College wil afsluiting Traaij uitstellen

Het college van b&w wil het zuidelijk stukje Traaij in Driebergen niet eerder dan in het tweede kwartaal afsluiten voor autoverkeer. De verkeerssituatie in de winkelstraat is volgens het college ‘niet zo nijpend’. Eerder afsluiten zou volgens de bestuurders getuigen van onzorgvuldig handelen.
Utrechts Nieuwsblad van 3 januari 2000

Oudste Driebergse school nu onderdeel van onderwijsstichting in Zeist

Sinds maandag is de Driebergse basisschool Valkenheuvel officieel onderdeel van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Zeist.
Stichtse Courant van 6 januari 2000

College wil Traaij niet zonder meer afsluiten

Het college van b&w voelt er niet veel voor om de Traaij (vanaf de Nassaulaan tot de Hoofdstraat) zonder meer af te sluiten. Hiertoe werd in november vorig jaar tijdens de algemene beschouwingen een motie ingediend die door vier fracties ondertekend was. De motie, die als breekijzer was bedoeld in de eindeloze discussie over de Traaij, werd echter weer ingetrokken na de toezegging van b&w dat op korte termijn een procedurevoorstel voor zo’n afsluiting ter tafel zou komen. De commissie RO zal volgende week woensdag zich uitspreken over twee door bureau Hespirit ontwikkelde scenario’s, waarbij het ene scenario uitgaat van onmiddellijke afsluiting en het tweede gaat uit van een afsluiting op termijn. Het college kiest voor de afsluiting op termijn.
Stichtse Courant van 6 januari 2000

Grote schade na brand bij Kerk en Wereld

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft een brand bij Kerk en Wereld  grote schade aangericht. Door adequaat optreden van de Driebergse brandweer kon nog net voorkomen worden dat het vuur zich tot een uitslaande brand ontwikkelde.
Stichtse Courant van 6 januari 2000

Hoogste Rotary-onderscheiding uitgereikt

Maandagavond werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Rotaryclub Driebergen in de Bergse Bossen aan twee leden de hoogste onderscheiding uitgereikt. De Paul Harris Fellow-onderscheiding ging naar Haijo Braak en Ruud Berger.
Stichtse Courant van 6 januari 2000

Raad spreekt zich uit over profiel van burgemeester

Maandagavond zullen de fractievoorzitters van de Driebergse politieke partijen tijdens de vergadering van de commissie ABZ een profielschets trachten te creëren van de nieuw te benoemen burgemeester. Ook de vertrouwenscommissie zal die avond benoemd worden.
Stichtse Courant van 6 januari 2000

Politie krijgt eigen plaats in verbouwd gemeentekantoor

De Driebergse politie krijgt waarschijnlijk nog dit jaar een eigen plaats in het gemeentekantoor aan de Bosstraat. Het college van b&w heeft aan deze variant voor de verbouwing van het gemeentekantoor de voorkeur gegeven, onder meer omdat men op die wijze ook het voordeel van ‘een extra stukje financiering’ geniet.

Volgende week donderdag zal de raadscommissie Financiën besluiten of het plan verder uitgewerkt mag worden zodat in april het totale bouwplan op tafel kan liggen.
Stichtse Courant van 6 januari 2000

Raadsvergaderingen zijn voortaan live te beluisteren via Omroep Driebergen

Omroep Driebergen gaat de raadsvergaderingen die een keer per maand in Sparrendaal worden gehouden, voortaan live uitzenden. Dat is een van de opvallende onderdelen van de nieuwe programmering die de lokale omroep heeft doorgevoerd. Na een luisteronderzoek door bureau Intomart heeft Omroep Driebergen besloten om meer de nadruk te gaan leggen op lokale aspecten.
Stichtse Courant van 6 januari 2000

Statenfracties willen opheldering over REMU-strop

De provinciale statenfractie van D66 en de SP willen dat gedeputeerde Kok tijdens de statencommissie Cultuur en Economie van 10 januari a.s.  opheldering geeft over de grote financiële strop die de REMU boven het hoofd hangt. REMU kocht onlangs op grote schaal stroom in het buitenland.

Doordat er echter een tekort is  aan vervoerscapaciteit van die stroom zal REMU alsnog stroom in Nederland moeten kopen tegen een hoger tarief.
Stichtse Courant van 6 januari 2000

Even kostte parkeren bij Belcour 2500 piek

Het UN houdt in dit artikel een rondgang langs diverse gemeenten over de millenniumproblematiek. Over Driebergen in het artikel “De gemeente Driebergen is niet zo sceptisch over de noodzaak van de aanpassingen van software. Hadden we de pakketten bij sociale zaken, burgerzaken en financiën niet vervangen en getest, dan was er heel wat fout gegaan stelt voorlichtster E. Klarenbeek. Hoeveel Driebergen heeft uitgegeven wordt pas in de loop van de maand duidelijk.”
Utrechts Nieuwsblad van 8 januari 2000

Energieprijs REMU gaat fors omhoog ‘Den Haag boosdoener’

De ruim 480.000 klanten van de REMU krijgen dit jaar een fors hogere rekening gepresenteerd. Een huishouden met gemiddeld verbruik betaalt zo’n 240 gulden meer dan vorig jaar. De gasfactuur van een gemiddelde verbruiker (2400 kubieke meter) stijgt bijna 12%, die van elektriciteit ruim 13%.
Ook de prijs van het water stijgt: WMN verhoogt haar tarieven met bijna 15 cent per 1000 liter.
Utrechts Nieuwsblad van 8 januari 2000

Tegen kantoren bij station: Natuurclubs luiden de noodklok

De plannen om op grote schaal kantoren en een transferium te ontwikkelen bij station Driebergen-Zeist zijn in strijd met de ecologische hoofdstructuur in dit gebied. Bij de keuze voor het tracé voor de HSL en A12 moet een natuurvriendelijke variant worden betrokken.

Dit stellen acht provinciale en lokale natuurorganisaties in een brief aam de gemeenten Zeist en Driebergen. Het gaat om het Utrechts Landschap, Stichting Milieufederatie, IVN, KNNV, Milieuzorg Zeist e.o., Fietsersbonden Zeist en Driebergen en Natuurlijk Zeist West.
Utrechts Nieuwsblad van 10 januari 2000

VVD-enquête over burgemeester

De plaatselijke VVD gaat onder de Driebergse bevolking een opiniepeiling houden over de eisen waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen. Begin februari wordt daartoe huis aan huis een vragenformulier verspreid. Ook zal per e-mail aan de enquête kunnen worden meegedaan.
Utrechts Nieuwsblad van 11 januari 2000

Prijzen huis Utrecht fors hoger

Uit de jaarcijfers van de makelaars blijkt dat de huizenprijzen in Utrecht en omgeving het afgelopen jaar met 20% zijn gestegen. Terwijl de markt voor koopwoningen landelijk in iets rustiger vaarwater lijkt te komen, stegen de prijzen in en rond Utrecht bovengemiddeld. De prijsstijging vlakte in het vierde kwartaal danig af. In en rondom Driebergen bedroeg de stijging zelfs 44%.
Utrechts Nieuwsblad van 11 januari 2000

Driebergen droomt van swingende jonge burgemeester

Als het aan de gemeenteraad ligt, krijgt Driebergen een nieuwe burgemeester die jong, dynamisch en slagvaardig is. Het burgemeesterschap van Driebergen mag perse geen eindstation van de eerste burger zijn. Anthon Keuchenius doet verslag van de vergadering van de commissie ABZ van afgelopen maandag.
Utrechts Nieuwsblad van 12 januari 2000

‘Interieur Sparrendaal kan tot ongelukken leiden’

Cathja Maas (D66) pleitte er dinsdag bij de burgemeester voor om ondanks de gesprekken die momenteel met Vereniging Hendrik de Keijser over verkoop van Sparrendaal worden gevoerd, toch nog een kritisch te bekijken of aan het interieur niet het een en ander verbeterd kan worden, ondanks het feit dat de raad vorig jaar besloot het geld voor de renovatie van Sparrendaal te blokkeren.  Dit naar aanleiding van constateringen die zij gedaan had tijdens de Kerst Inn.
Stichtse Courant van 13 januari 2000

Winkeliers voor autovrije Traaij

De winkeliers langs de Traaij zijn in grote meerderheid voor afsluiting van de Driebergse winkelstraat voor autoverkeer. Wel moet de gemeente dan investeren in het opknappen van de straat zelf. Driebergen kan daarmee het Laren van de Heuvelrug worden: een winkelgebied dat klanten trekt uit het hele land. Die conclusies trekt Dick Schipper, secretaris van de plaatselijke VVD, winkelier en marketingdeskundige.
Utrechts Nieuwsblad van 17 januari 2000

Toekomstvisie op toerisme Heuvelrug in ontwikkeling

Adviesbureau ZKA gaat een visie voor de toekomst opstellen voor de toeristisch-recreatieve sector op de Heuvelrug. De KvK’s Utrecht, Gooi- en Eemland, Recron. Koninklijke Horeca Nederland en het Bureau Recreatie en Toerisme van de provincie Utrecht hebben daartoe opdracht gegeven.
Kamerkrant van KvK Utrecht januari 2000

Wethouder Derksen kan toveren

Op openbare basisschool De Dolfijn locatie Weideblomstraat heeft wethouder Derksen nieuwe huisvesting geopend voor de Stichting Kinderopvang Driebergen-Doorn. De wethouder kreeg van de aanwezige clowns de opdracht de sleutel te voorschijn te toveren. De nieuwe locatie kon verbouwd worden dankzij een rijkssubsidieregeling.
Nieuwsbode van18 januari 2000

Ondernemers: Traaij ook afsluiten voor brommers

Tijdens de laatste begrotingsbehandeling werd een ingediende motie van de RPF/GPV tot onmiddellijke afsluiting van de kop van de Traaij van Nassaulaan tot Hoofdstraat, op het nippertje ingetrokken toen de burgemeester beloofde om op 12 januari met een afsluitingsplan te komen. Het plan, of beter gezegd de twee alternatieve scenario’s stonden op de agenda van de commissie RO. Herinrichting en afsluiting van de Traaij staat al sinds 4 jaar op de agenda. Het artikel geeft een verslag van de commissievergadering.
Nieuwsbode van18 januari 2000

Sparrakkers vieren 2e elvium

Na een voorbereiding van maanden vierden de Sparrakkers het grote feest ter gelegenheid van het tweede elvium. Er was een receptie, waarvoor iedereen die maar enigszins betrokken was geweest bij het jeugdcarnaval was uitgenodigd.
Nieuwsbode van18 januari 2000

Meedenken over nieuw tracé

Op de inloopavond over het project “Maarn Onder Langs” op dinsdag 11 januari, lieten meer dan 200 mensen zich informeren over de plannen voor de aanleg van de HSL en de verbreding van de A12. De raad van Maarn zal in een extra vergadering op 9 maart de Maarnse variant vast stellen.
Nieuwsbode van18 januari 2000

Miljoenen voor stenen en sociaal onderhoud

Zeist, Driebergen en De Bilt krijgen samen 12 miljoen gulden voor stedelijke vernieuwing van de provincie Utrecht in het kader van ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). Voor Driebergen is 1,3 miljoen gulden beschikbaar.
Nieuwsbode van18 januari 2000

Politiek Driebergen gastvrij voor asielzoekers Plantwijk

De gemeentelijke commissie WEMO heeft zich positief uitgelaten over de komst van asielzoekers naar Driebergen. Hoofdstraat 47 wordt op dit moment verbouwd om asielzoekers, die uitzicht hebben op een bepaalde status, in Driebergen te huisvesten. De omwonenden van dit pand hebben inmiddels de mogelijkheid gekregen om hun mening kenbaar te maken. Op korte termijn, op 26 januari zal de Driebergse bevolking door de gemeente over deze huisvesting geïnformeerd worden. De politieke partijen zijn unaniem: wat hen betreft mogen ze komen.
Nieuwsbode van18 januari 2000

Van Melle na 30 jaar huisarts af

Tot 1 januari was hij nog volledig voor zijn patiënten in de running. Bij de aanvang van het nieuwe millennium gaf hij het stokje over aan zijn opvolgers. Na ruim 30 jaar houdt het op. Net zo lang als zijn vader geneesheer-directeur van het Diaconessenziekenhuis was, is hij in Driebergen huisarts geweest. Zijn praktijk werd gevormd door de ex-patiënten van dokter Beelaerts van Blokland en die van dokter Bouma. De Sperwerkamp was net gebouwd en bood huisvesting en praktijkruimte aan het jonge echtpaar Van Melle. Netty Krook heeft een interview met Van Melle.
Nieuwsbode van18 januari 2000

Remu staat voor fusie met Eneco

Het Utrechtse energiebedrijf Remu is naar alle waarschijnlijkheid bezig aan zijn laatste maanden als zelfstandige onderneming. Zelf flirt de bruid openlijk met collega Eneco (Zuid Holland). Grootaandeelhouder provincie Utrecht zal niet lang na het huwelijk bekendmaken dat de aandelen in het bedrijf worden verkocht.
Utrechts Nieuwsblad van 18 januari 2000

‘We willen bedreigingen omzetten in kansen’

Openbare basisschool Dolfijn in Driebergen wil het isolement van de vestiging aan het Jagerspad doorbreken door een deel van de leerlingen te verhuizen naar de Weidestraat. Omgekeerd moet een deel van de vestiging Weidestraat verhuizen naar het Jagerspad. Belangrijkste reden voor de verhuizing is het isolement van de voormalige Bongerdschool aan het Jagerspad die vooral bezocht wordt door kinderen van allochtone ouders.
Utrechts Nieuwsblad van 19 januari 2000

Kerk en Wereld stoot landgoed en gebouwen af

Het conferentiecentrum Kerk en Wereld in Driebergen stoot het landgoed en de gebouwen af om de kernactiviteiten (vormings- en trainingswerk) veilig te stellen. Dit heeft voorzitter J. de Jong van het bestuur van de stichting Kerk en Wereld desgevraagd gezegd.
Utrechts Nieuwsblad van 19 januari 2000

Meningococcenziekte in Zeist en Doorn

De afgelopen week zijn drie gevallen van meningococcenziekte vastgesteld in de gemeenten Zeist en Doorn. De GGD Zuidoost Utrecht is gestart met het nemen van de noodzakelijke maatregelen. De huisartsen, jeugdartsen en consultatiebureau-artsen in de regio Heuvelrug zijn geïnformeerd, evenals de gemeenten. Bij de GGD Zuidoost Utrecht is een folder met informatie over nekkramp aan te vragen via tel.030-6922533
Stichtse Courant van 20 januari 2000

Veel aandacht voor maatregelen tegen ‘beschermers’ van ontuchtige Driebergenaar

Het besluit van de Samen op Weg-kerken om tegen vijf kerkelijke functionarissen maatregelen te nemen omdat zij jarenlang hebben gezwegen over het seksueel misbruik door een Driebergenaar, heeft landelijk zeer de aandacht getrokken.
Stichtse Courant van 20 januari 2000

De schakel al 25 jaar plezierig actief

In februari 2000 is het 25 jaar geleden dat een paar enthousiaste mensen “De Schakel” oprichtten, omdat ze vonden dat de verstandelijk gehandicapten uit Driebergen en omgeving ook een eigen club zouden moeten hebben.
Stichtse Courant van 20 januari 2000

SWD-cursisten exposeren in het gemeentekantoor

Vorige week donderdag opende wethouder Derksen de SWD-cursistenexpositie “Voorbeeldig verbeeld” in het gemeentekantoor. Aanwezig waren ongeveer 60 cursisten met familieleden, docenten en vrijwilligers. Er zijn 47 stukken te bewonderen. De tentoonstelling is geopend tijdens werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op woensdagmiddag.
Stichtse Courant van 20 januari 2000

Janssens bedacht Museumkwartier

De maandagavond op 73-jarige leeftijd in Driebergen overleden oud-directrice van het Centraal Museum, drs. Adeline Maria Janssens, erkende al in 1972 bij haar aantreden dat de inrichting van dit museum wijziging behoefde. Onder haar leiding werd veel gebouwd, maar het finale resultaat van haar constatering, de totale modernisering in 1999 en de heropening in november, heeft zij wegens haar ernstige ziekte niet meer kunnen zien.
Utrechts Nieuwsblad van 20 januari 2000

Plan school valt slecht bij ouders

Een groep ouders van de openbare basisschool de Dolfijn, vestiging Weidestraat, in Driebergen heeft geen vertrouwen in het dinsdag door de directie gepresenteerde plan voor de school. Anthon Keuchenius heeft een interview met Alfred van Muiden en Fried Anepool, verontruste ouders.
Utrechts Nieuwsblad van 21 januari 2000

Onderscheiding Driebergse arts

Huisarts J.A. van Melle heeft vandaag een koninklijke onderscheiding gekregen van Driebergens burgemeester van Rappard. Hij werd benoemd tot lid van de orde van Oranje Nassau. Melle is sinds 1969 huisarts in Driebergen geweest.
Utrechts Nieuwsblad van 21 januari 2000

Anderhalf miljoen voor monumenten

Zes gemeenten in Zuidoost-Utrecht krijgen van de provincie Utrecht 1,5 miljoen gulden voor het opknappen van diverse monumenten in de gemeenten. Het gaat om De Bilt, Doorn, Leersum, Maarn, Maartensdijk en Zeist. De gemeente Driebergen valt dit jaar buiten de prijzen omdat zij al geld uit het potje van de kanjerregeling krijgt voor de restauraties van kasteel Sterkenburg en huize Sparrendaal.
Utrechts Nieuwsblad van 22 januari 2000

Fusie Eneco en Remu gaat door

De fusie tussen de energiebedrijven Eneco en Remu en zes kleinere nutsbedrijven gaat door. Samen worden ze, na Essent en Nuon, de op twee na grootste energiedistributeur van Nederland. Ze hebben 1,8 miljoen klanten die stroom afnemen en 1,7 miljoen klanten die gas kopen.
Volkskrant van 25 januari 2000

Driebergs Dictee gaat over alles en niets

Het Driebergs Dictee van morgenavond gaat niet over het verleden, maar over heden en toekomst van het dorp. “Ach, het is vooral grapjasserij voor taalliefhebbers,” zo laat de schrijver van het dictee, de amateur-historicus en publicist Dick Steenwijk, weten.
Utrechts Nieuwsblad van 25 januari 2000

Prijzen lager na fusie van gasreuzen

Lagere energietarieven voor de klanten, om het gevecht met de concurrentie aan te kunnen Dat is het centrale doel van de eergisteren aangekondigde fusie tussen Remu (Utrecht), Eneco (Zuid-Holland) en zes kleinere nutsbedrijven.
Utrechts Nieuwsblad van 25 januari 2000

Dia’s shockeren IVA-studenten

Drie verongelukte IVA-studenten in een jaar. Voor de Belgische studenten van de Driebergse autoschool was de maat vol. Student Lode Vande Vyvere uit Brugge nodigde de Belgische trauma-arts L. Beaucourt uit voor een meer dan schokkende dialezing over de verschrikkelijke gevolgen van verkeersongevallen. Achthonderd studenten werden op niet mis te verstane wijze met de neus op de feiten gedrukt. Verslaggeefster Pauline Weseman was erbij.
Utrechts Nieuwsblad van 26 januari 2000

Dalto stelt duo aan

Dalto heeft als opvolger van trainer Jenne Warrink een duo aangesteld. Cees Brouwer en Marijke Schaafsma zijn volgend seizoen verantwoordelijk voor het eerste team van de korfbalclub uit Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad van 26 januari 2000

Remu ontkomt aan dure stroom

De energiebedrijven in Nederland hebben hun ruzie bijgelegd. De distributiebedrijven Eneco, Remu en Delfland, hoeven geen stroom in te kopen voor 1,25 gulden per kilowattuur bij de Nederlandse elektriciteitsproducenten. In plaats daarvan moeten ze een dubbeltje betalen, twee cent meer dan de normale contractprijs.
Utrechts Nieuwsblad van 26 januari 2000

Nieuwe voorganger wil kritisch omgaan met het begrip geloof

Op zondag 30 januari a.s. zal in de Parklaankerk de bevestiging plaatsvinden van Dr. A. Dicou als nieuwe voorganger van de Vrijzinnige Geloofgemeenschap NPB. Ad Bom heeft een interview met Bert Dicou (39).
Stichtse Courant van 27 januari 2000

‘Het ontbreekt bij de gemeente aan lange termijn-beleid voor dit soort bedrijven’

“Op deze manier blijven er geen bedrijven meer over in Driebergen, er is geen enkele medewerking van de gemeente en het ontbreekt aan lange-termijn beleid”. Dat is de klacht van de heer Peter van Essen, algemeen directeur van autobedrijf Sanato. Na 3,5 jaar overleg, aanpassen van plannen en gesteggel met de gemeente heeft hij besloten om het garagebedrijf aan de Hoofdstraat per 1 maart aanstaande definitief te sluiten. Een treurige beslissing vindt hij zelf (“want het gaat hier om een garage met een zeer lange geschiedenis”), maar Van Essen is van mening dat hij niet anders meer kan.
Stichtse Courant van 27 januari 2000

Wegverlichting A12 wordt af en toe gedoofd

Op 1 juni 1999 is Rijkswaterstaat directie Utrecht gestart met een verlichtingsproef op een aantal snelwegen rond Utrecht. Gedurende een jaar wordt de verlichting tussen 23.30 en 6.00 uur gedoofd en brandt slechts de kleine 7 watts oriëntatieverlichting.
Stichtse Courant van 27 januari 2000

‘Iemand die in staat is om de raadsleden en de ambtenaren een schop onder hun hol te geven’

‘Een nuttige bijdrage aan de discussie over de profielschets’. Zo noemt webmaster Renk Knol van ‘DriebergenNet’ de uitslag van zijn internetenquête over de nieuw te benoemen burgemeester in dit dorp. Van 10 tot 21 januari konden dorpsgenoten via de website van Knol enkele vragen over dit onderwerp beantwoord den maar, in tegenstelling tot de VVD-raadpleging , was de respons nogal matig. Slechts 49 internetters hebben aan zijn oproep gehoor gegeven. Knol wijt deze lage score aan het feit dat nog niet iedereen van internet gebruik kan maken (het zijn volgens Knol vooral ‘huishoudens met een hoger opleidingsniveau en een hoger inkomen’ die op het internet zijn aangesloten) en ook kan volgens hem desinteresse en ‘de moeilijkheid van het onderwerp’ een rol hebben gespeeld. (Uit de reacties op de VVD-enquête blijkt echter dat er bij de -Driebergse bevolking wel degelijk interesse is voor dit onderwerp.) Ondanks de matige respons heeft Renk Knol toch gemeend enkele conclusies uit zijn internetenquête te kunnen trekken. Maar zijn uitslag heeft vooral een amuserende waarde: dat is te danken aan de diverse ‘typeringen’ die de respondenten hebben gegeven van de gewenste nieuw te benoemen burgemeester.
Stichtse Courant van 27 januari 2000

Opiniepeiling lijkt een succes te worden

“Nu reeds is gebleken dat de opiniepeiling een doorslaand succes wordt”. Dat meldt VVD-secretaris Dick Schipper naar aanleiding van de vorige week gestarte raadpleging onder de Driebergse bevolking in verband met de benoeming van een nieuwe burgemeester in Driebergen. Vorige week werd via de Stichtse Courant en de huis-aan-huis-bijlage met gemeentelijke informatie een vragenlijst verspreid. Volgens Schipper is er onmiddellijk massaal gereageerd door de bevolking.
Stichtse Courant van 27 januari 2000

D66 en PDR in de clinch over ‘kerkelijke betrokkenheid’

Cathja Maas (D66) en Kees Keijzer (PDR) zijn dinsdag tijde een commissievergadering flink met elkaar in de clinch geraakt over een regeltje in de tekst van de profielschets voor een nieuwe burgemeester. Deze tekst was door interim-gemeentesecretaris mevrouw Witbraad opgesteld naar aanleiding van de suggesties die de diverse fracties hadden aangedragen. Het gewraakte regeltje betrof de zinsnede ‘betrokkenheid op kerkelijk en levensbeschouwelijk vlak’. Mevrouw Maas, die eerder al had beklemtoond dat de nieuwe eerste burger een ‘burgemeester voor iedereen’ zou moeten zijn, vond dat deze formulering (die met name op aandringen van het CDA in de tekst is verwerkt) de suggestie wekt dat iemand die niet kerkelijk actief is ook niet hoeft te solliciteren: “Ik vind dat dit er uit moet” zei ze “want het lijkt of het om een functie-eis gaat, zoiets kan tegenwoordig toch niets’ meer!” Ze haalde zich hiermee de toorn van Kees Keijzer op de hals. Hij verwees naar 1990 toen de raad zich ook met de profielschets bezighield en zei: “Er zijn toen drie vergaderingen aan die zinsnede gewijd en daarom staat het er nu in. Een burgemeester moet in dit dorp betrokken zijn bij kerkelijke zaken, die zin kan dus gewoon blijven staan!”.
Stichtse Courant van 27 januari 2000

Nix-soos wordt weer ingericht

Morgen, 28 januari, wordt de herbouwde gymzaal aan de Engweg overgedragen aan de SWD en zullen vrijwilligers aan de herinrichting beginnen. Dankzij vele bijdragen die verkregen zijn via de geldboxen in de winkels en de speciale girorekening kan deze herinrichting gerealiseerd worden. De feestelijke opening zal waarschijnlijk in de tweede helft van maart vallen.
Stichtse Courant van 27 januari 2000

Driebergse en Doornse kunstenaars werken mee aan opmerkelijke manifestatie van Amnesty International

Over twee maanden zal de Amnestygroep uit Driebergen en Doorn een grote culturele manifestatie houden om meer leden en geld te werven. Ongeveer 50 kunstenaars doen mee aan een expositie (met als motto: Vrijheid,  nieuwe lente, nieuw begin) die zal worden afgesloten met een veiling.
Stichtse Courant van 27 januari 2000

Unieke muziektheaterproductie Hogeschool De Horst

Studenten en personeel van hogeschool De Horst voeren in februari een muziektheaterproductie op. Door middel van dialogen, muziek en beelden wordt vanuit 2001 een impressie gegeven van de voorbije 2oe eeuw. De voorstellingsdata zijn 2, 3 en 4 februari in het gebouw van De Horst aan de Horstlaan 2 te Driebergen.
Stichtse Courant van 27 januari 2000

Beste spelster reikt tot twintig fouten

‘Slechts’ twintig fouten had ze gisteravond. Het was voldoende voor C. Kiela-Dooijes uit Driebergen om de derde editie van het Driebergs Dictee, dat werd georganiseerd door de Stichting Welzijn Driebergen, te winnen.
Utrechts Nieuwsblad van 27 januari 2000

Profielschets nieuwe burgemeester: Raadscommissie ABZ, www-mini-enquête en VVD-opiniepeiling

Het ziet er naar uit, dat de inwoners van Driebergen er niet onderuit kunnen: Driebergen gaat op zoek naar een nieuwe burgemeester. De vertrouwenscommissie die over een benoeming wordt geraadpleegd is inmiddels ingesteld en het zal niet lang meer duren of de Raad zal met de Commissaris van de Koningin, de heer B. Staal om de tafel gaan zitten om het gemaakte profiel van de toekomstige burgervader toe te lichten. Hieraan vooraf gaand is op verschillende wijzen geprobeerd Driebergenaren te betrekken bij het maken van dit profiel. Via www.driebergen.net     kon men een mini-enquête invullen en de VVD hield een opiniepeiling onder de inwoners van Driebergen. Iedereen wordt aangespoord om in het voorportaal van de procedure, over het profiel zijn of haar mening te geven. En natuurlijk zit de politiek op gemeentelijk niveau niet stil om zijn zegje hierover publiekelijk uit te dragen.
Dit laatste gebeurde tijdens een extra vergadering van de Commissie ABZ. Hoofdmoot van de vergadering was: Profielschets burgemeester. De plaats van de voorzitter werd voor deze gelegenheid –normaal zit de burgemeester zèlf deze vergaderingen voor- ingenomen door wethouder R. v.d. Kletersteeg. Belangrijk voorwerk was al verricht. Het stuk, dat voorlag was en combinatie van wensen die de politieke partijen hadden ingeleverd. Dit bleek evenwel geen garantie voor en rustig afwerken van de democratische besluitvorm dienaangaande. Progressief Driebergen leek op het puntje van z’n stoel te zitten, klaar om geagiteerde reacties te geven op ingenomen standpunten. Ben de Rooij, een bekende Driebergse inspreker kreeg van C. Keijzer (PDR) te horen, dat hij niet moest denken dat hij nog in de Raad zat, en vervolgens vloog Keijzer C. Maas (D66) in de haren. Maas wilde uit het profiel de ‘betrokkenheid op kerkelijk en levensbeschouwelijk vlak’ schrappen, omdat “de suggestie wordt gewekt, dat het een functie-eis is”, aldus Maas. Zij bleek (en bleef) in deze opvatting alleen (te) staan. Ook m.b.t. haar wens om in de profielschets duidelijk te maken, dat de nieuwe burgemeester ambitie voor een portefeuille moet hebben vond weinig weerklank bij de leden van de Commissievergadering. Het profiel wordt in de Raadsvergadering van 3 februari a.s. vastgesteld.
De Webmaster van www.Driebergen.net Renk Knol heeft inmiddels de uitslag van de gehouden enquête bezorgd bij de leden van de Raadscommissie ABZ. Door middel van het volgende persbericht maakte de Webmaster de uitslag in het kort en als volgt bekend:
“Driebergse bevolking wenst een jonge burgemeester
Op de vraag welk geslacht de toekomstige burgemeester moet hebben antwoordde 61% van de respondenten dat men daar geen voorkeur voor heeft; degenen die wel een voorkeur uitspraken waren in meerderheid voor een vrouwelijke burgemeester. Meer dan tweederde van de respondenten gaf te kennen de voorkeur te geven aan een burgemeester jonger dan 45 jaar. Wat betreft de politieke kleur waren de antwoorden een afspiegeling van de huidige samenstelling van de gemeenteraad. VVD en CDA elk 21%, de PvdA en GroenLinks afzonderlijk resp. 19% en 15%, maar samen 33%.
Veel van de respondenten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid de nieuwe burgemeester in enkele woorden te typeren. Daarbij komt een grote verscheidenheid aan wensen en formuleringen naar voren, maar twee elementen springen er toch uit. De nieuwe burgemeester moet iemand zijn met een duidelijke bestuurlijke visie en veel daadkracht. En: hij of zij moet goed kunnen luisteren en midden in de samenleving staan. Het volledige verslag van deze mini-enquête is te lezen op de Driebergse website www.driebergen.net“.
De VVD maakte bekend, dat de opiniepeiling van de nieuwe burgemeester een doorslaand succes is. “Honderden reacties zijn al binnen”, aldus de secretaris van de VVD, Dick Schipper. Hij verwacht, dat er nog heel wat reacties zullen komen. De uitkomsten zullen aan de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad en aan de Commissaris van de Koningin worden aangeboden. Tot vrijdag 28 januari a.s. kan de Driebergse bevolking nog aan deze opiniepeiling meedoen. Hiertoe is een vragenlijst opgesteld die op de achterzijde van de gemeentelijke informatiekrant (de Stichtse) van 20-01 j.l. staat afgedrukt. Ook op internet kan men de opiniepeiling invullen.
Nieuwsbode van 27 januari 2000

Zwembaden in regio: wachttijden voor lessen tot een jaar

Ouders die hun kinderen een zwemdiploma willen laten halen, moeten soms lange wachttijden op de koop toe nemen. In sommige gevallen is het nageslacht pas na een jaar aan de beurt, zoals in zwembad Brandenburg in De Bilt. Bij zwembad De Zwoer in Driebergen kent men geen wachtlijsten. Een ieder die zijn kinderen inschrijft, kan niet veel later naar het bad.
Utrechts Nieuwsblad van 29 januari 2000

Nix terug van te lang weggeweest

Vrijwilligers van Nix hebben in het afgelopen weekeinde meteen na oplevering bezit genomen van hun herrezen jongerenhonk in Driebergen. In de komende weken wordt gewerkt aan een nieuw jasje, vanaf maart wacht Nix een naar eigen zeggen gouden toekomst.
Utrechts Nieuwsblad van 31 januari 2000

Kraamzorg in provincie komt weer op niveau

De kraamhulp in de provincie Utrecht maakt een nieuwe start. Onder de naam Geboortezorg Utrecht en omgeving opent de organisatie vier regiokantoren in de provincie. Daardoor kunnen ouders meer hulp uit hun omgeving krijgen. Nog dit jaar wil de stichting honderd extra kraamverzorgsters aannemen en opleiden. De regiokantoren worden in februari en maart gestationeerd in De Meern, Driebergen, Nieuwegein en Amersfoort.
Utrechts Nieuwsblad van 31 januari 2000

Advies in Driebergen: station naar het westen verleggen

Het zou goed zijn het station Driebergen-Zeist naar het westen te verleggen bij de aanleg van de HSL-Oost en de verdubbeling van de A12. Dit adviseert de commissie Radar (Raadsleden in adviserende rol) aan de gemeentebesturen van Zeist en Driebergen. Beide gemeenten moeten uiterlijk 1 april hun voorkeur aan minister Netelenbos voorleggen.
Utrechts Nieuwsblad van 31 januari 2000