Straattheater op de Traaij

De jeugdvereniging Don Bosco uit Halfweg vierde met 190 kinderen een week vakantie in Driebergen. Ze logeerden in het scoutinghuis en waren op de fiets naar Driebergen gekomen. Elke dag zat vol met activiteiten. Een groep had voor straattheater gekozen; ze dansten en maakten acrobatiek op heftige muziek op wisselende plekken op de Traaij.
Nieuwsbode van 1 augustus 2000

Wespenplaag eiste alleen heel veel schoonmaakwerk

De bewoners en hun loges kregen vorige week dinsdagnacht de schrik van hun leven: een woeste zwerm wespen zat hen in hun huis aan de Buntlaan achterna. Niemand heeft er iets ernstigs aan overgehouden. Over blijft een heleboel schoonmaakwerk om alle spullen van het verdelgingsmiddel te ontdoen.
Nieuwsbode van 1 augustus 2000

Driebergen na 100 jaar een bakkersfamilie armer

Na precies een eeuw te hebben vol gemaakt houdt Bakkerij van Barneveld ermee op. Hierdoor is Driebergen een bakkersfamilie armer. Hein Zillig en Ineke Zillig-van Barneveld zijn zaterdag 29 juli gestopt.
Nieuwsbode van 1 augustus 2000

Van Rappard zwijgt over betaling zigeuners

Driebergens voormalig burgemeester Van Rappard wil niets zeggen over de affaire waarin zijn gemeente twee weken geleden verwikkeld raakte rond het vertrek van een groep zigeuners.
Utrechts Nieuwsblad van 1 augustus 2000

Remu boekt minder winst door millennium

Het Utrechtse energiebedrijf Remu heeft vorig jaar minder winst geboekt dan in 1998. De teller bleef steken op 82 miljoen, dat is 2 miljoen lager dan in 1998.
Utrechts Nieuwsblad van 2 augustus 2000

‘College zit er niet voor september’

Formateur Keijzer is hard op zoek naar nieuwe wethouders, maar verwacht niet voor september in Driebergen een nieuw college te kunnen presenteren. “Ik hoop van wel maar ik vrees van niet. Iedereen is op vakantie. En er zijn al zo weinig mensen die wethouder willen worden.” Met die zoektocht naar nieuwe wethouders lijkt het doek voor de ‘demissionaire wethouders Altena en Van de Kletersteeg gevallen.
Utrechts Nieuwsblad van 2 augustus 2000

Zwembad in Zeist loopt ondanks natte zomer aardig vol

Ondanks de matige zomer draait het Zwembad Dijnselburg in Zeist niet slecht. Zwembad De Zwoer in Driebergen kampt daarentegen met teruglopende bezoekersaantallen.
Nieuwsbode van 3 augustus 2000

Sparrendaal nu pas buitenplaats

Sparrendaal was nog nooit naar voren geschoven als ‘historische buitenplaats’ bij het ministerie van OCW. En zolang dat niet het geval is kan er geen enkele overheidssubsidie van het Rijk voor Sparrendaal verstrekt worden. Vandaar dat het college van b&w vorige week besloot om aan de staatssecretaris van OCW te adviseren om Sparrendaal als historische buitenplaats aan te wijzen.
Nieuwsbode van 3 augustus 2000

Gaat plastic hoes Grote Kerk verdwijnen?

Begin september zal met de aanbesteding van de meest urgente reparaties begonnen worden. Als er voldoende offertes binnenkomen kan met de reparatie van de spits tot aan de dakgoten van de toren begonnen worden. Of dit lukt is nog maar de vraag omdat veel aannemers vol zitten met grote projecten.
Stichtse Courant van 3 augustus 2000

Unieke manifestatie “Muziek anders bekeken”

Op zaterdag 12 augustus  opent Eddy Christiani in muziekcentrum Aurora een tentoonstelling (samengesteld door Rob van Oort) over de ontwikkeling van de grammofoonplaat tijdens de laatste 100 jaar.
Stichtse Courant van 3 augustus 2000

Cees van der Meer: “Na een leven lang hard werken willen we nog iets anders”

Een interview met het echtpaar van der Meer die afgelopen zaterdag hun tuincentrum aan de Coolsmalaan sloten.
Stichtse Courant van 3 augustus 2000

Kees Keijzer moet politieke crisis op zien te lossen

In zijn vakantiehuis in Frankrijk werd Kees Keijzer op de hoogte gehouden van de ontstane bestuurscrisis in Driebergen. Deze week is hij begonnen met het proberen een nieuw college samen te stellen. Hierbij hebben alle fracties in de raad van hem een brief gehad met het verzoek deze zo snel mogelijk te beantwoorden.
Stichtse Courant van 3 augustus 2000

Onbegrijpelijk collegebeleid

Er is, begrijpelijk, in ons dorp nog steeds grote verbijstering over de financiële overeenkomst die het afgetreden college met de zigeunerfamilies heeft gesloten. Overal laaien de discussies nog steeds hoog op. Vooral de hoogte van het uitbetaalde bedrag speelt hierbij een overheersende rol. Zeker bij besturen van organisaties die te maken kregen met bezuinigingen op hun subsidies.
Stichtse Courant van 3 augustus 2000

Mogelijkheden voor woon- bedrijfsruimte

De AWV onderzoekt de mogelijkheden van het aanbieden van woon- werkeenheden. De provincie Utrecht gaf hiervoor subsidie en het bureau STOGO onderzoekt nu   of er een markt voor is; de gemeente bekijkt de planologische voorwaarden van dit soort bedrijfjes in woonwijken. Eind dit jaar hoopt de AWV duidelijkheid te hebben.
Stichtse Courant van 3 augustus 2000

Wooncomplex De Ark krijgt nieuwe bestemming

Gedurende 17 jaar was het wooncomplex De Ark aan de Hogesteeg 8 eigendom van de AWV. Het werd verhuurt als studentenhuisvesting. Het pand is nu verkocht aan de woonstichting voor ouderen (L.H.B.B.) die het pand gaat slopen en vervangen door nieuwbouw met dure en luxe appartementen in verbinding met Rehoboth. Huurprijzen van 2000 tot 2400 gulden met daarboven op nog servicekosten.
Stichtse Courant van 3 augustus 2000

NS blijft bij verdubbeling spoor

De NS is het niet eens met het kabinetsvoornemen om de spoorverdubbeling tussen Utrecht en de Duitse grens te schrappen. De NS pleit nu voor een gefaseerde aanleg van extra sporen. Op die manier zouden de plannen om te komen tot een randstadspoor zoals onder meer op de as Utrecht-Driebergen wel doorgang kunnen vinden.
Utrechts Nieuwsblad van 3 augustus 2000

Bonders

Regen, klederdracht en het Woord. Voor de 89ste keer werd gisteren op het Seminarieterrein in Driebergen de jaarlijkse zendingsdag gehouden van de orthodoxe Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk. De opkomst bedroeg dit jaar 5000 mensen.
Utrechts Nieuwsblad van 4 augustus 2000

Centrale dienst in de maak

Er komt een centrale huisartsendienst voor de regio zuidoost Utrecht. Een zojuist opgerichte stichting wil 1 september beginnen. Volgens een van de oprichters, de Driebergse huisarts C. Littooy, is het hard nodig dat de manier van werken verandert. Door nacht- en weekenddiensten over een grote groep huisartsen te verdelen kan er efficiënter gewerkt worden en draaien deelnemende huisartsen in plaats van 1 nachtdienst per week, slechts 1 nachtdienst per maand. Voor de patiënten verandert er niets.
Utrechts Nieuwsblad van 4 augustus 2000

Nieuwe toezichthouder woonwagens Driebergen

Het college van b&w heeft J. Roggeveen aangesteld als nieuwe toezichthouder op het woonwagenkamp aan de Sportlaan. Roggeveen moet nieuwe “illegaliteiten” voorkomen. Hij vervangt P. Wit, directeur van bureau Vicara, een bedrijf dat woonwagenzaken behartigt. Roggeveen werkt voor hetzelfde bedrijf.
Utrechts Nieuwsblad van 4 augustus 2000

Gasmiljoenen voor Zuidoost-Utrecht

Zuidoost-Utrecht maakt zich op voor een miljoenendeal. De Zuid-Hollandse Eneco Holding bv heeft een bod gedaan op Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO). Hoe hoog het bedrag is, is niet bekend gemaakt. Een half jaar geleden werd GZO op 90 miljoen gulden getaxeerd. In GZO participeren de gemeenten Zeist, De Bilt, Bunnik, Driebergen, Doorn en Maarn.
Utrechts Nieuwsblad van 5 augustus 2000

Cirkel

Het was me wat, in Driebergen, de laatste weken. Op CNN na kwamen ze allemaal langs, de grote jongens en meisjes van de media. Om te verhalen van wilde zigeuners en falende bestuurders, van zakken vol geld en woedende burgers. Dat vertelt lekker, in een tijd dat het nieuws slap is. Allemaal hadden ze een duidelijk verhaal, met een dader, een medeplichtige en een dorp vol slachtoffers.
Toch zijn er nog wat verbandjes, tussen Driebergen en Roma-zigeuners, die een ander, misschien wel dieper inzicht brengen. Die verbandjes liggen op de Hoofdstraat, en in Tsjechië. Op de Hoofdstraat omdat ook daar Roma wonen, in de opvangvilla voor asielzoekers Nieuw Plantwijk. Ze wachten op de uitslag in hun asielprocedure, want ze zijn gevlucht. Uit Tsjechië, jawel.
In Tsjechië hebben de Roma het zwaar, als we de verhalen mogen geloven. Dat doen we, want met Tsjechië heeft Driebergen sinds een jaar of wat een stevige band. Een stedenband, met het plaatsje Semily.
Semily is prachtig gelegen aan de voet van het Reuzengebergte. Het is er mooi golfen, en glasblazen, en zingen. Er wonen ook Roma daar in Semily, wel duizend. De Semilezen zitten er mee, met die Roma. Immers, ze zijn wat onaangepast, willen maar moeilijk deugen. Net als onze Roma aan de Sportlaan, die reden ook te hard, in veel te grote auto’s, met buitenlandse kentekens. Wapens waren er ook, zei iemand, en iedereen zei hem na. De Roma beantwoordden keurig aan hun stigma, maakten zich onmogelijk, werden niet gepruimd, en moesten vertrekken. Met een zak vol geld, ”om ergens opnieuw te beginnen”, aldus een naïeve wethouder. Ha, ha, lachte iedereen, dat zal wel. Nee, denk ik dan, dat zal inderdaad wel niet, want niemand wil ze hebben. Uitgespuugd door de samenleving, eigen schuld of niet, hebben ze weinig aan hun zak geld. Maar misschien dat ze nog naar onze vrienden in Semily kunnen. En als ze daar dan weer weggestuurd worden, dan vinden we wel een plekje in Nieuw Plantwijk.
Abu Melle 6 augustus 2004

Zwembaden rekenen op betere tijden

Ondanks het slechte zomerweer blijven zwembaden in de regio redelijk optimistisch over de bezoekersaantallen. Bedrijfsleiders hopen deze maand op een sterke weersverbetering. Hoewel bedrijfsleider Theo Stokman van zwembad De Zwoer niet staat te juichen, blijft hij hoop houden op goed weer. In De Zwoer zijn in juli 6000 bezoekers minder geweest dan vorig jaar. “En toen was het ook al niet best,” zegt Stokman.
Utrechts Nieuwsblad van 7 augustus 2000

CDA-fractie en -bestuur blijven achter college staan

Op een vanochtend gehouden persconferentie heeft de CDA-fractie haar standpunt in de ‘zigeunerkwestie’ toegelicht. De fractie blijft achter het collegebesluit staan maar geeft daarbij wel aan dat het college de voorgenomen beslissing had moeten bespreken met de raad. Fractievoorzitter Harry Veltman zei verbaasd te zijn over het standpunt van de raad in die extra raadsvergadering waarbij de wethouders aftraden. In een vooraf gehouden besloten raadscommissie van ABZ was namelijk gebleken dat een meerderheid van de raad achter het collegebesluit zou staan. Alleen het CDA steunde uiteindelijk het college. Over de hoogte van het uitgekeerde bedrag van zes ton merkt het CDA op dat daarmee voorzienbare en berekenbare kosten zijn voorkomen: herinrichting van 5 standplaatsen, sociale uitkeringen. En het feit dat de rust aan de Sportlaan is weergekeerd moet ook meegewogen worden bij de gemaakte kosten.
Tot vanochtend heeft de CDA-fractie nog geen contact gehad met ‘formateur’ Keijzer. Het CDA zal bij Keijzer echter pleiten voor een voortzetting van het huidige college waarbij Douwe Altena enige kandidaat-wethouder is.
Heuvelrug Nieuws 8 augustus 2000

VVD mogelijk in nieuw college van Driebergen

“De grootste belemmering voor de vorming van een nieuw college, zal zeker niet het twee jaar oude collegeprogramma zijn. De kwestie is, hoe krijg ik mensen bij elkaar die door de Driebergse bevolking geaccepteerd worden”. Aldus Kees Keijzer die nu een week bezig is om een nieuw college te formeren. Alle partijen worden gepolst. Ook de VVD waarvoor het twee jaar geleden politiek niet mogelijk was in het college zitting te nemen.
Nieuwsbode van 8 augustus 2000

‘Raad kwam terug op z’n instemming’

De Driebergse gemeenteraad heeft in eerste instantie het college in zijn besluit gesteund de Roma-zigeuners zes ton vergoeding toe te kennen als deze maar het dorp verlieten. Een week later, toen het besluit officieel bekrachtigd moest worden, werd deze steun plotseling ingetrokken. Dit maakte CDA-fractieleider Harry Veltman vanochtend bekend tijdens een persconferentie.
Utrechts Nieuwsblad van 8 augustus 2000

Vernieuwend omgaan met ruimte langs A12

Een podium zijn voor de planologen, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Dat is wat de Eo Wijersstichting wil bereiken met de prijsvragen die het elke drie jaar uitschrijft. De zesde prijsvraag gaat over het gebied ten oosten van Utrecht, langs de A12 en HSL-Oost.
Utrechts Nieuwsblad van 8 augustus 2000

Roma-groep wil eigen kampje want ‘mensen hebben last van ons’

De uit Driebergen – met zes ton- verjaagde zigeuners zijn nu opgedoken op een parkeerplaats in Utrecht. De geschiedenis herhaalt zich. “We willen een vaste plek voor onze kinderen. Zij moeten wel een toekomst hebben”. Een interview met de familie Nicolic.
Utrechts Nieuwsblad van 8 augustus 2000

CDA zegt zelf geen probleem te hebben

Het CDA blijft de eigen wethouder Douwe Altena en de rest van het college steunen, ook na de zigeuneraffaire. “Er is een vertrouwensbreuk, een conflict. De oplossing moet gezicht worden bij andere partijen, dat zeg ik expliciet. Niet bij het CDA, wij hebben geen probleem,” aldus fractievoorzitter Harry Veltman.
Utrechts Nieuwsblad van 9 augustus 2000

Roma-gezin in caravan tussen de flats

De stad Utrecht heeft niet een, maar twee acute problemen met bivakkerende Roma-gezinnen. Behalve de vijf wagens aan de Koningsweg, staat er een caravan met een kinderrijk gezin tussen de flat van Goograven. Pal tegenover het huis aan de Heemstedeweg waar ze in februari dit jaar wegens intimidatie, overlast en huurachterstand zijn uitgezet.
Utrechts Nieuwsblad van 10 augustus 2000

Crisisoverleg op stadhuis over Roma

Volgens de advocaat van de zigeuners E. Olof koerst de stad Utrecht aan op ontruiming van de Roma-families op de parkeerplaats aan de Koningsweg. Volgens Olof hebben de Roma voldoende recht om in Utrecht te blijven. Ook zouden ze bereid zijn de zes ton uit Driebergen aan Utrecht te geven als bijdrage in de kosten van een eigen kampje. Th. Vriezinga, provinciaal steunfunctionaris woonwagenzaken, opperde eerder deze week dat de Roma wellicht terug naar Driebergen kunnen.
Utrechts Nieuwsblad van 10 augustus 2000

Notulen: zware kritiek op college in Driebergen

Het Driebergs college heeft hevige kritiek gekregen tijdens de raadsvergadering van 20 juli. Dit blijkt uit de notulen die gisteren zijn vrijgegeven. Onderwerp van de vergadering was het besluit de Roma-zigeuners af te kopen met een vertrekpremie van zes ton. De meeste kritiek kwam van D66, VVD en RPF/GPV.
Utrechts Nieuwsblad van 10 augustus 2000

Aantijging van het CDA grote kletskoek genoemd

Er wordt getwijfeld aan de juistheid van de aantijging van het CDA dat de gemeenteraad van Driebergen het college aanvankelijk heeft gesteund in de afkoopregeling met de Roma-zigeuners. Ab Berger (RPF/GPV) rept zelfs van grote kletskoek.
Utrechts Nieuwsblad van 10 augustus 2000

Bloemen wordt op 1 september geïnstalleerd

Hein Bloemen zal op vrijdagavond 1 september om 19.00 uur in Sparrendaal worden geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Driebergen. Een en ander zal gebeuren tijdens een buitengewone raadsvergadering. Na afloop vindt een receptie plaats waarbij iedereen de gelegenheid krijgt om kennis te maken met de heer Bloemen en zijn vrouw.
Stichtse Courant van 10 augustus 2000

Start Johannespassion met Laetitia Schouten

Ook dit jaar zal dirigente en initiator Laetitia Schouten een nieuw koor formeren. De opzet is om in dit Bachjaar met deze groep de Johannespassion van J.S. Bach in te studeren. Na vier succesvolle koorprojecten wordt de opzet iets gewijzigd. Het koor zal kleiner zijn dan voorgaande jaren en ook het aantal repetities verandert: 22 maal in de periode van oktober tot Pasen.
Stichtse Courant van 10 augustus 2000

Verhalenverteller Jac Vroemen schreef nieuw boek

Onder de titel ‘De kracht van verhalen vertellen als levenskunst’ verscheen onlangs een boek geschreven door de Driebergse verhalenverteller Jac Vroemen. Jan de Beer heeft een dag na zijn 64ste verjaardag een interview met hem.
Stichtse Courant van 10 augustus 2000

‘Na zoiets moet je niet terug willen komen’

“Je moet niet terug willen komen als er zoiets gebeurd is, dat is ook niet te rijmen met de publieke opinie”. Dat is de mening van Kees Keijzer (PDR) die momenteel een nieuw college tracht te vormen. De actie van het afgetreden college kenschets hij als ‘raar’ en ‘naïef’, “maar” zegt hij “daar is al genoeg over gezegd, ik richt mij nu op de vorming van een nieuw college en dat is niet gemakkelijk: er zijn weinig kandidaten en de problemen zijn gigantisch”.
Stichtse Courant van 10 augustus 2000

‘Dankzij Driebergen maatschappelijke discussie’

Volgens de afgetreden wethouder Altena is er toch iets positiefs te ontdekken in de Driebergse zigeunerkwestie: “De affaire in Driebergen heeft tot een maatschappelijke discussie geleid over het zigeunerbeleid” zei hij dinsdag tijdens de CDA-persconferentie “dat was natuurlijk niet zo bedoeld, want we wilden het besloten houden. Maar nu het naar buiten is gekomen, kun je die discussie toch als een winstpunt zien”.
Stichtse Courant van 10 augustus 2000

Zigeuners Driebergen eisen nu plek in Utrecht

De vijf Roma-gezinnen die vorige maand door de gemeente Driebergen voor zes ton werden uitgekocht, zijn in buurgemeente Utrecht neergestreken. Met de bezetting van een parkeerterrein proberen ze een standplaats af te dwingen. De gemeente beraadt zich op een oplossing, maar vindt vooralsnog dat de zigeunergezinnen Utrecht moeten verlaten.
Volkskrant van 10 augustus 2000

‘Maak kamp voor Roma in Utrecht’

Het woonwagenbeleid is volstrekt failliet. De grote problemen lijken voorbij, maar zijn dat niet. Een gevaarlijke ontwikkeling betoogt woonwagendeskundige Sjaak Khonraad. “:De wil van de overheid om Roma en kampbewoners een levensstijl op te leggen is funest.”
Utrechts Nieuwsblad van 11 augustus 2000

Weinig gemeenten hebben plek voor Roma

De bezettingsactie van de vijf zigeunerfamilies in Utrecht heeft de Roma- en woonwagenproblematiek op de politieke agenda geplaatst. CDA, D66 en GroenLinks pleiten voor een onderzoek naar de situatie van de Roma in Nederland.
Volkskrant van 11 augustus 2000

Woonwinkel op zoek naar fusiepartners

De Woonwinkel is als organisatie te klein om de klant tegemoet te kunnen treden. Daarom zoekt de woningtoewijzer voor Amerongen, Doorn, Driebergen, Leersum, Maarn, Wijk bij Duurstede en Zeist de samenwerking met een partner. Op die manier kan het aanbod verbreed worden en kunnen nieuwe diensten ontwikkeld worden aangeboden aan zoekenden naar sociale huurwoningen, aldus manager M. Hooijman van De Woonwinkel.
Utrechts Nieuwsblad van 15 augustus 2000

‘Ik kon maar niet aan de auto wennen’

“achter een span paarden zitten, dat is toch het mooiste dat er is!” Jo Houtzager (86) organiseerde als oprichter van de vereniging Stichtse Aanspanning Doorn de eerste kastelentocht in 1965, de rijtuigentocht langs kastelen in de omgeving van Doorn. Nu 35 jaar later, reikt hij als erelid van de vereniging ‘de zweep’ uit aan jonge koetsiers. Pauline Aarts heeft een interview.
Nieuwsbode van 15 augustus 2000

In 1999 lager aanbod van huizen in de Woningkrant

De Woonwinkel heeft in 1999 veel minder woningen aangeboden in de Woningkrant dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag. Vooral in Zeist was er een flinke afname en dan met name voor flats.
Nieuwsbode van 15 augustus 2000

Geen garantie op lagere gasprijs

Als GZO wordt overgenomen door Eneco betekent dit nog niet dat er voor de consument een lagere gasprijs uitrolt. Eneco berekent weliswaar een tarief dat 5 cent lager is, maar omdat in Driebergen de consument een hogere gasprijs gewend is, is het nog maar de vraag of Eneco ook hier de tarieven zal verlagen.
Nieuwsbode van 15 augustus 2000

32ste Speelweek één groot circus

De vrijwilligers zijn vorige week donderdag weer van start gegaan. Kolossale tenten werden weer opgezet. De vrijwilligers sjouwen af en aan. Honderd zijn ervan nodig om het spektakel weer te kunnen laten plaatsvinden. Het zijn weer vele getrouwen van vorig jaar, die met plezier zijn bezig gegaan om de Driebergse Speelweek op te bouwen en te begeleiden. Netty Krook heeft een interview met een aantal van hen.
Nieuwsbode van 15 augustus 2000

Vakantie voor kinderen uit armere milieus in Europa

Europa Kinderhulp is een organisatie die vakanties organiseert voor zo’n drieduizend minderbedeelde en kansarme kinderen. Gedurende drie weken brengt de organisatie de kinderen onder bij een gastgezin. Momenteel verblijft Fabian Peter, bijna 14, voor de tweede keer bij de familie Gramser in Driebergen.
Nieuwsbode van 15 augustus 2000

Raad wees in eerste instantie het collegebesluit niet resoluut af

Op een vorige week gehouden persconferentie heeft het CDA gesteld dat een meerderheid van de raad eerst wel achter het besluit van het college stond om een schadeloosstelling aan de zigeuners te betalen. Het CDA doelde daarbij op de standpuntbepaling in de vertrouwelijke vergadering van de commissie ABZ van 7 juli.
Uit het verslag van deze vergadering blijkt dat alleen D66 ondubbelzinnig het genomen besluit afwijst. Progressief Driebergen en de RPF/GPV nemen nog geen standpunt in, maar wijzen het besluit niet af. De woordvoerder van de VVD geeft in de vergadering aan dat hij het besluit in z’n fractie zal verdedigen. Het CDA steunt het college.
Of het college, op grond van de stelling name van de raad in de commissie ABZ, mocht concluderen dat haar beleid gesteund zou worden is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is het feit dat alleen D66 het collegebesluit verwerpt; de overige partijen maken niet expliciet duidelijk of ze het besluit zullen afwijzen, zeker de VVD niet.

Roma moeten uiterlijk morgen weg uit Utrecht

De vijf Roma-zigeunergezinnen die sinds 3 augustus een woonwagenkampje hebben ingericht aan de Kiningsweg in Utrecht moeten de gemeente verlaten. Ze hebben tot morgen 12.00 uur de tijd om hun caravans achter de autio te haken en te vertrekken. Burgemeester A. Brouwer en wethouder E. Haitsma (wonen) hebben de Roma dat gistermiddag laten weten.
Utrechts Nieuwsblad van 16 augustus 2000

Roma moeten vanmiddag uit Utrecht weg

De vijf Roma-gezinnen die aan de rand van Utrecht een parkeerterrein bezet houden, hebben van de gemeente tot woensdagmiddag de tijd gekregen de stad vrijwillig te verlatten. De gezinnen streken op 3 augustus in Utrecht neer. Toen waren ze uit Driebergen vertrokken na problemen met de buurt.
Volkskrant van 16 augustus 2000

Geen lokale ‘sorry-democratie’, maar onafhankelijk onderzoek naar feiten

Was de meerderheid van de gemeenteraad het aanvankelijk wel eens met de zeer bekritiseerde handelswijze van het college, zoals het CDA beweert. Dat is ongeloofwaardig, zegt Frits van Schaik, gezien het standpunt dat de raad op 20 juli innam. Van Schaik, die zelf lid is van het CDA en eindredacteur van het plaatselijk CDA-blad, pleit voor een onafhankelijk onderzoek waarbij de hele affaire grondig tegen het licht wordt gehouden.
Stichtse Courant van 17 augustus 2000

Arnoud van Ooijen hangt politiepet aan de kapstok

Afgelopen maandag is hij zestig geworden en dat houdt in dat het met ‘functioneel leeftijdsontslag’ (FLO) gaat. Wij hebben het over Arnoud van Ooijen die na een dienstverband van 38 jaar zijn politiepet aan de kapstok gaat hangen. Een unieke politieman zal uit ons dorpsbeeld verdwijnen. Van zijn 38 dienstjaren heeft van Ooijen bijna 35 jaar bij de politie in Driebergen gewerkt. Ad Bom heeft een interview met hem.
Stichtse Courant van 17 augustus 2000

VVD steltvoorwaarden bij toetreding tot nieuw college

“Ik heb ze liever binnen de boot dan er buiten” zei formateur Keijzer vorige week in een interview met deze krant over de eventuele toetreding van de VVD tot een nieuw te vormen college. De VVD is weer nadrukkelijk in beeld om een wethouder te leveren. Bas de Vogel geeft aan dat bij deelname van de VVD het collegeprogramma wel enkele amenderingen moet ondergaan. De VVD heeft ook te kennen gegeven niet in een minderheidscollege met twee wethouders zitting te willen nemen.
Stichtse Courant van 17 augustus 2000

Roma-families terug naar Driebergen?

Op de vraag aan meerdere raadsleden of het denkbaar is dat zij terugkeren naar Driebergen werd geantwoord: “Dat is niet waarschijnlijk, maar wel mogelijk”. Onno de Jong (PDR) zei het als volgt: “Terugkeer naar de Sportlaan is natuurlijk uitgesloten, maar er moet wel gezocht worden naar een structureel onderkomen, er is hier immers sprake van een sociaal probleem.”
Stichtse Courant van 17 augustus 2000

Verhaal van CDA klopt niet

De verklaring van de CDA-fractie dat een meerderheid van de raad aanvankelijk wél achter het besluit van B&W stond om zes ton vertrekpremie aan enkele zigeunerfamilies uit te betalen, klopt helemaal niet. Dat zeggen andere raadsfracties. Vorige week werd door het CDA een persconferentie belegd om opnieuw steun uit te spreken aan -de afgetreden wethouder Altena en te onderstrepen dat de COA-fractie (als enige) nog steeds begrip heeft voor het bekritiseerde besluit. CDA-fractievoorzitter Veltman meldde toen dat dit begrip er aanvankelijk ook was bij de meeste andere fractievoorzitters (of hun vervangers) die direct ná het opzienbarende besluit voor een besloten vergadering bijeengeroepen werden. Een week later, na fractieberaad, zou men volgens Veltman zijn gedraaid en stond het CDA alleen, waarop het college besloot af te treden. Andere raadsleden ontkennen deze lezing van de gebeurtenissen ten stelligste. Onno de Jong (PDR) noemt de verklaring van het CDA’wishfull thinking’. Hij was zelf (als plaatsvervanger van fractievoorzitter Keijzer) aanwezig bij de besloten bijeenkomst en zegt dat er toen ‘beslist geen instemming getoond is’: “We kregen alleen maar in hoog tempo allerlei informatie over ons heen en er is helemaal geen peiling geweest van de verschillende fractiestandpunten” zegt hij. Ook Bas de Vogel (VVD) is hogelijk verbaasd over de verklaring van het CDA: “Ik begrijp er helemaal niets van” zegt hij “ik snap niet dat het CDA met zo’n verklaring de krant wil halen, zelfs een kind kan begrijpen dat de andere raadsleden dan vervolgens gaan roepen: zijn jullie nou helemaal belazerd om zoiets te beweren?”. Volgens De Vogel is het CDA bezig zichzelf uit de markt te prijzen.
Stichtse Courant van 17 augustus 2000

Politie brengt zigeuners naar A12 bij Bunnik

De vijf zigeunergezinnen die ruim twee weken illegaal verbleven op een parkeerterrein aan de Utrechtse Koningsweg, zijn gisteravond om zeven uur over de gemeentegrens gezet. De Romaclan werd onder politie begeleiding naar een parkeerplaats langs de A12 gebracht. De uitzetting verliep zonder problemen. De gezinnen bevinden zich nu op het grondgebied van Bunnik.
Utrechts Nieuwsblad van 17 augustus 2000

Roma-zigeuners nog niet vertrokken uit Utrecht

De vijf Roma-gezinnen die aan de Koningsweg in Utrecht een illegaal woonwagenkamp hebben ingericht, hebben de stad nog niet verlaten. De gemeente Utrecht zei vanochtend dat de caravans vandaag niet worden weggesleept.
Utrechts Nieuwsblad van 17 augustus 2000

Eigenaar eist ontruiming Villa Nova

Negen bewoners van Villa Nova in Driebergen dreigen op straat te komen staan. Eigenaar van het pand J. Appels eiste gisteren in kort geding dat het rust- en verzorgingshuis binnen veertien dagen wordt ontruimd.
Utrechts Nieuwsblad van 17 augustus 2000

Oud-burgemeester toert met vrouw van oud-burgemeester

Oud-burgemeester van Rappard maakte gistermiddag een rijtoer met Alida van den Hoven. Zij won op de burgeravond, waar Van Rappard afscheid als burgemeester nam, als prijs een rijtoer. Mw van den Hoven is woonachtig in Zuid Afrika waar zij zich in 1951 vanuit Driebergen in Colesberg vestigde. Haar man was daar van 1964 t/m 1967 burgemeester.
Heuvelrug Nieuws 18 augustus 2000

Boekhoven neemt waar in zigeunerkwestie in Driebergen

De Zeister burgemeester R.G. Boekhoven is voor de komende twee weken benoemd tot waarnemend burgemeester van Driebergen. De Commissaris van de Koningin heeft hiertoe besloten omdat Driebergen tot 1 september zonder burgemeester zit en opnieuw betrokken dreigt te raken bij de zigeuners die een standplaats zoeken.
Utrechts Nieuwsblad van 18 augustus 2000

Niemand durft de Roma het slechte nieuws te vertellen

De uitzetting van 5 zigeunergezinnen in Utrecht ontaardde gisteren in een wrange klucht vol misverstanden en pijnlijke situaties. Aan de Koningsweg voltrok zich een drama in meerdere bedrijven, waarbij de hoofdpersonen uiteindelijk aan het kotste eind trokken. Een overzicht.
Utrechts Nieuwsblad van 19 augustus 2000

Provincie werkt aan oplossing voor Roma

De vijf zigeunergezinnen die hun toevlucht hebben genomen op een parkeerplaats bij de A12 in Bunnik, hebben geen recht op gezamenlijke plaatsing op een woonwagenkamp. De Roma moeten voor woonruimte aankloppen bij de verschillende gemeenten waar ze vandaan komen. Dat was gisteravond na een gezamenlijk overleg de conclusie van de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en de betrokken Heuvelrug-gemeenten.
Utrechts Nieuwsblad van 21 augustus 2000

Natuurdag om generaties bij elkaar te brengen

Kinderen rommelen op deze zaterdagmorgen met een schepnetje in de vijver van het Rijsenburgse Bos in Driebergen. Al wat oudere volwassenen staan ze daarbij ter zijde. De verschrikte uitroep “oma, er is geen emmer meer” maakt duidelijk hoe de familiaire verhoudingen liggen. Een verslag van een bijeenkomst in het kader van de Stichtse Senioren Zomerschool georganiseerd door de SWD en de Stichting Veldwerk Nederland om generaties bij elkaar te brengen.
Utrechts Nieuwsblad van 21 augustus 2000

Advocaat Roma gaat tegen vonnis in hoger beroep

Roma-raadsman E. Olof heeft zaterdag aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de Utrechtse rechtbankpresident, die vrijdag de gemeente Utrecht een vrijbrief gaf de Roma-gezinnen buiten de gemeentegrenzen te slepen. Volgens Olof heeft de uitzetting geen rechtsgrond.
Volkskrant van 21 augustus 2000

Nieuwbouw Albert Heijn

Ahold heeft vanavond omwonenden van de winkel aan het Binnenhof op de hoogte gesteld van haar plannen. Aan de hand van dia’s werd een presentatie gegeven. De bezoekers van de bijeenkomst toonden zich vooral kritisch met betrekking tot de verkeersafwikkeling die Ahold voor ogen staat. Met de bouw van een drielaags parkeergarage voor 160 auto’s (nu 75 parkeerplaatsen), waarvan de ingang aan de Dr Hermansstraat en de uitgang aan de Traaij komt te liggen, verwachten de omwonenden een moeilijke verkeerssituatie. Ahold gaf aan dat deze problematiek nog nader onderzocht wordt en dat de plannen desgewenst aangepast kunnen worden. Op bijgaande foto’s de toekomstige plattegrond en een art-impression vanaf de Traaij.
Heuvelrug Nieuws 22 augustus 2000

Nieuwbouw Hoenderdaal klaar

Binnenkort is er groot feest in Driebergen. De wijk Hoenderdaal is, met 1041 woningen, klaar. Dit feest vindt plaats op 16 september in en om de kinderboerderij.
Nieuwsbode van 22 augustus 2000

Driebergen daagt jeugd uit op Gemeentedag

De gemeente Driebergen organiseert in het kader van de Gemeentedag een projectwedstrijd voor de jeugd. Jonge Driebergers worden uitgenodigd om iets te bedenken wat zij zelf in Driebergen willen hebben en waar hun leeftijdsgenoten ook plezier aan kunnen beleven. Voor de uitvoering van het winnende project stelt de gemeente 2500 gulden beschikbaar.
Nieuwsbode van 22 augustus 2000

Afleiding

Tussen alle beslommeringen door wisten K. Keijzer (formateur van een nieuw college), H.J. Derksen en D. Altena (beiden demissionair wethouder) even tijd te vinden voor een ‘rondje Speelweek’. Daartoe waren zij uitgenodigd door de voorzitter, Philine Spruijt, die hen van een clownsneus voorzag. De speelweek is volgens de organisatie goed verlopen: er kwamen dagelijks gemiddeld 600 kinderen en dat is 28% meer dan vorig jaar.
Nieuwsbode van 22 augustus 2000

CDA niet welkom in nieuw college

Het ziet er naar uit dat Driebergen een volpaars college gaat krijgen. D66, Progressief Driebergen en VVD zijn elkaar al gistermiddag bij de eerste onderhandelingen over een nieuw college, verregaand tegemoetgekomen. Het CDA lijkt voor het eerst sinds mensenheugenis in de oppositiebanken te moeten plaatsnemen. De VVD stelt daarbij wel een aantal eisen: meer geld voor veiligheid, geen belastingverhoging, een toegankelijker bestuur, uitvoering van de vertraagde verkeersplannen en de uitkering van de Zalmsnip met terugwerkende kracht. Het geheel kost 3 ton structureel en 1,6 miljoen incidenteel, zou bekostigd moeten worden uit de verkoop van GZO.
Utrechts Nieuwsblad van 22 augustus 2000

Roma moeten terug naar Driebergen

In het gesleep met de zigeuners door de provincie Utrecht is er maar weinig aandacht voor de mensen zelf, vinden Roel Freeke en Hans Spekman (resp fractievoorzitter van PvdA en Christenunie in de Utrechtse gemeenteraad). Zij stellen de gemeente Driebergen verantwoordelijk voor de ontstane situatie: “Driebergen kan niet door het rondstrooien van geld andere gemeenten met het probleem opzadelen”, zo luidt hun niet malse oordeel.
Utrechts Nieuwsblad van 22 augustus 2000

Roma Utrecht krijgen op termijn gewoon huis

De provincie Utrecht wil zo snel mogelijk een noodoplossing voor de vijf Roma-families die sinds vrijdag bivakkeren op een parkeerplaats langs de A12 bij Bunnik. Op de lange duur krijgen de families gewone woningen. Dat heeft de provincie maandag bekend gemaakt.
Volkskrant van 22 augustus 2000

Wethouder Derksen niet beschikbaar voor nieuw college

Op dinsdag 22 augustus jl. heeft wethouder H.J. Derksen (D66) aan de fractie en het bestuur van zijn partij laten weten, zich niet beschikbaar te stellen voor het nieuw te vormen Driebergse college. De heer Derksen blijft wel als raadslid deel uitmaken van de Driebergse gemeenteraad
Hierbij een afschrift van de brief die aftredend D66-wethouder Derksen heeft gezonden aan zijn bestuur en fractie.
Geacht bestuur, geachte mevrouw Maas,
De afgelopen tijd heb ik mij beraden over mijn beschikbaarheid voor het wethouderschap. In principe ben ik bereid om tot het einde van de raadsperiode mij in te zetten voor de inwoners van de gemeente, in andere woorden: “het karwei af te maken”.Na alles wat er in de laatste weken is gebeurd denk ik dat een nieuw college echt met een schone lei moet kunnen starten. Het is de vraag of mijn terugkeer daarbij past. Na rijp beraad ben ik tot de conclusie gekomen, dat het beter is mij niet beschikbaar te stellen voor het wethouderschap. Wel wil ik en denk ik te kunnen aanblijven als lid van de gemeenteraad, omdat er een verschil is in verantwoordelijkheid. Mede gezien het feit dat ik met veel voorkeurstemmen zelfstandig in de raad gekozen ben, wil ik die verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.
Ik verzoek de fractievoorzitter dit bekend te maken aan de college-onderhandelaars en vraag aan het bestuur dit bekend te maken bij de leden.

Twee Roma-families moeten weg

Twee van de vijf Roma-families die zijn neergestreken langs de A12 bij Bunnik moeten weg uit de provincie Utrecht. Commissaris van de koningin B. Staal voelt zich voor deze families niet verantwoordelijk omdat ze het laatst hebben gewoond in Denemarken en de Betuwe.
Waarnemend burgemeester van Driebergen, R. Boekhoven stelt dat de Roma voor wie een huis wordt gevonden, hun deel van de afkoopsom moeten terugbetalen.
De inmiddels afgetreden Driebergse wethouders vragen om een onafhankelijk onderzoek naar de Roma-kwestie. Behalve het CDA, zijn VVD, D66 en PDR echter van mening dat het college eerst moet antwoorden op de vragen door hen gesteld op de raadsvergadering van 20 juli.
Utrechts Nieuwsblad van 23 augustus 2000

Roma moeten terug in huizen

Boekhoven heeft zich het afgelopen weekend ingewerkt in de Driebergse problematiek en situatie. Hij is druk bezig een analyse te maken die teruggaat tot de tijd dat de groep Roma Nederlands staatsburger werden (1980) en het beleid was, ze in huizen te huisvesten. Ze vielen dan ook niet onder het regiem van de woonwagenwet, maar onder dat van volkshuisvesting.
Nieuwsbode van 24 augustus 2000

Opruimen

De 32e Driebergse Speelweek duurde voor de op- en afbouwers iets langer dan voor de vele kinderen die weer opnieuw genoten van al hetgeen dat hen werd geboden in circussfeer. Dit jaar waren er per dag meer dan 600 bezoekertjes. En toch waren er niet zo heel veel kinderen die hielpen met opruimen. Dat doen jullie volgend jaar vast beter…….
Nieuwsbode van 24 augustus 2000

Pupillen CDN trappen lol

Vooral veel lol hebben de jongste van de maar liefst 750 deelnemers van CDN’s pupillentoernooi zaterdagmorgen getrapt, en af toe een balletje. ’s Middags, bij de oudere jeugd, ging het natuurlijk veel serieuzer, maar ook daar stond het plezier voorop.
Nieuwsbode van 24 augustus 2000

IVA krijgt driejarige HBO

M.i.v. september 2001 opent de IVA ook een afdeling met een rijkserkenning, de IVA-HBO. Het eerste jaar zal propadeusejaar zijn. Daarna volgen eventueel nog twee jaar HBO. Ook is het mogelijk om daarna over te stappen op de bestaande opleidingen.
Nieuwsbode van 24 augustus 2000

Nieuwbouw gestart

De nieuwbouw van het voormalige terrein Hoek is deze week gestart. De bouw, die enkele jaren geleden veel stof deed opwaaien in verband met bezwaren die het actiecomité De Hoekse Buren naar voren bracht, omvat een geheel nieuw wijkje met vier straten.
Stichtse Courant van 24 augustus 2000

De hoogste zonnebloem

De heer en mevrouw Smorrenburg van de Arnhemsebovenweg hebben de eerste prijs gewonnen in een wedstrijd uitgeschreven door Schuurman de Molen. Dankzij het zaad van Schuurman de Molen kweekten zij de hoogste zonnebloem die inmiddels een hoogte van 5,08 meter heeft bereikt.
Stichtse Courant van 24 augustus 2000

Diaconie geeft personenbus aan Veri-Olanda

Namens de diaconie overhandigden Tineke van Es en Wim Kortleve de sleutels van de bus aan vertegenwoordigers van Veritas uit Roemenië.
Stichtse Courant van 24 augustus 2000

Bijna 30 procent meer kinderen bij Speelweek

Tijdens de Speelweek, die vorige week op het Seminarieterrein plaatsvond, zijn er dit jaar gemiddeld 28% meer kinderen dan vorig jaar geweest. De organisatie is dan ook bijzonder tevreden over deze speelweek.
Stichtse Courant van 24 augustus 2000

Nieuw college zonder CDA

Het heeft er alle schijn van dat Driebergen-Rijsenburg voor het eerst in de geschiedenis een college van B&W krijgt zónder een CDA-wethouder. Nu het vorige college wegens de ‘zigeunerkwestie’ onmogelijk lijkt te kunnen terugkeren wordt momenteel druk overleg gepleegd over de vorming van een ‘paars’ college met PDR, VVD en D66. Kandidaten voor een wethouderspost zouden kunnen zijn: Neeltje Schravesande (PDR), Bas de Vogel (VVD) en Kees Geveke (D66). Maar hierover kon gisteravond nog steeds geen overeenstemming worden bereikt. Met name over het eventueel aantreden van VVD-er Bas de Vogel als wethouder in het nieuwe college is -naar verluidt- nog volop discussie, gezien zijn ‘verleden’ als wethouder financiën in het college van 1994 tot 1998. De VVD, die na die periode veel kritiek kreeg op het financieel beleid, had nu nogal wat eisen gesteld voor deelname aan dit nieuwe college. Raadslid Ab Berger (RPF/GPV) heeft deze eisen gisteren ‘onzin’ en ‘onaanvaardbaar’ genoemd: “Is de VVD wel tegen een vertrekpremie voor de Roma-Nederlanders maar wil ze voor zichzelf wel een welkomstpremie incasseren?” zei hij. Volgens Berger moet ook een minderheidscollege (met twee wethouders) tot de mogelijkheden behoren: “Dat kost immers. minder geld”. -Terugkeer van de drie afgetreden wethouders lijkt hoe dan ook uitgesloten. Henk jan Derksen (D66) heeft inmiddels aan zijn fractie en zijn partijbestuur laten weten dat hij niet meer beschikbaar is als wethouder. Ook Rozalien van de n Kletersteeg (PDR) zal niet terugkeren, dat is door haar eigen partij geblokkeerd. En wat de afgetreden wethouder Douwe Altena betreft: zijn CDA wordt hoogstwaarschijnlijk in de ‘oppositiebanken’ gedwongen. Wegens de houding van deze partij in de Sportlaan-affaire is het CDA, zoals het er nu uitziet, voor de andere fracties niet meer aanvaardbaar als collegepartij. Daarmee zou een einde komen aan een lange traditie waarbij het CDA steeds een rol in het dagelijks bestuur van deze gemeente heeft gespeeld.
Stichtse Courant van 24 augustus 2000

Groot tekort aan huizen op Heuvelrug

Zuidoost Utrecht ziet het woningtekort de komende decennia explosief toenemen. Het gebied dat een groot deel van de Utrechtse Heuvelrug beslaat komt in 2020 liefst 5300 woningen (8,1%) te kort. Een en ander volgens de jongste bevolkingsprognose van de provincie Utrecht.
Utrechts Nieuwsblad van 24 augustus 2000

Roma laten Driebergen ontredderd achter

Geen burgemeester, geen gemeentesecretaris, drie ‘demissionaire’ wethouders. De gemeente Driebergen, is in opspraak geraakt door de ‘oprotpremie’ voor de Roma zigeuners, kende in de vakantieweken een uniek bestuurlijk vacuüm. Hieraan kwam vorige week een einde door de benoeming van een waarnemend burgemeester voor – ook bijzonder – precies twee weken.
Binnenlands Bestuur van 25 augustus 2000

Gemeenten met zigeuners op foute spoor

De problemen met de Roma-zigeuners, die met een oprotpremie uit Driebergen vertrokken, zijn typerend voor het falend woonwagenbeleid van veel gemeenten. Ondanks de hernieuwde oproep om een landelijke aanpak moet het primaat bij de gemeenten blijven, vindt deskundige Sjaak Khonraad die in het artikel uitvoerig ingaat op de woonwagenproblematiek.
Binnenlands Bestuur van 25 augustus 2000

‘Aanpak zigeuners blammage voor Nederland’

De ‘verbanning’ van de Roma-gezinnen uit de gemeente Driebergen is een schending van de rechten van de mens en daarmee ‘een enorme blammage’ voor Nederland. Het besluit om de zigeuners met 600.000 gulden de gemeentegrens over te sturen zal, indien er een klacht wordt ingediend, zeker worden veroordeeld door het Europese Hof voor de rechten van de mens. Dat zegt Josefien Verspaget, voorzitter van de Roma-commissie in de Raad voor Europa.
Utrechts Nieuwsblad van 25 augustus 2000

Bewoners Villa Nuova niet op straat

De negen bewoners van rust- en verzorgingshuis Villa Nuova voor wie nog geen alternatieve woonruimte is gevonden, hoeven het pand niet te verlaten. De negen hebben recht op huurbescherming. Dat is de uitspraak in het kort geding dat de eigenaar van Villa Nuova J. Appels heeft aangespannen tegen exploitant J. Brijl en zijn voorganger N. Sprokholt.
Utrechts Nieuwsblad van 26 augustus 2000

Eis: verplaats kinderdagverblijf

Twee buren van het kinderdagverblijf aan de Engweg willen dat de buitenactiviteit elders op het perceel plaatsvinden. Dit stellen zij voor bij de Utrechtse bestuursrechter. De buren ergeren zich aan de ‘hevige overlast’ van de kinderen. Uitspraak over twee weken.
Utrechts Nieuwsblad van 26 augustus 2000

Roma-gezinnen klagen bij Amnesty

De advocaat van de vijf Roma-gezinnen die al ruim een week bivakkeren op een parkeerplaats bij Bunnik, vraagt internationale bemiddeling. “De Nederlandse autoriteiten hebben nu lang genoeg hun onkunde gedemonstreerd. Er wordt druk overleg gevoerd, zonder de Roma of hun advocaat er bij te betrekken,” meent advocaat E. Olof.
Utrechts Nieuwsblad van 26 augustus 2000

Het wordt er niet duidelijker op

De commissie ABZ was vanavond niet in staat het eens te worden over de inhoud van het verslag van de besloten commissievergadering over de “zigeunerkwestie”. Het verslag wordt door het college gehandhaafd en in het verslag van vanavond worden de andere zienswijzen opgenomen. Wat er nu wel of niet gezegd is in die bewuste commissievergadering dreigt zo nooit boven water te komen.

Sponsorloop Hogeschool De Horst ten bate van vluchtelingstudenten

Onder het motto ‘Talent laat je (niet) lopen’ houdt Hogeschool De Horst op woensdag 30 augustus van 13.30 tot 17.30 uur, een sponsorloop ten bate van het UAF, een stichting die vluchteling-studenten in Nederland ondersteunt met geld, advies, begeleiding en bemiddeling.
Nieuwsbode van 29 augustus 2000

Progressief Driebergen stemt in met collegeonderhandelingen

Op een druk bezochte ledenvergadering hebben de leden van Progressief Driebergen vanavond hun unanieme instemming betuigd met het door formateur Kees Keijzer behaalde onderhandelingsresultaat. Een spontaal applaus viel hem ten deel. Op de vergadering werd eveneens bekend gemaakt dat Rozalien van de Kletersteeg zich per 1 september terugtrekt als raadslid. Ze zal worden opgevolgd door Karin Fokker.

Collegeonderhandelingen succesvol afgerond

Het is Kees Keijzer gelukt een nieuw college samen te stellen. Op de vanmiddag gehouden, naar nu blijkt afsluitende, vergadering is na een enigszins heftig debat,  een compromis bereikt. De VVD bleef lang vasthouden aan haar ‘eis’ dat de Zalmsnip met terugwerkende kracht uitbetaald zou moeten worden. Dit lang vasthouden van de VVD aan dit punt zorgde bijna voor een breekpunt. Maar na een schorsing zwakte de VVD haar ‘eis’ af. Men vond elkaar door af te spreken dat bij de behandeling van de voorjaarsnota de door de VVD ingebrachte punten op de agenda gezet zullen worden zonder dat daarbij de uitkomst van te voren vast staat. Daarmee liet de VVD haar harde ‘eis’ van uitbetaling van de Zalmsnip vallen.
Het nieuwe college zal bestaan uit Neeltje Schravesande, Kees Geveke en Bas de Vogel. De invulling van de portefeuilles is nog inzet voor nader beraad. Globaal zal Schravesande welzijn, Geveke financiën en de Vogel ruimtelijke ordening doen.

Roma kunnen terug naar Driebergen

Waarnemend burgemeester Boekhoven van Driebergen heeft vanmiddag een akkoord gesloten met de zigeuners die bivakkeren op een parkeerplaats bij Bunnik. Drie gezinnen (11 personen en 3 caravans) krijgen een tijdelijke standplaats in Driebergen op voorwaarde dat ze het grootste deel van de afkoopsom van 6 ton terug betalen. De gezinnen zijn hiermee akkoord gegaan en zullen zich over enkele dagen vestigen in Driebergen. Deze tijdelijke opvang moet op zeer korte termijn vervangen worden door een definitieve oplossing die binnen de regio gevonden zal moeten worden.
Volkskrant 29 augustus 2000

Boerderijen worden landgoederen

Een interview met Jacques Damen die anderhalf jaar geleden een Groenland Beheer BV in Driebergen oprichtte. Het bij kasteel Sterkenburg gevestigde bedrijf adviseert bij het ontwikkelen van nieuwe natuur- en landschapsprojecten.
Utrechts Nieuwsblad van 29 augustus 2000

Sparrendaal overgedragen aan Hendrick de Keijser

Vanochtend werd het koopcontract tussen gemeente Driebergen en vereniging Hendrick de Keijser ondertekend waarbij voor 1 gulden de buitenplaats Sparrendaal werd overgedragen. Het contract werd namens de gemeente ondertekend door wethouder Altena en namens de vereniging door de voorzitter dhr. P.M. van der Laan.

CDA ledenvergadering keurt handelswijze van college af

In een afgeladen vergaderzaal van Nieuw Salem vergaderden woensdagavond de leden van het CDA over het aftreden van het college van B&W na het gevoerde beleid inzake de vijf ROMA-gezinnen. Na afloop van de vergadering werd het volgende persbericht verstrekt.

“Bestuur en leden van het CDA zijn na uitvoerige informatie en de naar aanleiding daarvan gevoerde discussie tot de hierna genoemde standpunten en oproep gekomen.

  • De ledenvergadering acht het een ernstige politieke fout van het college, dat de Raad is gepasseerd met betrekking tot de transactie met de ROMA-families.
  • Zij acht het eveneens fout, dat de fractie de besluitvorming van het college uitsluitend heeft afgedaan als iets wat geen schoonheidsprijs verdient.
  • Zij twijfelt niet aan de goede trouw waarin het college en onze fractie in de door hen ervaren levensbedreigende explosieve situatie gekozen hebben voor het hun inziens minste kwaad.
  • De ledenvergadering wijst de transactie af en aanvaardt het verlies van een uitstekende wethouder van financiën.
  • Zij roept de fractie op in de nu ontstane situatie met kennis van zaken een constructieve en kritische bijdrage te blijven leveren aan het bestuur van onze gemeente. “

College begint met valse start

Neeltje Schravesande (progressief Driebergen), Kees Geveke (D66) en Bas de Vogel (VVD) vormen de komende anderhalf jaar, met de nieuwe burgemeester en de nieuwe gemeentesecretaris, het dagelijks bestuur van Driebergen. Zonder slag of stoot ging het niet. Boze blikken en vuisten op tafel kwamen er in de laatste ronde van de college onderhandelingen aan te pas. Het nieuwe college wordt morgen beëdigd. Omdat de VVD aan haar laatste eis bleef vasthouden liepen de gemoederen hoog op. Schravesande reageerde daarop met “Ik vind het jammer dat we vanmiddag op deze manier gepraat hebben”. “We zullen aan elkaar moeten wennen”, vulde Geveke aan, “want ik ben niet zo gecharmeerd van zulke discussies. Die neigen mij te veel naar een dictaat”.
Utrechts Nieuwsblad van 30 augustus 2000

Een toeristisch-recreatief ontwikkelingsplan voor stedenbandpartner Semily

Leen Doeve, penningmeester van de stichting Stedenband  kwam op de gedachte om eens een onderzoek te laten doen naar de toeristische mogelijkheden van Semily om daarmee een bijdrage te leveren aan de werkloosheidsbestrijding aldaar. Een verzoek bij de Nationale Hogeschool voor toerisme en verkeer in Breda werd gehonoreerd. Neeltje Gast maakte er haar afstudeerscriptie van.
Stichtse Courant van 30 augustus 2000

Villa ‘Maretak’ wordt luxueus verzorgingshuis

Villa ‘De Maretak’ aan de Emmalaan krijgt vanaf morgen een nieuwe bestemming. Het pand is opgekocht door organisatie ‘Zonneburg’. Deze organisatie voor particuliere zorgverlening aan ouderen, wil van de villa een ‘toplocatie op het gebied van particuliere zorg’ maken. Het is de bedoeling dat bewoners er zich vanaf 1 oktober a.s. gaan vestigen.
Stichtse Courant van 31 augustus 2000

Afscheid Arnoud van Ooijen

Gisteren is op uitbundige wijze afscheid genomen van brigadier Arnoud van Ooijen die 33 jaar lang bij de Driebergse politie heeft gewerkt. ’s Middags werd hij door oud-burgemeester Van Rappard in een koets rondgereden en ’s avonds werd hem in Sparrendaal een receptie aangeboden.
Stichtse Courant van 31 augustus 2000

Fel verzet tegen plannen voor wooncomplex ‘De Ark’

”Een onomkeerbare beschadiging van de huidige belevingswaarde van een karakteristieke woonwijk’. Met deze bewoordingen hebben bewoners van de Hogesteeg, Sterrenboslaan en Weth Teselibnglaan ernstig bezwaar gemaakt bij de gemeente tegen de plannen om woonhuis ‘De Ark’ aan de Hogesteeg te slopen om een appartementencomplex voor ouderen te laten verrijzen. De weerstand richt zich vooral op het grote bouwvolume dat het nieuwe complex zal innemen.
Stichtse Courant van 31 augustus 2000

‘Politiek Driebergen moet weer probleem-eigenaar worden’

‘Politiek Driebergen moet weer probleem-eigenaar worden’ zei waarnemend burgemeester Boekhoven dinsdag als verklaring voor zijn werkwijze bij het oplossen van de Roma kwestie. Dinsdag wist hij na urenlang overleg met de familie-oudste Nicolic en zijn advocaat Olof een doorbraak te bewerkstelligen. De families mogen voorlopig op ‘zeer tijdelijke basis’, terug naar Driebergen mits zij een groot deel van de oprotpremie terugbetalen.
Stichtse Courant van 31 augustus 2000

PvdA wil meer parkeerplaatsen

Het aantal parkeerplaatsen bij station Driebergen Zeist moet met minimaal vijftig worden uitgebreid. De PvdA fractie in Zeist doet deze oproep aan wethouder van Brenk en verzoekt hem contact op te nemen met zijn Driebergse collega en de NS.
Utrechts Nieuwsblad van 31 augustus 2000