Kansen groter op extra geld voor wegen

De kans is groot dat het Rijk toch extra geld uittrekt voor wegen en spoorwegen in de provincie Utrecht. Voor de A12 tussen Utrecht en Arnhem heeft minister Netelenbos enkele honderden miljoen guldens gevonden.
Utrechts Nieuwsblad van 2 december 1998

Overleg over minderhedencentra gestrand

Het ontmoetingscentrum voor de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen in Driebergen komt er niet zonder slag of stoot. Omwonenden vinden dat de gemeente naar een andere locatie moet zoeken. Een poging van de gemeente om het overleg vlot te trekken is gestrand. In het artikel een kort verslag van de voorlichtingsavond die door de gemeente georganiseerd was. Het door de gemeente ingehuurde Multicultureel Instituut kreeg geen kans om zich te presenteren omdat na een uur het overgrote deel van de bezoekers demonstratief was opgestapt omdat de wethouder geen antwoord wilde geven op eerder gestelde schriftelijke vragen.De buurt vindt dat een ontmoetingscentrum niet past in de woonwijk waar het is gepland. Daarbij gaat zij voorbij aan het feit dat het centrum niet in, maar naast de wijk wordt gebouwd. Het terrein ligt verder dermate verscholen dat van visuele overlast nauwelijks
Nieuwsbode van 3 december 1998

Inwoner Heuvelrug kan meer dan gemiddeld besteden

Het artikel geeft de uitkomsten van het regionale inkomensonderzoek 1996 van het CBS. Uit het onderzoekt blijkt dat de Heuvelrug gemeenten allemaal bovengemiddeld scoren. Als het gemiddelde van Nederland op 100 gesteld wordt, dan staat er voor Maarn 128, Doorn 118, Driebergen 114 en Zeist 110. Voor Driebergen betekent dit een gemiddeld besteedbaar inkomen van 39.100 gulden.
Nieuwsbode van 3 december 1998

Raadselachtig klokgelui in het holst van de nacht

Jan de Beer doet verslag van een storing in het uurwerk van de kerktoren aan de Hoofdstraat waardoor in de nacht van zondag op maandag de klok veel te veel keren sloeg.
Stichtse Courant van 3 december 1998

Kerst in Sparrendaal voor alle Driebergenaren

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de beheerstichting Sparrendaal is het rustieke buiten weer wat meer ten dienste te brengen van de lokale gemeenschap. Een speciaal comité, bestaande uit Marian Sybesma, Fred Braakman, Cathja Maas en Lida Baas, heeft het initiatief genomen om op Tweede Kerstdag een feeëriek ‘open huis’ op Sparrendaal te organiseren, waar alle inwoners welkom zijn. Een belangrijk onderdeel van dit open huis (open van 12.00 tot 16.00 uur) is het Kerstverhalenconcours. De spelregels voor deelname aan dit concours zijn:
de verhalen moeten iets met Sparrendaal en Kerstmis te maken hebben en mogen maximaal 1100 woorden tellen. De verhalen kunnen tot 21 december ingeleverd worden bij Boekhandel Baas aan de Traaij. De schrijvers (van de 5 beste verhalen) moeten op tweede kerstdag beschikbaar zijn om hun verhaal voor te lezen.
Stichtse Courant van 3 december 1998

Alle bezoekers lopen kwaad weg van gemeente avond

In het hoofdartikel van Jan de Beer wordt verslag gedaan van een bijeenkomst in Nieuw Salem over de bouw van een ontmoetingscentrum voor de Turkse en Marokkaanse gemeenschap aan de Akkerweg. De avond is uitgelopen op een zeldzaam harde confrontatie tussen de gemeente en de omwonenden. De confrontatie leidde ertoe dat binnen drie kwartier alle aanwezigen, ongeveer 80 mensen, uit protest wegliepen. De reden hiervoor is volgens het Comité Belanghebbenden Akkerweg dat wethouder Van de Kletersteeg (PDR) weigerde gehoor te geven aan het verzoek om in discussie te treden met de zaal. De gemeente had voor die discussie enkele woordvoerders van het Multicultureel Instituut Utrecht uitgenodigd en de wethouder gaf te kennen dat het overleg niet met haar, maar met dit instituut zou moeten plaatsvinden. De aanwezigen waren het hier totaal niet mee eens en zijn vervolgens massaal opgestapt.
Stichtse Courant van 3 december 1998

Jongerennetwerk moet jeugd in Driebergen houvast bieden

Gisteravond heeft wethouder Derksen (D66) in Jeugdsoos ‘Nix’ het officiële startsein gegeven voor het project ‘Grenzen bieden houvast’. Dit unieke project is een gezamenlijk initiatief van een groot aantal instellingen die actief zijn op het gebied van jeugd in Driebergen. De instellingen zijn verenigd in het Jongerennetwerk en zijn: de GGD, de wijkbeheerder Groenhoek/Lange Dreef (AWV), de Stichting Welzijn Driebergen, Algemeen maatschappelijk werk (Zorgservice Vitras), het HALT-bureau Binnensticht, de basisscholen in Driebergen, de politie en de gemeente. Het doel van het project is ervoor te zorgen dat ouders en jongeren zich bewust zijn van gezagsproblemen.
Stichtse Courant van 3 december 1998

‘Grenzen bieden houvast’ van start

Het project ‘Grenzen bieden houvast’ is gisteravond in het jongerencentrum aan de Engweg in Driebergen van start gegaan. Doel is het geven van handvatten aan ouders en opvoeders, opdat de jeugd niet vervalt in vandalisme en criminaliteit. Het project is het resultaat van een samenwerking tussen gemeente, welzijnsorganisaties, scholen en politie.
Utrechts Nieuwsblad van 3 december 1998

Buurt weg uit overleg over moskee

Een door de gemeente belegde bijeenkomst voor buurtbewoners over een gepland ontmoetingscentrum voor de Turkse en Marokkaanse gemeenschap is uitgelopen op een fiasco. Al kort na het begin van de bijeenkomst verliet het publiek de zaal. “We kregen niet de indruk dat we serieus genomen worden, daarom zijn we weggelopen,” aldus buurtbewoner R. Stayen. Door het inhuren van het Multicultureel Instituut  lijkt het volgens Stayen dat er een raciaal conflict is; het is echter een ruimtelijk ordeningsprobleem.
Utrechts Nieuwsblad van 3 december 1998

Driebergen moet duidelijk zijn over moskeetje

Als uitzondering geen samenvatting maar de integrale tekst. In dit geval van het Commentaar in het Utrechts Nieuwsblad over de gang van zaken rondom de moskee aan de Akkerweg.
“De gemeente Driebergen heeft er weer een probleem bij. Ze wil voor Driebergenaren van Marokkaanse en Turkse komaf een ontmoetingscentrum bouwen, op de plaats waar nu noodgebouwtjes staan voor de samenkomsten. Maar de buurt wil niets van een ontmoetingscentrum weten. De bewoners lijken onverzettélijk en grijpen elke kans aan om hun verzet uit te dragen. Zelfs het weglopen uit een overleg schuwen ze daarbij niet, zo bleek deze week.
sprake is.
Ook vreest de buurt dat het nieuw te bouwen centrum ,regionale aantrekkingskracht’ heeft. Dat zijn grote woorden. Al komen er wel eens bezoekers van buiten Driebergen, dan wordt het nog niet snel een regionaal centrum. Daarbij komt nog eens dat er in en om de wijk een aantal instellingen liggen die dagelijks honderden bezoekers trekken. De autoschool IVA is daarvan het meest sprekende voorbeeld. Daar komen ze zelfs vanuit België voor naar Driebergen. De op een steenworp afstand gelegen Hogeschool de Horst voegt daar nog eens een flink aantal busladingen studenten per dag aan toe.
Maar de buurt heeft ook bezwaren die meer hout snijden en die de werkelijke angst van de bewoners blootleggen. Zo zijn ze bang dat dat het gebouw teveel wordt gebruikt voor feesten en partijen. En er bestaat nog meer vrees voor de komst van de jongere generatie Turken en Marokkanen, die de gemeenschap in het ontmoetingscentrum wil opvangen. Daarbij krijgen de buurtbewoners waarschijnlijk het beeld van grootstedelijke problemen met allochtone jongeren voor ogen.
De gemeente zou er goed aan doen om klare taal te gebruiken. Waarom als gemeente spreken over een ontmoetingscentrum, terwijl het voor iedereen duidelijk is dat een moskeetje wordt bedoeld, ook al komt er geen minaret op? Driebergen , staat vol met ontmoetingscentra van hetzelfde kaliber, maar die heten gewoon kerken. Ook in kerken wordt gebeden, getrouwd, begraven, geconcerteerd, vergaderd, een enkele keer worden er zelfs muziekmarathons gehouden. De gemeente doet er goed aan alles duidelijk te benoemen. Zo komt de Ramadan er weer aan. Dat betekent aanloop in de avond en hele vroege ochtend. Dat brengt het reële gevaar van geluidsoverlast met zich mee. Het is goed dat toe te geven, dan kan dat gevaar tenminste worden bezworen.
Ook is het goed te erkennen dat er wel eens jongeren worden opgevangen in de moskee. Dan krijgt de buurt tenminste erkenning voor haar angst, en kan er van daaruit verder worden gewerkt. Bijvoorbeeld door een kennismaking met die jeugd zodat vooroordelen en generalisaties, die nu ‘off the record’ worden uitgesproken, in de kiem worden gesmoord. Kortom, geef als gemeente een reëel beeld en gebruik klare taal, dan voelt de buurt zich serieus genomen. Dan kan wellicht een moskeetje worden gebouwd op een plek die daar misschien niet eens zo slecht voor is. Want de ruim achthonderd Driebergse moslims hebben recht op een eigen plek.”
Utrechts Nieuwsblad van 5  december 1998

Zorgcentrum ziet af van klooster

Zorgcentrum Beukenstein in Driebergen is niet langer van plan het klooster van de zusters Ursulinen aan de Rijsenburgselaan over te nemen. Wel wordt nog onderhandeld over de aankoop van een gedeelte van het terrein waarop het klooster is gevestigd.
Beukenstein heeft uitbreidingsruimte nodig omdat het volgend jaar gaat fuseren met verpleeghuis St. Elisabeth uit Lage Vuursche. Hiertoe wordt aan de hoofdstraat een nieuwe vleugel gebouwd. De verdere uitbreiding zou moeten plaats vinden in of bij het klooster. In ieder geval gaat de verbouwing van het klooster tot woon-zorg complex niet door, aangezien dit als gevolg van het monumentale karakter van het klooster te duur wordt.
Utrechts Nieuwsblad van 5  december 1998

REMU-nota stijgt met 7 procent

Klanten van de REMU betalen volgend jaar 7% meer. Betaalde een gemiddeld huishouden in 1998 886 gulden, in 1999 komt de rekening op 945 gulden. De stijging wordt veroorzaakt door een belasting, de Ecotax die tot doel heeft het energiegebruik terug te dringen.
Utrechts Nieuwsblad van 9 december 1998

IVA-bus met speelgoed en geld naar Roemenië

Na maanden van hard werken door leerlingen van het Driebergse auto-instituut IVA is een bus overgedragen aan de Stichting Veri Olanda die zich inzet voor hulpacties voor Roemenië. De bus is gekocht met geld dat leerlingen inzamelden met allerlei acties. De Junior Kamer Heuvelrug zorgde met acties voor het speelgoed dat met de bus meegaat.
Utrechts Nieuwsblad van 9 december 1998

Driebergse VVD wil het verloren gegane terrein herwinnen

Maandag vierde de VVD-afdeling Driebergen haar 50-jarig bestaan.  Daarmee is deze afdeling een van de eerste VVD-afdelingen  die destijds vlak na de Tweede Wereldoorlog werden opgericht (april 1946). In het artikel een beknopte weergave van de geschiedenis van de afdeling.
De Utrechtse burgemeester Opstelten was een van de prominente gasten op het feestje om een feestrede uit te spreken.
Stichtse Courant  van 10 december 1998

Veertig ton zout om gladheid in Driebergen te bestrijden

Jan de Beer interviewt Karel Kok, de “strooicoördinator” van de gemeente.  Kok legt uit hoe het strooien van zo’n 65 kilometer wegen, fietspaden en voetpaden in z’n werk gaat. Hij noemt het strooien een avontuurlijke bezigheid omdat je als eerste de gladde weg opgaat. Een oproep in het huisbulletin van de gemeente om eens mee te gaan op zo’n tocht heeft er toe geleid dat zo’n 12 ambtenaren zich hiervoor opgaven: vijf van hen hebben intussen zo’n ervaring achter de rug, waaronder de gemeentesecretaris Jessica Dijkman. 
Stichtse Courant  van 10 december 1998

Helma en Jac bundelen hun artistieke krachten

In Driebergen blijken veel artistieke talenten te wonen, die vaak in de regio meer bekend zijn dan in de eigen woonplaats. Een uitnodiging maakte ons attent op het eerste gezamenlijke optreden van de Driebergenaren Ella Halma en Jac Vroemen. In het artikel van Ad Bom worden beiden geïnterviewd.
Stichtse Courant  van 10 december 1998

Driebergse zangeres staat aan begin van internationale jazz-carrière

Jan de Beer portretteert in het artikel de geboren en getogen Driebergse jazz zangeres Ann Thomas bij het uitkomen van haar eerste CD “Sweet and swinging”.
Stichtse Courant  van 10 december 1998

Kirsten Fröhlich krijgt “Gouden Wimpel”

Kirsten Fröhlich, studente aan de Hogeschool De Horst, kreeg de Gouden Wimpel voor haar verdiensten voor Vluchtelingenwerk Nederland: een prijs van vijftigduizend gulden. RTL-4 presentatrice Caroline Tensen was er voor naar Driebergen gekomen. Kirsten was net terug van haar stage in Ghana. In het artikel een interview van Netty Krook met de gelauwerde.
Nieuwsbode van 10 december 1998

REMU maakt in ’98 70 miljoen winst

De Remu maakt dit jaar 70 miljoen gulden winst en volgend jaar naar verwachting 64 miljoen. Het energiebedrijf mag dat geld van grootaandeelhouder provincie Utrecht gebruiken voor het verbeteren van zijn vermogen. Remu zegt dat geld nodig te hebben om in een vrije markt beter te kunnen concurreren. Het artikel is een verslag van de statencommissie economische zaken en nutsbedrijven.
Utrechts Nieuwsblad van 11 december 1998

Aurora onder dak, missie Wim Kosterman volbracht

De missie van secretaris Wim Kosterman van harmonie Aurora is volbracht. De gemeenteraad is donderdag akkoord gegaan met drie voorstellen die het de harmonie mogelijk maken een eigen oefenruimte te bouwen. Kosterman in Driebergen ook bekend als Sinterklaas, wist binnen een jaar de neuzen van leden, sponsors, burgers en gemeentebestuurders dezelfde kant op te laten wijzen, en dat gerust opmerkelijk heten. Anthon Keuchenius interviewt in het artikel Wim Kosterman.
Utrechts Nieuwsblad van 12 december 1998

Driebergs Dictee eind januari op herhaling

Het Driebergs Dictee gaat na twee jaar in reprise. Het zal vrijdag 29 januari worden voorgelezen in het gebouw van de stichting Welzijn aan de Vijverlaan. De plaatselijk historicus Dick Steenwijk is inmiddels druk bezig met het voorbereiden van de tekst.
Utrechts Nieuwsblad van 14 december 1998

Aurora kan bouwen

De repetitieruimte van Aurora is gemeentelijk afgedaan. De gemeenteraad ging zonder stemming akkoord met de eenmalige subsidie, de gronduitgifte en de gemeentegarantie voor de hypotheekverstrekking van twee ton.
Nieuwsbode van 15 december 1998

Herinrichting van Arnhemsebovenweg rond

De besluitvorming over de plannen voor de herinrichting van de Arnhemsebovenweg zijn afgerond. Na een inspraakronde die veel stof deed opwaaien gaf donderdag de Driebergse raaf haar fiat aan de plannen.
Nieuwsbode van 15 december 1998

Commissaris Staal bezoekt Driebergen

De commissaris der koningin in de provincie Utrecht, mr. B. Staal, kwam naar Driebergen voor een werkbezoek. Met in zijn kielzog o.a. de burgemeester en de wethouders werd Salem aan de Traaij, het landgoed Dennenburg en de units voor de Turkse en Marokkaanse gemeenschap bezocht.
Nieuwsbode van 15 december 1998

Driebergen duurzaam veilig?

D66 verwijt wethouder gebrek aan durf. De nota “Duurzaam veilig Driebergen-Rijsenburg: meerjarenprogramma verkeersveiligheid” is met weerzin door de gemeenteraad aangenomen. Eindtermijnen, door de overheid gesteld aan subsidieaanvragen, dwingen nu tot besluitvorming. Voor de inrichting van 30-km zones wordt subsidie ter beschikking gesteld (voor Driebergen 535000 gulden). D66 pleitte voor 30km voor het gehele dorp, dat zou echter de subsidie in gevaar brengen.
Nieuwsbode van 15 december 1998

Turkse vereniging verbaasd over protest tegen centrum

In het artikel komen Tuncay IIbey en Nihat Gürbüz van de Turkse Vereniging aan het woord naar aanleiding van de protesten die gerezen waren bij het Comité Belanghebbenden Akkerweg. Na de tumultueuze inspraak/voorlichtingsbijeenkomst van vorige week, waar de bezoekers massaal vertrokken, zijn de Turkse en Marokkaanse gemeenschap een paar dagen later door de gemeente in Nieuw Salem uitgenodigd met dezelfde agenda als de inspraakbijeenkomst. De uitkomst van deze bijeenkomst willen de geïnterviewden nu nog niet bekend maken. “Wij hebben al eerder met het  Comité gepraat”, vertelt IIbey, ze geven maar één antwoord: “niet hier”, dus geen ontmoetingsplek voor ons op de Akkerweg.
Nieuwsbode van 15 december 1998

Bereik treintaxi blijft tot medio 1999 onveranderd

Het besluit van Transvision om het treintaxigebied van station Driebergen Zeist in te krimpen is opgeschort als gevolg van de tijd die gemeenten nodig hebben voor besluitvorming en door de talrijke reacties van klanten. In dit geval gaat het om de gemeente Doorn. De exploitatietekorten in bepaalde gebieden kan Transvision niet meer alleen dragen; daarom werd Doorn om een structurele bijdrage gevraagd.
Nieuwsbode van 15 december 1998

Prijs water gaat fors omhoog

Watergebruikers in de provincie Utrecht en Hilversum wacht volgend jaar een aanzienlijke verhoging van de rekening.: een gemiddeld gezien (verbruik 150 kubieke meter) gaat ongeveer 50 gulden per jaar meer betalen. De oorzaak voor deze verhoging is de hogere prijs die wordt afgedwongen door de Rijksoverheid en de noodzaak tot groot onderhoud van het leidingennet.
Utrechts Nieuwsblad van 16 december 1998

Progressief Driebergen lanceert nieuwe slogan

Gisteren ontholde de politieke partij Progressief Driebergen haar nieuwe slogan. De naam van de partij is voortaan verbonden met de pakkende spreuk “oog voor veranderen”.
Stichtse Courant van 17 december 1998

Groen licht voor Aurora

‘Vanaf nu staat u er alleen voor’. Met die woorden gaf Hugo Bergmans (VVD) evenals de andere raadsleden zijn zegen aan het voorstel om Aurora via een eenmalige reuzeninjectie van 100.000 gulden aan een eigen clubgebouw te helpen.
Stichtse Courant van 17 december 1998

Cees Jansen van de Wereldwinkel neemt afscheid

Een zeer betrokken medewerker van de Stichting Wereldwinkel, Cees Jansen, neemt begin volgend jaar afscheid. Hij was jarenlang penningmeester van deze organisatie, zelfs nog voor dat de stichting officieel werd opgericht. In dit artikel van Ad Bom een uitgebreid interview met Cees Jansen.
Stichtse Courant van 17 december 1998

Miskleun

Het volgende commentaar van Ad Bom in de Stichtse Courant:
Het is een traditie dat de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar wordt afgesloten met een korte toespraak door de nestor van de raad en de burgemeester. De nestor is het langstzittende raadslid die namens de raad (maar zonder ruggespraak) op persoonlijke wijze, vaak met relativering en humor, iets zegt. Op dit moment is de nestor Kees Keijzer, fractievoorzitter van Progressief Driebergen. Aan het einde van de vergadering afgelopen donderdag vroeg Keijzer het woord en na enkele opmerkingen over het bezoek van de commissaris der koningin wilde hij onder het motto ‘krantenkoppen’ aandacht besteden aan andere onderwerpen. Zeer onverwacht, en tot verbazing en ergernis van de andere raadsleden schoot hij een flink aantal zeer zware vuurpijlen op de VVD af. De fractievoorzitter van de VVD, de heer De Vogel, probeerde Keijzer te onderbreken met de vraag waar hij nu eigenlijk mee bezig was en hoe hij durfde te beweren dat hij namens de raad sprak. Maar Keijzer ging verder. Bovendien kreeg ook het oud-raadslid Ben de Rooij een veeg uit de pan betreffende, zijn ingezonden stukken in de Stichtse.
Na het beëindigen van de toespraak van Keijzer bleef het zowel aan de college- als de raadstafel en op de publieke tribune ijzig stil. Onmiskenbaar een bewijs van afkeuring over de wijze waarop de nestor van de raad zich van zijn taak had gekweten. opmerkelijk was ook dat burgemeester Van Rappard als voorzitter niet ingreep en de spreker tot de orde riep.
Na de raadsvérgadering was er een informele bijeenkomst en daar heeft Keijzer zijn excuses aan de heer De Vogel aangeboden. Het zou hem sieren als hij dit ook in het openbaar tijdens de eerstvolgende raadsvergadering doet.
Stichtse Courant van 17 december 1998

‘Sobere’ herinrichting kost 2,3 miljoen

De gemeenteraad heeft vorige week donderdag het herinrichtingsplan voor de Arnhemsebovenweg goedgekeurd en hier een bedrag van 2,3 miljoen voor beschikbaar gesteld. Jan de Beer geeft verslag van de discussie tussen wethouder Van de Kletersteeg en de fractie van D66 over wel of niet 30km op de Loolaan.
Stichtse Courant van 17 december 1998

Driebergen steunt wijkcentrum

Cultureel Centrum Champ ‘Aubert in Driebergen krijgt van de gemeente een extra subsidie van 45.000 gulden. De extra subsidie is nodig als gevolg van een negatief exploitatiesaldo. Het artikel gaat van Anthon Keuchenius gaat dieper op de problematiek in.
Utrechts Nieuwsblad van 18 december 1998

Regioloket voor werk en uitkering

Een loket waar alle werkzoekenden uit Oost Utrecht terecht kunnen voor werk of een uitkering. Dat moet het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) worden. Gistermiddag tekenden de deelnemers in Zeist een samenwerkingsovereenkomst voor het CWI.
In het centrum werken zeven gemeenten ( Zeist, De Bilt, Bunnik, Driebergen, Doorn, Maarn en Wijk bij Duurstede) samen met uitvoeringsinstellingen (de voormalige bedrijfsverenigingen) en het Arbeidsbureau Zeist. Het centrum beschikt over het totale aanbod van werk in de regio Utrecht Oost.
Utrechts Nieuwsblad van 19 december 1998

Liefde, smart en warme chocomel

Op tweede kerstdag zal de warmte eindelijk weer voelbaar zijn op Sparrendaal, het veelbesproken ‘huis van de gemeente’. Het zal er gonzen van de accordeonmuziek, gloeien van de meeslepende kerstverhalen en ruiken naar chocomel en warme wijn. En dat allemaal gratis en voor niets, aldus Anthon Keuchenius.
Utrechts Nieuwsblad van 19 december 1998

Nieuwe energiereus wil REMU er ook bij hebben

Het energiebedrijf dat ontstaat uit de fusie van NUON, ENW, Gamog en EWR denkt al aan uitbreiding. Daarbij wordt met een serieus oog gekeken naar de REMU. De directie van de Remu bevestigt dat de directies met elkaar hebben gesproken. De Remu werkt momenteel aan de fusie met het regionale gasbedrijf van Utrecht.
Utrechts Nieuwsblad van 19 december 1998

Weinig animo bij ouderen voor huismeester

Er komt voorlopig geen huismeester voor huurders van 55 jaar en ouder in Driebergen. “Er is gewoon te weinig animo voor,”aldus G. Radstake, directeur van de Driebergse Woningbouwvereniging AWV. Dit blijkt uit een enquete die onder 716 oudere huurders is gehouden en waarvan 256 respondenten het formulier invulden.
Utrechts Nieuwsblad van 21 december 1998

Intensive care weg uit Lorentz

Het Lorentz Ziekenuis in Zeist raakt over enkele jaren zijn afdeling voor intensieve zorg kwijt. Dat is het gevolg van de samenwerking die het ziekenhuis wil aangaan met het Diakonessenhuis in Utrecht.
Ook risicovolle ingrepen op het gebied van verloskunde vinden op termijn uitsluitend nog in Utrecht plaats. De andere afdelingen blijven na het samengaan van de twee ziekenhuizen gewoon bestaan. In het artikel verder een interview met Gille van de Raad van Bestuur over de redenen.
Utrechts Nieuwsblad van 21 december 1998

Goedkope bel-taxi voor Stadsgewest Utrecht

Volgend jaar (juni) komt er in het Stadsgewest Utrecht definitief een systeem van goedkope taxi’s, het zgn. collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV). Kern van het systeem is dat klanten ruim tevoren bellen voor een rit, zodat klanten zoveel mogelijk met elkaar meerijden. Het systeem wordt door de Rijksoverheid gesubsidieerd. Alle gemeenten in het stadsgewest doen mee, ook Driebergen dus.
Utrechts Nieuwsblad van 21 december 1998

Progressief Driebergen vergadert over SWD

Een verslag van de ledenvergadering van Progressief Driebergen met als enig agendapunt  de Stichting Welzijn Driebergen. Na inleidingen van Huub Schrijver, voorzitter van de SWD en Neeltje Schravesande, fractielid van Progressief Driebergen in de raad, werd er door de ongeveer 40 aanwezige leden gediscussieerd. Men was het er gezamenlijk over eens dat aan het vijanddenken tussen SWD en gemeente een eind moet komen en dat daar de gemeenteraadsleden een taak in hebben.
Nieuwsbode van 22 december 1998

De Horst en HVU gaan samenwerken

Het dagelijks bestuur van Hogeschool De Horst (CVB) heeft het geschil met de Medezeggenschapraad (MR) over de beoogde samenwerking met de Hogeschool Van Utrecht gewonnen. Onmiddellijk na de uitspraak op 3 december is de samenwerkingsovereenkomst getekend. De Horst blijft overigens een zelfstandige hogeschool met eigen identiteit en invulling van het onderwijs.Netty Krook interviewt Rob Postma, lid van de medezeggenschapraad over het conflict tussen de MR en het CVB.
Nieuwsbode van 22 december 1998

Wie bridge speelt is nooit eenzaam

Ally de Prouw nam op woensdag 16 december afscheid op de SWD aan de Vijverlaan. Vijfentwintig jaar was zij het centrale punt voor het bridgespel, dat aanvankelijk in ‘Valentijn’, later in SWD door ouderen wordt gespeeld. Voor de vrijdagen coördineerde zij op Valentijn de vrijwilligers en op woensdagmiddag gaf zij bridgelessen. Zij zette dat voort op de SWD. Voor alle inzet, voor alle warme belangstelling die zij voor iedereen altijd had, ontving zij op haar afscheid de Marinus van Zon-onderscheiding. Netty Krook heeft in het artikel een interview met haar.
Nieuwsbode van 22 december 1998

Lorentz blijft spoedhulp verlenen

De samenwerking met het Diakonessenhuis in Utrecht biedt de patient van het Lorentz Ziekenhuis in Zeist de garantie op een goede medische zorg. Dat zegt K. Waldeck, directeur van het Lorentz. Het is niet zo dat de intensive care volledig verdwijnt: de spoedeisende hulp blijft.
Utrechts Nieuwsblad van 22 december 1998

De Vogel op lijst Statenverkiezingen

Zaterdag heeft de VVD de kandidatenlijst vastgesteld voor de Provinciale Statenverkiezingen. Uit Driebergen staat Bas de Vogel, momenteel fractievoorzitter van de VVD in de raad en in de vorige periode wethouder, op de 24e plaats. Gerard Ackers, de Driebergse VVD leider die vorig jaar in conflict kwam met zijn fractie, staat op plaats 26.
Stichtse Courant van 24 december 1998

Driebergse tiener geselecteerd voor televisieconcert met Blazersensemble

Op 1 januari a.s. zal de 15-jarige Kara van der Laan in het Concertgebouw in Amsterdam een eigen compositie uitvoeren samen met het Nederlands Blazersensemble. Het gaat om het nieuwjaarsconcert dat door de VPRO live op radio en tv wordt uitgezonden. Jan de Beer heeft een interview met de jeugdige Driebergse.
Stichtse Courant van 24 december 1998

Driebergen krijgt meer licht in de duisternis

In het hoofdartikel  gaat Jan de Beer in op het door het college van B&W gepresenteerde concept beleidsplan over de openbare verlichting. De huidige straatverlichting is ongeveer 30 jaar oud. Het college heeft in samenwerking met de REMU een plan opgesteld om geleidelijk alle 2650 lichtmasten in Driebergen te vervangen. Daarbij wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de leefbaarheid. Vandaar dan het verlichtingsplan is afgestemd op het Mobiliteitsplan en het Integraal Veiligheidsplan.
Stichtse Courant van 24 december 1998

Sparrendaal rekent op 100 kerstverhalen

Verhalenvertellers, muziek, taart, warme chocomel en warme wijn. Tweede kerstdag op het historisch Sparrendaal in Driebergen. Wat zes weken geleden als een wild idee werd geboren, belooft al na de eerste keer een traditie te worden. Over de honderd bezoekers lieten zich zaterdagmiddag omringen en verwennen. Zo begint het artikel van Pauline Weserman waarin ze verslag doet van het door Cathja Maas en Marianne Sybesma georganiseerde open huis op Sparrendaal.
Utrechts Nieuwsblad van 28 december 1998

Tweede kerstdag op Sparrendaal

Sparrendaal is van Driebergenaren en dat moet zo blijven.  Daarom organiseerde de stichting Buitenplaats Sparrendaal -om niet- op tweede kerstdag een middag voor en door Driebergenaren. Iedereen die maar wilde was welkom op Sparrendaal. Het artikel doet verder verslag van de activiteiten en de uitslag van de verhalenwedstrijd.
Nieuwsbode van 29 december 1998

Rechter adviseert De Horst bemiddeling

Twee dagen voor kerstmis stonden het bestuur van de Hogeschool De Horst  en het bestuur van de Stichting Vermogen voor de rechter. De civiele procedure was aangespannen door de Hogeschool om het bestuur van de Stichting Vermogen aan te laten vullen tot 5 personen, terwijl de Stichting Vermogen niet verder wilde gaan dan drie, door haar zelf aan te vullen. De rechter deed geen uitspraak en vroeg bemiddeling.
Nieuwsbode van 29 december 1998

Marjon Marchal komt niet meer op ’t Woelige Nest

Marjon Marchal kan het nog niet: op bezoek gaan bij de kinderboerderij ‘Woeilige Nest. Ruim 10 jaar heeft zij al haar tijd en energie in de kinderboerderij gestoken en nu ze afscheid heeft genomen moet ze even afstand nemen. In het artikel een interview met Marjon waarin ze de geschiedenis van de kinderboerderij beschrijft.
Nieuwsbode van 29 december 1998

DZO verdwijnt voorgoed

Iedere derde woensdag van de maand draaide DZO verzoeknummers van en voor de senioren van Beukestein. Guusje Ramelaar haalde de laatste twee jaar de verzoekjes op. “een leuk facet daaraan waren toch de verhalen, die hoorden bij de muziek en waarover de mensen dan vertelden”, zegt Guusje tussen twee presentaties door. Vandaag is het de laatste keer dat DZO op Beukenstein hun programma verzorgt. Te weinig vrijwilligers en een kortere verpleegperiode in ziekenhuizen doen de ziekenomroepen uitsterven.
Nieuwsbode van 29 december 1998

Benefietconcert levert 1100 gulden op

Het op 19 december door de Driebergse rockband Moonshine georganiseerde concert heeft 1100 gulden opgebracht voor de Dierenbescherming.
Nieuwsbode van 29 december 1998

Geveke was het meest aan het woord

Uit een overzicht dat Renk Knol van DriebergenNet heeft gemaakt, blijkt dat Kees Geveke (D66) het meest het woord heeft gevoerd in de raads- en commissievergaderingen van het laatste half jaar. Tweede en derde waren resp. Nienke van Amerongen (CDA) en Kees Keijzer (Progressief Driebergen).
Stichtse Courant van 30 december 1998

Brand in woning na vuurwerkaanslag

Een 45jarige inwoner van Driebergen is gisteravond lichtgewond geraakt bij een brand in een woning aan de Groenhoek. Volgens de politie is de brand ontstaan door het naar binnen gooien van vuurwerk. De politie spreekt van een gerichte aanslag. De brandweer kon de brand snel blussen.
Stichtse Courant van 30 december 1998

Burgerraadpleging wordt voorbereid

Binnen enkele maanden zal het gemeentebestuur een burgerraadpleging houden over meerdere plannen in het Beleidsprogramma 1998-2002. Aan deze raadpleging zijn wel enkele voorwaarden verbonden. De burger mag zich alleen uitspreken over bepaalde plannen. De besluitvorming en de uitvoering van die plannen moet in het jaar 2000 plaats vinden en bij deze plannen moet de gemeente een grote vrijheid van handelen hebben.
Stichtse Courant van 30 december 1998

Geen Zalmsnip voor bezwaarmakers

Het college van B&W is niet van plan om de zalmsnip uit te keren aan bewoners die geen afvalstoffenheffing betalen. Zij legt daarbij voor het eerst in haar bestaan een advies van de Commissie Bezwaar en Beroep naast zich neer. Het college baseert zich daarbij op het oorspronkelijke voornemen van het kabinet dat de zalmsnip instelde ter compensatie van de toename van de gemeentelijke milieuheffing.
Stichtse Courant van 30 december 1998