Verkerk nieuwe directeur Dolfijn

Met unanieme stemmen heeft de gemeenteraad in een extra vergadering Mw C.M. Verkerk (52) benoemd tot directeur van de openbare basisschool Dolfijn.
Nieuwsbode van 2 februari 1999

Politici doen het goed bij dictee

Netty Krook doet verslag van het Driebergs dictee. ‘Tot volgend jaar’ dat kon je ’s avonds horen. Het vormde een mooie hoopvolle afsluiting van een gezellige avond. Het vorige Driebergse dictee was al weer twee jaar geleden gehouden. Men was het er over eens dat een jaarlijkse proeve geen kwaad kon.
Nieuwsbode van 2 februari 1999

Driebergen is zuinig op z’n groene image

De herplantplicht in Driebergen staat niet op losse schroeven. Ook niet nu Drieberger W. ten Hoeve met succes tegen zijn herplantplicht in beroep is gegaan. “Dit geval staat op zichzelf, de beschikking stak gewoon niet deugdelijk in elkaar” zegt gemeenteambtenaar P. Gaultier. Anthon Keuchenius beschrijft dit geval door interviews met ten Hoeve en Gaultier.
Utrechts Nieuwsblad van 3 februari 1999

Plan van Aanpak Langbroekerwetering definitief

Maandag heeft de stuurgroep Langbroekerwetering het Plan van Aanpak Langbroekerwetering definitief vastgesteld. Het is een gezamenlijke visie op de vraag: Hoe kunnen we dit unieke natuurgebied op een duurzame manier behouden en versterken? De betrokken partijen en de bewoners konden tot 1 december reageren op het ontwerpplan. Ook zijn er vier informatiebijeenkomsten gehouden. Naar aanleiding hiervan is de tekst van het plan op een aantal punten bijgesteld.
Stichtse Courant van 4 februari 1999

Monique van Roosmalen: een leven met muziek

Ad Bom heeft een interview met de Driebergse zangeres Monique van Roosmalen. De visueel gehandicapte zangeres brengt met een kleine formatie een programma van ballads, bossa nova en swingende songs. Zij is momenteel bezig met het schrijven van een novelle over haar jeugdervaringen in het Blindeninstituut.
Stichtse Courant van 4 februari 1999

Een nieuwe toekomst voor het Wapen van Rijsenburg

Vorige week werd na lange voorbereidingen overeenstemming bereikt met de familie van Liempt over een nieuwe toekomst voor het Wapen van Rijsenburg. Onno Zuurbier en zijn compagnon Bart van Dijk zijn sinds vrijdag de nieuwe exploitanten van het restaurant. Jan de Beer heeft een interview met de nieuwe exploitatie die na een verbouwing eind maart willen heropenen.
Stichtse Courant van 4 februari 1999

Fusie energiebedrijven Remu en GCN gaat door

De fusie tussen Remu en GCN gaat door. Provinciale Staten van Utrecht hebben gistermiddag toestemming gegeven. De provincie is grootaandeelhouder van de nutsbedrijven. Verder besloten de Staten de aandelen in stroomproducent UNA te verkopen
Utrechts Nieuwsblad van 4 februari 1999

Verbijstering over nieuwe vlieghoogte

De Stichting Natuur en Milieu in Utrecht is ‘verbijsterd’ over het plan om de minimumvlieghoogte voor verkeersvliegtuigen boven Midden-Nederland te verlagen van 1000 tot 750 meter. Volgens Natuur en Milieu is voor grote delen van Midden-Nederland aanzienlijk meer geluidsoverlast te verwachten. Niet alleen vanwege de lagere vliegniveau’s maar ook door toenemend vliegverkeer.
Utrechts Nieuwsblad van 4 februari 1999

Driebergen en Zeist bezorgd over vlieglawaai

De fractie van Progressie Driebergen maakt zich zorgen over de mogelijke toename van vliegtuiglawaai boven deze gemeente. Onno de Jong van Progressief Driebergen benutte de rondvraag van de gisteravond gehouden raadsvergadering om zijn ongerustheid te tonen. Bij monde van wethouder Altena gaf het college aan dat het nu te vroeg is om al een verhaal te houden. Altena is overigens een liefhebber van het geluid van de Chinooks, de grote transporthelikopter.
Utrechts Nieuwsblad van 5 februari 1999

De Horst blijft zoals hij altijd is geweest

Hogeschool De Horst uit Driebergen blijft zoals ze altijd is geweest. Klein vooral, met dit jaar 1735 studenten. Praktijk gericht ook. En geëngageerd. Dat moet mogelijk zijn, hoewel ze net een samenwerking is aangegaan met haar reusachtige zus: de Hogeschool van Utrecht met 27.000 studenten. Jos van der Meer heeft in het artikel een interview met de nieuwe directeur R. Rooswinkel over deze samenwerking.
Utrechts Nieuwsblad van 5 februari 1999

Achterdocht rond samenwerking De Horst en HVU blijft

Achterdochtig is en blijft scheidend voorzitter T. Wanders van de medezeggenschapsraad bij Hogeschool De Horst in Driebergen over de samenwerking van deze school met de veel grotere Hogeschool van Utrecht. Wanders blijft zich zorgen maken over de eigen identiteit van De Horst.
Utrechts Nieuwsblad van 5 februari 1999

Ruimer aanbod kost vier gulden: Casema begint met keuze-tv

Televisiekijkers in Bunnik, Leersum en Driebergen moeten kiezen welke televisiezenders ze willen ontvangen en hoeveel ze daarvoor willen betalen. Gevolg daarvan is dat hun huidige pakket, uitgebreid met 5 nieuwe zenders, 3,95 gulden meer gaat kosten. Het basispakket kost zo’n twee gulden minder dan het huidige. Inwoners van genoemde plaatsen moeten voor 10 maart hun keuze bepalen; vanaf 31 maart zijn de nieuwe pakketten te ontvangen.
Utrechts Nieuwsblad van 9 februari 1999

Minister Netelenbos ziet mega-ecoduct Maarn zitten

Minister Netelenbos is enthousiast over het idee ten zuiden van Maarn zowel de snelweg A12 als de spoorlijn deels nieuw aan te leggen en te overkappen door een enorm ecoduct. Ze noemde het plan gisteren tijdens een PvdA-verkiezingbezoek aan Maarn “uiterst interessant”. Bij het artikel een impressietekening van Peter Enter.
Utrechts Nieuwsblad van 9 februari 1999

220 verwijzingen voor bureau HALT

220 verwijzingen voor bureau HALT
Tweehondertwintig verwijzingen heeft bureau HALT vorig jaar gehad. Van de aangehouden jongeren woont het grootste deel in Zeist (62), gevolgd door Bunnik (47), Driebergen (42), De Bilt (32) en Maartensdijk (6). Ook als plaats waar de overtredingen gedaan worden staat Zeist bovenaan met 94 Gevolgd door Driebergen (41), De Bilt (38), Bunnik (20) en Maartensdijk (7).
Nieuwsbode van 9 februari 1999

Kraamvisite op kinderboerderij

Het skuddeschaap Christine is op 3 februari in de vroege ochtend bevallen van een tweeling, een jongetje en een meisje. Moeder verzorgde de bevalling helemaal zelf. Moeder en kinderen maken het goed. Jan, de vader staat buiten in de wei te flierefluiten.
Nieuwsbode van 9 februari 1999

Driebergen pakt panden oude benzinepomp aan

Anthon Keuchenius wijdt een artikel aan de situatie rond twee vervallen panden aan de Arnhemsebovenweg waar tot twee jaar geleden een benzinestation was gehuisvest. De gemeente zint op maatregelen en wil de erfpacht opzeggen. Alle tot nu toe gemaakte kosten worden verhaald op de erfpachter. Daarna worden de woningen waarschijnlijk gesloopt en de grond verkocht.
Utrechts Nieuwsblad van 10 februari 1999

Huis Utrecht te duur voor koopbijdrage

De inwoners van de provincie Utrecht hebben niets aan de nieuwe regeling ter bevordering van eigen woningbezit. Dat komt doordat de subsidie voor huurders stopt bij een huizenprijs van 183.000 gulden. In deze regio is zo’n goedkope woning niet of nauwelijks te vinden.
Utrechts Nieuwsblad van 10 februari 1999

Leegstaande woning is bron van ongewenste activiteiten

Brandstichting, vernieling en illegale bewoning. Sinds het huis aan de Arnhemsebovenweg leeg staat wordt de buurt regelmatig met deze ongewenste activiteiten geconfronteerd. Het is de hoogste tijd dat er maatregelen worden genomen. Dat vindt de buurt en dat vindt de gemeente nu ook. Het gaat om een perceel nabij de A12 tunnel  waar vroeger een benzine station was gevestigd.
Stichtse Courant van 11 februari 1999

Keuze raad wordt getoetst aan keuze van burgers

De keuze die de gemeenteraad heeft gemaakt uit het wensenlijstje met beleidsvoornemens zal via een representatieve meningspeiling worden getoetst aan de keuze van de Driebergse burgers. Een speciaal bureau zal de burgerraadpleging begeleiden. De resultaten van het onderzoek moeten duidelijk maken hoe de burgers denken over de beleidsvoornemens en of de burgers bepaalde bezuinigingen terecht vinden.
Stichtse Courant van 11 februari 1999

Jeugdsoos wordt opgeknapt

Het college van B&W heeft een plan van aanpak opgesteld voor de gymzaal aan de Engweg, waar de jeugdsoos Nix is gevestigd. Een van de belangrijkste maatregelen hierbij is het geluiddicht maken van het gebouw. Het is de bedoeling dat de soos een multifunctionele ruimte wordt waar ondermeer ook kleine concerten door Dwergpop worden gegeven. De SWD krijgt het beheer over het gebouw. Na de zomer moet de verbouwing gereed zijn.
Stichtse Courant van 11 februari 1999

Driebergen praat over 30 km-zone

Meepraten over de komst van een 30 km-zone. Dat kunnen inwoners van Driebergen in de komende maanden. De gemeente Driebergen gaat op zoek naar mensen die de straat willen vertegenwoordigen waarin ze wonen. Met hen wil de gemeente overleggen over de inrichting van hun wijk als 30 km-gebied.
Utrechts Nieuwsblad van 12 februari 1999

Driebergen draagt zaal over aan stichting

De gemeente Driebergen gaat de voormalige gymzaal aan de Engweg overdragen aan de Stichting Welzijn Driebergen. De SWD is er blij mee: “We kunnen nu meer voor de jeugd gaan doen” aldus directeur T. van Alkemade. De oude gymzaal is al enkele jaren het onderkomen van jeugdsoos Nix, op de woensdag- en vrijdagavonden is het een komen en gaan van jongeren.
Utrechts Nieuwsblad van 13 februari 1999

Brand in jongerencentrum

Een fikse brand heeft zaterdag niet alleen jongerencentrum Nix in de as gelegd maar ook de depots van goederen bestemd voor Roemenië en van de carnavalsvereniging. De brandweercorpsen van Driebergen en Doorn zijn ruim drie uur bezig geweest met het blussen van de brand. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Morgen zal de technische recherche een onderzoek beginnen naar de oorzaak van de brand.
Kabelkrant van 14 februari 1999

Brand legt Driebergs jongerencentrum Nix geheel in as

Jan Dankbaar doet verslag over de brand; over de geschokte jongeren  en de aangeslagen beheerder Rob van Duijvekamp. Over de oorzaak van de brand tast men nog in het duister. Youth for Christ aan de Hoofdstraat heeft tijdelijk aan de jongeren ruimte aangeboden.
Utrechts Nieuwsblad van 15 februari 1999

Jeugdsoos NIX door brand verwoest

Afgelopen zaterdagmiddag is de jeugdsoos NIX (de gymzaal aan de Engweg) volledig door brand verwoest. De brand werd om 14.00 uur ’s middags gemeld. Omdat een deel van de Driebergse brandweer op dat moment actief was bij de carnavalsoptocht, werd bij de brandbestrijding de hulp van de Doornse brandweer ingeroepen. Ook is nog een ladderwagen van de brandweer van Zeist ingezet. De brand was om 19.00 uur geblust. De kinderopvang die naast de Jeugdsoos gevestigd is, heeft alleen wat waterschade opgelopen in de directiekamer. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. Het onderzoek van de technische recherche is in volle gang.
De gemeente had recentelijk een plan opgesteld voor de verbouw (onder meer geluiddicht maken) van de jeugdsoos. Het was de bedoeling dat het gebouw een multifunctioneel karakter zou krijgen. Het beheer van de gymzaal zou worden overgedragen aan de Stichting Welzijn Driebergen. Wethouder Derksen heeft aanstaande woensdag een overleg met de NIX/SWD om te praten over de verdere gang van zaken. Op dit moment is nog geen duidelijkheid over het op korte termijn voortzetten van de activiteiten van de jeugdsoos op een alternatieve locatie.
Digitale Pers Driebergen van 15 februari 1999

Politie neemt monsters bij afgebrande soos Nix

De technische recherche heeft gisteren monsters genomen bij de afgebrande jongerensoos Nix in Driebergen. Tot nu toe is de oorzaak van de brand, van afgelopen zaterdag nog niet bekend. in de raadscommissie abz drong raadslid C. Maas met spoed aan een andere locatie te zoeken.
Utrechts Nieuwsblad van 16 februari 1999

Driebergen dag autovrij ‘nauwelijks te realiseren’

Wordt Driebergen een dagje autovrij? Het Driebergs college staat in elk geval wel sympathiek tegenover een landelijke autovrije zondag op 19 september. Maar het college stelt wel dat ‘de uitvoering nauwelijks te realiseren is’ . De actie gaat uit van het Landelijk Overleg Autovrije Zondag (LOAZ).
Utrechts Nieuwsblad van 16 februari 1999

Kandidaat statenleden op werkbezoek in Driebergen

Van de dertien CDA-Statenleden waren er negen afgelopen vrijdag op werkbezoek in Driebergen. Ze werden door de burgemeester met koffie en cake op Sparrendaal ontvangen. Daarna trok het gezelschap naar Beukenstein.
Nieuwsbode van 16 februari 1999

Traaij niet toegankelijk genoeg

Ouderen en gehandicapten hebben moeite met Driebergse straat. De Driebergse winkelstraat de Traaij is voor veel ouderen en gehandicapten nog niet toegankelijk genoeg. Slechte bestrating, uitstallingen, en reclameborden leveren problemen op. Gisteren werd het rapport ‘open ons dorp’ gepresenteerd op het gemeentehuis. Het platform Patiënten en Gehandicapten (PPGD) beoordeelde de winkels aan de Traaij en de Traaij zelf op toegankelijkheid. Anthon Keuchenius doet verslag.
Utrechts Nieuwsblad van 17 februari 1999

‘Het lijkt wel alsof er iemand is doodgegaan’

Gemeente wil nieuw centrum bouwen op zelfde locatie
Zes jaar lang hebben vrijwilligers de jeugdsoos Nix aan de Engweg met veel inspanning en enthousiasme draaiende gehouden. Eindelijk besloot de gemeente vorige week om geld te steken in een finale opknapbeurt. En juist op dat moment gebeurde het. Door nog onbekende oorzaak (inmiddels heeft politievoorlichter Kooring meegedeeld dat er geen aanwijzingen zijn voor brandstichting; voorlopig houdt men het op kortsluiting) ontstond zaterdag een enorme brand in het gebouw en ondanks de inzet van de brandweerkorpsen uit Driebergen, Doorn en Zeist, kon niet voorkomen worden dat de gehele soos door vuur verwoest werd.
Inmiddels is door gemeente en SWD meegedeeld dat naar de bouw van een nieuw centrum op dezelfde locatie zal worden gestreefd. Jan de Beer geeft in zijn artikel een verslag van de brand en de gevolgen daarvan.
Stichtse Courant van 18 februari 1999

Geldactie voor soos Driebergen

De door brand gedupeerde jeugdsoos Nix en de organisatie van het Dwergpopfestival zijn inzamelingsacties gestart. Onder het motto ‘Help Nix uit de brand’ proberen de jeugdsoosvrijwilligers de inventaris, die de afgelopen zes jaar met veel liefdewerk bij elkaar was gebracht, weer terug te krijgen.
Utrechts Nieuwsblad van 18 februari 1999

Samenwerking sporthal en tennisclub in Driebergen

De Stichting Hoenderdaal Sport wil voor meer Driebergse sportclubs de zakelijke en facilitaire belangen gaan behartigen. Dat bleek deze week bij de bekendmaking van de samenwerking tussen sporthal Hoenderdaal en tennisvereniging Risenborgh. De samenwerkingsovereenkomst geldt voorlopig voor een jaar. Daarna wordt bekeken of de samenwerking definitief wordt.
Utrechts Nieuwsblad van 20 februari 1999

Lager vliegen in de buurt van Soesterberg mag wel

Volgens het Utrechtse provinciebestuur is ‘Schiphol’ niet in overtreding door nu al vaker op een lagere hoogte aan te laten vliegen. Dat blijkt uit antwoorden van Gedeputeerde Staten van Utrecht op politieke vragen van de fractie van De Inwonerspartijen.
Utrechts Nieuwsblad van 21 februari  2000

Gele stof al eens eerder aangetroffen

De gelige stof die vorige maand vrijkwam op het terrein van aannemer Boshuis aan de Sportlaan is dezelfde als de stof die in 1983 ook al op het terrein werd aangetroffen. Het gaat om zogeheten CS-concentraat (chloordicyano-ethylbenzeen), een grondstof voor traangas.
Utrechts Nieuwsblad van 22 februari 1999

‘Almost…cut my hair’, maar dan op fluistersterkte

Anthon Keuchenius verhaalt over hoe de stichting Siskin de geluidsoverlast aanpakte. Zanger/gitarist Ron den Hartog en zijn dertien vrienden, allen veertigers uit Driebergen en omstreken, zijn na een jaar afwezigheid terug in hun oefenruimte aan de rustieke Driebergse Teselinglaan.
Utrechts Nieuwsblad van 22 februari 1999

Nix zal als Phoenix herrijzen

Over de eerste schrik zijn ze inmiddels heen, de vrijwilligers en de jongeren die hun zo geliefde jeugdsoos Nix vorige week zaterdag af zagen branden. De oorzaak van de brand is een kortsluiting in het plafond boven de tl-buizen, zo maakte beheerder Rob Duijvekam bekend. De gemeente streeft ernaar om voor oktober een nieuw sociaal-cultureel centrum te laten verrijzen op dezelfde plaats aan de Engweg.
Nieuwsbode van 23 februari 1999

Vies goedje blijkt niet gevaarlijk

Het in Driebergen gevonden CS-concentraat, voornaamste grondstof voor traangas, veroorzaakt geen blijvend letsel bij kort- of langdurig contact. Dat stelt M.S. Nieuwenhuizen van TNO in Rijswijk. De Rijswijkse afdeling van het onderzoeksinstituut houdt zich voornamelijk bezig met het analyseren van stoffen die worden gebruikt bij defensie en politie.
Utrechts Nieuwsblad van 23 februari 1999

PTT zoekt ‘uitweg’ aan de rand van het Wildbaanpark

Het ziet ernaar uit dat de uitrit van het postkantoor, die de PTT-auto’s gebruiken voor het laden en lossen, moet worden verplaatst. Deze uitrit bevindt zich nu aan de Buzziburglaan, maar officieel is hier geen vergunning voor. Het gebruik van deze uitrit is geregeld via een zogeheten gedoogbeschikking die nog tot 1 mei geldig is. Wat er na deze datum gaat gebeuren is nog onderwerp van discussie maar de kans is groot dat er een andere uitrit gerealiseerd moet worden, waarschijnlijk aan de rand van het Wildbaanpark.
Stichtse Courant van 25 februari 1999

Driebergse kandidaten lopen zich warm voor provinciale politiek

Jan de Beer heeft een interview met plaatsgenoot Reinout Woitiez die de afgelopen jaren als voorzitter van de Driebergse VVD actief is geweest. Hij wil zich nu op provinciaal niveau gaan inzetten als nummer 17 op de VVD-lijst. Andere Driebergse kandidaten zijn Karin Fokker (nr 18 bij de PvdA) en Cees Beenen (nr 9 bij D66).
Stichtse Courant van 25 februari 1999

Eerste steen Aurora-gebouw

Afgelopen zaterdag verrichtte Wim Kosterman onder grote belangstelling de eerste-steen-legging bij het Aurora-muziekcentrum nabij De Woerd. Kosterman heeft zich zeer ingezet voor de realisering van dit gebouw dat dankzij allerlei acties en steun van de gemeente tot stand komt.
Stichtse Courant van 25 februari 1999

Driebergen en Zeist onderzoeken gevolgen van aanleg HSL-Oost

De gemeenten Driebergen en Zeist hebben gezamenlijk besloten een extern onderzoek te laten verrichten naar de gevolgen van de ontwikkelingen met de HSL-Oost en de A12. Voor het onderzoek is het bureau DHV Millieu en Infrastructuur BV uit Amersfoort gevraagd een projectvoorstel uit te brengen. Dit voorstel wordt aanstaande dinsdag om 20.00 uur besproken tijdens een extra commissievergadering in het gemeentekantoor.
Stichtse Courant van 25 februari 1999

Financiële tegenvaller

Vanwege de lage rentestand wordt de gemeente geconfronteerd met een flinke tegenvaller. Er loopt een geldlening aan het zwembad die dit jaar overgesloten moet worden. Daarbij moet de rente aangepast worden. Die is echter nu dermate laag dat dit voor de gemeente op jaarbasis een bedrag van zo’n 70000 gulden minder rente-inkomsten zou betekenen. Het is nog onduidelijk hoe men dit denkt op te vangen. Momenteel vindt overleg plaats met het zwembadbestuur waarbij het financiële voordeel voor het zwembad en het nadeel voor de gemeente worden afgewogen om tot een oplossing te komen.
Stichtse Courant van 25 februari 1999

Fietsersbond ronselt medestanders voor autoloze zondag in Driebergen

De Driebergse afdeling van de ENFB wil van 19 september een ‘bruisende’ autoloze zondag maken in dit dorp en zoekt hiervoor medestanders. Om mensen bij het initiatief te betrekken wordt volgende week donderdag een speciale bijeenkomst georganiseerd in Champ’Aubert.
Stichtse Courant van 25 februari 1999

Alles grijpt in elkaar bij Driebergs centrumplan

Een klein legertje ambtenaren werkt momenteel aan het Driebergse centrumplan. Daarin wordt de inrichting van de kern van Driebergen en de verkeersafwikkeling voor de komende jaren vastgelegd.  Maar hoever zijn de plannenmakers en wat plannen zij eigenlijk? In het artikel heeft Anthon Keuchenius een gesprek met de ambtenaar Harry van Oort. De belangrijkste maatregelen in het centrumplan zijn het autovrij maken van de kop van de Traaij, de aanleg van een rotonde Engweg-Bosstraat-Hoofdstraat en de bouw van winkels en woningen op het parkeerterreintje bij Nieuw Salem. Volgens Van Oort is het streven erop gericht het plan in 2002 af te ronden.
Utrechts Nieuwsblad van 27 februari 1999