Openbare lessen in de Vrijeschool Driebergen

In het onderwijsveld neemt de Vrije School een heel eigen plaats in. De school biedt belangstellenden de gelegenheid om met het Vrijeschoolonderwijs kennis te maken op zaterdag 5 april a.s. van 9.30 uur tot 12.00 uur. Van 9.30 – 11.00 uur brengen de klassen 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8) een impressie van wat zij dagelijks in de klas doen op het toneel. Zo is er reken- en taal-onderwijs, fabels, heemkunde, engelse en euritmie te horen en te zien. Tijdens de presentatie van de klassen is er voor kleine kinderen opvang in één van de kleuterklassen. Van 11.00 uur – 12.00 uur zijn de lokalen open om het werk van de kinderen te bekijken en de sfeer van de school te proeven. De leraren zijn dan aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Van 10.30 uur – 12.00 uur is er ook Open Huis in de kleuterklassen en in het lokaal van de peutergroep van de Wolkenwagen. De Wolkenwagen werkt vanuit dezelfde pedagogische visie als de Vrije School. Adres: Vrijeschool Driebergen, Faunalaan 250 te Driebergen. Informatie: 0343-513856.

Onderzoek accountants leidt tot plan van aanpak

Gemeentesecretaris Van der Steen zal een plan op stellen om een aantal knelpunten in de gemeentelijke organisatie te verbeteren. Cultuur-, gedragsverandering en een optimale personeelsbezetting kijkt in het verschiet te liggen. Dit alles naar aanleiding van een managementletter opgesteld door accountantskantoor Deloitte & Touche.
Nieuwsbode van 1 april 2003

Voorbereiding Koninginnemarkt

Op Rijsenburg zijn de eerste tekenen ter voorbereiding van de koninginnemarkt al weer gesignaleerd. Klazien Bonda-van Brummelen liep met verfkwast en plattegrond het marktterrein af om overal de standplaatsen van een nummertje te voorzien.
Nieuwsbode van 1 april 2003

Jaarvergadering Oranjevereniging

De Oranjevereniging had aansluitend aan de jaarvergadering de heer Den Hollander uitgenodigd als deskundige op het gebied van kunst en kitsch. Veel leden hadden daarom ook allerlei oude spulletjes meegenomen.
Nieuwsbode van 1 april 2003

Paaseiermarkt

De mooiste paaseieren lagen afgelopen zaterdag te kijk en te koop op de paaseiermarkt van de SWD. De markt was om 10.00 uur begonnen, maar al voor de middag meldde zich de honderdste bezoeker: mevrouw Heerma van Voss. De directeur van de SWD sprak haar toe en van de vrijwilligers kreeg ze een fraai bewerkt ei.
Nieuwsbode van 1 april 2003

Helga Ruebsamen in Literair Café

Helga Ruebsamen maakt het seizoen van Literair Café Driebergen vol. Champ’Aubert was goed bezet.
Nieuwsbode van 1 april 2003

Driebergse denktank verleidt inwoners mee te praten over herindeling

Hoe maak je een thema als gemeentelijke herindeling zo sexy, dat de dorpelingen massaal hun stem laten horen? Driebergen gaat de uitdaging aan. Een werkgroep, die bestaat uit een handvol raadsleden, is druk bezig met het uitdenken van een communicatieplan. PDR-raadslid Jan Broekgaarden zit in die groep en Jeroen Kreule heeft een interview met hem.
Utrechts Nieuwsblad van 1 april 2003

Perronverlenging gaat door

Minister de Boer heeft gisteren de Kamer gemeld dat toch een aantal regionale NS-investeringen doorgaan. In een eerder stadium had de minister de investeringen geschrapt omdat hij geld nodig had voor onderhoud aan het spoor. Nu blijkt dat de bouw van nieuwe stations in Almere en Tilburg daarvan zijn uitgesloten. En ook de geplande verlenging van de perrons bij het station Driebergen-Zeist gaat gewoon door.

Gemeente Driebergen start campagne natuur- en milieuvriendelijk tuinieren

Op dinsdag 8 april start de gemeente Driebergen-Rijsenburg de campagne natuur- en milieuvriendelijk tuinieren. Om 16:00 uur geeft wethouder Klijnhout in het gemeentekantoor aan de Bosstraat een toelichting op de campagne en overhandigt hij de brochure “Uw tuin natuurlijk”. Deze brochure wordt vanaf 8 april huis-aan-huis in Driebergen bezorgd.
Tijdens de VN Conferentie milieu (1992) kwam een plan van aanpak (Lokale Agenda 21) om duurzaamheid te stimuleren tot stand. De gemeente Driebergen-Rijsenburg organiseert daarom elk jaar een milieuvoorlichtingscampagne. Eerdere campagnes waren:

  • actie regenton i.v.m. het promoten van waterbesparing
  • zelfstandig composteren
  • milieuvriendelijk klussen in huis
  • koop groen – natuurlijk doen
  • en de ECO-weken om eco- en fair trade producten onder de aandacht te brengen
De brochure “Uw tuin natuurlijk” bevat informatie en handige tips over het creëren van een natuurrijke tuin en het milieuvriendelijk tuinieren. Met zelfs kleine aanpassingen van de tuin kunt u een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefomgeving van allerlei dier- en plantensoorten.
|In samenwerking met Tuincentrum Abbing en Bloemisterij Tuincentrum Van Jaarsveld biedt de gemeente Driebergen-Rijsenburg kortingen aan op diverse tuinartikelen. De kortingsbonnen staan op de laatste pagina van de brochure.

Traditie boomplantdag in ere hersteld

Kinderen van klas 6 van de Vrije school Driebergen hebben tijdens de nationale boomfeestdag op 26 maart een Driebergse traditie uit de jaren ’80 en ’90 in ere hersteld. Zij hebben op Landgoed Noordhout, waar boswachter Cees Dorrestein de scepter zwaait over de natuur, eikenbomen geplant.
Stichtse Courant van 3 april 2003

Jubilarissen bij schietvereniging

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Driebergse schietvereniging zijn maandag vanwege langjarig lidmaatschap de volgende mensen onderscheiden. 40 jaar lid is A. Stekelenburg en 25 jaar lid zijn W.C. Neys-Verton, M.L.Vonk-ten Haaft, J.J. van Antwerpen en J. Ruiterkamp.
Stichtse Courant van 3 april 2003

Een halve eeuw Dalto in Driebergen

Op 1 april bestond de korfbalclub Dalto 50 jaar. In het artikel wordt ingegaan op de geschiedenis van de club.
Stichtse Courant van 3 april 2003

Burgemeester en ouders van schoolkinderen gefopt

De 1-aprilgrap blijkt in Driebergen nog steeds levend te worden gehouden. Zo hadden gemeenteambtenaren een parkeerplaats gereserveerd voor de burgemeester door plaatsing van een heus verkeersbord en moesten op de Coolsmaschool de kinderen zogenaamd op laarzen naar school komen.
Stichtse Courant van 3 april 2003

Bewoners Nijendal tegen gesplitste aansluiting A12

Toename van geluidshinder, toename van verkeersonveiligheid, stankoverlast door meer uitlaatgassen, waardevermindering van de huizen en schade voor het milieu worden genoemd als grootste boosdoeners, die opdoemen als de plannen van de gemeente met betrekking tot de A12 werkelijkheid worden. Tijdens het wijkbezoek van het college aan de wijk Hoenderdaal brachten negen bewoners de bezwaren naar voren.
Nieuwsbode van 3 april 2003

Politieke samenstelling college van GS waarschijnlijk ongewijzigd

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht krijgt waarschijnlijk een zelfde politieke samenstelling als het huidige college, dat bestaat uit CDA, VVD en PvdA. Informateur De Vet (burgemeester van Leusden) stelt dat ook een combinatie van CDA, PvdA en Groen Links mogelijk is, maar hij geeft de voorkeur aan de huidige coalitie. Nieuw is de aanbeveling van De Vet om gedeputeerden van buitenaf aan te stellen; dat is net zoals bij de gemeenten het geval is, mogelijk geworden door de dualisering van het openbaar bestuur.
Heuvelrug Nieuws 4 april 2003

Kinderen maken muziek op de Muziekparade

Muziekdocenten van de Muziekcirkel Driebergen houden volgende week zaterdag 12 april om 15.00 uur een leerlingenuitvoering. Leerlingen dwarsfluit, blokfluit, viool, altviool, cello, accordeon, gitaar, klarinet, piano, en zang laten individueel of in kleine ensembles horen hoe hun instrumenten klinken. Veel kinderen hebben individueel op hun instrument les, maar speciaal voor deze uitvoering werken de docenten samen en hebben zij meerdere kleine ensembles gevormd die zich op de parade laten horen. Het concert begint met samenzang o.l.v. Annemarie Wijcherson. Verder treden het kinderkoor “Tierelier” en het jeugdkoor “Sjonge-jonge” op, beiden onder leiding van Addie Sierksma. Ook het beginners ensemble accordeon o.l.v. Geleijn van der Ham treedt op. Hoogtepunt van de uitvoering is het slotstuk, een bewerking van ‘Sunny Finale’ door klarinet en saxofoonleraar Holger de Bruin, hier doen alle kinderen van de parade aan mee!
De nieuwe brochure van de Muziekcirkel voor het seizoen 2003/2004 zal op de parade worden gepresenteerd. Plaats: de zaal van Daidalos, Kloosterlaantje 1 nabij de Engweg. Tijd: zaterdag 12 april om 15.00 uur. Toegang: kinderen € 1,-, volwassenen € 2,50. Er is beperkte parkeergelegenheid voor auto’s. Informatie: 531576

Woningen op plek oude rubberfabriek

Op het terrein van de voormalige rubberfabriek Tirub aan de Sportlaan wil projectontwikkelaar Creon Vastgoed uit Deventer  twintig tot dertig woningen bouwen op het 6000 m2 grote perceel dat voor een deel verontreinigd is. Het zal daarom nog minsten twee jaar duren voordat een schop de grond in gaat. Bovendien zal de gemeente het bestemmingsplan moeten wijzigen.
Utrechts Nieuwsblad van 5 april 2003

Wie helpt Driebergen bezuinigen?

Nu de raad de bezuinigingsvoorstellen van het college naar de prullenbak heeft verwezen, moeten er andere oplossingen gevonden worden. Een gesprek met de wethouder van financiën Stan Klijnhout.
Utrechts Nieuwsblad van 8 april 2003

Wordt het BRU of MALDD?

Raadsleden, commissieleden, wethouders en een enkele ambtenaar vormden het gehoor van J. de Langen van het BRU. Hij kwam uitleggen hoe het BRU van 23 naar 10 gemeenten gaat. Driebergen blijft in het BRU maar wil ook met het MALDD. Een dilemma.

nb20030408

Overschrijding verbouwkrediet gemeentekantoor is gevolg van slechte aansturing en bouwkundige complicaties

Het college van b&w van de Driebergen heeft het raadsvoorstel besproken over het externe onderzoek naar en de financiële afronding van de verbouw van het gemeentekantoor. Het onderzoek is uitgevoerd door Folkers Bouwmanagement BV.
De conclusie van het onderzoek is dat er geen financiële onregelmatigheden aangetroffen zijn of overbodige investeringen in het gebouw zijn gedaan.
Bij het onderzoek is ook de vraag betrokken of de overschrijding het gevolg is geweest van de wijze waarop het project is aangestuurd. Op basis van het onderzoek van Folkers concludeert het college in het raadsvoorstel dat de aansturing van de verbouwing niet eenduidig is geweest. Dit werd mede veroorzaakt door personele wisselingen en ziekte op belangrijke posities in de organisatie (sectordirecteur middelen en gemeentesecretaris). Daarbij was de opdracht aan de externe projectleider te ruim, zonder dat er voldoende afspraken waren over de aansturing en de controle.
Het feit dat er geen goed projectplan lag met duidelijke verantwoordelijkheden, rapportagemomenten en resultaatbeschrijvingen, is mede de oorzaak geweest van het ontstaan van het financiële tekort. Het college geeft in het voorstel een aantal aanbevelingen die moeten waarborgen dat de aanpak van grote projecten in de toekomst beter georganiseerd wordt.
De overschrijding van €480.000 is met name het gevolg van de volgende factoren:

  • De eisen uit de gebruiksvergunning hebben geleid tot extra kosten.
  • Er bleek meer asbest in het pand aanwezig te zijn, dan bij onderzoek vooraf geconstateerd was. Hierdoor waren extra schoonmaakacties en aanvullend asbestonderzoek noodzakelijk.
  • De bouwtijd duurde onder meer door tijdelijke bouwstops vanwege de asbestproblematiek langer dan voorzien. Hierdoor moest langer dan voorzien vervangende kantoorruimte en vergaderruimte gehuurd moest worden en heeft ook de aannemer meer kosten gemaakt.
  • Er is een aantal werkzaamheden uit praktische overwegingen eerder uitgevoerd dan gepland zonder dat hiervoor voldoende budget was (onder meer vervanging deel van de vloerbedekking en een aantal toiletgroepen).
Het voorstel “Verbouwing gemeentekantoor” wordt behandeld in de gemeenteraad van 17 april a.s.

Bezuiniging op personeel is volgens college niet mogelijk

Het Driebergse college van B&W is niet van plan om ingrijpende veranderingen aan te brengen in de lijst met structurele bezuinigingen die onlangs aan de raadscommissie Middelen en Bestuur werd gepresenteerd. Dat blijkt uit een gesprek met wethouder Klijnhout (VVD). Het lijstje met bezuinigingen, de zogeheten longlist, werd twee weken geleden door de raadsfracties van zeer kritische kanttekeningen voorzien. De voorstellen in de lijst (zoals het wegbezuinigen van de Heidetuin en het Rosarium) vond men niet alleen uit den boze, ook werden deze kostenbesparingen als ‘te kleine visjes’ omschreven. Volgens de raadsleden zou een bezuiniging op het gemeentelijk personeel meer zoden aan de dijk zetten en beter te verkopen zijn aan de bevolking. Volgens wethouder Klijnhout is een bezuiniging op het personeel op dit moment echter uitgesloten. Wel moet het volgens hem mogelijk zijn om andere ‘creatieve oplossingen’ voor bijvoorbeeld de Heidetuin en het Rosarium te vinden, waarbij deze voorzieningen in stand blijven maar toch tot een bezuiniging leiden: “Ik denk daarbij aan sponsoring” aldus Klijnhout.
Stichtse Courant van 10 april 2003

Oranje Fonds schenkt SWD 1000 euro

Voor het uitgeven van de brochure van de Senioren Zomerschool krijgt de SWD van het Oranje Fonds een subsidie van € 1000.
Stichtse Courant van 10 april 2003

Meldpunt Jeugdzorg nu operationeel

Vanaf 1 april is het eerste meld- en coördinatiepunt in de provincie Utrecht in Driebergen operationeel geworden. De opening werd gedaan door wethouder Klijnhout die zijn zieke collega Schravesande verving.
Stichtse Courant van 10 april 2003

College pikt harde taal Akkerweg-comité niet meer

Het Driebergse college van B&W heeft het Akkerweg-comité, dat zich namens de bewoners aldaar al acht jaar verzet tegen de bouw van twee moskeeën, per brief laten weten dat de ‘tendentieuze toonzetting’ die het comité in dit conflict hanteert, niet meer geaccepteerd wordt. Het comité heeft onlangs opnieuw een pleitnota naar de gemeente gestuurd waarin opmerkelijke taal gebezigd wordt.
Stichtse Courant van 10 april 2003

Opbrengst collecte

De collecte voor het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten die van 30 maart t/m 5 april werd gehouden bracht in Driebergen € 5531,04 op.
Stichtse Courant van 10 april 2003

Tuinieren op school

Groep 7 van basisschool De Kring Schotellaan is weer begonnen met het schooltuinieren. Alle leerlingen hebben een eigen tuintje.
Stichtse Courant van 10 april 2003

Open Dag bij De Horst

Zaterdag vond bij Hogeschool De Horst een open dag plaats waar mensen geïnformeerd konden worden over het aanbod van opleidingen.
Stichtse Courant van 10 april 2003

Nieuwe Kiwanisclub sponsort onderzoek epilepsie bij kinderen

Bij de serviceclub Kiwanis waren twee redenen om feest te vieren. In de eerste plaats vanwege het verkrijgen van het Charter op Sparrendaal en ten tweede om aan prof. Van Nieuwenhuizen € 32.250 te overhandigen. Dit was het resultaat van een inzamelingsactie.
Nieuwsbode van 10 april 2003

Wat is dat, honger?

Kinderen van basisschool De Kring deden mee aan de actie ‘Zip your lip’.  Dat hield in: 24 uur niet eten en sponsor krijgen voor ontwikkelingshulp in Zuid Amerika en Zuid Afrika.
Nieuwsbode van 10 april 2003

Wanhopig zoeken naar plek ouderen

Directeur I. Wesenaar van verzorgingshuis Beukenstein is dringend opzoek naar woonruimte of een bouwlocatie voor het tijdelijk onderbrengen van ongeveer tachtig hulpbehoevende ouderen. Dit alles omdat het huidige Beukenstein vervangen wordt door een nieuw gebouw dat aan de eisen van de tijd voldoet. Voorlopig is de speurtocht naar vervangende woonruimte op niets uitgelopen. Tijdelijk huisvesting buiten de dorpsgrenzen ziet Wesenaar niet zitten omdat ze dan een heleboel vrijwilligers en personeel zal kwijtraken.
Utrechts Nieuwsblad van 11 april 2003

Grote zorgen om exploitatie Sparrendaal

De gemeente Driebergen maakt zich grote zorgen over de exploitatie van Sparrendaal en omdat de lift ook nog niet voldoet aan de veiligheidseisen worden er ook geen raadsvergaderingen meer gehouden. Hoewel de gemeente geen partij is in de exploitatie van de buitenplaats, wil het gemeentebestuur toch een gesprek met de Stichting Buitenplaats Sparrendaal omdat ze zich betrokken voelt als vorige eigenaar van de buitenplaats.
Utrechts Nieuwsblad van 12 april 2003

Nog altijd debat over oorzaak archieframp

Het is nog steeds niet duidelijk wat de feitelijke toedracht is geweest van de archieframp waarbij in de nacht van 17 op 18 oktober 2002 het streekarchief in Wijk bij Duurstede onder water kwam te staan. Het debat tussen juristen, verzekeringsexperts en anderen is in volle gang. De schade bedraagt tussen de 3 en 4 miljoen euro.
Utrechts Nieuwsblad van 15 april 2003

Museumweekeind

Ook ’t Schilderhuis in Driebergen deed mee aan het Museumweekeind. Bezoekers konden gratis de tentoonstelling “De wetenschap als rechercheur”bezichtigen. De tentoonstelling geeft een beeld van het misdaadonderzoek, vroeger en nu.
Nieuwsbode van 15 april 2003

Duizend euro meer voor gehandicaptensport

In Driebergen waren 69 collectanten onderweg voor het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten. In vergelijking met vorig jaar werd bijna 1000 euro meer opgehaald: € 5531,04. Voor een kwart van de opbrengst mag de plaatselijke afdeling een doel uitkiezen.
Nieuwsbode van 15 april 2003

Driebergenaar komt met nieuw standaardwerk over Tweede Wereldoorlog

Omstreeks 25 april ligt een nieuw boek over de Tweede wereldoorlog in de boekwinkel. Nog een boek over de oorlog! Moet dat nou? “Ja, dat moet nog steeds,” aldus de 70-jarige Adriaan Hakkert, amateur-historicus uit Driebergen. Netty Krook heeft een interview met de schrijver van ‘Wel vergeven niet vergeten’.
Nieuwsbode van 17 april 2003

Bestuurlijke en ambtelijke delegatie uit Boheems Paradijs in Driebergen

Op woensdag 9 april bracht een Tsjechische delegatie een bezoek aan de gemeente in het kader van de toetreding van Tsjechië tot de Europese Unie.
Stichtse Courant van 17 april 2003

Lift buitenplaats Sparrendaal begin juli gereed

Enige tijd geleden keurde de brandweer de nieuwe personenlift in Sparrendaal af. Begin juli zal de lift aan de eisen voldoen.
Stichtse Courant van 17 april 2003

Veel belangstelling voor Muziekparade van de Muziekcirkel

De voor de derde keer georganiseerde muziekparade trok veel belangstelling. In de zaal van Daidalos moesten extra stoelen geplaatst worden.
Stichtse Courant van 17 april 2003

Passion Project Oost-West 2003 bijzonder geslaagd

De uitvoeringen op 10 en 11 april van het Passion Project Oost-West o.l.v. Madeleine Ingen Housz waren bijzonder geslaagd.
Stichtse Courant van 17 april 2003

Brandweer/politie huwelijk

Demis Jansen, lid van de vrijwillige brandweer trad vorige week donderdag in het huwelijk met Karlijn van Veluw, medewerkster van de Amersfoortse politie.
Stichtse Courant van 17 april 2003

Avondfietsvierdaagse Driebergen 2003

Ook dit jaar organiseert de Driebergse Tourclub (DTC) de avondfietsvierdaagse in Driebergen. Dit sportieve evenement vindt nu al voor de 26e keer plaats.
Er zijn weer een aantal afwisselende routes uitgezet . U kunt een keuze maken uit drie verschillende afstanden. Deze zijn zo gekozen, dat het evenement ook zeer geschikt is voor minder geoefende fietsers en gezinnen met kinderen. Er is een korte route van 15 kilometer, een gezinsroute van 25 kilometer, en de sportieve route van ongeveer 40 kilometer. De startlocatie in Driebergen, is bij Health Center Hoenderdaal. De avondfietsvierdaagse wordt gehouden van maandag 19 mei tot en met donderdag 22 mei.
Voor inlichtingen W.van Veldhuizen 0343-513251.

Verbouwing gemeentehuis Driebergen half miljoen te duur

De verbouwing is klaar, het gemeentehuis is mooi geworden, maar er is bijna een half miljoen euro te veel uitgegeven. Driebergen heeft een probleem waarover zich der aad donderdagavond boog. Alle fracties waren boos maar gingen wel akkoord met het voorstel om het ontstane begrotingstekort van 481.000 euro in de voorjaarsnota op te nemen. Hierbij tekenden PDR en VVD aan dat de Onroerende Zaakbelasting hiertoe niet verhoogd mag worden.
Nieuwsbode van 22 april 2003

Consultatiebureau en diëtist Vitras verhuizen

Van af 5 mei zijn het consultatiebureau en de dietist van Vitras gevestigd in het gebouw aan de Schippersdreef 4 in Driebergen. De locatie aan de Arnhemsebovenweg 285a komt hiermee te vervallen.
Nieuwsbode van 22 april 2003

Mantelzorg Driebergen werkt aan bekendheid

Het Informatiepunt Mantelzorg driebergen is te weinig bekend bij diegenen die er gebruik van kunnen maken. Om dat te veranderen moet het punt meer doen aan public relations. Tot die conclusie kwamen studentes Maatschappelijk Werk van Hogeschool De Horst in hun afstudeerproject.
Nieuwsbode van 22 april 2003

Schietvereniging

Op de jaarvergadering heeft Schietvereniging Driebergen-Rijsenburg afscheid genomen van Jan Nell als voorzitter. Bestuurslid Hans Vellekoop volgt hem op. Tijdens de vergadering werden vier leden gehuldigd omdat ze 25 jaar lid van de club zijn: de dames Neys-Verton en Vonk-ten Haaft en de heer Van Antwerpen; de heer Stekelenburg is tenslotte veertig jaar lid.
Nieuwsbode van 22 april 2003

Discussiegroep geeft advies over inrichting Melvill van Carnbeelaan

De commissie Ruimte en Groen heeft het college van b&w eind februari verzocht te overleggen met de bewoners van het gebied gelegen tussen de Arnhemsebovenweg en de A12 om een zo breed mogelijk gedragen oplossing voor de verkeersonveiligheid in dat gebied te vinden als onderdeel van het plan duurzaam veilig. Op 1 april vond een eerste overleg plaats. Daarbij was de geplande bussluis in de Melvill van Carnbeelaan een heet hangijzer.
Afgelopen woensdagavond is de discussie op basis van door de gemeente uitgewerkte voorstellen voor een oplossing voortgezet.. Onderwerp van gesprek was onder andere wederom het gebruik van de Melvill van Carnbeelaan als busroute. Wanneer de bus gebruik blijft maken van de Melvill vraagt dit om specifieke maatregelen. Omdat concrete cijfers van Connexxion ontbraken heeft één van de bewoners de moeite gedaan om het gebruik van de bus enigszins in beeld te brengen.
Aan het eind van de avond werd overeenstemming bereikt over een oplossing. De voorkeur van de discussiegroep gaat uit naar het duurzaam veilig inrichten van de Melvill van Carnbeelaan door het aanbrengen van extra snelheidsvertragende maatregelen waardoor een echte 30 km weg ontstaat. Door een aantal vertegenwoordigers is hierbij wel de voorwaarde gesteld dat de bus geen gebruik meer maakt van de Melvill van Carnbeelaan.De (on)mogelijkheden van dit advies worden nu ambtelijk bestudeerd en voorgelegd aan het college. Wanneer het college een principe besluit heeft genomen zal dit kenbaar worden gemaakt. Daarna zal een inspraakavond georganiseerd worden. Op basis van het advies van de discussiegroep, de inspraakreacties en het ambtelijk advies zal het college een definitief besluit nemen. Dit besluit inclusief juridische en financiële consequenties zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar verwachting zal de raad begin juli een besluit hierover nemen.

‘Bouwblunder’ mag niet op burgers worden afgewenteld

De een noemde het gemodder, de ander vond dat er geblunderd was en een derde sprak van mismanagement. De Driebergse raadsleden bedienden zich vorige week donderdag van keiharde taal om duidelijk te maken hoe zij de rapportage betreffende de overschrijding van de bouwkosten voor het gemeentekantoor hadden ervaren.

Die overschrijding bedroeg 481.425 euro. De raad toonde zich niet alleen verbijsterd over de omvang van dit bedrag maar ook over het ‘dramatisch gebrek aan discipline’ waardoor de overschrijding mogelijk was geworden. Voor het antwoord op de vraag hoe het zo ver heeft kunnen komen werden diverse standpunten en theorieën geventileerd, maar algemeen was men van mening dat de raad onvoldoende op de hoogte is gehouden. “Na januari 2002 bleef het stil” zei Van Amerongen (CDA) “dat was voor ons reden om te denken dat er niets aan de hand was”. Tamelijk eensgezind waren de raadsleden ook in hun mening over de dekking van deze ‘bouwblunder’: de kosten mogen niet op de burgers worden afgewenteld.
Stichtse Courant van 24 april 2003

Hoogste punt nieuwbouw Vijverflat bereikt

Op donderdag 17 april werd met de plaatsing van de liftschacht het hoogste punt van de nieuwe appartementen bij de Vijverflat bereikt. Traditiegetrouw werd dit gevierd.
Stichtse Courant van 24 april 2003

Herdenkingen hier wel op zondag

In enkele gemeenten in ons land vindt de dodenherdenking dit jaar niet op zondag 4 mei plaats maar op zaterdag 3 mei. Dit in verband met de zondagsheiliging. In Driebergen worden de verschillende herdenkingsbijeenkomsten wel op zondag 4 mei gehouden. Voorzitter van het Comité 4 en 5 mei Driebergen, Frits van Schaik, zegt hierover: “Iemand heeft eens gezegd dat tijdens de oorlog de geallieerden de gevechten op zondagen niet staakten. Ze moesten wel doorgaan.
Stichtse Courant van 24 april 2003

Gastank losgedraaid en aangestoken

Op het terrein van Heidestein hebben vandalen een gastank losgedraaid en aangestoken. De gealarmeerde Driebergse brandweer heeft de brand geblust en de tank weer afgesloten. Gezien de heersende droogte is erger voorkomen.

sc20030424

Schoolvoetbal zoals elk jaar een groot succes!

Meer dan 1000 kinderen hebben meegedaan aan het door CDN georganiseerde schoolvoetbaltoernooi voor alle Driebergse scholen. Het toernooi werd op de woensdagmiddagen van 9 en 16 april gehouden.
Stichtse Courant van 24 april 2003

Kampioenschap DTV-Smash

Op donderdag 10 april werd het herenteam van DTV-Smash kampioen waardoor naar een hogere klasse wordt gepromoveerd.
Stichtse Courant van 24 april 2003

Praktische verkeersproef

Honderden leerlingen van de Driebergse basisscholen legden vorige week donderdag de praktische verkeersproef af. Burgemeester Bloemen gaf op het voorterrein van Sparrendaal het startschot.
Stichtse Courant van 24 april 2003

Zeister schrijfster presenteert haar debuutroman in Driebergen

Afgelopen zaterdag presenteerde Marina Reinders-Folkers haar roman “Dansend Vuur”in conferentiecentrum De Bergse Bossen.
Stichtse Courant van 24 april 2003

Driebergen denkt eenderde van ambities waar te maken

Voormalige kloostertuinen, oude fabrieksterreinen en braakliggende percelen: na een intensieve zoektocht binnen de bebouwde kom heeft Driebergen ruimte gevonden voor woningbouw. De ambitie: 334 woningen op achttien kansrijke locaties, te realiseren voor 2010. Het staat te lezen in de deze week verschenen nota Inbreidingslocaties.
Utrechts Nieuwsblad van 26 april 2003

Het KamerOrkest Driebergen speelt Beethoven

Op zaterdag 17 mei 2003 geeft het KamerOrkest Driebergen (KOD) onder leiding van Albert van Eeghen een concert met medewerking van Joost Raymakers, piano. Dit concert begint om 20.15 uur en vindt plaats in de IONA-zaal van Antropia op het landgoed De Reehorst, Hoofdstraat 20 in Driebergen.
Het programma staat in het teken van Beethoven. Op het programma staan zijn Tweede Symfonie en zijn Derde Pianoconcert.
Joost Raymakers is lid van het orkest en studeerde piano aan het Utrechts Conservatorium en aan de Arts Academy in Rome. Daarnaast studeerde hij cello bij Mieke Smalhout en bij de solocellist van de Romeinse Opera. In april 2000 speelde hij met het KamerOrkest Driebergen Beethoven’s Vierde Pianoconcert.
Het KOD en Joost Raymakers hebben met veel plezier aan dit programma gewerkt en het orkest hoopt dit enthousiasme op 17 mei met u te delen. Kaarten kosten € 7 per stuk en zijn vanaf 24 april 2003 verkrijgbaar bij Boekhandel Jacques Baas in Driebergen en op de avond van het concert aan de zaal vanaf 19.30 uur.
Heuvelrug Nieuws 27 april 2003

Meer tijd nodig voor geld opritten

25 miljoen euro bij elkaar rapen in zes weken tijd? De regio heeft dat bedrag nodig om de gesplitste aansluiting op de A12 bij verkeersknooppunt Driebergen/Zeist voor elkaar te krijgen.

Driebergen, Zeist, provincie en BRU beloven minister De Boer voor 1 juli aan te tonen dat bedrag op tafel te kunnen leggen.  Nu vragen ze om wat meer tijd om het gevraagde bedrag op tafel te leggen. De (extra) 25 miljoen is nodig om te voorkomen dat de enkelvoudige aansluiting van Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd. In deze aansluitingsvariant moet de Hoofdstraat in Driebergen over een afstand van 2 kilometer verbreed worden.
Utrechts Nieuwsblad van 28 april 2003

Koninklijke onderscheiding voor inwoners van Driebergen

Vijf inwoners van Driebergen hebben een koninklijke onderscheiding ontvangen. Vier onderscheidingen werden uitgereikt door burgemeester Bloemen op de Buitenplaats Sparrendaal. De andere onderscheiding werd uitgereikt door het college van bestuur van de Universiteit Utrecht.

Ing. D.J. de Greef is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn bestuurlijke en organisatorische activiteiten op uiteenlopende maatschappelijke terreinen, in het bijzonder als (mede) organisator van plaatselijke sportieve evenementen en activiteiten voor bejaarden en zieken. Gesproken kan worden van een doorlopende lijn van activiteiten waarbij de kwalificatie past dat hij iemand is die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd.

De heer J.M.A. van Vugt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn bestuurlijke en organisatorische activiteiten voor de plaatselijke voetbalvereniging CDN en voor het plaatselijke carnaval.
Gesproken kan worden van een doorlopende lijn van activiteiten waarbij de kwalificatie past dat hij iemand is die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen.

De heer H.H. van Dam is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn bestuurlijke activiteiten in de plaatselijke samenleving, ondermeer op de terreinen van sport, kerkelijk leven, scouting en bewonersbelangen. Gesproken kan worden van een maatschappelijke inzet, waarbij de kwalificatie past dat hij iemand is die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen.

De heer H. Jansen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn activiteiten als directeur voor een instelling voor ouderenzorg en voor al dan niet aan zijn functie gerelateerde nevenactiviteiten op terreinen van onder meer kerk, muziek, politiek en stedenband. Gesproken kan worden van bijzondere verdiensten als initiator en stimulator van grensoverschrijdende samenwerking met Tsjechië met name op het gebied van ontwikkeling en vernieuwing van de ouderenzorg. Daarbij past de kwalificatie dat hij iemand is die een of meer opvallende prestaties en werkzaamheden heeft ontplooid die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben, en anderen stimuleert.

Dr. B. Roelofsen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn activiteiten op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek en het wetenschappelijk onderwijs op het terrein van de biomembranen. In het bijzonder de nieuwe dimensie die hij heeft toegevoegd aan het fundamentele onderzoek door anderen naar de oorzaken van bloedziekten. Zijn voorwaardenscheppende activiteiten op de terreinen van wetenschappelijk onderzoek en –onderwijs kunnen worden aangemerkt als bijzondere verdiensten die hem kwalificeren als iemand die een of meer opvallende prestaties heeft geleverd en werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. De onderscheiding van de heer Roelofsen werd uitgereikt door de voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit te Utrecht op dinsdag 29 april 2003.

Bewoners Hermansstraat zijn geluidsoverlast beu

Zo’n drie jaar geleden kwamen de bewoners in het geweer tegen de bouwplannen van Albert Heijn. Deze bouwplannen gingen echter niet door. De vereniging is al weer enige tijd actief om iets aan de overlast te doen die vanwege Ah wordt veroorzaakt. Geluisoverlast is de reden dat zij op vele fronten bezig zijn gehoor te krijgen voor deze problematiek. “De bewoners willen dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt om aan die overlast een einde te maken”, aldus Pier Feuerstein, voorzitter van de bewonersvereniging.
Nieuwsbode van 29 april 2003

Lintje van verdienste voor Wim Meihuizen

Wim Meihuizen ontving een lintje van verdienste bij zijn afscheid als voorzitter van de ANBO in Driebergen. Hij was vanaf 1995 bestuurslid.
Nieuwsbode van 29 april 2003

Nationaal Fonds Sport Gehandicapten geeft 400 euro aan De Schakel

De Schakel kreeg een cheque van 400 euro van het NFSG. De Schakel besteedt dit geld aan speciaal spelmateriaal voor gehandicapte leden.
Nieuwsbode van 29 april 2003

IVA-eindstunt autospektakel

Met een ‘Bigfoot’ lieten studenten als afsluiting van hun studietijd aan het IVA, een aantal auto’s platrijden.
Nieuwsbode van 29 april 2003

Extra ombuigingen noodzakelijk in Driebergen

Het college van Driebergen heeft onlangs de Voorjaarsnota gepresenteerd. De Voorjaarsnota is naast een budgettair, een richtinggevend instrument voor de begroting van 2004. In de nota zijn de structurele mee- en tegenvallers opgenomen die na de vaststelling van de Begroting 2003 bekend zijn geworden en die gevolgen hebben voor de komende jaren.
In 2002 heeft het college het Collegeprogramma met daarin de plannen voor deze raadsperiode vastgesteld. In de Voorjaarsnota zijn daarom alleen die onderwerpen opgenomen die onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn, de zogenoemde 3 O’s. Het college geeft in de nota aan dat ook de nog niet afgeronde kabinetsformatie en de daaruit voortvloeiende onduidelijkheid over het Rijksbeleid nog tot nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden. Een en ander zou gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van de uitkering die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds.
In 2003 laat de Voorjaarsnota een tekort van ruim 3 ton zien. Dit wordt onder meer veroorzaakt door een lagere opbrengst van de onroerende zaakbelasting en een aantal tegenvallers op de uitgaven onder meer op de post personeel. Het college is er echter in geslaagd om dit tekort grotendeels binnen de eigen beschikbare middelen op te lossen.
Op langere termijn is echter een ombuigingstaakstelling onvermijdelijk. Voor 2004 zal namelijk in totaal voor € 350.000 naar alternatieve dekking moet worden gezocht. Dit bedrag bestaat uit de bezuiniging van € 150.000, die al bij de begrotingsbehandeling was afgesproken en een nu al bekende extra ombuiging van €200.000. De Voorjaarsnota wordt op woensdag 7 mei a.s. besproken in de commissie Middelen en Bestuur.

Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU) gaat de inspraak in

Met het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU) presenteert de provincie Utrecht een nieuw provinciaal verkeers- en vervoerplan. De provincie erkent de toenemende behoefte aan mobiliteit. Het plan gaat in op het verbeteren van de bereikbaarheid, waarbij tegelijkertijd de veiligheid en leefbaarheid in de provincie gewaarborgd worden. Het nieuwe plan is concreet en gericht op de uitvoering van verkeers- en vervoermaatregelen voor de periode 2004-2015. De provincie reserveert 269 miljoen euro voor de uitvoering van projecten uit het plan. Van 7 april tot en met 18 mei ligt het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU) ter inzage op alle gemeentehuizen en bibliotheken in de provincie Utrecht.
Tijdens de inspraakperiode worden vier inspraakavonden gehouden. Op woensdag 23 april en 24 april heeft de provincie inspraakavonden georganiseerd in Utrecht en Veenendaal. In mei worden de volgende inspraakavonden gehouden: dinsdag 6 mei in het gemeentehuis van Woerden, Blekerijlaan 14 en op maandag 12 mei in De Observant/gemeentehuis Amersfoort, Stadhuisplein 7.
Alle avonden beginnen om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). Tijdens de inspraakavonden kunnen bezoekers vragen stellen over de totstandkoming en de inhoud van het plan: de visie, de doelen en welke maatregelen worden genomen om deze doelen te bereiken. De gedeputeerde Verkeer en Vervoer en medewerkers van de provincie Utrecht zijn aanwezig om informatie te geven en vragen over het plan te beantwoorden.
Tijdens de inspraakperiode kunnen burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties (tot en met 18 mei) via internet, mondeling of schriftelijk reageren op het SMPU. Via de site van het SMPU, www.provincie-utrecht.nl/smpu , kunnen mensen hun reactie geven of het reactieformulier downloaden en opsturen. Daarnaast is er tijdens de inspraakavonden de mogelijkheid om mondeling te reageren. Schriftelijke reacties kunnen gestuurd worden aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht, dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, t.a.v. mevrouw T. Maas, kamer J4.14, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht