het nieuws van 1 december 2014
17e jaargang nummer 5321

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Intimidatie op landgoed Beverweerd

20141201 WERKHOVEN Op landgoed Beverweerd in Werkhoven is sinds een aantal dagen sprake van een grimmige sfeer. Een groep beveiligers met honden houdt de wacht voor de ingang van het park. Meerdere mensen, onder wie een gebruiker van het kasteel op het terrein, voelen zich geïntimideerd

Lees verder

Second opinion: stomerij loosde nog recent

20141201 DOORN  De bodemverontreiniging rond de Doornse stomerij is niet historisch. Er is ook recent nog geloosd, blijkt uit een dik onafhankelijk rapport, dat de vloer aanveegt met alle eerdere rapporten en met de overheden. Een vat met afgewerkte PER achter de stomerij speelt een steeds prominentere rol.  ‘Wij hebben niks geloosd,’ houdt de eigenaar vol.

Lees verder

Gemeenteraad stelt kaders De Binder Bindt vast

20141201 LEERSUM  De gemeenteraad heeft eind vorig jaar het Leersumse burgerinitiatief ‘De Binder Bindt’ als pilotproject voor de Bruggenbouwersmethode uitgekozen. Na de keuze voor De Binder Bindt is een groep gevormd met mensen uit diverse geledingen die met het project aan de slag zijn gegaan.

In de afgelopen periode zijn veel gesprekken gevoerd met ‘bewoners van de Binder’, inwoners van Leersum en andere belanghebbenden. Al deze verkennende gesprekken hebben bijgedragen aan een plan van aanpak met kaderstelling voor het project. In de gemeenteraadsvergadering van 27 november heeft de raad de kaders vastgesteld. 

Organisatie en proces
De Binder Bindt heeft een projectgroep en een stuurgroep. De projectgroep signaleert kansen en bedreigingen voor het project en genereert op een interactieve manier ideeën om de Binder tot een bruisend centrum van Leersum te maken. De stuurgroep zorgt ervoor dat het proces verloopt volgens de principes van de Bruggenbouwersmethode. Kenmerkend hiervoor is dat het een open en transparant proces is. Via een open call kunnen mensen zich aanmelden om mee te denken en mee te doen. 

De kaders zijn nu helder geformuleerd, bijvoorbeeld het intensiveren van het gebruik van de Binder en het komen tot een betere exploitatie. Het plan van aanpak met de kaders is nu vastgesteld door de gemeenteraad. Binnen die kaders is er vrijheid om het proces vorm te geven. De kaders zijn eerst in twee openbare commissievergaderingen besproken via de consentmethode.  Deze vergaderingen waren in de Binder.

Zaterdag 24 januari organiseert De Binder Bindt een dorpsavond over het vervolg van het project om te komen tot een bruisende Binder.

Hiltje Keller uit Utrechtse Heuvelrug lijsttrekker PvdD

20141201 UTRECHT  De kandidatenlijsten van de Partij voor de Dieren voor de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen in Utrecht zijn definitief. Tijdens het partijcongres van de Partij voor de Dieren op 30 november 2014 werden alle kandidaten door de leden van de partij goedgekeurd. Ook de ‘landelijke’ verkiezingsprogramma’s kregen de goedkeuring van de leden.

vergroot foto

De komende tijd geeft de Utrechtse programmacommissie van de Partij voor de Dieren lokale invulling aan de programma’s voor de Staten en het waterschap.
De Partij voor de Dieren neemt op 18 maart 2015 deel aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor waterschap De Stichtse Rijnlanden. Sinds 2007 is de Partij voor de Dieren met een Statenlid vertegenwoordigd in Utrecht. Ook zetelt de partij sinds 2009 in het waterschap. De afgelopen jaren heeft de partij zowel in de Staten als in het waterschap veel aandacht gevraagd voor issues op het gebied van dieren, natuur en milieu, de kernthema’s van de PvdD.

Veel besluitvorming in de provincie raakt direct aan deze kernthema’s. Belangrijke regionale thema’s voor de Partij voor de Dieren zijn onder andere de plezierjacht, natuurbehoud en megastallen.

Op de lijst voor de Provinciale Staten, die wordt aangevoerd door Hiltje Keller uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug, staan 23 kandidaten die zich gezamenlijk inzetten om de provincie Utrecht écht duurzaam, groen, diervriendelijk en zorgzaam te maken. Hiltje Keller neemt op dit moment al zitting in de commissie Wonen, Maatschappij en Cultuur in de Provinciale Staten. Ook is zij voorzitter van de afdeling Utrecht van de Partij voor de Dieren.

Statenlid Willem van der Steeg (De Meern) gaat zich vanaf maart 2015 richten op het werk in waterschap De Stichtse Rijnlanden. Hij vervulde deze functie al eerder , dus hij is goed op de hoogte wat er in het waterschap speelt.

Regionale verkiezingsprogramma’s

De verkiezingsprogramma’s voor beide verkiezingen wordt samengesteld door een Utrechtse programmacommissie in samenwerking met het landelijk partijbureau en is naar verwachting eind januari 2015 klaar.

Wijk bij Duurstede en Belastingdienst tekenen convenant horizontaal toezicht

20141201 WIJK BIJ DUURSTEDE  Wethouder financiën, Hans Marchal, en de plaatsvervangend directeur van de Belastingdienst, de heer R.H. Jacobse, ondertekenden maandag 1 december jl. een convenant horizontaal toezicht. In het convenant zijn afspraken vastgelegd tussen de gemeente en de Belastingdienst, waardoor de controles van de Belastingdienst achteraf beperkt kunnen zijn. Uiteraard binnen de wettelijke kaders.

vergroot foto

Eerder was het toezicht gebaseerd op controle áchteraf. Horizontaal toezicht gaat meer op basis van wederzijds vertrouwen, van begrip en transparantie tussen de gemeente en de Belastingdienst.

‘Het afgelopen jaar heeft de Belastingdienst gekeken of de gemeente haar processen en administratie voldoende op orde heeft, om vertrouwen te kunnen hebben in horizontaal toezicht’,  zegt wethouder Marchal. ‘De Belastingdienst concludeerde dat er een gezonde basis is om hiervoor een convenant te sluiten. Een compliment voor de werkwijze van onze financiële medewerkers en voor ons risicomanagement. En door vooraf afspraken te maken is slechts beperkte controle achteraf nodig. De gemeente loopt hierdoor minder fiscale risico’s en ervaart minder administratieve lasten.’

‘Horizontaal toezicht dient om meer efficiënt en effectief toezicht te houden’, zegt plaatsvervangend directeur Jacobse ‘Dit kan de Belastingdienst door slimmer gebruik te maken van de controle die de accountant al uitvoert en van de interne controlesystemen binnen de gemeente. Dubbel werk wordt hiermee voorkomen. Gemeente Wijk bij Duurstede is klaar voor horizontaal toezicht. We maken gebruik van de kwaliteit die er is en leggen afspraken over die kwaliteit vast.’

Geen vuurwerkvrije zones in Heuvelrugdorpen

20141201 UTRECHTSE HEUVELRUG  Er mag tijdens de komende jaarwisseling overal in Utrechtse Heuvelrug vuurwerk worden afgestoken. Een oproep van raadslid Sybe Streekstra (BVH) voor vuurwerkvrije gebieden werd donderdagavond door burgemeester Frits Naafs van de hand gewezen.

Lees verder

Bert van den Brink improvisaties op D9-vleugel

20141201 AUSTERLITZ  Bert van den Brink speelt op donderdag 11 december improvisaties op de D9-vleugel in het Beauforthuis (Austerlitz). Volledig op zijn gevoel afgaand ontdekt Bert deze avond de mogelijkheden en eigenaardigheden van de bijzondere Divine 9 stemming. Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.

Bert van den Brink begon op zijn vijfde met pianoles. In 1982 studeerde hij cum laude af als klassiek pianist aan het Utrechts Conservatorium. Bert is ook actief als arrangeur/producent. Het Metropole Orkest, het Nederlands Blazers Ensemble, Paul de Leeuw, Denise Jannah en anderen spelen arrangementen en bewerkingen van hem. Een van de hoogtepunten is de bewerking van de opera Porgy & Bess uitgevoerd door de Houdini’s en Nieuw Sinfonietta Amsterdam.
Deze avond wordt Van den Brinks eerste reis samen met publiek. Zijn repertoire: “Improvisations travelling in the new world of D9.”

donderdag 11 december, 20.15 uur
Bert van den Brink – Improvisations travelling in the new world of D9l 
entree € 18,50 | kleine beurs € 12,50  steunprijs €27

Publiek watertappunt bij Wereldkidz Uitkijk

20141201 AMERONGEN  Woensdag 26 november is op het plein voor de school Wereldkidz Uitkijk in Amerongen een watertappunt geplaatst. De kinderen van de school, sporters op het sport court ernaast en wandelaars en fietsers, die door Amerongen komen, kunnen vanaf het voorjaar genieten van het heerlijke heuvelrug water, dat hier uit de kraan zal stromen.

Stichting “Water Natuurlijk Uit De Kraan” promoot het drinken van kraanwater binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Sinds de oprichting in februari 2013 spant zij zich in voor de realisatie van publieke watertappunten in elk van de zeven dorpen en het aansluiten van de historische dorpspompen op het waterleidingnet. “Behalve dat het beter is voor het milieu (er worden per dag, alleen al in Nederland, minimaal 500.000 plastic flesjes weggegooid), is vrijwel gratis, calorieloos water ook goed voor het terugdringen van overgewicht bij jongeren”, zegt de Stichting.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug verwelkomde dit burgerinitiatief met open armen en heeft in juli 2013 een motie aangenomen, waarin staat dat er bij door de gemeente gefinancierde publieke gebouwen, scholen en sportcomplexen minimaal één openbaar watertappunt toegankelijk moet zijn voor voorbijgangers. Ook hebben ze aangegeven het onderhoud en het waterverbruik van geïnstalleerde tappunten in de publieke ruimte voor haar rekening te nemen.

Het nu in Amerongen geplaatste watertappunt is gerealiseerd in samenwerking met de gemeente, woningbouwvereniging Allemanswaard en Wereldkidz Uitkijk. Binnenkort wordt het aangesloten op het leidingnet, maar om er uitgebreid gebruik van te kunnen maken, hebben we nog even geduld nodig. Om eventuele problemen met vorst te voorkomen, zal het tappunt in het voorjaar van 2015 feestelijk in gebruik worden genomen.

Wereldkidz Uitkijk is bijzonder blij met dit tappunt op het schoolplein. “Het past prima in de visie van de school over gezond gedrag”, aldus schoolleider Marit de Wit. Kinderen kunnen tijdens het buitenspelen of sporten op het plein zelf water ‘tanken’ in hun drinkbeker. Water drinken in plaats van limonade zal hiermee op deze school verder aangemoedigd worden.
het nieuws van 2 december 2014
17e jaargang nummer 5322
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Speelzaalleidsters geslaagd voor taaltoets

20141202 ZEIST  Donderdag 27 november overhandigde wethouder Johan Varkevisser aan 21 peuterspeelzaalleidsters van MeanderOmnium het certificaat dat zij haalden voor de Nederlandse taaltoets.

Lees verder

Wandelaars weer welkom op landgoed Beverweerd

20141202 WERKHOVEN  Het terrein rond kasteel Beverweerd in Werkhoven is weer vrij toegankelijk. Na een gesprek met burgemeester Hans Martijn Ostendorp van Bunnik heeft eigenaar Philadelphia dinsdagmorgen zijn beveiligers met honden bij de poort weggehaald.

Lees verder

Gedupeerde concertgangers Maarns feest doen aangifte

20141202 MAARN  Al maanden krijgen kaartjeskoper van het geannulleerde Maarnse feest Three times a Lady hun geld niet terug. Afgelopen weekend deden ze aangifte van oplichting. ‘Komende week krijgen ze hun geld,’ belooft organisator Chevalier, gevangen tussen rechtszaken, claims en bedreigingen.

Lees verder

Sint bij Zonnebloemgasten

20141202 COTHEN/LANGBROEK  Vijfenvijftigplussers en Zonnebloemgasten waren zaterdag 29 november door de Stichting Welzijn Ouderen Cothen (SWOC) en de Zonnebloem afdeling Cothen/Langbroek uitgenodigd om gezamenlijk het Sinterklaasfeest te vieren.

Lees verder

Vliegend buffet in Zeist-West

20141202 ZEIST  In het buitengebied langs Couwenhoven in Zeist-West ligt een akker met zonnebloemen van het Utrechts Landschap. De hele zomer en nazomer hebben bewoners en wandelaars kunnen genieten van het akkertje vol met grote zonnebloemen.

Lees verder

Pennarts lijsttrekker GroenLinks Statenverkiezingen

20141202 UTRECHT   Met huidig gedeputeerde Mariette Pennarts op 1 en fractievoorzitter Florian Bekkers op 2 gaat GroenLinks vol vertrouwen de provinciale Statenverkiezingen voor maart 2015 in. Met grote meerderheid is Pennarts gekozen tijdens de provinciale ledenvergadering op zaterdag 29 november.

Lees verder

Moskee in Zeist ‘Plaats voor harmonie en vrede’

20141202 ZEIST  “Ik ben ontroerd en geraakt door deze plek en de mensen die hier aanwezig zijn. Hier wordt de boodschap van de ware islam verkondigd: een geloof van vrede en samenleven.” Gloedvolle woorden van Abdelouahab Bellouki, ambassadeur van Marokko bij de officiële opening van de nieuwe moskee in De Clomp.

Lees verder

Zoektocht naar eigenaar camera’s bij woonwagenkamp

20141202 RHENEN  Politie en het gemeentebestuur van Rhenen proberen te achterhalen wie de eigenaar is van 2 bewakingscamera’s in de openbare ruimte nabij het woonwagenkamp aan de Middelbuurtseweg in Rhenen.

Lees verder
het nieuws van 3 december 2014
17e jaargang nummer 5323

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Sterke kandidatenlijst D66 Provincie Utrecht

20141203 PROVINCIE UTRECHT  In november hebben de D66-leden uit de regio Utrecht gestemd over de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015. De uitkomst is een krachtige kandidatenlijst, die een mooie mix van verjonging, ervaring en deskundigheid laat zien.

Lees verder

Zaak Heulmeisje: Politie zoekt Amerikaanse militair

20141203 UTRECHTSE HEUVELRUG  De politie is in het onderzoek naar het zogenoemde Heulsmeisje op zoek naar een Amerikaanse militair die in 1976 in de buurt van Maarsbergen zou hebben gewoond. De man woonde mogelijk samen met een Duits meisje. Dat heeft de politie tegen RTV Utrecht gezegd.

Lees verder

‘Vrienden’ richten stichting Raadhuis Maarn op

20141203 MAARN  Voorzitter Nick Breur (rechts) en notaris Mr. J.C. Maigret (links) hebben vrijdag hun handtekening onder de statuten van de Stichting Vrienden van Het Raadhuis gezet. De stichting ijvert sinds 2011 voor behoud van het monumentale gedeelte en voorterrein van het voormalige Maarnse gemeentehuis.

Lees verder

Kunstwerk voor ‘vernieuwd’Ontmoetings centrum De Vijver

20141203 DRIEBERGEN  Dinsdag 2 december was een feestelijke dag voor Ontmoetingscentrum De Vijver voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Er werd officieel gevierd dat Dagcentrum Sparrenheide samengevoegd is met het Ontmoetingscentrum. Hierdoor kunnen ook mensen die verder in het dementie proces komen langer in het Ontmoetingscentrum deelnemen.

Ter eren hiervan hebben bezoekers met elkaar een kunstwerk gemaakt onder leiding van Humphrey Watchman, kunstenaar en medewerker van het Ontmoetingcentrum. Dit kunstwerk werd onthult in het bijzijn van alle bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers.

Het centrum is alle dagen open en er worden in de verschillende ruimtes activiteiten georganiseerd. Half januari gaat het centrum nog een extra donderdaggroep openen. Het Ontmoetingscentrum wil mensen aanspreken op hun talenten en kwaliteiten, op wat men kan en wil ondernemen. Bezoekers kunnen zo deelnemen aan passende activiteiten op eigen niveau.

Bewegen, geheugentraining en activiteiten in het kader van kunst en cultuur zijn een belangrijk onderdeel van de activiteitenprogramma’s.

Ook is er een mantelzorgprogramma. Mantelzorgers krijgen individuele aandacht en kunnen deelnemen aan gespreksgroepen en informatiebijeenkomsten. Zo kan bij de mensen met dementie het proces stabiliseren of zelfs vertragen en kunnen mantelzorgers langer de zorg vol houden voor hun naaste.

Voor inlichtingen en kennismakingsgesprek zie onderstaande contactgegevens.

Ontmoetingscentrum De Vijver
Vijverlaan 10
3971 HK Driebergen
T 0343 555401
E w.sturkenboom@iszdebrug.nl

Zeist presenteert aangepast centrumplan

20141203 ZEIST  Zeist heeft de plannen voor de herinrichting van het centrum aangepast na aanhoudende protesten van bewoners. In januari gaat de gemeente opnieuw in gesprek met bewoners. Het project veroorzaakte volgens de tegenstanders enkel overlast en verkeersproblemen en zou te duur zijn.

Lees verder

Osman Suna kandidaat-Statenlid, Van Muilekom PvdA-lijsttrekker

20141203 PROVINCIE UTRECHT  Opvallende namen op de kandidatenlijst van de PvdA voor de Provinciale Statenverkiezingen. Lijsttrekker is Rob van Muilekom. Hij stapte vorig jaar op als wethouder in Amersfoort en verliet de lokale politiek na de kwestie rond Ramón Smits Alvarez.

Lees verder
het nieuws van 4 december 2014
17e jaargang nummer 5324

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Nieuwe cultuurwebsite gelanceerd in de Utrechtse Heuvelrug

20141204 UTRECHTSE HEUVELRUG  Donderdag 4 december heeft wethouder Hans Nijhof de nieuwe cultuurwebsite voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug officieel gelanceerd. Deze website geeft een compleet overzicht van wat er op cultureel gebied te doen is in de gemeente en biedt een platform voor iedereen die zijn culturele activiteiten wil promoten.

Vorig jaar heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug met veel inbreng van inwoners en belangorganisaties een nieuwe Cultuurnota 2014-2017 opgesteld. Een van de doelen in deze nota is om inwoners en andere belangstellende beter te informeren over het cultuuraanbod in de diverse dorpen. De nieuwe overkoepelende Cultuurwebsite voor en van de Utrechtse Heuvelrug is hier een eerste uitwerking van.

Op www.cultuuragendaheuvelrug.nl is de complete agenda van alle culturele activiteiten en evenementen die worden georganiseerd in de gemeente te zien. Bij iedere activiteit wordt er beknopt informatie over de activiteit gegeven en zijn praktische gegevens zichtbaar als:  locatie, datum, prijs en kaartverkoop-url . Ook is op deze website een digitaal platform opgenomen waar vraag en aanbod van kunst en cultuur elkaar kunnen ontmoeten én kan een digitale database worden opgebouwd van lokale aanbieders van kunst en cultuur.
Aan de website www.cultuuragendaheuvelrug.nl is ook een facebook- en twitteraccount gekoppeld. Daarnaast kunnen inwoners en andere geïnteresseerden zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief (in de vorm van een UIT-ladder). Deze UIT-ladder verschijnt ook wekelijks in het Gemeentenieuws in De Kaap/Stichtse Courant en in Heuvelrugnieuws.

Wethouder Hans Nijhof: ‘Ik ben heel blij met dit initiatief en hoop dat iedereen meewerkt om de cultuuragenda verder uit te bouwen. Zodat we er met elkaar de culturele vruchten van kunnen plukken!’

De cultuuragenda Heuvelrug is een initiatief van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De vormgeving en bouw van de site is een co-productie van Hillridge en  STiP grafisch ontwerp. Cultuurcoördinator Kirsten Benschop van Bibliotheek Z-O-U-T Cultuur zorgt voor het vullen en redigeren van de agenda.

Werkstaf voor dodelijk ongeluk Cothen

20141204 COTHEN  Een 20-jarige man uit Wijk bij Duurstede is veroordeeld tot 240 uur werkstraf voor een dodelijk ongeluk waarbij een goede vriend van hem om het leven kwam. Ook kreeg de man een voorwaardelijke celstraf van een half jaar en een rijontzegging van twee jaar.

Lees verder

Nieuwe digitale flitspaal gaat aan in Doorn

20141204 DOORN  In de loop van volgende week zet de politie de nieuwe digitale flitspaal op de Dorpsstraat in Doorn in werken. De flitspaal, ter hoogte van de Gezichtslaan, vervangt de oude analoge paal. Met behulp van de paal controleert de politie niet alleen de snelheid, maar ook het rijden door rood licht.

Lees verder

Nieuw contract met SITA huisvuilinzameling

20141204 UTRECHTSE HEUVELRUG  De firma SITA zamelt al vele jaren het huisvuil in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in en blijft dit ook de komende vier jaar doen. Het bedrijf komt als winnaar uit de bus bij de aanbesteding die deze zomer in de markt is gezet.

Lees verder

Jan Akkerman & Bert Heerink in De Peppel

20141204 ZEIST  Op vrijdag 12 december 2014 spelen Jan Akkerman & Bert Heerink in Pop- & Cultuurpodium De Peppel. Twee Nederlandse toptalenten samen op het podium! Na ruim 40 jaar speelt Jan Akkerman weer de songs uit zijn Brainbox periode, en daarbij is zanger Bert Heerink (ex-Vandenberg) een schot in de roos.

vergroot foto

The Smile, Dark Rose, Down Man, Summertime… Kortom, een uniek optreden! Jan Akkerman is al 40 jaar één van de meest gerespecteerde gitaristen van Nederlandse bodem. Zijn concerten zijn altijd weer anders: fris, energiek en nooit voorspelbaar. Als authentieke improvisator laat hij zien waartoe hij in staat is.

Zanger Bert Heerink maakt in de jaren ’80 furore met de hardrockband Vandenberg. Daarna volgt een succesvolle carrière als solo-artiest.

De deuren op de Montaubanstraat 106 gaan open om 20:30 uur en de entree is €16,- in de voorverkoop en €19,- aan de deur. Kijk voor meer informatie en de kaartverkoop op www.peppel-zeist.nl.

Jeroen Ploeger maakt radio

20141204 ODIJK  Jeroen Ploeger uit Odijk maakt op 6 december voor het eerst een radioprogramma vanuit zijn eigen studio in Odijk. Hij maakt al jaren een radioprogramma voor het Duitse radiostation Ohrfunk, speciaal voor blinde en slechtziende radiomakers. Dat deed hij tot nu toe vanuit Duitsland.

Lees verder

Aannemer dimt licht op Scholeneiland

20141204 ODIJK  Na weken van protest vanuit de omwonenden, heeft aannemer Van Wijnen de verlichting rond het nieuwe appartementencomplex op het Scholeneiland in Odijk gedimd. Zowel de lampen op de galerijen als de straatlantaarns geven inmiddels minder licht. Veel omwonenden zijn tevreden met het resultaat.

Lees verder

Sociaal team is op tijd klaar voor hun taak

20141204 ODIJK  Tijdens het Open huis hebben raadsleden met wethouder Jorrit Eijbersen (Liberalen) gesproken over het sociaal team, dat sinds januari van dit jaar in pilotvorm ervaring aan het opdoen is. Raadsleden waren positief over deze evaluatie, en over het opvolgen van de aanbevelingen.

Lees verder

Gifschandaal gaat gemeente geld kosten

20141204 UTRECHTSE HEUVELRUG  Het gifschandaal rond de Van Boordt-stomerijen in Doorn en Driebergen gaat de gemeente geld kosten. In het kader van de crisisbeheersing heeft Utrechtse Heuvelrug een projectleider aangesteld, die zich fulltime met de affaire bezig houdt. 

Lees verder

Nieuwe financiële tegenvallers voor Utrechtse Heuvelrug

20141204 UTRECHTSE HEUVELRUG  Door een nieuwe serie tegenvallers dreigt het tekort van de gemeente nog dit jaar met twee ton op te lopen. De bouwleges vallen tegen, het aantal uitkeringen stijgt en door de daling van het aantal sterfgevallen worden minder grafrechten verkocht.

Lees verder

Geen klachten meer over asielzoekers Overberg na cursus

20141204 VEENENDAAL  Jonge asielzoekers die in Overberg verblijven, hebben voorlichting gekregen over hoe ze zich moeten gedragen, onder meer in winkelcentrum De Ellekoot in Veenendaal.

Lees verder
het nieuws van 5 december 2014
17e jaargang nummer 5325
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Koninklijke onderscheiding voor H.J. Mansvelt Beck

20141205 DOORN/ UTRECHT  Locoburgemeester Jan Willem van Dongen heeft donderdag 4 december een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan H.J. Mansvelt Beck uit Doorn. Mansvelt Beck werd in Utrecht benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Lees verder

Markt mogelijk autovrij

20141205 WIJK BIJ DUURSTEDE  Deze week buigt de raad zich over het collegevoorstel om de nota Parkeerbeleid vast te stellen en in te stemmen met de te nemen maatregelen. In de nota wordt vastgesteld dat er doorgaans geen parkeerprobleem bestaat in de binnenstad.

Lees verder

Huurders Sitiolaan kiezen architect voor renovatie flats

20141205 DOORN  Vorig jaar vroeg Heuvelrug Wonen haar huurders aan de Sitiolaan mee te denken over de toekomst van hun gebouw. Dinsdag 9 en woensdag  10 december kiezen deze huurders welke architect volgens hen het meest geschikt is voor de uitvoering van de renovatie van hun gebouw.
 
Bewonersparticipatie
Bewonersparticipatie heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de plannen. De huurders hebben samen met Heuvelrug Wonen vier partijen gekozen die de afgelopen maanden aan de slag zijn gegaan. Naast  het  wensenpakket van de huurders worden er 24 woningen gerealiseerd die zonder traplopen bereikbaar zijn en alle woningen krijgen minimaal energielabel B.
 
Beoordeling
Op 9 en 10 december beoordelen de huurders aan de Sitiolaan de plannen op twee onderdelen: communicatie/bewonerswensen en uitstraling/architectuur. 

Naast Heuvelrug Wonen en de Huurdersbelangenvereniging zijn er drie  externe  partijen die ook een beoordeling geven over de uitstraling van het gebouw.
 
Ook de uitkomsten van hoe energiezuinig de woningen uiteindelijk worden, het aantal gerealiseerde nul-tredenwoningen en de onderhoudskosten van de 5 flats zijn belangrijk in de beoordeling. Het plan dat in totaal het hoogst scoort wordt de winnaar en dat team krijgt  uiteindelijk de opdracht voor de renovatie.

Contract Jan Gaasbeek bij SVL verlengd

20141205 LANGBROEK  Afgelopen donderdag hebben Jan Gaasbeek en SVL een nieuw contract afgesloten voor de duur van ייn seizoen. Zodoende blijft Jan Gaasbeek ook eindverantwoordelijke van de A-selectie tot eind seizoen 2015-2016.

Lees verder

Conflict over toekomst Park Boswijk

20141205 DOORN  Ouderen in de service residentie Park Boswijk zijn in opstand gekomen tegen de plannen van enkele projectontwikkelaars. Die zouden eigenaren van appartementen onder druk zetten om hun woning te verkopen en te verhuizen.

Lees verder

Politieke rel over informatieavond ‘Appelgaard’

20141205 DRIEBERGEN  Supermarktketen Aldi heeft opnieuw zijn oog op de Appelgaard laten vallen. Maar met een haastig georganiseerde inloopavond heeft projectontwikkelaar Reggestede veel bewoners tegen zich in het harnas gejaagd.

Lees verder
het nieuws van 6 december 2014
17e jaargang nummer 5326

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Winst voor FC Driebergen in derby

20141206 DOORN  De Heuvelrugderby tussen het thuisspelende DEV en opponent FC Driebergen werd een 2-4 overwinning voor de Driebergenaren. Een overwinning die op basis van het vertoonde spel ook verdiend was te noemen.

Lees verder

SVL alleen koploper

20141206 LANGBROEK  Door de 2-5 overwinning op Benschop is SVL de nieuwe koploper in de zaterdag eerste klasse. Al in de eerste minuut kwam SVL op een 0-1 voorsprong door Alex van Eem. Nog geen tien minuten later was het weer raak en schoot ditmaal Glenn Molenaar zijn ploeg naar een 0-2 voorsprong.

Lees verder

Verdiend punt voor SVMM

20141206 MAARN Zaterdag vierdeklasser SVMM nam in de uitwedstrijd tegen Elspeet een dik verdiend punt mee naar huis. Tegen de nummer drie op de ranglijst werd met 1-1 gelijk gespeeld.

Lees verder

25.000e bezoeker voor Kasteel Amerongen

20141206 AMERONGEN  Kasteel Amerongen heeft zaterdag de 25.000e bezoeker van dit jaar ontvangen. Het bereiken van dit bezoekersaantal wordt als een mijlpaal gezien, zegt een woordvoerder.

Lees verder

Drie verdachten op heterdaad aangehouden bij inbraak

20141206 MAARN  De politie hield vrijdagavond drie verdachten op heterdaad aan voor een poging braak in een woning aan het Burgemeester Everwijn Langeplein na een melding van een alerte burger.

Omstreeks 20.30 uur zag een buurtbewoner meerdere personen in de wijk die zich verdacht gedroegen en belde daarom 112. De politie kon even later drie verdachten aanhouden voor een poging woninginbraak. Aan de woning was braakschade te zien en de verdachten hadden inbrekerswerktuigen bij zich. Er is geen buit gemaakt. De verdachten zijn een 19-jarige jongen uit Nijmegen, een 18-jarige jongen uit Wageningen en een 15-jarige jongen uit Renswoude. Ook is een personenauto in beslag genomen. De verdachten zitten nog vast. Er wordt in het politieonderzoek rekening gehouden met andere inbraken die de verdachten mogelijk hebben gepleegd.

Dodelijk ongeval

20141206 OVERBERG  Bij een frontale botsing tussen twee personenauto’s is een 24-jarige man uit Ederveen overleden. De auto van het slachtoffer reed over de Spoorlaan komende uit de richting van de Woudegge en reed in de richting van de Groep in Overberg.

De auto van de verdachte, een 57-jarige man uit Overberg, reed over de Spoorlaan komende vanuit de richting van de Groep in de richting van de Woudegge. De bestuurder hiervan wilde linksaf slaan en heeft daarbij de andere auto over het hoofd gezien. Een bijna frontale botsing was het gevolg. Het slachtoffer is ter plaatse overleden als gevolg van het ongeval. Het verkeersongevallen analistenteam is ter plaatse geweest om onderzoek te verrichten.

Nominaties gemeentelijke vrijwilligersprijs Wijk bij Duurstede 2014

20141206 WIJK BIJ DUURSTEDE  Tijdens een feestelijke bijeenkomst op woensdag 10 december aanstaande worden de winnaars bekend gemaakt en de gebruikelijke drie prijzen uitgereikt. Deze bijeenkomst vindt plaats vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Karel de Grotestraat 30 te Wijk bij Duurstede.

Burgemeester en wethouders en Stichting Binding/Steunpunt Vrijwilligerswerk Wijk bij Duurstede nodigen alle Wijkse vrijwilligersorganisaties uit om daarbij aanwezig te zijn.

Maandag 24 november jl. vond de jurering voor de gemeentelijke vrijwilligersprijs 2014 plaats. Dit jaar zijn organisaties uitgenodigd om een bepaald aspect van hun eigen functioneren voor het voetlicht te brengen aan de hand van een thema. Dit thema was: De wijze waarop uw organisatie anticipeert op de zgn. participatiemaatschappij. 

De jury heeft dit jaar 10 organisaties genomineerd:
    –    ANBO, afdeling Wijk bij Duurstede           
    –    Katholieke Vrouwengemeenschap Cothen
    –    Speel-o-theek Katrein
    –    Stichting Organisatie Kindervakantiekampen
    –    Stichting Wereldwinkel Wijk bij Duurstede
    –    Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede
    –    De Zonnebloem, afdeling Cothen/Langbroek
    –    De Zonnebloem, afdeling Wijk bij Duurstede
    –    Stichting Hospice Duurstede
    –    Stichting Toekomstmuziek

De jury bestaat uit de dames E.M. de Kort, L. Roman,  E. Gravemaker en de heren F. Brouwer  en J. Burger.

EN SAGA door De Bezetting Speelt

20141406 AUSTERLITZ  Zondag 14 december om 15:00 uur vertolkt het tienkoppige kamerensemble De Bezetting Speelt in het Beauforthuis Noorse sprookjes. Traditionele Noorse volksmuziek, werk van Sibelius en meer. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.beauforthuis.nl.

Rosa is een fantasie over een roos, gespeeld op de Hardanger Vedel, de Noorse volksviool.

Het Grand Septet is in dezelfde bezetting geschreven als het beroemde septet van Beethoven. En Saga is een orkestraal sprookje. Een werk dat niet gebaseerd is op een geschreven sprookje, zowel musicus als luisteraar zijn dus vrij hun eigen gedachten en fantasieën te laten spreken. Egdon Heath is een fictief gebied dat mooi beschreven word in “The return of the native” van Thomas Hardy. Ere Lievonen maakte een bewerking van dit stuk voor de 10 musici van DBS.
Ere Lievonen is een Finse componist die in Nederland woont. De samenwerking met Ere begon in 2012, toen speelde DBS zijn bewerking van het Adagio van Mahler. In 2013 volgde En Saga, een bewerking die zo goed ontvangen werd dat DBS gepland heeft om deze op cd te gaan zetten in juni 2015.
Egdon Heath wordt een nieuwe bewerking van zijn hand, speciaal voor DBS

Gemeenteraad steunt Vroeger en Nu

20141206 DRIEBERGEN  De kans lijkt klein dat het college van Utrechtse Heuvelrug twee panden bij de oude begraafplaats aan de Traaij mag verkopen aan begrafenisonderneming De Algemene. De meeste fracties uit de gemeenteraad nemen het op voor de huidige gebruiker.

Lees verder
het nieuws van 7 december 2014
17e jaargang nummer 5327

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Beangrijke overwinning HDS

20141207 LEERSUM  De 6-4 thuisoverwinning op het laaggeplaatste VEP uit Woerden betekende voor HDS een belangrijke driepunter. Het vizier kan voor de zondag derdeklasser nu weer naar boven worden gericht.

Lees verder

Handbalsters Fortissimo leidden nederlaag

20141207 COTHEN  De handbalsters van Fortissimo hebben een verrassende nederlaag geleden in de eerste klasse. Na zeven wedstrijden op rij te hebben gewonnen, verloren de dames uit Cothen met 26-22 van United Breda.

Lees verder

Ontdekkingsreis naar Jagerspad

20141207 DRIEBERGEN  Of het nieuwbouw wordt of niet, voor basisschool Ontdekkingsreis rest alleen nog de optie Jagerspad. In nieuwbouw of oudbouw. ‘Dat hebben we nog niet helder.’ Onderwijswethouder Veldhuizen zegt met de school ‘in een spagaat’  te zitten. ‘We hebben in het nieuwe college afgesproken alleen nog schoolverzamelgebouwen te bouwen.

Lees verder

Austerlitz besluit seizoen met nederlaag

20141207 AUSTERLITZ  Austerlitz sluit de eerste helft van het seizoen af met een 5-3 nederlaag bij VSC. Na de 2-1 winst op VSC in de thuiswedstrijd, bleek Austerlitz in de beginfase, ook nu voor de punten te gaan.

Lees verder

Dalto verliest thuiswedstrijd

20141207 DRIEBERGEN  Dalto heeft in de korfballeague de thuiswedstrijd tegen Fortuna Delft met 21-28 verloren. Dalto gaf de wedstrijd onnodig uit handen na een voor sprong van vijf punten in de eerste helft.

Lees verder

CDW is Hoevelaken de baas

20141207 WIJK BIJ DUURSTEDE  Verrassend, maar verdiend bracht CDW 1 de volle buit mee van de vooraf als lastig ingeschatte wedstrijd in Hoevelaken. In letterlijk de laatste seconden van de eerste helft viel het enige doelpunt.

Lees verder

Deel collectie Smalspoormuseum naar Wijk bij Duurstede

20141207 HARSKAMP  Een klein deel van de collectie van het Smalspoor Spoorweg­museum Decauville in het voormalige Museumpark Hars­kamp is verhuisd naar steenfa­briek Bosscherwaarden in Wijk bij Duurstede. Het gaat om rails en enkele wagens, die te maken hebben met vroeger transport bij steenfabrieken.

Lees verder

‘Nieuwbouw Revius brengt veiligheid in gevaar’

20141207 DOORN  De Heuvelrugpolitiek en het Revius Lyceum willen dat de provincie verkeersmaatregelen neemt op de N225. Door de nieuwbouw van de school – die volgend jaar van start gaat – komt de veiligheid op de Driebergsestraatweg in het geding, vinden ze.

Lees verder

Kindermeespeeltheater over Kerst (3-8jr)

20141207 AUSTERLITZ  Zondag 14 dec om 12:00 kunnen kinderen meespelen in een ontzettend spannend verhaal over Kerst.

De hele dag loop ik al te wachten. Vanavond is het eindelijk zover.
Als papa thuis komt en als het donker is gaan we samen naar de kerstbomenmarkt. Dan kopen we de aller mooiste, de aller grootste kerstboom voor bij ons thuis. Zou die boom wel door de deur heen kunnen?’

Kom ook en speel mee in het meest spannende kerstverhaal van 2014.

Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
zondag 14 dec, 12:00
Alweer zondag, Kerstverhaal
entree € 5,-| reductieprijs € 2,50 (CJP/Cultuurkaart, studenten, minima-pas en kinderen t/m 12 jr)

het nieuws van 8 december 2014
17e jaargang nummer 5328
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Kunstgrasveld HCKR bijna klaar

20141208 BUNNIK  Hockeyclub Kromme Rijn in Bunnik kan binnenkort hockeyen op een volwaardig kunstgrasveld. Kortgeleden startte aannemer Heijmans met de aanleg van het veld, dat op de plek aan de Tolhuislaan komt waar voorheen een gravelveld lag. Sporthuis Bunnik gaat het dagelijks onderhoud aan het veld verzorgen.

Lees verder

Verdiende winst in semi-derby

20141208 DOORN / DRIEBERGEN  In een spannende semi-derby tegen Dev-Doorn heeft FC Driebergen 3 belangrijke punten in Doorn toegevoegd aan zijn totaal door met 2-4 te winnen. Een sterk begin van de formatie van Richard van Vliet leverde door goed spel en door direct de aanval te kiezen in de eerste minuten al kansen op.

vergroot  foto1  foto2  foto3  foto4

In de 5e minuut was het op rechts goed doorzetten van Elmar van Doorn die zijn naamgenoot in ideale scorings positie bracht en deze speler Pascal van Doorn heel beheerst scoorde 0-1.
Weer 5 minuten later was het nu Pascal van Doorn die na een uitstekende actie Elmar van Doorn in stelling bracht en beheerst er 0-2 van maakte.
Het was FC Driebergen wat het beste van het spel had maar niet doorzette om de scoren te verhogen.

Maar plotseling kwam er toch een omkeer in deze derby in de 20e minuut een vrije trap van Dev-doorn die verkeerd werd beoordeeld door doelman Michel van Bruggen (na de uitstekende wedstrijd van vorige week nu een iets mindere) koelbloedig afgerond 1-2 . Toen ging de strijd iets keren en waren het de doornaars die nog voor de pauze de gelijkmaker wilden maken. Wat ook bijna lukte in de 41e minuut een voorzet over rechts losgelaten door de fel aangevallen doelman van FC Driebergen(overtreding was op zijn plaats) maar door 2 spelers van Dev-Doorn over geschoten met voor hun een leeg doel. Rust 1-2

Het tweede gedeelte van deze leuke wedstrijd leek weer net zo te beginnen als de eerste helft een dreigend FC Driebergen die in de 47e minuut op een comfortabele voorsprong kwam door een mooie spitsen goal van Daan van Amerongen 1-3.
Na nog een paar kleine kansen onbenut te laten liepen de Driebergenaren niet naar een grotere voorsprong en het was Dev-Doorn die bleef doorzetten voor een beter resultaat maar ondanks de goede bedoelingen toch niet veel verder kwamen en brak er een periode van rommeliger voetbal aan wat in de 75e minuut een directe rode kaart opleverde voor Thomas Meeles die te laat was met zijn verdedigde actie waar geel op zijn plaats was maar anders werd beoordeeld door de warrig leidende arbiter.

Maar ondanks deze minderheid bleef FC Driebergen in de wedstrijd en de uitslag werd nog hoger door een schitterende treffer van Jelle Adema in de 83e minuut 1-4.
Nogmaals al geschreven de strijdlust van Dev-Doorn was te prijzen wat hun in de 87e minuut nog een dubieuze strafschop opleverde en deze werd feilloos benut.2-4
In de laatste minuut nog een grandioze kans van Daan van Amerongen maar zijn bedoelde lob was een prooi voor de doornse doelman. Zo werd dit een leuke derby met een terechte winnaar FC Driebergen.

Zaterdag as 13 december de laatste wedstrijd van de eerste helft van de competitie CDW Za1 –FC Driebergen Za1 aanvang 15.00 uur in Wijk bij Duurstede.

Herplanting als riool is vernieuwd

20141208 ODIJK  Een aantal omwonenden van de Nicolaaskerk in Odijk werd vorige week donderdag onaangenaam verrast: er werden parkeerplaatsen afgezet en alles werd klaargezet om de hoge bomen aan de zijkant van de kerk te kappen.

Lees verder

‘Een luidende klok geeft een bijzondere sfeer aan een begrafenis’

20141208 ODIJK  Van de Gemeente Bunnik heeft de Algemene Begraafplaats in Odijk een vergunning ontvangen om een luidklok te plaatsen. De klok was ondertussen al gevonden en de financiën zover rond, dat hij kon worden gekocht en gerestaureerd.

Lees verder

100-jarige in Vredenoord

20141208 HUIS TER HEIDE  F.E. Timmermans-Brasser (Riek) vierde op 8 december haar 100e verjaardag. Een dag die haar eigenlijk overkwam. Riek: ‘’Adem halen… en ik kom uit een optimistisch geslacht!’’

Lees verder

Dag Sinterklaas, tot volgend jaar

20141208 WIJK BIJ DUURSTEDE  Afgelopen avond hebben honderden kinderen en ouders Sint Nicolaas en zijn Pieten uitgezwaaid en een goede reis naar Spanje gewenst.

Lees verder

Concert Theresiakoor met Solisten

20141208 MAARN  Op zaterdag 20 december zal het Theresiakoor een concert verzorgen in de Theresiakerk Amersfoortseweg 48 te Maarn. Aanvang 16.00 uur. De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten wordt zeer op prijs gesteld.

Tijdens dit concert zal een repertoire ten gehore gebracht worden, dat varieert van nederlands- engels- en franstalig tot Latijn, film en kerst. Een unieke gelegenheid om kennis te maken met de veelzijdigheid van dit koor. Voor het koor is dit een extra uitdaging naast de reguliere zondagsdiensten. Het heeft een bewogen jaar achter de rug en wordt gedragen door de tomeloze inzet van een hechte groep mensen, die iedere keer weer present zijn als de gemeenschap daar om vraagt.

Verdere muzikale medewerking wordt verleend door de sopraan Tess Oostwouder, fluitiste Marijke de Jong en harpiste Annemieke Breunesse, allen studerend aan het Utrechts Conservatorium. Het koor zal op orgel en piano begeleid worden door Lia de Heus en staat onder leiding van Vincent Robert.

Het concert duurt ongeveer een uur waarna het mogelijk is onder het genot van een drankje na te praten in de Ark naast de kerk. Voor informatie kunt u bellen met Leon Ruijters 0343-414279

‘Met de beste wensen …’ Spotprenten en kerstkaarten uit de Eerste Wereldoorlog

20141208 DOORN  Huis Doorn toont van 10 december 2014 t/m 25 januari 2015 in het tentoonstellingspaviljoen originele kerst- en nieuwjaarskaarten uit de Eerste Wereldoorlog. De kaarten komen uit verschillende oorlogvoerende landen en geven een persoonlijke, en vaak ontroerende, inkijk in het dagelijks leven van de frontsoldaten.

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 gaan de soldaten naar het front met de boodschap dat het een korte oorlog zou worden; voor de kerst zouden ze weer thuis zijn! Dit blijkt een vergissing. De oorlog sleept zich nog vier bloedige jaren voort.
Om naasten te informeren worden er tijdens de Eerste Wereldoorlog door de soldaten miljoenen prentbriefkaarten verstuurd. Op hun beurt ontvangen de soldaten maar al te graag bericht van het geliefde thuisfront, vooral tijdens de feestdagen. De kerstdagen waren dan ook drukke tijden voor de postdiensten van de verschillende legers.

De mannen schrijven over het zware leven in de loopgraven en hoe de feestdagen het gemis van het thuisfront extra zwaar maken. Karikaturen op de voorkant tonen dat de prentbriefkaarten door de strijdende partijen ook worden gebruikt voor oorlogspropaganda. Op de geallieerde kaarten wordt veelal de draak gestoken met keizer Wilhelm II en de kroonprins.
Spotprenten verschijnen ook als bijlage of voorpagina in de Nederlandse weekbladen. Naast ansichtkaarten zijn in het paviljoen Nederlandse spotprenten uit 1914 – 1918 met het thema Kerstmis en Nieuwjaar te bewonderen.
Dankzij bruiklenen van verschillende verzamelaars kan Huis Doorn in het tentoonstellingspaviljoen een bijzondere collectie kerstkaarten uit de Eerste Wereldoorlog tentoonstellen. In het paviljoen is ook de tentoonstelling ‘Tusschen twee vuren’ te zien, over de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog.

Museum Huis Doorn
Langbroekerweg 10
3941 MT Doorn
E-mail: conservator@huisdoorn.nl
Website: www.huisdoorn.nl

Nominaties Sportgala Heuvelrug bekend gemaakt

20141208 UTRECHTSE HEUVELRUG  De nominaties voor de sportprijzen 2014 zijn bekend gemaakt door de jury. Onderstaand sporters zijn voorgedragen. De nominatiecommissie komt bijeen op maandag 15 december, vervolgens zullen de genomineerden per categorie (drie in totaal) bekend worden gemaakt.

Lees verder

Helmert Woudenberg speelt playboypriester in ‘God Vergeeft’

20141208 AUSTERLITZ  Op zondag 14 december om 17.30 uur de solo-voorstelling ‘God vergeeft’  van Helmert Woudenberg. Het waargebeurde verhaal van de conservatieve pastoor-deken Haffmans uit Gulpen.

Hij weigert homoseksuelen de communie, maar tegelijkertijd onderhoudt hij seksuele relaties met getrouwde vrouwen en plundert hij de armenkas van zijn kerk. Met medeweten van de Katholieke Kerk, die maar nooit heeft ingegrepen, en hem zelfs de hand boven het hoofd hield. Alles gaat goed tot zijn minnares Elvira aan de bel trekt. .

Theatermaker Helmert Woudenberg (o.a. bekend van ‘Flikken Maastricht’) is de ongekroonde koning van de solovoorstellingen. Dit is zijn dertiende.
zondag 14 december, 17.30 uur 
Helmert Woudenberg, God Vergeeft 
entree € 15,50 | reductieprijs € 12,50 (CJP/Cultuurkaart, studenten, minima-pas en kinderen t/m 12 jr)
het nieuws van 9 december 2014
17e jaargang nummer 5329

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Forse subsidies voor buitenplaatsen Heuvelrug

20141209 UTRECHTSE HEUVELRUG  Drie buitenplaatsen en een kerk op de Heuvelrug ontvangen samen bijna een miljoen aan provinciale subsidies, voor de restauratie van delen van hun monument. Het gaat om de buitenplaatsen Zuylenstein, Broekhuizen en Beukenrode en de Driebergse St-Petrusbandenkerk.

Lees verder

Burgemeester Zeist krijgt handtekeningen tegen centrumplan

20141209 ZEIST  Burgemeester Jansen van Zeist krijgt dinsdagavond 1000 handtekeningen tegen de verkeersplannen in het centrum van de stad. Actievoerders zeggen dat vrachtverkeer en bussen worden in het voorstel dwars door de nauwe straten van het centrum worden geleid.

Lees verder

Lucas Servaas krijgt Marinus van Zon-prijs

20141209 DRIEBERGEN  Er zijn maar weinig dorpsgerichte activiteiten in Driebergen waar hij niet bij betrokken is. Als bedenker, als vrijwilliger of als bestuurslid. En om hem daarvoor te eren werd hij maandagavond onderscheiden: Lucas Servaas ontving de Marinus van Zon-prijs.

Lees verder

wijkbijduurstede.nl en welkominwijk.nl gaan samen

20141209 WIJK BIJ DUURSTEDE  Wie vanaf donderdag 11 december 2014 de website van de gemeente, www.wijkbijduurstede.nl, bezoekt  krijgt een hele andere startpagina te zien dan voorheen. De gemeentelijke website en de website welkominwijk.nl zijn vanaf die datum aan elkaar gekoppeld en hebben samen een nieuw gezicht gekregen; een zogenaamde nieuwe ‘voordeur’. De gemeente en de Vereniging Citymarketing Wijk bij Duurstede hebben het initiatief hiervoor  genomen.

Via de ‘gezamenlijke voordeur’ kunt u aan de linkerkant direct naar informatie over winkels, horeca, evenementen en het museum. Aan de rechterkant kunt u direct naar gemeentelijke informatie, zoals naar informatie over de dienstverlening en meldingen openbare ruimte.

Wethouder Wil Kosterman is blij met het nieuwe gezicht. ‘We hebben nu achter het bekende internetadres wijkbijduurstede.nl heel veel informatie direct vindbaar. Net als de Vereniging Citymarketing Wijk bij Duurstede zien wij deze gezamenlijke digitale ‘voordeur’ als een belangrijke stap in het promoten van onze mooie gemeente. Ik nodig u van harte uit om onze website te bezoeken.’
het nieuws van 10 december 2014
17e jaargang nummer 5330

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Stichting Hospice Duurstede winnaar gemeentelijke Vrijwilligersprijs 2014

20141210 WIJK BIJ DUURSTEDE  Op woensdag 10 december is voor de twaalfde keer de gemeentelijke Vrijwilligersprijs uitgereikt tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de gemeente en het Steunpunt voor Vrijwilligerswerk, ressorterend onder Stichting ‘Binding’. Dit jaar zijn de vrijwilligers van de Stichting Hospice Duurstede tot winnaar gekozen, die een bedrag winnen van € 1.000.

Motivering keuze
Sinds de opening op 2 maart 2013 hebben 26 gasten hun laatste levensfase in de huiselijke sfeer van Hospice Duurstede kunnen doorbrengen. Het hospice biedt mensen die thuis niet kunnen sterven een waardige omgeving, waar zij in alle rust afscheid kunnen nemen van het leven en hun naasten. Dit doet het hospice met ca. 60 vrijwilligers onder leiding van twee onbetaalde coördinatoren. De vrijwilligers zijn opgeleid door zorgprofessionals, ze worden voortdurend bijgeschoold en werken nauw samen met lokale zorginstellingen. Kortom: Hospice Duurstede is een uniek vrijwilligersinitiatief van betrokken Wijkenaren!

De tweede prijs à € 250 is gewonnen door de Zonnebloem, afdeling Cothen/Langbroek
De Zonnebloem streeft naar een samenleving waaraan mensen met een lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen deelnemen en waarin zij niet geïsoleerd raken. Als de term participatiemaatschappij al niet bestond, zou deze door de Zonnebloem bedacht kunnen zijn! De enthousiaste groep vrijwilligers verzorgt jaarlijks vele activiteiten, zoals excursies, filmavonden, bingo-ochtenden, enz. Als gasten niet op eigen gelegenheid kunnen komen, dan worden ze gehaald en weer thuisgebracht.

De derde prijs à € 250 is gewonnen door de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede
Deze vereniging zet zich al 24 jaar in voor een rijke natuur en een gezond leefmilieu in Wijk bij Duurstede, en soms ook daarbuiten. De werkgroepen zijn actief op diverse terreinen. Vooral vanuit de werkgroepen Groenberaad en Educatie wordt sterk ingespeeld op de participatiemaatschappij, o.a. door het enthousiasmeren van inwoners voor zelfbeheerprojecten, het begeleiden en faciliteren van natuurprojecten en het geven van natuurlessen op scholen. Tevens is de vereniging actief bij de maatschappelijke stages.

Feestvierende mariniers onderstrepen band met Doorn

20141210 DOORN  Het Korps Mariniers in Doorn bestaat 349 jaar en vierde woensdag feest in de Van Braam Houckgeestkazerne. Ook werd het startsein gegeven voor het 350e jaar van het korps. Ter gelegenheid van het feest liepen enkele tientallen mariniers een ‘speedmars’ door het dorp.

Lees verder

Norovirus in verzorgingshuis Zeist

20141210 ZEIST  Wooncentrum Heerewegen in Zeist kampt sinds enige tijd met het norovirus. In het verzorgingshuis van Warande wonen 170 mensen met dementie en andere geheugenproblemen. Drie van de negen afdelingen zijn dicht. Warande kan nog niets zeggen over het aantal besmettingen.

Lees verder

Gemeente Utrecht wil koeienbrug bouwen

20141210 BUNNIK/UTRECHT  De gemeente Utrecht heeft het initiatief genomen om voor de koeien van veehouder Kees van Dijk een koeienbrug te bouwen over de Kromme Rijn, op het landgoed Rhijnauwen, vlak naast het theehuis. Hiervoor is toestemming van wethouder Zakee van de gemeente Bunnik nodig en hij staat zeer kritisch tegenover de plannen.

Lees verder

Van sluiting peuterspeelzaal Humpy nog geen sprake

20141210 LANGBROEK  Van de recente berichten in de media dat peuterspeelzaal Humpy niet zelfstandig kan voortbestaan is voorlopig nog geen sprake, aldus Jacquelien Lokhorst van Humpy. De peuterspeelzaal vindt de berichten heel vervelend, omdat ze bang is dat ouders hun kinderen niet meer zullen opgeven en elders gaan zoeken.

Lees verder

Hoe houden we Wijk opgeruimd ?

20141210 WIJK BIJ DUURSTEDE  Afgelopen maandag organiseerde de gemeente samen met de Omgevingsdienst regio Utrecht een bijeenkomst voor opgeruimde Wijkers. Opgeruimde Wijksers zijn mensen die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken om zwerfafval in hun buurt aan te pakken. Aan goede ideeën bleek geen gebrek.

Lees verder

Advies over Werkhof uitgesteld

20141210 WERKHOVEN  De medezeggenschapsraad (MR) heeft het schoolbestuur om meer ruimte gevraagd om haar advies over het voortbestaan van basisschool De Werkhof op te stellen. Het bestuur De Oorsprong heeft hier positief op gereageerd. De MR wil deze tijd benutten om nader advies in winnen. Dit is maandag aan de ouders bekend gemaakt.

Lees verder

Vrumona naar de rechter voor behoud schoon grondwater

20141210 DEN HAAG  De Raad van State gaat bekijken of Bovag in Bunnik terecht een vergunning heeft gekregen voor het oppompen en weer terugvoeren van grondwater. Dat is nodig voor het gebruik van een duurzaam koel- en verwarmingssysteem in het gerenoveerde pand van Bovag aan het Kosterijland. Frisdrankenproducent Vrumona is maandag naar de Raad gestapt om de vergunning te laten vernietigen.


Lees verder

Veel klachten over onderhoud SSH Vletweide

20141210 BUNNIK  De appartementengebouwen aan de Vletweide in Bunnik, van oorsprong studentenwoningen, worden op dit moment opgeknapt in opdracht van eigenaar SSH. Eind dit jaar moet het klaar zijn. Veel bewoners klagen steen en been over de uitvoering van de werkzaamheden en de communicatie daar omheen van de SSH.

Lees verder

Landal Amerongse Berg wil laatste 14 huisjes bouwen

20141210 OVERBERG  Landal Greenparks heeft bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van de 14 laatste woningen op haar enige Utrechtse vakantiepark: Amerongse Berg aan de Dwarsweg in Overberg.

Lees verder

Een ster met een boodschap

20141210 ZEIST  Kil en nat is het bij de poort van Detentiecentrum Kamp van Zeist op zondag 7 december aan het eind van de middag. Er staat een grote groep mensen, in de ene hand een paraplu, in de andere bloemen of een lichtje. Ze lopen zingend in een lange stoet naar het immens hoge hek: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Voorop gaat een ster.
Het is de wake, die al sinds eind 2005 (de Schipholbrand) elke maand wordt georganiseerd door de vluchtelingenwerkgroep van de Raden van Kerken van Zeist en Soest. Al meer dan 100 keer, als protest tegen het Nederlandse vreemdelingenbeleid dat mensen zonder strafblad maandenlang in detentie plaatst, in afwachting van uitzetting uit Nederland. Tientallen mensen uit de wijde omgeving van Zeist komen naar de wake. Jongeren en ouderen, kerkmensen, lokale afdelingen van politieke partijen en Amnesty International. Ze vinden elkaar in een gemeenschappelijk doel: een humaner vreemdelingenbeleid in Nederland.
De ster is een hernhutter adventsster die prachtig oplicht in het donker. Een teken van hoop, van blijven geloven dat het anders kan in de wereld. Het Zeister Zendingsgenootschap heeft hem meegebracht. Elk jaar geeft het ZZg in de adventstijd een hernhutter ster cadeau aan een organisatie die net als het ZZg steun biedt aan mensen die in de knel zitten. Nu dus als morele steun voor de mensen die telkens maar weer de wake organiseren. Zij kunnen zo’n teken van licht en hoop goed gebruiken. Maar daar blijft het niet bij, want de ster blijft niet bij hen. Via de wakegroep gaat de ster naar binnen, het detentiecentrum in, waar hij komt te hangen in de ruimte die voor kerkdiensten en andere religieuze bijeenkomsten wordt gebruikt. Een symbool van licht en solidariteit van de buitenwereld met de mensen die opgesloten zijn en niet weten wat hun toekomst worden zal. Een ster met een boodschap.
Meer weten over de hernhutter ster? www.hernhuttersterren.nl Meer weten over het ZZg? www.zzg.nl of (030) 6927180.

Zeist voert koopzondagen definitief in

20141210 ZEIST  Vanaf 1 januari 2015 mogen alle winkels op alle zondagen geopend zijn tussen 12.00 en 18.00 uur. De raad besloot op 9 december de proef met de koopzondagen om te zetten naar een definitieve situatie en hiervoor de ‘Verordening inzake de Winkeltijden 2015’ vast te stellen. Winkeliers bepalen zelf of ze open willen zijn op zondag.

Voor de feestdagen geldt dat alle winkels bovendien geopend mogen zijn op 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag tussen 12.00 en 18.00 uur. Winkels zijn gesloten op 1e Kerstdag, 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

Het voorstel
Een amendement om het aantal koopzondagen te beperken tot 16 haalde het niet. Ook een amendement om de proef te verlengen met een half jaar en een raadplegend referendum te houden kreeg geen meerderheid. Nadat het initiatiefvoorstel was aangenomen, werd een motie verworpen om in 2015 een vervolg evaluatieonderzoek te doen.

Onderzoek
De proef met koopzondagen is geëvalueerd. Daaruit blijkt dat steeds meer mensen gebruik maken van
de koopzondagen. Ook gaat men vaker in Zeist winkelen of boodschappen doen op zondag. Uit het onderzoek bleek verder dat er geen problemen waren met betrekking tot parkeren, verplicht werken op zondagen, huurverhogingen, te veel rommel, etc.

Winkels centrum
De meeste winkeliers in het centrum hebben het afgelopen jaar ervoor gekozen alleen de laatste zondag van de maand geopend te zijn en rond de feestdagen. Wilt u weten wanneer de winkels in het centrum geopend zijn op zondagen, kijk dan op www.centrumzeist.nl.

Parkeren
Het parkeren op zondagen op straat blijft gratis. Voor parkeren in de op zondag geopende parkeergarages moet wel worden betaald.
het nieuws van 11 december 2014
17e jaargang nummer 5331
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Laatste kerstpakket voor ambtenaren

20141211 UTRECHTSE HEUVELRUG  De ambtenaren op het nieuwe gemeentekantoor in Doorn krijgen dit jaar voor het laatst een kerstpakket. Volgens gemeentesecretaris Marjan Havekes wil Utrechtse Heuvelrug daarmee bezuinigen op personele kosten. Ook de nieuwe werkkostenregeling speelt een rol bij het afschaffen van het kerstpakket.

Lees verder

www.samenopdeheuvelrug.nl en Informatiekrant

20141211 UTRECHTSE HEUVELRUG  Vanaf 1 januari zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan inwoners op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen en zorg voor jeugd. Dat is niet voor niets zo. De gemeente staat immers dicht bij inwoners en hun gezinnen én dicht bij de wijk, welzijnswerkers, hulpverleners en zorgaanbieders. Met korte lijnen kunnen wij betere zorg bieden én ondersteuning snel en effectief inzetten. Met hulp en inzet van vrijwilligers waar dat kan en door professionals waar dat moet. Zo zorgen wij samen voor elkaar.

Deze veranderingen komen niet uit de lucht vallen. Al lan­gere tijd werken we samen met inwoners, zorgverleners, maatschappelijke organisaties en cliëntenorganisaties aan een goede uitvoering van deze veranderingen.

Samenopdeheuvelrug.nl
Vanaf vandaag kunt u terecht op een nieuwe website www.samenopdeheuvelrug.nl.
De site biedt informatie aan inwoners en deskundigen in de zorg en zal gaandeweg verder gevuld en uitgebreid worden. De site is goed te bekijken op een tablet of een smartphone.
U vindt de site ook via www.heuvelrug.nl.

Informatiekrant
Deze week ontvangt u ook een speciale Informatiekrant waarin wij u bijpraten over de veranderingen in de zorg. U leest er alles over de Servicepunten op vijf plaatsen in de gemeente. Ook vindt u er informatie over Dorpsgericht werken en de initiatieven in uw eigen dorp. De website en de krant gaan over algemene veranderingen die voor grotere groepen inwoners gelden. Hebt u te maken met veranderingen in uw persoonlijke situatie, dan ontvangt u hierover een brief van de gemeente. 

Afhaalpunten
De krant wordt samen met De Kaap/Stichtse Courant en Heuvelrugnieuws verspreid, met uitzondering van de inwoners met een nee/nee-sticker.  Inwoners kunnen de informatiekrant ook afhalen in Maarsbergen bij Van Dijk Tweewielers en in Overberg bij Dorpshuis De Buurthucht en in de openbare bibliotheken in Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn.

Meer activiteiten in Kasteel Duurstede

20141211 WIJK BIJ DUURSTEDE  De gemeente Wijk bij Duurstede heeft de intentie om het contract met de huurder en exploitant van Kasteel Duurstede, Teka Groep, voort te zetten voor een periode van vijf jaar. Het huidige contract loopt op 1 januari 2015 af.

Aan Timo Kruft, directeur van Teka Groep, is gevraagd een plan te ontwikkelen waarbij naast de commerciële activiteiten ook culturele en toeristische activiteiten in het kasteel een grote plaats zullen krijgen. Insteek hierbij is dat de relatie met lokale partijen wordt versterkt.

Voorstel van de gemeente aan Kruft is dan ook dat hij gaat samenwerken met een partij, die op non profit basis invulling geeft aan maatschappelijke en culturele activiteiten.
De kaders van de samenwerking tussen deze partij en de huidige exploitant moeten nog worden uitgewerkt, maar de doelstelling is dat het kasteel optimaal benut wordt en de openingstijden zo breed mogelijk zijn.

‘Kasteel Duurstede is een markant symbool van de rijke historie van Wijk bij Duurstede’, zegt wethouder Wil Kosterman. ‘Het kasteel is wijd en zijd bekend, maar is wat mij betreft nu niet vaak genoeg open voor publiek. Het moet veel meer dan voorheen een trekpleister worden voor toeristen. Dat kan als er meer culturele activiteiten plaatsvinden en het kasteel vaker bezichtigd kan worden. We willen tenslotte graag meer bezoekers naar ons mooie Wijk bij Duurstede trekken. Deze voorgestelde nieuwe aanpak biedt zeker kansen.’

Onderhoud Ameronger Wetering eerder van start

LEERSUM  De werkzaamheden van de provincie Utrecht aan de N227 in Langbroek zijn uitgesteld naar 2015.  Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden tussen de verschillende wegbeheerders over de planning van werkzaamheden. Hierdoor kan de gemeente Utrechtse Heuvelrug starten met grootonderhoud werkzaamheden aan de Ameronger Wetering tussen de Nieuwe Steeg en de Gooijerdijk. Deze werkzaamheden waren eerder uitgesteld vanwege de afsluiting van de N227 en de verkeersdrukte op de omleidingswegen in de regio. Het groot onderhoud aan de Ameronger Wetering vindt nu plaats tussen begin februari en eind april 2015.

Werkzaamheden groot onderhoud
De gemeente knapt het wegdek en de wegbermen van de Ameronger Wetering in Leersum op. Deze opknapbeurt is nodig omdat de in het verleden aangelegde landbouwwegen te smal zijn om het toenemende zware verkeer te kunnen dragen. De weg schuift af naar de sloot/wetering. Om dit tegen te gaan wordt ter ondersteuning van de weg een stalen damwand aangebracht aan de westzijde van de Ameronger Wetering, in de onderkant van de sloot. Hierna wordt de weg gerepareerd en voorzien van een nieuwe laag asfalt.  Daarna kan de weg weer voor een lange periode veilig worden gebruikt.

Omleidingen.
Tijdens de uitvoering van  deze werkzaamheden is de Ameronger Wetering, behalve voor aanwonenden, niet bereikbaar. Voor fietsers wordt een omleidingsroute ingesteld. De gemeente streeft ernaar om de overlast tot het minimum te beperken. De gemeente en provincie besteden extra aandacht aan het veilig en berijdbaar houden van  omliggende wegen en wegbermen.

Planning
Volgens planning zijn de werkzaamheden aan de Ameronger Wetering eind april 2015 gereed. Zo spoedig mogelijk geeft de provincie in haar eigen berichtgeving aan wanneer en hoe de werkzaamheden aan de N227 weer worden hervat. Als deze werkzaamheden worden hervat, kan de gemeente Utrechtse Heuvelrug gebruikmaken van de verkeerluwte en de geplande werkzaamheden voor de herinrichting van de Langbroekerweg in Doorn uitvoeren.

Bezoek Gedeputeerde Staten provincie Utrecht aan Wijk bij Duurstede

20141211 WIJK BIJ DUURSTEDE  Op dinsdag 9 december 2014 ontving het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. Dit werkbezoek was bedoeld om een blik te werpen op ideeën voor toekomstige ontwikkelingen.

vergroot foto

Verder is gezamenlijk gekeken naar de projecten, die mede dankzij de hulp van de provincie nu worden uitgevoerd.

Er werd een tour gemaakt langs locaties in Wijk bij Duurstede, waar wordt gewerkt aan het moderniseren van het woon-werkklimaat. Hierna gaf het college via presentaties in het oude stadhuis aan de Markt een beeld van hoe de gemeente bezig is de cultuur, economie, recreatie en de (woon)omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers te versterken. Daardoor blijft de kwaliteit van het huidige voorzieningenniveau op peil. De aanwezigen waren positief over de bijdrage aan de presentaties, die bestuursleden van de VVV Kromme Rijnstreek en Museum Dorestad leverden.

De Commissaris van de Koning, de heer Van Beek, en de gedeputeerden reageerden enthousiast op wat ze voorgeschoteld kregen: ideeën om de wijkcentra De Horden en De Heul te verbeteren, het verplaatsen van de Lidl naar De Heul, de vernieuwing van woonwijk De Engk met de watergang in aanleg, bouwontwikkelingen aan de Steenstraat en garage en tankstation Van Kerkhof, die uit het centrum gaat verhuizen naar de rand van de stad. Verder merkte het college van Gedeputeerde Staten op, dat in de gemeente zoveel woningbouw wordt gepleegd: er zijn in 2013 hier zelfs meer woningen gebouwd dan in Amersfoort!

Aan het einde van het werkbezoek bevestigde de Commissaris de ambities van Wijk bij Duurstede en de verbinding die de provincie hiermee heeft. Hij sprak waardering uit over de wijze waarop in Wijk bij Duurstede wordt samengewerkt met actieve inwoners en ondernemers, om de aantrekkelijkheid van de gemeente -vaak in samenwerking met de regio- te vergroten. Deze inzet kleurt Wijk en dat wordt gezien.

Vergulde haan keert terug op Amerongse kerktoren

20141211 AMERONGEN  Woensdagochtend plaatste wethouder Boonzaaijer een opnieuw vergulde haan ritueel bovenop de spits van de gerestaureerde Amerongse kerktoren. Het waait nog flink, gelukkig is de regen zonet noordoostwaarts afgeslagen. In het torenhalletje is het dringen rond koffie en taart, aangesneden door de opzichter van de aannemer.

Lees verder

Kerstmix in de Peppel

20141211 ZEIST  Voor we straks weer in ons nette pak aan de kersttafel zitten heeft Pop- & Cultuurpodium De Peppel ook dit jaar weer een Kerstig feestje georganiseerd! Het is een traditie, de Kerstmix. Ieder jaar op kerstavond, 24 december, komen een aantal (Peppel-gerelateerde) bands een setje spelen ter vermaak.

Een avond vol Bands, Fun, Drinks en Rock ’n Roll!

Dus heb je nog geen plannen voor kerstavond? Kom dan kerst vieren in Peppelstyle!! Met te gekke bands die worden samengesteld uit vrijwilligers en vrienden van De Peppel. Altijd een knallend succes! Gratis entree, dus kom gewoon even langs. Met dit jaar de vrijwilligersbands “De Schrik Van 1664”, “Chuy en de Tosti’s”, “Pumpin your Lump”, “Santa is a Man” en “Sonic! Goes Wunderlich”. Verder zal er een pauzeprogramma worden verzorgd door de enige echte Justin Beiber!

De deuren op de Montaubanstraat 106 gaan open om 20.30 uur en de entree is gratis. Kijk voor meer informatie op www.peppel-zeist.nl.

Lezing Historische Vereniging Leersum

20141211 LEERSUM  De Historische Vereniging Leersum zal op woensdag 17 december een lezing verzorgen die gaat over de gevechtshandeling die heeft plaats gevonden op de Rijksstraatweg 22 voor het huis van de familie Alberts.

Lees verder

Nominaties ‘Ondernemer van het jaar’ bekend

20141211 UTRECHTSE HEUVELRUG  De genomineerden voor de prijzen ‘Ondernemer van het jaar’ en ‘Startende ondernemer van het jaar’ zijn bekend gemaakt. Op maandagavond 19 januari worden de definitieve winnaars gekozen tijdens de nieuwjaarsreceptie voor ondernemers op de Utrechtse Heuvelrug in het Cultuurhuis Pléiade in Doorn.

Lees verder

Toekomst verzorgingshuis Beukenstein ongewis

20141211 DRIEBERGEN  De plannen rond de toekomst van verzorgingshuis Beukenstein in Driebergen zullen waarschijnlijk opnieuw moeten worden bijgesteld. Mede door het nieuwe beleid van de rijksoverheid om te komen tot het scheiden van wonen en zorg.  De bedoeling is dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Lees verder

Binnendoor van kerk naar museum?

20141211 WIJK BIJ DUURSTEDE  Met het doel om de exploitatiekosten van het Museum Dorestad te verlagen en een impuls te geven aan het cultuurhistorisch profiel van Wijk bij Duurrstede, heeft het college een raadsvoorstel gepresenteerd om het museum te verhuizen naar het Oude Raadhuis op de Markt.

Lees verder
het nieuws van 12 december 2014
17e jaargang nummer 5332

foto’s op flickr

foto’s op 500px

“Kern huishoudelijke hulp blijft overeind”

20141212 ZEIST  De gemeente Zeist zal vanaf 1 juli 2015 niet meer een aantal uren huishoudelijke hulp toekennen, maar zal een resultaat afspreken met de organisatie die huishoudelijke hulp verleent. Die organisatie maakt afspraken met de cliënt over hoe dat resultaat kan worden bereikt.
Het college van B&W heeft een voorstel met deze strekking van een expertgroep van belanghebbende partijen, overgenomen.
 
Ongeveer 1500 Zeister huishoudens hebben via de gemeente hulp in de huishouding. Vanaf 2015 krijgt de gemeente Zeist zo’n 25 tot 33% minder geld van het Rijk voor het betalen van deze huishoudelijke hulp. Belanghebbende partijen overlegden in drie bijeenkomsten over hoe de financiering van de huishoudelijke hulp in de toekomst vorm zou moeten krijgen. Aan tafel zaten onder meer vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties, vertegenwoordigers van bedrijven die huishoudelijke hulp verlenen, mensen uit de Wmo-raad en Wmo-consulenten.
Wethouder Marcel Fluitman: “Het college kan zich goed vinden in het resultaat van het overleg. Het voorstel haalt het uiterste uit wat er mogelijk is met het budget dat we nog hebben. De gemeente zal per huishouden gemiddeld minder huishoudelijke hulp financieren. Ook verwachten we dat minder mensen huishoudelijke hulp aanvragen, doordat het Rijk de eigen bijdrage laat stijgen. Maar mensen die het echt niet zelf kunnen regelen, kunnen we blijven helpen. De kern van de huishoudelijke hulp blijft overeind.”
In de loop van 2016 evalueert de gemeente het nieuwe beleid rond huishoudelijke hulp.
 
Schoon en leefbaar huis
Onder het nieuwe beleid geldt de norm, dat een huis schoon en leefbaar moet zijn. Dit betekent dat het huis voldoende schoon moet zijn om gezondheidsklachten te voorkomen en om vrienden en andere mensen te kunnen ontvangen. Dat betekent ook dat in ieder geval de leefvertrekken schoon moeten zijn. Die leverancier van huishoudelijke hulp maakt samen met de cliënt afspraken over wat de huishoudelijke hulp voor de cliënt gaat doen en wat de cliënt of zijn familie, buren of bekenden zelf gaan doen. Fluitman: “Door die afspraken kan de oplossing beter worden afgestemd op de situatie in het huishouden.”
 
Mensen die nú huishoudelijke hulp hebben
Zeistenaren die een indicatie voor huishoudelijke hulp hebben, houden hun huishoudelijke hulp tot de einddatum van de indicatie, maar uiterlijk tot 1 juli 2015. Dit geldt ook als u uw hulp inkoopt met behulp van een persoonsgebonden budget. Een indicatie is een formeel besluit van de gemeente over  wat voor hulp men krijgt, en gedurende welke periode.
Mensen die huishoudelijke hulp hebben via de gemeente, ontvangen rond 10 december een brief van de gemeente over de huishoudelijke hulp in 2015. De gemeente gaat tijdig met deze Zeistenaren in gesprek over het vervolg. Dat kan leiden tot een nieuwe indicatie voor huishoudelijke hulp. Maar het kan ook leiden tot een andere oplossing, bijvoorbeeld dat mensen zelf particuliere hulp gaan inhuren.
 
Persoonsgebonden budget
Ook Zeistenaren die huishoudelijke hulp betalen via een persoonsgebonden budget (pgb), krijgen in de tweede helft van december een brief van de gemeente. Deze gaat over de hoogte van het persoonsgebonden budget.

Poging beroving

20141212 ZEIST  Rond 19.10 uur fietste een 13-jarige jongen uit Zeist over het Emmaplein toen hij waarschijnlijk door de gladheid ten val kwam. Toen hij opstond, werd hij plotseling vastgepakt en tegen de muur geduwd door twee jongens. Ze wilden zijn mobiele telefoon. Het slachtoffer gaf aan deze niet bij zich te hebben, waarna hij een aantal klappen kreeg. De verdachten renden vervolgens weg richting de Voorheuvel.

Beide verdachten zijn zo’n 16/17 jaar oud, hebben een blanke tot lichtgetinte huidskleur en zijn tussen de 1.70 en 1.80 meter lang. Beiden waren volledig in het zwart gekleed met een capuchon op en een sjaal voor hun gezicht.
 
Getuigen en/of mensen die meer informatie hebben over deze poging tot straatroof, wordt verzocht contact op te nemen met de politie in Zeist via 0900-8844. Anoniem reageren kan via meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Man overloopt inbreker

20141212 DOORN  Rond 17.40 uur kwam een bewoner van de Bennekomweg thuis en hoorde geluid op de bovenverdieping. Toen hij ging kijken zag, hij een onbekende man. De inbreker bedreigde de bewoner met een steekwapen en ging via de achterdeur ervandoor. De slaapkamer bleek doorzocht.

Een man tussen de 20 en 25 jaar oud, ongeveer 1.70 meter lang met een normaal postuur. Hij droeg een lichtblauwe spijkerbroek, een zwarte gewatteerde jas tot aan de heupen en hij had een zwarte muts op. Hij droeg schoenen met zwarte zolen.
 
Getuigen en/of mensen die meer informatie hebben over deze inbraak, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Anoniem reageren kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Het Kerstverhaal als tafelpoppenspel

DRIEBERGEN  Op zondagmiddag 21 december wordt door Mennie van Nimwegen het kerstverhaal als tafelpoppenspel verteld en gespeeld. Het is bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar.

Plaats: Pauluskerk, Rijsenburgselaan 2a 3972 EJ Driebergen. Aanvangstijd 15.30 uur. Prijs 2 euro per kind, begeleiders vrijwillige bijdrage. Inlichtingen bij Rob Steinbuch, tel. 0343-512491.

Belbus Welnúh zoekt bijrijders

20141212 UTRECHTSE HEUVELRUG  De drie Belbussen van Welnúh rijden dagelijks in de dorpen Driebergen, Doorn en Maarn. Ze brengen dorpsgenoten naar de dagopvang, maar helpen ook mensen die niet goed ter been zijn of geen zelfstandig vervoer hebben. Een voorbeeld is helpen bij het doen van de boodschappen.

“Dit zijn over het algemeen gezellige ritten”,  aldus een vrijwilliger, “En de mensen zijn vaak dankbaar.” Het team van de Belbus bestaat uit enthousiaste vrijwilligers. De bussen rijden iedere werkdag tussen 8.30-12.00 uur en 13.00-17.00 uur met een chauffeur en bijrijder.

Personen die het leuk vinden om het Belbusteam te versterken kunnen mailen naar a.barendregt@welnuh.nl of telefonisch contact opnemen via 06-25123792.

Doornse uitverkozen tot ‘Zorgtopper van het jaar’

20141212 DOORN  Leerling-verpleegkundige Jessica ten Voorden uit Doorn is tot ‘Zorgtopper van het jaar’ verkozen. Ze scoorde het beste in een wedstrijd die mbo’s in het hele land hadden georganiseerd.

Lees verder

Provincie koopt huizen op gifgrond Doorn

20141212 DOORN  De provincie gaat twee huizen in Doorn kopen van gezinnen die niet meer in hun huis kunnen wonen omdat de grond onder hun woning extreem vervuild is. Dat heeft Provinciale Staten vannacht na een lang debat besloten.

Lees verder
het nieuws van 13 december 2014
17e jaargang nummer 5333

foto’s op flickr

foto’s op 500px

FC Driebergen sluit eerste seizoenshelft winnend af

20141213 DRIEBERGEN  De 0-3 overwinning van zaterdag derdeklasser FC Driebergen tegen het thuisspelende CDW was dik verdiend te noemen, ondanks het bij vlagen felle verzet van de thuisploeg.

Lees verder

SVL trotse koploper

20141213 LANGBROEK  Met recht mag zaterdag eersteklasser SVL zich “Herbstmeister” noemen. De 3-2 thuisoverwinning tegen VVZ ’49 en het verlies van WNC betekent dat de formatie van trainer Jan Gaasbeek alleen aan kop gaat. Een prestatie van formaat.

Lees verder

Verdiende overwinning SVMM

20141213 MAARN  Zaterdag vierdeklasser SVMM sloot in eigen huis de eerste seizoenshelft waardig af. Met 2-0 was de ploeg van trainer Olaf Kersbergen té sterk voor de Posthoorn uit Amersfoort. Bij de thuisploeg viel met name het verzorgde voetbal op.

Lees verder

Jazz op de Zondagmiddag

20141213 DRIEBERGEN  Op  zondag 21 december speelt The Revivalists in  “Jazz op Zondagmiddag in Champ’­Aubert”. The Revivalists zijn hard bezig de hottest rootsjazz-formatie te worden. Hun unieke stijl kent zijn oorsprong in de vintage blues, jazz en gospel uit het diepe zuiden van de Verenigde Staten van Amerika en de bakermat van de jazz, New Orleans.


Een jonge formatie met louter bekende gezichten uit de Enkhuizer jazzscene. Met Jonny Boston en Coos Zwagerman heeft de band een blaassectie die tot de beste van Europa gerekend mag worden. Het geheel wordt ondersteund door een zeer ‘strakke’ ritme sectie die terug doet denken aan de topjaren van Max Collie’s Rhythm Aces.
Overal waar The Revivalists spelen wordt het publiek door de zeer swingende muziek van hun stoel getild en in beweging gezet.
So put on your dancing shoes en haast u naar het Champ ‘Aubert  om te genieten van deze energieke topformatie.
Bezetting:
Coos Zwagerman        trompet / zang
Jonny Boston             klarinet / sax / zang
Jaap de Wit            contrabas / sousafoon
Hans Mantel            banjo
Jaap de Wit jr.            drums

Zaal open                  : 14.00 uur                   
Aanvangstijd               : 14.30 uur                   
Toegangsprijs              : € 10,00 per persoon               
Kaarten alleen aan de zaal verkrijgbaar       

Arne Schaddelee lijsttrekker ChristenUnie Provinciale Statenverkiezingen

20141213 HOUTEN  Fractievoorzitter Arne Schaddelee uit Houten is gekozen tot lijsttrekker voor de ChristenUnie bij de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015. Hiertoe besloten de ChristenUnie leden. Voor het waterschap De Stichtse Rijnlanden wezen de leden huidig waterschapsbestuurder Jaap Verweij aan als lijsttrekker.

Lees verder

Oude gemeentewerf Driebergen moet ontruimd

201241213 DRIEBERGEN  Drie ondernemers die tijdelijk zijn gevestigd in de voormalige gemeentewerf aan de Sportlaan, moeten uiterlijk begin maart hun biezen pakken. ,,Als ik er nu word uitgezet, is het voor mij einde bedrijf”, zegt de jonge timmerman Joris van der Put.

Lees verder
het nieuws van 14 december 2014
17e jaargang nummer 5334
foto’s op flickr

foto’s op 500px

HDS toont karakter

20141214 LEERSUM  Zondag derdeklasser HDS toonde in de laatste wedstrijd voor de winterstop karakter en doorzettingsvermogen. In de tweede helft werd tegen Saestum een 0-2 achterstand omgebogen in een uiteindelijke 3-2 overwinning.

Lees verder

DEV hard onderuit

20141214 DOORN  In de laatste wedstrjd voor de winterstop ging zaterdag derdeklasser DEV hard onderuit. In Soesterberg werd met 5-1 verloren van het plaatselijke ’t Vliegdorp. In het eerste deel van dit voetbaltreffen mocht worden gesproken van een gelijkopgaande strijd tussen beide ploegen.

Lees verder

Dalto verliest streekderby van DVO: 26-25 (16-16)

20141214 DRIEBERGEN  Het is Dalto/BNApp.nl niet gelukt om de aansluiting met de top vier te herstellen. In een prachtige wedstrijd met alles erop en eraan werd in de dying seconds van de wedstrijd verloren.

Lees verder

43 boetes voor mountainbikers Utrechtse Heuvelrug

20141214 UTRECHTSE HEUVELRUG  De bossen op de Utrechtse Heuvelrug zijn voor veel mensen een fijne plek om te recreëren. Er zijn speciale paden voor ruiters, fietsers en wandelaars. Toch wordt er veel natuur vernield door bijvoorbeeld mountainbikers die van de paden afgaan.

Lees verder

Nuttige overwinning FC Driebergen bij CDW 0-3

20141214 DRIEBERGEN  Wederom 3 punten in een uitwedstrijd nu in Wijk bij Duurstede bij CDW een altijd lastige tegenstander. Een aardige wedstrijd met over en weer diverse kansen over de hele wedstrijd genomen er waren diverse momenten in deze wedstrijd dat dan weer CDW een overwicht creëerde en dan weer FC Driebergen .

Maar de eerste kans kwam via Pascal van Doorn die al in de 2e minuut de CDW keeper omspeelde maar verkeerd uitkwam om deze actie al snel af te ronden.
Maar 4 minuten later was het toch raak door goed aangeven van Daan van Amerongen die Pascal van Doorn bereikte en deze laatste deze geboden kans beheerst afrondde 0-1.
Na dit tegen doelpunt zette CDW de Driebergse veste onder druk en onder aanvoering van de weer voortreffelijk spelende Michel Hoekstra werd dit steeds weer bekwaam verdedigend opgelost met soms ook een beetje geluk .
CDW raakte bij diverse goede mogelijkheden tweemaal het houtwerk (via buitenkant paal).
In de 18e minuut een leuke aanval waar spits Elmar van Doorn dacht de keeper te verschalken met een lob over hem heen maar de bal ging ook over het doel.
FC Driebergen bleef aandringen om de score te verhogen en dat lukte in de 29e minuut door een goede opzet van de aanval ,de bal kwam via Jelle Adema bij de naar voren sprintende links back Gerwin v/d Klift die heel beheerst de CDW keeper het nakijken gaf 0-2.
Wat CDW ook probeerde het was steeds weer de onmacht die zij uitstraalden ondanks de goede wil om nog voor de thee tegen te scoren ,ze waren er een paar momenten dicht bij maar zoals al gememoreerd de verdediging van FC Driebergen stond als een blok.Rust 0-2

Swingen tijdens de 40+ Dance Party

20141214 AUSTERLITZ  Vrijdag 19 december is er een extra 40+ Dance Party in het Beauforthuis, met de betere muziek van de jaren 70 tot nu. Er wordt gedraaid in blokken, dus er is voor ieder wat wils. Waar kun je als 40-plusser nu nog lekker uitgaan en dansen op de muziek die jij leuk vindt?

Bij de 40+ Dance Party van het Beauforthuis in de mooie kerkzaal kan dat, samen met zo’n 200 andere sociale mensen en lekkere biologische hapjes.

Kaarten kosten aan de deur €12,50. Koop je je kaartjes online, dan krijg je €2,50 korting. Er kan alleen met pin worden betaald, dus vergeet je pinpas niet!
Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
19 dec. 20:15 uur
40+ Dance Party
entree aan de deur € 12,50 | online € 10,-

Kaper op de kust voor Traaij-pandjes

20141214 DRIEBERGEN  Begrafenisonderneming De Algemene wil op eigen kosten het poortgebouw bij het oude kerkhof aan de Traaij opknappen, maar is teleurgesteld in de Heuvelrugpolitiek. ,,Ondanks toezeggingen zitten wij al twaalf jaar in de wachtkamer.”

Lees verder
het nieuws van 15 december 2014
17e jaargang nummer 5335

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Kwart van foutparkerende fietsers haalt fiets niet op

20141215 DRIEBERGEN  Bij de jongste fietsopruimactie rond NS-station Driebergen-Zeist zijn 53 fietswrakken verwijderd. Volgend kwartaal zijn de foutparkeerders weer de klos. Driekwart wordt weer opgehaald. De fietsopruimactie vorige week dinsdag betrof louter fietswrakken, of weesfietsen, zoals Biga-directeur Gerard ten Hove ze noemt.

Lees verder

Doornse gifschandaal

20141215 DOORN  De gemeente Utrechtse Heuvelrug koopt de twee buurhuizen van de Doornse stomerij Van Boordt toch uit, met geld van de provincie Utrecht. Vanwege vermoedens van giflozing zal het Openbaar Ministerie de sanering van de giflocatie overzien, een traject van strafvervolging is al ingesteld. In de vijver van Huis Doorn is het gif PER ook aangetroffen.

Lees verder

Heuvelrug Energie zet stap richting groene energie.

20141215 UTRECHTSE HEUVELRUG  De verduurzaming van de Utrechtse Heuvelrug krijgt steeds verder vorm. Verschillende groepen zijn actief om de doelstelling (van o.a. de gemeente) “energieneutraal in 2035” te verwezenlijken. De lokale energiecoöperatie Heuvelrug Energie, afgekort Hé, streeft naar duurzame energie op de Heuvelrug.

Hé heeft recent een partner-overeenkomst afgesloten met het landelijk werkende, groene energiebedrijf Greenchoice.  Theo Land, voorzitter van de energiecoöperatie, licht toe waarom Hé hiervoor heeft gekozen: “De aanleiding om op zoek te gaan naar een partner was tweeledig. Ten eerste zochten we een partij die ons kan ondersteunen bij lokale energie-opwek projecten. Ten tweede vroegen onze leden ons of wij de mogelijkheid konden bieden om op een laagdrempelige manier écht groene stroom te kopen, tegen aantrekkelijke voorwaarden en zonder gedoe. Door de samenwerking met Greenchoice kunnen we nu ook in die behoefte voorzien. En het mooie is, dat als mensen van deze mogelijkheid gebruik maken, ze daarmee direct onze lokale projecten steunen. Zo versterkt het een het ander, en maken we de Heuvelrug samen nóg groener.” Voor meer informatie, kijk op de website van Hé: www.heuvelrugenergie.nl.

Frédérique Spigt in Beauforthuis

20141215 AUSTERLITZ  Frédérique Spigt brengt op zondag 21 december om 17.30 uur een Amerikaans fenomeen uit Het Oude Westen opnieuw tot leven. The Medicine Show is een magische mix van folk, country en blues gelardeerd met theater.

Zoals de kwakzalver dokterde met zijn dubieuze elixer, zo heelt Frédérique nu onze zielenpijn. Frédérique Spigt, Jan van der Meij, Janos Koolen en Joost van Es trakteren je op meeslepend muziektheater in zijn meest oorspronkelijke vorm: die van de traditional good old American Medicine Show.
Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.

zondag 21 december, 17.30 uur 
Frédérique Spigt, The Medecine Show 
entree € 18 | reductieprijs € 14 (CJP/Cultuurkaart, studenten, minima-pas en kinderen t/m 12 jr)
het nieuws van 16 december 2014
17e jaargang nummer 5336

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Hondenpoep mag blijven liggen in bebouwdekombossen

20141216 UTRECHTSE HEUVELRUG  Er gaat een strenger regime gelden voor hondenpoep, behalve in de bossen binnen de bebouwde kom. Drie weken geleden kwam de gemeenteraad er niet uit, gisteren wel. Er gaat een verbiedsgebod gelden voor honden op speelplaatsen. En er gaat een algemene opruimplicht gelden voor alle hondenpoep binnen de bebouwde kom. Uitgezonderd de bossen binnen de bebouwde kom.

Lees verder

Boa’s delen weer bonnen uit in bossen Heuvelrug

20141216 UTRECHTSE HEUVELRUG  Tijdens een door Recreatie Midden-Nederland opgezette en gecoördineerde handhavingsactie in de bossen op de Utrechtse Heuvelrug zijn zondag 43 mountainbikers tegen de lamp gelopen.

Lees verder

SP’er Van Geijtenbeek beste raadslid

20141216 UTRECHTSE HEUVELRUG  SP-raadslid Jasper van Geijtenbeek uit Amerongen is maandagavond gekozen tot ‘Raadslid van het jaar’ in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Van Geijtenbeek was in maart lijsttrekker voor de Socialistische Partij in Utrechtse Heuvelrug.

Lees verder

Ramkraak bij computerzaak in Zeist

20141216 ZEIST  In Zeist is dinsdagmorgen vroeg een ramkraak gepleegd. Onbekenden braken met grof geweld in bij een computerwinkel aan de Slotlaan. De criminelen reden even na 4.30 uur met een gestolen auto dwars door de winkelpui en richtten een enorme ravage aan.

Lees verder

Begin 2015 met een frisse duik

20141216 WIJK BIJ DUURSTEDE  Stichting WijkNogLeuker organiseert op Nieuwjaarsdag wederom de Nieuwjaarsduik op de Gravenbol. Na een roerige jaarwisseling is een frisse duik in de plas op de Gravenbol voor de stoeren onder ons een must.

Lees verder
het nieuws van 17 december 2014
17e jaargang nummer 5337
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Vervoerstaak BRU in 2 weken naar provincie

20141217 REGIO  De Eerste Kamer heeft vannacht besloten tot invoering van de wet Afschaffing Plusregio’s. Dit betekent voor de regio Utrecht dat de verkeer en vervoertaken van Bestuur Regio Utrecht (BRU) per 1 januari 2015 overgaan naar de provincie Utrecht.

Lees verder

Rhenen trekt portemonnee opnieuw voor Cuneratoren

20141217 RHENEN  De gemeente Rhenen trekt nog eens ruim een miljoen extra uit om de Cuneratoren te restaureren. De raad vergaderde dinsdagavond over het restauratieplan, dat veel duurder uitvalt dan de oorspronkelijk begrote 5,5 miljoen euro.

Lees verder

Ad van Hees stopt als raadslid in Rhenen

20141217 RHENEN  Ad van Hees, fractieleider van de Progressieve Combinatie in de Rhenense gemeenteraad, stopt na deze maand als raadslid.
Hij kan zijn nieuwe baan bij Staatsbosbeheer in Zeeland niet combineren met het politieke werk.

Lees verder

Kerstlunchconcert Coco Collectief

20141217 AUSTERLITZ  Op maandag 22 en dinsdag 23 december om 13.00 uur geven de vijf sopranen en pianist van het Coco Collectief in het Beauforthuis een verfrissend kerstconcert voor de hele familie, met muziek van o.a. Brahms, Quilter, Barber, Gruber en Piazzolla.

Een bonte prachtverzameling van kerstjuweeltjes: devote kerstliederen, jubelgezang en heerlijke wegdromers, je vindt ze allemaal in dit programma van een kleine driekwartier. Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.

Vooraf of na afloop kun je desgewenst genieten van een winterlunch: snert, roggebrood met oude kaas en mosterd en een glas glühwein. Reserveer voor de lunch via info@beauforthuis.nl
ma 22 & di 23 december, 13.00 uur 
Coco Collectief, kerstlunchconcert 
entree € 7,50

Zonnebloem Bunnik houdt op te bestaan

20141217 BUNNIK  Na 36 jaar houdt Zonnebloem Bunnik op te bestaan. Een tekort aan vrijwilligers maakt het onmogelijk om nog leuke uitstapjes voor gasten te organiseren. Het bestuur probeerde jarenlang om nieuwe mensen te vinden als vrijwilliger en bestuurslid, maar ze geeft het nu op.

Lees verder

Het verhaal van de kapper en de groentevrouw

20141217 BUNNIK  Rob Kuster en Henny Kuster-Strukenboom kregen vorige week vrijdag bezoek van burgemeester Ostendorp, wegens hun 50-jarig huwelijk. Het echtpaar is bij velen bekend in het dorp, al was het maar omdat zij jarenlang samen een kapperszaak op de Dorpsstraat runden.

Lees verder

Inwoner Doorn ademt rook in bij woningbrand

20141217 DOORN  In Doorn is woensdagochtend brand uitgebroken in een woning aan de Dorpsstraat. De bewoner kon op tijd worden gewaarschuwd, maar moest door ambulancepersoneel worden onderzocht vanwege het inademen van rook.

Lees verder
het nieuws van 18 december 2014
17e jaargang nummer 5338

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Hans van der Pas burgemeester van Rhenen

20141218 RHENEN  Waarnemend burgemeester Hans van der Pas wordt de nieuwe burgemeester van Rhenen. Hij is de opvolger van Joost van Oostrum die eerder dit jaar vertrok naar de gemeente Berkelland.

Lees verder

Erepenning voor Wim Buis

20141218 ZEIST  De heer Wim Buis ontving uit handen van burgemeester Koos Janssen de Erepenning van de gemeente Zeist. Dankzij de heer Buis heeft Zeist een groot aanbod aan culturele activiteiten.
 
Wim Buis zette zich in voor de Zeister samenleving op het gebied van cultuur. Hij is meer dan twintig jaar actief bij ’t Gilde Zeist. Ook zette hij verschillende projecten op zoals de Gildewandelingen, SamenSpraak, Coach4You, Verhalen van Vroeger, het Alomtonenkoor en Cultuurpad.
 
Als voorzitter van Cultuur Zeist was hij betrokken bij de organisatie van diverse culturele evenementen zoals de Dag der Kunsten, de cultuurmarkt, het Korenfestival, het Vertelcafé en de WalkArtmarkt.

Weg vrij voor komst wisselstrook op Rijnbrug

20141218 RHENEN  De gemeente Buren is akkoord met onder meer buurgemeente Rhenen over de vergunningverlening voor de ‘tidal flow’ op de Rijnbrug tussen beide gemeenten. Dat heeft Rijkswaterstaat donderdag laten weten.

Lees verder

Raad akkoord met verhuizing museum naar Oude Raadshuis

20141218 WIJK BIJ DUURSTEDE  De voltallige raad stemde vorige week in met de verhuizing van het museum Dorestad van de Muntstraat naar het Oude Raadshuis op de Markt. Tevens besloot de raad 530.000 euro uit de verkoop van het monumentale pand aan de Muntstraat te herinvesteren in de verbouwing van het Oude Raadshuis.

Lees verder

Groen licht voor nieuw parkeerbeleid

20141218 WIJK BIJ DUURSTEDE  De meeste partijen in de raad staan in hoofdlijnen achter de voorstellen voor het nieuwe parkeerbeleid. Dat bleek uit de bespreking vorige week in de raad over de nota parkeerbeleid.

Lees verder

Leersum in actie tegen KiKa

20141218 LEERSUM  Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt aan de actie Leersum voor KiKa. De actie start woensdag 24 december om 12.00 uur en eindigt dezelfde dag om 18.00 uur. Het organiserende comité heeft 150 brieven verstuurd aan Leersumse bedrijven en verenigingen om mee te doen.

Lees verder

Digitale petitie tegen Aldi-plan

20141218 DRIEBERGEN  Het verzet tegen een mogelijke verhuizing van de Aldi-supermarkt naar de Appelgaard laait weer op. Boze buurtbewoners starten deze week met een digitale petitie om de plannen tegen te houden.

Lees verder
het nieuws van 19 december 2014
17e jaargang nummer 5339

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Er zijn volkstuinen beschikbaar

20141219 BUNNIK  Op het volkstuinencomplex in Bunnik zijn per 1 januari verschillende tuinen beschikbaar voor nieuwe huurders. Iedereen die het leuk vindt om zelf groente of bloemen te kweken, lekker in de tuin te werken en af en toe een praatje te maken met mede-tuinders, is welkom om zich aan te melden.

Lees verder

Nieuw: burenverklaring bij bestemmingsplan

20141219 GEMEENTE BUNNIK  Het college heeft de mogelijkheid van een burenverklaring ingesteld. Deze is aan de orde bij het benutten van een vrijstelling binnen een bestaand bestemmingsplan In de burenverklaring wordt beschreven dat: het (bouw)plan is besproken; tekeningen zijn gezien; hierover positief of negatief is; adres en naam van verschillende buren.

Lees verder

Feestelijke opening nieuwe schietbanen

20141219 LANGBROEK  Met het officieel in gebruik nemen van tien nieuwe banen sloot Schietvereniging Tref het jaar feestelijk af. Donderdagavond kwamen de leden met familie en introducees naar het MFA om dit heuglijke feit mee te vieren. Met een glas limonade bubbels werd getoost op de toekomst.

Lees verder

Opknapbeurt voor grafheuvels Elst

20141219 ELST  Het Utrechts Landschap is deze week begonnen met het herstellen van de prehistorische grafheuvels in natuurgebied Plantage Willem III bij Elst. De heuvels worden vrijgemaakt van bomen en struiken. Gaten en verzakkingen worden opgevuld.

Lees verder

Gemeentekantoor: nog steeds geld over

20141219 UTRECHTSE HEUVELRUG  De definitieve afrekening volgt in januari, maar wethouder Boonzaaijer kan alvast verklappen dat er nog steeds geld overblijft van de 25 miljoen die de gemeente voor de bouw van het gemeentekantoor uittrok.

Lees verder

Matige stijging waterschapsbelasting voor huishoudens

20141219 PROVINCIE UTRECHT  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden verhoogt de waterschapsbelastingen voor huishoudens in 2015 met drie procent. Door een recente uitspraak van de Hoge Raad stijgen de belastingen voor agrariërs sterker dan normaal.

Lees verder

Kamerkoor Concerto Cherise

20141219 AUSTERLITZ  Begin de kerstvakantie in het Beauforthuis op zondag 21 december om 11.00 uur met een concert van het Utrechtse Kamerkoor Concerto Cherise. Ze brengen koorwerken van o.a. Grieg, Sibelius en Rautavaara, in een programma vernoemd naar een indrukwekkend natuurverschijnsel: het noorderlicht.

De muziek van Baltische en Scandinavische componisten maakt met haar heldere klanken en bijzondere symfonieën dat de luisteraar zich even waant in het verre noorden, kijkend naar de indrukwekkende kleurenzee van het noorderlicht.

Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
zondag 21 dec, 11.00 uur 
Concerto Cherise, ‘Noorderlicht’
entree € 11,-

‘Serious’ breekt opnieuw record

20141219 UTRECHTSE HEUVELRUG  Serious Heuvelrug – de groep van 17 kinderen die in actie kwamen voor Serious Request – hebben een recordbedrag opgehaald van 5.500 euro. Daarmee weet de groep met ruim 800 euro boven het bedrag van voorgaand jaar uit te stijgen.

Lees verder
het nieuws van 20 december 2014
17e jaargang nummer 5340
foto’s op flickr

foto’s op 500px

Van Vliet vertrekt bij FC Driebergen

20141220 DRIEBERGEN  Richard van Vliet wordt volgend seizoen trainer-coach van Scherpenzeel. De 44-jarige inwoner uit Veenendaal volgt Dennis Koorn op, die na dit seizoen vertrekt bij de blauwwitten. Momenteel staat Van Vliet aan het roer bij FC Driebergen, dat net als Scherpenzeel uitkomt in de 3e klasse D.

Lees verder

Begroting Wijk bij Duurstede goedgekeurd door provincie

20141220 WIJK BIJ DUURSTEDE  De gemeente Wijk bij Duurstede heeft bericht ontvangen van de provincie Utrecht, waarin staat dat zij akkoord gaat met de gemeentelijke begroting. In de woorden van de provincie: ‘De gemeente Wijk bij Duurstede voldoet voor het jaar 2015 aan de criteria voor het repressieve toezicht.’

Wethouder Hans Marchal (Financiën) is erg blij met dit bericht: ‘Gelet op de uitdaging waar we als raad, ambtelijke organisatie en college voor staan, is dat een mooie prestatie! Door de Rijksbezuinigingen en de nasleep van de economische crisis moeten we als gemeente de komende jaren nog structureel circa anderhalf miljoen euro bezuinigen. Afgelopen zomer hebben we onze inwoners en organisaties opgeroepen om mee te denken en daaruit zijn ten slotte meerdere ideeën gekomen, met creatieve, praktische toepassingen.’ Het college heeft bij het opstellen van de begroting  dankbaar gebruik gemaakt van die denkrichtingen en ideeën. ‘Zeker in deze tijd, waarin meer gemeenten dan voorheen verscherpt toezicht krijgen vanuit hun provincie, is het provinciale bericht hier goed ontvangen,’ aldus de wethouder.  

Naast het positieve bericht maakte de provincie enkele kritische opmerkingen, die de gemeente ter harte neemt. Zo werd er bijvoorbeeld aangegeven dat de hardheid en haalbaarheid van enkele maatregelen niet vaststaat. Wethouder Hans Marchal voegt hieraan toe: ‘Wij nemen de opmerkingen en aanbevelingen van de provincie uiteraard serieus en gaan er als college voor zorgen, dat de raad en de provincie goed geïnformeerd blijven over de stand van zaken van de aangekondigde bezuinigingen.’

Op 11 november jl. is de raad akkoord gegaan met de door het college van burgemeester en wethouders opgestelde begroting.

‘Inrichting Hoofdstraat’ naar Raad van State

20141220 DRIEBERGEN  De Raad van State zal zich half januari buigen over de verkeerssituatie op de Hoofdstraat in Driebergen ter hoogte van villa Bloemenheuvel (naast afrit A12). Dan wordt het bezwaarschrift behandeld van de kledingfirma McGregor, tegen de afwijzing door de gemeente van het verzoek om snel iets aan die gevaarlijke situatie te doen.

Lees verder

Gemeentelijke samenwerking voor betalen belastingen

20141220 REGIO  Vijf Utrechtse gemeenten treden per 1 januari toe tot een samenwerking tussen de belastingdienst en waterschap De Stichtse Rijnlanden. Het gaat om Bunnik, Houten, Zeist, Lopik en Nieuwegein. De belastingsamenwerking heft lokale belastingen en stelt de WOZ-waarde van onroerende zaken vast.

Lees verder

Suiker-kerstavond met Vaarzon Morel en Vloeimans

20141220 AUSTERLITZ  Op woensdag 24 december is er een Suiker-kerstavond in het Beauforthuis. Met op het podium een fascinerende ontmoeting tussen authentiek flamencospel van gitarist Eric Vaarzon Morel en de fluisterende trompetklanken van Eric Vloeimans, een boswandeling vooraf en overheerlijke Marokkaanse hapjes van Bocadios.
 
Kerstavond in het Beauforthuis staat van oudsher in het teken van bezinning en ontmoeting tussen culturen. Dit jaar heeft de multiculturele stichting MSIVO/Musis aangeboden om mensen te laten kennismaken met het Suikerfeest. Dit jaar vieren we dus niet alleen een alternatieve kerstnacht maar ook het Suikerfeest.  

Er zijn twee concerten op deze avond:
Info en kaartverkoop concert 20.15 u (boswandeling om 18.45 uur)
Info en kaartverkoop concert 23.00 u (boswandeling om 21.30 uur)
entree € 15 | reductieprijs € 7,50 (CJP/Cultuurkaart, studenten, minima-pas en kinderen t/m 12 jr)
het nieuws van 21 december 2014
17e jaargang nummer 5341

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Dames Fortissimo rekenen af met Borhave

20141221 COTHEN  De hanbalsters van Fortissimo hebben Borhave een oorwassing gegeven. De ploeg uit Cothen won de wedstrijd met 32-19. Bij rust was de stand al 20-8. Fortissimo mistte weinig kansen en drukte daardoor hun tegenstander ver terug.

Lees verder

Gezellige jaarafsluiting GALM groepen

20141221 WIJK BIJ DUURSTEDE  Het jaar werd traditioneel afgesloten voor de deelnemers van de GALM-groepen met het kersttoernooi. Het was al weer voor de 9de keer. Ook dit jaar was het in de Hordenhal in Wijk bij Duurstede. De deelnemers kwamen uit Langbroek,Cothen,Wijk bij Duurstede,Doorn en Driebergen.

Lees verder

Volleyballers zijn halverwege competitie

20141221 UTRECHTSE HEUVELRUG  De volleybalcompetitie is halverwege en de ploegen van Enervo en Volleer kunnen zich opmaken voor de tweede helft. Daarin moeten – met name bij Enervo – nog wel de nodige herstelwerkzaamheden worden verricht om schadevrij te kunnen afsluiten. De zitvolleyballers draaien een wisselvallig seizoen met een plaats in de midddenmoot.

Lees verder

ROOD & Nighthawks in Beauforthuis

20141221 AUSTERLITZ  In deze donkere dagen zit een optreden van ROOD & Nighthawks at the Diner als gegoten. Ze spelen op zondag 28 december om 17.30 uur in het Beauforthuis. De band met zanger Rood, bezorgt je een avond vol melancholie, schemer en drank.

Noem het tango-blues-vuilnisbak-jazz. Noem het nachtmuziek. Noem het een uit de hand gelopen ode aan Tom Waits. ROOD & Nighthawks at the Diner is het allemaal tegelijk.

Liedjes over verlangens, dromen, die als sigarettenrook vervliegen. Een volle asbak en een halfleeg glas van het een of ander. Een café na sluitingstijd, mannen die stil aan de bar zitten. De liedjes roepen een voor een beelden op.

Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
zo 28 dec, 17.30 uur 
ROOD & Nighthawks at the diner 
entree € 16 | reductieprijs € 12,50 (CJP/Cultuurkaart, studenten, minima-pas en kinderen t/m 12 jr)

het nieuws van 22 december 2014
17e jaargang nummer 5342

foto’s op flickr

foto’s op 500px

Onderzoek naar explosief op landgoed Beverweerd

20141222 WERKHOVEN  Op landgoed Beverweerd in Werkhoven wordt onderzoek gedaan naar een mogelijk explosief. Er is volgens omstanders een bommelding binnengekomen. De politie is met veel mensen ter plaatse en het gebied is afgezet.

Lees verder

Stresstest jeugdhulp: “Steuntje in de rug”

20141222 ZEIST  “Een steuntje in de rug.” Zo ervaart wethouder jeugd Johan Varkevisser het resultaat van de stresstest voor de jeugdhulp die begin december is gehouden. De gemeente Zeist heeft deze stresstest door extern adviesbureau Deloitte laten uitvoeren om te kijken in hoeverre de gemeente klaar is voor de overdracht van de jeugdhulptaken naar de gemeente.
 
“De resultaten van de test laten zien dat Zeist de organisatie van de jeugdhulp in de basis op orde heeft. Ik zie dit als een steuntje in de rug voor het traject dat we volgen. En voor de vele mensen die binnen en buiten de gemeente hebben gewerkt aan de voorbereiding op de overdracht van de jeugdhulptaken”, aldus Varkevisser. “De test heeft ons niet voor verrassingen geplaatst. Ik zie de overdracht van de jeugdhulptaken met een gerust hart tegemoet. Dat wil niet zeggen dat volgend jaar alles meteen vlekkeloos zal verlopen: we moeten scherp in de gaten houden wat er gebeurt en waar nodig bijsturen.”
 
Aanbevelingen
Uit de stresstest kwamen enkele verbeterpunten naar voren. Er zijn bijvoorbeeld nog stappen te zetten rond de afstemming en de communicatie richting professionals, over hoe de jeugdhulp is georganiseerd en wie wat doet. Een deel van de aanbevelingen was al in gang gezet, de overige pakt de gemeente direct op.
 
Opzet stresstest
Bij de stresstest stond de vraag centraal: in hoeverre is de gemeente klaar voor de toekomst, en welke verbeterslag is er nog te maken? De test bestond uit een documentenstudie, een vragenlijst, een interview en een stresstestdag. Tijdens die dag waren professionals uit allerlei organisaties rond de jeugdhulp en jeugdzorg aanwezig, om te toetsen of het jeugdhulpbeleid werkt.
De stresstest is uitgevoerd naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad.
 
Meer informatie over de jeugdhulp in Zeist vanaf 2015: www.zeist.nl/ondersteuningenzorg2015.

Was- en strijkservice van start in Ewoud & Elisabeth Gasthuis


20141222 WIJK BIJ DUURSTEDE  Vanaf 8 januari 2015 gaat het Ewoud & Elisabeth Gasthuis van start met een was- en strijkservice. Voor alle soorten was, behalve voor wol en stoomgoed, kunt u daar twee keer per week terecht. De was- en strijkservice start voorlopig op de dinsdag en donderdag.


Voor wie is de was- en strijkservice bedoeld
?
Alle inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede kunnen gebruik maken van deze nieuwe dienst. De service is ook zeer geschikt voor inwoners die een indicatie hebben voor Huishoudelijke Hulp, en vanaf 2015 een uur of een half per week terug gaan.


Wat zijn de kosten?

De wasservice kost € 7,50 per was. Daarvoor kunt u ongeveer 3½ kilo laten wassen. Wilt u (een deel van) de was ook laten strijken? Dan moet u daarvoor extra betalen, bijvoorbeeld €1,50 per overhemd of broek en € 2,50 voor een dekbedovertrek.
Let op: inwoners die met een half uur of een uur per week gekort zijn op hun Huishoudelijke Hulp kunnen korting krijgen! Die bedraagt voor het jaar 2015 € 2,50 per was. U kunt dan dus 3½  kilo wasgoed laten wassen voor € 5.Komen er nog kosten bij?

Al het wasgoed dat u brengt, moet gemerkt worden. Het Ewoud & Elisabeth Gasthuis doet dat ook voor u. Dat kost éénmalig € 1 per stuk wasgoed. Moet ik mijn was zelf brengen en halen?

Dat hoeft niet. De was wordt bij u opgehaald en weer thuisgebracht. Daaraan zijn geen extra kosten verbonden. Dit wordt gedaan door NoggesEnMeer, die hiervoor samenwerkt met het gasthuis.
U kunt de was ook zelf afgeven bij de linnenkamer van het Ewoud & Elisabeth Gasthuis.

Hoe lang duurt het voor ik mijn was weer terug heb?

Als de was `s ochtends voor 9.00 uur bij het gasthuis wordt langsgebracht of door onze medewerkers is opgehaald, is deze dezelfde dag om 15.00 uur klaar.

Wat moet ik doen als ik gebruik wil maken van deze was- en strijkservice of als ik nog vragen heb?
Dan kunt u bellen met het Ewoud & Elisabeth Gasthuis via de receptie (tel. 0343-459480) en vragen naar Nelleke Meijer, Teamleider Welzijn.

Voorbij Piazzolla

20141222 AUSTERLITZ  Op Tweede Kerstdag, speelt de Argentijnse pianist Juan Pablo Dobal om 14.00 uur in het Beauforthuis. Dobal gaat met zijn muziek verder dan de traditionele tango. Vanuit de traditionele tango-roots van zijn vaderland kneedt hij met zijn unieke stijl een authentiek en nieuw geluid. Hij speelt deze middag in de bijzondere stemming van de D9-vleugel.

Juan Pablo Dobal heeft een indrukwekkende carrière in zijn geboorteland Argentinië en treedt ook al jaren in heel Europa op. Hij speelde met Bacan, het Aurelia Saxofoon Kwartet, Alfredo Marcucci, met Fernando Lameirinhas en Gustavo Toker en Carel Kraayenhof.
Koop kaarten online via www.beauforthuis.nl.
vr 26 dec, 14.00 uur
Juan Pablo Dobal
entree € 22,50 | reductieprijs € 13,50 (CJP/Cultuurkaart, studenten, minima-pas en kinderen t/m 12 jr)

Dalto sluit jaar af met verlies: 22-32 (13-15)

20141222 DRIEBERGEN   Nadat Dalto in korte tijd met 2 doelpunten de wedstrijd opende, kreeg TOP beetje bij beetje steeds meer grip op het fysieke spel van Dalto. Na de rust, waarin TOP met een 15-13 voorsprong de kleedkamer opzocht, verloor Dalto de aansluiting en moest het met lede ogen toezien hoe TOP, haast ongemerkt, een gat kon slaan van 10 punten. Verdiend won de ploeg van coach Jan Niebeek de wedstrijd met 32-22.

Daar waar Top kon starten in de voor hen bekende opstelling, had Daltocoach Riko Kruit aan de kant van Dalto te maken met een blessure bij Jelle Steenbeek. Op zijn plaats startte Maarten Groot Hulze. De licht geblesseerde Rudo Schulting kon wel starten. Het begin van de wedstrijd, was voor Dalto: 2-0. Achteraf bleek dat dit de enige voorsprong van Dalto in deze wedstrijd was geweest.

Tot aan de rust kon Dalto goed in het spoor van TOP blijven. De topschutters aan beide kanten werden goed in toom gehouden. Zo scoorde de aanvoerder van TOP pas vlak voor rust zijn eerste doelpunt en hielden de kersverse internationals Barbara Brouwer en Jet Hendriks elkaar keurig in evenwicht. Beiden scoorden 4 doelpunten. Mede door 2 doelpunten vlak voor rust van Jesper Oele werd met de stand 15-13 in het voordeel van TOP de kleedkamer opgezocht.

Na rust was het met name TOP dat met zeer fraaie afstandsschoten de voorsprong uitbouwde. De dames van waren moeilijk af te stoppen, scoorden gemakkelijk of kregen strafworpen mee.
Hoewel Dalto doorging, de doelpunten bleef vieren en van geen opgeven wilde weten kon TOP (haast ongemerkt) toch een gat slaan van 10 punten en werd uiteindelijk de eindstand van 32-22 in het voordeel van TOP bereikt. Het laatste doelpunt van Dalto werd gescoord door A-junior Mathijs den Ouden. Na zijn debuut vorige week mocht hij deze invalbeurt bekronen met zijn eerste Korfbal League doelpunt. Mathijs den Ouden: “Super dat ik dit mee mocht maken. Vorige week nog miste ik een kans. Nu zat hij er lekker in”.

Voor Dalto wordt het nu wellicht naar beneden kijken. Daar is Jesper Oele het niet mee eens: “Vier wedstrijden achter elkaar verloren. Tegen DVO hadden we pech, tegen Blauw-Wit en Fortuna hebben we ons niveau niet gehaald. Daarom is het lastig om nu tegen TOP te beoordelen hoe we het hebben gedaan. Toch denk ik dat we de stijgende lijn weer te pakken hebben. Nee, ik maak me geen zorgen”.

Boek belicht ‘De laatste tien jaar SWZ’

20141222 ZEIST  In december 2009 stopte de Sociale Werkvoorziening Zeist. In plaats daarvan kwam de Biga Groep BV, een organisatie die de wet sociale werkvoorziening uitvoert voor de vijf deelnemende gementen, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Bunnik en De Bilt. De roerige geschiedenis van de laatste tien jaar SWZ is nu vastgelegd in een boek.

Lees verder

Heuvelrugnieuws van 23 december
17e  jaargang 2014 nummer 5353

_
_

Monumentenstatus als schild
ZEIST  Het Jachthuis bij de Wulperhorst is al 20 jaar een rijksmonument. Sinds deze week is het ook getooid met een schildje waar je dat aan kunt zien. Een nieuwe bekroning van de inzet van Harry en Veronica Hoek voor hun unieke huis. Lees verder

Liberalen bieden wethouder hulp aan bij fietstunnel Vroeg
ODIJK  Omdat wethouder Rob Zakee (P21) eerder in ’t Groentje had aangegeven de voorkeur te hebben voor een fietstunnel onder de N411 bij restaurant Vroeg, gaf dat aanleiding voor Hein Hoitink (Liberalen) om tijdens de vragenronde van de raadsvergadering te informeren naar de precieze verschillen tussen de ideeën van de provincie en de gemeente op dit punt. Lees verder

Bunnikers zijn voor de koeienbrug
BUNNIK  Op de informatieavond over de koeienbrug van Kees van Dijk kwamen weinig tegenstanders van de brug af. Wethouder Rob Zakee, die eerder in deze krant aangaf kritisch tegenover deze plannen te staan, stond daarin zo goed als alleen. Veel aanwezigen betoogden juist hun steun voor veehouder Kees van Dijk. Lees verder

Langparkeerders in 2015 op de bon
MAARN  De gemeente gaat lang parkeren in het dorpscentrum aanpakken. Volgens Maarnse ondernemers parkeren sommige treinreizigers langdurig hun auto in de blauwe zone, waardoor er te weinig parkeerplaatsen overblijven voor hun klanten.  Lees verder

Vroeger en Nu mag bieden op Traaijpanden
DRIEBERGEN  Als de stichting Vroeger en Nu een goed bod doet op de twee oude pandjes aan de Traaij 104 en 106 in Driebergen, is wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) bereid om begrafenisonderneming De Algemene te passeren. Lees verder

Jonge vluchtelingen musiceren bij nieuwjaarsreceptie
OVERBERG  Jonge vluchtelingen uit het recent geopende asielzoekerscentrum in Overberg verzorgen de muzikale omlijsting van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Lees verder

Elst krijgt een nieuwe woonwijk
ELST  Wonen tussen het dorpshart van Elst en de Rijn; met de heringerichte uiterwaard bij de voormalige steenfabriek als mooie achterbuurman. Die metamorfose staat het grotendeels braakliggende Damkro-terrein langs de Elsterstraatweg in Elst te wachten, wanneer de gemeenteraad volgende maand instemt met een nieuw plan dat voorziet in de bouw van liefst 32 woningen. Lees verder

Heuvelrugnieuws van 24 december
17e  jaargang 2014 nummer 5354

_
_

Lichaam van man gevonden in vijver
DRIEBERGEN  Dinsdagavond om 22.15 uur werd het lichaam van een 84-jarige man aangetroffen in een vijver aan de Oranjelaan in Driebergen. Eerder op de avond, rond 20.30 uur, was er vanuit Burgernet een oproep gedaan om mee te zoeken naar de man. Hij zou in de omgeving van de Traaij kunnen lopen, werd toen gemeld. Lees verder

Natuurmiddag vogels in de winter
LEERSUM  Op woensdagmiddag 7 januari organiseert de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum weer een kinderactiviteit. Het thema is: vogels in de winter. De kinderen gaan kijken en luisteren naar vogels, en daarna zelf aan de slag om lekkernijen voor de vogels te maken.
Kinderen van 6-12 jaar zijn welkom om 14.00 uur bij de ingang van landgoed Broekhuizen aan de kruising Broekhuizerklaan-Middelweg (bij het grote hek). Neem een oud kopje mee, met oor, of een halve kokosnoot. Om vier uur kunnen ze daar weer worden opgehaald. De activiteit is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Voor nadere informatie, zie www.dorpennatuur.nl.

Driebergen in ansichtkaarten: Langbroekerdijk in 1924

Gestolen fietsen aangetroffen
DOORN  De politie heeft op dinsdag 23 december rond 11.30 uur een 28-jarige man uit Driebergen aangehouden op verdenking van heling van gestolen fietsen. De politie kwam hem op het spoor toen een lokfiets werd weggenomen vanaf de Hoevenstein in Wageningen.
Het signaal leidde naar een pand in het Utrechtse Doorn. In het pand bevonden zich nog meer fietsen. De eigenaar van het pand werd ontboden en hij gaf aan dat hij meerdere fietsen had opgekocht, waarvan hij besefte dat deze gestolen waren; hij hoefde er niet veel voor te betalen en bovendien trof hij de fietsen aan op de website www.stopheling.nl.

Heuvelrugnieuws van 25 december
17e  jaargang 2014 nummer 5345

_
_

Geen geld voor de Berkenweg
DOORN  Er is geen geld om de Berkenweg grondig op de schop te nemen. Eerder werden aan buurtbewoners ambitieuze plannen voorgeschoteld. Maar ze moeten nu genoegen nemen met enkele minimale aanpassingen. Lees verder

Optie Werkhof openhouden opnieuw bekeken
WERKHOVEN  Binnen kringen rondom basisschool de Werkhof wordt momenteel op een constructieve manier samengewerkt. De medezeggenschapsraad (MR) van de school heeft opnieuw uitstel gevraagd aan het bestuur De Oorsprong. De MR heeft CNV onderwijs inmiddels ook om advies gevraagd over het openhouden van de school. Lees verder

Zevenhonderd bezoekers voor levend kerstspel in Maarsbergen
MAARSBERGEN  Voor het derde jaar op rij was er op het terrein van De Meijerhorst in Maarsbergen op kerstavond een levend kerstspel. Het evenement trekt elk jaar honderden bezoekers. Volgens de organisatie kwamen dit jaar zo’n zevenhonderd bezoekers op het levende kerstverhaal af. Lees verder

Driebergen in ansichtkaarten: Oranjelaan in 1972

Heuvelrugnieuws van 26 december
17e  jaargang 2014 nummer 5346

_
_

Driebergen in ansichtkaarten: Traaij in 1925


 

Heuvelrugnieuws van 27 december
17e  jaargang 2014 nummer 5347

_
_

Ingezonden: ‘Traaij-pandjes’
DRIEBERGEN  Als oud-bestuurslid en voorzitter van de stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu gaat mij de huidige discussie over de toewijzing van de twee huisjes aan de Traaij 104 en 106 zeer aan het hart. Daarom wil ik graag een stukje geschiedenis schetsen van de ontwikkelingen van de laatste tien jaar. Lees verder

Betere doorstroming tussen Utrecht en Zeist
ZEIST  Provincie Utrecht en gemeente De Bilt werken samen aan de verbetering van de kruising Utrechtseweg/Universiteitsweg (N237/N412) in De Bilt. Het verbeteren van deze kruising is nodig om het verkeer nu en in de toekomst beter te kunnen verwerken.. Lees verder

Heuvelrugnieuws van 28 december
17e  jaargang 2014 nummer 5348

_
_

Reclame-icoon Piekema na 10 jaar weg bij Albert Heijn
DRIEBERGEN Supermarktketen Albert Heijn neemt afscheid van zijn reclame-icoon ‘meneer Van Dalen’. Acteur Harry Piekema uit Driebergen vindt het na tien jaar tijd voor nieuwe uitdagingen en figureert komende dagen voor het laatst als de bekende supermarktmanager in een speciaal samengestelde afscheidscommercial. Lees verder

Fietspad langs Hoofdstraat onbegaanbaar

DRIEBERGEN De gemeente Utrechtse Heuvelrug blijft opnieuw in gebreke. Blijkbaar niets geleerd: de fietspaden langs de Hoofdstraat in Driebergen zijn onbegaanbaar waardoor fietsers moeten uitwijken naar de rijbaan.
vergroot foto

 

Arrestatie na mishandeling in bus
DRIEBERGEN De politie in de Utrechtse Heuvelrug heeft in de nacht van zaterdag op zondag iemand gearresteerd wegens mishandeling. De verdachte zou in een bus een medepassagier hebben toegetakeld. Lees verder

IJsbaan in Doorn als eerste in de regio geopend
DOORN  De natuurijsbaan in Doorn is zondagochtend als eerste in de regio geopend voor schaatsers. Voor zover bekend heeft de Doornsche IJsclub hiermee de regionale primeur van het seizoen. Mogelijk is Doorn zelfs de eerste van Nederland. Lees verder

Heuvelrugnieuws van 29 december
17e  jaargang 2014 nummer 5349

_
_

Duizenden euro’s schade aan scholen
UTRECHTSE HEUVELRUG  Onverwachte schade aan twee schoolgebouwen kost de gemeente ruim 33.000 euro. Bij christelijke basisschool De Triangel aan de Doornse Kortenburglaan werden grote lekkages ontdekt en moest het dak voor bijna 22.000 euro worden hersteld.  Lees verder

Heuvelrugnieuws van 30 december
17e  jaargang 2014 nummer 5350

_
_

Toch vreugdevuur  in Maarn
MAARN  Inwoners van Maarn kunnen zich tijdens de jaarwisseling toch opwarmen aan een vuurstapel. Tijdens een persbijeenkomst van het college werd vorige week nog gezegd, dat in geen van de Heuvelrugdorpen een vreugdevuur stond gepland. Maar in een herstelbericht laat de gemeente nu weten, dat er woensdagnacht in Maarn toch een vreugdevuur wordt aangestoken. Lees verder

Pieter Koevoets verlaat  Rode Kruis

UTRECHTSE HEUVELRUG  Pieter Koevoets verlaat het Rode Kruis Utrechtse Heuvelrug. Drie jaar heeft Pieter Koevoets het voorzitterschap bekleed binnen de plaatselijke afdeling van het Nederlandse Rode Kruis. Nu kiest hij voor een andere vrijwillige nevenfunctie. Lees verder

 

Bunnik verkoopt perkjes voor halve prijs
BUNNIK  Bunnik doet per 5 januari diverse openbare groenstroken in de gemeente een jaar lang in de uitverkoop. Normaal gesproken kost het gemeentelijk groen 208 euro per vierkante meter. De gemeente Bunnik wil sommige stukjes grond zo graag kwijt, dat ze tot eind 2015 voor honderd euro per vierkante meter te koop zijn.  Lees verder

Heuvelrugnieuws van 31 december
17e  jaargang 2014 nummer 5351

_
_

Vriendengroep in Werkhoven gaat los met carbidschieten
WERKHOVEN Het jaarlijkse carbidschieten in onze regio is weer in alle hevigheid losgebarsten. Op diverse plekken in de regio knallen sinds dinsdag al hier en daar melkbussen en carbidkanonnen. Ook in Werkhoven werden dinsdagavond de laatste voorbereidingen getroffen voor het carbidschieten. Lees meer