Heuvelrugnieuws van woensdag 1 april 2009 (kopie)


Waterhoen Driebergen: vijver vanaf Faunalaan
foto: © Renk Knol
tijd: 11.10 uur  temperatuur: 10 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Wie Doet Wat-boek op AutoRai uitgereikt aan minister

AMSTERDAM/DRIEBERGEN  Bij het startschot van de AutoRai gisteren was het IVA Driebergen, het opleidingsinstituut voor de autobranche, die minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat op zijn stand mocht verwelkomen. Klik hier voor vergroting foto

De minister kreeg het eerste exemplaar uitgereikt van het twintigste Wie Doet Wat-boek, waarin oud  IVA-studenten zich jaarlijks presenteren met hun bedrijven.

Later op de avond verscheen ook premier Balkenende op de stand om een eigen exemplaar te bemachtigen van het vuistdikke naslagwerk, dat een veelzijdig beeld geeft van de vaak uiteenlopende vakgebieden waar ondernemende afgestudeerden van de IVA opduiken.

In dit jubileum-exemplaar is onder meer een interview met minister Eurlings opgenomen. In het vraaggesprek toont hij zich optimistisch over een groene toekomst. `We kunnen veel bereiken voor de mobiliteit en het milieu,´ aldus de bewindsman. Ook IVA Driebergen zal de groene koers gaan varen. In het programma RTL Zakelijk zei directeur Erick Vermei onlangs:´Je kunt niet vroeg genoeg beginnen studenten thuis te laten raken in de technieken, die de oplossing zullen zijn voor de huidige problematiek.`

P.J. Beens Bijen- en Natuurmarkt 2009

DRIEBERGEN  Op de tweede zaterdag in april (de elfde april) wordt, voor de 48e keer, de jaarlijkse Bijen- en Natuurmarkt gehouden op het terrein van de Zonheuvelschool, Burgemeesterpark 29 in Driebergen. In 1961 organiseerde de Driebergse imker P.J. Beens voor het eerst deze markt en in 1990 werd de markt naar hem vernoemd, als eerbetoon aan de oprichter.

vergroot foto 1    vergroot foto 2    vergroot foto 3

De Driebergse markt is traditioneel voor de imkers in het land de eerste belangrijke markt in het voorjaar. De prijzen van bijenvolken worden voornamelijk hier bepaald. De volken worden aangevoerd in kasten en korven, die uiteraard gesloten blijven, en nog steeds op de traditionele wijze van loven en bieden met handjeklap worden verhandeld.
Imkers uit het hele land ontmoeten elkaar hier, kopen of verkopen hun bijenvolken, slaan hun imkermaterialen in en praten bij over hun ervaringen, zoals honingoogst, koninginnenteelt en ziektebestrijding en vooral dat laatste is momenteel een belangrijk onderwerp, zoals iedereen in diverse publicaties heeft kunnen lezen.
Behalve imkerbenodigdheden zijn er natuurlijk ook bijenproducten te koop: honing, waskaarsen en producten waarin propolis en koninginnengelei zijn verwerkt.

Imkers zijn zeer betrokken bij de natuur. Het in stand houden van veel gewassen is grotendeels afhankelijk van de bestuiving door bijen. Het winnen van honing is daarom voor de meeste imkers niet de belangrijkste reden om bijen te houden. Daarom worden voor deze markt ook organisaties en bedrijven uitgenodigd die ‘met de natuur’ bezig zijn.
Er zijn planten te koop en er zijn stands met kunstnijverheid met natuurlijke producten (o.a. batik). De mandenvlechter zal er dit keer ook weer zijn met zijn prachtige manden van wilgentenen. Men kan zien hoe raat van bijenwas gegoten wordt en kinderen kunnen bovendien hun eigen kaars rollen.

De Bijenvereniging Driebergen-Doorn toont dit jaar in haar informatiestand opnieuw de fascinerende stereoscopische dia’s van bijen in hun natuurlijke omgeving. Hugo de Wijs van “de Wijs stereoscopische instrumenten” laat de bijen in drie dimensionale beleving zien. Het is alsof je ze kunt aanraken.
In de kraam van de bijenvereniging is ook een bijenvolk achter glas te bezichtigen en men kan er terecht voor informatie over het houden van bijen als hobby of voor een afspraak om eens met een imker mee te kijken in een bijenvolk. Inschrijven voor een cursus kan ook. Bij voldoende belangstelling organiseert de vereniging in 2010 weer een cursus voor beginnende imkers.
Imkers zijn er vroeg bij. De markt begint om 7.00 uur en eindigt om 13.00 uur.
De natuurorganisaties zullen om ongeveer 9.00 uur hun kraam inrichten. De entree is vrij.
In de school is een kantine ingericht, waar men koffie, soep en broodjes kan bestellen.

Meer informatie over de markt of over het houden van bijen:
Wim Oerlemans     tel. 0343-491597 of 06-51669670;    e-mail: wim.oerlemans@hccnet.nl
Hanneke Claus     tel. 0343-415133                  e-mail: jclaus75@gmail.comZondag 5 april: Vroege vogels

AUSTERLITZ In deze tijd is het een drukte van belang in het bos. Teruggekeerde vogels en blijvers concurreren om geschikte territoria en mooie vrouwtjes. Voor de bezoekers van het bos levert dat prachtig gezang op. Bij het krieken van de dag zijn ze het beste te horen en te zien. Daarom gaan we al vroeg op pad.

De wandeling start om 6.30 uur vanaf het hek aan de Woudenbergseweg bij de afslag Staatsbosbeheer, tegenover het Beauforthuis.

De kosten bedragen €2,00 pp en kinderen €1,-, ter plaatse te voldoen

Johanna van Ingen honderd jaar

RHENEN  Mevrouw Johanna van Ingen-de Ruijter vierde afgelopen maandag haar honderdste verjaardag. Burgemeester Joost van Oostrum bezocht de honderd jarige en feliciteerde haar met de bereikte mijlpaal.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Corsobestuur houdt naam nieuwe bloemenkoningin nog even voor zich

LEERSUM  In het Leersumse corsowereldje is de geruchtenstroom over wie de nieuwe bloemenkoningin wordt de afgelopen weken flink op gang gekomen. Tal van namen gonzen door het dorp. Bij het bestuur van de Stichting Bloemencorso Leersum is de naam al bekend, maar alle bestuursleden hullen zich in een stilzwijgen.

Lees verder op de website van het AD/UN

Veenstra en Kersbergen blijven bij SVMM actief

MAARN  Fred Veenstra en Olaf Kersbergen zijn ook de komende twee seizoenen actief als trainers van SVMM 1 en 2. Hiermee is volgens de club weer een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van de relatief jonge selectie van SVMM.

Lees verder op de website van De Kaap

Darthuizer Toneel trekt tweemaal volle zaal

LEERSUM  Met mogelijk een knipoog naar de zomertijd, die na afloop van de voorjaarsuitvoeringen van de jubilerende Darthuizer Toneelvereniging (DTV) inging, speelde de 60-jarige jubilaris het stuk ‘Als de klok waarschuwt’, vorig weekeinde een vrolijk mysterie in vier bedrijven van R. en C.H. Feenstra.

Lees verder op de website van De Kaap

‘Jeugdhonk Time Out is vals beschuldigd’

AMERONGEN  Vorige week stond in een dagblad een artikel over het jeugdhonk Time Out. Jongens, die in het jeugdhonk waren zouden brand gesticht hebben bij autobedrijf van Dam. Een auto stond in brand op 6 februari. De jongens en de jongerenwerker Joep van Dam zijn boos en teleurgesteld dat ze onterecht in een kwaad daglicht zijn gesteld.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van donderdag 2 april 2009 (kopie)

De Warande Driebergen: speenkruid
foto: © Renk Knol
tijd: 12.20 uur  temperatuur: 14 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat
zie ook heuvelrugnieuws-foto’s op Buienradar
www.beleefdelente.nl

Rechtszaak om boete van 25 euro

DRIEBERGEN  Al kost het ’m duizend euro, hij zal z’n gelijk krijgen. Voor een boete van 25 euro stond Ab van de Burgt donderdag voor de rechter. De fiets van zijn dochter werd in oktober 2007 verwijderd bij het station Driebergen-Zeist. Onterecht, betoogde Van de Burgt.

Lees verder op de website van het AD/UN

Elektronisch kinddossier

UTRECHTSE HEUVELRUG  Ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt het elektronisch kinddossier ingevoerd. Jaarlijks gaat dit 85.000 euro kosten en voor de start is 200.000 euro nodig.
De bedoeling van dit alles is dat de jeugdzorg verbetert. Verondersteld wordt dat elektronische registratie misstanden kan voorkomen. Tot nu toe is echter niet bewezen of dit werkelijk zo is.

Hieronder de raadsinformatoebrief die het collerge van b&w aan de raad zond.


1    Inleiding

In juli 2008 informeerden wij u met een raadsinformatiebrief over het project Electronisch kinddossier. Met dit project wordt de opdracht uitgevoerd, die alle gemeenten hebben om de dossiers die worden gebruikt in de jeugdgezondheidszorg te digitaliseren. In de raadsinformatiebrief deelden wij u mee dat een gezamenlijke aanbesteding werd voorbereid door alle gemeenten in de provincie Utrecht en dat wij hadden ingestemd met deelname, met het programma van eisen en met de rol van de stad Utrecht als penvoerder.

We zijn verheugd u te kunnen melden dat de aanbesteding inmiddels is afgerond. De opdracht is gegund aan aanbieder Allegro Sultum / Netsourcing. De implementatie van het electronisch kinddossier is gericht op 1 januari 2010.

Kosten
Over de kosten meldden we in juli 2008 dat deze voor onze gemeente geraamd werden op € 207.000 incidenteel en € 59.000 structureel, waarbij nog geen rekening was gehouden met de kosten van het digitaliseren van bestaande dossiers en een eventuele verlenging van de consulttijd per kind. Voor de dekking van de kosten zijn begin 2008 – bij het ombuigingsbesluit – middelen gereserveerd. Aanvullende dekking zou gezocht worden binnen de Brede doeluitkering centrum voor jeugd en gezin.

Op basis van de definitieve aanschafkosten en de hierna beschreven keuzes ten aanzien van de implementatie bedragen de eenmalige kosten voor onze gemeente € 200.700 en de structurele kosten € 85.450 per jaar. De kosten worden gedekt zoals eerder aangekondigd.


2    Kern

In overleg tussen de gemeenten in de regio Midden-Nederland (inclusief Eemland) is in de afgelopen weken een implentatieplan opgesteld en een definitieve begroting opgesteld. Bij de implementatie wordt samengewerkt met de regio Utrecht stad.

In de definitieve begroting zijn de volgende keuzes gemaakt:
–    Er is gekozen voor een beperkte digitalisering van bestaande dossiers, te weten alleen dossiers waarbij de professionals aangeven dat er een potentieel risico bestaat. Bij deze kinderen wordt een aantal relevante gegevens opgenomen in een digitaal dossier.
–    Er is geen rekening gehouden met een mogelijke verlenging van de consulttijd, te weten het aantal minuten dat wordt gerekend voor een bezoek aan het consultatiebureau of de schoolarts. Er wordt vanuit gegaan dat na de invoerings- en gewenningsperiode het electronisch invoeren van gegevens evenveel tijd vergt als het invullen van een papieren dossier.
–    Er is gekozen voor ondersteuning van het invoeringstraject door een projectleider, een technisch ingenieur en een administratief medewerker.

Volgens planning besluiten alle 21 gemeenten in Midden-Nederland voor 1 april 2009 over het implementatieplan en de projectbegroting. In de regio’s Eemland en Utrecht stad is deze fase al afgerond. Vanaf april start het implementatietraject. Eindverantwoordelijk opdrachtgevers zijn de gezamenlijke portefeuillehouders jeugdgezondheidszorg in Midden-Nederland. Er wordt een stuurgroep ingesteld, die bestaat uit portefeuillehouders, vertegenwoordigers van uitvoeringsinstellingen en de projectleider. De projectleiding komt in handen van een externe projectleider. De GGD beheert als grootste uitvoeringsinstelling de projectfinanciering.

Wettelijk kader
De opdracht die de gemeenten hebben om de dossiers in de jeugdgezondheidszorg te digitaliseren heeft op dit moment nog geen wettelijke basis. De Wet publieke gezondheid is op 1 december 2008 in werking getreden, met uitzondering van het onderdeel digitaliseringsplicht. De Eerste Kamer heeft namelijk vragen gesteld over dit onderdeel, met name over het privacy aspect. De VNG verwacht dat de verplichting na de beantwoording van de vragen, alsnog in werking zal treden. In een enkele gemeente in onze regio is deze vertraging in de landelijke besluitvorming aanleiding geweest om te overwegen de besluitvorming aan te houden. Wij hebben die weg niet gevolgd. De verwachting is dat de plicht er gaat komen. De gunning is al afgerond.  Daarnaast zijn er voldoende inhoudelijke redenen om te kiezen voor digitalisering van de papieren dossiers:
–    geen kind uit beeld, geen dossier meer zoek
–    tijdig risico’s signaleren
–    trends signaleren en beleidsinformatie genereren.
Ten aanzien van de privacy is cruciaal dat alleen professionals in de jeugdgezondheidszorg toegang hebben tot de dossiers.
 
Dekking kosten
De kosten van aanschaf en implementatie worden gedekt uit het saldo uit het jaar 2008 bij de middelen voor de jeugdgezondheidszorg en de beschikbare middelen voor 2009. Het saldo 2008 is in de jaarrekening gereserveerd voor het electronisch kinddossier. Deze middelen zijn opgebouwd uit de uitkering voor electronisch kinddossier en verwijsindex risicojongeren binnen het gemeentefonds (die begin 2008 bij de ombuigingsoperatie voor dit doel gereserveerd is) en de Brede doeluitkering centrum voor jeugd en gezin.

Tot slot: stand van zaken projecten jeugdzorg
De projecten Electronisch Kinddossier en Verwijsindex Risicojongeren gaan de implementatiefase in. De voorbereidingen voor het centrum voor jeugd en gezin gaan op dit moment van start. De visievorming is gepland in de eerste helft van 2009, de planuitwerking voor de tweede helft van 2009. De implementatie is gepland vanaf 2010. Vanaf 2010 is er ook ruimte voor implementatie in de middelen voor jeugdgezondheidszorg, omdat de investeringskosten voor het electronisch kinddossier worden gedragen in de jaren 2008 en 2009.

Mosquito tegen overlast jongeren

RHENEN  Al meer dan een jaar is er grote onvrede over overlast van jongeren bij de Schenkenschans, de Albert Heijn en De Brakken in het centrum van Rhenen. Overlast, die zich uit in vernielingen, zwerfvuil, drankoverlast, geluidsoverlast, verkeerd gestalde fietsen en gehang op plekken waar dit onwenselijk is voor de omwonenden. Om de overlast van de jongeren uit de wereld te helpen gaat de gemeente de Mosquito inzetten.

Samen met de politie en Stichting Welzijn Rhenen (SWR) heeft Rhenen gekozen voor een integrale aanpak voor de jeugdoverlast bij de Schenkenschans, de Albert Heijn en De Brakken. Het inzetten van de Mosquito is een onderdeel van een pakket van maatregelen.

De gemeente gaat ook wat doen aan de inrichting van de openbare ruimte, de politie gaat werken met een speciaal bejegeningsysteem en er wordt geïnvesteerd in het jeugdwerk.

Een Mosquito is een apparaat dat hoge, hinderlijke zoemtonen verspreidt, met als doel om overlastgevende jongeren van hangplekken weg te jagen. De Mosquito biedt vaak een veilige, effectieve, snelle en goedkope oplossing en is heel gericht in te zetten. De tonen zijn (over het algemeen) alleen hoorbaar voor jongeren tot 25 jaar. De geluidstoon heeft een effectief bereik van ongeveer 20 meter.

De toon is niet gevaarlijk of pijnlijk.  Baby’s, honden en vogels lijken ongevoelig voor het geluid van de Mosquito. Jongeren vertrekken meestal binnen zes minuten als de Mosquito aangaat. Het kan ingesteld worden op tijden dat de overlast het grootst is, bijvoorbeeld in het weekend ná 21.00 uur.  De tonen dringen niet door muren en dichte ramen heen en geven daarom geen overlast voor omwonenden.

De Mosquito zorgt voor een vermindering van de overlast voor omwonenden, waardoor de leefbaarheid van de buurt vergroot en het veiligheidsgevoel toeneemt. Het effect is te meten door een vermindering van vernielingen en overlastmeldingen bij de gemeente en de politie.

De bewoners en belanghebbenden zijn tijdens een informatieavond in het gemeentehuis over de invoering van de Mosquito ingelicht. Een half jaar na de invoering wordt de inzet van de Mosquito geëvalueerd door te kijken naar het aantal (overlast) meldingen in het politiesysteem en naar het aantal klachten dat bij de gemeente is binnen gekomen. Afhankelijk van die uitslag wordt de Mosquito tijdelijk weggehaald of tijdelijk volledig uitgeschakeld.

E-day: Auto’s van de toekomst bij IVA Driebergen

DRIEBERGEN Alleen maar brullende motoren voor de IVA-student? Na E-day niet meer. Vandaag, bij het losgaan van de AutoRai, liet het opleidingsinstituut voor de autobranche zijn studenten snuffelen aan de nieuwste ontwikkelingen op Electrical Vehicle Day. Deskundigen gaven lezingen; ondernemers toonden hun elektrisch aangedreven auto’s en tweewielers.

Vergroot foto

Geen ronkende motoren dus, maar het enthousiasme van de bezoekers, die in de rij stonden omde voertuigen uit te proberen, was er niet minder om. Opmerkelijk detail: het grote aantal oud-IVA-studenten dat in deze wereld actief is.
Het zijn allemaal producten die klaar zijn voor de markt. De elektromotor is bezig de wereld voor zich in te nemen. Als opleidingsinstituut neemt de IVA zich dat ter harte.
Hier vormt aandacht voor de nieuwste mobiliteitstechnieken al bijna tachtig jaar lang een belangrijk speerpunt. Niet alleen voor docenten, maar met name voor studenten, de managers van morgen die de leefbaarheid van onze planeet gaan bepalen.

Vrouw beroofd

AUSTERLITZ  Woensdagmiddag heeft een beroving plaatsgevonden aan de Traayweg tussen 15.00 en 15.15 uur. Het slachtoffer is een 21-jarige vrouw uit Austerlitz. Met geweld werd zij van haar witte schoudertas beroofd toen zij daar fietste.
Zij gaf aan dat twee jongens op een scooter aan haar tas trokken, waardoor zij viel. Zij liep hierbij lichte verwondingen aan haar gezicht en een hersenschudding op.

Het slachtoffer omschrijft de daders als twee kleinere jongens op een scooter. Een van hen droeg een zwarte helm en een zwarte jas.

De politie is op zoek naar de getuigen. Heeft u iets gezien of informatie die verband houdt met deze beroving, belt u dan met de politie via 0900-8844. Anomien bellen kan ook via 0800-7000.

Vogelen op de Blauwe Bever

RHENEN  Het Utrechts Landschap verzorgt zaterdag 4 april een speciale boottocht over de Nederrijn met als thema voorjaarsvogels. Om 14.00 uur steekt excursieboot de Blauwe Bever van wal om de lente op het water te beleven.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Curiosa en Antiek op Valkenheide

MAARSBERGEN  Op Landgoed Valkenheide wordt op tweede paasdag, maandag 13 april, een grote Vlo Curiosa en Antiek markt georganiseerd. Al meer dan 12 jaar organiseert Landgoed Valkenheide deze markt.

Lees verder op de website van De Kaap

Akkoord over gemeentekantoor

HEUVELRUG  De gemeenteraad heeft vorige week besloten dat er een voorlopig ontwerp gemaakt kan worden voor het nieuwe gemeentekantoor. De 25 miljoen die het gebouw moet gaan kosten is door de raad beschikbaar gesteld. Het uiterlijk was een punt van duscussie. Daarvoor wordt een klankbordgroep in het leven geroepen.

Lees verder op de website van De Kaap

Open Dag Heuvelrug Muziekschool

HEUVELRUG  De Heuvelrug muziekschool organiseert op zaterdag 4 april haar jaarlijkse Open Dag. Op deze dag kunnen mensen kennismaken met de docenten en met de verschillende instrumenten waarop op de school les wordt gegeven.

Lees verder op de website van De Kaap

De was buiten

AMERONGEN  De expositie ‘de was buiten’ zal in de maanden april en mei te zien zijn in diverse locaties van de regiobibliotheek ZOUT. De expositie is samengesteld door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en laat de achtergronden van een aantal belangrijke tradities in Nederland zien.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van vrijdag 3 april 2009 (kopie)


Wethouder Teselinglaan Driebergen: richting Hogesteeg
foto: © Robert Wassens
tijd: 9.30 uur  temperatuur: 11 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat
zie ook heuvelrugnieuws-foto’s op Buienradar
www.beleefdelente.nl

’Dansende huizen’ trillen kapot

ZEIST  ,,Je ziet het gewoon gebeuren. Je huis begint te dansen en dan is het gebeurd.’ Zeistenaar Fred Hendriks en zijn buurman Jos de Vries zien met lede ogen toe hoe het werk aan de Griftlaan in Zeist voor zoveel trillingen op de naastgelegen Kroostweg zorgt, dat er scheuren in hun huizen komen die met de dag groter worden.

Lees verder op de website van het AD/UN

Aanhouden voor bedreiging en wapens

ZEIST  Donderdagavond kreeg de politie de melding dat een bewoner van de Steynlaan gezien had dat er een gaatje in zijn ruit zat. Toen de man poolshoogte nam, zag hij dat een buurtbewoner naar hem keek en een snijbeweging langs zijn nek maakte.

De man belde de politie en vertelde dat hij met een laser had gespeeld en dat dat waarschijnlijk de buurtbewoner geïrriteerd had. Agenten gingen naar de woning van de buurtbewoner. De man gaf aan inderdaad last te hebben gehad van de laserstalen en gaf toe de beweging te hebben gemaakt. In zijn woning vonden agenten een luchtbuks, een alarmpistool en een speelgoedpistool. De wapens zijn in beslag genomen en de man is aangehouden.

Pasen bij bezoekerscentrum de Boswerf

ZEIST Op Eerste en Tweede Paasdag, zondag 12 en maandag 13 april is bezoekerscentrum de Boswerf van 12.00 – 16.30 uur geopend. Op beide dagen zijn er leuke paasactiviteiten voor kinderen.

Eerste Paasdag 
Voor de kleintjes (2 t/m 6 jaar) is op eerste paasdag van 13 tot 16 uur de paashaas aanwezig. Hij verstopt mooie versierde eieren overal op het terrein van De Boswerf.

Tweede Paasdag
Op Tweede Paasdag kunnen kinderen insectenhuisjes knutselen bij het bezoekerscentrum. Met bamboestokjes en houtschijven maak je de leukste huisjes voor kleine zoemers. Ook leer je van alles over solitaire, wilde bijtjes.
Solitaire of alleenstaande bijen leven niet net zoals de honigbij in groepen. Ze kunnen op hele verschillende plekken hun nest maken, het verschilt per soort. Ze hebben grappige namen: behangersbij, metselbij. Vele maken een nest in de grond, soms gewoon verticaal naar beneden. Weer anderen kauwen zelf een nestholte uit in verrot hout of gebruiken holle rietstengels. In Nederland leven zo’n 300 soorten solitaire bijen. Wilde bijen spelen naast honingbijen en hommels een belangrijke rol bij de bestuiving van planten. Ze kunnen best een beetje hulp gebruiken bij het maken van een huisje!
Insectenhuisjes maken is een doorlopende activiteit van 12.30 tot 15.30 uur.  Deelname kost € 3,50 per persoon.

Het Bezoekerscentrum is vanaf 1 april ook weer door de week geopend. Op zondagen zijn de openingstijden van 12.00 – 16.30 uur. Van dinsdag tot vrijdag kunt u er terecht van 10.00 – 16.30 uur. Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen: www.boswerf.nl of bellen naar Bezoekerscentrum De Boswerf tel: 030- 6922393
U vindt het Bezoekerscentrum De Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbosch.

Nationale Sportkampen bij HC Doorn

DOORN  Hockeyclub Doorn is deze zomer de locatie van de Nationale Sportkampen. Jongeren van 8 tot en met 14 jaar kunnen vijf dagen lang hockeyen of andere sporten (5 t/m 14 jaar) beoefenen.

Lees verder op de website van De Kaap

Groep 3 heeft recordvangst padden op Bergweg

MAARN  ,,Kijk eens hoe veel.”, klonk het enthousiast na een blik in de ingegraven emmers. Op weg richting het water van de zandafgraving stuiten de padden op het scherm langs de Bergweg en vallen in de daar ingegraven emmers om vervolgens dagelijks handmatig de weg overgezet te worden door de paddenwerkgroep van Maarn Maarsbergen Natuurlijk.

Lees verder op de website van De Kaap

Onderhoud gebouw Scouting in gedrang

MAARN  ,,Scouting Maarn Maarsbergen is een enthousiaste club met jonge medewerkers.”, aldus Cees Voorbij van de club. ,,Wij hebben nog echt alle speltakken in huis, iets wat bij sommige clubs in de omgeving niet meer het geval is.” Toch hangen er ook somberder wolken boven de vereniging en dan met name het clubhuis.

Lees verder op de website van De Kaap

Nieuwe expositie in Kunstgilde

LEERSUM  In het kunstgildegebouw wordt op zaterdag om 16.00 uur een nieuwe expositie geopend van drie gildeleden. De deelnemers zijn Bea Prins en Gineke Augustijn met schilderijen, en Jannie Boonstra met keramiek.

Lees verder op de website van De Kaap

Plantenruilbeurs

LEERSUM  Voor de tuinliefhebber organiseert de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen – Leersum zaterdag een plantenruilbeurs op het veldje tegenover het parkeerterrein van de Honingraat in Leersum.

Lees verder op de website van De Kaap

‘Grote skatebaan voor hele gemeente’

HEUVELRUG  ,,Er is onder skaters behoefte aan een grote skatebaan. Het maakt skaters niet uit als ze er een stuk voor moeten fietsen. Het gaat er om dat er een gevarieerde skatebaan aangelegd wordt voor deze groep. Ik hoop dat hier geld voor vrij wordt gemaakt”, aldus wethouder Elisabeth van Oostrum.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zaterdag 4 april 2009 (kopie)

De Warande Driebergen: uitbottende esdoorn
foto: © Renk Knol
tijd: 15.25 uur  temperatuur: 12 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat
zie ook heuvelrugnieuws-foto’s op Buienradar
www.beleefdelente.nl

Finaleweken: Candia’66 blijf in het spoor van ASC Nieuwland

RHENEN  De laatste paar wedstrijden zullen moeten uitmaken wie er met de titel in de derde klasse D vandoor gaat. Zaterdag maakten de twee overgebleven titelkandidaten, ASC Nieuwland en Candia’66 geen fout. Candia moest ver gaan voor de 1-0 thuisoverwinning tegen promovendus Scherpenzeel.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

PvdD: Heuvelrug moet wilde circusdieren weren

HEUVELRUG  De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft er bij onder meer de gemeente Heuvelrug op aangedrongen voortaan wilde circusdieren te weren. De gemeente Heuvelrug zou volgens de partij een voorbeeld moeten nemen aan gemeenten als Alphen aan den Rijn, Veendam en Winschoten, die circussen met wilde dieren in hun gemeenten niet toestaan.

Lees verder op de website van De Kaap

Gezonde voeding is belangrijk

DOORN  Al een aantal jaren organiseert Albert Heijn de zogeheten KlasseLunch, dit jaar was deze lunch afgelopen woensdag. Gezonde voeding wordt dan onder de aandacht gebracht van leerlingen uit groep 8 vooruitlopend op hun doorgroei naar de volgende school.

Lees verder op de website van De Kaap

Een kwart eeuw ‘Baas van Sinterklaas’

AMERONGEN  Vele eretitels en vriendelijke bijnamen heeft Janny Delfgou de afgelopen jaren gekregen. Zij is al 25 jaar de stuwende kracht achter de altijd originele Sinterklaasintochten en kindermiddagen in het dorp. Alle medewerkers, van toen en nu, vonden het tijd voor een herinneringsdag.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zondag 5 april 2009 (kopie)

Diederichslaan Driebergen: ansichtkaart uit 1929Klik op foto voor vergroting en meer info
meer ansichkaarten van deze straat
zie ook heuvelrugnieuws-foto’s op Buienradar
www.beleefdelente.nl

Dalto A1 naar finale Ahoy

DRIEBERGEN Door winst in de kruisfinale op DOS’46 met 16-12 staat Dalto/Verwijs installatietechniek A1 op 18 april in de finale om het landskampioenschap. De tegenstander is Meervogels A1 dat de andere kruisfinale won van DSC A1. De uitslag doet vermoeden dat Dalto beter was, maar niets was minder waar.

vergroot foto in nieuw venster

Na een hele matige eerste helft keek de ploeg met rust nog tegen een achterstand van 10-6 aan. Na rust stelde Dalto echter orde op zaken, werd er een tandje bijgeschakeld en mede door een goede wissel nam Dalto het initiatief bij 11-11 over en speelde de wedstrijd professioneel daarna uit.
Dat Dalto de tweede helft met 10-2 won zegt genoeg; Dalto was de terechte winnaar. De finaleplek is een herhaling van vorig jaar toen Dalto A1 het landskampioenschap behaalde. Een hele knappe prestatie van het team dat pas sinds dit seizoen in deze samenstelling speelt.

Verdachten inbraak aangehouden

ZEIST  Vrijdagavond 3 april heeft de politie twee mannen aangehouden op verdenking van inbraak in een school aan de Gerrit Jan v/d Veenlaan.

Omstreeks 21.30 uur kreeg de politie de melding van de inbraak binnen en trof in de omgeving twee mannen aan met het opgegeven signalement. Beiden zijn aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Het gaat om twee 18-jarige mannen uit Zeist.

Vechtpartij

ZEIST  In de nacht van vrijdag op zaterdag 4 april kreeg de politie de melding dat op de Prinses Margrietlaan een vechtpartij plaats aan de gang was.

Volgens verklaringen had een groep jongeren glas gegooid naar twee jongens die vervolgens verhaal kwamen halen. De vader van een van de jongens was erbij gehaald en er ontstond een vechtpartij waarbij volgens zeggen een honkbalknuppel werd gebruikt. Toen de politie op de locatie aankwam, was de groep jongeren verdwenen en wilden de slachtoffers geen aangifte doen.

Woninginbreker aangehouden

DOORN  Vrijdagavond 3 april heeft de politie na melding van een bewoonster een man kunnen aanhouden op verdenking van inbraak in een woning aan de Sterkenburgerlaan.

Omstreeks 21.00 uur zag een bewoonster aan de Sterkenburgerlaan verdachte personen op het dak bij de buren. Zij belde direct 1-1-2 waarna de toegesnelde politie een van de verdachten kon aanhouden die uit de woning wegrende en zich in de bosjes probeerde te verstoppen. Het betrof een 42-jarige man uit Houten. Uit onderzoek bleek in de woning te zijn ingebroken. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de andere inbrekers.

Motorrijder onder invloed

DOORN  Vrijdagavond 3 april is een man onder invloed van alcohol met zijn motor gevallen. Hij liep hierbij letsel op.

 

De 45-jarige bestuurder uit Doorn was zwaar onder invloed van alcohol toen hij over de Amersfoortseweg reed. Hij slingerde, kon zijn motor niet meer onder controle houden en kwam met zijn motor in de bosjes terecht. De man liep daardoor letsel aan zijn enkel op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een bloedproef bij hem afgenomen en zal tegen de man proces-verbaal opmaken.

IVN-Vroege vogelwandeling

MAARN  Traditioneel gaan we weer vanaf 06.00 uur naar vogels kijken en luisteren. We hebben dit jaar gekozen voor de Koeheuvel te Maarn. Dit natuurgebied is een restant van de heide en zandverstuivingen en laat zien hoe het er vroeger, een eeuw geleden, rond Maarn uitzag.
Hopelijk zullen we tijdens onze wandeling diverse soorten standvogels waarnemen, zoals boomklever, winterkoning, heggemus en de diverse soorten mezen. Daarbij is het ook altijd weer heerlijk om in het voorjaar de eerste zomergasten te horen zoals de fitis en de zwartkop.
Natuurlijk is het fietskarretje aanwezig voor een warme kop koffie of thee tegen een vrijwillige bijdrage.
Alle reden om vroeg op te staan en mee te komen wandelen op tweede paasdag, maandag 13 april om 06.00 uur en neem natuurlijk uw verrekijker mee.
Start is bij de Koeheuvel aan de Ted Visserweg te Maarn.
Inlichtingen: Adrie Vermeulen, tel. 0343-491458 of kijk op www.ivn.nl/heuvelrugenkrommerijn

Ontsnippering op de Heuvelrug (2)

DOORN  Geregeld hoor ik in mijn omgeving over waarnemingen van dieren. Over de vos bij het Ludenbos: ‘onze buren aan weerszijden hebben ook kippen, maar alleen die van mij zijn doodgebeten. Had ik ook maar de bovenzijde van de kippenren moeten afrasteren’.

Lees verder op de website van De Kaap

Paasmarkt bij Bartiméus

DOORN  Bartiméus organiseert op donderdag 9 april de jaarlijkse paasmarkt op werkplaats Boschwijk. In de gezellig ingerichte marktkramen worden appeltaarten, paasstollen, vogelhuisjes en nog veel meer artikelen verkocht.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van maandag 6 april 2009 (kopie)

Akkerweg Driebergen: (paas)haas tov de school
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 8.30 uur  temperatuur: 8 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat
zie ook heuvelrugnieuws-foto’s op Buienradar
www.beleefdelente.nl

Concurrent Odysseus ’91 te grote hindernis voor DVSA

AMERONGEN  Met nog een redelijk uitzicht op een goede klassering toog DVSA afgelopen zaterdagmiddag naar Utrecht om daar het altijd lastige Odysseus te bestrijden.

Lees verder op de website van De Kaap

Ernstig ongeluk in Amerongen

AMERONGEN  Op de Koningin Wilhelminaweg in Amerongen is maandagmiddag een vrouw onder een auto gekomen. Het slachtoffer zat bekneld en de traumahelikopter was ter plaatse. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Voetballende Bloemenkoningin

LEERSUM  Voor het eerst in de geschiedenis van het Leersumse bloemencorso krijgt het een voetballende Bloemenkoningin. Burgemeester Naafs presenteerde afgelopen weekeinde in de theaterzaal van Sport- en Cultuurcentrum De Binder de 23-jarige Francis Vernooij als het gezicht voor het corso van 15 augustus.

Lees verder op de website van het AD/UN

Gemeente geeft uitleg Ludenbos

DOORN  De afgelopen maanden heeft de afdeling groen van de gemeente het Ludenbos grondig aangepakt. Veel bomen zijn verwijderd, de wandelpaden zijn deels met wit zand bedekt en er is een schapen kolk uitgegraven. Tijdens een wandeling werd uitleg gegeven over deze werkzaamheden.

Lees verder op de website van De Kaap

DEV Doorn wint van acht man Brederodes

DOORN  Lange tijd had DEV grote moeite om langs de stug verdedigende ploeg uit Vianen te komen. Maar doordat Brederodes uiteindelijk nog met slechts acht man op het veld stond kon DEV de drie punten veilig stellen.

Lees verder op de website van De Kaap

Dalto verliest thuis

DRIEBERGEN Koog Zaandijk heeft in Driebergen de eerste playoff weten te winnen van Dalto/DSB Bank. Na een uiterst magere 6-7 ruststand, namen de bezoekers in de tweede helft snel het initiatief, om dat niet meer weg te geven: 16-22.

Een afgeladen en sfeervolle sporthal Hoenderdaal (1500 bezoekers) vormde het decor van deze playoff-wedstrijd. Koog Zaandijk was met drie volle bussen naar Driebergen afgereisd en de thuisploeg heeft per definitie een hondstrouwe aanhang.
De openingsgoal was voor Koog Zaandijk, aanvoerder Chris Kaper was al in de eerste aanval doeltreffend. Dalto startte rommelig,de eerste aanval was de bal meestal al na één schot kwijt. Maar ook Koog Zaandijk wist aanvallend geen potten te breken. Zo duurde het tot de 11e minuut voordat Jorrit Bergsma de tweede treffer liet aantekenen. De eerste helft bleef doelpuntarm en Top 4-onwaardig. Eigenlijk alleen de clever spelende international Kim Cocu haalde voor de pauze een voldoende. De 6-7 pauzestand was veelzeggend.
Na de korfwisseling werd er gemakkelijker gescoord. Koog begon domineerde meteen, voor Dalto-coach Herman van Gunst reden om al drie minuten in te grijpen: Eva Sprangers voor de zwakke Sietske van de Sande.
Het baatte niet, na tien minuten keek Dalto tegen een lelijke 9-15 achterstand aan. Dalto bleef tevergeefs zoeken naar de vorm, eigenlijk was de wedstrijd toen al gespeeld. Dichterbij dan zeven punten kwam Dalto niet meer, ook het inbrengen van Otto Fabius en Rik Brouwer bracht geen kentering. In de return a.s. zaterdag in Koog aan de Zaan zal Dalto uit een heel ander vaatje moeten tappen wil de ploeg nog kans maken op een derde beslissende wedstrijd.

CDN verliest belangrijke wedstrijd

DRIEBERGEN  In een voor de neutrale toeschouwer redelijk gespeelde wedstrijd moest CDN toch het onderspit delven door met liefst 0-4 de semi-derby tegen Jonathan te verliezen. Er valt ook niets af te dwingen van deze winst voor Jonathan . Het was alleen jammer dat zo’n voorbereiding op een belangrijke wedstrijd binnen de minuut werd weggepoetst.

vergroot foto 1   vergroot foto 2    vergroot foto 3

Het was eerst CDN dat bij het eerste balcontact al een kans kreeg door Kevin van Woudenberg. Maar de keeper zat er goed tussen en deze speelde de bal direct naar voren waar de bal volledig verkeerd werd beoordeeld door een CDN verdediger en voor de voeten kwam van de Jonathan spits die de bal langs doelman Andre van Randwijk tikte 0-1 binnen de minuut .
Dit was een domper de hele tactiek moest omgezet worden. CDN probeerde ook snel met wel risico voetbal om de snel opgelopen achterstand  weg te werken. Maar dat lukte niet erg .Het was Jonathan dat steeds meer profijt begon te nemen door de ruimte die men kreeg. Het was dan ook in de 21e minuut dat Jonathan met een fantastische kopbal de voorsprong uitbreidde tot 0-2.
Na dit doelpunt werd CDN de betere ploeg maar de aansluittreffer bleef uit. Met wat gevaarlijke uitvallen van Jonathan, waar doelman Andre van Randwijk steeds goed kijk op had,  had CDN pech door aan het eind van de eerste helft twee keer tegen de lat te schieten: eerst was het de voor Jeroen Rook ingevallen Bagdad Aijach die de bal op de lat plaatste en de rebound wederom op de lat en daarna schoot Victor Hengeveld naast. Zo kwam er geen treffer voor CDN dat diverse invallers had .Een drietal A1 junioren deden hun uiterste best om hun steentje bij te dragen voor een goed resultaat, zowel Bart van Gelder( werd zelfs man van de wedstrijd uitgeroepen) Alex Kosterman en Roald Jornick deden hun uiterste best. Rust 0-2.
CDN begon de tweede helft met aanvallend voetbal maar de weer vaste achterhoede van Jonathan bleef heer en meester van de meeste situaties. Helemaal verdween het geloof in een beter resultaat toen Jonathan in de 67e minuut ook nog op 0-3 kwam. Dit was de mokerslag voor het jeugdige team van CDN maar er moet toch ook nog een pluim gegeven worden aan deze ploeg daar ze tot de laatste minuut bleven werken voor een beter resultaat zelfs toen het in de 81e minuut nog 0-4 werd .
Het geluk dat ook de mede degradanten ook hun wedstrijd verloren is er nog steeds kans om de 10e plaats te halen dan moeten er uit de laatste 2 wedstrijden 6 punten gehaald worden.De eerst volgende strijd is 25 April tegen Dalto en 2 Mei tegen IJFC.SVMM zet Bunnik aan de kant

MAARN  SVMM heeft weer een keer gewonnen. Het was alweer vijf wedstrijden geleden dat SVMM de smaak van een overwinning had geproefd. Zaterdag werd Bunnik met 3-0 naar huis gestuurd.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van dinsdag 7 april 2009 (kopie)

Oranjelaan Driebergen: ansichtkaart uit 1936Klik op foto voor vergroting en meer info
meer ansichtkaarten van deze straat
zie ook heuvelrugnieuws-foto’s op Buienradar
www.beleefdelente.nl

Mooi afgewogen concert van Capella Cantica

DRIEBERGEN  Het Heuvelrug Kamerkoor (vroeger Driebergs Kamerkoor) Capella Cantica gaf onlangs een mooi concert in de Parklaankerk.  Het programma van dit jaar droeg als titel “Zingend over het Water”. Het koor bracht zowel de vrolijke muziek zoals het Franse “De Marjolaine” en “De Elfstedentocht” als de plechtige  muziek van Julius Röntgen met het luchtige speelse van Jetse Bremer, tot leven.
Een tweede onderdeel vormde de drie motetten uit begin 16e tot begin 17e eeuws Venetië. Het woord ‘motetus’ betekent ‘woordenspel’, een compositietechniek uit de Renaissance. Het koor heeft de vier verschillende koorpartijen (sopraan-alt-tenor-bas) met motieven die elkaar beurtelings opvolgen, als een kunstig vlechtwerk door elkaar geweven.
Binnen het romantische genre werd dit jaar gekozen voor Duitse liederen van o.a. Mendelssohn en Bruckner. Het koor liet daarin een mooie samenklank van alle stemgroepen horen. Dat bleek met name in de muziek van Mendelssohn van Psalm 42. Speciaal genoemd mogen worden de tenoren, klein in aantal maar heel mooi van klank. De romantische muziek is een genre dat het koor goed ligt.
Enkele werken werden mooi op piano begeleid door de Russische pianiste Maria Noskova. Als soliste verzorgde zij ook een leuk intermezzo samen met de voordrachtskunstenaar Gerrie Eveleens Maarse, aangevulde met romantisch pianomuziek. Het was een mooi afgewogen programma dat goed werd uitgevoerd.

Bizarre aanrijding

AMERONGEN Op maandag vond een aanrijding plaats waarbij een vrouw zwaar gewond raakte. Omstreeks 12.30 uur reed een 97-jarige automobilist uit Amerongen in zijn auto over de Koningin Wilhelminaweg. Naast hem in de auto zat een 82-jarige vrouw uit Amsterdam. Op de Koningin Wilhelminaweg stopte de man en wilde zijn oprit inrijden. De vrouw stapte alvast uit om de post uit de postbus te pakken. De man wilde zijn oprit oprijden, gaf veel gas en reed vervolgens het hek van de oprit omver. Kennelijk schrok de man hier erg van en zetten zijn automatische transmissie in de achter uit en reed weer vol gas achteruit. Hier stond op dat moment de 82-jarige vrouw en zij werd aangereden en kwam onder de auto terecht. De vrouw kwam vast te zitten onder de auto en de brandweer moest haar uit haar benarde positie bevrijden. Zij werd met ernstig letsel vervoerd naar het ziekenhuis en is daar in kritieke toestand opgenomen.

Waarschijnlijk drie rijrichtingen op de Rijnbrug

RHENEN Er lijkt licht aan de horizon te zijn over een vermindering van de verkeersdruk op de Rijnbrug. De Rhenense wethouder Anne van Miltenburg heeft er met tevredenheid kennis van genomen, dat de provincies Utrecht en Gelderland samen met de WERV-gemeenten de schouders onder de oplossing van het ‘knelpunt Rijnburg’ gaan zetten.

,,Eerst wilde men niet meewerken aan een oplossing voor de middellange termijn. Onder de druk vanuit Rhenen komt er op de middellange termijn een Tidal Flow, een derde rijstrook die in de spits als rijrichting het meeste verkeer verwerkt. Dit was het best haalbare. Ik ben blij dat het is gelukt,” stelt Van Miltenburg.

De provincies Utrecht en Gelderland hebben met de betrokken gemeenten naar oplossingen gezocht om de groeiende verkeersproblematiek rond de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren op te lossen. Het sluipverkeer in de gemeente Rhenen en Neder-Betuwe en de filevorming op de knoop N233-N225 en de Rijnbrug zorgen voor veel overlast. Iets wat in de toekomst waarschijnlijk alleen maar zal toenemen. Daarom is gekeken naar oplossingen voor zowel de kortere als de lange termijn.

Lokaal staat de situatie in Rhenen centraal, omdat hier de noord-zuid en de oost-west verbindingen bij elkaar komen. De bestaande infrastructuur is daar in Rhenen niet op berekend en veroorzaakt in de stad problemen met de leefbaarheid door verstopte lokale wegen. De knoop in de kern van Rhenen nabij het NS-station en de Rijnbrug springen als grootste knelpunten in het oog.

Voor de regionale schaal, die grofweg loopt van Tiel tot Barneveld, is de verwachting dat de intensiteit van het vrachtvervoer zal toenemen door nieuwe bedrijfslocaties aan de A12 en de ontwikkelingen aan de Wageningse haven. Ook wordt een hogere intensiteit van het personenvervoer verwacht, onder andere door de ontwikkeling van Food Valley en de Betuwse bloem. Daarom moet er bij Wageningen een nieuwe Rijnbrug komen.

Overigens moet voor de plannen nog op de rijks- en provinciaal niveau financiering gevonden worden. De Rhenense wethouder heeft hard moet strijden om de derde rijstrook op de Rijnbrug mogelijk te kunnen maken. ,,Volgens de modelberekeningen zouden we rond of na 2020 in Rhenen nog steeds verkeersoverlast hebben. Ik accepteer gewoon niet, dat er heel makkelijk wordt gezegd ‘er is geen oplossing voor Rhenen, omdat het te veel kost’. Daarom is besloten om er vervolgonderzoek aan te weiden. Als WERV willen gewoon dat er op de kortst mogelijke termijn een oplossing komt. Hiermee ben ik het uiteraard helemaal mee over eens, vanwege de verkeerssituatie in Rhenen.”

De quickscan maakt duidelijk, dat er sowieso wat voor Rhenen moet gebeuren. ,,Mijn insteek is altijd geweest te voorkomen dat er alleen over een lange termijn oplossing werd gesproken. Voordat die oplossing is gerealiseerd, ben je heel veel jaren verder. De Tidal Flow is in een jaar of drie te maken. Het kan niet zo zijn dat Rhenen met haar probleem moet wachten totdat die lange termijn oplossing er is.”

,,Daarom ben ik heel blij, dat het geheel, de middellange en de lange termijn oplossing, uit de bus is gekomen. Die lange termijn is natuurlijk ook nodig.  Op deze manier kun je het verkeer voor de richting Veenendaal en Wageningen op een eerder moment scheiden. Daardoor wordt de druk op het verkeer in Rhenen minder. En doe ik het allemaal voor natuurlijk,” besluit Anne van Miltenburg.

Springinstuif Gympleasure groot succes

MAARN  Gymnastiekvereniging Gympleasure organiseerde afgelopen zaterdag een grote springwedstrijd voor omliggende gymnastiekverengingen in dorpshuis De Twee Marken. De verenigingen die meededen waren Unitas uit Doorn, VELO uit Overberg, ESTA uit Schalkwijk , Larsheim uit Leersum en uiteraard de organiserende vereniging Gympleasure

Lees verder op de website van De Kaap

Politiek iets voor mij?

HEUVELRUG  De ChristenUnie- Utrechtse Heuvelrug is op zoek naar nieuw talent. Zij wil jong , oud, vrouw en man stimuleren, hun talenten te gebruiken, ook in de politiek. Tijdens een ééndaagse cursus wordt een beeld gegeven van het werk in de politiek.

Lees verder op de website van De Kaap

EHBO feest op CBS De Wijngaard

DOORN  Het was afgelopen maandag spannend in groep 8 van CBS De Wijngaard. Na vele weken van oefenen, vrijdag de theorie-toest, was het dag van de waarheid voor het afsluitende praktijkgedeelte. Ook bij een echt ongeval zullen de zenuwen een rol spelen, maar als een van deze kinderen hulp moet verlenen bent u in goede handen.

Lees verder op de website van De Kaap

Voorjaarscompetitie TV Risenborgh weer van start

DRIEBERGEN  Afgelopen weekend is voor een aantal teams de voorjaarscompetitie weer van start gegaan. Helaas zijn er maar 3 teams die gewonnen hebben namelijk het herenteam 35+1e klasse, dames 18+ 3e klasse en het gemengde team 18+ 4e klasse. Op de website staan wat uitgebreide competitieverslagen zodat iedereen weer volop kan genieten van de belevenissen van de verschillende teams.

Heuvelrugnieuws van woensdag 8 april 2009 (kopie)

Arnhemsebovenweg Driebergen: ansichtkaart uit 1920Klik op foto voor vergroting en meer info
meer ansichtkaarten van deze straat
zie ook heuvelrugnieuws-foto’s op Buienradar
www.beleefdelente.nl

Figi en Huize Valckenbosch winnen Gouden Rookmelder 2008

ZEIST Burgemeester Janssen van Zeist reikte vanmiddag de Gouden Rookmelder 2008 uit aan Hotel Figi en Huize Valckenbosch. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de instelling die er als beste in is geslaagd om het aantal loze brandmeldingen te beperken. Voor het eerst is er sprake van een gedeelde eerste plaats.

“Het is een enorme prestatie van Figi en Huize Valckenbosch om het aantal loze meldingen zo ver te beperken. Andere instellingen kunnen hier een voorbeeld aan nemen. Huize Valckenbosch bijvoorbeeld heeft als grote zorginstelling bijna 300 brandmelders. Het gebruik van het gebouw is zeer intensief door bewoners, personeel en bezoekers. En juist zorginstellingen hebben vaak moeite om binnen de norm te blijven. Een extra knappe prestatie,” aldus brandweercommandant Frank Slob.

De Brandweer in Zeist werd in 2008 geconfronteerd met 459 nodeloze alarmen van brandmeldinstallaties. Daardoor wordt ten onrechte een beroep gedaan op brandweerpersoneel en daarmee op de gemeentekas. Bovendien brengen nodeloze uitrukken verkeersrisico’s met zich mee. De gemeente Zeist probeert al 15 jaar op een actieve manier het aantal loze meldingen terug te dringen. Dit gebeurt met name door advisering, voorlichting, registratie, strikte handhaving en uitreiking van de Gouden Rookmelder. Dit jaar wordt het effect van dat beleid onderzocht. Het onderzoek is vooral gericht op effectiviteit, efficiëntie en de vergelijking met andere gemeenten.

Overigens was in 2008 bij 30 meldingen van brandmeldinstallaties sprake van echte brand. Het nut van brandmeldinstallaties staat niet ter discussie. Door vroegtijdige ontdekking brand en een snelle alarmering van de brandweer, blijven deze branden meestal beperkt tot kleine incidenten. Brandmeldinstallaties zijn een onmisbaar onderdeel van de brandveiligheid in gebouwen. Zeker in gebouwen waar personen met fysieke of lichamelijke beperkingen verblijven.

HDS mist afmaker

LEERSUM  In de voorlaatste thuiswedstrijd tegen Zeist is HDS er niet ingeslaagd om het thuispubliek een overwinning voor te schotelen. Het werd een regelmatige 3-0 nederlaag.

Lees verder op de website van De Kaap

Beschamende nederlaag DEV Doorn tegen Delta Sports

DOORN  Een uitermate zwak eerste half uur van Doornse zijde leverde Delta Sports een 0-2 voorsprong op die DEV niet meer te boven kwam. De eindstand werd 1-3. Hiermee lijken de eventuele titelkansen definitief de kast in te kunnen en moet DEV zich richten op de nacompetitie.

Lees verder op de website van De Kaap

Versleten bos-skatebaan toe aan vernieuwing op betere plek

HEUVELRUG  Skater Joost Hebly uit Maarn zegt bijna te moeten huilen als hij de halfpipe-skatebaan in de Maarnse bossen ziet: water, bladeren en takken op de baan en een totaal versleten pipe. Maarnse skaters pleiten voor een nieuwe skatebaan elders in Utrechtse Heuvelrug.

Lees verder op de website van hetAD/UN

Shinty-jeugd in de knel door slepende procedure

DRIEBERGEN  Hockeyvereniging Shinty uit Driebergen moet 150 kinderen naar huis sturen als er geen derde kunstgrasveld komt voor eind augustus 2009. Shinty barst door de aanwas uit zijn voegen.

Klik hier voor luchtfoto

Lees verder op de website van het AD/UN

Opstandige broers

ZEIST Gistermiddag ging de politie naar de Titus Brandsmalaan naar aanleiding van overlast. Een agent trof hier een 21-jarige man uit Zeist aan. De man kon zich niet legitimeren en de agent gaf hem de kans om een legitimatiebewijs thuis op te halen en dit te laten zien op het bureau.

De man zei dat hij daar geen zin in had en zei dat de agent zijn werk moest doen. Zo geschiedde, de man werd direct aangehouden. Zijn broertje, 17 jaar, wilde zijn broer weer uit de politieauto halen en werd door de agenten aan de kant gezet. De jongen vond het toen nodig beledigende taal te uiten. Ook hij is daarop aangehouden en meegenomen naar het bureau. De man kreeg een bekeuring voor het niet bij zich hebben van een legitimatiebewijs en de jongen voor belediging.

Paasdagen: open huis en expositie in Beauforthuis

AUSTERLITZ Beide Paasdagen, 12 en 13 april, houdt het Beauforthuis open huis. Voor wie eens naar het Beauforthuis wil zonder eerst een kaartje te kopen, om te zien hoe het met de verbouwing staat, of voor wie de zaal wil huren. Koffie en thee is de hele dag gratis. Vanaf 13.00 uur staan de deuren open. Binnen is er een expositie van de jonge kunstenaars Marjolijn Witte en René van Schie.

Beeldend kunstenares Witte exposeerde al eerder in het Beauforthuis met haar enorme popart-achtige doeken met dieren en portretten in felle kleuren. Naast haar kunstenaarschap werkt zij als activiteitenbegeleider in de zorg. René van Schie is verstandelijk beperkt en beeldend kunstenaar. Hij maakt tekeningen, schilderijen en ruimtelijke objecten, met beesten als hoofdthema. Jaren geleden bedacht René zijn eigen beest, de Knoekvogel. Deze keert regelmatig terug in zijn kleurige werk. Entree is gratis.

zondag 12 en maandag 13 april (Pasen), vanaf 13.00 uur
Open huis in Beauforthuis – expositie en koffie
entree gratis

Herontwikkeling bedrijventerrein Amersfoortseweg-Maarnse Grindweg

MAARN  Dinsdag 24 maart 2009 heeft het College van B&W besloten in principe akkoord te gaan met het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling op de hoek Amersfoortseweg- Maarnse Grindweg. Het betreft een verouderd bedrijventerrein dat is ingesloten in een woonbuurt aan de rand van het dorp Maarn.

vergroot foto

Het plan van ontwikkelaar Newon bv beoogt de bouw van 55 woningen waarvan 13 twee-onder-een-kap en 42 appartementen in vier bouwblokken. Er is veel aandacht besteed aan duurzaam bouwen, een groenere aansluiting en ondergronds parkeren.

Het plangebied valt onder het bestemmingplan ‘Maarn Zuid’. Om het bouwplan te kunnen realiseren moet er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Het college heeft de gemeenteraad nu gevraagd om in te stemmen met het stedenbouwkundig kader. De raadscommissie Ruimte vergadert hierover op 13 mei 2009 waarna het voorstel op 28 mei in de gemeenteraad wordt besproken.
Omwonenden zijn per brief uitgenodigd voor een informatieavond op woensdagavond 6 mei 2009 in sociaal-cultureel centrum de Twee Marken, Trompplein 5 Maarn. Ook overige geïnteresseerden zijn welkom. Vanaf 19:30 uur verzorgt wethouder Waltmann een inleiding en geeft de architect uitleg over het voorlopig ontwerp. Als u nadere informatie wilt ontvangen of de informatieavond wilt bijwonen, kunt u op de gemeentelijke website terecht onder actueel, projecten. Voor vragen kunt contact opnemen met
de heer. R. Jutstra, (0343) – 56 58 59, per e-mail remco.jutstra@heuvelrug.nl. U kunt zich ook wenden tot de heer van de Boogaard van ontwikkelaar Newcon info@newcon.nl

Tonen vuurwapen

DRIEBERGEN Gistermiddag omstreeks 15.45 uur fietste een 41-jarige vrouw uit Driebergen over de Hoofdstraat. Op een gegeven moment reed een grote donkerkleurige auto naast haar en de bijrijder had een zilverkleurig vuurwapen in zijn hand welke gericht werd op haar.
De auto reed voorbij maar het wapen bleef op haar gericht. De mannen,  van 20-25 jaar waarvan er 1 vermoedelijk blond haar had, reden vervolgens door. De politie heeft de zaak in onderzoek en verzoekt getuigen contact op te nemen met de politie van het district Heuvelrug, 0900-8844.

Bosbad Leersum: ‘Het feest kan beginnen’

LEERSUM  Afgelopen weekend was er voor de eerste keer dit jaar weer de voorverkoop van de abonnementen op het Bosbad Leersum. Voor één abonnee werd het een heel speciale dag.

Lees verder op de website van De Kaap

Gemeente zoekt raad

HEUVELRUG  Raadslid worden, wie wil dit? Dat is de vraag die de gemeente de komende periode gaat stellen. Burgemeester Frits Naafs: ,,Uit een landelijk onderzoek is gebleken dat er een tekort aan raadsleden zou kunnen ontstaan.

Lees verder op de website van De Kaap

Feest met Pippie Langkous bij Peuterspeelzaal ’t Kwetternest

AMERONGEN  Op zaterdag 18 april is het feest bij ’t Kwetternest. De peuterspeelzaal viert dan haar 35-jarig jubileum. Iedereen is welkom. Het feest zal beginnen om 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van donderdag 9 april 2009 (kopie)

Engweg 28 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 10.25 uur  temperatuur: 9 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat
zie ook heuvelrugnieuws-foto’s op Buienradar
www.beleefdelente.nl

Rekening waterschap valt vooral op Heuvelrug tegen

HOUTEN/ZEIST  Huiseigenaren in het oostelijk deel van de provincie Utrecht zijn afgelopen week verrast door een soms flink hogere aanslag van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Lees verder op de website van het AD/UN

Heuvelrug zal kinderboerderij niet laten stikken

DRIEBERGEN  Kinderboerderij ’t Woelige Nest in Driebergen laten stikken, zal de gemeente Utrechtse Heuvelrug niet doen. Die toezegging doet wethouder Van Oostrum nu het bestuur van de kinderboerderij door de financiële reserves heen is.

Lees verder op de website van De Kaap

Leerlingen Meander uit Leersum zingen The Wall met Luchtmachtorkest

VEENENDAAL/LEERSUM Op woensdag 22 april komt het Luchtmachtorkest met ‘Rockopera in Concert’ naar de Theater de Lampegiet te Veenendaal. Rockopera in Concert is een avond het met allerbeste uit zes rockopera’s.

In Rockopera in Concert hoor,zie en beleef je alle hoogtepunten uit Tommy, Evita, Jesus Christ Superstar, Hair, Rent en The Wall.
En wie herinnnert zich niet: “We don’t need no education…”
uit“the Wall”. Kinderen komen in opstand tegen de leerkrachten.

In Veenendaal wordt het uitgevoerd door 20 leerlingen van de openbare Daltonschool Meander uit Leersum. Voor dit koor is het deelnemen aan Rockopera “The Wall” een unieke gelegenheid om hun kunnen eens neer te zetten in een grote show.

Het koor bestaat uit 20 leerlingen  van de openbare Daltonschool Meander uit Leersum en is samengesteld door muziekdocente Marjon Dobbe.
De kinderen hebben een leeftijd van 11 tot en met 13 jaar.
Iedereen zei spontaan ‘ja’ op de vraag of ze mee wilden doen aan het nummer ‘Another brick in the wall’ van Pink Floyd. Het is dan ook een buitengewone ervaring om van dichtbij mee te maken hoe zo’n professionele theatershow er uit ziet als je er zelf ook nog eens deel van uitmaakt!

€ 92.000 voor jeugdvoorzieningen

UTRECHTSE HEUVELRUG  Het college van b&w laat in een raadsinformatiebrief weten dat zij voornemens is om bijna € 92.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van een aantal jeugdvoorzieningen. Hieronder de raadsinformatiebrief.


1 Inleiding
Tijdens de jeugdconferentie op 27 maart 2008 zijn de wensen van jongeren met betrekking tot voorzieningen in de buitenruimte geïnventariseerd. Vervolgens is er in samenwerking met jongerenwerk, de wijkregisseurs, de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en de steller van het Speelruimtebeleidsplan, onderzocht welke wensen wij met incidentele acties kunnen uitvoeren.
Dit heeft geleid tot een aantal concrete opties voor voorzieningen, die in lijn met de beleidsdoelstellingen vanuit de kadernota Jeugd en het Speelruimtebeleidsplan, bijdragen aan een zo evenredig mogelijke spreiding van voorzieningen in alle dorpen. Hier staat ontspannen, elkaar ontmoeten en bewegen centraal.

2 Kern
Tijdens de jeugdconferentie op is jongeren gevraagd naar hun wensen voor activiteiten en voorzieningen. Dat leverde het volgende op:
Ontmoetingsplekken op straat worden belangrijk gevonden. Het liefst gecombineerd met een basket, een skatebaan, een trapveldje of leuke activiteiten. Verder willen jongeren ook droog kunnen staan of zitten. Enkelen willen een ‘gewone’ hangplek, zonder activiteiten.

Concrete punten:
Driebergen: Voetbalkooi/Pannaveldje in Driebergen
Doorn: In Doorn ligt een concrete wens voor een jongerenruimte. (Deze is inmiddels gerealiseerd)
Amerongen: Voetbalkooi in Amerongen voor 12+.
Groter skategebied bij De Vijver in Amerongen
Maarn: “In Maarn is helemaal niets te doen voor jongeren.” Voorbeeld in Veenendaal: ontmoetingspunt voor jongeren bij de Lampegiet, komen zo’n 200 jongeren op vrijdagavond.
Leersum: “Organiseer ook eens iets voor ‘gewone’jeugd, niet alleen hangjongeren”
Trapveldje in Leersum: teveel hondenpoep
Half-pipe in Leersum is niet te gebruiken vanwege beton
(bron: thematisch verslag ‘Pimp my Heuvelrug’)

De volgende opties komen voort uit de inventarisatie van wensen, beleidsdoelstellingen en mogelijkheden in de nabije toekomst: Een Multi Activity Court in Driebergen (De Hoendersteeg), een Panna Court in Doorn en Amerongen, het opknappen van de skatebaan in Maarn.

1. Een Multi Activity Court in Driebergen (De Hoendersteeg)
De Hoendersteeg in Driebergen is een locatie waar al langer het voornemen ligt om een voorziening te creëren voor de jeugd van 12-18 jaar. Inmiddels komen er meldingen van voetbalvereniging CDN dat jongeren over het hek klimmen om te voetballen op het oefenveldje. Dat is in de zomermaanden niet wenselijk, omdat het oefenveld dan net is ingezaaid en het gras de kans moet krijgen om te groeien.
Een wenselijke oplossing is het leggen van een kunstgrasveld waar jongeren ook tijdens de trainingsuren van CDN gebruik van kunnen maken voor verschillende sportieve activiteiten. Zo kan op het trainingsveld een Multi Activity Court worden aangelegd. Dit is een wens, die de jongeren uitten tijdens de conferentie. Het is een kunstgrasveld waarop verscheidene sportieve activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals voetbal, hockey, basketbal en tennissen.
Door de omvang van deze voorziening kan er tevens een veld behouden blijven, dat groot genoeg is voor wedstrijden van de jongste voetballers, de F-jes. Een ander bijkomend voordeel is dat jongeren zich ophouden in de nabijheid van de sportverenigingen en daardoor makkelijker de aansluiting kunnen vinden naar activiteiten in verenigingsverband.
Een dergelijke voorziening moet worden opgenomen in projectplan De Woerd, dat nog in ontwikkeling is, waardoor het pas op langere termijn gerealiseerd kan worden. Kosten zijn geraamd op € 61.200.

2. Een Panna Court in Doorn (De Keizersweide)
Een Panna Court is een voetbalkooi voor het uitoefenen van een nieuwe spelvorm van het voetbal. Het spel is erg populair bij jongeren.
Een Panna Court is in Doorn niet een specifieke wens die voortkomt uit de jeugdconferentie. De wens van de jongeren in Doorn was met name een jongerenruimte. Echter zijn de jop’s in Doorn verwijderd en moet er een alternatief komen voor de leeftijdsgroep van 12-18 jaar dat past binnen het jeugdbeleid. Dit is geen hangplek, maar een plek waar ruimte is voor bewegingsactiviteiten. De jongerenwerkers hebben aangegeven dat er een groep jongeren is die graag voetbalt, maar veel last heeft van hondenpoep op de Keizersweide en het feit dat de bal steeds de weg op rolt. Bij een Panna Court doet dit probleem zich niet voor. Voordelen van een dergelijke voorziening zijn dat het er aantrekkelijk uitziet voor jongeren, de bal kan niet de weg op rollen, het is binnen een dag te verwijderen (indien handhaven noodzakelijk blijkt), het is wat betreft omvang vergunningvrij. Kosten zijn geraamd op €  10.350 per court (incl. plaatsing).

Een Panna Court past op de Keizersweide binnen het bestemmingsplan, indien er gebruik wordt gemaakt van één van de hoeken, met voorkeur de hoek aan de weg. Op die plek hebben omwonenden de minste overlast en staat de court zoveel mogelijk in het zicht. Ook hindert de court de kermis en het circus daar niet.

3. Een Panna Court in Amerongen
Uit de jeugdconferentie is naar voren gekomen dat in Amerongen wensen liggen voor een skatevoorziening en een voetbalkooi voor jongeren van 12-18 jaar.
Een kansrijke locatie voor een voetbalkooi/Panna Court in Amerongen is de Majoorsweg. De strook die optioneel is, heeft volgens het bestemmingsplan de bestemmingen ‘groen’ (waar een speeltoestel op geplaatst mag worden) en ‘verkeer’ (parkeerplaatsen). Op deze strook wil de brandweer parkeerplaatsen realiseren op de plek, die nu bestemming ‘groen’ heeft. Daarvoor loopt al een procedure om af te wijken van het bestemmingsplan. Een Panna Court zou dan op de resterende ruimte met bestemming ‘verkeer’ gerealiseerd kunnen worden. Er kan helaas niet meer aangesloten worden bij de plannen van de brandweer, omdat zij al vergevorderd zijn in deze procedure. Als de keuze valt op deze plek, zal ook een vrijstellingsprocedure moeten worden opgestart. De bevolking van Amerongen wordt betrokken bij de definitieve keuze voor de locatie.

Een andere kans, die in Amerongen ligt is het project Allemanswaard. De buitenruimte daar moet nog worden ingevuld. Omdat daar sprake is van een school en een jongerenruimte zou in samenspraak met Woningbouwvereniging Amerongen een multifunctionele oplossing kunnen worden gezocht voor buiten spelen, waarbij bijvoorbeeld de school afsluitbaar is van het schoolplein. Het gaat daarbij niet om een oplossing op korte termijn.

4. Opknappen van de skatebaan in Maarn
In Maarn ligt de specifieke wens om de skatebaan te verbeteren. Over de skatebaan in Maarn wordt door jongeren geklaagd in verband met gevaarlijke situaties. In januari heeft er een oriënterend overleg plaatsgevonden met jongerenwerkers en een groepje skatende jongeren om te bepalen hoe deze speelvoorziening verbeterd kan worden. Hieruit zijn de volgende dingen naar voren gekomen:
–    Over het algemeen zijn de jongeren vrij tevreden over de skatebaan.
–    De baan lijkt echter verzakt waardoor er steeds water in blijft staan. Gebruik van de baan is dan niet mogelijk.
–    Er liggen regelmatig bladeren en eikels op de baan, waardoor de kans op vallen erg groot is. De wens is dat Wijkbeheer de baan vaker schoonmaakt.
–    Er is een los element verdwenen bij de skatebaan. De jongeren zouden graag zien dat er iets ter vervanging komt.
Kosten zijn geraamd op € 10.000.

Daarnaast wordt gesignaleerd dat in Maarn erg weinig te doen is voor jongeren. Het realiseren van een jongerenruimte staat al op de planning. De mogelijkheden voor een locatie worden momenteel onderzocht.

5. Leersum
In Leersum ligt al langer de vraag wat te doen met diverse voorzieningen in de buitenruimte, waaronder de skatebaan. De baan is slecht, vervangen cq repareren is duur. Eerder is weghalen overwogen, maar dat dient bij voorkeur gekoppeld te worden aan een alternatief. Ook ligt er een wens voor een trapveldje. Het veldje dat er was, is bij de ingebruikname van De Binder verdwenen. Verder ligt er een wens van bewoners om de jop te verwijderen. In principe is dat ook het gemeentelijk beleid, waarbij verwijderen gekoppeld wordt aan een alternatief.

In Leersum is door deze combinatie van wensen sprake van een (complex) herinrichtingsvraagstuk dat op langere termijn zal moeten worden opgelost. Het Speelruimtebeleidsplan biedt hiertoe mogelijkheden. Hier worden geen voorzieningen op korte termijn gerealiseerd omdat deze de plannen op lange termijn kunnen snijden. De voortgang van het overleg in Leersum zal opgepakt worden door sector Ruimte.

3 Slot
Alle genoemde opties vormen het uitgangspunt om voorzieningen voor jongeren in samenwerking met omwonenden en jongeren(werkers) tot uitvoering te brengen.
Het is erg belangrijk om omwonenden en jongeren hierbij te betrekken en te informeren. Omdat omwonenden vaak vrezen dat zij overlast zullen ervaren van jongeren indien er een voorziening voor jongeren in hun directe omgeving wordt gerealiseerd. Jongeren hebben echter ook een plek in de buitenruimte nodig om elkaar te ontmoeten, te ontspannen, en te bewegen. Om het gebruik zoveel mogelijk te stroomlijnen kunnen er afspraken worden gemaakt over het gebruik van de nieuwe voorziening. Wanneer daar behoefte aan is, kan in samenspraak besloten worden dat de voorziening beheerd wordt door omwonenden.
De locaties in Doorn en Amerongen zijn het meest kansrijk voor nieuwe voorzieningen op korte termijn. Daarom worden in Doorn en in Amerongen informatieavonden georganiseerd. In Amerongen wordt Woningbouwvereniging Amerongen hierbij betrokken.

Voor het realiseren van bovengenoemde jongerenvoorzieningen is € 91.900 geraamd:

Multy Activity Court te Driebergen € 61.200
Panna Court te Doorn  € 10.350
Panna Court te Amerongen  € 10.350
Opknappen Skatebaan te Maarn € 10.000
Totaal  € 91.900

€ 75.300 van deze gelden wordt bekostigd vanuit het budget voor het Jeugd & Jongerenwerk, waarvan € 8.000,00 vanuit het incidentele budget voor Jeugd- en Jongeren, ‘Jongerenactieplan’, die al in 2007 voor de Hoendersteeg gereserveerd zijn. Verder kan € 67.300,00 eenmalig uit het budget Jeugd & Jongerenwerk worden bekostigd van de gelden die gereserveerd zijn voor huisvesting en exploitatie van de permanente jongerenruimtes in Doorn, Amerongen en Maarn.
Deze gelden komen in 2009 niet geheel tot besteding doordat in Maarn nog geen sprake is van huisvestingslasten en exploitatiekosten en in Amerongen en Doorn op de tijdelijke locaties nu nog sprake is van lagere huisvestingslasten. De resterende € 16.600 kunnen bekostigd worden uit het budget van het Speelruimtebeleidsplan.

Reserve ‘Jongerenactieplan’   €   8.000,00 
Budget Jeugd en Jongerenwerk 2009  € 67.300,00
Budget Speelruimtebeleidsplan  € 16.600,00
Totaal € 91.900,00

 
De genoemde plannen vormen het eerste onderdeel van de uitvoering van het speelruimte-beleidsplan.

Dialezing dieren Biltse Grift en Wildviaduct A28

ZEIST  Op donderdag 16 april geeft natuurfotograaf Harry van Emden een dialezing over de natuur rond het Wildviaduct A28 en de Biltse Grift. Hij heeft opnamen van (zeldzame) soorten die hier leven of hier op doortocht verblijven.
Harry van Emden is lid van de Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid/West. Deze lezing is beslist een aanrader voor degenen die al eens mee zijn geweest op een excursie naar het Wildviaduct A28. Toegang gratis. Tijd:  20.45 tot 22.00 uur na de jaarvergadering van de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West. Plaats: ROC Midden Nederland, Noordweg 12 te Zeist. Meer informatie: 030-6958618

Arthur Udo de Haes in Atelier ART33

DOORN  Op 17,18 en 19 april 2009 wordt in Atelier ART33, Kampweg 33 in Doorn een mini-expositie gehouden onder het motto: “diepte”. Deze expositie wordt verzorgd door Arthur Udo de Haes.

Naast de opgedane vaardigheden tijdens school en studie is het dichten en fotograferen min of meer vanzelf ontstaan, waarbij de nadruk op het dichtwerk ligt. Grote voorbeeld is de dichter Gerrit Achterberg. Het thema diepte komt terug in de gedichten, die een dieper gevoel uitdrukken. Ook bij de presentatie van foto- en tekenwerk valt een zekere diepgang te bespeuren.

De expositie is open op vrijdag 17 april 19-21 uur en zaterdag 18 en zondag 19 april 13-17 uur. Op vrijdag om 19.30 zal Arthur een korte improvisatie geven op een kantele (klein muziekinstrument met 5 of 6 paardenharen snaren en een houten klankkast die uit een stuk is vervaardigd.)  en klankschalen. De bundel ‘Aan diepten voorbij’ zal tijdens de expositie te koop zijn. De toegang is vrij.

Topmanagers spelen Cloaca in Beauforthuis

AUSTERLITZ  Op Eerste en Tweede Paasdag (12 en 13 april) staat Cloaca van Maria Goos op de Beauforthuis planken. Uitgevoerd door een toneelgezelschap van bijzondere statuur: net als de personages kennen de spelers elkaar van haver tot gort (vroegere jaarclubgenoten) en hebben ze indrukwekkende cv’s.

Erik Valks is CEO bij een multinational, Mathijs Bierman directeur van Triodosbank en Egbert Veen was CFO bij Berenschot. Erwin Wiertz is o.m. bekend als Meneer Kaktus’ sidekick “Kweetniet”. Onder artistieke leiding van regisseuse Anita van Soest pakken deze mannen Cloaca net zo ambitieus aan als hun dagelijks werk. Zij geven het stuk een heel eigen invulling, die laat zien dat de oorspronkelijke uitvoering niet de definitieve hoeft te zijn. Het pianospel van Erwin Wiertz (Pieter) is zo’n nieuw element. Kaarten zijn online verkrijgbaar op www.beauforthuis.nl.

Vier oude studievrienden zijn door omstandigheden op elkaar teruggeworpen. Even herleeft hun studententijd. Joep, ambitieus, lid van de Tweede Kamer met uitzicht op een ministerspost zit midden in een huwelijkscrisis en duikt onder bij Pieter, eens een bevlogen student kunstgeschiedenis en nu al jaren werkzaam als ambtenaar bij de gemeente, zit diep in de problemen. Tom, een net van de coke afgekickte topadvocaat, wil Pieter daarbij helpen. Dan komt de vierde vriend langs, Maarten. Hij staat vlak voor de premiere van zijn nieuwe theaterstuk waarin Joeps 18-jarige dochter, met wie hij heimelijk een relatie heeft, een rol speelt. De mannen besluiten uit solidariteitsgevoel elkaar uit de brand te helpen. Maar als blijkt dat het wankele evenwicht dat zij elk in hun leven gevonden hebben daardoor bedreigd wordt, kiezen zij voor hun eigen hachje. De oude vriendschap en hun vroegere verwachtingen blijken niet bestand tegen de tand des tijds en hun eigen zelfzuchtige ambities.

zondag 12 april en maandag 13 april, 20.15 uur
Cloaca – van Maria Goos
spel: Erwin Wiertz – Pieter / Matthijs Bierman – Joep / Erik Valks – Tom / Maarten – Egbert Veen; regie: Anita van Soest
entree € 12

Restauratie Grote Bloemheuvel en een hotel

MAARSBERGEN  In de commissie ruimte heeft Architectenbureau Van den Hoeven b.v. een aangepast ontwerp voor een hotel en het monument Grote Bloemheuvel op de hoek van de Tuindorpweg en de Woudenbergseweg gepresenteerd.

Lees verder op de website van De Kaap

EHBO Examen op de Triangel

DOORN  Op de Triangel in Doorn deden gisteren 21 leerlingen van groep 8 examen voor het jeugd eerste hulp A diploma. De leerlingen hadden vanaf begin januari hard geoefend om de verbanden, verslikking, bloedneus, stabiele zijligging enz.onder de knie te krijgen.

Lees verder op de website van De Kaap

Skeletten gevonden op Kerkplein in Doorn

DOORN  Bij archeologisch onderzoek op het Kerkplein in Doorn zijn menselijke resten aangetroffen. De skeletten lagen in graven, vermoedelijk uit de 17e of 18e eeuw.

Lees verder op de website van het AD/UN

Heuvelrugnieuws van vrijdag 10 april 2009 (kopie)

Hoofdstraat 244 Driebergen
foto: © Robert Wassens
tijd: 9.30 uur  temperatuur: 15 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat
zie ook heuvelrugnieuws-foto’s op Buienradar
www.beleefdelente.nl

Dalto-speler Robert Habermehl (33) overleden

DRIEBERGEN  In zijn woonplaats Odijk is woensdag Robert Habermehl overleden aan een hersentumor. De 33-jarige korfballer speelde ruim tien jaar in het eerste team van Dalto. In seizoen 2005-2006 heeft The Giant zoals hij werd genoemd voor het laatst een paar duels nog meegedaan in de Korfbal League.

Lees verder op de website van het AD/UN

Amerongen viert het voorjaar in de Rijnkapel

AMERONGEN  Rond het Palmpaasweekend van 4 en 5 april bruiste het Oude Dorp van meerdere lenteactiviteiten. Het mooie weer en aantrekkelijke evenementen brachten veel bezoekers op de been. In deze week voor Pasen is het zomerseizoen voor Amerongen letterlijk uitgebarsten.

Lees verder op de website van De Kaap

Veel informatie tijdens open huis AMON

AMERONGEN  De kantine van Technivorm was de locatie voor het Open Huis van de Amerongse Ondernemers AMON. Er kwamen zo’n 40 belangstellenden luisteren en spreken over de bedrijvigheid in Amerongen.

Lees verder op de website van De Kaap

Tasjesroof

ZEIST Op donderdag werd een vrouw slachtoffer van een tasjesroof. Omstreeks 22.00 uur liep de vrouw over de Dijnselweg. Plotseling werd haar sporttas en laptoptas uit haar handen getrokken. De 35-jarige vrouw uit Groningen kwam ten val en zag de twee daders wegrennen met haar goederen. De politie heeft de zaak in onderzoek en verzoekt getuigen contact op te nemen met district Binnensticht, 0900-8844.

Bromfietser gewond

LEERSUM Gistermiddag uur reed een 16-jarige jongen over de Maarsbergsweg. Een 54-jarige automobilist uit Nieuwegein reed ook op deze weg en zag bij het afslaan de jongen over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg en de jongen werd met een gebroken been vervoerd naar het ziekenhuis.

Ruit vernield

DRIEBERGEN Omstreeks 14.30 uur kreeg de politie de melding dat een ruit was vernield van een bedrijf aan de Kerkstraat. De politie trof in de omgeving een 48-jarige man uit Veenendaal aan die voldeed aan het signalement. De man werd aangehouden en ingesloten voor verhoor.

Gebroken been

RHENEN Omstreeks 14.20 uur reed een 60-jarige fietser uit Kesteren over de Cuneraweg. Uit tegenovergestelde richting kwam een 20-jarige automobilist uit Veenendaal die bezig was met een inhaalmanoeuvre. De fietser dacht dat de auto tegen hem zou aanrijden en stak zijn been uit. Hij kwam met zijn been tegen de auto aan en brak deze. De man werd met een gebroken been vervoerd naar het ziekenhuis.

SGP Rhenen bezorgd over mantelzorgwoningen

RHENEN  De SGP-fractie in de gemeenteraad van Rhenen heeft het college vragen gesteld over de trage afwikkeling van bouwaanvragen voor mantelzorgwoningen.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Zandafgraving mogelijk open

MAARN  Al tijden heerst er rust rondom De Zandafgraving in Maarn. Op gezette tijden zijn er rondleidingen op het zwerfsteneneiland en daar blijft het bij. Toch lijkt er beweging richting het openstellen van de Zanderij voor een beperkte vorm van toerisme.

Lees verder op de website van De Kaap

Winkelhart Doorn haalbaar?

DOORN  De versnippering van het winkelgebied in Doorn is een doorn in het oog. Grootse plannen worden uit de kast gehaald om een ‘winkelhart’ te creëren.

Lees verder op de website van De Kaap

Skaters geven enthousiaste presentatie voor eigen baan

DOORN  De commissie samenleving vergaderde dinsdag over de nota speelruimtebeleid. Robin Buijink en Joost Heblij, beiden enthousiaste skaters, gaven een presentatie over de noodzaak van een centrale skatebaan op de Heuvelrug.

Lees verder op de website van De Kaap

Bewoners Bartiméus ‘en route’

DOORN  Zaterdag was voor de 22ste keer de truckersdag voor cliënten van Bartiméus. Ruim honderd trucks met hun chauffeurs, die belangeloos hun vrije dag hadden opgeofferd, stonden om 11.00 uur opgesteld op het terrein van Bartimeus voor een tocht door de omgeving.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zaterdag 11 april 2009 (kopie)

De Warande Driebergen: Kievitsei
foto: © Renk Knol
tijd: 11.25 uur  temperatuur: 20 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat
zie ook heuvelrugnieuws-foto’s op Buienradar
www.beleefdelente.nl

Donatie aan hospice ‘de Wingerd’

OVERBERG  Een delegatie van de bazarcommissie van de Nederlands Hervormde Kerk van Overberg heeft donderdag een cheque van 3.700 euro overhandigd aan mevrouw Teunie van Barneveld van hospice ‘de Wingerd’ te Amerongen.

Lees verder op de website van De Kaap

De Hucht brengt Zusters in Zaken

RHENEN  De Rhenense toneelverenigingclub De Hucht brengt in het voorjaar het blijspel ‘Zusters in Zaken’. Voor dit spel van Ton Davids wordt de intieme theaterzaal van sociaal-cultureel centrum De Westpoort omgebouwd tot een klooster.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Speakers Corner Huis Doorn

DOORN  De vierde Speakers Corner staat gepland voor zondag 19 april om 14.00 uur en om 15.30 uur in de Maarschalkskamer van Huis Doorn. De spreker die geprogrammeerd staat voor de Speakers Corner is de heer P. van Hassel, vrijwilliger bij Huis Doorn, hij vertelt over de pianola van de keizer.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zondag 12 april 2009 (kopie)

Dennenhorst Driebergen: aanleg wilgentenen schutting
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 10.40 uur  temperatuur: 15 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat
zie ook heuvelrugnieuws-foto’s op Buienradar
www.beleefdelente.nl

Dalto/DSB Bank 2 wint finale

DRIEBERGEN  Dalto/DSB Bank 2 heeft in de finale om het Nederlands kampioenschap reserve Korfbal League gewonnen van Fortuna/Tempus 2. Na een ruststand van 4-9 voor Dalto, kwam Fortuna in de tweede helft nog terug tot 10-12. Het was echter de uitblinkende Eva Sprangers die Dalto op 10-13 zette en daarmee was de winst binnen handbereik. Het hoge scoringspercentage van de vrije ballen gaf ook de doorslag. De eindstand was 14-17 in het voordeel van Dalto.

Op de foto: de kampioenen, reserves, begeleiding en supporters.
Vergroot foto van Jan Slettenhaar

Voorafgaand aan de wedstrijd werd een indrukwekkende minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Robert Habermehl. De oud-speler van Dalto 1, waarin hij 10 jaar speelde, overleed op 8 april op de veel te jonge leeftijd van 33 jaar na een slopende ziekte. De D-side van Dalto was hiervoor gehuld in zwarte t-shirts met daarop “Giant”, want zo stond Robert bekend binnen de vereniging

Dalto/DSB Bank redt het niet

DRIEBERGEN Dat “driemaal is scheepsrecht” niet altijd op gaat is helaas weer bewezen. Na het slechte resultaat in de eerste play-off wedstrijd tegen KZ vorige week, moest Dalto winnen om een derde beslissende wedstrijd af te dwingen om zo de finale in Ahoy te kunnen bereiken.

Er was nog overwogen om de opstelling om te gooien, maar er was voldoende vertrouwen dat er toch gewonnen kon worden. In de  competitie werd immers KZ twee keer verslagen in deze opstelling.

De zaal bij KZ kraakte in zijn voegen, zoveel publiek was er aanwezig. Ook de Dalto-supporters waren in grote getale met de bus en auto’s naar Koog aan de Zaan afgereisd om de ploeg aan te moedigen en naar
de overwinning te schreeuwen.

De wedstrijd begon goed voor Dalto; er werd veel gevarieerder gespeeld dan in de eerste wedstrijd en de dames speelden zowaar ook in de punt. Dit leverde het eerste doelpunt op uit de handen van Linda van Woudenberg.
Daarna ging de score over en weer tot 6-6 na 16 minuten spelen. Hierna wist KZ een klein gaatje van 2 doelpunten te slaan. Een beslissend gaatje bleek achteraf, want Dalto kon nooit meer dichterbij komen dan op 2 doelpunten. In de vijf minuten zuivere speeltijd voor de rust leek Dalto de aansluiting weer te vinden en kwam terug tot 13-11, echter KZ wist met een aantal prachtige doelpunten de ruststand toch op 15-11 te brengen.

Na rust was er weinig verandering in het spelbeeld. Dalto doet al het mogelijke om in de wedstrijd te komen, maar moet lijdzaam toezien dat KZ steeds weer tot scoren komt. Het spelletje wordt toch weer te veel gefixeerd op Jos Rosenboom en Bob de Jong en die worden strak verdedigd. Adriaan van Dijk forceert te veel onder de korf met als gevolg dat hij de bal vaak tegen krijgt. Vlak na rust wordt de niet-fitte Ilona van den Berg vervangen door Eva Sprangers, maar ook deze wissel verandert het spelbeeld niet. Voor Dalto nam de scheidsrechter een aantal ongelukkige beslissingen op cruciale momenten (3 x wel stip KZ, maar voor zelfde overtreding geen stip voor Dalto).

Hierdoor had de ploeg wellicht nog dichterbij kunnen komen. Bob de Jong heeft met 10 doelpunten een groot aandeel in de score, maar dat is niet voldoende als de andere spelers niet gaan meescoren. Jos Rosenboom had opnieuw een moeilijke avond tegen Chris Kaper die ook nog eens op beslissende momenten scoorde.
Kortom, het zat Dalto niet mee en ondanks dat KZ het zichzelf in de slotfase nog even moeilijk maakte door Dalto terug te laten komen tot 22-20, was het international Tim Bakker die de hoop aan diggelen schoot. De weerstand bij Dalto is definitief gebroken en uiteindelijk stopt de teller bij 26-21.

Weer moet Dalto genoegen nemen met de kleine finale om de 3e/4e plek. Het enige wat daarmee nog te verdienen is, is een deelnamebewijs aan de Challenge. Wat wel weer uniek is dat er van Dalto twee ploegen in Ahoy zullen staan; de A-1 in de finale en het eerste in de kleine finale. Een schrale troost.


Zonnebloemconcert

DRIEBERGEN  Op zaterdag 4 april jl. heeft de Stichts Muziektheater Vereniging “Polyhymnia” uit Zeist opgetreden voor de gasten van de Zonnebloem in ’t Hoge Licht te Driebergen. Het was een vrolijk optreden  met een gevarieerd programma van songs uit opera’s,  operettes en musicals.  Een volle zaal heeft genoten van dit mooie optreden van een goed koor met prachtige solisten.

vergroot foto

Wilt u ook eens een activiteit van de Zonnebloem meemaken of kent u iemand die wel eens uit wil, bel gerust naar Rita Weerdenburg tel. 0343-614751 of naar Ans Hoogerwerf tel. 0343-515138.


Pantarijn en Sportservice Rhenen werken samen aan sportieve school

RHENEN  Regionale Scholengemeenschap Pantarijn en Sportservice Rhenen tekenen woensdag 15 april een samenwerkingsovereenkomst gericht op het starten van naschoolse sportactiviteiten.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Kinderboekenschrijfster en ex-profvoetballer voor de klas: lessen in respect en sportiviteit

MAARSBERGEN  Respect en sportiviteit is er niet zomaar, daar moet je soms heel erg je best voor doen, tot die conclusie kwam kinderboekenschrijfster Marja Baselaar. Samen met ex-FC Utrechtspeler Jean Paul de Jong gaf ze tegenover een klaslokaal vol kinderen uit Amersfoort en Maarsbergen een workshop

Lees verder op de website van De Kaap

Muziek in de Theresia

MAARN  Het Vocaal Ensemble Groningen geeft op 18 april een concert in de St. Theresiakerk. Het Vocaal Ensemble Groningen is een projectkoor van ongeveer 20 ervaren koorzangers uit heel Nederland.

Lees verder op de website van De Kaap

Bloemenkoningin gekroond

LEERSUM  Burgemeester Frits Naafs maakte afgelopen zaterdag 4 april een einde aan het ‘best bewaarde geheim van Leersum’: wie is de nieuwe Bloemenkoningin? Na een James B(l)ond-act met toen gevaarlijke meiden stond ze midden op het podium van De Binder. Met de 23-jarige Francis Vernooij heeft het Bloemencorso Leersum weer een geweldige ambassadrice.

Lees verder op de website van De Kaap

Nederland in Caribisch gebied

DOORN  De christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage heeft voor 16 april de heer H.J.M. Mühlheim uit Doorn uitgenodigd. Hij zal, op deze laatste bijeenkomst van dit seizoen, spreken over Nederland in het Caribische gebied.

Lees verder op de website van De Kaap

Algemene muzikale vorming in Amerongen

AMERONGEN  Half april start een nieuwe cursus AMV, Algemene Muzikale Vorming, voor kinderen van 5 tot 7 jaar. Het is een serie van 10 lessen van drie kwartier. De groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 12 kinderen.

Lees verder op de website van De Kaap

200 jaar felix Mendelssohn-Bartholdy

AMERONGEN  In 2009 is het 200 jaar geleden dat Mendelssohn is geboren, een componist in de 19e eeuw. Het cursusproject Amerongen biedt een blik in zijn leven en doorloopt zijn werk om hem beter te leren kennen.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van maandag 13 april 2009 (kopie)

De Warande Driebergen: uilopende amerikaanse eik
foto: © Renk Knol
tijd: 11.40 uur  temperatuur: 15 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat
zie ook heuvelrugnieuws-foto’s op Buienradar
www.beleefdelente.nl

De Zwoer presteert goed tijdens Paastoernooi Volendam

DRIEBERGEN/VOLENDAM In het paasweekend heeft zwemvereniging de Zwoer weer meegedaan aan het Internationale Paastoernooi in Volendam. Dit sterk bezette toernooi waaraan o.a. 2 ploegen uit de ‘eredivisie’ van de zwemsport meedoen, WZ&PC uit Purmerend en ZV Hoorn en tevens een aantal Duitse ploegen staat al een aantal jaren op de kalender van de zwemvereniging.

vergroot foto

Zaterdagmiddag begon de wedstrijd met een 4*50 wisselslag estafette. Na een zeer spannende strijd wist het team van de Zwoer, bestaande uit Sigrid Dogger, Suzanne Lange, Rianne Weijburg en Esther van Aalst, beslag te leggen op een zeer verdienstelijke 2e plaats. Een goed begin van het toernooi. Hierna begonnen de dames aan de 200 meter schoolslag. Hier wist Amy Weijburg een prima 5e plaats te behalen, waarna Suzanne het zilver in haar categorie wist te behalen.
Hierna volgde de 200 meter rugslag voor Heren. Hier wist Symen Dogger het eerste goud voor de Zwoer te behalen door na een zeer spannende strijd zijn concurrenten net achter zich te laten.
Hierna werd de 200 rug voor dames gezwommen waar Sigrid Dogger helaas net niet de prestatie van haar broer kon evenaren, maar wel een prima 3e plaats behaalde in een nieuw clubrecord.
Verder tijdens de zaterdagmiddag werd ook nog de 100 meter vlinderslag voor dames gezwommen. Hier wist Suzanne Lange het goud mee naar Driebergen te nemen. Al met al een prima start van het weekend.

Op zondag moest men alweer om 8.30 inzwemmen voor de 2e dag. Hier moest ’s ochtends de 100 vrij voor dames worden gezwommen. Rianne Weijburg wist hier door een persoonlijk record te zwemmen de 3e plaats te bemachtigen. Verder die dag wist Symen zijn prestatie van zaterdag op de 100 rug te herhalen, wederom 1e. Suzanne lange behaalde nog twee 1e plaatsen, op de 100 vrij en de 200 vrij. Tim Douma wist een zeer verdienstelijke 3e plaats op de 100 rug te behalen en Elja Douma wist helaas in het sterke deelnemers veld geen medailles te winnen maar wel een aantal malen een persoonlijk record te zwemmen. Sven Dogger wist tussendoor op 5 afstanden medailles te halen, 1 maal zilver en 4 maal brons. Op de 200 meter vrij is hij nog iets minder dan ½ seconde verwijderd van de limiet voor de NK. Dat moet de komende weken nog lukken.
’s Middags werd begonnen met de Estafette 4*100 vrij dames. Ook hier wist hetzelfde team van de Zwoer beslag te leggen op de 2e plaats.
Amy Weijburg wist de zondag op de 100 rugslag haar tijd te verbeteren. Ook Esther van Aalst zwom uitstekend, maar kon helaas geen verbetering

Jongens vragen om aandacht

DOORN  Zondagavond heeft de politie twee jongens aangehouden omdat zij om aandacht schreeuwden.

Rond 23.20 uur kwamen twee jongens op een scooter langs het bureau aan de Dorpsstraat en schreeuwden luidkeels naar de agenten die binnenzaten. Dit herhaalde zich tot drie keer toe. Uiteindelijk kregen de jongens, 16 en 17 jaar beiden uit Doorn, waar ze kennelijk op uit waren en werden zij bekeurd door de agenten.

Aanrijding met letsel

ZEIST  Op de Driebergseweg vond vrijdagmiddag 10 april een aanrijding tussen een auto en een fietser plaats. Hierbij raakte een man gewond.

Een 24-jarige man uit Wageningen reed omstreeks 15.20 uur met zijn auto over de Driebergseweg vanuit de richting Zeist. Net voorbij de kruising met de Heideweg stak plotseling een 86-jarige man uit Driebergen met zijn fiets de weg over. De man werd aangereden en kwam op het wegdek terecht. Omstanders hebben de man gestabiliseerd in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer werd met vermoedelijke botbreuken naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding.

Steekincident

ZEIST  In een woning aan de Laan van Vollenhove vond zaterdagavond 11 april een steekincident plaats waarbij een vrouw gewond raakte in haar gezicht.

De politie kreeg rond 21.30 uur een melding dat een vrouw gestoken zou zijn in een woning aan de Laan van Vollenhove. Ter plaatse troffen agenten een 24-jarige vrouw uit Zeist aan. De vrouw was door een man met een mes in haar gezicht gestoken en bloedde hevig. Zij werd voor behandeling naar het ziekenhuis overgebracht. De verdachte, een 30-jarige man uit Zeist, was de woning uitgevlucht. Hij kon later op de avond op de Johan van Oldenbarneveldtlaan worden aangehouden. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het steekincident.

Lenny Kuhr en Vence te gast bij Iain Matthews

AUSTERLITZ Lenny Kuhr is aan een opmerkelijke tweede carrière bezig. Zaterdag 18 april speelt zij met Iain Matthews in het Beauforthuis. Lenny Kuhr heeft zich een plaats verworven in de serieuzere muziek, met een heel eigen stijl, waarin fado net zo goed als Jules de Corte een plaats vindt.

Folk-legende Iain Matthews nodigde haar daarom uit in zijn serie Common Grounds. Tweede gast bij dit concert is de jonge folkgroep Vence: een jonge en getalenteerde folkband, die zowel versterkt als akoestisch, een intense, gedreven live show brengt van klein en ingetogen tot het meer uitbundige polka/gipsy-rock stampwerk!. Kaarten zijn online verkrijgbaar via www.beauforthuis.nl.

Iain Matthews nodigt maandelijks gasten uit in zijn serie Common Grounds. Lenny Kuhr is natuurlijk alom bekend van haar oude werk, maar met wat zij tegenwoordig doet boort ze een heel nieuw publiek aan. Of misschien ook wel weer haar oude, verder gerijpte publiek. Vence sleept je mee met het geluid van  viool en cello, terwijl de drums tegenwicht bieden en je in het gareel houdt. Hun teksten gaan over hoe je aankijkt tegen al het andere, maar de exacte betekenis wordt overgelaten aan de interpretatie van de luisteraar.
UK Groningen – ” … wervelende folk met een duister randje.”

zaterdag 18 april, 20.15 uur
Lenny Kuhr & Vence te gast bij Iain Matthews
entree € 16 | CJP, CKV, studenten en Zeistpas € 11

De Harmonie is op zoek naar talent

DOORN  Het Koninklijke muziekgezelschap de Harmonie Doorn is op zoek naar nieuwe muziekanten, vooral bij het zware koper kan men versterking gebruiken, de tuba’s de hoorns maar ook trompettisten en klarinettisten.

Lees verder op de website van De Kaap

De Breeakker bestaat 35 jaar

AMERONGEN  ,, Er is in 35 jaar veel bereikt op De Breeakker”, vertellen directeur Monique van Brakel en één van de docenten, juf Sandra van Wijngaarden. Vooral de afgelopen jaren is er erg hard gewerkt om allerlei ontwikkelingen in het onderwijs nog meer te verbeteren. Genoeg redenen voor een gedenkwaardig lustrumfeest.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van dinsdag 14 april 2009 (kopie)

De Warande Driebergen: pas geopende knop van een druif
foto: © Renk Knol
tijd: 12.30 uur  temperatuur: 17 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat
zie ook heuvelrugnieuws-foto’s op Buienradar
www.beleefdelente.nl

Overal volop bloesems

DRIEBERGEN Fotograaf Robert Zwart van Beeldkracht.org maakte vanmiddag een foto van prunussen bij hem in de straat. Hij maakt elk jaar deze foto. Als je ze vergelijkt kun je zien hoever de lente al op weg is.
Door de foto te vergroten zie je in Flickr naast de foto in een set de foto’s van voorgaande jaren.

vergroot foto van dit jaar

Aangehouden na inbraak

RHENEN Maandagmiddag kreeg de politie de melding dat er was ingebroken in een auto aan de Cuneralaan. Agenten gingen er direct theen en troffen in de omgeving twee jongens aan die voldeden aan het signalement. Zij werden aangehouden en ingesloten voor verhoor.

SVMM maakt korte metten met Delta Sports

MAARN  SVMM heeft dit weekend laten zien dat de overwinning tegen Bunnik geen toevalstreffer was. De ploeg heeft een uitstekend vervolg gegeven aan het goede spel en resultaten van de afgelopen weken. Delta Sports had op de eerste twintig minuten na weinig tot niets in te brengen.

Lees verder op de website van De Kaap

Rommelmarkt bij Eben-Haëzer

RHENEN  Zangvereniging Eben-Haëzer houdt vrijdag 17 en zaterdag 18 april weer haar jaarlijkse rommelmarkt. Deze keer in en rondom de Ontmoetingskerk aan de Nieuwe Veenendaalseweg in Rhenen. Rommelmarktliefhebbers zijn dan welkom op vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Teleurstellend paasweekend voor DEV Doorn

DOORN  DEV is het paasweekend slecht doorgekomen met verloren wedstrijden tegen achtereenvolgens VOP (4-2) en Hercules (2-4). De kostbare nederlagen had de Doornse ploeg grotendeels aan zichzelf te danken.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van woensdag 15 april 2009 (kopie)

Sint Hubertuslaan 110-132 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12.35 uur  temperatuur: 23 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat
zie ook heuvelrugnieuws-foto’s op Buienradar
www.beleefdelente.nl

Heuvelrug-bewoner speurt met politie mee

HEUVELRUG  De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil zich dit jaar nog aansluiten bij burgernet. Met inwoners die kunnen helpen bij de opsporing van strafbare feiten gaat naar alle waarschijnlijkheid het aantal aangehouden verdachten ook omhoog, redeneert de gemeente.

Lees verder op de website van het AD/UN

Proef papiercontainers in Maarn geslaagd

MAARN  De gemeente Utrechtse Heuvelrug is in november 2008 in Maarn gestart met het gebruik van papiercontainers in de bebouwde kom en verzamelcontainers voor bewoners in het buitengebied. De proef duurde vijf maanden.  Hierna is een onderzoek onder bewoners uitgevoerd.

Van de ruim 2.100 enquêtes zijn er bijna 1.400 retour ontvangen. Inmiddels zijn de resultaten van de proef bekend. Het enthousiasme van inwoners voor deze nieuwe manier van oud papier inzamelen is groot. De gemeente komt binnenkort met een voorstel om de papiercontainer in de gehele gemeente in te voeren.

Van de huishoudens die de enquête hebben ingevuld, is 94% dusdanig tevreden dat ze de papiercontainer ook in de toekomst wil gebruiken. Wel worden diverse suggesties gedaan zoals het beschikbaar stellen van een kleiner model papiercontainer en meer verzamelcontainers te plaatsen.

Uit de proef met de papiercontainer in Maarn blijkt dat het inzamelresultaat voor papier en karton met 16 kilo per inwoner is verbeterd. Dit komt op jaarbasis overeen met een hoeveelheid van 79.000 kilo; een verbetering van 18%. Als de papiercontainer in de gehele gemeente wordt ingevoerd, kan een extra inzamelresultaat van 790.000 kilo op jaarbasis worden gerealiseerd. Positief is verder dat door het gebruik van de papiercontainer er minder zwerfvuil op straat achterblijft.

Pétanque Pyramide

AUSTERLITZ Is er een mooier jeu-de-boules-terrein denkbaar dan de Pyramide van Austerlitz? Misschien wel, maar een locatie die zo mooi aansluit bij de Franse afkomst van jeu-de-boules zal in ons land niet gevonden kunnen worden.

vergroot foto

In 1804, toen de Pyramide werd gebouwd, zullen de duizenden Franse militairen die daar in het grote tentenkamp waren gelegerd, zich ongetwijfeld met jeu-de-boules hebben vermaakt. Die traditie wordt nu voortgezet.

Op zondag 26 april aanstaande wordt er bij de Pyramide een groot promotietoernooi gehouden, genaamd: Pétanque Pyramide

Het wordt een open toernooi, met goedkeuring van de Nederlandse Jeu-de-boules-Bond. Iedereen kan zich dus opgeven en hoeft dus geen lid te zijn van een jeu-de-boules-vereniging of een licentie te hebben.
Vanaf 10.00 uur kan men zich aanmelden, om 10.30 uur starten de wedstrijden.
De inschrijfkosten zijn laag, slechts € 2,50 per persoon. Daarin zijn een herinneringsmedaille begrepen, een kopje koffie, beklimming van de Pyramide, bezoek aan het bezoekerscentrum en gratis parkeren.
Er wordt gespeeld in doublettes, volgens het systeem 5 partijen voorgeloot.
Er is vrije en onbeperkte inschrijving.  Inschrijven is mogelijk tot zaterdag 25 april 12.00 uur en gaat via de website: www.lescailloux.nl of via e-mail: jvraaf@ziggo.nl of via 06-22387388.
 
Voor de bezoekers worden er tijdens de wedstrijden demonstraties verzorgd, terwijl er ook speciaal voor kinderen iets wordt georganiseerd.
Bezoek aan dit toernooi wordt extra leuk, omdat ook de AMI-Vereniging Nederland aanwezig zal zijn en genoten kan worden van hun Citroën oldtimers.

De organisatie van het geheel is in handen van de Stichting Pyramide van Austerlitz samen met de Zeister Pétanque-club “Les Cailloux”.
 
Kijk ook op de site: www.defransetijd.nl en www.lescailloux.nl

Byzantijns Koor in de Pauluskerk

DRIEBERGEN Op zondagmiddag 19 april zal het Klein Byzantijns Koor o.l.v. Ilia Belianko een uitvoering geven van liederen uit de Slavisch-orthodoxe ritus. Plaats: Pauluskerk, Rijsenburgselaan 2a, Driebergen. Aanvangstijd 15.30 uur. Prijs 8 euro voor volwassenen en 4 euro voor kinderen. Inlichtingen bij Sigrid Brandligt, tel. 0343-517467.

Overval

DRIEBERGEN Maandagochtend omstreeks 09.15 uur kreeg de politie de melding dat er een overval was gepleegd bij een bedrijf aan de Langbroekerdijk.
Even daarvoor waren 3 mannen, 2 blanke en een met licht getinte huidskleur, het terein opgekomen en bedreigden een 48-jarige man uit Driebergen met een vuurwapen en vroegen om geld.
Nadat ze een geldbedrag hadden gekregen verdwenen zij weer. De mannen zijn gevlucht in een zilvergrijze auto die er schoon uitzag. Deze auto reed weg over de Rijsenburgselaan.

De politie heeft de zaak in onderzoek en verzoekt getuigen contact op te nemen via 0900-8844, district Heuvelrug.

Brand in auto

ZEIST In de nacht van dinsdag op woensdag ontstond er brand in een auto aan de Prinses Irenelaan. Omstreeks 00.20 uur kregen brandweer en politie de melding van een autobrand. De brandweer bluste de brand. Mogelijk is er sprake van brandstichting en de politie heeft de zaak in onderzoek. Getuigen kunnen bellen met 0900-8844, district Binnensticht.

Knotshockey bij HCD

DOORN  Voor de derde keer organiseerde de hockeyclub Doorn op Goede Vrijdag een hockeyclinic waar de jeugdleden op een speelse manier training kregen in balvaardigheid en techniek.

Lees verder op de website van De Kaap

300 voetbalkeepers op zonnige keeperspromotiedag

AMERONGEN  Goede Vrijdag stond bij DSVA in het teken van jonge doelverdedigers. Ruim 300 keepers namen vrijdag april deel aan de Frans Hoek Keeperspromotiedag bij de Amerongse voetbalclub.

Lees verder op de website van De Kaap

Bingoavond in De Uithof

AMERONGEN  De Oranje Vereniging Amerongen organiseert op woensdag 22 april met medewerking van de Amerongse winkeliers de traditionele Oranjebingo.

Lees verder op de website van De Kaap

Waar lang geleen de Batavier

AMERONGEN  Tijdens een feestavond van de Vrijwillige Brandweer Amerongen, hebben de leden en ereleden samen met hun partners het Amerongs volkslied opgenomen. De muzikale ondersteuning kwam van Ons Genoegen, die dit jaar 90 jaar bestaan.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van donderdag 16 april 2009 (kopie)

Hoofdstraat Driebergen: ansichtkaart uit 1965Klik op foto voor vergroting en meer info
meer ansichtkaarten van deze straat
zie ook heuvelrugnieuws-foto’s op Buienradar
www.beleefdelente.nl

Vernieler aangehouden

DOORN Afgelopen nacht surveilleerden agenten over het Plein 1923 toen er plotseling twee personen op hen af kwamen afrennen. Ze vertelden dat een man een pinautomaat aan het vernielen was. Agenten troffen de 40-jarige vernieler uit Doorn aan die enigszins verward overkwam. De man had een omlijsting van de automaat vernield, werd aangehouden en ingesloten voor verhoor.

FC Utrecht Forza Tour voor SVMM-jeugd

MAARN  Het samenwerkingsverband dat SVMM met FC Utrecht heeft gesloten, kreeg gistermiddag vorm in een training voor de eerste jaars D, E en F-jeugd van SVMM. Oud eredivisie-speler (o.a. FC Utrechte en Ajax) Mark Verkuijl kwam met de ‘FC Utrecht Forza Tour’ naar Maarn om een clinic te geven aan 95 jonge voetballers uit Maarn en Maarsbergen.

Lees verder op de website van De Kaap

Kleurrijke verenigingsplaybackshow in Leersum

LEERSUM  Twee avonden achtereen stond alles in De Binder in het teken van de jaarlijkse verenigingsplaybackshow. Op vrijdag- en zaterdagavond liep het dorp uit om naar de kleurrijke acts van de deelnemende verenigingen te kijken.

Lees verder op de website van De Kaap

Grenscorrectie op lange baan

HEUVELRUG  De grenscorrectie rond het Henschotermeer is op de lange baan geschoven. Dit is naar voren gekomen uit de besprekingen rond de fusie van Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude.

Lees verder op de website van De Kaap

Blue Arrows basketbal steunpunt Doorn van start

DOORN  In sporthal Steinheim is op maandag 6 april het eerste basketbalsteunpunt van Blue Arrows van start gegaan. Een kleine groep meldde zich om 16.30 uur om onder leiding van Wiebe Lindijer en Maarten Spreeuwenberg een begin te maken met het nieuwe initiatief.

Lees verder op de website van De Kaap

Dromerige pop van harold k & Most Unpleasant Men

AUSTERLITZ Op woensdag 22 april in het Beauforthuis een concert van harold k en Most Unpleasant Men, voor de liefhebber van dromerige popmuziek. De liedjes van de Utrechts/Limburgse harold k worden door VPRO’s 3voor12 ‘kleine parels van spitsvondigheid’ genoemd.

In het najaar van 2009 verschijnt Harolds nieuwe cd De laatste pionier , een eigentijds album met een lyrische toon en verhalende songs. Most Unpleasant Men zijn 5 opvallende maar, anders dan de bandnaam doet vrezen, beschaafde jongemannen die hun publiek betoveren met hun liedjes. Begin dit jaar presenteerden ze hun debuutplaat Nothing Moves Slower in een uitverkocht Ekko. De muziek van harold k en Most Unpleasant Men vertoont overeenkomsten: het is muziek die beklijft, aan je plakt, je een heerlijk warme trui geeft op een frisse dag. Kaarten zijn online verkrijgbaar via www.beauforthuis.nl.

woensdag 22 april, 20.15 u
harold k & Most Unpleasant Men – dromerige popmuziek
entree € 8 | CJP, CKV, studenten en Zeistpas € 5

Heuvelrugnieuws van vrijdag 17 april 2009 (kopie)

Weth Teselinglaan Driebergen: uitlopende beukenhaag
foto: © Robert Wassens
tijd: 9.50 uur  temperatuur: 12 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat
zie ook heuvelrugnieuws-foto’s op Buienradar
www.beleefdelente.nl

Illegaal verklaard bouwsel staat nog altijd overeind

LEERSUM  Het afgelopen september illegaal verklaarde bouwsel van Leersummer Robert Hin aan de MC Verloopweg staat nog altijd fier overeind. Dat zit verantwoordelijk wethouder Clemens van der Burg van de gemeente Utrechtse Heuvelrug (waar Leersum onder valt) niet lekker.

Lees verder op de website van het AD/UN

Zeist wil mosquito laten hangen

ZEIST  Voorlopig blijven de twee mosquito’s in Zeist hangen. De apparaten zijn vlak voor de Pasen opgehangen, een bij de Aldi in het centrum en een bij de ingang van de V en D op het Belcour.

Lees verder op de website van het AD/UN

Kerkgebouw Achterberg op gemeentelijke monumentenlijst geplaatst

RHENEN  Op verzoek van de Hervormde Gemeente Achterberg hebben het burgemeester en wethouders van Rhenen het kerkgebouw aan de Achterbergsestraatweg 199 in Achterberg aangewezen tot gemeentelijk monument.

Het kerkgebouw is opgenomen in het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) van de provincie Utrecht. Dit project is een initiatief van de (rijks-)overheid om per gemeente een overzicht te krijgen van de jongere bouwkunst en stedenbouw tussen de jaren 1850 en 1940. Het kerkgebouw is op de MIP-lijst ingedeeld in categorie 2. Dit betekent dat het object waardevol is op gemeentelijk niveau en een beeldbepalende betekenis heeft.

Door zijn gaafheid in hoofdvorm en detaillering is de invloed van het bouwstijl (de Amsterdamse school) duidelijk aanwezig en is het kerkgebouw aan de Achterbergsestraatweg 199 in Achterberg qua functie en betekenis herkenbaar. Daarnaast kenmerkt het kerkgebouw zich nog als een oriëntatiepunt (beeldbepalend) in de omgeving uit het verleden.

De Hervormde Gemeente Achterberg wil groot onderhoud aan het kerkgebouw plegen. In het bijzonder is voor de opknapbeurt van de toren van het kerkgebouw veel geld nodig. Door plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst kan de kerkelijke gemeente gebruik maken verschillende fondsen, die leningen met een lage rente verstrekken voor niet-rijksmonumenten.

Voor het (vervolg-)onderhoud kan de eigenaar/gebruiker eventueel gebruik maken van de “Subsidieregeling onderhoud/restauratie gemeentelijke monumenten” van de gemeente Rhenen.

De financiële overwegingen van het verzoek tot plaatsing en de diverse verbouwingen en uitbreidingen die in de loop van de jaren zijn uitgevoerd is voor de monumentencommissie geen aanleiding geweest om niet in te stemmen met het verzoek van de Hervormde Gemeente Achterberg.

Het hoofdgebouw van het kerkgebouw bezit volgens de monumentencommissie nog het oorspronkelijke karakter en is van bijzondere betekenis.

‘Subsidiefabriek’ vertrekt uit Zeist

ZEIST  Nog drie weken en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is helemaal en definitief weg uit Zeist. Daar heeft ‘de subsidiefabriek’, zoals woordvoerder Ben de Vries de dienst omschrijft, 36 jaar gezeten: in het Broederhuis aan het Broederplein, aan de voet van Slot Zeist.

Lees verder op de website van het AD/UN

Wijnactie voor kinderboerderij

DRIEBERGEN Wijnhandel Hans van Vugt en Super de Boer Verberne starten volgende week een wijnverkoopactie waarbij van iedere verkochte doos 5 euro naar een goed doel gaat. Voor de eerste periode is gekozen voor kinderboerderij Het Woelige Nest. Het streven is om € 5.000 bij elkaar te krijgen voor dit project. Daarna wordt er een nieuw doel gekozen.
Het gaat om rode of witte Zuidafrikaanse wijn met een uniek Heuvelrug etiket.

Bedreiging met vuurwapen

DRIEBERGEN Donderdagavond rond 20.00 uur bevond een 15-jarige jongen uit Driebergen zich met enkele vrienden op de Appelgaard. Daar zag hij een groepje van vier jongemannen bij een auto staan. Met één van hen, een 19-jarige jongeman uit Driebergen, kreeg hij een woordenwisseling. De 19-jarige jongeman werd daar kennelijk zo kwaad over dat hij een nabijgelegen woning inging, daar een vuurwapen pakte, naar buiten kwam en de 15-jarige jongen en zijn vrienden bedreigde en zei dat zij moesten weggaan. Dat deden zij vervolgens ook. De verdachte en de andere drie jongemannen gingen de woning binnen.

De politie werd gewaarschuwd en agenten gingen ter plaatse. Daar spraken zij met de 15-jarige jongen. Hij deed aangifte van bedreiging. Omdat er sprake was van een vuurwapen, lieten de agenten een arrestatieteam ter plaatse komen. In afwachting daarvan kwam één van de bewoners, een 18-jarige jongeman, naar buiten. Hij werd direct aangehouden.

Het arrestatieteam ging de betreffende woning binnen en hield twee andere bewoners, jongemannen van 18 en 20 jaar, aan. De 19-jarige verdachte bleek niet in de woning aanwezig te zijn. Het onderzoek naar hem en de aangehouden verdachten wordt voortgezet. Bij de huiszoeking in de woning werd een patroon van een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen.

Feestdag in centrum Maarn

MAARN  De vijfde editie van de Heuvelrugloop Maarn, met na afloop het dorpsfeest, vindt plaats op zaterdag 20 juni. Dit jaar worden de krachten met de Middenstand Maarn Maarsbergen (MMM) gebundeld. De winkeliersvereniging MMM organiseert eveneens op 20 juni het jaarlijkse Tuindorpfeest.

Lees verder op de website van De Kaap

Lezing over dementie

DOORN  Voor alle geïnteresseerden wordt dinsdag 21 april, door Dr A.A. Teeuw voor de NPV afdeling Doorn, Driebergen en Wijk bij Duurstede een lezing over dementie gehouden.

Lees verder op de website van De Kaap

Twist over opgelegde bouwstop

AMERONGEN  Heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug terecht de nieuwbouw aan de Utrechtsestraatweg in Amerongen stilgelegd? Die vraag legde ontwikkelaar Grepu Vastgoed vorige week voor aan de Utrechtse bestuursrechter.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zaterdag 18 april 2009 (kopie)

De Warande Driebergen: vijver vanaf Sint Hubertuslaan
foto: © Renk Knol
tijd: 11.05 uur  temperatuur: 12 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat
zie ook heuvelrugnieuws-foto’s op Buienradar
www.beleefdelente.nl

IVN-Landschapsfietstocht

DRIEBERGEN De IVN nodigt u uit om deel te nemen aan een landschapsfietstocht met IVN-natuurgidsen van de afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn. De tocht gaat langs diverse landgoederen richting het veengebied van het Noorderpark.

Hierbij laten ze onderdelen zien van de, zo belangrijke, Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waarbij getracht wordt de versnipperde natuurgebieden met elkaar te verbinden.
De start is op zaterdag 25 april om 10.00 uur bij station Driebergen/Zeist, aan de Driebergse kant.

De lengte van deze fietstocht is ongeveer 35 km en omstreeks 15.00 uur zit de tocht erop.
Deelname is gratis en u hoeft zich niet aan te melden; denk wel om eten en drinken mee te nemen.
Inlichtingen: tel. 030-6957308 of kijk op www.ivn.nl/heuvelrugenkrommerijn

Canto Ostinato op twee vleugels

AUSTERLITZ Op zondag 26 april wagen pianisten Daphne Keune en Robert Lambermont zich in het Beauforthuis aan de Canto Ostinato. De hypnotiserende repetitieve klanken van Simeon ten Holts meest bekende werk, vertolken zij in het midden van de zaal, op twee vleugels tegelijk. Bij mooi weer gaan de deuren naar de tuin open waar het publiek een lekker bord tapas kan eten. Vooraf wordt een korte documentaire over het werk getoond, door Ten Holt zelf geselecteerd.  Kaarten zijn online verkrijgbaar via www.beauforthuis.nl.

Ten Holt heeft een omvangrijk oeuvre, maar met de Canto Ostinato schiep Simeon ten Holt een stuk waar uiteindelijk niemand omheen kan. Canto Ostinato is, zoals alle daar van afgeleide werken van Ten Holt, een werk met een gebruiksaanwijzing. Die geeft Ten Holt er in de partituur dan ook uitvoerig bij: ‘Canto Ostinato is ontsprongen aan een traditionele bron, is tonaal en maakt gebruik van functionele harmonieën die zijn gevoegd naar de regels van de harmonieleer, de wetten van oorzaak en gevolg, spanning en ontspanning.
Daphne Keune (1971) kreeg haar eerste pianolessen op 7-jarige leeftijd van Marcel Joosen en werd op 16-jarige leeftijd aangenomen op het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Naast dat zij deel uitmaakt van het Bergen Kwartet, een viervleugelkwartet dat zich richt op van muziek van Simeon ten Holt, geeft zij solo recitals, begeleidt lied recitals en heeft ze haar eigen lespraktijk.
Naast beeldend kunstenaar is Robert Lambermont pianist. Tijdens zijn studie aan de Gerrit Rietveld Academie kwam hij in aanraking met de muziek van Simeon ten Holt en ontdekte gevoelsmatige parallellen tussen deze muziek en zijn eigen objecten. Sindsdien voert Robert Lambermont composities van Ten Holt uit.

zondag 26 apil, 17.30 uur
Daphne Keune en Robert Lambermont , Canto Ostinato
entree  16,- | CJP, CKV, studenten en Zeistpas  11,- | kinderen t/m 12 jr  8,50

Meebewegen in veranderende samenleving

ZEIST  Een deftige aankleding bepaalde de sfeer bij horecaonderneming Figi in zijn begintijd, een eeuw geleden. Villa- en buitenplaatsbewoners uit Zeist en de Stichtse Lustwarande waren de gasten.

Lees verder op de website van het AD/UN

Koninginnedag Maarsbergen

MAARSBERGEN  Het terrein bij kaasboerderij De Weistaar aan de Rottegatsteeg is ook dit jaar weer de locatie voor de Koninginnedagactiviteiten in Maarsbergen. Nadat de ballonnen zijn opgelaten staat de ochtend in het teken van kinderspelen en een playbackshow.

Lees verder op de website van De Kaap

Ecoduct Treeker Wissel officieel open

HEUVELRUG  Kunstenaars van Jans Pakhuys hebben donderdag een informatiebord bij het ecoduct Treeker Wissel aan de Doornseweg onthuld. Dit was de officiële openingshandeling van het ecoduct.

Lees verder op de website van De Kaap

Bas Rooseboom erelid D & N

AMERONGEN/LEERSUM  Drie leden slechts gingen hem voor. Daaruit mag de conclusie worden getrokken dat je niet zomaar erelid wordt bij de 42-jarige Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum (D&N).

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zondag 19 april 2009 (kopie)

Hogesteeg 12-14 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 12.25 uur  temperatuur: 17 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat
zie ook heuvelrugnieuws-foto’s op Buienradar
www.beleefdelente.nl

Ruim 500 voetballertjes op zonnig schoolvoetbaltoernooi CDN

DRIEBERGEN  Voetbalvereniging CDN organiseerde ook dit jaar weer het schoolvoetbaltoernooi voor alle basisscholen in Driebergen. Het was, mede door het prachtige weer, een zonnig en gezellig toernooi. Op woensdagmiddag 15 april jl. speelden de jongens van de groepen 3, 4 en 5 en de meisjes van de groepen 3/4 en 5/6 tegen elkaar.

vergroot foto 1    vergroot foto 2     vergroot foto 3

Alle 7 basisscholen waren vertegenwoordigd en in totaal speelden er 55 teams met maar liefst 500 kinderen mee.

De wedstrijden werden ook dit keer geleid door de vele vrijwillige (jeugd)scheidsrechters van CDN. Door het prachtige weer waren er veel supporters op de been zodat het zoals ieder jaar een gezellig drukte was.

Afgelopen woensdagmiddag zijn ruim 100 spannende poulewedstrijden gespeeld met hier en daar erg goed voetbal. Aan het eind van de middag volgden de kruisfinales en finales. De uitslagen van de finales waren:
Jongens groep 3: 1e  Kring 1 en 2e  Uilenburcht 2
Jongens groep 4: 1e  Zonheuvel 2 en 2e  Dolfijn 1
Jongens groep 5: 1e  Coolsma 1 en 2e  Uilenburcht 1
Meisjes groep3/4: 1e  Coolsma 1 en 2e  Valkenheuvel 2
Meisjes groep5/6: 1e  Valkenheuvel 2  en 2e  Zonheuvel 1

CDN viert dit jaar haar 70 jarig bestaan. Sinds een paar jaar is de voetbalclub zich maatschappelijk aan het verbreden. Inmiddels is dit geconcretiseerd door de Sport Buitenschoolse Opvang (Fibou) en naschoolse opvang (SKDD) op het terrein. Naast de samenwerking met scholengemeenschap De Breul is er ook een samenwerking met Gezondheidscentrum Rijsenburg gestart. Verder staan het opleiden van scheidsrechters (in samenwerking met de KNVB) en het opleiden van trainers (in samenwerking met de voetbalschool HOAC) centraal in het beleid van CDN.

Opvallend op het voetbaltoernooi van afgelopen woensdag was, dat een record aantal meisjes zich als deelnemer had aangemeld. Ruim 45% van het totaal aantal deelnemers was vrouwelijk. Deze toenemende belangstelling komt overeen met de trend. Landelijk gezien is er een enorme groei van vrouwenvoetbal waar te nemen. In 2008 stond de teller bij de KNVB al op 107.000 vrouwelijke leden. CDN juicht dit toe, heeft inmiddels 4 meidenteams en staat uiteraard open voor meer aanmeldingen van enthousiaste meiden.

CDN heeft in samenwerking met de andere sportverenigingen op “De Woerd” een project opgestart met als doel de vervolmaking van het sportpark. Voor CDN zelf betekent dit concreet een nieuwe multifunctionele accommodatie waarin de beide BSO’s (buitenschoolse opvang), de fysiotherapie en de voetbalschool worden ondergebracht.

Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi is een mooie Driebergse gebeurtenis waarbij onderling plezier voorop staat. Met zorg en enthousiasme wordt dit toernooi ieder jaar georganiseerd door vrijwilligers van CDN. Op woensdag 22 april a.s. volgt de tweede en laatste dag van dit evenement en spelen de groepen 7 en 8 van de meiden en 6, 7 en 8 van de jongens. In totaal zullen dan nog eens een kleine 400 lagere school leerlingen strijden om de bekers. Het beloofd, ook omdat de weersvoorspellingen goed zijn, wederom een mooie dag te worden.Jeugdige inbrekers aangehouden

LEERSUM Vrijdagochtend rond 06.00 uur kreeg de politie de melding dat twee jongens zich verdacht ophielden bij auto’s aan de Honingraat. De agenten troffen een auto aan met een ingeslagen ruit en zagen twee personen hard wegrennen.

Na gebruik van de warmtebeeldcamera werden zij, 14 en 15 jaar uit Leersum, aangehouden. Na onderzoek werd ook duidelijk dat in 12 caravans ingebroken was op het terrein.

Tegen portier

AMERONGEN- Zaterdagochtend omstreeks 11.55 uur reed een 61-jarige vrouw uit Amerongen over de Holleweg en reed hier tegen een geopende autoportier aan. Zij was slecht aanspreekbaar en werd met onbekende verwondingen vervoerd naar het ziekenhuis.

Diefstal uit school

MAARSBERGEN  Vrijdagmiddag zijn uit een schoolgebouw aan de Woudenbergseweg in Maarsbergen vijf koptelefoons gestolen waarop drie aanhoudingen volgde.

De school deed vrijdagmiddag aangifte van de bewuste diefstal. Naar aanleiding daarvan zijn een 14-jarige jongen uit Werkhoven, een 14-jarige jongen uit Elst (U) en een 14-jarige jongen uit Maarsbergen aangehouden. De jongen uit Maarsbergen had tijdens de les drie koptelefoons uit een niet afgesloten kast weggenomen, terwijl de andere twee de docent afleidde. De politie heeft de zaak nog verder in onderzoek.

Joyriding leidt tot verkeersongeval

ZEIST  Een 18-jarige autobestuurder uit Zeist is zaterdag rond 18.20 uur op de kruising tussen Weteringlaan en Griftlaan op hoge snelheid tegen een lantaarnpaal aangeklapt.

De man man reed zonder rijbewijs en zonder toestemming in het voertuig van eigenaresse. Hij had toestemming van de zoon van de eigenaresse. Tegen de bestuurder is proces verbaal opgemaakt voor het rijden zonder rijbewijs. De auto is total loss.

Woningnood bij vogels

DRIEBERGEN Wist jij dat veel vogels moeite hebben om een goede plek voor een nestje te vinden? Wil jij meehelpen om de vogels weer een plekje in je tuin of op het balkon te geven? En wil je leuke vogelspelletjes doen?

Kom dan (samen met je ouders) op zondag 26 april naar de IVN-tuin naast Champ Aubert, Boterbloem 1 te Driebergen. Tijd: 14.00-17.00 Vrije inloop, geen vaste begintijd.
Toegang gratis
Meer informatie: www.ivn.nl/heuvelrugenkrommerijn

Het geschilderde landschap

AMERONGEN  In het kader van het Festival ‘Kunstenaars en het Landschap’ organiseren Il Sogno uit Amerongen en Art Options uit Langbroek gezamenlijk twee lezingen met het thema ‘Het geschilderde landschap’.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van maandag 20 april 2009 (kopie)

Koningin Julianalaan Driebergen: ontluikende Japanse notenboom
foto: © Anthon Keuchenius
tijd: 9.30 uur  temperatuur: 13 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat
zie ook heuvelrugnieuws-foto’s op Buienradar
www.beleefdelente.nl

Activiteiten 30 april gered voor Leersum

LEERSUM  Het heeft maar weinig gescheeld of in Leersum zou op Koninginnedag niets te doen zijn geweest. De Oranjevereniging Leersum draait alleen nog op voorzitter Ed den Hertog en bestuurder Joop van Schuppen. Na Koninginnedag legt eerstgenoemde zijn functie neer en dan is de Oranjevereniging stuurloos.

Lees verder op de website van het AD/UN

Woninginbreker aangehouden

DRIEBERGEN De politie heeft zondagavond om 22.20 uur een 15-jarige inwoner van Driebergen aangehouden omdat hij vermoedelijk betrokken was bij het plegen van een inbraak in een woning op de Florastraat.

Kort voor de aanhouding kreeg de politie de melding van een getuige dat er twee jongens bij de bewuste woning stonden en dat één van hen de tuin was ingelopen. Omdat kort daarna het licht aanging in de donkere woning vermoedde men dat er een woninginbraak werd gepleegd.

De politie ging met meerdere surveillance-eenheden naar de bewuste woning en zag dat in de omgeving twee jongens weglopen c.q. fietsen. Eén van hen kon worden aangehouden maar de andere jongen rende weg en werd niet meer aangetroffen.

Bij onderzoek rond de woning bleek dat er aan de achterzijde een ruit was ingeslagen. Het was nog niet duidelijk of er iets uit de woning was ontvreemd.

De verdachte is ingesloten in het politiebureau en de politie doet verder onderzoek naar de tweede verdachte.

Korfballers Dalto verliezen strijd om derde plaats

DRIEBERGEN  De korfballers van Dalto bleven na een boeiende strijd om de derde plaats van de Korfbal League met lege handen achter. In de Rotterdamse Ahoy verloor de ploeg uit Driebergen van Fortuna.

Lees verder op de website RTV Utrecht

Beetje paniek bij Shinty

DRIEBERGEN Een ‘beetje paniek’ bij Shinty had als gevolg dat de Driebergse ploeg op eigen veld tegen het onderaanstaande Forward niet verder kwam dan 2-2. Shinty speelde een sterke eerste helft waarin het een 2-0 voorsprong nam.

Lees verder op de website van het AD/UN

SVMM laat twee punten liggen in degradatieduel

MAARN  Afgelopen zaterdag moest SVMM aantreden tegen Brederodes uit Vianen. Vooraf was SVMM gewaarschuwd voor het feit dat Brederodes sterk uit de startblokken kon komen.

Lees verder op de website van De Kaap

DEV E1 kampioen

DOORN  Zaterdag werd DEV Doorn E1 kampioen in de 1e klasse, district West 1. Door een 2-1 overwinning op GVVV E1 werden de Doornaren onbereikbaar voor de naaste concurrenten.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van dinsdag 21 april 2009 (kopie)

Aalscholver 91-105 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 11.35 uur  temperatuur: 18 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat
zie ook heuvelrugnieuws-foto’s op Buienradar
www.beleefdelente.nl

Dalto-aanvoerder vindt veldkorfbal geen straf

DRIEBERGEN  Een oefenwedstrijd woensdagnavond in Driebergen tegen Unitas als voorbereiding op de tweede helft van het veldkorfbalseizoen.
Zonder een training in de buitenlucht hervat Dalto zaterdag de veldcompetitie.

Lees verder op de website van het AD/UN

Nieuw onderzoek naar lightrailverbinding Amersfoort-Rhenen

RHENEN  De provincie Utrecht voert een nieuw onderzoek uit naar de haalbaarheid van een lightrailverbinding tussen Amersfoort en Veenendaal/Rhenen. GS hebben daarover een startnotitie vastgesteld.

De nieuwe studie gaat uit van de oude spoorlijn die nu op dit traject ligt, waarbij wordt uitgegaan van een exploitatie op basis van vier treinen die per uur rijden.

Het onderzoek houdt verder rekening met nieuwe haltes in Leusden en Woudenberg/Scherpenzeel. Bureau DHV heeft in 2008 onderzoek gedaan naar de vervoerwaarde van deze lijn; op de resultaten van deze studie wordt een second opinion aangevraagd. Verder wordt in de nieuwe studie extra aandacht besteed aan de effecten van een nieuwe treinverbinding op het verkeer en (bus)vervoer, natuur en landschap, recreatie en toerisme en de economische ontwikkeling van het gebied. Het onderzoek is gereed in september 2009.

HDS blameert zich

LEERSUM  HDS heeft in de wedstrijd tegen SCH ’44 met name in de tweede helft een wanvertoning geleverd. Het werd uiteindelijk een ontluisterende 8-0 nederlaag. Daarvoor mag de ploeg zich diep schamen, zeker voor de enkele nog trouwe supporters, die toch weer naar de wedstrijd in Harmelen waren komen kijken.

Lees verder op de website van De Kaap

Nep-medewerker brandweer belt aan

DRIEBERGEN  Diverse inwoners uit Driebergen hebben de afgelopen dagen de politie benaderd over mogelijk huisbezoek van een medewerker van de brandweer, zo meldt de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Lees verder op de website van De Kaap

Wisselend succes DVSA

AMERONGEN  De uitgestelde uitwedstrijd van Tweede Paasdag tegen het Amersfoortse VOP was op donderdag 16 april. Het werd een turbulent duel waarbij DVSA uiteindelijk aan het langste eind trok en met de overwinning huiswaarts kon keren.

Lees verder op de website van De Kaap

Concert Koninklijke Harmonie Doorn

DOORN  De Koninklijke Harmonie Doorn gaf afgelopen zaterdagavond haar voorjaarsconcert in de Maartenskerk. Hoewel de publieke belangstelling wat tegenviel, misschien was het wel te mooi weer, heeft dit de leden van de Harmonie niet tegen gehouden een prachtig concert te geven.

Lees verder op de website van De Kaap

CDA snuffelt op werkbezoek in Leersum

LEERSUM De fractie van het CDA bracht op zijn maandelijkse tournee langs de dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug zaterdag een werkbezoek aan Leersum. Het grootste deel van de ochtend stond in het teken van een bezoek aan de Snuffelschuur.

vergroot foto

De exploitatie van deze schuur staat onder leiding van een deskundig en enthousiast stichtingsbestuur, dat veelzijdig is samengesteld en zeer efficiënt werkt. Naast hen werken er 80 vrijwilligers, die als team enorm goed samenwerken. De meeste van de vrijwilligers zijn zestig jaar of ouder. De oudste zijn de tachtig inmiddels gepasseerd. Voor veel vrijwilligers betekent het werk voor de snuffelschuur een garantie om aardig fit te blijven.

Elke vrijwilliger heeft zijn eigen taak, al naar gelang ervaring en deskundigheid. Zo zijn er inkopers, sorteerders, reparateurs van ingebrachte artikelen en mensen die alle artikelen prijzen. De jaarlijkse bruto-opbrengst overstijgt € 120.000,- . Netto houdt men er zo’n 55 % aan over. Onder meer de kosten van het huren van de schuur en die voor het transport van op te halen  goederen moeten hier nog van af. De opbrengst is voor de Michaëlkerk in het centrum van Leersum. Behalve voor het onderhoud van de kerk wordt het geld dit jaar ook gebruikt voor een opknapbeurt van de leegkomende pastorie.

Vervolgens werd door het CDA even verderop stil gestaan bij het perceel waar de Oud-Gereformeerde gemeente van plan is een kerk te bouwen. Ten slotte werd een bezoek gebracht aan het toekomstige speelveldje voor de jeugd aan de Roekenes. Dit veldje was oorspronkelijk een opslagplaats van de gemeente. Door omwonenden is er in overleg met de gemeente na een opknapbeurt gras gezaaid. Straks prijken hier door de inwoners van Leersum zelf bijeengebrachte speeltoestellen. De gemeente hoeft er verder niet aan te pas te komen.

Mooiere vormen van zelfredzaamheid en sociale cohesie is nauwelijks denkbaar.

Nadere informatie: Nynke van Amerongen-Huizenga, tel. 0343-517834/06-51180220.

Te jong om een eigen huis te kopen?

ZEIST Voor de eerste keer een huis kopen is heel spannend, want is het nu wel een goede tijd om een huis te kopen? Wie weet vraag je je af wat voor soort huis bij je past, hoeveel je kunt lenen of welke hypotheek mogelijkheden er allemaal zijn? En weet jij wat een notaris en de gemeente allemaal voor je kunnen betekenen?

Voor al deze vragen organiseren Hol & Molenbeek makelaars en de gemeente Zeist samen een starterbijeenkomst op donderdagavond 23 april aanstaande van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentehuis te Zeist. Hier kun je terecht met al je vragen en kun je je laten informeren over de mogelijkheden die bij jou passen en wat er komt kijken bij het kopen van een huis.

De avond start om 19.30 uur met een korte presentatie van Hol&Molenbeek makelaars. Tevens komen er gastsprekers, namelijk een notaris en een hypotheek adviseur. Ook de gemeente Zeist zal kort toelichten wat zij voor jou kunnen betekenen. Om 20.30 uur start de informatiemarkt.

Herontwikkeling Zonstraat Driebergen

Dinsdag 14 maart is het college van b&w in principe akkoord gegaan met het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling aan de Zonstraat in Driebergen. Om het plan te realiseren worden verouderde woningen en bedrijfsbebouwing gesloopt. Het plan van woningbouwcorporatie Heuvelrug Wonen en ontwikkelaar Jansen de Jong bv gaat uit van de bouw van 68 woningen, waarvan 52 sociale en 16 vrije sector woningen.

vergroot foto 1    vergroot foto 2

Uitgangspunten stedenbouwkundig ontwerp
In het noordelijk en zuidelijk gelegen plangebied wordt uitgegaan van een hofje en een woonerf waarbij het verkeer gemakkelijk in- en uit kan rijden. De beoogde architectuur en inrichting van de openbare ruimte ademt een informele en dorpse sfeer uit. Er is een hoge ambitie voor duurzaam bouwen.

Perspectief inrichtingsvoorstel
Woningbouwcorporatie Heuvelrug Wonen heeft in de zomer van 2008 van het merendeel van de huurders, instemming gekregen om over te gaan tot sloop en nieuwbouw in plaats van renovatie. Vanaf het begin is er een intensief overleg geweest met de bewonerscommissie van de Zonstraat. Op 18 september 2008 is er voor belangstellenden een inloopbijeenkomst georganiseerd. Vervolgens heeft een afvaardiging van bewoners van de Zonstraat, Traaij, Welgelegenlaan en van Heemstrastraat eind vorig jaar deelgenomen aan een door de initiatiefnemers georganiseerde klankbordgroep. De reacties en acties zijn verwerkt in het herontwikkelingsplan of worden meegenomen in de uitwerking.

Het college heeft de gemeenteraad gevraagd om in principe akkoord te gaan het met plan. Als de raad in haar raadsvergadering van 28 mei akkoord gaat, wordt het plan uitgewerkt in een nieuw bestemmingsplan.


Betere resultaten voor TV Risenborgh

DRIEBERGEN  Voor de zaterdagteams alweer de  tweede competitieronde en de resultaten zijn een stuk beter. Iedereen moest blijkbaar weer even wennen  aan het competitiegevoel. De zaterdagdames  team 2 18+ 3e klasse deden het bijzonder goed en hebben geen set af hoeven staan. De gemengde teams 18+ hebben de punten ook weer binnengehaald maar bij de 35plussers wil het nog niet zo goed lukken maar de heren 35+ gaan heel goed. De heren van zondag team 2 speelden gelijk tegen Alta en het was ontzettend spannend. Ook het jongensteam 2 t/m 17 zondag  jaar ging met volle moed naar Culemborg maar verloren helaas met 4-2. De uitgebreide verslagen van diverse teams staan vermeld op de website.

Hieronder de uitslagen:
Voorjaarscompetitie woensdag 8-4-2009
Jongens t/m 12 geen klasse        RISENBORGH 1-MANGER CATS 1    0-6
Jongens t/m 10 geen klasse        RISENBORGH 1-LUDENTI 1        1-5

Voorjaarscompetitie donderdag 9-4-2009
Damesdubbel 18+ 2e klasse        RISENBORGH 1-ATALANTA 2        4-0
   
Voorjaarscompetitie zaterdag 11-4-2009
Gemengd senioren 18+ 1e klasse        GOUWENES 1- RISENBORGH 1        2-3
Gemengd senioren 18+ 2e klasse        GRIFFENSTEYN 2- RISENBORGH 2    0-5
Gemengd senioren 18+ 4e klasse         LARSHEIM 1-RISENBORGH 3        2-3
Gemengd senioren 18+ 4e klasse         DOMSTAD 10-RISENBORGH 4         3-2
Gemengd 35+ Hoofdklasse             RISENBORGH 1-WESTERVELD 1    2-3
Gemengd 35+ 2e klasse                         RISENBORGH 2-ALTA 2        0-5
Heren 35+ 1e klasse                               RISENBORGH 1-LARSHEIM 2         5-1
Heren 35+ 2e klasse                               RISENBORGH 2-MANGER CATS 1     4-2   
Dames 18+ 3e klasse                             RISENBORGH 1-GOUWENES 2         4-2
Dames 18+ 3e klasse                              GOUWENES 3-RISENBORGH 2        0-6

Landelijke competitie zondag 13-4-2009
Gemengd senioren 7e klasse        RISENBORGH 1- RHIJNAUWEN 7    6-2
Gemengd senioren 7e klasse        RISENBORGH 2- HERCULES 1      5-3
Heren 5e klasse                 ROZENHOF 1-RISENBORGH 1        0-6
Heren 5e klasse                 RISENBORGH 2-ALTA 2        3-3
Heren 5e klasse                RISENBORGH 3-GOOISCHE VALLEI 2    4-2
Jongens 2e klasse             DOELEN 1- RISENBORGH 2        4-2
Jongens 2e klasse             AURORA 1-RISENBORGH 1        3-3
Jongens 3e klasse            OUDEGEIN 1- RISENBORGH 3        6-0
Gemengd t/m 14 Geen klasse         RISENBORGH 1-EEMNES 1        ?


Hieronder de uitslagen:

Voorjaarscompetitie woensdag 15-4-2009
Jongens t/m 12 geen klasse        RISENBORGH 1-MAARN 2        2-4
Jongens t/m 10 geen klasse        RISENBORGH 1-SHOT 2        2-4

Voorjaarscompetitie donderdag 16-4-2009
Damesdubbel 18+ 2e klasse        TER WEYDE 1-RISENBORGH 1        3-1
   
Voorjaarscompetitie zaterdag 18-4-2009
Gemengd senioren 18+ 1e klasse        RISENBORGH 1- MEIJENHAGEN 1    3-2   
Gemengd senioren 18+ 2e klasse        RISENBORGH 2- FLEHITE 4          5-0
Gemengd senioren 18+ 4e klasse         RISENBORGH 3- GRIFFENSTEYN 4      4-1   
Gemengd senioren 18+ 4e klasse         RISENBORGH 4-ATALANTA 7      4-1   
Gemengd 35+ Hoofdklasse             GROENVLIET 1-RISENBORGH 1    5-0
Gemengd 35+ 2e klasse                         SHOT 1-RISENBORGH 2        4-1
Heren 35+ 1e klasse                               DICKE RIJST 1-RISENBORGH 1        3-3
Heren 35+ 2e klasse                               AUSTERLITZ 2-RISENBORGH 2    3-3
Dames 18+ 3e klasse                             SCHALKWIJK 2-RISENBORGH 1    2-4
Dames 18+ 3e klasse                              RISENBORGH 2- VREESWIJK 5      0-6   

Landelijke competitie zondag 19-4–2009
Gemengd senioren 7e klasse        UITWIJK 1-RISENBORGH 1        2-6
Gemengd senioren 7e klasse        SPARTA 1-RISENBORGH 2        6-2
Heren 5e klasse                 RISENBORGH 1-WAALRACKETS 2      3-3   
Heren 5e klasse                 LEUSDEN 5-RISENBORGH 2        4-2
Heren 5e klasse                LEUSDEN 4-RISENBORGH 3        5-1
Jongens 2e klasse             RISENBORGH 2-DOORDRAAIERS 1      0-6   
Jongens 2e klasse             RISENBORGH 1- GOOILAND 1      6-0   
Jongens 3e klasse            RISENBORGH 3-IRMINLOO 3          3-3
Gemengd t/m 14 Geen klasse         GOOISCHE VALLEI 1-RISENBORGH 1    5-1

Volleybalcompetitie zit erop

HEUVELRUG  Een spannender finale van de volleybalcompetitie was voor Enervo en Volleer niet denkbaar. De beide verenigingen stonden in De Binder tegenover elkaar. De heren van Enervo en de dames van Volleer hadden het lot in handen van hun tegenstanders,die het spelen van degradatiewedstrijden wilden ontlopen.

Lees verder op de website van De Kaap

Jos Roseboom eerste op topscorerslijst

DRIEBERGEN Jos Roseboom is topscorer geworden van de Korfbal League.
De schutter van Dalto maakte in 21 wedstrijden (inclusief play-offs) 162 doelpunten.

Lees verder op de website van het AD/UN

Heuvelrugnieuws van woensdag 22 april 2009 (kopie)

Arnhemsebovenweg Driebergen: ansichtkaart uit 1956Klik op foto voor vergroting en meer info
meer ansichtkaarten van deze straat
zie ook heuvelrugnieuws-foto’s op Buienradar
www.beleefdelente.nl

Man die agent neerstak niet aanspreekbaar

ZEIST/DRIEBERGEN  De 28-jarige C.H.’uit Driebergen die op Station Driebergen/Zeist een agent zwaar verwondde met een mes, is niet aanspreekbaar. Dat bleek gisteren in de Utrechtse rechtbank waar de stand van het onderzoek werd besproken.

Lees verder op de website van het AD/UN

Alleen woningen op hoek Maurikstraat – Kerkweg

ZEIST  Op de hoek van de Maurikstraat en de Kerkweg in het centrum van Zeist komen geen appartementen, maar alleen grondgebonden woningen.
Omwonenden hebben daarmee met hulp van de gemeenteraad hun zin gekregen.

Lees verder op de website van het AD/UN

Station: efficiënt of mooi?

ZEIST/DRIEBERGEN  Wordt het nieuwe stationsgebied van Driebergen en Zeist een lust voor het oog of vooral een plek waar in- en uitgaand bus- en treinverkeer op een efficiënte en vlotte manier verwerkt wordt?

Lees verder op de website van het AD/UN

Ballon landt in Noorwegen

RHENEN  Een van de ballonnen die als wedstrijd werd opgelaten tijdens de viering van het 750-jarig bestaan van Rhenen, heeft Noorwegen gehaald.
Het kaartje werd teruggestuurd vanaf de Hvaler-eilanden, zo’n honderd kilometer ten zuiden van Oslo.

Lees verder op de website van het AD/UN

Jan Smit naar Leersum

LEERSUM  Het jaarlijkse Koninginnebal dat voor de 3e keer plaats vindt in Sport- en Cultuurcentrum De Binder is dit jaar van datum veranderd. In plaats van 30 april is het feest nu op 29 april. Dit heeft alles te maken met het spectaculaire programma.

Lees verder op de website van De Kaap

Basketbalvereniging genomineerd

DRIEBERGEN  De Driebergse basketbalvereniging Blue Arrows is door SPORT Bestuur & Management, het vakblad voor sporbestuurders, sportkader en sportoverheden, genomineerd voor de titel ‘Het sportbestuur van het jaar 2008’. Uit in totaal tachtig aanmeldingen zijn acht besturen voorgedragen.

Lees verder op de website van het AD/UN

Heuvelrugnieuws van donderdag 23 april 2009 (kopie)

Hoofdstraat Driebergen: ansichtkaart uit 1925Klik op foto voor vergroting en meer info
meer ansichtkaarten van deze straat

Geen ‘Oud-Verzet’ bij 4 mei-herdenking

DRIEBERGEN  Voor het eerst sinds jaren nemen op maandag 4 mei in Driebergen-Rijsenburg geen officiële delegaties van het Voormalig Verzet en de oud-strijders (De Bond van Wapenbroeders) aan de dodenherdenking deel. De hoge ouderdom alsmede het toenemend natuurlijk verloop onder de leden van deze organisaties zijn hier de oorzaak van.

Lees verder in de Stichtse Courant van 23-4-2009

Ons Eetcafé op woendag 6 mei in het Michaëlhuis

LEERSUM  Ruim 30 mensen namen op woensdag 8 april namen deel aan de gezellige maaltijd in Ons Eetcafé in Leersum. Dit keer was Ons Eetcafé te gast in de Johanneskerk. Aan de maaltijd namen mensen deel die pas in Leersum zijn komen wonen.

Lees verder op de website van De Kaap

Geweldplegers heel weekend vast

HEUVELRUG  Na de zomervakantie wil de gemeente een ‘weekendarrangement’ invoeren. Dit houdt in dat als in het weekend sprake is van geweldpleging de geweldpleger wordt opgepakt en overgebracht naar het cellencomplex in Houten. Daar moet de geweldpleger tot en met maandagmorgen verblijven.

Lees verder op de website van De Kaap

Bouwstop Utrechtseweg terecht

AMERONGEN  De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft terecht de nieuwbouw aan de Utrechtsestraatweg stilgelegd. Dat besloot de Utrechtse bestuursrechter dinsdag in de zaak die projectontwikkelaar Grepu Vastgoed had aangespannen.

Lees verder op de website van De Kaap

Wapens in auto

DOORN Gistermiddag kreeg de politie de melding dat jongeren overlast zouden veroorzaken aan het Doornsegat aan de Leersumsestraatweg. Hierbij zou ook een wapen te zien zijn geweest. Agenten gingen ter plaatse en troffen twee auto’s aan waarbij enkele jongeren stonden. In een van de auto’s lag een luchtdrukwapen en een zwaard. Drie personen in de leeftijd van 19 en 20 jaar uit Doorn werden aangehouden en ingesloten voor verhoor.

Schreeuwer

DOORN Woensdagavond omstreeks half acht zat een politieagent in het politiebureau aan de Dorpsstraat. Een groepje jongens kwam voorbij fietsen en een 12-jarige jongen uit Utrecht vond het nodig luid vervelende woorden te roepen in de richting van het bureau. De agent ging achter de jongens aan en de 12-jarige jongen die geschreeuwd had werd aangehouden en meegenomen naar het bureau. Hij zal vermoedelijk een alternatieve straf krijgen.

Allegrakwartet laat zich horen in De Vlam

RHENEN  Stichting Concerten De Korenwinde presenteert zaterdag 25 april om 20.00 uur in gebouw De Vlam een concert van het Allegrakwartet, bestaande uit Rosanne Philippens, Nadia Frissen, Hannah Strijbos en Lidy Blijdorp.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Geslaagd concert Crescendo

LEERSUM  Accordeonvereniging Crescendo gaf afgelopen zaterdag in De Binder haar voorjaarsconcert.

Lees verder op de website van De Kaap

Vakantieactiviteiten bij Bezoekerscentrum de Boswerf

ZEIST  Op dinsdag 28 april en woensdag 29 april kun je meedoen met een leuke vakantieactiviteit bij Bezoekerscentrum De Boswerf. Ga onder begeleiding mee op zoek naar mooie vindsels uit het bos. Daarna knutsel je een boskijkdoos.

Zo neem je naderhand een boslandschap in een doos mee naar huis. Deze activiteit vindt twee keer plaats, om 10.30 en om 14.00 uur. Het duurt twee uur. In de pauze krijg je iets lekkers. Deelname bedraagt: € 6,50. De activiteit is geschikt voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Voorinschrijving voor deze vakantieactiviteit is verplicht. Hiervoor graag tijdig reserveren tijdens kantooruren of tijdens de openingstijden. Meer informatie en aanmelden: www.boswerf.nl of tel. 692 23 93.Het Bezoekerscentrum is op zondagen geopend van 12.00 – 16.30 uur. Van dinsdag tot vrijdag kunt u er terecht van 10.00 – 16.30 uur. Op Koninginnedag, woensdag 30 april, is het bezoekerscentrum gesloten. U vindt het Bezoekerscentrum De Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbosch.

Avondvierdaagse Doorn Digitaal

DOORN  Ook dit jaar wordt onder de vlag van de Stichts Gooise Wandelsportbond de Doornse Avondvierdaagse georganiseerd. De wandelroutes van 5, 10 of 15 km voeren elke avond traditioneel naar een andere windstreek.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van vrijdag 24 april 2009 (kopie)

Prins Bernhardlaan 25-29 Driebergen
foto: © Robert Wassens
tijd: 10.30 uur  temperatuur: 14 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Brandweer Zeist met stenen bekogeld

ZEIST  De brandweer in Zeist is gisteren belaagd door jongeren. Bij het blussen van een brandje aan de Griftensteynselaan werden de brandweermannen bekogeld met stenen. De politie kwam erbij om een einde te maken aan het opstootje.

Lees verder op de site van RTV Utrecht

Dorpse sferen aanwezig tijdens oranjefeest

MAARSBERGEN  Tijdens Koninginnedag staat de feesttent weer op het terrein van de Weistaar. Ook dit jaar tekent de oranjecommissie, uit naam van IJsclub De Kom, voor een bruisend programma.

Lees verder op de website van De Kaap

Fietser gewond na verkeersongeval

ZEIST  Op donderdagochtend heeft aan de Nicolaas Beetslaan om ongeveer 08.35 uur een verkeersongeval plaatsgevonden. Hierbij is een 12-jarige jongen uit Utrecht gewond geraakt.

De jongen reed met zijn fiets over de Constantijn Huygenslaan toen een 52-jarige automobilist uit Zeist vanuit de Nicolaas Beetslaan kwam rijden. De automobilist kon niet meer op tijd remmen voor de fietser en raakte hem, waardoor de jongen ten val kwam. Hij  liep een hoofdwond op en is met de ambulance naar het UMC in Utrecht vervoerd. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. 

Startsein Festival Kunstenaars en het landschap in de Utrechtse Heuvelrug

HEUVELRUG  Op vrijdag 8 mei wordt het startsein gegeven voor het festival Kunstenaars en het landschap. Dit festival in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en omgeving wordt voor de eerste keer georganiseerd en duurt tot eind juli. Er zijn ruim zestig activiteiten zoals exposities, voorstellingen, workshops, lezingen en films, die op het landschap en de natuur geïnspireerd zijn. 

Op 8 mei is om 20:00 uur is de officiële opening van het festival en de expositie `Dolce Dolente` in Galerie/boekhandel Il Sogno (Overstraat 22) door wethouder van cultuur, Roy Pamboer. Vanaf 21:30 uur is iedereen welkom voor een openingsfeest met de band Tognog in Cafe-Hotel-Restaurant Buitenlust. (Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat 13).
Tijdens de openingsavond van het festival zijn er verschillende exposities te bezoeken. Dit kan op eigen gelegenheid, of u gaat mee met de muzikale tocht van het duo La Primavera. Zij maken, na de officiële opening, een tocht langs de expositielocaties met hun unieke `Primavera harpmobiel`. Zij vertolken op theatrale wijze Italiaans repertoire uit de 18e eeuw waarbij liefde, een vleugje smart in poëtische beeldspraak en interactie met het publiek centraal staan.

Vanaf 8 mei is er een gevarieerd aanbod van exposities binnen het festival: onder andere: 
– de expositie ‘Mooi Nederland: het open Hollandse landschap’ bij Galerie Art Options
– ‘100 stappen naar 100 tulpen’ van Mirta Pertovt in het Park van Huis Doorn,
– ‘De Kunstwarande’ van Kunstgilde Heuvelrug met een 30-tal kunstwerken in het prachtige park rondom Landgoed Broekhuizen,
– Galerie/boekhandel Il Sogno: landschapsschilderijen van de Italiaanse Mirca Lucato en beelden van Gesine Arps.
– Café-restaurant-hotel Buitenlust: schilderijen van Arris Tijsseling en foto’s van Jan Kalff.
– Bibliotheek Amerongen en 30 ondernemers-etalages: De schildersgroep Aimee Boonstra.
– Atelier Skulp, Overstraat: juwelen van Annette Boonzaaijer in combinatie met foto`s van Jan Kalff.
– de tentoonstelling ‘Into the woods’ bij de Paddestoel/St Kunstsporen in Doorn (9 mei/ 1 juni).
– de Expositie ‘Kunst langs de wetering’ van het kunstenaarscollectief Langbroekerwetering (za 16 t/m 24 mei)


U kunt in de eerste week van het festival diverse activiteiten bezoeken:
– op 9 mei in Amerongen: naar de Grietmarkt, schilderen bij Kasteel Amerongen,  en  naar de lezing ‘Het geschilderde landschap’ van Jeroen Damen bij Galerie/boekhandel Il Sogno.
– wo 6 en 13  mei: Kunstwarande: ‘Portrettengalerij Baas met hond’ in het park van Landgoed Broekhuizen waar leden van in het Kunstgilde Heuvelrug wandelaars met hun hond portretteren.
– donderdag 14  mei: workshop van Angela van Iersel ‘Buiten schilderen in de Koeheuvels in Maarn’ .
– vr 15 mei: Fotolezing in Cultuurhuis Doorn, waar Wim van der Ende een lezing houdt over zijn werk, uiteraard met veel foto’s over de landschappen in onze omgeving. Dit is een goede voorbereiding om deel te nemen aan de fotowedstrijd kunstenaars en het landschap

Eigenaars moeten monumentenstatus niet

MAARN/MAARSBERGEN  Monumentbewoners uit Maarn en Maarsbergen zijn niet gelukkig dat hun woning officieel op de gemeentelijke monumentenlijst is gezet. Die nieuwe status levert meer na- dan voordelen op, denken ze.

Lees verder op de website van het AD/UN

Technische ontdekking bij Kraan Reklame

DOORN  In het kader van de landelijke Girlsday heeft Kraan Reklame Doorn de deuren opengezet voor 45 meiden van de 2e klassen van het Revius Lyceum Doorn. In drie groepen bezochten de meiden het bedrijf.

Lees verder op de website van De Kaap

Middeleeuws Doorn onder Kerkplein

DOORN  In de tweede week van april heeft op het Kerkplein in Doorn een kleine opgraving plaatsgevonden. Het ging om een waardestellend onderzoek. Het doel was opheldering te krijgen over de aanwezigheid van archeologische resten bij de Maartenskerk, de datering en de wetenschappelijke waarde.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zaterdag 25 april 2009 (kopie)

Binnenhof 1 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 13.20 uur  temperatuur: 20 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Finaleweken: Candia herpakt koppositie op voorlaatste speeldag

RHENEN  Met nog een wedstrijd te gaan ligt Candia’66 helemaal op titelkoers. Thuis werd er met 2-1 van Renswoude gewonnen en concurrent ASC Nieuwland, ging toch wel verrassend onderuit bij IJFC.

Lees verder op de website van de Veenendaalse Krant

Aanrijding in Zeist zorgt voor veel blikschade

ZEIST  Op de Woudenbergseweg in Zeist zijn bij de kruising met de Krakelingweg twee auto’s op elkaar gebotst. Een automobilist stak de kruising over en zag daarbij een aankomende auto over het hoofd.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

Bosbrand Postweg geblust

DOORN  Op de Postweg in Doorn is vrijdagmiddag een bosbrand ontstaan. De brandweer van Doorn en Driebergen hebben de brand geblust.

Lees verder op de website van De Kaap

Monumentaal bushokje Burg. Everwijn Langeplein

MAARN/MAARSBERGEN  De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een lijst samengesteld waarop 67 objecten in Maarn en Maarsbergen staan. Deze (overwegend) panden zijn voorgedragen als gemeentelijk monument.

Lees verder op de website van De Kaap

Kwart eeuw het Tochtje goed voor een ‘cultureel hoogtepunt’

LEERSUM  In mei wordt voor het 25ste jaar het Tochtje gehouden. Bezoekers krijgen een kijkje in verschillende culturele keukens in de omgeving.

Lees verder op de website van De Kaap

‘Omnivereniging is de toekomst’

AMERONGEN  ,,Er komt een spannende tijd aan voor de Amerongse sportverenigingen.” Dit zegt Ad Verbart, voorzitter van voetbalvereniging DVSA en vertegenwoordiger van de Amerongse sportvereniginingen in Heuvelrug Sport Initiatief, het adviesorgaan van de gemeente.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van zondag 26 april 2009 (kopie)


Koningin Wilhelminalaan2 Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 13.15 uur  temperatuur: 18 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Domper voor jubilerend CDN

DRIEBERGEN  In het jaar dat het Driebergse CDN 70 jaar bestaat (1 mei) is de club van voorzitter Peter Dingemans gedegradeerd naar de vierde klasse. Een zonder bezieling spelend CDN werd door plaatsgenoot Dalto naar een kansloze 5-1 nederlaag gespeeld.

Lees verder op de website van het AD/UN

Ierse singer/songwriter Albert Niland in Beauforthuis

AUSTERLITZ  De Ierse singer/songwriter Albert Niland geeft op woensdag 6 mei een concert in het Beauforthuis. In Nederland is hij nog nauwelijks bekend, maar in Ierland wordt Niland beschouwd als één van de meest getalenteerde en bezielde performers van dit moment.

Zijn stem doet denken aan Paul Simon en Jackson Browne, zijn gitaarspel is ronduit virtuoos te noemen. Met zijn uitvoering van Kate Bush’ Wuthering Heights had hij een radiohit in Ierland en in 2004 stond hij in het voorprogramma van het reünie-concert van de legendarische folkband Planxty onder leiding van Christie Moore. Kaarten zijn online verkrijgbaar via www.beauforthuis.nl.

Niland debuteerde in 2003 met Dirty Day, een plaat die veel deuren opende en een vervolg kreeg met Downtown Exit in 2004. In 2007 nam Albert Niland een live album op in Paradiso. Op 1 april van dit jaar heeft hij wederom een nieuw album uitgebracht in Amsterdam met de titel The Hungry Ghost, waarmee hij nu door Nederland tourt. ”Een stem die het koudste hart doet zingen.” (InDublin).

woensdag 6 mei, 20.15 uur
entree € 10 | CJP, CKV, studenten en Zeistpas € 8

Getuigenoproep: beschieting met luchtbuks

RHENEN  Op zaterdagavond 25 april is omstreeks 19.50 uur een 15-jarige jongen uit Veenendaal gewond geraakt toen hij fietste op de Valleiweg.

Toen hij over een verkeersdrempel fietste, hoorde hij plotseling een doffe harde knal gevolgd door pijn op zijn hoofd. Het slachtoffer is vervolgens naar ziekenhuis De Geldersche Vallei gegaan voor onderzoek. Hier bleek dat hij waarschijnlijk is beschoten met een luchtbuks. De politie is op zoek naar getuigen van dit voorval. In dat geval verzoeken wij u contact op te nemen met de politie van het district Heuvelrug via 0900-8844 (lokaal tarief). Dit kan ook anoniem via het telefoonnummer “Meld Misdaad Anoniem” 0800-7000.

Tafeltje Dekje 40 jaar in Maarn

MAARN  Tafeltje Dekje in Maarn viert deze week haar 40-jarig jubileum. Met (oud) vrijwilligers gaat men morgen naar de keuken in ISZ De Brug (Driebergen) waar de koelverse maaltijden voor Maarn bereid worden en vandaag sierde een mooie roos de maaltijd.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van maandag 27 april 2009 (kopie)

Hoofdstraat Driebergen: ansichtkaart uit 1928Klik op foto voor vergroting en meer info
meer ansichtkaarten van deze straat

SVMM verlamd door spanning

MAARN  SVMM mocht het dit weekend afmaken tegen SVP, maar slaagde daar niet in. Het goede spel van de afgelopen weken was dan ook niet meer terug te vinden op het prima bespeelbare veld van SVP. Menig SVMM-speler leek verlamd door de spanning en kon niet het niveau halen wat nodig is om dit soort wedstrijden te spelen.

Lees verder op de website van De Kaap

IVN-wandeling Noordhout

DRIEBERGEN  De IVN-natuurgidsen van de afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn houden een wandelexcursie op Noordhout. Het thema is Moeder Natuur, waarbij ze gaan kijken naar de in stand houding van diersoorten, vogels en planten. Wat is hun strategie hiervoor.

We verwachten de deelnemers op zondag 4 mei om 14.00 uur aan de Verlengde Traay in Driebergen, bij het viaduct.
Na afloop is er de mogelijkheid om een kop koffie of thee te drinken tegen een vrijwillige bijdrage.
Inlichtingen: Adrie Vermeulen, tel. 0343-491458 of kijk op www.ivn.nl/heuvelrugenkrommerijn

Schaakmat op CBS De Wijngaard

DOORN  De term ‘schaakmat’ klonk de afgelopen weken op CBS De Wijngaard. Onder deskundige leiding van meneer Brands kregen leerlingen t/m groep 5 echt schaakles. Aanleiding hiervoor was deelname aan het regionale schoolschaaktoernooi eerder dit jaar.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van dinsdag 28 april 2009 (kopie)

Hoendersteeg Driebergen: vanaf De Woerd
foto: © Renk Knol
tijd: 13.10 uur  temperatuur: 12 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Onderzoek naar ernstige klachten buschauffeur leerlingenvervoer in volle gang

ZEIST Door een aantal ouders uit Zeist is melding gedaan van ernstige klachten over een chauffeur die het leerlingenvervoer verzorgt. Het betreft een buschauffeur van Connexxion die dagelijks 8 kinderen uit Zeist van en naar hun school voor speciaal onderwijs, de Bertha Mullerschool in Utrecht bracht. De chauffeur is uit voorzorg door Connexxion direct op non-actief gesteld.

Aan de hand van een melding van een drietal ouders bij Politie Binnensticht en de nadien door de recherche gevoerde gesprekken, wordt de zaak grondig onderzocht door de recherche van de politie. Het Openbaar Ministerie heeft hierin de leiding.

Burgemeester Janssen: “Het vervoer van en naar school moet veilig zijn. Als gemeente zijn wij ervoor verantwoordelijk dat vervoer van en naar school voor leerlingen goed is georganiseerd. De gemeente heeft dit uitbesteed aan vervoersbedrijf Connexxion maar blijft hierbij betrokken. Alle partijen nemen de zaak zeer hoog op en we hopen snel duidelijkheid te kunnen geven over wat zich heeft afgespeeld.“

Omdat het op non-actief stellen van de chauffeur de zorgen van de ouders niet kon wegnemen, vond op dinsdagavond 28 april een besloten bijeenkomst plaats met de ouders van de 8 kinderen. Er is informatie verstrekt en er was ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Burgemeester Janssen heeft de ouders te woord gestaan, samen met vertegenwoordigers van onder andere het Openbaar Ministerie, Politie, Connexxion, GGD en de directeur van de school.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben over het leerlingenvervoer van uw kind(eren) neemt u dan contact op met de gemeente Zeist, afdeling Leerlingenvervoer, tel. 030 6987266.

Bomen en heesters voor de kleine tuin

DOORN  Wout Kromhout is op woensdag 6 mei 2009 te gast bij Groei & Bloei in Doorn en houdt een lezing over bomen, heesters en vaste planten voor de kleine tuin.

Lees verder op de website van De Kaap

Twee tuintjes beschikbaar

DOORN  De Eerste Doornse Volkstuindersvereniging heeft voor de ware liefhebbers tegen gereduceerd tarief nog twee kleine percelen grond van omstreeks 75 m2 vrij op de Achterweg 4a in Doorn.

Lees verder op de website van De Kaap

‘Chauffeur schoolbusje eiste onzedelijk gedrag’

ZEIST/UTRECHT  Ouders van zeven autistische en slechthorende kinderen uit Zeist beschuldigen de chauffeur van hun schoolbusje van het aanzetten tot seksuele handelingen. De man zou zich meerdere malen ernstig hebben misdragen tijdens de dagelijkse taxiritjes tussen Zeist en de Utrechtse Bertha Mullerschool.

Lees verder op de website van het AD/UN

Eerste exemplaar van de brochure ‘Kunstenaars en het Landschap’

LEERSUM  Vrijdag 24 april nam gedeputeerde Anneke Raven het eerste exemplaar van de brochure ‘Kunstenaars en het Landschap’ in ontvangst uit handen van Roy Pamboer, wethouder Cultuur van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dit gebeurde op een van de festivallocaties: Landgoed Broekhuizen in Leersum. Hier vindt tijdens het festival de “Kunstwarande” plaats.

vergroot foto1     vergroot foto2

Een kunstproject, georganiseerd door het Kunstgilde Heuvelrug en Staatsbosbeheer. In het prachtige park rondom Landgoed Broekhuizen verrijzen zo’n dertigtal kunstwerken van uiteenlopende aard gemaakt door kunstenaars uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Voorproefje
Gedeputeerde Raven kreeg vrijdagmiddag als eerste een voorproefje op het festival. Met wethouder Roy Pamboer, VVV-voorzitter Jan Hoogstad en enkele andere genodigden, kreeg ze een rondleiding van een van de trekkers van het festival, de heer Cees van Swieten. Deze kunstenaar is onder meer bekend als de schepper van de schapen op de rotonde in Leersum. Het gezelschap maakte een wandeling over het landgoed Broekhuizen, waar al diverse kunstwerken te zien zijn. Diverse kunstenaars waren al hard aan het werk, zo ook Roeland Schweitzer die werkte aan de Oren van Darwin en Hetty Wouda, die bezig was met haar Open kijk op landschap. Van Swieten wist overal een interessante anekdote bij te vertellen, zodat mevrouw Raven een goede indruk van het festival kreeg. In haar dankwoord memoreerde de gedeputeerde de provinciale cultuurnota die in ontwikkeling is. Hierin komt het onderdeel Cultuur en Ruimte naar voren waarin wordt bekeken hoe je de ruimte op een andere manier kunt inrichten, zodat de cultuur meer tot zijn recht komt. Als voorbeeld noemde ze om bij de inrichting van het landschap geen landschapsarchitect aan het werk te zetten, maar kunstenaars hiervoor te vragen. Dit past helemaal bij de gedachte van het festival.
Het VVV heeft enkele arrangementen samengesteld rondom het festival. Anneke Raven kreeg uit handen van Jan Hoogstad een arrangement aangeboden, waarmee zij het festival in juni kan bezoeken. Op de nieuwe website van de VVV zijn de arrangementen voor iedereen te vinden.

Nieuw festival
Binnen het cultuurbeleid van de gemeente wordt ieder jaar veel aandacht aan een festival besteed. Dit jaar is het thema “Kunstenaars en het Landschap”. Het nieuwe festival Kunstenaars en het landschap start op 8 mei en duurt tot en met 31 juli. Kunstenaars zijn hiervoor uitgedaagd mee te doen. Dit heeft geleid tot een programma met meer dan zestig activiteiten verspreid over de hele gemeente. Dit alles met het thema ‘Kunstenaars en het Landschap’. Er is veel aandacht voor beeldende kunst, maar ook voor muziek, poëzie, film, exposities, voorstellingen, lezingen en workshops.
Het festival heeft een regionale uitstraling en wordt ook regionaal gepromoot. Bezoekers worden uitgedaagd om op een andere manier naar kunst te kijken, steeds in relatie tot het landschap. Het “oog” dat in de promotie terugkomt, staat hier symbool voor.

Meer informatie over het festival vindt u ook op de gemeentesite www.gemeenteutrechtseheuvelrug.nl .Klik op het oog. De festivalbrochure is voor belangstellenden verkrijgbaar bij bibliotheken, VVV’s en dergelijke.Opbrengst Collecte hartstichting

LEERSUM  De collecte voor de Nederlandse Hartstichting heeft in Leersum dit jaar het bedrag van € 3.630,- opgebracht.

Lees verder op de website van De Kaap

Streetwise op De Regenboog

AMERONGEN  Het team van Streetwise, een verkeersproject van de ANWB voor basisscholen, was op donderdag 23 april te gast op De Regenboog te Amerongen. Onder leiding van ervaren begeleiders konden alle 320 kinderen van de school kennismaken met allerlei aspecten van het verkeer die zij als kind kunnen tegenkomen.

Lees verder op de website van De Kaap

Beachvolleybal op het Kerkplein

LEERSUM  Het Kerkplein in Leersum wordt op 20 juni veranderd in een kunstmatig strand. Die dag wordt het eerste beachvolleybaltoernooi van Leersum gehouden. Dit evenement wordt georganiseerd wordt door Henk Jansen van pannenkoekenhuis Leersums Laarsje in samenwerking met Jeroen van Dijk en volleybalvereniging Volleer.

Lees verder op de website van De Kaap

DVSA en Delta Sports houden elkaar in evenwicht

AMERONGEN  Ondanks de matige prestaties van DVSA gedurende de laatste zes wedstrijden van de competitie, had de ploeg nog een theoretische kans op het behalen van de vierde plaats, recht gevend op het spelen van de nacompetitie.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van woensdag 29 april 2009 (kopie)

Langbroekerdijk 39 Driebergen: ansichtkaart uit 1965Klik op foto voor vergroting en meer info
meer ansichtkaarten van deze straat

Auto botst tegen truck op N225

DOORN/LEERSUM  Op de N225 (Doorn-Leersum) zijn woensdagmiddag een vrachtwagen en een personenauto tegen elkaar gebotst. Het ongeluk vond plaats vlak buiten de bebouwde kom van Doorn.

Lees verder op de website van RTV Utrecht

,,Als inwoner kun je echt iets doen voor je wijk’’

RHENEN  ,,Voor ons als gemeente is het belangrijk dat er voldoende mensen bij het wijkgericht werken betrokken zijn.’’  Ook is het volgens de Rhenense wethouder Anne van Miltenburg belangrijk dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor wat er in hun wijk gebeurd.
,,Tijdens het rondetafelgesprek van de gemeenteraad was de centrale vraag hoe krijg je de mensen ook werkelijk betrokken bij hun wijk en hoe je hen daarvoor actief kunt krijgen.”

Burgemeester en wethouders van Rhenen stellen de gemeenteraad op 2 juni 2009 voor de ‘beleidsnota wijkgericht werken gemeente Rhenen’ en het ‘plan van aanpak 2009 wijkgericht werken gemeente Rhenen’ vast te stellen. In het collegeprogramma staat dat de maatschappelijke samenhang en verbondenheid in de gemeente bevorderd moet worden.

Het gemeentebestuur wil inwoners stimuleren om mee te praten en zelf met initiatieven te komen om onderlinge hulp te bevorderen. Vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid als het gaat om leefbaarheid van wijken. Wijkgericht werken is één van de thema’s die onder de Wmo valt.

Wijkgericht werken houdt de samenwerking van gemeente, inwoners en andere instanties in om de leefbaarheid van wijken te verbeteren. En de betrokkenheid van inwoners bij de leefomgeving van hun wijk te vergroten. In de beleidsnota en het plan van aanpak wordt aangegeven hoe de gemeente dit vormgeeft. De beleidsnota geeft het uitgangspunt weer voor de komende twee jaren en het plan van aanpak behelst de acties voor 2009.

Ana Hulsebosch en Herman van Amerongen zijn de huidige twee vrijwillige leden van het wijkcomité Achterberg. ,,Om de vele lopende en toekomstige projecten door te laten gaan is er meer man/vrouw kracht nodig. Gezocht wordt naar enthousiaste, betrokken en proactieve bewoners van Achterberg die de leefbaarheid van hun dorp een warm hart toe dragen. Ervaring is niet noodzakelijk, enthousiasme wel,” aldus het tweetal

Ook in Elst staat men positief tegenover het wijkgericht werken, zo valt uit de woorden van Arie Hartog op te maken. Net als in Achterberg doet men ook in Elst een dringend beroep op de inwoners om actief deel te gaan nemen aan het wijkgericht werken. ,,We doen het nu nog met vier wat oudere mensen. En hebben behoefte aan verjonging. Natuurlijk moeten de ouderen blijven, omdat zij toch meer tijd hebben.”

In Rhenen is een harde kern volgens Cees Meerkerk al jarenlang bezig als wijkcomité. ,,Het overleg gaat goed. Nu helemaal met de komst van Agnes Habers. Zij doet er wat aan, daar gaat veel van uit. Wijkgericht werken is belangrijk. Natuurlijk heb je in Rhenen geen vervuilde stad en heb je er geen verloederde wijken. Toch hebben we al heel wat succesjes geboekt. Bijvoorbeeld bij speelplaatsen.”

De gemeente Rhenen gaat jaarlijks een budget van 20.000 euro beschikbaar stellen. ,,Dat is een verbetering. Ook de komst van Agnes Habers als beleidsmedewerker wijkgericht werken is een verbetering. Wij willen als gemeente echt een slinger geven aan het wijkgericht werken. Daar heb je natuurlijk mensen voor nodig. Misschien is het wijkgericht werken nu nog niet bekend bij iedereen. Daarom willen wij er meer aandacht aan besteden. Meer bekendheid geven aan deze manier van werken en de mogelijkheden die het wijkgericht werken biedt.”

Als inwoner kun je echt iets doen voor je wijk, weet wethouder Anne van Miltenburg. Nu is de gemeente Rhenen bij het wijkgericht werken nog verdeeld in de drie kernen Achterberg, Elst en Rhenen. De wethouder kan zich goed voorstellen dat Rhenen Stad gezien de grootte in een later stadium verdeeld gaat worden in meerdere wijken. ,,Als mensen samen wat doen in een wijk betekent dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Je straat en je buurt wordt daardoor leefbaarder.”

,,De meeste mensen zijn misschien wel tevreden,” vervolgt Van Miltenburg. ,,Maar het kan altijd nog beter. Een voorbeeld? In de straat waar mijn moeder woont in Veenendaal zijn in overleg met de gemeente rozen in de straat geplant. Perkjes wilden de bewoners niet meer. Door iedereen in de straat wordt trouw z’n schoffelbeurtje gedaan. Zo iets zou je ook heel goed in Rhenen kunnen doen.”

Gehavend HDS verliest ondanks goed spel

LEERSUM  In de laatste uitwedstrijd van dit seizoen tegen Achterveld, bleek andermaal dat koelbloedigheid in de afwerking een tekortkoming van HDS is dit seizoen. Het werd uiteindelijk een 4-1 nederlaag.

Lees verder op de website van De Kaap

Zeister Lintjesregen telt 15 Koninklijke Onderscheidingen

ZEIST  Op woensdag 29 april om 10.00 uur heeft burgemeester drs. J.J.L.M. Janssen tijdens de Algemene Gelegenheid in de Kerk van de Evangelische Broedergemeente aan het Zusterplein te Zeist een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan 14 Zeistenaren.

De onderstaande personen worden als volgt onderscheiden:

1.    Mevrouw L.J. Huiskes-Kooijmans, lid in de Orde van Oranje Nassau
2.    mevrouw dr K.F.A.M. Hulshof, officier in de Orde van Oranje Nassau
3.    de heer dr. E.W.L. Jansen, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw *
4.    Mevrouw P.J. Meijer-van Kesteren, lid in de Orde van Oranje Nassau
5.    De heer dr. H. Moolenaar, ridder in de Orde van Oranje Nassau
6.    De heer prof.dr. F.L. Moll, officier in de Orde van Oranje Nassau
7.    De heer G.J. Rauw, lid in de Orde van Oranje Nassau
8.    De heer C. Schipper, lid in de Orde van Oranje Nassau
9.    Mevrouw A.M.C.H. Steenweg, lid in de Orde van Oranje Nassau
10.    Mevrouw S.A. van der Veen-Oosterhaven, lid in de Orde van Oranje Nassau
11.    De heer J.S. van der Veen, lid in de Orde van Oranje Nassau
12.    De heer J.W.T.I. Veerkamp, lid in de Orde van Oranje Nassau
13.    De heer C. Verboom, lid in de Orde van Oranje Nassau
14.    Mevrouw drs. M.E. Bloem, officier in de Orde van Oranje Nassau
15.    De heer prof. Dr. Y.N. Wolffers, officier in de Orde van Oranje Nassau

*  Uitreiking door de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen 2009

UTRECHTSE HEUVELRUG In de raadzaal van Cultuurhuis Pléiade in Doorn vond woensdagmorgen de jaarlijkse lintjesregen plaats. In totaal werden elf inwoners uit de gemeente door burgemeester Frits Naafs Koninklijk onderscheiden.

De inwoners kwamen onder valse voorwendselen naar ’t Cultuurhuis. Daar wachtte hen een verrassing. Zij werden opgewacht door familieleden, vrienden en kennissen die ook allemaal in het complot zaten.

De gedecoreerden werden woensdag Koninklijk onderscheiden omdat zij al jarenlang bijzondere persoonlijke verdiensten en prestaties leveren aan de samenleving. Voor één keer werden zij in het zonnetje gezet.

Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw M.M. van Gessel-van Altena Amerongen
Mevrouw J.M. Duivenvoorde-van der Zee Doorn
Mevrouw N. Baaij-Veenendaal Doorn
Mevrouw G.G. Bretveld-Prins Leersum
De heer J.T. Hippe Amerongen
De heer H. de Jager Doorn
De heer J.A. Kruijer Doorn
De heer C.W. Maas Driebergen-Rijsenburg
De heer W.J. Butterman Driebergen-Rijsenburg
De heer P.J. Middelkoop Driebergen-Rijsenburg

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer W. Dirksen Driebergen-Rijsenburg

Koninklijke onderscheiding voor zeven inwoners

RHENEN Zeven inwoners uit de gemeente Rhenen kregen woensdag 29 april een Koninklijke onderscheiding. In de hal van het gemeentehuis in Rhenen werden zij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. In het bijzijn van familie en vrienden van de gedecoreerden reikte burgemeester Joost van Oostrum de lintjes uit.

W. van der Steen (66 jaar)
De heer Van der Steen uit Rhenen is gedurende lange tijd op verschillende maatschappelijke terreinen bezig geweest binnen de samenleving. Vanaf 1970 is hij actief binnen Muziekvereniging Ons Genoegen. Sinds 2004 is hij vice-voorzitter van de parochieraad en gedelegeerde vanuit de parochie in “Veluwe Rijn”. In 2007 en 2008 was de heer Van der Steen projectleider van Rhenen 750 jaar. Hij heeft de stuurgroep en de werkgroep van de stichting vormgegeven en alle activiteiten gedurende het “Rhenen 750-jaar”-project gecoördineerd

A.B. Stoker (60 jaar)
De heer Stoker uit Rhenen heeft sedert 1969 (bestuurlijke) activiteiten ontplooid voor de samenleving op het terrein van sport, kerkelijk leven, ontwikkelingssamenwerking en politiek. Vanaf het moment dat hij in Rhenen woont, is hij betrokken op kerkelijk gebied. Daarnaast was de heer Stoker van 1969 tot 1974 secretaris van de Voetbalvereniging Musketiers. Vanaf 1996 is hij “tijdelijk” voorzitter van de Stichting Rhenen helpt Roemenië. Binnen de politiek was de heer Stoker van 1995 tot 2002 actief als secretaris en later als voorzitter van het CDA in Rhenen.

A.P. Keijman (78 jaar)
De heer Keijman uit Rhenen heeft sedert 1951 activiteiten ontplooid voor de samenleving op het terrein van kerkelijk leven, gehandicaptenwelzijn en onderwijs. Vanaf 1951 tot heden is de heer Keijman betrokken als vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente Rhenen. Als buitengewoon bijzondere verdienste is zijn inzet voor verstandelijk gehandicapten bij De Schutse in Kesteren. Verder verricht hij vanaf 1988 tot heden kleine technische onderhoudswerkzaamheden bij basisschool Eben-Haezer in Rhenen.

A.E. Moedt-de Roder (56 jaar)
Mevrouw. Moedt-de Roder uit Elst heeft sinds 1980 (bestuurlijke) activiteiten ontplooid voor de samenleving op het gebied van creativiteit, cultuur en voor de Stichting Speelweek Elst en het Oranje Comité Elst. Zij zet zich als vrijwilliger vanaf begin tachtiger jaren buitengewoon in voor de gemeenschap van Elst. Vanaf 1980 tot 1983 was zij mede organisator van Elst Kreatief. Zij organiseerde mede tentoonstellingen waar inwoners van Elst hun hobby’s konden presenteren. Ook was zij van 1981 tot 2004 mede organisator van de intocht van Sinterklaas en deed zij bijkomende activiteiten.

C.H.H.M. van Miltenburg-van Engelen (72 jaar)
Mevrouw van Miltenburg-van Engelen uit Rhenen heeft sedert 1968 activiteiten ontplooid voor de samenleving op het terrein van met name het kerkelijk leven. Vanaf het najaar van 1968, nu veertig jaar, is zij organiste van de Sint Cuneraparochie in Rhenen. Daarnaast is zij een actieve vrijwilligster binnen de Cuneraparochie. Verder gaat zij vanaf 1992 elke vrijdagmiddag met de bus naar Vilente-Pieter Pauw in Wageningen om voor de bewoners in dit verzorgingstehuis muziekactiviteiten te begeleiden.

P.W. Onink (78 jaar)
De heer Onink uit Rhenen was vanaf 1990 tot 2002 bestuurslid (secretaris) van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), van 1994 tot 2005 lid van het algemeen bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen in Rhenen, lid van de Ouderenraad en lid van het Klantenpanel van Regiotaxi De Vallei. Ook op het gebied van archiefwerk en onderzoek heeft de heer Onink de nodige verdiensten. Daarnaast was hij ongeveer 40 jaar actief op het gebied van hulpverlening.

R. Geers (46 jaar)
De heer Geers uit Elst heeft sedert 1980 (bestuurlijke) activiteiten ontplooid voor de samenleving op het terrein van kerkelijk leven, jeugdwelzijn, cultuur, onderwijs en voor de werkgroep Tsjernobylkinderen Elst. Vanaf zijn achttiende levensjaar zet hij zich buitengewoon in als vrijwilliger voor de dorpsgemeenschap van Elst. Ook is hij vanaf 1996 tot heden actief binnen het Oranje Comité Elst als penningmeester. En vanaf 2005 tot heden is hij lid van de schoolcommissie van de basisschool Het Visnet in Elst.

Bouwers praalwagens haken af

LEERSUM  Voor het 57ste bloemencorso in Leersum op zaterdag 15 augustus hebben zich zeventien praalwagens gemeld.
Dat is drie minder dan vorig jaar. Meest opmerkelijk is dat de wagen van t Went Wel, voorgaande jaren heel vaak succesvol en altijd met een van de grootste praalwagens, dit jaar ontbreekt. Reden is een gebrek aan bouwers.

Lees verder op de website van het AD/UN

Straatnamen het Bosje verwijzen naar Tabaksgeschiedenis

ELST Voor de laatste fase van de wijk het Bosje in Elst 3 worden drie nieuwe straten gerealiseerd, waarvoor passende namen gevonden zijn. De drie nieuwe straten in Elst krijgen namen die verwijzen naar de Tabaksgeschiedenis van Elst, zo hebben b&w van Rhenen besloten.

Tabaksgeschiedenis
De namen De Klamp, De Spijlen en Kleingeel verwijzen naar bekende termen uit de tabaksgeschiedenis van Elst.
De Klamp verwijst naar een bundel van 30 samengebonden bossen tabaksplanten die reeds te drogen hebben gehangen.
De Spijlen verwijst naar de puntige stokken waarin de planten geregen werden alvorens ze te drogen werden gehangen.
Kleingeel verwijst naar de onderste, half verlepte en vergeelde bladeren van de tabaksplant.

Buiten schilderen bij Kasteel Amerongen

AMERONGEN  Buiten schilderen bij Kasteel Amerongen is voor wie het kasteel met haar kasteeltuinen beter wil leren kennen: het statige slot, de dubbele brug, het prieeltje of de bijzondere bloemenpracht in de historische tuin. Met een potlood of penseel in de handen wordt er anders, intenser gekeken.

Lees verder op de website van De Kaap

Jeu de boules op de bospaden van Bartiméus

DOORN Jeu de Boules vereniging ’t Sand organiseert de hele zomer elke woensdag van mei tot en met september jeu de boulesmiddagen. Bartiméus stelt hiervoor haar terrein open. Op woensdag 6 mei wordt het seizoen feestelijk geopend.
Om 13.30 begint de eerste ronde. De eerste boules zullen worden gegooid door burgemeester Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de heer  Witteveen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bartiméus. In de loop van de middag is er een demonstratie precisieschieten en het geheel wordt muzikaal omlijst met accordeonmuziek.

Vanaf 13.00 uur zijn de jeu de boulers welkom op de Driebergsestraatweg 44 in Doorn. De wedstrijdvorm is mêlee, dat wil zeggen dat teams ter plaatse door loting worden geformeerd. In principe kunnen er drie partijen per middag worden gespeeld. Elke middag zijn er kleine prijsjes te winnen, voornamelijk producten die bij Bartiméus zijn gemaakt.

Er wordt gespeeld op de bospaden onder de oude beukenbomen op het terrein van Bartiméus. Het openstellen van het terrein past in de ontwikkelingen op deze locatie van Bartiméus. Op het terrein wordt een dorpskern gebouwd, ’t Sand,  waar mensen met een visuele en verstandelijke beperking wonen. In ‘t Sand komen allerlei voorzieningen die ook door de mensen uit de buurt gebruikt kunnen worden. Op die manier kunnen mensen met en zonder beperking elkaar ongedwongen ontmoeten.

Natuurmiddag voor kinderen

LEERSUM  De Vereniging Dorp&Natuur Amerongen Leersum organiseert op woensdagmiddag 6 mei weer een activiteit voor kinderen (6-12 jaar). Het thema is: dieren in de heemtuin.

Lees verder op de website van De Kaap

Heuvelrugnieuws van donderdag 30 april 2009 (kopie)

De Warande Driebergen
foto: © Renk Knol
tijd: 13.00 uur  temperatuur: 19 °C

Klik op foto voor vergroting en meer info
meer foto’s van deze straat

Oranjefeest met nare bijsmaak

HEUVELRUG  Ondanks de verschrikkelijke gebeurtenissen in Apeldoorn werd gisteren in alle dorpskernen Koninginnedag gevierd. Kleedjesmarkten, kinderoptochten en optredens vulden de zonnige dag. De Oranjeverenigingen hadden samen besloten om op gepaste wijze om te gaan met het drama in Apeldoorn.

Lees verder op de website van De Kaap

Oranjefeesten gaan aangepast door

DOORN  De oranjeverenigingen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben na overleg met burgemeester Frits Naafs besloten de festiviteiten door te laten gaan. Dat betreft ook de avond-activiteiten, die voorafgegaan zullen worden door een minuut stilte, ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

Lees verder op de website van De Kaap

Stratentoernooi blijft traditie

MAARN  Het dorpsspectakel, want zo mag je het stratentoernooi toch wel noemen, barst op 13, 14 en 15 mei weer los op de velden van MHCM aan de Planetenbaan. Aansluitend bij het Jaar van de Traditie, is als thema deze keer ook voor ‘traditie’ gekozen.

Lees verder op de website van De Kaap

Veerpont Amerongen stopt met varen

AMERONGEN De oude veerpont tussen Amerongen en Eck en Wiel stopt na vandaag met varen. Na 63 jaar trouwe dienst wordt het schip vervangen voor een nieuwe veerpont. De veerpont ‘Regina Fluminum ‘ wat zoveel betekent als ‘koningin van de rivier’ werd kort na de Tweede Wereldoorlog gebouwd.

Lees verder oop de website van RTV Utrecht

Mei-expositie in Kunstgilde

LEERSUM  In het Kunstgilde wordt op zaterdag 2 mei om 16.00 uur een nieuwe expositie geopend van drie gildeleden. Nel Huyzer exposeert schilderijen ter gelegenheid van haar 80e verjaardag. Haar dochter Marian Huyzer laat beelden zien in natuursteen en Anja Verbeek-Bos toont schilderijen.

Lees verder op de website van De Kaap