Raad Utrecht tegen verkoop REMU

Leefbaar Utrecht en Nederlands Blok vormen samen met de SP, Groenlinks en de PvdA een front tegen de verkoop van de aandelen REMU. Volgende week donderdag is het finale debat, waarin de raad een definitief besluit neemt.
Utrechts Nieuwsblad van 1 december 2000

Chatten op DriebergenNet

Het gisteravond gehouden chatten met Ab Berger bracht aan het licht  dat de server waarop DriebergenNet draait niet in staat is om veel toeschouwers gelijktijdig te bedienen. Hoeveel mensen geprobeerd hebben te chatten is niet bekend maar door de drukte was de server het eerste half uur niet bereikbaar. Voorlopig wordt het chatten dan ook stopgezet en zal geprobeerd worden de problemen te verhelpen.
Heuvelrug Nieuws 3 december 2000

Chatten met Berger blijkt onoverzichtelijk en nogal chaotisch

Een uur lang chatten leverde zaterdagavond een magere oogst op. Veel spraakverwarring, zich voortdurend verversende schermen en tot slot maar een nieuwe afspraak: over een uur in café De Reiziger, dan praten we verder.
Utrechts Nieuwsblad van 4 december 2000

Overheid aandeelhouder: Remu vreest toekomst

Remu ziet de toekomst somber in als de overheden als aandeelhouder aanblijven. De directie denkt dat de onderneming tot een marginaal bedrijf verwordt, als er al niets ergers dreigt: algehele opheffing.
Utrechts Nieuwsblad van 4 december 2000

Pronkzitting Carnavalsstichting De Sparrenarren

Aanstaande zaterdag 9 december organiseert de Carnavalsstichting “de Sparrenarren” wederom een groots opgezette showavond welke bekend staat als de Pronkzitting.
Deze avond is geen echte carnavalsavond maar een cultureel hoogstandje van vele amateurs welke op het toneel laten zien wat zij de in de afgelopen maanden na veel oefenen uiteindelijk hebben bereikt en aan u als Driebergen- Rijsenburgers willen tonen.

Driebergens eerste homohuwelijk ontbonden

M. en G. haalden op 20 augustus 1999 de pers wegens het eerste Driebergse homohuwelijk. Afgelopen vrijdag stonden ze weer bij de burgerlijke stand, maar nu voor de ontbinding van het huwelijk.
Nieuwsbode van 5 december 2000

Onderzoek naar communicatie met burgers

In de tweede week van december start een viertal studenten van de Hogeschool van Utrecht met een onderzoek naar de externe communicatie van de gemeente Driebergen-Rijsenburg. Doel is te achterhalen hoe de burgers de communicatiemiddelen waarderen en of er dingen moeten veranderen in de communicatie met de burgers. Het onderzoeksteam zal steekproefsgewijs een groot aantal burgers telefonisch benaderen met een vragenlijst met betrekking tot de externe communicatie.
Daarnaast vindt er een specifiek onderzoek plaats naar de communicatie met jongeren in de gemeente Driebergen-Rijsenburg. Dit onderzoek zal plaatsvinden op middelbare scholen in de omgeving.
Eind januari zullen de resultaten van het onderzoek bekend zijn. Deze resultaten zullen ook gepubliceerd worden in de gemeenterubriek.

Integratie van twee scholen Driebergen nu al een succes

Voor sommige ouders was het even slikken, maar per saldo is de integratie van de Weidebloemschool en Bongerd nu al een succes. “Het is uniek wat hier gebeurt. Volgens mij wordt dat onderschat,” zegt directeur Kitty Verkerk.
Utrechts Nieuwsblad van 7 december 2000

Roma-gezin onderdak in Utrecht

Een van de twee gezinnen van de zigeunerfamilie Nicolic die medio juli met een omstreden verhuispremie Driebergen moest verlaten, betrekt binnenkort een woning in Utrecht.
Utrechts Nieuwsblad van 7 december 2000

Kraaybeekerhof genomineerd voor provinciale milieuprijs

De Kraaybeekerhof (opleidingsinstituut op het gebied van duurzame landbouw en milieu) is een van de drie genomineerden voor de provinciale milieuprijs. De winnaar zal op 19 december bekend gemaakt worden.
Nieuwsbode van 7 december 2000

Onderzoek ‘Sportlaanaffaire’ wordt volgende week gestart

Afgelopen week is de heer G.A. Spruit uit Soest bereid gevonden het onderzoek naar de Sportlaanaffaire te gaan leiden. Spruit was in het verleden hoofd van de bestuursdienst van de gemeente Utrecht. Voorlopig ziet het er naar uit dat niet eerder dan volgend jaar februari het onderzoek zal worden afgerond.
Stichtse Courant van 7 december 2000

Infoavond over belastingstelsel rekt grote belangstelling

Ad Bom doet verslag van de infoavond over het nieuwe belastingstelsel. Zo’n 160 belangstellen waren naar de door Fien Advies Rijsenburg georganiseerde avond gekomen.
Stichtse Courant van 7 december 2000

Rascha Peper in Literair Café Driebergen

Op vrijdag 15 december zal, de oorspronkelijk uit Driebergen afkomstige, schrijfster Rascha Peper optreden in het Literair Café Driebergen in Champ’Aubert.
Stichtse Courant van 7 december 2000

Voetbalclub zoekt ‘aanvallende’ meisjes

De Driebergse voetbalclub CDN wil starten met meisjesvoetbal in de competitie. Daarvoor is men op zoek naar meisjes in de leeftijd van 9 tot 12 jaar.
Stichtse Courant van 7 december 2000

Verkoop REMU gaat door ondanks tegenstem stad

De gemeente Utrecht is tegen de verkoop van het regionale energiebedrijf REMU. Desondanks gaat de verkoop door. De andere aandeelhouders hebben een meerderheid en zijn voor verkoop.
Utrechts Nieuwsblad van 8 december 2000

Tevredenheidsonderzoek naar de Regiotaxi Utrecht

Zeven gemeenten, die in het kader van de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) samenwerken (Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Bunnik, Maarn, Leersum, Amerongen, Wijk bij Duurstede) hebben bij de invoering van de Regiotaxi Utrecht afgesproken dat zij na een jaar de Regiotaxi Utrecht zullen evalueren. Dit onderzoek zal in januari 2001 starten.
Onderwerp van het onderzoek is de werking van het systeem en de ervaringen van gebruikers; er wordt gekeken naar de tevredenheid of naar de ontevredenheid onder de gebruikers.
Het onderzoek wordt begeleid door een commissie, waarin de gemeenten, de platforms en de WVG-uitvoeringsorganisatie zullen zijn vertegenwoordigd. Middel om aan informatie te komen is een grootschalige schriftelijke enquête onder de gebruikers van Regiotaxi Utrecht, die een vergoeding krijgen voor het gebruik van de Regiotaxi op basis van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Ook zullen er interviews worden gehouden met instellingen.
De eindresultaten zullen begin april bekend zijn. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het bureau ‘Ipso Facto’.

Netelenbos verrast Kamer over spoor HSL-Oost

Minister Netelenbos van Verkeer ziet niets in verdubbeling van het spoor over de HSL-Oost. Verbazing alom, vooral over haar beweegreden. Want waarom golden voor HSL-Zuid hele andere argumenten?
Volkskrant 11 december 2000

Gemeente laat noodunits op de Akkerweg staan

Dinsdag 12 december 2000 heeft het college van BenW van Driebergen-Rijsenburg besloten om de noodunits op de Akkerweg te laten staan en een nieuwe artikel 17-procedure te starten. Bovendien is besloten de tijdelijke units naar voren te plaatsen in verband met de geplande nieuwbouw die qua afstand verder van de weg af zal komen te liggen.

Woningcorporaties uit Driebergen en Doorn onderzoeken mogelijke fusie

De woningcorporaties AWV Driebergen en Wonen Doorn gaan de komende maanden onderzoeken of het wenselijk is om beide organisaties samen te voegen. In Doorn betreft het een organisatie met 8 personeelsleden, in Driebergen werken 17 mensen. De corporaties werken momenteel al samen in WUZO, het samenwerkingsverband van woningcorporaties in ZO Utrecht.
Beide directeuren benadrukken dat de wens tot samengaan vooral is ingegeven vanuit een behoefte aan een grotere slagvaardigheid.
Een definitief besluit over al dan niet samengaan wordt naar verwachting voor de zomer van 2001 genomen. Als de fusie doorgaat zal in beide plaatsen voor de klanten een bezoekadres gehandhaafd blijven.

Experiment met bosbus beëindigd

De Bosbus, die de afgelopen drie jaar in de zomervakantie de belangrijkste attracties op de Heuvelrug verbond, rijdt het komend seizoen niet meer. De kosten wegen niet tegen de baten op: het aantal passagiers was minder dan waar op gerekend was.
Utrechts Nieuwsblad van 12 december 2000

Kunst Galerie Lau t Era opent huiskamerdeuren

Twintigste eeuwse schilderijen kunnen sinds 8 december in Driebergen bekeken worden in Galerie Lau t Era aan de Bosstraat 85. In dit op twee na kleinste vrijstaande huis in Nederland zijn ongeveer 45 werken te bezichtigen van ongeveer 30 kunstenaars.
Nieuwsbode van 12 december 2000

Djajadiningrat: ‘Ook dorpsarts is steeds drukker’

Ook de Doornse en Driebergse huisartsen voeren op 14 december actie in Amsterdam om hun eisen voor een betere huisartszorg kracht bij te zetten. Donderdag zal dan ook een weekenddienst hebben.
Nieuwsbode van 12 december 2000

Openbaar onderwijs krijgt meer zelfstandigheid

Het bestuur van het openbaar onderwijs in Doorn, Driebergen, Maarn en Leersum wordt m.i.v. 1 januari 2001 geregeld via bestuurscommissies. Hiermee komt een eind aan de situatie dat de colleges van burgemeester en wethouders de verantwoordelijkheid voor het openbaar basisonderwijs dragen.
Nieuwsbode van 12 december 2000

‘Amateuristische clubjes’ van toen bundelen krachten professioneel

Netty Krook heeft een gesprek met Hans Sleeuwenhoek die als woordvoerder van de stuurgroep optreedt die de samenwerking van de verschillende VVV’s op de Heuvelrug gestalte heeft gegeven.
Nieuwsbode van 12 december 2000

Noodmoskeetjes mogen blijven

De gemeente Driebergen gaat opnieuw proberen de noodmoskeetjes aan de Akkerweg te legaliseren. Daarmee gaat zij voorbij aan een verzoek van tegenstanders om de noodmoskeetjes te verwijderen. Over uiterlijk twee jaar moeten de noodgebouwtjes plaats maken voor twee permanente moskeeën. Het actiecomité Akkerweg gaat weer juridische stappen ondernemen.
Utrechts Nieuwsblad van 13 december 2000

Publiek gaat uit zijn dak met zigeunerleut

Het galadorpsfeest De Pronkzitting, dat de Sparrenarren zaterdag in het Ionagebouw organiseerden, stond van het begin tot het eind in het teken van zigeunerleut. Soms zeer vermakelijk, soms ook wel erg leunend op de (voor)oordelen die er bestaan rond mensen met een ‘afwijkend cultuurpatroon’. Jan de Beer doet verslag.
Stichtse Courant van 14 december 2000

Verwarring over de klachtenafhandeling

Er is de laatste tijd enige verwarring ontstaan over de wijze waarop de gemeente de klachten van inwoners behandelt. Gijs Schaap, afdelingsmanager beheer en onderhoud bij de gemeente, legt het nog eens uit.
Stichtse Courant van 14 december 2000

Container in vuur en vlam

Zondag moest de Driebergse brandweer een hardnekkige brand in de papiercontainer bij Zwembad De Zwoer blussen. De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door vuurwerk.
Stichtse Courant van 14 december 2000

Zigeunerdrama wordt ‘zomerkwestie’

Burgemeester Bloemen gaat voortaan een verhullend woord gebruiken voor de betaling van fl. 600.000 aan enkele zigeunerfamilies. Bloemen spreekt voortaan over ‘zomerkwestie’, zo liet hij weten in de laatste vergadering van de gemeenteraad dit jaar. Tot nu toe werd de betaling van de verhuispremie aan de zigeuners meestal ‘zigeunerkwestie’ of ‘zigeunerdrama’ genoemd. De gemeente betaalde de zigeuners het geld half juli. De kwestie leidde kort daarop tot het aftreden van alle Driebergse wethouders.

Rector Doorn geeft krijtje door

Na 38 jaar verlaat rector J.G. Geurkink uit Driebergen per 1 januari het onderwijs. Hij treedt vervroegd uit. Als zichtbare erfenis laat hij de nieuwbouw na van scholengemeenschap Revius Lyceum Doorn, waar hij als bouwprojectleider nauw bij betrokken was. Oud-docent en ‘docent van het jaar’ Joost Kentson keert als rector terug naar het Revius.
Utrechts Nieuwsblad van 16 december 2000

Kunstzinnig in een warme huiskamer

Jurgen van Dijk heeft een interview met Laurens Mathijssen en Jora Barendswaard die een kunstgalerie zijn begonnen aan de Bosstraat 85 in Driebergen. In galerie Lau t Era hangen de werken in de huiskamer, keuken en achterkamer.
Utrechts Nieuwsblad van 18 december 2000

REMU-nota tien procent omhoog

Utrechtse huishoudens krijgen volgend jaar een flink hogere energierekening voorgeschoteld. De Remu houdt rekening met een gemiddelde verhoging van 10 procent. Boosdoeners zijn de hogere belastingen van de overheid en de gestegen olieprijzen die van invloed zijn op het gastarief. Daarnaast komt nog de btw-stijging van 17,5% naar 19%.
Utrechts Nieuwsblad van 19 december 2000

Veltman neemt afscheid van Driebergse raad

Aan het eind van de laatste raadsvergadering van dit jaar werd afscheid genomen van H. Veltman. Veltman, die twee en half jaar in de raad heeft gezeten, vertrekt wegens te drukke werkzaamheden in zijn eigen bedrijf.
Nieuwsbode van 19 december 2000

Wethouder Schravesande geeft startsein Indoor Bowls

Op Hoenderdaal Sport is deze week officieel het balspel Indoor Bowls van start gegaan. Wethouder Schravesande gaf het startschot. In het vervolg wordt er elke maandag van 9 tot 12 op twee banen gespeeld.
Nieuwsbode van 19 december 2000

Groei en Bloei telt 500 leden

De Driebergse afdeling van Groei en Bloei maakte de laatste ledenavond van het jaar kennis met het 500ste lid: Arja Petersen uit Doorn. In de afgelopen drie jaar verdubbelde het aantal leden.
Nieuwsbode van 19 december 2000

Kerstverhalenconcours

DriebergenNet zet de traditie van het kerstverhalenconcours voort nu er dit jaar geen kerst-inn op Sparrendaal wordt gehouden. De winaars van het concours kunnen tijdens de nieuwjaarsreceptie op Sparrendaal hun verhaal voordragen.
Nieuwsbode van 19 december 2000

Vijf koren zingen in St. Petrus Banden

Maar liefst vijf koren zonden de met toehoorders gevulde kerk van St. Petrus Banden toe. Na het concert werd de kerstmarkt druk bezocht en was er veel belangstelling voor een fotocollectie van Driebergse en Rijsenburgse families die destijds aan pastoor De Groot was aangeboden.
Nieuwsbode van 19 december 2000

Gemeente start met aanleg van tweede biezenveld

De wethouders Kees Geveke en Bas de Vogel hebben vanmiddag met het plaatsen van een duiker een begin gemaakt met de aanleg van het tweede biezenveld. De bewoners van De Warande zullen hier blij mee zijn want het biezenveld moet ervoor zorgen dat de stankoverlast van de riooloverstort hierdoor zal verdwijnen.

Omdat de aanleg gezien wordt als een aantasting van natuurwaarden legt de gemeente ter compensatie vijf paddenpoelen aan. Het plan hiervoor is ontwikkeld door Bert Geerdes, landschapscoördinator van de Stuurgroep Kromme Rijnlanden.

Een kerstverhaal loopt altijd goed af

Driebergen en zijn verhalenconcours. De derde in de reeks wordt op de Nieuwjaarsreceptie in Sparrendaal gehouden. Pauline Weseman in gesprek met jurylid Els Hoogenboom.
Utrechts Nieuwsblad van 20 december 2000

Staal: betaling Roma privezaak

Commissaris van de Koningin Staal blijft weigeren het bedrag te noemen dat door de Roma-familie van de ‘oprotpremie’ is terugbetaald aan de gemeente Driebergen. In een kort geding bleek gisteren dat Staal zich ook niet politiek verantwoordelijk voelt voor de overeenkomst die hij met de zigeunerfamilie sloot.

Volgens Staal gaat het om een privé-kwestie. De rechtbank doet op 29 december uitspraak in het geding dat Wegener had aangespannen om inzage in de overeenkomst te krijgen op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur.
Utrechts Nieuwsblad van 20 december 2000

Clusterschool is van de baan

Het Driebergs college van b&w heeft besloten de realisering van een clusterschool niet door te zetten. Wethouder Schravensande (PDR) zal de gemeenteraad binnenkort voorstellen af te zien van de clusterschool en in plaats daarvan het fenomeen ‘wijkschool’ introduceren. Dit betekent dat De Kring, De Valkenheuvel en De Bongerd op de huidige locatie blijven maar wel extra welzijnsvoorzieningen krijgen. De scholen hebben inmiddels verheugd gereageerd.
Stichtse Courant van 21 december 2000

‘Er dreigt een verharding van standpunten’

Deze week heeft wethouder De Vogel (VVD) overleg gehad met Ahold over de nieuwbouwplannen van Albert Heijn. Ah heeft het braakliggend terrein waar de nieuwbouw op moet plaats vinden ingericht als parkeerterrein. De gemeente stemt daar niet mee in omdat het terrein een andere bestemming heeft. Ah hing vervolgens een bord op waarin dit kenbaar werd gemaakt. Raadslid Derksen (D66) wees vorige week al op het gevaar dat de standpunten zich dreigen te verharden. Wethouder de Vogel liet doorschemeren dat hij het parkeren voorlopig zou kunnen gedogen.
Stichtse Courant van 21 december 2000

Kraaybeekerhof wint provinciale milieuprijs

Het Driebergse instituut De Kraaybeekerhof heeft dinsdag de Milieuprijs 2000 van de provincie Utrecht gewonnen. De prijs bestaat uit een oorkonde en tienduizend gulden die besteed moeten worden aan nieuwe milieu-investeringen.
Stichtse Courant van 21 december 2000

GZO wordt ENECO

Maandag is de naam van GZO veranderd in Eneco Energie-Zeist. Dit is een gevolg van de overname door Eneco die in oktober beklonken is.
Stichtse Courant van 21 december 2000

Blue Diamonds-lid overleden

Maandag is Driebergenaar Ruud de Wolff overleden. Samen met zijn broer Riem vormde hij het legendarisch duo The Blue Diamonds dat in de jaren zestig veel hits had.
Stichtse Courant van 21 december 2000

Informatie voor 600 senioren

De heer Zikking van de SWD overhandigde onlangs het eerste boekje met informatie over zelfstandig blijven wonen aan Mw Theben wonend op de Griffel. Dankzij een provinciale subsidie krijgen de 600 senioren die staan ingeschreven bij Netwerk 75+ in de maand januari het boekje gratis thuisbezorgd.
Stichtse Courant van 21 december 2000

Baby-echo-centrum in Driebergen

Op 2 januari wordt in het Driebergse Gezondheidscentrum aan de Korte Dreef een baby-echo-centrum geopend. Zwangere vrouwen kunnen hier op eigen initiatief een echo van hun ongeboren kind laten maken.
Stichtse Courant van 21 december 2000

Gerard van Klinkenberg vierde zijn 100ste verjaardag

Afgelopen zaterdag werd Gerard van Klinkenberg 100 jaar.  Sinds zijn 80ste woont hij op Beukenhorst.
Stichtse Courant van 21 december 2000

Gezellige kerstmarkt in winkelcentrum De Sluis

Vorige week donderdag werd in winkelcentrum De Sluis een Kerstmarkt gehouden. De markt was het eerste wapenfeit van het nieuwe bestuur.
Stichtse Courant van 21 december 2000

Centrale Huisartsendienst breidt zich verder uit

Vanaf 1 januari 2001 werken 56 huisartsen samen in de vier maanden geleden opgerichte Centrale Huisartsendienst Zuid Oost Utrecht. Per 1 januari doen ook de huisartsen uit Bilthoven, Doorn en Langbroek mee. De huisartsen uit Zeist, Driebergen, Maarn en Den Dolder werkten reeds samen.

De Centrale Huisartsendienst behelst een centrale nachtdienst vanuit het Lorentzziekenhuis in Zeist waardoor de dienstdoende arts ’s nachts met een taxichauffeur de patiënten bezoekt. Door de samenwerking vermindert het aantal nachtdiensten voor de individuele huisarts. Met de verzekeraar is inmiddels overeenstemming bereikt voor de financiering van deze nieuwe vorm van huisartsenzorg voor de eerste drie maanden van 2001.

Twee sporen is meer dan vier

Iedereen die wel eens met treintjes speelt, had het kunnen bedenken: hier en daar een zijspoor, langere treinen en meer dubbeldekkers maken de spoorlijn Utrecht-Arnhem veel efficiënter. Spoorverdubbeling van het hele traject is weggegooid geld.
Volkskrant van 23 december 2000

REMU kost Spanjaarden 2,5 miljard

Het Spaanse Endesa koopt het Utrechtse energiebedrijf REMU voor ruim 2,5 miljard gulden. De REMU zal zich onder Spaanse vlag niet ontwikkelen als een prijsvechter, maar als een kwaliteitsbedrijf. REMU-directeur De Visser was blij dat het Endesa is geworden. De Nederlandse overheid moet de verkoop van REMU nog goedkeuren.
Utrechts Nieuwsblad van 23 december 2000

Groenonderhoud in Driebergen is goed

Hoewel slechts 21 internetters de moeite hebben genomen om zich uit te spreken over het groen-onderhoud in de gemeente Driebergen, kan toch de voorzichtige conclusie worden getrokken dat het onderhoud van het groen positief gewaardeerd wordt. 67% noemt het onderhoud goed en 24% spreekt als mening slecht tot zeer slecht uit. De volgende mini-enquête gaat over het onderhoud van de wegen.

Moskee in Driebergen (1)

Gedurende een groot deel van de maand december konden kijkers naar DriebergenNet reageren op een aantal stellingen die waren ingegeven door de problematiek rond de moskeetjes aan de Akkerweg. Slechts 18 kijkers hebben gereageerd. De eerste stelling luidde:
“Meer dan 400 jaar immigratie in de Lage Landen leert ons dat emancipatie en integratie van nieuwkomers het beste gedijt wanneer de eigen cultuur als uitgangspunt dient. Een moskee -waar Islamitische inwoners van Driebergen de cultuur van hun thuisland kunnen beleven en verder kan ontwikkelen- is daarom geen bedreiging maar een voorwaarde voor deelname aan de Nederlandse samenleving. Overigens betekent dit niet dat de Driebergse gemeenschap een plicht heeft een dergelijke gebedsplaats op te richten, maar het ontslaat de gemeenschap niet om de oprichting van zo’n gebedsplaats met alle middelen mogelijk te maken.”
89% heeft deze stelling onderschreven en 11% wees de stelling af. Op grond van deze uitkomst kan, gezien de geringe respons, geen harde conclusie getrokken worden, maar de kijkers naar DriebergenNet geven wel aan dat er beslist een moskee moet komen. Een moskee wordt niet gezien als een bedreiging maar als een positieve bijdrage in de ontwikkeling van een multicultureel Driebergen. Overigens kan op de vier resterende stellingen nog steeds gereageerd worden.

Moskee in Driebergen (2)

Gedurende een groot deel van de maand december konden kijkers naar DriebergenNet reageren op een aantal stellingen die waren ingegeven door de problematiek rond de moskeetjes aan de Akkerweg. Slechts 18 kijkers hebben gereageerd. De tweede stelling luidde:
Nederlandse emigranten, hier vaak bezongen vanwege hun ondernemingszin, zijn op een andere plaats in de wereld immigranten als zoveel anderen. In Nieuw Zeeland, Canada, Australië en Michigan (USA) vormen de Dutch Reformed Churches een vluchtheuvel voor Nederlandse immigranten uit de 50er jaren. Zeker de eerste generatie emigranten, die nu de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft, ontleent aan hun Kerk zekerheid, een band met thuis, in een wereld die steeds minder de hunne wordt.
Ontzeggen wij onze immigranten uit Turkije en Marokko, maar ook uit bijvoorbeeld Afghanistan en Irak, het recht om hun zekerheid van hun afkomst te koesteren en in stand te houden?
Deze tweede stelling was meer een vraag dan een stelling. Vandaar dat de uitkomst 50% voor en 50% tegen de ‘stelling’ was.

Derde Driebergse Kerstverhalenconcours

Gisteravond sloot de termijn waarop kerstverhalen ingezonden konen worden voor het derde Driebergse Kerstverhalenconcours. Een jury, bestaande uit Els Hoogenboom, Petra vd Ven en Bouke Kingma, zal tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op 2 januari a.s. de juryprijs bekend maken. Dit jaar is voor het eerst ook een publieksprijs ingesteld: kijkers naar DriebergenNet kunnen hun oordeel geven over de vijf korte verhalen die inmiddels op internet zijn gepubliceerd.

Tumult om parkeerterrein Albert Heijn

De gemeente Driebergen is boos op AH. Zonder overleg opende het filiaal aan het Binnenhof net voor de kerstdagen een nieuw aangelegd parkeerterrein. De gemeente overweegt stappen te ondernemen, maar dat moet wachten tot na de feestdagen. En daar zijn de omwonenden furieus over. Zij dreigen met een kort geding.
Utrechts Nieuwsblad van 28 december 2000

Alleengaande bejaarden dineren

Kerstmis vier je niet alleen. Onder dit motto werd voor de 27ste keer een kerstdiner gekookt en uitgeserveerd voor Driebergse bejaarde alleengaanden. Het aantal aanmeldingen was groter dan de capaciteit. Zo’n 60 mensen konden aanschuiven.
Nieuwsbode van 28 december 2000

Driebergen keurt handelswijze AH af

Op woensdag 20 december werd de gemeente verrast door het feit dat AH de hekken rondom haar nieuwe parkeerterrein had verwijderd. De gemeente beraad zich op stappen.
Nieuwsbode van 28 december 2000

Vijf nieuwe paddenpoelen moeten overloop riolering zuiveren

Twee biezenvelden heeft Driebergen nodig om de overloop van rioleringen op te vangen en te zuiveren. Het eerste biezenveld wordt gerealiseerd achter Hoenderdaal; het twee naast de ijsbaan achter de Jachtlaan. Vorige week gaven wethouders De Vogel en Geveke het startsein voor de aanleg door het plaatsen van een duiker.
Nieuwsbode van 28 december 2000

Altena mag blijven

Vorige week is tijdens een ledenvergadering van het CDA door een grote meerderheid een motie verworpen waarin het terugtreden van ex-wethouder Altena werd verlangd. Altena zelf heeft nog geen definitieve beslissing genomen over een eventueel vertrek. Hij wil eerst de resultaten afwachten van het onderzoek dat nu loopt.
Stichtse Courant van 28 december 2000

Bewoners zijn kwaad over ‘noodkap’

Bewoners van de Hogesteeg en de Parklaan zijn kwaad over de noodkap van een grote kastanje voor het pand De Ark. Dit gebouw zal plaats moeten maken voor een wooncomplex. Tegen deze plannen waren bezwaren geuit omdat het karakter van de laan zou worden aangetast en er teveel groen verwijderd zou worden. De omwonenden vinden het dan ook uitermate verdacht dat de monumentale boom nu plotseling door een zwam blijkt te zijn aangetast.
Stichtse Courant van 28 december 2000

Moskee in Driebergen (3)

Gedurende een groot deel van de maand december konden kijkers naar DriebergenNet reageren op een aantal stellingen die waren ingegeven door de problematiek rond de moskeetjes aan de Akkerweg. Slechts 18 kijkers hebben gereageerd. De derde stelling luidde:
De eerste generatie Turkse en Marokkaanse immigranten kan worden beschouwd als een “lost generation”: hun perspectieven om in onze high-tech samenleving vooruit te komen, is bijna nihil omdat ze de taal niet goed spreken en onze gewoonten niet begrijpen. Maar, de kinderen van deze immigranten hebben in Nederland een schoolopleiding gevolg en de Driebergse samenleving mag verwachten dat deze tweede generatie voor zichzelf èn voor hun ouders opkomt; medewerking van de gemeente aan het oprichten van een gebedsruimte is daarom volstrekt uit den boze.
Met deze stelling is 22% van de respondenten het eens. 78% is het daar geheel mee oneens. Blijkbaar vindt de meerderheid dat de gemeente wel degelijk moet meewerken aan de tot standkoming van een gebedsruimte.

‘Moskeetjes moeten snel verdwijnen’

De gemeente Driebergen zal zich opnieuw voor de rechter moeten verantwoorden in de kwestie rond de noodmoskeetjes aan de Akkerweg. Het comité belanghebbenden Akkerweg kondigde gisteravond tijdens een persconferentie aan een kort geding te zullen aanspannen. Inzet is de onmiddellijke verwijdering van de barakken, nu de gemeente geen bestuursdwang wil toepassen.
Utrechts Nieuwsblad van 29 december 2000

Moskee in Driebergen (4)

Gedurende een groot deel van de maand december konden kijkers naar DriebergenNet reageren op een aantal stellingen die waren ingegeven door de problematiek rond de moskeetjes aan de Akkerweg. Slechts 18 kijkers hebben gereageerd. De vierde stelling luidde:
Jonge Marokkanen en Turken -met een gedegen Nederlandse opleiding- kunnen zich niet verschuilen achter het feit dat hun vaders en moeders niet naar school zijn gegaan. Zij moeten het voortouw nemen om de positie van Turken en Marokkanen te verdedigen en er voor zorgen dat, in samenwerking met het Driebergse gemeentebestuur en eventueel betrokken Driebergse inwoners, er gebedsruimten voor de Islamitische inwoners van Driebergen worden gerealiseerd, op de Akkerweg of op een andere plek in de gemeente.
Liefst 83% van de respondenten onderschrijft deze stelling. In de laatste alinea van de stelling wordt impliciet aangegeven dat realisering van een moskee niet alleen een zaak is voor de Turkse en Marokkaanse gemeenschap, maar dat het een zaak is voor de gehele Driebergse gemeenschap.

‘Geen spijt van uitkoop Roma-familie’

Rozalien van de Kletersteeg was loco-burgemeester van Driebergen toen half Nederland schande sprak van het uitkopen van de Roma-familie. In een gesprek met Anthon Keuchenius kijkt ze nuchter, relativerend en zonder spijt terug op het afgelopen jaar.
Utrechts Nieuwsblad van 30 december 2000

Staal moet afspraken met Roma openbaar maken

De Utrechtse commissaris van de koningin moet voor 15 januari de afspraken openbaar maken die hij heeft gemaakt met de Roma-zigeuners die maanden door de provincie Utrecht zwierven Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald.; daarmee wordt tevens bekend welk bedrag de zigeuners hebben terugbetaald van de vertrekpremie.
Volkskrant van 30 december 2000

Moskee in Driebergen (5)

Gedurende een groot deel van de maand december konden kijkers naar DriebergenNet reageren op een aantal stellingen die waren ingegeven door de problematiek rond de moskeetjes aan de Akkerweg. Slechts 18 kijkers hebben gereageerd. De vijfde stelling luidde:
De Gemeenteraad heeft de Wet Ruimtelijke Ordening bewust verkeerd geïnterpreteerd bij de goedkeuring van het bouwen van de gebedsruimten aan de Akkerweg,.Hierdoor won de gemeente tijd (5 jaar onder de vrijstellingsbepaling van art.17 wet RO), werden de Turkse en Marokkaanse demonstranten die buiten op de stoep stonden gerust gesteld en werden de bewoners ogenschijnlijk buiten spel gezet. De Bestuursrechter stak gelukkig voor dit opzetje een stokje en verklaarde de gemeentelijke procedure onrechtmatig. De enige verliezers in dit spel zijn de Marokkaanse en Turkse inwoners van Driebergen, die niets liever willen dan een plek waar zij hun religie in rust kunnen beleven en waar zij hun cultuur kunnen beleven.
Precies 50% was het met de stelling eens. De andere 50% was het oneens met het gestelde.