30 augustus 2018  21e jaargang nummer 6673

Plan voor groene overlegtafel
UTRECHTSE HEUVELRUG De gemeente wil vaker overleggen met natuurorganisaties en belangengroeperingen. Dat zegt wethouder Chantal Broekhuis (CDA), die daarvoor een structurele overlegtafel wil opzetten. ,,We spreken elkaar vaak over afzonderlijke projecten, maar we willen ze graag meer ruimte geven om hun ideeën te delen”, aldus Broekhuis. Lees verder

 

29 augustus 2018  21e jaargang nummer 6672

Zorgen over lage vaccinatiegraad in Utrechtse Heuvelrug
UTRECHTSE HEUVELRUG De Haagse discussie over vaccinatie laait ook op in Utrechtse Heuvelrug. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil kinderdagverblijven toestaan om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. De plaatselijke VVD dringt aan op duidelijkheid over de lage vaccinatiegraad in de Utrechtse Heuvelrug. Lees verder

 

‘Leerlingenvervoer nagenoeg probleemloos’
EDE Het leerlingenvervoer voor kinderen richting het speciaal onderwijs in Ede en omstreken is de eerste dagen na de zomervakantie ‘nagenoeg probleemloos verlopen’. Dat geeft Regio FoodValley-woordvoerder Chrit Wolfhagen desgevraagd aan.  Lees verder

 

Keuze voor strandhuis op palen aan Stadsstrand Veenendaal
VEENENDAAL Aan de rand van het Stadsstrand komt een gebouw ,,dat refereert aan een strandhuis op palen.” Het een moet het ander versterken en daarmee nadert de voltooiing van Brouwerspoort. Het Stadspaviljoen, zoals het gebouw gaat heten, krijgt horeca beneden en woningen erboven.  Lees verder

 

Fileleed bij station Driebergen-Zeist voorbij
DRIEBERGEN ZEIST  Bij station Driebergen-Zeist is een tunnel in gebruik genomen, waardoor lange files bij de overweg tot het verleden behoren. Met drumfanfare Jonathan uit Zeist voorop, werd de onderdoorgang vanmorgen vroeg feestelijk geopend. Om 05.30 uur reed de eerste auto onder het spoor door in plaats van eroverheen.  Lees verder

 

28 augustus 2018  21e jaargang nummer 6671

Uitbreiding bedrijventerrein De Stroet Lunteren stap dichterbij
LUNTEREN. De uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet in Lunteren met ongeveer drie hectare is een stap dichterbij gekomen. De gemeente heeft een intentieovereenkomst met de initiatiefnemers gesloten om de uitbreiding daadwerkelijk te realiseren.

 

De initiatiefnemers klopten al in 2014 bij de gemeente aan met de uitbreidingsplannen. De plannen konden toen niet doorgaan, omdat er in de afspraken met de provincie geen ruimte was voor uitbreiding van De Stroet. Nu die afspraken, vastgelegd in de Regionale Programmering Bedrijventerreinen, zijn geactualiseerd, is het mogelijk de uitbreiding wel te realiseren. De benodigde procedures worden opgestart.

 

Opknappen gevels centrum Ede nog aantrekkelijker
EDE. Het wordt voor pandeigenaren in het centrum van Ede nog aantrekkelijker om hun gevel op te knappen. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een verdubbeling van het zogenaamde gevelverbeteringsfonds. Pandeigenaren kunnen ook meer subsidie krijgen.

 

Het fonds is bedoeld om lelijke gevels in het centrum op te knappen. De voorbije jaren zijn al zeven gevels in het historisch lint van het centrum opgeknapt. In plaats van 25.000 euro komt nu jaarlijks 50.000 euro beschikbaar. Per gevel kunnen pandeigenaren voortaan 10.000 euro in plaats van 5.000 euro subsidie krijgen. Het opknappen van een gevel kost gemiddeld tussen 25.000 en 40.000 euro.


Wethouder Willemien Vreugdenhil: ,,Zowel inwoners als pandeigenaren zijn enthousiast over dit fonds. Het centrum van Ede knapt er zichtbaar van op en dat willen we graag. De ervaring leert dat de subsidie pandeigenaren over de streep trekt om daadwerkelijk te investeren in de uitstraling van hun pand.’’


Het college heeft daarnaast ingestemd met de al langer voorgenomen herinrichting van de Grotestraat. De bestrating wordt vernieuwd en verfraaid met natuurstenen goten, elf iepen zullen de straat een veel groenere uitstraling geven en ook het straatmeubilair wordt vernieuwd. Beide besluiten worden in september voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

‘Ede in Europa’ op Monumentendag
EDE Het thema tijdens de Open Monumenten Dag Ede, die op zaterdag 8 september 2018 wordt gehouden, is ‘in Europa’. In Ede lijkt Europa soms ver weg. Ede is niet kosmopolitisch en houdt zich meestal afzijdig van internationale ontwikkelingen. Toch zijn de gevolgen van internationale ontwikkelingen terug te zien in archeologisch vondsten, (spoor)wegen, monumenten en oude bouwwerken.. Lees verder

 

Nieuwe portefeuilleverdeling kent weinig wijzigingen
ODIJK Voor het zomerreces is een besluit genomen over de portefeuilleverdeling tussen beide wethouders Spil (P21) en Eijbersen (Liberalen). Er lijkt weinig te zijn veranderd, ook al is P21 sinds de gemeenteraadsverkiezingen een veel grotere partij. Nieuw is het begrip ‘coördinerend bestuurder’. Lees verder

 

27 augustus 2018  21e jaargang nummer 6670

Woningen De Zoom in Ede worden gasloos
EDE  Vijf appartementengebouwen van Woonstede aan De Zoom in Ede gaan van het gas af. Ze krijgen eind dit jaar een aansluiting op groene warmte. De woningcorporatie en Warmtebedrijf Ede hebben daartoe een overeenkomst getekend. Lees verder

 

Forse groei eerstejaars studenten hogeschool Ede
EDE  De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) begint dit schooljaar met maar liefst 25 procent meer eerstejaars studenten dan vorig jaar. Zo’n 1600 in totaal. ‘In de eerste maand vallen er altijd nog wel een paar af en er komen er ook altijd nog wat later bij, maar we denken dat we uiteindelijk ook echt op die 25 procent meer gaan uitkomen’, zegt een woordvoerder van de school.  Lees verder

 

Verpleeghuis Rehoboth bestaat 70 jaar
DRIEBERGEN Verpleeghuis Rehoboth bestaat zeventig jaar. Het huis, dat tegenwoordig onderdeel is van zorgorganisatie De Brug, kent een grote geschiedenis binnen Driebergen. Het jubileum wordt opgeluisterd met feestelijke activiteiten. Lees verder

 

26 augustus 2018  21e jaargang nummer 6669

Twee vuurwerkvrije zones in Veenendaal
VEENENDAAL  Er komen bij de komende jaarwisseling in Veenendaal twee vuurwerkvrije zones. Het zal tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur verboden zijn vuurwerk af te steken nabij het dierenkamp Dragonder van de Stichting Buitenzorg. Daar lopen onder meer kippen, geiten, ezels, schapen en varkers rond. Ook rondom het winkelcentrum Ronde Erf geldt een vuurwerkverbod.   Lees verder

 

Twee vuurwerkvrije zones in Veenendaal
VEENENDAAL  Er komen bij de komende jaarwisseling in Veenendaal twee vuurwerkvrije zones. Het zal tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur verboden zijn vuurwerk af te steken nabij het dierenkamp Dragonder van de Stichting Buitenzorg.   Lees verder

 

24 augustus 2018  21e jaargang nummer 6668

Gulle donatie voor Speelweek
DRIEBERGEN Deze week is de 50e editie van de Driebergse Speelweek. Bij de aftrapbijeenkomst voor alle vrijwilligers van de Speelweek afgelopen zaterdag werd bekend gemaakt dat Stichting Wel-Doen Driebergen (SWD) een jubileumcadeau geeft. Deze stichting komt voort uit de SWD die veel Driebergenaren nog kennen, Stichting Welzijn Driebergen.   Lees verder

 

CHE opent jaar met nieuwe opleidingen
EDE Het hogeschooljaar van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) wordt op donderdag 30 augustus officieel geopend. Dit jaar verwelkomt het CHE ongeveer 1600 nieuwe studenten. Dit aantal vooraanmeldingen ligt 25 procent hoger dan vorig jaar. Een aantal van deze studenten zal beginnen met een van de opleidingen die dit jaar van start gaan.   Lees verder

 

23 augustus 2018  21e jaargang nummer 6667

Vrijeschool Het Sterrenbos opent haar deuren in De Uitkijk te Amerongen
AMERONGEN. WereldKidz gaat in samenwerking met Bestuur Vrije School Amerongen op 27 augustus 2018 het openbaar onderwijs terugbrengen in Amerongen. Vrijeschool Het Sterrenbos opent haar deuren bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2018-2019. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft hierover op 21 augustus een besluit genomen.

De gemeenteraad had het college de opdracht gegeven zich in te spannen om diversiteit in het schoolaanbod in Amerongen een positieve impuls te geven. Medio juni 2018 heeft WereldKidz, in nauw overleg met Bestuur Vrije School Amerongen, aan het college gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is om per 27 augustus openbaar onderwijs met een vrijeschoolconcept te starten in het voormalig schoolgebouw De Uitkijk in Amerongen.

Wethouder Chantal Broekhuis: “Een belangrijke voorwaarde voor ons besluit was het standpunt van de schoolbesturen. Op 20 augustus 2018 is er een overleg geweest met alle betrokken schoolbesturen waaruit bleek dat iedereen hiermee kon instemmen. Op basis hiervan hebben wij als college besloten dat Vrijeschool Het Sterrenbos direct na de zomer in het voormalig schoolgebouw van De Uitkijk kan starten. Ik ben blij dat hiermee het openbare onderwijs weer terugkomt in Amerongen.”

 

Fietsendieven slaan weer toe
EDE Opnieuw lijkt er in Ede een ware golf van fietsendiefstallen aan de gang te zijn. Uit verschillende reacties op sociale media blijkt dat dieven het vooral gemunt hebben op elektrische fietsen van het merk Gazelle en dat op verschillende locaties. Opletten dus.   Lees verder

 

Betonnen bloembakken beschermen gemeentehuis Ede
EDE/RHENEN  Een gemeentehuis moet zo open, toegankelijk en transparant mogelijk zijn. Alleen door er een bunker van te maken, kunnen incidenten zoals gisternacht in Bemmel voorkomen worden. Dat zijn de gemeenten in De Vallei niet van plan.   Lees verder

Tunnels bij spoor Veenendaal: vanaf maandag rijden treinen weer

VEENENDAAL  Vanaf komende maandag rijden de treinen weer tussen Arnhem en Utrecht. Onder deze spoorlijn bij Veenendaal hebben werklieden deze nacht de laatste hand gelegd aan de aanleg van twee tunnels.   Lees verder

 

22 augustus 2018  21e jaargang nummer 6666

Moska Hellamand stopt met commissiewerk voor PvdA
stopt als schaduwraadslid in de Veenendaalse gemeenteraad. Ze is tot dit besluit gekomen omdat bleek dat de combinatie politiek-privé-studie ondoenlijk voor haar was.  Lees verder

 

Scholen klaar voor nieuwe jaar, ‘maar geen griep alsjeblieft’
EDE De scholen in de regio beginnen maandag weer. Op de verschillende scholen zijn de meeste vacatures inmiddels ingevuld, op een vacature her en der. Maar, het enorme tekort aan leraren hangt boven de scholen. Een griepgolf kunnen de scholen niet gebruiken.  Lees verder

 

‘Wageningen kampt met groot kamertekort voor studenten’
WAGENINGEN Nog voor de start van het nieuwe collegejaar staat Wageningen voor grote uitdagingen omtrent studentenhuisvesting. Al langere tijd was er sprake van een kamertekort die aan de start van het nieuwe studiejaar onverminderd lijkt.  Lees verder

 

Succesvolle tweede dag Bouwdorp
VEENENDAAL Dinsdag was alweer de tweede dag van het Bouwdorp in Veenendaal en er is hard gewerkt. Honderden kinderen bouwden weer verder aan hun hutten. Het hout is wel op en het is nog niet duidelijk of er nog nieuw hout komt. Woensdag worden de hutten ingekleurd met stoepkrijt.    Lees verder

 

Voedselbank krijgt tweede uitgifteplaats
LEERSUM De Voedselbank Heuvelrug is blij met een extra uitgifteplek in Leersum, naast de plek die ze in Doorn hebben. Zo kunnen de ruim negentig gezinnen in het vervolg op twee locaties hun pakket ophalen. Dat schept letterlijk weer wat ruimte en tijd voor de doelgroep.    Lees verder

 

21 augustus 2018  21e jaargang nummer 6665

Appels voor treinreizigers Driebergen-Zeist
DRIEBERGEN Reizigers die op maandag 27 augustus met de trein reizen tussen zes uur en half negen ’s ochtends worden door ProRail verrast met een appel. Deze kleine geste wordt hen aangeboden om hen te bedanken voor het geduld en begrip tijdens de periode waarin geen treinverkeer mogelijk was in verband met werkzaamheden.  Lees verder

 

20 augustus 2018  21e jaargang nummer 6664

Vijftigste speelweek Driebergen geopend
DRIEBERGEN De vijftigste speelweek in Driebergen is maandagmorgen van start gegaan. Burgemeester Frits Naafs deelde via zijn Twitter-account een aantal foto’sHet thema van de week is Romeinen, wat ook te zien is in de kledij van de deelnemers en de aankleding van het terrein.  Lees verder

 

19 augustus 2018  21e jaargang nummer 6663

‘Kastelentocht heeft zijn draai weer gevonden’
DOORN Landgoed Huis Doorn stond afgelopen zondag weer in het teken van koetsen en oldtimers tijdens de 53e editie van de Doornse Kastelentocht. Dit jaar keerde het evenement na drie jaar weer terug naar het landgoed, waar vele bezoekers de ruim 40 koetsen en tientallen oldtimers konden bewonderen. ,,Het was één groot succes”, aldus Kastelentocht-voorzitter Martin van der Graaf.  Lees verder

 

18 augustus 2018  21e jaargang nummer 6662

Bloemencorso Leersum in teken van droogte en arrestatie John en Henny
LEERSUM  Het Bloemencorso in Leersum heeft vandaag tienduizenden toeschouwers getrokken. Tientallen kleine en grote praalwagens versierd met duizenden dahlia’s reden twee rondjes door de straten van het dorp.  Lees verder

 

Ligt het Veenendaalse stadsstrand op drijfzand?
VEENENDAAL  Heeft het stadsstrand van Veenendaal nog toekomst? De groep die daar vier jaar lang de activiteiten regelde, stopt ermee. Wie dat stokje over moet nemen, weet de gemeente niet. Terwijl er wel drie miljoen uit wordt getrokken voor een vernieuwd stadsstrand.  Lees verder

 

17 augustus 2018  21e jaargang nummer 6661

Veense basisschool decor voor nieuw EO-programma
VEENENDAAL Voor het nieuwe EO-programma ‘Een Klas Vol Ouders’ duiken zestien volwassenen opnieuw de schoolbanken in. Hier volgen ze de lessen van de laatste twee maanden van groep 8. Basisschool Het Baken in Veenendaal is decor voor het programma.  Lees verder

 

Introductie voor Wageningse studenten begonnen
WAGENINGEN. In Wageningen zijn vrijdag de introductiedagen voor nieuwe studenten. Zo’n 2450 studenten van over de hele wereld starten daarmee hun studies.
studenten. Zo’n 2450 studenten van over de hele wereld starten daarmee hun studies.
De introductiedagen, die officieel de Annual Introduction Days (AID) worden genoemd, zorgen ervoor dat eerstejaars de stad en het studentenleven beter leren kennen.  Lees verder

 

16 augustus 2018  21e jaargang nummer 6660

De Peppel krijgt drenkelingdetectiesysteem
EDE Zwembad De Peppel wordt momenteel druk verbouwd. Er komen onder meer nieuwe glijbanen, de horeca wordt groter en de techniek gaat op de schop. Onderdeel daarvan is ook de komst van een drenkelingdetectiesysteem. In de derde verbouwingsvlog legt het zwembad uit wat dat is en hoe het werkt.  

 

‘Corsokoorts’ heerst weer in Leersum
LEERSUM Veel Leersumers leven er al maanden naartoe; zaterdag is het zover. Dan vindt het grootste evenement van de gemeente Utrechtse Heuvelrug plaats: het 66ste Bloemencorso van Leersum. Honderden vrijwilligers die aangesloten zijn bij een bouwgroep maken de handen vuil om de toeschouwers een waar spektakel te bezorgen. Een miljoen dahlia’s worden komend weekend verwerkt op de wagens, die zaterdag om 14.00 uur in stoet door Leersum-   Noord rijden.   Lees verder

 

15 augustus 2018  21e jaargang nummer 6659

Driekwart met uitkering levert tegenprestatie
VEENENDAAL De gemeente Veenendaal is niet alleen ‘streng aan de poort’ (voor hen die een uitkering aanvragen), maar ook ‘streng achter de poort’ (voor hen die een uitkering hebben). Lees verder

 

Busbaan Ede-Zuid voorlopig niet open
EDE De busbaan bij winkelcentrum Stadspoort richting de A12 blijft voorlopig dicht voor ‘normaal’ verkeer. In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan én de lokale politiek is regelmatig de suggestie gewekt om de busbaan open te stellen voor ander verkeer. Maar, zo zegt de gemeente Ede nu, dat gaat niet gebeuren. Lees verder  

 

14 augustus 2018  21e jaargang nummer 6658

Ruim half miljoen voor onderhoud gebouwen
VEENENDAAL De gemeente Veenendaal geeft dit jaar 568.458 euro uit aan het onderhoud van gebouwen. Beoogd resultaat is het goed onderhouden van het gemeentelijk vastgoedbestand. Voor de gemeentelijke gebouwen zijn de meerjarenonderhoudsplannen in overleg met de gebruikers opgesteld.  Lees verder

 

13 augustus 2018  21e jaargang nummer 6657

Kastelentocht weer bij Huis Doorn
DOORN De Doornse Kastelentocht keert weer terug naar Huis Doorn. Op zondag 19 augustus zullen meer dan veertig koetsiers hun mooiste rijtuigen tonen aan het publiek tijdens de 53e editie van het evenement. Nieuw dit jaar: een samenwerking met een vereniging van Rolls-Royce- en Bentley-eigenaren.  Lees verder

 

11 augustus 2018  21e jaargang nummer 6656

Jeugdzorg in de kinderschoenen
VEENENDAAL Gemeenten zijn sinds begin 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Achterliggende gedachte is dat zij de zorg dichter bij de inwoners kunnen organiseren, eenvoudiger en goedkoper. Is dat gelukt? Dat is nog maar de vraag, alle goede bedoelingen ten spijt.   Lees verder

 

Kritiek op verkeersplan Koenestraat Amerongen
AMERONGEN De voorgenomen wegaanpassingen en verkeersmaatregelen voor de Koenestraat zijn volstrekt onvoldoende. Die conclusie trekt inwoner Aart Kroeze in een verkeersonderzoek dat hij afgelopen week aan de gemeenteraad heeft gestuurd. De maatregelen zullen de verkeersveiligheid in de Koenestraat misschien iets verbeteren, maar volgens Kroeze lossen die het probleem van de leefbaarheid niet op.   Lees verder

 

Amerongers dagen zonder tv en internet
AMERONGEN Amerongse klanten van Ziggo zitten al twee dagen zonder tv, internet en telefonie. Het zou gaan om enkele duizenden gedupeerden. Hoe lang de storing nog duurt, kan Ziggo nog niet zeggen.  Lees verder

 

10 augustus 2018  21e jaargang nummer 6655

Centrum Veenendaal krijgt stadse allure
VEENENDAAL In Veenendaal is al langere tijd een discussie gaande of het een dorp of stad is. Naar de huidige kwalificatie is het een stad, want er zijn immers voorzieningen als een theater, bibliotheek, muziekschool en museum. Met de bouw van het tegen het ‘oude’ centrum gesitueerde ‘nieuwe’ centrum Brouwerspoort komt steeds meer de stadse allure in beeld. Met een drietal bouwprojecten in de directe omgeving wordt het centrum verdicht.  Lees verder

 

6 augustus 2018  21e jaargang nummer 6651

Speelweek Driebergen viert gouden jubileum
DRIEBERGEN Al generaties lang weten kinderen uit Driebergen het: de laatste week van de zomervakantie is het Speelweek. Ouders, kinderen en vrijwilligers houden er het hele jaar rekening mee en zorgen dat ze op tijd terug zijn van vakantie. Vrijwilligers nemen vrije dagen op en zetten hun schouders onder de organisatie. Zo is de activiteitenweek uitgegroeid tot een terugkerend hoogtepunt voor kinderen uit Driebergen en omstreken. Lees verder

 

Food Valley wil vinger in de pap bij komst grote bedrijven
VEENENDAAL  Een groot bedrijf dat straks in Veenendaal neer wil strijken? Regio Food Valley wil dat graag weten. Want de ‘grote vissen’ moeten straks op de beste plek terecht komen. En misschien is dat wel in Ede in plaats van Veenendaal. Lees verder

 

Droogte in Nederland wél gunstig voor Zeister wijnåç
ZEIST – Door de aanhoudende warmte en droogte wordt er de laatste weken soms gewaarschuwd voor een watertekort. Met name voor de landbouw lijkt dit een probleem op te leveren. Hoe zit dat eigenlijk met de wijnoogst? Die blijkt het juist goed te doen, vertelt Rob Wagenaar van de Wijngaard in Zeist. Lees verder

 

Verhoogde kans op vallende takken door droogte
UTRECHTSE HEUVELRUG Niet alleen tijdens of kort na een storm, maar ook gedurende de huidige droogte is het risico op vallende takken groter dan normaal. ,,Door droogte en erg warm weer lijkt er een verhoogde kans op takbreuk bij sommige boomsoorten”, beaamt teamleider Rein Zwaan namens Staatsbosbeheer district Utrecht desgevraagd. ,,Onder andere de beuk heeft hier last van.”  Lees verder

 

 

5 augustus 2018  21e jaargang nummer 6650

Strengere controle in verband met stookverbod uiterwaarden
WAGENINGEN Vanwege de aanhoudende droogte gaat er strenger gecontroleerd worden op overtredingen van het stookverbod in de uiterwaarden, zo meldt de politie Wageningen. Wie toch vuur stookt of aanlegt in de uiterwaarden, loopt het risico bekeurd te worden. De politie laat weten dat de boete hiervoor 250 euro bedraagt.  Lees verder

 

4 augustus 2018  21e jaargang nummer 6649

Vraag naar jeugdhulpverlening neemt toe
UTRECHTSE HEUVELRUG Sinds de rijksoverheid in 2015 besloot het organiseren van het zorgaanbod bij de gemeentes neer te leggen, werkt gemeente Utrechtse Heuvelrug er samen met partners in het veld hard aan om dit goed te laten lopen. Dit geldt ook voor de jeugdzorg, die landelijk gezien en ook binnen de Utrechtse Heuvelrug toeneemt. Vanuit de gemeente wordt voortdurend gewerkt aan inzicht en verbeteringen op dit gebied.  Lees verder

 

3 augustus 2018  21e jaargang nummer 6648

Gemeentesecretaris uit Ede weg om meningsverschil
EDE  Jeroen van Delden stopt na deze maand als gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Ede. Zijn voorlopige vervanger heet Piet van Elteren.  Lees verder

 

Krakers bungalow ‘de Schothorst’ moeten weg
DOORN De vervallen bungalow ‘de Schothorst’ mag van de rechter worden ontruimd. Het bouwval op de hoek van de Dorpsstraat en de Middenlaan is al decennia lang een smet op de lommerrijke omgeving. Maar de krakers moeten van de rechter nog deze maand hun biezen pakken en vertrekken. Een investeringsgroep uit Bilthoven wil er op korte termijn vier vrijstaande villa’s bouwen.   Lees verder

 

2 augustus 2018  21e jaargang nummer 6647

Museum Oud Amelisweerd opnieuw in zwaar weer
BUNNIK Opnieuw financiële problemen voor Museum Oud Amelisweerd in Bunnik. Tegenvallende bezoekcijfers en een schuld van 100.000 euro nopen het bestuur tot maatregelen. “Het is een optelsom”, zegt bestuursvoorzitter Ari Doeser. “Vanaf het begin hebben we te maken gehad met een schuldenpositie, we worden achtervolgd door een schuld van een ton. Daar komt nog bij dat we een lening bij de provincie hebben van 160.000 euro, die we in 2020 en 2021 moeten aflossen.”   Lees verder

 

1 augustus 2018  21e jaargang nummer 6646

Knipperende lichten voor fietsers slaan aan in Veenendaal
VEENENDAAL  Lampjes op de weg die gaan knipperen wanneer een fietser nadert. Veenendaal deed een proef met dat systeem en dat is goed bevallen. ,,We gaan er mee door”, aldus wethouder Engbert Stroobosscher.   Lees verder

 

Vrije school Het Sterrenbos start toch in Allemanswaard
AMERONGEN De gemeente doet alsnog een ultieme poging om vrije school Het Sterrenbos direct na de zomervakantie van start te laten gaan in het voormalige schoolgebouw van De Uitkijk in Allemanswaard. Mocht dat niet lukken, dan heeft de nieuwe school een tijdelijke ruimte elders in Allemanswaard achter de hand. Daarmee is een tijdelijk verblijf bij een Leersumse basisschool van de baan. Lees verder

 

Splinternieuw marktplein Ede nu al vies
EDE Amper vier weken oud is het nieuwe marktplein in Ede al besmeurd met vieze, zwarte vlekken. De vuiligheid van de warenmarkt is omwonenden een doorn in het oog. Lees verder

 

42 bomen wijken voor topnatuur in Binnenveld Wageningen
WAGENINGEN  Alle seinen staan op groen op 300 hectare topnatuur te maken in de Binnenveldse Hooilanden. Maar aan kap van 42 bomen valt niet te ontkomen.
Er is een plan gemaakt om het gebied tussen Veensteeg en Grift optimaal in te richten voor natuurontwikkeling. Maar daarvoor moeten wel 17 elzen, 10 wilgen, 7 populieren, 3 eiken, 3 berken en en 2 esdoorns wijken. Lees verder