Verhaal van dissidenten volgens CDA-bestuur onjuist

Het verhaal waarmee de heren Nico Verbeek en Jacques Broekman enkele weken geleden in deze krant uit de doeken deden waarom zij het CDA de rug toekeerd hebben, is volgens het CDA-bestuur ‘feitelijk onjuist’. Dat laat het bestuur weten middels een ingezonden brief in de Stichtse Courant.
Stichtse Courant van 3 januari 2002

Omstreden bouwplan nu toch afgekeurd

Het college van b&w ziet nu definitief af van het bouwplan voor 12 zorgappartementen aan de Hogesteeg/Weth Teselinglaan. De omwonenden hebben zich steeds verzet tegen het bouwplan ‘De Ark’.
Stichtse Courant van 3 januari 2002

Hans Boelee geëerd door de Hervormde Kerk

Hans Boelee is na meer dan 50 jaar gestopt als organist in de NH-kerk. Na eerst organist te zijn geweest in Voorhout en Oegstgeest kwam hij in 1966 naar Driebergen.
Stichtse Courant van 3 januari 2002

Politiebureau doelwit van nieuwjaarsvandalisme

Vandalen hebben tijdens de nieuwjaarsnacht geprobeerd het Driebergse politiebureau in brand te steken. Voorbijkomende politiemensen hebben het vuur weten te blussen. Toch ontstond aanzienlijke schade.
Stichtse Courant van 3 januari 2002

Run op euro’s

Ook in Driebergen stonden op nieuwjaarsdag de mensen in de rij om euro’s uit de flappentapper te halen.
Stichtse Courant van 3 januari 2002

Haiku is meer dan er staat

Netty Krook heeft een interview met Jac Vroemen die onlangs een nieuwe bundel presenteerde onder de titel “Op het scherp van zwijgen” met als ondertitel “Haiku/Senryu”.
Nieuwsbode van 3 januari 2002

Zevende hemel voor kinderen

Catharina Buffinga opende onlangs op Traaij 50 een winkel waar je alles kunt kopen om kinderen tot 10 jaar een plezier mee te doen.
Nieuwsbode van 3 januari 2002

VVD stijgt verder, D66 verdwijnt

In de politieke barometer van DriebergenNet zet de stijging van de VVD zich voort, maar ook Progressief Driebergen en ChristenUnie staan op winst. Het CDA moet deze week een verlies nemen envoor D66 liep deze week niemand warm. Bij deze stemverhouding hoort ongeveer een zetelverdeling van VVD 6, PDR en CU elk 4 en CDA 3 zetels.
Heuvelrug Nieuws 5 januari 2002

Nieuwe jongerensite in Driebergen

Sinds kort kent Driebergen een internetpagina die door en voor jongeren is gemaakt. De site,noemt zich “Kloosterbiggen Online”.
Heuvelrug Nieuws 6 januari 2002

Gedeputeerde Kok verlaat op 1 mei GS Utrecht

Gedeputeerde mr. D.H. (Doede) Kok verlaat op 1 mei a.s. het college van gedeputeerde staten van Utrecht, het dagelijks bestuur van de provincie. Dat heeft hij vandaag bekend gemaakt. Op 1 mei is Doede Kok (54) vijftien jaar lid geweest van gedeputeerde staten en twintig jaar van provinciale staten.
Heuvelrug Nieuws 7 januari 2002

Traaij afgesloten in verband met grondsanering

De Traaij is sinds deze week ter hoogte van Garagebedrijf Van Ee afgesloten vanwege een bodemsanering. Deze sanering wordt uitgevoerd door de Stichting Subat die in het leven is geroepen door de gezamenlijke oliemaatschappijen om vervuilingen bij tankstations aan te pakken.

De Stichting had de grond aan de Traaij al eind jaren negentig gesaneerd, maar tijdens een controle bleek dat er nog steeds sprake was van vervuilde grond. De Stichting gaat nu op hun kosten opnieuw de grond afgraven en schone grond aanbrengen. Aangezien de Stichting ophoudt te bestaan, was dit alleen mogelijk wanneer het saneringsproject op zeer korte termijn kon plaatsvinden. De sanering zal afhankelijk van het weer en de geconstateerde verontreiniging duren tot eind februari. De Traaij zal gedurende deze periode ter hoogte van garagebedrijf Van Ee afgesloten zijn. Verkeer zal met behulp van borden worden omgeleid via de Zonstraat en de Van Heemstrastraat en vice versa.

Neeltje Schravesande politicus van het jaar 2001

Neeltje Schravesande is door kijkers van DriebergenNet uitgeroepen tot politicus van het jaar met 31,7% van de stemmen. Ab Berger werd met 22% tweede. Bij Neeltje Schravesande noemden de kijkers vooral haar inzet en grote betrokkenheid bij tal van zaken. Bij Ab Berger lag de nadruk meer op zijn kwaliteiten als debater en het “to the point” brengen van zaken.
Na Schravesande en Berger (samen goed voor bijna 54% van de stemmen) scoren Bas de Vogel, Ellen van der Plas en Onno de Jong met elk 9,8%. Jelte Bos en Cathja Maas zijn goed voor elk 4,9% en tenslotte scoren Nynke van Amerongen, Wim Derksen en Henk Jan Derksen met elk 2,4%. Op de overige raadsleden werd geen enkele stem uitgebracht.
De deelname aan deze verkiezing was ronduit teleurstellend. Slechts 41 mensen namen de moeite hun stem uit te brengen.

Per 1 januari Regionaal Indicatieorgaan Zuidoost Utrecht

De werkzaamheden van het Intake- & Indicatiebureau Zuidoost Utrecht en de WVG-uitvoering Heuvelrug & Krommerijn zijn vanaf 1 januari 2002 ondergebracht in één organisatie, namelijk het Regionaal Indicatieorgaan Zuidoost Utrecht (RIO).

Voor aanmelding, advies en informatie met betrekking tot indicaties op het gebied van thuiszorg (huishoudelijke hulp en wijkverpleging), verzorgingshuiszorg, dagverzorging, verpleeghuiszorg, dagbehandeling en op het gebied van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), zoals woningaanpassingen en hulpmiddelen (rolstoelen enz.) Het RIO is via onderstaand telefoonnummer te bereiken
Telefoon :030 8802271
Fax : 0343 526097
Postadres :Postbus 247, 3970 AE Driebergen-Rijsenburg
Bezoekadres: Schippersdreef 4, 3972 VA Driebergen-Rijsenburg
Bereikbaar : iedere werkdag van 8.30 – 17.00 uur

HSL-oost lokaal inpassen

De vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen (VBMM) woonde op 4 december het debat over de HSL in de Tweede Kamer bij. De vereniging blijft actief ondanks het besluit van de Tweede Kamer dat van het bestaande tracee gebruik zal worden gemaakt. Ze zal zich echter nu meer gaan richten op de specifiek Maarnse en Maarsbergse problemen.
Nieuwsbode van 8 januari 2002

Clowmarie neemt honderdveertig kinderen mee

T.g.v. de opening van de gerenoveerde bibliotheek had wethouder Schravesande een cadeau in petto. Dit cadeau werd op het laatste stukje van de kerstvakantie in de bibliotheek uitgepakt en opgevoerd. Het was een spetterende theatershow voor kinderen dat werd opgevoerd door theatergroep Clowmarie.
Nieuwsbode van 8 januari 2002

‘Met de beste wensen’

B&W waren er dit jaar vroeg bij. Al op 2 januari ’s avonds waren inwoners, vertegenwoordigers van organisaties, verenigingen en plaatselijk gevestigde kantoren uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie. Het was een gezellige drukte, daar in de huiskamer van de gemeente, zoals de burgemeester de raadszaal op Sparrendaal noemde.
Nieuwsbode van 8 januari 2002

Gala Màxima op dé dag in Sparrendaal

Op 2 februari, de huwelijksdag van Maxima en Alexander is Sparrendaal om 20.02 uur beschikbaar voor een groot gala dat georganiseerd wordt door de serviceclubs van Driebergen en de Stichting Buitenplaats Sparrendaal. De opbrengst is voor de inrichting van Sparrendaal.
Nieuwsbode van 8 januari 2002

Aanhang voor fietsvrije Traaij groeit

Uit de laatste mini-enquête komt naar voren dat 69% van de kijkers naar DriebergenNet het eens is met de stelling “Behalve voor auto’s moet de Traaij (nu) ook voor fietsers afgesloten worden”. Dezelfde stelling werd ook vorig jaar maart en augustus voorgelegd. Toen was het aandeel van de voorstanders van afsluiting voor fietsers resp. 55% en 59%. In de laatste enquete antwoordde niemand meer met geen mening. Het aandeel van tegenstanders van de stelling daalde met 12% in maart vorig jaar tot 31% nu. Het aandeel van de voorstanders steeg met 14% tot 69% nu.

Toen de bouwlocaties waren ingekleurd, sloeg de twijfel toe

Jan de Beer doet verslag van de bijeenkomst in Nieuw Salem waar inwoners van Driebergen konden aangeven waar nieuwe woningbouwlocaties moesten komen. De belangstelling was zo groot dat nog een tweede avond wordt georganiseerd. Veel genoemd als bouwlocatie werden: het weiland langs de Lange Dreef en het Seminarieterrein. Toen de inventarisatie achter de rug was vroeg een aantal aanwezigen zich af of de komende 10 jaar wel 500 woningen gebouw moeten worden omdat alles wel erg dicht op elkaar komt waardoor het karakter van het dorp zou worden aangetast.
Stichtse Courant van 10 januari 2002

Driebergen is niet alleen voor kapitaalkrachtige ouderen

Zonder sturing door de gemeente zouden waarschijnlijk vooral woningen voor kapitaalkrachtige ouderen gebouwd worden, want particuliere bouwers richten zich vooral op vermogende senioren. Dat is een van de belangrijkste conclusies in de Nota Wonen die deze week gepresenteerd werd. Er moeten extra woonmogelijkheden komen voor o.a. starters op de woningmarkt.
Stichtse Courant van 10 januari 2002

Rode Kruisleden gehuldigd

Op 8 januari reikte burgemeester Bloemen een aantal vrijwilligers een oorkonde uit wegens trouwe dienst. Voor 10 jaar werden gehuldigd Mw Speelman-van der Ham, mw Vervat-aan den Berg, mw Van der Ham-Lipman en de heer R. van den Burg. De heer Evert Montijn kreeg een oorkonde voor twintig jaar trouwe dienst.
Stichtse Courant van 10 januari 2002

Drukkerij de Jong breidt activiteiten uit

De Driebergse drukkerij de Jong heeft per 1 januari de drukkerij Print 81 uit Doorn overgenomen.
Stichtse Courant van 10 januari 2002

Fietsendieven, autokrakers, ruziemakers en wildplassers

In de raadscommissie ABZ gaf wijkchef van de politie, Margriet Algera, een toelichting op het Regionaal Beleidsplan 2002 en het Activiteitenplan 2002 van de politie.
Stichtse Courant van 10 januari 2002

Beslissing over subsidie jongerenopbouwwerk uitgesteld

Dinsdag avond kwam de raadscommissie welzijn niet tot het uitbrengen van een advies over de subsidie voor de voortzetting van het jongerenopbouwwerk van de Sticht Welzijn Driebergen. Bij het bestuur van de SWD waren grote bezwaren tegen het voorstel gerezen die werden vertolkt door directeur John van Leeuwen. Door ziekte waren D66 en PDR niet in de commissie aanwezig. CDA, ChristenUnie en VVD lieten weten het met het collegevoorstel eenst te zijn. College en SWD zullen nader overleg gaan voeren om uit de impasse te komen.
Stichtse Courant van 10 januari 2002

Honderd aanmeldingen voor Driebergse Euro-collecte

Voor de grote Euro-collecte op zaterdag 26 januari hebben zich inmiddels zo’n honderd collectanten gemeld.
Stichtse Courant van 10 januari 2002

‘Wapperende’ vlaggen sieren De Horst

Waardering viel kunstenaar Marcel Alberts en twaalf studenten van de Driebergse Hogeschool De Horst gistermiddag ten deel bij de onthulling van hun kunstobject en de vertoning van hun 16 minuten durende videofilm Wasp. Het kunstobject, dat bestaat uit vier stijve ‘wapperende’ vlaggen waarop fragmenten van de videofilm zijn afgebeeld, fleurt de saaie hoge studieruimte op. Vorig jaar werden vijf kunstenaars uitgenodigd iets met die ruimte te doen.
Utrechts Nieuwsblad van 11 januari 2002

D66 is weer terug

In de tweede barometer van het jaar staat D66 weer op de kaart en ook ChristenUnie en CDA boeken een lichte winst. Grote verliezer is de VVD, maar ook Progressief Driebergen moet een veer laten. De VVD blijft wel de grootste partij in deze peiling.

Vogel praat met Engweg over bouw

Er komt een gesprek tussen 18 protesterende bewoners van de Engweg en Sterrenboslaan in Driebergen en wethouder B. de Vogel. Inzet: de voorgenomen bouw van een woning op een smalle kavel grond op het perceel Engweg 41A. De wethouder deed deze toezegging tijdens de commissievergadering r.o.
Utrechts Nieuwsblad van 14 januari 2002

ROC De Amerlanden werkt samen met SWD en zwembad De Zwoer

Veel van de allochtone vrouwen die in Driebergen wonen, hebben in de loop der jaren taallessen gevolgd bij ROC De Amerlanden. Het volgen van taallessen is vaak een eerste stap op weg naar verdere integratie. In Driebergen bestaat dan voor allochtone vrouwen de mogelijkheid om ook aan andere cursussen mee te doen, zoals aan cursussen uit het SWD –aanbod.

Reden voor ROC De Amerlanden om samen te werken met het sociaal cultureel werk in Driebergen dat voor die cursisten naai-, computer-aerobic- en Arabische taal-cursussen kan organiseren. Aan de vraag van zwemlessen voor allochtonen kan door SWD niet worden voldaan. Daarvoor is contact gezocht met De Zwoer die dit initiatief beloonde met het aanbieden van een proefles om mogelijke barrières weg te nemen.
Reacties van belangstellende vrijwilligers en cursisten kunnen gericht worden aan: Ella Kruft tel. 0343-515500 (’t Hoge Licht op di. en do.) of 0343-442761 (thuis).

Lezingencyclus op De Horst

De invloed van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen op de Nederlandse samenleving staat centraal in een lezingencyclus op hogeschool De Horst in Driebergen. De lezingen zijn op 1, 8 en 22 maart en 5 en 26 april telkens van 13.45 tot 16.45 uur.Men kan zich tot 8 februari inschrijven via communicatie@dehorst.nl
Utrechts Nieuwsblad van 15 januari 2002

SWD heeft geen geld om salaris te betalen van jongerenwerker

De nieuwe directeur van de Stichting Welzijn Driebergen was naar de commissievergadering WEMO gekomen om zijn ongenoegen te uiten. Hij was het absoluut niet eens met het standpunt van b&w om de loonkostensubsidie van de jongerenwerker af te bouwen en hij stelde voor de zaak op nieuw te bekijken. De commissie was het daar mee eens.
Nieuwsbode van 15 januari 2002

Burgers kijken waar nieuwbouw past voordat bestuur plannen gaat maken

Twee bijeenkomsten heeft de gemeente Driebergen ervoor over om te achterhalen welke locaties de burgerij van het dorp binnen de bebouwde kom aanwijst voor bouwlocaties voor elk zo’n 35 woningen. De wethouder van volkshuisvesting sprak van een ‘unicum’ dat het gemeentehuis zich over dit punt liet informeren nog voor er sprake was van een voorgesteld plan dat inspraakklaar is.
Nieuwsbode van 15 januari 2002

Rode Kruis huldigt trouwe vrijwilligers

Burgemeester Bloemen reikte voor 10 jaar vrijwilligerschap een versiering en oorkonde uit aan  M. Speelman- van de Ham, J. Vervat- van de Berg, T. van de Ham-Lipman en R. van der Burg.
Nieuwsbode van 15 januari 2002

Ondernemers vullen schap met aandenkens

Weer of geen weer: ondernemers zorgen ervoor dat u in elk geval binnen van het oranjezonnetje kunt genieten. Zij bieden allerlei spullen aan, voor zien van de beeltenis van de twee geliefden. Bij het Blokkerfiliaal aan de Traaij is de koninklijke etalage al helemaal klaar.
Nieuwsbode van 15 januari 2002

‘Rijk moet dualisme vergoeden’

De invoering van de Wet Dualisering betekent extra uitgaven voor de gemeenten. Het Rijk vergoedt daarvan slechts een gering deel. De gemeente Bunnik wil een goede compensatie van de kosten. Gesteund door gemeenten uit de regio en de VNG dringt Bunnik daarom bij de minister van Binnenlandse Zaken aan op een passende vergoeding.
Utrechts Nieuwsblad van 16 januari 2002

Provincie gaat bij inkoop meer letten op duurzaamheid

De provincie Utrecht heeft een nieuwe stap gezet in haar voorbeeldfunctie op het gebied van de milieuzorg. Gedeputeerde van Milieu Peter Rombouts heeft op 11 januari de deelnameverklaring “Duurzaam Inkopen” ondertekend. Met het programma “Duurzaam Inkopen” wil de overheid aan burgers, instellingen en het bedrijfsleven het goede voorbeeld geven door zelf een milieubewust inkoopbeleid te voeren.

Het programma Duurzaam Inkopen is een initiatief van de ministeries van VROM en Economische Zaken. Alle overheden zijn benaderd voor ondertekening van de deelnameverklaring “Duurzaam Inkopen”. De verklaring is inmiddels door alle ministeries en door tweederde van de provincies ondertekend. Ook 18 van de 60 grote gemeenten hebben aangegeven mee te doen.

Brand gemeentewerkplaats

In de nacht van woensdag 16 op donderdag 17 januari is er brand uitgebroken in de stalling van de gemeentewerkplaats aan de Sportlaan. Een wagen van de plantsoenendienst is volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. In de loop van vandaag zal een gespecialiseerd bedrijf deze onderzoeken. Vermoed wordt dat er kortsluiting is geweest in de bedrading van de auto.

De brand werd ontdekt na het afgaan van het inbraakalarm rond 00.30 uur. De politie werd meteen ingeschakeld. Bij aankomst constateerde men dat er rook onder de roldeuren uit kwam, waarna direct de brandweer werd gealarmeerd. De brand heeft achter in de loods plaatsgevonden. In een aangrenzende werkruimte is zware roetschade. De overige kantoorruimten en kantine van de onlangs verbouwde werkplaats zijn amper beschadigd. Op twee na zijn alle wagens die in de stalling stonden door de zware roetschade onbruikbaar. Ook al het gereedschap en opgeslagen spullen waaronder 50 nieuwe stoelen voor het gemeentekantoor zijn beschadigd. Op dit moment vindt een inventarisatie plaats van het (beschadigde) materiaal.

Bieb krijgt extra geld

In de commissie WEMO kwam de subsidiering van de bibliotheek aan de orde.  De commissieleden verklaarden zich akkoord met het voorstel voor een budgetsubsidie van 2002-2006. In 2002 krijgt de bibliotheek € 259.000 aan subsidie.
Nieuwsbode van 17 januari 2002

Wethouder is kwaad over besluiteloosheid commissie

Wethouder de Vogel is verbaasd en tamelijk ontstemd over de besluiteloosheid van de raadsleden inzake het omstreden bouwplan van twaalf zorgappartementen op de hoek Hogesteeg / Weth. Teselinglaan. Het voorstel was om advies naar de commissie RO gegaan. In die vergadering kon de wethouder geen conclusie trekken omdat de raadsleden zich niet voor of tegen durfden uit te spreken.
Stichtse Courant van 17 januari 2002

Progressief Driebergen start discussie over dualisering in de gemeentelijke politiek

Op donderdag 24 januari organiseert Progressief Driebergen een informatieve avond over ‘dualisering in de gemeentelijke politiek’. Deze bijeenkomst wordt om 20.00 uur gehouden in Champ’Aubert en ook niet-leden zijn welkom. De avond wordt ingeleid door Ingrid Okhuijsen die deel uit maakt van de raadscommissie dualisering.
Stichtse Courant van 17 januari 2002

Theatergroep Kadans bestaat vijf jaar

De theatergroep Kadans, werkend onder auspiciën van de Stichting Welzijn Driebergen viert op zaterdag 26 en zondag 27 januari het eerste lustrum met de opvoering van ‘Het flauwgevallen paard’ van Francoise Sagan. De voorstellingen worden gegeven in gebouw NIX aan de Engweg; zaterdag 20.00 uur en zondag 14.30 uur. De entree bedraagt € 4,50.
Stichtse Courant van 17 januari 2002

De grote Euro-collecte komt er aan

Op zaterdag 26 januari kan de Driebergse bevolking haar oude muntjes kwijt aan ruim 100 collectanten die huis aan huis met een emmer het verlopen geld in ontvangst nemen.
Stichtse Courant van 17 januari 2002

Jacques kookt in Frankrijk

Jacques Baas, die jarenlang een boekhandel aan de Traaij dreef, houdt zich tegenwoordig in Frankrijk bezig met het geven van kooklessen aan toeristen die een culinaire doevakantie houden.
Stichtse Courant van 17 januari 2002

Mandjes verdwijnen massaal bij Albert Heijn

Bij de Driebergse vestiging van Albert Heijn worden massaal winkelmandjes ‘geleend’. De afgelopen maand zijn er zo’n 150 mandjes spoorloos verdwenen. De filiaalhouder is redelijk verbaasd over de verdwijning: “Ik had dit niet verwacht in een rustig dorp als Driebergen”, zei hij “kennelijk is toch ook hier sprake van normvervaging”.
Stichtse Courant van 17 januari 2002

Soepactie Harmonie Aurora

Maandag is Harmonie Aurora gestart met de jaarlijkse erwten- en tomatensoepactie.   In de weken tot 16 februari zullen leden van Aurora langs de deur gaan om de bestellingen op te nemen. De opbrengst is bedoeld voor het lesgeven aan jonge leerlingen en het financieren van concerten.
Stichtse Courant van 17 januari 2002

Opbrengst Volkskerstzang naar Afghanistan

Het organisatiecomité van de Driebergse Volkskerstzang heeft besloten de opbrengst van de collecte ten goede te laten komen aan de vluchtelingen in Afghanistan.
Stichtse Courant van 17 januari 2002

Geslaagd

Plaatsgenoot Miranda Hoogerdijk is op 11 januari j.l. geslaagd aan de Erasmus Universiteit als mr. in fiscaal recht.
Stichtse Courant van 17 januari 2002

Wegafsluiting wegens riolerings- en wegwerkzaamheden

Vanaf 21 januari 2002 tot 22 februari 2002 zal de St. Hubertuslaan gedeelte Jagersdreef tot Schippersdreef afgesloten zijn. De aanliggende woningen en bouwplaats zijn bereikbaar via de route Damhertlaan – Langedreef. Binnen de boven genoemde periode is ook de Jachtlaan nog afgesloten voor een bepaalde periode. Hier wordt de riolering van het biezenveld aangesloten op de put in de Jachtlaan. De afsluiting van de Jachtlaan duurt tot 25 februari. De woningen aan de Jachtlaan zijn voor de bewoners bereikbaar via de route Lange Dreef –Hermelijn – Jachtlaan.

Opvallend verlies voor ChristenUnie

De ChristenUnie boekt deze week een sterk verlies, terwijl Progressief Driebergen juist een sterke winst laat zien. De wet van de communicerende vaten gaat echter niet op: de winst van Progressief Driebergen valt niet te verklaren uit het verlies van de ChristenUnie, en het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Verder laat deze week een geringe winst zien voor de VVD, een nagenoeg gelijk blijven van het CDA en een halvering van D66.

Muziekcirkel Driebergen schittert in eerste concert

In het voorjaar van 2001 is de Muziekcirkel Driebergen opgericht. Dat is een organisatie waarbij vrijwel alle professionele muziekdocenten die in Driebergen les geven zijn aangesloten. Hun eerste concert werd in de aula van de Vrije School op de Faunalaan uitgevoerd. Niet door alle deelnemers maar door zeven ervan. Het was een muzikaal feest.
Nieuwsbode van 22 januari 2002

Cursus kunst en architectuur in huiskamer en museum

Al jaren loopt Anna Folman met het idee rond om de ruimte die ze thuis heeft wat meer te benutten. Ze vindt het leuk om gastvrouw te zijn, mensen te ontvangen en langzaam maar zeker groeide bij haar het idee om haar woonkamer te gaan gebruiken voor bijvoorbeeld het geven van een cursus.

Vanaf 29 januari opent ze ’s avonds van 20 tot 22 uur haar voordeur voor cursisten. De eerste twee cursussen gaan over de wordingsgeschiedenis van Driebergen-Rijsenburg. Meer info bij Anna Folman, Welgelegenlaan 41 0343-532438.
Nieuwsbode van 22 januari 2002

De Bruijn tweede bij Grote Prijs

Pieter Martijn de Bruijn werd in Zuidbroek tweede bij het eerste internationale springconcours dat dit jaar werd gehouden.
Nieuwsbode van 22 januari 2002

Opbrengst Humana

In Driebergen heeft Humana in 2001 56.110 kilo oude kleding ingezameld; goed voor 8416 euro.
Nieuwsbode van 22 januari 2002

Nieuw gezicht bij ChristenUnie

De ChristenUnie Driebergen heeft onlangs haar verkiezings- programma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraads- verkiezingen van 6 maart vastgesteld. De ChristenUnie, die sinds 1998 twee zetels in de Driebergse raad bezet gaat ervan uit dat ze dit aantal kan vasthouden, en mogelijk zelfs uitbreiden.  Lijsttrekker wordt het huidige gemeente- raadslid Jelte Bos (38). Hij zit sinds 1998 in de gemeenteraad. Op tweede plaats staat Hanneke Sollman. Een nieuwe naam in de Driebergse politiek. Hanneke (33) studeerde af als onderwijskundige, en is momenteel full-time moeder. Politiek heeft altijd haar interesse gehad. Sinds de ledenvergadering haar op een verkiesbare plaats heeft gezet heeft ze zich meer verdiept in de Driebergse dorpspolitiek. Op de derde plaats staat Dick Karssen. Hij is jurist, en sinds jaar en dag lid van de ondersteuningsfractie van de ChristenUnie.

Openbare debatten in Driebergen

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart houdt de Stichting Publiek Debat twee openbare discussieavonden. Het eerste debat is dat van de lijstduwers op 15 februari. Het lijsttrekkersdebat wordt op 21 februari gehouden. Beide debatten beginnen om 20.00 uur in Grand café van de Bergse Bossen, Traaij 299 in Driebergen. De toegang is gratis.
Utrechts Nieuwsblad van 23 januari 2002

SP voert actie tegen uitkleden ziekenhuis Zeist

De SP is een handtekeningenactie begonnen tegen de fusie van het Zeister Lorentzziekenhuis met het Utrechtse Diakonessenhuis. De partij hoopt daarmee de fusie terug te draaien. De handtekeningen zullen eind januari aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
Utrechts Nieuwsblad van 23 januari 2002

Diakonessenhuis vindt actie SP betreurenswaardig

Een donderslag bij heldere hemel. Dat was voor directeur I. Braal van het Diakonessenhuis de handtekeningenactie van de SP. “En betreurenswaardig, want het maakt de inwoners nodeloos ongerust.” Braal ligt toe waarom in Zeist geen compleet ziekenhuis mogelijk is.
Utrechts Nieuwsblad van 23 januari 2002

‘Ook Remu moet schulden kwijtschelden’

Energieleverancier Remu en de woningcorporaties Mitros en Amnis zouden zich wat cooperatiever moeten opstellen tegenover mensen met schulden. Daarmee kunnen ze voorkomen dat mensen in een uitzichtloze situatie komen, of zelfs dakloos raken. De gemeente Utrecht gaat daarover praten met de drie bedrijven.
Utrechts Nieuwsblad van 23 januari 2002

Provincie wil af van gedoogcultuur bij milieuzaken

Het gedogen van milieuovertredingen wordt door het Utrechtse bestuur sterk verminderd. Ook worden de activiteiten op het gebied van de controles opgevoerd. Het Utrechts provinciebestuur sluit zeker niet uit dat dit extra arbeidsplaatsen en dus investeringen vergt.
Utrechts Nieuwsblad van 24 januari 2002

Regionale controle op lpg-pompen

Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) gaat de gevaren inventariseren van lpg-stations en de milieurisico’s van de opslag van gevaarlijke stoffen. Wijk bij Duurstede weigert mee te doen.
Utrechts Nieuwsblad van 24 januari 2002

VVD start verkiezingscampagne

Vorige week woensdag hield de VVD haar jaarlijkse ‘Liberale Winteravond’ Tijdens die bijeenkomst werd de PR-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart gestart. Een onderdeel van de campagne is een spreekbeurt op 19 februari door het Tweede Kamerlid Hofstra over veiligheid en bereikbaarheid. Die avond wordt gehouden in Nieuw Salem. Op 13 februari en 2 maart is de VVD met een stand aanwezig op de Traaij.
Stichtse Courant van 24 januari 2002

Uit de politiek 1

Ad Bom zal de komende weken aandacht besteden aan raadsleden die na de verkiezingen niet terugkeren. In de eerste aflevering heeft hij een gesprek met Wim Golverdingen die 16 jaar lid was van de raad voor de VVD, namelijk van 1970 tot 1974 en van 1990 tot 2002.
Stichtse Courant van 24 januari 2002

Muzikale felicitatie voor heer Balk

De heer Balk werd afgelopen week 90 jaar. Dat werd gevierd in Huize Beukenstein waar Harmonie Aurora voor hem kwam spelen. Vroeger was de heer Balk een ‘bekende dorpeling’ omdat hij voor zijn huis aan de Dokter Hermansstraat allerlei goederen te koop aanbood.
Stichtse Courant van 24 januari 2002

Is Driebergen klaar voor de omwenteling?

Jan de Beer geeft in een beschouwend artikel weer wat de veranderingen in de gemeentepolitiek zijn nadat op 7 maart de Wet Dualisering Gemeentebestuur van kracht zal worden.
Stichtse Courant van 24 januari 2002

BP-Driebergen viert feest

Het BP-station aan de Hoofdstraat in Driebergen is het tweede station in Nederland dat is opgezet volgens de ‘Connect-formule’. Aanstaande zaterdag is de officiële opening.
Nieuwsbode van 24 januari 2002

Geen schaalvoordeel bij schaalvergroting

Grote gemeenten hebben verhoudingsgewijs veel meer ambtenaren en -onder hen- meer stafmedewerkers in dienst dan kleine gemeenten. Dat blijkt uit een onderzoek onder 44 gemeenten door adviesbureau Berenschot. Onderzoeker Huijben stelt dan ook dat het bij menige herindeling opgevoerde argument van schaalvoordelen niet opgaat. Het omgekeerde is het geval: hoe groter de gemeente hoe meer ambtenaren per 1000 inwoners.
Binnenlands Bestuur van 25 januari 2002

VVD blijft stijgen

De VVD blijft in de politieke barometer van DriebergenNet nog steeds stijgen. Ook is er een licht herstel van D66. De aanhang van de twee christelijke partijen blijft ongeveer gelijk en de verliezer is deze week Progressief Driebergen. Vanaf deze week zal slechts weer één stem per ingelogde computer geteld worden omdat het aandeel ‘dubbelstemmers’ voor de verschillende partijen sterk verschilt.

Jan Hardeman: waarnemer voor de Palestijnen

Drie maanden zat Jan Hardeman uit Driebergen in Palestijns gebied. Als burgerwaarnemer ervoer hij de repressie van zwaarbewapende Israëlische militairen en nu en dan een tankbeschieting. Laura Westendorp heeft een interview met hem.
Utrechts Nieuwsblad van 29 januari 2002

Drie gemeenten onderzoeken wensen van lezers

In opdracht van de bibliotheken van Doorn, Driebergen en Maarn gaat deze maand een marktonderzoek van start onder de inwoners van de drie gemeenten. De bibliotheken willen inventariseren hoe ze hun producten en diensten zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van de consument. Onderzoeksbureau Leemans voert het onderzoek uit.
Nieuwsbode van 29 januari 2002

Inez van Dullemen signeert

Zo’n 70 mensen waren naar het Literair Café in Champ’Aubert gekomen om naar Inez van Dullemen (76) te luisteren.
Nieuwsbode van 29 januari 2002

Warm applaus voor Kadans

In het 5e jaar van zijn bestaan zette de Driebergse Theatergroep “Een flauwgevallen paard” van Francoise Sagan in jongerencentrum Nix op de planken.
Nieuwsbode van 29 januari 2002

Duiventil: cadeautjes en decoraties in Engelse stijl

Vier jaar geleden stopte de familie van Liempt met hun horecazaak “Het wapen van Rijsenburg”. Nu starten ze binnenkort op Hoofdstraat 75 een woon-en decoratiewinkel in Engelse stijl. Vanaf 14 februari is de Duiventil geopend.
Nieuwsbode van 29 januari 2002

Eurocollecte levert f 25.808 op

Zo’n 100 collectanten haalden afgelopen zaterdag ruim 25.000 gulden aan muntgeld op. Dit was een gewicht van 303 kg.
Nieuwsbode van 29 januari 2002

Driebergse Oranjevereniging geeft 1943 basisscholieren cadeau

Met een kleine subsidie van de gemeente deelt de Driebergse oranjevereniging een leuke verrassing aan de leerlingen van het basisonderwijs uit n.a.v. het huwelijk van Willem Alexander en Maxima.
Nieuwsbode van 29 januari 2002

College kiest voor totale opwaardering van Traaij

Het college van b&w stelt de raad voor, in tegenstelling tot eerdere plannen, het afgesloten gedeelte van de Traaij geheel op te waarderen, dus niet alleen herbestrating. De nieuwe plannen kosten wel wat meer, maar volgens b&w worden die voor een belangrijk deel gesubsidieerd door het Bestuur Regio Utrecht (BRU).
Stichtse Courant van 31 januari 2002

Verkiezingsstrijd ‘officieel’ begonnen

Tijdens een zitting van het hoofdstembureau is afgelopen vrijdag door burgemeester Bloemen de definitieve lijst bekend gemaakt van de partijen die in Driebergen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad meedoen. Behalve de vijf zittende partijen neemt deze keer ook de SGP weer deel.
Stichtse Courant van 31 januari 2002

Gemeente presenteert toekomstvisie voor het ‘Manger Cats-terrein’

Op maandag 4 februari presenteert de gemeente in het Ionagebouw op Reehorst een toekomstvisie voor de woningbouwlocatie Arnhemsebovenweg 275-285 en omgeving.
Stichtse Courant van 31 januari 2002

Tineke Booi trekt zich terug als gespreksleider

Tineke Booi heeft besloten niet op te treden als voorzitter van het Driebergs lijsttrekkersdebat omdat enkele partijen van mening waren dat zij niet geheel onafhankelijk kan op treden omdat zij op de lijst van Progressief Driebergen staat.
Stichtse Courant van 31 januari 2002

Uit de politiek 2

In de reeks van vertrekkende politici heeft Ad Bom deze keer een interview met Ab Berger die na een periode van 8 jaar de Driebergse raad zal verlaten.
Stichtse Courant van 31 januari 2002

Nog een week, en dan is het carnaval

Op vrijdag 8 februari begint het feest met de ‘sleuteloverhandiging’ op Sparrendaal. De zaterdag daarop vindt de traditionele optocht plaats en is er ’s avonds een grootse carnavalsavond in het Ionagebouw op Reehorst.
Stichtse Courant van 31 januari 2002

De ‘Driebergse Automobielclub’ ziet het levenslicht

Tijdens een speciale bijeenkomst afgelopen donderdag op Sparrendaal is officieel de Driebergse Automobielcub opgericht. Het initiatief is genomen door Sybe Streekstra, zelf eigenaar van een MG uit 1929. Bezitters van auto’s ouder dan 25 jaar kunnen lid worden.
Stichtse Courant van 31 januari 2002

Kneteman overhandigt Marlet gouden oorkonde

De fameuze wielrenner Gerrie Kneteman heeft onlangs een gouden oorkonde uitgereikt aan de Driebergse slager Marlet voor zijn schouderham en gehakt.
Stichtse Courant van 31 januari 2002

Huldiging voor 62 jaar dienstbetoon

Afgelopen zondag is de heer H. van Dusschoten in de Grote Kerk aan de Hoofdstraat door de Kerkvoogdij gehuldigd wegens 62 jaar dienstbetoon aan de Hervormde gemeente in Driebergen.
Stichtse Courant van 31 januari 2002