmee de noodzaak van de dubbele aansluiting wordt gemotiveerd, gaat uit van een zwaar groeiscenario bij het station Driebergen-Zeist van 2000 parkeerplaatsen (dat zijn er nu ongeveer 500). Dit groeiscenario overstijgt de normaal te achten lokale vervoersvraag verre. De organisaties zijn verder bang dat de gesplitste aansluiting het begin is van grootschalige bouw van kantoren bij het station Driebergen-Zeist en leidt tot aantasting van het kwetsbare Kromme Rijngebied en de Stichtse Lustwarande (beide EHS- en Belvédèregebied).
De organisaties die de brief hebben ondertekend, zijn de Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken, het Platform Groene Ruimte Driebergen-Rijsenburg, de Provinciale Vogelwacht Utrecht, afdeling De Bilt/Zeist, de Fietsersbond afdeling Zeist, KNNV Heuvelrug en Kromme Rijn en de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West.

‘Wij garanderen dat de patiënten niet de dupe worden’

“Er zijn in deze zaak alleen maar verliezers” zegt dokter Groenewegen. Als voorzitter van de Huisartsengroep Driebergen werd hij het afgelopen jaar nadrukkelijk geconfronteerd met de onrust die is ontstaan als gevolg van de aanhouding van een huisarts uit Driebergen die van ontucht met een vrouwelijke patiënt wordt verdacht.

“Het heeft een enorme impact gehad” zegt Groenewegen “zowel voor alle patiënten als voor ons als huisartsengroep”. Die onrust is recentelijk nog toegenomen omdat vorige week de rechtszitting plaatsvond, waarvan het Utrechts Nieuwsblad een tamelijk gedetailleerd verslag publiceerde. Geëist werd door de officier van justitie dat de betreffende arts drie jaar lang zijn vak niet mag uitoefenen; op 30 januari doet de rechtbank uitspraak. De commotie waarvan reeds sprake was, heeft door de rechtszitting een nieuwe impuls gekregen. De Huisartsengroep Driebergen heeft tot nu toe geen enkele keer de publiciteit gezocht naar aanleiding van deze zaak. Echter, gezien de onrust en onzekerheid bij de patiënten, heeft Groenewegen het verzoek van de Stichtse Courant gehonoreerd om er als voorzitter van de huisartsengroep iets over te zeggen.
Stichtse Courant van 23 januari 2003

Jongerenkoor Driebergen viert dertigjarig bestaan

Op 20 januari 1973 is het Jongerenkoor Driebergen (JKD) opgericht. Het koor is verbonden aan de parochie St. Petrus’ banden. Het jubileum wordt op 26 januari gevierd met een jubileummis in St. Petrus’ banden.
Nieuwsbode van 23 januari 2003

De Dolfijn wint onderwijsprijs

Voor de uitreiking van de onderwijsprijs was er nog een competitie welke school het beste haar project presenteerde. De Dolfijn won hier en kreeg een prijs van 250 euro.
Nieuwsbode van 23 januari 2003

Cursus voor mantelzorg van ouderen

Het steunpunt Mantelzorg Zeist en Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg starten in maart weer een cursus mantelzorg voor ouderen. De cursus die wordt gehouden op 6 , 13, 20 en 27 maart in het SWD gebouw De Vijver in Driebergen is bedoeld voor mantelzorgers uit de regio Maartensdijk, De Bilt, Zeist, Driebergen, Doorn, Maarn, Bunnik en Wijk bij Duurstede. Inschrijven kan via 030-6933693.

Vogelaars naar Zeist

Dankzij de vele bessen aan de struiken langs de Griftlaan is een groep van circa 50 pestvogels neergestreken in Zeist-West neergestreken. Om de zoveel jaar  komen  massa’s pestvogels uit hun broedgebieden in Noordeuropa naar ons land.

Oorzaak kan zijn de slechte opbrengst van lijsterbessen, hun voornaamste voedsel. Het is ook mogelijk dat er na een bijzonder rijk lijsterbessenjaar een bevolkingsexplosie onder pestvogels is geweest. De invasie van deze vogels is een verschijnsel dat al eeuwen lang bekend is: al in 1679 werd een pestvogelwinter vermeld.
Omdat de pestvogel onregelmatig verscheen zag men hem wel als een voorbode van de gevreesde ziekte de pest, vandaar zijn Nederlandse naam. De vogel is circa 18 cm hoog, heeft een opvallende kuif, lijf bruin/grijs; vleugel met witte, gele en lakrode vlekken en een heldergele staartpunt. Naar verwachting zullen de vogels nog wel enkele dagen blijven vanwege de vele bessen aan de struiken.

GS intensiveren veldtoezicht

GS zetten ruim 180.000 euro in om het toezicht in het buitengebied te verbeteren. Met dit geld kunnen twee professionele veldtoezichthouders gedurende twee jaar voor proef worden ingezet.

De toezichthouders zullen worden ingezet op de Heuvelrug. Het toezicht in het buitengebied is onvoldoende, zo constateren terreinbeheerders, en neemt alleen maar af. Tegelijkertijd neemt de recreatiedruk in de natuurgebieden toe en dus ook de overtredingen van de regels. Vanuit het nationale veiligheidsbeleid wordt vooral ingezet op meer toezicht en handhaving in de steden; daardoor is een verschuiving van de criminaliteit naar het buitengebied te verwachten. Door deze ontwikkelingen is er dus juist extra toezicht in het buitengebied nodig om de veiligheid te waarborgen en de natuur te beschermen.

Galerie Driebergen op internet

Netty Krook interviewt Renk Knol die in samenwerking met de Stichting Ateliers Driebergen, op internet een virtuele galerie is begonnen met Driebergse kunstenaars. De galerie is te vinden op DriebergenNet of rechtstreeks via www.driebergen.net/galerie
Nieuwsbode van 28 januari 2003

Literair Café

Douschka Meijsing trof afgelopen vrijdag een vol Literair Café aan. Ze vertelde over hoe een boek zichzelf schrijft zonder schema’s .
Nieuwsbode van 28 januari 2003

Opbrengst Humana

Humana zamelde in 2002 in Driebergen 52.338 kilo kleding in waarmee 7850 euro beschikbaar kwam voor ontwikkelingssamenwerking.
Nieuwsbode van 28 januari 2003

Dominee Martens neemt afscheid

Zeveneneenhalf jaar, de laatste tijd van zijn werkzame leven, was Gerrit Jan Martens voor de bewoners van de Nassau Odijckhof en Sparrenheide, het gezicht van de kerk. Op 19 januari nam hij wegens het bereiken van de 65 jaar afscheid met een dienst in de Maranathakerk. Netty Krook heeft een interview met hem.
Nieuwsbode van 28 januari 2003

Vereniging voor vrienden, vreemden en vertier

Zo noemde wethouder Schravesande de VVV bij de opening van het nieuwe onderkomen aan de Bosstraat 12a.
Nieuwsbode van 28 januari 2003

De wetenschap als rechercheur

Dat is de titel van de nieuwe tentoonstelling in het Schilderhuis die vorige week door de korpschef van de KLPD, M.A. Beuving, werd geopend.
Nieuwsbode van 28 januari 2003

Scouts te huur

Met een das als uiterlijk kenmerk en een belofte te versterking van het innerlijk is in Driebergen een groep scouts geïnstalleerd die ingehuurd kan worden voor allerlei klussen voor 4 euro per persoon per uur. Meer info bij 0343-538226.
Nieuwsbode van 28 januari 2003

Beroepenoriëntatiemarkt op Revius

Decanen van de Revius scholengemeenschap organiseren in samenwerking met Rotarians op dinsdag 11 februari 2003  de jaarlijkse Beroepenoriëntatiemarkt.

In het schoolgebouw te Doorn wordt vanaf 19.30 uur deze informatieve beroepenmarkt gehouden, waarbij ook dit jaar opnieuw een beroep wordt gedaan op de leden van de Rotary uit Doorn, Doorn-Heuvelrug, Driebergen en Wijk bij Duurstede. Revianen vanaf klas 3 en hoger van VMBO, HAVO en VWO kunnen kennismaken met meer dan 50 verschillende beroepen, vertegenwoordigd door enthousiaste, professioneel actieve Rotarians. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om een dagje ‘mee te lopen’ met een professional, of voor een extra diepte-interview op afspraak. Niet voor niets waren de afgelopen jaren een groot succes en hebben velen bij de bepaling van hun beroep, veel baat gehad bij deze beroepenmarkt.

Stille fondsen zijn een echte goudmijn

Als een van eersten in Nederland voltooide de Driebergse Gerry Nutter-Koops (51) vorige week de opleiding Philantropic Studies aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Een nieuwe studie voor een nieuwe ontwikkeling: steeds meer filantropische instellingen moeten hun eigen geld bij elkaar zien te halen. De overheid geeft steeds minder subsidie. Marije Bosman heeft een interview.
Utrechts Nieuwsblad van 29 januari 2003

Huisartsenpost Zeist heeft nieuwe plek in ziekenhuis

De huisartsenpost Zeist krijgt vanaf maandag een nieuwe plek, in een nieuw deel op het terrein van het diakonessenhuis, locatie Zeist. De nieuwe post ligt vlak bij de afdeling spoedeisende hulp en is gemakkelijk bereikbaar. Ook wordt er een nieuw telefoonnummer in gebruik genomen. Vanaf 3 februari is dat: 0900-4301430.
Nieuwsbode van 30 januari 2003

Driebergenaar Renk Knol galeriehouder zonder galerie

Een galeriehouder zonder galerie? Die bestaat, jazeker: Renk Knol uit Driebergen, de man achter de dorpssite DriebergenNet. Plaatselijke kunstenaars presenteren op internet vier werken die met een zekere regelmaat ververst zullen worden.

De kunstwerken zijn te koop en/of te huur. Bezoekers van de site nemen rechtstreeks contact op met de kunstenaar. De galerie is te vinden op DriebergenNet of rechtstreeks via www.driebergen.net/galerie 
Utrechts Nieuwsblad van 30 januari 2003

Utrecht betaalt niet meer mee aan recreëren op de Heuvelrug

De stad Utrecht betaalt volgend jaar niet meer mee aan onderhoud en beheer van de recreatiegebieden ten oosten van de stad. B&w wil het Utrechtse budget voor recreatie alleen nog uitgeven aan de westzijde.
Utrechts Nieuwsblad van 30 januari 2003

De consequenties van een vallende tak

“Het gaat mij niet om dat bedrag van 4894 gulden, het gaat mij om het principe” zegt de heer Van den Berg. In de namiddag van 17 mei 2001 reed zijn vrouw in haar auto op de Hoofdstraat richting Doorn. Van den Berg reed er zelf achter.

Juist voorbij de kruising met de Akkerweg gebeurde het. Hoewel er geen harde wind stond, en zeker geen storm, begon de kruin van een grote boom die daar langs de weg stond te wankelen. “Ik zag hem naar beneden komen” vertelt Van den Berg “de hele top van de boom stortte neer op de plaats waar op dat moment mijn vrouw reed. Haar auto was totaal verdwenen in het gebladerte”. Uitermate geschrokken ging hij poolshoogte nemen. Zijn vrouw bleek gelukkig ongedeerd te zijn, wel was haar auto aanzienlijk beschadigd. De weg werd afgezet om de ravage op te ruimen en de politie maakte rapport op. “Direct kregen we toen al te horen: dit is een gemeenteboom” zegt Van den Berg “en enige tijd later werd dat door een ambtenaar bevestigd”. Volgens Van den Berg heeft die zelfde ambtenaar toen ook gezegd: ‘Wij zijn verantwoordelijk voor de schade, daar doen we niet moeilijk over’. Maar dat bleek toch iets anders uit te pakken.
Stichtse Courant van 30 januari 2003

Personeel Kerk en wereld vertrekt naar elders

De Driebergse Stichting Kerk en wereld heeft geen eigen mensen meer in dienst. De negen personeelsleden zijn naar elders vertrokken. De stichting blijft wel bestaan, maar zal voortaan op een andere wijze actief zijn.
Stichtse Courant van 30 januari 2003

Verklaring van de Redactie

De redactie van de Stichtse Courant legt een verklaring af waarin zij meedeelt dat de ingezonden brieven rondom een van ontucht verdachte huisarts, niet worden geplaatst. De redactie is bang voor een mediadiscussie. Door zo’n discussie zouden niet alleen de betrokkenen geschaad kunnen worden, maar mogelijk ook allerlei andere mensen.
Stichtse Courant van 30 januari 2003

Driebergse brandweer was actief bij stormramp 1953

Ad Bom heeft een interview met oud brandweerman Cor Geutjes (76) die met een aantal collega’s actief was bij de stormramp die het komende weekeinde precies 50 jaar geleden plaatsvond.
Stichtse Courant van 30 januari 2003

Dolfijn wint 20ste scholendamtoernooi

Een nek aan nek race tussen de Dolfijn en de Vrije School zorgde voor een zeer spannende finale die door de Dolfijn met één punt verschil werd gewonnen. Er deden in totaal 24 teams mee.
Stichtse Courant van 30 januari 2003

50 jaar getrouwd

De heer en mevrouw Blooi vierden vorige week hun 50-jarig huwelijk. Burgemeester Bloemen kwam hen persoonlijk feliciteren.
Stichtse Courant van 30 januari 2003

Huisarts schuldig bevonden

Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in de ontuchtzaak tegen een Driebergse huisarts. De arts is door de rechter schuldig bevonden en veroordeelt tot een taakstraf van 240 uur. De eis van drie jaar geen praktijk te mogen uitoefenen werd niet door de rechter overgenomen.

Raad Driebergen stelt keuze over bestuurlijke toekomst uit

De gemeenteraad van Driebergen-Rijsenburg heeft op 30 januari 2003 unaniem ingestemd met een amendement inzake gemeentelijke herindeling. De fracties hadden dit amendement gezamenlijk opgesteld, omdat zij van mening waren dat het voorstel van het college onvoldoende tegemoet kwam aan hun wensen en zorgen en omdat het voor de bestuurbaarheid van Driebergen-Rijsenburg van belang is dat de raad richting geeft aan het proces dat moet leiden tot een definitieve keuze.
De gemeenteraad heeft nu het volgende besloten:

  1. Er wordt een traject ingezet met als doel informatie verzamelen voor een weloverwogen raadsbesluit.
  2. Het besluit over de bestuurlijke toekomst betreft een keuze tussen (a) fusie met de naburige gemeenten, (b) niet vrijblijvende vormen van samenwerking, of (c) het zelfstandig voortbestaan van de gemeente.
  3. Het traject kent twee fasen. De eerste fase is verkennend. In de tweede fase wordt een spoor gekozen en aan het eind van de tweede fase moet voldoende inzicht zijn verkregen om een weloverwogen besluit te nemen.
  4. Het traject richt zich in eerste instantie exclusief op Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn. De raad machtigt het college om met deze gemeenten in overleg te treden en tevens deel te nemen aan het onderzoek van de provincie Utrecht naar bestuurlijke indeling van de Heuvelruggemeenten.
  5. De eerste fase moet afgerond zijn in oktober 2003, het college informeert de raad over de voortgang in juni 2003.
  6. De eerste fase moet informatie opleveren over mogelijke opties en gevolgen over onder meer de volgende aspecten: bestuurlijke organisatie van de gemeenten, gemeentelijke organisatie, voorzieningen inclusief dienstverlening aan burgers, huisvesting, ruimte- en groenaspecten, mobiliteit en verkeer, sociale en culturele identiteit.
  7. De eerste fase omvat ook een analyse van vraagstukken die in de naaste toekomst te verwachten zijn en mogelijke oplossingen, een eerste inschatting van de financiële gevolgen en een indicatie van de mening van de inwoners van de betrokken gemeenten inzake herindeling/samenwerking/zelfstandig blijven.
  8. Het college stelt een werkgroep samen om een communicatieplan voor interactie met de bevolking voor te bereiden.
  9. Uitgangspunt voor het traject is dat het huidige grondgebied van de gemeente ongedeeld blijft.
  10. De samenwerking met Zeist met betrekking tot de ontwikkeling van de A12 en het spoor wordt onverminderd en constructief voortgezet.

Driebergen springt op rijdende trein

Driebergen springt zo snel mogelijk op de rijdende MALD-trein. Het Driebergse gemeentebestuur werd gisteren verrast door een brief van gedeputeerde Lokker over de bestuurlijke toekomst van de Heuvelruggemeenten.

In de brief staat te lezen dat de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn zich verenigd hebben in het zogenaamde Leersumse Beraad. Driebergen zit niet in dat beraad omdat de raad nog geen besluit heeft genomen over de bestuurlijke organisatie op de Heuvelrug. Dat zal dan op korte termijn gaan gebeuren.
Utrechts Nieuwsblad van 31 januari 2003

Leersum is nog altijd tegen herindeling

De raad van Leersum is nog steeds tegen een herindeling met Maarn, Amerongen en Doorn.
Utrechts Nieuwsblad van 31 januari 2003

Kerk en Wereld ontslaat personeel

De hervormde stichting Kerk en wereld in driebergen heeft alle negen werknemers ontslagen. Door een gebrek aan inkomsten kan de organisatie zichzelf niet langer bedruipen.
Utrechts Nieuwsblad van 31 januari 2003