Scholen verdelen allochtone leerlingen

De vijf Driebergse schoolbesturen gaan allochtone leerlingen evenrediger verdelen over de negen locaties. Ze hebben daartoe gisteren een convenant gesloten. Scholen met een relatief hoog percentage allochtone leerlingen (het convenant noemt 20%) vragen ouders van nieuwe allochtone leerlingen in het vervolg hun kinderen elders aan te melden.
Utrechts Nieuwsblad van 4 februari 2000

Profiel van burgemeester verdeelt raad in Driebergen

De Driebergse gemeenteraadsleden hebben gisteravond anderhalf uur lang gedebatteerd over het gewenste profiel van de komende burgemeester. Ze werden het niet eens.
Utrechts Nieuwsblad van 4 februari 2000

Grote belangstelling voor centraal ecologisch wonen

Meer dan 60 mensen hebben belangstelling getoond voor de dertig woningen van Het Centraal Ecologisch Woonproject Driebergen. Afgelopen 25 januari heeft deze in mei vorig jaar opgerichte groep met een harde kern van zes mensen voor de eerste keer een informatieavond in Nieuw Salem gehouden.
Nieuwsbode van 8 februari  2000

Vroeger en nu geeft infobord cadeau aan parochiebestuur

De stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu viert dit jaar haar 25 jarig bestaan. Als start van de jubileumactiviteiten bood Vroeger en Nu de Sint Petrus’ Bandenparochie een speciaal vervaardigd cadeau aan. Een duurzaam informatiebord dat de bijzondere betekenis van deze kerk verduidelijkt. Het komt voor de kerk achter het kerkhek te staan.
Nieuwsbode van 8 februari  2000

Raad stelt profiel vast

Veel publiek, veel commotie en partijdemonstratie. De amendementen en schorsingen waren niet van de lucht. En het resultaat? Het door b&w vastgestelde profiel werd met 10 tegen 6 stemmen vastgesteld. Niet zo prettig voor de nieuwe burgemeester. Maar men stemde tegen, ook al was men het voor 99,9% eens met het opgestelde profiel (PDR). Het ging nu eenmaal om een principiële kwestie.
Nieuwsbode van 8 februari  2000

Etty houdt openhartig betoog in Literair Café Driebergen

Champ’Aubert was redelijk bezet en de mensen die kwamen luisteren werden absoluut niet teleurgesteld. Elsbeth Etty, biografe, journaliste vertelde over haar boek “Liefde is heel het leven niet”, over het leven van Henriette Roland Holst.
Nieuwsbode van 8 februari  2000

Minister Netelenbos in debat over rekeningrijden

Minister van Verkeer en waterstaat Tineke Netelenbos (PvdA) debatteert volgende week woensdag in het Politiek Cafe Zeist met Tweede Kamerlid Jan Dirk Blaauw (VVD) over mobiliteit. Behalve rekeningrijden gaat het ook over HSL/A12. Hermitage in Zeist; aanvang 19.45 uur.
Utrechts Nieuwsblad van 9 februari  2000

‘Special voor senioren’

Onder deze titel organiseren de ouderenbonden van Driebergen op maandag 21februari een voorlichtingsmiddag in Nieuw Salem, De Lei 86. De politie van regio Utrecht, waar ook Driebergen bij hoort komt dan praten over zaken als de oplichter te slim af, veiliger over straat, enz. Aanvang 14.00 uur.
Stichtse Courant van 10 februari 2000

‘Het gaat niet alleen om de plek maar ook om de samenhang’

“Zorg voor behoud van een bepaald gebouw of monument betekent ook zorg voor de kwaliteit van de omgeving. Het gaat niet alleen om de plek maar ook om de samenhang. Dat besef is in de loop der jaren zeker toegenomen”. Architect Rene Smorenburg is als vice-voorzitter van de Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu niet ontevreden over wat zijn stichting de afgelopen 25 jaar bereikt heeft. Jan de Beer heeft een gesprek met hem.
Stichtse Courant van 10 februari 2000

‘Dolfijn moet opdraaien voor een probleem van het hele dorp’

Het plan om tot een betere spreiding te komen van de leerlingen op de twee locaties van openbare basisschool Dolfijn is momenteel het gesprek van de dag bij de ouders van deze leerlingen. Een flink aantal van hen (vrijwel uitsluitend ‘Weideblom-ouders’) vindt het idee dat in totaal zo’n 130 leerlingen van locatie zouden moeten wisselen, erg moeilijk verteerbaar. Jan de Beer heeft een gesprek met Fried Anepool en Bep van Delden, betrokken ouders.
Stichtse Courant van 10 februari 2000

‘Hieruit kan men concluderen om wat voor gemeente het gaat’

“Soms zijn dingen nu eenmaal erg principieel, we willen dus niet als lastige querulanten worden gezien; uit de verdeeldheid van de raad over dit punt kan men concluderen om wat voor gemeente het gaat, een kandidaat kan dus weten in welke gemeente hij terecht komt”. Met deze duidelijke woorden verdedigde Neeltje Schravesande (PDR) vorige week donderdag het standpunt van 6 raadsleden om tegen de profielschets voor de nieuw te benoemen burgemeester te stemmen. Jan de Beer doet verslag van de raadsvergadering.
Stichtse Courant van 10 februari 2000

AWV heeft veel op het programma staan

Enige tijd geleden heeft Woningstichting AWV een activiteitenprogramma gepresenteerd voor het jaar 2000. Ad Bom vroeg aan directeur Gert Radstake een toelichting bij de voornemens van dit jaar.
Stichtse Courant van 10 februari 2000

Verzoek om vernietiging

Een inwoner van Driebergen, Renk Knol, heeft een brief naar de Commissaris van de Koningin en de Minister van Binnenlandse Zaken geschreven, waarin hij verzoekt om het raadsbesluit inzake de profielschets ter vernietiging voor te dragen bij De Kroon. Volgens Knol is de passage over ‘kerkelijke betrokkenheid’ in strijd met art1 van de grondwet en de Wet Gelijke Behandeling. Knol doet verslag van zijn actie via een ingezonden brief in de De Stichtse.
Stichtse Courant van 10 februari 2000

Skuddelam als lentebode

Op kinderboerderij ’t Woelige Nest heeft de lente zich 10 dagen geleden al weer aangediend met de geboorte van Jasper, een ram van het ras skuddeschaap en hij maakt het uitstekend.
Nieuwsbode van 10 februari 2000

Veel klachten over Regiotaxi

Lange wachttijden, onheuse bejegening door chauffeurs, helemaal niet verschijnen van bestelde taxi’s. De Regiotaxi (het aanvullend openbaar vervoer van deur tot deur) wordt veel gebruikt door gehandicapten en ouderen. Op de afgelopen zomer ingevoerde Regiotaxi is veel kritiek.
Nieuwsbode van 10 februari 2000

‘Omdat ik zoveel van je hou’

In De Bergse Bossen was het dinsdag druk bezet met mensen die een feestje kregen aangeboden om de winter door te komen. De Zonnebloem had zo’n Midwinterdag georganiseerd. Ruim 110 gasten genoten van de bingo, de hapje s en een optreden van ‘De Jantjes’, geheel bestaand uit eigen vrijwilligers van De Zonnebloem.
Nieuwsbode van 10 februari 2000

Speelplaatsen komen na jaren van de grond

Na veelvuldig uitstel wordt dit voorjaar dan toch begonnen met het Driebergs speelplaatsenplan. Geen mooie speeltuinen met luxe toestellen, maar sober ingerichte speelplekjes die ruimte laten voor de eigen fantasie. Anthon Keuchenius in gesprek met wethouder Derksen en Coen Langkemper (‘architect van het speelplaatsenplan’).
Utrechts Nieuwsblad van 10 februari 2000

‘Maarn moet zich blijven inspannen’

Het lokale initiatief waarmee gemeenten aan het tracé van de HST-Oost/A12 zich manifesteren, is van grote invloed op de besluitvorming voor deze ‘infrastructuurbundel’. “Opletten, erbij blijven en bij de hogere overheid blijven hameren op je doel,” is het advies van W. de Greve, voormalig projectleider HST-Oost/A12. Hij deed die uitspraak deze week tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Bewoners Belangen Maarn/Maarsbergen.
Utrechts Nieuwsblad van 11 februari 2000

Remu in Driebergen sluit in maart deuren

Energiebedrijf Remu sluit begin volgende maand de deuren van het regiokantoor in Driebergen. Ook de regiokantoren in Soest en Woerden gaan dicht. Klanten moeten voortaan naar Utrecht. In Driebergen werken 150 mensen, de helft in de administratie, de andere helft in de technische dienst. Het kantoorgebouw aan de Faunalaan gaat waarschijnlijk in de verkoop.
Utrechts Nieuwsblad van 12 februari 2000

Buurt moet niets hebben van minaret op moskee

De twee Driebergse moskeetjes worden niet zo fraai als sommige van hun oosterse broertjes. Zo komt er geen minaret. Wel komen er koepeltjes op de daken, getooid met een halve maan.
Utrechts Nieuwsblad van 14 februari 2000

Uitstapje levert vooral ideeën op

De Zeister en Driebergse politici die zaterdag een stationsexcursie maakten in de randstad, hebben naar eigen zeggen veel ideeën opgedaan voor een nieuw te bouwen station Driebergen-Zeist.
Utrechts Nieuwsblad van 14 februari 2000

Zwartboek regiotaxi

Stafmedewerker J. Zikking van de Stichting Welzijn Driebergen overhandigde afgelopen woensdag het zwartboek over de regiotaxi in de gemeente Driebergen aan wethouder J.H. Derksen. Sinds het invoeren van deze taxi op 1 september vorig jaar kwamen er veel klachten bij de SWD over deze vorm van openbaar vervoer van deur tot deur.
Nieuwsbode van 15 februari 2000

Zusters Ursulinen betrekken hun nieuwe huis voor Pasen

Netty Krook heeft een gesprek met architect Smorenburg en de heer Gerrits van Aannemersbedrijf De Graaf. De renovatie duurt langer dan gepland. Zuster Angelique meldt dan het nog niet duidelijk is wat er met hun huidige woonplek (het Tepegebouw) gaat gebeuren.
Nieuwsbode van 15 februari 2000

Driebergen legt plan Akkerweg voor aan belanghebbenden

Deze week zijn het schetsplan en het communicatieplan over de bouw van een ontmoetingsruimte aan de Akkerweg toegestuurd aan het Comité Belanghebbenden Akkerweg, aan het bestuur van de serviceflat De Beukenhorst, aan het bestuur van de Moestuinvereniging en aan de Turkse en Marokkaanse gemeenschap.
Nieuwsbode van 15 februari 2000

Publieke debatten om visie te ontwikkelen

Een groep Driebergenaren heeft het plan opgevat om de komende maanden meerdere publieke debatten te organiseren over de toekomst van het dorp. Dit zou moeten gebeuren onder het motto “Driebergen klaar voor de toekomst”.
Stichtse Courant van 17 februari 2000

Nieuwe voorzitter Oranjevereniging

Op 16 maart zal in Champ’Aubert de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden van de Oranjevereniging Driebergen-Rijsenburg. Tijdens deze vergadering zal Peter Jense voorgedragen worden als nieuwe voorzitter.
Stichtse Courant van 17 februari 2000

Commissaris van de Koningin komt met lege handen naar Driebergen

Volgende week komt de Utrechtse Commissaris van de Koningin naar Driebergen om een buitengewone raadsvergadering bij te wonen in het kader van de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester. De heer Staal zal zich laten informeren over de profielschets.
Stichtse Courant van 17 februari 2000

Wethouder wil versnelde aanpak van Langbroekerdijk

Na drie dodelijke ongevallen in nog geen twee jaar tijd op de Langbroekerdijk lijkt het Driebergse gemeentebestuur er nu van overtuigd dat het nemen van maatregelen voor deze weg urgent is geworden. Wethouder Van der Kletersteeg (PDR) heeft deze week meegedeeld dat zij zich zal inzetten voor een versnelde aanpak van de Langbroekerdijk.
Stichtse Courant van 17 februari 2000

Driebergse dorpsdichter brengt hilarische bundel uit

Jan de Beer heeft een interview met Cees Swaen (broer van de cafe-baas Gerrit) die deze week een boekje uitgaf met authentieke Driebergse humor.
Stichtse Courant van 17 februari 2000

Hardrijders vogelvrij in de provincie

Hardrijders lopen vanaf vandaag een extra grote kans op een bekeuring op de provinciale wegen ten oosten van Utrecht. Sinds vanmorgen is op de wegen Driebergen-Rhenen (N225), Maartensdijk-Baarn (N234), Utrecht-Amersfoort (N237), Utrecht-Hilversum (N417), De Soestdijkse weg in De Bilt en Baarn-Amersfoort (N221) een groot aantal roulerende flitscamera’s in werking.
Utrechts Nieuwsblad van 21 februari 2000

Drie tienen op Uilenburcht

Op de christelijke school De Uilenburcht werd in groep 8 als eerste van de basisscholen in Driebergen in het jaar 2000 het EHBO-A diploma afgenomen. Het betrof 34 leerlingen van de in totaal 198, die van het Rode Kruis afdeling Driebergen hun opleiding dit jaar ontvingen.
Nieuwsbode van 22 februari 2000

Flitstrein-oost op losse schroeven: te weinig passagiers voor miljardenlijn

De verdubbeling van de spoorlijn Utrecht-Arnhem voor de Hogesnelheidslijn naar Duitsland (HSL-Oost) staat op losse schroeven. Het is twijfelachtig of die trein ooit voldoende passagiers gaat vervoeren om de investering van 4 tot 6 miljard te rechtvaardigen. Dat heeft de nieuwe directeur van de HSL-projectorganisatie W. Korf gisteravond gezegd tijdens een presentatie in het Utrechtse provinciehuis. Bovendien zou de HSL een belemmering kunnen zijn voor echte snelle vervoerssystemen die nu nog in ontwikkeling zijn.
Utrechts Nieuwsblad van 22 februari 2000

Woningbouw op Heuvelrug voorkomen

De provincie Utrecht wil instellingen op de Heuvelrug verleiden tot een verhuizing door ze elders -in minder aantrekkelijk gebied- een bouwplek aan te bieden. Op die manier komt de grond op de Heuvelrug vrij, zodat voortvarend werk kan worden gemaakt van de stichting van het Nationale Park. Dat plan lanceert vvd-gedeputeerde Korthuis van ruimtelijke ordening. Daarbij wil Korthuis voorkomen dat op de plek van de vertrekkende instellingen op grote schaal nieuwe woonhuizen worden opgetrokken.
Utrechts Nieuwsblad van 23 februari 2000

Geen flitstrein, schadeclaim van gemeenten

Het Rijk krijgt een schadeclaim van ruim 3 miljoen gulden van de gemeenten Bunnik, Driebergen, Zeist en Maarn als de Hogesnelheidslijn Oost niet doorgaat. De Driebergse wethouder Altena (6 ton): “Wij moeten niet het slachtoffer worden van dit beleid.” Ongeacht de uitkomsten blijft Driebergen bij minister Netelenbos hameren op de onhoudbare situatie bij het NS-station Driebergen-Zeist.
Utrechts Nieuwsblad van 23 februari 2000

Uitvoering van projecten Langbroekerwetering dichterbij

Met het uitbrengen van het ontwerp uitvoeringsprogramma Langbroekerwetering is de realisering van projecten dichterbij gekomen. Uitwerking van het plan van aanpak heeft meer dan 20 projecten opgeleverd. In totaal zal de uitvoering 10 tot 12 jaar gaan duren en tussen de 140 en 150 miljoen gaan kosten.
Stichtse Courant van 24 februari 2000

Het hele jaar door buitentennis bij Hoenderdaal Sport

Met de vervanging van de 16 jaar oude gravelbanen door kunstgrasbanen bestaat de mogelijkheid het hele jaar door buiten te tennissen. Bij Hoenderdaal Sport loopt het buitenseizoen voortaan van 1 januari t/m 31 december.
Stichtse Courant van 24 februari 2000

Onderhandelingen verkoop Sparrendaal vorderen

Verwacht wordt dat in april een voorstel tot verkoop van Sparrendaal op tafel ligt. Interim gemeentesecretaris Witbraad gaf tijdens de raadscommissie ABZ een overzicht van de huidige situatie. Bij verkoop zal de exploitatie van Sparrendaal geschieden door de Stichting Sparrendaal die een gebruikersovereenkomst met de gemeente zal sluiten.
Stichtse Courant van 24 februari 2000

Gemeente huurt bureau in om 1,3 miljoen op te strijken

De gemeente heeft voor 70.000 gulden Laagland Advies BV ingehuurd en hoopt dankzij de inspanningen van dit bureau zo’n 1,3 miljoen aan rijksgelden op te strijken. Dit bedrag kan aan de gemeente worden toegekend in het kader van het ISV, het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Voorwaarde is dat de gemeente voor 1 juli een vijfjarenplan op tafel legt dat door de provincie moet zijn goedgekeurd. Laagland Advies is inmiddels aan de slag gegaan. Ook de Driebergse bevolking zal bij het ontwikkelen van de visie betrokken worden: binnenkort zal de gemeente diverse openbare discussiebijeenkomsten organiseren waar telkens een bepaald thema aan de orde komt.
Stichtse Courant van 24 februari 2000

Zeg mij in welke auto u rijdt, en ik zeg u wie u bent

Jan de Beer heeft een interview met IVA-student Robert Bemboom die een boekje schreef over het type auto en het type mens dat erin rijdt.
Stichtse Courant van 24 februari 2000

Theo Boot neemt afscheid als directeur Bootbouw

Met een receptie op 25 februari zal Theo Boot officieel afscheid nemen als directeur Bootbouw, gevestigd aan de Traaij 102. Na ruim 48 jaar werkzaam te zijn geweest in het bedrijf, gaat hij met pensioen.
Stichtse Courant van 24 februari 2000

Politiewijkchef Koopmans vertrekt

De heer D. Koopmans, politiewijkchef Driebergen en Bunnik van District Binnensticht, zal binnen enkele maanden een nieuwe functie aanvaarden en Driebergen verlaten. Koopmans heeft gedurende 2,5 jaar in Driebergen gewerkt. Hij is benoemd tot politiemedewerker van het Bureau Veiligheid en Integriteit in Bilthoven.
Stichtse Courant van 24 februari 2000

Hendrik de Keijzer wil Sparrendaal kopen

Na drie gesprekken heeft de gemeente de intentieverklaring van Hendrik de Keijzer in huis. De vereniging wil zelf de koetshuizen gaan exploiteren. Op 10 april is er een extra ABZ vergadering. De definitieve besluitvorming vindt plaats in de raad van 25 mei 2000.
Nieuwsbode van 24 februari 2000

Burgemeester feliciteert gouden paar

Burgemeester van Rappard feliciteerde op de Nassau Odijckhof het bruidspaar Warmerdam met hun 50-jarig huwelijk.
Nieuwsbode van 24 februari 2000

Discussie profiel burgemeester loopt af met sisser

De aanwezigheid van commissaris van de koningin B. Staal heeft gisteravond de angel gehaald uit het debat over de gewenste mate van kerkelijke betrokkenheid van de nieuwe burgemeester. De komende man of vrouw in Driebergen hoeft niet kerks te zijn, zolang hij of zij maar niet anti kerks is.
Utrechts Nieuwsblad van 24 februari 2000

Verhoogd spoor is beste optie

Al lijkt de komst van de HSL-Oost bijna verleden tijd, de gemeenten Zeist en Driebergen blijven zich het hoofd breken over de vormgeving van het stationsgebied Driebergen-Zeist. Wel of geen HSL, het verkeersknooppunt is al jaren totaal overbelast. In het door Zeist en Driebergen afgeronde onderzoek biedt een verhoogde aanlegging van de spoorlijn de beste oplossing. Dit biedt de meeste voordelen voor de inrichting en bereikbaarheid van het stationsgebied, de verkeersafwikkeling en de ecologie. Voor de landgoederen is de verhoogde aanleg minder gunstig. De verdiepte aanleg komt op de tweede plaats omdat het te duur is de nadelige ecologische gevolgen te compenseren. De bundeling van spoor en snelweg komt als laatste in beeld omdat de aantasting van landschappelijke waarden te groot is.
Utrechts Nieuwsblad van 25 februari 2000

Grote schoonmaak op Heuvelrug

Het signaal van het provinciebestuur is duidelijk: behoud en herstel van het bosgebied op de Utrechtse Heuvelrug gaat voor, wat er ook gebeurt, en wat gemeentebesturen en gevestigde instellingen ook voor ogen staat. Maar voor de economische belangen van de huidige Heuvelrugbewoners is de provincie niet doof. Het provinciebestuur beseft dat het wat wisselgeld in de knip moet hebben voor de grote schoonmaak op de Utrechtse Heuvelrug.
Utrechts Nieuwsblad van 26 februari 2000

Regionale tv-zender begint 1 mei

Het regionale tv-station voor de provincie Utrecht verwacht op 1 mei te beginnen onder de naam Nedersticht TV. De regio-omroep staat volgens directeur Chris van Oosterzee startklaar, na herhaald uitstel.
Utrechts Nieuwsblad van 26 februari 2000

Maarn verdeeld over afblazen flitstrein

Maarn, waar spoorlijn en rijksweg op een talud dwars door het centrum van het dorp lopen, reageert verdeeld op het voorlopig afblazen van de flitstrein. Leden van natuurorganisaties, landgoedeigenaren en voorstanders van het Nationale Park de Utrechtse Heuvelrug reageren juichend. Maar de vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen en bewoners in de kernen van Maarn en Maarsbergen hebben zo hun twijfels.
Utrechts Nieuwsblad van 26 februari 2000

Plan Groenhoek weer opgepakt

De Driebergse woningstichting AWV gaat het plan Groenhoek 2000 alsnog uitvoeren. De AWV bouwt 16 nieuwe appartementen en zet een bestaande flat om in seniorenwoningen. Met de opbrengst van de appartementen krijgt de wijk een facelift. De tuintjes langs de lange flats worden opnieuw ingericht en er komt naast de wijkbeheerder ook een huismeester.
Utrechts Nieuwsblad van 28 februari 2000

Driebergen maakt zich sterk voor 1,3 miljoen

1,3 miljoen gulden ligt bij de provincie op Driebergen te wachten als een ‘stads’-brede visie op toekomstige ontwikkelingen wordt gemaakt. Daartoe heeft de gemeente het bureau Laagland Advies ingehuurd.
Nieuwsbode van 29 februari 2000

Ouders uiten bezorgdheid in commissievergadering

De Weideblom, een voornamelijk autochtone school groeit en de Bongerd, die voornamelijk allochtone leerlingen heeft, krimpt. Vandaar de plannen om in beide schoolgebouwen zowel autochtone als allochtone leerlingen onder te brengen, elke klas met z’n eigen leermethode. In de raadscommissie brachten twee insprekers (ouders) hun bezwaren naar voren.
Nieuwsbode van 29 februari 2000

Expositie over uniek gebied

Wethouder R. van de Kletersteeg opende een tentoonstelling over een stukje Driebergen, Wildbaan Zuid-west, waarover voor de gemiddelde inwoner van Driebergen weinig bekend is. Als je van de natuur houdt, laat je dat stukje natuurgebied gewoon voor wat het is. De tentoonstelling in de bibliotheek is opgezet door Jacqueline Berkhout, Simone van Uden en Ger Vink, die in het kader van hun IVN-opleiding voor watergids, een project moesten maken.
Nieuwsbode van 29 februari 2000

Half juli is burgemeester bekend

In aanwezigheid van de Commissaris van de Koningin stond de profielschets voor de nieuwe burgemeester op Sparrendaal ter bespreking. Het was een gezellige drukte. De publieke tribune was behoorlijk bezet. De plaatsvervangend burgemeester, R. van de Kletersteeg zat deze buitengewone raadsvergadering voor. De commissaris lichtte de benoemingsprocedure en de rol van de vertrouwenscommissie toe.
Nieuwsbode van 29 februari 2000

Commissaris krijgt uitslag opiniepeiling

B. Staal, commissaris van de koningin in Utrecht bracht een bezoek aan de Driebergse raad. Voorzitter Woittiez van de VVD afd. Driebergen greep deze gelegenheid aan om hem de uitkomsten van de opiniepeiling over de profielschets van de burgemeester aan te bieden.
Nieuwsbode van 29 februari 2000