Verhalen , Muziek en Sprookjes uit de Balkan in Driebergse Bibiliotheek

Vrijdagmiddag, 5 januari, de laatste dag van de Kerstvakantie,  verandert de bibliotheek om 14.30 uur in een bergachtig Balkanlandschap als verhalenvertelster Helena van Dee verhalen en sprookjes uit voormalig Joegoslavie vertelt en voorleest aan kinderen en volwassenen. Helena van Dee woonde twintig jaar lang in Joegoslavie. 

De verhalen van Van Dee worden voorafgegaan en onderbroken door Joegoslavische volksmuziek, vertolkt door het volksensemble Garoefa. Bezoekende kinderen krijgen een verhaal in twee talen mee naar huis, geschreven door een negenjarig meisje uit Sarajevo. Een en ander vindt plaats in het kader van een expositie over Vive Zene, die dezelfde middag om 14.30 uur wordt geopend door wethouder Neeltje Schravesande. Vive Zene ligt in het Bosnische Tuzla. Door de oorlog getraumatiseerde vrouwen vinden er opvang. Rond de expositie vindt een inzameling plaats, want Vive Zene heeft sterk de behoefte aan een auto. Er is veertienduizend gulden nodig. Giften zijn welkom op gironummer 1043108, tnv Vrouwen voor Vrede Leersum, ovv ‘auto Vive Zene’.
Heuvelrug Nieuws 2 januari 2001

‘Wij vieren twee keer nieuwjaarsfeest’

Netty Krook in gesprek met de familie Yarzai, die sinds september op het AVO Plantwijk aan de Hoofdstraat wonen. Ze zijn gevlucht uit Afghanistan.
Nieuwsbode van 2 januari 2001

Avondschool op De Kring

Bijna alle leerlingen van basisschool De Kring gingen op woensdag voor de kerstvakantie ’s avonds naar school om samen met hun ouders kerstknutselwerkjes te maken.
Nieuwsbode van 2 januari 2001

Skigymnastiek Driebergen viert 25-jarig bestaan

Op 6 januari viert het gymnastiekgroepje met een brunch haar 25-jarig bestaan.
Nieuwsbode 2 januari 2001

PvdA-Driebergen wil centrum verbouwen

Onder de kop “Driebergen wil centrum verbouwen” plaatste de PvdA afdeling Driebergen onlangs het volgende bericht in het partijblad Pro:
“De PvdA Driebergen is op zoek naar bestuurders en architecten die ervaring hebben met het ontwerpen van een nieuw (dorps-)centrum. De afdeling wil een plan voor het dorpshart gaan ontwikkelen en heeft tips en mensen met deskundigheid nodig voor de juiste aanpak.

Die zal behoorlijk rigoureus zijn: recente bouw afbreken, woonhuizen slopen, e.d.. Er is veel weerstand van middenstand en bewonersgroepen, maar bestuurlijk is het noodzakelijk met een grondig plan te komen. Wie wil ons adviseren en op weg helpen?”

Ep Meijer winnaar derde Driebergse Kerstverhalenconcours

Het korte verhaal “Kerstmis aan zee” van Ep Meijer (41) werd door de vakjury uitgeroepen tot de beste inzending. De jury , die bestond uit Els Hoogenboom, Petra vd Ven en Bouke Kingma, jureerde “De Boom” van Kirsten Knol (18) op de tweede plaats en de derde plaats werd ingenomen door dhr. B.E. de Haas (61) met zijn verhaal “Het Schaaktoernooi”. De jury kreeg de verhalen anoniem voorgeschoteld.
In totaal werden zes verhalen ingezonden. Naast de juryprijs bestond er ook de mogelijkheid van een publieksprijs. Aangezien slechts drie personen hieraan mee hebben gedaan, is deze prijs niet uitgereikt. Overigens kwamen die drie inzendingen tot dezelfde uitkomst als de vakjury .
Ep Meijer debuteerde het afgelopen najaar met Novembernovelle, dat door recensenten omschreven werd als het beste proza over de Eerste Wereldoorlog sinds Im Westen nichts Neues van Erich Maria Remarque, dat in 1926 verscheen. Meerdere titels van Meijer zijn in voorbereiding. We zullen dus nog veel van hem horen.

Opluchting om afblazen van schoolclusterplan

Ouders en schoolbesturen hebben verheugd gereageerd op het afblazen van het schoolclusterplan. De gemeente Driebergen trekt het plan in omdat het naar eigen zeggen ‘door de tijd is ingehaald’; draagvlak ontbreekt en de financiële voordelen vallen tegen. De drie betrokken basisscholen hoeven niet langer te verhuizen. Ze worden ‘wijkschool’.
Utrechts Nieuwsblad van 3 januari 2001

Bij Magenta loopt iedereen tevreden rond

Busjes brengen dagelijks zo’n veertig mensen naar Magenta, dat gedeeltelijk verscholen ligt in de bossen achter de Arnhemsebovenweg. Het zijn geen doorsnee werknemers, want ze zijn verstandelijk gehandicapt. Anthon Keuchenius ging op bezoek en sprak met werknemers en werkbegeleiders.
Utrechts Nieuwsblad van 4 januari 2001

Bewoners Dr.Hermansstraat boos

De belangenvereniging Dr.Hermannsstraat is furieus op de gemeente en AH wegens het openstellen van het parkeerterrein. De vereniging overweegt juridische stappen tegen de gemeente als deze het terrein niet afsluit.
Nieuwsbode van 4 januari 2001

Buurtpreventie op Sparrenlaan

De gemeente wil opnieuw een poging doen om het project buurtpreventie van de grond te krijgen. Een eerdere poging in de wijk Horstlaan/Welgelegenlaan mislukte wegens te weinig animo. Deze keer is de keus gevallen op de Sparrenlaan en omgeving. De gemeente verwacht nu meer succes omdat de bewoners van deze wijk zelf hebben gevraagd om deel te nemen aan het project.
Stichtse Courant van 4 januari 2001

Comité Akkerweg gaat door met de strijd

Het comité Akkerweg wil via een kort geding de gemeente dwingen bestuursdwang toe te passen bij het verwijderen van de twee tijdelijke bouwsels. (dwangsom 2000 gulden per dag). Tevens wil het Comité met behulp van de Wet Openbaarheid Bestuur inzicht in de wijze waarop de gemeente een onderzoek heeft uitgevoerd naar andere mogelijke locaties in Driebergen.
Stichtse Courant van 4 januari 2001

‘Verhouding tussen AH en gemeente heeft zich verhard’

Volgens wethouder De Vogel is er sprake van een verharding in de relatie met AH. Dit verklaarde hij dinsdag tijdens een gesprek met de pers. Aanleiding is het, zonder vergunning, open stellen door AH van het nieuwe parkeerterrein aan Het Binnenhof.
Stichtse Courant van 4 januari 2001

Drukke nieuwjaarsreceptie

De traditionele nieuwjaarsreceptie in Sparrendaal die dinsdagavond plaatsvond werd zeer druk bezocht. De receptie werd opgeluisterd door het Kamerorkest Driebergen.
Stichtse Courant van 4 januari 2001

Nieuwjaarsviering vrij rustig verlopen

De nieuwjaarsviering is vrij rustig verlopen. Er werden slechts enkele incidenten gemeld. De brandweer moest slechts enkele kleine straatbrandjes blussen.
Stichtse Courant van 4 januari 2001

Zigeuners betalen een ton terug

Twee zigeunergezinnen Nicolic hebben de gemeente Driebergen in oktober 40.000 gulden terug betaald van de zes ton die de familie in juli kreeg als vertrekpremie. Bovendien moeten de Roma-gezinnen binnen vijf jaar nog eens 60.000 gulden teruggeven. Dat heeft de Utrechtse commissaris van de koningin Staal vandaag bekendgemaakt.
Utrechts Nieuwsblad van 5 januari 2001

Roma-familie betaalt ton terug aan Driebergen

Een aantal leden van de Roma-zigeunerfamilie die afgelopen zomer van de gemeente Driebergen een vertrekpremie van zes ton kreeg, hebben 100 duizend gulden terugbetaald. Dit gebeurde nadat de provincie Utrecht twee gezinnen alsnog woonruimte had aangeboden. De rest van de familie Nicolic heeft inmiddels zelf woonruimte gevonden.
Volkskrant van 6 januari 2001

Extra commissievergadering

Maandag 15 januari is er een extra (openbare) vergadering commissie Ruimtelijke Ordening over de gezamenlijke reactie van de gemeenten Driebergen en Zeist op de Trajectnota’s/MER over de HSL en de A12. Deze vergadering start, aansluitend op de reguliere commissievergadering van Ruimtelijke Ordening, om 20.30 uur. Wanneer mensen over dit onderwerp willen inspreken tijdens deze vergadering, dienen ze dit vooraf te melden bij de voorzitter of de secretaris van de commissie. De voorlopige reactie ligt vanaf vrijdag 12 januari ter inzage in de hal van het gemeentekantoor.
Op 29 januari is er vanaf 20.00 uur een extra raadsvergadering over de gezamenlijke reactie op de Trajectnota’s/MER spoor en A12.

Omvang moskeeën nog enige thema

Aan de locatie van de in Driebergen te bouwen moskeeën wordt volgens wethouder De Vogel niet meer getornd. Het gaat om de stek van de tijdelijke gebedsruimten aan de Akkerweg. Wel is de omvang nog onderwerp van onderzoek. Procedures tegen de tijdelijke gebedsruimten stapelen zich intussen op.
Utrechts Nieuwsblad van 9 januari 2001

Bloemen wil vaart achter rapport samenwerking

Burgemeester Bloemen wil vaar zetten achter het onderzoek naar de bestuurlijke samenwerking in de Heuvelrug. Het onderzoek zit volgens hem nogal vast. “De stroperigheid moet eruit, de minister heeft elders al ingegrepen.” aldus Bloemen, doelend op de recente herindeling rond Eindhoven.
Utrechts Nieuwsblad van 9 januari 2001

Driebergen wil stadswachten

Burgemeester Bloemen praat volgende week met Stadsbeheer Utrecht over het huren van gemeentelijke toezichthouders. “Het college zit op de private lijn,” aldus Bloemen in de commissie ABZ van gisteravond. “Dat is goedkoper en geeft toch iets mee zeggenschap dan een surveillant”.
Utrechts Nieuwsblad van 9 januari 2001

Aurora speelt sterren van de hemel

Vorige week speelde het Kleine Orkest van Aurora voor eigen publiek van leden, donateurs en andere mensen die Aurora een warm hart toedragen. Met koffie, appelflappen, een drankje, een gezellige kout en veel muziek werd het nieuwe jaar eer aangedaan en stevig ingezet. Aurora, de dorpsharmonie van Driebergen, gaat er weer voor.
Utrechts Nieuwsblad van 9 januari 2001

Aurora verkoopt soep

Harmonie Aurora start op 15 januari met de jaarlijkse erwten- en tomatensoepactie.
Nieuwsbode van 9 januari 2001

Vrienden van Sparrendaal ontbonden

De doelstelling van Stichting Vrienden van Sparrendaal is achterhaald nu de buitenplaats Sparrendaal is overgedragen aan de Vereniging Hendrick de Keijser. Daarom heeft de stichting zich per 31 december ontbonden.
Nieuwsbode van 9 januari 2001

Niets erin… Niets eruit !

Met een voorlichting naar de pers door de heer Pfeijffer, coördinator criminaliteitspreventie van de politieregio Utrecht, gaf burgemeester Bloemen het officiele startsein voor het anti-autoinbraakproject in Driebergen. Bloemen onthulde daarvoor het eerste bord dat de burgers erop wijst geen waardevolle spullen in de auto achter te laten. Bij alle grote parkeerterreinen zullen de borden worden geplaatst.

Campagne Heuvelrug krijgt vervolg

Officieel is de campagne tegen alcohol in het verkeer op de Heuvelrug afgelopen. Maar de politie gaat tot het voorjaar door. Om de Heuvelrug nuchter te houden.
Utrechts Nieuwsblad van 11 januari 2001

Actie bezetters AWV-gebouw succesvol

Boze bewoners van een huis aan de Meenkselaan hebben dinsdag het gebouw van de woningbouwvereniging AWV bezet. Twee keer vond er een gesprek plaats met Thea Korten van de AWV. Het tweede gesprek, in de middag, bracht de bezetters succes. Volgens bewonerswoordvoerder Jan Nieman zijn de eisen van de bezetters zo goed als ingewilligd.
Nieuwsbode van 11 januari 2001

Zeist wil extra verbinding A12

De gemeenten Zeist en Driebergen reageren in een brief aan de minister van verkeer met betrekking tot de A12 en het openbaar vervoer. De gemeenten pleiten in de brief alsnog voor een herinrichting van het station zodat er een einde komt aan de gelijkvloerse kruising van het spoor en de weg. Verder pleiten de gemeenten voor de aanleg van een tweede verbinding met de A12 om sluipverkeer zoor Zeist en Driebergen zoveel mogelijk te voorkomen.
Nieuwsbode van 11 januari 2001

Driebergse horeca is brandveilig

Na de ramp in Volendam heeft burgemeester Bloemen zich direct op de hoogte laten stellen van de situatie in Driebergen. Volgens brandweercommandant De Vries zit het met de horecabedrijven wel snor maar er zijn wel allerlei andere locaties waar veel personen komen die nog niet aan de officiële regels voldoen; het gaat daarbij om scholen, kantoren, kerken en zorginstellingen. Ook het gemeentekantoor heeft geen officiële gebruiksvergunning.
Stichtse Courant van 11 januari 2001

Huize Nuova opnieuw in opspraak

Het particulier verzorgingshuis Nuova is opnieuw in opspraak nu gebleken is dat de exploitant geen maatregelen heeft genomen om de brandveiligheid te garanderen. Vorig jaar april werd geëist dat alleen nog maar op de begane grond mocht worden gewoond. In december bleek echter ook de bovenverdieping weer in gebruik. Burgemeester Bloemen liet deze week weten dat hij niet zal schromen om het huis op korte termijn te sluiten als adequate maatregelen uitblijven.
Stichtse Courant van 11 januari 2001

Twee toezichthouders in Driebergen

De gemeente Driebergen wil van het Bureau Stadsbeheer Utrecht twee stadswachten inhuren om deze als toezichthouder in te zetten.
Stichtse Courant van 11 januari 2001

Bloemen vreest dat Driebergen buitenspel wordt gezet

Burgemeester Bloemen is bang dat Driebergen en andere Heuvelruggemeenten buitenspel worden gezet nu er een nieuw BRU wordt gevormd waar deze gemeenten buiten vallen. Over de wijze waarop dit nieuwe BRU tot stand is gekomen heeft de burgemeester onlangs zijn ontstemming laten blijken. Het nieuwe BRU omvat alleen Utrecht en haar buurgemeenten.
Stichtse Courant van 11 januari 2001

Het Groot Driebergs Dictee

Op woensdag 7 februari om 20.00 uur vindt in het gebouw van de SWD het vijfde Groot Driebergs Dictee plaats. Ook nu is de tekst weer samengesteld door Dick Steenwijk en zal Sandra Kiela na afloop het dictee bespreken.
Stichtse Courant van 11 januari 2001

Driebergenaar vindt zeldzame munt


De Driebergse Ardwie Schoenmaker vond een zogenaamde Sceatta, een munt van zo’n 1300 jaar oud. Hij deed zijn vondst onlangs in het Kromme Rijn gebied. Tot nu toe waren er slecht elf van deze munten gevonden.
Stichtse Courant van 11 januari 2001

Voor een ton aan fietsen gestolen

Burgemeester Bloemen melde tijdens de raadscommissie vergadering ABZ dat de fietsendiefstal bij het station gigantische vormen heeft aangenomen. De laatste drie weken werden 90 fietsen in de duurdere prijsklasse gestolen. Er is inmiddels een aanhouding geweest maar ‘de grote klapper moet nog gemaakt worden’, aldus Bloemen.
Stichtse Courant van 11 januari 2001

Drie verschillende wijken vragen om buurtpreventie

Niet alleen op de Sparrenlaan hebben bewoners verzocht om in aanmerking te komen voor buurtpreventie. Ook in de wijk Sparrendaal en een derde wijk (die het gemeentebestuur nog niet bekend wil maken) willen bewoners dat buurtpreventie wordt ingevoerd.
Stichtse Courant van 11 januari 2001

Veertig mille en een ‘doorschuifvariant’

Veertigduizend gulden heeft Driebergen inmiddels teruggekregen van de familie Nicolic. De komende vijf jaar zal nog 60.000 gulden worden terugbetaald. In ruil hiervoor zorgt de overheid voor definitieve huisvesting van de familie. Daarbij is er sprake van een doorschuifvariant waarbij Driebergen zich ontfermt over een urgente woningzoekende van een andere gemeente in de regio, zodat die gemeente woonruimte kan bieden aan de familie Nicolic.
Stichtse Courant van 11 januari 2001

Actie voor vrouwen en kinderen in Tuzla

Vorige week is in de bibliotheek een manifestatie gehouden door Vrouwen voor Vrede uit Leersum. Met een fototentoonstelling en muziek van Garoefa werd de aandacht gevestigd op de actie ter bekostiging van een auto die nodig is voor de medewerkers van een therapiecentrum Vive Zene in Tuzla.
Stichtse Courant van 11 januari 2001

Burgemeester Bloemen laat Nuova ontruimen

Burgemeester Bloemen heeft in overleg met de brandweer besloten om uit oogpunt van veiligheid en zorg, de zeven bewoners van huize Nuova te laten plaatsen in Zonnenburg, Emmalaan 2, voorheen Maretak.
Het verzorgingstehuis Nuova aan de Hoofdstraat werd in april 2000 gedeeltelijk ontruimd op last van de gemeente, na controle door de brandweer.

Een aantal bewoners werd toen elders ondergebracht. Er zouden maatregelen moeten worden getroffen om de veiligheid van de mensen te waarborgen. Eind vorig jaar is gebleken dat nog steeds niet het geval was. Ook bleek dat er ’s avonds en s’ nachts geen verzorgend personeel was, zodat en de veiligheid en de zorg van de bewoners in het geding kwamen. Vanaf de kerstdagen is er steeds een brandwacht in het tehuis aanwezig. Maar dat is vanaf dinsdag 16 januari 2001 voor de bewoners niet meer nodig. Zij kunnen vanaf die dag terecht in Zonnenburg.

Onderhoud wegen in Driebergen goed

Nadat een paar weken geleden op DriebergenNet gevraagd werd naar de kwaliteit van het groenonderhoud, ging de laatste mini-enquête over het wegenonderhoud. Evenals het groenonderhoud wordt ook het wegenonderhoud door het grootste deel van de respondenten met goed tot zeer goed beoordeeld (64%), 29% van de respondenten beoordeelde het wegenonderhoud met slecht tot zeer slecht. Alhoewel ingezonden brieven vaak de suggestie wekken dat het allemaal slecht is gesteld met het onderhoud, geven de kijkers naar DriebergenNet aan dat er niets mis is met de kwaliteit van het onderhoud van de omgeving in Driebergen. De volgende mini-enquête gaat over gebruik van internet.

Steeds meer fietsen weg bij station

Gemiddeld iedere dag komt een treinforens bij station Driebergen-Zeist tot de ontdekking dat zijn fiets is gestolen. Het laatste kwartaal van vorig jaar is het aantal fietsendiefstallen bij het station plotseling verdrievoudigd t.o.v. de twee kwartalen daarvoor. Dezelfde trend doet zich in iets mindere mate in heel Driebergen voor.
Utrechts Nieuwsblad van 12 januari 2001

Rijwiel parkeren vergt een beetje lef

Danielle Friedeman interviewt een aantal mensen over het parkeren van fietsen bij het station Driebergen-Zeist naar aanleiding van de noodkreet die burgemeester Bloemen in de commissie ABZ slaakte: in drie weken tijd werden zo’n 90 fietsen gejat.
Utrechts Nieuwsblad van 12 januari 2001

Intensieve controle van fietsverlichting

In het politiedistrict Binnensticht is gestart met een project gericht op de controle van fietsverlichting. Een eerste controle van deze week op de Hoofdstraat in Driebergen plaats: van de 75 gecontroleerden werden er 21 bekeurd voor het niet voeren van de juiste verlichting.
Utrechts Nieuwsblad van 12 januari 2001

Ecologisch Centraal Wonen Driebergen serieus van de grond

Het nieuwe wooninitiatief “Ecologisch Centraal Wonen Driebergen” heeft steun toegezegd gekregen van het college van B&W van Driebergen. Het project is ook opgenomen in de dorpsvisie tot 2010. Al eerder werd subsidie verkregen uit het Volkshuisvestingfonds / Stimuleringsfonds.

Het initiatief voor het ecologisch centraal woonproject werd in 1999 genomen door 5 enthousiaste dorpsbewoners, die in Driebergen niet de woonvorm vonden die ze zochten. Na een informatieavond in januari 2000 groeide het groepje van vijf uit tot veertig huishoudens die nu al een jaar lang actief bezig zijn hun droom te verwezenlijken.

Gemeente Driebergen treedt niet op tegen openstelling parkeerterrein bij Albert-Heijn

De gemeente heeft op dinsdag 16 januari besloten om geen stappen te ondernemen tegen de Albert-Heijn inzake het parkeerterrein dat zonder toestemming van de gemeente is opengesteld. Wel verzoekt de gemeente de Albert-Heijn zo snel mogelijk een verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan in te dienen. De gemeente kan vervolgens officieel toestemming geven en een artikel. 17 procedure starten.
Heuvelrug Nieuws 16 januari 2001

Ook Zeist en Driebergen zien inmiddels voordelen in benuttingsvariant

Inmiddels zien ook Zeist en Driebergen de voordelen van de benuttingsvariant voor het traject van de HSL-Oost. Zij het dat de minister flink wisselgeld zal moeten betalen. Anthon Keuchenius zet alles nog eens op een rijtje.
Utrechts Nieuwsblad van 16  januari 2001

Eigenaar krijgt rekening van ontruiming

Eigenaar J. Appels van het particuliere verzorgingstehuis Nuova in Driebergen, dat vandaag op last van de gemeente leeggehaald wordt, kreeg tot gisteren de tijd de villa uit eigen beweging te ontruimen. Nu hij daaraan geen gehoor geeft zal de gemeente hem de rekening van de ontruiming presenteren. Ook moet hij opdraaien voor de kosten van opvang en zorg van de zeven bewoners: geschat op 200 gulden per persoon per dag.
Utrechts Nieuwsblad van 16  januari 2001

Weigering Zalmsnip wekt opnieuw irritatie

Tijdens de raadscommissievergadering Financiën hielde insprekers de raad voor alsnog de Zalmsnip over 2000 uit te keren. De fracties van VVD, PDR en CDA waren het om verschillende redenen eens met de insprekers. Wethouder Geveke neemt alle voorstellen mee naar het college. Over een nieuw voorstel zal de raad dan moeten beslissen.
Nieuwsbode van 16  januari 2001

Honderd locaties zonder gebruiksvergunning

In 1997 is aan de gemeenteraad een lijst gepresenteerd waarop alle locaties stonden waarvoor geen gebruiksvergunning was afgegeven; die vergunning wordt pas verstrekt als aan alle brandtechnische voorwaarden is voldaan. Inmiddels voldoet een zeer groot deel van de zorginstellingen aan de voorwaarden. “voor de rest van de lijst moet de vaart erin komen”, aldus burgemeester Bloemen tijdens de commissievergadering ABZ.
Nieuwsbode van 16  januari 2001

Buurt hels om illegaal parkeren

De gemeente Driebergen laat de hekken rond het illegale parkeerterreintje van AH aan het Binnenhof niet terugplaatsen. Eind vorig jaar haalde de supermarkt de hekken zonder overleg weg. AH wordt geen bestuursdwang opgelegd. P. Feuerstein, woordvoerder van de omwonenden, zegt hels te zijn. “Wij hebben de indruk dat Ahold en de gemeente een spelletje met ons spelen.”
Utrechts Nieuwsblad van 17 januari 2001

Maarn wil in MALDD-gemeente

De Maarnse gemeenteraad heeft zich unaniem uitgesproken voor een vrijwillige gemeentelijke herindeling met fusiepartners Doorn en Driebergen voorop, eventueel later gevolgd door Amerongen en Leersum tot een grote MALDD-gemeente.
Utrechts Nieuwsblad van 17 januari 2001

Utrecht eens met verkoop REMU

De stad Utrecht legt zich neer bij de verkoop van de aandelen REMU aan het Spaanse Endesa. Het college maakte gisteren bekend geen juridische procedure aan te spannen tegen de verkoop van de aandelen.
Utrechts Nieuwsblad van 17 januari 2001

Landgoed De Horst overgenomen

Opleidingscentrum De Baak van werkgeversorganisatie VNO/NCW neemt het landgoed De Horst in Driebergen over waar het conferentiecentrum van Kerk en Wereld is gevestigd. Dat heeft directeur Starren van De Baak bevestigd. Kerk en Wereld wil geen mededelingen doen zolang de verkoop nog niet rond is.
Utrechts Nieuwsblad van 18 januari 2001

‘Toevluchtsoord’ Nuova in Driebergen glijdt af

Huize Nuova is al sinds WO II in gebruik als verzorgingstehuis. In 1948 begonnen twee verpleegsters er een rusthuis voor welgestelde ouderen. Vooral de laatste jaren is het tehuis op sociaal vlak flink afgegleden, Zwervers en alcoholisten van buiten drongen soms binnen om onderdak te vinden. Een geschiedenis van een villa.
Utrechts Nieuwsblad van 18 januari 2001

Burgemeester hekelt situatie van Nuova

Huize Nuova moest deze week de deuren sluiten. Omwille van de brandveiligheid. Maar ook vanwege de sociale omstandigheden. “Negentiende eeuws”. De bewoners van het particuliere verzorgingstehuis werden grotendeels verzorgd door een medebewoner.

Een verhaal over een eigenaar (Appels) die zich niet verantwoordelijk voelt en de geur van exploitanten (de heren Brijl en/of Sprokholt) die hun zakken vullen. Onder het toeziend oog van een machteloze gemeente.
Utrechts Nieuwsblad van 18 januari 2001

Ondergrondse bedreiging voor Driebergse bomen

Jan de Beer heeft een interview met de heer Jacobi, hoofd van de afdeling Groen van de gemeente Driebergen, n.a.v. het kappen van een kastanje bij het pand De Ark aan de Hogesteeg. Volgens Jacobi was de boom in het wortelgebied zeer zwaar aangetast door de dikrandonderzwam. Een zelfde lot is te verwachten voor andere Driebergse bomen.
Stichtse Courant van 18 januari 2001

Benuttingsvariant is bespreekbaar onder voorwaarden

De gemeenten Driebergen en Zeist zullen minister Netelenbos laten weten dat de benuttingsvariant (geen spoorverdubbeling maar het bestaande spoor intensiever gebruiken) voor de lijn Utrecht-Arnhem alleen onder stringente voorwaarden bespreekbaar is.
Stichtse Courant van 18 januari 2001

Informatieavond project aanleunwoningen Hogesteeg

Op donderdagavond 25 januari zal in zorgcentrum Rehoboth een informatieavond gegeven worden over de plannen voor de bouw van 12 aanleunwoningen voor senioren aan de Hogesteeg op het terrein waar nu nog het gebouw De Ark staat.
Stichtse Courant van 18 januari 2001

Wim Kosterman nam afscheid maar blijft actief

Het zou oorspronkelijk een receptie worden voor zakelijke relaties van het bedrijf De Hoeken uit Wijk bij Duurstede waarvan Wim Kosterman na 25 jaar afscheid nam. Het werd een drievoudig feest. Kosterman was 25 jaar in dienst van het bedrijf, hij nam afscheid als directeur en hij werd afgelopen zaterdag 61 jaar.
Stichtse Courant van 18 januari 2001

‘Kanaries kweken is voor mij een vorm van onthaasting’

Stephan Kerkhof is al vanaf 1974 intensief bezig met het kweken van kleurkanaries. Onlangs heeft hij opnieuw enkele prijzen met zijn kanaries in de wacht gesleept. Ad Bom heeft een interview met hem.
Stichtse Courant van 18 januari 2001

Vereniging zoekt locatie voor dertig eco-woningen

Locaties voor nieuwbouw zijn zeer dun gezaaid in Driebergen. Toch is de Vereniging Ecologisch Centraal Wonen Driebergen (ECWD) op zoek naar een locatie om 30 eco-woningen te bouwen. Men heeft daarbij de steun van het gemeentebestuur.
Stichtse Courant van 18 januari 2001

De Kring groeit met Stampertjes-groep

Het nieuwe jaar is voor de christelijke Jenaplanschool De Kring aan de Sparrenlaan goed begonnen. De animo voor de school is zo groot dat er een derde onderbouwgroep (4-6 jaar) is gevormd: de Stampertjes met 18 leerlingen.
Stichtse Courant van 18 januari 2001

Bewoners Hermansstraat geven strijd nog niet op

De woordvoerder van de bewonersvereniging van de Hermansstraat, P. Feuerstein, is niet verbaasd over de stap van de gemeente rond het parkeerterrein bij AH. “Maar de argumentatie is ronduit zwak.” Feuerstein vindt het vreemd dat de gemeente het terrein opent terwijl er nog geen gegevens binnen zijn van de verkeersmeting. Volgens de woordvoerder maakt de gemeente zich hier weer eens niet geloofwaardig mee, na eerdere affaires rond de Akkerweg en de Roma.
Nieuwsbode van 18 januari 2001

Maarnse raad unaniem achter motie herindeling

In de raad van 15 januari werd unaniem gekozen voor een gemeentelijke herindeling tot MALDD-gemeente. Opmerkelijk daarbij is dat voor het eerst in de regio het CDA meegaat met een voorstel tot gemeentelijke herindeling.
Nieuwsbode van 18 januari 2001

Commissie geeft fiat aan conceptbrief aan minister

In een extra commissievergadering RO ging de raad van Driebergen akkoord met de conceptreactie op de trajectnota’s A12/HSL-Oost.
Nieuwsbode van 18 januari 2001

Bewoners Villa Nuova verhuizen

De verhuizing van de bewoners van Villa Nuova naar Zonnenburg, van de Hoofdstraat naar de Emmalaan, is achter de rug. Van de 17 bewoners vonden 7 een nieuw onderkomen in een bijgebouw van Villa De Maretak, waarin vroeger een antroposofisch verpleeghuis was gevestigd.
Nieuwsbode van 18 januari 2001

Te weinig eenvoudige hotels en pensions op Heuvelrug

Het aantal eenvoudige hotels, pensions en bed & breakfastadressen is op de Utrechtse Heuvelrug onvoldoende, vindt voorzitter J. Bielders van de Kamer van Koophandel Utrecht. Van de ongeveer 2000 hotelbedden op de Utrechtse Heuvelrug zijn er 1600 in sterrenhotels en slechts 400 in eenvoudiger pleisterplaatsen.
Utrechts Nieuwsblad van 19 januari 2001

Jongeren zorgen al meer dan een jaar voor overlast in Driebergse buurt

Gelal tot diep in de nacht, door de straat scheuren met brommers en auto’s, alcoholische drank innemen en de flesjes op het schoolplein kapot gooien, tegen de speeltoestellen van de school plassen, de restanten van afhaalpizza’s in tuinen mieteren. Hans van den Ham interviewt een aantal bewoners van de Sparrenlaan.
Utrechts Nieuwsblad van 20 januari 2001

‘We willen ergens droog kunnen staan’

Een van de jongeren die overlast veroorzaakten op de Sparrenlaan, is Joost van Rijnsoever. De achttienjarige is op oudejaarsdag door de politie van zijn ed gelicht. Naar eigen zeggen met onnodig geweld. En wat de overlast betreft: de gemeente moet in zijn ogen voor een plek zorgen waar hij en zijn kameraden droog kunnen staan.
Utrechts Nieuwsblad van 20 januari 2001

‘Lorentz wordt buitenpoli van Diakonessenhuis’

Na de fusie van het Lorentz Ziekenhuis in Zeist en het Diakonessenhuis in Utrecht moeten Heuvelrugbewoners voor bevallingen en IC-opnamen voortaan naar Utrecht. De huisartsen uit Zeist en de rest van regio Zuidoost Utrecht zijn mede daarom tegen de fusie. Omdat zij vinden dat ze geen stem hebben in het fusieoverleg, zijn ze eruit gestapt.
Utrechts Nieuwsblad van 22 januari 2001

Gemeentebestuur gaat de wijk in

Op woensdag 31 januari 2001 brengt het gemeentebestuur een bezoek aan de wijk Hoenderdaal. De overige wijken worden in de loop van 2001 bezocht door het gemeentebestuur.

In 1995 is het (toenmalige) gemeentebestuur gestart met het bezoeken van wijken in Driebergen. Dit jaar zal het huidige gemeentebestuur dit opnieuw doen. Doel van de wijkbezoeken is ‘kennis maken met de burgers en de onderwerpen die leven’. Dit is één van de activiteiten waarmee wordt geprobeerd om de afstand die er is tussen de burgers en het gemeentebestuur te verkleinen.
Het programma van het wijkbezoek in Hoenderdaal is in overleg met de aanwezige bewonerscommissies samengesteld. Het gemeentebestuur zal diverse plaatsen in de wijk langs fietsen zoals de Kievit, Otra Banda, speelplek Hoenderdaal en de kinderboerderij.

St.Petrus’ Banden heeft nieuwe tabernakel

Op 4 april 1998 werd pastoor F. Verhaar van de RK-kerk St.Petrus’Banden 65 jaar. Zijn grootste wens was een nieuw tabernakel, passend in de stijl van andere kunstvoorwerpen in de kerk. De lezenaar en de paaskandelaar waren destijds ontworpen door Niels Steenbergen.

Het bleek niet gemakkelijk, maar het is Ad Smulders gelukt een tabernakel in ‘Steenbergen-stijl’ te realiseren. Het oude tabernakel (dat daarvoor het tabernakel van het Groot Seminarie was) krijgt een plaats in de sacristie.
Nieuwsbode van 23 januari 2001

Diamanten paar blijft verliefd

Zestig jaar getrouwd, zeven kinderen en nog steeds verliefd op elkaar. Dat is het echtpaar De Kruijf ten voeten uit. Voor burgemeester Bloemen was het ‘het eerste jubileum echtpaar’ dat hij bezocht.
Nieuwsbode van 23 januari 2001

Stichts Mannenkoor presenteert eerste CD

Het Stichts Mannenkoor presenteert op vrijdag 2 februari zijn eerste CD tijdens een avondvullend concert in de St.Petrus’ Banden. Het concert begint om 20.00 uur en de entree is 15 gulden. De opbrengst is voor de Stichting Vrienden van de kerk van Sint Petrus Banden.
Nieuwsbode van 23 januari 2001

Driebergse artsen doen mee met actie

Netty Krook heeft een interview met de artsen Groenewegen en Van Hijfte over de problematiek in de eerstelijnsgezondheidszorg.
Nieuwsbode van 23 januari 2001

Gemeente neemt nieuwe auto onderhoudsdienst in gebruik

Gistermiddag werd op de gemeentewerkplaats de nieuwe auto voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden en de bestrijding van gladheid op wegen en fietspaden officieel overgedragen aan de gemeente.

Alex Prijs van het KIA- autobedrijf uit Utrecht overhandigde de sleutels aan wethouder Bas de Vogel. Die overhandigde op zijn beurt de sleutels aan Henk Wortman, de buitendienstmedewerker die de auto dagelijks zal gebruiken.

Omvang moskee weer ter discussie

De gemeente Driebergen gaat proberen Turkse en Marokkaanse verenigingen over te halen in te stemmen met een kleinere moskee van een enkele bouwlaag. Als tegenprestatie hebben de woordvoerders van het Comité Akkerweg, tegenstanders van de bouw, beloofd af te zien van verdere juridische stappen.

De Turken en Marokkanen hebben al aangekondigd in geen geval akkoord te gaan.
Onder de titel ‘Een dode mus’ gaat het commentaar van de krant in op de moskeeproblematiek.
Utrechts Nieuwsblad van 25 januari 2001

Een gebouw van twee lagen is esthetischer

Een gebouw van twee verdiepingen is esthetischer en sluit beter aan bij de bestaande bebouwing, zoals Beukenhorst. Dat is volgens het college van b&w de voornaamste reden om de ontmoetingsruimten voor Turken en Marokkanen aan de Akkerweg van twee bouwlagen te voorzien. Gisteravond heeft het college nog eens uit de doeken gedaan dat een dergelijke omvang sinds januari 2000 als uitgangspunt werd genomen door b&w. Jan de Beer doet verslag van de extra commissievergadering ABZ/RO.
Stichtse Courant van 25 januari 2001

Onderzoek Sportlaanaffaire kost meer tijd dan verwacht

Het onderzoek naar de zogeheten ‘Sportlaanaffaire’ gaat meer tijd in beslag nemen dan men aanvankelijk verwachtte. De resultaten van het onderzoek zullen vermoedelijk pas over twee maanden gepubliceerd worden. “Als er medio maart een ruwe versie ligt van het rapport dan mogen we blij zijn” aldus de voorzitter de heer Spruit.
Stichtse Courant van 25 januari 2001.

Gouden paar

Afgelopen vrijdag vierden Bram en Bets Van der Bijl hun 50-jarig huwelijksfeest. Het echtpaar dat al zeer lang in Driebergen woont kreeg in de loop van de dag bezoek van burgemeester Bloemen.
Stichtse Courant van 25 januari 2001

Driebergse schrijft boek over ‘extreem kleine mensen’

Ad Bom in gesprek met Cornelie van Well die een boek schreef over kleine mensen die gehandicapt zijn met de groeistoornis achrondroplasie.
Stichtse Courant van 25 januari 2001

Wiegel overhandigt gouden oorkonde aan Driebergse slager Marlet

Hans Wiegel overhandigde slager Marlet vorige week een oorkonde voor bijzonder vakmanschap tijdens de jaarvergadering van het worstmakersgilde in Vianen.
Stichtse Courant van 25 januari 2001

‘Kwaliteitstoerisme’ moet Heuvelrug redden van toenemende verpaupering

Natuur- en cultuurliefhebbers die niet even hap-snap een dagje langskomen, maar deze ‘exclusieve omgeving’ uitkiezen voor een korte vakantie. Dat moet volgens de KvK en de Koninklijke Horeca Midden Nederland de redding worden van de Utrechtse Heuvelrug. Vorige week werd deze conclusie, tijdens een seminar overhandigd aan gedeputeerde Kok van Utrecht.
Stichtse Courant van 25 januari 2001

Lentelammetjes aan de Akkerweg

Weliswaar veel te vroeg werden bij mw Noordam aan de Akkerweg deze week twee lammetjes geboren. De vroege geboorte vindt zijn oorzaak in ‘het niet op tijd wegzetten van de ram’.
Stichtse Courant van 25 januari 2001

Waarde onroerend goed in Driebergen meer dan verdubbeld

De waarde van alle woningen in Driebergen is tussen 1992 en 1999 meer dan verdubbeld: van 1,3 miljard naar bijna 3 miljard gulden. Uit het voorstel van b&w voor de nieuwe ozb-tarieven blijkt dat flats en rijtjeshuizen procentueel het meest in waarde zijn gestegen (129%). Vrijstaande woningen en 2-onder-1-kap stegen gemiddeld met 113% in waarde.

Omdat in de raad is afgesproken dat de ozb-opbrengst met niet meer dan 2,75% mag toenemen, betekent dit een verlaging van de tarieven. Per 5000 gulden waarde betalen eigenaren straks f. 4,50 (was f. 9,75); het gebruikerstarief daalt van f. 8,65 naar f. 4,00.

Ahold en buren gaan relatie uitdeuken

De gemeente Driebergen heeft het gesprek tussen Ahold en de boze omwonenden van supermarkt Albert Heijn aan het Binnenhof weer op gang gebracht. Het overleg gaat verder in werkgroepjes.
Utrechts Nieuwsblad van 27 januari 2001

Veel meer inbraken in auto’s

Het aantal auto-inbraken in het politiedistrict Heuvelrug is afgelopen jaar flink toegenomen. Daarmee volgt het district een tendens die in de hele regio waarneembaar is. De oorzaak is volgens districtschef Ad Sanders moeilijk aan te geven.
Utrechts Nieuwsblad van 27 januari 2001

Speerpunten veiligheidsplan 2001-2005

In de raadsvergadering van 1 februari a.s. zal het college van b&w de, in overleg met het Platform Veiligheid en Leefbaarheid,   vastgestelde speerpunten van het veiligheidsplan 2001-2005 aan de raad voorleggen. De volgende prioriteiten zijn daarbij gesteld: fietsendiefstal en overlast bij het NS-station, auto-inbraken en vernielingen, oude graffiti en vernielingen (jeugdvandalisme), toezicht en handhaving, leefbaarheid en veiligheid en tenslotte de continuering van de actuele zaken uit het Veiligheidsplan 1996-2000.

CDA pleit voor andere inrichting parkeerterrein AH

De CDA-fractie in de Driebergse gemeenteraad stelt in een persbericht dat na de opening (uitbreiding) van het parkeerterrein bij AH de parkeersituatie aanzienlijk is verbeterd, maar vindt dat ook AH zich aan de regels moet houden.

De fractie is tegen gedogen: “Wij willen echter het openbaar en gratis parkeerterrein ( op grond van AH ) handhaven, maar dan wel zo spoedig mogelijk legaliseren.” Het CDA doet daarbij het voorstel dat de inrit niet aan de Dr Hermansstraat moet komen, maar dat in- en uitgang aan de Traaij moeten worden gerealiseerd.

Zwarte klas steekt over naar witte school

Margreet Vermeulen bericht van het succes van de pogingen van de openbare basisschool Dolfijn om de integratie tussen autochtone en allochtone leerlingen te bevorderen. Van de met leegloop bedreigde “zwarte” locatie de Bongerd werden klassen overgeplaatst naar de “witte” locatie de Weideblom.
Volkskrant van 29 januari 2001

Ellen van der Plas nieuw raadslid CDA

In de gisteren gehouden extra raadsvergadering werd Ellen van der Plas geïnstalleerd als nieuw raadslid voor het CDA. Zij volgt Harry Veltman op. Ellen zal het CDA vertegenwoordigen in de commissie WEMO; zij neemt daar de plaats in van Nienke van Amerongen die het CDA in het vervolg zal vertegenwoordigen in de commissie ABZ.

Commissie: Driebergen moet Zalmsnip uitkeren

Zowel de VVD als de belangenbehartigers van cliëntenraden van verzorgings- en verpleeghuizen in Driebergen kunnen tevreden zijn. De Zalmsnip zal alsnog worden uitgekeerd aan alle huishoudens. Dit geldt niet alleen voor 2000 maar ook voor de jaren daarna.
Nieuwsbode van 30 januari 2001

Vrije school damkampioen

Voor de 18e keer werd zaterdag het schooldamtoernooi gehouden in De Kring. Ongeveer 70 kinderen van 5 verschillende basisscholen hadden zich ditmaal opgegeven. De kampioen van dit toernooi, De Vrije School, zal Driebergen op zaterdag 10 maart in Loenen a/d Vecht vertegenwoordigen tijdens het provinciaal scholendamtoernooi.
Nieuwsbode van 30 januari 2001

Comité Akkerweg staakt gevecht

Het is de wethouder RO, Bas de Vogel, gelukt met vertegenwoordigers van het comité Akkerweg een dialoog tot stand te brengen. “Het bewonerscomité zal zijn juridische activiteiten staken, als de gebouwen worden teruggebracht tot één bouwlaag”, aldus de Vogel, nadat hij had verduidelijkt, dat overlast het meest gevreesd werd.
Nieuwsbode van 30 januari 2001

Voorlopige geen reclame aan lichtmasten

Het college van b&w heeft besloten een eerder genomen besluit van het vorige college terug te nemen. Daarbij was ingestemd met het aanbrengen van 50 lichtmastreclames langs doorgaande wegen van de gemeente. Het college stelt nu dat er eerst een reclameverordening moet komen.
Nieuwsbode van 30 januari 2001

Jan Pierre Rawie signeert

Bezoekers van het Literair Café van afgelopen vrijdag hielden er verschillende meningen op na over de kwaliteiten van de dichter Rawie. Van “Wat een arrogantie”, “Wat een slecht voorlezer”, “Wat een blaaskaak” tot “Geweldig”, Wat een romanticus”.
Nieuwsbode van 30 januari 2001

AH heeft spijt van parkeerperikelen

AH heeft ten overstaan van wethouder De Vogel spijt betuigd over zijn optreden een parkeerterrein in gebruik te nemen zonder dat daar de vereiste vergunningen voor waren afgegeven. Zij bieden aan om met met de omwonenden tot de ontwikkeling van de nieuwbouw te komen. Omwonenden hebben positief gereageerd. Dit vertelde wethouder n.a.v. gestelde vragen in de raadscommissie ABZ-RO.
Nieuwsbode van 30 januari 2001

Basisschool De Kring houdt ballonnenwedstrijd

Basisschool De Kring is blij met het in de raadscommissie WEMO genomen besluit af te zien van een clusterschool. In de raad van 1 februari zal dit besluit officieel worden genomen. T.g.v. dit feit, en ook omdat de toekomst van de school er rooskleurig uitziet, organiseert de school op vrijdag 2 februari een ballonnenwedstrijd voor haar leerlingen.

Wethouder van onderwijs, Neeltje Schravesande zal daartoe om ongeveer 11.30 uur het startsein geven op de locatie Schotellaan en via mobiele telefoon zal zij gelijktijdig het startsein geven op locatie Sparrenlaan.