Heuvelrugnieuws van woensdag 1 december 2004

Patrimoniumstraat Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.40 uur     temperatuur: 5 ºC

meer foto’s van deze straat

De Driemasters nu ook op internet

DRIEBERGEN  Het Driebergse Shanty koor ‘De Driemasters’ is begin 2004 opgericht en telt nu zo’n 30 leden. Verder dan 40 leden willen ze niet groeien en ze hebben intussen een eigen website.

Leersum laakt lakse houding provincie in Maarsbergseweg

LEERSUM  Wethouder Hartemink van Leersum is zwaar teleurgesteld en ook boos over de lakse werkwijze van de provincie wat betreft de veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden op de Maarsbergseweg.
Utrechts Nieuwsblad 1-12-2004

De Kaap is aan vervanging toe

DOORN  De inmiddels gesloten uitkijktoren in de Kaapse Bossen bij Doorn is aan vervanging toe. De eigenaar Vereniging Natuurmonumenten zoekt sponsors voor een nieuwe. De nieuwe toren kost 350.000 euro waarbij voor 100.000 euro nog geen dekking is gevonden.
Utrechts Nieuwsblad 1-12-2004

Wordt VVV opgeheven?

DRIEBERGEN  Middels een brief heeft de VVV het gemeentebestuur van Driebergen gemeld dat de ruimte in de hal van het gemeentekantoor toch te klein is. Tevens meldt het bestuur van de VVV dat zij besloten heeft om de Algemene Ledenvergadering voor te stellen de VVV op te heffen. Aldus de notulen van de b&w vergadering van gisteren.

Heuvelrugnieuws van donderdag 2 december 2004

Ninaber van Eijbenlaan Driebergen: richting Rosariumlaan
foto: © Renk Knol
tijd: 10.30 uur     temperatuur: 3 ºC

meer foto’s van deze straat

Condoleanceregister Prins Bernhard op gemeentekantoor

De gemeente Driebergen heeft een condoleanceregister geopend in verband met het overlijden van Prins Bernhard. Het register kan worden getekend vanaf donderdag 2 december tot de dag van bijzetting: elke werkdag van 8.30– 17.00 uur (gemeentekantoor is gesloten van 12.30 – 13.30 uur en vrijdag om 16.00 uur) en op zaterdag 4 december tussen 10.00 en 13.00 uur

Twijfel slaat toe over uittreding uit het BRU

Het laatste woord is nog lang niet gezegd over de uittreding van Driebergen uit het Bestuur Regio Utrecht (BRU). Dat bleek maandag tijdens de vergadering van de raadscommissie Middelen en Bestuur. Vanwege de gemeentelijke herindeling moet Driebergen het BRU de rug toekeren omdat de vier andere ‘groene’ MALDD-gemeenten absoluut geen deel uit willen maken van de stedelijke regio.

Maar de twijfel over deze stap was maandag duidelijk voelbaar. De grootste partij in de Driebergse gemeenteraad, PDR, liet bij monde van Wim Zoet weten dat het besluit over een mogelijke uittreding beter een half jaar kan worden opgeschoven.
Stichtse Courant 2-12-2004

Wat gebeurt er maandag in de statenvergadering?

Het ‘Comité Herindeling Nee!’ was er vast van overtuigd dat het burgerinitiatiefvoorstel (waarmee men een nieuw onderzoek naar het draagvlak voor de MALDD-fusie tracht af te dwingen) aan alle wettelijke eisen voldeed. Men had zich vooraf immers uitgebreid laten voorlichten over alle mogelijke juridische voetangels en klemmen. Toch heeft de Commissaris van de Koningin, Boele Staal, het advies aan Provinciale Staten gegeven om het burgerinitiatief niet geldig te verklaren.
Stichtse Courant 2-12-2004

Damvereniging viert 75-jarig bestaan in stilte

Op 5 november 1929 werd de Driebergse Schaak- en Damclub opgericht. Nu is het aantal leden geslonken tot negen. Ad Bom praat met Huib de Lang die al 35 jaar in allerlei fuincties bij de vereniging is betrokken.
Stichtse Courant 2-12-2004

Massale politie-actie tegen vermeende milieu-activisten

De Politie is vorige week op de Rijsenburgselaan massaal in actie gekomen na een melding dat een groot aantal mensen ’s avonds het terrein van de rioolwaterzuivering was binnengedrongen. Het zou om een protestactie tegen de aanleg van een baggerdepot gaan. De politie trof echter niemand aan.
Stichtse Courant 2-12-2004

Commissie eist dat de Nix wél open blijft

De raadscommissie Welzijn en Zorg wil dat jongerencentrum De Nix wél open blijft. Tijdens de vergadering die door tientallen jongeren werd bijgewoond werd het voorstel tot sluiting naar de prullenmand verwezen. De commissie wil dat het college van B&W met een nieuw voorstel komt om de Nix open te houden en daarvoor de benodigde middelen zoekt.
Stichtse Courant 2-12-2004

Aangepast ‘losloopvoorstel’ stuit opnieuw op verzet

Het voorstel, waar D66-leider Eelke Wielinga inmiddels al maanden aan sleutelt, om het aanlijngebod voor honden te versoepelen is maandag door de raadscommissie Middelen en Bestuur opnieuw van veel kritische kanttekeningen voorzien. Het voorstel dat hij twee maanden geleden tevergeefs presenteerde had hij flink aangepast, maar applaus bleef wederom achterwege.
Stichtse Courant 2-12-2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 3 december 2004

Sint Hubertuslaan Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.50 uur     temperatuur: 5 ºC

meer foto’s van deze straat

Kans groot op bebouwing Lange Dreef

DRIEBERGEN In een extra raadsvergadering op maandag 6 december zal b&w van Driebergen de raad voorstellen een globaal bestemmingsplan voor de locatie Lange Dreef vast te stellen.

In het plan zullen 64 woningen in de sociale sector gerealiseerd moeten worden en 86 woningen in de vrije sector. Ook zal er plaats moeten zijn voor vier woonwagens, een huisartsenpraktijk, een kerk en een woonzorgcomplex met 24 eenheden. Daarnaast moeten er ook nog 50 appartementen komen. Met dit programma kan geen sluitende begroting voor het plan gemaakt worden. Om dit toch mogelijk te maken kan men denken aan een verhoging van de kavelprijzen, het bouwen van 250 woningen in plaats van 200 of relatief meer vrije sector bouwen.
Het plan is alleen mogelijk als de provincie bereid is in het streekplan de rode contour op te rekken.

Infocentra Heuvelrug bij Driebergen en Kwintelooyen

HEUVELRUG  Geen groot centraal bezoekerscentrum in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug maar kleinschalige informatievoorzieningen en opvang van de bezoekers aan de randen van het park. In het westen bij het stationsgebied van Driebergen, in het oosten bij Kwintelooyen. De bezoekersstromen moeten beheersbaar zijn want het park is voor natuurbehoud.
Utrechts Nieuwsblad 3-12-2004

FNV afdelingen gaan fuseren

HEUVELRUG  FNV Bouw afdelingen “Utrechtse Heuvelrug” en “Kromme Rijn” gaan fuseren. Daardoor vervalt dit jaar de jaarlijkse ledenvergadering en vindt er ook geen huldiging van jubilarissen plaats. De jubilarissen worden nu begin 2005 gehuldigd door het bestuur van de nieuwe afdeling Heuvelrug/Kromme Rijn.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 4 december 2004

Kon Wilheminalaan Driebergen: vanaf Schaepmanlaan
foto: © Renk Knol
tijd: 10.45 uur     temperatuur: 3 ºC

meer foto’s van deze straat

Nieuwe uitgave van Utrechtse biografieën

UTRECHT Gisteren verscheen deel dertien in de reeks Utrechtse Biografieën: De Utrechtse Heuvelrug – Noord. De publicatie is tot stand gekomen door samenwerking met de verschillende historische verenigingen.

Elisabeth Both Hendriksen was een van de rijkste Utrechtse vrouwen in de negentiende eeuw. Van haar vader erfde ze het huis Sandwijk in De Bilt, maar daar bleef het niet bij: ze kon haar kinderen diverse buitenplaatsen en boerderijen in Maartensdijk en De Bilt nalaten. In dit deel van de Utrechtse Biografieën wordt ze uit de vergetelheid gehaald. Andere ooit zeer beroemde figuren waren bijvoorbeeld de schrijfster Lite Engelberts, de in heel Europa gevierde balletdanseres Polly Cuninghame of minister Van der Capellen, vertrouweling van koning Lodewijk Napoleon: u komt ze eveneens tegen in deze bundel. Aan de andere kant staan er ook levensbeschrijvingen in van mensen die misschien niet heel beroemd zijn geworden, maar wel een belangrijke rol hebben gespeeld in de lokale samenleving: voorbeelden zijn het Zeister manusje-van-alles Willem Emelaar of de fabrikant Andries Mijnhardt.
De bijna veertig biografieën omspannen vele eeuwen en verschillende plaatsen. Ook komt u mensen tegen uit alle lagen van de bevolking. Samen geven ze een geschakeerd beeld van het dagelijks bestaan in het noordelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug.

Regionale Utrechtse Biografieën – De Utrechtse Heuvelrug Noord
redactie: H.L.Ph. Leeuwenberg, F. Vogelzang en J. Vroemen
uitgave: SPOU
ISBN-nr : 90-5479-066-0
omvang: 208 pagina’s
verkoopprijs € 11,35

Provincie wil snel wildpassage bij Elst

AMERONGEN  Als het aan de provincie, het Utrechts Landschap en het overlegorgaan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug ligt, kan er binnen twee jaar een wildpassage liggen onder de N225 (de weg Rhenen-Driebergen) tussen Elst en Rhenen. Deze locatie wordt geschikter geacht voor een faunapassage dan bij Amerongen.
Utrechts Nieuwsblad 4-12-2004

Hans van Zetten nieuw raadslid voor de VVD in Leersum

LEERSUM  Hans van Zetten (56), tv-commentator bij de NOS voor turnen en kunstrijden, wordt met ingang van 1 januari 2005 raadslid voor de VVD in Leersum. Hij is de opvolger van Louis van den Berg die twee weken geleden wegens drukke werkzaamheden aftrad.
Utrechts Nieuwsblad 4-12-2004

Heuvelrugnieuws van zondag 5 december 2004

Noorderplantsoen Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 11.40 uur     temperatuur: 9 ºC

meer foto’s van deze straat

Zang, toneel en dans op Gala-Pronkzitting

DRIEBERGEN  Op zaterdag 11 december organiseert CS De Sparrenarren haar Gala-Pronkzitting. Tijdens deze avond kunnen de bezoekers genieten van een programma vol met toneel, zang, sketches en dans.
En met aansluitend een galabal met muziek van de Partyband uit Gouda. De Gala-Pronkzitting wordt gehouden in Antropia (Iona-zaal), Landgoed de Reehorst, van precies 20.11 uur tot 02.00 uur.
De Gala-Pronkzitting wordt al 22 jaar georganiseerd door Carnavalsstichting De Sparrenarren. Van oorsprong staat de Pronkzitting voor een open vergadering van de Raad van Elf. In Driebergen is deze zitting geen vergadering meer, maar een stijlvolle feestavond met als gastheren de leden van de Raad van Elf.

Op 11 december gaat de zaal open om 19.00 uur. Alle bezoekers dienen om 20.00 uur in de zaal aanwezig te zijn voor de opening van het programma om 20.11 uur.
Kledingadvies voor deze Gala-avond is Black Tie (geen jeans).

Toegangskaarten a € 14 p.p. zijn verkrijgbaar bij de volgende voorverkoopadressen:
Drogisterij Janmaat, Traay 60;
Keurslager Peter van Alphen, De Sluis 13;
Kantoorboekhandel Frie, Traay 197;
Slijterij Hans van Vugt, Dr. Hermansstraat 10.

Aan de zaal kosten de kaarten € 17,50 per persoon.

Heuvelrugnieuws van maandag 6 december 2004

De Vos Driebergen: vanaf Vossenkamp
foto: © Robert Zwart
tijd: 11.20 uur     temperatuur: 9 ºC

meer foto’s van deze straat

De Kerstgast bij Harmonie Aurora

DRIEBERGEN  Een bijzondere kerstuitvoering zaterdagavond 11 december van Harmonie Aurora want dan zal de totale Aurora-familie zich presenteren.
Het harmonieorkest o.l.v. Ronald de Haan -zal zowel een adventskoraal, feestelijke kerstvakantiemuziek en de traditionele kerstliederen ten gehore brengen. Maar het bijzondere is het optreden van het jeugdorkest van 25 jeugdige leden met een groep leerlingen die hun eerste muzikale stappen hebben gezet in de Algemene Muzikale Vorming onder leiding van Janneke van Slooten en Heleen Ybema. Dit orkest begeleidt muzikaal de kerstvertelling “De kerstgast” van Selma Lagerlöf voorgedragen door Ridder Drost.
De avond, met vrije toegang, zal plaatsvinden op zaterdagavond van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur in de Geref.Vrijg. kerk “de Bron”, Damhertlaan 87 naast Winkelcentrum de Sluis. Voor informatie mevr. C. Schaap-Crezee tel. 0343-512902.

Typ-hier-de-titel

In een bijdrage van raadslid Van Schaik aan de website van het CDA in Driebergen staat de volgende tekst:
“Daarom heb ik namens de fractie een amendement op het voorstel van het college om toe te treden tot de nieuwe regionale sociale dienst, ingediend. In dat amendement wordt het college gevraagd er alles aan te doen dat zowel in Driebergen als in het overige MALD-gebied, de dienstverlening vanuit de voormalige sociale diensten voor de mensen om wie het gaat, herkenbaar en direct blijft. Geen bureaucratische rompslomp en geen bediening ‘op afstand’ door mensen bijvoorbeeld naar een centrale locatie in Zeist te laten komen. Daaraan hebben we geen behoefte. In de ‘nieuwe’ kernen van de nieuwe gemeente moeten mensen die (helaas) zijn aangewezen op de sociale dienst, direct in hun woonomgeving terzijde worden gestaan.”
Een amendement dat raadsbreed is ondersteund en is overgenomen door het college.
Tegelijkertijd heeft het bestuur van Driebergen zich uitgesproken voor een centrale huisvesting van de nieuwe gemeente Heuvelrug. Dus zonder ‘hulpsecretarieën’ . Geen dependances.
Blijft over de vraag of de raadsleden in Driebergen nog wel weten waarmee ze bezig zijn.

Jongerendebat in de Nix

Op woensdag 15 december wordt in jongerencentrum DE NIX aan de Engweg 24e de mening van tieners en jongeren gevraagd!
Voor jongeren in de leeftijd van 10 tot 13 jaar is er dan van 14.00-17.00 uur een Jongeren-lagerhuis-debat met als thema “De Driebergse multi-culturele jongeren- samenleving”. Uiteraard is er een jury aanwezig en valt er een prijs te verdienen voor de beste “debater”. Het jongerenwerk van Stichting Welzijn Driebergen doet een beroep op alle Driebergse jongeren in die leeftijdscategorie om mee te komen discussiëren.

Storing in centrale rampensirenes

Als gevolg van een storing in de centrale bleef het vanmiddag niet bij één proef bij de maandelijkse test van de rampensirenes. In Driebergen gebeurde dat drie keer.

Plan voor locatie Lange Dreef in de maak

Het voorstel van het college van b&w over bebouwing van het gebied tussen Lange Dreef en landgoed Dennenburg heeft het in de vanavond gehouden extra raadsvergadering nagenoeg ongeschonden gehaald. Tegen het voorstel stemden PDR, D66 en SGP.

Wel werd het voorstel geamendeerd in die zin dat aan de verhouding sociale woningbouw-vrije sector niet mag worden getornd. Dat blijft 40% sociale woningbouw en 60% vrije sector. Een motie van het CDA om het project meteen de status van een definitieve bouwlocatie te geven stuitte op protest. De raad hield het toch maar liever bij een ‘reservelocatie’, want, zo vond men, eerst moet er nog onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheid om via inbreiding in de woningbehoefte te voorzien. Maar was dat niet al eens eerder onderzocht?

Heuvelrugnieuws van dinsdag 7 december 2004

Parklaan Driebergen: vanaf Hoofdstraat
foto: © Renk Knol
tijd: 10.25 uur     temperatuur: 7 ºC

meer foto’s van deze straat

Register in Doorn vol met fouten

DOORN  Het bevolkingsregister van Doorn bevat mogelijk 2500 fouten. De gemeenteraad beslist vanavond over een extra controle om de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) zo foutloos mogelijk over te dragen aan de nieuwe gemeente Heuvelrug. Daarmee is 26.000 euro gemoeid.
Utrechts Nieuwsblad 7-12-2004

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Tafeltje Dekje in Leersum gehandhaafd

LEERSUM  De deelnemers aan Tafeltje Dekje in Leersum kunnen gerust zijn. De bezorging van warme maaltijden door vrijwilligers blijft gehandhaafd. De maaltijden komen straks vanuit zorgcentrum Ewoud in Wijk bij Duurstede.
Utrechts Nieuwsblad 7-12-2004

Lakens voor Zambia

DRIEBERGEN  Vrouwen van diverse kerken in Driebergen zijn avonden bezig geweest om de Kerstmarkt voor te bereiden die vrijdag 10 december plaatsvindt in Nieuw Salem van 17.00 tot 22.00 uur. De opbrengst is voor lakens voor een ziekenhuis in Zambia.
Nieuwsbode 7-12-2004

Woonzorg in Tepeklooster

DRIEBERGEN  Philadelphia opende vrijdag de nieuwe huisvesting voor 16 cliënten. Die werden gevonden in het voormalige Tepeklooster van de Zusters Ursulinen aan de Rijsenburgselaan. Burgemeester Bloemen verrichtte samen met een toekomstige bewoner de officiële opening.
Nieuwsbode 7-12-2004

Parklaan viert feest

DRIEBERGEN  Bewoners van de Parklaan vierden feest; de nieuwe riolering ligt in de grond en functioneerd, de laan is weer geasfalteerd, mooie aangepaste trottoirbandjes en fijn grind op de stoep.
Nieuwsbode 7-12-2004

Veri-Orlanda stuurt 6500 kg naar Roemenië

DRIEBERGEN  De levensmiddelenactie heeft dit jaar 6500 kg levensmiddelen en ruim 400 euro opgebracht.
Nieuwsbode 7-12-2004

Andries Knevel bij Volkskerstzang

DRIEBERGEN  De jaarlijkse Volkskerstzang in Driebergen wordt gehouden op 12 december in de Immanuelkerk aan de Engweg. Anries Knevel zijn hieraan zijn medewerking verlenen.
Nieuwsbode 7-12-2004

Woonwerkgemeenschap op landgoed De Reehorst

DRIEBERGEN Wonen én zorg moeten volgens de provincie Utrecht binnen handbereik liggen voor de mensen die dat nodig hebben.
Daarvoor zijn aangepaste woningen nodig, maar ook initiatieven die ervoor zorgen dat ouderen en gehandicapten zelfstandig kunnen blijven wonen en hun plek behouden in de maatschappij. In 2003 is de provincie daarom gestart met een stimuleringsregeling, als onderdeel van het programma Wel Thuis! Met deze subsidiestroom kunnen nu 25 woonzorgprojecten gerealiseerd worden en is ruim 731.000 euro gemoeid.
In Driebergen komt op landgoed De Reehorst een woonwerkgemeenschap, waar 10 mensen met diverse zorgvragen fulltime meehelpen aan het onderhoud van deze locatie. Vier mensen gaan op dit landgoed wonen. Voor de verbouw van de boerderij draagt de provincie 35.000 euro bij

Heuvelrugnieuws van woensdag 8 december 2004

Traaij Driebergen: weekmarkt
foto: © Renk Knol
tijd: 11.35 uur     temperatuur: 9 ºC

meer foto’s van deze straat

100 jaar oude briefkaarten van Driebergen opnieuw uitgegeven

DRIEBERGEN  De uitgeverij Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug geeft 100 jaar oude briefkaarten opnieuw uit. De kaarten komen uit de verzamelingen van Dick Steenwijk en Dirk Smorenburg en zijn te dateren rond 1904.

De gekleurde kaarten bevatten medaillons met afbeeldingen van bekende plekjes in Driebergen en Rijsenburg die gevat zijn in een bloem- of vruchtmotief. Op de beeldzijde van de kaart staat Groete uit Driebergen of Groete uit Rijsenburg. Dick Steenwijk vermoedt dat de oorspronkelijk Duitse drukker Grüsse eenvoudigweg door Groete vertaald heeft. De verzamelaar komt de zelfde ‘schrijffout’ ook tegen op kaarten uit andere plaatsen van dezelfde periode.
De ‘nieuwe’ kaarten zijn uitgevoerd als briefkaart, maar ook als wenskaart. Ze zijn verkrijgbaar bij de boek en tijdschriftenwinkels op de Traay.
Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug is een uitgeverij zonder winstoogmerk die uitgaven verzorgt over de historie van de regio.


Heuvelrugnieuws van donderdag 9 december 2004

De Prins Driebergen: zijde Korte Dreef
foto: © Renk Knol
tijd: 11.35 uur     temperatuur: 3 ºC

meer foto’s van deze straat

Vossenstein wordt groene schakel

DOORN  Een belangrijke schakel in het landschap tussen Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug. Zo omschrijft projectontwikkelaar Kondor Wessels het nieuwe bedrijventerrein Vossenstein in Doorn. Vossenstein wordt een ecologisch bedrijventerrein
Utrechts Nieuwsblad 9-12-2004

Centrumplan Maarn stapje dichterbij

MAARN  Hoe moet het centrum van Maarn gezelliger worden? Lange tijd wist niemand daarop een antwoord. Sinds projectontwikkelaar Dura Vermeer zich gebogen heeft over het ‘Revitalisering Centrumplan’ beginnen de plannen concreter te worden. De voorkeur gaat uit naar een ontwikkeling van het centrum in de carré-variant, waarbij de Plus-supermarkt het eerste wordt aangepakt.
Utrechts Nieuwsblad 9-12-2004

Gemeente Driebergen wil Nix open houden

DRIEBERGEN Extra geld voor het jeugd- en jongerenwerk om jongerencentrum de Nix nog minstens twee jaar open te houden. Dat is de kern van het gewijzigde voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Driebergen aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 16 december het laatste woord over de toekomst van de Nix.
Verantwoordelijk wethouder N. Schravesande had tijdens de vergadering van de raadscommissie Welzijn en Zorg van 30 november de raadsleden al toegezegd dat het college met een nieuw voorstel over het jeugd- en jongerenwerk en de Nix zou komen. In die commissievergadering had een grote meerderheid van de raadsleden laten weten niets te zien in een andere opzet van het jeugd- en jongerenwerk, zonder jongerencentrum.
Afgelopen dinsdag heeft het college het nieuwe voorstel vastgesteld. In totaal willen burgemeester en wethouders ruim € 70.000 extra ter beschikking stellen. Daarmee kan in elk geval de komende twee jaar de Nix open blijven en kunnen noodzakelijke investeringen in het gebouw worden gedaan. Verder is een deel van het extra geld bedoeld voor inhuur van een jongerenwerker en voor andere activiteiten van de SWD voor gehandicapten, senioren en kinderen en jongeren.
Het geld wordt deels gevonden in dit jaar niet volledig uitgegeven budgetten en deels door een beroep te doen op de algemene reserve van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders heeft verder besloten om de Nix vooralsnog open te laten op projectbasis voor de duur van twee jaar. Daarna volgt een evaluatie en kan worden bezien of de Nix structureel open blijft.
Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college, is de toekomst van de Nix in elk geval ook het eerste jaar na de herindeling verzekerd. Daarna zal de nieuwe gemeenteraad van de fusiegemeente zich over het totale jeugd- en jongerenwerk moeten buigen, inclusief de toekomst van de Nix.

Leg goothoogte in centrum vast

DOORN  De vereniging Leefbaar Doorn gaat handtekeningen verzamelen om de goothoogte in het bestemmingsplan Centrum definitief vast te leggen op zes meter.
Nieuwsbode 9-12-2004

Hoenderdaal vrijwel gereed

DRIEBERGEN  Na anderhalf jaar keihard werken is de herbouw van Hoenderdaal vrijwel gereed. Het Health Center heropent 3 januari 2005.
Nieuwsbode 9-12-2004

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Wielinga en Van Amerongen krijgen een rode kaart

DRIEBERGEN  De raadsleden Wielinga (D66) en Van Amerongen (CDA) krijgen op de website van het Comité Herindeling Nee! een rode kaart wegens hun optreden in de discussie rondom de herindeling.
Stichtse Courant 9-12-2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 10 december 2004

Damhertlaan Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.40 uur     temperatuur: 1 ºC

meer foto’s van deze straat

Provincie wil herindeling Heuvelrug

HEUVELRUG  Een gemeentelijke herindeling op de Heuvelrug is een grote stap dichterbij gekomen. Provinciale Staten stemden gisteravond, ondanks de protesten van de bevolking, in met het samenvoegen van de gemeenten Driebergen, Maarn, Amerongen, Doorn en Leersum.
Utrechts Nieuwsblad 10-12-2004

Kunstgildehuis Leersum opent na renovatie

LEERSUM  Veel liefhebbers van kunst komen morgen ongetwijfeld naar Leersum voor de feestelijke heropening van het Kunstgildehuis aan het Kerkplein.
Utrechts Nieuwsblad 10-12-2004

Heuvelruggemeente baas over Driebergen-Zeist

HEUVELRUG  De nieuw te vormen gemeente op de Heuvelrug krijgt de zeggenschap over station Driebergen-Zeist. Dat heeft de provincie Utrecht besloten.
Driebergen fuseert met Amerongen, Maarn, Doorn en Leersum, en had de zeggenschap over het stationsgebied daarbij als een keiharde eis gesteld.
Nu Driebergen zijn zin krijgt, dreigt een ruzie met het Bestuur Regio Utrecht (BRU). Na de herindeling is Driebergen daar geen lid meer van. Volgens het BRU kan de Heuvelruggemeente daardoor geen gebruik maken van bepaalde gelden. De provincie draait dan op voor de aanpak van het stationsgebied, stelt het BRU.
RTV Utrecht 10-12-2004

Marinus van Zon onderscheiding 2004

De Marinus van Zon onderscheiding is vanavond uitgereikt aan Bas en Ida van Duuren. Wim Kosterman somde in zijn toespraak een aantal zaken op waar Bas en Ida zich voor inspannen: de diaconie, de Wereldwinkel, Groei en Bloei, de stedenband met Semily, de belbus, de zogenaamde M&M-concertem, de DUGA volksdansgroep en de ZWO dat staat voor Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking. De onderscheiding werd uitgereikt op de kerstmarkt voor de actie ‘Lakens voor Zambia’ waar ook de gedecoreerden hun bijdrage aan hebben geleverd.
En deze kerstmarkt duurt nog tot vanavond 10.00 uur.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 11 december 2004

Lindelaan Driebergen: vanaf Traaij (vlaggen halfstok ivm begrafenis Pr Bernhard)
foto: © Renk Knol
tijd: 10.35 uur     temperatuur: 6 ºC

meer foto’s van deze straat

Waarde van woning op web Doorn

DOORN  Via internet de waarde van je woning opvragen. Dat kunnen de inwoners van Doorn sinds deze week. Doorn is een van de eerste gemeenten in Nederland die de zogeheten WOZtaxaties via internet zichtbaar maakt.
Utrechts Nieuwsblad 11-12-2004

Vijftien verdachten rellen bloemencorso aangehouden

LEERSUM  Met de aanhouding van 15 verdachten denkt de politie de grootste raddraaiers van de vechtpartijen op 21 en 22 augustus in Leersum te hebben aangehouden. De onrust ontstond na afloop van het jaarlijkse bloemencorso.
Utrechts Nieuwsblad 11-12-2004

Seniorenstad is niet ver weg meer op de Heuvelrug

HEUVELRUG Op de Heuvelrug wonen veel oude mensen. Hun aandeel zal de komende jaren alleen maar stijgen. Daar kun je maar beter je voordeel mee doen, zeggen de deskundigen. Gaat Zeist zich profileren als ‘zorgvallei’? Een artikel van Anthon Keuchenius over de vergrijzing op de Heuvelrug.

Volkskrant 11-12-2004

Heuvelrugnieuws van zondag 12 december 2004

Asch van Wijcklaan Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.40 uur     temperatuur: 1 ºC

meer foto’s van deze straat

Rivierenland in woord en beeld

DRIEBERGEN  Vanmiddag vond in Champ ‘Aubert de opening plaats van een buitengewone expositie. Door foto’s en teksten, beeld en lied maakt u op een bijzondere wijze kennis met ons prachtige rivierenlandschap.
Uiterwaarden en natuurgebieden langs Rijn en Lek en Waal zijn in vier seizoenen op de gevoelige plaat vastgelegd. Gedichten en korte teksten begeleiden een deel van de foto’s.

Inez Kooger, sociologe en Boudewijn Hansen, troubadour, beiden wonend in Wijk bij Duurstede, vonden elkaar in hun liefde voor het zo typisch Hollandse rivierenland.
Daardoor ontstond een inspirerende samenwerking tussen enerzijds het beeld wat Boudewijn deed dichten en anderzijds het lied wat Inez fotografeerde. Een wederzijdse bestuiving die leidde tot de expositie, “Je moet het willen zien”.
Inez, in het dagelijks leven communicatietrainer en coach, fotografeert graag in haar vrije tijd. Hoewel meestal voor zichzelf, laat zij door deze expositie anderen meegenieten van haar fotografische blik op dijken, water, wilgen, vergezichten ed. In close-up, tele en groothoek probeert zij de essentie van het rivierenlandschap weer te geven.
Boudewijn Hansen is een echte lebenskunstler. Als trou(w)badour strooit hij graag met romantiek, geeft een chanson het juiste timbre en laat zijn publiek lachen om zijn zingende sneldicht-act.
Door de samenwerking met Inez laat deze aparte troubadour weer een andere zijde van zichzelf zien.|
De expositie is van 12 december 2004 tot 5 februari 2005.
De opening werd verricht door de heer Arie Brouwer, oud-wethouder Kunst en Cultuur in de gemeente Wijk bij Duurstede.


Kerstmarkt bij Het Utrechts Landschap

AMERONGEN In het weekend van zaterdag 11 en zondag 12 december organiseerde Het Utrechts Landschap een tweetal kerstmarkten in de bergschuur in Amerongen waarbij het accent lag op eigengemaakte kerstartikelen zoals kransen. De opbrengst van de kerstmarkten komt ten goede aan Het Utrechts Landschap en dus aan de natuur in de provincie.

foto Robert Zwart 


Heuvelrugnieuws van maandag 13 december 2004

Lindelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.25 uur     temperatuur: 2 ºC

meer foto’s van deze straat

Historische samenwerking

De voorzitters van de stichting Collectie Militaire Traditie en van de stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu hebben afgelopen week een samenwerkingsovereenkomst getekend. Vroeger en Nu krijgt in museum ’t Schilderhuis de beschikking over twee expositieruimtes.

Vrijwilligers zijn druk doende met de renovatie, zodat het museum van Vroeger en Nu komend voorjaar zijn deuren kan openen.
De stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu ziet met het museum een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. In de expositieruimtes worden foto’s, documenten en voorwerpen tentoongesteld die verbonden zijn met de historie van Driebergen en Rijsenburg. Voor vragen over de rijke geschiedenis van beide dorpen houdt Vroeger en Nu een wekelijkse inloopmiddag. Daarvoor wordt een eigen bibliotheek met naslagwerken opgezet. Het is overigens nu al mogelijk om vragen te stellen via de website www.vroeger-en-nu.nl
In ’t Schilderhuis is de geschiedenis te zien van de Nederlandse strijdkrachten vanaf de Tachtigjarige Oorlog tot heden. Ruim honderd ‘militairen’ dragen de meest uiteenlopende uniformen. Meer informatie is te vinden op de website www.schilderhuis.nl

Heel de Heuvelrug

Natuurorganisaties die actief zijn op de Heuvelrug, lanceren op 13 december 2004 om 12.00 uur gezamenlijk de site www.heeldeheuvelrug.nl . Deze site geeft de stand van zaken weer van het herstel van de Heuvelrug als aaneengesloten natuurgebied van Gooimeer tot Nederrijn. De bezoeker van de site vindt er nieuws, achtergronden en interessante links.

Utrechtse Heuvelrug met Amerongse Bovenpolder verbonden

AMERONGEN Op donderdag 16 december aanstaande opent gedeputeerde Joop Binnekamp in Amerongen de faunavoorzieningen, die zijn gerealiseerd in het kader van het Agenda 2010-project ‘de Stichtse Lustwarande’.

Deze faunavoorzieningen zijn bestemd voor dassen en kleine zoogdieren en verbinden de Utrechtse Heuvelrug met de Amerongse Bovenpolder. Naast twee klein-wildtunnels die circa 200 meter van elkaar onder de N225 doorgaan, is er ook parallel aan de weg een amfibieënraster aangebracht. Dit amfibieënraster is bedoeld om de werkzaamheden te vereenvoudigen voor de vrijwilligers die jaarlijks de padden overzetten tijdens de paddentrek.

Met deze werkzaamheden wordt een bijdrage geleverd aan een van de doelstellingen van het Agenda 2010-project Stichtse Lustwarande: het ontsnipperen van natuur om een betere migratie van dieren tussen verschillende natuurgebieden te bevorderen. Ook betekent dit een eerste invulling aan het uitvoeren van de Statenmotie van 8 april 2002, waarin wordt aangedrongen op de realisatie van faunapassages en ecoducten in de projecten Hart van de Heuvelrug en Stichtse Lustwarande.

VVV-winkel in Driebergen wordt gesloten

DRIEBERGEN  Het bestuur van de VVV in Driebergen heeft besloten de VVV-winkel te sluiten. De ruimte die de VVV enkele weken geleden in het gemeentekantoor kreeg aangeboden blijkt in de praktijk volstrekt ontoereikend te zijn.
Zowel de informatrices als de bezoekers hebben moeten ervaren dat het niet mogelijk is in de kamer van nog geen 3 x 4 meter de VVV-taken op een goede manier uit te voeren. Donderdag 16 december is de winkel voor het laatst geopend. Dat betekent overigens niet dat de VVV ophoudt te bestaan. Het bestuur heeft besloten dat alle activiteiten voor leden, inwoners en toeristen waarvoor geen winkel nodig is, gewoon zullen worden voortgezet.

De VVV verhuisde begin oktober naar de ruimte in de hal van het gemeentekantoor. Vorig jaar besloot de gemeente – in een bezuinigingsronde – niet meer de huur te willen betalen voor de VVV-winkel aan de Bosstraat. De gemeente bood ruimte aan in het gemeentekantoor: een kamer van 11 vierkante meter. De informatrices vonden op voorhand die ruimte te klein om hun werk met succes te kunnen voortzetten en zegden en bloc hun medewerking op. Het bestuur besloot toch een poging te wagen. Nee zeggen tegen het aanbod van de gemeente betekende immers directe sluiting van de VVV-winkel. Men hoopte op uitbreiding van de beschikbaar gestelde ruimte, als in het kader van de gemeentelijke herindeling ook de functie van het gemeentekantoor zou kunnen veranderen. Begin oktober begon een nieuwe ploeg informatrices dan ook vol goede moed, om al na enkele weken tot de conclusie te moeten komen dat de ruimte inderdaad ontoereikend en ongeschikt is om in te werken en er bezoekers in te ontvangen. Ook die bezoekers hebben er voortdurend op gewezen dat zij de gekozen oplossing beslist klantonvriendelijk en onwerkbaar vonden. In gesprekken met het gemeentebestuur is gebleken dat een grotere ruimte niet beschikbaar gesteld kan worden.

Met pijn in het hart heeft het bestuur nu moeten besluiten de winkel te sluiten. Een pijnlijke beslissing omdat juist in deze periode verdere afspraken zijn gemaakt met de collega-VVV’s in Doorn, Maarn en Leersum om in het kader van de gemeentelijke herindeling de krachten meer te bundelen. Zo zullen de dit jaar gestarte speciale activiteiten verder worden uitgebreid en met de andere VVV’s samen worden georganiseerd. Bestuur en medewerkers zullen zich met alle energie blijven inzetten om zowel de eigen inwoners als de bezoekers kennis te laten maken met de schoonheid van onze omgeving. Maar dat zal helaas moeten gebeuren zonder een vast punt waar toeristische en andere informatie kan worden gegeven en zonder mogelijkheid inwoners en gasten van kaarten, routes en boekjes te voorzien. En voor de aankoop van VVV-geschenkbonnen zal men naar Doorn of Zeist moeten.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 14 december 2004

Hoofdstraat Driebergen: richting Doorn vanaf Kerkplein
foto: © Robert Zwart
tijd: 9.50 uur     temperatuur: 1 ºC

meer foto’s van deze straat

Woningen op Nijenrode en aan de Lange Dreef

Ondanks het verzet van Gedeputeerde Staten is gisteren bij de behandeling van het streekplan door Provinciale Staten besloten dat er aan de Lange Dreef in Driebergen ruimte moet komen voor 250 huizen, mits tien procent daarvan zorgwoningen zijn.
Utrechts Nieuwsblad 14-12-2004

Provinciale steun voor Utrechtse monumenten in Heuvelrug

HEUVELRUG  Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden een beroep doen op financiële steun van de provincie Utrecht.

Voor het herstel van diverse monumentale boerderijen, tuinen en kerken stellen GS ruim 435.000 euro beschikbaar.
Voor het onderhoud van de landgoederen Gunterstein en De Ruitenberg in Doorn stelt de provincie 11.000 euro beschikbaar en in Leersum en Houten kunnen monumentale boerderijen van het type langhuis of dwarshuis gerestaureerd worden; daarvoor stelt de provincie circa 17.000 euro beschikbaar.

Heuvelrugnieuws van woensdag 15 december 2004

De Warande Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.30 uur     temperatuur: 5 ºC

meer foto’s van deze straat

Comité herindeling Nee! gaat door

Nu het comité in Provinciale Staten de MALDD-herindeling niet heeft kunnen blokkeren beraden de leden van het comité zich op verdere stappen. “We hebben nog verschillende opties openstaan.

Ook is het formele besluitvormingstraject over de MALDD-herindeling nog niet voorbij: Tweede én Eerste Kamer moeten zich er nog over buigen. Dat is dan ook de volgende stap die het Comité gaat zetten: richting Tweede Kamer haar zaak actief en helder bepleiten. In het verleden is het verschillende keren gebeurd dat zelfs in het stadium van de Eerste Kamer een herindeling werd afgeblazen. Daarom hebben we nog goede hoop”, aldus het comité. Via de website, www.comiteherindelingnee.nl  wil ze iedereen op de hoogte houden van de acties. Nog steeds willen zij dat de mening van de bevolking gepeild wordt.

Heuvelrugnieuws van donderdag 16 december 2004

Pr Bernhardlaan Driebergen: richting Weth Teselinglaan vanaf Eikenlaan
foto: © Renk Knol
tijd: 10.35 uur     temperatuur: 5 ºC

meer foto’s van deze straat

Van de Weerd in plaats Eijffius

AMERONGEN  Marga van de Weerd-Putman (59) neemt in de gemeenteraad van Amerongen voor het CDA de plaats in van de op 29 november overleden Ko Eijffius.
Utrechts Nieuwsblad 16-12-2004

Concert met high tea succes

DRIEBERGEN  Het kerstconcert, dat op Sparrendaal werd gegeven door het duo Sans Souci, gevolgd door een high tea, oogstte veel succes. De beheerder van Sparrendaal, Lies Roggeveen, was erg tevreden over de combinatie concert en high tea.
Nieuwsbode 16-12-2004

Mensenrechtenactiviste bezoekt Revius Lyceum

DOORN  Het Revius Lyceum is een van de honderd scholen die deelnemen aan een landelijk kerstproject. Het programma bestaat uit een popmusical met materiaal van de NCRV. In dit kader bracht Marcela del Carmen Ferrer Nemocón uit Bogotá op dinsdag 14 december een bezoek. Zij sprak met de leerlingen van vwo 6 met Spaans als eindexamenvak.
Nieuwsbode 16-12-2004

Grondeigenaren Lange Dreef houden de vinger aan de pols

De grondeigenaren die tachtig procent van het gebied aan de Lange Dreef bezitten dat de gemeente als woningbouwlocatie wil gebruiken, gaan zich de komende tijd uitgebreid verdiepen in de definitieve formulering die de provincie heeft gebruikt om woningbouw aldaar mogelijk te maken.

Maandag namen Provinciale Staten een besluit over het Streekplan. Daarin is de Lange Dreef als uitbreidingslocatie opgenomen. Dit betekent dat de grondeigenaren waarschijnlijk met onteigening te maken krijgen. Volgens één van hen, de heer Leyh, zullen zij nu eerst onderzoeken welke randvoorwaarden de provincie heeft gesteld.
Stichtse Courant 16-12-2004

Kerstmarkt brengt ruim 3000 euro op

De kerstmarkt in het kader van de actie ‘Lakens voor Zambia’ heeft ruim 3000 euro opgebracht.
Stichtse Courant 16-12-2004

Jaap Tigelaar verlaat na 40 jaar de Bergse Bossen

Ad Bom heeft een interview met Ad Tigelaar die wegens het bereiken van de Vut-gerechtigde leeftijd na bijna 40 jaar de Bergse Bossen gaat verlaten.
Stichtse Courant 16-12-2004

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Hans van Vught: Ridder van het Sparrenrijck

Zaterdagavond is tijdens de pronkzitting van carnavalsvereniging De Sparrenarren, Hans van Vught uitgeroepen tot Ridder van het Sparrenrijck.
Stichtse Courant 16-12-2004

De opbrengst van een pelgrimstocht

De pelgrimsvoettocht die oud-notaris Willem Bezemer de afgelopen maanden naar Santiago de Compostella heeft gemaakt heeft 5000 euro opgebracht voor de Stichting Timon te Zeist.
Stichtse Courant 16-12-2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 17 december 2004

Pr Beatrixlaan Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.00 uur     temperatuur: 7 ºC

meer foto’s van deze straat

Uilentoren door de tijd aangetast

LEERSUM  Een van de meest markante bouwwerken in Leersum is de Uilentoren. In mei van dit jaar bestond de uitzichttoren honderd jaar. Omdat de toren nodig moet worden opgeknapt is een restauratieplan gemaakt.
Utrechts Nieuwsblad 17-12-2004

Begrotingen van Leersum en Maarn ‘problematisch’

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in 2005 terughoudend om te gaan met het financiële toezicht op de Utrechtse gemeenten. Geen enkele Utrechtse gemeente krijgt dan ook te maken met preventief toezicht van de provincie.
Voor Leersum en Maarn geldt echter dat deze, vanwege de lopende gemeentelijke herindeling in dit gebied, al onder een scherpere vorm van provinciaal financieel toezicht vallen. Deze herindelingswetgeving en dus ook de bijpassende vorm van financiële controle blijft in werking. Beide gemeenten worden momenteel geconfronteerd met een begroting die niet-sluitend is. Ook het financiële meerjarenperspectief is volgens de provincie problematisch. Zowel Leersum als Maarn gaan naar verwachting per 2006 op in een nieuwe Heuvelruggemeente, waarvoor al met ingang van 2005 het werk start voor een gezamenlijke begroting. Na bestuurlijk overleg op 9 december jl. heeft de gemeente Maarn toegezegd bij het opstellen van deze nieuwe collectieve begroting rekening te houden met het financiële commentaar van de provincie. Verder zal Maarn zich hard maken voor een gemeentelijke begroting 2005 met een méér sluitend karakter. Naar aanleiding van het bestuurlijk overleg met de gemeente Leersum, heeft de raad van Leersum op voorstel van het college van B&W op 16 december jl. besloten om de OZB met 15% te verhogen. Hierdoor beschikt Leersum weer over een sluitende meerjarenbegroting.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 18 december 2004

Lindelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12.00 uur     temperatuur: 6 ºC

meer foto’s van deze straat

Inwoner Leersum gaat meer OZB betalen

LEERSUM  Onder druk van de provincie verhoogde de Leersumse gemeenteraad donderdagavond de reeds voorgenomen verhoging van de ozb van anderhalf procent naar een stijging met 15 %. De provincie ontkent dit: in plaats van de belasting te verhogen had de gemeente ook kunnen kiezen voor bezuinigingen.
Utrechts Nieuwsblad 18-12-2004

Heuvelrugnieuws van zondag 19 december 2004

Weth Teselinglaan Driebergen: richting Akkerweg
foto: © Robert Zwart
tijd: 11.00 uur     temperatuur: 3 ºC

meer foto’s van deze straat

Brand in verpleeghuis Nassau Odijckhof

Zondag is via het automatische brandmeldsysteem om 6.59 uur een brand gemeld in de Nassau Odijckhof te Driebergen-Rijsenburg. De melding is direct daarna telefonisch bevestigd door een van de personeelsleden. De brandweer was om 7.09 uur ter plaatse. Het betrof een brand in een keuken van een van de afdelingen van het verpleeghuis.
Bij de bestrijding waren de korpsen van Driebergen, Zeist, Austerlitz en de Brandweer Regio Utrechts Land betrokken. In totaal 40 brandweerlieden en 11 voertuigen. De brand is bedwongen met 1 straal hogedruk. Om 8.54 uur was de brand onder controle.
Het bedrijfsnoodplan is onmiddellijk in werking gesteld en toen de brandweer ter plaatse kwam, was het personeel al begonnen om 60 bewoners van twee afdelingen te evacueren naar het naastgelegen verzorgingshuis Sparrenheide. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De bewoners zijn preventief geëvacueerd vanwege de rookontwikkeling. De brand is beperkt gebleven tot de afdelingskeuken.
Familieleden van de bewoners zijn telefonisch geïnformeerd door medewerkers van de Nassau Odijckhof.
Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De technische recherche heeft een onderzoek ingesteld.
De brandweer heeft de Stichting Salvage ingeschakeld om de ruimtes te inspecteren op roetschade en de nodige maatregelen te nemen.
De terugkeer van de bewoners wordt op dit moment bekeken door de directie van de Nassau Odijckhof. Nassau Odijckhof en Sparrenheide maken deel uit van de interkerkelijke stichting zorgvoorzieningen De Brug.

Burgemeester Bloemen liet zojuist (20.30 uur) telefonisch weten dat alle bewoners inmiddels weer terugzijn op hun kamers.

Verpleeghuis ontruimd wegens brand

DRIEBERGEN  Zestig bedlegerige bejaarden uit het verpleeghuis Nassau Odijckhof in Driebergen zijn zondagmorgen vroeg geëvacueerd vanwege een brand. Rond 7.00 uur vloog een afwasmachine in een afdelingskeuken in brand.

Dat kwam waarschijnlijk door kortsluiting. Het vuur was snel gedoofd, maar vanwege de hevige rook was de evacuatie toch nodig.
De zestig ouderen werden opgevangen in zorgcentrum Sparrenheide, naast het verpleeghuis. De verplegers, hulpverleners en omwonenden reden de soms stokoude patiënten met bed en al over straat. De ontruiming verliep snel en zonder paniek. Niemand raakte gewond.
De brandweer had na de melding groot alarm geslagen omdat het om een verpleeghuis ging. De brandweer zette ongeveer veertig mensen in. De brand bleef beperkt tot de keuken en de recreatieruimte.
RTV Utrecht 19-12-2004

Heuvelrugnieuws van maandag 20 december 2004

Oranjelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.50 uur     temperatuur: 1 ºC

meer foto’s van deze straat

Optreden Pregel succes

DRIEBERGEN Zondagmiddag trad het Russische koor van de kathedraal van Kaliningrad, Pregel, op in de Kerk van Sint Petrus’ banden op het Kerkplein. In een sfeervol verlichte kerk bracht dit kleine koor adembenemend mooie Russisch-orthodoxe liturgische muziek en kerstmuziek, vooral uit Rusland, Wit Rusland en de Oekraine.
Het concert werd georganiseerd door de Stichting Koffieconcerten Sparrendaal in samenwerking met de Stichting Vrienden van Sint Petrus’ Banden.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 21 december 2004

Schotellaan Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 12.00 uur     temperatuur: 0 ºC

meer foto’s van deze straat

Ontruiming verloopt strak dankzij calamiteitenplan

DRIEBERGEN De zorgmanager van Nassau-Odijckhof was erg onder de indruk hoe alle personeelsleden vanaf het begin van de brand aanwezig waren geweest. Ongeveer twaalf uur later zitten ze in het verzorgingstehuis bij elkaar om met elkaar de gebeurtenissen van die laatste uren opnieuw door te nemen. Daarin gebeurde nogal wat. Nazorg is geboden, zo bleek uit die bijeenkomst. Een verslag van Netty Krook.
Nieuwsbode 21-12-2004

Bewoners Verlengde Traaij laten zich inlichten over staat van riool en bomen

DRIEBERGEN In januari zal de bewonersvereniging Verlengde Traaij juridisch rond zijn. Twee vergaderingen waren er voor nodig om het zover te brengen en dat is beslist voortvarend te noemen. Voor vanavond is de gemeente uitgenodigd om een nadere toelichting te geven over de stand van zaken met betrekking tot het riool en de bomen aan de Verlengde Traaij. Netty Krook bericht.
Nieuwsbode 21-12-2004

Nieuwe overweg Odijkerweg open

DRIEBERGEN Sinds 17 december is de nieuwe overweg in de Odijkerweg open voor doorgaand auto- en fietsverkeer.
Nieuwsbode 21-12-2004

Spannende tijd biedt volop kansen

DRIEBERGEN Inmiddels wordt het een traditie dat het gemeentebestuur de Kring van Driebergse Ondernemers een keer per jaar ontvangt voor een gesprek. Deze keer was de voorzitter van de Kamer van Koophandel uitgenodigd om in gesprek te raken met de ondernemers.
Nieuwsbode 21-12-2004

Luis in de pels zoekt samenwerkingspartner

DRIEBERGEN Netty Krook doet verslag van de jubileumavond van ‘Tussen Heuvelrug en Wetering’ (THW). Voorzitter Evers vertelde daar dat THW op zoek is naar zusterverenigingen in de MALD-gemeenten en ook zijn er gesprekken gaande met ‘Vroeger en Nu’.
Nieuwsbode 21-12-2004

Heuvelrugnieuws van donderdag 23 december 2004

De Smederijgang Driebergen: vanaf Appelgaard
foto: © Renk Knol
tijd: 10.55 uur     temperatuur: 10 ºC

meer foto’s van deze straat

Vreugde over extra spitsstrook

MAARN  Het besluit van minister Peijs om de spitsstroken langs de A12 door te trekken tot Veenendaal heeft Maarn en Maarsbergen blij verrast. Dat de minister tegelijk met de wegverbreding ook een ongelijkvloerse kruising met de spoorwegovergang in Maarsbergen gaat aanleggen, heeft het dorp helemaal in juichstemming gebracht.
Utrechts Nieuwsblad 23-12-2004

‘Afgraving bij Maarn volstorten’

MAARN  De Grondbank Nederland wil bijna twee miljoen kuub licht vervuilde grond storten in de zandafgraving langs de A12 bij Maarn. De Maarnse politiek is faliekant tegen het plan en verzet zich met hand en tand.
Utrechts Nieuwsblad 23-12-2004

Internetsite voor Heuvelruggemeenten

HEUVELRUG Vanochtend is tijdens een vergadering van de Stuurgroep Herindeling, de herindelingswebsite www.heuvelrug.nl  in gebruik genomen. De openingshandeling werd verricht door de voorzitter van de stuurgroep, de heer Hans Ouwerkerk.

‘Nix moet een nieuwe naam krijgen’

DRIEBERGEN De naam ‘Nix’ van het jongerencentrum aan de Engweg, heeft een te negatieve klank. Er moet een andere naam voor gevonden worden. Dat is, volgens CDA-raadslid Van der Plas de mening van veel gebruikers van De Nix.
Stichtse Courant 23-12-2004

Deelnemers ‘lagerhuisdebat’ vooral allochtonen

DRIEBERGEN In jongerencentrum De Nix werd vorige week woensdag voor de eerste keer een jongeren-lagerhuisdebat georganiseerd, met als thema de Driebergse multiculturele jongerensamenleving. ’s Middags de 10 tot 13-jarigen en ’s avonds de jongeren van 14 tot 17 jaar. De deelnemers aan het debat waren vooral allochtonen.
Stichtse Courant 23-12-2004

Kinderen nemen afscheid

DOORN  Met een tentoonstelling en presentaties namen de ruim 70 jeugdige bewoners van het asielzoekerscentrum Doorn alvast afscheid van hun verblijf aldaar. Nog niet alle inwoners van het azc Doorn weten waarheen ze in januari 2005 zullen verhuizen. Het azc werd vijf jaar geleden geopend.
Nieuwsbode 23-12-2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 24 december 2004

Larixlaan Driebergen: richting Acacialaan
foto: © Robert Zwart
tijd: 12.30 uur     temperatuur: 10 ºC

meer foto’s van deze straat

‘De Binder’ op plaats van dorpshuis

LEERSUM  Nog voordat de herindeling op de Heuvelrug een feit is, hebben de gemeenteraden van Leersum en Amerongen besloten om enkele nieuwe voorzieningen in de dorpen te bouwen. Zo komt er in Leersum een multifunctioneel sociaal-cultureel centrum met sporthal.
Utrechts Nieuwsblad 24-12-2004

Heuvelrugnieuws van zaterdag 25 december 2004

Engweg Driebergen: richting Hoofdstraat
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.50 uur     temperatuur: 5 ºC

meer foto’s van deze straat

Eerste fase nieuwbouw Valkenheuvelschool

DRIEBERGEN Op 5 januari 2005 starten de voorbereidingswerkzaamheden aan De Woerd te Driebergen voor het plaatsen van een tijdelijke onderkomen voor basisschool de Valkenheuvel. De Valkenheuvelschool krijgt nieuwe huisvesting. Als alles volgens plan verloopt zal deze tijdelijke school in de maand februari 2005 betrokken kunnen worden.
De huidige school aan het Jagerspad kan dan worden gesloopt. Daarna kan met de nieuwbouw van de Wijkschool worden begonnen. De aanbesteding van de nieuwe Wijkschool is bijna afgerond. Behalve de school zal daarin ook kinderopvang, buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal worden gehuisvest.

Heuvelrugnieuws van zondag 26 december 2004

Wulfert Floorlaan Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.30 uur     temperatuur: 2 ºC

meer foto’s van deze straat

Coolsma winnaar verhalenwedstrijd

DRIEBERGEN Bijna twee weken geleden heeft de jury van de verhalenwedstrijd van de kinderboekenweek eindelijk de naam van de school met het winnende verhaal bekend gemaakt.
Tijdens de kinderboekenweek in oktober liepen de kinderen van groep 8 een door de bibliotheek uitgezette speurtocht in de Driebergse winkelstraten. Overal stonden boeken met een nummer erop in de etalages, deze nummers correspondeerden weer met vragen in het vragenboekje. Uiteindelijk moesten de oplossingen van de vragen worden gebruikt in een verhaal, elke school mocht twee verhalen namens hun groep 8 inzenden.
Na lang lezen, tellen, vergelijken, overleggen, lezen en herlezen van de diverse ingezonden verhalen viel de keuze op het enorme maar makkelijk leesbare verhaal van Florentyne van Zanten, leerlinge van groep 8 van Instituut Coolsma. Onmiddellijk na de bekendmaking werd de beloofde prijs “het bezoek van een STER” ten uitvoering gebracht en zo kreeg Coolsma bezoek van een echte,van oorsprong uit Driebergen afkomstige, ster: Farah Day. Farah overhandigde Florentyne haar cd en een waardebon in te wisselen bij kapsalon Team. Daarna mochten de leerlingen Farah van alles en nog wat vragen over haar sterrenbestaan. Over haar leven, of zij wel eens op tv zong, een cd had geproduceerd etc etc uiteindelijk zong Farah met behulp van groep 8 het lied Summertime. Als dank zongen de leerlingen van Coolsma nog een prachtig nummer voor Farah en opeens was het weer tijd voor Farah om naar de studio te gaan…. om aan haar cd te werken.

Heuvelrugnieuws van maandag 27 december 2004

Meerkoet Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 11.00 uur     temperatuur: 0 ºC

meer foto’s van deze straat

Kerst op Heidestein

Ongeveer tweeduizend mensen bezochten afgelopen weekend de schaapskooi van Heidestein in Zeist. Kerstverlichting, glühwein, warme chocolade, levende kerstal en een vuurkorf zorgden voor een uiterst sfeervolle aangelegenheid.

foto Robert Zwart 


Verkeersonderzoek Kern Amerongen

AMERONGEN De gemeenteraad wil de doorstroming van het verkeer door het dorp verbeteren. Met name in het oude dorp is het vaak lastig om langs geparkeerde auto’s te rijden of tegenliggers te passeren.

Bovendien ondervinden bewoners overlast van deze verkeersstromen door de smalle straten. In 2002 werd al met bewoners in het oude dorp gesproken over aanpassing van wegen en kruispunten. Ook werd er gediscussieerd over éénrichtingsverkeer in het dorp. Daarbij werd duidelijk dat een dergelijke maatregel grote gevolgen kan hebben voor de verkeersstromen door het dorp en dat het noodzakelijk is om van te voren goed uit te zoeken wat die gevolgen dan zijn. Om hier inzicht in te krijgen is dit najaar een verkeersonderzoek uitgevoerd waarbij in totaal 6 varianten zijn uitgewerkt. De gemeenteraad is benieuwd naar de mening van bewoners over deze varianten en legt daarom de resultaten van het verkeersonderzoek ter bespreking voor op een informatieavond op 10 januari 2005 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Zes varianten
Om te onderzoeken om hoeveel verkeer het gaat, heeft verkeersbureau Goudappel-Coffeng tellingen en een kentekenonderzoek verricht in het dorp. Hierdoor is inzichtelijk hoeveel verkeer er door ons dorp rijdt, maar ook waar de voertuigen het dorp in komen en waar ze het dorp weer uit gaan. Het onderzoek toont aan dat 46% van het verkeer door het oude dorp doorgaand verkeer is. Ook toont het aan dat de absolute aantallen niet boven de landelijke richtlijnen uitkomen zoals die gelden voor aantallen auto’s in 30km straten. In de woonwijken van Amerongen noord blijkt geen noembare hoeveelheid doorgaand verkeer te rijden (slechts 2%). Voor de Koenestraat liggen de intensiteiten hoger. Het aandeel doorgaand verkeer op de Koenestraat bedraagt eveneens 46%. 

Om inzichtelijk te maken wat het effect van verschillende maatregelen kan zijn, is door het bureau een zestal varianten benoemd:
1. Een rondweg vanaf de rotonde Kersweg naar de Lekdijk. Dit is een ingrijpende maatregel die in één klap alle problemen voor het oude dorp kan oplossen. De maatregel moet dan wel gecombineerd worden met het afsluiten van de Drostestraat en de Donkerstraat zodat al het verkeer vanaf pont en Lekdijk gedwongen wordt om via deze verbinding te rijden.
2. Concentratie van het doorgaand verkeer op een bestaande route. Dit zou dan via de Kersweg en de Rijnstraat/Utrechtsestraatweg moeten. Dit betekent dat deze wegen bijna 1000 voertuigen extra per dag te verwerken krijgen. De weginrichting van deze wegen voldoet dan niet meer, er zouden dan ondermeer fietsstroken moeten komen terwijl die ruimte er niet is. 
3. Afsluiting van de Lekdijk. Bewoners van de Lekdijk zouden in dat geval een pasje kunnen krijgen waarmee ze een flexibele paal kunnen bedienen. Het doorgaand verkeer in het oude dorp zou dan met 300 voertuigen in de spits afnemen. Nadeel is dat in dat geval veel meer verkeer (ook Amerongs verkeer) over de Ameronger Wetering zal moeten rijden. Ook kan een dergelijke maatregel niet worden genomen zonder goed overleg met Wijk bij Duurstede en Leersum.
4. Uit de vaart nemen pont Eck en Wiel. Dit zou betekenen dat in de avondspits 440 minder voertuigen door het dorp zouden rijden. Per etmaal zijn dat er ongeveer 2400. Het verkeersonderzoek toont aan dat 36% van dit verkeer zijn bestemming of herkomst in Amerongen heeft. Met name het verkeer in/uit Amerongen zal echter toch door het dorp blijven rijden. De onderzoekers stellen dat de pont met name een functie vervult voor het lokale verkeer.
5. Spreiding van het doorgaande verkeer. Dit komt overeen met de huidige situatie waarin het doorgaande verkeer wordt verspreid via Kersweg, Donkerstraat/Imminkstraat en Droststraat/Nederstraat/Burg.vd Boschstraat. De verkeersstroom blijkt in de praktijk gelijkmatig verdeeld over deze drie routes. De hoeveelheid verkeer in de oude kern voldoet op dit moment aan de voorkeurskenmerken van Duurzaam Veilig. 
6. Invoeren van eenrichtingsverkeer. Dit zal de doorstroming van het verkeer bevorderen. Het brengt echter met zich mee dat de verkeersstromen zullen wijzigen en sommige straten meer verkeer te verwerken krijgen. Eenrichtingsverkeer werkt ook snelheidsverhogend. Er zullen dus maatregelen genomen moeten worden om de snelheid in de eenrichtingsstraten laag te houden. 

Welke variant?
In de raadsvergadering van 13 december 2004 is gesproken over de 6 varianten. Bij de raadsfracties kreeg de eenrichtingsvariant (variant 6) de voorkeur. Omleiding van het doorgaand verkeer buiten de dorpskern om en vermindering van doorgaand verkeer via een andere routing en het nemen van maatregelen om doorgaand verkeer te weren worden door de raad gezien als mogelijke lange termijn oplossingen. De gemeenteraad is benieuwd hoe de inwoners van Amerongen over de varianten denken en stelt burgers in de gelegenheid om een reactie te geven.

Reageren
Vanaf 10 januari 2005 kunt u reageren op de zes genoemde varianten uit het verkeersonderzoek en aangeven welke variant uw voorkeur heeft. Dit kan gedurende vier weken schriftelijk of via de e-mail: verkeersplan@amerongen.nl  . Het rapport ligt ter inzage aan de balie van de sector grondgebiedzaken en is te downloaden via de website van de gemeente: www.amerongen.nl . Op 10 januari 2005 zal om 19.30 uur een bijeenkomst worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Hier worden de resultaten van het onderzoek en de 6 varianten toegelicht. U kunt dan ook vragen stellen en mondeling reageren op de varianten.
Alle binnengekomen reacties worden gebundeld in een inspraakverslag en aan de gemeenteraad aangeboden in de raad van 11 april 2005. De gemeenteraad zal dan een definitieve variantkeuze maken. Daarna zal het college een concreet maatregelenplan opstellen voor de gekozen variant. Bewoners die gereageerd hebben ontvangen een exemplaar van het inspraakverslag.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 28 december 2004

Vossenkamp Driebergen
foto: © Robert Zwart
tijd: 11.30 uur     temperatuur: 2 ºC

meer foto’s van deze straat

Driebergenaar zoekt foto’s voor topografische atlas

DRIEBERGEN  Renk Knol, webmaster van de oudste website van de gemeente Driebergen, is bezig de website www.driebergen.net te voorzien van een topografische atlas. Hij zoekt daarvoor foto’s van Driebergse straten. Netty Krook heeft een interview met hem.
Nieuwsbode 28-12-2004

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

Gemeente Heuvelrug, wie wordt burgemeester

HEUVELRUG  Verslaggever Jurgen van Dijk portretteert de zittende burgemeesters van de Heuvelruggemeenten. De burgemeesters Reeringh van Doorn, Feith van Leersum en Haitsma van Amerongen geven te kennen geen ambitie te hebben om burgemeester van Heuvelrug te worden.
Utrechts Nieuwsblad 28-12-2004

Heuvelrugnieuws van woensdag 29 december 2004

Hydeparklaan Driebergen: richting Arnhemsebovenweg
foto: © Robert Zwart
tijd: 12.00 uur     temperatuur: 5 ºC

meer foto’s van deze straat

Driebergen gaat bij ouderen langs voor identiteitskaart

DRIEBERGEN  De gemeente Driebergen gaat met de afdeling burgerzaken naar de zorginstellingen toe om de ongeveer 900 ouderen van een identiteitskaart te voorzien. Dezen hoeven dus niet naar het gemeentekantoor te komen.
Utrechts Nieuwsblad 29-12-2004

Gemeente Heuvelrug: clubs blijven behouden

HEUVELRUG  Verslaggever Jurgen van Dijk gaat in zijn tweede aflevering over de herindeling in op het verenigingsleven nadat de herindeling is ingevoerd. DE verenigingen in Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen verwachten dat er voor hen niets verandert.
Utrechts Nieuwsblad 29-12-2004

Leersum: “Koop geen vuurwerk, geef geld weg”

LEERSUM  De gemeente Leersum roept elke inwoner op om geen vuurwerk te kopen en al het geld dat daarmee wordt opgespaard, te schenken aan de slachtoffers van de zeebeving en de vloedgolf in Azië.
De gemeente zal het ingezamelde geldbedrag vervolgens verdubbelen. De gemeente Leersum doet de oproep in samenwerking met de verenigingen en de kerken in de gemeente. Speciaal voor de inzamelingsactie is het gemeentehuis op oudejaarsavond open van 18.00 tot 21.00 uur.
RTV Utrecht 29-12-2004

Heuvelrugnieuws van donderdag 30 december 2004

Traaij Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.30 uur     temperatuur: 7 ºC

meer foto’s van deze straat

B&W Driebergen wil 1 euro per inwoner storten voor slachtoffers ramp

DRIEBERGEN Het college van b&w heeft op donderdag 30 december, met het laatste besluit van het jaar 2004, de gemeenteraad voorgesteld akkoord te gaan om per inwoner 1 euro over te maken aan hulp aan de slachtoffers van de zeebeving in Azië.
Als de raad toestemming geeft, draagt Driebergen 18.500 euro bij.
Initiatiefnemer gemeentebestuur van Hoorn heeft alle gemeenten opgeroepen tot deze actie. Als alle gemeenten aan de actie meedoen dragen de gezamenlijke Nederlandse gemeenten ruim 16 miljoen euro bij.

Voor ’t laatst aan tafel met Zikking

DRIEBERGEN  Ook dit jaar was er weer een kerstdiner voor alleengaanden en senioren georganiseerd. Voor Johan Zikking was dit de laatste keer dat hij dit organiseerde. Na 31 jaar gaat hij op 11 augustus met pensioen.
Nieuwsbode 30-12-2004

VVV’s Heuvelrug juichen niet, maar zien wel de noodzaak

HEUVELRUG  Als logisch gevolg van de MALDD-herindeling gaan vier vvv’s op de Heuvelrug fuseren. Niet alle vvv’s staan te juichen, maar zij zien wel de noodzaak in van samenwerking. Veel zal afhangen van de subsidies die de gemeente zal toekennen.
Utrechts Nieuwsblad 30-12-2004

Wapen gemeente Heuvelrug versterkt band met het verleden

HEUVELRUG  In het derde deel van de artikelenreeks over de gemeentelijke herindeling gaat Ellen Tolsma in op het nieuw te ontwerpen gemeentewapen.
Utrechts Nieuwsblad 30-12-2004

Noodunits voor Nassau Odijckhof

Het zal ongeveer 2,5 maanden duren voordat de schade door de brand bij de Nassau Odijckhof is hersteld. Ter overbrugging van deze periode zijn op het terrein enkele noodunits geplaatst.
Stichtse Courant 30-12-2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 31 december 2004

Traaij Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.30 uur     temperatuur: 10 ºC

meer foto’s van deze straat

Vogels in de winter

Woensdagmiddag 5 januari van 15–16 uur vertelt natuurliefhebber René Waanders over de vogels in de winter. Hoe overleeft de vogel de winter? Wat eet de vogel in de winter? Waar woont de vogel in de winter?
Sterker nog wat kan jij doen voor een vogel in de winter? En wat doen al die andere dieren, wat doen zij in de winter? Meneer Waanders vertelt wat jij allemaal voor de vogels en andere dieren in de winter kan doen en aansluitend kan jij vragen stellen, knutselen en tekenen. Voor kinderen tot 8 jaar. Bibliotheek Driebergen, Hoofdstraat 164 (boven supermarkt, ingang aan de parkeerplaatszijde)

90FM voor Azië levert ruim € 3700 op

HEUVELRUG  De actie van de streekomroep 90FM op de Heuvelrug en in het KrommeRijngebied heeft € 3706,– opgeleverd. Vanaf 9 uur hebben de vrijwilligers van het radiostation tot 18 uur een live-uitzending gehouden en verzamelden zij op veel plaatsen geld in voor giro 555.
De start was in Wijk bij Duurstede en via alle plaatsen in het verzorgingsgebied van deze omroep werd de actie afgesloten in het gemeentehuis van Leersum. Voorafgaande aan de inzamelingsactie van de gemeente Leersum is onder toeziend oog van notaris Plet uit Amerongen en de Leersumse burgemeester, mevrouw Feith de opbrengst van 90FM voor Azië geteld. Aan de marathonuitzending van 90FM, die door tal van vrijwilligers werd gemaakt, werd belangeloos meegewerkt door bedrijf en organisaties. Tal van bekende Nederlanders waren te gast in deze uitzending. Special gast waren Bor de Wolf uit het grote dierenbos en Ome Willem van de bekende film van Ome Willem. De vrijwilligers van Radio 90FM kijken met trots terug op het bereikte resultaat.

Heuvelrugnieuws van woensdag 22 december 2004

Van Rijckevorselstraat Driebergen: vanaf Schaepmanlaan
foto: © Robert Zwart
tijd: 10.30 uur     temperatuur: 3 ºC

meer foto’s van deze straat

Vier VVV’s fuseren op Heuvelrug

HEUVELRUG  Bij de winkels komt het accent te liggen op toeristische informatie, bij de overkoepelende organisatie wordt de nadruk gelegd op promotionele activiteiten. Dat moet de fusie opleveren van de VVV’s op de Utrechtse Heuvelrug.
Utrechts Nieuwsblad 22-12-2004

Driebergse Michelle (11) gaat voor Ghandioos

DRIEBERGEN  Bedenk een nieuw woord voor het tegenovergestelde van geweld. Maak een foto met hetzelfde thema. Dat is de opdracht van de prijsvraag van SOS-kinderdorpen voor scholieren. Na vier weken zijn er ruim 400 inzendingen. Vandaag is de finale. De 11-jarige Michelle Blondeel uit Driebergen is één van de tien genomineerden.
Utrechts Nieuwsblad 22-12-2004

Kritiek op bouwplan centrum Maarn

MAARN  De Ondernemers Sociëteit in Maarn vindt de bouwplannen voor het 5 Meiplein totaal niet passen bij het kleinschalige karakter van het dorp. De projectontwikkelaar van de gemeente wil het 5 Meiplein flink volbouwen met winkels en woningen.
De Ondernemers Sociëteit vindt dat de gemeente niet goed nadenkt over de ontwikkeling van het centrum. De ondernemers vrezen ook dat de plannen de ontwikkeling van het dorp blokkeren. Als het centrum nu wordt volgebouwd zou er in de toekomst geen ruimte zijn voor nieuwe ondernemers.
RTV Utrecht 22-12-2004

“Vergrijzing is juist zegen voor gemeente”

UTRECHT  Sterk vergrijsde gemeenten in de provincie Utrecht moeten ophouden alleen maar nadelen te zien. Ze moeten juist profiteren van het grote aandeel ouderen in hun bevolking. Dat zeggen ouderenorganisaties uit onze provincie.
Volgens staflid Zikking van Stichting Welzijn Driebergen zijn ouderen van nu tot ver na hun 65e actief. De gemeente kan daarvan profiteren bij bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
De vergrijzing slaat in Driebergen het hardst toe in onze provincie. Bijna de helft van de inwoners is 65-plusser. In eenderde van de gemeenten in de regio is de vergrijzing bovengemiddeld.
RTV Utrecht 22-12-2004