Heuvelrugnieuws van donderdag 1 december 2005

Engweg 10 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.50 uur  temperatuur: 1 °C

meer foto’s van deze straat

Gemeenteraad Driebergen neemt afscheid

DRIEBERGEN  15 december 2005 vergadert de gemeenteraad van Driebergen voor de laatste keer in zijn geschiedenis. Dit als gevolg van de herindeling. Op 1 januari 2006 neemt de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug het werk over.
Bij gelegenheid van zijn laatste vergadering biedt de gemeenteraad van Driebergen de bevolking een kerstboom aan. Op 15 december wordt voorafgaande aan de raadsvergadering de verlichting van deze kerstboom feestelijk ontstoken. Dit gebeurt om 17.00 uur op de Binnenplaats (nabij de Traay). Onder het genot van kerstmuziek gespeeld door Harmonie Aurora, wat “winterse hapjes” en een (warm) drankje kunt u ter plaatse het informele afscheid meebeleven. De raad nodigt u hiervoor graag uit.
Om 20.30 uur komt de raad dan voor het laatst in vergadering bijeen.

Leefbaarheid in buurt verbeteren

DRIEBERGEN De bewoners van het Zuiderplantsoen hebben een tijdje geleden te kennen gegeven dat zij hun plantsoen opnieuw willen inrichten en vervolgens ook zelf willen gaan onderhouden. Deze vraag is neergelegd bij het Klein Woonfonds. Dit is een fonds van de Gemeente Driebergen-Rijsenburg en Heuvelrug Wonen samen. Met dit fonds worden initiatieven op straat- en buurtniveau gestimuleerd.

Het Klein Woonfonds stond positief tegenover het plan omdat het de leefbaarheid van de buurt bevordert. Bovendien heeft het project een streepje voor omdat de bewoners zelf betrokken zijn bij inrichting, beplanting en onderhoud.  Het Klein Woonfonds heeft daarom besloten een bedrag beschikbaar te stellen voor de realisatie van dit project. De gemeente stelt daarnaast het worteldoek beschikbaar.

Op maandag 5 december wordt begonnen met het aanbrengen van het worteldoek. Het plantwerk zal, als het tenminste vorstvrij is, plaatsvinden op 8 en 9 december.

Heeft u ook een idee waarmee u de leefbaarheid in uw buurt kunt verbeteren en wilt u meer informatie? Neemt u dan zo snel mogelijk, in elk geval vóór 14 december a.s., contact op met Renate Gerritse (tel. 525253, email: gerr253@driebergen.nl  ) of Harry van Dijk (tel. 525203, email: dijk203@driebergen.nl ), gemeente Driebergen, of met Leen Doeve, Heuvelrug Wonen, telefoonnummer 536080.

Het Klein Woonfonds vergadert op 14 december namelijk voor de allerlaatste keer, dus u moet er snel bij zijn!

Zetelverdeling en voorkeursstemmen

HEUVELRUG  Bij de zetelverdeling van de gemeenteraadsverkiezing van gisteren waren er vier restzetels te verdelen. Deze gingen respectievelijk naar Pvda (waar een lijstverbinding al niet goed voor is), CDA, VVD en D66.
Voor Jan van Baal uit Maarn was de uitslag erg sneu: als nummer 10 op de lijst van het CDA kwam hij slechts zes stemmen te kort om rechtstreeks op basis van voorkeurstemmen gekozen te worden. Harry Veltman uit Driebergen, met slechts 20 voorkeurstemmen, neemt nu de zesde CDA-zetel in.


Nu kreeg het CDA gisteren 6 zetels waarvan 1 restzetel. De restzetel werd toegewezen aan nummer 6 op de lijst. Deze had slechts 20 voorkeurstemmen. Iemand met een paar honderd voorkeurstemmen viel buiten de boot omdat hij op zes stemmen na niet het vereiste aantal stemmen had om rechtstreeks in de raad gekozen te worden, en op de lijst stond hij op nummer 10.
Ik vind onze huidige systeem dan ook niet democratisch. Waarom niet gewoon eerst per lijst het aantal zetels bepalen en vervolgens die mensen als gekozen te beschouwen die de meeste stemmen hebben. Nu moet je 25% van de kiesdeler halen om rechtstreeks gekozen te worden. Het huidige systeem zorgt ervoor dat leden (of partijbaronnen) van een politieke partij meer invloed hebben op wie hen zal vertegenwoordigen dan uiteindelijk bij de verkiezingen door de burgers wordt bepaald.
Renk Knol

Nu moet je 25% van de kiesdeler halen om rechtstreeks gekozen te worden
Het lijkt me dat deze afspraak democratisch in de kieswet tot stand is gekomen, iedereen weet dat van te voren, als iemand dit dus niet haalt en daardoor het niet haalt t.o.v. een hogere op ranglijst is dus niet niet-democratisch.
Je kunt hoogstens de betrokken partij  er op aan kijken dat ze die persoon niet hoger op de lijst hebben ingedeeld, hetgeen o.m. zou kunnen betekenen:
– geen inzicht in de aanhang van bepaalde personen
– wellicht een “dissident” die op een onverkiesbare plaats is gemanoeuvreerd. 
Gerard Groot Hulze
Renk, Een troost: de veelgeroemde Alexander Pechthold bereidt een wet voor waarbij het aantal benodigde voorkeursstemmen om verkozen te worden wordt verlaagd.Groet,
Kees Geveke

Wat ik nog triester vindt is het feit dat door de restzetelverdeling geen recht gedaan wordt aan de democratische principes. Als je ziet dat CU ruim 0,6 zetel inlevert en de VVD er 0,9 zetel bij krijgt geeft dat een beroerd gevoel. De kieswet zou, wat ons betreft daar op aangepast moeten worden.
Wim van Wikselaar Fractievoorzitter SGP

Heuvelrug start met bezoek aan huis

HEUVELRUG Burgers die niet in staat zijn om voor het regelen van formaliteiten naar het gemeentehuis in Doorn te gaan, kunnen bezoek krijgen van een ´gemeenteambassadeur´. De gemeente Heuvelrug neemt voor deze nieuwe service het initiatief. Dit onthult Remy van Aalst, als ´kwartiermaker´ verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de burgers, in een interview met De Kaap.
De Kaap 1-12-2005

Winters weer bij Amerongse Bergloop

AMERONGEN Afgelopen zomer toonde organisator van de Amerongse Bergloop John Boer in folders besneeuwde bergtoppen. Boer blijkt een goede weerman te zijn, want het had in de dagen voorafgaande aan de vierde editie van deze loop flink gesneeuwd. Ondanks de winterse weersomstandigheden verschenen er afgelopen zondag 165 deelnemers aan de start bij sportpark De Burgwal. Zij waren verdeeld over een 2000 meter jeugdloop en een 6 en 12 kilometer wedstrijd en recreatieloop.
De Kaap 1-12-2005

Diploma’s voor tweetalig onderwijs

DOORN Alle derdejaars Revius leerlingen van het tweetalig onderwijs (TTO) die in juni het examen ‘Cambridge First Certificate of English’ (FCE) hebben afgelegd zijn geslaagd. Maar liefst twee en negentig procent van de geslaagden, die inmiddels vierdejaars zijn, behaalde het a (hoogste) of b niveau.
De Kaap 1-12-2005

Sportvereniging Unitas bestaat 60 jaar

DOORN Sportvereniging Unitas viert deze maand zijn zestigjarig bestaan met een feestje voor de kinderen van de vereniging in het gymnastieklokaal aan de van der Leelaan. Dien Valkenburg, vice -voorzitter en technisch medewerker, is ruim 35 jaar lid van de vereniging en blikt terug op zestig jaar.
De Kaap 1-12-2005

Heuvelrug Schaaktoernooi

DOORN Op zaterdag 10 december organiseert schaakvereniging Doorn-Driebergen in samenwerking met de plaatselijke ING-bank haar vijfde Heuvelrug Schaaktoernooi. Een eerste lustrum dus waar we tijdens het toernooi extra aandacht aan zullen schenken. De opzet van het toernooi is zo gekozen dat zowel clubschakers als huisschakers kunnen meedoen. Er wordt in achtkampen gespeeld waarbij de deelnemers ieder op hun eigen speelsterkte worden ingedeeld.
De Kaap 1-12-2005

Aantrekkelijke koorzang in de Johanneskerk

LEERSUM Het kamerkoor The Living Song onder leiding van Ton Sauer gaf zondagmiddag een concert in de Johanneskerk aan de Lomboklaan. Als intermezzo in het programma trad het Leersums Gemengd Koor op onder leiding van Jaap Grünbauer. Verder werkten aan het programma mee: Johanna Grünbauer piano, Marja van der Lee en Jolien Wanner dwarsfluit, Bernard Asselbergs altviool en Jolanda Grootendorst cello.
De Kaap 1-12-2005

Geslaagd optreden NCM in de Andrieskerk

AMERONGEN Het honderd en dertig leden tellende Nederlands Concert Mannenkoor trad met medewerking van vocale en instrumentale solisten zaterdagavond op in een tot de laatste plaats bezette Andrieskerk onder leiding van dirigent Jimco Zijlstra.
De Kaap 1-12-2005

Heuvelrugnieuws van vrijdag 2 december 2005

Kerkplein 5 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.10 uur  temperatuur: 2 °C

meer foto’s van deze straat

Samenwerking De Jong en BDU

DRIEBERGEN De samenwerking tussen Drukkerij de Jong en de uitgeverij BDU is nog niet geheel vlekkeloos. Terwijl beide uitgeverijen op het terrein van weekbladen (de Stichtse Courant en De Kaap) hebben aangegeven samen te werken, hebben ze op het gebied van de uit te geven gemeentegids voor de nieuwe gemeente blijkbaar nog geen samenwerkingsovereenkomst.

In een tamelijk groot artikel op de voorpagina van de Stichtse Courant van 1 december vermeldt de firma De Jong dat zij geen toestemming heeft gegeven aan de BDU (die de gemeentegids voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug zal gaan uitgeven) voor het gebruik van materiaal uit de Driebergse gids van De Jong voor het verwerven van advertenties.
De firma De Jong zegt verder in het artikel: “De firma De Jong heeft het vaste voornemen om speciaal voor de inwoners van Driebergen-Rijsenburg een informatiegids te blijven uitgeven, met een aantrekkelijk tarief voor adverteerders en de garantie dat de gids bij elk Driebergs huishouden bezorgd wordt.”

Wervelende avond voor vrijwilligers uit Driebergen

DRIEBERGEN  Vrijwillige inzet moet worden gekoesterd en verdient erkenning. Vrijwilligerswerk is van groot belang in Nederland, en zeker ook in Driebergen.

Omdat het jaar 2005 een jubileumjaar is van het vrijwilligerswerkbeleid in deze gemeente en in 2006 een nieuwe gemeente ontstaat heeft de gemeente in samenspraak met het plaatselijke vrijwilligerspanel besloten alle vrijwilligers een feest aan te bieden.
Op woensdag 7 december, de Nationale dag van de Vrijwilliger, worden alle vrijwilligers van Driebergen in de schijnwerpers gezet en bedankt voor hun belangeloze inzet.
Alle vrijwilligersorganisaties die in het vrijwilligersbestand van de gemeente Driebergen ingeschreven staan hebben inmiddels 10 toegangskaarten voor deze avond ontvangen.  Tijdens deze avond zal de vrijwilliger worden getrakteerd op een vrolijke theatervoorstelling.

Stedelijke vernieuwing op stoom

UTRECHT  Het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV) voor de periode 2000-2004 (ISV-1) is goed besteed, zo blijkt uit de eindrapportage van de provincie Utrecht aan de minister van VROM. Ruim 50% van de gestelde kerndoelstellingen zijn gerealiseerd of zo goed als gerealiseerd. Ruim 35% van de kerndoelstellingen zijn voor 75 tot 90% gerealiseerd. Projecten zijn uitgevoerd of staan voldoende in de steigers zodat de uitvoering kan beginnen. De provincie gaat door met het monitoren van de nog niet afgeronde projecten. Met ISV-1 was een bedrag gemoeid van ruim € 42 miljoen.

Medio 2005 hebben Baarn, De Bilt, Driebergen, Nieuwegein, Soest, Veenendaal, Woerden, IJsselstein en Zeist verantwoording afgelegd aan de provincie over de besteding van de ontvangen ISV-subsidies. De ISV-regeling is gestart in 2000 en streeft met name naar verbetering van woon- en leefomgeving. Aansprekende resultaten zijn terug te vinden bij onder meer Nieuwegein (Vreeswijk-Noord), Woerden en Soest. Zo vordert de bouw, na een ingrijpende bodemsanering, van 390 woningen in het herstructureringsproject Vreeswijk-Noord op een terrein waar oorspronkelijk milieuhinderlijke bedrijven huisden. In Woerden is een groot binnenstedelijk project in uitvoering, het gebied Hoogwoert is het eerste deel hiervan. Na aankoop en sloop van panden, gevolgd door bodemsanering, vindt volop woningbouw plaats in de binnenstad. In Soest is met ISV-1 in samenspraak met bewoners en corporaties een aantal projecten uitgevoerd binnen twee naoorlogse wijken, te weten Smitsveen en De Eng. Herstructurering van de bedrijventerreinen Soestdijk en Soesterberg-Noord zijn in uitvoering.

In de huidige ISV-2 regeling die loopt tot 2009, gaat de uitvoering van nog niet gerealiseerde ISV-I projecten door. De provincie blijft de resultaten hiervan volgen.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 3 december 2005

Nassaulaan Driebergen: hoek Appelgaard
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.00 uur  temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

VVV-erwtensoepwandeling vanaf Doornse Gat

LEERSUM U kunt op zondag 11 december om 11.00, 13.00 of 15.00 uur mee met een erwtensoepwandeling die de VVV organiseert vanaf de parkeerplaats Het Doornse Gat langs de doorgaande weg tussen Doorn en Leersum.

De VVV-gids heeft een route van ongeveer 1,5 uur uitgezet en gaat in zijn verhalen ook terug in de tijd. De wandeling kost 4 euro per persoon, inclusief heerlijke erwtensoep. Reserveren vooraf verzekert u van een plaatsje. U kunt zich opgeven bij de VVV in Doorn en Leersum.
Sijmen Sondervan is deze zondag uw gids. Hij vertelt u niet alleen over de Kaapse bossen maar ook over de tijd dat op dit deel van de Utrechtse Heuvelrug nog een trammetje liep. Hij wandelt met u buiten de betreden paden en steekt ook de weg over richting Broekhuizen. Afhankelijk van het tijdstip dat u meeloopt krijgt u vooraf of achteraf een kop lekkere erwtensoep met stokbrood. Bij het Doornse Gat is een gezellig terras ingericht voor de VVV-wandelaars.
Drie groepen van ongeveer 30 mensen kunnen mee met deze interessante VVV-wandeling. U kunt meewandelen voor 4 euro per persoon, inclusief erwtensoep. U kunt tot 12.30 uur op zaterdagochtend 10 december a.s.telefonisch een plekje reserveren bij de VVV in Doorn (412015) en Leersum (454777). U kunt ook op de bonnefooi zondag naar de parkeerplaats Het Doornse Gat komen, maar dan bestaat er geen zekerheid dat u mee kunt lopen

Heuvelrugnieuws van zondag 4 december 2005

Hoofdstraat 89 Driebergen: achtertuin Sparrendaal
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.15 uur  temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

Typ-hier-de-titel

DRIEBERGEN  10 december is de Dag van de Mensenrechten. Amnesty International wil dat ieder jaar op deze dag iedereen in actie komt voor mensen die onze steun nodig hebben. Dit jaar voert Amnesty actie voor tien gevangenen die niets fout hebben gedaan. Onder het motto ’10 december: een dag om niet te vergeten!’ voert ook de Driebergse Amnestygroep actie.

Amnesty heeft op bij deze acties de steun van het publiek hard nodig.
Vrijdagavond 9 december van 17.00-tot19.00 u. op het station Driebergen wordt een fakkelwake gehouden en zullen er flyers uitgedeeld worden om steun te vragen voor de Tunesische gevangene Mohammed Abbou. Hij is opgepakt een dag nadat een artikel van hem op internet was gepubliceerd. Daarin stelt hij onder meer de corruptie binnen de presidentiële familie aan de kaak.
Op zaterdagmiddag 10 december om 14.30 u. start er een fakkeloptocht bij Café Boszicht (kruispunt Traaij- Arnhemse Bovenweg). Onder begeleiding van tromgeroffel en een dertigtal scouts gaat de optocht naar de Binnenplaats (aan de Traaij). Het publiek, u, kunt zich daar van harte bij aansluiten, er zijn fakkels beschikbaar. Van 14.50 u. tot 15.00 u. zullen verschillende kerktorens luiden. Een spreker van Amnesty International en wethouder Neeltje Schravenzande zullen een korte toespraak houden, waarna er petities getekend kunnen worden voor de vrijlating van de Eritrese Aster Fissehatsion. Aster zit vast omdat ze, samen met veertien anderen, een brief aan de regering heeft ondertekend. De regering had beloofd een grondwet op te stellen en verkiezingen te houden. Toen daar jarenlang niets van terecht kwam, besloten Aster en veertien andere vooraanstaande leden van de regeringspartij aan de bel te trekken. Aster werd opgepakt omdat ze haar mening had gegeven.
Voor de kinderen is er deze middag de mogelijkheid om groetenkaarten te schrijven aan de kinderen van eerder genoemde Mohammed Abbou.
Bij Boekhandel Jacques Baas, de Read Shop en de Driebergse bibliotheek ontvangt u enkele dagen voorafgaand aan 10 december een actiekaart met boekenlegger om de aandacht te vragen voor Hada. De Chinese Hada had zelf een boekhandel in Binnen-Mongolië en was voorzitter van een organisatie die werkt voor mensenrechten, voor behoud van de Binnen-Mongoolse cultuur en voor meer autonomie voor etnische minderheden in China. Dat was zijn enige misdaad. Hij kreeg vijftien jaar. Het gaat slecht met hem in de gevangenis. Hij is gemarteld en mishandeld. Hij lijdt aan tuberculose, maagklachten, atrose en hoge bloeddruk. Hij krijgt niet de medische hulp die hij nodig heeft. Hada wil terug naar zijn vrouw en kind. Hij wil terug naar zijn boekhandel.
Middels deze acties kunnen mensen hun steun betuigen aan de gewetensgevangenen en hun familie en ze laten weten dat wij ze niet zullen vergeten!
Heeft u belangstelling voor het werk van Amnesty, dan kunt u contact opnemen met Francien Wieringa, tel. 520416 of per e-mail: francienw.woets@planet.nl .

Goed spel Driebergenaars levert weer geen punten op

DRIEBERGEN  In de Korfbal League is het aantal topwedstrijden niet te tellen. Eigenlijk is het elke week wel raak. Was het vorige week thuis tegen Fortuna al een kraker, nu wachtte de verliezend zaalfinalist van het vorige seizoen in haar eigen thuishal in Nijeveen. De plaatselijke sporthal was afgeladen en de toeschouwers maakten zich op voor weer een topwedstrijd.
B

ij Dos’46 is international André Kuipers de man in vorm en dat bleek. Tegenstander Riko Kruit kreeg in de eerste helft geen vat op de boomlange Fries. Kuipers heerste en speelde een prima eerste helft en scoorde liefst zes maal. Aan de andere kant was het damesduo Van de Sande- Van den Berg weer niet te houden. Tel daar de doelpunten van aanvoerder Bob de Jong bij op en het verhaal van de eerste helft is verteld. Met een kleine 14-13 achterstand moest de ploeg van trainer Ben Verbree de thee opzoeken.

In het tweede bedrijf sloeg Dos’46 direct het uiteindelijke beslissende gaatje. Bij een 18-15 stand miste aanvoerder De Jong een toegekende strafworp en in de daar op volgende aanval van Dos’46 schoot international Mirjam de Klein wél raak. Dalto vocht nog voor wat het waard was, maar kon niet echt meer een vuist maken. Gehaast spel, verwijten over en weer, wazige beslissingen van de leidsmannen en de klasse van Dos’46 leidden ertoe dat het tij niet meer gekeerd kon worden.

Bij een 19-17 stand leek het er op dat Dos’46 aan het wankelen was, Kuipers kwam in de tweede helft veel lastiger tot scoren, maar zijn medespelers namen het gemakkelijk over. Dos’46 bouwde haar voorsprong uit naar 23-17 en gaf dit doelpuntenverschil niet meer uit handen. Bij 26-22 floot scheidsrechter Pieters voor het laatst en kon Dos’46 een ovationeel applaus in ontvangst nemen van het in groten getale aanwezige publiek. Dalto/ Human Network likte zijn wonden en moet zich opmaken voor een volgende topper: zaterdag komt PKC/ Café Bar (Nederlands Kampioen 2004/2005) op bezoek in Health Center Hoenderdaal.

Scores:
Doelpunten Dalto/Human Network:
Bob de Jong 8, Riko Kruit 4, Ilona vd Berg 4, Sietske vd Sande 4, Linda Stolk 1, Adriaan van Dijk 1.

Doelpunten DOS’46:
Andre Kuipers 7, Casper Boom 5, Sabrina Bijvank 4, Mirjam de Klein 3, Annemiek Verra 2, Peter Lageweg 2, Haralt Lucas 2, Jeanet Wanningen 1

Heuvelrugnieuws van maandag 5 december 2005

Lindelaan 17 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.35 uur  temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

Goed weekeinde voor Rugbyers Pink Panthers

DRIEBERGEN  Voor de mannen van Rugby Club The Pink Panthers stond de eerste wedstrijd van de tweede helft van de competitie op de rol. Ze moesten naar Enschede om aldaar de te spelen tegen ERC 69. Echter omdat op het veld in Enschede nog centimeters sneeuw aanwezig was werd de wedstrijd verplaatst naar buurman The Big Bulls in Almelo.

In de eerste tien minuten van de wedstrijd het gebruikelijke aftasten. Met de eerste wedstrijd op 11 september in het geheugen, toen 34-7 voor The Panthers, begonnen de mannen van ERC een offensief in hun voorwaartse. Dit mede omdat ze daarmee toen nog succes hadden. Echter doordat The Panther voorwaartse in de later gespeelde wedstrijden een groeiende lijn hebben ontwikkeld kon ERC niet echt een vuist maken. In de elfde minuut braken de Panthers het eerste door met winger Peter Waardenburg, met conversie 0-7. Hiermee bevestigde The Panthers hun status als lijstaanvoerder. In de lijn van The Panthers hadden ze een super dag en wisten de spelers elkaar met een gemak te vinden. Gevolg voor rust try’s van Rayn Harley in de 13de en 22ste minuut, Jeff Nuijten die flink bezig was met try’s in de 15de, 28ste en 40ste minuut. Conversie allen door Jeff Nuijten op 100% wat een rust stand gaf van 0-42.

In de tweede helft een gelijk beeld. Een ERC team wat alles op alles zetten op van de nul af te komen door een keihand spelletje te spelen in de voorwaartse. Met “pick en go” probeerde ze de tryline van The Panthers te bereiken. De verdediging van The Panthers liet echter niet toe dat de tryline gehaald werd. Daarbij komt het feit dat dit “pick en go” erg veel van de conditie vraagt. Dus hadden net als is de eerste helft de mannen uit Enschede niet veel te vertellen. The Panthers maakte en een, voor het meegereisde publiek, waar spektakel van. Met prachtige combinaties die soms aan het onwaarschijnlijke grensde werd iedereen getrakteerd op een tryfestijn. Scores in de tweede helft in de 1ste, 6de, 10de, 17de, 33ste, 36ste, en 39ste minuut van Martijn (Tinus) Schut, Pradeep Hiemstra, Peter Waardenburg, Teus van Yperen, Rabbe Borchert (twee maal) en Bart van Rooijen. Conversies werden op twee na allemaal benut door Jeff Nuijten waardoor de eindstand werd neergezet op 0-87.

In Amersfoort werd gespeeld door de dames van The Pink Panthers. Deze dames spelen net als de jeugd van The Pink Panthers in teams samen met speelsters van Rugby Club Eemland. In de Nederlandse competities onder de naam EemPanthers. De dames als EemPantherLadies.

In dit team spelen zeven dames van The Panthers waaronder twee ook in het Nederlands team spelen en één in Nederland B. Deze dames zijn in hun derde seizoen dat ze bestaan bezig om zich te kwalificeren voor de winnaars poule. Zo doende dus op jacht naar de derde plaats in hun competitie. In Amersfoort kwam AAC uit Amsterdam op bezoek. De Amsterdamse dames staan nu op de derde plaats. Met goed en snel rugby werden de dames uit Amsterdam aan de kant gezet door vijf try’s aan de Panthers zijde en werd de wedstrijd gewonnen met 29-10.

Aanstaand weekeinde komen voor het eerste team de rugbyers van en uit Groningen op bezoek (KO om 13.00 uur) en West Friesland uit Hoorn voor de reserves (tweede team) KO 14.30 uur. Gaan de dames naar Leeuwarden om aldaar de dames van Greate Pier te verslaan.

Zaterdag gaat de (basisschool leeftijd) jonge jeugd naar Tiel en spelen de cubs (13-14 jarige) en Junioren (15-16 jarige) in Nieuwegein.

“Overwinning” Blue Arrows H1

DRIEBERGEN Het was al weer enige tijd geleden dat basketbalteam Blue Arrows H1 / Peugeot van der Mispel wedstrijdpunten behaalde. De afgelopen weken hebben we u via deze krant op de hoogte gehouden wat daarvan de redenen zijn.

Maar afgelopen zaterdag zag het er goed uit; de Driebergernaren hadden met het niet tijdig op komen dagen van de scheidsrechters recht op de reglementaire overwinning. Maar een overwinning zonder te spelen past niet in de sportieve geest van de Blue Arrows vereniging. Dus, veel te laat werd de wedstrijd begonnen met het vrijwillig aangewezen arbitrage duo. Het publiek zag vervolgens dat alleen in het tweede kwart BZ’72 uit Zeist toereikende weerstand kreeg (10 tegen 11 in het voordeel van Blue Arrows). De andere kwarten werden met ruime cijfers gewonnen door BZ. De einduitslag werd aldus 92 tegen 36 voor BZ. BZ heeft terecht en verdiend gewonnen. Maar dat kon alleen omdat Blue Arrows het spelen van de wedstrijd mogelijk maakte. Dus sportief gezien hebben beide teams “gewonnen”. Volgende week speelt Blue Arrows sinds lange tijd weer op volle sterkte. Zie www.blue-arrows.tk  voor meer informatie.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 6 december 2005

Rijsenburgselaan 99 en 101 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.45 uur  temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

Monsterscore CDN tegen Musketiers 9-0

DRIEBERGEN  Net als twee weken geleden, toen de tegenstander met 6-3 werd opgerold, waren er deze keer negen doelpunten te bewonderen tijdens een thuiswedstrijd op sportpark de Woerd.

Hekkesluiter Musketiers had weinig in te brengen tegen een prima voetballend CDN. Toen een één der Musketiers na een overtreding ook nog kansloos met de scheidsrechter in discussie meende te moeten gaan, werd hij van het veld gestuurd. Met de resulterende extra ruimte op het veld werd  CDN nog sterker. Victor Hengeveld opende in de 25e minuut de score en zeven minuten later noteerde CDN reeds 3-0 via doelpunten van Mourad Malek en Fred van Ginkel.
 De tweede helft was pas 25 seconden oud toen Martijn Haars 4-0 scoorde. CDN kwam nu volledig op toeren. In de 50e minuut scoorde Victor Hengeveld met een prachtige boogbal 5-0 en vijf minuten later slalomde Fred van Ginkel dwars door alle linies en rondde perfect af. Ook de 7-0 werd gescoord door Fred van Ginkel. Met op dat moment nog 20 minuten op de klok hing een eindscore met dubbele cijfers in de lucht.  Toen er vervolgens ook nog een tweede Musketier van het veld gestuurd werd en Albin Meijer er in de 73e minuut 8-0 van maakte, was een gedenkwaardige 10-0 inderdaad binnen bereik. Na een overtreding op Fred van Ginkel kreeg CDN kort voor tijd een penalty toegewezen. Keeper Marijn van Onwezen verliet z’n doel om deze te komen verzilveren en de teller op 9-0 te brengen. De goed leidende scheidrechter  telde daarna, net als in de eerstehelft, weinig blessuretijd bij, CDN accepteerde de 9-0 als een prachtig resultaat.

Heuvelrugnieuws van woensdag 7 december 2005

Pr Margrietlaan Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 8.45 uur  temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

Gemeente schenkt bevolking ‘Ode aan Driebergen-Rijsenburg’

DRIEBERGEN Op 8 december om 17.00 uur is de presentatie van het boek ‘Ode aan Driebergen-Rijsenburg’ op de Buitenplaats Sparrendael in aanwezigheid van Burgemeester Wim Kozijn en het college van wethouders.

Het boek is gemaakt in opdracht van het gemeentebestuur en wordt geschonken aan de inwoners van Driebergen-Rijsenburg als markering van de overgang van het bestuur van de gemeente naar de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug. De Burgemeester zal het eerste exemplaar van het boek overhandigen aan mevrouw Blaak-de Bruijn, oudste inwoonster van Driebergen-Rijsenburg; zij is 104 jaar.
‘Ode aan Driebergen-Rijsenburg’ geeft een interessant beeld van de geschiedenis van het dorp met de nadruk op de laatste zestig jaar. Enkele tientallen betrokken inwoners raadpleegden archieven, doken in hun verzamelingen en schreven levendige hoofdstukken over het wel en wee van Driebergen-Rijsenburg. Heel erg actueel, want de meeste onderwerpen zijn in eerdere geschiedschrijving over het dorp nog niet aan de orde gekomen. Het boek telt 128 rijk geïllustreerde pagina’s en is gebonden in een fraai vormgegeven harde cover. Leden van Driebergse sportverenigingen zullen in de week na de presentatie het boek huis aan huis bezorgen.
‘Ode aan Driebergen-Rijsenburg’ is als een caleidoscoop van artikelen die typisch Driebergs zijn en gaan over het dorp en over de mensen. Het is een terugblik op het dorp dat niet verdwijnt, zoals Burgemeester Kozijn terecht opmerkt, maar waarvan alleen het bestuur zich wijzigt.


Geachte heer/dame,
Ik zou graag  het geschenk van de gemeente willen ontvangen ‘Ode aan Driebergen-Rijsenburg’ .
Mijn adres is Bosstraat 48 3971xe Driebergen.
Naar ik verneem hebben mijn buren W.van Wikselaar ook geen exemplaar ontvangen.(Bostraat 46)
Tevens is ook niet ontvangen een lijst met adressen en telefoon nummers van belangrijke instanties enz. 
Bij voorbaat dank, als U dit in orde kunt maken.
vriendelijke groet H.van Engelenburg
Geachte lezer, 
Ondergetekende, inwoner van Driebergen-Rijsenburg, heeft via de krant vernomen dat er een afscheidsgeschenk door de Gemeente aan de bevolking zal worden gegeven.
Via de site heb ik dat bericht nu ook gevonden.
 
Mijn reactie is een vraag:
Hoe en wanneer worden die afscheidsboekjes uitgereikt?
Ik ben woonachtig in het z.g. buitengebied en de ervaring is dat wij zelden wat ontvangen van de gemeente.
Uitsluitend oproepen voor verkiezingen en belastingaanslagen.
Zelfs de Gemeentegids zien wij, ook mijn buren, nooit.
Als ik er aan denk ga ik die altijd zelf halen bij De Jong.
Meestal is dan al 3/4 van het jaar voorbij.
 
Omdat ik toch prijs stel op het beloofde boekje zou ik het graag ontvangen.
Mijn gegevens,
P.E. Veldhuizen
Langbroekerdijk 41
3972 NC  DRIEBERGEN-RIJS.
 
In afwachting van uw reactie,met vriendelijke groet,
P.E. Veldhuizen.

Geachte heer Knol,
U hebt mijn email gelezen die ik schreef n.a.v. het niet ontvangen van het afscheidsboekje. Op een of ander manier hebt u bijgedragen in het feit dat ik zojuist bij de post, van zaterdag, een poststuk vond inhoudende het bedoelde boekje.
Mijn hartelijke dank voor uw bijdrage daarin.
Ik blijf nog wel zitten met het gevoel dat ik nu de enige ben in het gebied Sterkenburg/Hardenbroek en Leeuwenburg die dat boekje nu heeft ontvangen. De sportverenigingen die voor de verspreiding zouden zorgdragen zijn in de buitengebieden in het gebreke gebleven. Zij denken zeker dat wij tot Langbroek behoren.

Inmiddels heb ik gisteren iets van de nieuwe gemeente tussen mijn post gevonden. Het betreft een boekje met wandelroutes in de nieuwe gemeente om zodoende de gemeente wat beter te leren kennen. Kennenlijk zijn nu andere bezorgers gekozen.
Nogmaals mijn dank voor uw bemiddeling,
met vriendelijke groeten,
P.E. Veldhuizen.

Heuvelrugnieuws van donderdag 8 december 2005

Traaij 123-125 Driebergen: achterzijde
foto: © Renk Knol
tijd: 10.10 uur  temperatuur: 6 °C

meer foto’s van deze straat

Miljoenentekort in gemeente Heuvelrug

HEUVELRUG  De gemeenten Amerongen, Doorn, Driebergen, Leersum en Maarn zadelen de nieuwe gemeente Heuvelrug met een ongedekte uitgavenpost van in totaal ruim 8,8 miljoen euro op. Dit tekort is in werkelijkheid nog hoger, omdat van enkele projecten nog niet bekend is wat ze kosten.
De Kaap 8-12-2005

Ecologisch wonen bij klooster

DRIEBERGEN  De Vereniging Ecologisch Centraal Wonen Driebergen (ECWD) werd zes jaar geleden opgericht, met het doel om in eigen beheer een woonproject te realiseren. Dit sociaal-ecologische project zal gerealiseerd worden aan de Drieklinken op het 1,2 ha grote bosperceel achter de kloosterorde van de zusters Ursulinen. Het zal aan 20 huishoudens onderdak bieden, waarvan 7 voor mensen met een ‘krappe beurs’.

Nauwe samenwerking in Cultuurhuis

DOORN  De Bibliotheek, VVV, Doornse Welzijn Stichting (DWS), Oudheidkamer en de Stichting Kunstzinnige Vorming Heuvelrug, gaan nauw met elkaar samenwerken in het Cultuurhuis. Zo worden de beschikbare ruimtes optimaal gebruikt. Belangrijk, omdat de ruimte beperkt is.
De Kaap 8-12-2005

Naam burgemeester vóór kerst bekend

HEUVELRUG  De naam van de waarnemend burgemeester van de Heuvelrug wordt nog voor de kerstdagen bekend gemaakt. Dit bevestigt W. Hack, chef van het kabinet van Commissaris van de Koningin B. Staal van de provincie Utrecht. Staal voert nog deze week een gesprek met de gekozen fractievoorzitters. Het is niet bekend wanneer dat zal plaatsvinden.
De Kaap 8-12-2005

Jolanda Mantel volgt Bert Berendsen op

DOORN  Jolanda Mantel, die reeds 13 jaar zingt als sopraan in het Christelijk gemengd Regiokoor ‘Song of Spirit’, zal per 1 januari de taak van het voorzitterschap op zich nemen. Hiermee volgt zij Bert Berendsen op die deze taak 16 jaar lang heeft vervuld. Het koor werd in 1990 opgericht en op de voorlichtingsbijeenkomst in de Gereformeerde kerk meldden zich direct al 92 personen aan.
De Kaap 8-12-2005

Tunnels eerder dan gepland

HEUVELRUG  De dagelijkse files aan weerszijden van de spoorwegovergangen in Driebergen/Zeist en Maarsbergen behoren eerder tot het verleden dan tot nu toe werd gedacht. Rijkswaterstaat baseert dit optimisme op het feit dat de kans zeer groot is dat de tunnels onder het spoor in beide gemeenten nog vóór het jaar 2010 worden aangelegd. Dat is aanmerkelijk eerder dan gepland.
De Kaap 8-12-2005

Overhandiging afscheidsboek

DRIEBERGEN  Vanmiddag overhandigde de laatste burgemeester van Driebergen, Wim Kozijn, het boek ‘Ode aan Driebergen-Rijsenburg’ aan de oudste inwoner van Driebergen, mw. Blaak-de Bruijn (104), die al 62 jaar in Driebergen woont. Het boek zal binnenkort aan alle inwoners worden uitgereikt. (Foto: Anthon Keuchenius)

Heuvelrugnieuws van 9 december 2005

Meenkselaan 14 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.30 uur  temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

Kerstconcert met High Tea door Duo Sans Souci

DRIEBERGEN Op Buitenplaats Sparrendaal kan men op zondag 18 december weer genieten van een bijzondere muzikale High Tea in kerstsfeer. Duo Sans Souci, bestaande uit de Driebergse violiste Annoesjka Cabo en pianist Frans van Dalen, zal die middag twee keer optreden.

In de raadzaal brengen zij een concert van ruim een uur ten gehore. Op het programma staan de sonate in Bes KV 454 van Mozart en de romantische sonate in c van Grieg. Afgesloten wordt met enkele werken van hun recent verschenen CD “A la recherche du temps perdu”, waaronder Salut d’Amour van Elgar.
Aansluitend krijgen de gasten een bruisend welkomstdrankje aangeboden. Hierna wordt in de prachtige stijlzalen van de beletage het High Tea buffet geopend. Tijdens deze High Tea zorgt duo Sans Souci voor de muzikale omlijsting met salonmuziek, voor sommigen wellicht uitnodigend tot een dansje in de marmeren hal.
Annoesjka Cabo speelde regelmatig in het Rotterdams Philharmonisch Orkest. In Driebergen is zij als docente verbonden aan de Muziekcirkel. Duo Sans Souci bestaat twee jaar en treedt op met programma’s van klassieke en salonmuziek. Verder heeft het duo al verschillende tournees naar Frankrijk gemaakt.
Frans van Dalen was als docent piano en repetitor verbonden aan het Hilversums Conservatorium. Hij begeleidde Fons Jansen in diens klassieke programma’s en nam een cd op met pianomuziek van Ravel. Als docent piano is hij verbonden aan de stichting Bechstein Piano Educatie Nederland.

De deuren van Sparrendaal gaan om 14.30 uur open, om 15.00 uur begint het concert. Kaarten voor dit arrangement kosten 30 euro en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Boekhandel Jacques Baas te Driebergen. Reserveren en informeren kan via tel: 0343-461716 of email: info@duosanssouci.nl.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 10 december 2005

Rijsenburgselaan Driebergen: bij grens bebouwde kom
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.00 uur  temperatuur: -2 °C

meer foto’s van deze straat

Adventsconcert Harmonie Aurora

DRIEBERGEN Zaterdag 17 december zal Harmonie Aurora weer een sfeervol Adventsconcert geven in de Maranathakerk aan de Melvill van Carnbeelaan 34 in Driebergen. Het gratis concert begint om 19.30 uur.

Harmonie Aurora, bekend in Driebergen vanwege haar veelzijdige muzikale projecten en optredens zal een aantal werken speciaal voor deze kerstsfeer uitvoeren. Ouverture to a winter festival, A Wexford reverie, The Spirit of Christmas en Mary’s boy child worden door de Harmonie Aurora gebracht. Harmonie Aurora staat onder leiding van dirigent Ronald de Haan. Voor dit concert wordt samengewerkt met het kinder- en jeugdkoor Pyramidalis ( voorheen kinder- en jeugdkoor Driebergen en Utrechts kinderkoor). In dit koor krijgen kinderen een brede muzikale scholing en leren van blad zingen. Het koor staat onder leiding van Thea Bakker. Pyramidalis zingt liederen van Bach, Mozart , Händel en een Christmascarol uit Polen.

De Harmonie en het Jeugdorkest van Aurora en Pyramidalis voeren daarnaast samen liedjes uit de Kerstmusical voor kinderen uit genaamd “Het Mooiste Geschenk”. Vertelster bij dit sprookje is Marleen Molendijk.
Harmonie Aurora en Pyramidalis nodigt de Driebergse jeugd uit voor dit sfeervolle concert, ouders, opa’s, oma’s en klasgenoten zijn van harte welkom voor deze familiegebeurtenis.
De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage is welkom als bijdrage in de kosten.
Het concert wordt medemogelijk gemaakt door Sonar BV Licht en Geluid en Garage Karssen BV. Informatie bij secretaris J. Aben 0343 512426.

Heuvelrugnieuws van zondag 11 december 2005

Kerkplein 5 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.45 uur  temperatuur: 3 °C

meer foto’s van deze straat

Openin Aderwinkelpad

DRIEBERGEN Gisteren werd de laatste hand gelegd aan de hekwerken aan beide zijden van de Zwarteweg. De Zwarteweg gaat deel uitmaken van het Aderwinkelpad, dat woensdag officieel ten doop wordt gehouden. Dan krijgt de Zwarte weg ook nieuwe straatnaambordjes. De oude zijn enkele jaren geleden ontvreemd. Foto: Anthon Keuchenius, Hek bij Zwarteweg

Op initiatief van De Voetstap, Stuurgroep Kromme Rijnlandschap, Landschapsbeheer Utrecht en in samenwerking met vele vrijwilligers is het gelukt om, mede dankzij de grote betrokkenheid van diverse financiers, particuliere grondeigenaren en vrijwilligers wederom een nieuw klompenpad te ontwikkelen. Dit keer betreft het een pad dat gedeeltelijk over nieuwe en herstelde lanen voert in het buitengebied van de gemeenten Driebergen en Bunnik. Dit klompenpad maakt deel uit van het project ‘De paden op, de lanen in… Langbroekerwetering’. Binnen dit project worden oude lanen hersteld en nieuwe lanen aangelegd.
Ontdek het mooie buitengebied van Driebergen-Rijsenburg en Bunnik! Wandelen in het Langbroekerwetering gebied, in het karakteristieke cope-landschap met de langgerekte verkaveling, versterkt door bospartijen van de landgoederen en lijnvormige landschapselementen als knotbomenrijen, lanen en zuwes.
Klompenpaden zijn rondwandelingen door het agrarische cultuurlandschap, die zoveel mogelijk over historisch tracé gaan. De lengte van een klompenpad ligt tussen de 3 en 15 kilometer. Wanneer mogelijk wordt bij wandelroutes langer dan 10 kilometer ook een ‘doorsteekroute’ gecreëerd waardoor de wandelroute ook verkort kan worden gelopen. Er zijn inmiddels 9 klompenpaden. Folders van deze Klompenpaden zijn verkrijgbaar bij de VVV’s in de regio. Meer informatie over deze routes kunt u vinden op: www.landschapsbeheerutrecht.nl


Heuvelrugnieuws van maandag 12 december 2005

Buntlaan Driebergen: richting Arnhemsebovenweg
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 11.00 uur  temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

Driebergenaars winnen op verdedigende kracht en inzet

DRIEBERGEN  Omdat in de afgelopen drie wedstrijden slechts één punt werd behaald werd Dalto/Human Network door de buitenwereld al afgeschreven. De ploeg van Ben Verbree zou tekort komen voor de top, zou een bijrol gaan vervullen in de Korfbal League en zou slechts een kleine kans maken op de kruisfinales in Groningen.

De Driebergse korfbaltrots was dan ook tot op het bot gemotiveerd om te laten zien dat het wel degelijk tot de korfbaltop van Nederland behoort. Met een klinkende overwinning op de ongeslagen koploper en kampioen van het afgelopen seizoen zou de ploeg zich een enorm grote dienst bewijzen en zou de aansluiting met de top weer een feit zijn.

De bijna 700 toeschouwers zaten er zaterdagavond helemaal klaar voor. In een fantastische ambiance (supportersvereniging Dalto D-Side had zich uitgeleefd) maakten de beide ploegen er een waar spektakel van. De wedstrijd kwam wat stroef op gang, maar had uiteindelijk alles in zich om de in groten getale opgekomen toeschouwers met een goed gevoel huiswaarts te laten keren: achterstand, voorsprong, inzet, duels, fysiek spel, een gele kaart, hectiek, geweldige bloks, frustraties, schitterende doelpunten en fantastische supporters.

PKC heeft het traditioneel moeilijk in Driebergen. De statistieken waren niet direct beschikbaar, maar de laatste zaaloverwinning van PKC in Driebergen dateert in ieder geval nog uit de vorige eeuw. Ook dit jaar was PKC-coach Steven Mijnsbergen niet geheel gerust op een goede afloop. Ondanks het feit dat hij kan beschikken over liefst zes Oranje internationals, sleutelde hij speciaal voor deze wedstrijd aan zijn basisopstelling. Bart de Wit en Wim Scholtmeijer wisselden van vak. Het pakte niet goed uit, Scholtmeijer kreeg geen grip op de driebergse topscorer Bob de Jong en Bart de Wit wist slechts eenmaal te scoren tegen Riko Kruit.

Bij Dalto/Human Network daarentegen klopte zaterdagavond eigenlijk alles. Iedere speler was de meerdere over zijn of haar tegenstander. En het was daarbij opvallend dat de Dalto dames aantoonden dat zij op internationaal niveau mee kunnen, de papendrechtse topdames hadden meer dan hun handen vol aan Sietske van de Sande, Ilona van den Berg, Liane de Groot en Linda Stolk.

Dalto/Human Network nam via Adriaan van Dijk, die de gehele wedstrijd met veel inzet en inzicht speelde en wellicht zijn beste wedstrijd van het seizoen neerzette, brutaal de leiding. De landskampioen leek daarna orde op zaken te stellen en boog de 1-0 achterstand om in een 1-3 voorsprong. Maar het was Linda Stolk die haar ploeg in de beginfase de weg wees. Via twee doelpunten van Stolk was het weer gelijk. Aan het einde van de eerste helft werd het gaatje door twee maal Bob de Jong, Riko Kruit, Ilona van den Berg en wederom Bob de Jong geslagen. Bij 11-8 zochten de beide clubs de thee op. Pikant detail: het was de eerste keer in anderhalf jaar tijd dat PKC met een achterstand moest rusten.

In de tweede helft gingen de driebergse korfballers professioneel verder met scoren en groeide de korfbaltopper uit tot een klassieker. De driebergse dames waren als zo vaak dit seizoen beslissend en wisten allen tot scoren te komen in deze wedstrijd. Met name Sietske van de Sande en Linda Stolk waren goed op dreef. Bij PKC leidde dit tot grote frustraties van met name Leon Simons. Het leverde hem, behalve een gele kaart, verder geen enkel voordeel op. De punten bleven in Driebergen.

Aanvoerder Bob de Jong: “Wij wilden even iets rechtzetten. Wij wilden tonen dat we echt nog meedoen voor een topklassering. Daarom waren wij vandaag zeer getergd en nog meer gedreven om een goede wedstrijd neer te zetten. Ik denk dat we daarin prima geslaagd zijn.”

Volgende week wacht in Amsterdam de uiterst belangrijke confrontatie met aartsrivaal Blauw-Wit Amsterdam. De grote vraag zal zijn of nieuwkomer Jorrit Bergsma na zijn blessure in de basis terug zal keren of dat hij in Amsterdam evenals deze week in Driebergen vanaf de bank start.

Scores:
Dalto/Human Network: Bob de Jong 5, Riko Kruit 4, Linda Stolk 3, Ilona van de Berg 2, Sietske van de Sande 2, Arjen Blankenstein 1, Adriaan van Dijk 1, Liane de Groot 1.

PKC/Cafe Bar: Leon Simons 5, Wim Scholtmeijer 5, Steven de Graaf 2, Bart de Wit 1, Suzanne Struik 1, Bianca Joustra 1, Mady Tims 1

Blue Arrows Peugot van der Mispel sluit 2005 af met nederlaag

DRIEBERGEN  Zondag 11 december speelde de heren van Blue Arrows hun laatste wedstrijd van 2005 tegen de Springers uit Gouda. Uit was de wedstrijd tegen de nummer 2 in de competitie met 30 punten verschil verloren, maar desalniettemin was er de overtuiging dat we ze konden verslaan.

De eerste periode begon voortvarend, met mooie combinaties en schoten van de heren in blauw kwamen ze aan het einde van het eerste kwart op een 17-14 voorsprong. De tweede periode zakte het spel aan beide kanten iets in, maar wisten de Springers er nog wel enkele ballen meer in te leggen. De stand bij rust was 23-28 in het nadeel van de Driebergse mannen.

En toen begon de tweede helft… De Springers begonnen overdonderend waar Blue Arrows Peugot van der Mispel niet meer dan matig spel kon laten zien. Pas in de eerste 3 minuten van het vierde kwart leek de storm afkomstig uit Gouda een beetje te gaan liggen, Helaas woekerde deze weer aan en bleven ze de bal door het netje halen. De Eindstand werd uiteindelijk bepaald op 32-74.
Blue Arrows Peugot van der Mispel is met deze laatste wedstrijd zesde en laatste geworden in de 1e klasse B kern Utrecht. In januari gaat weer een nieuwe competitie van start. Blue Arrows Peugot van der Mispel blijft dan wel 1e klasse spelen, maar dan in een iets minder sterke poule. Het enige team waar het dit seizoen 4 keer tegen mag spelen zijn de buren uit Zeist; B.Z. ’72.

Weer brand bij Premis

DRIEBERGEN  Afgelopen nacht, rond kwart over twaalf, werd de brandweer van Driebergen wederom gealarmeerd voor een binnenbrand bij de Premis aan de Traaij in Driebergen.(Foto en tekst Roderick Heek)

Een stapel in brand staande pallets doet vermoeden dat er sprake is van brandstichting. De brandweer heeft de brand geblust met één straal hoge druk en heeft het pand hierna geventileerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.
Meer foto’s zijn te bezichtigen op www.112regioutrecht.nl 


Bestolen bij pinautomaat

MAARN  Zondagmiddag wilde een 56-jarige vrouw uit Driebergen bij een pinautomaat aan de Raadhuislaan in Maarn geld pinnen. De vrouw stopte haar pas in de automaat en werd toen direct aangesproken door een nog onbekende man.

Deze vertelde in een gebrekkig buitenlandse taal dat de pinautomaat kapot was en drukte vervolgens op een paar knoppen. De vrouw kreeg haar pas terug en liep weg. Na enige tijd ging de vrouw weer terug naar de pinautomaat en zag dat een groot geldbedrag van haar rekening was gehaald. De man die haar eerder zo behulpzaam was geweest had kennelijk in een snelle handeling toch geld kunnen pinnen.  


Wat zou een een gebrekkig buitenlandse taal toch zijn. esperanto?
Anthon Keuchenius

Ik denk dat de politie in haar persbericht bedoelde aan te geven dat de man niet Nederlands sprak en dat de agent gebrekkig was uitgerust anders dan Nederlands te verstaan.
Renk Knol

Heuvelrugnieuws van dinsdag 13 december 2005

Damhertlaan Driebergen: vanaf Lange Dreef
foto: © Renk Knol
tijd: 11.45 uur  temperatuur: 8 °C

meer foto’s van deze straat

Kerstconcert Stichts Mannenkoor

DRIEBERGEN ‘Op weg naar Kerst’ luidt de titel van het kerstconcert van het Stichts Mannenkoor uit Driebergen op zaterdag 17 december in de Grote Kerk (Hoofdstraat) in Driebergen. Het concert begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 7.50 euro. Op vertoon van het programma van het Russische concert van enkele weken geleden in Driebergen en in Doorn krijgt men een korting van 2.50 euro.

Aan het concert, dat onder leiding staat van dirigent Piet van der Sanden, werkt de gastsoliste (sopraan) ,Brigitta Gantevoort, mee. Zo zingt zij de solopartijen bij Jésus chez les Bretons, het magistrale King all-glorious en bij het indrukwekkende Cantique de Noël. Andere solisten uit het eigen koor zijn: Nico Blom (bas) en Wilfred van Elzakker (bariton). De piano- en orgelbegeleiding is in handen van Rein Boeijen. Ruud Rodenburg verzorgt de presentatie. Op donderdag 22 december geeft het koor hetzelfde concert in de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede.

Het concert is breed samengesteld. Zo zingt het koor ook een aantal kerstliederen uit de Russisch-orthodoxe ritus, dat het onlangs heeft gezongen tijdens de goed bezochte ‘Russische’ concerten in Doorn en Driebergen. Het concert wordt afgesloten met ’s werelds bekendste kerstlied Stille Nacht en het eerdergenoemde Cantique de Noël.

Pink Panthers winterkampioen tweede klasse Noord

DRIEBERGEN  Een ware triller speelde zich af afgelopen zondag op het rugbyveld van The Pink Panthers. Op bezoek waren de mannen van en uit Groningen. Dit team stond derde en waren duidelijk naar Driebergen gekomen om de koploper, The Panthers, het eens flink moeilijk te maken. Moet gezegd worden dat ze daar 100% in geslaagd zijn.

Bijna op tijd werd om 13.02 uur begonnen aan de wedstrijd. KO was voor The Pink Panthers.
Was meteen duidelijk dat de teams elkaar geen ruimte zouden geven. De Groningers die gemiddeld 10 tot 15 kilo zwaarder waren maakten het The Panthers flink moeilijk om in hun spel te komen. Was dan ook meteen duidelijk dat het een spannende wedstrijd zou worden. In de 7de minuut kregen de Groningers de kans om de score te openen door middel van een kick op de palen. Deze werd gemist door de Fly-half Anton Werth van Groningen. In de 13de minuut een break van Jeffrey Nuijten die door een slim kickje op winger Peter Waardenburg deze laatste in de gelegenheid stelde om de eerste try aan te tekenen. De conversie werd helaas door Jeff Nuijten gemist. 5-0. Dat deze wedstrijd een fysieke inslag had was al duidelijk door de gewicht verschillen, hierdoor moest Marijn Bremer, (met zijn 43 jaar de oudste speler van het veld) met een schouderblessure het veld verlaten. Xander van Mourik verving hem. In de 29ste minuut een vermeende overtreding van The Panthers. Hierdoor weer een kick op de palen door Anton Werth van Groningen. Nu wel succes 5-3. Dat was tevens de ruststand.

In de tweede helft een gelijk beeld. Groningen dat aandrong en een Panthers team wat maar niet in zijn normale doen kon komen. Toch bleven The Panthers aanzetten tot scoren. Gevolg dat Marc Verbraak in de 3de minuut wist te scoren echter de niet echt goed leidende scheidsrechter Pim Harms van de Amsterdamse club AAC keurde deze try af. Waarom is nu nog steeds de vraag. In de 5de minuut van deze tweede helft weer een poging tot een kick op de palen van Groningen en ook nu ging dat mis. Echter de Groningers putte hoop uit dit soort van mogelijkheden, de kick en de afgekeurde try. Twee minuten later scoorde vanuit een maul dan ook de Groningers hun eerste try. De conversie werd gemist. Nu kwamen The Panthers hierdoor op achterstand 5-8. Dat was naar de verloren wedstrijd tegen waterland in Purmerend niet meer gebeurd. The Panthers wisten zich na deze tegenvaller toch enigszins te herpakken. Gevolg in de 12de minuut en try, ook vanuit een maul situatie, van The Panthers. Helaas werd ook deze try weer afgekeurd door de scheidsrechter. Deze tegenvaller was olie op het vuur van The Panthers deze bleven aandringen. Groningen had dan ook steeds meer overtredingen nodig op de boel te stoppen. Hierdoor in de 18de minuut een kick op de palen nu aan The Panthers zijde. Jeff Nuijten benutte deze kans 8-8. Dat het spannend bleef was duidelijk in de 24ste minuut, op dat moment wisten de Groningers weer door een maul te scoren. Duidelijk was dus het voordeel van gewicht van die zelfde Groningers. Conversie werd hier weer gemist, Panthers stonden weer achter 8-13. Vier minuten later een straf try voor The Panthers. Reden voor deze straf try, (en try die wordt toegekend door de scheidrechter zonder dat er daadwerkelijk word gescoord) was het feit dat de Groningers drie keer in één minuut zware overtredingen beging om The Panthers weg te houden van hun tryline. Jeff Nuijten die de conversie 100% benutte zette daardoor The Panthers op een kleine voorsprong van 15-13.

Weer drongen The Panthers aan op scoren, en weer hadden de Groningers een overtreding nodig om dat te voorkomen. In de daar op volgende kick die op de palen werd genomen namen The Panthers verder afstand 18-13. Dat de Groningers het hiermee niet eens waren werd twee minuten later duidelijk gemaakt. Met een mooie break van de nummer 10 van Groningen Anton Werth (weer hij) scoorde Groningen toch weer de gelijk maker. Conversie schoot hij mis. 18-18 en nog tien minuten op de teller. Op dit moment gokte coach James Ward van The Panthers door alle drie en laatste wissels in één keer door te voeren. In het veld kwamen Mark Ligteringen, Bas Geursten en Demis Jansen voor Mike Reiter, Pradeep Hiemstra en Warner Ceelen. Dat bleek een gouden greep. Vanaf dat moment zette The Panthers Groningen vast op eigen helft. Gevolg vier minuten voor tijd een ouderwets uitgespeelde kans voor The Panthers en een break van Quentin Reitsma, die deze break omzette in een try, de conversie weer 100% door Jeff Nuijten 25-18. In de aller laatste minuut nog een kick op de palen van Jeff Nuijten die deze miste. Hierna floot de scheidsrechter verlossend de wedstrijd af. Conclusie naar twee keer 40 minuten dat het één van de slechtste wedstrijden van The Panthers deze toch wisten om te zetten naar winst. Iets waar een kampioen tot in staat moet zijn.

Naar afloop toch nog een feest in het clubhuis van The Panthers, dit omdat enige echte overgebleven concurrent Waterland uit Purmerend zijn wedstrijd tegen RUSH uit Schagen verloren had met 8-0. Hierdoor staan The Panthers 13 punten los van dit Waterland, wel met één wedstrijd meer in de benen.

De volgende wedstrijd staat pas op de rol op 15 januari volgend jaar. Dit mede omdat The Panthers al hun wedstrijden heeft gespeeld en niets hoeft in te halen. James Ward de coach van The Panthers heeft de spelers dan ook een hele week verboden om te trainen.

Het tweede van The Pink Panthers speelden ook in Driebergen, die wisten te winnen van West Friesland uit Hoorn met 17-5.

Tweede Heuvelrugwedstrijd succes voor Zwemvereniging De Zwoer

DRIEBERGEN  Zaterdag 10 december organiseerde zwemvereniging De Zwoer de tweede Heuvelrugwedstrijd in een reeks van vier.

Aan deze wedstrijden, die mogelijk zijn door de steun van automobielbedrijf Karssen, Bomhof & Freiensven Makelaars, notarissen Ackerman, Alferink en Van Schuppen, Home interieurs en Bakkerij “De Korenaar, nemen de sterkste verenigingen uit de provincie Urecht deel zoals AZ&PC en Aquarijn.
Er werden 83 series gezwommen, verdeeld over 18 programmanummers. De Zwoer heeft de helft van deze programmanummers op haar naam weten te schrijven. Bij de dames wisten met name Rosanne van der Mast, Rieneke Jager en Suzanne Lange veel punten in de wacht te slepen, terwijl bij de minioren Rianne Weijburg al haar afstanden (3) wist te winnen. Michelle Groot Hulze, pas 10 jaar oud, behaalde eveneens goede resultaten. Bij de jongens hebben Sven en Symen Dogger goed gepresteerd. Op de 200 meter rugslag werden zij 1 en 2. Op 19 februari 2006 vind de derde Heuvelrugwedstrijd plaats.

Laatste inhoudelijke raadsvergadering Driebergen

DRIEBERGEN  De raad van Driebergen begon vanavond om acht uur haar laatste inhoudelijke vergadering. Na de bekende openingsceremonie krijgt wethouder Klijnhout het woord om een heugelijke mededeling te doen.

Die mededeling betreft een persbericht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat waarin vermeld wordt dat er voor de ondertunneling van het spoor in Driebergen en Maarn 120 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld. Voor aanvullende moeten lokale partners nog eens 15 miljoen op tafel leggen. En de Driebergse raad begint daarover een discussie, in plaats van blij te zijn met de toegezegde miljoenen. En daar bij moet ook nog bedacht worden dat het gaat om uitvoering van werken die in 2009 start en vier jaar duren. Terwijl deze raad maar tot 31 december iets te koop heeft. Kortom nodeloos oponthoud van de vergadering.

Daarna komt het punt aan de orde of er wel of niet een kasteel gebouwd moet worden aan de Langbroekerdijk. Aan de orde is een initiatief voorstel van de VVD. En wat schets de verbazing: de VVD dient een motie in op haar eigen initiatief voorstel. Toen daarna de woordvoerder van het CDA via volstrekt onzinnige argumenten, deze motie trachtte inhoudelijk te ondersteunen, heeft uw verslaggever de zaal verlaten. Ik kwam daar de laatste tijd al weinig, wegens het belachelijke niveau waarop in Driebergen plaatselijke politiek wordt bedreven.

Als verklaard tegenstander van de aanstaande herindeling, heb ik ook geen hoop dat het in de toekomst beter wordt, gezien het feit dat er nogal wat raadsleden zijn die straks ook zitting hebben in de raad van de nieuwe gemeente Heuvelrug.

U kunt nu nog naar Sparrendaal gaan om van deze vergadering te genieten. Er staan zeer veel hamerstukken op de agenda, maar het zou mij niets verbazen dat ook daarover discussie moet worden gevoerd.

Heuvelrugnieuws van woensdag 14 december 2005

Lange Dreef Driebergen: richting Engweg vanaf Marterkamp
foto: © Robert Zwart
tijd: 11.15 uur  temperatuur: 8 °C

meer foto’s van deze straat

Fotoimpressie laatste raadsvergadering Driebergen

DRIEBERGEN  Fotograaf Robert Zwart nam gisteren nog even de moeite om een aantal foto’s te maken van de laatse inhoudelijke raadsvergadering van de gemeente Driebergen. Klik hier om de foto’s te zien.

120 Miljoen voor spoorkruising Hoofdstraat

DRIEBERGEN  Op 24 november jl. hebben minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en Utrechtse regionale bestuurders overlegd over het nieuwe Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) tot en met 2020.
Zoals bekend overleggen de Provincie Utrecht, de gemeenten Driebergen en Zeist en het BRU al enkele jaren over een veilige en landschappelijk goed ingepaste oplossing van de spoorkruising Utrecht-Arnhem met de Hoofdstraat in Driebergen.

In de afgelopen jaren is naar een aantal varianten voor deze kruising gekeken.
Zoals bekend hebben de regionale partijen ingezet op een verhoogde ligging van het spoor ten opzichte van de Hoofdstraat. De minister heeft begin dit jaar al gezegd dat deze oplossing voor het Rijk te duur is en dat alleen gelden beschikbaar zouden kunnen komen voor de zogeheten “maaiveldoptie”. Deze optie gaat er vanuit dat het spoor op het huidige niveau blijft en dat de Hoofdstraat daar onderdoor gaat.

In het hiervoor genoemde overleg is afgesproken dat de minister voor deze variant 120 miljoen euro ter beschikking zal stellen uit het MIT. De regionale partijen en Prorail zijn van mening dat voor een toekomstvaste en duurzame oplossing meer geld nodig zal zijn. Daarnaast wensen de regionale partijen nog een kwaliteitsimpuls toe te voegen (mooier stationsgebouw en meer parkeerplaatsen dan nu aanwezig) om een betere inpassing in de Stichtse Lustwarande mogelijk te maken. Naar verwachting zal dit 15 miljoen euro extra kosten, waarvoor de minister geen geld ter beschikking stelt.

De regionale partijen en Prorail gaan nu met elkaar overleggen op welke wijze de extra middelen kunnen worden gefinancierd. Zij denken allereerst aan het koppelen van meerdere projecten langs het Traject Oost, waarin ook infrastructurele werken zijn opgenomen bij Bunnik en Maarsbergen. Met het koppelen van projecten kan het geheel goedkoper worden uitgevoerd, zo is de mening van partijen.
Het ligt in de bedoeling om de werken te starten in 2009/2010. De uitvoering duurt ongeveer 4 jaar.

Personeelsvereniging gemeente Driebergen schenkt aan goede doelen

DRIEBERGEN  Zoals inmiddels bekend bestaat de gemeente Driebergen per 1 januari niet meer. De actieve Personeelsvereniging van de gemeente Driebergen wordt daarom eind van dit jaar opgeheven. In de laatste ledenvergadering op 13 december hebben de medewerkers unaniem besloten om het geld dat niet meer aan activiteiten besteed kan worden, te bestemmen voor een aantal goede doelen op lokaal terrein. Het bedrag wordt nog dit jaar verdeeld onder organisaties die actief zijn op het gebied van jeugd, sport, muziek en dierenhulp.

Pad dat je bezig houdt

DRIEBERGEN  Met taart aan de start en snert, roggebrood en glühwein aan het eind is het nieuwe Aderwinkelpad vanmiddag officieel ten doop gehouden. De verkorte feestroute voerde over een met fakkels verlichte Zwarte weg, die ter verhoging van de feestvreugde meteen een nieuw naambordje onthuld kreeg. (Foto Anthon Keuchenius)

Het Aderwinkelpad loopt vanaf (het Wapen van) Rijsenburg via Arca Pacis naar Beverweert en terug naar het dorp over de Broekweg, de Zwarte weg en de Gooijerdijk. De route is 12 kilometer en leidt de wandelaar door het Driebergse deel van het Langbroekerweteringebied. Stevig schoeisel wordt aangeraden, honden mogen niet mee. Routefolders zijn verkrijgbaar bij het Wapen van Rijsenburg en binnenkort te downloaden vanaf deze site.
http://www.de-voetstap.nl/folder_aderwinkelpad.pdf

Heuvelrugnieuws van donderdag 15 december 2005

Zuiderplantsoen Driebergen
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 11.45 uur  temperatuur: 9 °C

meer foto’s van deze straat

Zwemvereniging De Zwoer neemt deel aan limiet wedstrijden bij PSV Eindhoven

DRIEBERGEN  Zondag 11 december hebben 5 zwemsters (Rosanne van der Mast, Rieneke Jager, Rianne Weijburg, Sigrid Dogger en Suzanne Lange) en 1 zwemmer (Symen Dogger) deelgenomen aan limietwedstrijden, georganiseerd door zwemvereniging PSV uit Eindhoven.

In zwembad De Tongelreep, thuisbad van Pieter van den Hoogenband, konden met name de dames limiettijden zwemmen om deel te mogen nemen aan de Nederlandse Junioren Kampioenschappen korte baan 2006. Op de 4 x 100 meter wisselslag estafette en de 4 x 100 meter vrije slag estafette hebben zij inderdaad voldaan aan de limiettijd. Op de 4 x 200 meter kwamen zij nog enkele seconden te kort.
Bij de heren heeft Symen Dogger op alle afstanden zijn tijden verbeterd, echter nog niet voldoende om al deel te nemen aan het NJK.

Boekhoven waarnemend burgemeester

HEUVELRUG  Rudy Boekhoven (65 jaar, PvdA) is door de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, mr. B. Staal, per 1 januari 2006 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 
Vanaf 1 januari 2006 gaan de gemeenten Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn op in de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug. De commissaris van de Koningin kan als hij dat nodig vindt een waarnemend burgemeester benoemen. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft hij daarvoor gekozen, omdat hij het ongewenst vindt dat het burgemeesterschap voor een langere periode onvervuld zou zijn. 
De heer Boekhoven, die kort geleden vanwege zijn pensionering afscheid nam als burgemeester van Zeist, zal het burgemeesterschap waarnemen tot een nieuwe burgemeester is benoemd. 


Gelukkig eens een overheidsdienaar die *niet* gretig gebruk maakt van vervroegde-uittredingsregelingen.
Mr. P.F. van Oosten de Boer
Wildbaan 3, 3956 VZ Leersum
Tel. 0343-45 66 53

Heuvelrugnieuws van vrijdag 16 december 2005

Arnhemsebovenweg 2a Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.15 uur  temperatuur: 8 °C

meer foto’s van deze straat

Corporaties presenteren woonwensen aan nieuwe gemeenteraad

HEUVELRUG In de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn vier corporaties gevestigd.
Woningbouwvereniging Maarn, Woningbouwstichting Leersum, Woningbouwvereniging Amerongen en Heuvelrug Wonen werken al samen, bijvoorbeeld op het gebied van woonruimteverdeling.

Na de herindeling ligt het voor de hand dat de corporaties nog intensiever gaan samenwerken op beleidsmatig niveau dan ze al deden. Daarom namen zij het initiatief voor een gezamenlijk woonwensenonderzoek. Op 8 december werden de resultaten aan 15 kersverse raadsleden en steunfractieleden aangeboden.

Een van de conclusies uit het woonwensenonderzoek was de grote zorg om huisvesting voor jongeren. Er zijn te weinig mogelijkheden in de eigen dorpen, terwijl daaraan wel behoefte bestaat. Bijna de helft van de starters zoekt een betaalbare koop- of huurwoning in de eigen kern. Een ander signaal is de zorgbehoefte van oudere bewoners. Zij stellen prijs op alarmering, tuinonderhoud en mogelijkheden voor verpleging aan huis. Met de dienstverlening van de verhuurders en het oordeel over hun woning zit het wel goed volgens de bewoners in de nieuwe gemeente. Iets minder is men te spreken over de leefbaarheid en de woonomgeving: de bereikbaarheid van de wijkagent, de diversiteit van het winkelaanbod, speelmogelijkheden voor kinderen en de verkeersveiligheid scoren duidelijk lager.

Tijdens de discussie over het woonwensenonderzoek werd ruim aandacht besteed aan de mogelijkheden om meer te doen voor eigen woningzoekenden. In de nieuwe huisvestingsverordening moeten meer woningen voor  inwoners van de nieuwe gemeente worden gereserveerd. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de tijdens de verkiezingscampagne veel geuite wens van bewoners voor een grotere kans op huisvesting.

Wel werd er gewaarschuwd dat zo’n maatregel niet betekent dat er meer huizen vrij komen. De druk op de woningmarkt is erg groot en het is voor zittende huurders niet makkelijk om andere woonruimte te vinden. De doorstroming is dan ook erg laag. Betaalbare nieuwbouw blijft dan ook hard nodig.

Een mogelijke andere oplossing werd ook besproken. De schaarste aan woningen zorgt voor hoge prijzen. Koopwoningen zijn vrijwel onbereikbaar voor startende alleenverdieners of mensen met een smallere beurs. De corporaties denken dat de oplossing kan worden gevonden voor woningen onder voorwaarden te verkopen. De koper krijgt korting op de aanschafprijs en deelt de winst bij verkoop met de corporatie. Deze kan dit bedrag inzetten om andere woningen met korting aan te bieden.

De samenwerkende woningcorporaties zijn blij met de grote belangstelling van de gemeenteraadsleden voor de presentatie. Om meer woningen te kunnen creëren, moeten ze het vooral hebben van kleine bouwlocaties in de dorpen. Daarbij is het van het grootste belang dat de locale politiek de corporaties steunt. Ze willen voorkomen dat projectontwikkelaars alleen dure woningen in de nieuwe gemeente realiseren.

Professioneel vuurwerk gevonden

MAARSBERGEN  Een inwoonster van Maarsbergen heeft woensdagmiddag twee pakken met illegaal professioneel vuurwerk afgeleverd op het politiebureau. Volgens de vrouw had ze het vuurwerk gevonden in een weiland langs de Haarweg, een plek waar geregeld jeugd rondhangt.

De politie liet voor de zekerheid het Explosieven Opruimings Commando komen. Een medewerker van het EOC constateerde dat het inderdaad professioneel vuurwerk betrof, met een zeer kort lont dat niet was toegelaten in Nederland. Het EOC heeft het vuurwerk meegenomen ter vernietiging.

Verkeersongeval met letsel

OVERBERG  Een auto met vijf jongeren in de leeftijd van 15 tot 19 jaar is gisteravond in Overberg op de kop in de sloot beland. De inzittenden konden de auto zelf verlaten. De bestuurder was een 18-jarige inwoner van Elst. 

Bij hem in de auto zaten twee jongens van 17 ook uit Elst, een 15-jarig meisje uit Scherpenzeel, een 19-jarig meisje uit Renswoude.
De auto reed over de Heuvelse steeg in de richting van Amerongen. Mogelijk zou de bestuurder zijn uitgeweken voor een tegenligger. In het tunneltje onder de Rijksweg A12 zou de auto de vangrail hebben geraakt, waarna de bestuurder tegenstuurde en aan de rechterkant van de weg raakte. Een inzittende klaagde over pijn aan zijn nek en bovenbeen. Een andere inzittende had last van haar knie. Alle inzittenden zijn door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis in verband met onderkoelingsverschijnselen.
De snelheid van de auto op het moment van het ongeval is niet bekend. De Regionale Verkeersdienst heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 17 december 2005

Traaij 99 Driebergen: achterzijde
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.00 uur  temperatuur: 2 °C

meer foto’s van deze straat

Kerstconcerten in het Beauforthuis

AUSTERLITZ  De donkere dagen voor kerst worden in het Beauforthuis verlicht met twee prachtige kerstconcerten. Met een lekker kopje koffie of chocola en wat glühwein toe, kun je op vrijdag 23 en zaterdag 24 december genieten van heerlijke sfeervolle muziek onder leiding van pianist Stefan Hofkes.

Mezzosopraan Joke de Vin is op 23 december de speciale gast. Samen met Stefan Hofkes en klarinettist Nick Shipman speelt ze repertoire van hun cd “Chants d’amour”, die begin van het jaar verscheen en na afloop van het concert wordt gesigneerd. Bariton Hans Zomer zingt deze avond ook nog enkele duetten met Joke de Vin, als voorproefje op de volgende dag.
Hij is namelijk de speciale gast op het kerstconcert van 24 december en zal samen met Stefan Hofkes en Nick Shipman op deze kerstavond een knus concert-aan-een-stuk geven. Gedrieën spelen zij stemmige vocale en instrumentale werken van o.a. Brahms, Dvořák, Schumann en Strauss.

Vrijdag 23 december 2005, 20.15 uur
Kerstconcert; werken van o.a. Bach, Dvořák, Poulenc, Schumann en Wolf.
Hans – Zomer – bariton; Joke de Vin – mezzosopraan; Stefan Hofkes – piano

Zaterdag 24 december 2005, 20.15 uur
Kerstconcert, werken van o.a. Brahms, Dvořák, Reger, Schumann en Strauss.
Hans Zomer – bariton; Nick Shipman – klarinet; Stefan Hofkes – piano

Voor beide concerten geldt: entree € 13,50 / kinderen t.m. 12 jr € 10,- / Zeistpas € 7,50 en € 5,-

Heuvelrugnieuws van zondag 18 december 2005

Park Welgelegen Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 11.20 uur  temperatuur: 5 °C

meer foto’s van deze straat

Typ-hier-de-titel

Dalto/ Human Network lijdt gevoelige nederlaag
DRIEBERGEN Er wil maar geen regelmaat komen in de resultaten van Dalto/ Human Network. Was het vorige week de trotse koploper die in de Hoenderdaal aan de zegekar werd gebonden, nu was het Dalto keurkorps niet opgewassen tegen de nummer zes van de competitie, Blauw Wit Amsterdam.

De Amsterdammers ontpoppen zich de laatste jaren als een ware “angstgegner” voor de ploeg van Ben Verbree en ook dit jaar werd Dalto/ Human Network op alle fronten afgetroefd: op wilskracht, op scherpte, op teamspirit en op inzet.

Dalto/Human Hetwork had zichzelf een enorm goede dienst kunnen bewijzen door Blauw Wit in eigen hal te kloppen, in dat geval was het gat met de nummer vijf reeds vijf punten geweest, maar niets was minder waar. In een wedstrijd waar de Driebergse ploeg het vooral met zichzelf aan de stok had, kwam de overwinning van Blauw Wit nimmer in gevaar. Na een matige eerste helft en een magere 9-6 ruststand liep Blauw Wit uit via 17-10 naar een 26-17 overwinning. De race om de play off plaatsen (de eerste vier ploegen plaatsen zich voor de play offs) is nu dus weer helemaal open.

Het begin van de wedstrijd was rommelig en van beide kanten van “non-korfbal-league-niveau”. Organisatorisch klopte er weinig en zelfs vrije doorloopballen werden gemist, maar na de 1-1 van Arjen Blankenstein scoorde Blauw Wit twee maal en was het uiteindelijk definitieve gaatje eigenlijk al geslagen. Bij de 3-1 speelde arbiter Ale Visser overigens een negatieve bijrol. De leidsman uit Friesland paste zich moeiteloos aan het lage niveau van beide ploegen aan en was even helemaal de weg kwijt. Eerst gaf hij een terechte strafworp tegen Arjen Blankenstein, herstelde dat na een time-out foutief in een vrije bal om vervolgens de bal tóch weer op de stip te leggen. De commotie rondom dit incident leverde Blauw Wit coach Remco Boer een gele kaart op en was tekenend voor de wedstrijd: veel negativiteit, veel irritatie en weinig organisatie. Coach Ben Verbree zal zijn ploeg vooraf zeker gewaarschuwd hebben voor het provocerende gedrag van de Amsterdamse opponenten, maar het feit blijft dat Blauw Wit Dalto kreeg waar het haar hebben wilde: in de hoek waar de klappen vallen.

Bij 9-6 was het rust en na een kwartier in de tweede helft stond het al 16-10. Ben Verbree greep op twee plekken in en wisselde Bergsma voor Kruit en De Vries voor De Groot. De terugkeer van topschutter Bergsma was wellicht het enige lichtpuntje in de gitzwarte zaterdagavond van de Driebergenaars, maar ook hij kon het tij niet keren.

Aan de hand van de excellerende Jos Rosenboom (vorig jaar DVO Bennekom) speelde Blauw Wit met Dalto, maakte het het ene na de andere mooie doelpunt en liet het Dalto de gifbeker tot op de bodem leegdrinken. Het was verrassend dat het alom geroemde damesviertal van Dalto geen kans kreeg tegen de kwalitatief mindere vrouwen uit Amsterdam. Daarnaast zaten schutters Kruit en De Jong geen moment écht in de wedstrijd en hadden de rebounders Blankenstein en Van Dijk het moeilijk in hun dienende rol. De Amsterdammers wonnen op vechtlust en teamgeest, twee basiswaarden die bij Dalto/ Human Network dit weekend ver te zoeken waren.

Woensdag wacht de confrontatie met de nummer laatst De Meervogels. Om 20.30 uur in Health Center Hoenderdaal zal de ploeg van Ben Verbree zich willen revancheren op de blamage van zaterdag. Bij winst is de vierde plek voorlopig stevig in handen, bij een eventueel verlies schaart Dalto/ Human Network zich in de grote middenmoot en zullen alle kansen weer open liggen.

Scores:

Doelpunten Dalto/Human Network:
Bob de Jong 8, Sietske van de Sande 3, Jorrit Bergsma 2, Arjen Blankenstein 1, Riko Kruit 1, Ilona van de Berg 1, Adriaan van Dijk 1.

Doelpunten Blauw Wit:
Jos Roseboom 9, Tim Bakker 7, Jan Niebeek 3, Marc Broere 3, Kim Cocu 1, Marijke van den Berg 1, Linda van der Veen 1, Rianne van de Goor 1.

Daltons voetballen weer

DRIEBERGEN  Na een periode van rouw tracht de V.V. Dalto de draad weer op te pakken. Op eervolle wijze heeft de vereniging afscheid genomen van Raimond van Olderen. Aan elkaar hebben de leden veel steun gehad en zij zullen elkaar ook zeker nodig blijven hebben, maar ook de steunbetuigingen van vele andere verenigingen waren hartverwarmend. Onze oprechte dank.

De Schaduwdaltons zouden voor het eerst zonder Raimond spelen, een wedstrijd waar erg tegenop gezien werd. Het duel tegen Bunnik werd echter afgelast. Pas eind januari zullen de Schaduwdaltons weer ten tonele verschijnen. De Daltons speelden wel, de lastige uitwedstrijd tegen Eemnes eindigde in een 1-1 gelijkspel. Als koploper gaan de Daltons de (korte) winterstop in.

Na een minuut stilte werd er afgetrapt onder barre weersomstandigheden. Eemnes had in Driebergen al laten zien een goed voetballende ploeg te zijn, dat bleek ook deze middag. De aangepaste verdediging, met Jeroen Visser weer terug van weggeweest, had moeite met de snelle voorhoedespelers van Eemnes. Marcel Smit werd op de achterlijn uitgespeeld en de voorzet werd goed afgerond, vroeg in de eerste helft stond Eemnes met 1-0 voor. Er zouden nog enkele goede kansen volgen, maar deze werden niet verzilverd. De Daltons stelden er niet veel tegenover. Een schot van de sterk spelende Hamid Kaouass, een kopbal van Jeroen Visser en een poging van de balvaste Romario resulteerden niet in een doelpunt.

De tweede helft werd er al vroeg gescoord door de Daltons, hetgeen achteraf gezien erg belangrijk bleek. Een mooie corner van Rachid Lary kwam voor de voeten van Jeroen Visser, deze schoot de bal goed richting doel en van dichtbij kon Thijs Wieringa de bal binnenwerken: 1-1. Sharlo Galmo was de eerste helft Marcel Smit al komen te vervangen, de tweede helft verving zijn maatje Marlon Dors de geblesseerde Patrick Schenkels. Deze twee spitsen konden vandaag echter niet gevaarlijk worden. Na de gelijkmaker nam Eemnes het initiatief weer over, de Daltons mochten blij zijn dat er niet meer gescoord werd. Een gelijkspel werd weggesleept uit Eemnes, als winterkampioen gaat de ploeg de winterstop in. Op 21 januari wordt er weer gevoetbald, een thuiswedstrijd tegen De Meern. Zaterdag aanstaande vindt het 6e Super de Boer Heuvelrug Zaalvoetbaltoernooi plaats, vanaf 11.00 starten de wedstrijden in sporthal Dijnselburg te Zeist.

Opstelling Daltons: Jacobsen, P. Schenkels (Dors), Wieringa, Visser, S. Broers, Smit (Galmo), Kaouass, Boersma, Lary, Loukili (Geerding), Kooi

Radio 90FM krijgt aanmoedigingsprijs

WIJK BIJ DUURSTEDE  De lokale omroep Radio 90FM heeft vrijdag de gemeentelijke aanmoedigingsprijs 2005 ontvangen. De omroep, die uitzendt in het Kromme Rijngebied en op de Utrechtse Heuvelrug heeft de prijs volgens het juryrapport ontvangen omdat zij met grote inzet van vrijwilligers een voortdurende bijdrage levert aan de promotie van lokale en regionale vrijwilligersorganisaties. De prijs met een bijbehorend geldbedrag van € 250,00 werd door wethouder Carel van Gelder overhandigd aan de voorzitter van de stichting lokale omroep Heuvelrug en Kromme Rijn (roepnaam Radio 90FM) Daan van Ee en programmaleider Ruud Mulder. De prijs werd uitgereikt tijdens de kerstborrel van het steunpunt vrijwilligerswerk en de gemeente Wijk bij Duurstede. De omroep reageerde blij verrast en vond vooral de erkenning dat zij een vrijwilligersorganisatie zijn bijzonder plezierig, aldus Ruud Mulder. Het zijn de 45 vrijwilligers die aan deze erkenning hebben bijgedragen, zo zei hij.

Heuvelrugnieuws van maandag 19 december 2005

Zonstraat 61-63 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.45 uur  temperatuur: 6 °C

meer foto’s van deze straat

Oost met vier Dalto-A1 spelers

DRIEBERGEN  Naast de zes door de bondscoach geselecteerde spelers van het eerste seniorenteam voor de Tulips, zijn Merle van Rijn, Rosemarie Roozenbeek, Rik Brouwer en Maarten Groot Hulze van de door Hans van Vugt gesponsorde A1 gekozen in het basisteam van Oost onder de 19 jaar, waardoor zij op de Korfbal Challenge (Rotterdam 27-28 dec) spelen.
De afgelopen maanden zijn zij diverse keren naar Papendal in Arnhem geweest om hun talenten aan de keuzeheren te laten zien in trainingen en oefenwedstrijden. Van de oorspronkelijk geselecteerde 24 jongens en meisjes zijn de volgende 12 overgebleven:

Dames

 • Merle van Rijn Dalto/Human Network (1)
 • Rosemarie Roozenbeek Dalto/Human Network (3)
 • Josina van de Bosch SKF
 • Jenneke Broekhuizen Meeuwen
 • Renske Lith DVO
 • Rosanne Visscher DVO

Heren:

 • Rik Brouwer Dalto/Human Network ( 4 )
 • Maarten Groot Hulze Dalto/Human Network (10)
 • Rene Compayen Sparta (Zw)
 • Friso Boode ASVD
 • Simon van Grootheest DVO
 • Ruud Willemsen Meeuwen
De beste spelers van de Challenge kunnen gekozen worden in het Nederlands team voor onder de 19. Wie weet zien we een van de “onzen” in Hoenderdaal op 5 februari 2006 een interland spelen tegen de Belgen.
Alle vier de spelers van harte gelukgewenst met de uitverkiezing en succes op beide dagen.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 20 december 2005

Kraaybeeklaan 8-10 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.50 uur  temperatuur: 6 °C

meer foto’s van deze straat

Politie pakt Doornse jongeren op

DOORN  In de afgelopen maanden heeft de wijkpolitie van het team Doorn veel tijd geïnvesteerd in het oplossen van een reeks diefstallen en vernielingen van fietsen. Dit resulteerde in de aanhouding van negen jongens uit Doorn.

Na de zomermaanden vertoonde het aantal aangiftes van fietsendiefstallen in de gemeente Doorn een opmerkelijke stijging. Dit was voor de politie aanleiding om een onderzoek te starten.
In de loop van dit onderzoek kwamen negen jongeren in beeld, allen woonachtig in Doorn. De meeste van deze jongens van 13, 14 en 15 jaar, behoorden tot een groep, die zich de Doornse South Unit (DSU) noemde. Zij wilden zich onder deze naam bekend en berucht maken. Dit gebeurde met onder meer opdringerig en baldadig gedrag en het uitschelden van mensen tot het stelen van fietsen.
Enkele jongeren beledigden ook een schoonmaker van een school. Toen deze een van de jongens van repliek diende, werd zijn autoband kapot gestoken en een steen tegen zijn autoruit gegooid.
Het onderzoek kwam in een stroomversnelling, toen een van de jongens opgepakt werd voor diefstal van een fiets. Na zijn aanhouding werd de schuur van zijn ouders doorzocht, maar deze bleek leeg. Uit verklaringen kwam naar voren dat vrienden van hem de schuur, net voordat de politie kwam, hadden leeggehaald. Hierop werd door de politie een andere schuur doorzocht. Deze bleek vol te staan met gesloopte fietsen en fietsonderdelen. Mede naar aanleiding van deze vondst werden de andere jongens aangehouden en verhoord.

Uit de verhoren bleek dat de jongens zich in de afgelopen maanden, in wisselende samenstelling, hadden schuldig gemaakt aan diefstal van enkele tientallen fietsen en fietsonderdelen. Dit gebeurde met name in Doorn, maar ook in Leersum namen de jongens enkele fietsen weg.
Een van de kenmerken van de groep was het fietsen op het achterwiel. Hierdoor begaven regelmatig versnellingen en wielen het. Dit was dan reden om van een andere fiets weer onderdelen weg te nemen.

Zaalvoetbaltoernooi

ZEIST  Zaterdag 24 december aanstaande vindt het 6e Super de Boer Heuvelrug Zaalvoetbaltoernooi plaats. Vanaf 11.00 wordt er gevoetbald in Sporthal Dijnselburg te Zeist. Het toernooi staat zoals altijd bekend om de vele leuke derby’s die te bewonderen zijn. Vrijwel alle clubs uit de regio nemen deel met een team.

Poule A bestaat uit Dalto, SVL, CDN, Vliegdorp en Bunnik. Vanaf 11.00 zal deze poule haar wedstrijden afwerken. Vanaf 14.00 speelt poule B, die bestaat uit CDW, FZO, DOSC, Zeist en Patria.
Een uitgelezen mogelijkheid om de vele mooie clubs uit de regio op één locatie aan het werk te zien. De entreeprijs bedraagt € 3,-.
Het toernooi wordt mogelijk gemaakt door: Super de Boer (Vrijheidsplein), Valet 4 U, Restaurant Klein Zwitserland, BVS Driebergen, Collins Timmerwerken, Better Bodies, Jurriëns Monumenten Onderhoud, Timmerbedrijf Pot en Sassi, Café Nieuw Zeist, Van Andel Verzekeringen, Loodgieters en Verwarmingsbedrijf Koeleman BV, Brouwer Plafonds, Catering Sporthal Dijnselburg, Automobielbedrijf Van der Mispel BV, Restaurant Alexander, Paul Pessel Sport, Pizzeria O’Solo Mio, Gerritse Tabaksspeciaalzaak, Klift – Roest Rotan Woonwereld (hoofdsponsor van V.V. Dalto).

Druk weekeinde voor Zwemvereniging De Zwoer

DRIEBERGEN Zaterdag 17 december hebben een aantal zwemmers van de Zwoer een Speedo wedstrijd in Houten gezwommen. Deze Speedo wedstrijd is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar en verdeeld in een instroom- en een voorrondeprogramma.
De instroomnummers zijn bedoeld als kennismaking met het wedstrijdzwemmen, terwijl de voorrondes gelden als kwalificatie voor provinciale (Kring) en zelfs landelijke Speedo finales. Het leuke van deze wedstrijden is dat qua leeftijd en sterkte vergelijkbare zwemmers en zwemsters zich met elkaar kunnen meten. De Zwoer heeft met name bij de voorronde een aantal sterke zwemmers zoals Michiel Brantjes en Rianne Weijburg, maar ook bij de instroom wordt er al stevig doorgezwommen. Vermeldenswaard in dit kader is de prestatie van Elja Douma. Pas zeven jaar oud (minioren 1 en 2) heeft zij tot tweemaal toe in deze wedstrijd de 25 meter vlinderslag gezwommen en was daarbij sneller dan diverse andere oudere meisjes (minioren 3 en 4).

Een dag later konden de zwemmers en zwemsters van de Zwoer naar zwembad De Kwakel in Utrecht. Hier werd de tweede wedstrijd in het LAC gezwommen. LAC staat voor Lange Afstand Circuit. Afhankelijk van de leeftijd worden hier afstanden gezwommen tussen de 100 meter (wisselslag) en 1500 meter vrije slag. Roos van Bentum, Marie Claire Wildenburg, Suzanne Lange en Rieneke Jager hebben daar voor het eerst 300 meter wisselslag gezwommen en daarbij goed gepresteerd. Wel was het bij de slagwisseling opletten omdat deze telkens aan een andere zijde van het bad was. Paul van der Voort zwom de 1500 meter vrije slag voor heren in een krappe twintig minuten. Dat betekent 60 baantjes achter elkaar doorzwemmen op een hoog tempo. Voor Paul echter geen probleem, want in de zomermaanden doet hij mee aan de open water kampioenschappen en dan zijn afstanden van 10 kilometer gebruikelijk.

De volgende wedstrijd van de Zwoer zijn de Winterkringkampioenschappen op 7 en 8 januari in Amersfoort. Wie daar gaan zwemmen is nog niet helemaal duidelijk (afhankelijk van de tijden), maar de verwachting is dat we dit jaar veel afstanden kunnen zwemmen.

Utrechtse Heuvelrug onder financieel toezicht van de provincie

HEUVELRUG  De financiële positie van de meeste van de 29 (per 1 januari 2006) Utrechtse gemeenten is, net als voorgaand jaar, voldoende gezond. Toch geldt voor komend jaar voor drie gemeenten binnen de provinciegrenzen een indringender toezicht, het zogenaamde preventieve toezicht. Dit zijn de gemeenten IJsselstein, Maarssen en de nieuwe gemeente ‘Utrechtse Heuvelrug’. Reden van het preventieve toezicht voor IJsselstein en Maarssen is een niet sluitende begroting voor 2006 en ook geen zicht op structureel evenwicht in de (meerjaren)begroting voor de periode 2006-2009. Het preventieve toezicht bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug, een nieuwe gemeente per 1 januari, komt doordat deze gemeente pas in het nieuwe jaar de begroting kan vaststellen en daardoor de indieningstermijn overschrijdt.

Provincie verleent ontheffing voor doden van 640 reeën

UTRECHT De provincie Utrecht verleent ontheffing voor het doden van 640 reeën in het huidige jachtseizoen. Dit loopt van 1 december tot en met augustus 2006. Zij doet dit op basis van een reeënbeheerplan dat door de Faunabeheereenheid is opgesteld. Op deze manier komt een duurzaam en verantwoord beheer van het ree tot stand. Verschillende maatschappelijke organisaties hebben aan het reeënbeheerplan meegewerkt. Hierdoor kan het plan rekenen op een stevig maatschappelijk draagvlak.

In de provincie komen circa 2.000 reeën voor, met name op de Utrechtse Heuvelrug. Volgens de Flora- en Faunawet zijn reeën beschermde inheemse diersoorten die niet mogen worden gedood of verontrust. Doordat er maatschappelijke belangen als de verkeersveiligheid en schade aan landbouwgewassen in het geding zijn, verleent de provincie een ontheffing.

duurzaam beheer
Het reeënbeheerplan Utrecht geeft inhoud aan duurzaam beheer, gericht op een gezonde populatie en op het voorkomen van onaanvaardbare landbouwschade en aantallen aanrijdingen. Voor het wildbeheer is de provincie verdeeld in 14 regio’s voor wildbeheer, de wildbeheereenheden (WBE’s). In het reeënbeheer-plan wordt per WBE aangegeven hoeveel reeën er afgeschoten mogen worden. Het gaat in totaal om 640 reeën volgend jaar en daarna jaarlijks om 546 reeën.

seizoen
Voor een duurzaam populatiebeheer mag het doden van reegeiten (de vrouwtjes) en –kalveren (jonge reeën) alleen plaatsvinden tussen 1 december en 31 maart. Voor deze periode is gekozen omdat er dan geen kalveren zijn die afhankelijk zijn van de geiten. Het afschieten van reebokken (de mannetjes) mag alleen van 1 april tot 31 augustus. Buiten dit seizoen is alleen noodafschot toegestaan. Dan mogen alleen zieke of kreupele reeën worden afgeschoten. Ook bij dreigende belangrijke schade en als de verkeersveiligheid in het geding is, is het buiten het seizoen toegestaan reeën te doden.

verkeersveiligheid
Reeën zijn sterk aan hun territorium gebonden. Omdat in Utrecht alle geschikte territoria vol zitten is er nauwelijks plaats voor de ongeveer 1.200 jonge reeën die elk voorjaar geboren worden. Deze jonge dieren gaan als ze circa 1 jaar oud zijn op zoek naar een eigen territorium. Zij zwerven daarbij door grote gebieden, wat leidt tot een verhoogd aantal aanrijdingen. In Utrecht gaat het om zo’n 200 aanrijdingen per jaar. Per leefgebied kan aan de hand van modellen nauwkeurig berekend worden hoeveel reeën daar kunnen leven zonder schade te doen aan de landbouw en zonder risico’s voor de verkeersveiligheid. De huidige reeënontheffing leidt tot een afname van het aantal reeën in bepaalde regio’s om de veiligheid te bevorderen en landbouwschade te voorkomen.

wildbeheerders
Het doden van reeën gebeurt door deskundige vrijwilligers. Zij zijn in het bezit zijn van een jachtakte en actief binnen de wildbeheereenheden. In het reeënbeheerplan wordt benadrukt dat het voor duurzaam beheer van groot belang is dat de aantallen reeën uit de ontheffing ook daadwerkelijk worden gedood. In voorafgaande jaren is dit in onvoldoende mate gebeurd, met een toename van het aantal ongelukken tot gevolg. Het korte seizoen waarin op reeën geschoten mag worden, is een van de redenen dat in voorgaande jaren het aantal uit de ontheffing in de praktijk niet gerealiseerd is. Door de
afschotperiode in de huidige ontheffing met een maand te verlengen, wordt geprobeerd dit jaar het quotum wel te halen.

valwild coördinatiepunt
Aanrijdingen met reeën kunnen niet altijd voorkomen worden. Doordat de Veldpolitie geen piketdienst meer heeft en vanwege het verbod om dienstwapens te gebruiken bij het uit het lijden verlossen van dieren, hebben de organisaties die bij het faunabeheer betrokken zijn met de provincie Utrecht het coördinatiepunt Valwild Reeën opgericht. De eerst zes maanden sinds de start van dit coördinatiepunt op 1 april dit jaar, heeft het coördinatiepunt in 120 gevallen haar diensten verleend. Met gegevens van het coördinatiepunt valwild zal een beter beeld ontstaan van de ongelukken met reeën in de provincie. Hierdoor kunnen lokaal passende maatregelen worden genomen ter bevordering van de veiligheid van mens en dier.

wildmerkenregeling
De faunabeheereenheid hanteert een wildmerkenregeling die verplicht om elk gedood dier te voorzien van een uniek identificatienummer. Dit is belangrijk in verband met de controle op stroperij en handel in gedode reeën. Vereniging het Reewild initieert en faciliteert deze wildmerkenregeling. De WBE’s zijn verplicht om aan de regeling deel te
nemen.

draagvlak
In de faunabeheereenheid (FBE) zijn de terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Utrechts Landschap), LTO Noord (land- en tuinbouw), de KNJV (de jagers) en het Utrechts Particulier Grondbezit vertegenwoordigd. Zij geven invulling aan het provinciale faunabeleid en hebben een adviserende taak. Bureau Terra Salica heeft in opdracht van hen het reeënbeheerplan opgesteld. Door de samenstelling van de FBE is een maatschappelijk draagvlak verzekerd.

Appartementencomplex Langbroekerdijk

DRIEBERGEN  Bureau Haver Droeze beoordeelt in opdracht van de gemeente Driebergen de landschappelijke waarde van het plan om aan de Langbroekerdijk een appartementencomplex in kasteelvorm te bouwen. Blijkbaar vinden ze daarbij de mening van individuele burgers ook van belang omdat ze contact zochten met Auke Jager die daar onlangs een ingezonden brief op Heuvelrugnieuws.nl over plaatste. Blijkbaar een mogelijkheid voor voor- en tegenstanders van het plan om alsnog hun mening te geven.

PvdA stapt uit coalitieonderhandelingen

HEUVELRUG  Uit doorgaans betrouwbare bron blijkt dat de PvdA uit de coalitieonderhandelingen voor een college van b&w voor de nieuwe gemeente Heuvelrug is gestapt.

Heuvelrugnieuws van woensdag 21 december 2005

Jagerspad Driebergen: nieuwbouw Valkenheuvelschool
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.35 uur  temperatuur: 4 °C

meer foto’s van deze straat

PvdA Heuvelrug staakt onderhandelingen met VVD en CDA

HEUVELRUG De fractie van de Partij van de Arbeid Heuvelrug heeft maandag 19 december besloten de onderhandelingen met CDA en VVD voor de vorming van een nieuwe college in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, te staken.

Het besluit heeft dinsdag brede steun gekregen van de Algemene ledenvergadering van de PvdA Heuvelrug.
Het hoofdlijnenakkoord, de basis voor een bestuursakkoord, dat de onderhandelaars aan de fractie voorlegden, gaf nog onvoldoende herkenbaarheid aan de progressieve wensen die de PvdA wil realiseren in de komende vier jaar Onder andere de resultaten voor sociale woningbouw –de zogenaamde 40/60 norm- en het ontbreken van een financiële onderbouwing, die ruimte biedt voor nieuwe beleid, waren voor de fractie te mager.
Dit resultaat in combinatie met de wijze waarop het onderhandelingsproces is ervaren, gaf de fractie onvoldoende vertrouwen in een goede afloop. Naar de mening van de fractie zouden de resultaten van de onderhandelingen onvoldoende basis geven voor een herkenbare progressieve inbreng in het te formuleren bestuursakkoord.
Het staken van de onderhandelingen met VVD en CDA geldt voor verdergaande onderhandelingen op basis de bereikte resultaten Mochten er bij VVD en CDA initiatieven ontplooid worden voor nieuwe gesprekken met de PvdA-fractie, dan zullen deze op hun waarde worden geschat en niet per definitie worden afgewezen.
De Algemene Ledenvergadering van de afdeling PvdA Heuvelrug heeft ingestemd met het besluit van de fractie en stelde zich ontvankelijk op voor nieuwe initiatieven.

Eetcafé ook na de kerstdagen geopend

DRIEBERGEN  Op dinsdag 27 december wordt het laatste Eetcafé voor alleengaanden van dit kalenderjaar georganiseerd. Wilt u weer eens wat andere gezichten zien aan tafel na de beide feestdagen? Dan bent u van harte welkom in gebouw De Vijver, Vijverlaan 10 te Driebergen. Vanaf 17.30 uur kunt u binnen lopen. De 3 gangenmaaltijd wordt rond 18.00 uur geserveerd. De kosten bedragen € 6,50.
U moet zich wel opgeven voor vrijdag 23 december voor uiterlijk 12.00 uur.

Dijnselburgschool wordt onderdeel van CVO Groep

ZEIST  Op 1 januari 2006 draagt de Protestants Christelijke Kinderuitzending (PCK), het bestuur van de Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs te Zeist, haar school over aan de CVO Groep Zuidoost-Utrecht. Met deze bestuurlijke overname breidt de CVO Groep het eigen onderwijsaanbod uit.(Foto Michiel Wijnbergh)

De CVO Groep bestaat op dit moment uit vier zelfstandige scholen: het Christelijk College Zeist, het Christelijk Lyceum Zeist, het Revius Lyceum Doorn en het Revius Lyceum Wijk bij Duurstede.
Met de bestuurlijke overname van de Dijnselburgschool geeft de CVO Groep haar missie verder vorm. In die missie staat dat de scholengroep in de regio Zuidoost-Utrecht wil zorgdragen voor een breed aanbod van christelijk onderwijs, waardoor alle basisschoolverlaters in staat zijn op een van de scholen van de CVO Groep in te stromen. Het praktijkonderwijs ontbrak tot nu toe in het onderwijsaanbod van de CVO Groep. De Dijnselburgschool verzorgt praktijkonderwijs voor jongeren die moeite hebben met leren en daardoor extra begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen worden. Dat doet de school door middel van praktische leerroutes.

De Dijnselburgschool is blij met de overname, omdat daardoor voordelen zijn te behalen, onder andere op het gebied van bedrijfsvoering. Daardoor kan de continuïteit, de kleinschaligheid en de eigenheid van de Dijnselburgschool gewaarborgd worden. Volgens directeur Jan van der Leeden is dat essentieel voor het type onderwijs dat zijn school aanbiedt.

Omgekeerd verwacht de CVO Groep dat de huidige scholen binnen de scholengroep, hun voordeel kunnen doen met de jarenlange ervaring van de Dijnselburgschool met leerlinggericht en contextrijk onderwijs. “Dit zijn elementen die in toenemende mate een rol spelen binnen het onderwijs”, stelt de voorzitter van het College van Bestuur van de CVO Groep, Wik Jansen. “Binnen het algemeen voortgezet onderwijs zoekt men voortdurend naar mogelijkheden om deze elementen een plek te geven. De Dijnselburgschool heeft daar vanwege het type onderwijs dat zij verzorgen, al jarenlang ervaring mee. Ik hoop en verwacht dat medewerkers van onze andere scholen daar hun voordeel mee doen.”

Heuvelrugnieuws van donderdag 22 december 2005

Hoofdstraat Driebergen: nieuwe plaatsnaamborden ivm herindeling
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 11.45 uur  temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

Dalto/Human Network wint in een mooie maar ongelijke strijd

DRIEBERGEN In een sfeervol Health Centre Hoenderdaal zetten Dalto/Human Network en De Meervogels een doelpuntrijke wedstrijd neer. De nummer 4 van de Korfbal League kende geen moeilijkheden met de nummer laatst en wist 34 keer de korf te vinden. Met daarbij de 20 doelpunten van De Meervogels vormde deze wedstrijd een mooi schouwspel.

Tot 6-4 konden de bezoekers goed meekomen met de thuisploeg, maar de time-out die coach Jenne Warrink na tien minuten aanvroeg bleek het einde te zijn van dat feit. Vanaf toen leidde Dalto/Human Network De Meervogels langzaam naar de slachtbank en kon comfortabel gaan rusten met een stand van 19-8. Geen spanning deze avond dus in Driebergen, maar de bezoekers konden wel genieten van een mooie sfeer, goede inzet aan beide kanten en leuke acties. Er werd in hoog tempo gekorfbald en beide ploegen kregen opgelegde kansen. Het verschil tussen de ploegen werd onder andere gemaakt doordat de Dalto spelers wel de kansen afmaakten, waar De Meervogels teveel goede kansen niet kon benutten. Al kon de ploeg uit Zoetermeer leuk meekomen, nooit kwam de winst voor Dalto/Human Network in gevaar. De Meervogels kwamen zichtbaar met wat extra motivatie terug uit de kleedkamers en tilden de grote achterstand van 19-8 via 22-13 en naar een wat beter uitzicht van 22-16. Toen was het echter weer gedaan met alle goede bedoelingen en kwam het initiatief bij Dalto/Human Network te liggen. De talentvolle Driebergse ploeg speelde de wedstrijd uit tot een 34-20 stand op het scorebord was bereikt.

Utrechtse ondernemers ontevreden over gemeenten

UTRECHT  Ondernemersverenigingen in de regio Utrecht zijn in grote meerderheid (90%) ontevreden over de dienstverlening van gemeenten. Redenen daarvoor zijn een trage afhandeling van verzoeken en de slechte kwaliteit daarvan.

De gemiddelde waardering komt daardoor uit op een 5,4 waarbij ruim de helft een onvoldoende geeft. Deze en andere, vergelijkbare, cijfers komen uit een korte enquête die de Kamer van Koophandel Utrecht in oktober en november heeft gehouden onder de besturen van ondernemersverenigingen in de regio Utrecht.

Zo raakt 80% van de ondernemers gefrustreerd door de trage snelheid van afhandeling van verzoeken, uiteenlopend van een simpele schriftelijke vraag tot een bouwvergunning. 50% acht de kwaliteit van de afhandeling onvoldoende tot zwaar onvoldoende. De dienstverlening is voor een meerderheid (60%) ook niet verbeterd de afgelopen jaren. Veel ondernemers zien graag één loket of één contactpersoon waar men terecht kan. Daarnaast worden als wensen vaak genoemd een bedrijvencontactfunctionaris, een klantvriendelijke houding en een snellere afhandeling. Gemiddeld waarderen de ondernemers hun gemeente dan ook met een 5,4 waarbij ruim de helft een onvoldoende geeft. De Utrechtse Kamer van Koophandel concludeert hieruit dat de dienstverlening aan ondernemers nu echt beter moet.

Uit de vele suggesties en opmerkingen heeft de KvK een top 5 samengesteld:

 • Zorg voor één MKB-loket waar vragen gesteld kunnen worden en vergunningen worden afgegeven. Maak hier één ambtenaar verantwoordelijk voor.
 • Stel een bedrijvencontactfunctionaris aan met bevoegdheden.
 • Zorg voor een snellere afwikkeling van zaken.
 • Zorg voor heldere communicatie over procedures, over de fase waarin besluitvorming verkeert en koppel informatie tijdig terug.
 • Bevorder een klantvriendelijke houding en inlevingsvermogen.

Heuvelrugnieuws van vrijdag 23 december 2005

Kerkplein  Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 17.00 uur  temperatuur: 8 °C

meer foto’s van deze straat

Aquasport bij zwemvereniging de Zwoer

DRIEBERGEN Met ingang van 10 januari 2006 verzorgt de zwemvereniging de Zwoer uit Driebergen weer de cursus aquasteps. Voorlopig gebeurt dit op de dinsdagavond. De tijden zijn van 19.15 – 19.45 uur en van 19.45 – 20.15 uur.

De cursus duurt in eerste instantie 3 maanden. Bij voldoende aanmeldingen wordt getracht er nog een andere dag bij te krijgen. Mocht u nadere informatie willen dan kunt u contact opnemen met de zwemvereniging via email zpcdezwoer.aquasteps@casema.nl of op de website van de zwemvereniging www.dezwoer.nl

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat aquasport, in het kort gezegd sporten in het water, een aantal belangrijke voordelen heeft ten opzichte van sporten op het land. Het gevolg hiervan is dat een onverwacht groot aantal oefeneffecten zijn te bereiken.

Het belangrijkste kenmerk van Aquasport is gewichtloosheid. De zwaartekracht wordt bij verblijf in het water vrijwel volledig gecompenseerd door de opwaartse kracht. Hierdoor komen schokbelastingen in spieren, pezen en gewrichten bij aquasporten niet voor. De kans op overbelastingsblessures zoals die kunnen ontstaan bij hardlopen en springen is niet aanwezig.
In water bestaat er vrijwel geen belasting van het steun- en bewegingsapparaat.
Door het ontbreken van zwaartekracht ontstaat er een continu mild spiergebruik. Dit omdat in het water de spieren continu in milde mate worden aangespannen om de gewrichten te fixeren. De sporter voelt dit spiergebruik ten behoeve van de balans niet, maar profiteert wel van het effect.
In het water past het lichaam zich op enkele punten anders aan dan op het land.

 • een toename van gemiddeld 20% van het hartslagvolume
 • verlaging van het aantal hartslagen met gemiddeld 13%
 • na 15 minuten treedt er automatisch spierontspanning op.

Deze effecten leiden ertoe dat een bepaalde vorm van ontspanning wordt bereikt.

Hierbij is het zo dat in het water, door de toegenomen weerstand het uitvoeren van dezelfde oefeningen leidt tot een verbranding van 20 – 40% meer calorieën.

Een mogelijke vorm van aquasport is aquasteps. In deze vorm wordt er intensief in het water met behulp van onder andere een step een aantal oefeningen uitgevoerd om diverse spiergroepen in het lichaam te trainen. Bijkomend voordeel is het verbranden van calorieën waardoor het lichaamsgewicht beter in balans blijft.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 24 december 2005

Engweg  Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.15 uur  temperatuur: 7 °C

meer foto’s van deze straat

Tweede Kerstdag kerststallen kijken

DRIEBERGEN  Vanaf 14 december kunt u weer iets geheel anders zien in het museum. In de vitrines zijn nu kerststallen opgesteld. Het is slechts een klein deel uit de verzameling van René Smorenburg, die wel 250 kerststallen omvat!

Er is een keur aan kerststallen te bewonderen, afkomstig uit de hele wereld en van groot tot miniatuurformaat. Heel verrassend is het om te zien dat vele volkeren op deze wereld de geboorte van Christus als iets ervaren dat, bij wijze van spreken, in hun eigen omgeving heeft plaatsgevonden. Om de kerstdagen wat op te luisteren, zal het museum voor deze gelegenheid ook open zijn op maandag tweede kerstdag van 12.00 tot 17.00 uur. Wij zijn weer enthousiast en we hopen dat vele bezoekers ons museum zullen weten te vinden. Het museum van Vroeger en Nu in: Museum ’t Schilderhuis, Van Rijckevorselstraat 2, Driebergen-Rijsenburg . Openingstijden: Zaterdag en zondag van 12.00-17.00 uur, Woensdag van 14.00-17.00 uur en Tweede kerstdag van 12.00-17.00 uur. Op nieuwjaarsdag gesloten

Heuvelrugnieuws van zondag 25 december 2005

Hoofdstraat 89 Driebergen: Sparrendaal
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.45 uur  temperatuur: 5 °C

meer foto’s van deze straat

Trio Inverno

DRIEBERGEN  Op zondag 8 januari speelt het Trio Inverno, bestaande uit René Berman en Mariella Duindam, cello en Dirk Luijmes, klavecimbel een programma met Italiaanse barokmuziek op het eerste koffieconcert in het Nieuwe Jaar 2006.

Het concert vindt plaats in de R.K. Kerk van Sint Petrus’Banden op het Kerkplein. Voorafgaand wordt koffie geserveerd recht tegenover de Kerk in ‘Het Wapen van Rijsenburg’. Het concert duurt een uur.

Het Trio Inverno, opgericht, zoals de naam al zegt, in de winter speelt voor u op dit koffieconcert een zuiver Italiaans programma van voornamelijk 17e eeuwse componisten. Het concert begint sonoor met de door de Selma e Salaverde gecomponeerde “Canzon a doi bassi” en eindigt met de voor twee celli bewerkte versie van het welbekende “la Follia” van Arcangelo Corelli. Daartussenin is er een afwisseling van zangerige en virtuoze cellomuziek die alle aspecten van dit instrument in het 17e eeuwse Italië uitvoerig zal belichten.

In het restaurant Het Wapen van Rijsenburg staat de koffie voor onze concertgangers klaar van 11.15 tot 12 uur. Toegangskaarten voor het concert kunt u vanaf 11.15 uur kopen in Het Wapen en vanaf 11.45 uur bij de ingang van de kerk St. Petrus’Banden. Op vertoon van uw toegangsbewijs krijgt u koffie. Om 12.15 uur begint het concert.

Voorverkoop van kaartjes bij Boekhandel Baas, Traaij 4 en Espresso-plus, Traaij 39 in Driebergen.

Prijzen plaatsbewijzen: € 8 voor volwassenen, € 2,50 voor een kind tot 12 jaar.

Heuvelrugnieuws van maandag 26 december 2005

Traaij 186 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 8.05 uur  temperatuur: 3 °C

meer foto’s van deze straat

Vernieler aangehouden

LEERSUM  De politie heeft zondag omstreeks 4.45 uur een 21-jarige man uit Leersum aangehouden die wegvluchtte toen hij de politie zag. De man bleek twee bloembakken en drie lantaarnpalen bij een rotonde te hebben vernield.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 27 december 2005

Oranjelaan Driebergen: richting Hoofdstraat
foto: © Renk Knol
tijd: 11.50 uur  temperatuur: -1 °C

meer foto’s van deze straat

Jazzdubbelconcert met Toon Roos & Andrea van Otterloo

AUSTERLITZ  Herbie Hancock, Chaka Khan, Prince, George Duke en Toots Thielemans komen voorbij in dit stomende jazzprogramma op 5 januari in het Beauforthuis. Voor de pauze staan saxofonist Toon Roos en zijn band centraal en na de pauze worden ze aangevoerd door zangeres Andrea van Otterloo.
Bird-winnaar Toon Roos speelt in zijn funky jazzformatie met enkele van de beste Nederlandse musici. Laat je meeslepen door de sfeer die deze groep met lyriek, intuïtie en groove creëert.
In de liedjes van Andrea van Otterloo (jazeker, de dochter van) zijn allerlei invloeden te herkennen, van pop naar folk tot jazz. Dit is haar debuutprogramma, getiteld “No Egos Allowed”.
20.15 uur, € 15,50
Voor de pauze Toon Roos met een instrumentaal concert, erna een vocaal concert met Andrea van Otterloo

Heuvelrugnieuws van woensdag 28 december 2005

Arnhemsebovenweg Driebergen: richting Zeist vanaf Bosweide
foto: © Renk Knol
tijd: 11.30 uur  temperatuur: -2 °C

meer foto’s van deze straat

Promoteam Het Utrechts Landschap bereikt mijlpaal in 2005

DE BILT Voor de vrijwilligers van het Promoteam van het Utrechts Landschap is 2005 een bijzonder jaar geworden. Voor het eerst sinds de oprichting van dit team wierf het in één jaar meer dan 750 nieuwe donateurs voor Het Utrechts Landschap. Tijdens het kerstevenement op Landgoed Beerschoten in De Bilt werd deze mijlpaal bereikt.

Het promoteam van Het Utrechts Landschap zet zich in om het publiek dat natuurgebieden, landgoederen en evenementen bezoekt te informeren over de activiteiten van Het Utrechts Landschap en vooral ook om Beschermers, zoals de donateurs genoemd worden, te werven. Dat laatste is dit jaar bijzonder goed gelukt: niet eerder in de historie van het Promoteam werden in één jaar zoveel Beschermers geworven.

Tijdens het kerstevenement op Landgoed Beerschoten in De Bilt meldde het gezin De Bie uit Utrecht zich aan als Beschermer van Het Utrechts Landschap. Het gezin was zeer verrast toen bleek dat het met zijn aanmelding het Promoteam aan het record van 750 aanmeldingen hielp. Uit handen van de coördinator van het Promoteam, Henk van Limpt, ontvingen zij als extra welkomstcadeaus twee prachtige fotoboeken.

De dag was echter nog niet om en uiteindelijk bereikte de teller voor 2005 de stand van 762 nieuwe Beschermers.

Het Promoteam bestaat uit een enthousiaste club vrijwilligers die regelmatig in het weekend met promowagen ‘De Groenling’ gebieden van Het Utrechts Landschap bezoeken.”Hartstikke leuk werk is het”, zegt één van de leden van het promoteam, “lekker buiten en je komt in contact met allerlei mensen. Ik vind het leuk om te proberen de juiste snaar te raken om mensen te interesseren voor de natuur en voor Het Utrechts Landschap. Het zou fijn zijn als er meer mensen zich aanmelden voor dit vrijwilligerswerk en ontdekten hoe boeiend dit werk is”.

Het Utrechts Landschap beschermt de natuur en het cultureel erfgoed in de provincie Utrecht. Sinds 1927 heeft Het Utrechts Landschap ruim 4500 hectare natuurgebied en vele boerderijen, kastelen, landgoederen en molens veilig gesteld. Onze natuurterreinen zijn leefgebieden voor planten en dieren. De mens vindt er een plek om te ontspannen en te genieten. De historische gebouwen verrijken het landschap en vormen het tastbare bewijs van de rijke historie van onze provincie.

Naast aankoop en beheer zet Het Utrechts Landschap zich in voor een breed draagvlak voor de bescherming van natuur én cultureel erfgoed. Het verkrijgen van draagvlak, gebeurt door geven van voorlichting aan het publiek en het werven van Beschermers. Om haar doelen te realiseren werkt Het Utrechts Landschap samen met overheden, bedrijven en particulieren.

Brandstichting in kledingdepot

LEERSUM  Op dinsdagmiddag werd gepoogd brand te stichten in een kledingdepot aan het Kerkplein. Omstreeks 15.50 uur kreeg de politie de melding dat er brand zou worden gesticht in het kledingdepot van het Vluchtelingenwerk. Agenten troffen kleding her en der aan en sommige kledingsstukken waren in brand gestoken. De daders waren al gevlogen en de politie verzoekt getuigen contact op te nemen met de politie van het district Heuvelrug; 0900-8844.

Nieuwe trainer voor Dalto

DRIEBERGEN  Volgend seizoen wordt Erik Wolsink de nieuwe trainer van het eerste team van Dalto. Hij is opvolger van Ben Verbree, die na dit seizoen stopt. Wolsink is nu nog trainer van DOS/WK uit Enschede.

Heuvelrugnieuws van donderdag 29 december 2005

De Engh Driebergen: vanaf Appelgaard via bouwlocatie Villa Nuova
foto: © Renk Knol
tijd: 11.45 uur  temperatuur: -1 °C

meer foto’s van deze straat

Japans bezoek op Christelijk Lyceum Zeist

ZEIST  Van dinsdag 10 tot en met dinsdag 17 januari 2006 bezoeken tien leerlingen en drie begeleiders van twee verschillende high schools uit de Japanse plaats Yamada, het Christelijk Lyceum Zeist. Het is voor de tiende keer dat een groep Japanse leerlingen de school bezoekt.

Net als voorgaande jaren worden de jongeren ondergebracht bij gastgezinnen van leerlingen uit de derde klassen van het Christelijk Lyceum Zeist. Ter voorbereiding zijn in de verschillende derde klassen presentaties gehouden over Yamada.

“Het doel van het uitwisselingsprogramma is dat jongeren kennismaken met een andere cultuur”, vertelt Anne Steenbrink, lid van de Japan-commissie die de uitwisseling voorbereidt. “Het verschil tussen onze cultuur en de Japanse is gigantisch. In de Japanse cultuur gaan mensen heel anders met elkaar om. Ze hebben bijvoorbeeld ook meer tradities dan wij. Omgekeerd is het onderwijs in Japan streng en sterk hiërarchisch. Hier handelen we veel meer vanuit vrijheid. Door zo’n uitwisseling zie je de voordelen en de nadelen van je eigen systeem scherper en je ziet hoe het ook anders kan. Daar leren leerlingen van.”

De Japanse leerlingen worden op woensdag 11 januari officieel ontvangen door de loco-burgemeester op het gemeentehuis in Zeist. Daarna zijn ze drie dagen te gast op het Christelijk Lyceum Zeist, waar ze de reguliere lessen bijwonen. Op donderdagmiddag is er een speciaal programma met Oudhollandse spelen en Japanse bordspelen. Daarnaast maken de Japanse leerlingen diverse uitstapjes en maken op die manier kennis met ons land. Op het programma staat onder andere een bezoek aan diverse Amsterdamse musea, een bezoek aan een Japanse school in Amsterdam en de Japanse ambassade, een bezoek aan Den Haag en omgeving en een bezoek aan Utrecht en omgeving.

Op dinsdag 17 januari neemt de Japanse groep weer afscheid.

IJsbaan Doorn geopend

DOORN  Sinds vanochtend negen uur kan er weer geschaatst worden op de natuurijsbaan in Doorn.

Coalitie en college rond

HEUVELRUG  Vanmiddag zal tijdens een persconferentie in het gemeentehuis in Doorn bekend worden gemaakt dat de coalitiebesprekingen voor de gemeenteraad van de gemeente Heuvelrug zijn afgerond. Het college van b&w zal bestaan uit VVD, CDA, D66 en SGP.

College voorgesteld

HEUVELRUG Als aanstaande maandag de raad akkoord gaat zal het college van b&w van de gemeente Heuvelrug bestaan uit dames Van Wijngaarden (CDA) en Van Oostrum (D66) en de heren Pamboer (VVD), Damen (VVD), Salverda (CDA) en Van Wikselaar (SGP). Zij zullen het coalitieprogramma ‘Samen verder’ proberen gestalte te geven.

Heuvelrugnieuws van vrijdag 30 december 2005

Buzziburglaan 14 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.45 uur  temperatuur: -2 °C

meer foto’s van deze straat

Portefeuille verdeling college van b&w

HEUVELRUG In haar eerste vergadering zal, na zelf geïnstalleerd te zijn, de raad de wethouders benoemen. Deze vergadering wordt op 2 januari gehouden in het Revius te Doorn en begint om 20.00 uur. Het college van b&w heeft inmiddels haar taken verdeeld.

Burgemeester Van Boekhoven

 • Algemeen bestuurlijke aangelegenheden
 • Handhaving openbare orde & rampenbestrijding
 • Personeel & Organisatie
 • Bestuurlijke coördinatie en regionale aangelegenheden
 • Internationale samenwerking / stedenband.

Wethouder Van Oostrum, D66

 • Maatschappelijke zorg en dienstverlening
 • Volksgezondheid
 • Volwasseneneducatie
 • Gehandicaptenbeleid
 • Vrijwilligerswerk
 • Gemeentelijke dienstverlening (algemeen)
 • Gemeentelijk communicatiebeleid.

Wethouder Pamboer, VVD

 • Economische Zaken
 • Toerisme (in het bijzonder bedrijvendeel)
 • Werkgelegenheid (bedrijfsdeel)
 • Arbeidsvoorzieningenbeleid (bevordering werkgelegenheid – mensdeel)
 • Informatiestrategie en Communicatie Technologie
 • Monumenten
 • Kunst en Cultuur.

Wethouder Salverda, CDA

 • Hoofdwegenstructuur (A12) met haar aansluitingen Driebergen en Maarsbergen
 • Verkeer & Vervoer (inclusief openbaar vervoer)
 • Milieu (o.a. afvalverwijdering en riolering)
 • Facilitaire Zaken, met name verkoop gemeentehuizen en bouw nieuwe gemeentekantoor.

Wethouder Damen en 1e loco, VVD

 • Volkshuisvesting Bouwen & Wonen
 • Ruimtelijke ordening stedelijk gebied en bedrijventerreinen
 • Grote projecten: onder andere Dominoplan, Allemanswaard, Lange Dreef, Stationsgebied D-R (niet zijnde het verkeersdeel)
 • Grondzaken.

Wethouder Van Wikselaar, SGP

 • Financiën
 • Openbare werken.

Wethouder Van Wijngaarden, CDA

 • Sport
 • Onderwijs
 • Jeugdbeleid
 • Kinderopvang
 • Landschapsontwikkeling (buitengebied)
 • Natuurbeheer
 • Recreatie regulering.

De nieuwe dorpsheid in de Heuvelrug

HEUVELRUG In een ingezonden stuk laat oud-raadslid Fons van den Broek van de PDR weinig heel van het politieke akkoord van de gemeente Heuvelrug. Zijn kritiek betreft de wijze waarop het akkoord tot stand is gekomen, maar ook inhoudelijk heeft hij er weinig vertrouwen in.

De nieuwe dorpsheid in de Heuvelrug
De formatie is af, zo lezen we in de krant; het geurt naar provincialisme, conservatisme, behoudendheid, mufheid. De VVD, de partij de toevallig de meeste stemmen heeft klikt zich vast aan het CDA en nodigt anderen uit die bij gratie Gods mee mogen doen. “Samen verder” is de titel van het collegeprogramma, maar dat slaat dan op het samen van VVD en CDA. Als de een niet wil, dan zijn er nog wel anderen, zo hoor je ze denken. En anderen, eigenlijk alle anderen speelden het spel mee: in plaats van het creëren van een alternatief, wachtten de meesten thuis af, openen de e-mails, de telefoon naast het oor.

Groen Links beviel niet (iets met drugs), de PvdA wilde uiteindelijk zelf niet, beiden waren niet in staat zich een beetje te met elkaar te verstaan, SGP en D66 waren aan de beurt en willen wel.

En waar gaat het dan om? Het lijkt net alsof we echt gemeente zijn, met programma’s (20 pagina’s), inhoudelijke punten, discussies, en dit gelardeerd met naïviteit en onhandigheden, een dorpse poging heuse machtspolitiek te bedrijven en meteen al een grote voorliefde voor de plekjes in het bos, de achterkamers.

Maar er zijn nog geen achterkamers, er is niet eens een huis. Het dak is mogelijk zo lek als het maar kan, het stutwerk is nog niet goed doorgemeten. .

Het formatiegepraat en gehandel speelde zich af in een luchtledig. In het voorproces tot de herindeling is veel gebeurd, is met veel geld en veel deskundigen een eerste proeve van een bouwwerk neergezet, maar de basis van dit alles, een inzicht in het geld is er nog niet. De dure commissie –het geld ging met bakken de deur uit- is niet in staat geweest de nieuwe gemeente een basisinzicht in haar eigen positie te verschaffen. Een gekozen college wordt voor minder weggestemd. Pas in maart, zo is de verwachting weten we waarover we praten. En dat zou er best eens heel slecht uit kunnen zien.

De commissie herindeling kende in november de eerste zeer voorlopige cijfers: de nieuwe gemeente begint mogelijk met een groot tekort, – 1,2 miljoen euro was de stand toen, met mogelijke plussen en minnen. Maar daar zit de verwerking van de besluiten van de oude raden niet bij, de claim die op de nieuwe gemeente gelegd gaat worden als bijdrage voor de A12/stations operatie, allerlei noodzakelijke investeringen.

De VVD (en het nieuwe college) heeft ingezet op geen lastenverhoging voor de burgers, bezuinigingen op personeel, m.a.w. het belangrijkste doel lijkt te zijn: zo spoedig mogelijk op weg naar het faillissement. De Heuvelrug als het nieuwe België van vroeger: een arme overheid voor rijke burgers. 10% besparen op ambtenaren! Lasten af laten nemen! Geen inflatiecorrectie!

Hierover wordt nog geen debat gevoerd, er wordt lijdzaam afgewacht. De nieuwe dorpsheid verbindt zich met naïviteit –in het gunstigste geval- of met onverantwoordelijkheid –wanneer men weet wat men doet. Er zijn verschillende scenario’s: het valt straks nog wel mee –maar ook dan is de financiële paragraaf leidend: er kan dan gewoon niets nieuws, omdat het dan steeds alle zeilen bijzetten is en dan toch maar de lasten voor burgers omhoog.

Of het valt zwaar tegen – en dat met de financiële uitgangspunten uit het programma-: dat zal dan niet gaan. Als het zover komt, mogelijk zelfs met de artikel 12 status (rijkssteun, met als voorwaarde het optimaliseren van de gemeentelijke inkomsten: lees het verder omhoog brengen van de lasten voor de burgers) dan verwacht ik een deemoedig mea culpa, en een nieuwe start. Of er blijkt sprake te zijn van bedrog (men wist het) of van naïviteit (men wist het niet maar had het moeten weten). In beide gevallen is er sprake van onvermogen.

Is dan een alternatief? Ik denk het wel.

De meest voor de hand liggende oplossing (evenwichtig onderhandelen tussen de hoofdstromen van de politiek, VVD, CDA, PvdA/GL, met een erkenning van de verkiezingsuitslag) werd op voorhand afgewezen, omdat de VVD en CDA dan zouden moeten erkennen dat ze eigenlijk zwaar verloren hebben: in vergelijking met 2002 (verkiezingsuitslag doorberekend naar huidige situatie) verliest de VVD 2 zetels, het CDA 3 en GL/PvdA 1).

Wat is dan het alternatief: Erken dat het bouwwerk niet af is. Erken dat de nieuwe gemeente voor een heksentoer komt te staan, erken dat het eerste jaar dat dak dicht moet. Erken ook, dat je hier wijsheid voor nodig hebt, erken ook dat je voor in die eerste periode bindende vermogens nodig hebt, en bewaar de discussie over de inrichting maar voor later. Erken ook dat de Heuvelrug bestaat uit drie hoofdstromen (progressief, christelijk en liberaal) en probeer niet meteen een spel te spelen van verdeel en heers. Bewaar dat maar voor later. Ben je ervan bewust dat een discussie over de ambities (de inrichting) pas zin heeft als het dak dicht is.

Laat de nieuwe raad eerst maar eens oefenen in het praten met elkaar, in het elkaar verstaan. En laat het grote werk maar even over aan anderen. Zoek drie goede bestuurders van buiten uit de hoofdstromen uit (en geen zes!!) die als opdracht krijgen om het huis af te bouwen. Controleer dat proces als raad (dat is tot nu toe nauwelijks gebeurd, de stuurgroep herindeling werkte buiten de normale democratische kaders om) en bekijk eerst maar eens even hoe het eruit ziet. Neem verantwoordelijkheid, ook als het tegenvalt: maak van de nieuwe gemeente niet op voorhand een sterfhuis. Juist rijke burgers moeten verantwoordelijkheid nemen voor een ontwikkelde publieke sector.

En last but not least: koester het maatschappelijk en sociaal evenwicht dat in de meeste dorpen ontstaan was. Het was niet altijd even spannend, maar in veel van de oude gemeenten was er sprake van een respectvolle benadering van de diverse maatschappelijke en levensbeschouwelijke posities: de meer stedelijke oriëntaties verstonden zich met de meer traditionele segmenten van de samenleving, en er heerst geen cultuur van uitsluiting. Alleen in Maarn was er sprake van een wat afwijkend klimaat, waar CDA en VVD niet wisten hoe snel ze vier jaar geleden een akkoord moesten sluiten, waardoor kritische geesten buitengesloten werden. Laat de Heuvelrug geen Groot Maarn worden!!

Fons van den Broek
Ex raadslid PDR Driebergen.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 31 december 2005

Hoofdstraat 124 Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 7.45 uur  temperatuur: 5 °C

meer foto’s van deze straat

Gedichtendag

DRIEBERGEN  In het kader van de komende Gedichtendag, 26 januari 2006 biedt de Driebergse Bibliotheek u de mogelijkheid om uw eigen gemaakt gedicht – getypt op een A-4’tje van maximaal 24 regels – vóór 16 januari 2006 in te leveren in de bibliotheek.
De mooiste gedichten worden gebundeld en zijn vanaf de Dag van de Poëzie in te zien in de bibliotheek. Deelenemersvoorwaarden: naam vermelden, maximaal 2 gedichten inleveren