30 september 2018  21e jaargang nummer 6704

Warmtenet vervangt aardgas deel Benedenbuurt Wageningen
WAGENINGEN Dankzij een rijkssubsidie kan de wijk Benedenbuurt in Wageningen op termijn van het aardgas af. Dat maakte de gemeente bekend. De hoogte van de subsidie is nog niet bekend. De coöperatie Warmtenet Oost Wageningen, de gemeente en de Woningstichting krijgen de subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het geld is bedoeld om in een groot deel van de wijk Benedenbuurt een hoog temperatuur warmtenet aan te leggen.   Lees verder

 

Veenendaal zoekt naar parkeerplekken voor vrachtwagens
VEENENDAAL  Vrachtwagens die ’s nachts parkeren op de bedrijventerreinen en daar overlast veroorzaken. Veenendaal wil daar vanaf. Maar dan moet er wel een goed alternatief komen, vindt René van Holsteijn namens de Veenendaalse bedrijvenkring.   Lees verder

 

29 september 2018  21e jaargang nummer 6703

Minister schenkt Muur van Mussert schildje van Rijksmonument
LUNTEREN  Minister Ingrid van Engelshoven heeft zaterdagochtend het schildje van een Rijksmonument overhandigd aan Roderick Zoons, de eigenaar van het vakantiepark waarop de Muur van Mussert staat.   Lees verder

 

Steeds meer scholen in Ede gezonder
EDE De basis van gezond leven ligt in de kindertijd. ‘Wanneer je kinderen van jongs af aan gezond leert te leven, dan gaat het in de rest van hun leven als vanzelf’, is daarbij de gedacht. Met deze overtuiging is de Louise de Colignyschool in Ede een veranderslag aan het maken in het voedingsbeleid. Betutteling of stimulans?    Lees verder

 

Knuffelweide met de handen in het haar
AMERONGEN Hoewel Werelddierendag voor de deur staat, zitten de vrijwilligers van kinderboerderij De Knuffelweide met de handen in het haar. De Knuffelstee, de binnenruimte waar de vrijwilligers en bezoekers gebruik van kunnen maken, moet binnenkort leeg.  Lees verder

 

28 september 2018  21e jaargang nummer 6702

Verkenning naar windmolens; plaats voor 10 tot 18 turbines
ODIJK Om de Klimaatdoelstellingen van Parijs te halen – in 2040 moet de gemeente energieneutraal zijn en dus geen CO2 meer uitstoten – heeft de gemeente een verkenning naar mogelijke locaties voor windmolens uit laten voeren. Binnen de gemeentegrenzen lijkt ruimte te zijn voor 10 tot 18 windmolens.  Lees verder

 

Ontdekkingstocht tijdens Wageningse Campus Safari
WAGENINGEN Wageningen University & Research opent in het landelijke Weekend van de Wetenschap zijn deuren voor het publiek. Op zondag 7 oktober zijn er allerlei expedities die bezoekers oog in oog brengen met de Wageningse Big Five: mens, dier, plant, voeding en aarde. Lees verder

 

Street Art festival in volle gang
EDE De zes artiesten die de silo’s van de Riedel en de muren op het terrein van het World Food Center gaan beschilderen, zijn vanmorgen begonnen. Tot en met zondag 30 oktober staan deze locaties namelijk in het teken van het tweede Street Art festival van 2018.  Lees verder

 

Ondanks gemor toch voorkeur tunnel Emmalaan
EDE De gemeenteraad van Ede lijkt in grote meerderheid voorstander van het aanleggen van een nieuwe tunnel voor fietsers onder de Emmalaan. Veel vragen hadden de raadsleden over het participatieproces met de bewoners. Verkeerswethouder Peter de Pater bleek bereid een beschikbaar bedrag van 800.000 euro te willen gebruiken voor de aanleg. Alleen volgens de PvdA, SGP en Ede Nu is het onderwerp nog niet rijp voor behandeling in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad.  Lees verder

 

27 september 2018  21e jaargang nummer 6701

Verouderde speelplekken worden aangepakt
VEENENDAAL Een vijftiental verouderde speelplekken in verschillende wijken worden aangepast. Dat gebeurt in overleg met omwonenden, laat wethouder Engbert Stroobosscher weten.
 Er worden nieuwe speeltoestellen geplaatst en in sommige gevallen wordt ook de ondergrond van een nieuwe laag voorzien.  Lees verder

 

Nog steeds geen schouw van openbare weg
LEERSUM Te schuinlopende stoepen, lantaarnpalen die in de weg staan, onverwachte versmallingen, losliggende tegels en auto’s op de stoep zijn een deel van de obstakels waarmee Leersumers met een beperking te maken krijgen wanneer zij zich buiten hun woning begeven. De door de gemeente beloofde schouw om met bewoners de problemen aan stoepen en wegen in kaart te brengen, bleef tot nu toe uit.  Lees verder

 

26 september 2018  21e jaargang nummer 6700

Gemeente wil aula’s privatiseren
UTRECHTSE HEUVELRUG De gemeente wil de aula’s bij de begraafplaatsen van Driebergen, Doorn en Maarn privatiseren, maar het is niet de bedoeling dat de auladiensten in handen van één monopolist komen. De aula’s moeten voor alle uitvaartondernemers beschikbaar blijven, zegt wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP).  Lees verder

 

Onrust verhoging huishoudelijk hulp via Wmo neemt toe
VEENENDAAL De onrust en het ongenoegen over de voorgenomen verhoging van de eigen bijdrage voor schoonmaakondersteuning neemt toe. Het college stelt de raad voor met ingang van 2019 de eigen bijdrage te verhogen met vijftig procent, van 10 naar 15 euro per uur.  Lees verder

 

Aldi vraagt toch bouwvergunning voor Appelgaard
UTRECHTSE HEUVELRUG Supermarktketen Aldi heeft officieel een vergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe winkel aan de Appelgaard. Eerder dit jaar weigerde de gemeenteraad nog om akkoord te gaan met de Aldi-verhuizing. Volgens de Heuvelrugpolitiek moet er eerst een omvattende visie komen voor het Driebergse dorpscentrum.  Lees verder

 

‘Heuvelrug moet bezuinigen of ombuigen’
UTRECHTSE HEUVELRUG Bezuinigen of gemeentetaken niet uitvoeren, voor die keuze komt de Heuvelrugpolitiek binnenkort te staan. Voor de jaren 2021 en 2022 worden aanzienlijke financiële tekorten verwacht. Volgens wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) moeten ‘scherpe keuzes’ worden gemaakt. ,,We hebben best ambities, maar de middelen zijn niet oneindig”, aldus Boonzaaijer.  Lees verder

 

25 september 2018  21e jaargang nummer 6699

Oplossing parkeren nabij; groot nieuw parkeerterrein bij Vroeg
BUNNIK, VECHTEN De parkeeroverlast in de omgeving van restaurant Vroeg is groot. Binnenkort komt daar een oplossing voor. Bij de gemeente ligt een vergunningaanvraag voor een parkeerterrein met 120 parkeerplaatsen.  Lees verder

 

Hans Oosters nieuwe CvdK in Utrecht
REGIO  Provinciale Staten van Utrecht hebben besloten Hans Oosters voor te dragen als nieuwe commissaris van de Koning. De Statenleden besloten hiertoe op advies van de vertrouwenscommissie. Hans Oosters is de opvolger van de huidige commissaris van de Koning, Willibrord van Beek.  Lees verder

 

Omwonenden voormalig Gammaterrein kiezen voor woonhof
 ZEIST. Omwonenden van het voormalige Gammaterrein aan de Geiserlaan hebben met grote meerderheid ‘De Geiserhof’ van Van Wanrooij gekozen als beste plan voor de ontwikkeling van het terrein. De komende weken gaat de gemeente met de ontwikkelaar in gesprek om de koopovereenkomst af te ronden. Van Wanrooij werkt het plan, met zeer duurzame nul-op-de-meter woningen, de komende maanden in samenspraak met de omwonenden verder uit. Het biedt ruimte aan 16 sociale huurwoningen en 24 middenhuur woningen.

 

Silo’s in Ede toneel voor Street Art
EDE De afgelopen jaren is Ede een van de grotere Street Art-gemeentes van Nederland geworden. Wat begon als een pilot in de Bospoorttunnel is inmiddels te zien door de hele stad heen. Hoewel groot werk te vinden is aan het Kuiperplein en in het centrum, wordt komende weekend toch een nieuw record gevestigd: zes artiesten ontfermen zich over muren tot zeventien meter hoog.  Lees verder

 

24 september 2018  21e jaargang nummer 6698

Twee tijdelijke locaties voor 1000 CLV-leerlingen
VEENENDAAL Het oudste gedeelte van het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) aan de Kerkewijk dateert van 1968. Het werd de hoogste tijd dat er een moderner, efficiënter en duurzamer gebouw voor in de plaats kwam. Juni volgend jaar wordt begonnen met vervangende nieuwbouw. De gemeente draagt 15,2 miljoen euro bij.  Lees verder

 

23 september 2018  21e jaargang nummer 6697

‘6,4 miljoen kilo eikels en beukennootjes aan Veluwse bomen’
WAGENINGEN Ondanks de zomerse droogte hangen de Veluwse bomen vol met eikels en beukennootjes. Volgens Natuurkalender.nl gaat het naar schatting in totaal om 6,4 miljoen kilo, voldoende voedsel voor de wilde zwijnen tot komend voorjaar. Lees verder

 

Woningbouw op CNV terrein een stap verder
ODIJK Momenteel ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage voor de bouw van 21 tot 25 woningen aan de Oude Haven in Odijk. Oktober vorig jaar legde de gemeenteraad hier de kaders voor vast. Het voormalig kantoorpand van de CNV bouw en houtbond zal worden gesloopt en plaats maken voor woningbouw.  Lees verder

 

College wil haast maken met wind- en zonneparken in Ede
EDE Het ontbreekt Ede aan ruimtelijk beleid dat de ambitie om energieneutraal te zijn in 2050 ondersteunt. Het ontbreken van beleid is op dit moment met name tastbaar daar waar het gaat om beleid ten aanzien van zonnevelden en windturbines.  Lees verder

 

Nominatie voor de Veense Kei geopend
VEENENDAAL De gemeente Veenendaal heeft de nominatie geopend voor de Veense Kei. De Veense Kei is een jongerenprijs voor Veenendalers van 8 tot 23 jaar. De prijs is een stimulans én beloning voor Veenendaalse jongeren die zich het afgelopen jaar met een eigen initiatief hebben ingezet voor de maatschappij.  Lees verder

 

22 september 2018  21e jaargang nummer 6696

Airborne herdenking met paradroppings in Ede trekt veel bezoekers
EDE. De Airborne luchtlandingen op de Ginkelse Heide in Ede zijn voorbij. De plechtige 74ste herdenking van Operatie Market Garden bij het Airborne Monument gebeurde in aanwezigheid van een groot aantal parachutisten en ongeveer 20 veteranen. Circa 40.000 mensen keken naar de landingen van zo’n 600 parachutisten, die sprongen uit historische vliegtuigen.

Circa 20 veteranen van de Slag om Arnhem waren de eregasten bij deze 74ste herdenking. Zij werden ontvangen in een speciale ontvangsttent. Ze komen elk jaar weer naar de Ginkelse Heide om hun kameraden van weleer de laatste eer te bewijzen.


Het publiek heeft genoten van circa 600 parachutisten. Het ging om Engelse para’s van het 2th Battalion The Parachute Regiment uit Engeland, para’s van 11 Luchtmobiele Brigade uit Nederland en para’s uit onder meer de VS en andere NATO-landen. Zij sprongen uit historische vliegtuigen, waaronder Herculessen en een Amerikaanse Boeing C-17.


Tijdens de bijzondere herdenking waren er onder meer toespraken van burgemeester René Verhulst van Ede, Commanding Officer Lt. Col. Andrew Wareing van 4th Battalion The Parachute Regiment en ds James Harding. De volksliederen van Nederland, Engeland, de VS en Polen werden gespeeld.


Burgemeester René Verhulst legde samen met het Edese college van burgemeester en wethouders een krans. Daarnaast legden onder anderen het 2th Battalion The Parachute Regiment, de 6de Poolse brigade, 11 Luchtmobiele Brigade, de 82th USA Airborne Division en het  Voormalig Verzet kransen bij het monument. Ook was er een kranslegging van leerlingen van basisschool Het Startpunt uit Ede.


De gemeente Ede is tevreden over het verloop van de dag. ‘Alles verliep zoals we dat gehoopt hadden. Jammer dat het weer met name in de middag tegenzat. Er was grote belangstelling voor het evenement. Op de N224 en A12 waren af en toe opstoppingen. Veel mensen kozen gelukkig voor de fiets of kwamen met speciale pendelbussen vanaf de parkeerplaatsen in de omgeving. In de ochtend vond een bezoeker een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. Deze is tot ontploffing gebracht, maar heeft verder niet tot verstoring geleid ’, aldus een woordvoerder van de gemeente Ede.


Burgemeester René Verhulst van Ede is blij met de massale belangstelling: ‘Deze dag verbindt het spectaculaire van de paradropping met het belang van herdenken. Dat daar ieder jaar weer duizenden mensen op af komen, inclusief heel veel jongeren, is een belangrijk signaal. We willen vooral het belang en de waarde van herdenken bij de jeugd van nu levendig houden. Dit belooft veel voor volgend jaar, als we groots de herdenking van 75 jaar Market Garden gaan herdenken.’
Verhulst: ‘Dat een zo grootschalig evenement zonder noemenswaardige problemen verloopt, daar ben ik trots op. Het is een uniek publieksevenement dat grote bekendheid in heel Nederland geniet, op historische grond in een prachtige natuuromgeving van Ede.’

 

Maarnse brandweerkazerne officieel geopend
MAARN De nieuwe brandweerkazerne voor het korps Maarn/Maarsbergen aan de Tuindorpweg is vrijdagmiddag door burgemeester Frits Naafs geopend. Na het overhandigen en monteren van een plaquette reden de brandweerauto’s met loeiende sirenes door de rook naar buiten.  Lees verder 

 

‘Klaar voor het nieuwe culturele seizoen’
DOORN Het programma dat de Kunstkring Doorn ieder jaar organiseert, is steeds opnieuw een verrassing. Inmiddels bestaat dit genootschap al 73 jaar en stelt met veel plezier de landelijke én regionale kunst centraal.
  Lees verder 

 

21 september 2018  21e jaargang nummer 6695

Welzijn Ouderen Werkhoven viert 50-jarig jubileum
WERKHOVEN Dinsdagmiddag vierden zo’n zeventig 55-plussers het 50-jarig jubileum van de Stichting Welzijn Ouderen Werkhoven (WOW). In een gezellige sfeer werd genoten van een hapje en een drankje.  Lees verder

 

20 september 2018  21e jaargang nummer 6694

Nieuwe afspraken maken woningbouw Kernhem verder mogelijk
EDE.  Een blijvende groene inrichting, meer speelplekken voor jongeren en de realisatie van tientallen sociale koopwoningen. Dat zijn de grootste veranderingen die zichtbaar worden in de komende ontwikkelingen van de wijk Kernhem. Met nieuwe afspraken tussen de gemeente en vier projectontwikkelaars wordt de bouw van ruim 1000 woningen in het westelijk deel verder mogelijk gemaakt.

Wethouder Peter de Pater ondertekende vandaag de overeenkomst: “Samen met de ontwikkelaars werken we hard aan de doorontwikkeling van Kernhem. Het resultaat mag er zijn. Kernhem groeit door en dat is goed voor Ede.”

 

De komende jaren worden aan de westzijde van Kernhem 1.000 woningen gebouwd, als toevoeging op de 600 woningen die er nu al staan. Ontwikkelaars Lithos, RoTij, Koopmans en VanWonen & Van Campen nemen in samenwerking met de gemeente de ontwikkeling op zich. De eerdere samenwerkingsafspraken waren zo’n tien jaar oud.
Naar verwachting start de bouw van de eerste woningen in Kernhem B-West eind van dit jaar. De verkoop van de eerste woningen aan de westkant van Kernhem B-west is in volle gang. Er zijn nog maar een paar woningen beschikbaar. Inmiddels is de ontwikkeling van de laatste woningen in Kernhem B-oost opgestart. Kernhem is een groene wijk. De wijk ligt vlakbij de A30 en het centrum van Ede ligt op fietsafstand. Met het nieuwe winkelcentrum groeit Kernhem uit tot een volwaardige woonwijk.

 

Kleine groei autoverkeer verwacht
VEENENDAAL Verkeer heeft de eigenschap dat het net als water de weg van de minste weerstand volgt. Een vaststelling in het nieuwe door het college vastgestelde verkeersmodel 2016-2030. Het wordt jaarlijks geactualiseerd. ,,Het verkeersmodel wordt gebruikt om activiteiten binnen Veenendaal te registrer   Lees verder

 

19 september 2018  21e jaargang nummer 6693

Parachutisten oefenen voor Airborne-landingen van komende zaterdag
EDE  Tientallen parachutisten hebben woensdag proefsprongen gemaakt boven de Ginkelse Heide bij Ede. Het was een oefening voor de herdenking van de Airborne-landingen van 1944, die zaterdag wordt gehouden. Lees verder

 

18 september 2018  21e jaargang nummer 6692

Ede heeft extra financiële domper op jeugdzorg
EDE De gemeente Ede heeft op de onderdelen Wmo en jeugdzorg een extra tekort van twee miljoen euro. Het college van burgemeester en wethouders zoekt naar mogelijkheden om de domper, zoals wethouder Lex Hoefsloot het noemde, weg te werken.  Lees verder

 

Gemeente in de maag met overschot aan parkeerplekken
VEENENDAAL Omdat regeren vooruitzien is en het winkelcentrum voor wat betreft de werkgelegenheid een van de pijlers is van de economie in Veenendaal, is er voor de economische crisis door de gemeente voor veel parkeergelegenheid gezorgd. Té veel, zo lijkt het. De parkeerexploitatie sluit jaarlijks met een aanzienlijk verlies.  Lees verder

 

17 september 2018  21e jaargang nummer 6691

Ede raakt hoofdkantoor Welkoop kwijt
EDE  Welkoop verplaatst zijn hoofdkantoor en distributiecentrum van Ede naar Apeldoorn. Dat heeft de gemeente Apeldoorn zojuist bevestigd. De nieuwe hoofdvestiging komt op Apeldoorn-Noord en biedt ondersteuning aan 149 winkels.  Lees verder

 

Redding voor bomen Dennenhorst nabij
DRIEBERGEN Meer dan 40 procent van alle bomen in de wijk Dennenhorst kan bij nader inzien behouden worden. Wel zijn dan extra maatregelen nodig bij de werkzaamheden aan het riool en de waterleiding. Dat blijkt uit een analyse die de gemeente heeft laten opstellen.  Lees verder

 

Buurtspraak Ede en Veldhuizen moet op zelfde lijst als Jan Klaassen
EDE  De buurtspraak van de Buurt Ede en Veldhuizen moet een plekje krijgen op de nationale lijst van immaterieel erfgoed.   ‘Medio november gaat de officiële aanvraag daartoe de deur uit’, zegt buurtrichter (voorzitter) Geen Broere.  Lees verder

 

Wageningen saneert ernstig vervuilde tuinen; bewoners opgelucht
WAGENINGEN  In opdracht van de gemeente is maandag in de Veerstraat in Wageningen begonnen met de sanering van een groot aantal ernstig vervuilde tuinen.
In de tuinen werd vorig jaar een grote concentratie lood en kankerverwekkende PAK’s (aromatische koolwaterstoffen) aangetroffen   Lees verder

 

16 september 2018  21e jaargang nummer 6690

Grootste festival ooit op campus WUR
WAGENINGEN Op de campus van de Wageningen Universiteit & Research werd zaterdag het grootste festival ooit op die campus gehouden. Medewerkers en studenten vierden samen het 100-jarig bestaan van de universiteit. Partners en kinderen waren welkom. Alles bij elkaar een gezellige drukte dus in Wageningen. Lees verder

 

Acht optochten op Lampegietersavond
VEENENDAAL De traditionele lampegietersoptochten in Veenendaal vinden maandag 17 september weer plaats. Er zijn dit jaar acht optochten in verschillende wijken. Vanouds was dit de dag dat de Veenendaalse industrie de herfst inluidde en voortaan bij kunstlicht werkte, ongeacht de weersomstandigheden. De straatlantaarns moesten weer gevuld worden en ontstoken. Dat werd gevierd en zo ontstond de Lampegietersavond.  Lees verder

 

15 september 2018  21e jaargang nummer 6689

Jan Rot, Het Beste!
AUSTERLITZ. Jan Rot, hij kan onderhand als een nestor worden betiteld, gaat uitgebreid door Nederland touren met al zijn muzikale hoogtepunten en met liedjes van zijn geprezen laatste album ‘Magistraal’. Daar zingt hij dan ook: ‘Het beste moet nog komen!’. In Austerlitz kan men op 16 en 17 september reeds kennis maken met zijn nieuwe liedjesprogramma met een tweetal try-out optredens. Dit betekent ook publieksparticipatie!  Eind september is de première in de Kleine Komedie in Amsterdam.
Eerder o.a. betiteld als  ‘virtuoos hertaler’ en cultiveerder van zijn eigen miskenning. Een greep uit wat termen die voor altijd aan Jan Rot gekleefd zullen blijven: veelzeggend en markant, maar immer charmant. De onlangs 60 jaar geworden omnivoor trekt vanaf eind september met een muzikale veldtocht het gehele land door. Omringd door een driemans-band brengt Jan Rot in ‘Het Beste’… inderdaad het beste. Met zijn ras-eigen topvertalingen van The Beatles, The Stones tot Randy Newman en Bruce Springsteen. Maar ook met eigen klassiekers als ‘Hard zingend in het donker’ en Counting Sheepen, waarmee hij de Annie MG Schmidt prijs won.
Jan zelf over zijn aanstaande optredens in het Beauforthuis:
“We beginnen eigenlijk bij jullie, en misschien heeft het publiek ook nog wel invloed op de uiteindelijke setlist. Laatste geheime nieuws is dat volgend jaar Jan een programma gaat doen over de jaren 90 en misschien probeert ie er nu al eentje uit. Iemand zag op de setlijst Nirvana staan!”
Jan Rot & band: Try-out ‘Het Beste!’
Zondag 16 september
Aanvang 18.30 uur
Maandag 17 september
20.15 uur

 

Toegankelijkheid nieuw station Ede-Wageningen blijft vragen oproepen
EDE  Het is onduidelijk hoe het is gesteld met de toegankelijkheid voor ouderen en rolstoelers van het nieuwe station Ede-Wageningen. Het Akoesticum vindt die onder de maat, de politiek weet het niet, maar burgemeester en wethouders vinden het goed geregeld.    Lees verder

 

Nieuwe nachtbus rijdt van Wageningen via Rhenen naar Utrecht
RHENEN  Inwoners van Rhenen en Wageningen kunnen straks met de nachtbus naar Utrecht. Busvervoerder Syntus gaat vanaf december proefdraaien met de bus op de vrijdag en zaterdag.   Lees verder

 

 

14 september 2018  21e jaargang nummer 6688

Geld voor ENKA van provincie
EDE  De provincie Gelderland wil een kleine miljoen euro aan subsidie geven aan erfgoedstichting BOEI voor het onder meer opknappen van het poortgebouw van de voormalige ENKA-Fabriek in Ede.   Lees verder

 

Opknapbeurt voor parkeerplaats winkelcentrum Hoofdstraat
DRIEBERGEN De grote parkeerplaats bij het winkelcentrum langs de Hoofdstraat wordt op korte termijn gerenoveerd. Dat heeft vastgoedbedrijf ABC afgelopen week aan wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) laten weten. De wethouder heeft ook met de eigenaar van de aangrenzende winkelpanden gesproken over de uitstraling aan de zijde van de Hoofdstraat.’  Lees verder

 

Fors tekort op jeugdzorg Veenendaal
VEENENDAAL  Veenendaal stevent af op een flink tekort op de jeugdzorg. Wethouder Marco Verloop noemde een bedrag van 1,6 miljoen euro. ,,Het is een zorgwekkende ontwikkeling’’, vertelde de wethouder de raadscommissie donderdagavond. ,,Ik wil bij deze vast waarschuwen wat er aan zit te komen.’  Lees verder

 

Raadslid Dorien Schults (D66) treed terug
UTRECHTSE HEUVELRUG Gemeenteraadslid Dorien Schults neemt eind september afscheid van de politiek. Dat maakt D66 in een persbericht bekend. Schults heeft zich acht jaar in de raad gezeten.  Lees verder

 

Plantenasiel Zeist opent zondag 16 september de deuren
ZEIST. Zondagmiddag 16 september is het zover: om 14.00 uur verricht wethouder Wouter Catsburg de officiële opening van het Plantenasiel Zeist op de Boswerf in Zeist. Daarna is iedereen elke woensdag- en zondagmiddag tussen 12.30 en 16.30 uur welkom bij de kraam op de Boswerf om gratis planten mee te nemen of af te geven. Een lokaal initiatief dat menig tuinliefhebber zal toejuichen. De start komt op een goed gekozen moment. Het najaar is het uitgelezen moment voor nieuwe aanplant en het verplaatsen, uitdunnen of scheuren van planten.

Laurence Duquesnoy, initiatiefnemer en samen met Willemien Vel, Hanny Deij en nog een aantal vrijwilligers, de drijvende kracht achter het Plantenasiel, licht toe: ”niet alleen mensen en dieren hebben recht op een tweede kans. Ook planten verdienen een nieuw plekje waar ze kunnen groeien en bloeien. Het gaat me aan het hart als ik zie wat mensen wegdoen omdat het te groot is of in de weg staat. Dat kan anders. Ook omdat hergebruik duurzaam is en een ander blij kan zijn met wat jij niet meer wilt hebben”.

 

Jazz op zondagmiddag
DRIEBERGEN  Op zondag 16 september a,s. start alweer het 28 ste seizoen “Jazz op Zondagmiddag in Champ’­Aubert” met zeer geva­rieerd programma oude stijl jazzmuziek dit seizoen  5 orkesten die al eerder zijn geweest maar ook 3 nieuwe waaronder The Mardi Grass Jazz Band uit Belgie  van september tot en met april 2019 op de derde zondag van de maand van 14.30 tot 17.30 uur live oude-stijl jazz concerten in het gelijknamige Champ’Aubert in Driebergen.

De spits wordt afgebeten door de:  Sandlake City Jazzband

 

Good Old Swing! Van pure Dixieland tot Mainstream Jazz en Swing, de Sand Lake City Jazzband is van alle markten thuis.
Passie voor Jazz Het is inmiddels al meer dan 10 jaar geleden dat een aantal ‘oud’ muzikanten met liefde voor jazzmuziek de ‘Sandlake City Jazzband’ oprichtten. Een hechte vriendschapsband, een gevoel van nostalgie en een gezamenlijk verlangen om Dixielandmuziek te maken, kenmerken de Sandlake City Jazzband. Met ingrediënten als deze kon het niet anders, dan dat de groep uitgroeide tot een swingende en ‘smooth’ klinkende muziekformatie.               De SandLake City Jazzband heeft inmiddels tientallen malen met succes opgetreden op grote en kleine evenementen in binnen- en buitenland.

 

Ede maakt toekomstvisie voor landgoed Kernhem
EDE De gemeente Ede gaat een toekomstvisie opstellen voor het landgoed Kernhem. Volgens Ede vragen de huidige en toekomstige ontwikkelingen om een goede oplossing waarbij behoud en ontwikkeling van het landgoed voorop staan.   Lees verder

 

Cursus bodembeheer voor Edese boeren
EDE. Twaalf boeren in de gemeente Ede zijn woensdag gestart met een cursus bodembiologie. Enkele gemeenteambtenaren en medewerkers van het waterschap doen ook mee. De cursus geeft een eerste aanzet tot beter bodembeheer in de gemeente.

Ede is blij met haar boeren die de landschappen van Ede beheren en een grote bijdrage leveren aan voedselproductie. Samen met haar boeren wil de gemeente leren hoe dit zo ‘natuur-inclusief’ mogelijk kan. Goed bodembeheer is daarbij van groot belang. Boeren krijgen in de cursus nog meer inzicht over de gezondheid van hun bodem en krijgen praktische oplossingen aangereikt voor het beheer.

Wethouder Willemien Vreugdenhil: ,,Bodem is een hot item. We vinden het belangrijk dat er meer aandacht komt voor onze bodems. Het klimaat verandert, er zijn regenbuien waarbij veel water in korte tijd valt, maar ook zijn er langere droge periodes. Waterbindend vermogen van de grond is dus steeds belangrijker. De regio FoodValley is het epicentrum van voedselinnovatie. Dat begint natuurlijk met een vruchtbare bodem.’’

 

Inkoopbeleid van gemeente Ede voldoet aan regels maar vraagt aandacht
EDE. De gemeente Ede volgt de wettelijke regels bij inkoop en aanbesteding. Maar een adequate uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid is sterk afhankelijk van de betrokkenheid van de afdeling Inkoop. Dit concludeert de Rekenkamercommissie Ede (RKC) op basis van haar onderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Ede. Op donderdag 27 september presenteert zij haar rapport Inkoop in zicht.

De RKC wil met haar onderzoek inzicht bieden in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Ede; de spelregels waaronder de gemeente zaken als bijvoorbeeld zorg of kantoormeubilair inkoopt. Met alles wat de gemeente inkoopt of aanbesteedt is veel geld gemoeid. Reden voor de RKC om te onderzoeken of de inkoop en aanbesteding volgens de regels gaan én of de gestelde beleidsdoelen via inkoop en aanbesteding worden gerealiseerd.

In het rapport constateert de RKC dat de gemeente de wettelijke regels bij inkoop en aanbesteding volgt, maar de uitvoering van het beleid niet goed vast ligt in de processen en systemen. Dit kan leiden tot fouten bij toekomstige inkoop- en aanbestedingstrajecten. Een ander punt is dat de gemeente veel waarde hecht aan maatschappelijke doelen, zoals de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of duurzaamheidsmaatregelen. In het aanbestedingstraject zijn dergelijke doelen vaak een pluspunt voor een aanbieder. Maar het blijkt achteraf lastig om te controleren of deze maatschappelijke doelen wel gehaald worden.


De RKC beveelt het college aan om meer met de raad in gesprek te gaan over de inkoop en aanbesteding. Bijvoorbeeld over de vraag welke doelen met inkoop en aanbesteden moeten worden nagestreefd. En of deze doelen ook worden behaald. Verder beveelt de RKC aan om de processen beter uit te werken, zodat een juiste gang van zaken niet alleen afhangt van de afdeling Inkoop, maar ook breed in de ambtelijke organisatie bekend is.

Uit de reactie van het college van B en W van de gemeente Ede blijkt dat het college de aanbevelingen van de RKC voor het grootste deel ondersteunt.

 

13 september 2018  21e jaargang nummer 6687

Edese tankstations miljoenen waard
EDE De tweede Edese tankstations langs de A30 hebben woensdag miljoenen euro’s opgeleverd. BP betaalde ruim 8,8 miljoen euro om tankstation De Poel (van Ede naar Lunteren) de komende vijftien jaar te mogen blijven huren. Total legde ruim 7,6 miljoen euro neer om tankstation De Veenen (van Lunteren naar Ede) over te nemen van BP.   Lees verder

 

Sproeiverbod voor boeren houdt aan
EDE Boeren in deze regio mogen voorlopig hun landerijen nog niet besproeien met oppervlaktewater uit sloten, beken of kanalen. Het zogeheten onttrekkingsverbod, dat vanwege de droogte van afgelopen zomer sinds maandag 2 juli van kracht is, blijft tot en met dinsdag 9 oktober van kracht.   Lees verder

 

12 september 2018  21e jaargang nummer 6686

Theatervoorstelling over autisme
AMERONGEN. Op dinsdag 16 oktober is er om 19.00 uur de theatervoorstelling ‘Indiaan in huis’ in de Allemanswaard in Amerongen.
“Dit is een idee van de ouders en familie van kinderen met autisme met wie we een aantal bijeenkomsten hebben gehad”, vertelt Bertine van den Bosch, sociaal makelaar bij de Stichting Sociale Dorpsteams. “Vorig jaar signaleerden de consulenten van ons team dat er bij ouders van kinderen met autisme behoefte was aan meer informatie. We hebben toen een aantal informatieavonden georganiseerd. Hier kwamen overigens niet alleen ouders, maar ook een opa, tante, oppas en sportcoach. Dit waren heel mooie avonden waar informatie werd gegeven. Maar het was zeker zo belangrijk dat de betrokkenen ervaringen konden uitwisselen. “Na drie avonden heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Daaruit bleek dat er behoefte was aan een laagdrempelige activiteit voor ouders, gezinsleden, familie en professionals. “Toen zijn we gaan zoeken en vonden de theatervoorstelling die voldoet aan de wens: een voorstelling voor alle geïnteresseerden binnen en buiten onze gemeente.”
 “De avond is dus voor ouders, broertjes*, zusjes* (*vanaf 10 jaar), ooms, tantes, opa’s, oma’s, oppassen, pedagogisch medewerkers van kinderopvang, beleidsmedewerkers gemeenten, coaches, leerkrachten, docenten, Intern Begeleiders, huisartsen, noem maar op. Iedereen die te maken heeft met een kind of volwassene met autisme of geïnteresseerd is.”
Kaartjes zijn € 5,– (inclusief consumptie), te bestellen op www.bibliotheekzout.nl/theater en indien voorradig aan de zaal.

 

Moluks monument onthuld in Lunteren
LUNTEREN Leden van vier generaties uit de familie Huliselan onthulden zaterdag, samen met burgemeester René Verhulst, het Moluks monument in de Dorpsstraat in Lunteren.  Lees verder

 

Station is hard aan renovatie toe’
EDE Het ziet er nu nog helemaal niet uit als een bouwput, maar dat gaat de komende jaren veranderen. Station Ede-Wageningen gaat drastisch op de schop. En dat is hard nodig, want het aantal treinen neemt de komende jaren toe. Over een paar jaar stoppen óf passeren er niet negen, zoals nu, maar zeventien treinen per uur. Wethouder Peter de Pater en projectleider Peter van Kleunen weten meer.  Lees verder

 

11 september 2018  21e jaargang nummer 6685

Stichting wil sloop bungalow voorkomen
DOORN Een stichting uit Zeist vraagt aan de Heuvelrugpolitiek en het college om  de vervallen bungalow ‘de Schothorst’ tot gemeentelijk monument uit te roepen. Daarmee zou een streep worden gezet door bouwplannen voor het perceel op de hoek van de Dorpsstraat en de Middenlaan. Volgens projectontwikkelaar Anton Bassant gaat het om een uiterste poging van de krakers om zijn woningbouwplan voor het terrein te dwarsbomen.   Lees verder

 

Achterstand bij huisvesting vluchtelingen daalt
UTRECHTSE HEUVELRUG De achterstand bij de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus is teruggebracht tot zeven personen. Wel moet Utrechtse Heuvelrug volgens een nieuwe taakstelling van het Rijk tot het einde van dit jaar opnieuw 32 vluchtelingen huisvesten. Daarmee komt het totaal aantal statushouders op de wachtlijst op 39, zo heeft burgemeester Frits Naafs aan de gemeenteraad laten weten.   Lees verder

 

Samenwerking leidt tot behoud barakken naast Klinkenberg
EDE. Twee barakken naast verzorgingstehuis De Klinkenberg in Ede krijgen de status van gemeentelijk monument. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag besloten naar aanleiding van een verzoek vanuit de Stichting Erfgoed Ede. De houten bouwwerken werden ruim honderd jaar geleden neergezet door het toenmalige Ministerie van Oorlog en dreigden door geplande nieuwbouw van 40 sociale huurwoningen op het terrein te moeten verdwijnen.


Begin dit jaar diende Stichting Erfgoed Ede bij de gemeente Ede een verzoek tot aanwijzing als gemeentelijk monument in, dat werd gesteund door de Vereniging Oud Ede, Erfgoedvereniging Heemschut en Stichting Platform Militaire Historie Ede. Volgens de stichting zijn de barakken eenvoudig te verplaatsen. Dit vormde voor ontwikkelaar Ibrox Projecten B.V. aanleiding om in contact te treden met de stichting om te zoeken naar een gezamenlijke oplossing. Op dit verzoek heeft het college van B&W van de gemeente Ede besloten om de twee houten barakken aan te wijzen als een gemeentelijk monument. De ontwikkelaar demonteert de bouwwerken en schenkt deze vervolgens aan de stichting. De stichting gaat daarna op zoek naar een nieuwe locatie voor de barakken.


Wilt u meer weten over de historie van de barakken? Op de website van de Stichting Erfgoed Ede kunt u informatie vinden over de historie van ziekenbarakken, naar dienstwoning van de defensiekwekerij tot reguliere woningen. Zie Barakken MGD.
Weet u een goede locatie voor de barakken of ziet u er een nieuwe functie voor? Dan kunt u de Stichting benaderen via erfgoedede@gmail.com.

 

Gezondheidscentrum Bellestein stap dichterbij

EDE. Een nieuw gezondheidscentrum bij winkelcentrum Bellestein in de wijk Veldhuizen komt een stap dichterbij. Vandaag stelde het college van B&W de uitgangspunten voor de nieuwbouwplannen vast. In het nieuwe gebouw vestigen zich op de begane grond de apotheek, het consultatiebureau en de praktijk voor fysiotherapeuten. De huisartsen krijgen hun praktijk op de eerste verdieping, die ook nog een aantal gebruikers zal tellen. Wethouder Peter de Pater (ruimtelijke ontwikkeling): “Fijn dat het nieuwe gezondheidscentrum er echt lijkt te gaan komen. Dat is goed voor alle jonge en oudere inwoners van Veldhuizen, die goede artsen en hulpverleners in de buurt hebben.”

 

Alle gebruikers van het huidige, verouderde, gezondheidscentrum verhuizen mee naar het nieuwe gebouw. De gemeenteraad bespreekt de nota van uitgangspunten binnenkort. Daarna zal de particuliere initiatiefnemer een uitgewerkt ontwerp maken en wordt er een bestemmingsplan gemaakt.
Binnenkort vindt een informatieavond plaats waar de plannen worden gepresenteerd.

 

In de Blauwe Kamer begint het najaar
WAGENINGEN. Wandelexcursie – woensdag 12 september 2018 om 14.00 uur
Een gids laat u het begin van de herfst ervaren tijdens een rondleiding. De zomerbloei heeft plaats gemaakt voor de rustige tinten van de nazomer. Wintervogels uit de noordelijke landen beginnen langzamerhand te komen, andere trekken naar het warme zuiden. De vogelobservatiehut is juist nu een bezoek waard. Kinderen zijn welkom. De excursie is gratis.
Advies: stevige schoenen of laarzen aan en neem een verrekijker mee.
Locatie en vertrekpunt: Informatiecentrum Blauwe Kamer, De Blaauwe Kamer 15, 6702 PA Wageningen.

 

Zeist krijgt kinderburgemeester
ZEIST. Anna Hartman wordt de allereerste kinderburgemeester van Zeist. Bij de raadsvergadering van 11 september wordt ze officieel geïnstalleerd en krijgt zij ook een speciale ambtsketen.
 
Verschillende gemeenten in Nederland hebben al een kinderburgemeester. De 11-jarige Anna vond dit ook een goed idee voor Zeist en schreef daarom burgemeester Koos Janssen een brief. Daarin schrijft Anna dat het ook ‘goed is om te weten wat kinderen van mogelijke plannen vinden’. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als school, sport, de natuur en spelen. Ook zijn volgens haar  ‘kinderen vaak veel creatiever dan volwassenen’.
 
Naar aanleiding van haar brief heeft burgemeester Koos Janssen een gesprek met Anna gevoerd. Ze bespraken hoe een kinderburgemeester een passende plek kan krijgen in de gemeente. Anna heeft als speciale opdracht om niet alleen de stem van kinderen beter te laten horen, maar deze functie ook voor volgende kinderburgemeesters mee te ontwikkelen en verder vorm te geven.
 
Om kinderburgemeester te mogen worden, moet Anna een officiële belofte afleggen. Dit doet zij aan het begin van de raadsvergadering van 11 september om 19.30u in de raadzaal van het gemeentehuis. Na het afleggen van de belofte, krijgt Anna de ambtsketen omgehangen door burgemeester Koos Janssen.  Deze is speciaal voor de nieuwe kinderburgemeester gemaakt door de Zeister sieradenkunstenares Wendela Oskam.
 

 

10 september 2018  21e jaargang nummer 6684

Vakantiepark vangt bot bij de gemeenteraad
DRIEBERGEN Vakantiepark Het Grote Bos op de grens van Driebergen en Doorn is bang voor klachten van toekomstige buren. Een Utrechtse projectontwikkelaar wil in het voormalige Hudighuis, aan de overkant van de Hydeparklaan, zeven koopwoningen realiseren. Maar parkmanager Anneke Kuipers van RCN ziet dat niet zitten.  Lees verder

Activiteiten voor hele gezin bij Uitmarkt Amerongen
AMERONGEN Het cultuur- en sportseizoen is na de zomervakantie weer van start gegaan. Reden voor De Proloog en Allemanswaard om de Amerongers te laten zien wat er komend seizoen allemaal te doen is in hun dorp. Om de avond extra aantrekkelijk te maken, zijn er verschillende aansprekende activiteiten voor jong en oud in en rondom het multifunctionele centrum.   Lees verder

 

Omwonenden kiezen beste plan voormalig Gammaterrein
ZEIST. Omwonenden van de voormalige Gammalocatie aan de Geiserlaan kunnen kiezen uit drie plannen voor herontwikkeling van het terrein. Op het terrein komen woningen. In een voorselectie zijn drie ontwikkelaars gekozen die hun plannen op maandag 17 september aan de omwonenden mogen presenteren. Op maandag 24 september kunnen omwonenden via een stembiljet hun voorkeur aangeven.. De drie geselecteerde plannen zijn heel divers: een plan rondom een binnenplein, drie woonblokken verspreid over een parkje of drie rijen woningen achter elkaar. De presentatie van de plannen is op maandag 17 september, van 19.30 tot 22.30 uur in het gemeentehuis van Zeist. Dan presenteren de ontwikkelaars om beurten in maximaal een half uur hun plan, met daarna een vragenkwartier. Vanaf 17 september is een voorproefje van de plannen te zien op www.zeist.nl/geiserlaan.
 
Een week later, op maandag 24 september, is de verkiezing van het beste plan. Die dag tussen 16 uur en 20 uur kunnen omwonenden stemmen op het plan van hun voorkeur. Hiervoor wordt bij het voormalig Gammaterrein een ‘stemlocatie’ ingericht. Omwonenden hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen, die zij moeten meenemen naar de stemlocatie. Per adres kunnen maximaal twee stemmen worden uitgebracht. Eind september wordt bekend gemaakt welke ontwikkelaar de woningen mag gaan bouwen.
 
Eind 2017 zijn alle omwonenden van het terrein uitgenodigd om mee te denken over de uitgangspunten voor woningbouw op het terrein. Eerder al had de gemeenteraad op hoofdlijnen een aantal kaders vastgesteld. In de daarop volgende maanden heeft een klankbordgroep, bestaande uit omwonenden en deskundigen, de uitgangspunten voor herontwikkeling uitgewerkt. Die zijn in maart 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.
 
Vervolgens ging een selectiecommissie, waarin ook twee inwoners uit de klankbordgroep, aan de slag. Zij maakten een selectieleidraad, op basis waarvan ontwikkelaars konden inschrijven. Dat leverde vijftien inzendingen op. In juli 2018 bracht de selectiecommissie dat terug naar drie plannen, die het meest voldoen aan de uitgangspunten. Die drie plannen worden nu voorgelegd aan omwonenden.

 

9 september 2018  21e jaargang nummer 6683

Oude Kerk eind oktober uit steigers
EDE Veel Edenaren vragen zich al een tijd af wanneer de werkzaamheden aan de toren van de Oude Kerk aan de Grotestraat in Ede definitief klaar zijn en wanneer de kerk eindelijk uit de bouwsteigers komt. Eind oktober moet het werk klaar zijn.  Lees verder

 

35e Truckrun Veenendaal trekt veel bekijks
VEENENDAAL Voor de 35e keer werd zaterdag de Truckrun voor gehandicapte bewoners van Zideris georganiseerd door de Veenendaalse Truckers Vereniging.   Lees verder

 

8 september 2018  21e jaargang nummer 6682

Cello van Stradivari in Ede
EDE Spelen op de beroemdste cello ter wereld: die eer is voorbehouden aan de allerbeste musici. Christian Poltéra is sinds 2012 de trotse bespeler van de ‘Mara’ (1711), een cello van Antonio Stradivari met een enerverend levensverhaal. Op zaterdag 6 oktober speelt hij samen met meesterpianist Ronald Brautigam in de Edesche Concertzaal. Christian Poléra vertelt er alles over in gesprek met redacteur Jordi Kooiman.   Lees verder

 

7 september 2018  21e jaargang nummer 6681

Veenendaal verruimt trouwmogelijkheden
VEENENDAAL Het college van Veenendaal verandert per 1 januari 2019 het reglement burgerlijke stand. Daarmee worden de mogelijkheden om te trouwen in Veenendaal verder verruimt. Zo wordt het mogelijk eenvoudig te trouwen, een trouwambtenaar uit een andere gemeente de ceremonie te laten voltrekken en worden de starttijden voor de plechtigheden flexibel.   Lees verder

 

Er is nu al vraag naar de nieuwe urnennissen in Wageningen
WAGENINGEN  De herinrichting van de monumentale Wageningse begraafplaats de Leeuwerenk is in volle gang. Er komen schelpen- en asfaltpaden, een natuurbegraafplaats en er is nu al vraag naar de nieuwe urnengraven.
Het is natuurlijk niet zo dat mensen nu al verlangend uitzien naar een eigen plekje: maar de nieuwe urnengraven op de Wageningse begraafplaats, ingegraven in kronkelende minidijkjes, spreken veel mensen al aan.    Lees verder

 

6 september 2018  21e jaargang nummer 6680

College wil meer nieuwbouw
UTRECHTSE HEUVELRUG Het aantal nieuwbouwwoningen in Utrechtse Heuvelrug moet de komende jaren flink omhoog. VVD-wethouder Rob Jorg stelt de gemeenteraad daarom voor, elk jaar minimaal 140 nieuwe huizen op te leveren. Dat zijn er 15 meer dan de huidige doelstelling. Omdat de bouw van middeldure woningen is achtergebleven, dient er in dat segment een inhaalslag te worden gemaakt.   Lees verder

 

Verbreden fietspad Traaij / Traayweg
DRIEBERGEN  De Traaij / Traayweg krijgt een nieuw fietspad. Het huidige fietspad is te smal om elkaar goed te kunnen passeren en onder het tunneltje onder de A12 is passeren zelfs onmogelijk. Veel fietsers gebruiken daarom de rijbaan en dat zorgt voor gevaarlijke situaties.
Het nieuwe fietspad wordt twee keer zo breed als het huidige fietspad, ook in de tunnel. Het overige verkeer gaat in de tunnel gebruik maken van één rijbaan in plaats van de huidige twee. Stoplichten aan weerszijden van de tunnel regelen het verkeer op de rijbaan.

De route ligt in de natuur en daar houden we natuurlijk rekening mee. We laten onderzoeken of hier beschermde soorten (denk aan vleermuizen of hazelwormen) leven en passen onze werkzaamheden hierop aan. Dat kan betekenen dat we het werk later kunnen uitvoeren dan we graag zouden willen. De onderdoorgang A12 voorzien we van (vleermuisvriendelijke) verlichting.

De resultaten van de flora- en faunaonderzoeken verwachten we half september. Daarna vragen we de benodigde vergunningen aan. Om ruimte te maken voor het nieuwe fietspad, vragen we aan de provincie vergunning om bomen te mogen kappen. Bedoeling is om de bomen die tot 60 cm buiten het nieuwe fietspad staan, dit najaar weg te halen.
Worden geen beschermde diersoorten aangetroffen, dan kunnen we het fietspad voor het einde van 2018 realiseren. Vinden we wel beschermde dieren, dan schuift de planning door naar 2019. De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer 5 weken zullen duren.

Op 17 september is er een inloopavond in ’t Trefpunt, Schooldwarsweg 19 in Austerlitz. U kunt binnenlopen tussen 19.30 – 21.00 uur om tekeningen te bekijken en uw vragen te stellen aan medewerkers van de drie gemeenten. 

 

5 september 2018  21e jaargang nummer 6679

Utrechtse Heuvelrug schroeft woningbouw flink op
AMERONGEN  De gemeente Utrechtse Heuvelrug schroeft het aantal te bouwen woningen op van 125 naar minimaal 140 per jaar. Vooral de beschikbaarheid van sociale huur- en koopwoningen zal daardoor toenemen. Ook zal de gemeente aan de vraag voor middeldure woningen kunnen voldoen.   Lees verder

 

Veenendaal groeit sneller dan verwacht
VEENENDAAL Het inwonertal van Veenendaal groeit in de periode 2016-2040 naar 72.490. Dat zijn zevenduizend Veenendalers meer dan er volgens de meest recente cijfers nu wonen. De gemeentelijke woningmarktanalyse 2018 gebruikt de bevolkings- en huishoudensprognose van de provincie Utrecht.  Lees verder

 

Contouren ‘Résidence Bosstraat’ bekend
DRIEBERGEN De contouren van het nieuwbouwproject op de hoek van de Hoofdstraat en de Bosstraat zijn duidelijk. Het college ziet niets in de adviezen van de Welstandscommissie MooiSticht en kiest net als de vereniging Tussen Heuvelrug & Wetering voor een klassieke bouwstijl. ,,Driebergen krijgt op deze plek stijl en allure”, voorspelt burgemeester Frits Naafs..   Lees verder

 

Zeist wil kwaliteit gebied Dijnselburg verbeteren
ZEIST. Gemeente Zeist wil de kwaliteit van Dijnselburg verbeteren. Dijnselburg is het gebied tussen de Amersfoortseweg, Huis ter Heide, de A28 en de Panweg. Het gebied moet beter toegankelijk worden en een mooiere, aantrekkelijkere uitstraling krijgen met ruimte voor wonen en recreatie. En met ruime aandacht voor de cultuurhistorische waarde van Dijnselburg.
 
Voor deze kwaliteitsslag wil het college van B&W dat er een gebiedsvisie komt die een gewenst toekomstbeeld voor het gebied Dijnselburg schetst. Die visie wordt vervolgens in de komende jaren uitgevoerd. Alle belanghebbenden en andere geïnteresseerden kunnen meedoen met het opstellen van de visie.
 
In Dijnselburg speelt een aantal ontwikkelingen, die aanleiding gaven om na te denken over de toekomst van dit gebied. Zo is de eigenaar van camping Dijnselburg is in gesprek met projectontwikkelaar BAM voor mogelijke woningbouw. Ook de eigenaar van het Chinees-Indisch restaurant Tong Ah is hierop aangesloten. Ook heeft het landgoed Dijnselburg een nieuwe eigenaar, die ook plannen heeft voor herbestemming van het landgoed. De gemeente wil graag onderzoeken welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn voor deze gebieden, waarbij het doel is om de versnippering van het gebied tegen te gaan en meer eenheid te creëren met ruimte voor wonen, groen en recreatie.
 
BesluitvorminHet college vraagt aan de raad toestemming voor de wijze waarop de visie tot stand kan komen. De raad laat zich hierover informeren op 20 september (‘Ronde Tafel’). Het debat vindt plaats op 18 oktober en op 13 november neemt de raad een besluit. Bij een positief besluit start  in januari 2019 een interactief proces om de gebiedsvisie op te stellen. De planning is dat de gebiedsvisie medio 2019 klaar is.

 

B&W verlenen vergunning renovatie Nijenheimbosje
 ZEIST. Het college van Zeist heeft vergunning verleend voor de renovatie van het ‘Nijenheimbosje’. Het eind 2017, na raadpleging van de buurt, gekozen ontwerp is na cultuurhistorisch onderzoek en advisering door de monumentencommissie op enkele onderdelen aangepast.
 
Wouter Catsburg, wethouder groen:  “Ik ben blij dat deze bijzonder plek binnen de wijk Nijenheim nu opgeknapt gaat worden. Ik realiseer me dat er door omwonenden verschillend wordt gedacht over een goede invulling van dit parkachtig bosgebiedje, maar ik ben er van overtuigd dat, na de renovatie, het een mooie waardevolle plek binnen de wijk wordt voor alle bewoners.”
 
Het groengebied, dat middenin de woonbuurt Nijenheim ligt, is toe aan een renovatie. Er is jarenlang weinig onderhoud gedaan, het bosje oogt rommelig en verwilderd en een aantal bomen is in slechte staat. Na de ingreep zal het gebied binnen korte tijd uitgroeien tot een fraai parkachtig open bosgebiedje.
 
Omwonenden kozen eind 2017 tussen twee varianten voor de inrichting van het gebied Nijenheim. Er was een lichte voorkeur voor de variant ‘biodivers parkbos’. Op 19 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten te kiezen voor de variant ‘biodivers parkbos’. De cultuurhistorische onderbouwing heeft geleid tot aanpassingen. Zo is de zichtlijn met het landhuis Nijenheim uit het ontwerp geschrapt, omdat de relatie met het landhuis door de bouw van de woonwijk en andere ontwikkelingen in feite verloren is gegaan. Ook zijn, waar mogelijk, schuttingen aan het zicht onttrokken door struiken te plaatsen. Op deze manier wordt het groengebiedje een op zichzelf staande, fijne groene plek in de woonwijk.
 
De renovatie wordt naar verwachting komend winterseizoen uitgevoerd. Er zullen al wel op korte termijn voorbereidingen worden getroffen, zoals het plaatsen van vleermuiskasten.

 

Tunnel bij Emmalaan verbetert bereikbaarheid Ede
EDE  Er komt een tunnel voor fietsers onder de Emmalaan, vlakbij het kruispunt met de Klinkenbergerweg. Door deze tunnel kan het autoverkeer beter doorstromen en krijgen dagelijks ruim 7.000 fietsers een directe en veilige fietsroute tussen Ede-Centrum, het (nieuwe) station Ede-Wageningen en Bennekom. Het college van B&W legt het besluit om de tunnel aan te leggen ter hoogte van de Oude Bennekomseweg voor aan de gemeenteraad.

 

Wethouder Peter de Pater (verkeer): “Samen met bewoners hebben we intensief gekeken naar varianten voor een veilige oversteek. De tunnel via de Oude Bennekomseweg is het beste betaalbaar en zorgt voor de beste doorstroming van het kruisende autoverkeer op de Emmalaan. Deze route gaat door de meeste fietsers gebruikt worden, waardoor we de verkeersveiligheid flink verbeteren. Daarmee is de tunnel goed voor de bereikbaarheid van Ede.”

 

Een werkgroep van omwonenden heeft het afgelopen jaar samen met de gemeente meerdere varianten uitgewerkt. Eén van de varianten die voor de gemeente afviel, betrof een gelijkvloerse kruising. Deze oplossing draagt onvoldoende bij aan de doorstroming en verkeersveiligheid van Ede. Deze variant had wel steun van direct omwonenden, evenals een tunnel via de Klinkenbergerweg. Deze tunnelvariant zal echter door minder fietsers gebruikt worden en kost twee keer zoveel als de tunnel via de Oude Bennekomseweg. De gekozen tunnel via de Oude Bennekomseweg wordt het minste gesteund door de werkgroep van omwonenden.

 

VVD Heuvelrug wil vaccinatiegraad kinderopvang openbaar maken
UTRECHTSE HEUVELRUG  De VVD in de gemeente Utrechtse Heuvelrug wil dat scholen en kinderopvangbedrijven hun vaccinatiegraad bekend moeten maken. Op die manier kunnen ouders een afgewogen schoolkeuze maken. Ouders maken zich nu grote zorgen, stelt de VVD.   Lees verder

 

4 september 2018  21e jaargang nummer 6678

Meerderheid Heuvelruggers voelt zich gezond
UTRECHTSE HEUVELRUG Ruim zeven op de tien inwoners van de Utrechtse Heuvelrug zijn positief over hun gezondheid. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug beoordeelt 76,4 procent van de inwoners zijn of haar gezondheid als goed of zeer goed. Daarmee scoort de gemeente boven het landelijke gemiddelde.   Lees verder

 

15% minder verkeersborden in Ede
EDE. Het afgelopen jaar zijn er in Ede, Lunteren en Bennekom bijna 1.700 verkeersborden en 700 verkeerspalen verwijderd. Daarmee is er nu meer duidelijkheid en meer verkeersveiligheid voor de weggebruiker. Bijkomend voordeel is dat er minder onderhoudskosten voor de gemeente Ede zijn en de openbare ruimte er netter uitziet. Verkeerswethouder Peter de Pater: “We willen meer veiligheid door minder verkeersborden. Dat is dankzij samenwerking met politie, wijkteams en toezichthouders goed gelukt. De komende jaren blijven we waar het kan verkeersborden opruimen”.

 

In totaal zijn er ruim 15.000 verkeersborden binnen het beheer van gemeente Ede. Sinds juni 2017 jaar zijn Lunteren, Bennekom, Ede Noord-West, Zuid-West en Zuid-Oost al aan de beurt geweest. Met de sanering van Ede Noord-Oost en Centrum is het project bordensanering afgerond. In totaal zijn er dan 8.649 borden gecontroleerd over 6.439 locaties. Daarbij zijn op 2.188 locaties 1.677 borden en 667 palen verwijderd. Dit is 15% van het totaal aantal borden in Ede. Doelstelling van het project was om 20% van het aantal borden te verwijderen. In totaal zijn er ook 331 borden geplaatst, hoofdzakelijk ter vervanging van einde woonerf borden.

 

Vanaf 3 september start de laatste opschoonactie in Ede Noord-Oost en Centrum, voor de wijken Bloemenbuurt, Burgermeestersbuurt, Bosrand en alle wijken daartussen. De aanpassingen zijn vooraf besproken met politie, wijkteams en toezichthouders. Naar verwachting worden op 606 locaties 419 borden en 144 palen verwijderd. Ook worden er 31 nieuwe borden geplaatst en sommige bestaande borden verplaatst naar betere locaties, zodat er minder palen staan. Dit gebeurt volgens het Reglement van Verkeersregels en Verkeerstekens.
Bij vragen over het verwijderen van borden, kan contact worden opgenomen met de Gemeente Ede.

 

FoodValley zet in op grote regiodeal met het Rijk
REGIO Bijdrage van ruim 40 miljoen nodig voor het gezonde voedsel van de toekomst

Voeding om mensen gezond te houden of zelfs genezing te bevorderen? Andere stallen in de veehouderij die de luchtkwaliteit niet meer belasten? Insecten als bron van nieuwe eiwitten? Mensen verleiden om gezonder te leven om zo hun gezonde levensverwachting te verlengen? Een

 World Food Center om de FoodValley de internationale etalage te laten zijn van AgroFood en voedselgezondheid? Goedkope huisvesting en laboratoria beschikbaar stellen aan jonge ondernemers? De vakkrachten van de toekomst nog beter opleiden in de FoodValley?

 

Het kan en het staat allemaal beschreven in de plannen van de provincies Utrecht, Gelderland, de regio FoodValley, de universiteiten van Wageningen en Utrecht en LTO-Oost en VNO-NCW-midden. Zij hebben de krachten gebundeld. ‘Wij moeten met elkaar sneller omschakelen naar de productie en consumptie van duurzaam en gezond voedsel. Dat is de kern van deze regiodeal die we met het Rijk willen sluiten’ aldus René Verhulst, voorzitter van de Regio FoodValley. Gezonde voeding moet daarbij ook een belangrijk onderdeel van onze gezondheidszorg gaan worden. ‘Met voeding kunnen we de preventieve en curatieve gezondheidszorg verbeteren. Want met betere en gerichtere voeding en leefstijl kunnen we de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren en ziektes voorkomen’, aldus Mirjam Maasdam, gedeputeerde van de provincie Utrecht.

 

De plannen voor de regiodeal met het Rijk, samengebracht onder de titel ‘Regiodeal FoodValley – Gezond voedsel voor de toekomst’, staan te lezen in de vandaag gepresenteerde voorstellen die de partijen gezamenlijk hebben gedaan aan het Rijk.

 

Het Rijk heeft via het Regiofonds regio’s opgeroepen om mee te denken hoe zij samen met het Rijk kunnen werken aan vraagstukken van nationaal belang. ‘We hebben in deze regio de kennis in huis om baanbrekende innovaties op dit gebied voor elkaar te krijgen en die mondiaal, nationaal en regionaal ten dienste te stellen aan het gezonde voedsel van de toekomst’, aldus gedeputeerde Michiel Scheffer van Gelderland.

 

De toename van de bevolking gaat maar door. In 2050 wonen er ruim 9 miljard mensen op onze aarde. Tegelijkertijd verdwijnen er jaarlijks miljoenen hectares landbouwgrond door klimaatverandering. De komende jaren zullen dus vele extra miljarden monden gevoed moeten worden. Met de huidige voedselproductie en consumptie komen we niet verder. We zullen de komende jaren anders, duurzamer en met meer oog voor mens en dier, moeten gaan produceren. Vanuit de Europese Unie, het Rijk en vanuit regionale overheden is vastgesteld dat duurzaamheid, voedselveiligheid en voeding en gezondheid vragen om een versnelling van innovatieprocessen in de agro- en foodketens. Die versnelling is dus de kern van de regiodeal.

 

De komende weken zal de regio in overleg treden met het Rijk en haar voorstellen toelichten. Dan hoort de regio of haar plannen geselecteerd zijn en verder met het Rijk zullen worden uitgewerkt.

 

Overgang Kerkweg Ede gaat dicht: maar komt er een tunnel?
EDE  Wat is het effect van de sluiting van de spoorwegovergang in de Kerkweg op de buurtbewoners? Zorgt het voor een grotere scheiding tussen Ede-Zuid en het centrum? Deze en volgende week gaan enquêteurs langs de deuren rond de spoorweg om te horen hoe de buurtbewoners over de geplande afsluiting en eventuele nieuwe autotunnel denken.  Lees verder

 

3 september 2018  21e jaargang nummer 6677

Buurtspraak wil op lijst immaterieel erfgoed Unesco
EDE De klokken van de Oude Kerk in het centrum van Ede zullen op de derde donderdag in september, op 27 september, klinken vanwege de 314e buurtspraak sinds het jaar 1596 van de buurt Veldhuizen. De buurtspraak wordt om 10.00 uur in de Edese Concertzaal aan de Amsterdamseweg 9 gehouden. ,,We zijn nog de enige buurt in Nederland die op grond van historische aspecten haar vergaderingen houdt,” zegt buurtrichter Geen Broere.   Lees verder

 

‘Extra woningen voor vluchtelingen
UTRECHTSE HEUVELRUG Er zijn extra woningen nodig voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Dat schrijven de woningcorporaties in hun gezamenlijk, meerjarig overzicht. Het gaat met name om de 21 statushouders, die tijdelijk in de personeelsflat van Bartiméus wonen. Ook voor de huisvesting van verwarde personen en zorgmijders moet de komende jaren extra worden gebouwd. Lees verder

 

2 september 2018  21e jaargang nummer 6676

Centrum twee dagen in teken van kunst
EDE Groen Geluk is het kunstfestival van Ede dat op vrijdag 7 en op zaterdag 8 september op het Oude Kerkplein plaatsvindt. ,,Groen Geluk staat voor wat de gemeente Ede de gelukkigste gemeente van Nederland maakt; wonen in een stad omgeven door prachtige natuur”, aldus de organisatie.  Lees verder

 

1 september 2018  21e jaargang nummer 6675

Wijk in Lunteren wil gehandicapte buurtbewoners niet kwijt
LUNTEREN  Zorgverlener ’s Heeren Loo heeft besloten dat hun huis Hermelijn in Lunteren over tweeënhalf jaar sluit. De buurt kan de bewoners echter niet missen. Tijd voor actie.  Lees verder

 

Azc Overberg wordt tijdelijke school
OVERBERG  Het voormalige asielzoekerscentrum in Overberg wordt de komende maanden gebruikt als school. Minderjarige asielzoekers die worden opgevangen in het azc in Leersum krijgen er les. De school opent komende week, laat de gemeente Utrechtse Heuvelrug weten in een brief aan de raad.   Lees verder

 

Veenendaal vraagt zich af: wie maakt de Brouwersgracht schoon
VEENENDAAL  Wie maakt de gifgroene Brouwersgracht schoon in het Veenendaalse centrum? ,,Wij’’, zegt de gemeente. Maar de aanwonenden merken er weinig van en klagen over de stank en de kleur. De plaatselijke PvdA heeft er vragen over gesteld.   Lees verder