Burgemeesters Zeist en Driebergen ondertekenen gezamenlijke reactie op trajectnota’s A12 en spoor

In de gemeenten Driebergen-Rijsenburg en Zeist vinden de komende jaren grote aanpassingen plaats aan het spoor en de rijksweg A12. In dit kader zijn door het Rijk in oktober 2000 twee zogenaamde trajectnota’s uitgebracht, waarin de plannen tot aanpassing van de A12 en de spoorlijn Utrecht-Arnhem-Duitse grens zijn beschreven.

Op 31 januari 2001 hebben burgemeester Bloemen (gemeente Driebergen) en burgemeester Boekhoven (gemeente Zeist) de gezamenlijk reactie van de gemeenten Driebergen-Rijsenburg en Zeist ondertekend en verstuurd aan de beide ministers. In deze reactie worden de benuttingsvarianten voor spoorlijn Utrecht-Duitse grens en A12 afgewezen.

‘Er zit beslist beweging in de zaak’

Dat is de mening van wethouder De Vogel over de hachelijk kwestie ‘moskee Akkerweg’ nadat hij dinsdagavond een gesprek had met vertegenwoordigers van de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. Het gesprek vond plaats in verband met een compromisvoorstel dat twee vertegenwoordigers van het comité Akkerweg vorige week ter tafel brachten.
Stichtse Courant van 1 februari 2001

Dr Hermansstraat wordt mogelijk verlost van AH-vrachtverkeer

De kans is groot dat de chaotische verkeerssituatie op de Dr Hermansstraat op korte termijn enigszins verbeterd wordt. Volgens wethouder De Vogel is met AH overlegd om het laden en lossen met grote vrachtwagens niet meer via de inrit op de Hermansstraat uit te voeren, maar via de inrit aan de Traaij.
Stichtse Courant van 1 februari 2001

Heel Driebergen moet op pad met de camera

De gehele Driebergse bevolking wordt uitgenodigd om de komende maanden foto’s van Driebergen en haar samenleving te maken. Van deze foto’s worden er 45 geselecteerd voor een tentoonstelling in Semily in Tsjechië. In Tsjechië zal men foto’s van aldaar maken.
Stichtse Courant van 1 februari 2001

Omwonenden handhaven bezwaren tegen nieuwbouwplan Hogesteeg

Een aantal omwonenden handhaven de reeds eerder geuite kritiek op de plannen om aan de Hogesteeg aanleunwoningen te realiseren op de plaats waar nu gebouw De Ark staat. Dat bleek op een eind vorige week gehouden informatieavond.
Stichtse Courant van 1 februari 2001

Bloemen houdt bespiegeling bij eerste raadsvergadering

Bij de start van de eerste raadsvergadering van het jaar plaatste burgemeester Bloemen in een korte bespiegeling de setting van de wereld, van Nederland en de eigen bestuurlijke setting in pro- en retrospectief. Een bijdrage van bestuurders aan het welbevinden van de gemeenschap van Driebergen mag door bestuurders verwacht worden. Tegen die achtergrond en met dat vooruitzicht wenste hij allen een gedegen en bestuurlijk gezond 2001 toe.
Nieuwsbode van 1 februari 2001

In Ionagebouw is nieuw imago zichtbaar

Tegenover station Driebergen Zeist staat het landgoed Reehorst. Dat bood onderdak aan antroposofen. De activiteiten die daar plaats vonden waren voor en door antroposofen. Wie goed kijkt, ziet dat er inmiddels het een en ander veranderd is. Netty Krook praat met Helene van der Vloed en Fred Mooy over de imagoverandering en het commercieel exploiteren van het landgoed.
Nieuwsbode van 1 februari 2001

Kunst op school

Leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 van Jenaplanschool De Kring kregen in het kader van ‘Kunst in Driebergse basisscholen’ twee dagen voorstellingen voorgeschoteld. Het een en ander was georganiseerd door het Steunpunt Kunstzinnige Vorming uit Zeist.
Nieuwsbode van 1 februari 2001

Bas de Vogel geeft goede voorbeeld

Tijdens de discussieavond na afloop van het wijkbezoek van het college van b&w aan de wijk Hoenderdaal op 31 januari zegden vertegenwoordigers van de politieke partijen PDR en VVD toe dat ze binnen hun bestuur adoptie van dieren van de kinderboerderij op de agenda zullen zetten.

De PDR overweegt een ezel, en de VVD had belangstelling voor de adoptie van een hangbuikzwijn. Na afloop van de bijeenkomst doneerde wethouder Bas de Vogel (a titre personel) spontaan 100 gulden voor de kinderboerderij.

Schattingen taxateurs hakken erin

De gemiddelde Driebergse woning is tussen 1992 en 1999 met 118% in waarde gestegen. Flats en rijtjeshuizen stegen het meest in waarde, vrijstaande huizen het minst. Eind deze maand kunnen alle huiseigenaren de taxaties van hun huizen verwachten. Verwacht wordt dat 1 op de 7 bezwaar zal maken.
Utrechts Nieuwsblad van 2 februari 2001

Kromme Rijngebied ‘groener’

Het Kromme Rijngebied tussen Utrecht en Leersum ondergaat de komende jaren een groene metamorfose. Op basis van vrijwilligheid en met gebruik van miljoenen aan rijkssubsidies wil het provinciebestuur bijna 950 hectare nieuwe natuur -van grasland en moeras tot bos- ontwikkelen.
Utrechts Nieuwsblad van 2 februari 2001

Werkgroep Kunsten hengelt met succes naar cursisten

Werkgroep Kunsten in Driebergen maakte vier jaar geleden nog deel uit van de Vrije Hogeschool in Driebergen. Redenen voor de verzelfstandiging lagen in het feit dat de hogeschool zich ging richten op haar kerntaken. De verzelfstandiging verloopt succesvol. Per seizoen telt de werkgroep nu 200 cursisten uit het gehele land.
Utrechts Nieuwsblad van 2 februari 2001

Workshop voor wie vertelvuur wil aanwakkeren

Manjo Joosten, docent bij de Werkgroep Kunsten in Driebergen, vindt het een heugelijke ontwikkeling dat steeds meer mensen het plezier en de kracht ontdekken die van vertellen uitgaat. Zaterdag 3 en 17 februari geeft Joosten vertelworkshops.
Utrechts Nieuwsblad van 2 februari 2001

FC Utrecht speelt tegen CDN-1

Ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van de lichtinstallatie op het veld van CDN zal op donderdag 1 maart om 19.00 uur FC Utrecht een wedstrijd spelen tegen CDN. Aan burgemeester Bloemen is gevraagd de aftrap te verrichten.
Heuvelrug Nieuws 5 februari 2001

‘A12 niet halsoverkop verbreden’

De A12 tussen Lunetten en Bunnik moet de eerstkomende jaren niet worden uitgebreid met vaste rijstroken. Een plusstrook kan de spitsdrukte voorlopig prima opvangen, vindt het gemeentebestuur van Utrecht. Dit standpunt kan niet los worden gezien van de Utrechtse ideeën over de HSL-Oost.

De stad wil temminste tot aan Driebergen een verdubbelde spoorbaan, maar blijft ook een voorstander van 4 sporen tussen Utrecht en Arnhem en wijst de benuttingsvariant van Netelenbos dan ook af, aldus de gemeente in haar reactie op de trajectnota’s MER A12 en HSL-Oost.
Utrechts Nieuwsblad van 5 februari 2001

VVD in nieuwe gemeenteraad

De VVD bereidt zich voor op de raadsverkiezingen van 2002. Tot 15 april kunnen leden en niet-leden namen van mogelijke kandidaten doorgeven aan de secretaris van de afdeling Dick Schipper (0343-515917).
Nieuwsbode van 6 februari 2001

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt krijgt nieuwe predikant

Op zondag 11 februari zal ds R.P.Heij bevestigd worden in de vacature die ontstaan was door het vertrek van ds Ph. Toost.
Nieuwsbode van 6 februari 2001

Onderzoek Regio-taxi

In de 7 gemeenten die samenwerken op het gebied van het gehandicaptenvervoer zal door het bureau Ipso Facto een onderzoek worden gehouden onder de gebruikers van de Regiotaxi Utrecht middels een schriftelijke enquête. De resultaten zullen medio april 2001 bekend zijn.
Nieuwsbode van 6 februari 2001

Gemeenteraad: Zalmsnip wel uitkeren

De Zalmsnip, honderd gulden belastingverlichting voor alle huishoudens, zal ook aan bewoners van bejaardenhuizen worden uitgekeerd. In de tweede raadsvergadering van Driebergen van dit jaar werd dit besloten.
Nieuwsbode van 6 februari 2001

Veel meer inbraken uit auto’s op Heuvelrug

Het aantal inbraken uit auto’s is flink toegenomen in 2000, evenals het aantal bedrijfsinbraken. Dit blijkt uit het jaarverslag van de politie van het district Heuvelrug.
Nieuwsbode van 6 februari 2001

Afsluiting Traaij waarschijnlijk in mei een feit

Het college van b&w van Driebergen heeft ingestemd met diverse aanvullende maatregelen die de afsluiting van de Traaij tussen de Nassaulaan en de Hoofdstraat mogelijk maken. Bovendien is nu ook definitief besloten tot een doorbraak van de Nassaulaan naar het parkeerterrein Traaij-zuidoost.  

Begin april zal met de werkzaamheden worden gestart Hopelijk kan dan in de maand mei de Traaij worden afgesloten.
Heuvelrug Nieuws 7 februari 2001

Twijfel over gebruik rails HSL

Volgens de Utrechtse gedeputeerde Kok heeft minister Netelenbos een belangrijke slag verloren in het gevecht over het wel of niet uitbreiden van de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Utrecht en Gelderland vinden dat het spoor verdubbeld moet worden om plaats te maken voor de HSL;

de minister gaat uit van de benuttingsvariant waarbij de HSL gebruik maakt van het bestaande spoor. Kok ziet de milieueffectrapportage als steun in de rug: “Net zoals wij heeft de MER-commissie ernstige twijfels over de tijdige beschikbaarheid van de benodigde veiligheidssystemen bij gebruik van de benuttingsvariant.
Utrechts Nieuwsblad van 7 februari 2001

Zuster Elisabeth wint 4e Driebergs Dictee

Gisteravond werd het vierde Driebergse Dictee gehouden in het gebouw van de SWD. Evenals vorig jaar was de tekst van het dictee afkomstig van Dick Steenwijk en besprak Sandra Kiela na afloop de tekst. Oud-wethouder Henk Jan Derksen las de tekst voor.

Zuster Elisabeth bleek na afloop de beste: zij maakte slechts 30 fouten; tweede werd Ariëtte Haars met 31 fouten en de derde plaats met 35 fouten werd behaald door Janneke Kleinwassink.

Traaij in mei dicht voor autoverkeer

De gemeente verwacht het smalle gedeelte van winkelstraat de Traaij in mei te kunnen afsluiten. De Traaij wordt tegelijkertijd herbestraat om de oneffenheden uit het oppervlak te verwijderen. Aan de afsluiting gaat een decennium van overleg en strijd vooraf.

Overigens is bovengenoemde herinrichting tijdelijk. Er wordt nog gewerkt aan een beeldkwaliteitplan, op grond waarvan definitieve herinrichting volgt.
Utrechts Nieuwsblad van 8 februari 2001

Kans op vallende takken Heuvelrug

Wandelaars in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug moeten alert blijven voor vallende takken als gevolg van de zware sneeuwvak en ijzel in het afgelopen weekend, aldus Staatsbosbeheer.
Utrechts Nieuwsblad van 8 februari 2001

Traaij gaat op de schop en dorpsplein wordt ingericht

Als het aan het college van b&w ligt gaat de Traaij de komende maanden op de schop en wordt eindelijk het langverwachte dorpsplein ingericht waarna het voorste deel van de Traaij autovrij gemaakt kan worden.
Stichtse Courant van 8 februari 2001

Driebergse koopavond vertoont slijtageplekken

De koopavond in Driebergen staat ter discussie. De vroeger zo geliefde avondopenstelling is aan behoorlijke slijtage onderhevig: er kan een duidelijke teruggang geconstateerd worden. Meerdere Driebergse ondernemers overwegen dan ook ’s avonds de winkel te sluiten; anderen vinden echter dat zo’n houding funest is voor de koopavond. De ondernemers zelf geven diverse verklaringen voor de huidige situatie: een andere tijdsindeling van het winkelend publiek, maar ook de tamelijk ongezellige inrichting van de Traaij. Jan de Beer spreekt met een aantal winkeliers.
Stichtse Courant van 8 februari 2001

Derksen is als enige tégen

Oud-wethouder Derksen heeft zich donderdag tijdens de raadsvergadering als enige van de gehele raad zich tegen het collegevoorstel verklaard om in plaats van een clusterschool het fenomeen ‘wijkschool’ in het leven te roepen.
Stichtse Courant van 8 februari 2001

AH vraagt officieel goedkeuring

Ahold heeft bij de gemeente inmiddels een officiële aanvraag ingediend voor een artikel-17-procedure i.v.m. met het nieuw geopende parkeerterrein op het Binnenhof.
Stichtse Courant van 8 februari 2001

Honderdtachtig juridische problemen

De Driebergse Rechtswinkel heeft in het jaar 2000 honderdtachtig juridische problemen behandeld. Dat blijkt uit het jaarverslag. De meeste problemen hadden betrekking op wonen, arbeid en sociale zekerheid.
Stichtse Courant van 8 februari 2001

Bloemen beantwoordt vragen via Internet

Kijkers naar DriebergenNet kunnen via internet vragen stellen aan burgemeester Bloemen. DriebergenNet bundelt de vragen en zal ze volgende week aan de burgemeester voorleggen.
Stichtse Courant van 8 februari 2001

Uitspraken wethouder De Vogel verrassen Belangenvereniging

Toen het Pieter Feuerstein van de belangenvereniging Dr Hermansstraat ter ore kwam dat wethouder De Vogel met AH had overlegd om de aanvoer van goederen niet meer via de Hermansstraat te laten lopen, viel zijn mond open. “Hieruit blijkt, dat deze bestuurder absoluut niet ter plekke kundig is. Die inrit die hij bedoeld is al jaren voor het vrachtverkeer afgesloten. Albert Heijns vrachtwagens komen en gaan via de Laan van Blommerweert.”
Nieuwsbode van 8 februari 2001

In gemeentes Heuvelrug is windenergie geen thema

Er komen veel meer windmolens in de provincie Utrecht. Maar Zeist, Driebergen, Doorn en Maarn doen er niet aan mee. Ze vinden het ‘geen onderwerp van gesprek’ of ‘horizonvervuiling’. In Driebergen heeft jaren geleden een onderzoek uitgewezen dat het voor windenergie een onrendabel gebied is; om het rendabel te maken zouden zeer hoge molens nodig zijn.
Nieuwsbode van 8 februari 2001

Bibliotheek onderzoekt wensen toekomstige klant

De bibliotheek in Driebergen wil graag weten wat potentiële klanten willen. Daarom zal in de week van 12 februari onderzoek worden gedaan onder personen die op dit moment geen gebruik maken van de Driebergse bibliotheek.
Nieuwsbode van 8 februari 2001

Jubileumexpositie sierknipkunst

‘Knipoog’ is de treffende naam van de Driebergse afdeling van de Nederlandse vereniging van Papierknipkunst. Netty Krook heeft een interview met Carien Carton, leidster van de Driebergse afdeling. T.g.v. het 15-jarig bestaan van de vereniging wordt in Sparrenheide een tentoonstelling gehouden die a.s. zaterdag zal worden geopend door wethouder Schravesande.
Nieuwsbode van 8 februari 2001

Keizer eist na 61 jaar winst op in Elfstedentocht

De 81-jarige Piet Keizer uit Driebergen was een van de vijf winnaars van de Elfstedentocht van 30 januari 1940. Officieel althans. Maar volgens hemzelf ging hij als eerste over de finish en hij wenst 61 jaar later dat de uitslag in die zin herzien wordt.
Volkskrant van 8 februari 2001

Burgemeester hoort in eigen gemeente te wonen

De mini-enquête op DriebergenNet had als onderwerp of een burgemeester wel of niet in zijn eigen gemeente moet wonen. Slechts 15% van de kijkers naar DriebergenNet is van mening dat het volstrekt onbelangrijk is waar de burgemeester woont.

De andere 85% vindt dat de burgemeester eigenlijk in zijn gemeente moet wonen. 52% vindt dat het beslist noodzakelijk is dat een burgemeester in zijn eigen gemeente woont. De nieuwe mini-enquete gaat over brommers.

Gemeente benadeelt onbedoeld bedrijven

Het was de bedoeling om bij de berekening van de tarieven voor 2001 rekening te houden met de verhouding in waardestijging tussen woningen en niet-woningen: op die manier zou immers de lastendruk voor woningen en niet-woningen zich gelijk ontwikkelen na de hertaxatie. Deze verhouding is abusievelijk niet-gewogen in de tarieven meegenomen, waardoor er een onbedoelde verschuiving in de belastingdruk optreedt ten voordele van de woningen en ten nadele van de niet-woningen. Om dit te corrigeren wordt vanavond een extra commissievergadering Financiën gehouden.
Heuvelrug Nieuws 12 februari 2001

Geen strijd om taken regiobestuur

De Utrechtse gedeputeerde R. Robbertson (CDA) is druk doende om politieke steun te winnen voor zijn plannen voor de verdeling van de taken van het op te heffen Bestuur Regio Utrecht. Of de provincie of samenwerkende gemeenten uiteindelijk de regie gaan voeren is niet belangrijk, zegt hij. Als de juiste taak maar op de juiste plek ligt.
Utrechts Nieuwsblad van 12 februari 2001

Piet Keyzer krijgt gelijk

Gelijk hebben is nog iets anders dan gelijk krijgen. Piet Keyzer (82) wist, dat hij in 1940 de Elfstedentocht had gewonnen. Toch zag het er naar uit, dat het Elfstedenbestuur in het Rijksarchief zou gaan inbrengen, dat niet Keyzer de winnaar van 30 januari 1940 was, maar dat hij een van de vijf winnaars was, op de vierde plaats. Niet bij de rechter, maar bij Henk Kroes, voorzitter van de Vereniging De Friesche Elfsteden haalde hij zijn gelijk.
Nieuwsbode van 13 februari 2001

Driebergs Dictee erg moeilijk

Het verhaal van hordeloopster Sybille, die zich voorbereidde op het Driebergs Dictee en al wandelend vergezeld van haar dobermannpincher Driebergse dreven aandoet, terwijl ze peuzelt van een biscuittje zal in het geheugen van de 30 deelnemers opgeslagen worden als ‘het moeilijkste dictee tot nu toe’. Netty Krook doet verslag van het dictee dat werd voorgedragen door Henk Jan Derksen, dat beproken werd door Sandra Kiela en dat gewonnen werd door zuster Elisabeth.
Nieuwsbode van 13 februari 2001

Krijgt Driebergen een centrale agenda?

Een aantal inwoners van Driebergen zou het handig vinden dat er een centrale agenda in het dorp zou zijn zodat men activiteiten op elkaar kan afstemmen (het Driebergs dictee viel bijvoorbeeld samen met een lezing over de Lustwarande).
DriebergenNet heeft daarom haar agenda uitgebreid. Naast ‘Vandaag en Morgen’ en de thematische agenda’s is er nu ook een overzicht waarin alle activiteiten vermeld staan zodat men bij de planning van een activiteit rekening kan houden met andere activiteiten.

Flevo Totaal Festival

Van 16 tot 19 augustus organiseert StichtingYouth For Christ Nederland uit Driebergen voor de 24e keer het Flevo Totaal Festival met een keur aan artiesten. In de voorverkoop zijn kaarten te verkrijgen via de Jongerenclub Jong On-line en het radio-programma Gospellight dat eerder via Omroep Driebergen heeft uitgezonden.

DriebergenNet beste en goedkoopste gemeentelijke website

Het E-zine ‘de Webdammer Courant’ heeft DriebergenNet (www.driebergen.net) samen met de website van de gemeente Maassluis beoordeelt tot de beste gemeentelijke website van Nederland. In de ‘Online Monitor Digitale Gemeenten’ van dit elektronisch magazine behaalt DriebergenNet het maximaal te behalen aantal punten.
De gemeente Driebergen beschikt nu niet alleen over de beste gemeentelijke website, maar ook nog over de goedkoopste: DriebergenNet wordt nu al bijna 3 jaar gratis aan de gemeente aangeboden.

Draagvlak Netelenbos wordt drijfzand

Minister Netelenbos besloot vorig jaar de spoorverdubbeling tussen Utrecht en Arnhem te schrappen. Direct barstte het verzet los. Inwoners, gemeentebestuurders, provincies hadden vijf jaar plannen gemaakt voor de nieuwe spoorlijn.

Ook de Nederlandse Spoorwegen en de Tweede Kamer willen juist wél extra rail over de Utrechtse Heuvelrug. Het draagvlak voor de spoorverdubbeling is veranderd in drijfzand voor de minister. Jos Steehouder zet alles nog eens op een rijtje in een groot artikel in ‘de Route-bijlage’ van het UN.
Utrechts Nieuwsblad van 15 februari 2001

Een mast van ruim 50 meter tussen sportvelden en A12

Een antennemast van 53 meter hoog zal in Driebergen verrijzen i.v.m. het C2000-project van het ministerie van binnenlandse zaken. Het college heeft deze week een strook grond tussen het sportpark en de A12 aangewezen als mogelijke locatie.

Het C2000-netwerk moet een landelijk werkend netwerk worden voor alle hulpdiensten. Met de komst van de mast zal dan ook de mast bij de KLPD verdwijnen.
Stichtse Courant van 15 februari 2001

‘Minder toezicht is merkbaar’

In het activiteitenplan 2001 meldt de politie dat het merkbaar is dat er minder toezicht is op straat. De politie meldt “het is niet te staven met cijfers, doch slechts een simpele constatering.”
Stichtse Courant van 15 februari 2001

Bertus als clown tijdens Zonnebloem-Midwinterdag

Ad Bom doet verslag van de vorige week gehouden midwinterdag van de Zonnebloem. Ruim 100 deelnemers togen naar De Bergse Bossen waar een afwisselend programma werd gepresenteerd.
Stichtse Courant van 15 februari 2001

Koekjes van eigen deeg

De kinderen van peuterspeelzaal Hummelhonk mochten onlangs bij brood- en banketbakkerij Van Asperen aan de Traaij achter de schermen kijken hoe broodjes en koekjes worden gebakken. De kinderen mochten ook zelf het nodige van deeg maken.
Stichtse Courant van 15 februari 2001

Premis is verkocht

Een projectontwikkelaar heeft het gebouw van Premis aan de Traaij gekocht. Wat er met het gebouw gaat gebeuren is op dit moment onbekend en ook bij de gemeente weet men het niet.
Stichtse Courant van 15 februari 2001

Kaboutervoetbal

Sinds kort is het ook bij CDN mogelijk om kaboutervoetbal te spelen. Iedereen van vijf jaar mag meedoen. Trainen op woensdagmiddag en op zaterdag een wedstrijd spelen.
Nieuwsbode van 15 februari 2001

Driebergenaar legt historie vast

Drieberger Wim de Heer, oud NOC/NSF directeur beschrijft het sportbeleid tussen 1945 en 2000. Het 300 pagina’s dikke boek werd 24 januari aangeboden aan Prins Willem Alexander.
Nieuwsbode van 15 februari 2001

Geweldig Express in aantocht

De Stichting Vredeseducatie en het Jeugdwerk van Samen op Weg heeft in een bus een tentoonstelling ingericht waarin wordt geprobeerd kinderen en hun ouders te laten zien wat vooroordelen zijn en waar zinloos geweld begint. Dominee de Goede haalde de bus naar Driebergen. Van vrijdag 23 t/m zondag 25 februari is de bus te vinden bij de Maranathakerk.
Nieuwsbode van 15 februari 2001

Activiteitenplan 2001 politie

Het hoofdartikel in de Stichtse Courant van gisteren droeg de kop ‘Minder toezicht is merkbaar’.  Je zou daarbij de indruk kunnen krijgen dat het niet goed gaat in Driebergen. De kop is een citaat uit het activiteitenplan 2001 van de politie. Het citaat luidt: ‘ Met het vertrek van Van Ooijen in oktober 2000 is de zichtbaarheid van de wijkpolitie in Driebergen merkbaar verminderd. Dit is niet te staven middels cijfers, doch slechts een simpele constatering.’  Einde citaat. Het gaat dus om het feit dat de wijkpolitie minder zichtbaar is. Dat in het politierapport sprake is van het feit dat dit niet met cijfers kan worden onderbouwd is een beetje vreemd. Immers een 1 wijkagent met snor ging met pensioen.

Afsluiting Traaij

Als het aan het college van B&W ligt wordt binnenkort de Traaij afgesloten. De gemeenteraad heeft vorig jaar voor dit doel al een krediet van ruim f 300.000 beschikbaar gesteld. Het college vraagt de raad nu daar nog eens ruim f 700.000 aan toe te voegen.

Het geld is nodig voor de afsluiting zelf, het realiseren van de doorsteek naar het parkeerterrein Zuid-Oost, het gedeeltelijk herinrichten van het pleintje Salem en een herbestrating van de Traaij.
Het college kiest voor een herbestrating met bestaand materiaal en niet voor een volledige herinrichting, omdat het zou gaan om een tijdelijke maatregel.
De redenen om te kiezen voor een tijdelijke aanpak komen uit het collegevoorstel echter niet naar voren. Al evenmin wordt duidelijk wat de afsluiting van de Traaij betekent voor de Lindelaan en de Nassaulaan.

Driebergen als poort naar de Randstad

In het vrijdag gepubliceerde rapport ‘Naar een blauwgroene deltametropool’ van het Bureau Regio Randstad is aan Driebergen de functie van Randstadspoort toebedeeld. Randstadspoorten worden in het rapport beschreven als ‘knooppunten voor naadloze overstap’. Het zijn punten waar reële keuzes gemaakt kunnen worden over de wijze waarop verder vervoer gerealiseerd kan worden. Hoewel in het rapport de term transferium niet wordt genoemd, gaat het daar natuurlijk wel om.

Sparrenarren vieren carnaval in IONA-gebouw

Nog een paar dagen en dan barst het carnaval weer los in Driebergen. De mensen van onze Carnavalsstichting De Sparrenarren zijn deze dagen druk in de weer om ervoor te zorgen dat alles vlekkeloos zal verlopen. Iets wat de trouwe bezoekers niet zal zijn ontgaan is ongetwijfeld dat de locatie waar de festiviteiten zullen plaatsvinden, “De Sparrenburght”, is verplaatst van de IVA-zaal naar het IONA gebouw aan de Hoofdstraat, nabij NS-station Driebergen-Zeist. In de media is reeds aandacht besteed aan deze ‘’verhuizing’’ maar om te voorkomen dat er mensen tevergeefs voor de dichte deuren van de IVA zullen staan kan het geen kwaad dit nog even onder de aandacht te brengen.

Nieuwe dierenambulance ‘vrijwilligersproof’

Sinds zaterdag rijdt een nieuwe dierenambulance door Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn, Driebergen, Maarsbergen, Wijk bij Duurstede, Overberg, Cothen, Langbroek en Werkhoven.

Er was eigenlijk net genoeg geld voor een tweedehandse maar dankzij steun van bedrijven en een flinke subsidie van de Stichting Wilhelmina Davijd Keuchenius kon het een nieuwe worden.
Utrechts Nieuwsblad van 19 februari 2001

Duga krijgt eenmalige subsidie

In de collegevergadering van b&w is gisteren besloten een eenmalige subsidie van f. 500,= te verstrekken aan de Volksdansvereniging Duga in het kader van de Griekse uitwisseling.
Eveneens werd besloten de burgemeester en wethouder Schravesande te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand.

Midden-Oostenbeurs

De door Drietour Reizen georganiseerde Midden-Oostenbeurs wordt dit jaar voor de derde achtereenvolgende keer gehouden. Op deze informatiebeurs kunnen bezoekers informatie krijgen over onder meer Israël, Jordanië en Egypte. In totaal worden circa 2000 bezoekers verwacht. Tevens vinden dansvoorstellingen plaats en worden lezingen gegeven. Op vrijdag 9 maart is de Midden-Oosten beurs geopend tot 21.00 uur, op zaterdag 10 maart van 10.00 tot 16.00 uur. De beurs is gratis toegankelijk en vindt plaats in zalencentrum Nieuw Salem in het centrum van Driebergen.

‘Eigen stek voor jeugd komt snel’

Burgemeester H. Bloemen van Driebergen wil nog voor de zomer nieuwe hangplekken voor de jeugd geregeld zien. Hij overlegt ook met de jongeren zelf” “De nood is behoorlijk hoog hier.” “Hoe welvarend Driebergen ook is, voor jongeren die niet van sport houden is hier weinig vertier,” zei Bloemen gisteren in de raadscommissie ABZ bij de behandeling van het actieplan 2001 van de politie.
Utrechts Nieuwsblad van 20 februari 2001

Koninklijke aanwezigheid bij huwelijk op Sparrendaal

Nico Verbeek mocht afgelopen zaterdag Menno de Jong en Margot Zegering Hadders in de echt verbinden op Sparrendaal. Onder de vele gasten bevonden zich twee Oranjeprinsen. Prins Bernhard jr. was getuige en zijn broer Maurits was als gast aanwezig.
Nieuwsbode van 20 februari 2001

Genieten van lunch en vriendschap

Zo’n 30 ouderen waren op Valentijnsdag naar Stichting Welzijn Driebergen gekomen om van een lunch te genieten en om elkaar van vriendschap, liefde en respect te betuigen. ’s Middags was er aansluitend een bingomiddag.
Nieuwsbode van 20 februari 2001

Manege Lis Hartel heeft nooit genoeg vrijwilligers

Netty Krook praat met Hans Wiegman die al 23 jaar de touwtjes in handen heeft bij Manege Lis Hartel. Deze manege voor gehandicapten ligt op hert terrein van Bartimeushage op de rand van de bossen van de Utrechtse Heuvelrug.
Nieuwsbode van 20 februari 2001

Slager lijdt niet onder BSE-crisis

Rene Borkent interviewt een aantal slagers over de bse-crisis. Van een spectaculaire daling van de verkoop van rundvlees is geen sprake. Het in Driebergen gevestigde bedrijf Tivall (vleesvervangers) kent een stijgende omzet.
Nieuwsbode van 20 februari 2001

Duga ontvangt Griekse volksdansgroep uit Panteleimon

De Volksdansgroep Duga ontvangt van 3 t/m 10 maart de Griekse volksdansgroep Panteleimon uit de gelijknamige plaats.

Marco Meeuwisz beste Seat-monteur

Marco Meeuwisz, werkzaam bij de Driebergse Seat-dealer Freede, is winnaar van de Golden Service People Award van Seat-importeur Pon. Hij neemt in februari deel aan de internationale competitie in Barcelona.
Nieuwsbode van 22 februari 2001

‘Er moeten nu spijkers met koppen worden geslagen’

Jan de Beer doet verslag van de raadscommissie ABZ waarin het Activiteitenplan 2001 van de politie werd behandeld. Politiewijkchef Margriet Algera wil dit jaar een eind maken aan de fietsendiefstal bij het NS-station.
Stichtse Courant van 22 februari 2001

Hangplekken moet jeugd van schoolpleinen weglokken

Volgens burgemeester Bloemen zal de gemeente er naar streven om nog vóór de zomer enkele nieuwe ‘hangplekken’ voor de Driebergse jeugd in te richten. De jongeren voor wie deze plekken bedoeld zijn, hangen nu vooral rond op schoolpleinen. Afgelopen najaar leidde dit met name op de Sparrenlaan tot groot ongenoegen bij de omwonenden.
Stichtse Courant van 22 februari 2001

Driebergs carnaval op andere locatie

De carnavalsactiviteiten vinden dit jaar plaats in het Ionagebouw bij het station Driebergen-Zeist. Ook de route van de optocht is dit jaar anders: de start is op het mw van Vollenhovepark, dan via Traaij, Hoofdstraat, Drieklinken, Engelenburg en Damhartlaan naar Nijendal.
Stichtse Courant van 22 februari 2001

Locatie megamast nog onzeker

Het college van b&w zoekt nog naar andere locaties dan sportpark De Woerd voor het plaatsen van een zendmast voor het project C2000. Het stationsgebied en het KLPD-terrein worden nu in de beschouwingen betrokken.
Stichtse Courant van 22 februari 2001

Nogmaals Premis

Het terrein van Premis aan de Traaij is verkocht aan een aannemersbedrijf. De toekomstige bestemming is nog onduidelijk. Premis zelf verhuisd naar Woudenberg.
Stichtse Courant van 22 februari 2001

Natuurgebieden dicht voor publiek wegens mond- en klauwzeer

In verband met de in Engeland uitgebroken zeer besmettelijke veeziekte mond- en klauwzeer, is Het Utrechts Landschap, net als de andere natuurbeschermingsorganisaties in Nederland, door het ministerie van Landbouw, natuur en visserij verzocht om preventieve maatregelen te nemen.
Het Utrechts Landschap sluit daarom haar gebieden waar zich runderen of schapen bevinden, voorlopig af voor bezoekers.

Let wel: de dieren op de terreinen  van Het Utrechts Landschap mankeren nu niets, maar zij lopen het risico door contact met mensen besmet te raken. De terreinafsluiting is een vervelende maatregel, maar voorkomen is beter dan vernietigen. Want mocht in Nederland toch mond- en klauwzeer geconstateerd worden, dan moet de veestapel binnen een straal van 10 kilometer rond het ziektegeval worden vernietigd!

Wij vragen dan ook uw begrip voor het tijdelijk afsluiten van de natuurgebieden De Blauwe Kamer in Wageningen en de Plantage Willem III in Elst. Alle excursies in deze gebieden zijn afgelast. In overige natuurgebieden zijn maatregelen getroffen dat u niet in aanraking kunt komen met de aanwezige grote grazers.
Heeft u vragen tel. 030-2205555 Stichting Het Utrechts Landschap.

Carnavalsoptocht

Vanmiddag werd onder een straalblauwe hemel de traditionele carnavalsoptocht gehouden. Mede dankzij het stralende winterweer was er een grote belangstelling. Aan de optocht deden zo’n 25 organisaties mee.

Belastingspreekuur 60+ers

De SWD houdt op maandag 12 maart (9.00-14.00 uur) en dinsdag 13 maart (9.00-17.00 uur) weer haar belastingspreekuur voor senioren boven de 60 jaar en woonachtig in Driebergen. Een afspraak kan gemaakt worden op tel 0343-523000.
Heuvelrug Nieuws 26 februari 2001

Debat fusie Heuvelrug

De gemeentelijke herindeling op de Heuvelrug staat al jaren op de agenda. Doorn heeft zich als enige van de vijf beoogde gemeenten uitgesproken voor een versneld proces. De Doornse afdeling van Groen Links organiseer vanavond een publiek debat over het wat en waarom. Opponenten zijn GroenLinks fractievoorzitter Wilma Hielema en haar CDA collega Jaap Sap.
Utrechts Nieuwsblad van 26 februari 2001

Brandwacht en ordedienst waken over feestvierders

Hans van den Ham interviewt Lucas Servaas, voorzitter van de carnavalsvereniging De Sparrenarren, over de veiligheidsmaatregelen die de vereniging heeft genomen. Van de gemeente kreeg de vereniging een pluim op de hoed vanwege de serieuze aanpak van de veiligheid en ordehandhaving Servaas: “Twee brandwachten huren we in, dat is een rib uit ons lijf. We zijn nog in overleg met de gemeente wat we met de rekening doen.”
Utrechts Nieuwsblad van 26 februari 2001

Baas in eigen huis

Op dinsdag 6 maart 2001 organiseert het Platform Patiënten & Gehandicapten Driebergen in samenwerking met Per Saldo, vereniging voor budgethouders een informatie bijeenkomst over het persoonsgebonden budget (PGB). De middag wordt gehouden in Nieuw Salem, De Lei 86, 3971 CA te Driebergen. Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis. Het gebouw is toegankelijk voor mensen met mobiliteitsproblemen.
Heuvelrug Nieuws 27 februari 2001

Computer in plaats van extra spoorlijnen

Minister Netelenbos wil vanaf volgend jaar bijna een miljard gulden uitgeven om de capaciteit van de spoorlijnen in de Randstad in 10 jaar te vergroten. Een groot aantal spoorverdubbelingen wordt daarmee overbodig. Het gaat in eerste instantie om de spoorlijnen in de regio’s Utrecht en Amsterdam. Dat meldt het spoorwegadviesbureau Railned. Met snelle invoering van dit plan ‘Beter Benutten 21’ (BB21) hoopt de minister de scepsis van de kamer te overwinnen t.a.v. haar plannen  voor een benuttingsvariant voor de HSL-oost tussen Utrecht en Arnhem.
Utrechts Nieuwsblad van 27 februari 2001

Gewone burger grote afwezige bij herindelingsdebat

Een beter ruimtelijk beleid. Dat is volgend prof. Michiel Herweijer, hoogleraar bestuurskunde aan de RUG, het grootste pluspunt van gemeentelijke herindeling. Pas op langere termijn zijn schaalvoordelen aan de orde.

Dat hield Herweijer gisteravond het gehoor voor dat was afgekomen op een publiek debat over herindeling op de Heuvelrug. GroenLinks afd. Doorn had deze avond georganiseerd. Het publiek bestond vooral uit ‘politieke’ burgers.
Utrechts Nieuwsblad van 27 februari 2001

Groot feest in Sparrenrijk

Het afgelopen weekend begon voor de Sparrenarren het 23ste carnaval met de optocht waaraan ongeveer 25 organisaties aan deelnamen. De Roma-affaire kwam verschillende keren in beeld. De mooiste creatie in de optocht was echter die van de Driebergse brandweer. Zowel de carnavalsjury als de publieksjury kende haar de eerste prijs toe.
Nieuwsbode van 27 februari 2001

Driebergen krijgt dorpsplein

De burgemeester wist het zo fraai te vertellen. De moeder van iemand die nu op de publieke tribune zit had al zo’n 40 jaar geleden tegen haar zoon (nu slager Van Dorp) gezegd, dat het binnenkort met het voetballen op het veldje wel afgelopen zou zijn. Zijn moeder kreeg ongelijk. Dat veldje is nog steeds onbebouwd en zal dat ook wel blijven. De nieuwe gemeentelijke plannen gaan uit van een pleintje van ongeveer 15 bij 15 meter met daarachter een parkeerterreintje.
Nieuwsbode van 27 februari 2001

Niet naar de schaapskooi

Engeland is dichter bij dan je denkt als het gaat om mond-en klauwzeer. Het Utrechts Landschap heeft gehoor gegeven aan de oproep van het ministerie van Landbouw om besmetting te voorkomen. Daarom is een bezoek aan de schaapskooi van Heidestein voorlopig verboden.
Nieuwsbode van 27 februari 2001

Aantal woninginbraken stijgt

In de vergadering van de commissie ABZ lichtte M. Algera, wijkchef van Driebergen en opvolgster van D. Koopman, haar eerste activiteitenplan 2001 voor de wijkpolitie Driebergen toe. Zij presenteerde overzichten via de overheadprojector, verduidelijkte die en gaf antwoord op vragen van commissieleden, die over het plan werden gesteld. Alle leden waren vol waardering voor haar rapport en haar optreden.
Nieuwsbode van 27 februari 2001

Slimme slachter heeft schapen offerfeest binnen

Veel moslims moeten afzien van een schaap voor het offerfeest op zes maart. Dat is het gevolg van het vervoersverbod van schapen. Behalve dan degenen die bijtijds een schaap hebben besteld bij slachtplaats Oud Rijsenburg in Driebergen. Daar worden maandag gewoon 500 schapen geslacht. Eigenaar Van Yperen voelde vorige week de bui al hangen en heeft de afgelopen dagen honderden schapen naar zijn terrein gehaald.
Utrechts Nieuwsblad van 28 februari 2001