Heuvelrug Wonen opent inlooppunt

Heuvelrug wonen sluit eind deze maand haar kantoor in Doorn. Daarvoor in de plaats komt een inlooppunt waar huurders en woningzoekenden terechtkunnen.
Utrechts Nieuwsblad van 6 augustus 2003

Bouwen leidt tot aantasting en niet bouwen eveneens

“Bebouwing van het terrein zal leiden tot aantasting van de waarde van het gebied, maar bij nietsdoen zal de waarde op termijn óók teruglopen”. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit het ‘aanvullend ecologisch onderzoek’ dat Bureau Herman van den Bijtel op het terrein van de Zusters Ursulinen heeft uitgevoerd.

Dit groene gebiedje tussen Rijsenburgselaan en Drieklinken staat sinds het begin van dit jaar in het brandpunt van de belangstelling omdat de ECWD (Ecologisch Centraal Wonen Driebergen) er een ecowijk wil realiseren. Een tamelijk uniek particulier initiatief dat niet alleen tot ‘waarschuwingen’ van het Platform Groene Ruimte en de Stichting Vroeger en Nu leidde, maar waarbij ook CDA-wethouder Van der Burg niet van enthousiasme stond te springen. Hij drukte een nieuw ecologisch onderzoek door (het terrein was al eerder in het rapport ‘De Geheime Tuin’ onder de loep genomen), om vast te stellen in hoeverre de flora en fauna het loodje zouden leggen bij bebouwing. Dat onderzoek is inmiddels afgerond en het college van B&W heeft naar aanleiding van de resultaten besloten om de visie die reeds in het rapport ‘De Geheime Tuin’ was neergelegd, te handhaven. Dit betekent dat de ECWD nu daadwerkelijk aan de slag kan gaan om de ecowijk te realiseren.
Stichtse Courant van 7 augustus 2003

Sloop gaat niet door

Villa Plantwijk aan de Hoofdstraat wordt niet gesloopt. Het verzoek tot sloop werd niet ingewilligd omdat het pand op de “Monumenten Inventarisatie Projectlijst” staat. Inmiddels heeft het college de villa op de officiële gemeentelijke monumentenlijst gezet.
Stichtse Courant van 7 augustus 2003

Geen plek om kind ’n dagje te dumpen

Jeroen Kreule heeft een interview met Irene Spekman (62) die al vanaf de zomer 1967 zich bezighoudt met de Driebergse Speelweek die dit jaar voor de 35ste keer gehouden wordt. Van 11 t/m 15 augustus staat het Seminarieterrein in het teken van het thema “de tijdmachine”.
Utrechts Nieuwsblad van 8 augustus 2003

Sigaretje in het bosgebied kost al gauw 28 euro

Wie een dikke of minder dikke sigaar rookt in een Driebergs bos of heidegebied, loopt grote kans op een boete van 28 euro. Ook Zeist heeft een rook- en stookverbod afgekondigd voor openbaar gebied. Toch hout stoken kost 46 euro boete.
Utrechts Nieuwsblad van 8 augustus 2003

Bosbrand bij Austerlitz moeilijk bereikbaar

Naar schatting twee hectare bosgebied in Heidestein tussen Austerlitz en Driebergen is gisteren getroffen door brand. De politie en brandweer onderzoeken de oorzaak maar er zijn geen aanwijzingen voor brandstichting.
Utrechts Nieuwsblad van 9 augustus 2003

Grote bosbrand Bornia tijdig bedwongen

Brandweercommandant Cees de Vries doet verslag van het blussen van de bosbrand die afgelopen vrijdag op Bornia woedde.
Stichtse Courant van 14 augustus 2003

Ondanks hitte: grote toeloop kinderen 35ste speelweek

Ondanks de hitte bezochten maandag meer dan 700 kinderen de 35ste speelweek die ’s ochtends was geopend door loco-burgemeester Clemens van der Burg.
Stichtse Courant van 14 augustus 2003

Bijzondere oefening Driebergse brandweer

De Driebergse brandweer oefende dinsdagavond vlak bij de deur. Er werden spuitoefeningen gehouden op het terrein tussen gemeentekantoor en Sparrendaal. Daarmee werd ervoor gezorgd dat de daar aanwezige bloemperken die verzorgd worden door Gerard van der Weide van water werden voorzien.
Stichtse Courant van 14 augustus 2003

Zendingsdag in tropische sfeer

Afgelopen donderdag werd voor de 92ste keer de landelijke zendingsdag van de Gereformeerde Zendingsbond in de Nederlands Hervormde Kerk gehouden. Dit keer onder tropische omstandigheden.
Stichtse Courant van 14 augustus 2003

Kerkencontactgroep stedenband bezoekt Hussieten in Semily

Zeven leden van de kerkencontactgroep bezochten vorige week Semily.
Stichtse Courant van 14 augustus 2003

Veri-Olanda ontvang gasten uit Arad (Roemenië)

Ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan heeft Veri-Olanda enkele gezinnen uit Arad een vakantie van een week in Nederland aangeboden.
Stichtse Courant van 14 augustus 2003

Nieuwe brochure SWD

Het nieuwe programmaoverzicht 2003-2004 van de Stichting Welzijn Driebergen is vanaf 14 augustus verkrijgbaar. In de brochure vindt u alle informatie over het cursus- en activiteitenaanbod van de SWD. De brochure wordt deze week huis-aan-huis in Driebergen verspreid. Mocht u onverhoopt geen brochure hebben ontvangen dan kunt u terecht bij de receptie van SWD-gebouw ‘De Vijver’, Vijverlaan 10 te Driebergen.
Heuvelrug Nieuws 15 augustus 2003

Stemtesten voor Carmina burana en The Messiah

Komend seizoen zal Collegium Vocale Zeist- het voormalige Koorprojecten Utrechtse Heuvelrug- de Carmina burana van Carl Orff gaan instuderen en uitvoeren onder leiding van oprichtster en dirigente Laetitia Schouten.

Het voormalig projectkoor is sinds 2 jaar een vast gemengd koor dat bestaat uit redelijk ervaren koorzangers die allemaal noten kunnen lezen. Er wordt een relatief hoog niveau bereikt doordat de zangers thuis de nootjes van de betreffende delen studeren met behulp van een fraaie oefencd voor de eigen stemsoort. Afgelopen jaren werden o.a. de Johannespassion van Bach, het Requiem van Mozart, het Weihnachtsoratorium en werken van Rutter uitgevoerd. Na de uitvoering van de Carmina burana begin maart 2004, wordt er met de Messiah van Händel gestart met 2 concerten rond Kerst 2004. Vaste repetitie-avond is op dinsdagavond in de Torenlaan 38 te Zeist. Het zangseizoen stopt als de zon weer gaat schijnen: eind april. Heb je zang- c.q. koorervaring, houd je van een pittige manier van repeteren, ben je beschikbaar op de dinsdagavonden, en heb je tijd/zin om thuis nootjes te studeren? Dan kun je je aanmelden en een stemtest komen doen op 28 of 29 augustus a.s. Voor aanmeldings- en informatieformulier kun je bellen of mailen naar Marjan Dijkstra:  Mar.dijkstra@tiscali.nl of 0318-540584.

Bosbrand in natuur bij Driebergen

Een bosbrand heeft in de nacht van maandag op dinsdag een stuk natuur bij Driebergen van ongeveer 100 bij 150 meter in de as gelegd. De brand begon kort voor middernacht. Rond 3.00 uur gaf de brandweer het sein ‘brand meester’.

Ongeveer 75 brandweerlieden werden bij het blussen ingezet. Hun werk werd door de heuvels in het gebied bemoeilijkt, zo meldt een brandweerwoordvoerster. Grote tankwagens konden niet in de buurt van de vlammen komen, zodat kleinere wagens moesten worden ingezet. De Driebergse burgemeester Bloemen zei in de nacht van maandag op donderdag brandstichting te vermoeden. De politie wilde daarover echter niets zeggen. Het was de tweede brand binnen twee weken in het gebied.
RTV Utrecht van 19 augustus 2003

Speelweek superweek

De 35ste speelweek zit erop. Voorzitter Philine Spruijt meldt, terwijl 40 vrijwilligers daags na de night before aan het opruimen zijn, dat het een superweek was in alle opzichten. Elke dag waren er ruim 700 bezoekers.
Nieuwsbode van 19 augustus 2003

Opa en Michel Clown: dol van clowns en gek doen

Netty Krook praat met Michel Tak (16) die samen met zijn opa (Bertus Marlet) een clownsduo vormt. Het duo treedt veelvuldig in Driebergen en omgeving op.
Nieuwsbode van 19 augustus 2003

Negen lichtgewonden bij ongeluk op Zuwe; paarden ongedeerd

Tijdens de 38ste Kastelentocht voor klassieke rijtuigen sloeg op de Zuwe sloegen twee combinaties op hol en belanden in de sloot. De zwaarste blessure was een gebroken arm en de paarden bleven ongedeerd.
Nieuwsbode van 19 augustus 2003

Stand van zaken ontwikkeling locatie Lange Dreef

In een uitgebreid persbericht geven b&w van Driebergen aan hoe de stand van zaken is met betrekking tot de woningbouwplannen aan de Lange Dreef. Hoewel er steeds wordt gesproken van ‘buurtschap’ gaat het in feite om een normaal uitbreidingsplan waarin 10% van de woningen is bestemd voor mensen die eerder in een zorginstellingen woonden.

“In de vergadering van 18 september 2003 zal door burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad worden voorgesteld er mee in te stemmen een woningbouwlocatie te ontwikkelen in de woonvorm van een buurtschap op de locatie Lange Dreef. Deze locatie wordt omsloten door de Lange Dreef, de Engweg, het landgoed Dennenburg en loopt in zuidelijke richting tot aan de grens van het overgangsgebied.
Aan dit voorstel ligt een haalbaarheidsstudie ten grondslag. Deze studie (quick scan) had tot doel de mogelijkheid te onderzoeken of op deze locatie een buurtschap kan worden gerealiseerd, waarvan 10% bestaat uit woningbouw voor bewoners van de instelling Dennendal te Zeist, die behoort tot de Stichting Reinaerde.
Uit de globale ruimtelijke verkenning die heeft plaatsgevonden blijkt, dat de gezamenlijke programma’s van eisen van de Stichting Reinaerde, de provincie Utrecht en de gemeente op deze locatie op een evenwichtige wijze kunnen worden ingepast. Deze locatie kan als een kansrijke optie worden beschouwd voor het realiseren van een gedifferentieerd woningbouwprogramma in de woonvorm van een buurtschap. Onder een buurtschap moet in deze worden verstaan een wijk die de bewoners van de hiervoor genoemde zorginstelling een kans biedt op een nieuwe leefomgeving voor integratie en zelfontplooiing.
Voor het ontwikkelen van een toekomstvisie heeft de gemeenteraad van Driebergen-Rijsenburg diverse nota’s vastgesteld, zoals de nota Dorpsvisie(vastgesteld juli 2000) en de nota Wonen (vastgesteld in februari 2002). In deze nota’s zijn diverse doelstellingen geformuleerd, die verder moeten worden vertaald in uit te voeren programma’s.
Bij het perspectief voor bevolking en wonen is het doel, dat de gemeente in 2010 ongeveer dezelfde bevolkingsopbouw kent als in 2000. Om dit doel na te streven, staat de gemeente voor een taakopgave om in de periode 2000-2010 een woningbouwprogramma te realiseren van tussen de 300 en 500 woningen. Een deel van deze opgave kan binnen de huidige grenzen van het stedelijke gebied worden gerealiseerd, een groot deel echter niet.
De provincie Utrecht verzocht in 2002 het gemeentebestuur om medewerking te verlenen aan een studie tot het ontwikkelen van een buurtschap op de locatie Lange Dreef in het kader van vermaatschappelijking van de zorg. Het gemeentebestuur besloot daar op een positieve wijze op in te spelen. Immers met het ontwikkelen van een buurtschap kan een aantal brede maatschappelijke doelstellingen worden gerealiseerd, te weten:

  • voor de gemeente ontstaan er kansen voor het realiseren van een groot gedeelte van het gedifferentieerd woningbouwprogramma;
  • voor de stichting Reinaerde ontstaan er kansen om de bewoners van de instelling Den Dolder een nieuwe leefomgeving te bieden, die hen een betere mogelijkheid biedt voor integratie en zelfontplooiing;
  • het op proactieve wijze inspelen op het proces van deconcentratie van zorginstellingen sluit aan op de visie zoals verwoord in de diverse opgestelde nota’s;
  • voor de provincie Utrecht is het realiseren van een buurtschap een belangrijke schakel in de verdere uitwerking van de gebiedsvisie op de Heuvelrug.
Het gemeentebestuur is zich er van bewust, dat met het ontwikkelen van een buurtschap op deze locatie de open landschapsstructuur die zo kenmerkend is voor dit gebied wordt aangetast. Daarom zal ook onderzocht moeten worden welke maatregelen er genomen moeten worden om de aantasting van deze landschappelijke kwaliteit tot het minimum te beperken.
De transformatie van dit gebied van groen naar rood maakt echter onderdeel uit van de gebiedsvisie Hart van de Heuvelrug. Door de transformatie van rood voor groen op de locatie Dennendal in Zeist wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het versterken van de ecologische hoofdstructuur. Binnen dit kader vindt de afweging plaatst tussen enerzijds het versterken van de ecologische hoofdstructuur van de Utrechtse Heuvelrug versus de aantasting van de landschappelijke waarden in het te ontwikkelen gebied.
Tegen de achtergrond van al deze af- en overwegingen heeft het gemeentebestuur geconcludeerd, dat de locatie Lange Dreef kansen biedt voor het ontwikkelen van een woningbouwlocatie in de woonvorm van een buurtschap. Aan de raad wordt voorgesteld om dit plan verder uit te werken overeenkomstig het bij het raadsvoorstel behorende plan van aanpak. Het voorstel over de Lange Dreef wordt op donderdag 4 september besproken in de commissie ruimte en groen en op donderdag 18 september in de gemeenteraad.”

Opnieuw financiële tegenvaller voor Driebergen

Een duurder rijbewijs, minder groenonderhoud, geen toezichthouders meer: Driebergen moet flink bezuinigen. Het college dacht er met 500.000 euro te zijn, maar er moet 300.000 euro extra bezuinigd worden. Structureel. Het extra tekort is ontstaan door te ruim genomen aannames in de voorjaarsnota die te maken hebben met de tegenvallende uitkeringen uit het gemeentefonds.
Utrechts Nieuwsblad van 20 augustus 2003

Boswachter is overtuigd van brandstichting op Bornia

De bosbrand in het natuurgebied van Bornia is aangestoken zegt boswachter C. Dorrestijn. “Ik weet het zeker. En velen met mij.” De politie heeft nog geen sporen gevonden van opzettelijke brandstichting.
Utrechts Nieuwsblad van 20 augustus 2003

Eerste parochiedag in Driebergen

Zaterdag 30 augustus wordt de eerste parochiedag georganiseerd in Driebergen-Rijsenburg. De Rooms-katholieke parochiegemeenschap St. Petrus’ banden presenteert zich ’s middags tussen 13.00 en 16.00 in de parochietuin aan de Rijsenburgselaan 4. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd op de parochiedag.

De verschillende werkgroepen zullen zichzelf op eigen wijze etaleren. De koren hebben een muzikale presentatie op verschillende momenten van de middag. Tevens zal er in de loop van de middag een aantal kunstwerken worden geveild, waarvan de opbrengst wordt geïnvesteerd in het monumentale kerkgebouw.

Vrijwilligers surveilleren in bosgebied

Om een derde grote bosbrand bij Driebergen te voorkomen, gaan vrijwilligers van Het Utrechts Landschap, samen met de politie, extra surveilleren bij de landgoederen Heidestein, Bornia en Noordhout.
Utrechts Nieuwsblad van 21 augustus 2003

Geen bussluis Melvill van Carnbeelaan

Het college van b&w heeft deze week besloten geen bussluis te maken op de Melvill van Carnbeelaan. De busroute zal verplaatst worden naar de Arnhemsebovenweg.
Stichtse Courant van 21 augustus 2003

Wachttijd huurhuis stijgt fors

Woningzoekenden uit Zeist, Driebergen, Maarn, Doorn, Leersum, Amerongen en Wijk bij Duurstede moeten sinds 1 april gemiddeld twee jaar en twee maanden langer op een huurhuis wachten dan daarvoor. Sinds 1 april kan er gereageerd worden op het woningaanbod in de gehele regio Utrecht. Inwoners uit de stad Utrecht kunnen dus ook reageren op het huuraanbod in Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad van 22 augustus 2003

Dorpeling krijgt mogelijk voorrang

Mensen die in hun eigen dorp willen blijven wonen, krijgen in de toekomst waarschijnlijk voorrang op mensen van buiten. Over een mogelijke voorkeursregeling vindt uitvoerig overleg plaats tussen Bestuur Regio Utrecht (BRU), de provincie, gemeenten, woningcorporaties en WoningNet. Lokale binding druist echter in tegen Europese regelgeving op het gebied van vrijheid van wonen.
Utrechts Nieuwsblad van 22 augustus 2003

BRU zoekt nieuwe stroomleverancier

De zestien Utrechtse gemeenten die miljoenen dachten te besparen door samen stroom te kopen, komen bedrogen uit. Door het faillissement van EnergyXS gaat het feest niet door. Het BRU had voor de gemeenten per 1 januari een aantrekkelijk energiecontract bedongen dat nu niet doorgaat.
Utrechts Nieuwsblad van 22 augustus 2003

Paarden als speurhond naar pyromaan

Vrijwilligers en medewerkers van Het Utrechts Landschap zijn gisteravond surveillances gestart om een nieuwe bosbrand op de landgoederen Heidestein, Bornia en Noordhout te voorkomen. Craol Dohmen en Cora Sonneveld doen dit per paard.
Utrechts Nieuwsblad van 22 augustus 2003

Comité Waarden en Normen richt zich op van en naar school

Ruim 20 mensen bezochten vorige week maandag de bijeenkomst van het comité Normen en Waarden om het thema uit te werken voor de maand september. In het kader van de Week van de Vooruitgang (landelijke actie) is gekozen voor ‘op voeten en fietsen naar school’ op 17 september.

Alle scholen worden hierbij zo mogelijk betrokken. Omdat het BRU het comité heeft gevraagd één school aan te wijzen waar bijzondere aandacht naar uit zal gaan, heeft wethouder Klijnhout door loting de Vrije School aangewezen.

Boerderij uit 1863 nog in bedrijf

De boerderij aan de Broekweg 1 bestaat 140 jaar en is nog steeds in bedrijf. Netty Krook praat met Arie en Maartje van Beusekom, de huidige pachters van de boerderij. Op open monumendag (op 13 september) is de boerderij te bezoeken.
Nieuwsbode van 26 augustus 2003

Straatfeesten

De afgelopen dagen werden er straatfeesten gehouden op de Jachtlaan, Bosstraat, Johan van Limbeecklaan, Prins Hendriklaan en Koningin Wilhelminalaan. Voor de Kon Wilhelminalaan was het reeds de tiende keer dat na direct na de zomervakantie een straatfeest werd georganiseerd.
Nieuwsbode van 26 augustus 2003

College wil woningbouw in Lange Dreefgebied

Volgende maand komt het Driebergs college met een voorstel tot woningbouw in het gebied van de Lange Dreef. Het college laat onderzoeken hoe aantasting van de landschappelijke kwaliteit zoveel mogelijk beperkt kan worden.
Nieuwsbode van 26 augustus 2003

Driebergen staat voor zeer pijnlijke keuzes

Gisteren presenteerde het college van b&w de nieuwe bezuinigingsvoorstellen aan de raadscommissie. Omdat de raad verhoging van de ozb afwees en er ook nog wat andere tegenvallers waren is het negatieve saldo van de voorjaarsnota inmiddels opgelopen tot 816.000 euro.
Nieuwsbode van 26 augustus 2003

GS keurt gebeds- en ontmoetingsruimten Driebergen goed

Het bestemmingsplan voor twee gebeds- en ontmoetingsruimten met parkeergelegenheid voor de Marokkaanse en Turkse gemeenschap in Driebergen-Rijsenburg is goedgekeurd. Beide gemeenschappen zijn al sinds 1983 gevestigd aan de Akkerweg 1 en 3, eerst in een voormalige school en later in twee tijdelijke ruimtes. Het bestemmingsplan maakt nu nieuwbouw mogelijk.
Omdat de plek gelegen is net buiten de bebouwingscontour van het streekplan, moest de afwijkingsprocedure worden gevolgd. Onder toepassing van de afwijkingsbevoegdheid van het streekplan hebben GS op 6 augustus 2002 een verklaring van geen bezwaar afgegeven. Op basis hiervan kon de gemeente al een bouwvergunning verlenen. Met de goedkeuring van dit bestemmingsplan is het planologisch traject voltooid. Zodra het bestemmingsplan rechtskracht heeft verkregen, vormt het een publiekrechtelijk instrument om het gebruik van de gronden en gebouwen te reguleren. De gemeente kan dan bijvoorbeeld handhavend optreden tegen ongewenste activiteiten en mogelijke overlast, waar diverse omwonenden bang voor zijn. De bedenkingen die op dit punt zijn ingebracht, zijn overigens ongegrond verklaard. Eerder in de procedure was al uitvoerig ingegaan op mogelijke alternatieve locaties, die echter feitelijk niet beschikbaar bleken. Het ministerie van VROM had zich in de loop van de procedure ook al akkoord verklaard.

Sloop Villa Nuova begonnen

Op 10 augustus 2001 vloog Villa Nuova aan de Hoofdstraat in de brand door brandstichting. Nu ruim twee jaar later is begonnen met de sloop. De sloop zal ongeveer twee weken in beslag nemen en daarna ziet het er naar uit dat op het perceel appartementen zullen worden gebouwd.

‘Bossen zijn stiefkind van brandweer’

Binnen een jaar moet de brandweer op de Heuvelrug beter voorbereid zijn op bosbranden. Er wordt nu te weinig geoefend, de procedures en samenwerkingsverbanden zijn niet optimaal. Dat staat in het informatieblad van de Brandweerregio Utrechts Land.
Utrechts Nieuwsblad van 27 augustus 2003

Zaterdag anders

Dit cursusjaar biedt de Stichting Welzijn Driebergen (SWD) voor het eerst een programma aan op de zaterdag. Het aanbod is vooral afgestemd op volwassenen. Het programma is heel gevarieerd. Er zijn veel creatieve workshops, maar ook enkele kunsteducatieve cursussen (b.v. binnenhuisarchitectuur en Vincent van Gogh). In de onlangs huis aan huis verspreide brochure staan al een aantal workshops en cursussen summier aangestipt maar binnenkort verschijnt ook nog een speciale folder met nog meer workshops en activiteiten. De inschrijving is inmiddels gestart.
Heuvelrug Nieuws 28 augustus 2003

VVV-Driebergen wil geen faillissement

Als de voorgestelde gemeentelijke bezuiniging voor de VVV doorgaat, zal de VVV tot liquidatie overgaan en zijn deuren sluiten. Dat zegt de secretaris van de VVV Hans Sleeuwenhoek, die als inspreker de commissie Middelen en Bestuur informeerde over de gevolgen van het collegevoorstel.

De gemeente heeft voor één jaar een subsidie van 4000 euro verleend als huurcompensatie voor de huur van het nieuwe onderkomen van de VVV. Als die subsidie wegvalt dan moet de VVV op een begroting van 38.000 euro zelf 13.700 euro huur gaan betalen en dat is volgens Sleeuwenhoek te veel.
Nieuwsbode van 28 augustus 2003

Ook in regio meer mensen zonder werk

De werkloosheid in Zuidoost Utrecht is in een jaar tijd gestegen met 26%, zo blijkt uit cijfers van CWI Zeist. Daarmee zit dit gebied tegen het landelijk gemiddelde aan. De regio telt nu 4200 werklozen. In de regio gaat het vooral slecht met Zeist. De kleinere gemeenten doen het relatief beter.
Utrechts Nieuwsblad van 29 augustus 2003

Vijf gemeenten maken kennis op excursie

Burgemeesters, griffiers, gemeentesecretarissen en raadsleden van de MALDD gemeenten gaan zaterdagmiddag samen op excursie op de Heuvelrug. Doel van de excursie is het elkaar beter leren kennen met het oog op een mogelijke herindeling.
Utrechts Nieuwsblad van 29 augustus 2003

Gemeentebestuur opnieuw de wijk in

Het gemeentebestuur van Driebergen wil zich, door persoonlijk contact, op de hoogte laten brengen van zaken die spelen in de verschillende wijken. In het voorjaar werden daartoe al twee wijken bezocht. Op maandag 8 september is de derde wijk (het gebied tussen de Hoofdsstraat – Rijsenburgselaan richting Akkerweg) aan de beurt. Het bezoek start om 16.00 uur met een fietstocht en vanaf 19.30 uur is er een avondprogramma in ‘t Hoge Licht, Klaproos 2. 
Heuvelrug Nieuws 30 augustus 2003

Lening voor bouw van noodsporthal

Driebergen wil Stichting Hoenderdaal een renteloze lening van maximaal 221.000 euro verstrekken voor de exploitatie van een tijdelijke sporthal. Die noodhal vervangt Hoenderdaal dat op 20 juni door brand werd verwoest. Aanstaande maandag neemt de gemeenteraad in een extra raadsvergadering een besluit over dit voorstel van b&w.
Utrechts Nieuwsblad van 30 augustus 2003