Samenvoeging provincies ligt minder gevoelig dan politici denken

De bestuurlijke positie van de provincie moet worden verbeterd, dat schrijft mr B. Staal, commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht in zijn verslag over de afgelopen twee jaar. Om die positie te verbeteren, dient een einde te komen aan wat Staal noemt het dubbelbestuur van provincie en de Kaderwetgebieden rond de grote steden.

Ook het verleggen van provinciegrenzen in de Randstad moet worden overwogen.
Staal sluit zich hiermee aan bij de adviezen van de commissie Geelhoed, die onlangs onder meer pleitte voor het samenvoegen van provincies. Het verleggen van provinciegrenzen is volgens de commissaris geen sinecure, vooral omdat zij diep geworteld zijn in onze geschiedenis.” Toch moet Den Haag de knoop doorhakken, omdat de bestuursdichtheid met name in de Randstad een bestuursinfarct dreigt te veroorzaken”, aldus Staal. Volgens hem ligt samenvoeging van provincies bij de burger minder gevoelig dan politici denken. Zelfs het afscheid van een nationaal symbool als de gulden leverde geen problemen op. Knelpunt is volgens de commissaris veel meer dat bestuurders ook eigen belangen dienen; daarom zich er geen schot in de zaak.

Gemeente en politie gaan fietswrakken bij station verwijderen

In mei gaan de gemeente, de politie en de spoorwegpolitie fietswrakken verwijderen bij het NS-station Driebergen-Zeist. Afgelopen week is begonnen met het labellen van fietswrakken bij het station. Wrakken die een label hebben en niet voor 10 uur op 2 mei verwijderd zijn, zullen die dag worden verwijderd. De fietswrakken worden naar de gemeentewerkplaats aan de Sportlaan in Driebergen gebracht.en twee weken opgeslagen. Eigenaren kunnen hun fietswrak daar ophalen tegen betaling van 25 euro.
Heuvelrug Nieuws 2 april 2002

Onderhandelingen over bestuursprogramma gaan niet voortvarend

Vlak voor Pasen vond de derde bijeenkomst tussen politieke partijen plaats om te komen tot een bestuursakkoord voor de komende vier jaar. Het schoot niet echt op. Toch is wel enige speculatie mogelijk: het ziet er naar uit dat er een breed afspiegelingscollege komt met 3 of 4 wethouders al of niet in deeltijd. Waarschijnlijk wordt het een college van PDR, CDA en VVD.
Nieuwsbode van 2 april 2002

Bentheimergeel

Hendrik de Keijser heeft onderzocht hoe het oorspronkelijk aanzien van Sparrendaal was. Het houtwerk van de ingangspartij wordt daarom Bentheimer geel geschilderd, evenals de balusters op het dak en de kozijnen rondom de ramen. De vensters en de roeden zullen wit geverfd worden.
Nieuwsbode van 2 april 2002

Anja van der Jagt wil best een beetje bekend zijn

Sinds het begin van Theater Totaal (een theatergroep voor verstandelijk gehandicapten) in 1996, is Anja van der Jagt uit Driebergen bij dit gezelschap betrokken. Zij speelt mee in de voorstelling ‘De Slag’ die binnenkort in Nieuwegein is te zien.
Nieuwsbode van 2 april 2002

Fred is terug in de bloemenbusiness

Fred Ottenhof stopte twee jaar geleden met een bloemenzaak in winkelcentrum De Sluis. Nu is hij terug met een bloemenwinkel op de hoek van Appelgaard en Traaij.
Nieuwsbode van 2 april 2002

CDN zoekt meisjes en vrouwen

De Driebergse voetbalclub heeft sinds dit jaar een meisjesteam. Maar het team kan nog versterking gebruiken. Ook het damesvoetbal van CDN heeft versterking nodig en zoekt speelsters en een trainer.
Nieuwsbode van 2 april 2002

Sporttoernooi bij Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk Driebergen organiseert voor 4 mei een sportief toernooi met als doel het bevorderen van integratie en begrip tussen in Driebergen verblijvende vluchtelingen en overige inwoners.
Nieuwsbode van 2 april 2002

Driebergen van 15 tot en met 27 april in teken van duurzaam boodschappen doen

In april staat Driebergen in het teken van de campagne ECO-Weken in Driebergen! De gemeente Driebergen organiseert in samenwerking met het Natuur en Milieu Centrum Zeist (NMC) deze campagne. In maar liefst 25 winkels en restaurant staan de eco- en fair trade produkten en tips centraal. Wethouder Geveke van Milieu zal de de aftrap voor de campagne geven op 15 april om 11.00 uur bij de Natuurwinkel aan de Traaij 53, en zal vervolgens nog enkele andere deelnemende winkels bezoeken.

Primeur voor provincie met nieuwe flora- en faunawet

Met ingang van 1 april 2002 is een nieuwe Flora- en faunawet in werking getreden. De provincie Utrecht is de eerste provincie die haar beleid ten aanzien van deze landelijke wet heeft vastgesteld.

De toepassing van de Flora- en faunawet in Utrecht staat omschreven in een implementatienotitie, die onlangs door gedeputeerde staten is vastgesteld. De nieuwe wetgeving verbetert de bescherming van in het wild levende dieren aanzienlijk. Het aantal te bejagen diersoorten is teruggebracht van zestien naar zes, te weten haas, fazant, patrijs, wilde eend, konijn en houtduif. De jacht op de patrijs is echter voorlopig nog niet opengesteld.
Heuvelrug Nieuws 4 april 2002

Filmers volgen leeftijdgenoten in antroposofische beroepen

De Antroposofische Vereniging in Nederland brengt een gefilmd portret in omloop van drie jongeren in een antroposofisch beroep. Op vrijdag 12 april gaat de film in première op het landgoed De Reehorst in Driebergen.
Nieuwsbode van 4 april 2002

Driebergse scholen vechten om voetbalbeker

Alle scholen in Driebergen hebben zich opgegeven voor het schoolvoetbaltoernooi 2002. Op woensdagmiddag 10 april zullen 52 teams gaan strijden om de eerste plaats. Het toernooi is georganiseerd door CDN en de wedstrijden worden gehouden op sportpark De Woerd.
Nieuwsbode van 4 april 2002

Veel handige hulpmiddelen beschikbaar

Zo’n 20 mensen kwamen naar Nieuw Salem om een kijkje te nemen bij de demonstratie van de thuiszorgwinkel over het aanbod van hulpmiddelen voor ouderen.
Nieuwsbode van 4 april 2002

Bouwvergunning voor Engweg 41a verleend

B&w hebben toch besloten een bouwvergunning af te geven voor Engweg 41a. De aanvrager kan op eigen risico met de bouw beginnen omdat er nog gedurende 6 weken bezwaren kunnen worden ingediend.
Stichtse Courant van 4 april 2002

Informatiepunt zorg- en dienstverlening geopend

Afgelopen dinsdag opende wethouder Schravesande het informatiepunt zorg- en dienstverlening Driebergen-Maarn in Sparrenheide.
Stichtse Courant van 4 april 2002

Vijftig jaar getrouwd

Het echtpaar Veenstra-Verbiunt vierde gisteren het feit dat ze 50 jaar getrouwd waren. Burgemeester Bloemen kwam op bezoek.
Stichtse Courant van 4 april 2002

Collegesamenstelling Driebergen bekend

In de openbare vergadering van de onderhandelingsdelegatie van de gemeente Driebergen is gisteravond de collegesamenstelling voor de komende raadsperiode duidelijk geworden. Op basis van de uitslag van de verkiezingen en met oog op de belangrijke beslissingen die de komende periode moeten worden genomen, is gekozen voor een college met een zo breed mogelijk draagvlak, namelijk PDR, CDA en VVD.

Op 18 april a.s. zal in de gemeenteraad het nieuwe college worden geïnstalleerd. Het nieuwe college en de globale portefeuilleverdeling zullen er naar alle waarschijnlijkheid als volgt uit zien:
Neeltje Schravesande van Progressief Driebergen krijgt de portefeuille welzijn, maatschappelijke ontwikkeling, Clemens van der Burg van het CDA gaat zich bezig houden met de portefeuille ruimtelijke ontwikkeling en Stan Klijnhout van de VVD wordt de nieuwe wethouder financiën.

Driebergen krijgt brede coalitie

Progressief Driebergen, het CDA en de VVD gaan samen het nieuwe college in Driebergen vormen. D66 gaat de oppositie in.
Utrechts Nieuwsblad van 5 april 2002

Nog meer nieuwe gezichten in de raad

Nu bekend is welke partijen in Driebergen de wethouders leveren komen er nog drie nieuwe gezichten in de raad bij. Als gevolg van de dualisering maken de wethouders geen deel meer uit van de raad en vertrekken zij dus uit de raad. Voor Progressief Driebergen zal Jan Broekgaarden zijn opwachting maken. Theo Stor komt voor het CDA in de raad en Roy Pamboer zal de gelederen van de VVD versterken.

Het concept bestuursakkoord

Nadat gisteren bekend werd hoe de portefeuilles in Driebergen verdeeld zullen worden is er nu ook een concept bestuursakkoord bekend. Onder meer opvallend daarin is het voorstel om in plaats van vier raadscommissies in het vervolg te werken met drie raadscommissies, te weten: Commissie ruimte en groen, Commissie welzijn en zorg en Commissie middelen en bestuur. Dit betekent dat de commissies ABZ en Financiën zijn samengevoegd.
Heuvelrug Nieuws 6 april 2004

Open dag Vrije School Driebergen

A.s. zaterdag 13 april van 9.45 uur tot 12.00 uur wordt in de Vrije School Driebergen een Open Dag gehouden. Van 9.45 uur tot 11.00 uur zullen de leerlingen van klas 1 t/m 6 (=groep 3 t/m 8) per klas een presentatie op het toneel verzorgen.

Zij laten verschillende onderwerpen uit het vrijeschoolonderwijs zien zoals: taal, rekenen, muziek, engels en grieks. Tijdens de presentatie is er voor de jonge kinderen opvang in de kleuterklassen. Vanaf 11.00 uur is in de klaslokalen werk van de leerlingen te zien, zijn de leerkrachten te spreken, en kan een ieder de sfeer van het gebouw en de diverse lokalen proeven. Vanaf 10.30 uur tot 12.00 uur zijn de kleuterklassen (groep 1 en 2) en de peuterklas van “de Wolkenwagen” open. Hier kunnen de kinderen schilderen en met bijenwas iets knutselen. Plaats: Faunalaan 250 te Driebergen. Informatie: 0343-513856

Requiem voor de Mens

Driebergen maakt het komende weekend kennis met een bijzonder muziekproject: ‘Requiem voor de Mens’ dat, tezamen met de ‘Mauthausen liederencyclus’ zal worden uitgevoerd op 12 en 13 april a.s. in de N.H. kerk in Driebergen-Rijsenburg.

De uitvoeringen zijn een gezamenlijk initiatief van Harmonie Aurora te Driebergen en Stichting De Inrichting te Wijk bij Duurstede. Aan het project doen zo’n 130 zangers mee uit vele koren in en om Wijk bij Duurstede.
Driebergen beleeft de bijzondere premiére van een nieuw muziekstuk ‘Requiem voor de Mens’, een stuk voor harmonie-orkest en koor, geschreven door Rob Goorhuis. Dit stuk is gebaseerd op teksten van André van Zwieten, een van de leden van stichting De Inrichting, een groep kunstenaars uit Wijk bij Duurstede. Na de pauze vindt de uitvoering plaats van de beroemde Mauthausen-liederen van Mikis Theodorakis. Evenals in Wijk bij Duurstede in 1998 is ook in Driebergen gekozen voor een theater-enscenering bij de uitvoering. Het publiek lijkt gevangen te zitten, terwijl aan weerszijden zangers (vrouwen links, mannen rechts) vanachter prikkeldraad de liederen
zingen. In Nederland is deze muziek vooral bekend dankzij de vertolking van Liebeth List, waarbij de liederen in het Nederlands zijn vertaald door Lennaert Nijgh.
Voor de uitvoeringen in Driebergen op 12 en 13 april a.s. (aanvang 08.00 uur) zijn nog kaarten verkrijgbaar. De uitvoeringen in Wijk bij Duurstede op 19 en 20 april zijn geheel uitverkocht.
Kaarten à € 12,– zijn in de voorverkoop de VVV en de bibliotheek in
Driebergen, én bij de VVV te Wijk bij Duurstede.Voor inwoners van Wijk is er een haal-en-breng service à € 5,– extra. U kunt dan bij de bushalte opstappen en wordt voor de deur van de kerk in Driebergen afgezet, en aan het eind van de uitvoering ook weer opgehaald.

In de rij voor een plekje

Nog nooit was het zo moeilijk om een plaatsje te verwerven op de vrijmarkt op koninginnedag. Kon voorheen bij de verfwinkel van Klazien een kaartje worden bemachtigd, nu moet men zich aanmelden in de NIX. Aanmelden kan nog op 12 april van 14 tot 18 uur en van 19 tot 21 uur; op 13 april  van 10 tot 16 uur en op 20 april van 10 tot 16 uur.
Nieuwsbode van 9 april 2002

Strategische aankoop?

Het college van b&w van Driebergen zal in de raadscommissie van 25 april de raad voorstellen over te gaan tot aankoop van het oude politiebureau aan de Hoofdstraat. Over de hoogte van het aankoopbedrag en de bestemming van het gebouw zijn geen mededelingen gedaan. 

Wellicht is het een strategische aankoop en als dat zo is, is er sprake van een beleidswijziging in het actieve grondbeleid van de gemeente.
Heuvelrug Nieuws 10 april 2002

Imkers, telers en buitenlui op bijenmarkt in Driebergen

Fruittelers, zaadhandelaren, imkers en andere belangstellenden zullen zaterdagmorgen 13 april vroeg in Driebergen van de partij zijn op de jaarlijkse bijenmarkt op het terrein van de Zonneheuvelschool aan het Burgemeesterpark. Daar wordt van 07.00 tot 12.00 uur gehandeld in bijenvolken in korven en kasten, in honing, bijenwasproducten, nieuwe en gebruikte materialen, kasten, korven imkergereedschap. Door de MKZ-perikelen kon de bijenmarkt vorig jaar geen doorgang vinden. Het was de eerste onderbreking in de veertigjarige geschiedenis van de Bijenvereniging Driebergen-Doorn.
Utrechts Nieuwsblad van 10 april 2002

Brandgevaar in bossen Heuvelrug erg groot

Ondanks de kleine bui van gisteravond is het gevaar van brand in de bossen op de Heuvelrug erg groot.
Utrechts Nieuwsblad van 10 april 2002

‘Boeuf Bourginonne en Provinciaalse saus’

In de rubriek ‘Koksmaat’ is het Utrechts Nieuwsblad op bezoek geweest bij Het Wapen van Rijsenburg. Guido Nijssen  beoordeeld het restaurant met een acht min.
Utrechts Nieuwsblad van 10 april 2002

De nieuwe raad

Met een laatste bijeenkomst hebben de politieke onderhandelaars gisteren hun onderhandelingen afgerond.  De gemeente Driebergen krijgt straks te maken met de wethouders Neeltje Schravesande (PDR). Clemens van der Burg (CDA) en Stan Klijnhout (VVD). 

Dit college zal gecontroleerd worden door een gemeenteraad die in het vervolg zijn  besluiten zal nemen in drie i.p.v. vier raadscommissies.Er komt een commissie Ruimte en Groen (RG) onder voorzitterschap van Lysbeth van Valkenburg (VVD); de commissie Welzijn en Zorg (WZ) zal worden voorgezeten door Liesbeth Reitsma van D66 en de commissie Middelen en Bestuur (MB) zal als voorzitter Frits van Schaik van het CDA kennen.

VVD tegen bouwvergunning Engweg 41a

De gehele fractie van de VVD heeft per brief bij het college aangedrongen op het niet afgeven van een bouwvergunning voor het omstreden plan Engweg 41a.
Stichtse Courant van 11 april 2002

Voorstel nieuw college en bestuursaccoord op 18 april in de Raad

Tijdens de op 4 april gehouden bijeenkomst is besloten op 18 april het bestuursakkoord en de wethouders aan de raad te presenteren.
Stichtse Courant van 11 april 2002

Plan sluiting Wizzl station Driebergen-Zeist

Het ziet er naar uit dat ook de Wizzl op het station Driebergen-Zeist hoort bij de vestigingen die zullen worden opgeheven.
Stichtse Courant van 11 april 2002

Eerste prijs voor Stichts Mannenkoor op concours

Door het winnen van een concours heeft het Stichts Mannenkoor zich geplaatst voor het mannenkoorconcours in september 2003 in Zutphen.
Stichtse Courant van 11 april 2002

Leerlingen groep zeven starten met hun schooltuin

Op het volkstuinencomplex aan de Akkerweg zijn de leerlingen van groep 7 van De Kring begonnen met een schooltuin.
Stichtse Courant van 11 april 2002

Controle parkeren blauwe zone op parkeerterrein Binnenhof

De politie gaat de komende periode de blauwe zone controleren op het parkeerterrein bij Albert Heijn. De eerste 14 dagen wordt nog preventief opgetreden. De toezichthouders zullen gele waarschuwingsbriefjes onder de ruitenwissers stoppen van auto’s die te lang geparkeerd staan op het Binnenhof. Na deze waarschuwingsperiode zal de politie eind april overgaan tot bekeuren.

Muziek in Rehoboth

Het Vocaal Vrouwenensemble “Cantabile” geeft op 17 april om 15 uur een concert in Rehoboth, Hogesteeg 10 in Driebergen. Onder begeleiding van pianist Rien Offerhause worden vrolijke lenteliederen van Schumann, Haydn en Mozart ten gehore gebracht. Ook zullen stukken uit de “Sound of Music” en enkele spirituals staan op het programma. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Senioren fietsen 75 kilometer

De Driebergse Tour Club, DTC, organiseert op dinsdag 16 april 2002 de eerste, wat langere fietstocht voor senioren en alleengaanden voor dit jaar. Er wordt gefietst in groepsverband en onder begeleiding.
De afstand van de tocht bedraagt circa 75 kilometer en voert de deelnemers door de bossen van Zeist, naar Soest/Soestduinen, alwaar een koffiestop gehouden wordt. Door Soest en Baarn, via Eembrugge en door de Bikkerspolder rijden we naar Bunschoten en Spakenburg. In een van deze dorpen wordt een tweede stop gehouden. Na een kort bezoek aan de havens en directe omgeving daarvan voert de terugtocht ons langs de westgrens van de Amersfoortse bebouwing en de Amersfoortseweg naar Maarn en via De Hoogt komen we weer in Driebergen terug. Een derde tussenstop is niet uitgesloten.
Gestart wordt om 9.30 uur bij sporthal “Hoenderdaal” aan de Hoendersteeg. De aan deze tocht verbonden kosten bedragen € 0,25 per persoon. Vooraanmelding bij een van de onderstaande personen is gewenst. Er wordt gefietst met een maximale snelheid van 17 kilometer per uur. Nadere informatie over deze tocht en de organisatie daarvan kunt u verkrijgen bij of José van Rijnsoever, tel. 0343-516228 of bij Fred Braakman, tel. 0343-520693″.

Plaatselijke groep ingesteld voor ontwikkeling Kromme Rijngebied

Gedeputeerde staten hebben ingestemd met de ontwikkelingsplannen voor het Kromme Rijngebied en omgeving en voor het veenweidegebied in het westen van de provincie. De plannen zijn door bewoners van deze gebieden opgesteld in het kader van het EU-subsidieprogramma LEADER+. Ook stemmen GS in met de samenstelling van twee plaatselijke groepen die de programma’s uitwerken. De instelling van plaatselijke groepen past bij de bottom-up benadering die kenmerkend is voor het subsidiestelsel LEADER+.

Met advocaat op zoek naar openheid

In de buurt van het perceel Engweg 41a zijn de omwonenden onrustig. Ze voelen zich door de gemeente en dan in het bijzonder door wethouder De Vogel en zijn ambtenaar onrechtvaardig behandeld en niet serieus genomen.

Ze hebben een advocaat in de arm genomen. Ze hebben namelijk het ernstige vermoeden, dat ze om de tuin zijn geleid en er m.b.t. het verkrijgen van de inmiddels afgegeven bouwvergunning op 41a, zaken zijn voorgevallen die de gemeente voor gewone burgers liever verborgen houdt.
Nieuwsbode van 16 april 2002

CDN mag kampioensfeest vieren

Door een gelijkspel tegen MSV’19 uit Montfoort werd CDN kampioen en kan de Driebergse ploeg voor de derde keer op rij een klasse hoger gaan spelen. A.s. zondag zal na de wedstrijd tegen Muiderberg op sportpark De Woerd het kampioensfeest gevierd worden.
Nieuwsbode van 16 april 2002

Bloemen, cadeautjes en bestuursakkoord

Driebergen besloot de laatste onderhandelingsvergadering met cadeautjes en bloemen. Voorzitter Schravesande deelde rode steentjes, een bloem en een cent uit aan de leden van de vergadering als symbool van het ‘rood voor rood’ en het behoud van groen in de gemeente.
Nieuwsbode van 16 april 2002

Shinty D1 is kampioen

D1 van Shinty speelde zaterdag de laatste wedstrijd van de competitie tegen de nummer twee (Montfoort). Beide elftallen waren ongeslagen. Shinty won de laatste wedstrijd.
Nieuwsbode van 16 april 2002

ENECO Energiebeurs zaterdag 20 april 2002

Om de klant van alle ontwikkelingen op energiegebied op de hoogte te houden, organiseert ENECO Energie Zeist en Omstreken op zaterdag 20 april de Energiebeurs. Het thema van de beurs is wind, zon en water. Op deze dag zijn deskundigen van de belangrijkste fabrikanten op energiegebied onder één dak aanwezig. En het begrip energiegebied is behoorlijk breed. Zo zijn er HR ketels, combiketels, zonneboilers, airconditioningsystemen, woningisolatie, designradiatoren en tal van andere producten. Maar ook over zaken als energiebesparingadvies, duurzame energie en Ecostroom is alle informatie te vinden.
Naast de inhoudelijke kant van de beurs is er volop ruimte voor vermaak. Kinderen kunnen zich laten schminken door een echte visagiste of kunnen films kijken in de videohoek. Voor alle klanten is er een prijsvraag waarmee prijzen zijn te winnen in overeenstemming met het thema van de beurs. Maak kans op een ballonvaart voor 2 personen, tuinlampen op zonne-energie of rondvaarten.
De beurs vindt plaats op zaterdag 20 april van 10.00 uur tot 16.00 in het ENECO Energie gebouw aan de Antonlaan185 te Zeist. De toegang is gratis en parkeerruimte is aanwezig.

Driebergseweg vast

De aanleg van de busbaan op de Driebergseweg tussen Driebergen en Zeist geeft veel overlast, mede door een gebrekkige voorlichting vooraf. Driebergen kondigde het werk reeds vorige week aan, maar in Zeist gebeurde dat pas afgelopen maandag.
Utrechts Nieuwsblad van 17 april 2002

Utrecht moet langer wachten op zekerheid verkoop REMU

Door de val van het kabinet blijft er langer onzekerheid over de verkoop van de REMU. Hierdoor blijft er ook onzekerheid over de verdere toekomst van het BRU. De kamer zou juist daar gisteren een besluit over nemen.
Utrechts Nieuwsblad van 17 april 2002

Kokend water voor Driebergs onkruid

Driebergen schakelt nog voor de zomer over op een nieuwe, milieu vriendelijke manier van onkruidbestrijding. Niet langer wordt het ongewenste groen tussen de stoeptegels verwijderd met chemische bestrijdingsmiddelen, maar met borstelmachines en kokend water.
Utrechts Nieuwsblad van 17 april 2002

Casema voegt ARD en EuroNews toe aan basispakket

Casema neemt de ARD weer op in het basispakket voor televisie. Het programma neemt de plaats in van de kabelkrant “NieuwsTv”. De andere kabelkrant verdwijnt ook en die wordt vervangen door EuroNews.
Utrechts Nieuwsblad van 17 april 2002

Informatieavond uitvoering werkzaamheden Traaij

Op maandag 22 april aanstaande is er een informatieavond over de uitvoering van de werkzaamheden aan de Traaij te Driebergen. Deze inloopavond wordt gehouden in ontmoetingscentrum Champ’Aubert, Boterbloem 1 te Driebergen van 18.30 uur tot 19.30 uur.

In de afgelopen maanden zijn diverse materialen besteld en zijn inmiddels de bomen op plein Salem aangeplant. De gemeente is van plan om in week 17 te starten met de herbestratingwerkzaamheden. In eerste instantie zullen de werkzaamheden zich richten op het herbestraten van de Schoolstraat. Naar verwachting zullen de werkzaamheden ongeveer 12 weken (tot medio juli) gaan duren. Het is de bedoeling om de werkzaamheden in 3 fasen uit te voeren zodat niet de gehele winkelstraat hoeft te worden opengebroken.
De werkzaamheden worden zo ingepland dat de braderie van 27 juni door kan gaan.

Driebergs bestuur maakt de borst nat

De A12, de stationslocatie en de mogelijke herindeling: Driebergen staat de komende jaren voor een ‘fors bestuurlijke opgave’, zo staat in het bestuursakkoord te lezen. Het akkoord, dat als basis dient voor het definitieve collegeprogramma in de periode 2002-2006, staat vanavond centraal in de gemeenteraad.
Utrechts Nieuwsblad van 18 april 2002

Eigenaar Driebergse kledingzaak zit niet bij de pakken neer na zoveelste inbraak

Kledingwinkel Edgar N aan de Hoofdstraat in Driebergen is afgelopen nacht doelwit geweest van inbrekers die met een gestolen auto de pui ramden. Het is de 2e keer in zes weken dat er in de winkel is ingebroken.
Utrechts Nieuwsblad van 18 april 2002

Schoolvoetbaltoernooi 2002

Afgelopen woensdag is het schoolvoetbaltoernooi 2002 voor de Driebergse basisscholen begonnen. Ruim 600 voetballers tussen de 6 en 10 jaar gaven acte de presence op Sportpark De Woerd. Volgende week komt de oudere jeugd aan de beurt.
Nieuwsbode van 18 april 2002

Nynke van Amerongen wordt plaatsvervangend voorzitter

CDA fractievoorzitter Nynke van Amerongen wordt plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Vanavond zullen mw Van Valkenburg (VVD), Mw Reitsma (D66) en de heer van Schaik (CDA) gekozen worden als voorzitters van de verschillende raadscommissies (in het oude stelsel waren dat de wethouders).

In het nieuwe duale stelsel maken de wethouders geen deel meer uit van de raad en omdat vanavond Neeltje Schravesande, Clemens van de Burg en Stan Klijnhout tot wethouder worden benoemd en de raad dus verlaten, komt er plaats vrij voor Jan Broekgaarden (PDR), Theo Stor (CDA) en Roy Pamboer (VVD).
Stichtse Courant van 18 april 2002

Grote beroering over bouwvergunning

Rond het verlenen van de bouwvergunning en de vrijstelling van bepalingen van het bestemmingsplan op het perceel Engweg 41a is grote beroering ontstaan. Na omwonenden hebben nu ook de fracties van PDR en VVD vragen gesteld aan het college van b&w over de gevolgde procedure.
Stichtse Courant van 18 april 2002

Gemeente wil politiebureau voor Dorpsvisie gebruiken

De gemeente heeft de politie te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in de aankoop van het politiebureau aan de Hoofdstraat, dat binnenkort te koop komt omdat de politie intrekt bij het gemeentekantoor. Wat de gemeente er mee wil is niet bekend; het is een strategische aankoop. Het college meldt aan de raad dat er op grond van de Dorpsvisie en de Nota Wonen verschillende mogelijkheden voor dit gebouw zijn.
Stichtse Courant van 18 april 2002

Beeldkwaliteitplan N225 is ook voor Driebergen van belang

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging tussen Heuvelrug en Wetering hield René Waanders een lezing over de ontwikkelingen m.b.t. het beeldkwaliteitspan voor de N225. Hij gaf te kennen dat dit plan ook voor Driebergen van belang is.
Stichtse Courant van 18 april 2002

Voor de politie was 2001 een woelig jaar

Afgelopen vrijdag presenteerde de politie Binnensticht haar jaarverslag 2001. Geconstateerd werd een o.a. stijging van het aantal bedrijfsinbraken, zedendelicten door een serieverkrachter. Positief waren de resultaten van het horecateam en de inbeslagname van veel vuurwerk.
Stichtse Courant van 18 april 2002

CDN kampioen 3e klasse D en promoveert naar 2e klasse

CDA heeft zondag een huzarenstukje verricht door voor de derde opeenvolgende keer te promoveren. Daardoor zijn ze in drie jaar van de 5e naar de 2e klasse gestegen.
Stichtse Courant van 18 april 2002

Kinderen voeren actie tegen kapvergunning

Kinderen die op de Valkenkamp wonen zijn een actie begonnen tegen het weghalen van een aantal bomen op het gazon van deze straat. De kinderen gebruiken de bomen als klimobject.
Stichtse Courant van 18 april 2002

CDN 1 zaalvoetballers behalen kampioenschap

Het eerste zaalvoetbalteam van CDN is afgelopen woensdagavond in Utrecht kampioen geworden in de derde klasse van de KNVB.
Stichtse Courant van 18 april 2002

Brand bij de vishandel

Dinsdagmiddag ontstond brand bij vishandel Post aan de Traaij doordat de vlam in de pan sloeg. De schade is aanzienlijk.
Stichtse Courant van 18 april 2002

Liever een groter plein dan meer parkeerplaatsen

Nadat in vorige mini-enquêtes van DriebergenNet de Driebergers steeds verdeeld waren (50% voor en 50% tegen) over de toekomst van hun dorp, is er wel een duidelijke voorkeur uitgesproken op de afgelopen enquête waarbij gevraagd werd naar de voorkeur bij de inrichting van het nieuw dorpsplein. Van de 77 respondenten gaf 82% aan dat ze liever een groter plein met minder parkeerruimte hebben. 18% vond het parkeren belangrijker en sprak zich daarom uit voor het behoud van 10 parkeerplaatsen. De nieuwe mini-enquête gaat over het vertrouwen dat men in Driebergen heeft in het onlangs aangetreden nieuwe college van b&w.

Gemeente Driebergen krijgt toestemming voor gebedsruimte

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 23 april 2002 aangegeven in te willen stemmen met het verzoek om toepassing van de afwijkingsbevoegdheid door de gemeente Driebergen-Rijsenburg.

De gemeente diende de aanvraag in voor de bouw van twee gebeds- en ontmoetingsruimten voor de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. Het complex moet gebouwd worden op de Akkerweg in Driebergen. Op 23 mei 2002 wordt de aanvraag ter instemming voorgelegd aan de Statencommissie Ruimte en Groen.
De gemeente Driebergen-Rijsenburg verzocht om toepassing van de afwijkingsbevoegdheid omdat de bouwlocatie net buiten de bebouwingscontour op de streekplankaart ligt. Op grond van provinciaal- en rijksbeleid is een toename van verstedelijking buiten de contouren in principe niet toegestaan.
De gemeente heeft voor de realisering van dit project het ontwerpbestemmingsplan ‘Akkerweg 1 en 3’ opgesteld. Dit plan voorziet in de nieuwbouw van de twee gebeds- en ontmoetingsruimten met parkeervoorzieningen. Op de bewuste locatie heeft in het verleden een schoolgebouw gestaan dat sinds 1983 door de Turkse- en Marokkaanse gemeenschap in gebruik was als gebeds- en sociëteitsruimte. Doordat het gebouw gesloopt moest worden zijn de beide gemeenschappen al sinds 1995 gehuisvest in tijdelijke gebouwen op dezelfde locatie.
Buurtbewoners hebben bezwaar gemaakt tegen de plannen van de gemeente. Deze bezwaren waren voornamelijk gericht op het verloop van de gemeentelijke procedures in het verleden en de concrete bouwplannen. Zij vrezen voor ernstige verkeers-, parkeer- en geluidsoverlast. GS menen echter dat uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening de bezwaren ongegrond zijn.

De Nix heeft zijn nut bewezen

De Nix, het multifunctionele centrum aan de Engweg in Driebergen heeft de afgelopen tweeënhalf jaar zijn nut bewezen voor de plaatselijke jeugd. Jeugdopbouwwerker Rob Wiersma is de drijvende kracht achter de Nix. Zijn contract loopt op 1 juli af en de gemeenteraad moet vanavond beslissen of het mogelijk wordt het jeugdopbouwwerk te continueren.
Nieuwsbode 23 april 2002

Soos De Ark bestaat niet meer

Twintig jaar lang kwamen elke dinsdagmorgen zo’n 35 mensen uit het Loolaankwartier bij elkaar. De motor achter dit alles was de heer Van Diejen. Nu er voor hem geen opvolger kon worden gevonden is de soos gestopt.
Nieuwsbode 23 april 2002

Toverfluit vernieuwt z’n speelgoed

Dank zij een eenmalige bijdrage van de Fortisbank is de speel-o-theek in staat gesteld haar speelgoedvoorraad uit te breiden. De speel-o-theek is gevestigd in de openbare bibliotheek.
Nieuwsbode 23 april 2002

Scherzando bezoekt Tsjechië

Het koor Scherzando brengt begin mei een bezoek aan Tsjechië. Het koor zal logeren in de zusterstad Semily.
Nieuwsbode 23 april 2002

Gerda Verburg bezoekt Driebergen

Aanstaande zaterdag komt Gerda Verburg ( kandidaat nummer 6 van lijst 3 ) naar Driebergen. Met bestuur en fractieleden gaat zij per fiets van het ene punt naar het andere.

Ze gaat kijken bij de sportvelden van CDN, Dalto en de Pink Panthers, daarna een bezoek aan de Valkenheuvelschool, de school de Kring (Schotellaan), de in aanbouw zijnde gebedsruimten aan de Akkerweg en de omgeving van Manger Cats.  Voorafgaand aan de fietstocht wordt koffie gedronken in Het Wapen van Rijsenburg van 10.00 uur tot 10.45 uur. Daar kunnen inwoners van Driebergen Gerda ontmoeten. De koffie staat klaar!

Toestand Valkenheuvelschool aan de grote klok gehangen

Leerlingen en leerkrachten van de Valkenheuvelschool hebben de deplorabele toestand van hun school aan de grote klok gehangen in het Jeugdjournaal.
Stichtse Courant van 25 april 2002

Eerste vergadering nieuw stijl geen succes

Ad Bom doet verslag van de eerste commissievergadering nieuwe stijl. Het was geen succes wat voor een deel te wijten is aan de onervarenheid van de commissieleden, maar ook werd teveel in detail gegaan.
Stichtse Courant van 25 april 2002

Pannenbier bij Hoenderdaal Sport

Afgelopen vrijdag werd het hoogste punt van de bouw van het nieuwe fitnesscentrum bereikt; reden voor het traditionele pannenbier.
Stichtse Courant van 25 april 2002

Vier fasen bij herinrichting van de Traaij

Deze week is gestart met de herinrichting van de Traaij. In de week 17 tot week 20 wordt de Traaij tussen nummer 26 en 38 behandeld. Vanaf daar wordt naar de Hoofdstraat toegewerkt. Als laatste wordt het dorpsplein aangelegd in week 29/30.
Stichtse Courant van 25 april 2002

Een nachtje op straat voor de cup-finale

Een groepje voetbalfanaten (waaronder slijter Hans van der Vugt) heeft deze week de nacht op straat doorgebracht om er zeker van te zijn een kaartje te bemachtigen voor de cupfinale Feijenoord-Borussia Dortmund op 8 mei.
Stichtse Courant van 25 april 2002

‘Je voelt je geen patiënt meer’

Driebergenaar Cees de Graaff heeft onlangs het gebruik van de Coagucheck op tv gedemonstreerd. De Coagucheck is een apparaatje waarmee hartpatiënten zelf de stollingstijd van het bloed kunnen meten.
Stichtse Courant van 25 april 2002

Aurora naar Oostenrijk

Bij het 100-jarig bestaan van Aurora in 1996 kwam de fanfare uit het Oostenrijkse Langen op bezoek. Aurora brengt nu een tegenbezoek. Op 9 mei gaan zo’n 50 leden van Aurora met de bus naar Oostenrijk.
Stichtse Courant van 25 april 2002

Ministerie zet Langbroekerwetering op lijst voor landinrichting

Het ministerie van LNV heeft de Langbroekerwetering gezet op een landelijke lijst voor landinrichting. De gebiedscommissie Langbroekerwetering ziet op dit moment echter geen voordelen voor deze plaatsing omdat er recent nog een plan van aanpak is vastgesteld voor de inrichting van dit gebied.
Stichtse Courant van 25 april 2002

RAP meisjes C2 kampioen

De meisjes van RAP C2 werden afgelopen zaterdag kampioen.
Stichtse Courant van 25 april 2002

Shinty jongens B1 kampioen

Afgelopen zaterdag zijn de jongens van Shinty B1 kampioen geworden.
Stichtse Courant van 25 april 2002

Meevaller bij herinrichting Traaij

De gemeente Driebergen mag haar subsidie (uit het provinciale potje door stads- en dorpsvernieuwing) inzetten voor een groter project dan waarvoor het geld in eerste instantie beschikbaar was gesteld.

De kosten voor het project Salem (de aanleg van een plein in het centrum) bleken namelijk lager uit te vallen. In plaats van het retourneren van het overschot mag het restant worden ingezet bij de realisering van de uitbreiding en herinrichting van het winkelgebied van de Traaij. Voor de kwaliteitsverbetering van dit samenhangend deel van het plein en de Traaij bedraagt de subsidie € 68.067,-.

Koninklijke onderscheiding voor inwoners van Driebergen-Rijsenburg

Tien inwoners van Driebergen-Rijsenburg kregen vandaag een koninklijke onderscheiding. Negen van de tien onderscheidingen werden uitgereikt door burgemeester Bloemen in Grand Cafe De Bergse Bossen.

Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau werden benoemd: Mevrouw M.H. van Rijswijk-Kip   voor haar vele belangeloze organisatorische en ondersteunende activiteiten sinds de jaren ’70 voor zieken bejaarden;
Mevrouw W. Staring-Traarbach omdat zij ruim 25 jaar zich heeft ingezet als vrijwilligster van de Unie van Vrijwilligers met name voor bewoners van verpleeg- en bejaardenhuizen;
Mevrouw J. van Soest-van Deventer voor haar belangeloze inzet gedurende vele jaren (ruim 40) op lokaal niveau bij de organisatie van bedevaarten naar Lourdes;
De heer J.D.H.G.C. Geerlings omdat hij ruim 30 jaar bestuurlijke en organisatorische activiteiten heeft ontplooid voor de stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu;
De heer ing. C.W van Dam voor de uiteenlopende belangeloze activiteiten die hij vanaf 1953 heeft uitgevoerd onder meer binnen het kerkelijk leven als bij ouderenorganisaties;
Mevrouw J.H. van Dam-Kaemingk voor haar activiteiten die zij ruim dertig jaar heeft ontplooid op maatschappelijk en kerkelijk terrein binnen de plaatselijke gemeenschap.
De heer H.A. van Til  voor zijn inspanningen op bestuurlijk niveau in het bijzonder voor de sectie geldwerving van de Samen-op-weg-kerken en de interkerkelijke commissie geldwerving.
De heer C.B. Vreeke vanwege zijn opvallende carrièreverloop en inzet bij de Belastingdienst en voor zijn verdiensten als scheidsrechter voor de voetbalsport.
De heer H.J. van Barneveld is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau omdat hij zich geruime tijd op bestuurlijk niveau verdienstelijk heeft gemaakt, onder meer voor de recreatiebranche, de sport, de plaatselijke politiek en de zorg voor gehandicapten.
De tiende Driebergse gedecoreerde is de heer drs. H.H.H. Heemskerk RA. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn bijzondere verdiensten als afdelingsdirecteur van De Nederlandsche Bank. Hij krijgt de versierselen opgesteld door Minister Zalm van financiën.

Wat ze missen? Tsja, een schommel

Gisteren werd een speeltuin geopend in de Groenhoek. De speeltuin is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Driebergen en de Stichting Heuvelrug Wonen. De kinderen hebben inspraak gehad bij de inrichting.
Utrechts Nieuwsblad van 26 april 2002

Streekplan op internet

Behalve de gebruikelijke inspraakronden en informatieavonden, wordt ook het internet benut in de voorbereidingen voor het nieuwe streekplan voor de provincie Utrecht dat in het voorjaar van 2004 klaar moet zijn. Burgers kunnen ideeën aandragen door het maken van een kaart. Daarvoor is het internetspel “spelen met de ruimte” ontwikkeld. Ga daarvoor naar www.provincie-utrecht.nl

Utrechts Nieuwsblad 27 april 2002

GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie organiseren politieke avond

Op dinsdag 7 mei wordt een politieke avond gehouden in verband met de verkiezingen voor de Tweede Kamer met vertegenwoordigers van landelijke, vooruitstrevende partijen.

De bijeenkomst vindt plaats in de Terra-zaal van de Kraaijbeekerhof, Diederichslaan 25 te Driebergen; aanvang 20.00 uur. De toegang en het eerste kopje koffie zijn gratis.
Sprekers zijn:
AB Harrewijn (GroenLinks)
Roos Vermeij (PvdA)
Francisca Ravestein (D66)
Tijmen Duist (Christen Unie)
Naast de landelijke thema’s Zorg, Onderwijs, Veiligheid enzovoort wordt als thema aan de orde gesteld “Driebergen, poort tot de Randstad of poort tot de Heuvelrug”. Aan de bezoekers van de avond wordt de gelegenheid gegeven met de kandidaat-Kamerleden van gedachten te wisselen. Tineke Booi zal de avond leiden (o.v.)
De avond wordt georganiseerd door de plaatselijke afdelingen van Christen Unie, GroenLinks, D66 en PvdA. Door de organisatoren zijn de plaatselijke afdelingen van CDA en VVD eveneens benaderd. Medewerking aan het initiatief werd echter niet op prijs gesteld.

Eva Mees-Christeller exposeert in Pauluskerk

Op zaterdag 11 mei, 11.15 uur, opent de Driebergse Eva Mees haar tentoonstelling van schilderijen in de Pauluskerk. Zij zal daarbij haar “Apocalyptische zegels”en “Zomerse schilderijen” toelichten. De tentoonstelling is t/m 2 juni na de kerkdiensten te bezichtigen. Daarnaast is de expositie te bezichtigen op 11 en 25 mei tussen 11 en 16 uur. De Pauluskerk is gevestigd aan de Rijsenburgselaan 2a in Driebergen.

Oud Drieberger Jan van Ruiten zoekt tijdgenoten

DriebergenNet ontving onderstaande mail op de ‘rememberpagina’.
“Leuk om te zien dat Wim van der Pauwert contact zoekt met oud Driebergenaren. Ik was in de jaren ’66 de plaatselijke breakout: parodist DANNY BOY en disk-jockey in de Prins van Oranje, het wapen van Rijsenburg en nog vele andere tenten in de omgeving. He luitjes van de school van “ouwe Bart” ik zit hier in het gezellige zuiden (Deurne) op reakties te wachten. Waar zijn ze: Piet van den Brink, Theo van Marwijk, Jan Koot, Frans Clement (cement), Marcus Derks, Harrie Appelhof (uit Doorn), Winam en Bouke Berkhout, Nico de Bruijn (van de souvenierswinkel achter op de traay)?
Ik hoor het wel.  In ieder geval leuk zo’n rememberpage!
Jan van Ruiten , Paardebloem 18 , 5754 SG Deurne

Glas-in-lood uit Driebergen in Belgisch provinciehuis

In Luik is in nieuw Maison des Sports een glas-in-lood kunstwerk geplaatst  van Ramon de Geus uit Driebergen.
Nieuwsbode van 30 april 2002

Spelen op Groenhoek

Met een ritmisch loopconcert van de Street Drumgroep van een buurthuis uit Den Haag werd de opening van speelvoorzieningen voor kinderen tot zes jaar in de Groenhoek gevierd.
Nieuwsbode van 30 april 2002

Fietsen met diploma

220 Driebergse kinderen legden vorige week hun verkeersexamen, georganiseerd door 3VO af.
Nieuwsbode van 30 april 2002