Wozoco Rehoboth opent officieel

Rehoboth, het oudste verzorgingstehuis van Driebergen, bestaat eigenlijk niet meer. Sinds de fusie, die onlangs plaats vond met Sparrenheide en Nassau-Odijkhof maakt Rehoboth deel uit van De Brug. De oudbouw van Rehoboth ging tegen de vlakte en daarvoor in de plaats staat nu een prachtig nieuw gebouw, dat méér is dan alleen het verzorgingshuis van ‘vroeger’. Het is een woonzorgcomplex geworden, een ‘wozoco’, ook de aanleunwoningen maken deel uit van het nieuwe complex: woningen voor oudere mensen die nu nog geen zorg behoeven.
Nieuwsbode van 4 april 2000

Aurora reist door de tijd

In het voorjaarsconcert maakte Harmonie Aurora een reis door de tijd. Het jeugdorkest, de drumband en het grote orkest speelden werken, passend bij gebeurtenissen uit de twintigste eeuw in een goed gevulde Grote Kerk. Speciaal om kinderen te laten horen hoe leuk het is om samen muziek te maken, was er zaterdagmiddag een kinderconcert.
Nieuwsbode van 4 april 2000

Indrukwekkend

Het publiek was onder de indruk van het optreden van het jongenskoor Dzvinochok, afgelopen vrijdag in de Grote Kerk. Dit koor uit de Oekraïne trad in Driebergen op op uitnodiging van het Stichts Mannenkoor. De jongens uit Kiev zongen de klassiek oosterse kerkmuziek even gemakkelijk als westerse werken als spirituals.
Nieuwsbode van 4 april 2000

Kwaliteit Lorentz handhaven

Gedeputeerde J. Kamp (CDA) wil zich persoonlijk inzetten om de kwaliteit van het Lorentz Ziekenhuis in Zeist te handhaven. Binnenkort heeft ze een gesprek met de directies van zowel het Lorentz Ziekenhuis als het Diakonessenhuis in Utrecht over de in gang gezette fusie.
Utrechts Nieuwsblad van 4 april  2000

Nedersticht TV start op Koninginnedag

De provinciale Utrechtse televisiezender Nedersticht TV hoopt op 29 april te beginnen met haar werk. De directie van de nieuwe omroep wil op Koninginnedag ‘flink uitpakken’.
Utrechts Nieuwsblad van 5 april  2000

Zeegezicht wordt gerestaureerd

Dankzij geldinzamelingen van de Driebergse serviceclubs is geld bijeengebracht voor de restauratie van een van de wandschilderijen in de trouwzaal van Sparrendaal. Restaurateur Bert Jonker zal er binnenkort aan beginnen.
Stichtse Courant van 6 april 2000

Sparrendaal wordt voor 1 gulden verkocht

Volgende week komt de raadscommissie ABZ in een extra vergadering bijeen om te praten over de verkoop van Sparrendaal aan de Vereniging Hendrick de Keijser voor het symbolische bedrag van 1 gulden. Overeengekomen is dat Hendrick de Keijser direct na aankoop een bedrag van 3,2 miljoen ter beschikking zal stellen voor de restauratie.
Stichtse Courant van 6 april 2000

Collegevoorstel Salemgebied naar de prullenmand verwezen

Het voorstel van (een meerderheid van) het college van b&w om voor de Traaij een beeldkwaliteitsplan op te stellen zonder dorpspleintje in het zogeheten Salemgebied, is door alle leden van de raadscommissie RO naar de prullemand verwezen. De raadsleden willen wel een dorpsplein. Er restte wethouder van der Kletersteeg niets anders dan het voorstel voor nader beraad terug te nemen.
Stichtse Courant van 6 april 2000

Voor de veertigste keer Bijenmarkt in Driebergen

In het voorjaar reizen veel imkers naar Driebergen, want hier wordt in april altijd de traditionele bijenmarkt gehouden. Zaterdag gebeurt dat voor de veertigste keer. De markt, a.s. zaterdag, duurt van 7.00 tot 12.00 uur op het terrein van de Zonneheuvelschool aan het Burgemeesterspark.
Stichtse Courant van 6 april 2000

Uitvaartcentrum heeft totale metamorfose ondergaan

Aanstaande zaterdag zal burgemeester van Rappard de officiële opening verrichten van het ingrijpend gerenoveerde uitvaartcentrum aan de Cordesstraat.
Stichtse Courant van 6 april 2000

Viering 5 mei vindt plaats rond Aurora-gebouw

5 mei 2000. Dat betekent 55 jaar vrijheid. Voldoende reden om dat feit in Driebergen te vieren. Dus bezinning, muziek, spel, toneel en ander vermaak Aan dit concept heeft het Comité 4 en 5 mei de laatste maanden gewerkt. Veel activiteiten vinden plaats rond het Aurora gebouw.
Stichtse Courant van 6 april 2000

Voorlichtingsbijeenkomst tweede biezenveld

Zo’n 30 inwoners bezochten vorige week de voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente Driebergen over de aanleg van het tweede biezenveld. Tijdens de avond werden de direct omwonenden van de Jachtlaan en de Warande en andere belangstellenden geïnformeerd over wanneer welke werkzaamheden uitgevoerd gaan worden tijdens de aanleg van het biezenveld.
Stichtse Courant van 6 april 2000

Langbroekerdijk blijft op de agenda

Diverse Driebergse raadsleden blijven hameren op het belang om snel verkeersmaatregelen te nemen voor de Langbroekerdijk. Tijdens de laatste commissievergadering RO wezen met name de Jong (PDR) en Top (CDA) opnieuw op de noodzaak snel maatregelen te nemen.
Stichtse Courant van 6 april 2000

Nieuws HSL onderzoek Bunnik

De gemeente Bunnik wil weten wat de consequenties zijn als de hogesnelheidslijn (HSL) gaat rijden over bestaand spoor. Daarom laat zij de ontwikkelingsvisie ‘HSL over bestaand spoor’ opstellen door Grontmij.
Utrechts Nieuwsblad van 6 april  2000

Speelzaal voor allochtone peuters

Met hulp van clown Dominique en peuter Nienke opende wethouder Derksen gisteren ‘peuterspeelzaal plus’ Het Prethonk. In de peuterspeelzaal is een speciaal plaatsje ingeruimd voor allochtone peuters.
Utrechts Nieuwsblad van 7 april  2000

Ontruiming Nuova afgewend

Het gevaar dat 18 meest oudere bewoners van het particuliere verzorgingstehuis Nuova op straat komen te staan, is even geweken. Aanvankelijk moesten ze op last van de brandweer de oude villa aan de Hoofdstraat in Driebergen voor vrijdagavond 20.00 uur verlaten hebben, omdat het pand niet aan de eisen voldoet. Een woordvoerster van de gemeente heeft echter laten weten dat er voor het weekend geen ontruiming zal plaatsvinden.
Utrechts Nieuwsblad van 7 april  2000

Brandveiligheid Hoofdstraat 135

De brandweer van Driebergen heeft tijdens een controle, die plaatsvond op verzoek van de beheerder, geconstateerd dat de brandveiligheid van Hoofdstraat 135, Huize Nuova aanleiding geeft tot het treffen van voorzieningen. Het pand beschikt niet over een gebruiksvergunning op grond van de Bouwverordening, terwijl uit brandpreventief oogpunt een situatie is ontstaan waarvoor de gemeente geen verantwoording kan dragen.
De eigenaar, de huurder en de beheerder zijn van deze bevindingen op de hoogte gesteld.
Na nader onderzoek van gemeente en brandweer is gebleken dat met tijdelijke bouwkundige voorzieningen geen veilige woonsituatie is te realiseren.
Mede gelet op de bewoners heeft de gemeente er voor gekozen om de beheerder een periode van 7 dagen te geven om het pand geheel te ontruimen. De beheerder heeft hiervoor de tijd gekregen tot vrijdag 14 april a.s. 12.00 uur. Gedurende deze periode zal er 24 uur per dag een gediplomeerde brandwacht aanwezig zijn.

‘Ze zitten liever achter de computer’

De marktmeester van het probleem kernachtig samen. “er zijn hier wel veel imkers. Maar ze worden elk jaar ouder. Er is weinig aanwas.” De bijenmarkt in Driebergen moest het zaterdagochtend vooral hebben van de oudere bezoekers. Het imkervak spreekt de jongere generatie nauwelijks aan.
Utrechts Nieuwsblad van 10 april 2000

Noodbed voor oudere dementen

Zes verpleeghuizen in Driebergen, Zeist, De Bilt en Doorn hebben een noodvoorziening getroffen voor dementerende ouderen die plotseling moeten worden opgenomen. Bij toerbeurt stellen de verpleegtehuizen steeds een maand lang één bed beschikbaar voor noodsituaties.
Utrechts Nieuwsblad van 10 april 2000

Helft opbrengst Weidemarkt voor Suriname

De Weidemarkt is er elk jaar en heeft tot doel ouders, kinderen en teamleden met elkaar op een ontspannen en gezellige manier een feestelijke dag te bezorgen. De ene helft van de opbrengst is voor de Weideblom, de andere helft gaat naar een school in Suriname.
Nieuwsbode van 11 april 2000

FNV: armoedebestrijding in Driebergen slecht

Bijna de helft van de Nederlandse gemeenten maakt het geld dat beschikbaar is voor armoedebestrijding niet op. Dat blijkt uit het FNV-onderzoek “Gemeente wees minimaal sociaal”, verricht onder 40% van de Nederlandse gemeenten. In de categorie slecht scorende gemeenten behoort Driebergen tot de laagste scorers.
Nieuwsbode van 11 april 2000

Gemeenteraad Maarn kiest voor tunneltracé

Een ruime meerderheid van de Maarnse gemeenteraad is gisteravond in grote lijnen akkoord gegaan met de Effectrapportage Maarn Onder Langs en de aansluitingen hiervan op de A12, de zogenaamde variant “anderhalf”. Met deze Maarnse variant kiezen gemeentebestuur en inwoners voor een tunneltracé om de zuidkant van Maarn, waardoor de barrière in het dorp verdwijnt.
Nieuwsbode van 11 april 2000

Driebergen: nieuw bloed of seniorenenclave?

Keuze toekomstvisie valt inwoners zwaar. Driebergen moet bouwen voor zowel jongeren als ouderen. Het dorp mag daarbij iets uitbreiden en een beetje inbreiden, maar vooral niet teveel. In de omgeving van het station mag geen grootschalig ontwikkelingsproject opgezet worden. Tot dat compromis kwam de Driebergse burgerij gisteravond tijdens het slotdebat “driebergen in 2010”.
Utrechts Nieuwsblad van 11 april 2000

Sparrendaal voor een piek van de hand

De gemeente Driebergen verkoopt het oude gemeentehuis voor 1 gulden aan monumentenvereniging Hendrick de Keyser. De beheersstichting blijft de oude buitenplaats exploiteren. De vereniging zal op korte termijn 4,25 miljoen steken in restauratie en verbouwing.
Utrechts Nieuwsblad van 12 april 2000

Nu ook huidtherapeute in gezondheidscentrum

Sinds vorige week heeft Julie Fentener van Vlissingen zich als huidtherapeute  gevestigd in het gezondheidscentrum aan de Korte Dreef 9 te Driebergen waar zij iedere donderdag spreekuur houdt.
Stichtse Courant van 13 april 2000

Oudste inwoner overleden

Deze week is de oudste inwoner van Driebergen overleden. Geertruida Maria Smorenburg-Piek werd 103 jaar. Mevrouw Smorenburg werd in 1897 in Culemborg geboren en woonde de laatste jaren in zorgcentrum Beukenstein.
Stichtse Courant van 13 april 2000

Internet via de kabel in Driebergen

Kabelexploitant Casema is in de gemeenten Driebergen, Bunnik, Leersum en Zeist onlangs gestart met het aanpassen van het kabelnetwerk. Hierdoor moet het mogelijk worden dat bewoners en bedrijven in deze plaatsen voortaan ‘via de kabel’ kunnen internetten. De werkzaamheden aan het kabelnetwerk gaan naar verwachting zo’n zes maanden duren.
Stichtse Courant van 13 april 2000

THW boog zich over HSL

Op de vergadering van Tussen Heuvelrug en Wetering hield Harry van Oort (gemeenteambtenaar belast met het project A12/HSL) een lezing over de A12 , HSL en het stationsgebied.
Stichtse Courant van 13 april 2000

CDN 2 kampioen 1999-2000

Een historisch feit in het 61 jarig bestaan van de voetbalclub CDN: dat zowel CDN 1 als CDN 2 tegelijkertijd kampioen werden, was nog niet voorgekomen. CDN 1 promoveert naar de vierde klasse, CDN 2 promoveert naar de reserve derde klasse.
Stichtse Courant van 13 april 2000

‘De exploitant heeft zijn hand overspeeld’

“De exploitant is een onroerend-goed-man die zonder mijn goedkeuring het beheer heeft overgenomen en nu zijn hand heeft overspeeld”. Dat is de mening van eigenaar Appels over de ontruiming van zijn pand aan de Hoofdstraat 135. Het pand, met de naam huize Nuova, is als vele tientallen jaren (sinds 1947) in gebruik als particulier verzorgingshuis. Vorig jaar werd het beheer overgenomen door exploitant Sprokholt. Het was op zijn verzoek dat de brandweer op inspectie kwam. De gevolgen waren enorm: het pand is dermate vol gebreken dat het   a.s. vrijdag ontruimd moet worden.
Stichtse Courant van 13 april 2000

Kring doet mee aan ‘Zip your lip’

Vorige week dinsdag hebben 13 kinderen van school De Kring aan de Sparrenlaan in Driebergen 24 niet gegeten (wel gedronken) voor kinderen in Kosovo, India en Soedan, die weinig of geen eten hebben. Deze sponsoractie bracht 800 gulden op.
Nieuwsbode van 13 april 2000

Plek voor Nuova-bewoners

Er is onderdag geregeld voor een aantal bewoners van Huize Nuova in Driebergen. Zij zijn ondergebracht bij verschillende AWBZ-instellingen. Bovendien is er zicht op huisvesting voor de overige bewoners.
Utrechts Nieuwsblad van14 april 2000

Driebergen boos over kritiek in FNV rapport

Het ligt niet aan de gemeente dat Driebergen zo slecht uit het landelijke FNV onderzoek naar armoedebestrijding is gekomen, maar aan de vragenlijst. Daar kon Driebergen lang niet alles in vermelden over zijn aanpak van de armoede. De conclusie van de FNV over Driebergen gaat dus veel te kort door de bocht, aldus wethouder Derksen.
Utrechts Nieuwsblad van 15 april 2000

Jongerengroepen op zoek naar overeenkomsten

De Zuid-Afrikaanse jongerentheatergroep I Temba en de Nederlandse groep Switch spelen morgenavond vanaf 20.00 uur twee toneelstukken bij Youth for Christ in de Lindenhorst aan de Hoofdstraat te Driebergen. De twee groepen proberen de overeenkomsten tussen de problemen in Zuid Afrika en Nederland te laten zien.
Utrechts Nieuwsblad van 15 april 2000

Bijstandsbeleid Driebergen op goed niveau

Onlangs heeft do FNV, via een enquête onder gemeenten, onderzoek gedaan naar het bijzonder bijstandsbeleid. Do gemeente Driebergen komt uit dit onderzoek ten onrechte niet goed uit do bus. Reden hiervoor is dat zij geen categoriale bijzondere bijstand verstrekt en een kwijtscheldingsnorm voor de gemeentelijke belastingen hanteert van 90%. Bij categoriale bijzondere bijstand krijgen inwoners met een minimuminkomen zonder verder onderzoek of zonder hiervoor bewijsstukken te overleggen jaarlijks een bedrag uitgekeerd. Dit bedrag is bedoeld voor de vervanging van duurzame gebruiksgoederen. Allerlei aanvullende regelingen die de gemeente Driebergen wel kent, worden In het FNV-onderzoek buiten beschouwing gelaten. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat de gemeente Driebergen een goed sociaal beleid voert en dat de uitkomsten van het onderzoek bepaald worden door de vraagstelling van de FNV- enquête die geen ruimte laat van nuanceringen. De uitslag bevreemdt het college des te meer, omdat de gemeente de afgelopen vier jaar zelfs twee maal geprezen is voor haar bijzondere bijstandsbeleid door de Vrouwenbond van de FNV.Het klopt dat de gemeente geen categoriale bijzondere bijstand kent, maar daar staat tegenover dat mensen die vijf jaar of langer een inkomen hebben op het minimum niveau wel in aanmerking kunnen komen voor toekenning van een vergoeding van fl 1200,- per jaar voor de vervanging van duurzame gebruiksgoederen. (De gemeente doet daarbij een beperkt onderzoek.)Naast de kwijtscheldingsnorm van 90% kent de gemeente het Woonlastenfonds, waarbij in 1998 gemiddeld fl 1000,- per aanvraag werd uitgekeerd. Het Woonlastenfonds, waarvan veel gebruik wordt gemaakt, telt alle woonlasten (gemeentelijke belastingen, energiekosten, huur) bij elkaar op. Wanneer de woonlasten van inwoners op of iets boven het bijstandsniveau 35% of meer zijn van het netto inkomen, dan komt men in aanmerking voor volledige vergoeding van de meerkosten. Het Woonlastenfonds is onderdeel van de Drie regelingen. De andere regelingen zijn de Geld Terug Regeling (max. fl 155,- per persoon per jaar voor sport/sociaal/culturele activiteiten) en een Bijdrage in de aanvullende ziektenkostenverzekering. Deze regelingen zorgen er in de praktijk voor dat er in Driebergen een goed sociaal beleid wordt gevoerd, waarbij een individuele benadering voorop staat.

Oude Ford V8 nog steeds trekpleister

De good old Ford-V8 brandweerwagen uit 1947 van de Driebergse spuitgasten trok zaterdag veel bekijks tijdens de open dag in en om de brandweerkazerne aan de Bosstraat.
Utrechts Nieuwsblad van 17 april 2000

Een afscheid met bloedend hart

Omroep Driebergen is ter ziele. Gistermiddag was de laatste uitzending in de studio van bejaardencentrum Sparrenheide. Teleurstelling over de gang van zaken overheerste. “Er moest geld bij, maar dat had ik er voor over,” zei Wim van Stempvoort, sportpresentator van het eerste uur.
Utrechts Nieuwsblad van 17 april 2000

‘Collectief Vraagafhankelijk Vervoer is ronduit slecht’

Patiënten en gehandicapten zijn zeer ontevreden over het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) en voelen zich behandeld als tweederangs burgers. Dat blijkt uit een telefonische enquête onder de gebruikers van dit systeem van het Platform Patiënten & Gehandicapten, die het als afgesproken met de gemeente in de maand februari heeft gehouden, vier maanden na zijn inwerkingtreding.
Nieuwsbode van 18 april 2000

Tsjechen bestuderen ouderdomsvoorzieningen

De Driebergse wethouder van sociale zaken, H.J. Derksen was een van de vele sprekers, die voor ongeveer twintig Tsjechische beleidsmakers en trainers een lezing hield in het kader van het uitwisselingsproject m.b.t. de ouderenproblematiek.
Nieuwsbode van 18 april 2000

Laatste bewoners Nuova verhuizen voor vrijdag

Afgesproken is dat de beheerder voor de nog overgebleven bewoners voor vrijdag 21 april 12.00 uur onderdak regelt. De beheerder moet tevens zorgen voor de aanwezigheid van een gediplomeerde brandwacht (24 uur per dag).
Nieuwsbode van 18 april 2000

Natuurorganisaties willen groene infrastructuur

Landelijke en provinciale natuur- en milieuorganisaties hebben hun krachten gebundeld: afgelopen vrijdag presenteerden zij in Leersum “De groene infrastructuur” die naast de HSL en de verbreding van de A12 moet worden aangelegd. Onderdeel van het plan is om naast de verbindingen van staal en asfalt ook een aantal ecoducten aan te leggen.
Nieuwsbode van 18 april 2000

Scheidend raadslid vindt Driebergen ‘verstoepen’

Fractievoorzitter Kees Keijzer van Progressief Driebergen (PDR) treedt na de zomer vervroegd af als raadslid. Hij is dan precies twintig jaar raadslid geweest. Keijzer is bezorgd over de koers van het college: “stop het geld in mensen, niet in stenen”.
Utrechts Nieuwsblad van 18 april 2000

Natuurbeheerders in Utrecht en Gelderland denken mee met wegen- en spoorbouwers

Natuur- en milieuorganisaties in Utrecht en Gelderland hebben gekozen voor een andere aanpak. In plaats van de geplande uitbreiding van de snelweg A12 en de spoorlijn Arnhem-Utrecht tot het uiterste te bestrijden, willen ze er deze keer kansen in zien om de natuur vooruit te helpen.
Volkskrant van 18 april 2000

KvK: “HSL-oost volgens oorspronkelijk plan uitvoeren”

De Kamers van Koophandel voor Centraal Gelderland, Utrecht, Amsterdam en de Duitse Kamers van Duisburg en Düsseldorf hebben met verbazing gereageerd op de toevoeging van minster Netelenbosch van een benuttingsvariant in het plan van aanpak van de Trajectnota MER HSL-oost. In de benuttingsvariant rijdt de HSL over de twee bestaande sporen.
Kamerkrant Utrecht april 2000

Plaatsing eerste 60 km/u bord op Langbroekerdijk

Volgende week wordt het eerste 60 km/u-bord geplaatst langs de Langbroekerwetering. De plaatsing van de borden en het aanbrengen van fietssuggestiestroken moet er voor zorgen dat de snelheid op de Langbroekerdijk wordt teruggebracht. Op dinsdag 25 april a.s. vindt de “onthulling” van het eerste bord plaats door wethouder R.l. van de Kletersteeg. Dit eerste bord wordt geplaatst ter hoogte van de Duiventoren van Kasteel Sterkenburg. Na de onthulling van het eerste bord zullen volgende week woensdag de resterende borden worden geplaatst en zal tevens worden gestart met het aanbrengen van fietssuggestiestroken.

Dertienjarige Janna damt op topniveau

Ad Bom heeft een interview met Janna van Leeuwen die zal deelnemen aan het Nederlands Damkampioenschap voor meisjes dat vanaf Hemelvaartsdag in Zutphen zal worden gehouden.
Stichtse Courant van 20 april 2000

Schietvereniging Nederlands kampioen

Schietvereniging Driebergen-Rijsenburg viert dit jaar het 100-jarig bestaan en juist in dit jubileumjaar werd het Nederlands kampioenschap op het onderdeel ‘klein kaliber knielend 12 meter’ in de wacht gesleept’ door de schutters Michiel en Jos Noordam en Giel van de Burgt.
Stichtse Courant van 20 april 2000

WMN nu onderdeel van Waterketenbedrijf Hydron

De NV Flevolandse Drinkwatermaatschappij, NV Watermaatschappij Zuid Holland Oost en NV Waterleidingbedrijf Midden Nederland vormen nu officieel de coöperatie Hydron. Op 31 maart zijn de gemeentelijke en provinciale aandeelhouders akkoord gegaan met de statuten van Hydron U.A.
Nieuwsbode van 20 april 2000

Langbroekerwetering moet natuurliefhebber aantrekken

Het gebied tussen Driebergen, Amerongen en Wijk bij Duurstede gaat veranderen. Boeren en natuurliefhebbers staat een hoop te wachten Een projectgroep bedacht een omvangrijk plan dat op een aantal informatieavonden is voorgelegd om feedback te krijgen. Op de infoavond in Nieuw Salem in Driebergen kreeg vooral de verkeersveiligheid op de Langbroekerdijk veel aandacht.
Nieuwsbode van 20 april 2000

Actief vvv-bestuurder Meijnhardt was er altijd

Omdat de statuten van de VVV melden dat je tot 70 jaar bestuurslid kunt zijn, was het tijd voor Jan Meijnhardt, sinds 8 jaar penningmeester, om op te stappen. In Hotel de Koperen Ketel werd afscheid genomen.
Nieuwsbode van 20 april 2000

Rolstoelen en rollators naar Tsjechië

Zo’n 100 rolstoelen en 330 rollators, afdankertjes van voornamelijk het Anthoniusziekenhuis in Nieuwegein werden getransporteerd naar Semily in Tsjechië. Een aantal werklozen zal de spullen opknappen en verkopen. Het daarmee verdiende geld komt ten goede aan een werklozenproject in Semily.
Nieuwsbode van 20 april 2000

Belbus heeft vanaf 1 juli z’n eigen bus

Met ingang van 1 juli beschikt de belbus voor Doorn, Driebergen en Maarn over een eigen personenbus. Gisteren tekenden de besturen van de Stichting Welzijn Driebergen en de Stichting Welzijn Ouderen in Doorn het koopcontract voor de bus die plaats biedt aan acht passagiers.
Utrechts Nieuwsblad van 20 april 2000

Ontruiming Huize Nuova van de baan

Twaalf van de achttien bewoners van particulier verzorgingstehuis Nuova in Driebergen zijn inmiddels ondergebracht in een veilig onderkomen. De zes overige bewoners hoeven bij nader inzien niet te verkassen omdat ze op de begane grond wonen. Het brandgevaar bestaat alleen op de eerste en tweede verdieping.
Utrechts Nieuwsblad van 21 april 2000

Driebergen mikt weer op samengaan

De discussie rond het samengaan van Driebergen met de omringende Heuvelruggemeenten moet nieuw leven in worden geblazen. Dit stelt Ab Berger, fractievoorzitter van de RPF/GPV in Driebergen. Tijdens de discussie over de voorjaarsnota in de gemeenteraad konden VVD en D66 zich in zijn stellingname vinden. PDR en CDA hadden daar wat meer moeite mee.
Utrechts Nieuwsblad van 21 april 2000

‘De Voetstap’ presenteert zich

Op de Koninginnemarkt op 29 april zal in de kraam van de Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering informatie te krijgen zijn over een nieuw initiatief: ‘de Voetstap’. Deze stichting gaat het aanleggen van voetpaden in het Langbroekerweteringgebied stimuleren. Er zijn nu al ruime mogelijkheden om te wandelen in dit gebied. Verschillende eigenaren hebben wandelroutes over hun landgoed aangelegd. Alleen, deze routes sluiten niet op elkaar aan. En wandelaars moeten altijd over of langs een geasfalteerde weg lopen om de landgoederen te bereiken.
Het is de bedoeling dat aanwezige routes, zoals de verbinding tussen het oude klooster achter Dennenburg en de Langbroekerdijk, worden verbeterd en dat nieuwe routes worden bedacht en aangelegd. Dat kunnen heel eenvoudige paden zijn langs sloten en met overstapjes over prikkeldraad.
De Voetstap wil op die manier een netwerk van paden opzetten. Verbindingen die een doel hebben. Een voorbeeld: een verbinding met het jaagpad langs de Kromme Rijn bij Odijk. Dan kun je via onverharde wegen tot in Utrecht lopen.
In de Voetstap zullen mensen gaan samenwerken met een uiteenlopende achtergrond. Het is de bedoeling dat recht wordt gedaan aan de belangen van iedereen: eigenaren, agrariërs, natuurbeschermers èn wandelaars.

Een dodenweg in lieflijk boerenland

Van een rustieke landweg veranderde de Langbroekerdijk de laatste jaren in een dodenweg. Egel, pauw of mens, je bent er je leven niet zeker. Anton Keuchenius interviewt aanwonenden.
Utrechts Nieuwsblad van 22 april 2000

Protest GS tegen plannen vliegverkeer

Het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht bekritiseert het plan van het kabinet om de aanvliegroutes van en naar Schiphol te wijzigen. In een brief aan minister Netelenbos stellen GS dat er betere alternatieven zijn.
Utrechts Nieuwsblad van 22 april 2000

Langbroekerdijk voortaan 60km

Vanmiddag onthulde wethouder van der Kletersteeg het eerste 60km/u bord op de Langbroekerdijk. In haar korte toespraak deelde ze mee dat aan structurelere maatregelen wordt gewerkt. Tevens kon ze meedelen dat ook met de aanleg van de fietssuggestiestroken vandaag een aanvang is gemaakt.

Een woordvoerder van de bewoners van de Langbroekerdijk uitte zijn tevredenheid met de snelheid waarmee de gemeente deze keer heeft gewerkt om maatregelen te nemen.


Lezing over ontstaan van de Grote Kerk

Dick Steenwijk hield vanavond een lezing over het ontstaan van de Grote Kerk. Het ging daarbij niet zozeer om de ontstaansgeschiedenis van het gebouw. Het ging vooral om de ontwikkeling van het kerkelijk leven in Driebergen.
Heuvelrug Nieuws 25 april 2000

Herstel waterleiding in Hoofdstraat

Vanavond rond 19.00 uur was ter hoogte van de Sanatogarage de Hoofdstraat gedeeltelijk afgesloten wegens een reparatie van een tijdens het paasweekend gesprongen waterleiding. Dit is al de derde keer in korte tijd dat een waterleiding in de Hoofdstraat het begeeft.
Heuvelrug Nieuws 25 april 2000

Veel veranderingen in groene plannen voor Hoenderdaal

De bebouwing van Hoenderdaal is klaar, maar het openbaar groen moet opnieuw ingericht worden. Het plan daarvoor is ontworpen door adviesbureau Todo. Dit plan werd besproken met de bewoners van de Faunalaan. Zo’n 40 bewoners waren in Champ’Aubert aanwezig. De bewoners kregen stellig het idee dat naar hun werd geluisterd.
Nieuwsbode van 25 april 2000

Zusters Ursulinen kunnen verhuizen

De in juni 1999 gestarte verbouwing heeft langer geduurd dan voorzien, maar nu kunnen de zusters toch verhuizen. Wat er met hun oude woonplek ‘het Tepegebouw’ gaat gebeuren is nog onduidelijk.
Nieuwsbode van 25 april 2000

Driebergse internetsite zeer mager

De gemeente Driebergen gaat binnenkort het Internet op, maar veel meer dan een afbeelding van het gemeentewapen en een link naar de particuliere site www.driebergen.net wordt het voorlopig niet. Webmaster Renk Knol van DriebergenNet fungeert daarbij als backoffice. Gratis en voor niets.
Utrechts Nieuwsblad van 26 april 2000

Belastingen flink hoger

Utrechtse gemeenten hebben de tarieven voor de ozb dit jaar fors verhoogd. T.o.v. 1999 vloeit er 49 miljoen meer in de gemeentelijke kassen (totaal 420 miljoen). De stijgingen zijn opmerkelijk omdat de meeste Utrechtse gemeenten ook meer geld van het rijk ontvangen.

Uit het overzicht van de provincie blijkt dat (als alle gemeentelijke belastingen worden opgeteld) de gemeente Utrecht het duurst is met 816 gulden per inwoner. Op de derde plaats staat de gemeente Driebergen met 702 gulden per inwoner.
Utrechts Nieuwsblad van 26 april 2000

Project buurtpreventie gestopt

Het college van b&w heeft besloten te stoppen met het project buurtpreventie. De voornaamste reden voor dit besluit is de zeer geringe respons op de gehouden enquête: slechts 41%, terwijl 45% als minimum was gesteld. Ook de lage opkomst op de twee voorlichtingsavonden (24 tot 30%) droeg aan het besluit bij. Blijkbaar zijn bewoners wel enthousiast voor een dergelijk project, maar als men daarbij zelf z’n steentje moet bijdragen, haakt men af.

Gemeentelijke diensten op niet-erkende website

Het college van b&w heeft besloten dat de internet-site Driebergen.net van plaatsgenoot Renk Knol experimenten gaat uitvoeren met het interactief gebruik van internet voor wat betreft het aanvragen van gemeentelijke folders en formulieren. Hoewel de website van Renk Knol (echtgenoot van de voormalig gemeentesecretaris Jessica Dijkman)  hierdoor nog sterker een ‘gemeentelijk tintje’   krijgt, gaat het nog steeds om een particuliere site van een burger.
Stichtse Courant van 27 april 2000

Meerderheid raad wil over samengaan praten

Drie fracties in de gemeenteraad willen dat er opnieuw gepraat wordt over een mogelijk samengaan van Driebergen met omliggende gemeenten. De drie partijen (VVD, RPF/GPV en D66: tezamen een meerderheid) willen dat dit onderwerp binnenkort prominent op de agenda komt te staan. Deze zaak kwam naar voren n.a.v. de discussie over het vernieuwen van het wegdek van de Arnhemsebovenweg. Asfalt heeft blijkbaar meerdere functies.
Stichtse Courant van 27 april 2000

Shintyheren naar de eerste klasse

Vorige week werden de heren van Shinty kampioen. Ze promoveren daarmee naar de eerste klasse.
Stichtse Courant van 27 april 2000

Ponyclub De Bosruiters bestaat 40 jaar

Dit jaar bestaat de Driebergse Rijvereniging en Ponyclub De Bosruiters 40 jaar. Tijdens Koninginnedag zal er daarom deze keer een extra concours plaatsvinden op het seminarieterrein met een heuse parade waarbij Liesbeth Hageman zal schitteren met haar Friese Onnie.
Stichtse Courant van 27 april 2000

Van der Muelenstraat exposeert op het woonerf

Afgelopen zaterdag hebben bewoners van de Van der Muelenstraat de straat opgesierd met enkele schilderijen om de gebruikers van de straat op een vriendelijke manier te wijzen op de woonerffunctie van de straat.
Stichtse Courant van 27 april 2000

Aanleg fietsvoorrangsroute begonnen

Nadat enige tijd geleden al een paar bomen zijn gekapt bij het postkantoor, is deze week daadwerkelijk begonnen met de aanleg van de fietsvoorrangsroute door de Wildbaan. Voor de zomervakantie moeten de werkzaamheden afgerond zijn.
Heuvelrug Nieuws 27 april 2000

Regionale tv opnieuw vertraagd

Regionale televisie in Utrecht  is opnieuw vertraagd. Na het afhaken van Omroep Amersfoort, een van de beoogde partners, heeft het televisiestation in wording nieuwe tegenslag: het signaal kan pas op 29 mei in de hele provincie worden doorgegeven. Volwaardige programmering begint 1 september.
Utrechts Nieuwsblad van 28 april 2000

Randstad wil woningen bij stations

Den Dolder, Soesterberg, Schalkwijk, Breukelen en Woerden zijn voorzichtig in beeld als nieuwe woningbouwlocaties. Bij Driebergen/Zeist zou een ‘institutenpark’   kunnen worden gevestigd. Aldus een ambtelijke notitie van het Bureau Regio Randstad.
Utrechts Nieuwsblad van 28 april 2000

Koninklijke onderscheiding voor vier inwoners van Driebergen

Vanochtend heeft burgemeester Van Rappard op Sparrendaal koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan vier inwoners van Driebergen.
Mevrouw W.M.A. van der Horst-Meijer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar inzet het leven van ouderen en zieken te veraangenamen. Zij heeft daarnaast ook op bestuurlijk niveau een belangrijke bijdrage geleverd aan het welzijnswerk en werkzaamheden voor de
RK-parochie binnen de plaatselijke gemeenschap en als voorzitter van de IKO (Interkerkelijke Kommissie Ouderen).
Ook tot Lid van de Orde van Oranje Nassau is benoemde de heer P. van der Burg wegens zijn inzet voor het behoud van militaire traditie en het bevorderen van de kennis van de krijgskunde.
Mevrouw J.R. van den Berg- ten Veen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar activiteiten voor de colonne van het Nederlandse Rode Kruis. Haar inzet, stimulans en duidelijke voorbeeldfunctie hebben haar tot drijvende kracht van deze colonne gemaakt.
De heer F. van der Meulen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn beroepsmatige en vrijwillige activiteiten binnen het kader van de bouwbond CNV.

Koninginnemarkt 2000

Ondanks het wat tegenvallende weer was het op de traditionele koninginnemarkt op en rondom het Kerkplein, een drukte van belang. Op een paar commerciële handelaren na, was het toch vooral een vrijmarkt voor Driebergse burgers en instellingen.