Buntlaan verder met buurtpreventie

Het enthousiasme valt tegen, toch gaat het pilotproject buurtpreventie in de Buntlaanbuurt in Driebergen door. Vanaf januari houdt de buurt in de gaten of er geen vreemde snuiters bij de buren rondhangen.
Utrechts Nieuwsblad van 2  december 1999

Nieuwe actie tegen wachtlijsten

De Zeister samenlevingswethouder P. Vermeulen overweegt een nieuwe actie tegen de wachtlijsten in de zorgsector. De wethouder wil dit nog voor Kerstmis met de Zeister zorginstellingen bespreken. De 1,6 miljoen die Zeist, De Bilt en Driebergen van de provincie Utrecht krijgen vindt Vermeulen een druppel op de gloeiende plaat.
Utrechts Nieuwsblad van 2  december 1999

Gehandicaptenactie

Het Platform Patiënten & Gehandicapten Driebergen overhandigt morgen een petitie aan burgemeester Van Rappard en Wethouder Derksen. De petitie, die op de internationale dag van de gehandicapten wordt overhandigd, is bedoeld om de eisen en wensen van mensen met een functiebeperking onder de aandacht te brengen van zowel college van b&w als de raadsleden.
Utrechts Nieuwsblad van 2  december 1999

Sint slaat laatste monumentenmunt

Sinterklaas heeft maandag bij de Koninklijke Nederlandse Munt de laatste Driebergse Monumentenmunten geslagen. Daarmee wordt een cassette van zes monumentenmunten compleet gemaakt. De prijs is 37,50 gulden. De opbrengst is o.a. voor Aurora en Sparrendaal.
Nieuwsbode van 2 december 1999

Orkest van Driebergenaar haalt historisch materiaal boven water

De begenadigde Driebergse accordeonist Jean-Pierre Guiran, heeft met zijn orkest Polytour onlangs een cd uitgebracht die vooral onder de liefhebbers van Django Reinhardt nogal wat stof heeft doen opwaaien. Guiran (zijn naam klinkt Frans, maar hij is een echte Driebergenaar die aan de Langbroekerdijk woont) heeft de hand weten te leggen op vijf niet eerder gehoorde teksten die in de jaren 1943-45 vervaardigd zijn voor composities van Reinhardt.
Stichtse Courant van 2 december 1999

ODC verwacht na afsluiting ‘verkeersinfarct’ op de Traaij

De Ondernemersvereniging Driebergen Centrum (ODC) is faliekant tegen het voornemen van b&w om de afsluiting van de Traaij los te koppelen van het Centrumplan. De vervroegde afsluiting is het gevolg van een motie van Ab Berger (RPF/GPV) die door een brede meerderheid in de raad werd aangenomen.
Stichtse Courant van 2 december 1999

Jaarlijkse Pronkzitting vindt volgende week zaterdag plaats

Ieder jaar in december is er een bijzondere avond in het Ionagebouw tegenover het station: de gala-pronkzitting van de Sparrenarren. Dit keer vindt de pronkzitting volgende week zaterdag 11 december plaats (20.11 uur).
Stichtse Courant van 2 december 1999

Speels lustrumconcert op de zondagmiddag

Verrast keek het publiek in de Daidaloszaal aan het Kloosterlaantje afgelopen zondag op toen de in rood en zwart geklede zangers en zangeressen van het Driebergs gemengd koor Scherzando in canon zingend de voormalige kapel binnenschreden. Een verslag van het eerste lustrumconcert van Scherzando.
Stichtse Courant van 2 december 1999

Pand aan Hoofdstraat wordt volgend jaar door asielzoekers in gebruik genomen

Het pand Nieuw Plantwijk aan de Hoofdstraat 47 is na een onderzoek door de gemeente geschikt bevonden om als tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers te fungeren. Naar verwachting zal het pand volgend jaar door asielzoekers in gebruik worden genomen.
Stichtse Courant van 2 december 1999

Nog steeds klachten over nieuw vervoerssysteem

De drie ouderenbonden ANBO, PCOB en KBO hebben afgelopen week een informatiebijeenkomst belegd over het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) dat in de regio in juni van start is gegaan. Ad Bom doet verslag van deze middag waar grote belangstelling voor was.
Stichtse Courant van 2 december 1999

Tot f 280,- boete voor illegaal vuurwerk

Met forse boetes en zogeheten HALT-afdoeningen wil de politie tijdens de decembermaand het ‘vuurwerkvandalisme’ te lijf gaan in Driebergen. Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan op 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari 2.00 uur.
Stichtse Courant van 2 december 1999

Schoonmaakactie fietsen bij station

De wijkpolitie van Driebergen heeft gisteren in samenwerking met de NS en de gemeente een schoonmaakactie gehouden bij het station. Er zijn 32 wrakken verwijderd en 59 fietsen die niet in de stalling stonden overgebracht naar het politiebureau in Driebergen. Deze kunnen tegen betaling van 25 gulden (verwijderingkosten voor de gemeente) afgehaald worden.
Utrechts Nieuwsblad van 3 december 1999

Ouderen zijn ontevreden over regiotaxi

De regiotaxi, het vervoermiddel voor ouderen en gehandicapten, functioneert niet naar behoren. Bij de ouderenorganisaties regent het klachten over lange wachttijden, onvriendelijke behandeling en te hoge rekeningen. De Stichting Welzijn Driebergen (SWD) start daarom met een meldpunt en de Stichting Welzijn Ouderen De Bilt-Bilthoven (SWO) organiseert van 6 tot en met 10 december een klachtenweek over de regiotaxi. In Driebergen kan men tijdens kantooruren bellen naar 0343-523007, in Bilthoven naar 030-2203490.
Utrechts Nieuwsblad van 4 december 1999

Zucht van verlichting door Driebergen

De rotonde is af. Een zucht van verlichting moet gisteren door Driebergen en omgeving gegaan zijn, want wekenlang stond hert spitsverkeer tot in wijde omtrek muurvast. Gistermorgen kwam een eind aan het chagrijn toen wethouder Van der Kletersteeg bij windkracht tien een ceremonieel gordijntje opzij mocht schuiven, waarmee zij de rotonde Arnhemsebovenweg-Loolaan opende.
Utrechts Nieuwsblad van 4 december 1999

Regio wil best van Bouwfonds af

Aanzienlijke bedragen, vaak zelfs miljoenen guldens, hebben de gemeenten in de regio in het verschiet. Als ze tenminste goed in de aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten zitten. De ABN-Amro wil deze aandelen graag kopen, en de gemeenten op de Heuvelrug en het Kromme Rijngebied willen ze voor zeshonderd gulden per aandeel maar al te graag afstaan aan de bank. Zeist is met 34.000 aandelen goed voor ruim 20 miljoen, Leersum met 500 aandelen ruim 3 ton en Driebergen met 4000 aandelen is goed voor 2,4 miljoen gulden.
Utrechts Nieuwsblad van 6 december 1999

Rotonde na week vertraging open

Wethouder Van der Kletersteeg opende afgelopen vrijdag de rotonde Loolaan-Arnhemsebovenweg.
Nieuwsbode  van 7 december 1999

Digitaal praten over HSL/A12

Een groep mensen uit Driebergen heeft een verklaring uitgegeven met acht uitgangspunten om de ontwikkelingen ronde de HSL/A12 te beoordelen en om ideeën aan te dragen. Dit doen zij om die ontwikkeling een positieve wending te geven. www.driebergen.netstelt iedereen in de gelegenheid hierop te reageren.

Nieuwsbode van 7 december 1999

Ab Berger loopt prijs mis

De respons op de “verkiezing raadslid van het jaar 1999” in Driebergen valt tegen. Bovendien was de methode van onderzoek niet juist. Dit heeft tot gevolg dat de trofee niet uitgereikt zal worden. Uit de inzendingen blijkt dat Ab Berger het bekendste raadslid is bij diegenen die via www.driebergen.net hun stem uitbrachten.
Nieuwsbode  van 7 december 1999

Piet rijdt auto total loss

Sinterklaas kwam veel te laat aan op de Uilenburcht omdat hij op de A12 een ongeluk kreeg. Gelukkig kon hij snel door de Anwb geholpen worden. De wegenwacht leverde Sint, met autowrak en al, bij de school af.
Nieuwsbode  van 7 december 1999

Partijen verdeeld over invulling blauw op straat

De commissie ABZ lieten vorige week in een extra vergadering hun licht schijnen over de verschillende mogelijkheden invulling te geven aan de 65.000 gulden die extra is uitgetrokken voor meer veiligheid. De meningen waren nogal divers. Het college zal, gehoord de commissie, binnenkort met een voorstel komen. De commissie ABZ lieten vorige week in een extra vergadering hun licht schijnen over de verschillende mogelijkheden invulling te geven aan de 65.000 gulden die extra is uitgetrokken voor meer veiligheid. De meningen waren nogal divers. Het college zal, gehoord de commissie, binnenkort met een voorstel komen.
Nieuwsbode  van 7 december 1999

Driebergen biedt AVO ruimte aan asielzoekers

Het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) heeft sinds enige tijd het plan asielzoekers te huisvesten in het pand Nieuw Plantwijk, Hoofdstraat 47. Het pand is gekocht door een particulier en voor dit doel aangeboden aan het COA. Het gaat hierbij om een zogenoemde AVO-locatie (=aanvullende opvang). Deze aanvullende opvang is een tijdelijke aanvulling op de centrale opvang in asielzoekerscentra.
Nieuwsbode  van 7 december 1999

Risenborgh en Hoenderdaal samen

Tussen stichting Hoenderdaal Sport en tennisvereniging Risenborgh is een voor Nederland uniek definitief samenwerkingscontract afgesloten. Was er vorig jaar nog sprake van een voorlopige en oriënterende samenwerking (de partijen spraken toen van een verloving), inmiddels is een huwelijk tot stand gebracht.
Nieuwsbode  van 7 december 1999

Werkgroep vecht voor natuur rond station

De invulling van het nieuwe stationsgebied Driebergen-Zeist dreigt de verkeerde kant op te gaan. Met name de gemeente Zeist moet zich kritischer opstellen en voorrang geven aan natuur en landschap in dit gebied. Dat stelt de werkgroep in oprichting die wordt gevormd door natuur- en milieugroeperingen uit Zeist en Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad van 9 december 1999

Van Agt mediteert in Driebergen

Oud-premier Dries van Agt zal op zondag 19 december tijdens de jaarlijkse Volkskerstzang in de Grote Kerk aan de Hoofdstraat, de meditatie verzorgen.
Stichtse Courant van 9 december 1999

Toch een kerstboom …

Er zal dit jaar toch weer een grote kerstboom voor Sparrendaal komen te staan. Dit jaar heeft Fiën Advies Rijsenburg zich als sponsor opgeworpen. De kerstboom zal ook als sfeermaker fungeren vootr de “Kerst In” die op tweede kerstdag voor de gehele bevolking in Sparrendaal wordt gehouden.
Stichtse Courant van 9 december 1999

PPGD start onderzoek naar toegankelijkheid gezondheidszorg

De Werkgroep Toegankelijkheid van het Platform Patiënten Gehandicapten Driebergen start op donderdag 16 december met een onderzoek naar de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor mensen met een functiebeperking. Het eerste deel van het onderzoek heeft betrekking op de toegankelijkheid van de twee Driebergse apotheken. In het tweede deel, dat start in begin 2000, zal aandacht geschonken worden aan de huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten.
Stichtse Courant van 9 december 1999

Het nieuwe Rehoboth is gereed

Ad Bom heeft een interview met Yvonne de Vries die jarenlang directrice is geweest van het toen nog zelfstandige Rehoboth over de nieuwbouw.
Stichtse Courant van 9 december 1999

Verhuizing bejaarden strandt in veiligheidsvoorschriften

De verhuizing van twaalf bejaarde bewoners naar het nieuw gebouwde Rehoboth aan de Hogesteeg is dinsdag danig in de war geraakt omdat het pas opgeleverde gebouw niet aan de veiligheidsvoorschriften voldeed. Terwijl de verhuiswagen in de vroege ochtend al gereed stonden werd pas in de loop van de middag een compromis gevonden waardoor de twaalf bejaarden toch hun nieuwe onderkomen konden betrekken.
Stichtse Courant van 9 december 1999

Huldiging Van den Berg op viering 45-jarig jubileum van de IRO

De Interkerkelijke Reisorganisatie (IRO), een reisorganisatie gevestigd te Driebergen, vierde op 20 november haar 45-jarig bestaan. Oud voorzitter M. van den Berg werd benoemd als lid in de Orde van Oranje Nassau.
Stichtse Courant van 9 december 1999

Ook reizigersvereniging mengt zich in HSL-discussie

De Vereniging Reizigers Station Driebergen-Zeist vindt dat de discussie die de laatste weken in dit dorp is losgebrand over de gevolgen van de HSL, vooral door ‘niet-reizigers’ wordt gevoerd: mensen die Driebergen groen en rustig willen houden. “Maar” zegt de reizigersvereniging “veel mensen zijn niet alleen vanwege het mooie landschap, maar ook vanwege goede openbaar vervoerverbindingen in Driebergen komen wonen”. De vereniging is van mening dat er meer aandacht moet zijn voor de belangen van de reizigers. De vereniging heeft daarom wel begrip voor de plannen om rond het station kantoorgebouwen te plaatsen en ook acht men een aanzienlijke vergroting van het P&R-terrein zeer gewenst.
Stichtse Courant van 9 december 1999

CDA praat over HSL/A12

De CDA-afdeling Driebergen-Rijsenburg houdt aanstaande maandagavond 13 december een extra vergadering over het thema HSL/A12 in Nieuw Salem. Een denktank van het CDA presenteert haar zojuist uitgekomen rapport “inpassing van HSL-Oost en A12′.
Stichtse Courant van 9 december 1999

Geen duidelijk advies over handhaving

Tijdens de behandeling van de begroting voor het jaar 2000 is de post van 65.000 gulden voor het handhavingsbeleid goedgekeurd. De vraag bleef toen over op welke wijze dit bedrag te besteden. Tijdens een extra vergadering van de commissie ABZ kwam men er opnieuw niet uit. Maar volgens burgemeester Van Rappard kan het college op grond van de signalen uit de commissie wel een collegevoorstel formuleren.
Stichtse Courant van 9 december 1999

Driebergse Wereldwinkel maakt gouden tijden door

De Wereldwinkel aan fr Traaij in Driebergen maakt gouden tijden door. De verkoop is sinds de verhuizing flink gestegen. Voorzichtig geschat is er sprake van een verdubbeling van de omzet. Voorzitter van het bestuur H. van der Horst is blij verrast. “We hadden vooraf gehoopt het vijftig procent beter te gaan doen. Dit is een enorme meevaller.”
Utrechts Nieuwsblad van 10 december 1999

Van Rappard vervroegd met pensioen

Burgemeester R. Ridder van Rappard gaat juli volgend jaar met vervroegd pensioen. Dat meldde Van Rappard gisteravond na afloop van de raadsvergadering, waarin afscheid werd genomen van gemeentesecretaris J. Dijkman. De burgemeester gaf aan dat het vertrek van de gemeentesecretaris zijn beslissing had vergemakkelijkt.
Utrechts Nieuwsblad van 10 december 1999

Viezerik dwingt NS toiletten op station te sluiten

Een onbekende viezerik zorgt er voor dat de openbare toiletten van NS-station Driebergen-Zeist tijdelijk gesloten zijn. De laatste tijd deponeerde deze persoon, kennelijk expres, zijn ontlasting diverse malen naast de pot. Het betalen voor elk toiletbezoek weerhield de wildpoeper niet van zijn vreemde uitingen.
Nieuwsbode van 14 december 1999

Zwoer krijgt nieuwe badrolstoelen

Het bestuur van het Nederlands Fonds voor Sport van Gehandicapten (NFSG) heeft zwembad De Zwoer een plezier gedaan met twee bad-rolstoelen. De rolstoelen konden er komen omdat de NFSG een actie van kinderen van basisschool de Kameleon aanvulde: zij hadden 11.000 gulden opgehaald.
Nieuwsbode van 14 december 1999

Amnestygroep 444 wil méér doen

Amnestygroep 444 (afdeling Driebergen-Doorn van Amnesty International) zit te springen om nieuwe leden. Hun groep bestaat slechts uit 11 leden waardoor ze aan bepaalde werkzaamheden helemaal niet toekomen. Wilt u meer info over Amnesty, neem dan contact op met Nanny Landsman, tel.0343-517283 (na 19.00 uur).
Nieuwsbode van 14 december 1999

Dolle pronkzitting Sparrenarren

Wie geen steek op z’n hoofd had of niet in carnavalskleding was uitgedost, die was op z’n minst in galakleding aanwezig. De carnavalsstichting organiseerde zaterdag 11 december in stijl haar rituele Pronkzitting. Het uitstekend georganiseerd amusement viel zeer in de smaak en ontlokte menig lachsalvo van het aanwezige publiek.
Nieuwsbode van 14 december 1999

Webmaster verrast Driebergen

Renk Knol, inwoner van Driebergen sinds 1995, is de vader, of beter gezegd de webmaster van www.driebergen.net . Als u dacht, dat het de website van de gemeente Driebergen-Rijsenburg is, dan bent u niet de enige, maar u vergist zich wèl. DriebergenNet is een particulier initiatief.
Nieuwsbode van 14 december 1999

Kerstfeest op Sparrendaal

De roep om voortzetting van feestelijkheden op 26 december was vorig jaar in Sparrendaal zo groot dat besloten is een ware traditie in het leven te roepen. ‘Spil’ Mini Verbeek en “toevallige passant” Cathja Maas van de Stichting Vrienden van Sparrendaal zijn druk bezig om de viering in Sparrendaal voor het tweede achtereenvolgend jaar opnieuw een groot feest te maken.
Nieuwsbode van 14 december 1999

Eigen tv-station provincie Utrecht

Utrecht krijgt definitief regionale televisie. Provinciale Staten van Utrecht besloten gisteren, slechts met de stemmen van de principiële SGP’ers tegen, een extra omroeptientje te vragen van de burger. Omroep Amersfoort, Omroep Utrecht en Radio M krijgen twee jaar de kans zich te bewijzen als gezamenlijk televisiestation.
Utrechts Nieuwsblad van 14 december 1999

Softwarebedrijf Korade is flexibel voor zijn personeel

De markt voor dienstverlening met software heeft geen topjaar achter de rug, maar het op 1 januari gestarte Korade in Driebergen kijkt niettemin terug op een goed jaar.  Het bedrijf is een van de twee genomineerden voor de eerste plaats in de  door het Utrechtse Start ingestelde ondernemingsplanwedstrijd.
Utrechts Nieuwsblad van 15 december 1999

Tol-akkoord zet Utrecht onder druk

Met het akkoord over een proef met rekening rijden in Amsterdam, is de druk op het stadsgewest Utrecht om ook akkoord te gaan met een dergelijke proef toegenomen.
Utrechts Nieuwsblad van 15 december 1999

Kerst in Sparrendaal

Evenals vorig jaar zal op Tweede Kerstdag wederom een feeëriek ‘open huis’ op Sparrendaal worden gehouden. De Stichting Buitenplaats Sparrendaal heeft het monumentale pand hiervoor opnieuw voor de gehele Driebergse bevolking opengesteld. Er is, onder leiding van Mini Verbeek, een zeer gevarieerd programma samengesteld met muziek, verhalen en kinderactiviteiten. De kerstsfeer zal alom aanwezig zijn, ook dankzij het serveren van glühwein, chocolademelk en zelfgebakken (!) taart. Het open huis duurt van 12.00 tot 16.00 uur.
Stichtse Courant van 16 december 1999

Driebergen moet driftig op zoek naar nieuwe burgemeester en nieuwe gemeentesecretaris

Enkele maanden nadat gemeentesecretaris Jessica Dijkman haar vertrek (per 1 januari) aankondigde, heeft nu ook burgemeester Van Rappard laten weten dat hij het Driebergse gemeentebestuur gaat verlaten. De heer Van Rappard heeft besloten om op 1 juli 2000 met vervroegd pensioen te gaan. Zijn besluit betekent dat Driebergen driftig op zoek moet naar zowel een nieuwe burgemeester als een nieuwe gemeentesecretaris.
Stichtse Courant van 16 december 1999

Ria Reijs: de nieuwe seniorenvoorlichtster

Bij de benoeming van Ria Reijs tot nieuwe seniorenvoorlichtsters gaat Ad Bom in op het hoe en waarom van een seniorenvoorlichtster.
Stichtse Courant van 16 december 1999

Nix wordt later heropend

Jeugdsoos NIX wordt later geopend. Hoewel verwacht was dat de wederopbouw van de jeugdsoos nog eind van dit jaar gereed zou zijn blijkt dit nu niet haalbaar. Er is vertraging ontstaan door te late aflevering van bouwmateriaal. De nieuwe planning is nu dat het gebouw eind januari 2000 opgeleverd zal worden.
Stichtse Courant van 16 december 1999

Spuitles bij de brandweer

De kinderen van de groepen 1 en 2 van basisschool De Kring aan de Sparrenlaan hebben onlangs een enerverende dag bij de Driebergse brandweer beleefd. De kinderen werden met een echte brandweerauto van school gehaald en naar de kazerne gebracht.
Stichtse Courant van 16 december 1999

VVD wil bevolking raadplegen over nieuwe burgemeester

De VVD wil alle kiesgerechtigden in Driebergen betrekken bij het benoemen van een nieuwe burgemeester. Nog geen week nadat Van Rappard aankondigde vervroegd met pensioen te gaan, heeft de VVD het plan gelanceerd im een ‘representatieve enquête’ onder de Driebergse bevolking te houden inzake het profiel van de nieuw te benoemen burgemeester.
Stichtse Courant van 16 december 1999

De Stichtse Lustwarande bestaat straks alleen nog in fotoboeken

De Stichtse Lustwarande bestaat straks alleen nog in fotoboeken. Dat is de grote vrees van Liesbeth Heerma van Voss. Zij meent dat er een sluipend proces gaande is waardoor de Heuvelrug geleidelijk om de zeep wordt geholpen. Onder de titel ‘Hoe het groen verdween van de Heuvelrug’ uit zij haar vrees in twee pagina’s van de Stichtse Courant.
Stichtse Courant van 16 december 1999

Beveiliging Euro 2000 wordt gestuurd vanuit Driebergen

In Driebergen wordt over enkele maanden een speciaal politiecoördinatiecentrum ingericht voor de beveiliging van Euro 2000, het veel besproken Europese Kampioenschap voetbal, dat in juni zal plaatsvinden. Dit centrum gaat als informatieknooppunt fungeren voor de grootste politieoperatie die Nederland ooit gekend heeft.
Stichtse Courant van 16 december 1999

Kerststallen in soorten en maten

Zaterdag had het Winkeltje Kreatief van de SWD t.g.v. het 15-jarig bestaan een unieke kerststallenshow georganiseerd. Allerlei handgemaakte kerststallen waren er te bewonderen, waarvoor veel belangstelling was. De kerststemming werd bovendien nog verhoogd met een koortje dat voor toepasselijke klanken zorgde.
Stichtse Courant van 16 december 1999

Prima sfeer tijdens Pronkzitting

Een volle zaal en een prima sfeer. Dat was kenmerkend voor de Pronkzitting van de Sparrenarren afgelopen zaterdag in de fraaie Iona-zaal. Er werd een gevarieerd programma geboden. Opvallend was de ‘buut’ waarbij niemand minder dan Ben de Rooij samen met Annemiek Radstok de gemeentelijke politiek op de korrel nam.
Stichtse Courant van 16 december 1999

Enquête over HSL en A12

Via de Driebergse pagina van Internet ( www.driebergen.net ) is opnieuw een mini-enquête uitgeschreven. Deze keer wordt aan de Driebergenaren gevraagd zich uit te spreken over acht stellingen, waarin de problematiek HSL/A12 is vervat. De enquête gaat er van uit dat de HSL er komt en dat de A12 verbreed wordt. U heeft nog de kand om uw mening te ventileren en mee te laten tellen in het eindresultaat tot het eind van dit jaar.
Nieuwsbode van 16 december 1999

Werkgelegenheid in provincie Utrecht blijft groeien

Met een werkgelegenheidsgroei van 4,1% in 1998-1999 blijft de provincie Utrecht hoog scoren op de economische barometer van Nederland. De toename van het aantal arbeidsplaatsen is meer dan gemiddeld, vergeleken met de nationale groei van 2,9%. Het hoogste scoorde Driebergen met een groei van 18,5%, voornamelijk veroorzaakt door de centralisatie bij het Corps Landelijke Politiediensten in Driebergen.
Nieuwsbode van 16 december 1999

Peking-eend rijder beschrijft tweede moeder aller Rallies

Netty Krook heeft een interview met Johan van der Laan, medewerker voorlichting van de IVA, die in 1997 met een 2cv de rally Parijs-Peking reed. Vandaag komt zijn boek uit over deze rally.
Nieuwsbode van 16 december 1999

Bouwplannen Beukenstein blijven voorlopig liggen

De directie van Beukenstein heeft inmiddels de verzekering gekregen dat de uitbouw aan en de renovatie van Beukenstein tot een van de vier hoogste prioriteiten van het Zorgkantoor gerekend wordt. Toch moet dit initiatief opnieuw bij het ministerie van VWS worden ingediend. De renovatie van Beukenstein moet wachten op de realisatie van het woonzorgcomplex (WOZOCO).
Nieuwsbode van 16 december 1999

Ook kleiner station nog in beeld

Geen 2500 maar 1000 parkeerplaatsen. En nadruk op het zoeken naar oplossingen voor het fileprobleem op de N225 of Hoofdstraat. De toezegging dat ook deze kleinschalige variant voor de invulling van het stationsgebied in Driebergen wordt onderzocht, heeft de raadscommissie ruimtelijke ontwikkeling gisteravond over de streep getrokken.
Utrechts Nieuwsblad van 16 december 1999

SWZ doorbreekt grens

De omzet van de Sociale Werkvoorziening Zeist (SWZ), waarbij ook Driebergen is aangesloten, heeft deze week de grens van tien miljoen overschreden.
Utrechts Nieuwsblad van 17 december 1999

Overleg moskeebouw weer op gang gebracht

De partijen die betrokken zijn bij de bouw van de moskee aan de Akkerweg in Driebergen, zijn weer met elkaar in gesprek. Deze week overlegden gemeente, omwonenden en de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen over de voortgang van de bouw.
Utrechts Nieuwsblad van 17 december 1999

Meeste gemeentesites zijn reclamefolders

In de rubriek ‘de mens achter de site’ van het Utrechts Nieuwsblad wordt aandacht geschonken aan www.driebergen.net .
Utrechts Nieuwsblad van 18 december 1999

Onvrede, niets dan onvrede

Station Driebergen-Zeist heeft vijf jaar een bewaakte fietsenstalling. De stalling is altijd vol; voor jaarkaarten en individuele fietskluisjes bestaat een lange wachtlijst. Toch heerst ontevredenheid over de exploitant. Grootste klacht is de beperkte openingstijd. Na half zeven ’s avonds is de stalling nog uitsluitend geopend voor jaarkaarthouders.
Utrechts Nieuwsblad van 18 december 1999

Zoeven over strakzwart asfalt tussen Doorn en Driebergen

Per fiets zoef je tegenwoordig van Doorn naar Driebergen over strak zwart asfalt langs de N225. Dat het een vooruitgang is, merk je ter hoogte van de Doornse Woestduinlaan. Daar gaat het oude, hobbelige fietspad over in de nieuwe fietssnelweg. Anthon Keuchenius biedt een impressie over het 2,9 km lange nieuw fietspad dat 2,5 miljoen gulden heeft gekost.
Utrechts Nieuwsblad van 20 december 1999

Floralia begroet vierhonderdste lid

De afdeling Driebergen-Rijsenburg van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en plantkunde/groei en bloei of korter genoemd Floralia is een bloeiende vereniging. Onlangs werd het 400ste lid, Ingeborg Dorrestein uit Driebergen, ingeschreven.
Nieuwsbode van 21 december 1999

Verdiepte HSL kan nog

Wethouder D. Altena van Driebergen heeft tijdens een extra commissievergadering over de aanleg van de HSL en A12 gehamerd op samenwerking met de gemeente Zeist. “Willen we nog invloed kunnen uitoefenen dan is het zaak voor maart 2000 gezamenlijk een voorkeursvariant vast te stellen”, aldus Altena.
Nieuwsbode van 21 december 1999

Leuk wonen in oude MAVO aan Oranjelaan

De bewoners van de voormalige Van Heemstra-mavo aan de Oranjelaan zijn erg tevreden over de leef- en woonomstandigheden van hun complex. Vooral de isolatie, leefruimte en veiligheid van de appartementen kan op veel waardering rekenen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vrouwen Advies Commissie voor de woningbouw.
Nieuwsbode van 21 december 1999

Magnetrons voor ouderen in Driebergen

De Stichting Welzijn Driebergen (SWD) krijgt van het Juliana Welzijn Fonds 7500 gulden voor de aanschaf van vijftig magnetrons. Ouderen in Driebergen die afhankelijk zijn van de maaltijdvoorziening, hoeven daardoor volgend jaar niet meer verplicht ’s middags warm te eten.
Utrechts Nieuwsblad van 22 december 1999

Vliegverkeer Utrecht neemt fors toe

Vanaf mei volgend jaar neemt het vliegverkeer boven Midden Nederland fors toe. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat zal er bijna elke minuut een vliegtuig dalen of stijgen tussen Amersfoort en Utrecht. Dat is een gevolg van het kabinetsbesluit om Schiphol te laten doorgroeien en van de recente wijziging van de aanvliegroutes. Protesten van gemeenten zijn tevergeefs geweest.
Utrechts Nieuwsblad van 22 december 1999

Kink in de kabel bij verkoop gasbedrijf

Bij de verkoop van de nog zelfstandige gasbedrijven van Zeist (GZO) en Tiel (GGR-GAS) dreigt vertraging, doordat het Rijk eerst de nieuwe gaswet wil vaststellen. Gemeenten worden door minister A. Jorritsma afgeraden de aandelen te verkopen. Vooral buitenlandse bedrijven azen op de Nederlandse nutsbedrijven.
Utrechts Nieuwsblad van 22 december 1999

Hoogste punt bereikt bij nieuwbouw uitvaartcentrum

Dinsdag werd aan de Cordesstraat het hoogste punt bereikt bij de rigoureuze verbouwing van het uitvaartcentrum aldaar. Dit centrum van de Stichting Uitvaartverzorging De Algemene krijgt een totale facelift en zal helemaal aan de eisen des tijds aangepast worden. Gerard De Jong, voorzitter van de Algemene, hees de vlag in top.
Stichtse Courant van 23 december 1999

Zal er na 2000 een christelijke organisatie zijn?

Onder deze titel is ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de NCRV een boek geschreven door Auke van Nijen (63) uit Driebergen. Ad Bom heeft een interview met hem.
Stichtse Courant van 23 december 1999

Minimaal 1000, maximaal 2500

“Als u gaat amenderen, dan hebben we een probleem” zei wethouder Altena (CDA) vorige week tegen de raadscommmissie ruimtelijke ontwikkeling. Die commissie mocht zich opnieuw buigen over het programma van eisen dat als uitgangspunt fungeert voor de visie die Driebergen en Zeist gaan opstellen i.v.m. de HSL/A12-aanleg.

Het college van b&w heeft dat programma van eisen aangepast op aandringen van de raad en die aangepaste versie was reeds door Zeist goedgekeurd toen de Driebergse commissie vorige week bijeenkwam. De belangrijkste wijzigingen betreffen de parkeercapaciteit bij het station die teruggebracht is tot minimaal 1000 en maximaal 2500 (was 3000) en het begrip transferium is vervangen door overstappunt.
Stichtse Courant van 23 december 1999

Rehoboth raakt bewoond

Nadat een paar weken geleden de ingebruikneming van de nieuwbouw van Rehoboth niet volledig kon plaatsvinden wegens moeilijkheden met de brandveiligheidsvoorschriften, is vorige week de brandveiligheid opnieuw getest en in orde bevonden.
Stichtse Courant van 23 december 1999

Regionale programmaraad geïnstalleerd

Op donderdag 16 december is door wethouder Den Heijer (Zeist) op feestelijke wijze de Regionale Programmaraad geïnstalleerd. Voorzitter is mevrouw J.M. Huysmans-Hartkamp uit Bunnik, vice-voorzitter is de N.L.F. Verbeek uit Driebergen geworden. Ook uit Driebergen komt de heer H.C.L. Sleeuwenhoek.
Stichtse Courant van 23 december 1999

Brandweer knapt Good Old Ford op

Een groep vrijwilligers van de Vrijwillige Brandweer Driebergen is al enige maanden bezig met het opknappen van de ‘Oude Ford’. Deze brandweerauto heeft dienst gedaan van 1949 tot eind jaren zeventig. Nu moet hij het museale pronkstuk worden van het Driebergse brandweercorps. Gerard Marlet beschrijft de geschiedenis van de Ford.
Stichtse Courant van 23 december 1999

 

Belbus blijft rijden

In tegenstelling tot allerlei geruchten kan gemeld worden dat de Belbus zal blijven rijden tot 1 juli 2000. Dit werd mogelijk gemaakt doordat het college van b&w van Driebergen besloten heeft de subsidie te verlengen De Stichting Uilenspiegel, die de Belbus exploiteert, is op zoek naar sponsors voor voortzetting van het project.
Stichtse Courant van 23 december 1999

Vrees voor meer herrie vliegtuigen

De Stichting Natuur en Milieu vreest dat de nieuwe aanvliegroutes naar Schiphol een behoorlijke verslechtering van de geluidssituatie voor de provincie Utrecht zijn. Luchtvaartdeskundige J. Fransen van de milieubeweging vermoedt dat de geluidsoverlast overal groter wordt, als in mei volgend jaar het vliegverkeer boven Midden Nederland fors toeneemt. Dit is een gevolg van het kabinetsbesluit Schiphol te laten doorgroeien en van een wijziging van de aanvliegroutes.
Utrechts Nieuwsblad van 23 december 1999

Stroombedrijven naar de rechter

Het Utrechtse energiebedrijf Remu en collega Eneco willen desnoods deze week de rechter vragen de ruzie met concurrenten Nuon en Essent te beslechten. De vier bedrijven twisten met elkaar over de inkoopprijs van elektriciteit.
Utrechts Nieuwsblad van 29 december 1999

Driebergse rockgroep maakt videoclip

Het gaat steeds beter met de Driebergse hardrockband ‘Moonshine’. Het aantal, immer zinderende, optredens voor volle zalen neemt nog altijd toe, de groep heeft van zich doen spreken tijdens een bezoekje aan Radio 3, een cd is uitgebracht en nu staat ook het opnemen van een videoclip op stapel.
Stichtse Courant van 30 december 1999

GroenLinks is bezorgd over geluidhinder van vliegtuigen boven Utrechtse gemeenten

Als het luchtruim boven Soesterberg vrijgegeven wordt voor de groei van het vliegverkeer op Schiphol, krijgen veel Utrechtse gemeenten met meer geluidshinder te maken. Dat is de mening van de Utrechtse statenfractie van GroenLinks. De statenfractie heeft het College van Gedeputeerde Staten hierover schriftelijk vragen gesteld.
Stichtse Courant van 30 december 1999

Resultaat actie ‘Heb ’t Lef’

In het district Binnensticht werden in totaal bijna 90 wapens ingeleverd. Ter vergelijking in de stad Utrecht was dit aantal 152.
Stichtse Courant van 30 december 1999