Koninklijke onderscheiding voor de heer R.L.N. Berger

Vanmiddag reikte burgemeester Bloemen van Driebergen een koninklijke onderscheiding uit aan de heer R.L.N. Berger. De heer Berger is benoemd tot  Lid van de Orde van Oranje-Nassau. De heer Berger is vanaf de jaren ’70 op veel manieren belangenloos actief geweest in de gemeente Driebergen. De belangenloze inzet van Ko Berger wordt door zijn omgeving onvoorwaardelijk genoemd. Volgens betrokkenen kent Ko Berger het woord “nee” niet als er een beroep op hem wordt gedaan.

Progressief Driebergen debatteert over gemeentelijke herindeling

Maandag 9 april staat bij Progressief Driebergen het thema ‘samengaan of samenwerken’ op de agenda. Deze ledenvergadering, die om 20,00 uur begint in Champ’Aubert, staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in de thematiek van de gemeentelijke herindeling. Naast een huishoudelijk gedeelte zal deze avond geheel in het teken staan  van wat de gemeentelijke en regionale gemoederen behoorlijk bezig houdt: de strategische gebiedsplanning. Een onlangs, via e-mail gehouden enquête onder leden van Progressief Driebergen leverde een keur van argumenten voor en tegen schaalvergroting en herindeling op. Waar sommigen kansen zien voor verbetering van bestuurlijke kwaliteit doemen voor anderen bedreigingen op. Op de ledenvergadering van 9 april zal deze thematiek worden ingeleid door een kenner. Daarna is er ruimte voor uitwisselen van gedachten en meningen.

Megaroute terreinfiets op Heuvelrug

Staatbosbeheer wil de mountainbikers tegemoet komen in wat mogelijk het grootste mountainbikeparcours van Nederland wordt. Gedacht wordt aan een route van 80 kilometer over de Utrechtse Heuvelrug. Dat zegt regiobeheerder G. Verhorst van Staatsbosbeheer.
Utrechts Nieuwsblad van 2 april 2001

Altena geeft zetel bij Eneco niet op

Raadslid Douwe Altena moet kiezen tussen de gemeenteraad en het algemeen bestuur van energiebedrijf Eneco. Met die boodschap gaat CDA-fractievoorzitter Van Amerongen naar Altena.  In de commissie ABZ acht de gemeenteraad, m.u.v. het CDA, de functies van raadslid en bestuurder Eneco onverenigbaar. Omdat hij niet betrokken is bij het commerciële deel van Eneco ziet Altena geen enkele reden om zijn bestuursfunctie te heroverwegen.
Utrechts Nieuwsblad van 3 april 2001

Nieuw waterbedrijf tempert prijsstijging

De stichting van Hydron, een nieuw cooperatief waterbedrijf in Midden Nederland, tempert de stijging van de tarieven de komende jaren. Dat is de verwachting van directeur Chr. Bruggink van WMN, dat zal opgaan in dat nieuwe Hydron.
Utrechts Nieuwsblad van 3 april 2001

Geen compromis mogelijk tussen partijen Akkerweg

Het college van b&w, het bestuur van de Islamitische stichting Annasr, het bestuur van de Turkse solidraiteitsvereniging Hacibayram en het Comité Belanghebbenden Akkerweg deelden mee dat men niet tot een compromis is gekomen. Struikelblok blijft de omvang van de te bouwen moskeeën: 1 of 2 bouwlagen.
Nieuwsbode van 3 april 2001

Nominatie voor website DriebergenNet

De Webdammer Courant, die eerder dit jaar DriebergenNet uitriep tot de beste gemeentelijke internetwebsite heeft nu DriebergenNet, samen met 14 andere sites, genomineerd voor de ‘Website van het jaar’. Bezoekers van www.webdam.nl kunnen daar de beste site kiezen.
Nieuwsbode van 3 april 2001

Monumentengids DriebergenNet uitgebreid met ‘Heg en Steg’

Dankzij de medewerking van de Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug heeft DriebergenNet haar monumentengids kunnen uitbreiden met omschrijvingen van de straten waaraan de Driebergse monumenten staan. De straatnaamomschrijving uit het door Dick Steenwijk geschrevenboek ‘Heg en Steg, straat en straatnamen in Driebergen-Rijsenburg’ is integraal opgenomen in de monumentengids. Door te klikken op de straatnaam in de monumentengids wordt de omschrijving zichtbaar. ‘Heg en Steg’ (ISBN 90-6720-236-3) is overigens nog steeds bij de boekhandel te koop voor fl. 29,50.

Weer rechtszaak moskee

Het comite belanghebbenden Akkerweg onderneemt opnieuw juridische stappen tegen de huidige moskeetjes aan de Akkerweg in Driebergen. Volgende week dinsdag dient in Utrecht een zaak bij de bestuursrechter waarin het comite eist dat de gemeente de twee noodgebouwen verwijdert.
Utrechts Nieuwsblad van 4 april 2001

Vasthoudendheid Altena leidt tot teleurstelling

De raadsfracties van VVD, PDR en D66 zijn teleurgesteld over het niet terugtreden van raadslid Douwe Altena als commissaris bij energiebedrijf Eneco. Altena zelf zegt juist uit principiële overtuiging te blijven zitten.
Utrechts Nieuwsblad van 4 april 2001

‘Driebergen moet actie ondernemen’

De illegale ingebruikname door Albert Heijn van een nieuw parkeerterreintje naast het filiaal aan het Binnenhof in Driebergen is beneden alle peil. Dat lijdt volgens de Utrechtse bestuursrechter Slump geen twijfel. Dat de gemeente weigert om er tegen op te treden, is in zijn ogen misschien wel te billijken. Slump voelt er weinig voor om op 18 april alleen uitspraak te doen op procedurele gronden, waarbij hij doelde op het algemeen belang.
Utrechts Nieuwsblad van 5 april 2001

Onzekerheid over opbrengst verkoop REMU

De aanvullende voorwaarden die de Tweede Kamer heeft gesteld aan de verkoop van energiebedrijven maken nieuwe onderhandelingen met het Spaanse Endesa noodzakelijk. Als het netwerk eigendom moet blijven van de Nederlandse overheid, zal Endesa veel minder voor de REMU willen betalen dan de afgesproken 2,5 miljard.
Utrechts Nieuwsblad van 5 april 2001

‘Het is een conflict tussen buren die er zelf uit moeten komen’

Doorgaan op de ingeslagen weg, ook nu de compromispoging gestrand is. Zo vatte wethouder De Vogel het commentaar samen dat de Driebergse gemeenteraad afgelopen maandag gaf op de stand van zaken rond het conflict m.b.t. de moskeeën. Wat Cathja Maas betreft is het een conflict tussen buren, waar de gemeente zich niet meer mee moet bemoeien.
Stichtse Courant van 5 april 2001

Het streven naar openheid van een ‘besloten organisatie’

Jan de Beer heeft een interview met Ruud Lunsingh en Barend Golverdingen over de vrijmetselaarsloge ‘Thorhem’ waarvan de leden komen uit Doorn, Leersum, Amerongen en Driebergen. De loge wil de komende maanden meer bekendheid geven aan haar bestaan met bijvoorbeeld huis-aan-huis folders in Driebergen.
Stichtse Courant van 5 april 2001

Altena moet volgens gemeenteraad aangeven ‘wiens heer hij wil dienen’

De meerderheid van de Driebergse raad accepteert niet dat raadslid Douwe Altena (CDA) een bestuursfunctie heeft aanvaard bij Eneco. Hoewel dit officieel is toegestaan vinden de meeste raadsleden de functie in strijd met de afspraken die de raad destijds heeft gemaakt over mogelijke belangenverstrengeling. VVD, PDR en D66 spraken zich hier in de commissie ABZ ondubbelzinnig uit.
Stichtse Courant van 5 april 2001

Kees Verkuijl zag de postbestelling in 37 jaar sterk veranderen

Ad Bom praat met Kees Verkuijl (60) die afgelopen maandag afscheid nam van zijn werkzaamheden op het postkantoor in Driebergen. Hij gaat met de VUT.
Stichtse Courant van 5 april 2001

Jeugdopbouwwerker Rob Wiersma aan de slag

Ad Bom heeft een interview met jeugdopbouwwerker Rob Wiersma die sinds 1 december vorig jaar vanuit ‘Schakels’ is gedetacheerd bij de SWD om het jongerenwerk in Driebergen verder uit te breiden en gestalte te geven.
Stichtse Courant van 5 april 2001

College iets minder ambitieus

Het Driebergs college heeft de voorstellen in de Voorjaarsnota aangepast omdat er onvoldoende ruimte is alle speerpunten te dekken. Voor het zwembad, bibliotheek en internetsite zal minder geld worden uitgetrokken.
Stichtse Courant van 5 april 2001

Handtekeningenactie Uilenburchtschool

Op initiatief van de ouderraad van basisschool De Uilenburcht hebben ouders en kinderen 350 handtekeningen op lakens gezet. Deze lakens werden door onderwijswethouder Schravesande in ontvangst genomen die toezegde ze aan de minister op te sturen. De actie is bedoeld om meer geld voor het onderwijs te krijgen.
Stichtse Courant van 5 april 2001

FNV huldigt trouwe leden

De afdeling Utrechtse Heuvelrug van de FNV Bouw huldigde dit jaar tijdens de jaarvergadering 18 jubilarissen waarvan drie voor hun 50-jarig lidmaatschap.
Nieuwsbode van 5 april 2001

Nieuw leven op Woelige Nest

Als op de kinderboerderij nieuw leven is geboren dient de lente zich pas aan. Omdat de kinderboerderij wegens mkz is gesloten is dat nu niet zichtbaar. Maar er zijn intussen 5 geitjes geboren en jonge lammetjes worden binnen drie weken verwacht.
Nieuwsbode van 5 april 2001

Afscheid van IVA-docent Mijnheer Weerdenburg

Netty Krook heeft een interview met Johan Weerdenburg (64) die na bijna 33 jaar afscheid neemt als practicumdocent van het IVA in Driebergen.
Nieuwsbode van 5 april 2001

Start van werkzaamheden rondom Traaij

Vandaag is gestart met de eerste werkzaamheden met betrekking tot de afsluiting van de Traaij. De komende week zullen diverse panden op het terrein van Appels worden gesloopt. Naar verwachting zal na de paasdagen een start worden gemaakt met de doorbraak vanaf de Nassaulaan naar het parkeerterrein Traaij zuid-oost. De ‘doorbraakwerkzaamheden’ zullen waarschijnlijk voor de zomer afgerond worden. De gemeente is ondertussen volop bezig om de herinrichting en afsluiting van de Traaij voorbereiden.

Met lasergun ‘IVA-cowboys te lijf’

De wijkagent van vandaag heeft nog steeds een fiets, maar ook een motor en een lasergun. Moderne, flexibele middelen om incorrecte gemoedelijkheid, burgers, scooterjongens en IVA-studenten tot de orde te roepen. Anthon Keuchenius doet verslag van een middagje laserguninzet in Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad van 7 april 2001

Topman van REMU snapt Kamer niet

REMU-topman Piet de Visser is ontstemd over het Nederlandse parlement, dat de verkoop van het Utrechtse energiebedrijf aan het Spaanse Endesa in zijn ogen nodeloos vertraagt. “Ik heb last van plaatsvervangende schaamte”, aldus een getergde De Visser.
Utrechts Nieuwsblad van 7 april 2001

Doorbraak is er

Zo rond elf uur vanochtend was het zover. De doorbraak van Nassaulaan naar het parkeerterrein is een feit. De ‘doorbraakwerkzaamheden’ zullen waarschijnlijk voor de zomer afgerond worden. De gemeente is ondertussen volop bezig om de herinrichting en afsluiting van de Traaij voorbereiden.

Inspraakperiode verlengd

I.v.m. de crisis rondom het mond- en klauwzeer heeft de gemeente Driebergen de inspraakperiode van het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’ verlengd tot uiterlijk 14 mei 2001.
Heuvelrug Nieuws 10 april 2001

Moskeebouw verzeilt in wirwar van procedures

Het kort geding van vanmiddag is een cruciaal moment in de aanloop naar de bouw van twee Driebergse moskeeën. Voor het eerst staat het verblijf aan de Akkerweg van de Driebergse Turken en Marokkanen letterlijk op het spel. Mocht de rechter de omwonenden in het gelijk stellen dan moeten de noodmoskeetjes verwijderd worden. Anthon Keuchenius besluit zijn analyse met “Als de tegenstanders van de moskeebouw vanmiddag winnen, dan behalen ze daarmee een Pyrrusoverwinning”.
Utrechts Nieuwsblad van 10 april 2001

Feestelijk palmpasen

Op de vrije school is de zondag voor Pasen palmpasenzondag, een dag met een verhaal waarbij broodhaantjes, slingers, en niet te vergeten palmtakjes worden gebruikt voor het versieren van een palmpasenstok die daarna in een optocht door Driebergen werd gedragen.
Nieuwsbode van 10 april 2001

25 jaar bij IVA

Vanwege zijn 25-jarig dienstverband bij de IVA kreeg de heer G. Verrips door de directeur de IVA-versierselen opgespeld.
Nieuwsbode van 10 april 2001

Streekpad door de Heuvelrug

Het Nivon gaat een streekpad ontwikkelen in de provincie Utrecht. Met financiële ondersteuning van de provincie wordt een wandelroute aangelegd die begint en eindigt in de stad Utrecht. Het pad zal via het Kromme Rijngebied, de Heuvelrug, de Grebbelinie via Den Treek naar Amersfoort gaan en vandaar naar de Vecht.
Nieuwsbode van 10 april 2001

Bijenmarkt afgelast wegens mkz

I.v.m. de crisis rondom mkz heeft het bestuur van de Bijenvereniging Driebergen-Doorn besloten om de P.J. Beens Bijenmarkt, die elk jaar in april plaatsvindt, niet door te laten gaan. Met dit besluit komt er een onderbreking in een traditie van veertig jaar.
Nieuwsbode van 10 april 2001

Mond- en klauwzeer op internet

Sinds twee weken is op de internetpagina www.driebergen.net  een pagina opgenomen over mond- en klauwzeer in Driebergen e.o. Op deze pagina worden ook afgelastingen vermeld. Een ieder kan daartoe berichten mailen ( mkz@driebergen.net ) of faxen naar 0343-531537.
Nieuwsbode van 10 april 2001

Door MKZ geen kievitsei voor burgemeester

Er wordt in Driebergen niet naar kievitseieren gezocht, maar ze worden ondanks het zoekverbod wel gevonden. Daarom is er dit jaar geen eerste kievitsei voor de burgemeester.
Nieuwsbode van 10 april 2001

Paspoorten worden goedkoper

Het college van b&w van Driebergen zal de raad voorstellen de leges op paspoorten met fl.27,50 te verlagen. Deze verlaging heeft geen financiële consequenties voor de gemeente omdat een gelijk bedrag minder aan het Rijk zal moeten worden afgedragen.

B&W evalueert spreekuur en omgaan met burgers

Het Driebergs college van b&w heeft de begin dit jaar ingestelde spreekuren geëvalueerd. Met wat kleine aanpassingen zullen de spreekuren voortgezet worden. Uitzondering daarbij is het telefonisch spreekuur, dat wegens gebrek aan belangstelling is afgeschaft. Het college wil dat er een ‘cultuuromslag’ komt om de gemeentelijke organisatie aan te leren om burgers terug te bellen als dat is afgesproken en ook zal de beantwoording van brieven sneller moeten. Wethouder Schravesande laat weten dat zij een maandelijks jongerenspreekuur wil instellen.

Akkerwegbewoners: moskeetjes moeten weg

Dat de twee barakken aan de Akkerweg worden gebruikt als gebedsruimtes, vinden de omwonenden prima, maar dat de moskeetjes ook een buurthuisfunctie hebben, gaat ze te ver. Gisteren eisten ze voor de bestuursrechter in Utrecht dat de gemeente Driebergen de gebouwtjes verwijdert. Op april doet de rechter uitspraak. Nienke Geerts van het actiecomité voerde bij de rechter aan dat er naast bidden in  de gebouwtjes ook koffie wordt gedronken en tv gekeken. Op de vraag van rechter Dompeling in welke zin koffie drinken voor overlast zorgt, werd geantwoord “Vorige week zondag was het mooi weer en er stond een raam open. Je kon de stemmen van de overkant van de straat horen. Dat past niet in een rustige straat als de Akkerweg”.
Utrechts Nieuwsblad van 11 april 2001

John van Leeuwen nieuwe directeur SWD

John van Leeuwen (56) wordt met ingang van 23 april de nieuwe directeur van de Stichting Welzijn Driebergen (SWD). Hij volgt Tineke van Alkemade op. John van Leeuwen zal voor drie dagen per week in dienst treden. Van Leeuwen, die na zijn wethouderschap (1987-1994) in Driebergen een eigen bedrijf startte, DriePc, zal zijn bedrijfsactiviteiten beperken. Binnen de SWD gaat hij zich vooral richten op de uitvoering van het binnenkort door het bestuur vast te stellen beleidsplan.

Driebergse bossen weer open

De Driebergse bossen en natuurgebieden zijn weer opengesteld voor het publiek. Na het uitbreken van de mond- en klauwzeer werd een dringend beroep op het publiek gedaan de bossen en natuurgebieden niet te betreden. Vanaf vandaag (donderdag 12 april 15.00 uur) zijn de gebieden dus weer opengesteld. De woordvoerder van de gemeente Driebergen gaf daarbij aan dat, mocht de crisis zich in onze richting uitbreiden, het dringend verzoek opnieuw zal worden gedaan.

Stadswacht Driebergen komt eraan

Binnen afzienbare tijd zullen Utrechtse stadswachten de Driebergse straten patrouilleren. “Hun komst is zeer nakend”, aldus burgemeester Bloemen. Het gaat om drie stadswachten die op werkdagen en bij evenementen toezicht zullen houden. Speciale opsporingsbevoegdheid hebben de stadswachten niet.
Utrechts Nieuwsblad van 12 april 2001

Vrije Hogeschool wordt toch antroposofischer

Het antroposofisch karakter van de Vrije Hogeschool in Driebergen zal worden versterkt. Directeur J. Lutters kreeg geen bijval voor zijn voornemen om de school een ‘neutraal’ karakter te geven. Hij heeft ontslag genomen.
Volkskrant van 12 april 2001

Voordrachtskunstenaar Kemkens sluit Driebergs literair seizoen af

Vrijdag 20 april treed voordrachtskunstenaar Johannes Kemkens op in het literair café Driebergen met ‘De Oude man en de Zee’ naar een novelle van Hemingway.
Stichtse Courant van 12 april 2001

Driebergse verpleegkundige naar Sudan

Ad Bom heeft een interview met Joke Westerveld die naar Sudan is vertrokken  om te werken voor ZOA Vluchtelingenzorg.
Stichtse Courant van 12 april 2001

Honderden vrijkaarten voor circusvoorstelling

De Stichtse Courant  geeft de komende dagen honderden vrijkaarten weg voor een avondvoorstelling van circus Althof dat op 24 en 25 april in Driebergen zal optreden.
Stichtse Courant van 12 april 2001

Akkerwegcomité is ‘verbijsterd’ door mening van D66-raadslid

Het comité Belanghebbenden Akkerweg zegt ‘verbijsterd’ te zijn over de uitspraken die D66 fractievoorzitter Cathja Maas vorige week deed tijdens de vergadering van de commissie ABZ. Maas verklaarde toen dat de gemeente ‘niet meer moet meedoen met het spelletje van het comité en dat het om ‘een conflict tussen buren’ gaat. Volgens het comité echter is het juist de gemeente die ‘de trukendoos opentrekt om een uitspraak van de rechter en van de Raad van State naast zich neer te leggen.’
Stichtse Courant van 12 april 2001

Kosten welzijn rijzen de pan uit

De kosten om de Driebergse welzijnvoorzieningen op peil te houden bereiken de komende jaren een indrukwekkende omvang. Dat blijkt uit een notitie die vorige week door wethouder Neeltje Schravesande tijdens een commissievergadering ter tafel werd gebracht. Met name moet voor sport veel geld worden uitgetrokken.
Stichtse Courant van 12 april 2001

Geef uw mening via internet

De Stichtse Courant heeft op haar website de mogelijkheid geopend om uw mening te geven over de Akkerweg-zaak.
Stichtse Courant van 12 april 2001

Afscheid van boekhandel

Vrijdagavond 6 april nam Richard Roks afscheid van zijn collega’s en vaste klanten bij boekhandel Baas. Roks wordt 65 jaar en vindt het na ruim 10 jaar werken in de boekhandel welletjes.
Nieuwsbode van 12 april 2001

‘Talent moet je ontlokken en niet opleggen’

Talenten komen niet tot bloei door mensen iets op te leggen, maar door ze iets te ontlokken, is haar heilige overtuiging. Danielle Friedeman heeft een interview met Madeleine Ingen Housz (49) die dat ziet als de kern van vrouwelijk leiderschap. Ingen Housz dirigeert op zondag 22 april in de Oosterkerk in Zeist de Hohe Messe.
Utrechts Nieuwsblad van 14 april 2001

Er moet vooral meer geld naar onderwijs en jeugdvoorzieningen

De mini-enquête van DriebergenNet naar de vraag waar de gemeente meer geld aan moet besteden, die tussen 30 maart en 14 april gehouden werd, levert enigszins verrassende resultaten op. Niet veiligheid op straat scoort het hoogst, maar de kijkers naar DriebergenNet (60 respondenten) gaven aan dat er vooral meer geld moet naar onderhoud van de scholen, jeugdvoorzieningen en ook verrassend, meer geld naar de ambtelijke organisatie. Pas daarna komt geld voor veiligheid op straat en verkeersvoorzieningen en sportsubsidies scoren bijna helemaal niet. In onderstaan staatje zijn de resultaten nog een keer weergegeven
Waaraan moet de komende tijd in Driebergen meer geld besteed worden? (N=60)
33% meer geld voor het onderhoud van scholen
22% meer geld voor jeugdvoorzieningen
20% meer geld voor de ambtelijke organisatie
15% meer geld voor veiligheid op straat
8% meer geld voor verkeersvoorzieningen
2% meer geld voor sportsubsidies

Paasontbijt voor vroege vogels

Ruim 20 mensen waren afgekomen op de vogelexcursie die het IVN Heuvelrug en Kromme Rijn vanochtend om zes uur georganiseerd had in de omgeving van Blikkenberg in Zeist. Zo’n dertig soorten werden waargenomen. Na afloop was er voor de deelnemers een ontbijt in de open lucht.

Geestelijk raadsvrouw bij ANBO

Zo’n 25 mensen waren naar Nieuw Salem gekomen om te luisteren naar C. van Well die als humanistisch geestelijk raadsvrouw werkzaam is in een verzorgingstehuis. De spreekster vertelde over haar werk waarin zij ouderen ondersteunt en begeleidt bij levensvragen.
Nieuwsbode van 17 april 2001

Darts toernooi in Driebergen-Rijsenburg

Op zondag 6 mei a.s. organiseert Darts Bond Midden Nederland een groot dartstoernooi dat meetelt voor de Nederlandse ranking.
Plaats van Handeling is het sportcomplex Hoenderdaal. De aanvang zal zijn om 11:30. Alle grote nationale toppers als Raymond van Barneveld, Co Stompé en Frans Harmsen zullen hier aan deelnemen.
Heuvelrug Nieuws 18 april 2001

Wijkbezoek gemeentebestuur woensdag 25 april

Het betreft de wijk dit ligt tussen de Rijsenburgselaan/Hoofdstraat richting Akkerweg en een aantal straten die liggen aan de andere kant van de Rijsenburgselaan
In 1995 is het (toenmalige) gemeentebestuur gestart met het bezoeken van wijken in Driebergen. Dit jaar is het huidige gemeentebestuur hiermee aan de slag gegaan. Doel van de wijkbezoeken is ‘kennis maken met de burgers en de onderwerpen die leven’. Dit is één van de activiteiten waarmee wordt geprobeerd om de afstand die er is tussen de burgers en het gemeentebestuur te verkleinen.

Parkeerterrein Albert Heijn mag blijven

De gemeente Driebergen hoeft niet op te treden tegen AH voor de illegale ingebruikname van een extra parkeerterreintje aan het Binnenhof. Dat heeft de Utrechtse bestuursrechter vandaag bepaald.
Utrechts Nieuwsblad van 18 april 2001

Nieuw secretaris VVD afd. Driebergen-Rijsenburg

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, gehouden op dinsdag 17 april 2001, heeft de VVD een nieuwe secretaris benoemd. Volgens het rooster van aftreden was de functie van secretaris aan de beurt en de heer Dick Schipper heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor een nieuwe periode van vier jaar de functie te bekleden. De nieuwe secretaris is de heer Edward Niehoff (W. Banninglaan 4, 3972 SK, telefoonnummer; 0343 – 515867).

Akkerweg-enquête misbruikt

De on-line enquête over de moskeeproblematiek aan de Akkerweg die de Stichtse Courant vorige week startte is mislukt als gevolg van het niet in de hand hebben van de onderzoekspopulatie. Respondenten konden vaker dan 1 keer hun mening geven.
Stichtse Courant van 19 april 2001

Commotie over ‘gestolen bomen’

Bewoners van Park Sparrendaal hebben zich geërgerd dat er bomen uit hun wijk zijn verplaatst naar het Burgemeesterspark. De gemeente geeft toe dat er beter gecommuniceerd had moeten worden. De uitleg van het waarom van de verplaatsing zal morgen plaatsvinden.
Stichtse Courant van 19 april 2001

Wethouder Schravesande wil een jongerenspreekuur

Wethouder Neeltje Schravesande (PDR) wil dat de gemeente een speciaal spreekuur voor jongeren instelt. Dat meldde ze bij de evaluatie van het spreekuur van b&w dat enige tijd geleden werd gestart.
Stichtse Courant van 19 april 2001

Weidemarkt

De jaarlijkse ‘weidemarkt’ van openbare basisschool Dolfijn is nog steeds een kinderfestijn van de eerste orde. Het programma stond bol van de activiteiten.
Stichtse Courant van 19 april 2001

VBT en DWW behalen in hoog tempo felbegeerd certificaat

In november 2000, krap een half jaar geleden, ging het personeel in de bedrijven Van Baaren Transport en de Driebergse Weg en Waterbouw van start met de voorbereidende werkzaamheden. Nu voldoen beide bedrijven aan de nieuwe norm om in aanmerking te komen voor ISO0certificering 9001. Burgemeester Bloemen was bij de uitreiking van de certificaten aanwezig.
Nieuwsbode van 19 april 2001

Waterkwaliteit Zeist en Driebergen moet beter

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de komende tijd extra geld investeren in het verbeteren van de waterkwaliteit in het Kromme Rijn gebied. Dat gebeurt o.m. door de zuivering van afvalwater op de rioolwaterzuiveringsinstallaties Driebergen en Zeist te intensiveren. Aldus de voorjaarsnota 2001 van het hoogheemraadschap.
Nieuwsbode van 19 april 2001

Indrukwekkende Johannespassion

In een tot de nok toe gevulde Oude Kerk gaf het Koorproject Utrechtse Heuvelrug op Goede Vrijdag een prachtige uitvoering van de Johannespassion van Bach. Het publiek bedankte het koor, dat onder leiding staat van Laetitia Schouten met een applaus dat minuten lang aanhield. Van het concert is een opname gemaakt die op dubbel-cd uitkomt.
Nieuwsbode van 19 april 2001

Feest voor kinderen Plantwijk

Reden voor het feest was de overdracht van een speeltoestel door de Rabobank Zeist.
Nieuwsbode van 19 april 2001

DriebergenNet tweede in publieksprijs

Nadat DriebergenNet in februari samen met de website van de gemeente Maassluis door de redactie van de Webdammer Courant was uitgeroepen tot de beste gemeentelijke website van Nederland, heeft de Webdammer Courant in april het publiek in de gelegenheid gesteld uit 15 genomineerde gemeentelijke websites de beste te kiezen. DriebergenNet werd hier tweede. De eerste prijs ging naar de gemeente Katwijk.

‘Brandweer Driebergen-Rijssenberg’ neemt nieuwe manschappenwagen in ontvangst

Vanmiddag nam de brandweer haar nieuwe manschappenwagen in ontvangst.Nadat de Mercedesdealer de sleutels overhandigd had aan burgemeester Hein Bloemen, kon die op zijn beurt de sleutels overhandigen aan brandweer commandant Kees de Vries. Dat vroeger bij de filemeldingen voor de radio alleen maar werd gesproken “..uit Driebergen” en niet “…uit Driebergen-Rijsenburg” bracht Mercedes nu in moeilijkheden gezien de belettering “Driebergen-Rijssenberg”.

‘Open huis’ bij ING-bank Driebergen

Een week voordat de Ing-bank in Driebergen open huis houdt ter gelegenheid van de heropening na de grondige verbouwing wordt bekend dat tijdens de verbouwing een aantal bankkluisjes zijn opengebroken. De justitie stelt een onderzoek in.
Heuvelrug Nieuws 21 april 2001

Circus Althoff getroffen door modder en MKZ

Circus Althoff vreest voor de toekomst. Momenteel zit het circus in Gorinchem vast in de modder en door de mkz vallen er vier weken aan voorstellingen in het noorden uit. Volgende week staat het circus in Driebergen. Maar de eerste voorstelling kan al niet doorgaan.
Utrechts Nieuwsblad van 21 april 2001

Wandelmogelijkheden op Utrechtse Heuvelrug beter structureren

De wandelmogelijkheden op de Heuvelrug moeten beter worden gestructureerd. Nu moet de wandelaar vaak nog over een auto beschikken en voldoende kennis hebben van de plaatsen waar de routes zijn uitgezet. Straks ligt er een uitgekiend netwerk van paden, die op regelmatige afstand aansluiten op het openbaar vervoer, parkeervoorzieningen en horeca. Althans als het aan het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied ligt. Het schap heeft hiertoe een plan uitgewerkt: Wandeltraject Stichtse Lustwarande.
Utrechts Nieuwsblad van 21 april 2001

Utrecht heeft z’n langste tijd gehad

De Tweede Kamer heeft gesproken: een overgrote meerderheid is voor een voortzetting van regionaal bestuur rondom de stad Utrecht. Daarmee lijdt de provincie Utrecht een gevoelige nederlaag. De vraag is hoe nu verder, nu de provincie alleen de absolute zeggenschap houdt over een klein reepje terrein. En Utrecht was al veruit de kleinste provincie van Nederland.
Utrechts Nieuwsblad van 21 april 2001

Werkzaamheden doorbraak vorderen gestaag

De werkzaamheden aan de doorbraak van de Traaij naar het grote parkeerterrein vorderen gestaag. Afgelopen week zijn diverse struiken verwijderd en is het trace uitgegraven. Nu reeds is duidelijk zichtbaar hoe het verbindingsweggetje zal gaan lopen.

Woningcorporaties uit Driebergen en Doorn tekenen intentieverklaring tot fusie

De directeuren van de woningcorporaties AWV Driebergen (Gert Radstake) en Wonen Doorn (Carla van der Velde) hebben afgelopen woensdag een intentieverklaring tot fusie getekend. Uit een ingesteld haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat een fusie grote voordelen biedt. Uitgangspunt bij de fusie zal zijn dat de nieuwe corporatie stevig in de lokale samenleving van Doorn en Driebergen verankerd blijft. Ook blijft in beide plaatsen voor de klanten een bezoekadres gehandhaafd. Waar het centrale kantoor met ondersteunende diensten en directie gevestigd wordt is nog onbekend. Beide directeuren geven aan hard op zoek te zijn naar een geschikt pand. De fusie moet 1 januari 2002 gestalte krijgen. De directeuren van de woningcorporaties AWV Driebergen (Gert Radstake) en Wonen Doorn (Carla van der Velde) hebben afgelopen woensdag een intentieverklaring tot fusie getekend. Uit een ingesteld haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat een fusie grote voordelen biedt. Uitgangspunt bij de fusie zal zijn dat de nieuwe corporatie stevig in de lokale samenleving van Doorn en Driebergen verankerd blijft. Ook blijft in beide plaatsen voor de klanten een bezoekadres gehandhaafd. Waar het centrale kantoor met ondersteunende diensten en directie gevestigd wordt is nog onbekend. Beide directeuren geven aan hard op zoek te zijn naar een geschikt pand. De fusie moet 1 januari 2002 gestalte krijgen.

Kluisjes van ING-bank leeggeroofd

Een of meer onbekenden hebben vorige maand kans gezien om een niet nader genoemd aantal kluisjes open te breken in de ING-bank in Driebergen. Dat gebeurde tijdens de afronding van verbouwingswerkzaamheden. De inbraak vond plaats op 7 maart aan het einde van de middag. Inmiddels hebben 12 gedupeerden aangifte gedaan. De omvang van de buit is onduidelijk.
Utrechts Nieuwsblad van 23 april 2001

SWD doorgelicht

Welzijnswethouder Neeltje Schravesande en SWD-voorzitter Gert Radstake gaven gistermiddag een toelichting op de rapportage die Deloitte & Touch Bakkenist afgelopen zomer heeft gemaakt over het functioneren van de Stichting Welzijn Driebergen. Uit de rapportage blijkt dat de SWD in vergelijking met soortgelijke instellingen het niet slecht doet. Er  is echter wel sprake van verkokering in de organisatie. Dit zou een gevolg zijn van een lage flexibiliteit in de personeelsinzet. Radstake gaf aan dat in het binnenkort te presenteren beleidsplan aandacht besteed zal worden aan een meer flexibele inzet van het personeel.

Later maar langer

Medewerkers van circus Althoff waren vanochtend nog bezig om de verlichting op te hangen. De geplande voorstelling van vanavond gaat niet door, maar in ruil daarvoor mag het circus wel drie dagen langer blijven. Burgemeester Bloemen besliste gistermiddag dat er vergunning mag worden verleend voor vier extra voorstellingen.
Utrechts Nieuwsblad van 24 april 2001

Feest op De Dolfijn

Afgelopen weekend was het feest op De Dolfijn aan het Jagerspad. Kinderfeest. Vooral Turkse en Marokkaanse ouders en hun kinderen waren gekomen om mee te feesten. In de hal beneden was veel lekkers te krijgen. Op het toneel werden kinderspelletjes gedaan.
Nieuwsbode van 24 april 2001

Schoolvoetbaltoernooi blijkt een gigantisch succes

Zo’n 800 kinderen hebben deelgenomen aan het door CDN georganiseerde schoolvoetbaltoernooi. In totaal streden 73 teams om een beker. Op 11 april deden zo’n 450 kinderen uit de groepen 3 t/m 6 mee en op 18 april voetbalden 350 kinderen uit groep 7 en 8. Basisschool de Uilenburcht behaalde 4 bekers, de Zonheuvel twee en de basisscholen Dolfijn, De Kring en Valkenheuvel gingen met 1 beker naar huis.
Nieuwsbode van 24 april 2001

Lesbrief provincie over instellingen Heuvelrug

Maandagmiddag presenteerde de provincie een lesbrief ‘Instellingen op de Heuvelrug’. Deze lesbrief is bedoeld voor statenleden die betrokken zijn bij het scholenproject van de statenwerkgroep ‘Democratische Participatie’ en in het kader daarvan een middelbare school hebben geadopteerd.
Nieuwsbode van 24 april 2001

Lammetje geboren op kinderboerderij

Afgelopen zondagochtend werd de kinderboerderij uitgebreid met de geboorte van een lammetje, Hij heeft de naam Luuk gekregen. Moeder en zoon zullen voorlopig veel binnen moeten blijven als gevolg van de mkz-crisis. Half maart zijn er ook geitjes geboren. Deze hebben nog geen naam. DriebergenNet looft drie slagroomtaarten uit aan degenen die voor de geitjes de mooiste namen verzinnen. Beheerder Remmelt en de verzorgers kiezen uit de inzendingen de namen.

Veiligheid fietsers op drempel Drieklinken wordt verbeterd

Het college van b&w van Driebergen stelt fl. 54.500 beschikbaar voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers op de kruising van het fietsvoorrangspad en de Drieklinken. De dekking van het krediet vindt plaats uit het ‘potje duurzaam veilig’.

‘Roma-onderzoek’ bijna afgerond

Het onderzoek naar de zgn ‘Sportlaanaffaire’ is in een eindfase. Begin juni kunnen de resultaten waarschijnlijk gepubliceerd worden.
Stichtse Courant van 26 april 2001

Dagverzorging Sparrenheide vierde 15-jarig bestaan

Het was op 17 april 1986 dat de toenmalig wethouder Wim Kozijn in het bejaardenhuis Sparrenheide de eerste deelnemers verwelkomde van de dagverzorging die toen van start ging met twee dagen per week waaraan per dag 15 personen deelnamen. Vorige week dinsdag werd dan ook feestelijk aandacht besteed aan het 15-jarig bestaan van deze dagopvang.
Stichtse Courant van 26 april 2001

Politie Binnensticht neemt deel aan 10e Roparun

Afgelopen vrijdag presenteerde zich in Zeist het team van politiemedewerkers dat gaat deelnemen aan de 10e Roparun van Rotterdam naar Parijs over een afstand van 530 kilometer. Het doel is om gelden bijeen te brengen voor hospices ter begeleiding van terminale kankerpatiënten.
Stichtse Courant van 26 april 2001

Gegevens Voorjaarsnota zijn volgens Champ’Aubert niet juist

Volgens het bestuur van de Stichting Champ’Aubert staan in de gemeentelijke voorjaarsnota 2001 onjuiste gegevens over deze stichting vermeld. Het te verwachten exploitatietekort over het jaar 2000 zal minder bedragen dan werd gevreesd. Dit zou blijken uit de onlangs samengestelde conceptjaarrekening. Volgens het bestuur van de Stichting Champ’Aubert staan in de gemeentelijke voorjaarsnota 2001 onjuiste gegevens over deze stichting vermeld. Het te verwachten exploitatietekort over het jaar 2000 zal minder bedragen dan werd gevreesd. Dit zou blijken uit de onlangs samengestelde conceptjaarrekening.
Stichtse Courant van 26 april 2001

Scholen uit Driebergen en Zeist niet in de prijzen

Kinderen van de RK-basisschool De Griffel uit Zeist en van de Valkenheuvelschool uit Driebergen hebben meegedaan aan de Heart Dance Award 2001 in Utrecht. De leerlingen van groep 8 van de Valkenheuvelschool vielen niet in de prijzen.
Nieuwsbode van 26 april 2001

Moskeetjes aan Akkerweg blijven

De noodmoskeetjes aan de Akkerweg in Driebergen mogen blijven staan. Dat besliste de rechter gisteren. Het comité Akkerweg was naar de rechter gestapt omdat de omwonenden overlast zouden hebben van de buurthuisfuncties van de moskeetjes. Ook protesteren zij tegen de geplande uitbreiding.
Utrechts Nieuwsblad van 26 april 2001

Lintjesregen 2001 in Driebergen-Rijsenburg

Ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin heeft burgemeester Bloemen vanochtend op de buitenplaats Sparrendaal tien koninklijke onderscheidingen uitgereikt.
De heer prof.dr. E. Schroten is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje- Nassau vanwege zijn activiteiten op het gebied van te wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op zijn vakgebied, alsmede zijn bestuurlijke activiteiten op het gebied van ethische theorie en ethische praktijk. Hij heeft belangrijke impulsen gegeven aan de nationale en Europese discussie over de toepassing van biotechnologie en de medische ethiek.
De onderscheiding van de heer Van Schroten wordt uitgereikt door de voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit te Utrecht op 27 april 2001. 
Mevrouw C.A. Diks
is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar activiteiten voor de gehandicaptenzorg. Zij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de positieverbetering van de Stichting De Heuvelrug, de professionalisering van het facilitair bedrijf en de fusie met andere instellingen. Zij heeft een bijdrage geleverd aan het plaatselijk welzijnswerk in Driebergen.
Mevrouw M.C.D. de Wit-van den Berg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege het ontplooien van diverse activiteiten op het terrein van Welzijn (De Schakel, Werkgroep Creatieve Vorming), onderwijs (Valkenheuvelschool, Emma Mavo) en cultuur (carnaval, opera- en operettevereniging) die ten goede komen aan de samenleving. Met name haar inzet op secretarieel, begeleidend en organisatorisch gebied voor verstandelijk gehandicapten.
De heer W.E. van den Brom is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn bestuurlijke activiteiten ten behoeve van de ouderenzorg en op kerkelijk terrein (ondermeer als organist) binnen de plaatselijke gemeenschap. Tevens heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van en het te voeren welzijnsbeleid in de gemeente Driebergen.
De heer D.L. Steenwijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn intensieve inzet op het gebied van de plaatselijke geschiedschrijving van Driebergen-Rijsenburg. Hij heeft daarbij een bijdrage geleverd door de interesse van de inwoners voor de dorpsgemeenschap en haar historie te wekken en de geschiedenis van deze gemeenschap levendig te houden.
Mevrouw A. Lanser-van den Heuvel is benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau vanwege de vrijwillige activiteiten op diverse terreinen. Daarnaast heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het geven van onderwijs in de Nederlandse taal aan voornamelijk buitenlandse vrouwen.
Mevrouw H. van Veldhuyzen-de Vries te Zeist *) is benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau vanwege het ontplooien van diverse activiteiten op het terrein van welzijn (verstandelijke gehandicapten, thuiszorg/ouderenwerk/ mantelzorg) die ten goede komen aan de samenleving. Daarbij worden met name haar uitvoerende werkzaamheden voor de club “De Schakel” voor verstandelijk gehandicapten in aanmerking genomen die inmiddels in een regionale behoefte voorziet.
*) Deze onderscheiding wordt uitgereikt door de burgemeester van Driebergen-Rijsenburg. Mevrouw van Veldhuyzen is samen met mevrouw de Wit en Mevrouw Verkleij de oprichters van “De Schakel”. De voorstellen zijn om deze reden gezamenlijk ingediend.
Mevrouw A.J.M. Verkleij-Vermeij is benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau vanwege het ontplooien van diverse activiteiten voor verstandelijk gehandicapten, kinderen, de Stichting Wereldwinkel en de kerk die ten goede komen aan de samenleving. Daarbij wordt met name haar uitvoerende en bestuurlijke inspanningen voor de club “De Schakel” voor verstandelijk gehandicapten in aanmerking genomen die inmiddels in een regionale behoefte voorziet.
Mevrouw M.R.E. Egelie-Smulders is Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege het intensief en belangeloos ontplooien van bijzondere verdiensten op diverse terreinen. Daarbij wordt in overweging genomen dat zij met haat inzet en kennis zowel op kerkelijk terrein als ten behoeve van de Wereldwinkel
Een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het stimuleren van vele vrijwilligers en een voorbeeldfunctie vervult binnen de plaatselijke samenleving en daarbuiten.
Mevrouw J.C.A. Koen-Boot is benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau vanwege haar verdiensten ten behoeve van de Wycliffe Bible Translators. Haar werk samen met haar echtgenoot verricht voor deze organisatie, heeft grote betekenis voor het op schrift stellen van de bijbel voor kleine taalgroepen over de hele wereld. Zij is vanuit Nederland geheel belangeloos de drijvende kracht achter deze organisatie. Voorts is zij bestuurlijk actief voor het URCO-comité.
De heer P. Koen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten ten behoeve van de Wycliffe Bible Translators. Zijn werk samen met zijn echtgenote verricht voor deze organisatie, heeft grote betekenis voor het op schrift stellen van de bijbel voor kleine taalgroepen over de hele wereld. Hij is vanuit Nederland geheel belangeloos de drijvende kracht achter deze organisatie. Voorts is hij bestuurlijk actief binnen verscheidene evangelische organisaties.

Wandelvierdaagse in Driebergen gaat niet door

De organisatie van de wandelvierdaagse, die binnenkort voor de twintigste maal in Driebergen zou worden gehouden, heeft i.v.m. de mkz-crisis de tochten afgelast. De twintigste editie van dit wandelfestijn zal pas in 2002 kunnen worden gehouden. Het besluit tot aflasting is genomen in overleg met het gemeentebestuur. Ook in Leersum is de tocht afgelast. De vierdaagse in Zeist gaat wel door omdat daar niet in het buitengebied gewandeld wordt.

Doorbraak Traaij (3)

De doorbraak van vanaf de Traaij naar het parkeerterrein vordert snel  Vorige week werd afgesloten met een uitgegraven cunet. Deze week is de ondergrond voor het weggetjes aangebracht en zijn de eerste trottoirbanden waartussen de weg zal komen te liggen geplaatst.
Intussen is ook het asfalt verwijderd uit het gedeelte van de Nassaulaan dat straks onderdeel wordt van deze doorsteek.

Koninginnedag 2001 in Driebergen

Koninginnedag 2001 begon vanochtend om acht uur met klikgelui van de kerken en het hijsen van de vlaggen. Om negen uur begon de aubade bij Sparrendaal waar o.l.v. Annemarie Wijcherson en m.m.v. Aurora diverse liederen werden gezongen. Op  het bordes op Sparrendaal stonden naast de kinderen ook de burgemeester en de afgelopen vrijdag gedecoreerde Driebergers. Enige honderden mensen zongen de liederen uit volle borst mee.