Nazomer Sfeerconcerten

DRIEBERGEN  De organisatoren van de Zomer-Zondag-Koffieconcerten zijn van plan om in de nazomer op de vrijdagavond een aantal candle light sfeerconcerten te geven waarvoor een aantal beroepsmusici worden uitgenodigd die een diversiteit aan muziek zullen spelen.

Het eerste concert in deze serie is gepland op vrijdag 27 augustus. Dan zullen Anoesjka Cabo, viool en Frans van Dalen, piano optreden. Zij is doctor in de wiskunde en nu full-time musicus; ze studeerde viool bij Michel Francois en Victor Lieberman. Zij speelt bij de radio-orkesten en bij het Rotterdams Philharmonisch, en is woonachtig in Driebergen. Haar begeleider werd opgeleid door Kees Stokvis en Christopher Czaja Sager en begeleidde jarenlang Fons Jansen in diens klassieke programma’s. Hij was aan het Hilversums conservatorium docent piano en repetitor. Zij spelen werken van Couperin, Ravel (Le Tombeau de Couperin) en twee delen uit een sonate van Cesar Franck.
Het concert wordt gegeven in de M+M-kerk aan de Melvill van Carnbeelaan te Driebergen. De zaal is open om 21.00 uur en het concert begint om 21.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om even na te praten onder het genot van een glaasje wijn. De bijdrage voor dit concert is 4 euro. Ook hier is de meeropbrengst, net als bij de Zomer-Zondag-Koffieconcerten voor de ‘Lakenactie voor Zambia’.

Heuvelrugnieuws van maandag 2 augustus 2004

Traaij Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.20 uur 

meer foto’s van deze straat

Heuvelrug Wonen koopt BAM-kantoor

DOORN DRIEBERGEN  Meer dan 2 jaar is Heuvelrug Wonen op zoek geweest naar geschikte kantoorhuisvesting. De mogelijkheden bleken uiterst beperkt, vanwege de prijs, de uitstraling of de locatie. Vorige week vrijdag kwam er een eind aan de zoektocht:  Notaris Gijs Alferink van Heuvelrug notarissen passeerde de akte voor de aankoop van Boswijklaan 50, in Doorn, het voormalige kantoor van aannemingsbedrijf BAM-Boeschoten.

Al tijdens het voorbereidingstraject van de fusie tussen Wonen Doorn en Woningstichting AWV in 2001 werd het belang van andere huisvesting van de nieuwe organisatie onder ogen gezien. Nieuwe, gezamenlijke huisvesting voor het gehele werkapparaat werd een speerpunt voor de directie van Heuvelrug Wonen.
Vanaf dat moment is de zoektocht begonnen. Op verschillende locaties in beide dorpen zijn de mogelijkheden voor het gebruiken van bestaande kantoren onderzocht. Ook is bij meerdere locaties de mogelijkheid voor nieuwbouw dan wel hergebruik van bestaande gebouwen onderzocht. Om tal van redenen zijn deze pogingen niet succesvol geweest. Een niet onbelangrijk aspect daarbij was, dat de nieuwe centrale huisvesting van Heuvelrug Wonen ook in de toekomst waardevol moet zijn.
Zolang de zoektocht vruchteloos bleef, was het noodzakelijk om de medewerkers op verschillende locaties ( Schippersdreef en Kerkstraat in Driebergen, een ruimte in Huize Beatrix in Doorn) onder te brengen.
De voormalige BAM-vestiging, bestaande uit een werkplaats, parkeer- en opslagterrein en een kantoorgebouw, maakt onderdeel uit van een bedrijventerrein. Uit gesprekken met het College van B & W en een informatiebijeenkomst met de Raadscommissie is gebleken dat de gemeente Doorn alle medewerking wil verlenen met de komst van Heuvelrug Wonen naar de Boswijklaan.
Nu Heuvelrug Wonen zich op deze locatie wil vestigen, betekent dat de opslagfaciliteit verwijderd wordt en de werkplaats gesloopt wordt. Hiervoor in de plaats zal een uitbreiding van het bestaande kantoorpand en een
verplaatsing/uitbreiding van de parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Het geheel zal in een nieuw aan te leggen tuin/groenstrook komen te liggen.
De locatie ligt heel centraal tussen de kernen Doorn en Driebergen, zodat het een ideale vestigingsplaats is, goed bereikbaar voor de klanten en medewerkers van Heuvelrug Wonen. Ook via het openbaar vervoer is de locatie goed bereikbaar. In het najaar zullen alle bewoners van de Boswijklaan en van Park Boswijk worden uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst.

Heuvelrugnieuws van dinsdag 3 augustus 2004

Hogesteeg 10 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.25 uur 

meer foto’s van deze straat

Spoorviaduct bij Driebergen snel aanleggen

DRIEBERGEN  De provincie Utrecht wil een ongelijkvloerse spoorwegovergang bij Driebergen versneld laten aanleggen. Dat staat in het collegebesluit van GS. De provincie zal op korte termijn met de gemeenten Zeist en Driebergen over dit voorstel praten.
Utrechts Nieuwsblad 3 augustus 2004

Concours Hippique op ‘geweldige plek’

MAARN  Op landgoed Valkenheide vond afgelopen weekend het eerste Concours Hippique Valkenheide plaats. Aan het evenement namen negenhonderd paarden en pony’s met hun ruiters deel aan dressuur- of springwedstrijden. Ze komen vooral uit de provincie Utrecht, maar ook uit Noord-Holland en Brabant.
Nieuwsbode 3 augustus 2004

Bestuur Abbyfield verjongt zich

DRIEBERGEN  Wim Meihuizen, een oude bekende van meerdere organisatie die de belangen van senioren in hun vaandel dragen neemt afscheid van Abbyfield. Na tien jaar de secretarisfunctie te hebben vervuld draagt hij het stokje over aan Willem Littooij. Netty Krook praat met Wim Meihuizen.
Nieuwsbode 3 augustus 2004

Heuvelrugnieuws van woensdag 4 augustus 2004

Traaij Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.10 uur 

meer foto’s van deze straat

Parochiedag dit jaar in het teken van ‘ontmoeten’

DRIEBERGEN  Op de laatste zaterdag van de schoolvakantie, 14 augustus, organiseert de rooms-katholieke parochie St. Petrus’ banden evenals vorig jaar een parochiedag.

Het thema van de parochiedag 2004 is “Ontmoeten” en eenieder die daarvoor belangstelling heeft is van harte welkom.
De geloofsgemeenschap presenteert zich ’s middags tussen 14.00 u en 16.00 u in de tuin rondom het parochiecentrum aan de Rijsenburgselaan 4 in Driebergen. Ook voor kinderen is aandacht en er kan een kopje koffie of thee of een glaasje limonade worden genuttigd. Tevens zal er gelegenheid zijn om het historische kerkgebouw te bezichtigen met uitleg van een gids.
Deken F. Zwarts van dekenaat ’t Sticht zal de parochiedag om 14.30 officieel openen. De parochie St. Petrus’ banden is een levendige en actieve geloofsgemeenschap waarvoor veel mensen van jong tot oud zich inzetten. Op de parochiedag tonen de parochianen welke vrijwilligersgroepen er allemaal betrokken zijn bij de parochiegemeenschap. Verschillende vrijwilligersgroepen, van akolieten tot koorzangers en van schoonmakers tot voorgangers, zullen aanwezig zijn. De parochiedag biedt daarmee gelegenheid elkaar en andere parochianen en belangstellenden op informele wijze te ontmoeten. Het samenwerken binnen de gemeenschap blijkt niet alleen noodzakelijk, maar geeft ook veel plezier en sociale contacten. Zo wordt het nuttige met het aangename verenigd. U bent van harte uitgenodigd tot een ontmoeting met de vrijwilligers van onze parochiegemeenschap.

Dwergpop genomineerd voor Nationaal Compliment

DRIEBERGEN  De Stichting Dwergpop die in juli al voor de elfde keer in Driebergen een popfestival organiseerde, is genomineerd voor het Nationaal compliment.

Het Dwergpopfestival is gericht op jongeren tussen de 16 en 25 jaar en wordt ook door dezelfde leeftijdsgroep georganiseerd. De gemeente Driebergen had Dwergpop aangemeld voor de landelijke vrijwilligerswedstrijd. De jury van het Nationaal Compliment heeft het Driebergse initiatief met 19 andere initiatieven uitgekozen uit in totaal 580 aanmeldingen.

Wethouder Neeltje Schravesande bracht vandaag een aantal vertegenwoordigers van de Stichting Dwergpop persoonlijk op de hoogte van de nominatie. Of Dwergpop daadwerkelijk in de prijzen valt, wordt pas duidelijk op 7 december. Dan worden tijdens een bijeenkomst in Amsterdam de drie prijswinnaars van het Nationaal Compliment bekend gemaakt.


Heuvelrugnieuws van donderdag 5 augustus 2004

Nassaulaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.30 uur 

meer foto’s van deze straat

Negen badkamers deels Bed&Breakfast

LEERSUM  Het mysterie over de bestemming van het landhuis aan de C Verloopweg met negen slaap- en badkamers in Leersum, lijkt opgelost. De buurt vreesde voor de komst van een sekshuis. Maar eigenaar R. Hin geeft na maanden van geheimzinnigheid in een folder de bestemming prijs: Bed&Breakfast.
Utrechts Nieuwsblad 5 augustus 2004

Reeringh eenzaam, maar niet alleen

DOORN  Burgemeester Reeringh van Doorn hield dinsdag in zijn eentje collegevergadering. De twee wethouders waren beiden op vakantie. Verslaggever Ellen Tolsma sprak met hem en gemeentesecretaris Olde.
Utrechts Nieuwsblad 5 augustus 2004

Driebergs station is breekpunt voor Leersum

DRIEBERGEN Leersum wil niet meewerken aan de ontwikkeling van het Driebergse stationsgebied. Dat heeft men gemeld bij de totstandkoming van het ‘grondleggend document’, de fameuze basisovereenkomst in het kader van de fusie van Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen.

De gemeente Leersum heeft laten weten dat zij niet kan instemmen met een deel van de inhoud van dit document, namelijk de passage die betrekking heeft op de ontwikkeling van het Driebergse stationsgebied en de financiële risico’s die hieraan verbonden zijn. Bovendien vindt Leersum dat het document maar één fusievariant openlaat: MALDD. Leersum heeft al eerder aangegeven dat men geen deel wenst uit te maken van een MALDD-gemeente. Leersum ziet liever een fusie met Amerongen en Wijk bij Duurstede. Het is nog niet duidelijk wat deze houding van Leersum betekent voor het herindelingsproces. Eind vorig jaar heeft de Driebergse gemeenteraad immers vastgesteld dat het ‘grondleggend document’ door alle betrokken gemeentebesturen onderschreven moet worden.
Stichtse Courant 5 augustus 2004

Bouw nieuwe zwembadglijbaan start eind deze maand

DRIEBERGEN Eind van deze maand wordt gestart met de bouw van een nieuwe glijbaan in het Driebergse zwembad De Zwoer. Er wás weliswaar reeds een nieuwe glijbaan, maar deze voldeed volgens de directie van De Zwoer niet aan de veiligheidseisen. Een onderzoek wees uit dat de directie hierin gelijk had.
Stichtse Courant 5 augustus 2004

Een speciale zomerklus

DRIEBERGEN Elk jaar houdt de Driebergse brandweer zich in de zomermaanden bezig met het controleren van alle ondergrondse brandkranen. Dat zijn zo’n 350 controles.
Stichtse Courant 5 augustus 2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 6 augustus 2004

Traaij Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.45 uur 

meer foto’s van deze straat

De VVV organiseert een bijzondere beweegdag

HEUVELRUG  Op zaterdag 28 augustus luidt het motto ‘De Heuvelrug in beweging…, maar nu ook eens anders! De VVV’s in Driebergen, Doorn en Maarn hebben 16 verschillende routes uitgestippeld die per fiets, step, paardentram, trapkar of wandelend zijn af te leggen.

U kunt kiezen uit routes met twee, drie, vier of alle vijf variaties. Er zijn zes opstap- en wisselplaatsen. Ook voor kinderen zijn speciale beweegactiviteiten georganiseerd.

Vijf routes beginnen bij de Bergse Bossen of Het Grote Bos in Driebergen. Nog eens vijf routes starten bij Zonheuvel in Doorn, drie bij motel Maarsbergen, twee bij Het Leersumse Veld en een bij d’Arthuizen. De volledige routes, waarbij u alle materialen gebruikt, starten ’s ochtends tussen 10.00 en 11.00 uur op vijf plaatsen in de regio. Op de vier wisselplaatsen kunt u steeds even rusten voordat u aan de volgende etappe begint. De route eindigt dan tussen 16.00 en 18.00 uur op uw startplaats. Er zijn ook routes die meer rusttijd kennen en routes die maar een halve dag in beslag nemen.
Alle informatie over de verschillende routes ligt in de VVV-kantoren van Driebergen, Doorn en Maarn. Er kunnen maximaal 24 personen per route deelnemen, dus het aantal plaatsen is beperkt. De kosten voor deelname zijn afhankelijk van het aantal en soort materialen die u per route gebruikt. De goedkoopste route kost € 5 en de duurste € 15 per persoon tijdens de voorverkoop van 5 tot en met 21 augustus. Daarna gaat de routeprijs gemiddeld 10% omhoog.
Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen op het plein van Het Grote Bos tussen 11.00 en 17.00 uur voor € 2,50 een begeleid spelencircuit afleggen. Zij doen aan blikgooien, ringwerpen, dartbal, bowlen, spijkerbord en springkussen en krijgen verder een glas limonade en een schmink. Onder begeleiding mogen kinderen ook van 10.00 tot 18.00 uur voor € 6 onbeperkt gebruik maken van alle spellen en materialen binnen het park Rosarium in Doorn. De VVV’s verkopen de kaarten voor beide kinderactiviteiten.

Tien tips om gezond met de hitte om te gaan

De temperatuur van de maand augustus is in Midden-Nederland tropisch begonnen. De warmte bereikt waarschijnlijk aan het begin van de komende week haar hoogtepunt. Daarom geeft de GGD Midden-Nederland hieronder nog een aantal tips om deze hitte in goede gezondheid te weerstaan.

 1. Drink minstens 2 liter water per dag! Als je minder dan normaal plast of als je urine donkerder wordt dan moet je meer drinken.
 2. Geniet van de zon, maar denk aan je huid! Smeer de onbedekte huid goed in. Draag in de volle zon zo mogelijk een zonnehoed of zonneklep.
 3. Zoek ook de schaduw op, vooral tussen 12.00 en 15.00 uur.
 4. Houd baby’s in de schaduw en laat nooit een kind in een afgesloten auto achter.
 5. Verzorg wondjes extra goed ter voorkoming van ontsteking.
 6. Zorg voor goede koeling van etenswaren. Bij de barbecue het vlees goed doorbakken.
 7. Zorg voor voldoende ventilatie.
 8. Wees matig met alcohol en cafeïnehoudende dranken.
 9. Vermijd overmatige inspanningen, zoals hardlopen in de zon.
 10. Ga met gezondheidsklachten naar de huisarts.

Heuvelrugnieuws van zaterdag 7 augustus 2004

De Lei 68 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.50 uur 

meer foto’s van deze straat

Leersum verbiedt roken in bossen

LEERSUM  In verband met de droogte van de afgelopen week heeft de gemeente Leersum een rookverbod ingesteld in de bossen en natuurgebieden. Overtreding van het rookverbod kan beboet worden met 2250 euro.
Utrechts Nieuwsblad 7 augustus 2004

Corso zonder eigen dahlia’s

LEERSUM  Het bloemencorso in Leersum (21 augustus) zal het dit jaar voor het eerst moeten doen zonder dahlia’s van eigen bodem. Het enige dahliaveld dat nog in Leersum was, is er niet meer.
Utrechts Nieuwsblad 7 augustus 2004

Heuvelrugnieuws van zondag 8 augustus 2004

Hoofdstraat 89 Driebergen: Sparrendaal achterzijde
foto: © Renk Knol
tijd: 10.40 uur 

meer foto’s van deze straat

Stichtse Fiets-4-daagse

DRIEBERGEN In de week van 17-20 augustus organiseert de Driebergse Tourclub vier dagen fietsen en genieten van de Stichtse Fiets 4-daagse met drie afstanden: 40, 60 en 80 km. Mooie fietsroute door unieke landschappen en prachtige natuurgebieden,door de bossen van de Utrechtse Heuvelrug, langs boerderijen van de Gelderse Vallei, door het kromme Rijngebeid met zijn talloze kastelen, en de Gooise heidevelden bij Hilversum, staan garant voor onvergetelijke ontdekkingstochten per fiets.
De afstand hoeft voor niemand een probleem te zijn, omdat u eventueel per dag een andere afstand kunt kiezen. Alle routes zijn met pijlen aangegeven en u krijgt een routebeschrijving. Folders met een inschrijfformulier zijn nu verkrijgbaar bij de volgende adressen:

 • Rijwielbedrijf van Velzen Traay 183, Driebergen, tel 0343-512785
 • De Kruif FietsplusTraay 45, Driebergen, tel 0343- 513221
 • VVV-Driebergen Bosstraat 12a 03434-513162
 • De Driebergse Tourclub Postbus 105 3970 AC Driebergen tel 0343-513251
 • Familie W. van Veldhuizen Traaij 108d Driebergen.
De voorinschrijven is mogelijk tot 12 augustus.
De starttijden zijn tussen 09.00 en 11.00 uur voor de afstand van 80 km en tussen 09.30-11.00 uur voor de afstanden 40 en 60 km. Er wordt gestart bij Hotel en congrescentrum De Bergse Bossen Traaij 299 in Driebergen.

Olympische spelen beginnen morgen

DRIEBERGEN  Nog maar even en de vakantie is voorbij, dat is jammer. Gelukkig hebben we de Speelweek nog. Dè jaarlijkse knetterende afsluiting van de zomervakantie. Op het Seminarieterrein gaan de tenten weer open voor de honderden kinderen uit Driebergen en wijde omgeving.

Iedere Speelweek heeft een speciaal thema, en dit jaar is dat wel zeer toepasselijk: “Athene en de Olympische Spelen”. Het terrein wordt versierd in Griekse sfeer, er is Griekse muziek en er zijn de gebruikelijke activiteiten (met een Grieks of Olympisch tintje) zoals sport en spel, muziek en dans, speurtochten, toneelspelen, een speelweekkrant maken en nog heel veel meer. Kortom: lekker creatief, actief en sportief bezig zijn. Naast de vrijwilligers van de Speelweekorganisatie zijn bijna alle sportclubs uit Driebergen vertegenwoordigd en ook nog: ponyclub Jong Rijsenburg, Harmonie Aurora, Groei en Bloei en Danzation. Het programma is zo overvol dat het te veel is om hier weer te geven. Het programma is te vinden op de website www.speelweek.nl . Bij het VVV en in de bibliotheek hangen ook gedrukte exemplaren van het programma.

Plaats en tijd
De Speelweek wordt altijd gehouden in de laatste week van de zomervakantie. Dit jaar is dat van maandag 9 augustus tot en met vrijdag 13 augustus, steeds van half tien tot twaalf uur en van half twee tot vier uur. De plaats is zoals altijd het seminarieterrein. Het is misschien goed om te weten dat het niet wenselijk is -in verband met overlast voor onze buren- met de auto te komen. Maar er is ruime mogelijkheid voor het stallen van fietsen.

Leeftijd
De Speelweek is in de eerste plaats bestemd voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Vrijwilligers moeten ten minste 15 jaar oud zijn. Om de groep van 13– en 14-jarigen niet buiten de boot te laten vallen is er voor deze groep een stageprogramma opgezet zodat deze oudere kinderen onder begeleiding leren mee te werken in de organisatie. De stagegroep van 2004 zit vol. Je kunt je als stagiair nog wel aanmelden voor 2005.

Kaartverkoop
Een weekkaart kost 12 euro. Hiermee heb je vijf dagen lang onbeperkt toegang. Deze kaarten zijn op de maandag vanaf 8.45 uur te koop bij de ingang van het Speelweekterrein. Behalve weekkaarten zijn er ook dagkaarten. Deze kosten 3 euro en zijn alleen op de dag zelf bij de ingang van het terrein te koop.

Vrijwilligers
De organisatie en uitvoering van de Speelweek is in handen van de Stichting Jeugdrekreatie Driebergen. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden. Maar daarnaast zijn er nog bijna 200 andere vrijwilligers, in leeftijd variërend van 15 tot zeker 75 jaar. Sommigen van hen zijn het hele jaar bezig met de voorbereidingen. Er zijn vrijwilligers die zich al 20 jaar of langer inzetten voor de Speelweek. Maar de Speelweek kan ook elk jaar nieuwe vrijwilligers gebruiken, onder meer vanwege het steeds toenemend aantal deelnemende kinderen. Misschien iets voor u? Het grootste evenement van Driebergen zou zonder al deze vrijwilligers niet kunnen bestaan!

Veiligheid
In samenwerking met politie, brandweer en het Rode Kruis wordt gezorgd voor een optimale veiligheid van kinderen en vrijwilligers. Zo zijn er permanent twee gediplomeerde EHBO-ers op het terrein aanwezig om in geval van nood hulp te verlenen. Daarnaast kent de Speelweek een strak georganiseerd calamiteitenplan.

Wat kost een Speelweek?
De kosten bedragen elk jaar zo’n 25.000 euro, waarbij wel opgemerkt mag worden dat zonder de belangeloze inzet van al die vrijwilligers de kosten natuurlijk veel en veel hoger zouden zijn. Ongeveer 40% van het benodigde bedrag komt uit de kaartverkoop. Daarnaast verstrekt de gemeente elk jaar een subsidie die zo’n 25% van de kosten dekt. Veel vrijwilligers zijn gedurende het hele jaar bezig met het verzamelen van gratis materialen voor de Speelweek zodat de kosten gedrukt kunnen worden. Voor het overige is de Speelweek grotendeels aangewezen op vrijwillige bijdragen van particulieren en het (Driebergse) bedrijfsleven. Er zijn al veel gulle gevers, maar nieuwe donateurs kunnen we goed gebruiken.
Grote of kleine bedragen, alles is welkom! U kunt de Speelweek steunen door een bedrag over te maken op giro-rekening 2948051 of bankrekening 662212142 ten name van de Stichting Jeugdrekreatie te Driebergen.

Wat levert een Speelweek op?
De Speelweek geeft kinderen èn volwassenen een enorme kick. Het weerzien na een lange vakantie, het enorm gevarieerde aanbod aan nieuwe en oude activiteiten, het plezier met elkaar, de prachtigste kunstwerken, de oploslimonade en misschien wel eens een ijsje, de rust en de drukte, de inspanning, de zorg voor elkaar, de discipline, de harmonie, het samenwerken. Al deze dingen zorgen ervoor dat meer dan 1000 kinderen en volwassenen de week van hun leven beleven. Van 9 tot en met 13 augustus.

Informatie
Ook volwassenen zijn welkom op de Speelweek, als vrijwilliger, maar ook om eens rond te kijken. Dat kan, graag zelfs, maar alleen op woensdagmiddag 11 augustus van 14.00 tot 16.00 uur. De vrijwilligers leiden u dan graag rond en vertellen u over hun Speelweek.
Het bestuur van de Stichting Jeugdrekreatie bestaat uit: Philine Spruijt, voorzitter; Wim Wijnen, secretaris; Jan Stegeman, penningmeester; Kees Heuzer, coördinator Techniek en Veiligheid en Petra de Niet, coördinator Vrijwilligers.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra de Niet, telefoon 533413 of via haar emailadres wijnniet@wanadoo.nl . Of via de website: www.speelweek.nl .

Heuvelrugnieuws van maandag 9 augustus 2004

Vijverlaan Driebergen: thv Kennedylaan
foto: © Renk Knol
tijd: 11.00 uur 

meer foto’s van deze straat

Vleermuis avondexcursie in Zeist-West

ZEIST De Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid/West organiseert op woensdag 25 augustus een avondexcursie. U kunt met een ervaren gids mee op zoek naar vleermuizen in een oude landgoedpark van Zeist-West.

Vleermuizen zijn nuttige en beschermde dieren. In de schemering jagen ze met behulp van sonar op insecten tijdens hun vliegroutes langs boom- en struikenrijen. Tijdens de excursie worden de geluiden die ze hierbij maken via de batdetector voor het menselijk oor waarneembaar. De gids weet dan om welke soort het gaat. Vleermuizen kunnen alleen bij goed weer jagen: weinig wind, geen regen. En zwoele zomeravond is ideaal want dan zijn er ook veel insecten. Bij slecht weer gaat de excursie niet door. Tijd: 21.30 – 22.30 uur. Maximaal 10 deelnemers. Opgave: Nieske Sigtermans: 030 – 6956801

Heuvelrugnieuws van dinsdag 10 augustus 2004

Bosstraat Driebergen: vanaf Catharijnestraat
foto: © Renk Knol
tijd: 10.30 uur 

meer foto’s van deze straat

Brand natuurgebied vrijwel zeker aangestoken

ZEIST De brand die maandagnacht in het natuurgebied Bornia tussen Zeist en Driebergen woedde is vrijwel zeker aangestoken. Brandweer en politie hebben sterke aanwijzingen.

De schade bleef beperkt tot honderd vierkante meter bos. De brandweerkorpsen op de Heuvelrug werken deze zomer nauw samen bij bosbranden. Die samenwerking resulteerde in een snelle uitruk.
RTV Utrecht 10 augustus 2004

Ook in Driebergen nu rookverbod

DRIEBERGEN Het college van b&w van Driebergen heeft vanochtend in haar reguliere vergadering besloten dat ook in Driebergen per direct een rookverbod zal gelden. Vanochtend meldde het UN nog dat men in Driebergen een rookverbod onnodig vond.

Rookverbod Heuvelrug uitgebreid

DOORN  De gemeente Doorn stelt per direct een rookverbod in in de bossen, en volgt daarin de gemeente Leersum. In de bossen van veel omringende gemeenten is het opsteken van een sigaret nog wél toegestaan. Maarn en Driebergen vinden een rookverbod niet nodig. Volgens de brandweer is een verbod lastig te handhaven.
Utrechts Nieuwsblad 10 augustus 2004

Charlie waakt over de Heuvelrug

ZEIST  Om een eventuele brandhaard op te sporen hangt Charlie iedere dag in de lucht. Dit verkenningsvliegtuigje wordt gehuurd door de brandweer en vliegt van ’s morgens tot ’s avonds boven de bossen van de Utrechtse Heuvelrug.
Utrechts Nieuwsblad 10 augustus 2004

ADO-Speelgoedtentoonstelling

DOORN  In de hal van het gemeentehuis in Doorn staat tot en met 27 augustus speelgoed opgesteld van ADO. De expositie is ingericht ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Sociale Werkvoorziening Zeist.

In de jaren twintig van de vorige eeuw ontwikkelde de werkmeester van het toenmalige sanatorium Berg en Bosch in Bilthoven het houten speelgoed samen met patiënten. Nadat Berg en Bosch een normaal ziekenhuis was geworden nam de Sociale Werkvoorziening de productie over.
Nieuwsbode 10 augustus 2004

Wandelen

DOORN  Voor de zomerwandeling van de Historische Vereniging Thorheim, op zaterdag 7 augustus, melden zich meer dan vijftig belangstellenden op het startpunt, boerderij Dubbelland. Samen met gids Herman Postma werd er gewandeld door de Doornse Buurt, het vroegere Tuilland.
Nieuwsbode 10 augustus 2004

Heuvelrugnieuws van woensdag 11 augustus 2004

De Griffel Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.30 uur 

meer foto’s van deze straat

Record aantal bloemen op praalwagens

LEERSUM  Het 52ste Bloemencorso in Leersum op zaterdag 21 augustus wordt volgens Cees van Swieten, voorzitter van de Stichting Bloemencorso Leersum, groter dan het jubileumcorso van twee jaar geleden. Hij baseert dat op het aantal wagens waarin meer dan 100.000 dahlia’s worden verwerkt.
Utrechts Nieuwsblad 11 augustus 2004

Alle bezwaren tegen moskeeën Akkerweg ongegrond

DRIEBERGEN De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat het Akkerwegcomité had aangespannen met betrekking tot de bouw van de twee moskeeën aan de Akkerweg. De Raad van State heeft de ingestelde beroepen ongegrond verklaard en daarmee is het bestemmingsplan “Akkerweg 1-3” onherroepelijk geworden.

Na een jarenlange juridische strijd lijkt het er eindelijk op dat de Marokkaanse en Turkse verenigingen hun plannen kunnen realiseren en dat het Akkerwegcomité zich wel kan opheffen. uitspraak1 uitspraak2

Heuvelrugnieuws van donderdag 12 augustus 2004

Engweg 2 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.20 uur 

meer foto’s van deze straat

Speelweek maakt eigen krant

DRIEBERGEN  Eén van de vele activiteiten in de Speelweek is het maken van de Speelweekkrant. Deze krant wordt door een aantal kinderen gemaakt die hierbij geholpen worden door professionele journalisten.

Het resultaat mag er zijn. Een krant met interviews, foto’s, weerbericht. De krant wordt niet bezorgd maar wordt elke ochtend uitgereikt aan de kinderen die deelnemen aan de Speelweek, die nog tot en met vrijdag duurt. 


Jeugd leeft zich uit op Speelweek

DRIEBERGEN  Het is de laatste week van de grote vakantie. Velen zijn al weer teruggekeerd. Traditioneel het moment voor speelweken zoals in Driebergen. Computeren, timmeren, dansen, schilderen: nog even uitleven voordat het nieuwe schooljaar begint. Centraal tijdens alle activiteiten staan de Olympische Spelen. Verslaggever Mark Petimezas was gisteren op de Speelweek.
Utrechts Nieuwsblad 12 augustus 2004

Kastelentocht Doorn beleeft 39ste editie

DOORN  Onder auspiciën van de vereniging De Stichtse Aanspanning wordt op 15 augustus door ongeveer honderd klassieke rijtuigen de 39ste Kastelentocht gereden. De vereniging werd in februari 1965 in De Prins van Oranje in Driebergen opgericht als De Vrienden van het Aangespannen Paard.

Mede-oprichters en deelnemers van het eerste uur zijn C.W. Ipenburg-van Delft en J.W. Houtzager. Zij vertellen in het artikel de geschiedenis van de tocht.
Nieuwsbode 12 augustus 2004

Landelijke zendingsdag druk bezocht

DRIEBERGEN  Ondanks de warmte werd de 93e zendingsdag van de Gereformeerde Zendingsbond weer druk bezocht. De3 meeste bezoekers zochten een plekje in de schaduw.
Stichtse Courant 12 augustus 2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 13 augustus 2004

Binnenplaats Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.40 uur 

meer foto’s van deze straat

Boswachters: “Honden op Heuvelrug aan lijn”

HEUVELRUG  Boswachters willen dat honden op de Utrechtse Heuvelrug verplicht aan de lijn moeten blijven en alleen mogen loslopen op speciaal aangewezen plekken in het natuurgebied. Loslopende honden vormen een gevaar voor reeën en andere dieren, zeggen de boswachters.

Dit jaar zijn in de bossen bij Leersum twintig dode reeën gevonden die door toedoen van honden zijn gestorven. De honden bijten de reeën dood of jagen ze op waardoor ze onder een auto komen. De laatste vondst was onlangs een dood reebokje van zes weken oud. Ook trimmers hebben last van de honden. Staatsbosbeheer heeft loslopende honden op de Heuvelrug altijd oogluikend door de vingers gezien.
RTV Utrecht 13 augustus 2004

Corsowagen Buren krijgt tweede leven

LEERSUM  De corsowagen van Buren van vorig jaar krijgt een tweede leven. De danseressen zullen over twee weken rijden bij het bloemencorso in Leersum
Utrechts Nieuwsblad 13 augustus 2004

Heuvelrugnieuws van zaterdag 14 augustus 2004

Gooijerdijk 10 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.50 uur 

meer foto’s van deze straat

Sparrendaal viert 250e verjaardag

DRIEBERGEN  Buitenplaats Sparrendaal in Driebergen viert elf en twaalf september feest. Dan bestaat het monumentale pand 250 jaar. Een tentoonstelling, rondleidingen en optredens in historische kledij maken deel uit van de viering.
Utrechts Nieuwsblad 14 augustus 2004

DriebergenNet stopt voorlopig met wekelijkse poll’s

DRIEBERGEN DriebergenNet stopt met ingang van vandaag met de politieke barometer en de wekelijkse peiling over een bepaald onderwerp. Met de barometer is gestopt omdat deze de laatste maanden een volstrekt verkeerd beeld van de politieke verhoudingen weer gaf.

Hoewel er per computer maar één keer gestemd kon worden, stemden ‘slimmeriken’ vanuit bedrijven en instellingen vanaf verschillende pc’s vaker dan één keer per week. Met de wekelijkse peilingen wordt gestopt om de eenvoudige reden dat er niet elke week een interessant onderwerp is om een peiling over te houden.
De laatste wekelijkse peiling ging over het weer. Op de vraag ‘Wat vindt u vandaag van het weer?’ werd 165 keer gestemd tijdens de afgelopen zomervakantie.
25% gaf aan dat het vandaag uitstekend weer is, 27% noemde het weer goed en 22% vond het weer goed noch slecht. 25% gaf aan het weer slecht tot zeer slecht te vinden.

Heuvelrugnieuws van zondag 15 augustus 2004

Oranjelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.25 uur 

meer foto’s van deze straat

Parochie-vrijwilliger onderscheiden

DRIEBERGEN Mevrouw Bep Horák-Bloemen is vandaag onderscheiden met de Willibrord-plaquette vanwege haar jarenlange inzet voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus’ banden in Driebergen-Rijsenburg.

Tijdens de jaarlijkse parochiedag kreeg mevr. Horák de Willibrord-plaquette zaterdag uitgereikt door deken F. Zwarts van dekenaat ’t Sticht.
De onderscheiding is ingesteld door de aartsbisschop van Utrecht als waardering voor vrijwilligers die zich langdurig en intensief voor een geloofsgemeenschap inzetten. Bep Horák is een van de steunpilaren van de Sint Petrus’ bandenparochie. Zij is de stuwende kracht van het parochiesecretariaat en was eerder onder meer actief in de redactie van het parochieblad ‘De Klaroen’ en in het parochiebestuur.
De markt in de tuin van parochiecentrum ‘De Pieterburen’ vormde de geanimeerde opening van het nieuwe seizoen. Met als thema ‘Ontmoeten’ lieten parochianen zien welke vrijwilligersgroepen betrokken zijn bij de levendige en actieve parochiegemeenschap. Voor de vrijwilligers zelf was er na afloop een gezellig samenzijn.

foto George Marlet jr.
 


Heuvelrugnieuws van maandag 16 augustus 2004

Burgemeesterlaan Driebergen: vanaf Traaij
foto: © Renk Knol
tijd: 10.45 uur 

meer foto’s van deze straat

Nix wordt voorlopig niet gesloten

DRIEBERGEN  In een gezamenlijk persbericht maken gemeente en SWD bekend dat gebouw de Nix aan de Engweg in elk geval open blijft tot 1 januari 2005. Dat is het resultaat van besprekingen tussen de gemeente en de Stichting Welzijn Driebergen (SWD). Zoals bekend wordt De Nix in hoofdzaak gebruikt voor jeugd- en jongerenwerk.
Enige tijd geleden ontstond een verschil van mening tussen gemeente en SWD over de toekomst van de Nix. De SWD wilde de Nix sluiten, voor de gemeente kwam dit besluit te vroeg. Sinds enkele weken voeren vertegenwoordigers van de gemeente en de SWD weer gesprekken over de toekomst van de SWD en het gebouw De Nix. Deze gesprekken moeten uiterlijk in oktober leiden tot gezamenlijke voorstellen over de toekomst van de SWD en de Nix en over het jeugd- en jongerenwerk in Driebergen-Rijsenburg.
Gemeente en SWD hebben nu ieder circa € 5.500,- beschikbaar gesteld om de NIX de rest van dit jaar open te houden. De gemeente heeft daarbij als voorwaarde gesteld dat de nu lopende gesprekken in oktober tot overeenstemming leiden. Beide partijen hebben er echter alle vertrouwen in dat er in oktober inderdaad gezamenlijke voorstellen kunnen worden gedaan. Die worden vervolgens aan de gemeenteraad en aan het bestuur van de SWD voorgelegd ter besluitvorming.
De nu gemaakte afspraken betekenen dat De Nix na de reguliere vakantiesluiting op 24 augustus weer geopend is. De SWD zal er naar streven dat de ontstane vacature jongerenwerker zo snel mogelijk (tijdelijk) wordt ingevuld.

Druk in de weer voor de Kastelentocht

DOORN  Gisteren vond de 39e Kastelentocht plaats. Er waren 82 deelnemers, iets minder dan voorgaande jaren. Onder de deelnemers: Alie en Karel Overvest uit het buitengebied van Doorn. Verslaggever Conny Buurman volgt hen.
Utrechts Nieuwsblad 14 augustus 2004

Heuvelrugnieuws van dinsdag 17 augustus 2004

Valentijn Driebergen: thv nummer 40
foto: © Renk Knol
tijd: 9.45 uur 

meer foto’s van deze straat

‘Rooie school’ zoekt overlevingsstrategie

DRIEBERGEN  Stichting Hogeschool De Horst bestaat volgend jaar vijftig jaar. Het roemruchte verleden van ‘die rooie school in Driebergen’, die toen nog Academie De Horst heette, speelt nauwelijks nog een rol bij de keuze van studenten die nu bij de Horst komen studeren.

De school is te klein geworden om zelfstandig te kunnen blijven voortbestaan. Maar Hogeschool De Horst blijft, met eigen onderwijsidentiteit. Verslaggever Netty Krook in gesprek met Margriet Jongerius, voorzitter van de centrale directie van de Hogeschool. Verplaatsing van de school naar Amersfoort is niet uitgesloten.
Nieuwsbode 17 augustus 2004

Speelweek breekt bezoekersrecords

DRIEBERGEN  Vier speelweekkranten in totaal verschenen gedurende de speelweek. Het was een nieuwe activiteit in deze 36ste speelweek. Er kwamen gemiddeld zo’n 850 kinderen per dag. Op donderdag waren er zelfs 912 kinderen op het speelterrein aanwezig.
Nieuwsbode 17 augustus 2004

Avondfietsvierdaagse

DOORN  Met 54 tandems van Bartiméus en 104 gewone fietsen werd van maandag 9 tot en met donderdag 12 augustus de 25ste Doornse Avondfietsvierdaagse gereden.
Nieuwsbode 17 augustus 2004

Intrekken rook- en stookverbod in bos-en heidegebieden

DRIEBERGEN  Het vorige week ingestelde rook- en stookverbod in bossen en heide van Driebergen is met ingang van vandaag ingetrokken omdat de meteorologische situatie en verwachting van dien aard is dat de kans op natuurbranden beperkt is.
Heuvelrug Nieuws 17 augustus 2004

Heuvelrugnieuws van woensdag 18 augustus 2004

Jachtlaan Driebergen: thv ingang ijsbaan
foto: © Renk Knol
tijd: 9.15 uur 

meer foto’s van deze straat

Hoogheemraadschap ontvangt drie certificaten

DRIEBERGEN  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden krijgt op 26 augustus certificaten voor zijn prestaties voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu.
Utrechts Nieuwsblad 18 augustus 2004

‘Ik verwacht geen problemen’

LEERSUM  Wim Hartemink (60), de beoogde nieuwe wethouder in Leersum, is niet benauwd voor het solistisch optreden van burgemeester Feith. Voor zijn voorganger H. Kemner was dat solistisch optreden de reden vorige maand zijn ontslag aan te kondigen.

Opmerkelijk is dat de partij van Hartemink, het CDA, geen deel uitmaakt van het huidig college. Bij de VVD was geen geschikte opvolger voor Kemner te vinden.
Utrechts Nieuwsblad 16 augustus 2004

Heuvelrugnieuws van donderdag 19 augustus 2004

Appelgaard Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 8.45 uur 

meer foto’s van deze straat

Hoenderdaal nadert voltooiing

DRIEBERGEN  Sportcentrum Hoenderdaal in Driebergen nadert zijn voltooiing. De sporthal wordt half november opgeleverd, de tennishal half september. Na de oplevering van de gebouwen moeten de sportvloeren nog worden gelegd. Vanaf 2 januari kunnen de zaalsporters er weer terecht. De tennissers kunnen de hal half oktober weer gebruiken.
Utrechts Nieuwsblad 19 augustus 2004

Toenaderingspoging Nieuw Rechts genegeerd

DRIEBERGEN  Op de internetsite van de politieke partij Nieuw Rechts sympathiseren verschillende bezoekers met het Actie Comité Akkerweg. Het actiecomité wil bij monde van de voorzitster Nynke Geerts geen reactie geven op dit soort sympathiebetuigingen: “Elk woord dat ik hierover uitspreek is er één teveel.”
Utrechts Nieuwsblad 19 augustus 2004

Welke wagen is gekocht: dat is de vraag

LEERSUM  Welke praalwagen is gekocht en welke is vanaf het onderstel zelf opgebouwd? Dat is de jaarlijks terugkerende vraag bij het bloemencorso in Leersum.

Verslaggever Jacques van Willigenburg praat met Rob Mulder van de bouwgroep de Heuvelrug die dit jaar de praalwagen Rock and Roll bouwt waarin 100.000 dahlia’s worden verwerkt.
Utrechts Nieuwsblad 19 augustus 2004

Sparrendaal, een voorbeeldige buitenplaats

DRIEBERGEN  Een dezer dagen ligt in de boekhandel het jongste product van Anna Folman. Ze schreef een boekje over Sparrendaal, waarin ze voor de gemiddelde lezer over een lage drempel heen de bouwgeschiedenis van deze buitenplaats weergeeft. Verslaggever Netty Krook sprak met haar.
Nieuwsbode 19 augustus 2004

Rust op de Akkerweg

DRIEBERGEN  Mohammed Al Kachouti, voorzitter van de Marokkaanse gemeenschap, is erg blij dat na bijna tien jaar strijd, de moskeeën aan de Akkerweg gewoon afgebouwd kunnen worden.

Al Kachouti vertelt dat de drie partijen, het Comité Akkerweg, de voorzitters van de Turkse en Marokkaanse gemeenschap, al voor de uitspraak van de Raad van State, met elkaar hadden afgesproken daarna om de tafel te gaan zitten om met elkaar over de toekomst te praten. “De strijdbijl is begraven”, zegt hij.
Nieuwsbode 19 augustus 2004

Stichting Sparrendaal officieel gestart

DRIEBERGEN  Onlangs is de ‘Stichting Sparrendaal tot gebruik en beheer van de beschermde buitenplaats te Driebergen-Rijsenburg’ opgericht. Kortheidshalve ‘de stichting Sparrendaal’ die de exploitatie van het gebouw zal doen. Lies Roggeveen is de beheerder.
Stichtse Courant 19 augustus 2004

Stichtse Fietsvierdaagse trok ruim 300 deelnemers

DRIEBERGEN  Dinsdagmorgen vertrokken ruim 300 fietsers vanaf de Bergse Bossen voor tochten van 40, 60 of 80 kilometer per dag.
Stichtse Courant 19 augustus 2004

Berg bouwafval parkeerplaats Appelgaarde gaat verdwijnen

DRIEBERGEN  De berg zand op het parkeerterrein Appelgaarde zal binnenkort afgevoerd worden naar een reinigingsbedrijf. De grond kan niet direct hergebruikt worden.
Stichtse Courant 19 augustus 2004

Austerlitz gaat 200-jarig bestaan uitbundig vieren

AUSTERLITZ  Op vrijdagavond 27 augustus zal Commissaris der Koningin Boele Staal het startschot geven voor het begin van de feestelijke activiteiten die georganiseerd zijn ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het dorp.
Stichtse Courant 19 augustus 2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 20 augustus 2004

Traaij Driebergen: thv Klein Zwitserland
foto: © Renk Knol
tijd: 9.45 uur 

meer foto’s van deze straat

Geen leges onderzoek planschade

HEUVELRUG  Inwoners van het Heuvelruggebied kunnen gratis een verzoek om planschadevergoeding blijven indienen bij de gemeente. Het betreft in elk geval de gemeenten Zeist, De Bilt, Bunnik en Driebergen. De Hoge Raad heeft vorige week gemeenten verboden leges te heffen op verzoeken van burgers om planschadevergoeding.
Utrechts Nieuwsblad 20 augustus 2004

Heuvelrugnieuws van zaterdag 21 augustus 2004

Lindelaan Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.10 uur 

meer foto’s van deze straat

‘Ik doe dit vooral voor anderen’

DRIEBERGEN  De inzet voor het goede doel staat voorop. Maar het opdoen van bestuurlijke ervaring is ook belangrijk. Met die doelstelling treedt Sebastiaan Roggeveen (19) uit Driebergen toe tot de jeugdafdeling van de Rotary Driebergen die 18 september officieel wordt opgericht. Verslaggever Jurgen van Dijk interviewt hem.
Utrechts Nieuwsblad 21 augustus 2004

Heuvelrugnieuws van zondag 22 augustus 2004

Schippersdreef Driebergen: vanaf St Hubertuslaan
foto: © Renk Knol
tijd: 10.50 uur 

meer foto’s van deze straat

IVN-Wandelingen lang en kort op natuurzondag in Austerlitz

AUSTERLITZ Het IVN gaat op zondag 29 augustus wandelen rond Austerlitz, want dan start een groot feest vanwege het 200-jarig bestaan van deze plaats. U kunt kiezen uit twee wandelingen.

De lange wandeling van 12 kilometer start om 10.00 uur vanaf het Dorpsplein. Zoals gebruikelijk dient u zelf voor uw versnaperingen tijdens de rustpauzes te zorgen. Deze wandeling zal ongeveer 4 uur duren. De korte wandeling van ongeveer 2 uur start om 14.00 uur, ook vanaf het Dorpsplein. Beide wandelingen worden begeleid door natuurgidsen van IVN Heuvelrug en Kromme Rijn (vereniging voor natuur- en milieu-educatie), die naast de mooie omgeving natuurlijk ook de nodige aandacht zullen geven aan de historie en het ontstaan van Austerlitz.
De boswachterij Austerlitz ligt op de zuidflank van de Utrechtse Heuvelrug. Deze rug is in de voorlaatste ijstijd opgestuwd door het landijs. Op en langs de stuwwal zijn door de wind dekzanden afgezet en op deze arme gronden zijn in het verleden op grote schaal grove den aangeplant. Op nattere plaatsen worden naald- en loofbomen aangetroffen met er onder vochtminnende planten.
Deelname aan de IVN-wandelingen is gratis en u hoeft zich niet van te voren aan te melden. Verder ben u natuurlijk van harte welkom op de natuurmarkt vanaf 12.00 tot 17.00 uur. Op de natuurmarkt is ook een uitgebreid wandelboekje te koop met meerdere wandelingen en fietstochten, zodat u later nog eens met anderen een mooie wandeling kunt maken. Verder is er informatie te krijgen van diverse natuurverenigingen en kan jong en oud actief zijn met fluitjes maken, vogelnestkastjes timmeren en zelfs pompoensnijden.

Vechtpartijen na bloemencorso Leersum

LEERSUM  In Leersum is zaterdagavond gevochten na het bloemencorso. Bij twee verschillende incidenten raakten mensen slaags met elkaar. Er vielen twee lichtgewonden. Vanwege de onrust zijn zes eenheden ingezet om de rust weer te herstellen. Hierbij zijn twee mannen van 21 en 32 jaar, beiden uit Amersfoort, opgepakt.
RTV Utrecht 22 augustus 2004

Heuvelrugnieuws van maandag 23 augustus 2004

Wethouder Verhaarlaan 1 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.50 uur 

meer foto’s van deze straat

Rutger Loenen laat Franse tijd herleven

AUSTERLITZ  Op vrijdag 27 augustus verschijnt in Austerlitz het boek ‘Austerlitz 1804 – 1811, De Pyramide, Frans Bataafs kamp en dorp’ van de hand van Rutger Loenen.

De Commissaris van de Koningin, de heer B.Staal, zal op feestelijke wijze het eerste exemplaar van het boek uit de handen van de schrijver in ontvangst nemen tijdens de opening van de feestelijkheden rond het tweehonderd jarig bestaan van Austerlitz.
‘‘Austerlitz 1804 – 1811, De Pyramide, Frans Bataafs kamp en dorp’ verhaalt over de geschiedenis van de Franse tijd in Nederland in het begin van de 19e eeuw.

Rutger Loenen beschrijft op een levendige manier hoe de Franse en de Bataafse (= Nederlandse hulp- ) troepen eerst in Utrecht en later, op bevel van de roemruchte generaal Marmont, op de heide bij Zeist werden ondergebracht. Loenen laat ons door het oog van tijdgenoten eerst de inkwartiering in Utrecht, dan de opbouw van het kamp op de heide, de beroemde manoeuvres van Marmont, de bouw van de Pyramide en de oprichting van het dorp Austerlitz meemaken.
De lezer wordt meegevoerd met de gebeurtenissen tijdens de ‘Franse Tijd’ die in deze regio van zoveel belang is geweest. De levensgeschiedenissen van Generaal de Marmont, de handelaar Petrus Jodocus van Oosthuyse die leverancier van het kamp werd, en van anderen die belangrijk waren in het kamp en bij de oprichting van het dorp Austerlitz, verlevendigen het verhaal en maken het beeld van de Franse Tijd compleet.
Rutger Loenen is een amateur-historicus uit Austerlitz, die jarenlang diepgravend bronnenonderzoek gedaan heeft in Utrecht en Den Haag, maar ook in Slavkov (Tsjechië), het voormalige Austerlitz en in Chalon sur Seine, de geboorteplaats van Marmont.
Naast het boek heeft Loenen tevens een Wandel- en Fietsroute samengesteld die de belangstellende wandelaar en fietser op een enthousiasmerende manier door Austerlitz en langs de Pyramide voert en bovendien een beeld geeft van de resten die nog te zien zijn van de levendige tijd, dat de Franse en Bataafse troepen tussen Zeist en Driebergen gelegerd waren. De gids is voorzien van handige, topografische kaarten.
Het boek en de gids zijn vanaf zaterdag 28 augustus verkrijgbaar bij de Boekhandels in Zeist, Driebergen en Woudenberg. Het boek, gebonden in hardcover, 160 pagina’s kost slechts €14,95. Een prijs die mogelijk is gemaakt door bijdragen van de Provincie Utrecht, landelijke en regionale fondsen. De Wandel- en Fietsgids kost €2,75. Boek en gids zijn ook verkrijgbaar in Austerlitz, o.a. tijdens de feestelijkheden. Vormgeving: Vincent Vester, Bright Design, Driebergen. De uitgave is verzorgd door de uitgeverij Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug te Driebergen.


Larsheim moet boeten voor omvang

LEERSUM  De voorspelling dat de grootste praalwagen bij het 52e Bloemencorso van Leersum wel weer de hoofdprijs in de wacht zou slepen is niet uitgekomen.

De wagen van Larsheim, afkomstig uit Buren en wegens de grootte van bijna zeven meter geweigerd bij het Fruitcorso in Tiel, moest genoegen nemen met de derde plaats. De eerste plaats was er voor de bouwgroep ’t Went Wel die voor het eerst meededen.
Utrechts Nieuwsblad 23 augustus 2004

Troosteloze aanblik Pyramide in plaats van jubileumfeest

AUSTERLITZ  Juist op het moment dat de restauratie van de Pyramide van Austerlitz groots gevierd zou worden, ligt het monument er troosteloos bij. Het onkruis tiert welig op de hellingen en zwart plastic bedekt de plaatsen waar de graszoden verzakt zijn. De restauratie zal in z’n geheel over moeten worden gedaan.
Utrechts Nieuwsblad 23 augustus 2004

Politieoptreden na corso Leersum wekt woede

LEERSUM  Een aantal inwoners van Leersum is woedend over het optreden van de politie na het jaarlijkse bloemencorso. Dat zou buitensporig hard zijn geweest.

In het centrum ontstond zaterdagavond een vechtpartij. Toen die voorbij was en de vechtersbazen al weg waren, kwam de politie. Die zou behoorlijk tekeer zijn gegaan met paarden en honden. Ook mensen die niets met de vechtpartij te maken hadden, kregen er flink van langs, aldus de Leersummers. Sommige inwoners overwegen aangifte te doen tegen de agenten. De PvdA in Leersum wil opheldering van burgemeester Feith over het opreden van de politie. Zij weet dat de politie heeft opgetreden na het corso in Leersum, maar kent geen details.
RTV Utrecht 23 augustus 2004

Heuvelrugnieuws van dinsdag 24 augustus 2004

Appelgaard Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.15 uur 

meer foto’s van deze straat

Progressief Driebergen begint te twijfelen

DRIEBERGEN  De gisteravond door de gemeente belegde informatieavond over de gemeentelijke herindeling trok weliswaar veel bezoekers, maar een nadere beschouwing leerde dat daar eigenlijk maar een stuk of acht ‘normale’ burgers bij aanwezig waren.

De overgrote meerderheid bestond uit raadsleden, politieke partijbestuurders en een paar journalisten. De gemeentelijke herindeling leeft blijkbaar niet bij de bevolking.
CDA, D66 en ChristenUnie blijven bij hun standpunt tot herindeling. VVD en SGP blijven bij hun standpunt van zelfstandig blijven. Alleen bij Progressief Driebergen is na het afhaken van Leersum de twijfel toegeslagen. Fractievoorzitter Wim Zoet van PDR zei op een vraag uit de zaal dat het nu bij hen fifty-fifty is. Met vijf zetels in de raad kan fifty-fifty nog van alles betekenen. Als de meerderheid in de fractie tot de slotsom komt dat er niet moet worden heringedeeld en als bovendien de fractie met alleen dat meerderheidsstandpunt zal stemmen in de gemeenteraad, dan is er een meerheid in de Driebergse gemeenteraad om uit de herindelingsprocedure te stappen. De vraag of Driebergen dan zelfstandig blijft hangt dan af van de provincie Utrecht. Weliswaar heeft de gedeputeerde Lokker gezegd dat Driebergen dan niet mee hoeft te doen, maar formeel kan niet uit de herindelingsprocedure gestapt worden.

Dorpspomp terug in Leersum met water uit het leidingnet

LEERSUM  In de vorige eeuw stonden er in Leersum drie dorpspompen: tussen het gemeentehuis en de voormalige Julianaschool, halverwege de Scherpenzeelseweg en bij de zogenaamde Schermhuisjes, waar nu de zaak Mode Niessen is. Vlak na de Tweede Wereldoorlog verdween de laatste. Afgelopen vrijdag werd een replica van de pomp die tussen gemeentehuis en Julianaschool stond in gebruik genomen met een aansluiting op het waterleidingnet.
Utrechts Nieuwsblad 24 augustus 2004

Politie ‘kon niet anders’ dan hard ingrijpen na corso

LEERSUM  Pepperspray is gebruikt. Politiehonden zijn ingezet. En politie te paard trad op met de wapenstok in de aanslag tijdens een opstootje, zaterdagnacht in Leersum, na afloop van het bloemencorso. Verslaggever Jos van der Meer praat met de voorzitter van het corsobestuur Cees van Swieten en politiewoordvoerder Ron Looije.
Utrechts Nieuwsblad 24 augustus 2004

Inzameling van kleding

DRIEBERGEN  DOORN  In het eerste halfjaar van 2004 heeft Stichting Humana in Driebergen 30.410 kilo textiel ingezameld in de textielcontainers. In Doorn was de opbrengst 16.200 kilo.
Nieuwsbode 24 augustus 2004

Alle rommel is binnen

DOORN  Op het Raadhuisplein vindt aanstaande zaterdag de grootste rommelmarkt van Midden-Nederland plaats. Afgelopen zaterdag was de rommelmarktcommissie nog druk met het ophalen van de laatste spullen. De markt begint om negen uur en de toegang is gratis.
Nieuwsbode 24 augustus 2004

Veertien meter hoog gebouw tast woongenot buren aan

DOORN  Ongeruste bewoners van de Dorpsstraat en van de Thorheimpassage hebben de hoofden bij elkaar gestoken: hoe kunnen ze duidelijk maken dat een acht appartementen tellend gebouw van veertien meter hoog hun woongenot onaanvaardbaar aantast?

Het complex komt naast de parkeerplaats van Albert Heijn, achter de tuinen van banketbakker Ruud van Oort en zijn buurman Theo Wagenaar.
Nieuwsbode 24 augustus 2004

Heuvelrugnieuws van woensdag 25 augustus 2004

Stationsweg Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.45 uur 

meer foto’s van deze straat

Amerongse raad kiest Maldd-variant bij herindeling

AMERONGEN  Het gebeurt niet vaak dat de wens van de bevolking door de gemeenteraad aan zijn laars wordt gelapt. In Amerongen is dat wel het geval. Tegen de wens van een meerderheid van de bevolking gaat de raad akkoord met het voorstel van Gedeputeerde Staten om bij een gemeentelijke herindeling samen te gaan met Maarn, Leersum, Doorn en Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad 25 augustus 2004

Radio 90FM geliefd in regio

LEERSUM  De uitslag van het in opdracht van Radio 90FM gehouden luisteronderzoek heeft 90FM aangenaam verrast. De luisterdichtheid van de omroep is hoog in vergelijking met andere lokale omroepen en ook de naamsbekendheid laat niets te wensen over.
Utrechts Nieuwsblad 25 augustus 2004

Heuvelrugnieuws van donderdag 26 augustus 2004

Drift Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.30 uur 

meer foto’s van deze straat

Open Monumenten weekend geheel in teken van Sparrendaal

DRIEBERGEN  Sparrendaal is in 1754, dit jaar dus 250 jaar geleden, gebouwd (in opdracht van de heer Jacob van Berck, ooit burgemeester van Utrecht). Een speciaal daartoe opgericht comité – onder leiding van oud-wethouder van cultuur H.J. Derksen – heeft een groot aantal activiteiten voorbereid om dit 250-jarig bestaan te vieren.

De VVV, van oudsher organisator van de jaarlijkse Open Monumenten Dagen, heeft zich bij dit comité aangesloten. Resultaat daarvan is dat het Open Monumenten Weekend, op 11 en 12 september, geheel in het teken van Sparrendaal zal staan. In de agenda vindt u het gehele programma.

Drie weekends vol feest in Austerlitz

AUSTERLITZ  Tweehonderd jaar Austerlitz. Dat wordt binnenkort uitgebreid gevierd. Het feest begint in het laatste weekend van augustus met een Natuurweekeinde, daarna volgen nog een Sport- en een Geschiedenisweekeinde.
Nieuwsbode 26 augustus 2004

Politieonderzoek leidt tot grote drugsvangst

LEERSUM Onderzoek door de politie van het district Heuvelrug leidde afgelopen dinsdagavond tot de vondst van onder meer 19 kilo harddrugs. Het betreft hier zeer waarschijnlijk heroïne. Het NFI moet hierover nog officieel uitsluitsel geven.

Vorig jaar ontving de politie signalen van mogelijke drugshandel in de gemeente Leersum. Anonieme meldingen in de afgelopen maanden waren aanleiding om tot een gericht onderzoek over te gaan. De verkregen informatie leidde met name naar twee mannen, woonachtig in twee appartementen in Leersum. Afgelopen dinsdag ging de politie tot actie over.

In het appartement van een van de hoofdverdachten, een 28-jarige inwoner van Leersum, trof de politie een vuurwapen en ongeveer 250 gram witte poeder aan.
In de woning van een 23-jarige Leersummer, de andere hoofdverdachte, was echter op dat moment maar liefst 19 kilo heroïne aanwezig. Deze hoeveelheid vertegenwoordigt een straatwaarde van ca. 680.000 euro.
De politie kon direct tot de aanhouding van de twee hoofdverdachten over gaan. Ook werden in de appartementen een 26-jarige vrouw uit Leersum, een 21-jarige Driebergenaar en een 29-jarige inwoner van Doorn aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij drugshandel. Vijf auto’s werden in beslag genomen voor nader onderzoek.
De politie heeft het vermoeden dat langere tijd in kleine hoeveelheden drugs werd gehandeld, maar de drugshandelaren nu een grote slag wilden slaan. Dit kon op tijd worden voorkomen door deze politieactie.
Getracht wordt om eventueel behaalde winsten in deze drugshandel op de handelaren terug te vorderen. Daarvoor is door de financiële recherche van het politiedistrict Heuvelrug een onderzoek gestart. De aangehouden personen worden vrijdag voorgeleid.

Feest op Uilenburcht!

DRIEBERGEN  Juf Marianne vd Burg en meester Daan Wernsen werden vrijdag 20 augustus in de bloemetjes gezet. Zij vierden hun 25-jarig jubileum aan de uilenburcht.
Stichtse Courant 26 augustus 2004

Nieuwe wijkchef politie Driebergen-Bunnik

DRIEBERGEN  Per 1 september is de heer Th.M.Vroon benoemd als wijkchef van de politie Driebergen-Bunnik. Hij volgt Martien van Zutphen op.
Stichtse Courant 26 augustus 2004

Buitenschoolse opvang openbare basisschool Dolfijn gestart

DRIEBERGEN  Vorige week is op de openbare basisschool Dolfijn gestart met een nieuw project: de buitenschoolse opvang voor kinderen van Dolfijn. Reeds 40 kinderen zijn reeds ingeschreven voor deze opvang die bedoeld is voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. Meer informatie bij Annelies Koopmans 0343-454953.
Stichtse Courant 26 augustus 2004

Heuvelrugnieuws van vrijdag 27 augustus 2004

Schippersdreef Driebergen: vanaf St Hubertuslaan
foto: © Renk Knol
tijd: 9.35 uur 

meer foto’s van deze straat

Leersum wil raddraaiers van corso weren

LEERSUM  Burgemeester Feith van Leersum wil raddraaiers van buiten de gemeente voortaan verbieden naar het jaarlijkse corso in Leersum te komen. Vorige week werd na het corso gevochten.
De knokpartij ontstond tussen groepen jongeren. Volgens gemeenteraadsleden, die aandrongen op maatregelen, waren er veel jongeren onder de vechtjassen die niet uit Leersum komen. Volgens jongeren trad de politie te hard op, met knuppels, honden en paarden. Ook zouden onschuldige voorbijgangers klappen hebben gekregen. Het optreden wordt deze vrijdag geëvalueerd door de burgemeester en de politie.
RTV Utrecht 27 augustus 2004

Leersum woedend om fusiestandpunt Amerongen

LEERSUM  De Leersumse PvdA en VVD hebben hevige kritiek op hun partijgenoten in Amerongen over hun standpunten over de op handen zijnde herindeling. In Leersum vinden de partijen dat Amerongen niet luistert naar de inwoners.
Uit een enquête onder Amerongers bleek dat de voorkeur van de bevolking uitgaat naar een herindeling met Leersum en Wijk bij Duurstede. Die optie geniet ook in Leersum de voorkeur.
Maar de Amerongse gemeenteraad besloot om toch te kiezen voor herindeling met Maarn, Leersum, Doorn en Driebergen. De Leersumse PvdA- en VVD-fracties vinden dat onbegrijpelijk.
RTV Utrecht 27 augustus 2004

Heuvelrugnieuws van zaterdag 28 augustus 2004

Traaij Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 9.50 uur 

meer foto’s van deze straat

Peijs houdt vast aan plusstroken

MAARN  Het verzoek van Maarn om de verbreding van de rijksweg A12 vóór Maarn te stoppen is afgewezen. Minister Peijs vindt het niet aanvaardbaar de aanpak van een zo belangrijk verkeerknelpunt als de aansluiting bij Maarsbergen nog langer uit te stellen.
Utrechts Nieuwsblad 28 augustus 2004

Ook in Leersum is ‘van alles’ verkrijgbaar

LEERSUM  Afgelopen dinsdag deed de politie een inval aan de Middelweg. 19 kilo heroïne werd in beslag genomen, vijf mensen werden aangehouden. “Het is naïef om te denken dat zoiets alleen in de stad gebeurt.” Verslaggever Hans van de Ham praat met een aantal dorpsbewoners.
Utrechts Nieuwsblad 28 augustus 2004

Managers willen herindeling Heuvelruggemeenten coachen

MAARN  Een slaatje slaan uit de nieuwe Heuvelruggemeente? Nee, zegt de initiatiefnemer van een groep managers die zich aanbiedt om de fusie van Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen te begeleiden.

“Het belang van een slagvaardige gemeente staat voorop.” Wel erkent Leo van Oostrom, de initiator van het in Maarn gevestigde Consortium Heuvelrug Consultants, dat er ook een commerciële doelstelling is.
Utrechts Nieuwsblad 28 augustus 2004

Heuvelrugnieuws van zondag 29 augustus 2004

Hoofdstraat Driebergen: richting Zeist vanaf KLPD
foto: © Renk Knol
tijd: 10.30 uur 

meer foto’s van deze straat

Definitief geen gesplitste aansluiting A12

DRIEBERGEN  De provincie Utrecht staakt de strijd voor een gesplitste aansluiting op de A12 bij Driebergen. De weg had de doorstroming op de N225 beter moeten laten verlopen. Minister Peijs wil alleen een gesplitste aansluiting aanleggen als het overige werk aan de A12 geen vertraging zou oplopen.

Volgens Peijs is het verzoek voor de splitsing daarop vastgelopen. De provincie blijft wel ijveren voor een ongelijkvloerse kruising over het spoor bij station Driebergen-Zeist.
RTV Utrecht 29 augustus 2004

Heuvelrugnieuws van maandag 30 augustus 2004

Traaij Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.10 uur 

meer foto’s van deze straat

200 jaar Austerlitz

AUSTERLITZ  Afgelopen weekend zijn de feesten begonnen ter gelegenheid van het 200jarig bestaan van het dorp Austerlitz. Op het dorpsplein waren tal van activiteiten en bezienswaardigheden. Voor de kinderen waren er springkussens, ze konden bamboefluiten maken, zich (laten) schminken, en vogelhuisjes maken. Het plein was aangekleed met een braderie en vele praalwagens versierd met bloemen. Op het grote podium speelde een blaasorkest. Volgend weekend van 3 t/m 5 september staat de sport centraal.

foto Robert Zwart


Heuvelrugnieuws van dinsdag 31 augustus 2004

Laan van Blommerweert Driebergen: thv Traaij
foto: © Renk Knol
tijd: 10.40 uur 

meer foto’s van deze straat

Herindeling gaat door

DRIEBERGEN  In de extra gemeenteraadsvergadering van gisteravond over de gemeentelijke herindeling heeft de gemeenteraad besloten door te gaan met de procedure om te komen tot een Heuvelruggemeente bestaande uit Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen.

De fracties van CDA, D66 en Christenunie stemden in z’n geheel in met het collegevoorstel. Opgemerkt kan daarbij worden dat cda-raadslid Van Schaik nu voor de fusie stemde. In het voorjaar was hij het enige cda-raadslid dat voor zelfstandigheid van Driebergen koos. De VVD bleef bij haar in het voorjaar ingenomen standpunt en verwierp het collegevoorstel. Tijdens de vorige week gehouden voorlichtingsavonden over de herindeling bleek dat er twijfels waren bij PDR. En dat bleek ook gisteravond. De pdr-raadsleden Broekgaarden en Van den Broek ontzegden nu hun stem aan de fusie.
In de wandelgangen werd nog gesproken over het station. Volgens een raadslid vindt men het niet zo erg dat het station eventueel niet meer behoort tot de nieuwe Heuvelruggemeente.

Opening tijdelijk onderkomen bibliotheek, DWS en VVV

DOORN  De bibliotheek, de Doornse Welzijnsstichting en de VVV huizen tijdelijk aan de Van Bennekomweg. Het gebouw werd afgelopen vrijdag officieel geopend door welzijnswethouder Betty van den Bosch. Als alles meezit zullen de drie instellingen eind 2005 of begin 2006 hun intrek nemen in het nieuwe cultuurhuis.
Nieuwsbode 31 augustus 2004

Rennen voor koopjes

DOORN  De jaarlijkse rommelmarkt, zaterdag op het Raadhuisplein, heeft een bedrag opgebracht van 18.447,93 euro. Dat is minder dan het recordbedrag van vorig jaar, maar de organisatie is toch zeer tevreden.
Nieuwsbode 31 augustus 2004

ECWD en Philadelphia bouwen in de geheime tuin

DRIEBERGEN  De ‘Geheime Tuin’ van de zusters Ursulinen is één van de door de gemeente aangeduide inbreidingslocaties aan de Rijsenburgselaan/Drieklinken. Zowel de Stichting Philadelphia als de Ecologische Woongroep Driebergen (ECWD) gaan hier bouwen. Inspraak en bezwaarschriften tegen het ontwerp bestemmingsplan kunnen nog spelbreker zijn.
Nieuwsbode 31 augustus 2004

Jubilaris bij Van der Linden Bouw

DRIEBERGEN  Afgelopen zaterdag werd Teus van Os, tegelzetter/metselaar van Van der Linden Bouw Driebergen BV in de bloemetjes gezet. Hij is dit jaar 12,5 jaar in dienst bij het aannemersbedrijf. Teus van Os is de zesde jubilaris op rij, want in 2003 eerde Van der Linden Bouw al vijf andere medewerkers met hun 12,5 jarig dienstverband.
Op dezelfde avond namen de medewerkers van het aannemersbedrijf afscheid van uitvoerder Dik Onink. Na ruim 40 jaar in de bouw, waarvan 14 jaar bij Van der Linden Bouw, gaat hij genieten van zijn pensioen.
Heuvelrug Nieuws 31 augustus 2004

Maarn en Driebergen kiezen voor MALDD-fusie

MAARN DRIEBERGEN  De gemeenten Maarn en Driebergen hebben zich maandag voor een fusie met Leersum, Doorn en Amerongen uitgesproken (MALDD). In Maarn was de beslissing unaniem. In Driebergen maakte een deel van de raad zich zorgen om de financiële positie van de fusiegemeente op de Heuvelrug. In Doorn spreekt de gemeenteraad zich dinsdagavond over de herindeling uit. In Leersum wil de raad liever samengaan met Wijk bij Duurstede en Amerongen. In Amerongen heeft de raad zich net als in Maarn en Driebergen uitgesproken voor de MALDD-variant. De provincie Utrecht buigt zich later over de fusieplannen.
RTV Utrecht 31 augustus 2004