VVD blijft grootste partij

Vergeleken met december laat de politieke barometer een verlies zien voor VVD en D66. Winst is er voor PDR, CDA en CU; de grootste winst gaat echter naar de ‘andere partij’. De VVD blijft nog wel de grootste partij, maar PDR herstelt zich. Het CDA is een middenmoter geworden. De ‘andere partij’ lijkt de derde stroming in Driebergen te worden (als die partij tenminste wordt opgericht).

Boom omgewaaid

In de avond/nacht van 31 januari legde ook één van de bomen op
het terrein van de voormalige villa Villa Nuova aan de Hoofdstraat in Driebergen het loodje.
Verder waren in Driebergen vele straten bezaaid met afgewaaide takjes. De bomen zijn geschoond van veel dood hout.

Wijk bij Duurstede ziet Leersum en Amerongen steeds meer zitten

B&W van Wijk bij Duurstede voelen wel voor een samengaan met Amerongen en Leersum. Voor een fusie met de andere gemeenten op de Heuvelrug (Driebergen, Maarn en Doorn) voelt het Wijkse college niets.
Utrechts Nieuwsblad van 3 februari 2004

Weinig tegenstand tegen herindeling

Geen enkele gemeente op de Heuvelrug lijkt moeite te hebben met de herindeling. Bij een informatieavond in Doorn waren nauwelijks kritische geluiden te horen. Gedeputeerde Lokker had dan ook een gemakkelijke avond.
Nieuwsbode van 3 februari 2004

Kroegbaas wil meer vrijheid na herindeling

Op 1 januari 2006 is het zover, Driebergen, Doorn en Maarn gaan op in één gemeente. Dat betekent ook dat de regels voor de sluitingstijden in de horeca gelijk moeten zijn en dat is nu nog niet het geval. Driebergen kent geen vaste sluitingstijden, Maarn en Doorn echter wel.
Nieuwsbode van 3 februari 2004

Marokkaanse jongens lopen stage bij de SWD

Hohammed Soutouti en Mohammed Channouf lopen stage bij de SWD in het kader van hun driejarige opleiding economie aan het ROC Amersfoort.Ze gaan onderzoek doen onder Turkse en Marokkaanse jongeren naar hun wensen voor activiteiten en cursussen.
Nieuwsbode van 3 februari 2004

Waarden en normen

Het Comité Aangenaam Driebergen-Rijsenburg (CADR) wordt ondersteund door een Comité van Aanbeveling (CvA). Voorafgaand aan de raadsvergadering werd burgemeester Bloemen uitgenodigd om in het CvA te komen. Hiervoor kreeg hij een estafettestokje dat hij binnen 10 dagen moet doorgeven aan een volgende genodigde voor het CvA.
Nieuwsbode van 3 februari 2004

De Kring schaakkampioen

Basisschool De Kring werd met overtuiging kampioen bij het schoolschaken. In maart gaat het team naar de regionale wedstrijd.
Nieuwsbode van 3 februari 2004

Midwinterdag

Ondanks het slechte weer konden veel senioren erg genieten van de Midwinterdag die De Zonnebloem voor hen organiseerde in de Bergse Bossen.
Nieuwsbode van 3 februari 2004

Dienstfoto’s gezocht

Museum ’t Schilderhuis vraagt oude dienstfoto’s uit de regio Utrecht. Het museum is van plan een tijdelijke tentoonstelling in te richten met oude foto’s van militaire dienst waarbij de inwoners van de regio centraal staan. Er wordt zowel gedacht aan foto’s van individuele militairen als aan groepsfoto’s. Als men fotomateriaal hiervoor beschikbaar wil stellen kan contact opgenomen worden met de Stichting Collectie Militaire Traditie, Park Sparrendaal 102, 3971 SR Driebergen, telefoon 0343-532074.

17.000 handtekeningen tegen bezuinigingen Diak

Meer dan 17.000 mensen hebben met hun handtekening geprotesteerd tegen de bezuinigingsmaatregelen van het Diakonnessenhuis. Het ziekenhuis heeft grote financiële problemen. De directie wil onder meer de polikliniek in Doorn sluiten en de eerst hulp in Zeist beperken om het miljoenentekort weg te werken. Patiënten en medewerkers zijn daar tegen. Volgens hen komt de zorg in beide gemeenten in gevaar.
Deze woensdag krijgt de directie van het Diakonessenhuis de handtekeningen tegen de bezuinigingen overhandigd.
RTV Utrecht van 4 februari 2004

Diak heroverweegt sluiten poli

De polikliniek in Doorn van het Diakonessenhuis blijft misschien toch open. De directie van het ziekenhuis zei dat woensdag nadat het comité ‘Red de Zorg’ hen 22.000 handtekeningen had aangeboden tegen de maatregel.

RTV Utrecht van 5 februari 2004

Vluchtelingenwerk vraagt aandacht voor vijf schrijnende gevallen

Medewerkers en bestuur van Vluchtelingenwerk Driebergen hadden voor vijf inwoners van Driebergen het verzoek ingediend om voor de pardonregeling van minister Verdonk in aanmerking te komen. Dat heeft echter niet mogen baten: de vijf moeten het land uit. Vluchtelingwerk hoopt nu op de gemeente. Inwoners van Driebergen worden daarom verzocht een kaartje naar burgemeester Bloemen te sturen, Postbus 181, 3970 AD Driebergen, om kenbaar te maken dat de Driebergse bevolking deze vluchtelingen een warm hart toedraagt.
Nieuwsbode van 5 februari 2004

Lekker vegetarisch met Vincent

Bij Vincent Helberg leert u in vier zaterdagmiddagen heerlijke vegetarische gerechten maken. Een unieke kookcursus, georganiseerd door Natuurwinkel Driebergen. Netty Krook doet verslag.
Nieuwsbode van 5 februari 2004

Vluchtelingenwerk roept op tot protest tegen uitzettingsbeleid

Vluchtelingenwerk Driebergen roept de bevolking van Driebergen-Rijsenburg op een kaartje te sturen naar het kantoor van Vluchtelingenwerk (Hoofdstraat 102, 3972 LC) als bewijs dat Driebergen niet achter het beleid van minister Verdonk staat en als hart onder de riem voor de mensen die met dit beleid te maken krijgen. In Driebergen bevinden zich vijf vluchtelingen die buiten de omstreden pardonregeling vallen en daarom het land moeten verlaten. Volgens Ludwin Halewijn van Vluchtelingenwerk gaat het hier zonder meer om ‘schrijnende gevallen’.
Stichtse Courant van 5 februari 2004

De Horst wordt wellicht onderdeel van de Hogeschool van Utrecht

De Driebergse Hogeschool De Horst gaat mogelijk fuseren met de Hogeschool van Utrecht (HvU). De besturen van beide instituten hebben die intentie uitgesproken. De komende maanden wordt onderzocht of een fusie inderdaad haalbaar is. Men verwacht dat nog deze zomer een definitief besluit genomen wordt.
Stichtse Courant van 5 februari 2004

Archiefruimten zijn weer hersteld

In de nacht van 17 en 18 oktober 2002 werd de archiefbewaarplaats in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede getroffen door een overstroming.  De schade bedraagt 2,5 a 3 miljoen euro. De verzekering heeft echter nog niet uitgekeerd. De materiele schade heeft zich beperkt tot ongeveer 1% onherstelbaar historisch materiaal.
Stichtse Courant van 5 februari 2004

Driebergs ‘politiek protest’ tegen dreigende sluiting polikliniek

De Driebergse gemeenteraad heeft een vvd-motie aangenomen waarmee geprotesteerd wordt tegen de dreigende sluiting van de polikliniek in Doorn.
Stichtse Courant van 5 februari 2004

‘Vreselijk veel geld, maar we hebben geen keuze’

Diep gezucht, veel kanttekeningen en hier en daar zelfs dreigende taal. Maar uiteindelijk gingen alle handen omhoog op de vraag wie er vóór het financieringsvoorstel voor de herbouw van Hoenderdaal was. De Driebergse gemeenteraad koos donderdag unaniem voor een memorabele greep uit de algemene reserve omdat, zoals SGP-er Van Wikselaar het zeer bondig formuleerde, “er geen andere keuze is”.
Stichtse Courant van 5 februari 2004

Gert Dekker veertig jaar bij firma De Jong

Maandag werd Gert Dekker bij de firma De Jong (uitgever van de Stichtse Courant) in het zonnetje gezet omdat hij 40 jaar werkzaam is bij de drukkerij en uitgeverij. In het najaar gaat hij met de VUT.
Stichtse Courant van 5 februari 2004

De diepere betekenis van een vergeetmenietje

Houden bloemen echt van mensen?  Volgens de Driebergse Dorine Haveman wel. Dat blijkt wel uit haar boek dat op 10 februari bij boekhandel Baas wordt gepresenteerd.
Stichtse Courant van 5 februari 2004

‘Reconstructie Hoofdstraat is aantasting van gelijkwaardigheidsprincipe’

De Bewonersvereniging Arnhemsebovenweg volgt de maandag begonnen reconstructie van de Hoofdstraat met gekromde tenen. Per brief heeft men het college van B&W vorige week gemeld dat de aanpassingen van de Hoofdstraat ‘een aantasting zijn van het gelijkwaardigheidsprincipe tussen de Hoofdstraat en de Arnhemsebovenweg’. Volgens de bewonersvereniging is dit principe vastgelegd in het plan Duurzaam Veilig. De bewonersvereniging is ook boos omdat ze niet betrokken is bij het instellen van de omleidingsroute.
Stichtse Courant van 5 februari 2004

Bouw moskeeën dreigt te stagneren door geldgebrek

De aanzienlijke kosten die gemoeid zijn met de bouw van de moskeeën aan de Akkerweg lijken een snelle realisering van de twee gebeds- en ontmoetingsruimten in de weg te staan. Er is nog 180.000 euro nodig terwijl er maar 38.000 euro in kas is.
Stichtse Courant van 5 februari 2004

Ouderenbezoek Netwerk 75+ weer gestart

Senioren die in 1928 zijn geboren hebben deze maand een brief van de SWD ontvangen of krijgen in de loop van dit jaar een brief, waarin een huisbezoek wordt aangekondigd. De SWD doet sinds 1998 in de gemeente het aanbod aan mensen van 75 jaar en ouder om huisbezoek te ontvangen. De bedoeling van het bezoek is om informatie te geven over belangrijke voorzieningen, zoals huisvesting, hulp – en dienstverlening, maar ook kunnen financiële regelingen of de maaltijddienst ter sprake komen. De bezoeken worden afgelegd door seniorenvoorlichters. Dit zijn vrijwilligers die goed op de hoogte zijn van allerlei regelingen, voorzieningen en diensten voor ouderen. Zij zijn daartoe opgeleid. Netwerk 75+ is een initiatief van de SWD in samenwerking met de gemeente Driebergen.

Schuifelen dankzij infrastructuur uit 1844

In de rubriek u-bocht wordt de verkeerssituatie bij het station Driebergen-Zeist beschreven. De belangrijkste oorzaak van de congestieverschijnselen is de gelijkvloerse spoorwegovergang.
Volkskrant van 7 februari 2004

Driebergers niet geheel afwijzend tegen zelfwerkzaamheid

Naar aanleiding van plannen van de gemeente Nieuwegein om haar burgers een aantal zaken zelf te laten doen werd in de Wekelijkse Peiling van DriebergenNet de vraag gesteld of bijvoorbeeld onderdelen van het groenonderhoud, het schoonhouden van de straatgoten, het onderhoud van de speelplekken, het jaarlijkse bladvegen, het schoonmaken van de scholen, door de Driebergse burgers zelf gedaan zou kunnen worden. Tweederde was het met de stelling “De Driebergse bevolking moet meer zaken zelf regelen” oneens. Eénderde was het met de stelling eens. Er is blijkbaar wel enig draagvlak om toch iets door de bevolking te laten doen.

Herstel voor kleine partijen

De Politieke Barometer van afgelopen week wordt het meest gekenmerkt door het herstel van de kleine partijen D66, SGP en Christenunie. Net als in de landelijke politiek is ook in Driebergen het CDA de grote verliezer. De VVD blijft de grootste partij.

Seniorenplatform: laat station aan gemeente Zeist

In een persbericht laat het Seniorenplatform weten dat het station Driebergen-Zeist wat haar betreft overgedaan kan worden aan de gemeente Zeist. Als belangrijke reden hiervoor noemt het platform het te geringe ambtelijke niveau van de MALDD-gemeenten om de ontwikkelingen rondom het station aan te kunnen. Omdat de overgang van het station naar Zeist minder inkomsten voor het MALDD zal betekenen wil het platform in ruil voor het station het dorp Austerlitz aan het MALDD toevoegen

Persbericht Seniorenplatform
De discussie, omtrent de herindeling deint voort.
Volgens de krant buigen ook de kroegbazen zich over een gemeenschappelijke kroegensluitingswet in de toekomstige nieuwe gemeente. Ook ‘het gewone volk’ zal weer flink in mogen spreken. Maar waar over eigenlijk?
Al het gepraat heeft, althans bij het Seniorenplatform, geen argumenten opgeleverd die zouden leiden tot een verandering van standpunt, zoals dat is verwoord in de brief die het Seniorenplatform stuurde op 24 februari 2002 aan B & W van Driebergen. Ook al omdat kennelijk de burgemeesters van Zeist en Driebergen aan het stoeien zijn over bij welke gemeente het station zal gaan behoren, heeft het Seniorenplatform gemeend haar destijds ingenomen standpunt daaromtrent wat nader te preciseren:
Het station kan naar de gemeente Zeist. Bedoeld wordt alleen het station en het stukje kantorenpark Princenhof. Het gebied tussen de spoorlijn en de snelweg blijft dus bij MALDD. Om precies te zijn: de nieuwe grens tussen MALDD en Zeist zou dan gaan lopen langs de Stationsweg, Stationsplein, langs de Hoofdstraat tot de Breullaan.
Waarom? Omdat er rond het station in de toekomst hoogstwaarschijnlijk veel zal gaan gebeuren. Er lijkt een forse uitbreiding te komen richting Bunnik, voorbij de Odijkerweg. Nu Zeister grondgebied. De aan de orde komende problematiek rond de uitbreiding van het station zou mogelijk het ambtelijk niveau van MALDD wel eens te boven kunnen gaan. Met alle respect overigens. Door onze suggestie zal de MALDD-gemeente inkomsten missen. Dat kan echter ruimschoot gecompenseerd worden door inkomsten van Austerlitz. Want -en ook dat verwoordden wij eerder- het Seniorenplatform zou Auterlitz toegevoegd willen zien aan MALDD. Op de precieze grensafbakening kan nog nader gestudeerd worden. En natuurlijk pas nadat er een echt referendum is gehouden onder de Austerlitzers. 
Waarom? Omdat er daardoor een veel logischer aaneengesloten bosgebied ontstaat, vallende onder één gemeentebestuur van MALDD. Denk hierbij aan het nationale park Heuvelrug. Bovendien, veel mensen uit Austerlitz zijn nu al op Driebergen georiënteerd.
Het Seniorenplatform gaat voor MALDD, exclusief het station, inclusief Auterlitz.
Hierdoor kan er een grote groene gemeente ontstaan, waardoor er ook meer mogelijkheden komen voor de huisvesting van met name senioren. 

Heuvelrugbibliotheken halen Philip Freriks naar Doorn

De samenwerkende zes Heuvelrugbibliotheken laten Philip Freriks een avond verzorgen in Doorn. Zij doen dat omdat het thema van de Boekenweek 2004 (van 10-20 maart) Frankrijk is. Eind februari verschijnt van hem ‘Gare du Nord’. Dit station is al anderhalve eeuw lang het station in Parijs dat het eind- en vertrekpunt is van de treinen richting Nederland. In zijn vertelprogramma, met dezelfde naam, vertelt hij over zijn fascinatie voor Frankrijk. De avond wordt gehouden op 2 maart 2004, aanvang 20.00, uur in de aula van het Revius Lyceum in Doorn. De prijs van de kaartjes is: € 10,-; voor leden van de bibliotheek op vertoon van bibliotheekpas € 7,50. Kaarten zijn vanaf 6 februari verkrijgbaar bij de bibliotheken van Leersum, Maarn, Driebergen, Wijk bij Duurstede, Rhenen en Doorn en bij boekhandel Binkhorst in Doorn.

Kleurrijk feest in Groenhoek

“Kleurrijk is onze wijk” Onder dat motto viert de Groenhoek feest, op 17 april. Niet zonder reden. De renovatie, als gevolg van het project Groenhoek 2000, waaraan zo’n tien jaar is gewerkt, is klaar. Dat geldt, met de bouw van de Vijverflat, ook voor de nieuwbouw.
Nieuwsbode van 10 februari 2004

Verkeerde boom geveld

Een bewoonster van de Warande bemerkte dat de gemeente in plaats van een zieke, een gezonde boom had gekapt. Gemeenteambtenaar Jacobi sprak van een grove fout. De bewoonster heeft de suggestie gedaan om een boom van de Hoofdstraat, die daar overbodig wordt vanwege de reconstructie, aan de Warande te herplanten.
Nieuwsbode van 10 februari 2004

Bewoners doen bod op Doornse flitspalen

Het bestuur van de bewonersvereniging Arnhemsebovenweg wil flitspalen overnemen van de gemeente Doorn. De Arnhemsebovenweg wordt steeds drukker en steeds meer automobilisten lappen de maximum snelheid aan hun laars, constateert het bestuur van de vereniging.
Nieuwsbode van 10 februari 2004

Milieutips voor allochtone vrouwen

De Stichting Welzijn Driebergen organiseert in samenwerking met het Centrum Vrouw en Milieu een avond rond het thema “huis-en tuinmilieu”. Deze bijeenkomst is bedoeld voor allochtone vrouwen. Mevrouw Hoda Hamdaoui van het Centrum voor Vrouw en Milieu geeft een korte inleiding en daarna is op video te zien hoe een Turks gezin in het dagelijks leven inhoud geeft aan het begrip “milieuvriendelijk bezig zijn”. De bijeenkomst is op 20 februari en begint om 20.00 uur in gebouw De Vijver, Vijverlaan 10 te Driebergen. De toegang is gratis.

Reconstructie Hoofdstraat geeft ook parkeerproblemen

De reconstructie van de Hoofdstraat heeft niet alleen tot gevolg dat er drukke verkeersstromen over de omleidingroutes gaan. Doordat een een gedeelte van het parkeerterrein Appelgaard gebruikt wordt als opslagplaats van zand en oud asfalt is er ook, zeker tijdens de woensdagmarkt, een tekort aan parkeerplaatsen. Enige tientallen parkeerplaatsen zijn onttrokken voor de opslag.
Heuvelrug Nieuws 11 februari 2004


Doornaar wil opiniepeiling fusie Heuvelruggemeenten

Het is wel laat erkent de initiatiefnemer, maar toch wil hij een opiniepeiling in Doorn over de fusie van de Heuvelruggemeenten. Volgens M. Overvest is de bevolking van Doorn in meerderheid tégen fusie.
Utrechts Nieuwsblad van 11 februari 2004

Hulp hard nodig voor mensen die naasten verzorgen

Hulp voor mensen die naasten verzorgen. Dat is steeds harder nodig, vindt o.a. J. Zikking, coordinator bij het informatiepunt Mantelzorg Driebergen. Om deze mensen te ontlasten is er de respijtzorg. Vanavond houdt Mantelzorg Driebergen in gebouw de Vijver daarover een informatieavond.
Utrechts Nieuwsblad van 11 februari 2004

Verkeerslagader Driebergen

Grote foto met als bijschrift: Infarct in de slagader van de Heuvelrug. De provinciale weg van Zeist naar Rhenen is opgebroken. Voor vier maanden moet het verkeer zijn weg kiezen langs andere routes. Driebergen pakt vier achtereenvolgende kruisingen en oversteekplaatsen aan. Die moeten de veiligheid op de drukke doorgaande weg vergroten en de leefbaarheid verbeteren.
Utrechts Nieuwsblad van 11 februari 2004

In nieuwe school bepaalt leerling lesprogramma

Driebergen krijgt er een school bij. Op Landgoed De Horst opent Iederwijs Heuvelrug op 16 augustus haar deuren als vierde Iederwijsschool in het midden van het land.
Nieuwsbode van 12 februari 2004

Winkeliers komen met schadeclaim

Een aantal winkeliers aan de Driebergse Hoofdstraat eist een schadevergoeding van de gemeente. Een week geleden werd de belangrijke doorgangsroute naar Doorn afgesloten. Sindsdien blijven de klanten weg, zeggen zij. Volgens de drie ondernemers is de gemeente te laat geweest met het aankondigen van de werkzaamheden.
Utrechts Nieuwsblad van 12 februari 2004

College wil vluchtelingen nog half jaar begeleiden

Het Driebergse college van B&W wil de vijf vluchtelingen die zich in dit dorp bevinden en het land moeten verlaten, nog een half jaar de tijd geven om zich hier op voor te bereiden en de nodige maatregelen te treffen. Dat heeft wethouder Schravesande dinsdag gemeld. Burgemeester Bloemen voegde hier aan toe dat dit niet indruist tegen het beleid van minister Verdonk dat maandag de steun van de Tweede Kamer kreeg: “We willen slechts binnen de marges die mogelijk zijn, maximaal humanitair zijn” zei hij.
Stichtse Courant van 12 februari 2004

Erwin van Laar: politieman en natuurfotograaf

Ad Bom in gesprek met Erwin van Laar die naast het beroep van politieman (waarvan de laatste zes jaar als wijkagent in Driebergen) als hobby natuurfotografie heeft.
Stichtse Courant van 12 februari 2004

Driebergen krijgt klachtencoördinator

Het college van b&w heeft in het kader van de interne klachtenregeling de heer J, van der Sluys, met als plaatsvervanger mw Ch. D. van Mourik, benoemd.
Stichtse Courant van 12 februari 2004

Ecowijk wordt kleiner dan verwacht

De Vereniging Ecologisch Centraal Wonen Driebergen (ECWD) heeft bij de gemeente vergunning aangevraagd voor de bouw van twintig woningen op het Ursulinenterrein. Dat is zo’n tien minder dan de oorspronkelijke plannen. De woningen zullen daarom duurder worden dan de bedoeling was.
Stichtse Courant van 12 februari 2004

Een halve eeuw getrouwd

Vorige week vrijdag waren de heer en mevrouw Van Miltenburg vijftig jaar getrouwd. Burgemeester Bloemen kwam hen feliciteren in hun woning aan de Hydeparklaan.
Stichtse Courant van 12 februari 2004

Groen licht voor bomen

Bomen die bij de reconstructie van de Hoofdstraat in de weg (komen te) staan worden niet gekapt of gerooid. De bomen worden met een aangepaste graafmachine uitgegraven om op een andere plek te worden herplant. Daarbij is het wel eens lastig door groen licht te manoeuvreren.

Inspraak hoeft niet altijd

Naar aanleiding van een bericht in de Stichtse Courant van 5 februari 2004, waarin vermeld werd dat de Bewonersvereniging Arnhemsebovenweg verbolgen was over het feit dat ze niet is betrokken bij het bepalen van de omleidingroute in verband met de reconstructie van de Hoofdstraat, werd in de Wekelijkse Peiling van DriebergenNet de stelling voorgelegd: “De gemeente kan tijdelijke omleidingroutes zonder inspraak vaststellen”. Naast het stemmen op deze stelling, kon op deze stelling in het forum ook inhoudelijk gereageerd worden. Een grote meerderheid van 81% was het met de stelling eens; 19% daarentegen vond dat ook hier inspraak geboden was. De reacties op het forum waren allemaal voor de stelling.

Joop de Jong schreef “Ik ben van mening dat in dit soort gevallen de gemeente geen enkele plicht heeft de bewoners te raadplegen. Ervan uitgaande dat het dagelijks bestuur van de gemeente voldoende capaciteiten heeft de tijdelijke consequenties in te schatten is het zonde van de tijd om iedereen weer z’n zegje te laten doen. Informeren is in deze voldoende, maar dan wel verplicht. Blijkbaar zijn er in dit dorp teveel mensen met een overdaad aan tijd die zich overal tegen willen verzetten. Deze mensen roep ik bij deze op om zich in te gaan zetten voor de vele verenigingen in het dorp die altijd zitten te springen om medewerkers”.

“Ik vind niet dat de gemeente bij tijdelijke verkeersmaatregelen verplicht inspraak van burgers moet vragen. Wel moet zij alle betrokkenen informeren”, aldus Jan Koert Lange, die verder ook nog laat blijken “Wel heb ik begrip voor de verbolgenheid. De gemeente is nu al bijna vier jaar bezig om verkeersmaatregelen te treffen in deze hoek van Driebergen en is daar nog steeds niet in geslaagd dit af te ronden. Met name de busroute is hierbij regelmatig verschoven. Daarom is de reactie van de omwonenden te begrijpen en de gemeente had gewoon zijn verkeersmaatregelen in deze wijk moeten realiseren. De Traaij en het Oosterkwartier wachten ook nog steeds op maatregelen”.

Net als Joop de Jong vindt ook Bert Rook dat dit soort inspraak zonde van de tijd is en hij stipt daarbij aan dat er vaak wordt doorgestreden voor het eigen gelijk: “Zou het niet zo zijn dat het de gemeente nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt om slagvaardig op te treden juist doordat iedereen vindt dat hij of zij inspraak moet hebben? Het is goed wanneer er met bewoners wordt overlegd maar het zou fijn zijn wanneer bewoners ook wat meer oog zouden hebben voor pragmatische oplossingen. Te vaak wordt er naar mijn mening oneindig doorgestreden enkel en alleen omwille van het eigen gelijk. Dat werkt uitermate verlammend voor de uitvoering van allerlei plannen. Bovendien kost het handen vol geld, geld dat veel beter besteed zou kunnen worden”.

Bioscoop terug in Driebergen?

Nee, maar het jongerenwerk in Driebergen organiseert op woensdag 25 februari wel een filmdag voor jongeren van 11 t/m 17 jaar. In de Nix wordt dan om 14.30 uur de Starwarfilm “The Attack of the Clones” gedraaid en ’s avonds om 19.30 uur is de Bondfilm “Die Another Day” te zien. De kaartverkoop is op 24 februari van 14.30 tot 17.00 uur in de Nix; de kaartjes kosten € 2,00 per persoon. Per voorstelling kunnen maximaal 50 personen worden toegelaten.

Carmina Burana in Zeist

Zaterdag 6 maart zal Collegium Vocale Zeist o.l.v. de Driebergse Laetitia Schouten o.a. de Carmina Burana van Karl Orff uitvoeren in de Oosterkerk te Zeist. Tweemaal op een dag. Dit wereldlijk romantisch programma krijgt nog een extra dimensie door 6 acteurs die bij Orff ‘woordeloos’ zullen meespelen. Regisseur Froukje Penninga zal met deze acteurs een ‘tableau vivant’ laten zien tijdens de uitvoering van Orff, met gebruik van nog enkele andere attributen. Kaarten à 13 euro zijn te bestellen via de VVV’s Driebergen, Doorn en Zeist of via de website: www.Collegiumvocalezeist.nlof koorsecretariaat: 0343-515660

‘Houd Parklaan zoals -ie is’

Bewoners van de Parklaan kwamen naar Nieuw Salem om zich door de gemeente te laten informeren over de werkzaamheden in de laan. De gemeente wil daar op vrij korte termijn met de vervanging van de riolering beginnen. Daarnaast wilde de gemeente tegelijkertijd ook een aantal andere zaken veranderen, maar daar willen de meeste bewoners niets van weten.
Nieuwsbode van 17 februari 2004

Drie burgemeesters

Gemeentebode Rein van Essen ging vorige week met pensioen. Op de afscheidsreceptie boden de drie burgemeesters waarbij hij gediend had: Bloemen, Van Rappard en Jongeneel, hem een tekening van Sparrendaal aan.
Nieuwsbode van 17 februari 2004

‘Moskee bouw je eens in je leven’

Netty Krook bericht over de voortgang van de bouw van de twee moskeeën aan de Akkerweg. De buitenkant is zo goed als gereed.
Nieuwsbode van 17 februari 2004

Tweede sponsorloop Gramsers voor kennel in Kroatië

Vorig jaar was het nog “Misschien”. Maar toen Connie en Johan Gramser bezoek kregen van een blinde student -en zijn blindengeleidehond- uit Kroatië besloten ze onmiddellijk opnieuw, net als vorig jaar, op sponsorloop te gaan. Dit jaar lopen ze het tweede deel van het Pieterpad van Vorden naar Maastricht.
Nieuwsbode van 17 februari 2004

Bibliotheek Driebergen zoekt leden Kinderjury

Kinderen tussen de 6 en 13 jaar kunnen zich opgeven voor de Nederlandse Kinderjury. Tot en met 31 mei kunnen alle kinderen van Nederland stemmen op het beste kinderboek dat in 2003 verschenen is. Kinderen in Driebergen kunnen zich opgeven bij de bibliotheek als Driebergs jurylid.
Heuvelrug Nieuws 18 februari 2004

Gemeente wil vooral overlast en dreiging gaan bestrijden

Door ‘blauw op straat’ nemen gevoelens van onveiligheid niet af. En door verloedering van de wijk nemen die gevoelens van onveiligheid niet toe. Deze opmerkelijke gegevens staan in het Integraal Veiligheidsplan 2004-2008 van de gemeente Driebergen dat maandag door de raadscommissie Middelen en Bestuur besproken werd. Wat volgens het plan wél van invloed is op de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel is de mate van overlast en dreiging in de buurt. Die zaken wil de gemeente dan ook vooral gaan aanpakken de komende jaren.
Stichtse Courant van 19 februari 2004

Gemeente wint rechtszaak tegen eigenaar Nuova

De gemeente Driebergen heeft de rechtszaak gewonnen tegen de eigenaar van Huize Nuova aan de Hoofdstraat (dat in augustus 2001 afbrandde). De rechtszaak betrof de kosten van de ontruiming van het pand, die in januari 2001 plaatsvond.
Stichtse Courant van 19 februari 2004

Buurtsuper gaat nog één keer open

De ‘buurtsuper’ van de heer en mevrouw Van Dam op de Arnhemsebovenweg, die sinds vorig jaar is gesloten, gaat nog één keer tussen 10.00 en 14.00 uur open voor de verkoop van alle kleinere zaken uit de inboedel. De opbrengst is geheel voor de stichting Driewerf.
Stichtse Courant van 19 februari 2004

Hekjes tegen het struikelen

Op verzoek van velen heeft de gemeente gisteren een aantal hekjes geplaatst op de Traaij. Vlak bij het dorsplein was een niveauverschil waardoor wandelaars struikelden.
Stichtse Courant van 19 februari 2004

VVD stelt prangende vragen aan B&W

De Driebergse VVD heeft naar een ongebruikelijk middel gegrepen om duidelijk te maken dat men het niet eens is met een voornemen van het college van b&w. Op basis van het Reglement van Orde heeft VVD-raadslid Paul Kelder een zevental schriftelijke vragen aan het college gesteld over het standpunt van b&w dat seniorenvoorlichting ‘geen gemeentelijke taak is’.

sc20040219

Tientallen automobilisten bij ‘uitrit’ op de bon geslingerd

De politie heeft vorige week veel automobilisten op de bon geslingerd omdat ze gebruikt maakten van de C1000-uitrit op de Engweg, die i.v.m. de omleidingsroute, gesloten is verklaard.
Stichtse Courant van 19 februari 2004

‘Waar gehakt wordt vallen spaanders’

“Een heel vervelend misverstand” aldus de heer Jacobi van de gemeentelijke groenvoorziening. De afgelopen weken kreeg hij meerdere keren te maken met bewoners die zich kwaad hadden gemaakt omdat de verkeerde bomen gekapt waren.
Stichtse Courant van 19 februari 2004

Kapsalon Edna

In de rubriek ‘Bedrijf onder de loep’ schenkt Ad Bom aandacht aan kapsalon Edna die op 24 januari in andere handen over ging.
Stichtse Courant van 19 februari 2004

Ondernemers Heuvelrug lopen vooruit op MALDD

Een Heuvelruggemeente is er nog niet maar de ondernemersverenigingen uit Maarn. Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen gaan al wel samenwerken. Binnenkort wordt een overkoepeling gevormd op initiatief van de Kamer van Koophandel.
Utrechts Nieuwsblad van 20 februari 2004

Leersum wil nog twee grote voorzieningen

Voordat de gemeentelijke herindeling op de Heuvelrug een feit is, wil Leersum nog twee grootschalige voorzieningen realiseren. Een nieuw voetbalcomplex aan de Achterweg en een nieuw dorpshuishuis met sporthal en bibliotheek op de huidige plaats aan de Hoflaan.
Utrechts Nieuwsblad van 20 februari 2004

Les in papier- en glasbak allochtonen

Het glas gaat in de glasbak en het Utrechts Nieuwsblad verdwijnt in de bak met oud papier. Allochtone vrouwen kunnen dit soort milieutips verwachten, als zij vanavond om 20.00 uur een bezoekje brengen aan de Stichting Welzijn Driebergen, waar Hoda Hamdaoui van het Centrum voor Vrouw en Milieu voorlichting geeft om milieuvriendelijk bezig te zijn.
Utrechts Nieuwsblad van 20 februari 2004

Het carnaval barst los in Sparrenrijck!

Vanmiddag is het carnavalsfeest in Driebergen los gebarsten! Om 16.00 uur overhandigde Burgemeester Bloemen de gemeentesleutel aan Prins Carnaval, Albert XXIX. Vanaf dat moment verandert Driebergen voor 5 dagen in het Sparrenrijck! En dat betekent 5 dagen feest! Tijdens deze dagen organiseert Carnavalsstichting De Sparrenarren verschillende activiteiten voor jong en oud. Een optocht, een disco, de kindermiddag, de 50+middag en niet te vergeten de gezellige Carnavalsavonden op zaterdag, maandag en dinsdag.

DriebergenNet blijft belangrijkste nieuwsbron over Driebergen

Voor de kijkers naar DriebergenNet blijft DriebergenNet volgens haar Wekelijkse Peiling de belangrijkste bron van nieuws over Driebergen. Terwijl in juli 2002 40% van de respondenten aangaf DriebergenNet als belangrijkste bron te zien, is dit in 2004 gestegen naar 56%. Opvallend is dat in vergelijking met 2002 het aandeel van De Nieuwsbode is geslonken van 30% naar slechts 4%. Wellicht wordt dit veroorzaakt door de slechte bezorging van deze gratis krant. Met het Utrechts Nieuwsblad gaat het nog slechter. Niemand geeft meer aan dat een belangrijke nieuwsbron over Driebergen te vinden. De oorzaak hiervoor kan wellicht gelegen zijn in het feit dat met het vertrek van Anthon Keuchenius bij deze krant, er geen correspondent meer woont in Driebergen; het dalend aantal abonnementen op het UN zal ook een rol spelen. Het aandeel van de Stichtse Courant laat daarentegen een sterke groei zien. Noemden in 2004 18% van de kijkers naar DriebergenNet deze krant als belangrijkste nieuwsbron, in 2004 is dit gestegen tot 32%.

Carnavalsoptocht trok veel kijkers

De traditionele carnavalsoptocht van de Sparrenarren trok ook deze zaterdag weer veel publiek ondanks het toch wel enigszins gure weer.

Internationale Vrouwendag

Op maandag 8 maart 2004 vieren vrouwen met een diversiteit aan culturele origines voor de derde keer Internationale Vrouwendag. Vanaf 19.30 uur tot 22.30 uur staat de deur van gebouw “De Nix” open voor Driebergse vrouwen vanaf 16 jaar. Dit jaar wordt de Vrouwendag georganiseerd door Vluchtelingenwerk Driebergen, Amnesty International Driebergen en enkele (allochtone) vrijwilligsters met ondersteuning van de SWD.

Fietsseizoen kan weer beginnen

Op 29 februari organiseert de Driebergse Tourclub de Ontwakingtocht. Bij deze fietstourtocht over 4 afstanden komen zowel de recreatieve fietsers als de prestatiefietsers aan hun trekken. De tocht is bewegwijzerd.
De routes van deze nieuwe tocht gaan door de prachtige bossen en enkele heuvels van de Utrechtse Heuvelrug, afgewisseld door een weidegebied. Het keerpunt voor de 30 km is Leusden, voor de 50km is dat Achterveld, de 75 km keert in Terschuur en de 100 km heeft zijn keerpunt in de omgeving van Barneveld. Start en finish zijn bij Rugbyclub Pink Panters in Driebergen. De starttijden voor 100, 75 en 50 km zijn tussen 09.00 en 11.00 uur; voor de 30 km kan tot 14.00 uur gestart worden.

Publiek vindt feestwagen van Scouting het mooist

Een uitgebreid fotoverslag van de carnavalsoptocht van afgelopen zaterdag. De publieksprijs ging naar de wagen van de Scouting. De Jeugdbrandweer kreeg de tweede prijs.
Nieuwsbode van 24 februari 2004

Jong & Oud

De rubriek Jong & Oud laat wekelijks mensen aan het woord die doorgaans minder in het nieuws zijn. Deze week staat Myrthe Jonkers (18) uit Driebergen in de schijnwerpers.
Utrechts Nieuwsblad van 24 februari 2004

Driebergen gaat scherper toezien op aangelijnd houden honden

In de Driebergse bossen en bij de Langbroekerwetering gebied zal intensiever toezicht worden gehouden op het aangelijnd houden van honden. Ook zal scherper worden toegezien op het betreden van gebieden waarvan de toegang is verboden voor onbevoegden. Het is gebleken dat onder andere reeën door loslopende honden worden opgejaagd en aangevallen. Zo bleek onlangs dat in de omgeving van de Arnhemsebovenweg een reegeit door een hond in de achterpoot, de rug en de hals is gebeten. Het dier bleek zodanig gewond te zijn dat het uit zijn lijden moest worden verlost.

Rollen in D66-fractie anders verdeeld

Binnen de tweemensfractie van D66 in de Driebergse gemeenteraad is in goed overleg besloten de taken in de fractie anders te verdelen. De meest in het oog springende verandering is dat Eelke Wielinga fractievoorzitter wordt. Hij neemt die functie over van Liesbeth Reitsma die op haar beurt de taak van fractiesecretaris overneemt van Wielinga. Ook in de commissies Middelen en Bestuur en Ruimte en Groen wisselt men van plaats. Als toelichting vermeldt het persbericht “We hopen dat we hiermee de taken beter in overeenstemming hebben gebracht met onze gezondheid, voorkeuren en kwaliteiten.” 

Informatiebijeenkomst Persoonsgebondenbudget

Iedereen die langer dan drie maanden verpleging of verzorging in de thuissituatie nodig heeft komt in aanmerking voor het Persoonsgebondenbudget(PGB). Dat kan bijvoorbeeld zijn als iemand door een handicap of chronische ziekte niet volledig in staat is de eigen huishouding te regelen, of lichamelijke verzorging nodig heeft. Met het PGB kan de cliënt hulp regelen en zelf bepalen door wie deze hulp wordt verleend, ongeacht of deze hulp wordt verleend door een officiële instantie of niet. Het informatiepunt Driebergen houdt hierover op donderdag 11 maart van 19.30 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst bij de SWD, Vijverlaan 10 te Driebergen.

Afbraak dreigt voor nieuwe moskee

Als een donkere wolk hangt de eis tot afbraak boven het gloednieuwe, kostbare moskeegebouw van de Marokkaanse gemeenschap in Driebergen. Het casco ervan is net opgeleverd. De Raad van State besluit dit voorjaar of de gemeente terecht het bestemmingsplan heeft aangepast. Ellen Tolsma in gesprek met de voorzitter van de Marokkaanse gemeenschap Mohamed Alkachouti die de protesten uit de buurt onvoorstelbaar vindt.
Utrechts Nieuwsblad van 26 februari 2004

Goud voor interieur moskee ingeleverd

Het gebouw van de moskee staat er. Maar voor de aankleding van het interieur is geen geld meer. Toch is de voorzitter van de Marokkaanse gemeenschap optimistisch “De Marokkaanse gezinnen die de moskee gaan gebruiken hebben er alles voor over. Vrouwen hebben zelfs hun gouden sieraden ingeleverd om die te gelde te maken.”
Utrechts Nieuwsblad van 26 februari 2004

Aansluiting op A12 punt van discussie

De Zeister fracties van CDA, VVD en Leefbaar Zeist willen nog een uiterste poging doen om de door hen gewenste gesplitste aansluiting op de A12 voor elkaar te krijgen. Dit in tegenstelling tot een groot aantal fracties in de raad van Driebergen die geen heil meer zien in een ultieme poging. Dit bleek afgelopen woensdag tijdens het RADAR-bijeenkomst, een overlegavond tussen de twee gemeenteraden.
Nieuwsbode van 26 februari 2004

‘Puin ruimen is hier gevaarlijk’

Deze week trof een aardbeving het noorden van Marokko. In de buurt van het rampgebied is Jamal Addouti, bestuurslid van de moskee in Driebergen. Voor vakantie en familiebezoek. Hij doet verslag.
Nieuwsbode van 26 februari 2004

College zoekt oplossing voor bouwsituatie Geheime Tuin

Volgens wethouder Van der Burg (CDA) wordt er intensief gestudeerd op een aanvaardbare oplossing voor de complexe bouwsituatie die op het Ursulinenterrein (de Geheime Tuin) is ontstaan. De Vereniging Ecologisch Centraal Wonen Driebergen (ECWD) en de Stichting Philadelphia hebben beiden een bouwplan ingediend voor dit bosgebied, dat volgens kenners als ‘waardevol natuurgebied’ moet worden gewaardeerd. De ECWD wil er een ecowijkje met 2o woningen realiseren en Philadelphia wil er drie blokken met appartementen bouwen. Of beide plannen gerealiseerd kunnen worden is nog maar te bezien.
Stichtse Courant van 26 februari 2004

Pannenkoekenhuis in Driebergen

Bij de gemeente is een aanvraag ingediend voor de vestiging van een pannenkoekenhuis op Hoofdstraat 1. In dit pand, Princenhof, was in een ver verleden ook al eens een restaurant gevestigd.
Stichtse Courant van 26 februari 2004

Vijftig jaar getrouwd

Gisteren waren de heer en mevrouw Bos 50 jaar getrouwd. Loco-burgemeester Schravesande kwam hen feliciteren in hun woning aan het Noorderplantsoen.
Stichtse Courant van 26 februari 2004

Geslaagde ‘uitverkoop’van buurtsuper

Zaterdag vond in de voormalige buurtsuper van de familie Van Dam aan de Arnhemsebovenweg een opruimingsverkoop plaats. Het was een initiatief van de familie die enige maanden geleden de zaak heeft gesloten en intussen in Houten woont. De opbrengst van de verkoop (443,46 euro) is gestemd voor de Stichting de Driewerf.
Stichtse Courant van 26 februari 2004

‘De tijd van losse ondernemers is voorbij op Kraaybeekerhof’

“Het gaat niet om een echte nieuwe visie maar om de daadwerkelijke uitvoering van de bestaande visie om alles in samenhang te doen”. Zo omschrijft Michiel Rietveld van de Stichting Onroerend Goed Kraaybeekerhof de ontwikkelingen die voor dit landgoed op het programma staan.
Stichtse Courant van 26 februari 2004

Veel belangstelling voor carnavalsoptocht

Zeer veel belangstelling, vooral op de Traaij was er zaterdag voor de carnavalsoptocht. Het was ook dit jaar weer een bonte stoet maar met minder ‘actuele grappen’ dan voorgaande jaren en ook de aanwezigheid van muziekkorpsen werd gemist.
Stichtse Courant van 26 februari 2004

Wethouders testen hun cholesterol-gehalte

De Driebergse wethouder Schravesande en de Doornse wethouder Berkhout waren zaterdag de eerste deelnemers aan een gratis cholesteroltest in Doorn.
Stichtse Courant van 26 februari 2004

Stichtse Courant voortaan met voorpagina in kleur

De Stichtse Courant verschijnt vanaf deze week standaard met een full color voor- en achterpagina. In de 67-jarige geschiedenis van de krant is dit de derde opvallende verandering. Voor 1988 verscheen de krant in een eigen formaat. In 1988 werd overgestapt op het bekende dagbladformaat en in september 1995 werd het formaat weer gewijzigd: nu in het huidige tabloidformaat. En in 2004 is er full color.

Jaren later

Precies vijf jaar geleden verscheen onderstaand artikel over het Driebergse Centrumplan in het Utrechts Nieuwsblad. Dit plan zou in 2002 afgerond moeten zijn.
voor u gelezen in het Utrechts Nieuwsblad  van 27 februari 1999:
Alles grijpt in elkaar bij Driebergs centrumplan
Een klein legertje ambtenaren werkt momenteel aan het Driebergse centrumplan. Daarin wordt de inrichting van de kern van Driebergen en de verkeersafwikkeling voor de komende jaren vastgelegd.  Maar hoever zijn de plannenmakers en wat plannen zij eigenlijk? In het artikel heeft Anthon Keuchenius een gesprek met de ambtenaar Harry van Oort. De belangrijkste maatregelen in het centrumplan zijn het autovrij maken van de kop van de Traaij, de aanleg van een rotonde Engweg-Bosstraat-Hoofdstraat en de bouw van winkels en woningen op het parkeerterreintje bij Nieuw Salem. Volgens Van Oort is het streven erop gericht het plan in 2002 af te ronden.

Leersum prefereert een fusie met Wijk en Amerongen

Leersum voelt, als er toch een gemeentelijke herindeling moet komen, het meest voor WAL: Wijk bij Duurstede en Amerongen met Leersum. Leersum wil dan ook dat het Heuvelrugberaad (tussen Amerongen, Doorn, Driebergen, Maarn en Leersum) op een laag pitje wordt gezet.
Utrechts Nieuwsblad van 28 februari 2004

Doorn bestuurscentrum Heuvelrug?

Doorn en Driebergen zijn bij de kijkers van DriebergenNet favoriet als vestigingsplaats van een (nieuw) gemeentehuis. Maarn, Amerongen en Leersum werden zo goed als niet genoemd in de Wekelijkse Peiling. Omdat DriebergenNet vooral veel kijkers uit Driebergen trekt en chauvinistisch stemmen zeker niet uitgesloten is, lijkt het dat Doorn de voorkeur heeft als bestuurscentrum van een eventueel nieuw te vormen Heuvelruggemeente.

Politieke barometer februari

Vergeleken met de barometer van januari staan PDR, CDA en VVD op verlies. Samen gaan ze van 70% naar 58% van de stemmen. De kleine partijen in de gemeenteraad (D66, CU en SGP) boeken samen een winst van 8% en komen nu uit op 18%. De ‘andere partij’ komt met een winst van 3% op 20% uit en blijft daarmee qua grootte de derde partij.