Eerste Koffieconcert geslaagd

Met rond de honderd bezoekers kan het eerste koffieconcert dat werd georganiseerd door de Stichting Koffieconcerten Sparrendaal geslaagd worden genoemd. Voor een divers publiek werd een concert verzorgd door bariton Pierre Mak die werd begeleid door Marien van Nieukerke op piano. Op het programma stonden liederen van Charles Gounod en Robert Schuman. Het enthousiaste publiek kreeg na afloop nog een toegift. Het volgende concert is gepland op 5 januari.

Bibliotheek Driebergen aangesloten bij de Centrale Discotheek Rotterdam

Vanaf heden kunnen leden van bibliotheek Driebergen cd’s, lp’s en muziek-dvd’s 24 uur per dag, 7 dagen per week bij Leen-Direct aanvragen. LeenDirect is een samenwerking tussen de Centrale Discotheek Rotterdam (CDR) en de vereniging van openbare bibliotheken.

Hiermee komt Europa’s grootste muziekcollectie van meer dan 250.000 cd’s, 300.000 lp’s en duizend (1.000) muziek-dvd’s direct beschikbaar voor de inwoners van de gemeente Driebergen.

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw G. Barents-Kapinga

Vanochtend is mevrouw G. Barents-Kapinga benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Bloemen van Driebergen reikte in Den Dolder de versierselen uit. Mevrouw Barents heeft sinds 1979 activiteiten ontplooid en ontplooit op het terrein van rijksinrichtingen voor de jeugd en kerk, die ten goede komen aan de samenleving. Zij heeft op bestuurlijk terrein een belangrijke bijdrage geleverd aan de belangenbehartiging en het opvoedingsproces van de pupillen in met name Rijksinrichting “Den Engh”. Ook heeft zij zich op kerkelijk terrein verdienstelijk gemaakt.

Rein Bijkerk weer lijsttrekker bij GroenLinks

De ledenvergadering van de Utrechtse provinciale GroenLinks afdeling heeft zich opnieuw enthousiast achter fractievoorzitter Rein Bijkerk (48 jaar) uit Veenendaal geschaard. Bijkerk gaat voor de tweede keer de GroenLinks lijst voor de komende Provinciale Statenverkiezingen trekken. Deze verkiezingen vinden plaats op 11 maart 2003. GroenLinks koos zaterdag ook de top van de kandidatenlijst voor de Staten-verkiezingen waarin naast Bijkerk en zittend fractielid Kloppenborg (op plaats zes) sprake is van vernieuwing met een groot aantal kandidaten.

Ontmoetingsavond voor niet-westerse vrouwen

Op vrijdag 20 december organiseert de SWD, evenals vorig jaar, weer een ontmoetingsavond voor niet-westerse vrouwen in gebouw “De Nix”, Engweg 24e te Driebergen. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 23.00 uur. Zowel “oudkomers” als “nieuwkomers” zijn van harte welkom. De ingrediënten: praten over het afgelopen- en het komende jaar, luisteren naar muziek en misschien wordt er wel gedanst! De entree bedraagt 1 euro. Graag aanmelden bij Vilja Smit (stafmedewerker SWD) tel: 0343- 523001.

Frieda Laarman bestiert ‘extra huis’ Abbeyfieldproject

Op de Klaproos bevindt zich een Abbeyfieldproject met een aantal 55plus-woningen voor mensen die nog te jong zijn voor een verzorgingshuis, maar voor wie bepaalde verantwoordelijkheden te zwaar worden. De oudste bewoner is 89, de jongste 73 jaar. Al deze mensen beschikken samen over een extra huis waarin voor hen wordt gekookt en gegeten door en met Frieda Laarman.

Deze gemeenschappelijke ruimte wordt ook gebruikt voor de onderlinge contacten. Frieda werkt hier nu al weer vier jaar in een Melkertbaan die door de gemeente wordt betaald.
Nieuwsbode van 3 december 2002

Sint bezoekt Wereldwinkel

Sinterklaas draagt de wereldwinkel een warm hart toe. Hij deed zijn best om meer mensen de winkel in te krijgen omdat de omzet, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, is gedaald met 6,6%. Sinds kort heeft de wereldwinkel ook een website:www.wereldwinkeldriebergen.nl .

Nieuwsbode van 3 december 2002

Compliment voor Sparrendaal

Veel Driebergenaren waren erg nieuwsgierig geworden naar wat de Stichting Hendrick de Keijser er aan had gedaan om Sparrendaal in ruim een half jaar restauratie weer authentiek te maken. De inloop op de opendag, afgelopen zaterdag, was enorm en de complimenten waren niet van de lucht. De restauratie viel in de smaak.
Nieuwsbode van 3 december 2002

Hulpproject oud ideaal van Driebergenaar

Toen Fred van Koolwijk (50) uit Driebergen 15 jaar geleden in Pakistan was voor de adoptie van zijn dochter Rafaëla, zag hij de ellende van de straatkinderen en besloot dezen te helpen als hij tegen de 60 liep. Anderhalf jaar geleden richtte hij een zakelijke organisatie op, Partnership Foundation, om deze kinderen weer een toekomst en onderdak te bieden. Deze organisatie biedt nu hulp aan twee projecten in India.
 www.partnershipfoundation.nl 


Utrechts Nieuwsblad van 4 december 2002

GS houden hoogte bod op Remu geheim

GS van Utrecht weigeren te zeggen hoeveel Eneco Energie heeft geboden voor de overname van de Remu. Ook hebben Gedeputeerde Staten nog geen formele beslissing genomen over het bod van de Rotterdamse overnamekandidaat.
Utrechts Nieuwsblad van 4 december 2002

Taakverschuiving politie blijft in Driebergen beperkt

Volgens politiewijkchef Margriet Algera is er bij de Driebergse politie op dit moment nog geen sprake van een rigoureuze taakverschuiving zoals deze onlangs werd aangekondigd door korpschef Vogelzang van de Politie Regio Utrecht. De nieuwe strategie van Vogelzang is er op gericht om de preventie naar achteren te dringen en het ‘vangen van boeven’ naar voren.

De Driebergse wijkchef Algera uitte zich tamelijk genuanceerd over deze nieuwe aanpak: “Ik heb al eens eerder geroepen dat de politie te veel tijd kwijt is aan bijvoorbeeld burenruzies en dat mensen bij dat soort kwesties hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen” zei ze “dus wat dat betreft zitten we al langer op deze lijn, maar je ontkomt er natuurlijk niet aan dat de politie óók bij evenementen als Sinterklaas en bij bepaalde verkeersontwikkelingen actief moet zijn”. Concreet betekent de nieuwe aanpak voor Driebergen voorlopig alleen dat één van de wijkagenten zich meer met opsporing zal bezighouden en minder met de perikelen in zijn wijk
Stichtse Courant van 5 december 2002

SWD is blij met nieuwe computerruimte

Door de SWD is enige tijd geleden een nieuwe computerruimte in gebruik genomen waarmee een langgekoesterde wens in vervulling ging. Een niet nader te noemen fonds gaf een financiële bijdrage.
Stichtse Courant van 5 december 2002

Onderscheiding voor oprichters jeugdbrandweer

Tijdens de open dag van de brandweer kregen Hans Servaas en Cees Blokhuis (als oprichters van de jeugdbrandweer in 1977)  t.g.v. het 25-jarig bestaan van de jeugdbrandweer een onderscheiding uit handen van Vincent Janssen, één van de huidige leiders van de jeugdbrandweer.
Stichtse Courant van 5 december 2002

Een speciaal bezoekje van Sint

Vishandel Koos Post sloot afgelopen zaterdag na 63 jaar de deuren. Dat was voor sint aanleiding voor een bezoek.
Stichtse Courant van 5 december 2002

Sportvereniging Spirit zet een aantal leden in het zonnetje

Tijdens de jaarvergadering van de inmiddels tot Spirit gefuseerde sportverengingen RAP en Sparta werd een aantal leden in het zonnetje gezet. Twee van hen werden speciaal naar voren gehaald: Bertus Marlet die in 1939 lid werd van RAP en Henny van Lienden die in 1976 lid werd van Sparta. Fred van Burken interviewt hen.
Stichtse Courant van 5 december 2002

Stichts Mannekoor presenteerd volgende week kerst-cd

Zaterdag 14 december geeft het Stichts Mannenkoor een kerstconcert in St Petrus’ banden. Het concert is in feite een presentatieconcert van de kerst-cd die begin dit jaar is opgenomen.
Stichtse Courant van 5 december 2002

Koninklijk

Burgemeester Bloemen benoemde mevrouw G. Barents-Kapinga tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Barents heeft sinds 1979 activiteiten ontplooid en ontplooit op het terrein van rijksinrichtingen voor de jeugd en kerk, die ten goede komen aan de samenleving. Zij heeft op bestuurlijk terrein een belangrijke bijdrage geleverd aan de belangenbehartiging en het opvoedingsproces van de pupillen in met name Rijksinrichting “Den Engh”. Ook heeft zij zich op kerkelijk terrein verdienstelijk gemaakt.
Nieuwsbode van 5 december 2002

Leerdam in Driebergen

Galerie Valentijn streeft er naar om jaarlijks in de decembermaand een bijzondere expositie in te richten; het resultaat mag er zijn. De Leerdamse kunstenares Saniye Bildircin, vormt in deze expositie het centrale punt met haar combinaties van glas met schilderwerk.
Nieuwsbode van 5 december 2002

Vier op tien senioren zijn eenzaam

Ouderen in de Heuvelrug voelen zich niet gezonder of ongezonder dan de gemiddelde oudere elders in het land. Van de ouderen in de regio voelt zich 58% gezond (landelijk 57%). Dat blijkt uit het onderzoek “Senioren onder de loep” dat werd uitgevoerd door epidemiologe dr. E. Tromp van de GGD. De resultaten van dat onderzoek werden donderdag door Tromp in Driebergen gepresenteerd.
Nieuwsbode van 5 december 2002

Beslissing over Remu uitgesteld

Vijf politieke partijen vinden de handelwijze van het provinciaal bestuur bij de verkoop van energiebedrijf Remu onacceptabel. Ze hebben uitstel bedongen van de beslissing. Bovendien komt er een extra statenvergadering.
Utrechts Nieuwsblad van 5 december 2002

‘Kijk niet zo serieus omdat je toevallig Bach zingt’

Dirigente Laetitia Schouten is verleidster van beroep. Haar taak is het koorzangers uit hun tent te lokken. Daarvoor heeft ze een eigenzinnige stijl ontwikkeld, want: “Zingen is met de billen bloot; met zo’n kwetsbaarheid moet je zuinig omgaan als je voor een koor staat”.  Anke de Bruijn heeft een interview met Schouten.
Utrechts Nieuwsblad van 5 december 2002

Vrije School ontvangt als eerste Driebergse basisschool een gebruiksvergunning

Aanstaande maandag ontvangt De Vrije School aan de Faunalaan de gebruiksvergunning uit handen van burgemeester Bloemen. Begin dit jaar heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met alle schoolbesturen. Daarin werd voorlichting gegeven over de noodzaak/verplichting om in het bezit te zijn van een gebruiksvergunning.

In de periode daarna zijn brandveiligheidscontroles uitgevoerd. Alle scholen hebben een overzicht ontvangen van de te treffen voorzieningen. De Vrije School is nu de eerste basisschool in Driebergen die op één puntje na alle noodzakelijke voorzieningen heeft uitgevoerd en in aanmerking komt voor een gebruiksvergunning.

Geeft Sparrendaal een blik in de toekomst ?

Het lijkt erop dat de nieuwe beheerders van Sparrendaal al precies weten hoe het in de toekomst verder gaat met de gemeente Driebergen-Rijsenburg. De in het trappenhuis opgehangen portretten van voormalige burgemeesters bieden nog slechts plek voor één burgemeester, burgemeester Bloemen.

Voor latere burgemeesters is er geen plaats meer. Waarschijnlijk loopt Sparrendaal hiermee vooruit op een aanstaande gemeentelijke herindeling, waarbij Driebergen als gemeente ophoudt te bestaan.


De meest bijzondere plekjes van Sparrendaal

Sparrendaal is misschien wel het meest bijzondere monument van Driebergen. De restauratie van het pand uit 1754 is voltooid. Mr. Pieter van Vollenhoven, verre familie van voormalige bewoners, verricht maandag de officiële heropening. Kunsthistorica A. Folman heeft onlangs een team van rondleiders opgezet. Zij laat de meest bijzondere plekjes zien.
Utrechts Nieuwsblad van 7 december 2002

Vuurwerkpreventie in basisonderwijs

Bureau Halt Binnensticht verzorgt sedert 1994 jaarlijks voor het basisonderwijs preventielessen over de gevaren van vuurwerk. Met deze preventiecampagne wil Bureau Halt niet alleen wijzen op de gevaren maar ook op de risico’s en de gevolgen van vandalisme in combinatie met vuurwerk. Alle basisscholen binnen het politiedistrict Binnensticht, bestaande uit de gemeenten De Bilt, Zeist, Driebergen en Bunnik, zijn aangeschreven of zij belangstelling hebben voor een les.

De les is bestemd voor de groepen 7 en 8 en worden gegeven in de maand december. Bureau Halt staat voor Het Alternatief en biedt in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de Politie aan jongeren die een relatief eenvoudig strafbaar feit hebben gepleegd een kans om goed te maken wat verkeerd is gegaan. Op deze wijze kunnen zij strafvervolging via Justitie voorkomen. Uiteraard moet ook eventueel gemaakte schade vergoed worden. Rond de jaarwisseling vinden altijd weer ongevallen met vuurwerk plaats. Soms omdat men illegaal vuurwerk gebruikt zoals strijkers, vaak ook omdat men met vuurwerk vandalisme pleegt. Naast de gevaren voor de veiligheid wijst de campagne dus ook op de gevolgen van vandalisme. Zowel de schade voor benadeelden, maar ook de directe gevolgen voor de jongere zelf.
Zo kan het opblazen van een brievenbus leiden tot een proces-verbaal van de politie waarna een jongere voor de rechter moet verschijnen. Naast een geldboete of een taakstraf krijgt de jongere bij een veroordeling door een rechter ook een strafblad hetgeen gevolgen kan hebben bij sollicitaties op latere leeftijd.
De oude slogan “Verknal je toekomst niet” slaat dus niet alleen op je gezondheid. Bij de lessen wordt gebruik gemaakt van videomateriaal en werkbladen. Tevens worden alle scholen jaarlijks voorzien van ludieke vuurwerkfolders.

Wervelende show op Gala-Pronkzitting 2002

Dans, zang, sketches, buut, Stichts Café en nieuwe talenten volgen elkaar snel op in het programma van de Gala-Pronkzitting 2002. Het belooft een wervelende show te worden. Na de voorstelling kunnen de bezoekers van deze feestelijke avond zich uitleven tijdens het galabal met muziek van de Amerblazers uit Amersfoort. Kortom, een avond stijlvol genieten.
De Gala-Pronkzitting wordt al 21 jaar georganiseerd door Carnavalsstichting De Sparrenarren. Van oorsprong staat de Pronkzitting voor een open vergadering van de Raad van Elf. In Driebergen is deze zitting geen vergadering meer, maar een stijlvolle feestavond met als gastheren de leden van de Raad van Elf. Iedere bezoeker wordt dan ook hartelijk ontvangen, begeleid en verzorgd door de Raad van Elf en vele andere leden van de Carnavalsstichting.
De Gala-Pronkzitting 2002 wordt gehouden op zaterdag 14 december aanstaande in Antropia (Iona-zaal), Landgoed de Reehorst (nabij station). Het programma start om precies 20.11 uur. Zaal open 19.00 uur, Aanwezig om 20.00 uur. De avond eindigt om 02.00 uur. Kleding: Black Tie (geen jeans).
Toegangskaarten a € 13 p.p. zijn verkrijgbaar bij de volgende voorverkoopadressen:
Drogisterij Janmaat, Traay 60;
Keurslager Peter van Alphen, De Sluis 13;
Kantoorboekhandel Frie, Traay 197;
Slijterij Hans van Vugt, Dr. Hermansstraat 10.
Aan de zaal kosten de kaarten € 15,– per persoon

Verkoop Remu lijkt beklonken

Vrijwel zeker spreken Provinciale Staten van Utrecht zich donderdag uit voor verkoop van Remu aan Eneco Energie. Van een links blok tegen de aandelenverkoop is geen sprake meer nu ook de PvdA voor is.
Utrechts Nieuwsblad van 10 december 2002

Trotse wevers tonen vakwerk

De wevers van vakopleiding Karmijn zijn trots op hun werk. Daarom laten zeven cursisten hun eindwerkstuk zien tijdens de open dagen van het Driebergse Magenta op 14 en 16 december. Magenta is een werkplaatsencentrum voor mensen met een verstandelijke handicap aan de Arnhemsebovenweg 285b in Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad van 10 december 2002

Driebergenaar Temminck Groll (77) voltooid naslagwerk

Netty Krook heeft een interview met professor Temminck Groll, bij veel Driebergers bekend vanwege z’n jarenlang voorzitterschap van de stichting Vroeger en Nu. Aanleiding voor het interview is het verschijnen van zijn boek “The Dutch overseas: Architectural survey, Mutual heritage of four centuries in three continents”.
Nieuwsbode van 10 december 2002

Afsluiting Suikerfeest in de Nix

De derde en laatste dag van het Suikerfeest vierden vele Marokkaanse mannen in de Nix in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de plaatselijke politiek, de directeur van de SWD en een vertegenwoordiger van het Multicultureel Instituut.
Nieuwsbode van 10 december 2002

Driebergse fysiotherapeute Valerie Sol houdt er na 35 jaar mee op

Vrijdag 13 december neemt Valerie Sol afscheid van haar patiënten in haar praktijk aan de Valkenkamp 40. Na 35 jaar fysiotherapie gaat ze iets totaal anders doen. In het vrijwilligerscircuit. Netty Krook heeft een interview met haar.
Nieuwsbode van 10 december 2002

50 jaar lidmaatschap

Bertus Marlet werd op de ledenvergadering van sportvereniging Spirit gehuldigd wegens zijn 50-jarig lidmaatschap. Henny van Lienden werd gehuldigd voor 25 jaar lid zijn.
Nieuwsbode van 10 december 2002

Weekmarkt met Kerst en Nieuwjaar verplaatst naar de maandag

Het college van b&w heeft besloten de weekmarkt met Kerst en Nieuwjaarsdag te verplaatsen naar respectievelijk maandag 23 december 2002 en maandag 30 december 2002 tussen 10.00 en 16.00 uur en de markt zonodig te houden op het gedeelte van de Traaij dat gelegen is tussen de Nassaulaan en de Laan van Blommerweert.

Pleiners in Driebergen ?

In een open brief aan het college van b&w doet Theo Sanders een voorstel om het nieuwe dorpsplein (Binnenplaats) een speelse aankleding te geven waardoor het een minder saai aanzien krijgt. Hij heeft daarvoor een maquette van het plein gemaakt en daar op een aantal pleinfiguren geplaatst. Met deze “pleiners”, zoals hij zijn figuren noemt, probeert hij het plein zodanig in te richten dat de indruk wordt gewekt dat het plein nooit leeg is; het is altijd bevolkt.
In zijn brief aan het college geeft hij aan dat dit zijn idee van invulling van het plein is. Of dat wordt overgenomen laat hij over aan anderen, maar hij vindt wel dat er nog wat met het plein moet gebeuren om er een boeiende plaats van te maken.

Marinus van Zon-onderscheiding 2002

De Marinus van Zon-onderscheiding is dit jaar toegekend aan mevrouw Ingeborg Dorothée Meulenbelt- van Driel van Wageningen (67). De onderscheiding werd vanavond in de Nix uitgereikt door Gerth Radstake.
Mevrouw Meulenbelt heeft gedurende zeer vele jaren haar sporen verdient binnen de U.V.V. en doet daarin ook nu nog flink mee.

Daarnaast is ze gedurende zeer lange tijd de drijvende motor geweest achter het Tafeltje dek je gebeuren in onze gemeente. De organisatie, coördinatie en distributie daarvan. Ook is zij actief binnen het zgn Innerwheel, zijnde echtgenotes van leden van de Rotary, afdeling Driebergen.
Verder verzorgt zij met eigen auto het vervoer naar en van ziekenhuizen e.d. in de regio voor bejaarden en gehandicapten. Binnen tal van zorg instanties binnen de gemeente verricht zij op allerlei manier hand- en spandiensten.
Zij is momenteel ook een uiterst gewaarde (onbezoldigd) medewerkster bij de Stichting Welzijn Driebergen. Is vele dagen per week, van vroeg tot laat, binnen deze organisatie werkzaam.
Een van de aardigste opmerkingen van mensen uit haar omgeving was: Zij sponsort door haar aanwezigheid tal van activiteiten, waar soms geen financiële sponsoring tegen op kan.


Beruchte villa gaat tegen de vlakte

Troosteloos, flink vervallen, een tikkeltje mysterieus: het is niet al te best gesteld met Huize Nuova aan de Hoofdstraat in Driebergen. De beruchte villa gaat tegen de vlakte. Dat is zeker. En er komen nieuwe appartementen, ook dat is zeker. Dat zegt R. van Dijk van Infra-Ned Europe uit Baarn, de nieuwe eigenaar van het pand. De gemeente deelt mee dat er inderdaad gesprekken hebben plaats gevonden, maar dat er nog geen concreet plan is ingediend. De gemeente stelt dat er een vergelijkbaar pand moet terug komen dat past in de Stichtse Lustwarande.
Utrechts Nieuwsblad van 12 december 2002

Politiek jongerendebat

Op Hogeschool De Horst wordt maandag 16 december een politiek debat georganiseerd tussen de vertegenwoordigers van de jongerenorganisaties van de diverse politieke partijen. Het debat, dat vrij toegankelijk is, wordt gehouden van 13.45 tot 17.15 uur.
Nieuwsbode van 12 december 2002

‘Vergrijzing stoppen door woningbouw is een illusie’

De Stichting ‘Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu’ vindt dat het gemeentebestuur een heilloze weg is ingeslagen met het voornemen om vóór het jaar 2010 zo’n 350 tot 500 nieuwe woningen te bouwen. De stichting verzette zich al eerder tegen de Dorpsvisie en de Nota Wonen, maar het vorige maand uitgebrachte rapport ‘Driebergen in balans’ is volgens de stichting helemaal uit den boze. In dit rapport worden mogelijkheden aangegeven voor woningbouw op de golfbaan en voor een bedrijfsterrein op sportpark De Woerd. Architect René Smorenburg, die aan de stichting verbonden is, noemt het ‘een illusie’ om te denken dat de vergrijzing met deze plannen te stoppen is.
Stichtse Courant van 12 december 2002

Burgemeester reikt speelgoedbonnen uit

De gemeente heeft t.g.v. de heropening van het gemeentekantoor een kleurwedstrijd gehouden. Burgemeester Bloemen overhandigde aan Juliëtt Looije (10) en Naomi Kortleve (5) een speelgoedbon uit voor hun tekeningen.
Stichtse Courant van 12 december 2002

Sinterklaas bezoekt prijswinnaars ODC kleurwedstrijd thuis op

Sinterklaas persoonlijk overhandigde de prijswinnaars van de ODC kleurwedstrijd hun prijs. De prijswinnaars waren Joyce Duyndam (4), Reinier Goudswaard (6),  Charlotte Dorre (8), Simone Ketting (10) en Lisa Ketting (11).
Stichtse Courant van 12 december 2002

Restaurant Lembas is verkocht

Leo Verdel en zijn partner Karin Jansen hebben hun restaurant Lembas verkocht aan Niels Oosthoek en Andre Rigault die het restaurant volgens dezelfde opzet zullen runnen. Wel gaan ze de zaak verbouwen. Hierdoor is Lembas na de kerstdagen gesloten tot 3 maart 2003.
Stichtse Courant van 12 december 2002

Kerkelijk Driebergen houdt kerstmarkt voor straatkinderen in Roemenië

Op zaterdag 14 december wordt er van 10 tot 15 uur een kerstmarkt gehouden in Nieuw Salem. De opbrengst gaat naar het project “Straatkinderen in Roemenië”.
Stichtse Courant van 12 december 2002

Veelzijdig kunstenaar Ziko houdt verkooptentoonstelling

De in Driebergen woonachtige uit Servië afkomstige kunstenaar Ziko houdt dit weekend een verkooptentoonstelling in zijn atelier aan de Engweg. Ad Bom praat met hem.
Stichtse Courant van 12 december 2002

Sint Petrus’ banden stelt ook dit jaar regels bij kerstviering

De toeloop op de Kerstvieringen in de Sint Petrus’ bandenkerk aan het Kerkplein in Driebergen-Rijsenburg zal naar verwachting ook dit jaar groot zijn. Dat geldt met name voor de vieringen op Kerstavond, dinsdag 24 december. De kerk is volgens de gebruiksvergunning gehouden aan een maximum aantal zitplaatsen. Ten behoeve van een veilig en ordelijk verloop van de vieringen, gelden de volgende regels:

  • als alle stoelen in de kerk bezet zijn, worden vanwege de (brand)veiligheid geen bezoekers meer toegelaten;
  • het is niet toegestaan om zitplaatsen te reserveren of bezet te houden
  • ouders met jonge kinderen wordt zonodig verzocht hun kind op schoot te nemen.

Gedeputeerde Lokker op ledenvergadering CDA over gemeentelijke herindeling

Afgelopen dinsdag was gedeputeerde Jan Pieter Lokker van de Utrechtse Provinciale Staten te gast op de CDA-ledenvergadering om te spreken over “gemeentelijke herindeling”.
Lokker zette uiteen, dat het om de inhoud gaat en niet de vorm. Ook is de bestuurscultuur van groot belang. Gemeenten moeten zich zó organiseren, dat een efficiëntere uitvoering van taken mogelijk wordt en dat er een waarborg is voor voorzieningen waar de burgers recht op hebben. De vraag is niet hoe iets georganiseerd wordt, maar dat het goed georganiseerd wordt. Dat kan in de ene gemeente leiden tot het besluit om zelfstandig te blijven en elders tot of samengaan van ambtelijke organisaties, of zelfs tot fusie van gemeenten. De identiteit van gemeenten en hun omgeving is evenzeer van waarde. Het succes van een gekozen richting wordt uiteindelijk bepaald door mensen.
Lokker benadrukte dat vrijblijvende samenwerking tot nu toe niets heeft opgeleverd. Er moeten wel goede afspraken tussen gemeenten worden gemaakt. En fuseren kost geld, maar daar staat dikwijls kwaliteit tegenover op het vlak van dienstverlening, ambtelijke organisatie en/of voorzieningen! Op termijn is er financieel gezien sprake van een terugverdieneffect.
Uit de zaal komen die avond interessante vragen: kan niet eerst beter voor een licht model worden gekozen en pas als dat lukt naar een zwaardere vorm worden overgegaan, is fusie van gemeenten niet de enige oplossing omdat het als afzonderlijke gemeenten in samenwerking heel moeilijk zal zijn bestuurlijk op één lijn te komen, worden gemeenten bij fusie ook financieel gecompenseerd enz..
Op al deze vragen had Lokker een adequaat antwoord. Maar HET ANTWOORD gaf hij niet.
Hij gaf ten sterkste in overweging om over dit vraagstuk met de burger te gaan praten en zowel plus- als minpunten te bespreken, die van invloed zijn op de te maken keuze.
De gedeputeerde vertelde verder dat hij om via een proces van onderop draagvlak te creëren. De volgende aanpak staat hij voor: eerst in januari 2003 een ronde van zijn kant langs de Heuvelrug gemeenten afzonderlijk en tegelijkertijd laat hij zich door onderzoeksbureaus van universiteiten informeren. In juni 2003 moeten genoemde gemeenten weten welk traject zij willen doorlopen, waaronder mogelijk een zogenaamde Ahri-procedure tussen augustus 2003 en januari 2004. Ook Zeist en Wijk bij Duurstede worden bij dit proces betrokken. Wat hiervan de uitkomst zal zijn is nu nog niet bekend. Maar Lokker zei wel dat er binnen een half jaar duidelijkheid moet zijn en dat dan daarna op het terrein van de gemeentelijke herindeling in deze regio voorlopig rust zal zijn.
Het kabinet heeft intussen besloten dat gemeentelijke herindelingen alleen plaatsvinden als de plaatselijke bevolking dat wil.

Hans Blankenstein ridder van het Sparrenrijck 2003

Afgelopen zaterdag is Hans Blankenstein, directeur van Health Center Hoenderdaal, benoemd tot ridder van het Sparrenrijck. Dit gebeurde tijdens de Gala-Pronkzitting van de Sparrenarren, welke werd gehouden in de Iona-zaal (Antropia) van Landgoed de Reehorst.

Bas de Vogel op VVD statenlijst

De VVD gaat de Provinciale Statenverkiezingen in met ruim ervaren én tevens nieuwe kandidaten, met een evenwichtige vertegenwoordiging verdeeld over de gehele Provincie. De provinciale vergadering van de VVD heeft recent de kandidatenlijst vastgesteld. Van de eerste vijfentwintig kandidaten zijn er 16 nieuw. Als lijsttrekker is gekozen dr. Jan Streng, uit de gemeente De Ronde Venen. Op de 15e plaats staat oud-wethouder Bas de Vogel uit Driebergen.

‘Rondom Kraaybeek’ geeft politieke schouw ter plekke

Het bestuur van de Vereniging rondom Kraaybeek heeft raadsleden uitgenodigd voor een rondleiding op het landgoed. De vereniging is bezorgd over allerlei plannen die in de maak zijn om het landgoed te gebruiken als inbreidingslocatie. Zij vindt dat de plannen strijdig zijn met de ecologische waarde van het gebied.
Nieuwsbode van 17 december 2002

Certificaat voor stagiaires

Burgemeester Bloemen deelde aan de acht stagiaires uit Semily een certificaat uit voor het goede werk dat ze geleverd hebben. De stagiaires zijn drie maanden bij bedrijven in Driebergen werkzaam geweest. De stages kwamen voort uit de stedenband Semily driebergen.
Nieuwsbode van 17 december 2002

Oosthuysenlaan autovrij?

Maak de Van Oosthuysenlaan autovrij. Dat was een van de suggesties aan wethouder Van den Burg tijdens de inloopavond in het gemeentekantoor over de wijzigingen in het straatbeeld van het gebied tussen Loolaan en Diederichslaan.
Nieuwsbode van 17 december 2002

R. Ridder van Rappard voelt zich genomen door korpschef

Oud-burgemeester Van Rappard mag voorlopig niet jagen omdat zijn jachtvergunning is ingetrokken. Op 23 oktober werd de vergunning ingetrokken omdat tijdens een controle in september zou zijn gebleken dat hij onzorgvuldig met wapens en munitie omging. Gisteren vocht hij dat besluit aan bij de bestuursrechter in Utrecht. Deze doet op 31 december uitspraak.
Utrechts Nieuwsblad van 18 december 2002

Provincie op weg naar één woningmarkt

Vanaf 1 april 2003 zal er een belangrijke stap worden gezet in de richting van één woningmarkt voor woningzoekenden in de Provincie Utrecht. Voor woningzoekenden komt er dan een einde aan de huidige driedeling binnen het gebied van het Bestuur Regio Utrecht (BRU). Woningzoekenden hoeven dan niet meer economisch of maatschappelijk gebonden te zijn aan dat deelgebied van het BRU, waar zij een woning willen huren of kopen. Binding aan het BRU-gebied is dan voldoende om een huisvestingsvergunning te krijgen. Een huisvestingsvergunning is nodig voor huurwoningen tot 541 euro per maand en voor koopwoningen tot 181.512 euro.

Driebergen: terrein Manger Cats wordt niet volgebouwd

Driebergen wil een kleiner deel van het terrein Manger Cats aan de Arnhemsebovenweg bebouwen dan oorspronkelijk gepland. Het college wil het stuk ten oosten van het watertje buiten beschouwing laten voor woningbouw.
Utrechts Nieuwsblad van 19 december 2002

Idealisten blijven vechten voor ecologische droomwijk

Respect voor milieu en individu; dat is het centrale uitgangspunt van de vereniging Ecologisch Centraal Wonen Driebergen. ECWD streeft al sinds de oprichting in 2000 naar de bouw van een eigen wijk. Voorzitter K. van der Valk en bestuurslid M. de Ranitz worden enigszins ongeduldig: ‘De totstandkoming van onze ecowijk stagneert’. Een interview.
Utrechts Nieuwsblad van 19 december 2002

Schoenmaker Jan van Hof verlaat zijn Driebergse leest

Schoenmaker Jan van Hof (61) verlaat op 30 december zijn Driebergse leest in de winkel aan de Traaij. Hij zit 45 jaar in het vak waarvan ruim 18 jaar in Driebergen.
Stichtse Courant van 19 december 2002

Gemeente ziet af van woningbouw op deel Manger Cats

Het college van b&w heeft dinsdag besloten aan gedeelte van de locatie Manger Cats niet te bebouwen.
Stichtse Courant van 19 december 2002

Een ‘kerstkaart’ uit Zuid-Afrika

Oud PDR-fractievoorzitter Onno de Jong doet verslag van zijn verblijf als gasthoogleraar in Zuid-Afrika.
Stichtse Courant van 19 december 2002

Weihnachts Oratorium door Collegium Vocale Zeist

Afgelopen zaterdag voerde Collegium Cocale Zeist o.l.v. Laetitia Schouten het Weihnachtsoratorium van Bach op in de Oosterkerk te Zeist.
Stichtse Courant van 19 december 2002

Manger Cats niet in geheel bebouwen

Het college van b&w van Driebergen heeft dinsdag besloten een gedeelte van de gronden van de locatie “Manger Cats”, gelegen aan de oostelijke zijde van het watertje, buiten beschouwing te laten voor eventuele woningbouw. In de tweede helft van 2001 heeft de gemeente onderzocht of het haalbaar is om woningen te bouwen op de locatie Arnhemsebovenweg 275-285 en omgeving (ook wel bekend als de terreinen Manger Cats). De resultaten hiervan zijn op 4 februari 2002 uitgebreid gepresenteerd aan geïnteresseerden, omwonenden en de diverse gebruikers van de betrokken percelen. Vervolgens heeft het college op advies van de commissie Ruimtelijke ontwikkeling op 19 maart 2002 onder andere besloten relevant onderzoek uit te voeren voor het gehele gebied (o.a. ecologie en hydrologie) en hierbij overleg te plegen met de betrokken partijen en het onderwerp in combinatie met de nog op te stellen nota inbreidingslocaties ter hand te nemen. Dit onderzoek is nog niet gestart omdat het nieuwe college en de commissie Ruimte & Groen onlangs oriënterend met elkaar hebben gesproken over de Nota inbreidingslocaties. Hierbij kwam duidelijk naar voren dat er zowel binnen het college als de commissie géén draagvlak bestond om bepaalde delen van de locatie te gaan bebouwen. Het betrof de gronden die in gebruik zijn bij de zwembond, de Ita Wegmanstichting, de Scouting en de YMCA. Het college heeft dan ook op 17 december jl. besloten de gronden gelegen aan de oostelijke zijde van het watertje, buiten beschouwing te laten voor eventuele woningbouw (zie kaartbeeld)
Besluitvorming over mogelijke woningbouw op de overige gronden waarop de tennis-, schiet- en squashvereniging zich bevinden, zal later plaatsvinden in combinatie met de Nota inbreidingslocaties. Deze nota wordt naar verwachting in april 2003 afgerond.

Gemeentekantoor fors duurder

De verbouwingskosten van het Driebergse gemeentekantoor vallen bijna een half miljoen euro hoger uit dan aanvankelijk gedacht. Dat vertelde wethouder Klijnhout gisteren tijdens de gemeenteraad.
Utrechts Nieuwsblad van 20 december 2002

Champagne! voor nieuwbouw scholen

Laat maar knallen, die Driebergse champagne. Tenminste, als het aan CDA-raadslid E. van der Plas ligt. Want de raad ging gisteravond akkoord met de bouw van twee nieuwe wijkscholen en een gymlokaal.
Utrechts Nieuwsblad van 20 december 2002

Schade aan verdronken archief lager

De kosten die gemoeid zijn met de archieframp in Wijk bij Duurstede, komen volgens de laatste berekeningen uit op tussen de drie en vier miljoen euro. Dat is aanmerkelijk lager dan de eerste schattingen.
Utrechts Nieuwsblad van 21 december 2002

Karin Fokker op plaats zeven

Oud lid van de Driebergse gemeenteraad Karin Fokker is door de PvdA op de zevende plaats gezet op de kandidatenlijst voor de provinciale verkiezingen in maart 2003. Karin Fokker is daarmee de tweede kandidaat uit Driebergen die op een verkiesbare plaats staat voor de verkiezingen voor Provinciale Staten. De Christenunie besloot al eerder om Kees van Kranenburg ook op een verkiesbare plaats te zetten.

Gezamenlijke verkiezingsavond van GroenLinks en PvdA

Op woensdagavond 8 januari kan in Driebergen met GroenLinks Tweede Kamerlid Ineke van Gent (Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening, Binnenlandse Zaken & Politie, Regionaal economisch beleid) en de Utrechtse PvdA-wethouder Hans Spekman (Sociale Zaken, Maatschappelijke Opvang en Sport) in debat worden gegaan over vragen rond veiligheid, integratie en immigratie.

Maar ook over normen en waarden in de politiek: wat mag de burger van politici verwachten, wat niet; hoe moet de politiek met de samenleving omgaan om de kloof tussen politiek en samenleving te dichten? En hoe belangrijk vinden we de zorg voor natuur en landschap eigenlijk nog? De avond vindt plaats in Champ’Aubert, Boterbloem 1 te Driebergen; aanvang 20.00 uur.

CDA Kamerleden komen naar Driebergen

In de weken voor de Tweede Kamerverkiezingen staat het CDA vanaf tien uur tot drie uur met een verkiezingskraam op de Traaij. Op zaterdag 11 januari zal de vice-fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie, Gerda Verburg tot 12.30 uur aanwezig zijn. Een week later komt het Utrechtse Tweede Kamerlid Mirjam Sterk de bemensing van de kraam versterken.

Transferium bij station Driebergen

De stationslocatie Driebergen-Zeist gaat op de schop. Moet op de schop zeggen beide gemeenten. De plannen: meer parkeerruimte voor auto’s, een grotere fietsenstalling en een vernieuwd busstation. Bovendien moet de sociale veiligheid toenemen. Deze voornemens zijn te lezen in de nota “Kwaliteitsverbetering OV knooppunt Driebergen-Zeist”, opgesteld door de gemeenten Zeist en Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad van 30 december 2002

‘Herindelen leeft niet onder bevolking’

Herindelen? Of juist niet? De Driebergse burgemeester en wethouders koersen aan op een fusie met Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn (MALDD). De raad reageert nog erg voorzichtig. In januari kiest Driebergen positie. Hoe denken niet-politici er eigenlijk over? Het UN laat K. Oosthuyzen (secretaris ondernemers vereniging Rijsenburg), J. van Hof (schoenmaker aan de Traaij), J. Beijer (directeur VVV in Doorn en Driebergen), C. van der Velde (directeur woningcorporatie Heuvelrug Wonen) en R. Knol (beheerder website DriebergenNet) aan het woord.
Utrechts Nieuwsblad van 31 december 2002