Gesteggel rond Driebergs station heeft een jarenlange traditie

Jan de Beer en Ad Bom groeven in de historie van het station Driebergen Zeist. Al sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw kan het station zich beroepen op een warme belangstelling van pers en publiek.
Stichtse Courant van 1 augustus 2002

Driebergen lijkt trekpleister voor ramkrakers te worden

Het aantal ramkraken dat voor een dorp als Driebergen-Rijsenburg toch al onheilspellend hoog was, is eind vorige week met een zeer brutale kraak opnieuw toegenomen. Bij juwelier Diek Wechgelaar aan de Traaij werd vrijdag in de vroege ochtend (rond 04.15 uur) met een gestolen auto de winkelpui verpletterd, waarna de daders er met zo’n 45.000 euro aan goud vandoor gingen.
Stichtse Courant van 1 augustus 2002

Roma zwerven rond Driebergen

Opnieuw zwerven enkele Roma-families door de provincie Utrecht. Enige jaren geleden waren de Roma de oorzaak van een ernstige politieke crisis in dit dorp. Omdat het toenmalig wethouderscollege deze families met een oprotpremie van zes ton uit het dorp zette, moest het gehele college aftreden. Het ging daarbij onder meer om de familie Nicolic.

De Roma-families die nu door de provincie zwerven, dragen dezelfde naam maar hebben laten weten dat zij niets met de familie, die destijds in Driebergen bivakkeerde, te maken willen hebben. Dinsdag hebben zij de nacht doorgebracht op de parkeerplaats Slagmaat (nabij Bunnik) langs de A12, nadat zij uit de gemeente Houten waren gezet. Vandaag gaan de provincie en de gemeenten Bunnik, IJsselstein, Vianen en Houten met hen overleggen over een oplossing.
Stichtse Courant van 1 augustus 2002

Grote buitenbrand in de kiem gesmoord

Dinsdag heeft de brandweer kunnen voorkomen dat op het landgoed Bornia een enorme buitenbrand ontstond. In het gebied was een vuurtje ontdekt dat, vanwege de extreme weersomstandigheden, gemakkelijk tot een gigantische brand had kunnen uitgroeien. De brandweer heeft het vuur tijdig kunnen blussen.
Stichtse Courant van 1 augustus 2002

Liever het woord van God dan een ijsje

Ruim drieduizend van de Gereformeerde Zendingsbond in de Nederland Hervormde Kerk togen gisteren naar Driebergen om de jaarlijkse zendingsdag bij te wonen. Er zijn periodes geweest dat er 15.000 mensen naar Driebergen kwamen.
Utrechts Nieuwsblad van 2 augustus 2002

Op zoek naar Papoea tijdens Pasar Malam in de bossen

Zaterdagmiddag in Het Grote Bos op de grens van Driebergen en Doorn. De eerste dag van een weekend Pasar Malam Papoea, voor het eerst in de open  lucht. Hoewel het onderwerp van de pasar Papoea was, was het toch vooral Indonesisch. De temperatuur bleef enigszins achter bij het tropisch gebeuren, hoewel de bezoekers wel moesten schuilen voor een bijna tropische regenbui.
Utrechts Nieuwsblad van 5 augustus 2002

Provincie akkoord met gebedsruimte Driebergen

Gedeputeerde staten van Utrecht hebben op 6 augustus 2002 ingestemd met de plannen van de gemeente Driebergen voor de bouw van twee gebeds- en ontmoetingsruimten. Het complex wordt gebouwd aan de Akkerweg in Driebergen voor de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. Hiermee wordt toepassing gegeven aan de afwijkingsbevoegdheid van het streekplan.
De gemeente verzocht om toepassing van de afwijkingsbevoegdheid, omdat de bouwlocatie net buiten de bebouwingscontour op de streekplankaart ligt.  De gemeente heeft voor de realisering van dit project het ontwerpbestemmingsplan ‘Akkerweg 1 en 3’ opgesteld. Op de bouwlocatie heeft in het verleden een schoolgebouw gestaan, dat sinds 1983 door de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in gebruik was als gebeds- en sociëteitsruimte. Doordat het gebouw gesloopt moest worden, zijn de beide gemeenschappen al sinds 1995 gehuisvest in tijdelijke gebouwen op dezelfde locatie.
Het verstrekken van de gevraagde verklaring werd eerder al uitgesteld omdat omwonenden zienswijzen hadden ingediend. De statencommissie Ruimte en Groen wilde naar aanleiding hiervan eerst nadere informatie over met name alternatieve locaties bekijken. Het blijkt dat er geen reële alternatieve locaties beschikbaar zijn. Ook heeft de inspecteur ruimtelijke ordening van VROM een positief advies uitgebracht over de bouwplannen. GS achten daarom de zienswijzen ongegrond en verlenen de verklaring van geen bezwaar.

Wordt ‘klimboom’ toch geveld ?

In april van dit jaar startte een aantal kinderen aan de Valkenkamp een actie om te voorkomen dat de gemeente een aantal bomen kapt voor de aanleg van een klimrek en zandbak. De actie was gericht op het behoud van een ‘klimboom’. Vandaag heeft het college zich over het verzoek gebogen. Het ambtelijk voorstel om de klimboom niet te handhaven zal door wethouder Van der Burg besproken worden met het ambtelijk apparaat. Afhankelijk van uitkomst van die bespreking zal besloten worden tot wel of niet handhaving van de klimboom.
Heuvelrug Nieuws 6 augustus 2002

Vertraging bij verkeerslichten A12

In het kader van het verbeteren van het openbaar vervoer op de Heuvelrug heeft de gemeente Driebergen in samenwerking met het Bestuur Regio Utrecht opdracht verleend om een aantal verkeerslichten op de Hoofdstraat aan te passen. Hierdoor krijgen lijnbussen van Connexxion buiten de spits prioriteit bij de verkeersafwikkeling. Bij goed functioneren van de verkeerslichten zal ook de afwikkeling van het overige verkeer op de Hoofdstraat sneller plaats vinden. De komende twee weken zal de nieuwe installatie ingeregeld worden. Hierdoor kunnen vertragingen ontstaan.

KNVB huldigt Hans Dame

Hans Dame uit Driebergen is in het kader van “Vrijwilligers ontmoeten vrijwilligers” eregast bij de KNVB bij de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV op 11 augustus in de Amsterdamse Arena. Op die dag zal bondsvoorzitter Jeu Sprengers hem huldigen voor zijn belangeloze inzet als toernooi-organisator van voetbalvereniging CDN.
Nieuwsbode van 6 augustus 2002

Familie Klasser gaat stug door

Helemaal achteraan op Sportpark De Woerd in Driebergen ligt het kartcircuit dat 41 jaar geleden opgericht werd door de vorig jaar overleden Boy Klasser. Het bedrijf is voortgezet door zijn vrouw Bill en hun zoon Rebco. Netty Krook heeft een interview met hen.
Nieuwsbode van 6 augustus 2002 

Softwareprobleem bij Driebergse stoplichten

De aanpassing van een aantal verkeerslichten op de Hoofdstraat in Driebergen heeft vertraging opgelopen door een niet goede afstelling van de software. Het verkeer zal daarom de komende twee weken vertragingen oplopen.
Utrechts Nieuwsblad van 7 augustus 2002

‘Is het met deze felle kleuren echt af?’

De laatste hand wordt gelegd aan de renovatie van Sparrendaal in Driebergen. Het hele pand is binnenstebuiten gekeerd. Vanaf half september kan er weer getrouwd en vergaderd worden en in oktober is de officiële opening. Het zal nog wel wennen zijn dat de oorspronkelijke felle kleuren gebruikt zijn.
Utrechts Nieuwsblad van 8 augustus 2002

Aantal inbraken groeit niet

Het aantal inbraken bij bedrijven in politiedistrict Binnensticht lijkt, na een jarenlange stijging, nu te stabiliseren. In de eerste zes maanden van dit jaar werden 611 inbraken geregistreerd. Dat is ongeveer het niveau van 1999.
Utrechts Nieuwsblad van 8 augustus 2002

Vertraging restauratie brengt trouwerijen niet in gevaar

De restauratie van Sparrendaal loopt uit. De geplande huwelijksvoltrekkingen zullen hiervan geen hinder ondervinden. Het grote werk is op een haar na gevild. Het komt nu op het schilderwerk en de finesses aan. Formeel zal Sparrendaal op 3 november heropend worden en de eerste raadsvergadering op 26 september zal ook al weer in Sparrendaal plaatsvinden.
Nieuwsbode van 8 augustus 2002

Gemeenten maken zich nog geen zorgen over afschaffing van de OZB

Beatrijs Lubbers belde de gemeenten op de Heuvelrug om een reactie op de kabinetsplannen van afschaffing van de OZB. In Driebergen wacht men rustig af. Er zijn al genoeg problemen met het sluitend krijgen van de begroting en men wil niet vooruitlopen op het nieuwe rijksbeleid.
Nieuwsbode van 8 augustus 2002

Kerkplein staat centraal tijdens Monumentendag

Koopmansgeest. Dat is het thema dit jaar voor de Open Monumentendag die op 14 september gehouden zal worden. Het comité dat zich in Driebergen met de organisatie van de Monumentendag bezighoudt, heeft dit thema aangegrepen om tal van activiteiten op en rond het Kerkplein te organiseren.
Stichtse Courant van 8 augustus 2002

Bieden op de stoelen van Sparrendaal

Gemeenteraadsleden zijn er wel eens letterlijk doorgezakt, maar het veilinghuis Sotheby’s in Amsterdam heeft de stoelen én de raadstafel van het Driebergse Sparrendaal onlangs voor een aanzienlijk bedrag (naar verluidt tussen de 20.000 en 40.000 euro) aan de man gebracht. Op 26 juni vond bij Sotheby’s een veiling plaats waarbij men ook op vijf ‘setjes’ van dit 19e eeuwse Sparrendaal-meubilair kon bieden. Vier van deze setjes hebben inmiddels een nieuwe eigenaar gevonden.
Stichtse Courant van 8 augustus 2002

Kastelentocht via Gooijerdijk en Sterkenburgerlaan

De Kastelentocht van de Vereniging de Stichtse Aanspanning Doorn voert dit jaar ook weer over het grondgebied van Driebergen. De tocht vindt plaats op 18 augustus. Vanaf 9.00 uur vertrekt de stoet van koetsen en rijtuigen vanaf Huize Doorn.
Stichtse Courant van 8 augustus 2002

Politie houdt 38 inbrekers aan

Naar aanleiding van een fors stijgend aantal bedrijfsinbraken in het afgelopen jaar, heeft de politie van district Binnensticht (waaronder Driebergen valt) afgelopen maanden intensief onderzoek verricht naar deze bedrijfsinbraken. Dit heeft geresulteerd in de aanhouding van 38 personen die zich op één of andere wijze met (bedrijfs)inbraken hebben beziggehouden.
Stichtse Courant van 8 augustus 2002

Hoogspanning achter de schermen tijdens Pasar

Het zeer ruim toegestroomde publiek (op beide dagen zijn er zo’n 10.000 mensen geweest) heeft er niets van gemerkt, maar achter de schermen heerste hoogspanning bij het begin van de Pasar Malam Papua die zaterdag en zondag in Het Grote Bos plaatsvond. De Driebergse organisator Wout Nijland en zijn assistenten werden met allerlei problemen geconfronteerd die á la minute opgelost moesten worden. Jan de Beer doet verslag.
Stichtse Courant van 8 augustus 2002

Het kunstwerk was er eerder dan de wijk

Jan de Beer verhaalt hoe 12 jaar geleden in 1990, een kunstwerk werd geplaatst in de in aanbouw zijnde wijk Hoenderdaal Zuidwest.
Stichtse Courant van 8 augustus 2002

IVN-Paddestoelencursus in het najaar

In het najaar organiseert het IVN, afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn, een paddestoelencursus voor ieder die zich wat meer in deze bijzondere wereld wil verdiepen. Er wordt aandacht besteed aan de bouw en de indeling van de paddestoelen. Daarnaast komen ook achtergronden, een stukje historie en mogelijk gebruik van paddestoelen aan de orde. Er zijn drie cursusavonden die starten met een theoretisch gedeelte, dat na de pauze wordt vervolgd door heel praktisch aan het werk te gaan. Om een en ander in het veld nog eens nader te zien zijn er twee ochtendexcursies in de omgeving.|
De cursus wordt gegeven in het NMC, Nicolaas Beetslaan 2 in Zeist, en staat onder leiding van Rob Oosterling, Bert Tolsma en Harry Kerver. De cursusavonden zijn op dinsdag 10 en 24 september en 8 oktober. De ochtendexcursies vinden plaats op zaterdag 28 september en 12 oktober. De avonden beginnen om 19.45 uur en duren tot 22.00 uur. De excursies zullen waarschijnlijk om 9.00 uur beginnen en tot ongeveer 12.00 uur duren.
U kunt zich aanmelden bij Harry Kerver, tel 030-695 28 65 of via email: kerverh@dds.nl. De kosten voor deze cursus bedragen inclusief informatiemateriaal en koffie of thee in de pauzes 20,- euro voor IVN-leden en donateurs en 22,50 euro voor derden.

In Driebergen-Rijsenburg is het goed wonen

Vorige maand heeft het weekblad Elsevier alle 496 Nederlandse gemeenten met elkaar vergeleken. De gemeenten zijn beoordeeld op zeven hoofdpunten waaronder leefruimte en natuur, wonen, voorzieningen zoals scholen, zorg en winkels, openbaar vervoer en veiligheid.

Op grond van de bevindingen is een ranglijst opgesteld. Driebergen-Rijsenburg eindigt in deze lijst op de 13e plaats. Vooral de natuur en de veilige woonomgeving in onze gemeente scoren hoog. Ook het aanbod aan winkels en de bereikbaarheid per trein zorgen voor een hoge notering. De gemeente Zeist eindigde op de 6e plaats, Doorn 37e, Maarn 30e, Leersum werd 194e en Amerongen noteerde een 266e plaats. Overigens was de verrassende winnaar Almere vanwege zo verwoorde Elsevier, de dorpse ruimte en groen, gemengd met stadse geneugten. Het volledige onderzoek kunt u nalezen in de speciale uitgave van Elsevier “Waar is het goed wonen” van juli 2002.

Valkenkamp verzet zich tegen speelvoorziening voor kleintjes

Eind april van dit jaar schrokken veel van de Valkenkamp wakker van het bericht, dat op het plantsoen van de Valkenkamp een speelvoorziening komt en dat de klimboom zal worden gerooid. En dat is een boom waarvan de jeugd veel plezier heeft omdat ze er gemakkelijk in kan klimmen. Sindsdien probeert het Comité behoud plantsoen Valkenkamp de plannen van de gemeente ongedaan te maken.
Nieuwsbode van 13 augustus 2002

Drieberger komt om bij crash

Onder de drie doden die gisteren vielen bij het vliegtuig-ongeluk bij het Vossemeer, is een 21-jarige leerling uit Driebergen. De andere slachtoffers zijn de 26-jarige vlieginstructeur uit Heiloo en een eveneens 21-jarige mede-leerling. Volgens de politie was het drietal na de crash op slag dood. Het lestoestel van Martinair stortte gistermiddag vlakbij Dronten neer en was op weg van Groningen naar Lelystad. De oorzaak is nog onduidelijk.

Projectontwikkelaar wil meer grond kopen

De Hilversumse projectontwikkelaar Johan Matser, die momenteel eigenaar is van café Boschzicht op de hoek Traaij / Arnhemsebovenweg, wil diverse stukken grond naast dit café óók aankopen. Die grond is noodzakelijk om de ambitieuze plannen, die Matser voor deze locatie heeft ontwikkeld, te kunnen realiseren.

De projectontwikkelaar heeft het voornemen het café te slopen en vervolgens een appartementencomplex te bouwen. Dat heeft Matser deze week bevestigd, nadat er lange tijd onzekerheid bestond over de toekomst van deze locatie. Echter, de ‘Boschzicht-grond’ is volgens de projectontwikkelaar niet toereikend om de voorgenomen bouwplannen ten uitvoer te brengen: “Dat stukje grond is niet groot genoeg, daar kijk je zo overheen” aldus Matser. Hij meldde dat er al enige tijd intensief overleg plaatsvindt met ‘aanliggende eigenaren’ om hun grond eveneens aan te kopen.

Stichtse Courant 20020815

Opmerkelijk huwelijksaanzoek

Onvervalste romantiek bestaat nog. In ieder geval in Driebergen. Dat bleek vorige week dinsdag op de Valkenkamp. Daar werd een huwelijksaanzoek gedaan, op een manier die nog niet eerder voorkwam in dit dorp. Via ladderwagen liet brandweerman Dennis weten dat hij wilde trouwen met Karlijn.
Stichtse Courant van 15 augustus 2002

Driebergse scouts naar Thailand

De twee Driebergse scouts Jenneke en Thomas Bruins, behorend tot de Dr. A. E. Hermansgroep, vertrekken aan het eind van dit jaar naar Thailand om deel te nemen aan de twintigste Wereld Jamboree die daar wordt gehouden.
Stichtse Courant van 15 augustus 2002

Speelweek lift mee op magie-hype

De vierendertigste Driebergse Speelweek die over ruim een week (op maandag 26 augustus) op het Seminatieterrein van start gaat, zal dit keer kleuriger dan ooit worden. Het is de bedoeling dat de deelnemers zich elke dag ‘magisch verkleden’ om aan de activiteiten deel te nemen. De Speelweek staat dit jaar in het teken van magie, een begrip dat sinds de opkomst van Harry Potter ongekend populair is bij de jeugd.
Stichtse Courant van 15 augustus 2002

Drie maanden als pelgrim in het voetspoor van Fransiscus

Netty Krook heeft een interview met Ton Hagendoorn (51), werkzaam als maatschappelijk werker bij de gemeente Driebergen, die een voettocht van 1500 km maakt naar Assisi. Hij startte 21 mei van dit jaar en bereikte op 1 augustus Florence na 72 dagen wandelen.
Nieuwsbode van 15 augustus 2002

Koopwoningen duurder en minder verkocht

Koopwoningen in de provincie Utrecht zijn in het tweede kwartaal van dit jaar 3,8% duurder geworden; ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Landelijk was dat 6,3%, zo blijkt uit cijfers van het Kadaster. Alleen in Limburg en in Drenthe stegen de prijzen minder hard.

In de provincie Utrecht is het aantal verkochte koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Alleen in Zeeland en Limburg daalde het aantal nog sneller. De daling in Utrecht zit ‘m vooral in de eengezinswoningen; het aantal verkochte appartementen nam juist toe.
website van Radio M van 19 augustus 2002

Twintig duveltjes die de boel afbreken

In een serie over zomerkampen besteedt het UN vandaag aandacht aan het Y-kamp in de Driebergse bossen. Het Y-kamp wordt georganiseerd door de YMCA en is bedoeld voor kinderen die het thuis niet zo gemakkelijk hebben.
Utrechts Nieuwsblad van 20 augustus 2002

Opnieuw inbraak in winkel

Vrijdagochtend vroeg om ongeveer 3.40 uur werd de middenstand op en rond het Kerkplein opnieuw opgeschrikt door een snel uitgevoerde kraak. Damesmodezaak Les Beaux moest het deze keer ontgelden.
Nieuwsbode van 20 augustus 2002

Actie voor hulp aan Tsjechië

Netty Krook praat met Liba van Dijk over de watersnoodramp die Tsjechië heeft overvallen. Over Praag en Semilly.
Nieuwsbode van 20 augustus 2002

Honk en Softbalvereniging Phoenix bestaat 30 jaar!

Ontstaan in 1972 vanuit de Base- en softball club Zeist-Flyers is er na dertig jaar een nog steeds groeiende en bloeiende honk- softbalvereniging en dat mag uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan. Op 31 augustus en 1 september zal er dan ook op de velden nabij station Driebergen Zeist (Koeburgweg 1) een dertig uur durend toernooi worden gehouden waarbij clubs uit de regio uitgenodigd zijn het feest mee te vieren.

Wie zin heeft om onze sport te bekijken en iets van de sfeer in de vereniging te proeven is van harte welkom. Zelfs in de nacht zal doorgespeeld worden. We beginnen op zaterdag om 10.00 uur en eindigen zondag om 16.00 uur. Wilt u niet alleen een kijkje nemen maar ook daadwerkelijk meehelpen om de vereniging de komende dertig jaar verder te helpen, dan kunt u zichzelf of uw kinderen als lid opgeven bij Monique Veldhuijsen tel: 030 695 61 98. Iedereen vanaf 6 jaar is welkom!

Bestrijding fietsdiefstal vordert uiterst moeizaam

Tal van Driebergenaren zijn vrijwel dagelijks ten prooi aan machteloze woede als zij constateren dat hun bij het station geplaatste stalen ros aan het eind van de dag spoorloos verdwenen is. De fietsdiefstal op deze immer drukke locatie is al jarenlang een enorme bron van ergernis. Over bestrijding van het euvel wordt eveneens al jarenlang uitgebreid gediscussieerd, maar het aantal diefstallen lijkt nauwelijks af te nemen. Sommigen zijn dan ook van mening dat de gemeente een veel te passieve rol speelt in de aanpak van het probleem, sterker nog: men vindt dat de gemeente in gebreke blijft bij het nemen van maatregelen.
Stichtse Courant van 22 augustus 2002

Nieuwe locatie Stichts Mannenkoor

Het Stichts Mannenkoor begint zijn repetities op donderdag 29 augustus in het Kerkgebouw “De Bron” aan de Damhertlaan 87.
Stichtse Courant van 22 augustus 2002

Computervirus van wethouder?

Meerdere Driebergenaren blijken de laatste tijd een e-mail te hebben ontvangen die van de Driebergse wethouder Neeltje Schravesande afkomstig lijkt te zijn. De e-mail bevat een computervirus, en is uiteraard beslist niet door mevrouw Schravesande verstuurd. Waarom haar naam gebruikt wordt, is niet duidelijk.
Stichtse Courant van 22 augustus 2002

Een grote verbetering voor meneer Sri

Ad Bom praat met meneer Sri die sinds 1 juli in vaste dienst is bij de SWD. Hij was al in dienst sinds 1993 als banenpooler. Velen kennen hem als conciërge receptionist van het gebouw De Vijver.
Stichtse Courant van 22 augustus 2002

Aantal bedrijfsinbraken nu al 20 procent hoger dan vorig jaar

Jan de Beer gaat uitgebreid in op de sterke stijging van het aantal bedrijfsinbraken in Driebergen en Rijsenburg.
Stichtse Courant van 22 augustus 2002

Hooibroei op de Dwarsweg

De aanhoudend warmte zorgde vorige week aan de Dwarsweg voor hooibroei. De brandweer trok de hooibalen uiteen om een brand te voorkomen.
Stichtse Courant van 22 augustus 2002

Driebergen verdeeld over afschaffing OZB

Kijkers naar DriebergenNet staan verdeeld tegenover het voornemen om de ozb af te schaffen. In de periode van 24 juli t/m 21 augustus reageerden 88 kijkers op de vraagstelling “Wat vindt u van het voornemen de ozb af te schaffen?”.  50% is het eens met dat voornemen en 47% vindt dat de ozb niet moet worden afgeschaft.

Slechts 3% had geen mening. Als de mening van de voor- en tegenstanders uitgesplitst worden ontstaat het volgende beeld: eens; want dan kan de gemeente de lasten niet verhogen (23%); gewoon eens (27%). Gewoon oneens 24% en oneens omdat dat de autonomie van de gemeente aantast 23%.
Voorlopig is dit de laatste mini-enquête die DriebergenNet zal houden. In de toekomst zullen wat uitgebreidere enquêtes gemaakt worden.

Helikopters Soesterberg vliegen ’s avonds

Vanaf vliegbasis Soesterberg zullen volgende week ook ’s avonds helikopters vertrekken. De bemanning van de Chinooks moet het gebruik van nachtkijkers oefenen voor de uitzending naar Macedonië. Normaal gesproken vliegen de helikopters alleen overdag. Behalve lokale vliegbewegingen vinden er ook navigatievluchten plaats boven heel Nederland.
website van Radio M van 25 augustus 2002

Groen licht voor nieuw Utrechts omroepbedrijf

Gedeputeerde Staten hebben het sein op het groen gezet voor een nieuw Utrechts omroepbedrijf. Een organisatie die ongekend is in het Nederlands omroepbestel omdat het om een vrijwillige fusie gaat van regionale én stedelijke publieke omroepzenders. Met deze samenwerking gaan Radio M, Kanaal 9 Utrecht en de lokale omroep van de stad Utrecht niet alleen op in een nieuwe organisatie. De fusie heeft ook verstrekkende gevolgen voor een nieuw aanbod van programma’s.

Binnensticht FM viert éénjarig bestaan

Binnensticht FM viert komende vrijdag het 1 jarig bestaan met een extra uitzending van 09.00-12.00 uur. Deze uitzending is live via het internet te volgen met lokaal en regionaal nieuws en de omroep kijkt terug op verleden, heden en toekomst van de omroep. Tijdens de uitzending kan er gebeld worden met 06-23143690 voor felicitaties maar ook voor opmerkingen.

Speelweek van start

Sinds gisteren is de jaarlijkse speelweek weer aan de gang op het Seminarieterrein. De tijden zijn van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.
Nieuwsbode van 27 augustus 2002

Nazomerkeuring van tuinen en bloembakken

In de periode van2 september t/m zaterdag 14 september vindt de derde en laatste keuring van de voortuinen en balkon- en bloembakken in Driebergen plaats. 17 oktober worden de prijzen uitgereikt.
Nieuwsbode van 27 augustus 2002

Driebergen is inbraken spuugzat

Burgemeester Bloemen is het groot aantal bedrijfsinbraken in Driebergen spuugzat. Het eerste half jaar van 2002 was het in zijn gemeente 111 keer raak. In heel 2001 vonden er 155 bedrijfsinbraken plaats. Het voorstel van enkele ondernemers om de Traaij in de nacht helemaal af te sluiten, wijst Bloemen niet bij voorbaat van de hand. Verder heeft Bloemen voorzichtig overleg gepleegd met een particulier beveiligingsbureau voor nachtelijke surveillances.
Utrechts Nieuwsblad van 28 augustus 2002

Vakantie in eigen land weer hip

Het aantal Nederlandse toeristen dat ’s zomers naar de regio Zuidoost-Utrecht komt om te wandelen of te fietsen, is opvallend gestegen. Dat melden de VVV’s in Zeist, Doorn en Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad van 29 augustus 2002

Wim Wijnen nieuwe secretaris Speelweekbestuur

Netty Krook praat met Wim Wijnen die de opvolger wordt van Erwin Spekman als secretaris van het Speelweekbestuur.
Nieuwsbode van 29 augustus 2002

Politiek buigt zich over inbraakgolf

Het zomerreces is voorbij, volgende week beginnen ook in Driebergen de politieke vergaderingen weer. Bij de eerste commissievergadering die aanstaande maandag plaatsvindt zal direct de kwestie van de ‘Driebergse inbraakgolf’ ter sprake komen. De voorzitter van deze commissie, Frits van Schaik, heeft n.a.v. de publicaties hierover in de Stichtse Courant een extra punt aan de agenda toegevoegd: de huidige criminaliteit in Driebergen. Burgemeester Bloemen is aanwezig om een gedetailleerde toelichting te geven en Van Schaik verwacht dat dit de aanwezige politici tot een uitgebreide discussie zal bewegen.
Stichtse Courant van 29 augustus 2002

Uitslaande brand door hooibroei

Enkele weken geleden kon de brandweer nog net voorkomen dat een loods aan de Dwarsweg door hooibroei verloren zou gaan. In de nacht van zondag op maandag gebeurde het echter alsnog. Een groot deel van de loods is nu in as gelegd.
Stichtse Courant van 29 augustus 2002

Unieke Driebergse smederij te bezichtigen op Monumentendag

Ad Bom in gesprek met Cees de Vries (commandant van de vrijwillige brandweer) over zijn, overigens niet meer in bedrijf zijnde, smederij De Vries aan de Van Vrijberghestraat.
Stichtse Courant van 29 augustus 2002

Toezichthouders steeds minder geloofwaardig

De geloofwaardigheid van de toezichthouders, die in 2001 als de ‘oren en ogen’ van de Driebergse politie zijn aangesteld, staat onder druk. Dat kan men concluderen uit een evaluatie die volgende week door de gemeenteraad besproken wordt.

De toezichthouders delen bij parkeerovertredingen waarschuwingen uit, maar die waarschuwingen kan het publiek zonder gevolgen letterlijk in de wind slaan want er wordt door de reguliere politie niets mee gedaan. “De capaciteit ontbreekt daarvoor” zo luidt de verklaring “daardoor wordt het parkeerprobleem niet opgelost en de geloofwaardigheid van de toezichthouders aangetast”.
Stichtse Courant van 29 augustus 2002

Circus met vooral vrouwen in Driebergen

Vrouwen zijn veruit in de meerderheid bij Circus Malford dat volgende week dinsdag 3 september en woensdag 4 september enkele voorstellingen komt geven op het Driebergse Seminarieterrein. De meeste circussen hebben een bezetting die voor ongeveer 80% uit mannen bestaat. Bij Circus Malford is dat geheel anders: driekwart van het programma wordt door vrouwelijke artiesten uitgevoerd.
Stichtse Courant van 29 augustus 2002

Wildplasser voortaan beboet

Wie in Driebergen een boom of winkelpand prevaleert boven het toilet kan binnenkort rekenen op een boete van 45 euro. Daartoe zal eind september een wildplasregeling in de Algemene Plaatselijke Verordening worden opgenomen.
Utrechts Nieuwsblad van 28 augustus 2002

Tweede vaccinatieronde Meningokokken C

In september start de GGD Midden-Nederland met de tweede vaccinatieronde in regio Midden Nederland. In deze ronde zullen alle kinderen in de leeftijdsgroep 6 tot en met 14 jaar (geboren op of na 1 juni 1987 en voor 1 juni 1996) gevaccineerd worden. Van 16 september tot en met 1 oktober worden er 74.000 kinderen in 25 gemeenten opgeroepen. Dit betekent dat er per dag in drie gemeenten gelijktijdig, ongeveer 7.000 kinderen geprikt worden. Alle kinderen worden wederom op basis van hun postcode op een bepaald tijdstip opgeroepen. In Driebergen is dat donderdag 26 september van 10.15 tot 16.30 uur in Sportaccommodatie Hoenderdaal, Hoendersteeg 7 te Driebergen.

Elk vogeltje zingt toch zoals hij gebekt is…. Of toch niet ?

Om daar achter te komen geeft Laetitia Schouten (dirigente van het oratoriumkoor Collegium Vocale Zeist) een cursus ‘zangzaad’. Een kans om de mogelijkheden van je stem te ontdekken en te vergroten.
Het is een bondige cursus voor diegene die: al op een koor zitten maar graag een vocale basis willen leggen wat betreft de stemvorming.

Of voor diegene die weer het onbekommerde plezier (terug) willen krijgen in het zingen. Of voor diegene die individuele zangles te kostbaar vinden en een wat laagdrempeligere manier zoeken om hun stem te scholen. Aan bod zal komen: adem, ademnood, ademsteun; ‘hoogtevrees’ (angst voor hoge noten); verbering klank; resonans en overwinnen van de angst om te zingen.
De cursussen ‘zangzaad’ vinden plaats op de donderdagochtend vanaf 19 september tot 14 november in het gebouw van Stichts Mannenkoor, Torenlaan 38 te Zeist. Maximaal 15 personen per cursus. Een eerste groep vanaf 9.00 uur en een tweede groep vanaf 10.45 uur. De prijs is €120 inclusief cursusmap met liederen en oefeningen.