Xpoint biedt een frisse kijk op Bijbel en de zin van het leven

Zachte banken, prettige muziek, een ongedwongen sfeer, vrijetijdskleding en een goed gesprek over de zaken waar het in het leven echt om gaat. Een vriendengroep op vrijdagavond in zijn stamcafé? Een sociëteit voor heren? Nee. Een kerk. De Baptisten Gemeente van Driebergen slaat een nieuwe weg in.
Nieuwsbode van 1 april 1999

Wethouder houdt boeiend betoog in zijn vrije tijd

Netty Krook doet verslag van de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging tussen Heuvelrug en Wetering, waarvan het grootste deel in beslag werd genomen door een lezing van een lid van deze vereniging: Henk Jan Derksen, in het dagelijks bestaan wethouder van Driebergen. Derksen hield een lezing onder de titel ‘Boeren, Burgers en Buitenhuizen’ over de ontstaansgeschiedenis van Driebergen en omgeving.
Nieuwsbode van 1 april 1999

Cultureel platform krijgt vaste grond onder de voeten

Het Cultureel Platform Driebergen bood op 23 maart voor de tweede keer podium aan Driebergse talenten in de theaterzaal van het Ionagebouw. De organisatie van dit evenement leverde deze keer geen enkel probleem meer op; het cultureel peil van de avond was: “heel erg goed” , aldus Fred Mooy, verantwoordelijk voor de productie van deze avond.
Nieuwsbode van 1 april 1999

‘Ahoy is het mooiste wat ik heb meegemaakt’

De Aanval Leidt Tot Overwinning, kortweg DALTO. De A1-junioren van de korfbalvereniging hebben de betekenis van de naam van hun club goed tot zich laten doordringen. Het resultaat is dat ze een overwinning behaald hebben op alles en iedereen in het hele land. Op 20 maart won Dalto de finale van BW Heerenveen en werd landskampioen in Ahoy te Rotterdam.
Nieuwsbode van 1 april 1999

‘De zaak Stein’ nadert haar hoogtepunt

De getuigenverklaring van de burgemeester, die beschouwd moet worden als onder ede te zijn afgelegd, is totaal onjuist en er is dus sprake van meineed. Dat zegt de ene partij. Het is ergerlijk dat een volkomen juist handelende gemeentelijke overheid wordt geconfronteerd met juridische procedures die tienduizenden guldens kosten. Dat zegt de andere partij. Het betreft hier de geruchtmakende zaak Stein die thans zijn hoogtepunt nadert. Jan de Beer geeft in zijn artikel aan hoe deze zaak zich heeft ontwikkeld.
Stichtse Courant van 1 april 1999

Comité Akkerweg wil dat college zich nader verklaard

Het comité Akkerweg heeft het Driebergs college van b&w deze week per brief verzocht de argumenten bekend te maken die er toe geleid hebben om het advies van het Multicultureel Instituut Utrecht (MIU) integraal over te nemen.

Dit MIU was door b&w te hulp geroepen om uit de impasse te geraken die ontstaan was bij de nieuwbouw van een ontmoetingsruimte voor de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in dit dorp. Begin maart bracht het MIU een zes punten tellend advies uit om daadwerkelijk tot de bouw van zo’n moskee/ontmoetingscentrum te komen aan de Akkerweg. Zo’n honderd huishoudens in de ‘Akkerwegwijk’ werden door het gemeentebestuur schriftelijk op de hoogte gesteld van dit advies. Het comité zelf heeft deze brief niet ontvangen. Als ‘gesprekspartner’ van de gemeente voelt het comité zich gepasseerd, vooral ook omdat volgens de leden van het comité niet duidelijk is geworden wat de onderbouwing is van het advies en welke argumenten de gemeente heeft gehanteerd om het integraal over te nemen.
Stichtse Courant van 1 april 1999

Uitbetaling Zalmsnip in april

In april zullen alle mensen die bezwaar maakten tegen het niet uitkeren van de zalmsnip, alsnog deze uitkering ontvangen.
Stichtse Courant van 1 april 1999

Twaalfhonderd inwoners mogen een keuze maken

Onder de wervende naam ‘Driebergen in Dialoog’ heeft het adviesbureau B&A voor de gemeente Driebergen de aanpak van een tamelijk unieke enquête uitgewerkt die als De Burgerraadpleging van 1999 de geschiedenis zal ingaan. De enquête moet inzicht geven in de mening van de bevolking over het Beleidsprogramma van het gemeentebestuur. Twaalfhonderd willekeurig gekozen burgers krijgen binnenkort een vragenlijst toegestuurd waarop ze door middel van stickers kunnen aangeven hoe zij denken over de beleidsplannen én over de dekkingsmogelijkheden. Het onderzoek kost zo’n 40.000 gulden, maar volgens het adviesbureau heeft de gemeente ‘een primeur’ met deze enquête.
Stichtse Courant van 1 april 1999

IJsclub heeft weer hoop na commissievergadering

“We zijn positiever dan vóór de vergadering” zeiden enkele vertegenwoordigers van IJsclub De Eendracht nadat de commissie RO zich tamelijk kritisch had uitgelaten over het voorstel van b&w om op de plaats van de Driebergse ijsbaan een biezenveld aan te leggen. Een meerderheid van de raadscommissie stond niet echt te juichen bij dit idee. De aanleg van een biezenveld is nodig om een nieuwe riool-overstort te realiseren. De raadsleden van PDR, D66, VVD en RPF/GPV lijken voorlopig te kiezen voor een locatie waarbij de ijsbaan ontzien wordt.
Stichtse Courant van 1 april 1999

Keuze-menu bij ‘tafeltje-dek-je’

Mensen die gebruik maken van Tafeltje-dek-je kunnen voortaan zelf hun menu samenstellen. Een verrassend nieuwe aanpak waarvan alle deelnemers persoonlijk op de hoogte zijn gebracht. Ad Bom interviewt een aantal betrokkenen.
Stichtse Courant van 1 april 1999

Driekwart wil uitgebreid televisiepakket

Driekwart van de televisiekijkers in Bunnik, Leersum en Driebergen heeft gekozen voor het nieuwe en duurdere pluspakket van 34 zenders. Sinds gisteren is in deze gemeenten Keuze tv ingevoerd. Daarbij moest worden gekozen uit een sober basispakket van 17 zenders en een uitgebreider pluspakket.
Utrechts Nieuwsblad van 1 april 1999

Baptistendienst lokt langslapers

Opnieuw doet een kerkgenootschap een poging om mensen met een ‘kerkdienst nieuwe stijl’ over de drempel vam het kerkgebouw te halen. Nadat het Leger des Heils in Zeist begin februari begon met ‘interactieve’ kerkdiensten, lanceert de Baptisten Gemeente in Driebergen nu ‘X-point’ , een kerk voor mensen zoals jij en ik.
Utrechts Nieuwsblad van 2 april 1999

Yad Vashem onderscheiding voor Driebergs echtpaar

De culturele attaché van de Israelische ambasade reikt op maandag 12 april de Yad Vashem onderscheiding postuum uit aan de dochter van het echtpaar Stromenberg. Het echtpaar heeft in de tuinmanswoning van het toenmalige landgoed Beukenstein drie jaar lang onderdak geboden aan het Joodse echtpaar de Hartog. De prestatie van het echtpaar is opmerkelijk omdat de Duitse Sicherheitsdienst ook op Beukenstein was gevestigd.
Nieuwsbode van 6 april 1999

Horst neemt afscheid van IJsseling

Dick IJsseling nam op 31 maart afscheid van Hogeschool De Horst. 33 jaar van zijn arbeidzame leven heeft hij er daar op zitten. Hij begon als docent theologie aan de afdeling Inrichtingswerk, het tegenwoordige SPH en eindigde als lid van het College van Bestuur.
Nieuwsbode van 6 april 1999

Stuurgroep Peper bekijkt herindeling van Utrecht-Oost

Minister Peper van Binnenlandse Zaken laat bekijken of in Utrecht-Oost de tijd rijp is voor een gemeentelijke herindeling. Dat blijkt uit een brief van de minister aan de provincie Gelderland. Een stuurgroep van het ministerie zal Utrecht-Oost bezoeken om bij de gemeentebesturen te peilen of er behoefte is aan grenswijzigingen.
Utrechts Nieuwsblad van 7 april 1999

Eerst naar de boerderij en dan naar kantoor

Ad Bom besteedt aandacht aan het feit dat vijf ambtenaren van de afdeling Welzijn van de gemeente (Sylvia Wessels, Marielle Peeters, Dimphie Meij, Egbert van Dijk en Coen Langkemper) zich hebben opgegeven bij de kinderboerderij ’t Woelige Nest als vrijwilliger voor het voeren van de dieren op dinsdagmorgen.
Stichtse Courant 8 april 1999

Onverwachte guirlandes in de lucht

Bij de ‘proef’restauratie van de wandschilderingen in Sparrendaal kwam niet alleen de originele heldere kleurstelling weer tevoorschijn maar bleek één van de panelen een opmerkelijke versiering van guirlandes in de luchtpartij te bevatten die door de vorige restauratie in de jaren zestig onzichtbaar was geworden.
Stichtse Courant van 8 april 1999

Ongezouten kritiek op de burgerraadpleging

Na de kritiek die VVD-raadslid Hugo Bergmans vorige week liet horen op de aanpak van de Driebergse Burgerraadpleging, is er opnieuw uit VVD-hoek een duidelijk ‘tegengeluid’ naar buiten gekomen. Nu in de vorm van een ingezonden brief van het oud-vvd-raadslid Sybe Streekstra die vindt dat de burgerraadpleging pure flauwekul is.
Stichtse Courant van 8 april 1999

Kamer Orkest Driebergen brengt wereldpremière

Volgende week zaterdag 17 april geeft het KamerOrkest Driebergen (KOD) o.l.v. zijn vaste dirigent Albert van Eeghen een concert met muziek uit eigen land. Het afwisselende programma  vermeld o.a. de wereldpremière van een stuk van de Utrechter Paul Bruinen.
Stichtse Courant van 8 april 1999

Uitvoering Matthäus Passion een imponerende belevenis

Ad Bom bezocht een uitvoering van de Matthäus Passion door een projectkoor van de Werkgroep Kunsten uit Driebergen o.l.v. Madeleine Ingen Housz. Met uitzondering van de solisten, waren alle medewerkers amateurs (160 zangers en 45 musici). Hoezeer het publiek onder de indruk was bleek na afloop uit een minutenlang applaus.
Stichtse Courant van 8 april 1999

Subsidie voor Belbus tot 1 september zeker gesteld

De gemeenten Driebergen, Doorn, Wijk bij Duurstede en Maarn subsidiëren gezamenlijk het Belbus-project van de Stichting Welzijn Ouderen Uilenspiegel. Met de komst van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in de regio medio 1999 beraden de Stichting en de gemeenten zich op de toekomst. De vier gemeenten hebben onlangs besloten het Belbusproject voorlopig tot 1 september te blijven subsidiëren.
Stichtse Courant van 8 april 1999

Ontdaan van drab, schitteren de panelen van Sparrendaal

“Moet je kijken wat een diepte erin zit,” roept Peter Jense verrukt, wanneer de gerestaureerde wandschilderingen uit het transportfolie tevoorschijn komen. De voorzitter van de Stichting Sparrendaal heeft gelijk: vergeleken met de nog niet gerestaureerde panelen, bulkt het vernieuwde doek van het leven. Restaurateur Jonker en voorzitter Jense overleggen vandaag samen met de architect, de gemeente en monumentenzorg hoe het verder moet met de restauratie. Anthon Keuchenius praat in het artikel met de restaurateur over de techniek van de restauratie.
Utrechts Nieuwsblad  van 8 april 1999

Taart in ruil voor energieadviezen

De Driebergse banketbakker Jan van Steenderen trakteerde gisterochtend wethouder Altena en een team van milieuzorg Utrecht op gebak. Aanleiding was de overhandiging van een rapport met adviezen over het energieverbruik van de bakkerij. Het team van Milieuzorg Utrecht bezocht vijf Driebergse bakkerijen in het kader van het energiebeleidsplan van de gemeente Driebergen.
Utrechts Nieuwsblad van 9 april 1999

Het verhaal dat geen Duitser kende

Uit handen van de Israëlische consul ontvangt het echtpaar Stroomberg maandag postuum de Yad Vashem onderscheiding, een onderscheiding die wordt uitgereikt aan hen die in de Tweede Wereldoorlog de jodenvervolging bestreden. Dat gebeurt in Driebergen, waar het echtpaar in de tuinmanswoning van het toenmalige landgoed Beukenstein twee Joodse mensen verborg.
Terwijl in de oude Driebergse villa Beukenstein de slachtoffers van het Englandspiel hardhandig werden ondervraagd, speelde zich nog geen 300 meter verder iets af waar geen Duitser ooit iets van heeft geweten. Het verhaal staat ook nergens geschreven. Het is het verhaal van Cornelis en Jannigje Stroomberg en hun vier kinderen, en van het in huis ondergedoken joodse echtpaar Hartog. In het artikel probeert dochter Nan Stroomberg, toen tien jaar, samen met Anthon Keuchenius, het verhaal te reconstrueren.
Utrechts Nieuwsblad van 10 april 1999

Eigenwijs speuren naar ziektes

De Driebergse alternatieve arts Wil de Jong heeft methodes ontwikkeld waarmee hij claimt te kunnen zien of iemand ziek of gezond is. De reguliere geneeskunst noemt zijn aanpak niet-wetenschappelijk, maar de Jong zegt een hoog succespercentage te hebben. Margriet Hunfeld heeft een interview met hem en ondergaat een consult.
Utrechts Nieuwsblad van 10 april 1999

Driebergen is vier ton kwijt aan NS

Driebergen moet de NS ruim 400.000 gulden betalen. De gemeente heeft de rechtszaak verloren over achterstallige betalingen voor het onderhoud van de spoorwegovergang bij het NS-station. De gemeente weet nog niet of ze beroep aantekent, want Driebergen heeft officieel nog niets gehoord. Het geschil loopt sinds 1993. Anthon Keuchenius spreekt met dhr. Bijvoet van NS-Rail-infrabeheer en met mw. Kramer van de gemeente.
Utrechts Nieuwsblad van 12 april 1999

Deel Driebergen zonder water na leidingbreuk

Een deel van de wijk Hoenderdaal in Driebergen en het nabijgelegen bedrijventerrein hebben vandaag urenlang zonder water gezeten. Bij kabelwerkzaamheden van de REMU sprong vanochtend een hoofdwaterleiding.
Utrechts Nieuwsblad van 15 april 1999

Situatie kruispunt blijft voorlopig chaotisch

Jan de Beer gaat in zijn hoofdartikel in op de situatie bij het kruispunt Traaij/Arnhemsebovenweg. Als gevolg  van een defect aan de verkeersregelinstallatie heeft de gemeente op het kruispunt geleidebakens geplaatst om de snelheid op het kruispunt te verminderen. Niet iedereen is daar blij mee.
Stichtse Courant van 15 april 1999

Democratie dreigt te verworden tot oligarchie

Vorige week meldde de heer Sybe Streekstra in De Stichtse dat hij de burgerraadpleging pure flauwe kul vindt. Paul Huberts, eveneens oud-raadslid maar dan voor D66, heeft zich geërgerd en dient Streekstra via een ingezonden brief van repliek.
Stichtse Courant van 15 april 1999

NIX houdt soos bij Youth for Christ

Morgen zal de jeugdsoos NIX voor het eerst (na de grote brand) weer een vrijdagavondsoos houden bij Youth for Christ aan de Hoofdstraat. Deze instelling had direct al na de brand onderkomen aangeboden, maar aanvankelijk vond de Nix-organisatie dit te ver uit de richting voor de bezoekers. Omdat er geen andere locatie voorhanden is, zal men voorlopig van het aanbod gebruik maken. De soos begint om 19.30 uur.
Stichtse Courant van 15 april 1999

Wandelcircuit voor Beukensteinbewoners

Dankzij de REMU en aannemersbedrijf van Gelder wordt bij huize Beukenstein een geasfalteerd wandelcircuit aangelegd, zodat ook bewoners in rolstoelen weer naar buiten kunnen. Dit was al jaren niet mogelijk als gevolg van de slechte conditie van de grindpaden.
Stichtse Courant van 15 april 1999

Ook emmers kunnen smeerboel op wc’s niet voorkomen

Hans van den Ham beschrijft de situatie in de wijk Hoenderdaal waar gisteren een hoofdwaterleiding zodanig werd beschadigd dan een deel van de wijk en het bedrijven terrein uren zonder water zaten. Op de Vrije School werd het op de toiletten een smeerboel.
Utrechts Nieuwsblad van 16 april 1999

Driebergenaar Kessel onderscheiden

Drieberger F. Kessel is gisteren op het KNVB-sportcomplex in Zeist benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Staatssecretaris Vliegenthart van volksgezondheid overhandigde hem de koninklijke onderscheiding. Kessel nam gisteren afscheid als hoofd van het Sport Medisch Centrum van de KNVB in Zeist. Hij kreeg de onderscheiding ondermeer vanwege zijn grote verdiensten voor de sportgeneeskunde.
Utrechts Nieuwsblad van 17 april 1999

Driebergen overweegt plaatsen meer depodogs

De Driebergse hondenbezitter maakt goed gebruik van de twee jaar geleden geïnstalleerde depodogs. Overwogen wordt meer van deze hondenpoepzakjesbakken in het dorp neer te zetten. Uit een ‘evaluatie’ bleek dat de depodogs elke week moeten worden bijgevuld met een nieuwe rol van 100 zakjes. Volgens gemeenteambtenaar Geveling zouden er naast de zeven geplaatste depodogs nog 13 moeten worden bijgeplaatst, vooral in de wijken Wildbaan en Hoenderdaal. Rond de Schippersvaart en de Hoendersteeg zijn de meeste klachten over hondenpoep.
Utrechts Nieuwsblad van 17 april 1999

Emilij Dikker Hupkes is 25 jaar wijkverpleegster

Al 25 jaar, waarvan 3 in Doorn en 22 jaar in Driebergen doet zij haar werk met overgave en plezier. Vier dagen per week gaat ze op pad. Inmiddels is niet alleen de Loolaanwijk haar werkterrein, maar gaat zij heel Driebergen door. Het is gaar gelukt geen ‘gevangene in eigen dorp’, geen openbaar bezit te worden en dat is haar heel veel waard. Een interview met haar.
Nieuwsbode van 20 april 1999

Driebergen is tegen fly-over

Uit vrees voor aantasting van landgoed Bornia ziet wethouder D. Altena (vervoerszaken) van Driebergen de aanleg van een fly-over bij het station Driebergen-Zeist niet zitten. De fly-over, een soort viaduct, zou een kilometer lang worden en is volgens hem nodig vanwege de aanleg van de Hoge Snelheidslijn Oost HSL.
Utrechts Nieuwsblad van 20 april 1999

School wil populariteit vergroten: peuters als taalwapen

Een internationale peutergroep als wapen in de strijd tegen taalachterstand bij allochtonen. Het is één van de middelen die de Driebergse basisschool De Bongerd wil gebruiken om allochtone kinderen beter onderwijs te kunnen geven, en vooral om de eigen populariteit te verhogen. Volgens de directie loopt het aantal leerlingen van de school mede terug door het hoge aandeel allochtonen (nu 70%). Scholen in de buurt groeien of dalen veel minder snel in leerlingenaantal.
Utrechts Nieuwsblad van 20 april 1999

Judoleraar Johan Kole neemt afscheid

Johan Kole (59) is vanaf zijn 14e jaar betrokken geweest bij de judosport maar heeft nu de beslissing genomen om zijn activiteiten als judoleraar te beëindigen. Hij begon met lesgeven in 1965 in het Duivenhuisje aan de Traaij. Door de groei werd deze ruimte te klein en na op diverse locaties in het dorp te zijn geweest werd de eindbestemming de gymnastiekzaal van de Weideblomschool, Omstreeks 1980 startte Kole zijn eigen sportschool in Driebergen en Bunnik. Ad Bom heeft een interview met hem.
Stichtse Courant van 22 april 1999

Zaak Stein in voordeel van gemeente beslist

De zaak Stein is deze week in het voordeel van de gemeente beslist. Het betreft hier het geruchtmakende geschil tussen de gemeente Driebergen en de familie Stein over de procedure die door de gemeente gevolgd werd bij de poging van de heer Stein om aangifte te doen van het huwelijk van zijn dochter.
Stichtse Courant van 22 april 1999

Provincie Utrecht boos op Peper

De provincie is ontstemd over het initiatief van minster Peper om in Utrecht-oost tot gesprekken te komen over gemeentelijke herindeling. Het gaat daarbij voornamelijk over de herindeling van de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn tot de MALD-gemeente. In een brief aan Peper stelt het college van GS van Utrecht het voortaan op prijs te stellen als overleg vooraf wordt gevoerd.
Stichtse Courant van 22 april 1999

Groot deel Driebergse horeca blijft dicht op koninginnedag

Dat geldt in elk geval voor De Reiziger, Het Wapen van Rijsenburg, Café het Swaentje en waarschijnlijk ook eetcafé Boszicht. De horecaondernemers hebben hiertoe besloten omdat in het verleden enkele keren sprake is geweest van ongeregeldheden. Men wil voorkomen dat dit opnieuw gebeurt. Pogingen van de Burgemeester om de sluiting te voorkomen haalden tot op heden niets uit.
Stichtse Courant van 22 april 1999

Wat doet het Hoogheemraadschap?

Ad Bom heeft een interview met Cees Beenen, de Drieberger die zich herkiesbaar heeft gesteld voor het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. In het artikel veel informatie over De Stichtse Rijnlanden.
Stichtse Courant van 22 april 1999

Benefietconcert voor NIX met 12 muziekgroepen

Op zaterdag 12 juni zal op het Seminarieterrein een groots benefietconcert plaatsvinden om de jeugdsoos NIX er weer boven op te helpen. De gemeente heeft hiervoor vergunning verleend. Het concert zal duren van 12.00 tot 23.30 uur en vindt plaats in een grote circustent. Er zullen maar liefst 12 muziekgroepen optreden, die voornamelijk uit Driebergen afkomstig zijn.
Stichtse Courant van 22 april 1999

Als de switch oostelijk ligt komt er hier geen fly-over

Dat is de conclusie van het ingenieursbureau DHV. Dit bureau doet voor de gemeenten Driebergen en Zeist een onderzoek naar de varianten van de HSL Oost/A12. Vanavond is er een extra vergadering van de commissie RO waarbij de ‘switchproblematiek’ aan de orde komt. Als de switch (een langgerekte kruising van het langzame en het snelle spoor) ten westen van Driebergen komt te liggen, loopt Driebergen het risico met een zeer omvangrijk bouwwerk geconfronteerd te worden: een kilometer lang en 9 meter hoog met daarop nog eens 7 meter voor de bovenleiding.
Stichtse Courant van 22 april 1999

De Bongerd kampt met ‘zwart’ imago

Voor de Bongerd aan het Jagerspad, onderdeel van de openbare basisschool, is een plan ontwikkeld om de school een betere profilering te geven en de positie te versterken. Zo’n 70% van het leerlingenaantal is allochtoon, dit betekent volgens het schoolteam dat veel Nederlandse ouders er voor kiezen om hun kinderen niet naar deze school te sturen omdat deze als ‘zwarte’ school beschouwd wordt. Het leerlingenaantal daalt (na de zomervakantie zal het er waarschijnlijk nog slechts 90 zijn). Men wil deze neergaande lijn ombuigen. Het plan is dan ook in de eerste plaats gericht op stabilisering van het leerlingenaantal. Jan de Beer bezocht de persconferentie die wethouder Derksen samen met het schoolteam gaf.
Stichtse Courant van 22 april 1999

Zeist kiest oostelijke switch HSL

Zeist kiest voor een kruising, switch, tussen het bestaande spoor en de toekomstige Hoge Snelheid Lijn (HSL-Oost) ten oosten van Zeist. Dat moet voorkomen dat bij station Driebergen-Zeist een fly-over, een viaduct voor het treinverkeer, moet worden aangelegd voor het Randstadspoor. Zeist en andere gemeenten op het HSL-Oost-traject leggen hun keus volgende maand voor aan minister Netelenbos.
Utrechts Nieuwsblad van 23 april 1999

Preventie politie werpt vruchten af

De bestrijding van de criminaliteit binnen het district Binnensticht (Zeist, Driebergen, Bunnik, De Bilt en Maartensdijk) is succesvol. Het aantal woninginbraken de eerste drie maanden daalde van 316 naar 198 vergeleken met vorig jaar. Voor autokraken daalde dit cijfer van 702 naar 328; het aantal winkeldiefstallen van 1773 naar 1041 en voor fietsdiefstallen zijn deze cijfers resp. 365 en 279.
Utrechts Nieuwsblad van 23 april 1999

Driebergen wint huwelijkszaak

De gemeente Driebergen heeft het hoger beroep in de zaak E.Stein gewonnen. Stein declareerde 5000 gulden schadevergoeding, omdat de gemeente een huwelijk van zijn dochter in Driebergen onmogelijk zou hebben gemaakt.
Utrechts Nieuwsblad van 24 april 1999

Boek beschrijft historie schietvereniging

De schietvereniging Driebergen-Rijsenburg geeft ter ere van haar honderdjarig bestaan een jubileumboek uit. De uitgave, genaamd “Van volksweerbaarheid tot Schietvereniging Driebergen-Rijsenburg”, is een historisch overzicht van honderd jaar schietsport in Driebergen. Historicus A. van de Gaag schreef het 230 pagina’s tellende boek. Belangstellenden voor het boek kunnen zich vóór eind juni aanmelden bij de schietvereniging; tel. 0343-514484.
Nieuwsbode van 27 april 1999

Voorstel aan raad: geen hoger beroep in zaak NS

Het college adviseert de gemeenteraad om geen hoger beroep in te stellen in de rechtszaak die de NS tegen de gemeente heeft aangespannen over het beheer en onderhoud van de spoorwegovergang bij station Driebergen-Zeist.
Nieuwsbode van 27 april 1999

Informatieavond toekomst centrum aan de Engweg

Gisteravond hebben de Gemeente en de SWD een informatieavond belegd over de toekomstplannen van het gebouw Engweg 24f. Hiervoor waren omwonende uitgenodigd. De SWD ontvouwde haar plannen voor de toekomstige activiteiten in het nieuwe gebouw. Behalve de jeugdsoos NIX wordt ook gedacht aan naschoolse opvang vanaf 12 jaar, activiteiten voor Turkse en Marokkaanse vrouwen, kinderclubs, dansactiviteiten en andere mogelijkheden. Bij de nieuwbouw wordt extra aandacht besteed aan de geluidsisolatie.
Stichtse Courant van 29 april 1999

Koninklijke onderscheiding voor twaalf inwoners van Driebergen-Rijsenburg

Tot lid in de Orde van Oranje Nassau werden benoemd: dhr A.C.M. van Doorn, dhr. H. Stolker, dhr. C. van de Vendel, dhr. C. Olthof, dhr. C.M. Noordam, mevrouw C.M. Blokker, mevrouw C.M. Achterberg-Tabeling, dhr. M.G. van Veldhuizen.
Tot ridder in de Orde van Oranje Nassau werden benoemd: mevrouw C.T.M. Kuijpers-Groensmit, mevrouw E.L. Mees-Christeller en mevrouw J. Roode;
Dhr. J.E.M. Helmer werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Stichtse Courant van 29 april 1999

Gemeente, raad en AWV in gesprek over uitkomsten woningmarktonderzoek

Tijdens een informele bijeenkomst zijn op maandag 26 april de uitkomsten van het eind vorig jaar gehouden woningmarktonderzoek gepresenteerd. Uit het onderzoek komt o.m. naar voren dat Driebergen op dit moment niet kan voorzien in de eigen woningbehoefte. Er vertrekken meer huishoudens dan er zich vestigen. Vanaf 2001 zullen jaarlijks zo’n 60 huishoudens Driebergen verlaten. De tekorten zitten vooral in de koopsector en de ouderenwoningen.
Stichtse Courant van 29 april 1999

Vlag in top bij Rehoboth-zorgcentrum

Afgelopen dinsdagmiddag is op het nieuwbouwproject Rehoboth aan de Hogesteeg de vlag in top gegaan als teken dat het hoogste punt was bereikt. De vlag werd gehesen door mevrouw Wil kuyvenhoven (68), die jarenlang gewerkt heeft in het voormalige Rehoboth; de laatste jaren is zij bewoonster. Zij heeft alle veranderingen vanaf het begin meegemaakt.
Stichtse Courant van 29 april 1999

Verkeerslichten Arnhemsebovenweg

Vooruitlopend op het aanbrengen van een nieuwe verkeersregelinginstallatie op het kruispunt Arnhemsebovenweg/Traaij heeft het college besloten een noodvoorziening te treffen. Deze bestaat uit het vervroegd aanschaffen van de nieuwe schakelkast waarop de oude lichten worden aangesloten.
Stichtse Courant van 29 april 1999