31 oktober 2017 20e jaargang nummer 6374

Startbijeenkomst voor ruiter- en menroutes in Ede
EDE  Op 6 november om 16.30 uur organiseert de gemeente Ede een bijeenkomst voor ruiters en menners en ondernemers die een rol willen spelen bij de verbetering van de ruiter- en menroutes in de gemeente Ede. De bijeenkomst wordt gehouden in het bedrijfsrestaurant van de gemeente aan de Bergstraat 4 in Ede en duurt tot 18.00 uur.

 

De ruiterroutes in Ede zijn aan een stevige opfrisbeurt toe. Door de jaren heen zijn de routes op sommige plaatsen slecht begaanbaar geworden door bijvoorbeeld moddervorming en ongunstig geplaatste hekken. De vindbaarheid en bebording van de routes laten ook te wensen over. En dat terwijl de natuurgebieden van Ede volop mogelijkheden bieden en vele inwoners en recreanten regelmatig te paard de Edese bossen in trekken.

 

Wethouder Willemien Vreugdenhil: ,,We gaan het ‘best kept secret’ van Ede ontsluiten. Het buitengebied van Ede biedt een enorme variëteit aan natuur, die straks ook weer goed toegankelijk wordt voor ruiters. We willen graag samen met de gebruikers aan de slag.’’
Daarom heeft de gemeente Ede door de bekende routebouwer Patrick Jansen uit Wageningen een ontwerp laten maken voor het verbeteren van de routes. Omdat het om een groot gebied gaat wordt de uitvoering hiervan in fasen gedaan. Het ontwerp voor het eerste deelgebied is klaar en besproken met de grondeigenaren in het gebied. Tijdens de bijeenkomst licht Patrick het ontwerp toe. Ook zal hij meer vertellen over de planning en organisatie.
De gemeente is op zoek naar ruiters en menners die de routes willen adopteren. Dit betekent dat zij een rol spelen bij aanleg, onderhoud en beheer. Daarbij werken gemeente en andere partijen samen zoals dat ook in andere gebieden al bij de mountainbikeroutes gebeurt, bijvoorbeeld op de Utrechtse Heuvelrug. Sander van de Pol, beoogd vrijwilligerscoördinator van de nieuwe ruiter- en menroutes in Ede zal hierover tijdens de bijeenkomst meer vertellen.

 

‘Geen-aardgas-motie’ van de oppositie haalt het niet
ODIJK Een CDA motie om de nieuwbouw op het voormalige CNV terrein niet op gas aan te sluiten, haalde het niet. Coalitiepartijen P21 en de Liberalen gingen er niet in mee.  Lees verder

 

Hanneke Zwart na veertig jaar weg bij VU
VEENENDAAL Hanneke Zwart (67) neemt na bijna veertig jaar docentschap beeldhouwen binnenkort afscheid van de Volksuniversiteit (VU). Duizenden cusisten heeft ze in al deze decennia les gegeven, in sommige perioden wel 75 per week, en er zijn er die met hakken, speksteen of boetseren zijn doorgegaan en nu zelf les geven of op gezette tijden exposeren.  Lees verder

 

Freek Broekman gaat met pensioen
BUNNIK Freek Broekman, groenteboer in Bunnik, stopt per 1 december met zijn zaak. In maart werd hij 65 en hij gaat genieten van zijn pensioen. Dat zal best even wennen zijn voor de klanten. Maar ook zeker voor Freek zelf, die sinds zijn 14e jaar in de winkel staat en al dertig jaar niet echt op vakantie is geweest.  Lees verder

 

30 oktober 2017 20e jaargang nummer 6373

Werk trekt aandacht tijdens Geldwijzermarkt

AMERONGEN  Zaterdag stonden 24 organisaties op de Geldwijzermarkt in de Allemanswaard in Amerongen. Tijdens die markt konden bezoekers vragen stellen aan organisaties over geld, werk, inkomen, wonen, energie zuinig wonen en nog veel meer.

Met name de workshop ‘Solliciteren via sociale media’, de CV check en het laten maken van een sollicitatiefilm waren in trek. Ook voor de jeugd was er iets te ontdekken. Naast een springkussen en een knutselhoekje konden jongeren van 18+ bij de Time-Out terecht voor vragen over: 18 en dan?!

Er was ook wat lekkers te vinden. Bij de stand van Dorpsakker de Parel waren lekkere biologische hapjes, gemaakt van zelf verbouwde ingrediënten. Het Sociaal Dorpsteam Leersum-Amerongen zorgde voor een pittig pompoensoepje. Bezoekers konden ook meedoen aan een voedings- en beweegchallenge. Kortom er was veel te beleven. Heeft u de markt gemist? Heeft u wel vragen over geld, werk of inkomen? Kom dan naar een van de inlopen: Grip op geldzaken van de Sociaal Dorpsteams op de Utrechtse Heuvelrug.

 

Onrust bij de dierenambulance in Ede
EDE Het is Natasja Peters, raadslid van BurgerBelangen Ede, ter ore gekomen dat het schijnt te rommelen bij de dierenambulance in Ede. Ruim twintig van de veertig vrijwilligers zouden het afgelopen jaar ontslagen zijn of zelf gestopt zijn. Via raadsvragen wil zij weten of het college van burgemeester en wethouders iets af weet van een brief, die door ex-vrijwilligers is verstuurd, waarin zij de chaos binnen de organisatie van de dierenambulance schetsen.  Lees verder

 

Hartje herfst op de Plantage
ELST  Ook in het najaar valt er veel te genieten in de fantastische natuur van de Plantage Willem III. Het Utrechts Landschap schept graag de gelegenheid hiertoe op zaterdag 4 november.
Om 14.00 uur vindt u de gids op de parkeerplaats van de Plantage tussen Elst en het ecoduct onder de N225 tussen Elst en Rhenen, ofwel Elst, Rijksstraatweg 265, 3921 AH.
Te midden van de vaak sterk wisselende weersomstandigheden wijst hij u op de vele aspecten van een natuur in schijnbaar verval. Plant en dier bereiden zich voor op de komende winter en ook daarvan valt veel te vertellen.
In deze gigantische ruimte maakt u kennis met de kuddes grote grazers als koniks, galloways, damherten en reeën.
Hebt u een verrekijker, neem hem mee, maar denkt u zonodig ook aan regenkleding en waterdicht schoeisel. De excursie duurt 1½ uur. Geen kosten, aanmelden overbodig.

 

Toekomstbeeld voor gebied Utrechtseweg Noord klaar
ZEIST  De gebiedsvisie voor het gebied rond de Utrechtseweg Noord is goedgekeurd door het college van B&W en wordt voorgelegd aan de raad. Een groep van 45 belanghebbenden en andere geïnteresseerden uit de samenleving heeft zich voor het opstellen van de visie gebogen over de vraag: ‘Wat is een goede invulling voor het gebied rond de Utrechtseweg Noord?’ Er gaat in de omgeving veel veranderen. Jeugdgevangenis Eikenstein is gesloten en door het toekomstige vertrek van TNO en Rabofacet, komen ook daar gebouwen leeg te staan. De gebouwen staan in een omgeving die deel uitmaakt van de Stichtse Lustwarande, een lint van meer dan honderd buitenplaatsen en landgoederen van De Bilt tot Rhenen.

Wethouder Sander Jansen: “We wilden graag onderzoeken hoe het gebied mooier en aantrekkelijker gemaakt kan worden. Waarbij we ook wilden weten welke functies er in de omgeving van de Utrechtseweg Noord nodig zijn of belangrijk worden gevonden. Ik ben heel blij met het resultaat. De gebiedsvisie geeft mooie handvatten voor toekomstige ontwikkeling en inrichting van het gebied.”
 
De rode draad van de gebiedsvisie is dat alle ontwikkelingen de uitstraling en de identiteit van de buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande moeten versterken. Groen is in de gebiedsvisie een belangrijk element. Het groene raamwerk van de Stichtse Lustwarande moet een robuust netwerk worden van groenverbindingen. Waarbij de groene omgeving uitnodigt tot ontmoeten. Het gebied moet een kralensnoer blijven van locaties met verschillende functies. Dat kunnen de voormalige monumentale buitenplaatsen zelf zijn, maar ook nieuwe gebouwen.

De gebiedsvisie is te lezen op www.zeist.nl/utrechtsewegnoord.

 

29 oktober 2017 20e jaargang nummer 6372

Drie nominaties voor Cultuurprijs Veenendaal
VEENENDAAL Linette Dijk, Biek van Galen en Harmonie Caecilia zijn genomineerd voor de Cultuurprijs Veenendaal 2017. De winnaar wordt bekend gemaakt op het jaarlijkse cultuurfeest op vrijdag 3 november in theater De Lampegiet.  Lees verder

 

Kans op natuurbestemming De Kalverkamp
EDE De kans bestaat dat de plannen voor de bouw van vier tot zes boerderijwoningen op voormalig tuincentrum De Kalverkamp op het landgoed Kernhem niet doorgaan. De ChristenUnie en de VVD kondigden tijdens het tweede deel van de begrotingsraad aan met een amendement te komen waardoor er door de gemeente Ede geld wordt vrijgemaakt om het erfpachtrecht van Murray Grey B.V. uit Renswoude.  Lees verder

 

Nieuwbouw Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren bijna klaar
LUNTEREN De nieuwbouw van de kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente in Lunteren loopt te einde. Inmiddels is het grote nieuwe kerkgebouw op de hoek van de Westzoom en de Klomperweg al weer geruime tijd uit de steigers en zijn de laatste werkzaamheden aan de binnen- en buitenzijde in volle gang.  Lees verder

 

28 oktober 2017 20e jaargang nummer 6371

‘Samen Duurzaam Zeist’ trapt af met enquête onder alle inwoners
ZEIST  Samen Duurzaam Zeist is een brede, groeiende beweging van inwoners, ondernemers en de gemeente Zeist. Zij werken in deze beweging samen aan acties die bijdragen aan een groene, gezonde en duurzame gemeente Zeist. Acties die worden uitgevoerd door inwoners en ondernemers zèlf, al dan niet samen met de gemeente. Enkele voorbeelden van acties waaraan wordt gewerkt: een energieplan om te komen tot een klimaatneutraal Zeist, elektrische deel-bakfietsen, meten en verbeteren van de luchtkwaliteit en het vergroenen van tuinen.
Samen Duurzaam Zeist richt zich daarbij op natuur, klimaat, bodem, water, geluid, luchtkwaliteit, licht, geur, afvalvermindering, energiebesparing, duurzame energieopwekking en hergebruik van materialen.


Samen Duurzaam Zeist wil graag zoveel mogelijk inwoners en ondernemers betrekken. Daarom laat ze vanaf 26 oktober huis-aan-huis een brief bezorgen met een link naar een enquête. Samen Duurzaam Zeist wil via de enquête in kaart brengen wat inwoners belangrijk vinden als het gaat om een duurzame, groene en gezonde gemeente Zeist. Ook is ze benieuwd naar ideeën die daaraan bijdragen, bijvoorbeeld ideeën over hoe in de gemeente energie kan worden bespaard en hoe hier meer duurzame energie kan worden opgewekt. De resultaten worden gebruikt om nóg meer acties te starten. En om mensen met elkaar in contact te brengen rond onderwerpen waar ze zich in interesseren.

De enquête is te vinden op www.samenduurzaamzeist.nl/vragenlijst, maar is ook op papier aan te vragen. Men kan dan bellen naar 06 2136 2425 of een mail sturen naar info@samenduurzaamzeist.nl. De resultaten van de vragenlijst worden in januari bekend gemaakt.

 

Idealis start met bouw op Diedenoort
WAGENINGEN Studentenhuisvester Idealis is vrijdag met de bouw van 176 kamers op het voormalige terrein van Hogeschool Diedenoort aan de Churchillweg in Wageningen gestart. De planning is om de nieuwbouw uiterlijk 1 december 2018 op te leveren, maar Idealis streeft er naar om de woningen nog voor de start van het studiejaar 2018 klaar te hebben.   Lees verder

 

27 oktober 2017 20e jaargang nummer 6370

Vloeren gebouw Tricotage zijn veilig; wel nader onderzoek
VEENENDAAL De vloeren van het gebouw Tricotage in Veenendaal worden op verzoek van de eigenaren van het pand nader onderzocht. ,,De constructie is op grond van het eerste onderzoek veilig verklaard. Nader onderzoek is nodig om alle risico’s uit te kunnen sluiten”, meldt de gemeente in een persbericht.   Lees verder

 

Van een half naar een driekwart Stadsstrand
VEENENDAAL Iedereen blijkt nu ineens voor behoud van het Stadsstrand te zijn, met het oog op de komende raadsverkiezingen. Duidelijker kon het niet gezegd worden, in dit geval door het CDA donderdagavond in de raadsvergadering.   Lees verder

 

26 oktober 2017 20e jaargang nummer 6369

Azc Overberg sluit een jaar eerder en gaat per 1 januari dicht
OVERBERG  Het asielzoekerscentrum in Overberg gaat eerder dicht dan gepland. Het azc zou in eerste instantie openblijven tot 2019, maar sluit nu al per 1 januari 2018. Dat bevestigt burgemeester Frits Naaf.   Lees verder

 

Buurt overweegt Bunnikse bakkerij over te nemen
BUNNIK  Bakker Van Dijk aan de Stationsweg in Bunnik is al decennia een begrip in het dorp. Martien van Dijk werd er geboren en werkt er al heel zijn leven. Hij mag bijna met pensioen, maar een opvolger is moeilijk te vinden. De buurt gaat hem daarom helpen.  Lees verder

 

Boomziekte woekert voort in provincie Utrecht: “Dit heeft grote impact”
PROVINCIE UTRECHT  Veel gemeentes zijn gedwongen bomen te kappen vanwege een voortwoekerende schimmel: de zogenoemde essentaksterfte. Na Utrecht en Veenendaal hebben ook andere plaatsen last van de uit Scandinavië overgewaaide ziekte, blijkt uit een rondgang van RTV Utrecht.  Lees verder

 

Gemeente Bunnik heeft nieuwe wijkagent (foto)
BUNNIK  Erik van Breukelen (31) is de nieuwe wijkagent voor de gemeente Bunnik. Hij werkt al sinds 2011 in verschillende functies voor het wijkteam Zeist, Bunnik, Leusden en Woudenberg van de politie en kent de streek dus goed. Van Breukelen is al in Bunnik van start gegaan. Burgemeester Roland van Schelven heeft hem in de gemeente verwelkomd.
 

25 oktober 2017 20e jaargang nummer 6368

Vaker ‘nee’ voor gratis huwelijk
VEENENDAAL De momenten voor gratis trouwen voor de wet worden in Veenendaal vaak gebruikt. ,,Op dit moment zijn alle gratis momenten tot begin maart 2018 volgeboekt. We moeten vaker nee verkopen als aanstaande bruidsparen op korte termijn willen trouwen”, zegt woordvoerder Frank Bartelds van de gemeente Veenendaal.  Lees verder

 

VVD wil Rob Jorg als lijsttrekker
DRIEBERGEN Rob Jorg is dinsdag voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker VVD Utrechtse Heuvelrug voor de verkiezingen van de gemeenteraad in 2018. Jorg is sinds 2014 raadslid voor de fractie. Lees verder

 

Familieagenten nieuw bij politie Ede
EDE Hoofdagenten Esmée (23) en Stefan (41) voelden zich geroepen toen er twee vacatures voor ‘familieagent’ waren binnen de politie in Ede. Ze zien het als een dankbare neventaak naast hun normale werk als agent van politie.  Lees verder

 

Medewerking aan bouw zes appartementen Hoofdstraat 146 Driebergen
DRIEBERGEN  Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft besloten medewerking te verlenen aan het bouwplan op Hoofdstraat 146 in Driebergen (hoek Hoofdstraat – Buzziburglaan). Het plan voorziet in de realisatie van zes appartementen op het bestaande kantoorgebouw, dat tot enkele jaren terug als postkantoor in gebruik was. Aan het gebouw kan een laag worden toegevoegd. Om medewerking te kunnen verlenen aan het bouwplan heeft het college de instemming van de gemeenteraad nodig. Het college vraagt aan de raad om een zogenaamde ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Als de raad besluit die af te geven kan de ontwerpvergunning samen met de ontwerpverklaring ter inzage worden gelegd en kunnen zienswijzen over het bouwplan worden ingediend.

 

Het college heeft het plan positief beoordeeld en getoetst. De locatie ligt binnen stedelijk gebied, waarin de woonfunctie veelal de hoofdfunctie is. De locatie is bovendien zeer geschikt voor wonen, gezien de centrale ligging nabij centrumvoorzieningen en openbaar vervoersvoorzieningen. Gelet op het gemeentelijk woonbeleid is gekozen voor appartementen die zoveel mogelijk levensloopbestendig zijn. Ook wordt voldaan aan de vereiste verdeling in categorieën. Twee van de zes appartementen worden gerealiseerd in de categorie sociaal, twee appartementen worden gerealiseerd in de categorie middelduur en de twee overige appartementen kunnen worden gerealiseerd in de categorie duur (vrije sector). Door de variatie in grootte en ligging van de appartementen en in de grootte van het dakterras zijn er verschillende prijsklassen en kunnen verschillende doelgroepen hier wonen. De vereiste ruimte voor parkeren kan op het perceel worden gerealiseerd.
Wethouder Gerrit Boonzaaijer: “De locatie, kort bij de voorzieningen, in de nabijheid van parken, nabij openbaar vervoer en in een levendige omgeving, is bijzonder geschikt voor ouderen. Met de realisatie van deze appartementen kunnen we bijdragen aan de plaatselijke woonbehoefte.”
Verder heeft het college overwogen dat het bestaande gebouw op een passende wijze wordt uitgebreid met behoud van de bestaande structuren. Het nieuwe gebouw is passend in de structuur zoals die aan de Hoofdstraat wordt ervaren.

 

Subsidie aan Meander Omnium voor continueren Belbus
UTRECHTSE HEUVELRUG  Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug vindt de activiteiten van de Belbus heel belangrijk en waardeert de inzet van vrijwilligers. Daarom heeft het college besloten Meander Omnium, als opvolger van Welnúh, voor 2018 een subsidie te verlenen om de dienstverlening van de Belbus in onze gemeente verder te continueren. Meander Omnium wordt gevraagd te onderzoeken of de dienstverlening naar alle dorpen binnen de gemeente kan worden uitgebreid.

 

De Belbus maakt jaarlijks ruim 14.000 ritten. Welzijnsorganisatie Meander Omnium uit Zeist heeft aangegeven de Belbus in de huidige vorm te willen overnemen. Meander Omnium heeft ook belbussen onder haar hoede die inwoners vervoeren binnen de gemeente Zeist. Deze welzijnsorganisatie heeft een tijdje geleden er bewust voor gekozen om deze vorm van dienstverlening ’te verstevigen’ en heeft recent investeringen gedaan in nieuwe bussen.

Meander Omnium heeft hiervoor een subsidie aangevraagd. Het college heeft deze subsidie verleend en verhoogd ten opzichte van dit jaar om bij de vervanging van de bussen in 2019 en 2021 deze ook rolstoeltoegankelijk te kunnen maken.

De Belbus kan niet in de Kampwegkerk blijven. Samen met Welnúh en Meander Omnium heeft de gemeente daarom gezocht naar een nieuwe locatie en die in het Cultuurhuis in Doorn gevonden. Dit sluit aan bij visie van het college om de ontmoetingsfunctie in het Cultuurhuis te versterken. De verhuizing vindt eind van dit jaar plaats.

 

Genoeg herinneringen voor dierenarts
EDE  Dierenarts Felix Kuiper gaat met pensioen. Hoewel de dierengeneeskunde hem nog steeds uitermate boeit, dwingt de stress van het runnen van een praktijk hem na veertig jaar te stoppen. Dierenarts Felix Kuiper haalt herinneringen op.  Lees verder

 

Bouw Parkrand Uitvindersbuurt van start (foto)
EDE  Tussen de Nieuwe Maanderbuurtweg, de Doornlaan en de Huygensstraat start Woonstede binnenkort met de bouw van 29 eengezinswoningen en 24 appartementen (sociale huur). Dit laatste woonveld vormt het sluitstuk van de wijkvernieuwing die in 2007 begon.

 

De Parkrand (veld D) is het sluitstuk van de Uitvindersbuurt. De woningen aan de Parkrand zijn ontworpen door Synargio Architecten uit Ede. Synargio ontwierp eerder voor Woonstede woningen in de Uitvindersbuurt, maar ook op het Nieuwe Landgoed en het Westhoffhuis in Lunteren. In de architectuur blijft de verwijzing naar de bekende Nederlandse architect Willem Dudok. Zijn architectuur is herkenbaar aan de verticale en horizontale bouwdelen die worden afgewisseld met wit geverfde vlakken. Ook herkenbaar zijn de okergele stenen en donkerrode dakpannen in de buurt.

 

De woningen worden aangesloten op het duurzame stadswarmtenetwerk van Ede. De woningen zijn dus aardgasloos en bovendien worden er zonnepanelen geplaatst. Daarmee voldoen de woningen aan hoge energetische normen die vanaf 2021 gaan gelden: de zogenaamde BENG. BENG staat voor Bijna EnergieNeutraal Gebouw, een norm die de EPC-norm voor nieuwbouw gaat vervangen.

In 2007 werden de eerste woningen fase voor fase gesloopt en herbouwd. In totaal vormen nu 8 woonvelden en een centraal park de vernieuwde Uitvindersbuurt. In dit laatste veld wordt wederom een appartementengebouw gerealiseerd met zicht op het centrale park.

 

24 oktober 2017 20e jaargang nummer 6367

Boeren krijgen gemeente op erf
EDE Boeren in het buitengebied krijgen de komende tijd bezoek of hun erf van de gemeente Ede. Zo wil de gemeente in kaart brengen wat de toekomstplannen van de agrariërs zijn.  Lees verder

 

Geslaagde dertiende editie Business Event Ede
EDE Na een lange periode van voorbereiding vond maandag de dertiende editie van ‘Business Event gemeente Ede’ plaats. Tijdens dit netwerkevenement werd podium gegeven aan negen bedrijven die genomineerd waren voor de titel ‘Ondernemer/Onderneming van het jaar’.  Lees verder

 

Houtveiling Utrechts Landschap 11 november
AMERONGEN  Op zaterdag 11 november wordt vanaf 13:00 uur in de Tabakschuur aan de Veenseweg 8 in Amerongen kachelhout geveild. Hout uit bossen van Utrechts Landschap, die u als particulier zelf mag zagen en weghalen uit het bos. Hieraan zijn wel regels verbonden. Het meeste hout dat wordt geveild staat gemarkeerd in het bos. Op zaterdag 4 november kunnen diverse kavels bekeken worden.

 

In de catalogus staat alles over de bospercelen, houtsoorten, de kijkdag en de beschikbare aantal m3. De catalogus vindt u op www.utrechtslandschap.nl/houtveiling. Hier kunt u ook uw biednummer aanvragen. Particulieren die het hout kopen, mogen tot 15 maart 2018 zelf hun hout zagen en weghalen.

 

Vroeger was het gebruikelijk om hout uit het bos openbaar te verkopen. Het hergebruiken van materiaal draagt bij aan de duurzaamheid. Vooral boeren gebruikten veel hout: voor afrasteringen, het bouwen van schuurtjes en natuurlijk als kachelhout. Utrechts Landschap wil de betrokkenheid van het publiek bij het bos en het bosbeheer vergroten en hergebruik stimuleren. Dat er bomen wijken in het bos, is bedoeld om de variatie in het bos te vergroten, zo krijgen kansrijke bomen meer ruimte.

 

Aan het zagen van het kachelhout zijn regels verbonden. De koper dient te werken conform de ‘Gedragscode zorgvuldig bosbeheer’ (via VBNE) en de eventueel op de kaart aangegeven elementen te ontzien, zoals mierenhopen en dergelijke.
Locatie Houtveiling Infocentrum Tabaksschuur Amerongen, Veenseweg 8, 3958 ET Amerongen. Parkeren bij Sportpark De Burgwal.

 

Twintig oogsten op de teller voor Veenendaalse stadsakker
VEENENDAAL  Minima die ongezond eten? Niet als het aan de Veenendaalse stadsakker ligt. Die leverde vorig week al zijn twintigste oogst aan verse groente en fruit voor de Veenendaalse voedselbank.  Lees verder

 

Nodige bezwaren tegen komst studenten op Kortenoord
WAGENINGEN  Levensgevaarlijke hordes aan lukraak fietsende studenten, een zichtlocatie voor bedrijven die verpest wordt door studentenkamers en een hinderlijk obstakel voor vleermuizen en spitsmuizen..  Lees verder

 

Natuurgraf op begraafplaats gewild in Ede
EDE  De nieuwe natuurgraven op de gemeentelijke begraafplaats aan de Asakkerweg in Ede blijken zeer gewild.  Van de 300 graven zijn er inmiddels al 52 uitgeven of gereserveerd. Vooral de 125 natuurgraven waarbij een eeuwigdurend grafrecht wordt gekocht, zijn populair. 43 van deze graven zijn al verkocht..  Lees verder

 

DTS Ede vrijwilliger Jan Teunissen ontvangt diamanten speld
EDE Jan Teunissen ontving maandagavond in ziekenhuis Gelderse Vallei een Diamanten Speld uit handen van DTS Ede voorzitter Marcel Mosselman. Hij ontving deze onderscheiding als waardering voor 60 jaar lidmaatschap en decennialang vrijwilligerswerk.  Lees verder

 

‘Centrum is niet zo lek als een mandje’
EDE  Raadslid Alexander Vos de Wael van de gelijknamige fractie is boos over de verzinkbare paal, die bij de Markt staat. Die is al een hele tijd kapot. En dat maakt het volgens hem dat het centrum zo lek is als een mandje, waardoor ongure types, koeriersdiensten en anderen heel simpel in het centrum kunnen komen.  Lees verder

 

Bongerd opent nieuw toestel
ODIJK Dinsdagochtend werd op het schoolplein van openbare basisschool Wereldkidz Bongerd een nieuw speeltoestel onthuld, door wethouder Eijbersen en het jongste kind Ninthe, dat net vier was geworden. Het toestel is gerealiseerd door samenwerking van verschillende partijen, en veel inzet van de Ouderraad van de school.  Lees verder

 

Na 103 adviezen vertrekt Cees van Hal bij Wmo-forum
VEENENDAAL ,,We hebben geen enkel belang, het gaat om de mensen die het nodig hebben”, zegt voorzitter Cees van Hal (69) van het Wmo-forum. Er zijn nogal wat Veenendalers die het nodig hebben, die afhankelijk zijn van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Lees verder

 

Hulpdiensten oefenen op Amersfoortseweg
DOORN Het centrum van Doorn stond afgelopen maandagavond in het teken van een grootschalige hulpdienstenoefening. Op de kruising van de Amersfoortseweg (N227) en de Kampweg waren een tweetal ongelukken nagebootst: een aanrijding en een van een busje afgevallen boom die boven op een fietser terecht was gekomen. Een kleine veertig hulpverleners namen deel aan de oefening. Lees verder

 

23 oktober 2017 20e jaargang nummer 6366

Hond verwondt 14 schapen bij Zeist, baasje aansprakelijk gesteld
ZEIST  De schrik bij de herders Ester en Werner Floor zit er nog altijd goed in. Vorige week beet een loslopende Mechelse herder bij Zeist veertien van hun schapen. De dieren raakten daarbij gewond en kunnen daarom deze week nog niet mee op pad met de rest van de kudde. Lees verder

 

Steun voor de boeren
EDE  De gemeente Ede gaat pluimveeboeren die zijn getroffen door de fipronilcrisis ondersteunen. Een voorstel van de ChristenUnie, CDA en SGP werd ook gesteund door GroenLinks/PE en de fractie Alexander Vos de Wael. Lees verder

 

Burgemeester: geen proef met Edese gemeentewiet
EDE  De gemeente Ede gaat zich niet aanmelden voor de proef met gereguleerde wietteelt. Dat zegt burgemeester René Verhulst na vragen van de gemeenteraadsfracties van D66 en de PvdA.  Lees verder

 

Omwonenden Trompplein zijn teleurgesteld
MAARN Het draagvlak voor een multifunctionele accommodatie op het Trompplein is sterk verminderd. Dat schrijven omwonenden in een boze brief aan het college en de gemeenteraad. Ze zijn teleurgesteld in het verloop van het inspraaktraject en trekken daarom aan de bel.  Lees verder

 

Pasjesmaker failliet, strop dreigt voor 5 mei Wageningen
WAGENINGEN  Het Comité Wageningen45 houdt rekening met een flinke financiële tegenvaller. Het bedrijf uit Drachten dat twee jaar geleden de betaalpasjes maakte voor het 5 Meifestival is failliet.  Lees verder

 

Ex-voetballer en muzikant Björn van der Doelen in Beauforthuis (foto)

AUSTERLIUTZ  Björn van der Doelen, vroeger voetballer bij PSV, Standaard Luik, FC Twente en NEC, is al weer jaren muzikant en toe aan zijn vierde album “De cowboy, de outlaw, de sheriff en de hoer”.. Zondag 29 oktober, 17.30 u speelt hij in het Beauforthuis. Als voetballer èn als muzikant is Björn een speler met karakter; sociaal, een buitenbeentje en eentje die niet afgeeft.
Songs over gemis en verlangen over liefde en eenzaamheid met hier en daar zijn eigen vleugje Sympathy for the Devil. Björn van der Doelen speelt deze voorstelling met zijn band “de huursoldaten” in de bijzonder bezetting van viool, cello, contrabas, toetsen, pedalsteel, dobro, drums en gitaar.
Ruud vd Boogaard – gitaar, zang; Mischa Porte – Drums; Harmen de Bresser – (contra)bas; Alex Akela – viool, toetsen; Mathijs Leeuwis – pedalsteel, dobro, gitaar; Mirthe de Jonge – cello; Ellen Jeurissen – zang

 

PeppelParty Kidz in De Peppel
ZEIST  Deze gezellige party is hét feest voor kids van groep 5 t/m 8 in Popopodium De Peppel. Vrijdag 27 oktober is het weer zover en het thema is HALLOWEEN. Dus kom maar op met je meest angstaanjagende kostuum, want ook deze avond is er weer een prijs voor de dame en heer die er het mooist uitzien.  Zin in een feestje? Kom naar deze altijd gezellige kidsdisco voor een te gekke avond. Er is altijd een DJ die de tofste nummers draait en er kan lekker gedanst worden. Een hartstikke leuke avond om gezellig met je vrienden en vriendinnen naar toe te gaan. De deuren op de Montaubanstraat 106 gaan open om 18.30 uur en de entree is € 2,00.

 

22 oktober 2017 20e jaargang nummer 6365

Wageningen helpt bestaande koopflats levensloopbestendig te maken
WAGENINGEN  Oplaadpunten voor scootmobielen en automatische deuropeners. Dat soort nieuwe voorzieningen in bestaande appartementencomplexen moeten ervoor zorgen dat Wageningse ouderen langer zelfstandig in hun koopflat kunnen blijven wonen.  Lees verder

 

Jo Hautvast: Zonder Wageningen is Food Valley niets
WAGENINGEN  Hij was de bedenker van Food Valley. Inmiddels is hij met pensioen en ziet Jo Hautvast zijn geesteskind een grote vlucht nemen. ,,Het is tijd dat Wageningen zich ‘Capital of the Food Valley’ gaat noemen.’’  Lees verder

 

21 oktober 2017 20e jaargang nummer 6364

Edenaren kunnen meeschrijven aan verkiezingsprogramma CDA
EDE CDA Ede nodigt inwoners uit om op dinsdag 31 oktober nodigt mee te schrijven aan het verkiezingsprogramma. Van 19:00-22:00 uur kan iedereen zijn of haar inbreng leveren. De bijeenkomst vindt plaats in het Raadhuis, Bergstraat 4 in Ede.  Lees verder

 

Uitmarkt wordt Amerongen in Beweging
AMERONGEN Een nieuwe naam voor de Uitmarkt in Amerongen, inmiddels traditioneel de start van het sport- en cultuurseizoen. Tijdens het evenement Amerongen in Beweging laten verschillende lokale organisaties en verenigingen zich van hun beste kant zien. Ook dit jaar vindt het plaats in multifunctioneel centrum Allemanswaard.  Lees verder

 

20 oktober 2017 20e jaargang nummer 6363

Erkenning voor de Nederlandse FoodValley
EDE / VALENCIA  Eerste voedselwethouder van Nederland ontvangt in Valencia Internationale Food Award voor Ede
Het boerenechtpaar van de Remeker kazen ruikt elke dag de stront van hun koeien. Zo weten ze zeker dat er geen antibiotica in hun kazen zit. Met de Universiteit Wageningen ontwikkelde zij hun ‘schone’ kazen, zonder antibiotica dus. Het ziekenhuis van Ede, ‘het voedselziekenhuis van Nederland’, levert gezonde voeding aan patiënten. Het gebruik van geneesmiddelen wordt erdoor teruggedrongen. Voeding als preventief medicijn. De scholen hebben eigen moestuinen en de leerlingen krijgen voedselonderwijs met heuse ‘smaak- lessen’. In de voetbalkantines van Ede serveren ze andere snacks. ‘Hoog en goed spelen kan alleen als je ook gezond eet’, aldus wethouder Leon Meijer . Het trok sportclubs over de streep. Leon Meijer is de eerste Voedsel-wethouder van Nederland. Deze week reist hij naar Valencia om daar tussen 157 andere steden als Milaan en Bogota de prijs op te halen voor het voedselbeleid dat de gemeente Ede op de kaart zet.

 

‘We willen gezonder leven, we moeten ons voedsel duurzamer produceren, we moeten steeds meer monden voeden en ze beter, diverser voeden. Wereldwijd gaan er inmiddels meer mensen met obesitas dan met honger naar bed’, aldus Leon Meijer. Het belang van goed voedsel en van voedselveiligheid wordt ook in het Regeerakkoord ingezien. ‘De FoodValley en haar doeleinden staan er met zoveel woorden in, een belangrijke mijlpaal. ‘Voor gezond voedsel liggen er enorme kansen voor onze economie en het bedrijfsleven, daarom wordt het genoemd als één van de drie speerpunten in het nationale topsectorenbeleid’, aldus Voedsel-wethouder Leon Meijer.

 

Milan Pact Award
Met de wetenschap vanuit de Universiteit van Wageningen, de bedrijven Vika en Nizo en nieuwkomers als BioNext en FoodInspiration op het World Food Center, de smaaklessen en de eigen moestuin op scholen, de samenwerking met het ziekenhuis, het veranderen van het voedingspatroon van thuiswonende ouderen in het ‘Pro-Muscle’ project waardoor ze minder afhankelijk van medicijnen worden, wil de gemeente een doorbraak naar gezonde voeding realiseren. Dat is ook de erkenning van de ‘Milan Pact Award’ die Leon Meijer deze week in Valencia namens hen in ontvangst neemt. Het Milan Pact is een samenwerkingsverband van meer dan 150 steden wereldwijd die zich richten op een goede en gezonde voedselvoorziening van hun burgers. Die opgave wordt door de toenemende verstedelijking steeds complexer. Binnen het Milan pact worden initiatieven gelanceerd en ervaringen gedeeld, zoals urban farming en de innovatie van de voedselproductie en nu ook het lokale voedselbeleid van de gemeente Ede, om zo de voedselzekerheid en -veiligheid ook in de toekomst te waarborgen.

Ook het regeerakkoord gaat specifiek in op de FoodValley. ‘Om een gezonde leefomgeving te waarborgen voor mensen en dieren zal het kabinet de samenwerking in de Regio FoodValley on- dersteunen en de uitkomsten daarvan beschikbaar maken voor de rest van Nederland’. Het topsectorenbeleid moet zich gaan richten op landbouw/water/voedsel/duurzaamheid. Het nieuwe kabinet wil initiatieven ondersteunen die de verbinding tussen boer en burger versterken, zoals city- landbouw en de verkoop van streekproducten op de boerderij. Bij de hervorming van het gemeenschappelijke landbouwbeleid in Europa meer gericht zijn op innovatie, duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid.
‘In het Regeerakkoord ligt een grote uitdaging die veel verder gaat dan de FoodValley en de gemeente Ede’, aldus Leon Meijer. We moeten dit beleid verder brengen richting de landelijke gemeenteraadsverkiezingen en binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Gezonde burgers in gezonde gemeenten is het devies. We moeten de komende tijd samen met meer partijen en de andere overheden aan de slag met het kabinet om deze teksten van het Regeerakkoord om te zetten in acties en daden. Zo blijven we met onze moderne voedselproductie koploper in de wereld’.

 

ACM: ‘Veenendaal trok eigen parkeerterreinen voor’
VEENENDAAL De gemeente Veenendaal moet van de Autoriteit Consument & Markt kostendekkende tarieven rekenen bij gemeentelijke parkeerterreinen en parkeergarages. Zo stopt de oneerlijke concurrentie met Q-Park, de exploitant van twee parkeergarages in Veenendaal.  Lees verder

 

In de Schaduw van Toon Hermans
AUSTERLITZ  Op zaterdag 22 oktober en zondag 23 oktober is  de nostalgische avant-première van “In de Schaduw van Toon Hermans’ in het Beauforthuis. Een uniek optreden in Toons repetitiekerkje na tachtig voorstellingen in Vlaanderen en een bejubelde passage in Carré.

Lissa Meyvis zingt de liedjes die Toon zelf zijn allermooiste vond. Herman Van Hove vertelt over zijn wonderlijke belevenissen als laatste manager en vriend van Toon Hermans.
zaterdag 22 20.15 uur en zondag 23 okt, 17:30

 

Laatste kans Zonnebloem Bunnik
BUNNIK Eef Goes, sinds drie jaar penningmeester van Zonnebloem Odijk, doet nog een laatste poging om Zonnebloem Bunnik weer op poten te zetten. Het is de laatste kans om het geld dat er nog op de rekening staat, te gebruiken voor het eigen dorp. Na 1 januari gaat dat geld naar de grote pot van de regionale Zonnebloem.  Lees verder

 

19 oktober 2017 20e jaargang nummer 6362

RvS zet voorlopige streep door uitbreiding bedrijventerrein Maarsbergen
MAARSBERGEN  Bedrijventerrein Maarsbergen Oost mag voorlopig niet uitbreiden. De Raad van State heeft een streep gezet door de plannen.  Volgens de Raad van State is niet voldoende aangetoond dat uitbreiding noodzakelijk is. Ook is niet goed genoeg nagedacht over hoe het extra verkeer afgewikkeld moet worden. De gemeente en de ondernemer mogen daarom voorlopig niet aan de slag.  Lees verder

 

‘Veel positieve energie in Ede’
EDE Twintig jaar lang mocht Wout Schotsman geld uitdelen aan honderden buurtinitiatieven. De scheidend secretaris van het fonds ‘Stichting Idee in Uitvoering’ heeft veel positieve energie gezien in Ede. De samenleving verhardt? ,,Er zijn zoveel mensen die zich inzetten voor het geluk van een ander. Dat mag meer aandacht krijgen!”  Lees verder

 

18 oktober 2017 20e jaargang nummer 6361

Spannende nacht op vervaarlijk ogende Holleweg
WAGENINGEN  Wageningen Als er één plek in Wageningen is waar het volgens de overlevering kan spoken, dan is het wel de steile, door hoge bomen omgeven, duister ogende Holleweg. Dáár speelt zich op 27 en 28 oktober een theaterspektakel rond de Nacht van de Nacht af.  Lees verder

 

Einde aan groentekraam op kop Dorpsstraat met Van Hardenbroeklaan
BUNNIK De Bunnikse middenstand is verlost van de groentekraam op de hoek van de Van Hardenbroeklaan met de Dorpsstraat. Omdat kaasboer Jan van Manen tijdens het Open Huis kwam inspreken, heeft hij van raad en college gedaan gekregen dat er ook nooit meer een kraam terug komt.  Lees verder

 

Triodos mag nieuw kantoor bouwen bij station Driebergen-Zeist
DRIEBERGEN  Triodos Bank mag haar nieuwe kantoor bouwen op landgoed De Reehorst tussen NS-station Driebergen-Zeist en de A12. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft alle bezwaren ongegrond verklaard.  Lees verder

 

Motto Wageningse jongerenpartij: Hallo, er zijn ook jongeren in de stad
WAGENINGEN  Nederlandse studenten, internationale studenten én Wajo’s (Wageningse jongeren). Zij moeten zich allemaal thuis gaan voelen binnen Connect Wageningen, de nieuwe jongerenpartij die in maart mee gaat doen aan de raadsverkiezingen. Onder het motto: hallo, er zijn ook jongeren in de stad.  Lees verder

 

‘Verhuizing Cultura naar Achterdoelen is unieke kans’
EDE De gemeente onderzoekt of Cultura kan verhuizen naar het pand aan de oostkant van de Achterdoelen. In dat geval zal het haar intrek nemen over de volle breedte ‘van V&D tot en met AH’, de winkels die daar waren gevestigd. Wethouder Johan Weijland garandeert dat het dan één deal wordt met verkoop van het gebouw aan de Molenstraat, wat een hotelfunctie kan krijgen.   Lees verder

 

Gesteggel over klein stukje grond
VEENENDAAL Gesteggel tussen de provincie Utrecht en de gemeente over een strook grond van 35 meter lengte. De grond is van het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost en daarin participeert de gemeente voor 50 procent. De strook grond is slechts een uiterst gering deel van het plangebied waarop een buurtwinkelcentrum wordt gevestigd.   Lees verder

 

Kwartierdienst op Valleilijn is ver weg
EDE/ LUNTEREN  De door velen gewenste kwartierdienst op de Valleilijn tussen station Ede-Wageningen en Amersfoort is nog ver weg, meldt gedeputeerde Conny Bieze. Treinen moeten harder gaan rijden en twee spoorwegovergangen moeten dicht. Extra overleg is noodzakelijk.  Lees verder

 

17 oktober 2017 20e jaargang nummer 6360

Brandweer probeert vissen in zuurstofnood te redden
BENNEKOM In de vijver aan de Achterstraat in Bennekom vekeerden dinsdag veel vissen in nood. Een laag zuurstofgehalte bleek de oorzaak van het feit dat enkele vissen stierven en veel anderen zich aan de oppervlakte van het water bevonden. ,,Metingen van het waterschap leverden een zuurstofgehalte van 0,35 mg per liter water op. Dat is flink aan de lage kant”, zegt een woordvoerder van de brandweer.  Lees verder

 

Nieuwe directeur-bestuurder voor de Woningstichting in Wageningen
WAGENINGEN De Raad van Commissarissen van de Woningstichting heeft per 1 januari Annelies Barnard benoemd tot haar nieuwe directeur-bestuurder. Tot 1 januari blijft Wilfried Stribos interim directeur-bestuurder.  Lees verder

 

Onderzoek milieu-effecten vliegroutes Lelystad “eerste noodzakelijke stap”
EDE  Gemeente Ede is tevreden dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekijkt of de milieueffecten van de vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad in beeld gebracht moeten worden. Deze toezegging deed staatssecretaris Dijksma gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. De resultaten worden eind november bekend. Ede ziet deze stap als een eerste noodzakelijke stap om duidelijkheid te krijgen.

Namens het college van B&W reageert wethouder Leon Meijer: “Ede wil weten wat de vliegroutes betekenen voor de geluidsoverlast en luchtkwaliteit boven onze gemeente. Of beter gezegd: boven de huizen van onze inwoners en boven onze prachtige natuur. We hopen dat de staatssecretaris in november meldt dat ze deze milieu-effecten in beeld zal brengen. Wat ons betreft is dat noodzakelijk!’


Tot 2 november loopt de internetconsultatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Gemeente Ede zal gebruik maken van de mogelijkheid om zienswijzen en verbetervoorstellen te doen. Hierbij wordt samengewerkt met de gemeenten uit FoodValley, de provincie Gelderland en andere Gelderse gemeenten. Ede wil dat de vliegtuigen hoger gaan vliegen, dat vertrekkend en aankomend verkeer een gescheiden route krijgt en vindt dat de herindeling van het luchtruim sneller moet plaatsvinden dan de staatssecretaris nu heeft bepaald. Alle informatie over dit dossier en de acties die de gemeente Ede heeft ondernomen zijn te vinden op: https://www.ede.nl/wonen-en-leven/verkeer-en-parkeren/vliegroutes-lelystad/

 

De lift in het stadhuis gaat zo langzaam omdat het de goedkoopste is
WAGENINGEN  Er worden wel eens flauwe grappen gemaakt over de nieuwe liften in het Wageningse stadhuis. Zouden die zo langzaam omhoog en omlaag gaan omdat ze zich aanpassen aan het werktempo van ambtenaren? Maar niets is minder waar: het zijn de goedkoopste liften die Wageningen kon krijgen en die bezuiniging was nodig om binnen de begroting voor de vernieuwbouw te blijven.   Lees verder

 

Wie een goed plan heeft voor zorghulp kan in Wageningen subsidie krijgen
WAGENINGEN  Wageningers die denken een bepaalde zorgvraag beter te kunnen oppakken dan officiële instanties kunnen subsidie krijgen om dat aan te tonen.  Lees verder

 

Geluidsniveau spoor te hoog, daarom enquête over geluidsschermen
BUNNIK Uit onderzoek van Prorail blijkt dat treinverkeer voor 107 woningen in de kern Bunnik de wettelijke normen overschrijdt. In principe vraagt dit om maatregelen, zoals geluidsschermen van 2 tot 5 meter hoog. Of de regering hier uiteindelijk geld voor heeft, is nog maar de vraag.  Lees verder

 

Vertraging voor zorgcentrum Landgoed Beukenstein in Driebergen
DRIEBERGEN  De bouw van woon-zorgcomplex Landgoed Beukenstein in Driebergen gaat in januari volgend jaar van start en zou in het voorjaar van 2019 klaar moeten zijn. Dat is later dan gepland. Bewoners die sinds 2016 tijdelijk zijn ondergebracht in Doorn in afwachting van de nieuwbouw, moeten daarom nog wat langer geduld hebben. Lees verder

 

Momo wil meer erkenning
EDERVEEN Theaterwerkplaats Momo uit Ederveen wil in deze regio serieuzer meetellen als theatergezelschap. Het stigma van ‘het zijn maar mensen met een beperking’ moet uit de weg geruimd: ,,Onze acteurs zijn professioneel.” Met de opening van de nieuwe theaterzaal breidt de theatergroep het aantal voorstellingen flink uit.  Lees verder

 

Driebergenaar schrijft boek over villa Welgelegen
DRIEBERGEN Met de verschijning van het boek Werkelijk Welgelegen is de Utrechtse Heuvelrug een fraai boek over de historie rijker. Auteur Joost Kingma is sinds enkele jaren woonachtig in het park Welgelegen en was benieuwd naar de historie van dit bijzondere stuk Driebergen.  Lees verder

 

16 oktober 2017 20e jaargang nummer 6359

Voorstel koopzondag Veenendaal: pas na 13.00 uur vanwege de kerk
VEENENDAAL  De supermarkten elke zondag open in Veenendaal. En twaalf koopzondagen per jaar, maar wel pas vanaf 13.00 uur om de kerkgangers niet in de weg te zitten. Dat is het voorstel waar Lokaal Veenendaal in november wil komen om een einde te maken aan de koopzondagdiscussie in Veenendaal.  Lees verder

 

Dr. Feelgood (UK) op 20 oktober in De Peppel
ZEIST  Dr. Feelgood blijft één van de meest populaire en levendige rhythm & bluesbands van de wereld. Hun rauwe sound en ‘in your face’ optredens resulteerde uiteindelijk in het album “Stupidity” welke bij uitkomst direct op nr. 1 binnenkomt in de U.K. hitlijsten. Met wereldwijde hit singles als Roxett, Back in the Night, She does it Right en het onvergetelijke See You Later Aligator. Dat wordt genieten! De deuren op de Montaubanstraat 106 gaan open om 20.30 uur en de show start om 21.15 uur. Tickets in de voorverkoop kosten € 14,- en aan de deur op de avond zelf € 18,-. Kijk voor meer informatie op www.peppel-zeist.nl en volg ons op Facebook en Twitter.
 
Down At The Doctors (1994, Grand Records) Dit laatste album met Lee Brilleaux werd 24 en 25 januari 1994 live geregistreerd tijdens deDr. Feelgood Music Bar op Canvey Island (nu bekend als het Oysterfleet Hotel), slechts 2 maanden voordat hij overleed. De huidige line-up is met Kevin Morris op drums en Phil Mitchell op bas, beiden al 29 jaar bij de band. Steve Walwyn op gitaar is ook alweer 23 jaar onderdeel van Dr. Feelgood. De zanger Robert Kane, voorheen van The Animals, is de meest recente aanwinst sinds 1999, voor zover iemand dit als recent wil bestempelen. Onlangs kwam de DVD “Live in London” uit en de CD “Repeat Prescription”, een collectie van de meest memorabele songs in een nieuw jasje.

 

Sanering loodverontreiniging landgoed Bornia van start
DRIEBERGEN  Op landgoed Bornia is begonnen met de sanering van de bodem. In het natuurgebied zit lood in de grond en dat wordt de komende weken opgeruimd. In het natuurgebied tussen Driebergen en Zeist zat tussen de jaren 50 en 90 kleiduifschietvereniging De Vliegende Schotel.  Lees verder

 

Verzinkbare palen voor exclusieve kledingzaak in Veenendaal
VEENENDAAL  De kledingzaak Boavista heeft verzinkbare palen voor de pui aan de Hoofdstraat in Veenendaal geplaatst. De exclusieve winkel werd de afgelopen maanden twee keer getroffen door een ramkraak met een gestolen auto.  Lees verder

 

Culinaire ode aan de wilde Veluwe
EDE Op de stormbaan van de Mauritskazerne in Ede wordt zaterdag 21 oktober een festivalterrein ingericht, waar iedereen van 15.00 tot 22.00 uur kan proeven van alles wat de wilde Veluwe te bieden heeft. Acht koks krijgen op het terrein een eigen kookeiland waar ze twee nieuwe gerechten gaan klaarmaken. Daaromheen wordt het terrein aangekleed met een wildmarkt, interactief theater, dj-lounge, openlucht koffiebar, demonstratie tenten en een pop-up wellnessplein midden tussen de bomen.  Lees verder

 

15 oktober 2017 20e jaargang nummer 6358

Zelfs VN wil iets met het World Food Center in Ede
EDE  Er is nog geen steen gelegd. Maar het World Food Center in Ede trekt nu al interesse van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Tegelijkertijd wachten grote bedrijven nog met het toezeggen van structureel geld voor het ambitieuze project.  Lees verder

 

DOPE D.O.D. & DRUMMAKID in De Peppel (foto)

ZEIST  Hold up! Dope D.O.D. en DRUMMAKID bundelen hun krachten en gaan samen op tour! Met hun tour langs 14 Nederlandse poppodia doen zij op 21 oktober Poppodium De Peppel aan. Ze brengen een explosieve mix van hardcore hiphop en trap.  Of je nu houdt van rauwe hiphop of wavy trap, tijdens een show van deze heren is stilstaan niet meer mogelijk. Eén ding is zeker; moshpits gegarandeerd! De deuren op de Montaubanstraat 106 gaan open om 20.30 uur en de show start om 21.00 uur. Tickets in de voorverkoop kosten € 13,- en aan de deur op de avond zelf € 16,-. Kijk voor meer informatie op www.peppel-zeist.nl en volg ons op Facebook en Twitter.

 

14 oktober 2017 20e jaargang nummer 6357

Uitbreiding Ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost geopend
VEENENDAAL Fase 2 van het Ontmoetingshuis aan de Spiesheem in Veenendaal-Oost is vrijdagmiddag onder grote belangstelling officieel geopend.  Lees verder

 

‘Belachelijk mooie’ parkeergarage bij station Driebergen-Zeist is bijna klaar
EDE  Je verwacht het niet, dat iemand zó begeesterd kan raken door de aanblik van een nieuwe parkeergarage. Maar architect Mark Siebers steekt zijn enthousiasme over zijn geesteskind bij station Driebergen-Zeist bepaald niet onder stoelen of banken.  Lees verder

 

Jaap van Ree schrijft boek over oude school in Ede-Zuid
EDE Waar nu basisschool Oranje Nassau staat aan de Anton Mauvestraat, stond vroeger de School met den Bijbel Ede-Zuid. Jaap van Ree (65) haalt herinneringen op uit die tijd met zijn boekje ‘Terug in de schoolbank – School van Hoek en Streutker’.  Lees verder

 

Edese basisschool is er na moeilijke tijd weer helemaal bovenop
EDE  Met steeds meer leerlingen, groeiende interesse uit de buurt en een nieuwe methode zit basisschool Calluna in Ede weer in de lift. Op dit moment heeft de openbare school 86 leerlingen en er zijn al tientallen geïnteresseerde ouders voor de komende jaren. Vorig jaar kende de school bij de start van het seizoen nog 77 leerlingen.  Lees verder

 

13 oktober 2017 20e jaargang nummer 6356

Nog eens 36.000 zonnepanelen erbij
VEENENDAAL Eerder werd door de rijksoverheid subsidie verstrekt voor de plaatsing van 24.000 zonnepanelen. Een veertigtal bedrijven liftte mee op de aanvraag, evenals de gemeente. Onder meer op het zwembad komen zonnepanelen. Wanneer de subsidie is vertrekt hebben de aanvragers drie jaar de tijd om de werkzaamheden uit te voeren. Nu is er weer een subsidieaanvraag in de maak, ditmaal voor 36.000 zonnepanelen, te plaatsen bij 33 dakeigenaren. Het gaat om een collectief zonnepanelenproject van Ondernemend Veenendaal. Bedrijven, een supermarkt, de gemeente en een vereniging van eigenaren doen er aan mee.  Lees verder

 

The Dixieland Crackerjacks (foto)
DRIEBERGEN  Op  zondag 15 oktober een optreden van de The Dixieland Crackerjacks in  “Jazz op Zondagmiddag in Champ’Aubert”.
Deze band is één van de meest toonaangevende oude stijl jazzorkesten van Nederland. Na de oprichting in 1994 maakte The Dixieland Crackerjacks meteen een vliegende start door de eerste prijs te winnen tijdens het concours van de Leidse Jazzweek.

Onder de bezielende leiding van saxofonist Bert Brandsma is de band intussen uitgegroeid tot een volledig professionele organisatie welke uitgebreide concerttournees heeft ondernomen naar onder andere Duitsland, België, Frankrijk en Engeland. Het orkest is te beluisteren op een viertal cd’s en trad diverse malen op voor de televisie.
The Dixieland Crackerjacks beschikken over een enorm breed repertoire waarbij de nadruk ligt op swing, dixie en oude stijl jazz. Uit dit repertoire kan een programma worden samengesteld met vele vocale bijdragen, waarbij virtuoze muzikale hoogstandjes worden afgewisseld met sfeervolle ballads. Dit in combinatie met de verzorgde kleding en leuke presentatie maken van elk optreden een ware happening.  14.30 uur

 

Krakers De Luwte moeten per direct weg
BENNEKOM  De vijf krakers die hun intrek hebben genomen in het Bennekomse dagbestedingscentrum De Luwte, moeten het pand per direct verlaten. De voorzieningenrechter in Arnhem oordeelde vrijdag dat de voorgenomen ontruiming door justitie niet onrechtmatig is.  Lees verder

 

Cora Otter lijsttrekker ChristenUnie Ede
EDE Cora Otter, de huidige fractievoorzitter van de ChristenUnie Ede, is benoemd tot de lijsttrekker van de partij bij de raadsverkiezingen van woensdag 18 maart 2018. Wethouder Leon Meijer staat op de tweede plek en Peter Jansen is de derde.  Lees verder

 

Boek over Ede wint Professor van Winterprijs
EDE De Professor van Winterprijs is dit jaar voor Janny Bloembergen-Lukkes. De jury heeft haar boek ‘Paradoxale modernisering. Ede 1945-1995: groot geworden, herkenbaar gebleven’ (Hilversum, Verloren 2015) unaniem verkozen tot prijswinnend boek van de ingezonden boeken uitgegeven in 2015-2016.  Lees verder

 

‘Zeer verontrustende cijfers’ over schulden
VEENENDAAL ,,Zeer verontrustende cijfers”, aldus het CDA donderdagavond in de raadscommissie over het aantal huishoudens in Veenendaal met schulden. Wethouder Arianne Hollander is zelf ook geschrokken van het aantal financieel risicovolle huishoudens.  Lees verder

 

Groen licht uitbreiding bedrijventerreinen
EDE SGP-raadslid Theo Folmer bood na de raadsvergadering aan wethouder Willemien Vreugdenhil een inventarisatie aan van de belangstelling van bedrijven in Lunteren en Harskamp voor een nieuw bedrijventerrein in die twee dorpen van de gemeente Ede. Hij bedankte de Edese wethouder voor haar inspanningen om de bedrijventerreinen op termijn mogelijk te maken.  Lees verder

 

Kerkewijk, de ‘prachtstraat van Veenendaal’, wordt nog mooier
VEENENDAAL  De ‘prachtstraat’ van Veenendaal gaat vanaf april 2018 op de schop. De ruim twee kilometer lange Kerkewijk wordt in drie fases opgeknapt. Het eerste deel, van Brugkerk tot aan het station, gaat in totaal 2 miljoen euro kosten.  Lees verder

 

12 oktober 2017 20e jaargang nummer 6355

Programmabegroting 2018-2021: verder werken aan de ingezette koers

EDE  De begroting van de gemeente Ede voor 2018 tot 2021 is positief. Dat wil zeggen dat er de komende jaren voldoende geld is om de verplichte taken van de gemeente uit te voeren en daarnaast samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te werken aan een aantrekkelijk woon- en werkklimaat voor iedereen.

 

De afgelopen jaren heeft de gemeente en haar partners niet stilgezeten, er gebeurt veel op het gebied van Food, zoals vele Food festivals. Het centrum van Ede wordt elke dag een stukje mooier, met het opknappen van het marktplein in 2018 in het vooruitzicht. Op diverse plekken in Ede worden huizen gebouwd zodat iedereen in Ede een prettige plek heeft om te wonen. In ons mooie buitengebied is en wordt hard gewerkt aan een aantrekkelijke plek voor bedrijven en toeristen met respect voor de natuur. Kortom, veel ontwikkelingen die Ede nog mooier maken.

 

De basis van waar de gemeente Ede op inzet ligt in het convenant, opgesteld door het college van burgemeester en wethouders, en in de Visie Ede 2025. Hier staat in dat de gemeente werkt aan belangrijke thema’s voor Ede zoals participatie, Food, een vitaal Buitengebied en een levendig centrum. Bij de perspectiefnota, die in juni van dit jaar is vastgesteld, zijn de keuzes gemaakt waar het geld voor de komende jaren naar toe gaat. In deze begroting wordt dit vastgelegd en staat welke resultaten de gemeente met dit geld wil behalen.

 

Een van deze keuzes is het verlagen van de kosten voor een paspoort of identiteitskaart. Dit zorgt ervoor dat de aanschaf van dit document vanaf 1 januari goedkoper is. Ook gaat er geld naar de opbouw en uitwerking van Werkkracht als vervanger van Permar om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Daarnaast blijven we investeren in onze speerpunten zoals Food, duurzaamheid, Kennisas en een levendig centrum.

“Ook afgelopen jaren hebben initiatieven van inwoners en organisaties tot mooie resultaten geleid. Ede is financieel gezond en dat zorgt ervoor dat we de initiatieven die in onze gemeente ontstaan, kunnen blijven stimuleren en ondersteunen. Daar ben ik blij mee. Op deze manier kunnen we, samen met inwoners, instellingen en (maatschappelijke) organisaties, blijven werken aan een Ede waarin het prettig wonen, werken en verblijven is,” aldus wethouder financiën Harry van Huijstee.


Na een aantal jaren van krapte en bezuinigingen zagen we vorig jaar een begroting met financiële mogelijkheden. Deze lijn heeft zich sinds die tijd doorgezet. Na een periode waar we veel van de inwoners van Ede hebben gevraagd is er nu meer ruimte om te investeren en ideeën uit de samenleving te stimuleren en te steunen. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Ede Doet waarbij inwoners van Ede een cheque van €7,50 krijgen om in te zetten voor een goed idee in de wijk.
In november neemt de gemeenteraad een besluit over de programmabegroting 2018 – 2021.

 

Dromen van Johanna
AUSTERLITZ  Op zondag 15 oktober om 17.30 uur treedt Ernst Jansz op in het Beauforthuis Austerlitz met zijn programma Dromen van Johanna (Bob Dylan hertalingen).
Dit najaar viert Jansz dat hij 50 jaar op het podium. Ernst Jansz, die nationale bekendheid kreeg met Doe Maar ziet zijn Dylanhertalingen als één van zijn meest geliefde programma’s. Ernst Jansz: “Bob Dylan heeft mij door de jaren heen geïnspireerd. Al van jongs af aan ben ik een bewonderaar. Ik snapte niets van de teksten, maar dat maakte niets uit. Dylan’s teksten hebben een soort schoonheid die je niet kunt verklaren.

 

FoodValley wil naar internationale top
EDE De partijen in de regio FoodValley hebben zich verbonden aan de ambitie om in 2025 de internationale topregio te zijn op het gebied van agrifood. Regio FoodValley is niet alleen de samenwerking tussen acht gemeenten, maar ook de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid in dat gebied. De voortgangsrapportage waarin de projecten benoemd zijn, geeft gedetailleerd weer wat er in 2016-2017 gebeurd is.  Lees verder

 

Wageningen krijgt twee ondernemers als centrummanagers
WAGENINGEN  Wageningen krijgt twee ondernemers uit de binnenstad als nieuwe centrummanagers: Ilonne Bongers van Bas Buitensport en Robert Frijlink van de Gelderse IJzerhandel. Ze werden woensdagavond gepresenteerd op de jaarvergadering van de Stichting Ondernemersfonds Wageningen (SOW).   Lees verder

 

Vervallen loods op Enka-terrein Ede omgetoverd in hippe loftwoningen
EDE  Architect Joep van der Veen heeft het monumentale Enka-goederenstationnetje getransformeerd tot hippe loft-woningen. Nu hoopt hij iets met de schoorstenen op het Enka-terrein te kunnen doen.  Lees verder

 

11 oktober 2017 20e jaargang nummer 6354

Opgravingen legerkamp van Napoleon in Austerlitz
AUSTERLITZ  Op dit moment doen archeologen opgravingen op het Franse Kamp in Austerlitz. Vondsten van internationaal belang zijn het resultaat: sporen van legerbarakken, tentgreppels, uniformknopen, kogels, persoonlijke  gebruiksvoorwerpen en meer. Allemaal achtergelaten door de 18.000 soldaten van Napoleon, ruim tweehonderd jaar geleden. Op zaterdag 14 oktober is de open dag. Bezoekers zijn welkom bij de opgravingen, kunnen vondsten bekijken en mogen zelfs de archeologen een handje helpen! Ook kunt u op de foto met Napoleon, tientallen soldaten in vol ornaat in actie zien, een nagebouwd tentenkamp bekijken, zelf zoeken met een metaaldetector en nog veel meer.
 
Op de plek van het Franse Kamp in Austerlitz verrijst een nieuwbouwwijk. Van 1804 tot 1808 stond daar een gigantisch legerkamp van Napoleon. In de bodem is te zien wat de tienduizenden soldaten zoal hebben achterlaten. Dat wordt nu zorgvuldig opgegraven voordat de nieuwe woonwijk wordt gebouwd.
 
Wethouder Sander Jansen: “Dat we binnen onze gemeentegrenzen zulke bijzondere opgravingen mogen meemaken is heel bijzonder. Dit zijn archeologisch gezien opgravingen van internationaal belang. Iedereen weet dat het dorp Austerlitz en de pyramide onlosmakelijk verbonden zijn met Napoleon. Nu gaan archeologen een deel van die geschiedenis naar boven halen en we geven alle belangstellenden de kans om er op 14 oktober bij te zijn.”
 
Op 14 oktober wordt een bijzonder wassen beeld van Napoleon uit het Nationaal Militair Museum tijdelijk tentoongesteld op de opgraving. U kunt  met hem op de foto. Ook zijn er meer dan twintig soldaten van re-enactmentvereniging ‘le 85ème Regiment d’infanterie de ligne’, zij laten de bezoeker kennis maken met de gloriedagen van Napoleon. Daarnaast zijn er soldaten op paarden, van de cavalerie, zij geven demonstraties en uitleg over het omgaan met een sabel te paard. Voor de verhalen is Peter Faber uitgenodigd, hij vertelt jong en oud over het spannende, gevaarlijke en soms barre leven van de soldaten van tweehonderd jaar geleden.
 
Bezoekers kunnen een cursus metaaldetectie volgen. Kinderen vanaf 8 jaar mogen met een metaaldetector munten en andere voorwerpen opgraven. Bovendien vertellen de archeologen van Baac en Vestigia wat ze precies doen en hoe ze te werk gaan. Ze laten ook zien wat er tot nu toe gevonden is.
 
De open dag wordt tijdens de Nationale Archeologiedagen op zaterdag 14 oktober gehouden van 11:00 – 16:00 uur op het Franse Kamp in Austerlitz op de locatie nabij Weideweg 44. Het evenement is gratis. Om 11:30 uur zal wethouder Sander Jansen de dag formeel openen. Daarna zijn er ieder uur workshops en er is een informatiemarkt. Er is een T-lounge waar u kunt eten en drinken. Tussen 12:00 en 15:30 uur kunnen bezoekers van de Pyramide van Austerlitz zich per paard en wagen naar het Franse Kamp laten rijden.
 

Bezoekers niet snel genoeg uit Aula, concertreeks stopt na tachtig jaar
WAGENINGEN  Na ruim tachtig jaar komt er een einde aan de klassieke concerten in de Aula van de Wageningen universiteit. Het oudere publiek zou in het pand niet snel genoeg naar de nooduitgang kunnen komen.   Lees verder

 

Ambities jeugdbeleidsplan naar beneden bijgesteld
VEENENDAAL De ambities van het jeugdbeleidsplan zijn behoorlijk naar beneden bijgesteld. Dat stelde de raadscommissie dinsdagavond vast. Maar de doelstellingen zijn wel realistischer, zo werd opgemerkt door verschillende fracties. We zijn niet per se te optimistisch geweest bij de vaststelling van het plan in januari 2016, aldus wethouder Nermina Kundic. Maar achteraf wordt er getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de cijfers.  Lees verder

 

Juf Wille Wildeman viert jubileum op De Triangel
LUNTEREN Lesgeven aan leerlingen op een basisschool vindt juf Wille Wildeman-van de Wal (46) het leukste wat er bestaat. En dan vooral op cns De Triangel in Lunteren. Ze werkt er al 25 jaar. Een zilveren jubileum dus.  Lees verder

 

Ziekenhuis Gelderse Vallei vriendelijk voor senioren
EDE Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft woensdag het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis in ontvangst mogen nemen. Het keurmerk laat zien dat de zorg in het ziekenhuis is afgestemd op de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen.  Lees verder

 

Juf Inge Hietkamp veertig jaar voor de klas
MAARN Een complete verrassing was het voor juf Inge Hietkamp. De viering van haar 40-jarig jubileum als juf op Wereldkidz De Meent. ,,Niemand heeft wat laten merken in de afgelopen weken en zelfs toen ik maandag trakteerde deed iedereen verbaasd. Dat zelfs de leerlingen in mijn eigen klas niks hebben gezegd kan ik nog niet begrijpen.”  Lees verder

 

10 oktober 2017 20e jaargang nummer 6353

“Vanaf vandaag worden nieuwbouwwoningen in de regio Utrecht in principe zonder aardgasaansluiting gebouwd”.
REGIO UTRECHT  Veertien gemeenten in de regio Utrecht zijn het erover eens: “Vanaf vandaag worden nieuwbouwwoningen in de regio Utrecht in principe zonder aardgasaansluiting gebouwd”. Zij brengen dit gezamenlijke statement op de Dag van de duurzaamheid.
 
“‘In 2050 een CO2-arme samenleving’, luidt de kabinetsdoelstelling in de Nationale Energieagenda. In deze Nationale Energieagenda is vastgelegd dat alle woningen ‘van het aardgas af moeten’. Dat is een enorme opgave. Toch worden er jaarlijks in Nederland nog 150.000 nieuwbouwwoningen op het gasnet aangesloten. Netbeheerders zijn genoodzaakt te investeren in gasleidingen die maar kort gebruikt zullen worden.”
 
“Dat kan anders; juist bij nieuwbouw is het relatief eenvoudig om vanaf het begin alleen gebruik te maken van hernieuwbare energie”, vindt een aantal gemeenten in de regio Utrecht (Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, IJsselstein en Zeist). “En met ons de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de netbeheerders, enkele bouwbedrijven, branchevereniging Uneto-VNI en milieuorganisaties.”
 
“Het Rijk streeft ernaar de aansluitplicht voor aardgas te schrappen. De huidige wetgeving moet daarop nog worden aangepast. Een initiatiefwet is hiervoor inmiddels ingediend. We willen als Utrechtse gemeenten de behandeling van deze wet niet afwachten, maar nu al handelen in de geest van de wet. Daarom brengen we vandaag, op de dag van de duurzaamheid, dit statement gezamenlijk. Een gezamenlijk statement geeft een duidelijk signaal af aan de projectontwikkelaars in deze regio en voorkomt onnodige investeringen in het gasnet.”

 

Bladafval opruimen
EDE  De herfstdagen zorgen voor kleurrijke bomen maar ook voor veel bladafval. Steeds meer bewoners van de gemeente Ede organiseren bladacties; mensen houden zelf hun stoep schoon (en die van de buren) of pakken met hun buren de hele straat aan. De gemeente juicht dit toe. Met elkaar houden we onze stoepen, fietspaden en wegen schoon en veilig. Bewoners kunnen op verschillende manieren aan de slag en de gemeente helpt waar nodig.


Bewoners kunnen zelf herfstbladeren wegbrengen naar het afvalbrengstation van ACV. Dat kan gratis op zaterdag 28 oktober, 11 en 18  november en 2 december tussen 8.00 en 12.00 uur op locaties in Ede (Neonstraat 4), Bennekom (parkeerplaats sportpark ‘Hoekelumse Eng’) en op de depots van de gemeente in Harskamp (Heersweg) en Lunteren (Postweg). De bladactie loopt tot 1 december. Voor vragen kan gemaild worden naar info@ede.nl of gebeld worden met 14 0318.

 

Student mag overal in Wageningen blijven wonen; 1.400 kamers erbij
WAGENINGEN  De gemeenteraad van Wageningen onderschrijft dat er tussen 2019 en 2022 1.400 studentenkamers bij moeten komen in Wageningen. Maar de raad wil ook dat gekeken wordt naar studentenhuisvesting in Ede en Renkum.  Lees verder

 

Begroting 2018 sluit op het nippertje positief, financiële dip op komst
ODIJK Wethouder Erika Spil (P21) presenteerde donderdag tijdens het Open Huis de Begroting voor 2018. Die komt 79.800 euro in de plus uit. “Op een begroting van 32 miljoen is dat niet veel, dus dit laat weinig ruimte voor nieuwe structurele uitgaven”, gaf Spil als waarschuwing aan de gemeenteraad mee.  Lees verder

 

‘Liever één mooie boom dan iele stekjes’
EDE Vroeger werd in oude wijken in de gemeente Ede van tevoren niet goed gekeken of bomen daar wel lang konden groeien. Die bomen zijn nu zo groot, dat het volgens wethouder Leon Meijer betekent dat ‘we niet verder kunnen’ of dat ‘de hele stoep omhoog wordt geduwd’. ,,Liever een paar goede bomen in de straat, die in volle bloei en groei kunnen komen.  Lees verder

 

Wageningen wil pop- en cultuurpodium in oude postkantoor
WAGENINGEN  Het Wageningse college gaat in de komende maanden met iedereen praten die ideeën heeft voor, of wil bijdragen aan kunst en cultuur in het oude postkantoor in Wageningen.  De meeste fracties, met CDA en VVD als belangrijkste tegenstanders, steunen wethouder Lara de Brito in deze aanpak.  Lees verder

 

9 oktober 2017 20e jaargang nummer 6352

Janny van Heesen-van Amerongen Lid in de Orde van Oranje-Nassau
BENNEKOM  Mevrouw J.M. van Heesen-van Amerongen uit Bennekom is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester René Verhulst heeft haar op maandagavond 9 oktober 2017 de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke Onderscheiding.

De uitreiking van de onderscheiding gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering van de Koninklijke Politiehond Vereniging afdeling Gelderland.

 

Mevrouw Van Heesen-van Amerongen, 71 jaar, heeft zich bijna 20 jaar ingezet als penningmeester voor de Koninklijke Politiehond Vereniging afdeling Gelderland. Daarnaast heeft zij deelgenomen aan werkgroepen binnen de vereniging en heeft zij zich ingezet voor de organisatie van evenementen en demonstraties.
Ook is zij medeoprichter en secretaris van Politiehond Vereniging de Bosrand in Bennekom.

Door haar verdiensten op het gebied van de hondensport heeft mevrouw Van Heesen- van Amerongen een bijzondere bijdrage geleverd aan de samenleving.

 

Ria Maliepaard niet op lijst PvdA
EDE Begin februari 2017 werd Ria Maliepaard, nadat Harry van Huijstee partijgenote Marije Eleveld opvolgde als wethouder, raadslid voor de PvdA Ede. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is dat voorbij. Maliepaard was graag doorgegaan als raadslid. Met plek acht op de PvdA conceptkandidatenlijst, die de selectiecommissie voor haar zag, zag zij geen perspectief zich dan nog politiek in te zetten voor de inwoners van Ede.  Lees verder

 

Internetwinkel Directplant verhuist naar Parallelweg
BUNNIK De webshop Directplant is als bedrijf gegroeid en verhuist daarom naar de Parallelweg. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. De gemeenteraad doet hier deze week een uitspraak over.  Lees verder

 

Red Snapper (UK) in De Peppel (foto)
ZEIST  Baanbrekend op het gebied van combineren van analoge en digitale muziek! Want dat deden nog niet zoveel acts, toen Red Snapper 20 jaar geleden begon! Op vrijdag 13 oktober live in Poppodium De Peppel. Een mix van acid jazz, breakbeat, triphop en drum ’n bass wordt live gespeeld en versterkt met samples uit de computer. Hun eerste album “Prince Blimey“ werd dan ook gezien als zeer vernieuwend. Vierend dat dit album 20 jaar bestaat, wordt het album volledig gespeeld; sommige nummers zijn nooit eerder live gedaan! De deuren op de Montaubanstraat 106 gaan open om 20.30 uur en de show start om 21.00 uur. Tickets in de voorverkoop kosten € 15,- en aan de deur op de avond zelf € 19,-. Kijk voor meer informatie op www.peppel-zeist.nl en volg ons op Facebook en Twitter.
 

Het opmerkelijke debuutalbum van Red Snapper werd lang gezien als baanbrekend en pionierend. Het album inspireerde veel mensen en trekt nog steeds nieuwe generaties van luisteraars naar de mooie en unieke soundscape. Om te vieren dat het 20 jaar geleden is komt Red Snapper met een nieuwe Europese tour waarin ze het gehele album live ten gehore zal brengen. Daarbij blijven ze trouw aan de sound en ambities van het album zoals destijds in 1996. Veel van de nummers zijn nog nooit live gespeeld; het wordt dan ook gegarandeerd een uitzonderlijke performance, die je hoogstwaarschijnlijk niet nog een keer zal zien! De show geeft een momentopname van de wereld rondom de release van “Prince Blimey”, met het originele artwork en beelden als onderdeel van de ervaring. Uit de tijd dat Red Snappers ‘Fuck off jazz’ door Europa toerde.
De originele kern van de band – Rich Thair op drums, David Ayers op gitaar en Ali Friend op bas – speelt de show samen met saxofonist en keyboard speler Tom Challanger, die de laatste 9 jaar bij Red Snapper speelt.

 

De Blauwe Kamer begint aan het najaar
WAGENINGEN  De zomerpracht heeft plaatsgemaakt voor de rustige tinten van de herfst. Wintervogels komen in grote aantallen uit noordelijke landen, veel ganzen bijvoorbeeld brengen de winter in de Blauwe Kamer door. De vogelobservatiehut  is juist nu een bezoek waard.

 

Op zaterdag 14 oktober 2017 om 10.00 uur stelt Utrechts Landschap u in staat om het begin van de herfst te ervaren tijdens een gratis rondleiding in het rivieroeverreservaat de Blauwe Kamer.
Startpunt: Informatiecentrum Blauwe Kamer, De Blaauwe Kamer 15, 6702 PA Wageningen.
Tijd: 10.00 uur –  circa 11.30 uur.
Reserveren is niet nodig. Deelname is gratis.
Advies: stevig waterdicht schoeisel of laarzen en een verrekijker mee.

 

Arbeidsmarkt netwerkevent FoodValley goed bezocht
EDE Ruim zeventig vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid uit de regio FoodValley gingen donderdag 5 oktober met elkaar in gesprek bij werkgever Plantion in Ede. Centraal stond het optimaliseren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio FoodValley.  Lees verder

 

Knelpunten MFA vastgesteld
BUNNIK Rondom het beheer en exploitatie van MFA de Kersentuin in Bunnik zijn drie knelpunten geconstateerd. Een dreigend financieel tekort, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en problemen met maatschappelijk gebruik. Dat blijkt uit de tussentijdse uitkomsten van het onderzoek dat in opdracht van de gemeenteraad wordt uitgevoerd.  Lees verder

 

8 oktober 2017 20e jaargang nummer 6351

Is er voldoende groen in de buurt?
VEENENDAAL Is er voldoende groen in de buurt? Dat heeft de gemeente nog niet eerder aan de inwoners gevraagd, maar dat gaat nu gebeuren in het voor volgend jaar op de agenda staande leefbaarheidsonderzoek. De gemeenteraad heeft er eerder dit jaar om gevraagd bij de behandeling van het milieukwaliteitsplan. Lees verder

 

Activiteiten bij De Boswerf
ZEIST  Breng in de herfstvakantie een bezoek aan bezoekerscentrum De Boswerf in Zeist. Er staan leuke activiteiten op het programma om het prachtige herfstbos te ontdekken en beleven.  Lees verder

 

Geluidsniveau spoor in Bunnik te hoog
BUNNIK  De wet stelt grenzen aan de mate van geluidsoverlast bij het spoor. Daarom heeft spoorbeheerder ProRail landelijk onderzoek gedaan naar het railverkeerlawaai. Hieruit is gebleken dat het geluidsniveau in de omgeving van woningen in de gemeente Bunnik te hoog ligt. Daarvoor moeten maatregelen worden genomen, maar op dit moment is niet duidelijk of deze worden uitgevoerd en op welke termijn.
 
Het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft onvoldoende budget om op alle plaatsen in Nederland waar teveel decibellen in de omgeving van het spoor worden geproduceerd geluidswerende schermen te plaatsen. Daarom werkt ProRail aan een plan waarin staat op welke plekken in Nederland maatregelen worden genomen. De maatregelen bestaan uit het plaatsen van raildempers en geluidsschermen. De gemeente Bunnik kan niet over de plannen beslissen. Uiterlijk 31 december 2020 moet ProRail bij het ministerie aangeven waar zij het railverkeerlawaai wil aanpakken en hoe zij dat wil doen. De gemeente kan wél tot 1 december op voorgestelde maatregelen reageren en zal daar zeker gebruik van maken.
 
De gemeente Bunnik vindt het belangrijk dat ProRail rekening houdt met de wensen van omwonenden en andere direct betrokken inwoners en bedrijven. Voor hen is een korte enquête opgesteld met  vragen over het lawaai en de eventuele maatregelen. Aan de hand van de uitkomsten zal de gemeente de wensen van de betrokken inwoners inbrengen bij ProRail.
 
De enquête kan tot 21 oktober digitaal worden ingevuld en staat op de nieuwspagina van de website www.bunnik.nl . Wie de vragenlijst liever schriftelijk ontvangt, kan deze opvragen door te bellen naar de gemeente: 030-659 48 48. Leden van het burgerpanel ontvangen de vragenlijst in hun mailbox.

 

Hoe maken we inwoners weerbaarder?
ZEIST  Heeft u een goed idee om de mentale weerbaarheid van  Zeistenaren, jong of oud, te versterken? Dan nodigt de gemeente Zeist u uit om deel te nemen aan een prijsvraag. De winnaar krijgt een startkapitaal van € 25.000,- om in 2018 een pilot op te zetten.
 
Marcel Fluitman, wethouder zorg, ouderen en cultuur, maakte de prijsvraag bekend  tijdens het eerste Zeister gezondheidscongres ‘Meedoen is gezond!’. Dit congres vond plaats op 28 september. Hierbij waren bijna honderd professionals en bestuurders aanwezig die zich inzetten voor de gezondheidszorg in Zeist.
 
De oplossingen voor het vergroten van mentale weerbaarheid kunnen elke vorm hebben. Van initiatieven in de wijk of trainingen tot E-healthoplossingen of nieuwe samenwerkingen. De insteek is in ieder geval preventief. Via deze weg willen wij ook u als inwoner, zzp’ er of (zorg-) organisatie oproepen om mee te doen.
 
U kunt uw ideeën inzenden tot en met 15 november 2017 via het  inschrijfformulier. Hier vindt u ook meer informatie over de procedure.
Op woensdagavond 29 november worden één of twee winnaars gekozen door een deskundige jury. Aan deze winnaar(s) stelt de gemeente een startkapitaal van maximaal € 25.000,- beschikbaar voor een pilot. Het Trimbos Instituut en de gemeente ondersteunen de winnaar(s) bij de uitwerking van het pilotplan.

 

Najaar op de Plantage Willem III
ELST  Zin om op zo’n lekkere ruige herfstdag weer eens ouderwets door de natuur te struinen?
Het Utrechts Landschap organiseert op zaterdag 14 oktober om 14.00 uur die mogelijkheid.
De gids staat op dat tijdstip klaar op de parkeerplaats van de Plantage Willem III tussen kom Elst
en de wildpassage onder de N225 tussen Rhenen en Elst. Voor de TomTom: Rijksstraatweg 265,
3921 AH bij Elst (U). De wandeling is kosteloos, duurt circa 1½ uur, en reserveren is niet nodig

 

Cello8ctet in Oosterkerk Zeist
ZEIST  Woensdagavond 11 oktober is er een bijzonder concert in de Oosterkerk in Zeist. De acht topcellisten van het Cello8tet Amsterdam vieren de 80e verjaardag van Philip Glass met een programma met nieuwe bewerkingen, ditmaal van zijn filmmuziek, waarmee Glass een ongekend groot publiek verwierf – zoals de filmscores voor Dracula, The Hours, Koyaanisqatsi en The Truman Show. De bewerkingen werden speciaal voor het Cello8ctet gemaakt door Michael Riesman, de muzikale rechterhand van Glass. Bovendien zal Riesman soleren als pianist.

Cello8tet Amsterdam koos de Oosterkerk voor opnames van dit project èn koos de Fazioli-vleugel van het Beauforthuis. Als dank geven zij een speciaal concert voor de vrienden van het Beauforthuis. Via de website van het Beauforthuis kan men vriend worden van het Beauforthuis (€ 25,-)

 

7 oktober 2017 20e jaargang nummer 6350

Ruim 22 duizend euro opgehaald tijdens Blind Run in Doorn
DOORN  Tijdens de Blind Run in Doorn is vanmiddag 22.850 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor de verbetering van onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen. Lees verder

 

Duizendste inschrijver wandeling landgoed Maarn
MAARN Het begon vanuit eigen belangstelling voor de cultuur historie rondom Maarn en inmiddels is de 1.000e inschrijving voor een landgoedwandeling gevierd. Marjolein Copier is al 17 jaar de drijvende kracht achter deze kennismaking met de landgoederen die Maarn en Maarsbergen omringen  Lees verder

 

6 oktober 2017 20e jaargang nummer 6349

Partijen willen af van kosten ‘overbodige’ parkeervergunning Enka
EDE  Inwoners van de Enka-wijk in Ede moeten betalen voor een parkeervergunning vanwege een station dat er nog niet is. Dat moet anders, vinden CDA En PvdA. De twee partijen suggereren dat de inwoners geen heffing zouden moeten betalen voor hun parkeervergunning tot het nieuwe station Ede-Wageningen af is.  Lees verder

 

Bunnik op één na duurzaamste gemeente van Nederland
BUNNIK  Uit de jaarlijkse ‘Nationale monitor duurzame gemeenten’ van Telos, het kenniscentrum verbonden aan Tilburg University, blijkt dat Bunnik opnieuw de op één na duurzaamste gemeente van Nederland is. Dat is vooral te danken aan de uitstekende score op het gebied van economisch en sociaal-cultureel kapitaal.
 
Ga maar na, drie levendige kernen in een groen buitengebied op korte afstand van een stad met alle voorzieningen en werkgelegenheid. Verder is Bunnik goed bereikbaar met de auto, fiets en het openbaar vervoer, heeft het een sterke gemeenschapszin en een hoog opgeleide bevolking.
 
Gemiddeld genomen scoren kleine gemeenten in de duurzaamheidsmonitor nog steeds het best. Ook profiteren ze vaak van economische groei in nabij gelegen grote gemeenten doordat hun inwoners daar werk vinden en thuis genieten van de sociale en milieuvoordelen. Dat geldt ook voor Bunnik, maar de gemeente is continue actief op het gebied van verduurzaming.
‘We zetten vol in op het in stand houden van de levendigheid en sterke samenhang in onze kernen,’ zegt wethouder Erika Spil. ‘Behoud van een goede leefomgeving, groen en landschap plus het versnellen van de overgang naar duurzame energie vraagt wel extra inzet.’ Bunnik heeft duurzaamheid al jaren hoog op de agenda staan. Om dit kracht bij te zetten is het voornemen om nieuwbouwwoningen vanaf nu niet meer op het aardgasnetwerk aan te sluiten. Daarom wordt volgende week dinsdag 10 oktober, op de dag van de Duurzaamheid door het Bunnikse college met partners uit de regio een Statement over aardgasvrije nieuwbouw naar buiten gebracht.

 

Eerste zieke essen in winter tegen de vlakte
VEENENDAAL Begin volgend jaar worden er 265 essen gekapt, ook de stobben en wortels worden verwijderd. Er worden 230 bomen herplant, voor 35 bomen wordt een andere locatie gezocht dan waar gekapt gaat worden.  Lees verder

 

Eigenaar Wildzicht wil ‘principiële uitspraak’ rechter
LEERSUM (JPU) Eigenaar Bert van Doorn wil ‘een principiële uitspraak’ over het besluit van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om zijn camping Wildzicht en zijn permanente bewoners niet langer te gedogen. Dat zei zijn raadsman vrijdag in de Utrechtse rechtszaal op een vraag van de rechter wat de eigenaar en de overgebleven bewoners eigenlijk nog wilden bereiken.  Lees verder

 

Kaapse Hof kan van start
DOORN Met een hamerslag gaat de gemeenteraad volgende week donderdagavond akkoord met de bouw van een nieuwe woonwijk op het voormalige Kraanterrein. Onder druk van de Heuvelrugpolitiek is het aantal nieuw te bouwen seniorenwoningen verhoogd van twee naar drie. Voorwaarde van projectontwikkelaar Slokker Vastgoed is wel, dat hij erin slaagt om de extra seniorenwoning daadwerkelijk aan de man te brengen. Er komen definitief geen appartementen voor senioren in de Kaapse Hof. Lees verder

 

De voedselbank zoekt huisvesting
LEERSUM Na een zoektocht van ruim een jaar en het overwegen van circa veertig locaties, is het de voedselbank nog niet gelukt om een nieuwe locatie te vinden. Daarom vindt men het tijd om de hulp in te schakelen van de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug. De gemeente heeft ver van tevoren aangegeven dat er op de locatie in Leersum iets anders komt, daardoor moet men eind volgend jaar een nieuwe locatie hebben. Lees verder

 

5 oktober 2017 20e jaargang nummer 6348

Onderzoek verplaatsing Cultura naar Achterdoelen
EDE Burgemeester en wethouders van Ede stellen een bedrag van 25.000 euro beschikbaar om een onderzoek te laten verrichten van een integraal financieel haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing van Cultura naar de Achterdoelen en naar de verkoop van de huidige Cultura locatie. Lees verder

 

Fel protest geitenhouders
EDE/REGIO Barneveldse en Edese geitenhouders, toeleveranciers en belangenorganisaties slaan de handen ineen in een fel protest tegen het besluit van de provincie Gelderland om het aantal en de omvang van geitenhouderijen voor onbepaalde tijd te bevriezen. De provincie heeft volgens de partijen niet voldoende grond voor een dergelijke verstrekkende maatregel. Lees verder

 

Parkeren achter de slagboom
DOORN Over een paar weken verdwijnt een deel van de parkeerplaats bij Huis Doorn voorgoed achter een automatische slagboom. Bezoekers van het gelijknamige landgoed en museum kunnen bij hun vertrek de slagboom weer openen met een parkeermunt. Lees verder

 

Werkkracht BV vervangt Permar en helpt Sociale Dienst
EDE Bor Veen is de kersverse directeur van Werkkracht BV van de gemeente Ede. Hij gaat leiding geven aan het bedrijf dat arbeidsplaatsen zoekt voor (ex-)werknemers van de Permar die 1 januari 2018 wordt opgeheven. Én voor personen in de bijstand. Lees verder

 

4 oktober 2017 20e jaargang nummer 6347

Clemens Rosmulder nieuwe directeur De Muzen
VEENENDAAL Muziekschool de Muzen heeft per 1 januari 2018 in de persoon van Clemens Rosmulder een nieuwe directeur. Na verschillende gesprekken met diverse bestuursleden en coördinatoren is unaniem voor hem gekozen.  Lees verder

 

Meer bezwaren tegen Pleasure Dome
EDE Omwonenden van het nieuwe Pleasure Dome in Ede zijn bang voor parkeer- en geluidsoverlast van het leisurecentrum. Voor bowlingcentrum Groeneveld uit Ede is het voorbijgaan aan een ‘levendig centrum’ het pijnpunt. ,,Wij zijn nooit geïnformeerd door de gemeente Ede en dat steekt”, vertellen beide partijen.  Lees verder

 

Parkeren 213 procent duurder
VEENENDAAL Raadslid Gökhan Coban heeft het nauwkeurig uitgerekend. In de afgelopen acht jaar zijn de parkeertarieven in Veenendaal met 213 procent gestegen. ,,Het is alleen maar duurder en duurder geworden.”  Lees verder

 

Mirjam van ’t Veld nieuwe kapitein op ZGV-schip
EDE Ze lijkt de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek. Want Mirjam van ’t Veld (47) heeft zowel bestuurlijke als zorgervaring en is per 1 oktober de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur bij Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV).  Lees verder

 

3 oktober 2017 20e jaargang nummer 6346

Winnaar kunst in de tunnel: SkyLijn Ede
EDE Bijna negenhonderd mensen hebben de afgelopen twee weken hun stem uitgebracht op een van de vijf genomineerde kunstwerken voor de Somatunnel. Ruim veertig procent koos voor het kunstwerk SkyLijne Ede, een werk van Paulien Tempelman en Heleen van Keulen. De komende maanden wordt het werk op de tunnelwanden aangebracht. Lees verder

 

Startsein voor burgerinitiatief Ederveen

EDERVEEN  Het college van B&W heeft het startsein gegeven voor een burgerinitiatief in Ederveen. Het gaat om een particulier verzoek om in Ederveen woon-werkunits te realiseren voor plaatselijke ondernemers. De lokale initiatiefnemer heeft met meerdere ondernemers vanuit verschillende locaties in Ederveen een intentieovereenkomst gesloten om een kavel te kopen.

 

De locatie ten noorden van het bestaande bedrijventerrein De Hooikamp, direct nabij de Ribesstraat in Ederveen biedt mogelijkheden voor dit initiatief.

Initiatiefnemer Henk-Jan van Ginkel: “Er is veel vraag naar woon-werklocaties onder de Ederveense ondernemers. Zij kunnen vanwege diverse redenen vaak niet verder ontwikkelen in hun huidige situatie. Daarom vind ik het als initiatiefnemer zo belangrijk dat dit plan wordt gerealiseerd. Want het dorp heeft deze ondernemers nodig en de ondernemers hebben het dorp nodig. Ederveen heeft de afgelopen jaren al veel mooie ontwikkelingen doorlopen, zoals de nieuwe tennisaccommodatie en Plan Beekweide. Ederveen wordt steeds mooier. Ik ben trots!”


Onderdeel van het project is dat de initiatiefnemer iets extra`s geeft aan het dorp. Eén van de voorstellen is het realiseren van een algemene ontmoetingslocatie met een muziekkoepel, waar verschillende festiviteiten vanuit het dorp kunnen worden georganiseerd. Een ander voorstel is het realiseren van aansluitvoorzieningen voor de Youth for Christ bus (en andere mobiele voorzieningen), zoals elektra- en waterpunten.
In het project krijgt burgerparticipatie een prominente plaats. Het streven is om eind dit jaar een eerste informatiebijeenkomst te organiseren waarbij belanghebbenden kunnen meedenken over de verschillende plannen.

Wethouder Willemien Vreugdenhil is blij met het initiatief. ”We slaan twee vliegen in één klap. Ederveense ondernemers krijgen meer ruimte om te ondernemen én het dorp krijgt er iets moois voor terug. Ik ben heel benieuwd welk idee de Ederveense gemeenschap omarmt.”


De gemeente Ede gaat op dit moment samen met de ontwikkelaar van start met het stedenbouwkundig plan. Dit plan wordt op een later moment besproken met de belanghebbenden. Daarnaast worden er onderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding op de bestemmingsplanwijziging.

 

Peppel Superjam
ZEIST  Op vrijdag 6 oktober is er weer Peppel Superjam in Poppodium De Peppel! Deze jamsessie is in het leven geroepen speciaal voor de gevorderde muzikant, en staat in het teken van soul en jazz. Als je mee wilt spelen, kun je je melden bij de sessieleider en dan wordt je op basis van niveau en interesse ingedeeld. De backline is aanwezig.
Speel je geen instrument? No problem! De entree is gratis, dus kom lekker kijken naar wat er op het podium gebeurt. De deuren op de Montaubanstraat 106 gaan open om 20.30 uur; kijk voor meer informatie op www.peppel-zeist.nl en volg ons op Facebook en Twitter.

 

“Gemeente grijp toch die kans op extra glans voor de Stichtse Lustwarande!”

DRIEBERGEN  De vereniging Tussen Heuvelrug & Wetering (THW), die zich sterk maakt voor behoud en verbetering van de hoogwaardige leefomgeving van Driebergen-Rijsenburg, heeft inzage gehad in het plan voor de herontwikkeling van het voormalig gemeentekantoor aan de Bosstraat 1 tot appartementen- complex ‘Résidence Bosstraat’.

 

De opmerkingen op dit plan vanuit THW blijken nogal overeen te komen met de reacties die vanuit de welstandscommissie zijn ontvangen. De welstandscommissie heeft zelfs geconcludeerd dat het plan feitelijk fundamenteel qua opzet en stijl zou moeten worden heroverwogen. Daar nu lijkt volgens THW de schoen te gaan wringen. De verkoop van het object (oude gemeente- kantoor inclusief grond, exclusief brandweergarage) zou zijn gekoppeld aan de door de koper ingediende impressie van het nieuwbouwplan. De bewegingsruimte om het nieuwe complex nog aan te passen lijkt daardoor nu (zeer) beperkt. Er ontstaat in feite een situatie van ‘laten wij het beste er maar van zien te maken!’ Dat kan volgens THW voor ons dorp, als onderdeel van de Stichtse Lustwarande, nimmer de bedoeling zijn.

 

Dat er vele belangen moeten worden afgewogen bij een dergelijk project is volgens THW overduidelijk. Maar deze prominente plek in ons dorp, zo stelt THW, verdient toch meer dan een plan dat nu al stevig wordt bediscussieerd maar in feite niet of nauwelijks nog kan worden aangepast. Een nieuwe volop glanzende parel aanbrengen in het lint van fraaie percelen dat de Stichtse Lustwarande zo kenmerkt is volgens THW veel meer op zijn plaats.
THW roept daarom het College van Burgemeester & Wethouders op om, in het belang van de bewoners van Driebergen-Rijsenburg, dit prominente project in zijn volle bestuurlijke en politieke breedte en in alle openheid met elkaar te gaan bespreken. Met als centrale vraag daarbij: Wat zouden ‘wij’, d.w.z. de gemeente en de inwoners, daar nu graag qua uitstraling willen en welke ruimte is daar – in de meest letterlijke en figuurlijke zin – (nog) voor.

 

Stadsstrand Veenendaal wordt gehalveerd
VEENENDAAL  De proef met het Veenendaalse stadsstrand lijkt aan zijn laatste jaar bezig te zijn. Althans, in zijn huidige vorm. Een poging van de SP in de gemeenteraad maandag om het hele strand te behouden, haalde het niet.  Lees verder

 

Resten eeuwenoude molen gevonden bij opgravingen in Harskamp
HARSKAMP  Bij opgravingen in Harskamp zijn de afgelopen weken de resten van verschillende gebouwen en houten waterputten opgegraven uit de late middeleeuwen (dertiende tot vijftiende eeuw) en de eeuwen daarna.   Lees verder

 

2 oktober 2017 20e jaargang nummer 6345

Harry van Huijstee beoogd lijsttrekker PvdA Ede
EDE PvdA-wethouder Harry van Huijstee is de beoogde lijsttrekker voor zijn partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart. Raadsvolger Karin Bijl-Mannaerts staat tweede en het huidige raadslid Henk Buikema is derde op de lijst.  Lees verder

 

Scott Hamilton & trio Hans Mantel
AUSTERLITZ  Op woensdag 4 oktober om 20.15 uur speelt saxofonist Scott Hamilton in het Beauforthuis. Hamilton wordt gezien als een van de belangrijkste saxofonisten van deze tijd, hij speelde met o.m. Benny Goodman, Ella Fitzgerald en Tony Bennet en ook met nederlandse grootheden als Rita Reys en Pim Jacobs. Deze avond speelt hij met het Trio Hans Mantel. Het concert wordt georganiseerd door Lions Club Utrechtse Heuvelrug en het Nederlands Jazz Genootschap. De opbrengts van het concert gaat naar de Natuurdag voor mindervaliden & Stichting Jarige Job.


Scott Hamiltons vloeiende stijl en iconische toonzetting zijn ongeëvenaard. Deze van origine Amerikaanse jazzsaxofonist (1954) werd op jonge leeftijd ontdekt door de legendarische jazztrompettist Roy Eldridge. Roy zorgde ervoor dat Hamilton kon spelen met jazzzangeres Anita O’ Day en jazzpianist Hank Jones. Scott reisde over de wereld met jazzsterren zoals Benny Goodman, Ella Fitzgerald, Tony Bennett. In 2013 – 2014 was Scott de prominente saxofonist, die met bandleider Joan Chamorra, zangeres Andrea Motis en de San Andreu Jazz Band speelde in de Jamboree Club in Barcelona. Al in 1978 speelde Hamilton op het North Sea Jazz Festival met Benny Goodman en Rosemary Clooney.
Ook diverse Nederlandse jazz musici hebben met hem gespeeld, zoals Pim Jacobs & Rita Reys, Cees Slinger Rob van Bavel, Cor Bakker, Metropole Orkest, Millennium Jazz Orchestra, Mariniers Kapel, Dutch Swing College Band, Laura Fygi, Toots Thielemans en Rein de Graaff.

 

´Ede moet getroffen pluimveehouders financieel steunen´
EDE Wethouder Willemien Vreugdenhil is er voorstander van dat de Edese gemeenteraad financiële steun geeft aan de door de fipronil-affaire getroffen pluimveehouders in de gemeente Ede. Dat antwoordde zij in de gemeenteraad op mondelinge vragen van het raadslid Daan Westrate (ChristenUnie) mede namens de fractie van het CDA en de SGP.  Lees verder

 

Nieuw bodemonderzoek vervuilde tuinen Veerstraat
WAGENINGEN  De gemeente Wageningen en de Woningstichting gaan opnieuw grondboringen doen in de vervuilde tuinen aan de Veerstraat. Zo hopen zij de zorgen van bewoners over de gezondheidsrisico’s weg te nemen. Dit staat in een brief van Woningstichting en gemeente aan de bewoners van de Veerstraat 110 tot en met 118 en 130 tot en met 140A.  Lees verder

 

‘Inzameling loopt boven verwachting’
DRIEBERGEN Als het aan het bestuur van de Stichting Vluchtelingkinderen ligt, wordt de verbouwing van het pand aan de Oranjelaan zo snel mogelijk gerealiseerd. Om dit te bewerkstelligen is de stichting, voornamelijk bekend van de Eurowinkel aan de Driebergse Bosstraat, bezig met het inzamelen van geld. ,,Dit loopt boven verwachting”, vertelt de positief gestemde Jef Helmer.  Lees verder

 

Caravanclub weg van de Braamhorst in Ede
EDE  Camping de Braamhorst aan de Zonneoordlaan in Ede wordt niet meer als camping in gebruik genomen door de Nederlandse Caravan club (NCC).  Het erfpacht van het schilderachtige kampeerterrein van de vereniging gaat terug naar de gemeente Ede, met ingang van 1 januari 2019. Tot die tijd zal het kampeerterrein ook niet als zodanig  gebruikt worden. Dat zegt Jan Timmer van de Nederlandse Caravan Club.  Lees verder

 

1 oktober 2017 20e jaargang nummer 6344

40 jaar Kraaybeekerhof zondag 1 oktober feestelijk gevierd
DRIEBERGEN  Kraaybeekerhof in Driebergen heeft afgelopen zondag haar 40-jarige bestaan gevierd. Ze deed dit samen met buurtgenoten, (oud-)studenten en overige betrokkenen, in totaal een kleine 300 mensen. Kraaybeekerhof wordt namelijk gevormd en gedragen door duizenden mensen die zich jaarlijks laten inspireren en voeden door de plek en de activiteiten.

 

De festiviteiten startten om 14.00 uur en kregen een officieel karakter toen om 14.45 uur Nico de Verhalenverteller het verhaal van St. Michaël en de Draak voordroeg aan de feestgangers. Daarna volgde een onthulling van een nieuw straatnaambord: Addick LandLaantje. Addick Land was de eerste biodynamisch (bd) boerende boer op Kraaybeek, later Kraaybeekerhof. Dankzij zijn pionierswerk behoren de gronden van Kraaybeekerhof binnen Nederland tot de oudste bd-gronden. Kleindochter Pyta van de Weg nam iedereen mee terug in de geschiedenis en overhandigde Ronnie Horstman, bestuurder van Kraaybeekerhof, een lijst met foto en verhaal van haar grootvader. Samen met haar oom nam Pyta het nieuwe straatnaambord in ontvangst.
Janny van der Heijden, jurylid van het tv-programma Heel Holland Bakt, presentatrice bij Omroep MAX en culinair publiciste sneed vervolgens de verjaardagstaarten, gebakken door vrijwilligers en betrokkenen van Kraaybeekerhof, aan. Uiteraard nadat de kaarsjes door aanwezige kinderen weren uitgeblazen.

 

Wie jarig is kijkt niet alleen terug om het verleden te eren. Het is ook een moment om vooruit te kijken. Daarom werd samen met de gasten symbolisch de toekomst ingezaaid. Eén van de akkers werd samen met de gasten met de hand ingezaaid: met winterrogge. Winterrogge is een perfecte groenbemester, die in het voorjaar alleen maar ondergewerkt hoeft te worden.
De hele middag was er van alles te doen: samen preparaten maken, een steekspel “Versla De Draak”, wandelen langs de unieke bomen op het Landgoed en onder professionele begeleiding zelf met kruiden uit de tuin van Kraaybeekerhof een geurwater maken. Ondertussen kon er genoten worden van hapjes uit de restaurantkeuken met daarbij passende muzikale omlijsting. In de unieke bijentuin waren imkers aanwezig om uit te leggen wat deze bijentuin in Nederland zo bijzonder maakt.
De middag werd afgesloten met een aanschuif maaltijd: grotendeels gemaakt van ingrediënten uit eigen tuin. Deze heerlijke maaltijd was een smaakvolle afsluiting van een gezellig middag.

 

Over Kraaybeekerhof
In de afgelopen 40 jaar is Kraaybeekerhof uitgegroeid tot het centrum voor biodynamische landbouw, voeding en gezondheid in Nederland. Kernactiviteiten van het Landgoed zijn de tuinen, de Academie en het Restaurant en Zalenverhuur. In de tuinen wordt biodynamisch gewerkt. Naast een groente tuin, is er een kruidentuin, een bloementuin en een bijentuin. De Academie biedt een breed aanbod opleidingen, cursussen en studiemiddagen, zoals de opleiding Natuurvoedingskundige en de opleiding Natuur in Begeleiding. Rode draad in het opleidingenportfolio is natuurvoeding en vitaliteit & veerkracht: zowel fysiek als geestelijk. Het Restaurant werkt zoveel mogelijk met ingrediënten uit eigen tuin. Naast lunch en diner verzorgt het Restaurant de catering van de Academie en de Zaalverhuur. Landgoed Kraaybeekerhof beschikt over diverse zalen voor zakelijk en privé gebruik.
Al deze activiteiten samen dragen bij aan de Kraaybeekerhof-missie: voeding bieden voor lichaam en geest.

 

Boreling verrast opening tentoonstelling
VEENENDAAL Tot grote verassing van burgemeester Piet Zoon kwam de inmiddels 50-jarige Geertruida van den Bos vrijdagmiddag samen met haar ouders naar de opening van de tentoonstelling ’50 jaar gemeentehuis 1967-2017′. Geertruida was de eerste baby die in het nieuwe gemeenthuis is aangegeven.   Lees verder

 

Manege zoekt nieuw bestuur en vrijwilligers
DOORN Manege Lis Hartel is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden, vrijwilligers en ruiters. De manege voor kinderen, jongeren en volwassenen met een kleinere of een grotere beperking is grotendeels afhankelijk van vrijwilligers en kan dan ook alle handjes gebruiken.  Lees verder

 

Toch extra geld voor Vlegeldag Bennekom
BENNEKOM  Het is het bestuur van de Bennekomse Vlegeldag toch gelukt subsidie te ontvangen voor het jaarlijkse dorpsfeest. In eerste instantie was de voor dit jaar aangevraagde subsidie van 2.500 euro afgewezen.   Lees verder

 

Bouw tijdelijke studentenwoningen Wageningen vertraagd
WAGENINGEN  De bouwplannen van studentenhuisvester Idealis op de Kop van Kortenoord in Wageningen lopen een half jaar vertraging op. Het gaat om tijdelijke huisvesting bij het Nieuwe Kanaal.   Lees verder