Heuvelrugnieuws van woensdag 1 februari 2006

Pr Irenelaan Driebergen: richting Pr Bernhardlaan
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 8:50 uur
temperatuur: -1 °C

meer foto’s van deze straat

Oude begraafplaats Rijksstraatweg Amerongen

AMERONGEN  Het PIOBB Amerongen (Plan voor Instandhouding en Ontwikkeling Beschermde Begraafplaatsen) is definitief afgerond op 1 oktober 2005. Het is een lijvig boekwerk geworden, voorzien van veel fotomateriaal, historische en financiële stukken en krantenknipsels. In de bijlagen zijn ook het bomenrapport van Pius Floris Boomverzorging Veenendaal opgenomen en een gedeeltelijke weergave van de technische inspecties van de grafmonumenten en het baarhuisje door de Monumentenwacht Utrecht.

Het PIOBB bevat gegevens over de historische en monumentale achtergronden van de begraafplaats evenals de ‘groene’, bouwtechnische, ruimtelijk/stedenbouwkundige, juridische en financiële aspecten. Verder is een inventarisatie opgenomen van alle mogelijke ideeën voor de toekomst van de begraafplaats, waaruit de uiteindelijke toekomstvisie is gedestilleerd. Als laatste volgen aanbevelingen om tot daadwerkelijke uitvoering van deze toekomstvisie te komen.
De aanbevelingen zijn enerzijds zeer concreet en op korte termijn uitvoerbaar, zoals de restauratie en herinrichting van het baarhuisje tot columbarium annex bezinningsruimte, de snoei en groeiplaatsverbetering voor de rode beuken en aanmelding van de begraafplaats voor jaarlijkse inspectie door de Monumentenwacht Utrecht.

Anderzijds wordt voor de langere termijn aanbevolen deelplannen op te stellen voor ‘groen’, rood (bouwwerken en hekwerk), grijs (grafmonumenten), communicatie (ondermeer ten behoeve van het creëren maatschappelijk draagvlak en het onderhouden van contacten met recht- en belanghebbenden). Deze deelplannen kunnen resulteren in een nieuwe verordening en een beheerplan voor de begraafplaats.

Burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Amerongen vergaderden op 18 oktober 2005 over het PIOBB. Zij deden het voorstel aan de gemeenteraad om het PIOBB vast te stellen en een aantal aanbevelingen voor de korte termijn in gang te zetten. De uitwerking van de aanbevelingen op lange termijn is overgedragen aan de huidige gemeente Utrechtse Heuvelrug. 
 
Voortgang PIOBB in gemeente Utrechtse Heuvelrug
Met het raadsbesluit over het PIOBB is dit deel van het traject voor de oude begraafplaats afgerond. De nieuwe gemeente neemt het stokje van Amerongen over. De raadsleden als medewerkers van de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaan er nu voor zorgen dat de oude begraafplaats de aandacht krijgt die dit bijzondere stukje historisch Amerongen verdient.

Stand van zaken
Op dit moment ligt het PIOBB voor advies bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist. Zij geven een advies over het plan, zodat met hun goedkeuring gestart kan worden met de werkzaamheden zonder dat de monumentale waarden van de begraafplaats worden geschaad.

Voorleesdagen van start met voorleesontbijtFoto Liesbeth van der Laan
DRIEBERGEN In heel Nederland gaven bekende en minder bekende Nederlanders dinsdagochtend 31 januari jl. de aftrap voor De Nationale Voorleesdagen (31 januari t/m 11 februari). In Driebergen was op initiatief van Boekhandel Jacques Baas oud-wethouder Neeltje Schravenzande te gast als voorlezer tijdens het voorleesontbijt op kinderdagverblijf De Kleine Wereld. De Nationale Voorleesdagen zijn een initiatief van Stichting Lezen en heeft als doel het bevorderen van het voorlezen aan kinderen die nog niet zelf kunnen lezen.

Neeltje Schravenzande las aan zo’n 40 peuters in de leeftijd van twee tot vier jaar voor uit het prentenboek Dat ben jij, Kiki! van Amy Hest en Jill Barton (Uitgeverij Lemniscaat). Dit boek is door een jury van bibliothecarissen bekroond tot het Prentenboek van het Jaar. Het prentenboek over het eendje Kiki die samen met Opa foto’s bekijkt viel zeer in de smaak bij de kinderen, mede dankzij de uitvergrote prenten die beschikbaar waren gesteld door de Driebergse bibliotheek. Het kinderdagverblijf was omgetoverd tot één grote slaapkamer, waar kinderen en leidsters in pyama een ontbijt nuttigden en luisterden naar hun voorlezer. Omdat de kinderen er niet genoeg van konden krijgen, besloot de oud-wethouder ook nog even voor te lezen uit het grappige boekje Gonnie en Gijsje. Jaarlijks worden landelijk en lokaal bekende Nederlanders uitgenodigd om op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voor te lezen tijdens Het Nationale Voorleesontbijt om zo te laten zien dat ook zij voorlezen belangrijk vinden. Voorlezen is immers heel erg leuk, gezellig en ook heel nuttig voor de taalontwikkeling van jonge kinderen en ook oudere kinderen blijven van voorlezen genieten. Meer informatie over de voorleesdagen en voorleestips kunt u krijgen bij Boekhandel Jacques Baas en bij de Driebergse bibliotheek.

Onderzoek naar verdachte diefstal afgerond

LEERSUM  De politie heeft in de afgelopen week een 33-jarige man uit Katwijk gehoord als verdachte van diefstallen van verschillende soorten metalen. De man werd op 24 januari aangehouden, nadat hij ijzerwaren wegnam vanaf een terrein aan de Achterweg in Leersum. Een getuige belde de politie, die de man vervolgens aanhield. In zijn voertuig werden verschillende soorten metalen aangetroffen. Hierop is de auto in beslag genomen.

Een onderzoek naar de man leverde een tiental soortgelijke meldingen op, waaronder enkele aangiften van diefstal. De diefstallen bestonden uit het wegnemen van spullen waarin zink, lood, koper en aluminium verwerkt waren. Met name in de afgelopen maanden gebeurde dit in onder andere Leersum, Amersfoort en Leusden.
De verdachte ontkent betrokkenheid bij de meldingen en verklaart dat in de andere gevallen hij toestemming had gekregen om spullen mee te nemen. De man is inmiddels in vrijheid gesteld, maar moet zich in april voor de rechter verantwoorden.

Arsenaal aan wapens in 2005 in beslag genomen

DRIEBERGEN  De politie van het district Binnensticht (waartoe Driebergen tot 1-1-2006 behoorde) heeft vorig jaar in totaal 116 wapens in beslag genomen. Het in de loop van het jaar opgebouwde wapenarsenaal was het resultaat van 24 huiszoekingen en daarnaast 25 merendeels geweldsincidenten op straat en geweld in en rond het huis.
Van de in beslag genomen wapens bestond het grootste deel uit messen (24). Het aantal nagebootste vuurwapens lag op 22 stuks. Daarnaast nam de politie onder meer revolvers, pistolen, kogelgeweer, zwaarden, boksbeugel en een bijl uit de roulatie.
Regelmatig trof de politie wapens aan na anonieme meldingen, waarbij vervolgens huiszoekingen plaatsvonden. Daarnaast werden agenten vaak bij geweldsincidenten geconfronteerd met daders die in het bezit waren van wapens, zoals messen.

Heuvelrugnieuws van donderdag 2 februari 2006

Diederichslaan 25 Driebergen: ingang Kraaybeekerhof
foto: © Renk Knol
tijd: 10:45 uur        temperatuur: -2 °C

meer foto’s van deze straat

Wouter Bos bezoekt Christelijk Lyceum Zeist

ZEIST  Op maandag 6 februari brengt Wouter Bos een bezoek aan het Christelijk Lyceum Zeist. Aan de hand van stellingen discussiëren leerlingen met de fractievoorzitter van de PvdA over zijn boek ‘Dit land kan zoveel beter’.
Aanleiding voor het bezoek is de landelijke dag voor het onderwijs, die jaarlijks in oktober wordt gehouden. “De actie in oktober 2005 was dat bekende politici op de dag van het onderwijs teruggingen naar hun school van herkomst”, vertelt Piet Achterbergh, conrector onderbouw van het Christelijk Lyceum Zeist. “Voor Wouter Bos is dat het Christelijk Lyceum Zeist.” Bos was enthousiast over het idee, maar kon helaas niet aanwezig zijn op de landelijke dag voor het onderwijs. “Dit bezoek is zijn tegenbod”, aldus Achterbergh.
Tijdens zijn bezoek woont de fractievoorzitter een wiskundeles bij in een tweede klas tweetalige onderwijs. Daarna houdt hij in de aula een inleiding over zijn boek ‘Dit land kan zoveel beter’. Aansluitend debatteren leerlingen uit 4 vmbo, 4 havo en 5 vwo met Wouter Bos, aan de hand van stellingen. De leerlingen hebben de stellingen voorbereid tijdens de lessen economie, maatschappijleer en geschiedenis.

Heuvelrugnieuws van vrijdag 3 februari 2006

Valentijn Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 11.00 uur  temperatuur: -0 °C

meer foto’s van deze straat

Hoogste score voor MRC Aardenburg

DOORN  Het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg kreeg in januari 2006 de hoogste score voor kwaliteitsaspecten die ooit door een revalidatiecentrum is behaald: een 7,9! Deze score werd behaald na onderzoek en bezoek van de Commissie Externe Toetsing, een commissie ingesteld door  branchevereniging Revalidatie Nederland.

Trento Kameleon beste ontwerp starterswoning


Foto Sijmen Hendriks

UTRECHT  Tijdens de Netwerkdag Starterswoningen op 2 februari 2006 kozen starters, gemeenten en corporaties de ‘Trento Kameleon’ tot ‘Beste ontwerp starterswoning provincie Utrecht’. Nijhuis Utrecht leverde het winnende concept temidden van zeventig inzendingen.
Tijdens de provinciale Netwerkdag mochten Utrechtse gemeenten, corporaties en starters hun stem uitbrengen. Stemmers kozen de ‘Trento Kameleon’ vooral vanwege de aantrekkelijke prijs/kwaliteitsverhouding. Nijhuis Bouw is de ontwerper van deze starterswoning. Bart Stolk, projectontwikkelaar bij Nijhuis: “De netwerkdag is een prima initiatief van de provincie, zeker als impuls voor starterswoningen. Wij hadden niet verwacht te winnen gezien het hoge aantal inzendingen. Vanzelfsprekend zijn we zeer vereerd.”
De competitie maakt onderdeel uit van het provinciaal programma om meer woningen voor starters beschikbaar te krijgen. Het wachten is nu op de gemeente die de bonus van bijna 130.000 euro in de wacht sleept. Hiervoor moet de gemeente bouwmogelijkheden hebben in het geldende bestemmingsplan en tenminste vijf Trento Kameleon Starterswoningen bouwen.
De Netwerkdag werd goed bezocht. Ruim 200 overheidsvertegenwoordigers, corporaties, bouwers en starters ontmoetten elkaar om mogelijkheden te bespreken voor de realisatie van starterswoningen. Naast lezingen en een paneldiscussie was er een kennismarkt met de ingediende ontwerpen.
Op de foto de prijsuitreiking met Gedeputeerde Ekkers (l), projectontwikkelaar Nijhuis Utrecht Bart Stolk (m) en vestigingsdirecteur Nijhuis Bouw te Houten Chris Kreijnen (r).


Mevrouw M.J.A. Ninaber-van Stijn Lid in de Orde van Oranje-Nassau

AMERONGEN  Mevrouw M.J.A. Ninaber-van Stijn(86) is vrijdagmorgen 3 februari door burgemeester Rudi Boekhoven Koninklijk onderscheiden. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw Ninaber krijgt haar lintje voor haar activiteiten voor onder meer het KWF Kankerfonds (sinds 1980) en de Patiëntenvereniging Moermanpatiënten. Zij heeft zich langdurig ingezet op het terrein van de begeleiding en belangenbehartiging van kankerpatiënten. Gelet op de bijzondere persoonlijke omstandigheden dat zij zelf al enkele jaren kankerpatiënte is en zich nu in de terminale fase bevindt is besloten zo spoedig mogelijk tot decoratieverlening over te gaan.


Interland korfbal live bij de NOS

DRIEBERGEN De interland korfbalwedstrijd tussen Nederland en België die zondag 5 februari in Driebergen gespeeld wordt, zal gedeeltelijk live te zien zijn bij Studio Sport. De NOS zal met twee camera’s beelden maken van de wedstrijd en zal schakelen met het NK badminton.
Radioluisteraars kunnen de wedstrijd volgen via NOS Langs de Lijn en ookRTV Utrecht zal de wedstrijd live verslaan. Via internet kunnen geïnteresseerden luisteren naar een uitzending van Korfbalradio of een verslag lezen op de website van het KNKV.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 4 februari 2006

Kloosterlaantje Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.35 uur  temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

Mossen en bomen in de Hoogt en de Laagt

MAARN  Het bos van de Hoogt en de Laagt rondom Maarn heeft een betoverende sfeer met vele bijzondere plekken. Met een beetje geduld is het te merken dat de natuur zich opmaakt voor de lente. U kunt onder leiding van een natuurgids van het IVN op zondag 12 februari om 14.00 uur dit bos mee ontdekken. Daarbij hoort u tijdens de verfrissende tocht wetenswaardigheden over de verschillende bomen en mossen in het bos. We starten aan de overzijde van het bos bij de Theresiakerk te Maarn, gelegen bij het viaduct van de N227 Amersfoortseweg met de A12.

Het bosgebied van de Hoogt en de Laagt verraadt een hoop van zijn verleden. Zo staan er nog restanten van productiebossen: percelen met hetzelfde soort bomen. In dichte rijen aangeplant en uiteindelijk bestemd voor het maken van kasten, bedden en deuren. Het bos heeft in de loop der tijd echter de vrije hand gekregen, hetgeen prachtig tot uiting komt in de vele soorten bomen en struiken.

De soortnaam van een boom of struik is in de winter te bepalen door goed te kijken naar de stam en de knop en soms met behulp van de vergane bladeren of vruchtrestanten rondom. Tijdens de wandeling zal gekeken worden naar eigenschappen van verschillende soorten, zodat u na de wandeling oog heeft voor de diversiteit in het bos.

Ook mossen hebben ditmaal onze belangstelling. Vooral in de winter en voorjaar vallen deze bodembedekkers op. Mossen hebben een belangrijke functie in de natuur. Ze houden vocht vast en spelen een grote rol bij de humusvorming. Een paar soorten die we tijdens deze wandeling kunnen waarnemen zijn haarmos, gewoon gaffeltandmos, rimpelmos, knopjesmos en laddermos. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je al die namen na afloop moet kennen, maar het is wel leuk om stil te staan bij de verschillende vormen en kleuren, zodat de kleine wereld van de mossen gaat leven.

Tot slot: deze wandeling voert ons ook langs enkele prachtig gerestaureerde gebouwen, zoals de Hoogt en het Berghuis. Zoals gebruikelijk zal de wandeling worden afgesloten met een kopje koffie of thee en kunt u bij de natuurgidsen terecht met vragen over wat u gezien heeft tijdens de wandeling. Aanmelden voor de wandeling is niet nodig en deelname is gratis.

De wandeling start zondag 12 februari om 14.00 uur vanaf het verzamelpunt aan de overzijde van het bos bij de Theresiakerk te Maarn, gelegen bij het viaduct van de N227 Amersfoortseweg met de A12.


Ondanks het weer, sneeuw/regen, was de opkomst redelijk.
Het was best interessant.
Een opmerking over het Berghuisje.
De gids vertelde dat het weiland bij het Berghuis hoorde
en onderaan de berg 2 werkhuisjes staan.
Maar die 2 huisjes zijn een groot huis en grote schuur met daarbij behorend weiland.Van 1951-1975 woonde daar
Vink de meelhandelaar en tevens boer van kippen,varkens en koeien, dus ik heb daar ook 15jr gewoond.
Verder was het goed.
Groet van Joop Vink, 13 feb 2006.

CCZ-Kunst is Cool

ZEIST  Jaarlijks organiseert CCZ, het Christelijk College Zeist voor VMBO een cultuurdag die haar weerga niet kent. Dit jaar vindt de cultuurdag plaats op 9 februari. In 2003 won de school met dit initiatief een speciale cultuurprijs voor onderwijs. Elk jaar weer lukt het de school om op eigenzinnige wijze vorm te geven aan Culturele en Kunstzinnige Vorming.
Negen februari kunnen leerlingen een videoclip maken, deelnemen aan een slagwerkworkshop, digitaal ontwerpen, beeldhouwen in speksteen, meedoen aan streetdance, rappen, kennismaken met capoeira een speciale Braziliaanse vechtdans. Verder kunnen ze een servies decoreren, mode ontwerpen en maken, en als klap op de vuurpijl: multi culti koken.
Het bindend element om leerlingen met al deze activiteiten kennis te laten maken is het werkmotto: Je bent iemand, je kunt wat en je doet mee. Door mee te doen aan een activiteit en aan het einde van de dag te presenteren laat je zien dat je wat kan en dat je bijzonder bent. 

Heuvelrugnieuws van zondag 5 februari 2006

Schippersdreef Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.30 uur  temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

Gewond na aanrijding

DOORN  Zaterdag omstreeks 16.30 uur reed een 43-jarige automobilist uit Doorn over de Woestduinlaan. Hij stopte hier voor een stopstreep. Een 17-jarige bromfietser uit Doorn reed over de Oude Arnhemse Bovenweg. Hij schrok vermoedelijk van de auto en slipte zijn bromfiets onderuit. Zijn passagier, ook 17 jaar uit Doorn, raakte o.a. gewond aan zijn knie en werd vervoerd naar het ziekenhuis.

Vernieler gepakt

DRIEBERGEN  Op zaterdagochtend werd een vermoedelijke vernieler aangesproken op zijn gedrag. Omstreeks 00.30 uur hoorde een getuige een harde klap op de Van Oosthuyselaan. De man zag vervolgens twee jongens aan komen fietsen. Hij zag dat de jongens tegen de auto’s aantrapten. De getuige hield zich schuil en kwam tevoorschijn toen de jongens voorbij kwamen fietsen. Hij kon een van de knapen bij zijn kladden grijpen. De jongen verklaarde zelf niet tegen de spiegels te hebben aangetrapt maar zijn vriendje die was gevlucht. Het identiteitsbewijs van de jongen werd ingenomen. De getuige liet de 14-jarige jongen uit Driebergen gaan. Agenten werden gewaarschuwd en constateerden dat van drie auto’s de spiegels waren vernield. De politie heeft de zaak in onderzoek.


Ik ben blij dat er nog burgers zijn die zelf op willen en durven treden. Slimme set van die man ook om dat identiteitsbewijs in te nemen, werkt altijd. Wel toevallig dat die jongen het ‘niet’ gedaan maar net zijn vriendje.. Hoop dat ze hem ook op pakken.
Mike van Milligen, 7-2-2006

Heuvelrugnieuws van maandag 6 februari 2006

De Blauwvoet Driebergen: vanaf Melvill van Carnbeelaan
foto: © Renk Knol
tijd: 10:40 uur        temperatuur: 5 °C

meer foto’s van deze straat

Dalto spelers spelen thuiswedstrijd in Oranje shirt

DRIEBERGEN  Afgelopen weekend waren drie Dalto spelers actief voor het Nederlands Korfbal Team. Rosemarie Rozenbeek debuteerde als basisspeelster bij de junioren, Linda Stolk maakte haar debuut bij het échte Oranje en Riko Kruit mocht in de Hoenderdaal nog 20 minuten invallen tegen de grootste rivaal van heel korfballend Nederland: België.
Een onafhankelijke groep mensen onder leiding van Adri van Ginkel heeft in samenwerking met de gemeente, het KNKV en Health Center Hoenderdaal afgelopen zondag een puik stukje werk afgeleverd. De afgelopen jaren was de jaarlijkse interland tussen Nederland en België vaak een teleurstelling. Sfeer, toeschouwers en fanatieke supporters ontbraken vaak, maar daar was afgelopen zondag niets van te merken. In een bomvol Health Center Hoenderdaal (meer dan 1500 toeschouwers) ging het publiek er eens goed voor zitten. Speciaal voor deze gelegenheid was de speelvloer verplaatst naar het midden en waren er aan beide korte zijden grote tribunes geplaatst. In een van de hoeken zorgden de D-side en het DAD-dweilorkest gezamenlijk voor veel sfeer en het Wilhelmus werd door de gehele zaal luidkeels meegezongen. Een ongekende ambiance en het bewijs dat Driebergen met het Health Center Hoenderdaal een échte topsportlokatie binnen de grenzen heeft!

Nederland – België 21-12
In vergelijking met de heenwedstrijd een dag eerder in Antwerpen (15-20 in het voordeel van Nederland) had bondscoach Jan Sjouke van den Bos gekozen voor een volledig ander basiselftal. Het was voor Linda Stolk de mogelijkheid om in het Oranje te debuteren. Stolk maakte de afgelopen maanden indruk op de bondscoach en stelde haar plekje in de selectie veilig door een perfect optreden tijdens de Korfball Challenge in Rotterdam. Stolk kon echter niet voorkomen dat Bart Cleyman de score opende vanaf de strafworpstip. Aanvoerder Cleyman overweegt om volgend seizoen de overstap te maken naar de Nederlandse competitie en ziet in Dalto/ Human Network een van de mogelijke opties. De Belgisch Korfballer van het Jaar zal in ieder geval een goed gevoel over hebben gehouden aan de ambiance in de thuishal van Dalto/ Human Network. Na de openingsgoal van Cleyman maakte Tim Bakker in de volgende aanval direct weer gelijk, 1-1. Nederland liep uit naar 5-3 en dat was het teken voor België om nog meer op het fysieke te gaan spelen. Nadat Bakker de 6-3 had gemaakt leek de Belgische tactiek zijn vruchten af te gaan werpen. Cleyman bracht zijn ploeg weer dichterbij, 6-4. Detlef Elewaut gaf zijn ploeg de aansluiting terug, 6-5. De waarschuwing was duidelijk en Nederland leek een moeilijke middag tegemoet te gaan. Dat Oranje weinig geluk had met de doelpogingen hielp ook niet. Zo miste Schep twee ballen onder de korf. Het wachten was op de Belgische gelijkmaker, die uit handen van Annelies Vandenberghe kwam. De boomlange Mirjam Maltha gaf Nederland de voorsprong terug en de Groninger Michiel Gerritsen verdubbelde de marge: 8-6. Roseboom maakte daar minuten later 9-6 van. En de 10-6 kwam van heel ver uit handen van Samantha Jonkman. De ruststand was 11-7 en de D-side startte nog maar eens een liedje over Riko Kruit in.

In de tweede helft liep Nederland verder uit naar 12-8 en leek de wedstrijd beslist. Maar Cleyman zorgde met twee strafworpen voor 12-10. België leek terug te komen, maar local-hero Linda Stolk besloot om haar eerste Oranje-goal op een heel belangrijk moment te maken. De 13-10 voelde als een bevrijding en door doelpunten van Jos Roseboom. Michiel Gerritsen en Tim Bakker werd het 16-10. Dennis Vermeire miste daarna een strafworp en België leek rijp voor de slachting. Jos Roseboom scoorde direct van grote afstand. Bondscoach Jan-Sjouke van den Bos begreep wat er van hem werd verwacht, het publiek had de hele wedstrijd al gepleit voor een invalbeurt van Riko Kruit en de publiekslieveling kwam er daarop in voor Roseboom. En nadat ook Barry Schep plaats had moeten maken voor Wim Scholtmeyer scoorde Kruit onder luid geluich van de D-side de 18-10. Met nog 27 seconden te gaan maakte Detlef Elewaut nog de 20-12. Showman Leon Simons had daardoor nog volop de tijd voor het mooiste doelpunt van de wedstrijd. Simons passeerde vanaf de zijkant kreeg de bal in de sprong en de Papendrechter verwerkte de bal in de lucht met één hand voor een weergaloze one-hander! De 21-12 was ook de eindstand en de schoonheid van het doelpunt was tekenend voor de organisatie van deze interland: pure klasse.

Ned aanval:
Barbara Schouls, Mirjam Maltha, Michiel Gerritsen, Tim Bakker (Léon Simons)

Ned verdediging:
Linda Stolk (Bregtje van Drongelen), Samantha Jonkman, Barry Schep (Wim Scholtmeijer), Jos Roseboom (Riko Kruit)

Doelpuntenmakers
Nederland: Michiel Gerritsen 5, Jos Roseboom 4, Tim Bakker 3, Barry Schep 2, Samantha Jonkman 2, Riko Kruit 2, Léon Simons 2, Mirjam Maltha 1, Linda Stolk 1
België: Bart Cleyman 5, Bia Bouly 1, Andy Gillis 2, Annelies Vandenberghe 2, Detlef Elewaut 2

Nederland – België (<19 jaar) 15-10
Met Rosemarie Rozenbeek in de basis begon Nederland met een “beauty” van Rutger Sijstermans in de eerste minuut. Daarna werd 7 minuten met veel inzet gespeeld, maar helaas ineffectief aangevallen door beide ploegen. Wellicht waren de jonge korfbaltalenten onder de indruk van de ambiance, want wanneer speel je nu voor ruim 1500 toeschouwers? Suzanne Struik, spelend in de basis van het Papendrechtse PKC nam haar ploeg aan de hand en zorgde na de doelpuntloze minuten van vlak onder korf voor de 2-0 er. Onder de paal profiteerden de junioren van beide landen maximaal van de mindere ervaring van het Pools-Portugeze scheidsrechterskoppel. Knietjes en zo. Af en toe wat rugby op de grond. In een harde eerste helft werd het uiteindelijk via 3-1, 6-6 bij rust en kon nog niemand voorspellen wie er als winnaar uit het duel naar voren zou komen.

In de tweede helft veranderde het beeld van de wedstrijd niet: Nederland had moeite met het fysieke spel van de Belgen en de Belgen profiteerden van de missers van het scheidsrechterlijk duo. Bij 8-7 in het voordeel van Nederland was het Dalto speelster Rosemarie Roozenbeek die Nederland eindelijk weer een tweepuntenmarge bezorgde. Het leek de definitieve doodsteek te zijn voor de Belgische ploeg, want Nederland liep direct uit naar 11-8 en het Nederlandse tij kon niet meer worden gekeerd. Bondscoach

Vlietstra greep deze kans aan om ook de wisselspelers wat speelminuten te gunnen. Rosemarie Rozenbeek kreeg de verdiende wissel en nam het oorverdovende applaus van de D-side lachend in ontvangst. Invalster Maneschijn pakte ook haar doelpuntje mee en legde de 15-9 binnen. De wedstrijd eindigde in een verdiende 15-10 overwinning van Nederland op de Belgische leeftijdsgenoten.

Doelpuntenmakers
Nederland: Suzanne Struik 2, Fransje Christiaanse 2, Rutger Sijstermans 2, Arno van Meerbeek 2, Johannis Schot 2, Rosemarie Roozenbeek 1, Anneloes Maneschijn 1, Jolande de Kok 1, Henk Fokker 1
België: Jesse de Bremaeker 4, Sari Janssens 1, Mathias Bollens 1, Lennart Holemans 1, Joni Junes 1, Patty Peeters 1

Rugbyers van The Pink Panthers uit winterslaap

DRIEBERGEN  Naar weken van geen rugby door de korte stop in december en de weersomstandigheden van de afgelopen weken, konden de mannen van Rugby Club The Pink Panthers eindelijk verder met de jacht op het kampioenschap in de tweede klasse Noord van de Nederlandse Rugby Bond. Twee weken geleden werd nog wel een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen de reserves van ’t Gooi uit Naarden. Deze wedstrijd stond toen in het teken van het inpassen van drie nieuwe spelers binnen de selectie van The Panthers. Daan van Rooijen, oud jeugdinternational, voor de kerst overgekomen van dat zelfde ’t Gooi. Zo ook twee Zuid Afrikaanse spelers, Ernst Hugo en Ruhan Prins die in het kader van het uitwisselingsprogramma wat The Pink Panthers hebben met Paarl Gymnasium. Deze jongens zijn voor de komende drie maanden onderdaal van de Panthers selectie en ondersteunen de jeugdtrainers met trainingen aan de jeugd. Paarl Gym zoals ze in de volksmond worden genoemd is als school hofleverancier, laatste 20 jaar meer dan 20 spelers, van het Nationale Zuid Afrikaanse rugby selectie. Een team wat op dit moment tweede staat op de wereldranglijst. Daarbij was Schalk Burger, de laatst afgeleverde international, nu pas 22 jaar oud in 2005 internationaal rugby speler van het jaar. Deze oefenwedstrijd werd verloren, eigenlijk in de eerste helft met 24-12.

Afgelopen zondag bezoek uit Dwingeloo van de plaatselijke rugby club. In dat team twee oud internationals in de gebroeders Dinkla. Voor The Panthers was duidelijk dat ze het niet makkelijk zouden krijgen. Niet alleen omdat Dwingeloo altijd een pittige tegenstander is maar ook om het feit dat The Panthers overduidelijk aan de top gaan in de competitie en de tegenstanders zich beperken met de schade binnen de perken te houden. Met de kick-off aan Panthers zijde was het Dwingeloo die meteen de kant van The Panthers opzocht. Gevolg dat naar een discutabele beslissing van de overigens redelijk leidende scheidsrechter Dwingeloo een penalty-kick probeerde op de palen te nemen, deze ging mis. Dwingeloo bleef wel aandringen echter de Panthers waren gebrand op de winst en hielden de verdediging goed in stand. In de 13de minuut, The Panthers waren tot dat moment nog nauwelijks op de speelhelft van Dwingeloo geweest, een slimme actie van Rabbe Borchert die de wedstrijd begonnen was op de belangrijke scrum-half (nummer 9) plaats. Rabbe wist net langs de scrum van Dwingeloo te ontsnappen aan de verdedigers. Deze break en door goede opvolging van fly-half Jeff Nuijten en hooker Marten Kampman wist full-back Martijn (Tinus) Schut de eerste punten op het scorebord te zetten. Met de benutte conversie door Jeff Nuijten 7-0. Hiernaar twee teams die hun verdedigende acties 100% uitvoerde waardoor geen van beide teams aan scoren toe kwam. Ruststand 7-0.

In de rust slechts één wissel aan Panthers zijde. Dit ondanks dat coach James Ward een compleet fitte groep heeft van 24 spelers. Xander van Mourik werd verder rust gegund, Marc Verbraak kwam erin op de scum-half plaats waardoor Rabbe Borchert terug kon naar zijn flanker plaats. In de tweede helft een gelijk beeld, Dwingeloo dat er alles aan deed om de schade te beperken en een Panthers team wat koste wat het kost door die verdediging probeerde te komen. Resultaat dat in de 5de minuut van die tweede helft nieuwkomer Daan van Rooijen de bal wist te bemachtigen en vrij kon door lopen om de tweede try van The Panthers de scoren, ook hier de conversie raak door Jeff Nuijten 14-0. Naar deze actie kantelde de wedstrijd in een rommelig geheel, oorzaak was het steeds slechter fluiten van arbiter Jan Willen Adraanse uit Tilburg en de steeds harder uitgevoerde tackles van Dwingeloo. Deze tackles waren vaak verkeerd getimed waardoor Dwingeloo op het randje van wel of niet mogen speelde. The Panthers hielden echter het hoofd koel. Met in de 34ste minuut een prachtige actie, vanuit een line-out wist prop Teus van Yperen de op snelheid inkomende Jeff Nuijten te bereiken waardoor deze op schitterende wijze de tryline wist te halen. Ook hier weer de conversie raak door die zelfde Jeff Nuijten. 21-0

Ondanks aandringen op de vierde try waardoor The Panthers niet alleen de winst wisten te pakken maar ook de bonuspunt werd hiernaar niet meer gescoord. Mooi nieuws kwam er ook uit Groningen waar de concurrent RC Waterland al de punten had achter gelaten. Hierdoor staan The Panthers nu 14 punten los van de nieuwe nummer twee RC RUSH uit Schagen, deze heeft ook één wedstrijd meer hebben gespeeld dan The Panthers en 17 punten op Waterland uit Purmerend, die één wedstrijd minder hebben gespeeld.

Verder werd zondag ook gespeeld door de reserves van The Panthers en wel tegen het derde team van landskampioen CAS RC uit Castricum, Ook hier wisten The Panthers de winst te pakken met 20-7. De dames speelden de eerste wedstrijd in één van de twee winnaarpoules en verloren tegen de nummer één van de zuidelijke poule kampoen THOR uit Delft met 48-10. Mooi is wel dat The Pink Lady’s in hun derde seizoen aansluiting hebben gevonden in de top acht van Nederland.

Komende zondag gaan de mannen van het eerste op bezoek bij hekkensluiter Den Helder en de reserves naar Almere om de plaatselijke RC The Bulldogs te bestijden. De dames spelen in Amersfoort tegen The Wasps uit Nijmegen.

Engweg 41a nu al te koop

DRIEBERGEN De nieuwe woning aan de Engweg 41a, waar zoveel om te doen is geweest, staat sinds januari te koop voor 749.000 euro. Het lijkt erop dat de bouw van die woning voornamelijk is ingegeven door speculatieve overwegingen van een projectontwikkelaar uit Zeist.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 7 februari 2006

Langbroekerdijk 10 Driebergen: Kasteel Sterkenburg
foto: © Renk Knol
tijd: 11:15 uur     temperatuur: 8 °C

meer foto’s van deze straat

Puinhoop op hogeschool sinds fusie

AMERSFOORT  RTV Utrecht meldt dat de fusie tussen de Driebergse Hogeschool De Horst en de Hogeschool Utrecht is uitgelopen op een puinhoop. Dat vinden studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening in Amersfoort. Op de nieuwe school zijn te weinig computers, studentenpassen zijn veel te laat klaar en door problemen met een nieuw computersysteem heeft een aantal studenten geen tentamens mogen maken. De directie erkent de problemen en zegt dat ze volgend schooljaar zijn opgelost.

Velwerk Doornse bossen Broekweg en Ludenkwartier

DOORN  De gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat komende periode negentig bomen vellen langs wegen en paden in bosvakken. Het betreft de bosvakken van het Ludenbos, het bosje Van Mesdaglaan/Van Goghlaan, het bosje Frans Halslaan/Paulus Potterlaan, het Beatrixbosje en het bos achter de begraafplaats aan de Broekweg in de kern Doorn. De bomen in deze vakken, die langs wegen en paden staan, zijn afgelopen jaar gecontroleerd op veiligheid. Dode en stervende bomen, die gevaar op kunnen leveren, zijn voorzien van een rode stip.
In de periode tot half maart worden deze bomen geveld of veilig gemaakt. Waar mogelijk worden de stammen in de vakken achtergelaten vanwege de natuurwaarde van dik dood hout. Takhout wordt afgevoerd of versnipperd.
Op de foto enkele bomen aan de Broekweg die in de komende periode worden geveld.

Nieuw maatregelpakket provinciale weg N226 Leersum

HEUVELRUG  GS hebben het sein op groen gezet om te starten met de voorbereiding van een nieuw maatregelpakket voor de N226 bij Leersum. Het college wil daarmee de leefbaarheid en verkeersveiligheid op en langs deze provinciale weg verbeteren. De voorgenomen maatregelen worden dit jaar uitgevoerd tijdens het onderhoud dat de provincie wil uitvoeren aan deze weg. Tijdens deze onderhoudswerkzaamheden wordt stil asfalt aangebracht op de gehele weg tussen Leersum en de aansluiting op de rijksweg A12. Verder is het plan om het fietspad langs de provinciale weg te verbreden en komen er linksafstroken bij het Leersumse Veld en Valkenheide. Het aantal op- en afritten zal verder worden beperkt. De provincie Utrecht reserveert voor deze maatregelen 700.000 euro. Het GS-besluit komt op 2 maart aan de orde in de statencommissie IME.

Christie’s helpt Kasteel Amerongen

AMERONGEN  Kasteel Amerongen krijgt hulp uit onverwachte hoek. Veilinghuis Christie’s probeert volgende week dinsdag een flinke bijdrage te leveren aan het restauratiefonds van het kasteel. Die dag komen duizend kavels onder de hamer. Aldus RTV Utrecht. Voor de restauratie van Kasteel Amerongen zijn tientallen miljoenen euro’s nodig. De restauratie van het hele complex moet in 2010 klaar zijn.

Rosenmöller slaapt in tent op de Dam

DRIEBERGEN  Paul Rosenmöller brengt donderdag een nacht door in een tent op de Dam in Amsterdam. De ex-politicus uit Driebergen doet dat als bestuurslid van het Rode Kruis en uit solidariteit met de duizenden Pakistanen die nog steeds dakloos zijn door de aardbeving in oktober. Volgens RTV Utrecht zullen ook directeur Breederveld en ambassadeur Humberto Tan van het Rode Kruis hun tenten opslaan . Ze hopen dat het publiek hun actie steunt door geld te doneren.

Nieuwe fase voor project Stichtse LustwarandeFoto Jurjen Drenth: Driebergen – de koepel van Beerschoten-Willinkshof.


HEUVELRUG Gedeputeerde staten hebben het Uitvoeringsprogramma 2006 voor het project Stichtse Lustwarande vastgesteld. Voor de jaren 2006 en 2007 komt het accent van het project meer op de uitvoering te liggen door middel van voorbeeldprojecten. Voor het opstellen van het Uitvoeringsprogramma 2006 is intensief contact geweest met diverse initiatiefnemers in het gebied. Gezocht is naar projecten die iets toevoegen aan de bestaande kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande. “De projecten dragen stuk voor stuk bij aan het motto van de Stichtse Lustwarande zien en gezien worden“, zegt gedeputeerde J. Binnekamp. “Met de uitvoering van voorbeeldprojecten krijgt de Stichtse Lustwarande een impuls voor de toekomst.”

Herstel park Schoonoord
Een van de voorbeeldprojecten is het herstel van park Schoonoord in Zeist. Het Wereld Natuurfonds gaat langs de N225 tussen Zeist en Driebergen haar nieuwe hoofdkantoor betrekken. Op dit moment vindt de verbouwing van het voormalig IVO gebouw plaats. Het gebouw ligt in park Schoonoord, een historisch landschapspark dat ontworpen is door landschapsarchitect Hendrik van Lunteren. Samen met de terreineigenaar van het park, het Utrechtse Landschap, heeft WNF een plan opgesteld voor de restauratie van het park. Hierbij worden het nieuwe WNF kantoor en de op het terrein aanwezige school zo goed mogelijk ingepast in de historische structuur van het park. De restauratie houdt in dat de oorspronkelijke padenstructuur en oude sierelementen, zoals uitzichtpunten en open ruimten, weer in ere worden hersteld. De provincie Utrecht draagt 100.000 euro bij aan het herstel van park Schoonoord.

Vorige projectfases
In de eerdere projectfases is veel aandacht besteed aan voorlichting en aan beeld- en visievorming. De boodschap daarbij was steeds: behoud door ontwikkeling. “Probeer nieuwe ontwikkelingen in de Lustwarande niet te zien als een bedreiging, maar gebruik ze om de bekende kwaliteiten van het gebied verder te ontwikkelen”, aldus gedeputeerde Binnekamp.
Voorbeelden van deze aanpak zijn onder andere de ontwikkeling van het Stationsgebied Driebergen-Zeist, herinrichting van het Dorpsplein in Doorn naar aanleiding van de bouw van het Cultuurhuis en het ontwerp voor de Groene Entree Amerongen.

Heuvelrugnieuws van woensdag 8 februari 2006

Sparrenlaan Driebergen: vanaf Verheullaan
foto: © Renk Knol
tijd: 11:55 uur     temperatuur: 8 °C

meer foto’s van deze straat

Onderzoek fietspaden provincie Utrecht

UTRECHT  De Fietsersbond en de provincie Utrecht presenteren op donderdag 9 februari een groot onderzoek naar de fietspaden in de provincie Utrecht. Uitgerust met een high tech meetfiets voorzien van computer, gps en videocamera keurden onderzoekers van de Fietsersbond 400 kilometer fietspad langs provinciale wegen en in de tussenliggende gemeenten.
Het lijvige onderzoeksrapport bevat oordelen over de veiligheid, het comfort, de directheid, de samenhang en de aantrekkelijkheid. Daarnaast werd speciaal gekeken naar wachttijden van verkeerslichten en kruispunten. Ger Mik, gedeputeerde verkeer en vervoer van de provincie Utrecht, neemt het rapport in ontvangst en zal aankondigen welke maatregelen de provincie neemt om de fietsvoorzieningen in de provincie te verbeteren. Het is voor het eerst dat een provincie alle fietspaden zo nauwgezet heeft laten keuren.

Heuvelrugnieuws van donderdag 9 februari 2006

Hoendersteeg Driebergen: sporthal Hoenderdaal
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.15 uur  temperatuur: 2 °C

meer foto’s van deze straat

Doornaars kunnen weer naar het ‘postkantoor’

DOORN Gisteren is het nieuwe postagentschap in Doorn geopend. Doornaars kunnen voor hun postzaken nu terecht in de Readshop aan de Passage. Ter gelegenheid van de opening zijn er deze week voordeelacties.

Antikrakers in gemeentehuizen

MAARN  Het AD/UN meldt dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug en antikraakstichting Camelot van plan zijn antikrakers tijdelijk te huisvesten in de oude gemeentehuizen van Amerongen en Maarn om zodoende vernieling en kraken te voorkomen.

Politie geeft informatie per dorp

HEUVELRUG Sinds begin dit jaar kunt u, inwoners en bezoekers van de politieregio Utrecht, op de website van de politie de nieuwe pagina ‘Uw gemeente’  raadplegen. Met deze pagina wordt u per gemeente rechtstreeks geinformeerd over de criminaliteit en overlast in de dorpen.
Voor elke gemeente is er een aparte pagina waarop u kunt lezen wat de politie doet en wat u zelf kunt doen om de criminaliteit in de wijk te laten dalen. Bovendien vindt u er informatie over de wijkteams van de politie. Wat doet een wijkteam? Hoe kan ik de politie in mijn wijk bereiken? Wie is mijn wijkagent? Op al deze vragen vindt u een antwoord.
Verder staat op ‘Uw gemeente’ het actuele wijknieuws van de politie. De wijkteams houden u hier op de hoogte van hun werk om criminaliteit en overlast tegen te gaan. De politie zal op de pagina ook geregeld een beroep op uw oplettendheid en medewerking doen. Wijkagenten zullen u bijvoorbeeld regelmatig om informatie vragen die kan helpen bij het oplossen van een misdrijf.

Typ-hier-de-titel

De Stichtse Courant / De Kaap berichten deze week over Driebergen:

Dennenburg is verkocht
Landgoed Dennenburg aan de Driebergse Engweg is enige tijd geleden verkocht. De nieuwe eigenaar wil het landgoed gaan gebruiken voor particuliere bewoning. Dennenburg was jarenlang eigendom van de familie Zwiers die het landgoed grote bekendheid gaf met speciale avonden voor alleenstaanden.

Begrip voor bewoners Rosariumlaan
De leden van de raadscommissie Ruimte toonden dinsdag veel begrip voor de bewoners van de Rosariumlaan die hun bezorgdheid uitspraken over de mogelijke aantasting van hun laan door een vergunningaanvrage voor het bouwen van een tweede verdieping op één van de huizen.

Eerste flat nu vijftig jaar oud
Het is ruim 50 jaar geleden dat in Driebergen de eerste flat werd gebouw. Marianne Scherpenhuijsen Rom (92), een van de eerste bewoners van het flatgebouw aan De Engh, vertelt.

De weekbladen over Amerongen

De Stichtse Courant / De Kaap berichten deze week over Amerongen:

Geslaagd koorconcert van Maranatha2000
Meer dan honderd leden van het Maranatha 2000 Koor verzorgden zaterdagavond met medewerking van vocale en instrumentale solisten een geslaagd concert in de Andrieskerk onder leiding van dirigent Bert Moll.

Rode Kruis stopt na zestig jaar
De Rode Kruis afdelingen van Amerongen, Doorn en Driebergen zijn donderdag 26 januari opgegaan in één vereniging, die de activiteiten van het Rode Kruis in de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat verzorgen. Hiermee houdt de 60 jarige afdeling in Amerongen op te bestaan.

De weekbladen over Doorn

De Stichtse Courant / De Kaap berichten deze week over Doorn:

Tegenstanders geven niet op
Hoewel de vereniging Ludenkwartier vorig jaar de kap van bomen op de hoek Vermeerlaan, Frans Halslaan en Paulus Potterlaan niet kon tegenhouden, gooit zij nu alles in de strijd bij de rechtbank om de bouw van de geplande appartementen tegen te gaan.

Mozart straalt bij Danel Kwartet
Nadat Mozart een week eerder in de concertserie van Kasteel Amerongen een verjaardagsconcert kreeg opgedragen, was het afgelopen vrijdag de beurt aan Muziek in de Maartenskerk om de Weense classicist te eren. Maar waar het eerste concert nogal zwaar op de maag lag, had deze uitvoering een veel betere nasmaak.

Geld voor tillift bij manege Lis Hartel
Het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten heeft aan Vereniging Paardrijden Gehandicapten Lis Hartel een garantie bedrag van € 2.500 toegezegd ten behoeve van een nieuwe tillift.

Heuvelrugnieuws van vrijdag 10 februari 2006

Bouwlust Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 11.00 uur  temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

Provincie onderzoekt mogelijkheden voor rijden op aardgas

UTRECHT  De provincie Utrecht wil het rijden op de schone brandstof aardgas stimuleren. Dit is nodig om de uitstoot van CO2 te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Het komende half jaar zet de provincie de eerste stap en onderzoekt zij de mogelijkheden om enerzijds de vraag naar aardgas te creëren en anderzijds het aanbod van aardgas op tankstations van de grond te krijgen.

Het doel in de eerste fase van het project ‘Rijden op aardgas’ is gemeenten en bedrijven te vinden die, net als de provincie, hun wagenpark willen laten rijden op aardgas. “Er moet immers voldoende vraag naar aardgas worden gecreëerd om het aanbieden van aardgas op tankstations financieel haalbaar te maken”, aldus gedeputeerde milieu J. Binnekamp.
De provincie gaat zich verdiepen in vergelijkbare projecten in Nederland, onder andere in Tilburg en Haarlem. Ook zullen gesprekken plaatsvinden met relevante partijen en gaat de provincie na of er in de regio genoeg infrastructurele mogelijkheden bestaan voor vulpunten bij tankstations.
De eerste fase wordt in de zomer van 2006 afgerond. Afhankelijk van de resultaten gaat de provincie daarna verder met de uitwerking.

Milieuvriendelijker en goedkoper
Het wegverkeer in de provincie draagt bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit en aan de uitstoot van CO2. Voertuigen die rijden op aardgas stoten aanzienlijk minder schadelijke stoffen en CO2 uit dan voertuigen die rijden op conventionele brandstoffen, zoals benzine, diesel en LPG.
De voorraad aardgas is gewaarborgd voor de komende vijftig tot honderd jaar, dus voldoende om de overstap naar duurzame energie en mobiliteit te helpen maken. Dit zou in de toekomst ook kansen bieden voor rijden op andere schone brandstoffen, zoals biogas en waterstof.
Rijden op aardgas is een bewezen en betrouwbare technologie die op grote schaal in Europa wordt toegepast. Vele automerken leveren hun modellen in een aardgasuitvoering. Aardgas is als brandstof aanzienlijk goedkoper dan de overige brandstoffen.
Het project ‘Rijden op aardgas’ past goed binnen de doelstellingen van het Provinciaal Milieubeleidsplan 2005 –2008. Luchtkwaliteit en energiebesparing zijn speerpunten in dit plan.


Als de provincie echt vooruitstrevend wil zijn schaft het zelf – of geeft het subsidie aan- voertuigen aan die worden aangedreven met The Wheel, een elektromotor in de wielen.
In Apeldoorn rijdt al een bus -the whisper- met het systeem succesvol rond. Dat scheelt weer 50% brandstof en 70% uittstoot ten opzichte van gas. Bovendien investeer je in Nederlandse technologie en werkgelegenheid.
Anthon Keuchenius, 10 feb

Pak slaag bij hond uitlaten

DRIEBERGEN  Donderdag rond 23.00 uur liet een 53-jarige man uit Driebergen samen met zijn vrouw hun hond uit in de omgeving van de Engweg. Daarbij werd de hond geschampt door een langsrijdende automobilist. De hondeneigenaar uitte zijn kwaadheid middels schreeuwen en handgebaren. Daarop stopte de automobilist, stapte uit en mishandelde de Drieberger. Een passagier van de verdachte stapte eveneens uit de auto en zij probeerde de ruzie te sussen. Pas toen de echtgenote van het slachtoffer zei de politie te gaan bellen, ging het tweetal er in de auto vandoor. Het slachtoffer liep letsel aan zijn gezicht op en deed aangifte van mishandeling.

Politiemonitor Bevolking 2006

UTRECHT Evenals voorgaande jaren doet de politie onderzoek naar de mening van de burger over problemen in de buurt, onveiligheid, criminaliteit en functioneren van de politie: de politiemonitor.
Vanaf 9 februari 2006 worden binnen de regio van de politie Utrecht 22.000 burgers aangeschreven met het verzoek medewerking te verlenen aan deze politiemonitor. De bedoeling is dat minimaal 10.000 inwoners daadwerkelijk hun inbreng leveren.
Het onderzoek wordt verricht door het onderzoeksbureau Intomart GfK uit Hilversum en zal telefonisch plaatsvinden in de periode van 13 februari tot en met 15 maart 2006. Met de verkregen informatie beoogt de politie de dienstverlening beter af te stemmen op de wensen van de bevolking.

Porno op vroegere VVD-site

DOORN  RTV Utrecht maakt melding van porno op de voormalige site van de VVD Doorn. Sinds Doorn onderdeel is van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de lokale VVD de pagina van de hand gedaan. Fractievoorzitter Letema vermoedt dat de nieuwe eigenaar zijn partij in een kwaad daglicht wil stellen. Letema verwacht niet dat het zijn partij veel schade zal berokkenen, maar gaat wel uitzoeken wie er achter zit.


Resultaat voor vvd-doorn.nl

 
Domeinnaam   vvd-doorn.nl (volgend domein)
Status   actief
   
Registrant   SY Web-Invest Ltd.
  P.O. BOX 207
  TORTOLA
  ROAD TOWN
  British Virgin Islands
Domicilie   Korte Bree 8
  9461 CG GIETEN
  Netherlands
Gebonden aan ADR   ja
Administratief contact   gosi Hostmaster
  +43 664 1405205
  hostmaster@gosi.at
   
Registrar   Zylon Internet Services
  Korte Bree 8
  9461 CG GIETEN
  Netherlands
   
Technisch contact   gosi Hostmaster
  +43 664 1405205
  hostmaster@gosi.at
   
Nameserver   ns1.ropadns.de   213.83.55.250
Nameserver   ns2.ropadns.de   62.152.178.36
   
Datum registratie   10-01-2006
Record laatst gewijzigd   10-01-2006
Record onderhouden door   NL Domain Registry

Sja, dat is ook niet zo handig om de domeinnaam meteen op te geven. De kans dat ie door iemand anders ingepikt wordt is vrij groot. En vaak is dat dan iemand wiens bedoelingen niet stroken met die van de vorige eigeaar van zo’n domein. 
Het domein nog een tijdje aanhouden had 15 tot 20 Euro per maand gekost. Zou toch niet echt een probleem moeten zijn.
Houd driebergen.net nog maar een tijdje aan.
Michiel van der Vlis, 10 feb

43 partijen tekenen voor samenwerking handhaving

UTRECHT In een estafette-achtige bijeenkomst hebben op 8 februari in het provinciehuis 43 partijen de Intentieverklaring Handhavingssamenwerking 2005-2008 getekend. Onder regie van de provincie wordt met het tekenen van de intentieverklaring gewerkt aan een meer effectieve en efficiënte handhaving.
Samenwerking met weinig woorden en veel daden. “Want,” zo zegt milieugedeputeerde Binnekamp, “het is de kunst om zaken die je met elkaar hebt afgesproken ook gezamenlijk tot een goed einde te brengen. Het resultaat telt.”

De provincie, 31 gemeenten, 3 waterschappen, de politie, het Openbaar Ministerie, 4 rijksdiensten, de brandweer en de recreatieschappen willen allemaal hetzelfde bereiken: effectievere en efficiëntere handhaving. Hoe willen ze dat bereiken? Door het bundelen van menskracht en middelen, door het vergroten en delen van kennis, door hiaten in de handhaving op te sporen en op te vullen en door een gecoördineerde samenwerking.

Minder vergaderen
De 43 partijen werkten al samen, maar geconcludeerd werd dat er te veel vergaderd en te weinig echt samen gehandhaafd werd. Als onderdeel van de intentieverklaring is daarom de hoeveelheid overleggen drastisch teruggeschroefd. Ook zijn er afspraken gemaakt voor het maken van een provinciebreed samenwerkingsprogramma handhaving. Voor 2006 hebben de partijen afgesproken samen te gaan handhaven op het gebied van onder andere asbest, de uitbreiding van de A2 en de A12, de natuur op de Utrechtse Heuvelrug, waterkwaliteit en vuurwerk.

Eén loket
De bijeenkomst van 8 februari is ook benut om de discussie te starten over verdere samenwerking rond een nieuwe wet, die waarschijnlijk in 2008 in werking gaat treden: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Op basis van deze wet hebben burgers en bedrijven voor meerdere activiteiten voortaan nog maar één vergunning nodig: de zogenaamde omgevingsvergunning . Zij kunnen voor zo’n vergunning één aanvraag indienen bij één loket. Achter dat ene loket moeten alle overheden stevig gaan samenwerken om gezamenlijk alle ingrediënten voor die ene vergunning te aan te leveren én deze te handhaven.

Wat er voor de overheden precies moet gaan veranderen is echter nog niet helemaal duidelijk. De discussie was dan ook fel. Echter één conclusie werd breed gedeeld: ook rond de nieuwe wet is effectieve en efficiënte samenwerking hard nodig.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 11 februari 2006

Arnhemsebovenweg Driebergen: viaduct A12
foto: © Robert Zwart
tijd: 11.30 uur  temperatuur: 3 °C

meer foto’s van deze straat

Fietsersbond onderzocht 400 kilometer fietspad


Foto NFP Photography gedeputeerde Ger Mik en Hugo van der Steenhoven
  

De Fietsersbond presenteerde op 9 februari in samenwerking met de provincie Utrecht de resultaten van een groot onderzoek naar de fietspaden in de provincie Utrecht. Uitgerust met een high tech meetfiets voorzien van computer, gps en videocamera keurde de Fietsersbond 400 kilometer fietspad langs provinciale wegen en in de tussenliggende gemeenten. Utrecht is daarmee de eerste provincie die een dergelijk uitgebreid onderzoek heeft laten uitvoeren. Ger Mik, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Utrecht, verklaarde blij te zijn met dit onderzoek en presenteerde een eerste lijst met maatregelen ter verbetering van de fietsvoorzieningen in de provincie.

Aanbevelingen Fietsersbond
Uit de Fietsroutekeuring in de provincie Utrecht blijkt dat 10 % van de fietspaden een matig tot slecht wegdek heeft. Ook is een deel te smal. Op tweederde van de routes waar geen fietspaden zijn, is de maximumsnelheid van het autoverkeer nog niet terugbebracht tot 60 kilometer. Opvallend is dat op grotere kruispunten de wachttijden bij verkeerslichten vaak lang zijn. De Fietsersbond had een aantal aanbevelingen waaronder het dringende advies ook een onderzoek in het BRU-gebied te doen en om gemeenten in de provincie aan te sporen de fietsvoorzieningen te verbeteren. Hugo van der Steenhoven van de Fietsersbond vroeg de provincie snel met een plan van aanpak fietspaden te komen, waarbij ook verbetering van de afstelling van verkeerslichten en meer straatverlichting aandacht behoeven. Tenslotte adviseerde de Fietsersbond, om te beginnen op de routes waar het meest gefietst wordt.

Fietspadenplan provincie Utrecht
Gedeputeerde Ger Mik verklaarde graag snel aan de slag te willen met het Fietspadenplan omdat de provincie Utrecht het belangrijk vindt dat het gebruik van de fiets zo aantrekkelijk mogelijk wordt gemaakt voor de inwoners. “De Fietsroutekeuring heeft ons veel bruikbare informatie teruggegeven, waarmee we nu aan de slag gaan. Ik hoop van harte dat ook de Utrechtse gemeenten en het Bestuur Regio Utrecht hiervan gebruik zullen maken. Positief is dat de provinciale fietspaden hoog scoren op het punt van comfort en de snelle verbindingen. Een aantal verbeterpunten die vooral liggen in de sfeer van verkeersveiligheid kunnen we bovendien snel oppakken in het onderhoudsprogramma voor 2006”.

De provincie Utrecht kondigde aan nog dit jaar de wachttijden voor fietsers bij een aantal stoplichten in Leusden, Rhenen, Amersfoort en Huis ter Heide in te korten, door nieuwe verkeersregelinstallaties te plaatsen. Verder komt er, ter verbetering van de sociale veiligheid, extra verlichting langs de provinciale fietspaden en komen er extra voorrangsborden voor fietsers. Ook de markeringen op de fietspaden worden bij een aantal kruispunten vernieuwd. De maximale snelheid op parallelwegen zal bovendien worden teruggebracht naar 60 km/u. Verbreding van fietspaden, benadrukte de gedeputeerde, is een aandachtspunt dat vooral moet worden meegenomen wanneer de provincie nieuwe projecten start voor verbetering van de provinciale wegen. “We kunnen niet overal ruim baan geven aan de fietsers, maar voor de paden waar de veiligheid in het geding is en waarvan veel fietsers gebruikmaken, zullen we in ons plan van aanpak aanvullende maatregelen treffen.”

Heuvelrugnieuws van zondag 12 februari 2006

Rijsenburgselaan Driebergen: vanaf Drieklinken
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.45 uur  temperatuur: 1 °C

meer foto’s van deze straat

Schutters staan op bij Dalto/ Human Network

DRIEBERGEN  Zonder de geschorste Sietske van de Sande deed Dalto/ Human Network goede zaken in de eigen thuishal tegen de nummer twee in de Korfbal League; Dos’46. Voor de gelegenheid had trainer Ben Verbree de opstelling ietwat gewijzigd. Ilona van den Berg speelde op de plek van Sietske van de Sande en Liane de Groot nam de opengevallen plek in het andere vak van Ilona over. De wijziging leek Dalto/ Human Network geen windeieren te leggen, want met sprankelend spel, prima acties en prachtige doelpunten speelde het Dos’46 in de eerste helft weg. Een dipje in het begin van de tweede helft werd de ploeg bijna fataal, maar op dat moment stonden de Driebergse topschutters op en beslisten de wedstrijd.
Na 20 seconden had Riko Kruit zijn eerste doelpunt al binnen. Op aangeven van de uitblinkende Ilona van den Berg schoot Kruit van enorme afstand raak en was de toon gezet: Dalto/ Human Network was op zoek naar de punten en achtte zichzelf kansrijk tegen de huidige nummer twee van de competitie. International André Kuipers antwoordde echter meteen. Via doelpunten van Bob de Jong, Adriaan van Dijk, Hannarixt de Vries en wederom Bob de Jong stond het na 12 minuten al 5-3 in het voordeel van de Driebergenaars.

De wedstrijd kende een aantal boeiende duels. Allereerst was daar het duel tussen André Kuipers en Bob de Jong. De Jong won in het eerste bedrijf ruimschoots op punten en liet Kuipers keer op keer zijn rugnummer zien. In de tweede helft ging het duel gelijk op, maar besliste De Jong met nog twee minuten te gaan de wedstrijd. In het andere vak had Ben Verbree er voor gekozen om Adriaan van Dijk tegenover Casper Boom te zetten. Van Dijk speelde de Nijeveense goaltjesdief uit de wedstrijd en op het moment dat Boom het gevoel leek te gaan krijgen stak Dos’46 trainer Herman van Gunst, Van Dijk een onbedoelde helpende hand toe; hij wisselde Boom.

Bij de dames waren de duels tussen Sabrina Bijvank en Ilona van den Berg aan de ene kant en het duel tussen Linda Stolk en Mirjam de Klein aan de andere kant boeiend om te zien. Bijvank en van den Berg hielden elkaar prima in evenwicht. Bijvank, die afgelopen weekend nog excelleerde tijdens de interland België-Nederland, had een aantal prima acties, maar faalde in de afwerking. Van den berg was voornamelijk met haar vrije bal niet te houden. Stolk en De Klein maakten er een mooi duel van dat op punten werd gewonnen door De Klein. Stolk zal er niet lang om gerouwd hebben: de punten bleven in “De Hell van Hoenderdaal”.

De thee werd opgezocht bij 13-8. Na de 5-3 van Bob de Jong liep Dalto/ Human Network uit naar 9-4 en via 10-5 werd de grootste voorsprong bereikt door twee vrije ballen van Ilona van den Berg: 11-6 en 12-6. Dos’46 leek op dat moment klaar om de genadeslag te ontvangen, maar rechtte haar rug en via doelpunten van Casper Boom en Sabrina Bijvank werd de schade beperkt gehouden.

In de tweede helft tapten de Nijeveners uit een geheel ander vaatje. Met agressiever spel, meer druk op de ballijnen en pressie-verdediging op de “spitsen” leek Dos’46 de wedstrijd zelfs te kunnen kantelen. Via een schitterende doorloop van Mirjam de Klein, een afstandschot van Casper Boom, een kleine kans van Peter Lageweg en een vrije bal van André Kuipers was Dos’46 binnen vijf minuten weer terug in de wedstrijd: 13-12.

Op dat moment stonden de schutters aan Dalto-kant op en bleven de Driebergse korfballers steeds in de wedstrijd door afstandschoten van Riko Kruit en Bob de Jong. Pikant detail is dat Dalto/ Human Network in de tweede helft slechts vijf maal wist te scoren, drie maal Kruit en twee maal De Jong. En mede omdat met name Arjen Blankenstein onverslaanbaar bleek in de reboundduels onder de korf smaakte Bob de Jong het genoegen om de winnende 18-17 binnen te schieten.

De slotseconden waren nog hectisch, maar voor Dos’46 mocht het niet meer baten. De punten bleven zaterdag in Driebergen en Dalto/ Human Network zetelde zich daardoor nog vaster op de vierde plek. De laatste plek die recht geeft op een kruisfinaleplaats in Groningen. De winnaars van deze kruisfinales spelen daarna de finale in een uitverkocht Ahoy.

Scores:
Dalto/ Human Network:
Bob de Jong 6, Riko Kruit 6, Ilona van de Berg 2, Hannarixt de Vries 2 en Adriaan van Dijk 2.
Dos’46:
Peter Lageweg 4, Andre Kuipers 3, Casper Boom 3, Sabrina Bijvank 2, Mirjam de Kleijn 2, Jeanet Wanningen 1, Annemiek Verra 1 en Haralt Lucas 1.

Vrouw van tas beroofd

DRIEBERGEN Zaterdagochtend omstreeks 01.15 uur is een vrouw op de Kievit beroofd van haar tas. Terwijl zij haar voordeur wilde openen om naar binnen te gaan, werd zij bedreigd door een onbekende man. De man heeft haar tas buitgemaakt en is weggerend. Even later hoorde zij een gereedstaande scooter hard wegrijden. De politie heeft de zaak in onderzoek en verzoekt getuigen zich te melden via 0900-8844.

Heuvelrugnieuws van maandag 13 februari 2006

Traaij 295 Driebergen: restaurant Klein Zwitserland
foto: © Renk Knol
tijd: 10:40 uur      temperatuur: 3 °C

meer foto’s van deze straat

Rianne Weijburg wint goud

DRIEBERGEN Rianne Weijburg van zwemvereniging De Zwoer heeft afgelopen zaterdag op het koningsnummer van het zwemmen, de 100 meter vrije slag, goud gewonnen tijdens de officieuze Nederlandse Kampioenschappen voor minioren. In een supersnel (1.03.63) gezwommen race wist zij haar concurrenten ruim achter zich te laten.
Op deze kampioenschappen, de zogenaamde Jaargangwedstrijden, worden van elk zwemnummer de beste 20 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar uitgenodigd. Op die manier vormen deze wedstrijden een officieus NK voor deze leeftijdsgroep. Dit jaar hebben ongeveer 250 kinderen van 111 verenigingen uit heel Nederland deelgenomen. Zwemmers die bij de Jaargangwedstrijden mee zwemmen, nemen later ook vaak deel aan de echte Nederlandse Kampioenschappen. Sommigen groeien zelfs uit tot internationale toppers. Zo hebben in het verleden bijvoorbeeld Pieter van den Hoogenband en Hinkelien Schreuder meegedaan.

Contactmiddag mantelzorgers

DRIEBERGEN  Speciaal voor mantelzorgers organiseert het Steunpunt Mantelzorg Driebergen iedere laatste vrijdag van de maand een contactmiddag. Tijdens deze bijeenkomsten leert u beter om te gaan met de eigen zorgsituatie. De eerst volgende bijeenkomst is op vrijdag 24 februari van 15 tot 16.30 uur in gebouw De Vijver, Vijverlaan 10 in Driebergen.
De inhoud van de contactmiddagen wordt in samenspraak met de deelnemers bepaald. Iedere maand staat een bepaald thema centraal waarover u informatie krijgt. Vervolgens worden aan de hand van dit thema ervaringen uitgewisseld.
De bijeenkomsten worden professioneel begeleid door Wilma Boelman. We vragen een kleine bijdrage in de kosten (€ 2) die u aan het begin van de middag kunt afdragen bij de gespreksleiding.
Graag vooraf (telefonisch) aanmelden bij het Inschrijfbureau van de Stichting Welzijn Driebergen: tel: 0343- 523016. Elke ochtend van 9.00- 12.00 uur en op woensdag van 14.00- 17.00 uur zijn we geopend.

Kavelruil succes in Langbroekerwetering

DRIEBERGEN Met kavelruil ‘Driebergen’ is de derde kavelruil in Langbroekerwetering tot stand gekomen. In relatief korte tijd zijn nu drie kavelruilprojecten gerealiseerd. In totaal verbeteren maar liefst 15 grondeigenaren en pachters hun verkaveling door 40 hectare landbouwgrond te ruilen.

In de kavelruil ‘Driebergen’ krijgen drie melkveehouderijen aan de Gooijerdijk grotere huiskavels. Hierdoor wordt hun bedrijfsvoering efficiënter, onder meer omdat zij niet meer de openbare weg op hoeven om hun gronden te bereiken. De ruiling kon opgezet werden nadat het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) vorig jaar een kavel had verworven met als doel hiermee kavelruilen mogelijk te maken. Ook heeft de provincie Utrecht een bijdrage geleverd door enkele knelpunten in de ruil op te lossen. Zo heeft de provincie geholpen bij het aanpassen van perceelsgrenzen.

In de twee eerdere kavelruilen verbeterden fruittelers bij Wijk bij Duurstede en veehouders tussen Langbroek en Leersum hun verkaveling. Met de derde ruil bij Driebergen is er nu resultaat in het hele Langbroekerwetering. De speciaal hiervoor aangestelde kavelruilcoördinator Arno Plomp is de spil. Plomp: “Agrariërs of landeigenaren bellen vaak zelf met een idee voor verbetering van hun verkaveling. Mijn rol is die ideeën verder te onderzoeken en uit te werken naar een goede kavelruil. Uiteindelijk hebben de deelnemers het laatste woord, dat is de basis van het succes van kavelruil.”
Arno Plomp is kosteloos in te schakelen door grondeigenaren en gebruikers in de Langbroekerwetering. Hij is te bereiken onder tel. 0297 531 990. Deelnemers aan een kavelruil hoeven geen notaris- en kadasterkosten te betalen. Ook is er een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Deze financiële ondersteuning is mooi meegenomen, maar het echte voordeel van een kavelruil zit in de betere verkaveling voor de betrokkenen.

Aanpak overlast hanggroepen

HEUVELRUG Door de politie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is een project opgestart met de bedoeling de overlast van jeugdige hanggroepen  terug te brengen. De klachten over geluidsoverlast, zwerfvuil, alcohol- en drugsgebruik, scheuren met bromfietsen e.d. zijn de laatste tijd erg toegenomen.
Ook heeft de gemeente een behoorlijke schadepost opgelopen aan onder anderen vernielde verkeersborden, bestrating en hekwerken.
Om het aantal klachten terug te dringen en de schade te beperken, wordt eerst een pilot gedraaid met de jeugd in de kern Doorn. Kernpunt van dit project wordt de bewustmaking van de jeugd (en hun ouders) dat vernielingen en ongewenst gedrag niet langer worden getolereerd. De tijd van waarschuwen is voorbij.
De politie treedt bij geconstateerde overtredingen bekeurend op. Ook worden de ouders van de bekeurde jongeren gewaarschuwd waar hun kinderen mee bezig zijn. Van de ouders wordt een actieve en medewerkende houding verwacht in het terugdringen van de overlast van hun kinderen.
De komende maand wordt de overlastgevende jeugd door de politie aangesproken. Zij krijgen dan duidelijk te horen waar de grenzen liggen van wat wel en wat niet meer wordt getolereerd.
De politie hoopt op deze manier de veiligheid en de leefbaarheid binnen de nieuwe gemeente te vergroten.

Rugbyers Pink Panthers doen goede zaken

DRIEBERGEN  Zondag 12 februari, Den Helder, terwijl de Rugbyers van de Utrechtse Heuvelrug op bezoek waren bij hekken sluiter Den Helder verspeelden de directe concurrenten weer wat punten. Het Purmerendse Waterland kwam niet verder dan een overwinning van 5-0 tegen het Utrechtse URC, wat Waterland slechts 4 competitie punten opleverde en de nummers twee en vier RUSH uit Schagen en RC Groningen speelde in Groningen 5-5- waardoor beide slechts twee competitiepunten konden bijschrijven. Voor The Panthers in Den Helder was er geen vuiltje aan de lucht en de mannen brachten de volle winst mee waardoor de volle vijf punten konden worden bijgeschreven.

In Den Helder begonnen de Pink Panthers om 14.30 uur aan het verplichte nummer tegen de laagst geplaatste Den Helder. Ondanks dit verschil wisten de Heldernaren in de vijfde minuut toch de voorsprong te nemen. Door een overtreding van een Panther was daar een penalty kick voor Den Helder. Op dit moment nog niets aan de hand echter door het leveren van commentaar op de scheidsrechter kregen The Panthers nog een tien meter extra waardoor de penalty kick op de palen werd genomen. Met positief resultaat, gevolg 3-0 achter. Hierdoor begrepen The Panthers dat er iets meer te gebeuren was dan alleen aanwezig te zijn. The Panthers namen hierna dan ook het heft in handen en verbleven veelvuldig op de zijde van Den Helder. In de tiende minuut eveneens een penalty kick voor The Panthers en dit vijf meter voor de try line, in het rugby kan in zo’n situatie gekozen worden om in plaats van de kick een scrum te kiezen. Voordeel hiervan is dat je van de tegenstander meteen acht mensen “vastzet” in die scrum. Marc Verbraak de scrumhalf van The Panthers wist hieruit te breken over de korte zijde waardoor hij Bas Geursten op de wing positie wist te bereiken, deze kon daardoor eenvoudig de eerste try scoren. De conversie op de palen werd gemist. 3-5. Toch duurde het nog tien minuten voordat The Panthers hun tweede try op het scorebord wisten te zetten. Door een mooie break van Rabbe Borchert rechts van de net genomen scrum en goede opvolging vanuit de backline in de personen Daan van Rooijen en Pradeep Hiemstra wist Daan te scoren, nu met de conversie door Jeffrey Nuijten 3-12. Naar deze actie waren de Heldernaren gebroken. Meteen naar de Kick Off van Den Helder een snel uitgevoerde actie vanuit de driekwarten waardoor meteen in de 21ste minuut die zelfde Daan van Rooijen de derde try wist te scoren eveneens weer met conversie door Jeffrey Nuijten 3-19. Hierna kregen de voorwaartse de opdracht van coach James Ward om de bal meer in hun gelederen te houden. Hierdoor wist de Zuid Afrikaan Ernst (Stompie) Hugo in de 28ste minuut weer te scoren, ook nu met conversie 3-26. Vier minuten later de andere flanker van de voorwaartse Rabbe Borchert met een prachtige break en weer vijf punten, ook nu met conversie. 3-31 wat tevens de rust stand was.

In de rust nam James Ward een gewaagde beslissing door al de vier de wissels meteen door te voeren, hierdoor kon als er een blessure was opgetreden in de tweede helft niet meer gewisseld worden. Bij de vraag van is dit wel verstandig waren zijn woorden “we kunnen hier nog winnen met twaalf man”.
Kick Off in de tweede helft was voor Den Helder, deze bal werd weer snel verwerkt door de voorwaartse en meteen in de driekwarten gespeeld, hierdoor kon Jeffrey Nuijten meteen op snelheid de hele verdediging van Den Helder negerend doorlopen tot net voor de try-line waar hij de bal afspeelde aan de meegelopen Quentin Reitsema die meteen wist te scoren. 3-36 want de conversie werd gemist. Hierna was het even duidelijk dat The Panthers even op zoek waren naar de juiste lijnen en spirit. Duurde van die eerste minuut tot aan de 21ste minuut van de tweede helft tot the Panthers weer aan aanvallen dachten. Moet nog wel gemeld worden dan Den Helder in de 7de minuut nog probeerde een penalty kick tussen de palen te schieten, echter dat mislukte. In die 21ste minuut weer een break door Daan van Rooijen die zijn derde try op het scorebord liet aantekenen Jeffrey Nuijten miste hier de conversie, 3-41. Peter Waardenburg in de eerste helft aan de kant gehouden wist de actie van Daan van Rooijen te evenaarden door in de 22ste, 27ste en 34ste minuut zijn try’s te laten aantekenen en met de 100% conversies van Jeffrey Nuijten de eindstand te bepalen op 3-62.

De dames van The Pink Panthers wisten de eer hoog te houden door slechts met 0-20 te verliezen tegen titel kandidaat The WASPS uit Nijmegen.
Aanstaande zondag spelen zowel de heren van The First XV als het reserve team thuis op de Heuvelrug tegen Haarlem Kick Off tijden 13.00 (First XV) en 14.30 uur (De reserves). De dames gaan naar Tilburg om daar tegen de plaatselijke RC te spelen.

Zwemvereniging De Zwoer had druk weekeindeFoto Jan Koert Lange: Rosanne van der Mast tijdens vrije slag
DRIEBERGEN Zaterdagmiddag is in het thuisbad De Zwoer een wedstrijd van het Lange Afstand Circuit (LAC) georganiseerd. Voor de jongere kinderen zijn dit vaak de wedstrijden waarop zij voor het eerst een langere afstand zwemmen. Zo zwommen Michiel Brantjes en Sven Dogger voor het eerst een 400 meter vrije slag. Op deze afstand werd Sven eerste. Daarna mochten 5 meisjes van de Zwoer op de 200 meter wisselslag zwemmen. Deze afstand begint met 50 meter vlinderslag, wat voor de meeste kinderen al erg vermoeiend is. Michelle Groot Hulze werd derde op deze afstand, waar ook kinderen van andere verenigingen uitkwamen.

De 800 meter vrije slag werd ruim gewonnen door Symen Dogger. Tim Douma en Jorick van Rhenen werden knap 4de en 5de op deze afstand. De volgende afstand was de druk bezette 400 meter wisselslag voor dames. Rosanne van der Mast wist 3de te worden terwijl Suzanne Lange, Sigrid Dogger en Marie-Claire Wildenburg hun tijden fors wisten te verbeteren. Op de 2 laatste afstanden, de 1500 en de 2000 meter, kwam alleen Paul van der Voort uit namens de Zwoer op de 2 kilometer. Paul, die gewoonlijk deze afstand tijdens open water kampioenschappen zwemt, wist zijn tijd met bijna een minuut te verbeteren en werd knap 10de tussen de andere zwemmers die allemaal minimaal 25 jaar jonger waren.

Dezelfde avond moesten Diana Tackett en Judith Dogger Cromjongh namens zwemvereniging De Zwoer naar Lelystad om deel te nemen aan de tiende editie van het Zuyderzee Master Circuit. Bij deze serie van 6 wedstrijden voor zwemmers ouder dan 20 jaar wordt deelgenomen door bijna 400 zwemmers. Diana wist in de categorie 40+ eerste te worden op de 25 meter vrije slag en 50 meter schoolslag, terwijl ze 2de werd op de 100 meter wisselslag. Judith ging voor de 200 meter rugslag in de categorie 40+ en wilde daar het nationaal record proberen te breken. Op 0.7 seconde na was haar dat gelukt. Ze wist wel de race te winnen in een tijd van 2.39.27. Judith zelf verklaarde de voor haar tegenvallende tijd aan de trainingsachterstand. Ze is namelijk ook nog tweemaal in de week te vinden aan de badrand als trainster van de minioren.

Zondag moesten vier dames van De Zwoer al weer naar AZ&PC in Amersfoort voor een limietwedstrijd. Voor Rosanne, Sigrid, Suzanne en Rieneke een goede gelegenheid om eens in een 50 meter bad te zwemmen, omdat diverse Nationale Kampioenschappen ook in dit soort zwembaden plaats vindt. Ondanks het feit dat ze geen van allen een nieuwe limiet hebben gehaald, zagen ze toch kans een aantal van hun tijden te evenaren of te verbeteren.

Blue Arrows dames 1/ Peugeot Van der Mispel verliest

DRIEBERGEN  Afgelopen zondag werd er door de dames van Blue Arrows/ Peugeot Van der Mispel thuis gespeeld tegen Gymnova. Na een aantal verloren wedstrijden wilde de dames graag een overwinning behalen tegen het, op de tweede plaats staande, Gymnova.
In het eerste kwart liep het gelijk op. Er werd aan beide kanten goed gescoord en de verdediging verliep redelijk. Tussenstand na het eerste kwart was dan ook 11-11.
Het verloop van de wedstrijd was eigenlijk hetzelfde als de start van de wedstrijd.
Blue Arrows liep gelijk op met Gymnova en het was een spannende wedstrijd. Helaas werd de foutenlast fataal voor de dames van Blue Arrows. Er werd streng gefloten door de scheidsrechters waardoor er twee dames van Blue Arrows het veld moesten verlaten met vijf persoonlijke fouten. Door de vele vrije worpen die Blue Arrows tegen kreeg en die de tegenstander goed benutten, kreeg de tegenstander kans om uit te lopen.
De eindstand was dan ook: 42-52 in het voordeel van Gymnova.
Op 4 maart spelen de dames om 14.30 uur hun volgende wedstrijd tegen Rotterdam Basketball, in Rotterdam.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 14 februari 2006

Van Vrijberghestraat Driebergen: vanaf Drieklinken
foto: © Renk Knol
tijd: 10:00 uur      temperatuur: 5 °C

meer foto’s van deze straat

Daltons winnen van angstgegner

DRIEBERGEN  Eindelijk weer een volledig programma voor de Daltons, de weergoden waren voetbalminnend Nederland afgelopen zaterdag goed gezind en zowel het eerste als het tweede elftal mocht de wei in. De Daltons speelden de uitwedstrijd tegen laagvlieger Bloemenkwartier, maar de vaste volgers weten dan genoeg: dat wordt oppassen geblazen. Tegen laagvliegers hebben de Daltons het altijd lastig, en al helemaal wanneer de laagvlieger Bloemenkwartier heet. Vorig jaar is tegen deze opponent zo’n beetje de titel verspeeld, dit seizoen was de thuiswedstrijd al in een blamerend gelijkspel geëindigd. Het beloofde hoe dan ook een heet middagje te worden.

De eerste helft werden alle vooroordelen, waar iedereen al bang voor was, bevestigd. De Daltons begonnen te slap, Bloemenkwartier startte supergemotiveerd. Een penalty werd gegeven aan de gastheer na een overtreding van Chiel van Tuil, keeper Jacobsen werd de verkeerde kant op gestuurd, de bal echter ook en door een gelukje bleef het 0-0. Niet lang daarna hadden de Daltons geluk, een overtreding van Dennis Kooi had ook met een penal bestraft kunnen worden, The man in black echter schonk genade. Ruststand 0-0.

De tweede helft waren de rollen omgedraaid. De Daltons werden gaandeweg sterker, duels werden gewonnen en de passing werd eindelijk weer zuiver. Doorslaggevend voor de ommekeer was echter publieksspeler Sharlo Galmo. Slechts omdat hij het zo wilde kregen de Daltons Bloemenkwartier op de knieën. Eerst kreeg hij de bal goed aangespeeld in de zestien, de tegenstander werd vakkundig met een lichaamsbeweging het zwarte woud ingestuurd en de afwerking was klinisch doch fraai: 0-1. Het was wat de wedstrijd nodig had.

Wat de wedstrijd niet nodig had, was een scheidsrechter die gek ging doen. Een diepe bal van Bloemenkwartier werd abrupt onderbroken door het snerpende geluid van een fluit. Waar de gastheren reeds protest aanhieven wegens vermeend buitenspel cq. iets anders onreglementairs was de verbijstering daar toen de scheids naar de stip wees. De strafschop werd dit keer benut: 1-1.
Een ontketende Galmo kon het onrecht niet verdragen, tot twee keer toe werd de Hilversumse defensie aan flarden gereten, tot twee keer toe werd Dennis Kooi in stelling gebracht: 1-3. Overige uitbraken van, wie anders, Sharlo Galmo maar ook van de ingevallen Fuat Kalato, strandden in schoonheid. De punten waren binnen, de concurrenten verspeelden punten, al met al waren er uitstekende zaken gedaan. Uitblinker aan Daltons zijde, naast Sharlo Galmo, was Sebastiaan Broers.
Opstelling Daltons: Jacobsen, E. Schenkels, Wieringa, Van Tuil, Visser, Kooi, Boersma (Kaouass), Broers, Geerding, Galmo (Loukili), Larcoubi (Kalato)

Het was 3 december van het jaar 2005 dat de Schaduwdaltons voor het laatst een competitiewedstrijd speelden. Die dag zal de geschiedenis ingaan als een inktzwarte dag, want het was tevens de dag dat Raimond van Olderen kwam te overlijden. Voor het eerst sinds die dag kon er stilgestaan worden voor de aftrap van een officiële wedstrijd, de Schaduwdaltons speelden met rouwbanden en de aftrap werd voorafgegaan door een indrukwekkende minuut stilte.

Nummer twee Brederodes kwam op bezoek en won met 0-3 door drie treffers voor rust, alle drie de goals kwamen voort uit persoonlijke fouten.
Dat de Schaduwdaltons vooral voor rust goed speelden en minstens recht hadden op een gelijkspel zal waarschijnlijk ongeloofwaardig overkomen, omdat er het hele seizoen al verloren wordt. Toch was het wel degelijk zo. De eerste helft was de goed spelende Van Bochoven dicht bij een doelpunt en ook de tweede helft waren er legio mogelijkheden om de spanning terug te brengen. De tweede helft kreeg Brederodes weinig echt uitgespeelde kansen, mede doordat de verdediging met een goed spelend centrum Van der Lee / Van Daatselaar goed stond. Ook Mark Sluis had de tweede helft enkele uitstekende reddingen in huis.

Voor de ploeg zelf is het belangrijk om de positieve punten te signaleren, want deze zijn er wel degelijk. Per week wordt het spel beter, er kan niemand meer degraderen uit de klasse wegens enkele terugtrekkingen. Plezier is het toverwoord, het kan niet anders of er gaan de tweede seizoenshelft nog volop punten gepakt worden. Positief punt is ook dat ondanks de vele tegenslagen en de vele blessures van spelers uit de A-selectie (die automatisch doorwerken naar het tweede elftal) steeds dezelfde mannen in het veld staan, de trainingsopkomst is goed en de sfeer lijdt niet onder de slechte resultaten. Nieuw talent dient zich aan (Mike van Hoof speelde voor het eerst in de basis en Henk Jan Pijper verving uitstekend de geblesseerde Schaap, die nog teveel hinder ondervond van een een-tweetje met een boomstronk) en de spelers raken steeds beter op elkaar ingespeeld. Positieve aanknopingspunten te over. Nu de punten nog.

Opstelling Schaduwdaltons: Sluis, Van Elst, Van der Lee, Van Daatselaar, Schaap (Pijper), Noordijk, Marek, Van Hoof, Fonteijne, Loukili (Mani), Van Bochoven

Auto tegen boom

DRIEBERGEN  Op de Arnhemsebovenweg is in de nacht van maandag op dinsdag een auto tegen een boom en lantaarnpaal gereden en vervolgens omgeslagen. De vijf inzittenden konden zelf uit de auto klimmen en duwden daarna de auto weer op zijn wielen. De gealarmeerde politie trof de wagen aan met flinke schade aan de voorzijde. De politie constateerde dat de bestuurder te veel had gedronken. De ademanalyse op het politiebureau wees uit dat de man een alcoholgehalte had van 445 ug/l. Het rijbewijs van de man werd ingenomen en hij kreeg een rijverbod van vier uur.


Normaal gesproken doe je dingen niet als je weet dat de negatieve gevolgen voor jou, in geval het fout gaat, groot zijn. 
Dus een ongeval met drank op achter het stuur schijnt geen ernstige gevolgen te hebben voor de bestuurder, want ik lees: slechts een rijverbod van vier uur, zelfs als je rijbewijs ingenomen wordt! 
Geluk bij een ongeluk was het in dit geval maar een boom die in de weg stond. 
Wat een geweldige wereld waarin wij leven, toch? 
Frans Kromhout  (vz 3VO-Afdeling Driebergen), 19 februari 2006

Schandalig dat er mensen zijn die hun verantwoordelijkheid nog niet kennen en nemen als ze alcohol hebben genuttigd. Ze denken niet aan hun medemensen. Dit ongeval getuigd hiervan: van een grenzeloos egoïsme en kortzichtigheid!
Wat als er toevallig een fietser had gereden, met kind achterop? Ik denk dat de gevolgen niet te overzien waren geweest.
Ik vraag me ook af of en hoe het met de andere inzittenden gesteld was (alcohol). Zou je het risico willen nemen om in de auto te stappen bij iemand die gedronken heeft? Denk je eens in als je een dodelijk ongeluk meemaakt als inzittende: hoe het je waarschijnlijk je leven lang zal bijblijven en achtervolgen!
En dan het verdriet van de nabestaanden…
Aan iedereen die alcohol drinkt en wil rijden: DOE DAT ALSJEBLIEFT NIET!
Verena op ten Noort, 22 februari 2006

Provincie steunt Kasteel Amerongen

AMERONGEN  Om de stichting Kasteel Amerongen in de toekomst een gezonde doorstart te geven in verband met de onkosten die de restauratiewerkzaamheden met zich meebrengen, hebben GS ingestemd met een tegemoetkoming van maximaal 90.000 euro op de drie miljoen euro die gereserveerd stond voor de restauratie van het interieur. Het kasteelmuseum is sinds het voorjaar 2002 gesloten door gebrekkige brandveiligheid, aanzienlijke achterstanden in beheer en onderhoud van het ensemble, gecombineerd met beleidsmatige en financiële knelpunten bij de stichting. In 2003 trad een nieuw bestuur aan dat zich wijdt aan de grondige restauratie van panden en interieur en een gezonde exploitatie.

Zorgen over verkoop gemeentehuis

AMERONGEN  In het AD/UN het bericht dat de Klankbordgroep Amerongen zich zorgen maakt over de verkoop van het voormalige gemeentehuis. Zij roept dorpsgenoten op om zaterdag 25 februari om tien uur ’s ochtends naar het dorpshuis De Waaier te komen.

Heuvelrugnieuws van woensdag 15 februari 2006

Kon Julianalaan Driebergen: vanaf Pr Margrietlaan
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 11:35 uur      temperatuur: 6 °C

meer foto’s van deze straat

Gewond door aanrijding

MAARSBERGEN  Een 30-jarige vrouw uit Arnhem is dinsdagavond omstreeks 21.40 uur gewond geraakt bij een ongeval op de kruising Rijksweg A12 met de Woudenbergseweg. De Arnhemse reed in haar auto over de provinciale weg N225 en sloeg linksaf met de bedoeling de oprit van de A12 richting Arnhem te nemen. Hierbij verleende zij geen voorrang aan een 31-jarige automobilist uit ’t Goy die over de provinciale weg N225 richting Leersum reed.  
De vrouw werd met vermoedelijk een hersenschudding overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder uit ’t Goy bleef ongedeerd. De auto’s raakten zodanig beschadigd dat zij moesten worden weg getakeld.

Bedrijfsverplaatsingen naar Maarsbergen gaat niet zo maar

MAARSBERGEN  Een bedrijventerrein willen uitbreiden dat achter een spoorwegovergang ligt die veertig minuten per uur dicht zit, is niet erg verstandig. Dat zegt de ondernemerskoepel Heuvelrug in een artikel in het AD/UN. De spoorwegovergang in de Woudenbergseweg en de op- en afritten van de A12 moeten daarom worden aangepakt. Het bedrijven- en industrieterrein in Maarsbergen is in het raadsprogramma van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug aangewezen als locatie waar bedrijven uit de vijf kernen van de gemeente naartoe kunnen verhuizen.

Heuvelrugnieuws van donderdag 16 februari 2006


Arnhemsebovenweg Driebergen: richting Zeist vanaf Horstlaan
foto: © Renk Knol
tijd: 11:45 uur      temperatuur: 9 °C

meer foto’s van deze straat

Nieuwe directeur zwembadplatform

DRIEBERGEN  Het Nationaal Platform Zwembaden aan de Arnhemsebovenweg in Driebergen heeft een nieuwe directeur. Ronald ter Hoeven volgt Jim van der Lee op. Het NRZ ontstond vorig jaar na een fusie, en is het belangrijkste instituut voor de zwembadbranche in Nederland. Bijna alle zwembaden zijn erbij aangesloten. (Bron: RTV Utrecht)

Op werkbezoek bij de burgemeester

HEUVELRUG  Merel (9 jaar) en Bram (8 jaar) moeten voor hun school in Veldhoven een werkstuk maken waarbij het ‘Thema steden’ centraal staat. Zij kwamen samen met hun juf naar het voormalige gemeentehuis van Doorn om met burgemeester Boekhoven te praten. Dat Merel en Bram juist de plaats Driebergen voor hun werkstuk hebben uitgekozen, is niet verwonderlijk. De opa en oma van Bram wonen namelijk in Driebergen en aan wie kun je beter informatie over deze kern vragen dan aan de burgemeester? Vandaar dat Merel en Bram een hele vragenlijst hadden opgesteld en burgemeester Boekhoven bestookten met vragen als: ‘Wat is het oudste gebouw van Driebergen? Wat is het mooiste plekje binnen de gemeente? Hoeveel inwoners telt de gemeente?’ etc, etc. Burgemeester Boekhoven beantwoordde alle vragen, waarbij hij ook persoonlijke vragen als: ‘Welke sport beoefent u?’ niet uit de weg ging. Na afloop van het gesprek gingen Merel en Bram weer samen met hun juf naar hun school in Veldhoven terug waar zij de antwoorden van de burgemeester ten behoeve van hun werkstuk uitwerkten.

De weekbladen over Doorn

De Stichtse Courant / De Kaap berichten deze week over Doorn:

Rechtzaak Ludenkwartier
De bestuursrechter boog zich op verzoek van de vereniging Ludenkwartier afgelopen vrijdag nog een keer over de bouwvergunning voor achttien appartementen en de kapvergunning voor een deel van het bos op de Frans Halslaan in Doorn. De vergunning werd door de gemeente Doorn in november 2004 verleend. In oktober 2005 werden de bezwaren van de omwonenden afgewezen en de bomen gekapt. ,,Mocht de Vereniging Ludenkwartier alsnog gelijk krijgen dan moet er herplant plaatsvinden”, stelde raadsman Spigt die de belangen van de Vereniging Ludenkwartier behartigde.

Geen noodopvang voor asielzoekers
Het gezin Mihok uit Slowakije moet het tijdelijke onderkomen op het terrein van Conferentiecentrum Beukenrode verlaten. Beukenrode stelde deze woonruimte tijdelijk beschikbaar aan de Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Doorn, Driebergen en Leersum tot zij het zelf weer nodig hadden. Omdat volgens deze stichting het gezin Mihok geen procedure meer heeft lopen kunnen zij het gezin bestaande uit vader, moeder, twee dochters en een zoontje van vijf geen noodopvang meer geven.

Reünie van een kindertehuis
In het pand waar de Hogeschool voor Modemanagement is gevestigd is 12 maart een reünie van oudbewoners die in hun jeugdjaren in het kindertehuis Dennenoord werden geplaatst dat hier vroeger was gevestigd.

Rechter wil deugdelijke motivatie
Anabel Alvarez en Fred Lagerweij hebben nog geen minuut kunnen genieten van het huis dat zij twee jaar geleden kochten aan de Woestduinlaan. Het gaat allang niet meer om de verbouwing en de bezwaren van de buren hiertegen, maar het in gebreke bklijven van de gemeente.

De weekbladen over Leersum

De Stichtse Courant / De Kaap berichten deze week over Leersum:

Halt voedt jongeren op met werkstraf
In december vorig jaar heeft een groepje jongeren uit Leersum op verschillende plaatsen voor overlast en vernielingen gezorgd. Eén van de plekken waar de jongeren hun ‘activiteiten ontplooiden’ was het oude postkantoor aan het Kerkplein. De jongens zullen zich voor hun daden moeten verantwoorden en dienen dit onder meer te doen in de vorm van een aantal uren werkstraf. Zaterdagmorgen 11 februari hebben de jongeren werkzaamheden verricht in het voormalig postkantoor om de schade waar mogelijk te herstellen.

Arie Roubos stopt na 39 jaar
Vrijdag 17 en 18 maart zet Arie Roubos (72) met het stuk ‘Zo heeft meu Gerre het gewild’ in De Kolk een punt achter zijn regisseurschap van de Darthuizer Toneelvereniging.

‘Turbulente’ laatste uitvoering van Bezige Bijen
Met het toneelstuk ‘Turbulentie van tante Nancy’ is een eind gekomen aan de Bezige Bijen van de Plattelandsvrouwen van de afdeling Leersum. Na 75 jaar wordt de afdeling opgeheven.

De weekbladen over Amerongen

Coach hoopt op Beijing 2008

De Olympische Spelen, die op dit moment plaats vinden in Turijn roepen bij atletiekcoach van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) Joop van Amerongen speciale gevoelens op. Tien jaar geleden werd hij trainer van het toptalent Koen Raymaekers uit Cothen. Samen met bondscoach Gerard Nijboer stippelde Van Amerongen toen een route uit die er toe moet leiden dat Raymaekers zich kwalificeert voor de Olympische Zomerspelen in 2008. Hun droom is deelname aan de `Olympische Marathon` in Beijing China. Van Amerongen, die tijdens zijn actieve loopcarrière speciaal naar Amerongen is verhuisd omdat de Utrechtse Heuvelrug hem inspireerde om te trainen, heeft zijn sporen verdiend als atletiekcoach. Hij loopt zelf wat minder, maar regelmatig organiseert hij bostrainingen rondom zijn woonplaats.

Tweede huiskamer voor dorpsgenoten
Uitbater Paul van Roy trok afgelopen zaterdag veel Ameongers naar zijn café Buitenlust. Hij had de Charles Adrian Band uitgenodigd waardoor de bezoekers volop konden genieten van oude en nieuwe blues.

Muurschildering Kameleon voorlopig behouden

DOORN De omstreden muurschildering op basischool de Kameleon in Doorn blijft voorlopig behouden. Dat besloot het college van burgemeester en wethouders van gemeente Utrechtse Heuvelrug deze week.

Heuvelrugnieuws van vrijdag 17 februari 2006

Van Oosthuyselaan 37 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.45 uur  temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

De weekbladen over Driebergen

De Stichtse Courant / De Kaap berichten deze week over Driebergen:

Post voortaan later bezorgd
Meerdere inwoners van Driebergen klagen er over dat de bezorging van de post sinds enige maanden steeds later op de dag plaatsvindt. Bestelling aan het einde van de middag, rond 16.30 uur, is volgens deze inwoners geen uitzondering. Volgens Mirjam Boode, mediavoorlichter van TGP Post, moet men er inderdaad rekening mee houden dat de post in Driebergen voortaan gemiddeld anderhalf uur later bezorgd zal worden. Dat heeft te maken met een nieuwe werkmethode die eind vorig jaar is ingevoerd.

Supermarkten kampen met bezwaren
De vestiging van een Lidl aan de Traaij en de verbouwing van Albert Heijn op het Binnenhof zijn beide vertraagd door bezwaarprocedures. De laatste door een bezwaar van de Aldi omdat haar bevoorradingsweg (die overigens eigendom van AH is) wordt afgesloten.

Wat moet ik doen als ik dode vogels vind?

DRIEBERGEN  Tijdens excursies mijden de boswachters van Staatsbosbeheer zoveel mogelijk gebieden met veel watervogels. Ook trekken ze voorlopig niet meer met mensen door weilanden met ganzen en eenden. Staatsbosbeheer in Driebergen heeft de maatregelen genomen vanwege de oprukkende vogelgriep.
Bij de vondst van een enkele dode vogel hoeft het publiek niets te doen. Er sterven dagelijks nu eenmaal veel vogels aan natuurlijke oorzaken. Als u een groot aantal grote zieke of dode vogels vindt, moet u dit door geven aan de meldkamer van de AID, nummer: (045) 546 62 30. Dit nummer is alleen bedoeld voor particulieren die de vondst van (grote aantallen) zieke of dode vogels willen melden, en niet voor de vondst van bijvoorbeeld een dode merel.

De weekbladen over Utrechtse Heuvelrug

De Stichtse Courant / De Kaap berichten deze week over Utrechtse Heuvelrug:

Huisartsenzorg onder de loep
Welke maatregelen zijn noodzakelijk om ook in de toekomst een goede en bereikbare huisartsenzorg in de Utrechtse Heuvelrug te kunnen garanderen? Op deze vraag moet een onderzoek, dat in opdracht van de gemeente wordt gehouden, antwoord geven.
In de Utrechtse Heuvelrug zijn nu twee huisartsenposten actief: één in Ede voor de dorpen in het oostelijke deel en één in Zeist voor de gemeenten in het westelijke deel van de gemeente. De wethouder vraagt zich af of de komst van één nieuwe huisartsenpost voor de hele gemeente een meerwaarde oplevert.

College zonder raad op pad
,,Er is bij de burgers veel zorg over de afstand en relatie tussen de burger en het gemeentebestuur”. Hiermee leidde wethouder Van Wikselaar zijn toelichting op het kernenbeleid in afgelopen donderdag tijdens de eerste vergadering van de commissie Samenleving.
Het feit dat het college de raad niet betrokken heeft bij de geplande bezoeken aan de dorpen stoorde een aantal commissieleden. ,,Het is onhandig om met een te grote groep te gaan”, lichtte wethouder Van Oostrum de werkbezoeken van het college toe. ,,Maar bij de avond activiteiten die verbonden zijn aan de bezoeken zijn de raadsleden welkom.” Ook werd geopperd dat de raadsleden natuurlijk altijd zelf initiatieven kunnen nemen om de dorpen en hun bewoners beter te leren kennen.

De wethouders ‘adopteren’ een dorp: Van Wikselaar gaat zich concentreren op Maarsbergen en Overberg, Van Oostrum krijgt Maarn onder haar hoede, Van Wijgaarden Leersum, Salverda gaat zich bezig houden met Driebergen, Pamboer met Doorn en Waltmann mag zich ten slotte inleven in Amerongen.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 18 februari 2006

Jagersdreef Driebergen: vanaf Damhertlaan
foto: © Renk Knol
tijd: 11.45 uur  temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

17 mei: Dag van de Provincie

UTRECHT  Provinciale Staten van Utrecht organiseren op 17 mei diverse evenementen in verschillende delen van de provincie om in gesprek te komen met de inwoners. De dag staat in het teken van ontmoeten: de leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten willen op deze dag veel burgers spreken over het beleid van de provincie en vooral ook luisteren naar wat de inwoners bezighoudt.
Het werk en de rol van de provincie speelt zich vaak achter de schermen af en is voor veel inwoners niet altijd even duidelijk zichtbaar. De Dag van de Provincie is een manier om hier verandering in te brengen. Niet zomaar, maar met de bedoeling om op een informele manier met elkaar in gesprek te komen. Wat doet de provincie eigenlijk, welke beleidsvoornemens zijn de afgelopen periode gerealiseerd? Wat zijn de plannen voor de komende tijd? Wat houdt de inwoners bezig? Waar zouden de Provinciale Staten verkiezingen van 2007 over moeten gaan? Zijn we op de goede weg of moet het anders? Vragen en onderwerpen genoeg.

Waarom 17 mei?
17 mei kun je zien als de verjaardag van de provincie Utrecht als democratisch bestuurde overheidsorganisatie. Op 17 mei 1375 gaf bisschop Arnoud van Horn de Stichtse Landbrief uit, waarmee geregeld werd dat de Nederstichtse onderdanen in ruil voor het betalen van belastingen, rechten kregen om mee te beslissen over het bestuur van het gebied. Dus eigenlijk het begin van de democratie in de provincie. Provinciale Staten willen er een traditie van maken om op deze dag, de Dag van de Provincie, ontmoetingen te realiseren om zodoende de democratie nog meer inhoud te geven en de relatie tussen bestuur en inwoners te versterken. Vorig jaar is er een voorzichtige start gemaakt: alle gemeenten uit de provincie kregen op 17 mei een nieuwe provincievlag aangeboden.

Hoe ziet de dag eruit?
In de middag van 17 mei 2006 worden er op vier plaatsen waar de provincie resultaten kan laten zien beleid evenementen georganiseerd waarvoor alle inwoners worden uitgenodigd. Op alle vier de plaatsen zullen statenleden (PS en GS) aanwezig zijn om met de gasten in gesprek te gaan, vragen te beantwoorden en informatie te geven over het werk van de provincie. Op alle 4 de locaties is het werk van de provincie zichtbaar.

De gekozen locaties zijn:

 • De Stichtse Lustwarande: fiets- en/of huifkarrentocht vanaf De Donderberg naar landgoed Broekhuizen bij Leersum. In het gebied van de Stichtse Lustwarande laat de provincie zien dat zij, samen met andere partijen, actief ontwikkelingen in dit gebied beïnvloedt vanuit cultuurhistorische waarden.
 • Fort bij Vechten: de provincie Utrecht maakt zich sterk voor het behoud en herstel van de Linie van Utrecht. Ze wil samen met Staatsbosbeheer, de gemeente Bunnik en andere partners een nationaal centrum opzetten voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie én de Limes, de grens van het oude Romeinse rijk. Deze beide verdedigingslinies kruisen elkaar bij Fort bij Vechten; een unieke plek dus voor het Liniecentrum. De gasten worden met een bus naar fort Rhijnauwen gebracht en wandelen daarna over een nieuw te openen schitterende wandelroute terug naar Fort bij Vechten. Volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.
 • Oudewater: de provincie heeft bijgedragen aan het in stand houden van de oude kern van Oudewater en het herstel van de enige nog bestaande Heksenwaag. Ook de ontwikkelingen van de groene driehoek Montfoort-Oudewater –Lopik zijn de moeite waard. Behalve een bezoek aan de Heksenwaag, waar de bestuurders en politici gewogen kunnen worden, gaan de gasten op de fiets naar stadsvernieuwingsproject Westerwal en daarna naar het landschapsontwikkelproject Van Vuuren.
 • Vecht, Vechtstreek: dit gebied is landschappelijk van grote waarde voor de provincie. Behalve haar bijdrage aan de restauratie van de Vechtoevers is de provincie ook nauw betrokken bij de landschappelijke en natuurlijke ontwikkeling van dit bijzondere gebied. Interessant om met bewoners en belangenorganisaties over te spreken.

Alle middagbijeenkomsten zullen een informeel, informatief en ontspannen karakter krijgen. De uitnodiging om aan een van de programmaonderdelen mee te doen zal via de huis-aan-huis bladen worden verspreid.

In de avond van 17 mei worden onder andere alle raadsleden en collegeleden uit de provincie uitgenodigd voor een informele culturele bijeenkomst in Fort bij Vechten. Voor velen van hen is dit, zo vlak na de gemeenteraadsverkiezingen van maart, de eerste gelegenheid om hun provinciale collega’s te ontmoeten. Ook de inwoners van de provincie Utrecht die op 17 mei jarig zijn worden binnenkort opgeroepen zich aan te melden voor deze bijeenkomst. Met onder meer enkele culturele programmaonderdelen uit de Vrede van Utrecht-programmering zal de avond aangekleed worden. Ook hier wordt weer gezocht naar een balans tussen inhoud en ontspanning, waarbij ‘de ontmoeting’ centraal staat.

Het college van GS is in haar vergadering van 14 februari akkoord gegaan met de opzet van de plannen. Uiteindelijk moet de Statencommissie Bestuur & Middelen op 27 februari de opzet en het budget definitief vaststellen.

Heuvelrugnieuws van zondag19 februari 2006

De Wouw 2-16 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12.40 uur  temperatuur: 8 °C

meer foto’s van deze straat

Vrijwilligers gezocht

DRIEBERGEN  De vacaturebank van de Vrijwilligerscentrale van de Stichting Welzijn Driebergen is er niet alleen voor de stichting zelf, maar bemiddelt ook voor andere organisaties op non-profit basis. Deze week wordt er gezocht naar:

De Speelweek
Organiseert sinds jaar en dag tijdens de laatste week van de zomervakantie voor met name kinderen in de basisschoolleeftijd een spetterende week met vele activiteiten. De voorbereidingen zijn nu al weer in volle gang, maar men is dringend op zoek naar een bestuurslid: Secretaris (m/v), die zorgt voor o.a. de correspondentie, het beheer van adressen, aanvraag vergunningen en notuleren. Geschatte tijdsinvestering: ca. 1 dag per maand en enkele dagen tijdens de Speelweek.

Humanitas Heuvelrug
zoekt vrijwilligers voor haar Bezoekgroep Detentiecentrum Zeist die in april van start gaat.
De Bezoekgroep organiseert activiteiten en individuele bezoeken voor uitgeprocedeerde migranten die in het centrum in Vreemdelingenbewaring vastzitten. De vrijwilligers worden intensief begeleid door de coördinator en krijgen vooraf een training (drie of vier bijeenkomsten). Onkosten worden vergoed.
Meer informatie: bel de coördinator Perry Dimitopoulos op 0343 – 523 007 of 06 – 497 49 200
Humanitas Heuvelrug is werkzaam in de gemeenten De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede.

Het Steunpunt Mantelzorg van de SWD
zoekt mensen (m/v) die bereid zijn op vrijwillige basis zich twee uur, tot maximaal twee dagdelen per week in te zetten, opdat de mantelzorger (iemand die zorgt voor een zieke partner, of familielid) iets voor zichzelf kan doen. Het is bekend dat met name mantelzorgers die langdurig voor iemand zorgen weinig aan zichzelf toe komen. De SWD zorgt dmv een korte training dat u goed op uw taak bent voorbereid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vilja Smit, coördinator Steunpunt Mantelzorg. Tel: 0343-523001

De Schakel, SWD-club voor mensen met een verstandelijke beperking
zoekt medewerkers (m/v) die gemotiveerd zijn om op vrijdagavonden van 19.00- 21.00 uur mensen met een verstandelijke beperking te begeleiden bij de aktiviteiten. De club beoogt de deelnemers een gezellige avond te bezorgen in een prettige, veilige omgeving. Je wordt ingewerkt door de huidige vrijwilligers. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Vilja Smit (coördinator Vrijwilligerscentrale), of Irene Woertman (vrijwilliger De Schakel) tel: 0343-516686

Blue Arrows positief ondanks verlies

DRIEBERGEN  Afgelopen zaterdag moesten de heren van Blue Arrows thuis basketballen tegen Dunckers 2. De door Peugeot-Van Der Mispel gesponserde mannen gingen een zware wedstrijd tegemoet, want niet alleen was de tegenstander koploper maar daarbij hadden ze ook nog geen punten verloren.
In de eerste helft was het spel bij de Driebergenaren een beetje rommelig en werden er een flink aantal ballen gemist. Hierdoor bleef de score achter bij die van de tegenstander die aan de andere kant wel de basket konden vinden. Dit bracht de ruststand op 21-38 voor de Dunckers. Aan het begin van de tweede helft werd er nog een schepje bovenop gedaan. Met als gevolg een aantal steals die aan de andere kant werden omgezet in scores. De aanval was niet meer rommelig en de mensen op de hoge en lage posities konden elkaar beter vinden. De twee ploegen waren in deze helft beter aan elkaar gewaagd. Hierdoor waren een paar aardige acties te zien aan beide zijden. Ondanks dat de Blue Arrows de tweede helft nipt wonnen, kon de opgelopen achterstand van de eerste helft niet ongedaan worden gemaakt. Dit resulteerde in een eindstand van 62-77 voor de bezoekers, maar er is wel een positief gevoel overgehouden aan de partij met koploper.

Verdacht van diefstal

LEERSUM  Een 25-jarige vrouw uit Veenendaal is vrijdagavond omstreeks 18.30 uur aangehouden op verdenking van diefstal. Eerder op de middag had zij met een andere verdachte in een winkel aan de Schoolweg in Elst een aantal goederen meegenomen zonder te betalen. Bij een nieuwe poging om zonder te betalen met levensmiddelen een supermarkt op de Honingraat in Leersum uit te lopen, werden zij betrapt door het winkelpersoneel. Zij wisten echter te ontkomen in een auto. Die auto werd later met alleen de vrouw aan het stuur worden aangehouden op Sandenburglaan in Doorn. De vrouw is voor nader verhoor meegenomen naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek.

Bouwstop De Tuinderij Doorn toegewezen

DOORN  Het AD/UN meldt dat aannemer Van Bekkum al enige tijd bezig is met het bouwrijp maken van het terrein aan de Acacialaan in Doorn, nu kan hij zijn spullen weer inpakken. De Rechtbank in Utrecht heeft namelijk in een door omwonenden aangespannen kort geding de bouwvergunning voor ‘De Tuinderij’ geschorst. Dit betekent dat gedurende de lopende bezwaarprocedure geen bouwactiviteiten mogen plaatsvinden. Het college van burgemeester en wethouders had een bouwvergunning verleend voor de bouw van 12 woningen en 12 appartementen. De voorzieningenrechter heeft nu echter geoordeeld dat het bouwplan zodanig ingrijpend is gewijzigd dat een nieuwe aanvraag om een bouwvergunning had moeten worden ingediend.

Heuvelrugnieuws van maandag 20 februari 2006

Scholekster Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.10 uur  temperatuur: 5 °C

meer foto’s van deze straat

Derde Heuvelrugwedstrijd gezwommen in De Zwoer

DRIEBERGEN Afgelopen zaterdag 18 februari werd alweer de derde Heuvelrugwedstrijd gezwommen in zwembad De Zwoer. De wedstrijd trok weer ruim 150 zwemmers, die uitkwamen op 18 verschillende programmanummers (meer dan 400 individuele starts). Ondanks het feit dat er diverse zwemmers door griep waren geveld en of niet aanwezig waren of onder hun gebruikelijke niveau zaten, werden er weer diverse persoonlijke records gezwommen.

Het hoogtepunt voor De Zwoer zat eigenlijk al in het begin. De wedstrijd startte namelijk met een 200 meter rugslag. Bijzonder, omdat in de laatste serie van dit programmanummer Judith Cromjongh en Sigrid Dogger, moeder en dochter, elkaar troffen. Judith heeft nog steeds het Nederlands record voor Masters op deze afstand zowel in een 25 meter alsook in een 50 meterbad! Judith kon Sigrid nog voorbij blijven, maar het verschil tussen beiden wordt steeds kleiner.

Een dag later mochten Rieneke Jager en Rianne Weijburg namens de Kring Utrecht op de Meerkringenontmoeting uitkomen in Almelo. Suzanne Lange kon vanwege ziekte niet deelnemen aan de wedstrijd. Op deze wedstrijd zwemmen de beste zwemmers en zwemsters van elke Kring (per provincie dus) tegen elkaar op diverse afstanden. Blijkbaar hadden beide dames de wedstrijd van een dag eerder nog in de armen en benen zitten want ze kwamen geen van beiden in de prijzen terecht. Rianne kon nog vijfde worden op de 100 meter vrije slag en werd veertiende op de 200 meter wisselslag. Rieneke behaalde de zestiende plaats op de 100 meter vrije slag en werd achtste op de 100 meter schoolslag. Gelukkig voor de zwemmers volgt er nu even een weekeinde zonder wedstrijden, zodat ze aan hun verdiende rust toekomen.
Deze wedstrijden zijn mede mogelijk dankzij de steun van automobielbedrijf Karssen, Bomhof & Freiensven Makelaars, notarissen Ackerman, Alferink en Van Schuppen, Home interieurs en Bakkerij “De Korenaar”. Ook het zwembad De Zwoer verleent zijn medewerking.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 21 februari 2006

Loolaan Driebergen: vanaf Hoofdstraat
foto: © Renk Knol
tijd: 11.55 uur  temperatuur: 3 °C

meer foto’s van deze straat

CDN wint verdient van Vliegdorp 4-1

DRIEBERGEN  CDN heeft eindelijk weer de smaak van een overwinning te pakken, door Vliegdorp vrij makkelijk te verslaan. CDN had voor de wedstrijd een tegenvaller, omdat de vaste keeper Marijn Onwezen zich tijdens de warming-up ernstig blesseerde. Het doel werd dus verdedigt door reserve keeper Edwin Evers, die terug kan kijken op een goede wedstrijd. De eerste tien minuten begon CDN direct druk te zetten richting het doel van Vliegdorp. Fred van Ginkel en Mourat Malek kregen een paar kleine kansen, maar een doelpunt bleef nog uit. Vliegdorp was daarna de betere ploeg en begon de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar door goed keeperswerk van Edwin Evers bleef het 0-0. In de acht en dertigste minuut wist Fred van Ginkel zich door goede actie vrij te spelen en de bal voor te geven naa Mourat Malek die de bal koelbloedig afrondde, 1-0. Na de thee was het CDN die het offensief had. In de twee en vijftigste resulteerde dit in de 2-0, Fred van Ginkel wist na een geweldige solo de bal met een droge knal het doel in te werken. CDN bleef daarna niet echt scherp voetballen waardoor Vliegdorp toch nog kansen kreeg. Een aanval van Vliegdorp waar niet echt potentie in zat werd door slecht verdedigen van CDN toch omgezet tot een doelpunt, 2-1. CDN moest de laatste tien minuten aan de bak om de gelijkmaker te voorkomen. CDN deed het goed door in de negen en tachtigste minuut de 3-1 op het bord te noteren, na een rommelig duel in de zestien meter van Vliegdorp belandde de bal via een speler van Vliegdorp in het doel. Door de ingevallen Mohammed Malek werd het op het einde nog 4-1 door goed voorbereidend werk van zijn broek Mourat kon Mohammed de bal behendig afmaken. Dit was gelijk het einde van de wedstrijd.
Zaterdag 25 februari 2006 Inhaalwedstrijd Renswoude 1 – CDN 1 14.30 uur

Uitreiking oorkonde en bronzen medaille voor redders drenkeling

DRIEBERGEN  Rosa Litjes en Merve Tatli hebben op vrijdag 10 juni 2005 in zwembad De Zwoer in Driebergen een meisje van vier jaar van de verdrinkingsdood gered. Het meisje werd door de twee vriendinnen, die in Driebergen op de christelijke basisschool De Uilenburcht zitten, nog net op tijd uit het water omhoog getild.
Het slachtoffer was op dat moment al buiten bewustzijn; ze had blauwe lippen en een dikke buik. Gelukkig had het reanimeren al snel resultaat. Het meisje was alweer bij kennis voordat ze met de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.
Vanwege hun kordate optreden, waarmee ze het leven van Maria Verkuyl hebben gered, zijn Rosa Litjes en Merve Tatli dinsdag in zwembad De Zwoer onderscheiden. Uit handen van burgemeester R.G. Boekhoven ontvingen de meisjes, op voorspraak van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, een oorkonde en een bronzen medaille.

Overval op medewerkster restaurant

DRIEBERGEN  Een medewerkster van een restaurant aan de Traaij in Driebergen is maandagavond overvallen. Toen de vrouw omstreeks 22.50 uur de zaak afsloot, hoorde zij een stem achter zich zeggen dat ze moest gaan liggen. Aanvankelijk dacht ze aan een grap, maar de overvaller liet weten dat het menens was. Vervolgens vroeg hij om geld. De vrouw gaf de dagopbrengst af. Op dat moment zag ze een tweede man. Vervolgens moest ze ook sleutels afgeven. 
De vrouw heeft niet gezien of de mannen gewapend waren. De overvallers gingen er waarschijnlijk te voet vandoor.  
De man die haar aansprak was tussen 20 en 25 jaar oud, 1.70-1.75 meter lang. Hij had een slank postuur en droeg donkere kleding en een donkere muts. Hij had een wit/grijze ‘Arafat-sjaal’ voor zijn mond en neus gebonden. Hij sprak Nederlands met een mediterraan accent. De tweede overvaller is ook tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij is 1.60 – 1.65 meter lang en droeg donkere kleding. Hij had en donkere sjaal voor zijn mond en neus. 
Mensen die iets hebben gezien of andere informatie hebben die de politie kan helpen om dit misdrijf op te lossen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie van het district Heuvelrug: 0900 – 88 44.

Pink Panthers nog twee wedstrijden af van kampioenschap

DRIEBERGEN  Afgelopen zondag stond voor de rugbyers van de Heuvelrug de ontmoeting tegen RFC Haarlem op de rol. De nummer één tegen de nummer zes. De laatste wedstrijden kwamen de bezoekers puur naar Driebergen op de schade te beperken. Zo ook Haarlem, echter het mocht niet baten. Dat The Panthers boven het niveau van de tweede klasse uitstijgen is duidelijk.

Al in de vierde minuut een break van Martijn Tinus Schut met daarbij eveneens de conversie 7-0. Haarlem had niets te vertellen in deze wedstrijd waardoor The Panthers met enig gemak wisten te scoren. Zo waren er try’s in de 9de, 19de, 22ste en 25ste minuut van Daan van Rooijen, Ernst Stompie Hugo, Mark Ligteringen en Ruhan Wallie Prins. De laatste was erg blij met zijn try daar de Zuid Afrikaan zins zijn komst begin januari nog niet gescoord had. Door een verkeerd verwerkte bal, en opstapeling van fouten wist Haarlem zich van de nul af te krijgen in de 22ste minuut. Ruststand 33-7.

In de tweede helft werd door de coach James Ward voor diverse spelers op andere posities gezet. Dit om alvast te anticiperen op mogelijke positie problemen in het volgende seizoen. Dat pakte niet verkeerd uit en laat zien dat The Pink Panthers meer mogelijkheden geeft dan verwacht. Ook in die tweede helft een overloop van The Panthers. Gevolg nog eens zes try’s van Martijn Tinus Schut, Peter Waardenburg, Jeffrey Nuijten, Mark Ligteringen, Quentin Reitsma en Ernst Stompie Hugo. Eindstand 69-7. Ook de concurrentie wist zijn wedstrijden te winnen waardoor er niet veel veranderd in de stand.

Op 5 maart gaan The Panthers naar Hilversum om daar de volgende wedstrijd te winnen. Laatste kan haast niet mis mede omdat Hilversum de één na laatste in de competitie geen concurrentie kan zijn. Hierdoor wordt het op 12 maart echt spannend in Driebergen. Dan komt directie concurrent Waterland uit Purmerend op bezoek. Bij winst van The Pink Panthers zijn diezelfde Panthers officieel kampioen in de tweede klasse Noord van de Nederlandse Rugby Bond. De KO tijd op die 12 maart staat op 13.00 uur en het belooft een prachtige dag te worden. Rugby is een heerlijke en faire team sport, en bij The Pink Panthers betaalt u geen entree om dit kampioensfeest te mogen meemaken.

Ook de reserves van zowel The Pink Panthers als Haarlem speelde tegen elkaar. Ook hier wisten The Panthers winnend de wedstrijd te beëindigen. 36-10

Start werken in Ludenkwartier

DOORN  Op maandag27 februari gaan de werkzaamheden in het Ludenkwartier in Doorn van start. De uit te voeren werkzaamheden omvatten in hoofdzaak: rioleringswerkzaamheden, werkzaamheden bovengrondse infrastructuur en werkzaamheden groenvoorzieningen waaronder gerekend moet worden: het vellen en afvoeren van bomen en het afvoeren van takhout en het uitfrezen van wortelstobben.Door de uitvoerder van BAM-wegen B.V. is vorige week een bewonersavond over de uit te voeren werkzaamheden georganiseerd. Deze bewonersavond is positief ontvangen. Depots met zand voor het werk worden ingericht aan de Woestduinlaan en de Ludenlaan. De directiekeet komt op de parkeerplaats aan de Ludenlaan (tegenover de kerk) te staan.Hier kunnen de mensen ook terecht met eventuele vragen bij de uitvoerder van de BAM.Zoals vermeld starten de werkzaamheden op maandag 27 februari. De verwachting is dat de werkzaamheden eind juli gereed zijn. In het gemeentelijk persbericht wordt uw begrip voor eventuele overlast en verkeershinder die gedurende deze periode kan ontstaan, gevraagd.

Revius doet mee aan Model European Parliament

DOORN  Veiligheid binnen Europa, vergrijzend Europa, moet Europa zich wapenen tegen de wereldwijd oprukkende economieën? Een kleine greep uit de onderwerpen die tijdens het Model European Parliament aan bod komen van 27 februari tot en met 1 maart 2006 in het provinciehuis.

Acht VWO-scholen (± 80 leerlingen) doen mee aan de provinciale rondes van het Model European Parliament (ook bekend als het Europees Scholierenparlement). De leerlingen spelen het Europees parlement na.
Elk school representeert een land in de Europese Unie. Die landen hebben weer afgevaardigden (leerlingen) in de verschillende commissies. Onder andere de commissies Constitutionele Zaken (moet de invloed van Europa op de lidstaten groter worden) en Buitenlandse Zaken (illegale immigratie: Fort Europa, ideaal of taboe?). De commissies moeten in een paar dagen tijd voorstellen en amendementen uitwerken over de onderwerpen die zij aangereikt hebben gekregen.
Leerlingen die het beste presteren tijdens de debatten gaan door naar de landelijke ronde en uiteindelijk naar de Europese rondes.
Wilt u een kijkje nemen hoe dat toegaat? Dan kan dat. Op woensdag 1 maart van 9.15 uur tot 16.35 uur. Dan presenteren de commissies de voorstellen die zij hebben ten aanzien van de verschillende onderwerpen in de Statenzaal van de provincie Utrecht. Het adres van het provinciehuis is: Pythagoraslaan 101 in Utrecht.

De deelnemende scholen zijn:

 • Dr. F.H. de Bruynelyceum, Utrecht
 • Werkplaats Kindergemeenschap, Bilthoven
 • Revius, Doorn
 • Anna van Rijn College, Nieuwegein
 • Guido de Bres, Amersfoort
 • Stedelijk Gymnasium, Utrecht
 • Nifterlake, Maarssen
 • Stichtse Vrije School, Zeist

Heuvelrugnieuws.nl  21-2-2006

De Binder wordt gefundeerd

LEERSUM  De werkzaamheden voor de nieuwbouw van het Sport- en Cultuurcentrum De Binder zijn in volle gang. Deze week is begonnen met het aanbrengen van de funderingspalen onder de toekomstige vloer van de sporthal. De prefab-betonpalen worden door een hoog frequente trillingsmethode de grond in gebracht.
Voor deze methode is gekozen na onderzoek van diverse systemen. Bij dit onderzoek zijn ook de risico’s voor de belendende percelen geanalyseerd. Volgens deze analyse bestaan er nagenoeg geen risico’s voor de omliggende opstallen. Voor de zekerheid is aan bureau Brem uit Reeuwijk opdracht verstrekt om naast de reguliere bouwcontroles door architectenbureau Nieuwe Ruimte, continu toezicht te houden tijdens het inbrengen van de palen zowel door meetapparatuur als persoonlijk toezicht.
De werkzaamheden nemen ongeveer negentien werkdagen in beslag. Er wordt gewerkt van ‘s morgens 7.00 tot ‘s middags 18.00 uur.

Informatieavond bergbezinkbassin Bosstraat

DRIEBERGEN  Om het overstorten van rioolwater op oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken is de gemeente verplicht voorzieningen te treffen. Eén van deze voorzieningen is het aanleggen van een bergbezinkbassin nabij de Bosstraat in Driebergen.
Een bergbezinkbassin is een grote, ondergrondse, opvangbak waarin het rioolvuil tijdelijk wordt opgevangen. Hierdoor wordt bij hevige regenval geen of minder rioolwater op open water geloosd. Dit komt het milieu en de overlast zeer ten goede.
Verleden jaar is al een informatieavond gehouden over dit bergbezinkbassin. Volgens het oorspronkelijke plan zou deze worden aangelegd onder de parkeerplaats van het gemeentehuis te Driebergen. Inmiddels zijn de plannen gewijzigd en is het plan om de bergbezinkbassin aan te leggen onder de weide van Park Sparrendaal, nabij het huidige rioolgemaaltje.
Op maandag 27 februari houdt de gemeente, vanaf 20.00 uur, een informatieavond over dit onderwerp. Vanaf 19.30 uur bent u welkom in zalen- en vergadercomplex ‘Nieuw Salem’, De Lei 86, Driebergen. Op deze avond geven de gemeente en ingenieurbureau ‘Syncera Water’ uitleg.

Een streepje voor

HEUVELRUG  Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht heeft een folder uitgebracht ‘Een streepje voor’ waarin de betekenis van verkeerstekens op het wegdek worden uitgelegd. Deze folder is bedoeld voor alle weggebruikers. Aan de hand van duidelijke illustraties en helder taalgebruik krijgt u duidelijkheid over de betekenis van de diverse vormen van markering en belijning op het wegdek. De folder ‘Een streepje voor’ kunt u afhalen in de gemeentewinkel in Doorn.

Heuvelrugnieuws van woensdag 22 februari 2006

Middellaan Driebergen: vanaf Loolaan
foto: © Renk Knol
tijd: 11.10 uur  temperatuur: 2 °C

meer foto’s van deze straat

Regionale Bibliotheek Heuvelrug zoekt leden voor Raad van Toezicht (m/v)

HEUVELRUG  Op de Utrechtse Heuvelrug staat iets bijzonders te gebeuren: de bibliotheken van Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijssenburg, Leersum, Maarn, Rhenen en Wijk bij Duurstede hebben de ambitie per 1 juli 2006 te fuseren tot de Regionale Bibliotheek Heuvelrug. Daarmee ontstaat een nieuwe, moderne bibliotheekorganisatie met ongeveer 20 fte en een verzorgingsgebied van ruim 94.000 inwoners.

De RBH maakt deel uit van het provinciale netwerk van Utrechtse Bibliotheken waarbinnen de bibliotheekvernieuwing gestalte krijgt.
Ter ondersteuning van de nog aan te stellen directeur zoeken wij een voorzitter en 4 leden voor de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht krijgt een actieve rol als klankbord van de directeur en draagt goedkeuringsbevoegdheid ten aanzien van strategische beslissingen. Als toezichthouder beoordeelt de Raad het functioneren van de bibliotheekdirectie.

Profiel
Wij zoeken leden die ruime bestuurlijke ervaring combineren met brede maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met het bibliotheekwerk. Bij voorkeur zijn zij woonachtig in het werkgebied van de Regionale Bibliotheek Heuvelrug. Zij vervullen geen politieke functie, en zijn niet direct betrokken bij het professionele werkveld van de bibliotheek binnen de regio. In de Raad zien wij graag, naast het voorzitterschap, de volgende deskundigheden vertegenwoordigd: Human Resource Management, Public Relations, Financiën, Juridische zaken, Bibliotheekwerk/Bibliotheekvernieuwing.

Reacties
Meer informatie is verkrijgbaar bij Marius Guichelaar, wethouder gemeente Rhenen, 0317-681681.
Belangstellenden en zij die ons willen attenderen op een geschikte kandidaat, kunnen hun schriftelijke reactie, voorzien van korte motivatie, aanduiding van specifiek(e) deskundigheidsterrein(en) en een curriculum vitae sturen aan: Stuurgroep RBH t.a.v. Katja Merkx, Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn.

Blessure dwingt Kruit keuze te maken tussen club en Oranje

DRIEBERGEN  Gisteren heeft Dalto/ Human Network speler Riko Kruit zich officieel afgemeld bij bondscoach Jan Sjouke van den Bos. De 31-jarige Driebergse routinier kampt met een ongewillige knie en wil 100% fit aan de start van de kruisfinales verschijnen. In verband met een mogelijke overbelasting van het kniegewricht past het Europees Kampioenschap niet in het ideale programma voor Kruit.

“Uitkomen voor mijn land is voor een sporter misschien wel het hoogst haalbare en daarom is het jammer dat ik moet afzeggen voor het EK. Ik ben nog nooit Europees Kampioen geworden en had graag mijn steentje bijgedragen in het behalen van deze bijna zekere titel, maar ik word nu gedwongen te kiezen voor mijn club. Ik heb tijd en rust nodig om weer helemaal fit te worden voor de belangrijke kruisfinale op 29 april in Groningen, daarna is op 6 mei de finale in Ahoy. Dat worden de twee belangrijkste wedstrijden van mijn leven en aangezien het Europees Kampioenschap tussen einde competitie en kruis- en finale is gepland past het niet in mijn programma. Ik baal er verschrikkelijk van, maar het kan nu eenmaal niet anders.” Aldus Kruit.

Dinsdagochtend is de knie van Kruit onderzocht in het Universitair Centrum Sportgeneeskunde in Utrecht. Sportarts Backx concludeerde dat er niets kapot is in de knie, maar dat het missen van een gedeelte van de meniscus en het drukke programma van de afgelopen weken een overbelasting hebben veroorzaakt. Met rust en een aangepast individueel trainingsprogramma verwachten alle betrokkenen dat Kruit weer snel volledig fit zal zijn.

In de Martini Plaza te Groningen worden op zaterdag 29 april 2006 de kruisfinales gespeeld. In deze wedstrijden strijden de nummer 1 tot en met 4 van de Korfbal League tegen elkaar om een plaats in de finale van 6 mei in Ahoy’. De teams die gaan strijden om de finaleplekken zijn PKC/ Café Bar, Dos’46, Fortuna/ Tempus en Dalto/ Human Network.

Bondscoach Jan Sjouke van den Bos gaat met acht dames en acht heren naar Hongarije. Bij de dames moet nog één persoon afvallen. Dalto/ Human Network speelster Linda Stolk maakt nog kans op een plek bij de eerste acht. De definitieve selectie zal volgende week bekend worden gemaakt.

Profielschets burgemeester

HEUVELRUG  Voorafgaand aan de reguliere raadsvergadering op 2 maart kan het publiek in een bijzondere bijeenkomst van raadsleden met de Commissaris van de Koningin, Boele Staal, mee genieten van de bespreking van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Deze openbare bijeenkomst begint om 19.00 uur in het gebouw van MITEX, Driebergsestraatweg te Doorn, en duurt tot ongeveer 19.45 uur. In de aansluitende raadsvergadering wordt de profielschets vastgesteld.

Huiselijk geweld is niet normaal

HEUVELRUG  Onder het motto ‘huiselijk geweld is niet normaal’ is Amersfoort gestart met een poster- en foldercampagne. Doel van deze campagne is meer bekendheid geven aan het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. Dit steunpunt werd vorige week officieel geopend door burgemeester Van Vliet.

Bij huiselijk geweld denken veel mensen aan lichamelijk geweld en mishandeling. Ook vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik en financiële uitbuiting zijn vormen van huiselijk geweld. Huiselijk geweld wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Iedereen kan te maken krijgen met huiselijk geweld: vrouwen, mannen, kinderen en ouderen. Slachtoffers vinden het vaak moeilijk om er over te praten en ook voor plegers van huiselijk geweld is het niet makkelijk om hulp te zoeken.
Vanaf nu kan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld (anoniem) terecht bij het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG).

Telefoonnummer
Het ASHG is bereikbaar via telefoonnummer: 0900 666 777 6 (lokaal tarief). Het spreekuur is maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden kunnen mensen een bericht inspreken. Zij worden dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Luisterend oor
Het ASHG is een telefonisch bereikbaar steunpunt bedoeld voor iedereen in de regio Amersfoort, die te maken heeft met huiselijk geweld: slachtoffers, getuigen, plegers en professionals. Het ASHG is ondergebracht bij de divisie maatschappelijk werk van Amant. De medewerkers van het steunpunt bieden bellers een luisterend oor, geven deskundige adviezen en verwijzen wanneer nodig door naar de juiste instanties, zoals hulpverlening of politie.

Regionale functie
Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld heeft een regionale functie. Het is bedoeld voor inwoners van Amerongen, Amersfoort, Baarn, Bunschoten/Spakenburg, Eemnes, Leersum, Leusden, Maarn, Renswoude, Rhenen, Soest, Veenendaal en Woudenberg.

Publiekscampagne
De publiekscampagne bestaat uit posters, folders en handig mee te nemen kaartjes op creditcardformaat. Hiermee wil de gemeente bewerkstelligen dat iedereen in de regio Amersfoort het steunpunt weet te bereiken.

Heuvelrugnieuws van donderdag 23 februari 2006

Burgemeesterpark Driebergen: vanaf Arnhemsebovenweg
foto: © Renk Knol
tijd: 12.00 uur  temperatuur: 3 °C

meer foto’s van deze straat

Stem voor een plekje in de Senaat

HEUVELRUG  Vorig jaar won Hoe overleef ik een gebroken hart? de Prijs van de Nederlandse Kinderjury 2005. Tot grote verrassing van Francine Oomen zelf. Een bijzondere prijs, want kinderen bepalen zelf welk boek deze prijs wint.
Ook dit jaar kun je weer meestemmen. Ben je tussen de 6 en 12 jaar dan kun je meedoen aan de Nederlandse Kinderjury. Jij en alle andere kinderen van de Nederlandse Kinderjury 2006 beslissen welke boeken uit 2005 de beste zijn. Alle boeken die meedoen zijn te herkennen aan het Kinderjurylogo 2006. In de bibliotheek hebben de boeken het etiket op de rug van het boek.
Wanneer je dit jaar je stem uitbrengt in één van de bibliotheken in onze nieuwe gemeente, Amerongen, Doorn, Driebergen, Leersum of Maarn, dan maak je kans op een plaats in de Senaat van de Utrechtse Heuvelrug komen.

Hoe?
Uit alle stemmen wordt er per leeftijdscategorie (6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar) iemand gekozen. Deze 10 kinderen mogen plaats nemen in de Senaat van de Utrechtse Heuvelrug en gaan de boeken lezen die de meeste stemmen hebben gekregen. Daarna bepaal jij samen met de andere kinderen in de Senaat welk boek de winnaar van de Utrechtse Heuvelrug wordt. Eind mei wordt de senaat officieel geïnstalleerd.
Je kunt meestemmen tot 15 mei! In de bibliotheken staat de stembus al klaar.

Heidestein genomineerd
DRIEBERGEN Ambassadeur van het landgoed is Henk van Limpt. In het kader van de NCRV-verkiezing moet Van Limpt verschillende opdrachten uitvoeren om zijn landgoed te promoten. Zo werd woensdagmiddag in Cultureel-Centrum Champ’Aubert in Driebergen een schilderij onthuld dat het vijvertje van het landgoed uitbeeldt. Wethouder Roy Pamboer van de gemeente Utrechtse Heuvelrug (met in zijn portefeuille onder anderen kunst en cultuur) onthulde het door de Bilthovense Bertien van Vulpen-Kok ontworpen schilderij. Pamboer is blij met al het werk dat ambassadeur Van Limpt ontwikkelt. ,,Ook al eindigt u in deze uitverkiezing niet op de eerste plaats; u bereikt met uw actie dat Landgoed Heidestein, dus ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug, extra op de kaart van Nederland wordt gezet.” Via een website kunt u uw stem uitbrengen. Landgoed Heidestein is nog in een felle strijd verwikkeld met De Molenpolder; het landgoed ten noorden van Utrecht. Als deze provinciale tweestrijd wordt gewonnen, gaat Van Limpt met zijn landgoed door naar de landelijke finale.  Dan krijgt het unieke landgoed ook aandacht op radio, tv en in De Kampioen; het ledenblad van de ANWB. Van Limpt beseft zich terdege dat als Landgoed Heidestein namens de Provincie Utrecht doorgaat, er heel wat extra stemmen uitgebracht moeten worden om goed voor de dag te komen. ,,De 23.000 beschermers van het Utrechts Landschap worden op dat moment ingeschakeld om extra stemmen te trekken voor de groene long van nederland dat zo schitterend centraal in Nederland ligt.”

U kunt uw stem voor 6 maart uitbrengen via: www.ncrv.nl/demooisteplekverkiezing  
Zondag 26 februari wordt op Landgoed Heidestein  de vierde- en laatste activiteit door ambassadeur Van Limpt in het kader van de NCRV-verkiezing georganiseerd. De middag staat in het teken van de kinderspelen. Landgoed Heidestein is zondag tussen 13.30 tot 16.30 uur open.

Leersumse buurt niet blij met drempels

LEERSUM  Het AD/UN meldt dat de bewoners ontevreden zijn over de nieuwe verkeersdrempels in de M.C. Verloopweg in Leersum.  Bij vernieuwing van de riolering zijn onlangs acht drempels geplaatst. Maar, zeggen omwonenden: de weg is smaller geworden en dat is gevaarlijk voor voetgangers omdat er geen trottoir is.

Weet dat u morgen onder een ander rechtsregiem valt

HEUVELRUG  Op donderdag 26 januari heeft de gemeenteraad de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening Utrechtse Heuvelrug 2006 (APV) vastgesteld. Aangezien de voormalige Heuvelruggemeenten tot op heden hun eigen APV hadden, met daarin de gemeente-eigen regelingen, was het wenselijk op korte termijn een APV voor de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug vast te stellen.
De APV treedt met ingang van vrijdag 24 februari in werking en bevat onder meer bepalingen over evenementen, sluitingstijden horecabedrijven, standplaatsen, reclame en ventvergunningen. Per deze datum komen de eerdergenoemde APV’s te vervallen.

De weekbladen over Maarn

De Stichtse Courant / De Kaap berichten deze week over Maarn:

Nieuwe dominee voor Maarn
Op viertien mei zal dominee Wolters haar intrede als predikant in Maarn doen. ,,De ochtenddienst in de ontmoetingskerk aan de Ted Visserweg zal deels worden verzorgd door ds. Ruitenberg en vervolgens door mij worden overgenomen. Op dertig april neem ik afscheid in Winsum,” aldus Toos Wolters, die haar tijd in Maarn met spanning en vertrouwen tegemoet ziet.

Mooie vleermuizen te zien in bibliotheek
Vleermuizen op tekeningen, in boekjes en één levensgroot hangend boven een kast. Kinderen hebben zich de afgelopen weken verdiept in het leven van de vleermuis en ze uitgebeeld in alle soorten en maten. De vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) hield in samenwerking met de bibliotheek vrijdag een bijeenkomst voor kinderen met als thema: de vleermuis.

Natuurfotografie
Bij Fotokring Heuvelrug in Maarn zal de bekende natuurfotograaf Erwin van Laar op donderdagavond 2 maart van 20.00 – 22.00 uur aan de hand van een diapresentatie laten zien hoe hij de natuur en cultuur in het Langbroekerweteringgebied op de gevoelige plaat heeft vastgelegd. Met zijn uitleg is het mogelijk om de eigen kwaliteiten als natuurfotograaf te verbeteren. Aan bod komen zaken als compositie, licht en timing. Er is ook plaats voor niet-leden om deze presentatie bij te wonen. Plaats: Dorpshuis De Twee Marken, in Maarn. Toegang voor niet-leden € 2,- .

Op de bres voor parende padden
Het is behoorlijk hard bikkelen voor enkele leden van Maarn Maarsbergen Natuurlijk en Dorp en Natuur Amerongen Leersum. Langs een lengte van achthonderd meter op de Maarnse Berg worden er dit jaar netten aangebracht om de paddentrek met zo min mogelijk doden gepaard te laten gaan.

De weekbladen over Amerongen

De Stichtse Courant / De Kaap berichten deze week over Amerongen:

Jubilarissen in het zonnetje
Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering, in de Ark, van het Andrieskerkkoor werden vier jubilarissen letterlijk in de bloemetjes gezet. Even werd stilgestaan bij het feit dat zij samen bij elkaar opgeteld honderdvijftien jaar zingen erop hebben zitten.
Miep Kuus ,Gé Bakker, Frans van Donselaar en Aart van Rijswijk wrden in het zonnetje gezet

Jazz en meer op jazzmiddag in Buitenlust
Het was een tijdje stil rondom Jazz at the Castle, maar met het voorjaar komen ook de jazz activiteiten weer op gang. Jazz at the Castle start dit jaar met een jazzmatinee, dat zij samen met Restaurant Buitenlust organiseren op zondag 5 maart. Dit seizoen wordt begonnen met de jazzmatinee in Buitenlust. Het trio Pot, Baumgarten & Kleijn zal deze middag optreden.

Hemur Engerteam kampioen
Naast het kampioenschap van de F2 bij Korfbalvereniging Hemur Enge, heeft afgelopen zaterdag ook de F1 de titel veroverd: Simone van der Schoot, Elias van Mourik, Danny Schalkwijk, Britt Hoencamp en trainer Edwin Schalkwijk staan bovenaan.

De weekbladen over Leersum

De Stichtse Courant / De Kaap berichten deze week over Leersum:

Binder niet voor 2007 klaar
Lange tijd waren er geen activiteiten in de kuil waar de sporthal van De Binder zal verrijzen. De reden daarvan is alom bekend: het grondwater werd sneller aangevoerd dan kon worden weggepompt. Woensdag 15 februari werd uitleg gegeven over het vervolg. Ook al werd er geen exacte datum genoemd, de oplevering zal na 1 januari 2007 vallen.

Rechter geeft omwonenden gelijk
Tegen het voorgenomen bouwplan voor een complex met zes appartementen aan de Kerkweg/Bijenlaan, hebben de omwonenden al vanaf het begin bezwaren aangetekend. Niet tegen de bouw als zodanig, maar wel tegen de situering op het bouwperceel. Het geschil werd in Utrecht op 25 januari voor de rechter gebracht. Deze heeft het besluit van de gemeente Leersum vernietigd en derhalve de bewoners in het gelijk gesteld.

Uitkijktoren in Kaapse Bossen vernieuwd

DOORN  Het AD/UN meldt dat de afbraak van de oude uitkijktoren in de Kaapse Bossen deze week is begonnen. De oude Kaap stamt uit 1991 en is negentien meter hoog. Jaarlijks beklommen zo’n 70.000 bezoekers de toren. De houten toren was om veiligheidsredenen al een tijd gesloten. Ook de fundering zal worden verwijderd. De nieuwe Kaap wordt vanaf april stap voor stap opgebouwd. De stalen elementen zijn bekleed met larikshout uit de Kaapse Bossen. Bovenaan, op bijna dertig meter hoogte, komt een uitzichtplateau. Tijdens afbraak en bouw blijft de omgeving bereikbaar. De nieuwe uitzichttoren wordt eind mei opgeleverd. Eigenaar Natuurmonumenten opent de Kaap in juni.

Heuvelrugnieuws van vrijdag 24 februari 2006

Van Heemstrastraat Driebergen: richting Traaij vanaf Zonstraat
foto: © Renk Knol
tijd: 11.00 uur  temperatuur: 3 °C

meer foto’s van deze straat

De weekbladen over Doorn

De Stichtse Courant / De Kaap berichten deze week over Doorn:

Omvorming Ondernemers Federatie
De Federatie Doornse Ondernemingen (FDO) organiseert jaarlijks diverse winkeliers activiteiten, en behartigt daarnaast het belang van haar leden. Al enige tijd is er sprake van een tegenstelling tussen de leden. Waar voor ondernemers zaken als mobiliteit en ruimtelijke ordening belangrijk zijn, hechten winkeliers vaak meer waarde aan specifieke activiteiten gericht op het winkelend publiek.

Intrede dominee Kruijswijk
In de Protestante Gemeente Doorn zal op 14 mei voor dominee Teun Kruijswijk Jansen de intrede dienst worden gehouden in de Maartenskerk. Hiermee volgt hij de inmiddels vertrokken dominee van Pijkeren op. In juli zal het gezin Kruijswijk Jansen de huidige woonplaats in Wageningen verruilen voor een huis in Doorn.

DEV zonder problemen verder
Met winst in een wedstrijd die eigenlijk geen wedstrijd was kwam DEV weer een stapje dichter bij de beslissing in de competitie. Zonder misstap scoorde DEV zes maal en voorkwam het doelpunten van Eminent Boys.

De weekbladen over Driebergen

De Stichtse Courant / De Kaap berichten deze week over Driebergen:

Vertraging in bouw eco-wijk
Er is opnieuw vertraging opgetreden bij de realisering van de eco-wijk op het terrein van de kloosterzusters Ursulinen. Reeds drie jaar lang wordt getracht om dit woonproject van de ECWD (Ecologisch Centraal Wonen Driebergen) tot stand te brengen, maar volgens mevrouw Mine de Ranitz van de ECWD ‘komen er steeds weer nieuwe apen uit de mouw’.

Van bamibal tot bio-jam
Vorige week hebben de leerlingen en de leerkrachten van basisschool De Zonheuvel met een daverende feestavond een zeer omvangrijk project afgesloten. Onder het mottto ‘Lekker 2006’ vonden twee weken lang allerlei lessen en activiteiten plaats die in het teken stonden van voeding, eten en eetculturen.

Post blijkt te zijn weggegooid
Van een achttal huizen in de wijk Arnhemsebovenweg/Loolaan is enige tijd geleden de post door de bezorger weggegooid. Een deel is (beschadigd) teruggevonden en wordt alsnog bezorgd. De postbesteller is ontslagen.

Platform krijgt nieuw jasje
Vanwege de vorming van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is ook de positie van het strijdvaardige Driebergse Platform Groene Ruimte gewijzigd. De rol die het platform had wordt in de nieuwe gemeente vervuld door de Federatie Groene Heuvelrug. Het Driebergse platform wil de activiteiten in een andere vorm voortzetten.

De weekbladen over Heuvelrug

De Stichtse Courant / De Kaap berichten deze week over Heuvelrug:

Locatiewijziging raadsvergaderingen
De gemeenteraad gaat met ingang van 2 maart de raadsvergaderingen houden in het gebouw van de Mitex aan de Driebergsestraatweg 9 in Doorn. Reden van de lokatiewijziging zijn de faciliteiten. Waar bij het Revius te weinig parkeerruimte blijkt, is het parkeerterrein van de Mitex ruim bemeten. Ook de catering, geluid en verwarming lieten nogal te wensen over bij het Revius, waar in een gymzaal vergaderd werd. Volgens de gemeente zijn de faciliteiten bij de Mitex beter. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat de locatiewijziging definitief is.

Impuls voor woningbouw
De provincie Utrecht wil de ingezakte woningbouw in de gemeente Utrechtse Heuvelrug een impuls geven. Dit doel wil gedeputeerde Ekkers (ruimtelijke ontwikkeling) bereiken door een eind te maken aan de langdurige procedures die gevolgd moeten worden als bouwplannen in strijd zijn met de vaak verouderde bestemmingsplannen.

Coalitie: gemeente klantvriendelijker
De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de SGP eisen van de gemeente dat de dienstverlening aan de burgers nog dit jaar klantvriendelijk is. Dit blijkt uit een prioriteitenlijstje dat de fracties naar het college van burgemeester en wethouders hebben gestuurd.

Gemeente zoekt nieuwe plek voor gemeentehuis

DOORN  Het AD/UN meldt dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug een onderzoek start naar bouwlocaties voor het nieuwe gemeentehuis. Het plan om op de grond van het oude gemeentehuis, naast het Cultuurhuis, te gaan bouwen is daarmee van de baan.
Het onderzoek naar alternatieve huisvestingslocaties gaat binnenkort van start. Alle alternatieven bevinden zich binnen de grenzen van de voormalige gemeente Doorn. Het locatieonderzoek zal voor de zomer afgerond zijn.


Nu de bouw van een nieuw gemeentehuis in het centrum van Doorn van de baan is, gaat de gemeente een onderzoek starten om te kiezen uit locaties binnen de voormalige gemeente Doorn voor de bouw van een nieuw gemeentehuis.
Nu lijkt het mij een beetje dom en kortzichtig om alleen maar locaties binnen Doorn te onderzoeken.
Het lijkt mij veel verstandiger om te beginnen met een programma van eisen en aan de hand daarvan  een locatie te zoeken binnen het gehele gebied van de gemeente.

 • Een van die eisen zou kunnen zijn dat de locatie goed bereikbaar is met het openbaar vervoer;

 • Een tweede eis zou kunnen zijn dat de verkeersaantrekkende werking van een dergelijke locatie geen extra druk mag leggen op de route Driebergen-Rhenen;

 • Een derde eis zou kunnen zijn dat de het nieuwe gemeentehuis bijdraagt aan de verheffing van de Stichtse Lustwarande;

 • Een vierde eis zou kunnen zijn dat de locatie ruimte biedt voor eventuele uitbreidingen;
  Een vijfde eis zou kunnen zijn dat de locatie zodanig is dat het grootste deel van de bevolking de kleinste reistijd heeft om de locatie te bezoeken.

En zo zijn er natuurlijk nog tal van eisen te bedenken.
Het moge duidelijk zijn dat ik vind dat het nieuwe gemeentehuis gebouwd moet worden op de stationslocatie van Driebergen-Zeist. Daar komt alle openbaar vervoer bijeen en daar is voldoende ruimte voor een representatief nieuw gemeentehuis dat past in de landgoederenstijl van de Stichtse Lustwarande.
Renk Knol, 24 februari 2006

Heuvelrugnieuws van zaterdag 25 februari 2006

Coolsmalaan 3 Driebergen: Instituut Coolsma
foto: © Renk Knol
tijd: 11.45 uur  temperatuur: 2 °C

meer foto’s van deze straat

Verkeershinder in Doorn

DOORN  In de periode van maandag 27 februari tot en met vrijdag 7 april ontstaat er verkeershinder door werkzaamheden aan de Dorpstraat en de Driebergsestraatweg.
In opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat Gebr. van Kessel BV de zogenaamde herkenbaarheid van de Dorpstraat en de Driebergsestraatweg realiseren. De fietspaden aan de Driebergsestraatweg krijgen daarvoor een nieuwe verharding. Aan de Leersumsestraatweg wordt een groot deel van de asfaltverharding vernieuwd, de aansluiting van de Acacialaan krijgt een uitwegconstructie en de aansluiting van de Schoonoordselaan wordt opgeknapt.
Het verkeer wordt door middel van omleidingsborden en door middel van een verkeersregelinstallatie geregeld. De omleiding voor het gemotoriseerde verkeer leidt over de Berkenweg/Willem de Zwijgerlaan/Amersfoortseweg. De omleiding voor het fietsverkeer leidt over de Berkenweg/Schimmelpenninck van der Ooyenlaan/Vita Novalaan/Gezichtslaan.

Verkeersperikelen aan de Perzikengaard

DOORN  Door de fusie tussen obs Het Westerwoud en de obs Willem de Zwijgerschool in 1996 kwam het gebouw aan de Perzikengaard 25 vrij voor een kinderdagverblijf. Een prima oplossing, in ieder geval geen leegstand.
Maar in de loop der jaren groeide het KDV als maar verder. Dit bracht ook veel overlast met zich mee voor de bewoners aan de Perzikengaard in de vorm van veel verkeer dat te hard rijdt, 2x per dag, 5 dagen in de week parkeeroverlast en het blokkeren van je carport.
Vanaf het begin heeft mevr. Andeweg, als woordvoerster van de buurt overleg gepleegd met de leiding van het KDV en de toenmalige gemeente Doorn. Niet alleen de overlast werd besproken, maar ook de veiligheid in de straat was een belangrijk item. Er kwamen wat meer parkeerplaatsen, 30km-borden werden geplaatst en een parkeergebod met ‘uitsluitend parkeren in de vakken’ werd ingesteld.
Juist deze laatste twee maatregelen worden in toenemende mate met voeten getreden.
Ondanks opmerkingen van buurt en KDV heeft een deel van de brengende en halende ouders volkomen lak aan deze regels en de laatste tijd worden de mensen uit de buurt als zij er iets van zeggen, of niet te woord gestaan of op scheldkanonnades en bedreigingen getrakteerd. Dit duurt nu al 7 jaar en ondanks beloftes van de ex-gemeente Doorn er iets aan te doen, is er tot op heden geen verbetering, eerder een verslechtering. Aangedragen oplossing door buurt en KDV vinden geen gehoor helaas.
Buitengewoon opsporingsambtenaren beloofden het te zullen aanpakken. Mevr. Andeweg krijgt via/via te horen dat ze ‘zeurt’, of dat ze maar verhuizen moet terwijl zij iemand is, die dit niet doet uit alleen eigen belang, maar zij vertegenwoordigt ook de buurt en komt op voor de veiligheid van de buurtbewoners, de kinderen en zelfs voor de kinderen van het KDV.

Heuvelrugnieuws van zondag 26 februari 2006

Rosariumlaan Driebergen: richting Hoofdstraat vanaf Ninaber van Eijbenlaan
foto: © Renk Knol
tijd: 12.00 uur  temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

Dalto bereikt kruisfinales

DRIEBERGEN  De vier kruisfinaleploegen zijn bekend en alleen de uiteindelijke rangschikking is nog interessant in verband met de onderlinge confrontaties tijdens de kruisfinales in Groningen. PKC/ Café Bar is de zekere nummer één, daaronder was alles nog mogelijk, maar na de 21-19 overwinning van Dos’46 in Den Haag is ook de tweede plek nu zeker. De plekken drie en vier zullen worden verdeeld tussen Fortuna/ Tempus (17-22) en Dalto/ Human Network (17-21). Met nog slechts één wedstrijd voor de boeg moet de ploeg van trainer Ben Verbree winnen van het gedegradeerde De Meervogels en zal Fortuna/ Tempus moeten verliezen van Blauw Wit Amsterdam, pas dan zal Dalto de derde plek innemen. In alle andere gevallen zal Dalto/ Human Network op de vierde plaats blijven. De nummer vier speelt op 29 april in de kruisfinale tegen PKC/ Café Bar, de nummer drie zal de strijd aan moeten binden tegen Dos’46. De winnaars van de kruisfinales spelen op 6 mei de finale in een nu al uitverkocht Sportpaleis Ahoy.

Zonder de licht geblesseerde Riko Kruit speelde Dalto/ Human Network met nieuweling Jorrit Bergsma in de basisopstelling. Bergsma zette een verdienstelijke pot neer tegen international Tim Bakker. De oranjeklant kon alleen in het begin van de wedstrijd profiteren van de toen nog (te) gretige Bergsma in de rest van het duel was Bergsma zijn directe tegenstander zowel verdedigend als aanvallend de baas. Het moet voor Ben Verbree een heerlijk gevoel zijn om de mogelijkheid te hebben om zo’n topspeler in te kunnen brengen, het geeft de enorme sterkte van de huidige spelersgroep goed aan.

Tot 5-3 waren het voornamelijk de Driebergse dames die hun ploeg op sleeptouw namen. Een schitterende “one-hander” van Ilona van den Berg, twee loepzuivere vrije ballen van Sietske van de Sande en een afstandschot van Linda Stolk, gecombineerd met een korte kans van de geboren Driebergenaar Arjen Blankenstein zorgden voor een 5-3 tussenstand. Daarna was het via twee doelpunten van Bob de Jong en een afstandschot van Jorrit Bergsma al snel 8-3 en leek de wedstrijd vroegtijdig beslist. Maar niets was minder waar.

Ex-Dalto speler Jan Niebeek zocht fysiek de grens en zorgde voor een ommekeer in de wedstrijd. Dalto/ Human Network liet de tegenstander vaker vrij staan en werd van afstand afgetroefd door de Amsterdammers. Zeven seconden voor de rust was het zelfs weer 12-11 en waren de ploegen weer bijna terug bij af.

Direct na rust was het Jorrit Bergsma die met zijn derde van in totaal zes doelpunten Dalto weer de juiste weg wees. Maar Blauw Wit Amsterdam vocht voor wat het waard was. Bij 13-14 leidden de Amsterdammers voor het eerst en daarna werd steeds om-en-om gescoord. In deze fase was het Arjen Blankenstein die zijn vakgenoten veel vertrouwen gaf door reboundend heer en meester te zijn ten opzichte van international Jos Roseboom.

Topscorer Bob de Jong besliste bij 22-22 en nog vier minuten te gaan de wedstrijd. Met twee loepzuivere afstandschoten schoot hij zijn ploeg in veilige haven. Jorrit Bergsma besloot tenslotte zijn prima optreden met de definitieve genadeklap: 25-22.

Volgende week wacht in de laatste competitiewedstrijd het reeds gedegradeerde De Meervogels. Het is voor Dalto/ Human Network nu zaak om de huidige vorm te behouden voor de kruisfinales in Groningen. Er zit een enorme tijd tussen, want de kruisfinales staan pas eind april op het programma, maar in deze vorm maakt Dalto/ Human Network een serieuze kans om voor het eerst in haar bestaan te mogen strijden om het landskampioenschap.

Scores:
Dalto/ Human Network:
Bob de Jong 8, Jorrit Bergsma 6, Sietske van de Sande 4, Ilona van de Berg 2, Arjen Blankenstein 2, Hannarixt de Vries 1, Linda Stolk 1 en Adriaan van Dijk 1.

Blauw Wit Amsterdam:
Marijke van den Berg 6, Jos Roseboom 5, Gerbert van Grootheest 4, Tim Bakker 4, Jan Niebeek 2, Linda van der Veen 1.

Heuvelrugnieuws van maandag 27 februari 2006

Gezichtslaan Driebergen: vanaf Arnhemsebovenweg
foto: © Renk Knol
tijd: 11.00 uur  temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

Mooie dag voor de Daltons

DRIEBERGEN  Een volledig programma voor de vv Dalto, en dat in een inhaal -en bekerweekeinde. De Daltons en de Schaduwdaltons speelden beiden thuis, en wat al lange tijd niet gebeurd was werd eindelijk een feit: beide elftallen wisten te winnen. De eveneens zeer belangrijke overwinning van het derde elftal maakte de dag compleet.

De Daltons speelden thuis tegen IJFC, waartegen het uitduel zeer moeizaam gewonnen was. Bovendien kampt de trotse koploper nog altijd met een zeer grote lijst van blessures. De Daltons moesten dan ook scherp begonnen, dat werd mede gestimuleerd door Pupil van de Week Bart die liet zien hoe je koelbloedig moet zijn alleen voor de doelman. Zijn goede voorbeeld deed volgen. Kansen werden volop gecreëerd en al gauw stond de 1-0 score genoteerd, een fraaie combinatie tussen de weer fitte Larcoubi en Sharlo Galmo werd door laatstgenoemde vakkundig afgerond: 1-0. Het was belangrijk vroeg afstand te nemen van de opponent, de Daltons gingen dan ook zoek naar meer. Voor rust werd het nog 2-0, Larcoubi rondde een combinatie tussen hem en Loukili (Romario) fraai af. De eerste helft werd er goed gespeeld en het publiek kreeg fraaie aanvallen voorgeschoteld. Minpunt was dat de score niet vergroot werd. Zo miste Romario vlak voor de rust een grote kans, na uitstekend voorbereidend werk van Edwin Schenkels.

De tweede helft, nadat de toeschouwers in de rust hadden genoten van een warme worst, werd het voetbal rommeliger. Tegenstander IJFC werd niet gevaarlijk maar met een 2-0 stand zou het spannend blijven. Het was dan ook een opluchting toen Hamid Kaouass de derde goal binnenschoot, vlak daarvoor had hij nog een grote kans gemist maar na een zeer fraai hakje van Romario wist hij de touwen wel degelijk te vinden. Daarna was met gedaan met de wedstrijd. Een goede eerste helft en een mindere tweede was de conclusie, maar het belangrijkste, de zege, was binnen. Volgende week wacht opnieuw een thuisduel, Eemdijk is de tegenstander.
Opstelling Daltons: Jacobsen, E. Schenkels (Fonteijne), Van Tuil, Wieringa, Larcoubi, S. Broers, Kaouass, Kholato, P. Schenkels (Tarmidi), Galmo, Loukili

De Schaduwdaltons speelden het zeer belangrijke thuisduel tegen het eveneens laaggeklasseerde Eemnes. De Schaduwdaltons moesten de goede lijn van de afgelopen weken nu eindelijk eens tot uiting brengen in een overwinning. En dat gebeurde! Natuurlijk was daar eerst de gebruikelijke tegentreffer voor nodig, maar daarna waren de Schaduwdaltons dan ook los. Een prachtige voorzet van Mike van Hoof werd door Ben Mansvelder even koelbloedig als fraai binnengekopt, het was 1-1 en de ploeg kon op zoek naar meer. Henk Jan Pijper was dichtbij een doelpunt, en ook Ralph van Elst zag zijn inzet gestuit, maar daarna was het Halal Moustaten die van dichtbij, uit de kluts na een goede voorzet van Manfred Van Elst, de 2-1 voorsprong binnenwerkte. Een goal van Eemnes werd nog afgekeurd wegens buitenspel, waarna de uitstekende grensrechter Karsten Marek het aan de stok kreeg met een tegenstander, die geel zag.

De tweede helft werd er niet meer gescoord. Een zeer fraaie aanval werd helaas net niet afgerond door Arjan van der Mispel, hij speelde eerst de tegenstander door de benen en schoot vervolgens op de paal. Ook werd nog een doelpunt van de Schaduwdaltons afgekeurd wegens buitenspel. De speler van het grensrechter – incident kreeg, nadat hij al de hele wedstrijd had gesolliciteerd, nog de rode kaart maar verder gebeurde er weinig opmerkelijks. Hoogstaand was het dan ook niet, maar dat mocht de pret niet drukken, het gevoel van de overwinning vergoedde veel!

Het was pas de tweede zege van het seizoen voor de mannen van Adriaan van Barneveld, te hopen is dat de ploeg in de resterende wedstrijden nog aardig wat punten kan binnenslepen zodat de ploeg op een plek in de middenmoot het seizoen kan beëindigen. Volgende week wacht het thuisduel tegen Altius.
Opstelling Schaduwdaltons: Sluis, M. van Elst, Van der Lee, Van Daatselaar, Noordijk, Moustaten, R. van Elst, Pijper (Marek), Van Hoof, Mansvelder (Kroon), Van der Mispel

Als gezegd, ook het derde elftal wist te winnen, niets stond een feestje nog in de weg. Kwam date even goed uit, het reeds geplande feest die avond kon op geen beter tijdstip gehouden worden. Tot in de vroege uurtjes werd er gefeest, samen met de buren van Dalto korfbal. Een mooie dag eindigde op deze manier in stijl.

Avontuur voor international Mara Moberg van The Pink PanthersDRIEBERGEN  Werd er afgelopen weekeinde in het honk van Rugbyclub The Pink Panthers veel gefeest door carnavals stichting De Sparrennarren voor de rugbyers was het een weekeinde rust. Niet voor Mara Moberg. Mara een speelster van het dames team van RC The Pink Panthers en het Nederlands team, is volop aan het pakken. Mara gaat namelijk op 1 maart voor drie maanden een rugbystage lopen in Nieuw Zeeland.
Dat rugby ook voor meiden cq dames is kan niemand meer zijn ontgaan. In het vierde seizoen van de Pink Lady’s staan ze nu in de top acht van teams in Nederland. Dat op basis van talent veel talent. Bij The Pink Panthers is dit heel duidelijk van de negen dames die rugbyen bij The Panthers zijn er inmiddels drie doorgedrongen tot het Nederlands team. En allemaal uit eigen kweek. Zo is Mirjam Steenbeek, oud jeugdlid en al eens geselecteerd voor Pril Oranje in 1998. In die tijd een ware prestatie daar Mirjam het enige meisje was en is dat ooit met jongens samen speelde voor een Nederlands jeugd team dat op de leeftijd van toen 14 En zo is er Marie Louise Pieren, een toen nog meiske wat door toevalligheden met rugby in aanraking kwam en nu al bijna vier jaar de weg weet te vinden voor de wedstrijden en trainingen helemaal vanuit Loosdrecht. Voor Mara begon haar Rugby carrière toen ze ook 15 was. Door toevalligheden, vriend van broer rugbyde in die tijd, kwam Mara rugbyen bij The Pink Panthers. Toen in het junioren team. Dat Mara een talent was werd al snel ontdenkt en met een goede discipline en hard willen werken deed ze als meisje in een jongens team niet onder voor de meeste andere spelers. Naar anderhalf jaar jeugd werd in Driebergen begonnen aan het dames team. Dus was Mara één van de eerste vier meiden die als basos diende voor het huidige dames team. Deze meiden inmiddels aangegroeid tot acht zijn ook samen met de twee jeugdteams van The Pink Panthers in de zomer van 2003 mee geweest voor een rugbystage/rugbyvakantie van drie weken in Zuid Afrika. Aldaar een hoop verbazing dat er in Nederland gemengd werd gerugbyd. Leuk detail was dat er tijdens die reis al diverse dames werden gevraagd voor het Nationale team van Zuid Afrika. Voor de trainers / coaches van The Pink Panthers dat we met de jeugd van The Pink Panthers op de goede weg zijn. Voor Mara komt er nu een volgende stap, de net 20 jaar geworden speelster van The Pink Panthers gaat 1 maart naar Nieuw Zeeland en wel Wellington om precies te zijn voor een stage van drie maanden bij Olb Boys University Rugby Club. Nieuw Zeeland is het rugbyland bij uitstek mede omdat ze zins het officieel wereld kampioenschap wordt georganiseerd (de eerste keer in Nederland en toen waren zowel de Nieuw Zeelandse als de Welsh dames te gast van The Pink Panthers) in 1998 onafgebroken wereld kampioen is. Dat Mara voor het Nederlands team het EK in Italië gaat missen is jammer. Volgens de coaches van het Nationale team kan ze alleen maar beter terug komen en zeken gezien haar leeftijd een verrijking worden voor de toekomst. Dat geldt ook voor het dames team van The Pink Panthers die erg blij zijn voor Mara dat ze dit avontuur gaat beleven. Wilt u Mara volgen kijkt u dan een op www.rcthepinkpanthers.nl  waar Mara regelmatig verslag gaat doen.

Winkelinbraak

LEERSUM  In de nacht van zondag op maandag hebben onbekenden ingebroken bij een winkel aan de Honingraat in Leersum. Omstreeks 03.30 uur kreeg de politie een melding van de inbraak. Het duurde tot 04.25 uur voordat er iemand kwam die wist hoe het luide alarm kon worden uitgeschakeld. Op camerabeelden is te zien hoe vier mannen de winkel binnenkomen en kort daarop weer verlaten. Nog onbekend is wat er is verdwenen. De politie heeft de zaak in onderzoek.  De politie is op zoek naar getuigen van de inbraak. Deze wordt verzocht contact op te nemen met de politie van het district Heuvelrug: 0900 – 88 44.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 28 februari 2006

Aart van Lutzenburglaan Driebergen: vanaf De Hermelijn
foto: © Renk Knol
tijd: 12.00 uur  temperatuur: 3 °C

meer foto’s van deze straat

Ruimtelijke ordening op Heuvelrug laat te wensen over

HEUVELRUG  Het AD/UN meldt dat de inspectiedienst van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) vorig jaar de gemeenten Driebergen, Maarn, Doorn , Leersum en Amerongen heeft onderzocht. Daarbij werden dikke onvoldoendes uitgedeeld, onder meer voor verouderde bestemmingsplannen en te weinig toezicht en handhaving op ruimtelijke ordening en bouwprojecten. Binnenkort wordt het rapport besproken met het college van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug. Enkele aanbevelingen zijn ondertussen al opgepakt, zegt een woordvoerder van de gemeente. Zo is de gemeente druk bezig met het opstellen van handhavings- en uitvoeringsplannen. De achterstanden in de behandeling van bouwprocedures hebben inmiddels geleid tot vragen van de ChristenUnie-fractie. Deze komen donderdag in de raadsvergadering aan de orde.

Provincie draagt bij aan parkeervoorziening

AMERONGEN  De provincie Utrecht subsidieert de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor de aanleg van een groene entree bij Amerongen. Dit is een parkeervoorziening voor recreanten met een informatiefunctie. Vanaf een groene entree kunnen fietsers hun tocht starten en wandelaars bij voorbeeld hun wandeling. In de visie over poorten, groene entrees en informatiecentra voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is sprake van 12 zogeheten groene entrees. De eerste hiervan kan nu gerealiseerd worden. De financiering van deze groene entree komt onder andere uit het reconstructiebudget Gelderse Vallei – Utrecht Oost en het project de Stichtse Lustwarande. Ook wordt er Europees geld voor de entrees ingezet.