VVD op eerste plaats in politieke barometer

In de eerste week van het bestaan van de politieke barometer brachten 67 kijkers van DriebergenNet een stem uit op een van de partijen die nu in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. In de grafiek zijn de stemmen vertaald naar percentages. Volgens deze cijfers zou de vvd de grootste partij worden en hebben cda en pdr een gelijk aandeel. Ruim 10% geeft aan niet te gaan stemmen.
Heuvelrug Nieuws 1 december 2001

Zalmsnip en het tekort van 800.000 gulden

Morgen moet de gemeenteraad beslissen hoe ze het gat in de begroting opvangen dat ontstaan is door de rechterlijke uitspraak inzake de afvalstoffenheffing 2000. De commissie Financiën kan daarbij kiezen uit zes alternatieven. Het college stelt voor om de Zalmsnip in 2002 eenmalig te dekken uit het mobiele gedeelte van de algemene reserves en m.i.v. 2003 de uitbetaling van de Zalmsnip in 2003 structureel te dekken uit een verhoging van de OZB.

Dat in maart 2002 verkiezingen worden gehouden voor de gemeenteraad zal er zeker toe hebben bijgedragen met dit voorstel te komen. Men had immers ook met ingang van 2002 de OZB kunnen verhogen.
Ook de mini-enquête van DriebergenNet ging over dit onderwerp en daarbij gaf 17% van de 113 kijkers aan dat de 8 ton gedekt moet worden uit de reserves. Maar liefst 59% is van mening dat het tekort moet worden teruggedrongen door bezuinigingen en 24% vindt dat de OZB verhoogd moet worden.

Terreinfietsproject schiet doel voorbij

Het terreinfietsproject, dat al enige jaren loopt op de Utrechtse Heuvelrug is zijn doel voorbij geschoten: de druk van terreinfietsers -mountainbikers- is op sommige plaatsen, waar speciale routes zijn uitgezet voor deze doelgroep, te groot geworden.
Utrechts Nieuwsblad van 3 december 2001

Driebergen betaalt zalmsnip uit

Driebergen wil de zalmsnip over 2002 alsnog uitbetalen. Het gat van acht ton in de begroting dat daardoor ontstaat, wordt gevuld met een eenmalige greep in de algemene reserve. In 2003 wordt het gat gevuld door de ozb met ruim 11 procent te verhogen.
Utrechts Nieuwsblad van 3 december 2001

Onderscheiding voor M. Wildeman

Driebergenaar M. Wildeman heeft het afgelopen weekend de Marinus van Zon-onderscheiding gekregen voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk voor o.m. het jeugdwerk, Bartimeushage en de kerk. Wildeman kreeg de onderscheiding zaterdagavond in restaurant Klein Zwitserland uit handen van F. Braakman.
Utrechts Nieuwsblad van 3 december 2001

Ontwikkeling Utrechtse werkgelegenheid

De provincie Utrecht heeft de resultaten gepubliceerd van het Werkgelegenheidsonderzoek 2001. De werkgelegenheidsgroei in de provincie Utrecht ligt nog boven het landelijk gemiddelde: 3,1% provincie Utrecht, 2,7% Nederland.

De groei van de zakelijke dienstverlening neemt af van 7% in de periode 1999-2000 naar 3,7% afgelopen jaar; daarbij groeit de niet-commerciële sector (overheid, onderwijs, zorg) sneller dan het provinciaal gemiddelde, overeenkomstig landelijke trend
Voor Driebergen geldt, als gekeken wordt naar de groei over de periode 1997-2001, een bovengemiddelde groei.

DriebergenNet telt stemmen anders

Het vorige week gestarte project van een verkiezingsbarometer voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen heeft een andere opzet gekregen. Men kan nu weliswaar nog steeds zeer veel stemmen op een partij uitbrengen, maar er wordt slechts één stem per week per ingelogde computer geregistreerd. De tellers zijn derhalve allemaal weer op nul gezet. Deze wijziging van de opzet is het gevolg van het feit dat sommige kijkers blijkbaar zo enthousiast voor een partij zijn dat ze meerdere keren per dag hun stem uitbrachten. Dit is nu beperkt tot één keer per week. De stemopname vindt plaats van zaterdag 20.00 uur t/m de zaterdag daarop om 19.59 uur.

Extra ozb-stijging in 2002 staat nog niet vast

Het is nog onzeker of Driebergen de acht ton voor uitbetaling van de zalmsnip uit de algemene reserve haalt. Een kleine meerderheid (ChristenUnie, CDA en D66) van de raadscommissie financiën wil de ozb al dit jaar verhogen om het gat te dekken. Wethouder Geveke (D66) zal volgende week de doorslag geven.
Utrechts Nieuwsblad van 4 december 2001

Rolstoelbusje ingezet bij verkiezingen in maart

De gemeente zal op de dag van de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad een rolstoelbus huren om ook rolstoelers in de gelegenheid te stellen persoonlijk op het stembureau te komen.
Nieuwsbode van 4 december 2001

Marktkraam houdt winterstop

Dit jaar was er voor het eerst biologische groente en fruit te koop in de marktkraam op het winkelcentrum De Sluis. Dit werd mogelijk gemaakt door een project van zorgboerderij De Bossewaard in Cothen. De marktkraam is nu echter aan ‘de winterslaap’ begonnen. Coördinator Broekman kijkt tevreden terug en presenteert de Groene Euro. Hierbij koopt de klant aan het begin van het seizoen 50 of 100 euro waarvoor dan in de loop van het jaar producten kunnen worden gekocht. Zodoende hoopt men een startkapitaal en meer zekerheid te krijgen.
Nieuwsbode van 4 december 2001

Vijftig kinderen halen diploma’s

Afgelopen week zwommen ongeveer 50 kinderen af voor het zwemdiploma A of B. Zij deden dat onder het toeziend oog van de ouders en van twee zwarte pieten.
Nieuwsbode van 4 december 2001

Statenfractie GroenLinks bezoekt regio

De statenfractie van GroenLinks brengt op donderdag 6 december een bezoek aan de Heuvelrug. Daarbij vindt ’s avonds in zalencentrum Nieuw Salem een discussie plaats.
Nieuwsbode van 4 december 2001

Mooi begin voor goed doel

Tussen twee bezoeken door kwam Sinterklaas snel even naar Sparrendaal om zijn overgebleven Spaanse geld ter beschikking te stellen van goede doelen. In Driebergen hebben acht plaatselijke belangenorganisaties er voor gekozen om op zaterdag 26 januari huis aan huis te collecteren naar de overgebleven muntjes.
Nieuwsbode van 4 december 2001

Dubbel spoor van de baan

De regeringspartijen leggen zich neer bij de weigering van het kabinet de spoorlijn tussen Utrecht en Arnhem te verdubbelen. Alleen de oppositiepartijen pleitten voor gedeeltelijke verdubbeling tijdens het debat over het schrappen van de Hogesnelheidslijn (HSL)-Oost. Spoorverdubbeling lijkt ondertussen alleen tussen Utrecht en Driebergen nog mogelijk, maar niet eerder dan in 2020. Wat dat betekent voor het ‘Randstadspoor’ kon de minister niet uitleggen. Minister Netelenbos wil binnenkort afspraken maken met de gemeenten over de verdubbeling.
Utrechts Nieuwsblad van 5 december 2001

Treurnis over debat HSL-Oost

De Utrechtse betrokkenen bij het debat over de HSL-Oost, toonden zich gisteren zwaar teleurgesteld over de afloop van het debat over de hogesnelheidstrein. Utrechts gedeputeerde D. Kok, stelde dat de Tweede Kamer zich ‘met een kluitje in het riet had laten sturen’.
Utrechts Nieuwsblad van 5 december 2001

Jonge musici in oude musical

Het Legendary Movie Orchestra (LMO) bereidt zich momenteel voor op de uitvoering van de Sounf of Music. Het LMO is een strijkorkest o.l.v. Gerard Poot en Arnout de la Houssaye met filmmuziek op het repertoire, dat in concept in Driebergen is uitgedacht en dat wordt gevormd door jonge musici met veel muzikaal plezier in hun lijf. De repetities vinden plaats in het muziekcentrum van Aurora.
Nieuwsbode van 6 december 2001

ISZ De Brug levert zorgcontinuïteit aan CVA-patienten

Interkerkelijke Stichting Zorgvoorzieningen De Brug te Driebergen, gaat in samenwerking met het UMC te Utrecht, Revalidatiecentrum De Hoogstraat en twee andere verpleeghuizen, Birkhoven te Amersfoort en Albert van Koningsbruggen te Utrecht, vanaf 1 januari 2002 starten met een Stroke Service (=CVA netwerk). Dit is een zorgcentrum voor mensen met een herseninfarct of hersenbloeding.
Nieuwsbode van 6 december 2001

Relatiebemiddelingsbureau schept nieuwe kansen

Mw Offerhaus is vijf jaar als consulente verbonden aan de Stichting Date, het erkende relatiebemiddelingsbureau dat dit jaar 30 jaar bestaat.
Nieuwsbode van 6 december 2001

Honderden stranden door kabelbreuk NS

Door een kabelbreuk in een NS-bovenleiding op het spoor tussen Driebergen en Utrecht strandden woensdagmorgen honderden reizigers op station Driebergen-Zeist.
Nieuwsbode van 6 december 2001

Zeist en Driebergen onveilig voor fietsers

Zeist, Driebergen en Doorn zijn opvallend onveilig voor fietsers. Dat blijkt uit het nieuwe provinciale rapport over verkeersongelukken.
Nieuwsbode van 6 december 2001

Commotie over tarieven bij de Stichting Welzijn

De prijzen gaan het komend jaar aanzienlijk omhoog bij de Stichting Welzijn Driebergen (SWD). Hierdoor is nogal wat commotie ontstaan. Directeur John van Leeuwen daarover: “Ik heb begrip voor de beroering die is ontstaan, maar het gaat om een onvermijdelijke beslissing”. Van Leeuwen bestrijdt met kracht de suggestie dat de W van welzijn nu wel geschrapt kan worden; “Als we niets doen ontstaat er een probleem, we kunnen niet uit de reserve blijven putten”.
Stichtse Courant van 6 december 2001

Progressief Driebergen klaar voor verkiezingscampagne

Vorige week is tijdens een ledenvergadering de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma van Progressief Driebergen vastgesteld. De lijst voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen wordt aangevoerd door de huidige wethouder van welzijn, Neeltje Schravesande.
Stichtse Courant van 6 december 2001

TV-weerman doet meditatie bij Driebergse Volkskerstzang

Op zondag 16 december vindt in de Grote Kerk aan de Hoofdstraat de traditionele volkskerstzang plaats. Voor de meditatie treedt dit jaar weerman Reinier van der Berg aan. Burgemeester Bloemen zal de lezing van het kerstevangelie verzorgen. Voor een muzikale bijdrage zorgt Aurora.
Stichtse Courant van 6 december 2001

Kleuters na 46 jaar weer bij elkaar

Vorige week vond een reünie plaats van mensen die in de jaren 1954-55 samen op de RK-kleuterschool van de zusters Ursulinen zaten. De reunie was georganiseerd in de woning van Marieke van Ojik-van Werkoven aan de Traaij. Ook Yvonne van Rooyen-Dessing was bij de organisatie betrokken.
Stichtse Courant van 6 december 2001

Gouden bruiloft

Vorige week vierden de heer en mevrouw Van Dorp hun 50-jarig huwelijjksfeest in Champ’Aubert. Velen kwamen Siem en Ria daar feliciteren, waaronder ook burgemeester Bloemen.
Stichtse Courant van 6 december 2001

Stichts Café, Toezichthouder en Kabouter Plop bij 20-ste Pronkzitting

Aanstaande zaterdag 8 december vindt in het Ionagebouw voor de 20ste keer de befaamde Pronkzitting van de Driebergse Carnavalsstichting De Sparrenarren plaats. Bij voorzitter Ronald van der Linden, regisseur Serge van der Ven en producent Thea van Drie hebben zich 20 acts aangemeld.
Stichtse Courant van 6 december 2001

Driebergse zangers succesvol in Wenen

Een groep zangers uit het Hervormd Kerkkoor Driebergen heeft vorige week met veel succes deelgenomen aan een korenfestival in Wenen.
Stichtse Courant van 6 december 2001

De Kring op kompasspeurtocht

27 leerlingen van basisschool De Kring gingen per fiets naar de Boswerf in Zeist om aldaar een spannende speurtocht in de natuur te doen. Dit alles in het kader van een project over navigatie en trekvogels.
Stichtse Courant van 6 december 2001

Grote steun voedselactie Veri-Olanda

Afgelopen vrijdag en zaterdag werd weer de jaarlijkse voedselactie door Veri-Olanda gehouden. Er werd 7127 kg voedsel ingezameld en er kwam 2000 gulden binnen als bijdrage in de transportkosten.
Stichtse Courant van 6 december 2001

Vrolijke zang ondanks de regen

Ondanks het natte weer zorgde het kinderkoor ‘Sjongesonge & Tierelier’ vrijdag voor een vrolijke noot tijdens de koopavond. Op diverse plekken op de Traaij liet het koor leuke liederen horen.
Stichtse Courant van 6 december 2001

Uniek kunstwerk één dag in Driebergen

Een uniek kunstglaswek uit Zweden, ‘Brains’ uit de serie van Bertil Vallien is komende zondag gedurende een vijftal uren in Galerie Valentijn te zien tijdens de opening van de nieuwe expositie in Valentijn.
Stichtse Courant van 6 december 2001

Trage verkoop REMU dure zaak

De schade door vertraging van de verkoop van elektriciteitsbedrijf REMU begint in de papieren te lopen. Een jaar uitstel scheelt provincie en gemeente in Utrecht 100 miljoen gulden. Vlak voor de kerst is het een jaar geleden dat REMU vol trots het Spaanse Endesa presenteerde als koper. Het uitstel wordt vertraagd door aanvullende eisen die door de rijksoverheid worden gesteld.
Utrechts Nieuwsblad van 7 december 2001

‘Welzijnswerk scoort niet in de politiek’

In een interview van Nelly Jacobs vertelt Johan Zikking over zijn werk als welzijnswerker bij de Stichting Welzijn Driebergen. Hij noemt daar o.a. “We zouden wel eens wat meer aandacht mogen besteden aan de echte minima, zoals ouderen en uitkeringsgerechtigden”.
Utrechts Nieuwsblad van 8 december 2001

DriebergenNet telt stemmen anders

Nadat vorige week de eerste barometer is gepubliceerd heeft DriebergenNet de methode van stemmen aangepast. Het is nu zo goed als onmogelijk meerdere keren te stemmen waardoor het beeld dat de barometer geeft meer betrouwbaar is.

Uit de cijfers blijkt dat de VVD en PDR gelijk opgaan: zij zouden elk ruim 25 % van de stemmen halen. CDA en D66 scoren beide slechts 10% en de ChristenUnie mag zich verheugen in een aandeel van 15%. Nu is deze barometer niet bedoeld om de aandelen aan te geven maar is vooral bedoeld om aan te geven hoe de politieke verhouding zich elke week veranderen. Pas volgende week kan er een vergelijking gemaakt worden. Er kan slechts 1 X per week gestemd worden.

Provinciaal milieubeleidsplan twee jaar verlengd

Gedeputeerde staten hebben besloten het provinciaal milieubeleidsplan 1998 –2002 met twee jaar te verlengen. Het plan is in december 1997 vastgesteld voor vier jaar en de geldigheid loopt aan het eind van dit jaar af. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor het nieuwe milieubeleidsplan.

Nieuwe bevoegdheid voor provincie Utrecht op gebied van flora- en faunabescherming

Gedeputeerde staten van de provincie Utrecht stellen de statencommissie Ruimte en Groen voor akkoord te gaan met nieuwe beleidskaders ter bescherming van de flora en fauna. Het gaat om de notitie Implementatie Flora- en faunawet en de Verordening beheer en schadebestrijding dieren. De notitie en verordening lopen vooruit op de Flora- en faunawet die in 2002 in werking zal treden. De nieuwe toetsingskaders zijn tot stand gekomen na intensief overleg met alle betrokken partijen.

Kanaal 9 Utrecht drie jaar veilig

De regionale tv-zender Kanaal 9 Utrecht blijft ook de komende drie jaar bestaan. Provinciale Staten van Utrecht besloten gisteren unaniem de financiële toekomst van de zender veilig te stellen.
Utrechts Nieuwsblad van 11 december 2001

Sinterklaas willigt wensen van bewoners Beukenstein in

Op zijn verjaardag zelve kwam Sinterklaas naar Beukenstein toe om met hen zijn feest te vieren. Ook veel kinderen waren aanwezig. Veel bewoners hadden hun wensen niet bij hun schoen maar in een bak in de hal van Beukenstein gedaan.
Nieuwsbode van 11 december 2001

Boekwerkje van Salvia

Vrijdag 30 november werd een boekje gepresenteerd over de geschiedenis van de woongemeenschap voor verstandelijk gehandicapten ‘Salvia’. De totel ‘Op verhaal komen’ verwijst naar die ene dag in november 1999 waarop de verhalen in het boekje zijn gebaseerd.
Nieuwsbode van 11 december 2001

Vrouwen voor vrouwen groot succes

De Driebergse afdeling van Vrouwen voor vrouwen hadden een kerstmarkt georganiseerd. Deze markt werd goed bezocht. De opbrengst ervan is bestemd voor het doel van Vrouwen voor vrouwen, n.l. verbetering van de samenwerking tussen Afrikaanse vrouwengroepen.
Nieuwsbode van 11 december 2001

‘Ik sla u tot ridder’

Tijdens de pronkzitting van de Sparrenarren werd Wim van Veldhuizen tot Ridder van het Sparrenrijck geslagen. Hij en zijn vrouw Bets kregen alle lof toegezwaaid voor hun (gedurende reeds 22 jaar) inzet voor de Driebergse Tourclub.
Nieuwsbode van 11 december 2001

Schuur brandt uit

Zaterdagochtend is in alle vroegte een schuur aan De Drift in brand gevlogen. Naar de oorzaak stelt de politie een onderzoek in.
Nieuwsbode van 11 december 2001

Driebergse Ondernemersmiddag 2001

Gisteren werd in Sparrendaal de Driebergse Ondernemersmiddag 2001 gehouden. Deze middag werd georganiseerd door de gemeente Driebergen in samenwerking met de Ondernemerskring Driebergen.
Als sprekers waren uitgenodigd de heer F.M. Copini van Visser en Copini en partners te Driebergen en de heer J.F. Looman, algemeen directeur Transport Centrale Gelderland, winnaar van de Gelderse ondernemersprijs 1999. Aan de hand van stellingen is er gesproken over de verhouding overheid – bedrijfsleven en hoe we van elkaar kunnen profiteren en “gebruikmaken”. De heer Looman heeft heel duidelijk aangegeven hoe je kan samenwerken met de gemeente om tot een goed resultaat te komen.

CDA stelt niet geheel rimpelloos kandidatenlijst vast

De CDA-Afdeling Driebergen-Rijsenburg heeft op haar ledenvergadering van 10 december de volgorde van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Nadat de huidige fractievoorzitter Nynke van Amerongen als lijsttrekker was aangewezen, ontstond er commotie rond de plaatsen 2 en 3.

Deze liep zo hoog op dat twee leden hun lidmaatschap opzegden. Hierna werd de lijst conform het voorstel van het bestuur vastgesteld. Op de plaatsen 2 t/m 6 staan achtereenvolgens Ellen van der Plas, Frits van Schaik, Clemens van der Burg, Theo Stor en Heimen Top. In totaal komt het CDA uit met een lijst van 20 personen. Het reeds in november vastgestelde verkiezingsprogrammaprogramma is te verkrijgen bij de secretaris Ron Spruit, tel. 517996. Inmiddels is het campagneteam o.l.v. Clemens van der Burg en Theo Stor van start gegaan.

Rampenplan serviceflat werkt goed

Vanochtend viel een hijskraan, die wordt gebruikt bij renovatiewerkzaamheden aan de serviceflat Beukenhorst om. Er deden zich geen persoonlijke ingevallen voor omdat de kraan tegen een leegstaand appartement viel. De bewoners werden snel geëvacueerd.
Utrechts Nieuwsblad van 13 december 2001

Oplossing in zicht voor verkeersdrukte centrum

Er worden op het Driebergse gemeentekantoor diverse creatieve maatregelen voorbereid om de toenemende verkeersdrukte in het dorpscentrum op te lossen. Dat heeft wethouder De Vogel (VVD) aan de Stichtse Courant laten weten.
Stichtse Courant van 13 december 2001

CDA maakt kieslijst bekend

De CDA-Afdeling Driebergen-Rijsenburg heeft op haar ledenvergadering van 10 december jl. de volgorde van de lijst voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Lijsttrekker wordt Nynke van Amerongen.
Stichtse Courant van 13 december 2001

Een vijfenveertig ton zware kelder

Onlangs werd aan de Jachtlaan een enorme kelder van 5,5 meter diep geplaatst. Deze pompkelder is nodig voor de realisering van het tweede biezenveld.
Stichtse Courant van 13 december 2001

Vluchtelingenwerk Driebergen steunt pleidooi voor speciale maatregel

Vluchtelingenwerk Driebergen maakt zich sterk voor het bieden van een veilige toekomst aan asielzoekers die langer dan drie jaar in Driebergen wonen en nog steeds in onzekerheid leven. Men verwacht van het gemeentebestuur dat deze druk op Den Haag uitoefent om hier wat aan te doen.
Stichtse Courant van 13 december 2001

Kunstenaar in het klooster

Sinds mei van dit jaar werkt de Driebergse kunstenaar Frans Hazelet (51) in een nieuw atelier. Een fraaie lichte ruimte in het klooster van de zuster Ursulinen aan de Rijsenburgselaan. Ad Bom heeft een interview met de in Rotterdam geboren  Hazelet.
Stichtse Courant van 13 december 2001

PDR in beroering om zalmsnip

De locale partij Progressief Driebergen is verdeeld over de vraag of de zalmsnip wel uit de algemene reserve moet worden betaald. De gemeentefractie is voor, een aantal partijleden wil liever de ozb verhogen. Tijdens de raadsvergadering valt de beslissing. Aanstichter van de beroering is Renk Knol, boos PDR-lid.
Utrechts Nieuwsblad van 12 december 2001

Gemeenteraad Driebergen verhoogt de ozb niet

De Driebergse gemeenteraad heeft gisteren besloten de uitkering van de zalmsnip, die afgedwongen werd door een rechterlijk uitspraak, te financieren van uit de reserves. Dit voorstel van b&w werd gesteund door de fracties van VVD en Progressief Driebergen. Tegen het voorstel stemden de fracties van CDA, ChristenUnie en D66. Van de laatste partij stemde wethouder Geveke niet met zijn fractie D66 mee.

Sportcentrum Hoenderdaal breidt uit

Hoenderdaal Sport in Driebergen gaat uitbreiden. Het sportcomplex van de stichting krijgt er een fitnessruimte bij, de driving range voor de golfers wordt dubbeldeks en het beheer verder geprofessionaliseerd. Tot eind 2002 zal de stichting zes miljoen investeren.
Utrechts Nieuwsblad van 14 december 2001

Winst voor CDA en PDR en sterk verlies voor D66

De tweede peiling van de politieke barometer laat een sterk herstel van het CDA zien. Ook de PDR mag zich verheugen in een winst. D66 wordt bijna gehalveerd, terwijl ook de VVD op verlies staat. Het verlies van de ChristenUnie is niet noemenswaardig. Ongeveer 25% van de stemmen is uitgebracht na de raadsvergadering van 13 december j.l. Opvallend in het stemgedrag was bovendien de hardnekkigheid van stemmers op VVD en PDR om meer dan 1X per week te stemmen; bij de overige partijen kwam dit gedrag niet voor. Vanaf nu kan er weer gestemd worden voor week 51.

DriebergenNet laat politicus van het jaar kiezen

Ook dit jaar organiseert DriebergenNet de verkiezing van de politicus van het jaar. Vorig jaar moest deze verkiezing afgebroken worden omdat kiezers zoveel stemmen konden uitbrengen als ze wilden. Dat is nu veel moeilijker gemaakt; niet onmogelijk omdat DriebergenNet geen gebruik wil maken van zgn. ‘cookies’. Uit de inzenders op deze verkiezing zal DriebergenNet er één kiezen die een goed doel in Driebergen mag aanwijzen waaraan DriebergenNet € 100 zal overmaken.

AWV schenkt Driebergen ten afscheid houten banken

De AWV die per 1 januari verder gaat als Heuvelrug Wonen bood het gemeentebestuur een aantal banken. De banken zullen in de openbare ruimte worden geplaatst. Directeur Gerth Radstake van de AWV mocht voor aanvang van de raadsvergadering in de raadszaal de raadsleden en college toespreken.
Nieuwsbode van 18 december 2001

Driebergen maakt haast met samenwerking

Nog voor de gemeenteraadsverkiezingen wil de Driebergse raad een uitspraak doen over een eventuele vorm van samenwerking met een of meer omliggende gemeenten. Een inventariserend onderzoek zal moet helpen bij deze keus. Aan adviseur Jan Roncken is gevraagd prijsopgaaf voor zo’n onderzoek te doen.
Nieuwsbode van 18 december 2001

Politie op paardenjacht

Een tiental paarden liep zaterdag op de Traaij. Zij waren losgebroken. Een aantal werd door omstanders naar een wei aan de Dreef gedreven. Een ander deel kon staande gehouden worden op de W van Abcoudelaan.
Nieuwsbode van 18 december 2001

Suikerfeest

Voor de eerste keer waren Driebergse Marokkanen in de NIX bijeen om het Suikerfeest te vieren, het feest dat de Ramadan besluit. De organisatie was in handen van 5 Marokkaanse jongeren van  MJD, de onlangs opgerichte Werkgroep Marokkaanse Jongeren Driebergen voor jongeren tussen de 17 en 25 jaar. Het werd een gezellige bijeenkomst waarbij ook niet-Marokkanen aanwezig waren.
Nieuwsbode van 20 december 2001

Adhesie voor moskee vanuit Raad van Kerken Driebergen

De besproken zaal in Nieuw Salem waar mensen hun zienswijze over de plannen met de moskee konden kenbaar maken was veel te klein, daarom werd verhuisd naar de kerk. De grote opkomst was het gevolg van velen uit de kerkelijke wereld die adhesie kwamen betuigen voor de plannen.
Nieuwsbode van 20 december 2001

Paars keert zich tegen OZB-verhoging

Een Driebergs paars blok van PDR, VVD en één D66-er heeft vorige week donderdag het collegevoorstel doorgedrukt om de zalmsnip in 2002 uit te keren door acht ton uit de reserve te halen. De partijen keerden zich hiermee tegen een verhoging van de ozb die volgens CDA, ChristenUnie en de meerderheid van D66 nodig is.
Stichtse Courant van 20 december 2001

CDA-dissidenten willen met eigen lijst verkiezingen ingaan

CDA-leden Nico Verbeek (oud wethouder) en Jacques Broekman (oud vicevoorzitter) hebben hun lidmaatschap van het CDA opgezegd. Reden daarvoor was de eerste twee plaatsen op de CDA kandidatenlijst. Zij vinden dat fractievoorzitter Nynke van Amerongen en raadslid Ellen van der Plas niet op de plaatsen 1 en 2 horen te staan omdat ze ‘mede-verantwoordelijk zijn’ voor de Roma-affaire. Verbeek en Broekman overwegen nu met een eigen lijst te komen.
Stichtse Courant van 20 december 2001

Sportclubs voelen zich totaal genegeerd door de politiek

De voetbalverenigingen CDN en Dalto en rugbyclub Pink Panthers voelen zich in de steek gelaten door de Driebergse politiek. Ze hebben gedurende langere tijd gewezen op de slechte situaties rond de kleedruimtes op Sportpark De Woerd. Maar de politici lijken doof te zijn.
Stichtse Courant van 20 december 2001

Heuvelrugschaaktoernooi groot succes

Het eerste Heuvelrug Schaaktoernooi is een groot succes geworden. Meer dan 100 deelnemers gingen naar de Bergse Bossen waar de Schaakvereniging Doorn-Driebergen Marlet het toernooi organiseerde. Een verslag van het toernooi is te vinden op de nieuwe website van de vereniging www.driebergen.net/schaken .
Stichtse Courant van 20 december 2001

Afscheid van Theo Grintjes

Oud-directeur Theo Grintjes nam afgelopen dinsdag afscheid van de gemeente Driebergen. Grintjes die in 1986 bij de gemeente aantrad, was de laatste jaren belast met speciale diensten, waaronder de brandweer. Hij werd dan ook met de oude brandweerwagen van zijn huis naar Sparrendaal gebracht waar hem een druk bezochte receptie ten deel viel.
Stichtse Courant van 20 december 2001

Sportaccommodatie Hoenderdaal investeert in gezonde toekomst

Het in 1984 geopende sportcomplex Hoenderdaal gaat de komende tijd fikse investeringen doen. Ad Bom had een interview met het dagelijks bestuur dat bestaat uit Martin Sturkenboom (vz), Jens Stellingwerf (secr) en Wim van Est (penn).
Stichtse Courant van 20 december 2001

Mevrouw van Ramshorst in het zonnetje gezet

Maandag werd mw Van Ramshorst in het zonnetje gezet omdat zij dertig jaar lang namens de Driebergse kerken bezoeken aan mensen met een verstandelijke handicap heeft gebracht.Het gebeurde tijdens een kerstdiner van de clienten van de locatie Damhert van de stichting Abrona.
Stichtse Courant van 20 december 2001

Klaverjas marathon

Zaterdag vond bij Buurtvereniging Juliana de traditionele Klaverjas Marathon plaats. Het werd opnieuw een zeer geanimeerd spektakel met koffie, broodjes, soep en uiteindelijk vijf winnaars.
Stichtse Courant van 20 december 2001

Het eerste Driebergse euro-setje

Vrijdag heeft burgemeester Bloemen het eerste Driebergse eurosetje uitgereikt aan mevrouw Stuivenberg, een toevallige passant op de Traaij. De actie was een initiatief van de Ondernemersvereniging Driebergen Centrum (ODC).
Stichtse Courant van 20 december 2001

Vandalisme

Het rustieke watertje achter Sparrendaal werd deze week door enkele vandalen als vuilstort misbruikt. Enkele grote kabelhaspels en een groencontainer waren in het water gegooid.
Stichtse Courant van 20 december 2001

Inbreiden of niet, dat is de kwestie in Driebergen

In het nieuwe jaar, op dinsdag 8 januari, vindt het grote inbreidingsdebat plaats. Driebergenaren mogen komen zeggen welke lege stukjes grond wel en welke niet bebouwd mogen worden. De belangstelling is groot, er zijn al meer dan 60 aanmeldingen binnen.
Utrechts Nieuwsblad van 21 december 2001

Progressief Driebergen grote verliezer

De kijkers naar DriebergenNet hebben de afgelopen week opnieuw hun voorkeur voor een politieke partij kunnen aangeven. Het opvallendste verschil met de vorige peiling is het sterke herstel van de VVD en D66 en het grote verlies van Progressief Driebergen. De ChristenUnie handhaafde zich en voor het CDA was er een lichte winst. Het aantal niet stemmers is afgenomen. Vanaf nu kan er gestemd worden voor de peiling van week 52.

In file langs kerstschapen op Heidestein

De schaapskooi op het landgoed Heidestein van het Utrechts Landschap heeft tijdens de kerstdagen veel bezoekers getrokken.
Utrechts Nieuwsblad van 27 december 2001

Petitie voor vluchtelingen

Vluchtelingenwerk Driebergen bood met 9 man sterk,  wethouder Schravesande, in aanwezigheid van de burgemeester Bloemen, een petitie aan om in Den Haag druk uit te oefenen op het vluchtelingenbeleid. Doel van de actie is om zo’n 20.000 vluchtelingen die langer dan drie jaar in Nederland verblijven zonder dat zij zekerheid krijgen over hun verblijfstitel of die uitgeprocedeerd zijn en geen uitreisdocumenten kunnen krijgen een eenmalig pardon te geven.
Nieuwsbode van 27 december 2001

Politieke barometer

De politieke barometer van week 52 laat een kleine winst zien voor CDA, VVD en ChristenUnie. PDR en D66 moeten een verlies voor lief nemen.
Deze editie van de barometer is gebaseerd op een gering aantal inzendingen (waarschijnlijk vanwege de kerstvakantie) en daarom minder representatief.
Totnogtoe werden meerdere inzendingen vanaf dezelfde computer niet geaccepteerd. Veel kijkers hebben erop gewezen dat huisgenoten die gebruik maken van dezelfde computer, daardoor hun stem niet kunnen uitbrengen. Daarom zullen m.i.v. week 1 van 2002 per computer twee meldingen geaccepteerd worden.
Bij deze barometer moet steeds bedacht worden dat het hier gaat om een peiling onder de kijkers van DriebergenNet. Dat betekent per definitie dat de politieke voorkeur van niet-internetters buiten beschouwing blijft. Die zou wel eens kunnen afwijken van de politieke voorkeur van de DriebergenNet-kijkers. De uitkomsten van de barometer moeten dan ook met een korreltje zout genomen worden.

Politicus van het jaar

De termijn voor de door DriebergenNet georganiseerde verkiezing van politicus van het jaar is verlengd t/m 6 januari 2002. Reden hiervoor is de te geringe deelname, waarschijnlijk als gevolg van vakanties. Dit betekent dat de bekendmaking niet zal plaatsvinden op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Driebergen, maar op een later tijdstip. Voor het overige blijft alles hetzelfde: onder de inzenders zal DriebergenNet € 100,– verloten, die zullen worden overgemaakt naar een door de uitgelote inzender aan te wijzen goed doel.

Nieuw, smal, diep huis valt niet in goede aarde

Omwonenden van een perceel grond aan de Engweg in Driebergen maken bezwaar tegen de bebouwing van deze grond. Er zou een te smal en te diep huis komen.
Utrechts Nieuwsblad van 31 december 2001