30 november 2017 20e jaargang nummer 6404

Rachmaninov in de polder
AUSTERLITZ  Op zaterdag 2 december spelen twee belangrijke pianisten: de 88-jarige Daniël Wayenberg en de 21-jarige Martin Oei muziek van Rachmaninov in het Beauforthuis. Dit bijzondere duo speelt Rachmaninov’s tweede en derde pianoconcert. Wayenberg en Oei spelen regelmatig repertoire voor twee piano’s met hoogtepunten uit de Romantische pianotraditie. Voor de pauze speelt Oei bij ons de solopartij in het Tweede pianoconcert van Rachmaninov en Wayenberg de orkestpartij. Na de pauze zijn de rollen omgedraaid in het Derde pianoconcert.
www.beauforthuis.nl   2 december, 20.15 u

 

Dialogue Centre moet visitekaartje Wageningen Campus worden
WAGENINGEN  Het nieuwe Dialogue Centre op de Wageningen Campus gaat hoogstwaarschijnlijk begin 2020 open. En dan zal Wageningen UR de historische Aula naast Hotel de Wereld afstoten.  Lees verder

 

19-jarige Mimoon-Moslim lijsttrekker bij SP Wageningen
WAGENINGEN  Lijsttrekker Moomin-Moslim Ait-Imchi is 19 jaar en nummer 2 Anne Walther is 27 jaar. De SP Wageningen komt met een jonge lijst voor de verkiezingen in maart.  Lees verder

 

Basisschoolleerlingen als burgemeester en wethouders

EDE  Op donderdag 7 december bespreekt de Edese gemeenteraad een initiatiefvoorstel van de fracties ChristenUnie, D66, CDA, PvdA en GemeenteBelangen. Zij stellen voor jaarlijks een Kindercollege te installeren om, samen met een lesbrief, de maatschappelijke betrokkenheid van kinderen te vergroten. Naar verwachting volgt op 14 december een besluit over het voorstel. De initiatiefnemers vertegenwoordigen 23 van de 39 raadszetels.

 

De partijen vinden het belangrijk dat kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs kennis maken met de staatsinrichting en de lokale politiek. Daarom stellen ze voor jaarlijks een Kindercollege te installeren in de gemeente Ede, en alle basisscholen in Ede een lesbrief aan te bieden voor hun lessen maatschappijleer. Scholen zijn uiteraard vrij om hier gebruik van te maken.


In het Kindercollege krijgen drie basisschoolleerlingen een heel schooljaar de rol van burgemeester en twee wethouders. Zij vervullen tijdens dat schooljaar een ceremoniële en ambassadeursfunctie bij diverse evenementen in de gemeente. Het programma moet starten in het voorjaar van 2018. Geïnteresseerde kinderen kunnen zich dan via hun school of direct opgeven bij de gemeente voor een plaats in het Kindercollege. Een Kindercollegecommissie, bestaande uit de burgemeester, één wethouder (Jeugd en/of Onderwijs) en twee raadsleden, maakt vervolgens een selectie uit de aanmeldingen.


“Het Kindercollege is een laagdrempelige manier om jonge kinderen kennis te laten maken met de lokale politiek”, stelt Charifa El Kaddouri van D66, een van de initiatiefnemers enthousiast. De ervaringen in andere gemeenten zijn veelbelovend. De initiatiefnemers verwachten veel van dit concept en vertrouwen op een mooie samenwerking. “De samenwerking

 

Wageningen mag verder met Beschermd Wonen
WAGENINGEN Wageningen kan verder met de uitvoering van ‘Beschermd Wonen’. Dit is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische of psychosociale problemen en 24/7 begeleiding op locatie nodig heeft. De andere Valleigemeenten hebben hiermee ingestemd.  Lees verder

 

Na vijf jaar praten gloort het einde van een marathondiscussie
VEENENDAAL Met tussenpozen wordt in de raadszaal van Veenendaal vijf jaar gesproken over de mogelijkheid en wenselijkheid van een koopzondag. Een absoluut record in de vaderlandse lokale politieke arena wat dit thema betreft. Zo langzamerhand lijkt het einde in zicht te komen van deze marathondiscussie, al weet je het uiteraard nooit.  Lees verder

 

Hockeyers en gemeente bakkeleien over parkeerplaats
DRIEBERGEN Hockeyclub Shinty uit Driebergen is in een conflictsituatie met de gemeente Utrechtse Heuvelrug beland. Inzet is de parkeergelegenheid nabij de sportvelden van Shinty. Om ‘zwart’ parkeren tegen te gaan, wil het gemeentebestuur de weg door Beerschoten-Willinkshof afsluiten en parkeerplaatsen creëren op het terrein van McGregor.  Lees verder

 

Inwoners Maarn en Maarsbergen tegen entreegeld voor dagje Henschotermeer
WOUDENBERG/MAARN  De plannen om entreegeld te vragen voor een bezoek aan het Henschotermeer krijgen kritiek. Afgelopen weekend werd bekend dat familie Van de Lagemaat de nieuwe exploitant van de recreatieplas is en dat er binnenkort toegangsgeld wordt gevraagd. Ook wil de familie er horeca realiseren.  Lees verder

 

29 november 2017 20e jaargang nummer 6403

Ontwikkelaar koopt Veenendaalse monumentale molen
VEENENDAAL Rijksmonument molen de Vriendschap aan de Nieuweweg is door de gemeente verkocht aan projectontwikkelaar De Bunte Vastgoed in Ede. De overeenkomst wordt donderdagmorgen ondertekend door wethouder Marco Verloop en directeur C. de Jong van De Bunte Vastgoed.  Lees verder

 

Ook kandidatenlijst CDA bekend
VEENENDAAL Ook het CDA heeft nu de kandidatenlijst voor de in maart te houden gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Eerder werd al Harold Schonewille, directeur van muziek- en dansschool Elevate, als lijsttrekker aangewezen.  Lees verder

 

Grootschalige woningbouw op de agenda; 1 miljoen euro uit spaarpot
ODIJK Bij het woord ‘Uitvoeringsstrategie’ denk je niet direct aan grootschalige woningbouw. Toch worden onder deze noemer plannen gemaakt om ‘substantieel’ te bouwen in het groene gebied ten westen van Odijk. Deze week vergadert de gemeenteraad over een fors aantal extra woningen. Een en ander is het gevolg van de raadsbrede motie van 9 maart 2017.  Lees verder

 

‘Jacht is een kwestie van belangen afwegen’
EDE Hoe is de jacht in Ede eigenlijk geregeld? Wie bepaalt op welk dier geschoten mag worden en waarom? Jan Otter, beleidsmedewerker faunabeheer van de gemeente Ede, legt uit hoe dit in zijn werk gaat.  Lees verder

 

‘We hebben ons laten overrulen; dat was stom’
HARSKAMP Het gemeentebestuur van Ede heeft er bewust op aan gestuurd een eind te maken aan de dorpshuisfunctie van De Spil. Bovendien hebben burgemeester en wethouders dat besluit genomen, zonder dat de inwoners van Harskamp daar op een goede manier bij betrokken zijn. Lees verder

 

Twee nieuwe AED’s in Amerongen
AMERONGEN Met het plaatsen van twee nieuwe AED’s in verwarmde buitenkasten is de spreiding in Amerongen nu optimaal. Met 22 locaties en een team van 230 vrijwilligers heeft Hartveilig Amerongen een van de gebieden met de beste dekking van Nederland. Een hele prestatie van de pas 2,5 jaar bestaande organisatie.  Lees verder

 

28 november 2017 20e jaargang nummer 6402

Bunnik legt regels voor aanpak woonoverlast vast
BUNNIK  Burgemeester Van Schelven heeft beleidsregels voor de aanpak van woonoverlast in de gemeente Bunnik vastgesteld. Die bieden hem meer mogelijkheden om op te treden bij ernstige en herhaaldelijke hinder vanuit de woning of vanaf het erf van een buur. De burgemeester krijgt nu de mogelijkheid om een zogeheten gedragsaanwijzing aan overlastgevers te geven.
 
In zo’n gedragsaanwijzing staat welke acties de overlastveroorzaker moet nemen of juist moet nalaten. Als die zich daar niet aan houdt, kan de gemeente een dwangsom opleggen of maatregelen nemen en de kosten daarvan verhalen op de overlastveroorzaker.
 
De burgemeester kan slechts van die nieuwe bevoegdheid gebruikmaken wanneer sprake is van ernstige en herhaaldelijke hinder. En als duidelijk is dat andere instrumenten, zoals een waarschuwing, mediation of buurtbemiddeling, niet werken.
 
De gemeenteraad van Bunnik besloot op 7 september 2017 de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te vullen met een artikel dat de burgemeester die nieuwe bevoegdheid geeft. In dat artikel stond ook dat de burgemeester wel eerst in beleidsregels moest definiëren wat hij precies onder woonoverlast verstaat, welke procedure hij volgt bij woonoverlast en met wie hij overlegt.
 
De gemeente Bunnik praat in regionaal verband over gezamenlijke regels voor de aanpak van woonoverlast. Maar zulk overleg kost tijd. Omdat de gemeenteraad snel optreden belangrijk vindt, heeft burgemeester Van Schelven van zijn bevoegdheid gebruik gemaakt om de eigen regels voor Bunnik vast te stellen.

 

Acht nieuwe wooneenheden in Wekerom
WEKEROM Van Lambalgen, allround reclame, gaat voor de zomervakantie in 2018 van de Edeseweg in Wekerom verhuizen naar een nieuw pand op bedrijventerrein Het Laar. Op het huidige perceel van het Wekeromse bedrijf komen zes huurappartementen, die uitkijken op de Grote Valkse Beek. Daarnaast komen in het huidige bedrijfsgebouw van Van Lambalgen twee kamers.  Lees verder

 

Amersfoortseweg aangepakt
DOORN Acties van bewoners om de verkeersveiligheid van de Amersfoortseweg aan te pakken, lijken eindelijk vruchten af te werpen. De gemeente heeft concrete plannen op tafel gelegd. Een uitbuiging van de N227 aan het begin van de bebouwde kom, óf de plaatsing van verkeerslichten moet aanwonenden en ouders van overstekende basisscholieren tevreden stellen. Burgemeester en wethouders zien geen kans om zwaar vrachtverkeer om het dorp te leiden.  Lees verder

 

Nijenhuis jongste lijsttrekker van Ede
EDE Veel nieuwe gezichten in de kandidatenlijst van D66 Ede voor de raadsverkiezingen van 21 maart 2018. Met 24 jaar is Stephan Nijenhuis de jongste lijsttrekker van de gemeente Ede. Het huidige raadslid Charifa el Kaddouri staat op de derde plek, Rina Moorman-Hoveijn is derde.  Lees verder

 

Vervoerder Noot uit Ede neemt failliet Bestax over
EDE  Het failliete taxibedrijf Bestax uit Amersfoort wordt overgenomen door personenvervoerder Noot uit Ede. Dat zet het taxiwerk en de contracten per 1 december voort.  Lees verder

 

SGP Ede presenteert kandidatenlijst

EDE  De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van D.v. 21 maart 2018 staat vast! Een lijst met ervaren, gedreven en enthousiaste SGP’ers. Op de top-10 van de lijst staan de zeven huidige raadsleden, Gerrit Heij (nu fractievolger) en nieuwkomers Bert van Roekel (24) en Wilhelm Doeleman (25). De SGP heeft bewust gekozen voor aanvulling op de lijst met jonge, betrokken mensen vanuit verschillende vakgebieden.

Lijsttrekker Nico van der Poel: “Ik ben erg blij en dankbaar met deze kandidatenlijst. Ervaring en stabiliteit kenmerken deze mooie lijst. We hopen ons de komende jaren sterk te maken voor een vitaal buitengebied, jeugd en gezin, kwetsbare inwoners, een overtuigend integratiebeleid, veilig wonen, een duurzame woon- en leefomgeving, en zondagsrust. De SGP is er vast van overtuigd dat Bijbels genormeerde politiek goed is voor alle inwoners”.
Op de foto van links naar rechts de kandidaten Pieter Kool, Arnold Versteeg, Gerrit Flier, Nico van der Poel, Theo Folmer, Wilhelm Doeleman, Kees van Wolfswinkel, Evert Jansen, Gerrit Heij en Bert van Roekel.

 

27 november 2017 20e jaargang nummer 6401

VVD is klaar met ‘links gepraat en weinig doen’ in Wageningen
WAGENINGEN  Marc Kiel is wederom lijsttrekker voor de VVD bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Wageningen. De partij zegt klaar te zijn met het linkse beleid van veel praten en weinig doen.   Lees verder

 

Hoe nu verder met de Nu in Wageningen?
WAGENINGEN  Nudebewoners gaan dinsdag praten over de toekomst van hun wijk. De Wageningse flatwijk Nude, voor veel Wageningers ‘de Nu’, bestaat zo’n halve eeuw. En kent een zeer gemêleerde bevolking, waarvan studenten een steeds groter deel vormen.   Lees verder

 

Utrechts Landschap sluit wandelpaden Amerongse Bos af
AMERONGEN Utrechts Landschap gaat vanaf deze week in het Amerongse Bos een drietal natuurlijk ontstane wandelpaden afsluiten. Het gaat om één pad vlakbij de voortzetting van het Let de Stigterfietspad waar om het kerkhof het fietspad richting Veenseweg gaat en twee dunningspaden in bosvakken circa zeshonderd meter ten noordoosten daarvan.   Lees verder

 

Is parkeren in Maarn wel of niet een probleem?
MAARN Is er in het Maarnse centrum en rond de Twee Marken sprake van een parkeerprobleem? ,,Absoluut niet”, concludeert onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV dat in opdracht van de gemeente onderzoek heeft gedaan. Overigens is dit parkeeronderzoek niet te verwarren met de inventarisatie die gemaakt wordt in het kader van de ontwikkelingen op het terrein van de Twee Marken. Daarvan zijn de resultaten nog niet bekend gemaakt.   Lees verder

 

Nieuw zwembad Enka-terrein komt langzaam dichterbij
EDE – Het idee is al enkele jaren oud, maar de plannen voor een zwembad op het Enka-terrein in Ede zijn in een beslissend stadium gekomen.  ,,De tekeningen zijn klaar en er is al een heleboel geregeld’’, zegt initiatiefnemer Ruud van der Veer. ,,Maar de gemeente moet er nog een plasje over doen en ook de grondeigenaar.   Lees verder

 

26 november 2017 20e jaargang nummer 6400

Politie deelt rake klappen uit tijdens onrustige nacht
VEENENDAAL De politie in Veenendaal heeft in de nacht van zaterdag op zondag De Markt schoongeveegd en daarbij zijn rake klappen gevallen. Na een opstootje leek de politie rond de klok van 05.00 uur het genoeg te vinden en kwamen veel eenheden naar het uitgaansgebied. De mensen die alsnog het plein op probeerde te komen, kregen daarbij te maken met de gummiknuppel.  Lees verder

 

Belangrijke stap in bouwplan sociale huurwoningen aan de Harmonielaan
ZEIST  Op 21 november jl. heeft de raad ingestemd met de realisatie van 20 sociale huurwoningen en de verkoop van een vrije sector kavel op de locatie Harmonielaan – Kroostweg. Woongoed Zeist en de gemeente hebben een koopovereenkomst van de grond voor de sociale huurwoningen ondertekend.
 
Voordat Woongoed Zeist met de bouw kan beginnen, moet de gemeente eerst nog de oude schoolgebouwen slopen. Omdat daarin verblijven van vleermuizen zijn aangetroffen worden in de omgeving van de bouwlocatie vanaf half februari 24 kastjes opgehangen waar vleermuizen een alternatief verblijf kunnen vinden. Het slopen en bouwrijp maken moet hierdoor wachten tot de zomer van 2018. In de tussenliggende tijd worden alle benodigde onderzoeken uitgevoerd, waaronder een  bodem- en archeologisch onderzoek.
 
Woongoed Zeist is gestart met het selecteren van een aannemer. Stedenbouwkundig bureau Haver Droeze maakt in opdracht van de gemeente een ontwerp voor de openbare ruimte. Het ontwerp van de bebouwing en de openbare ruimte wordt gebaseerd op het model dat eerder samen met omwonenden als meest wenselijke ontwikkeling is gekozen.
 

Begin 2018 verwachten Woongoed Zeist en gemeente zowel het ontwerp van de openbare ruimte als het ontwerp van de woningen aan de omwonenden te kunnen presenteren. Daarna worden de plannen definitief gemaakt en zal Woongoed Zeist de aanvraag voor de omgevingsvergunning indienen. Daarvoor geldt de gebruikelijke procedure met bezwaar- en beroepsmogelijkheid. Als alles volgens planning verloopt, start de bouw eind 2018 en levert Woongoed Zeist in 2019 de woningen op. De vrije sector kavel (locatie gymlokaal) wordt verkocht na de oplevering van de woningen in 2019.

 

25 november 2017 20e jaargang nummer 6399

Koninklijke Onderscheiding voor dhr. Roy Khemradj
BUNNIK  Op zaterdag 25 november om 16.00 uur reikte burgemeester Koos Janssen een Koninklijke Onderscheiding, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, uit aan de heer Roy Khemradj tijdens een besloten viering van de Onafhankelijkheidsdag van de Republiek Suriname in het Postiljon Motel in Bunnik.
 
De heer Khemradj is sinds 1985 werkzaam als freelance journalist voor zowel Nederlandse als Surinaamse omroepen. Hij is gespecialiseerd in de diversiteit van de multiculturele samenleving en van Surinamers in Nederland. Met zijn kennis zet hij zich al meer dan 40 jaar in om mensen met een Surinaamse afkomst, die in Nederland wonen, van informatie te voorzien. Daarnaast belicht hij regelmatig Nederlandse nieuwsfeiten in de Surinaamse media. Op die manier overbrugde de heer Khemradj afstanden en legde hij verbindingen tussen Suriname en Nederland. Zijn objectieve visie, wanneer het gaat om Surinaamse aangelegenheden, wordt gevraagd en op waarde geschat. Hij is op journalistiek en politiek vlak, zowel nationaal als internationaal, van grote waarde en heeft de integratie van diverse migranten (maar hoofdzakelijk Surinamers) bevorderd.

 

Anja van Heuvelen-van de Pol Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
AMERSFOORT/EDE  Mevrouw A. van Heuvelen-van de Pol uit Ede, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester René Verhulst heeft haar op zaterdag 25 november 2017 de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke Onderscheiding. De uitreiking van de onderscheiding vond plaats tijdens het 40-jarig jubileumfestival van de Nierpatiënten Vereniging Nederland in Amersfoort.

 

Mevrouw Van Heuvelen- van de Pol is al 18 jaar actief betrokken bij de Nierpatiënten Vereniging Nederland. In diverse functies heeft zij ontzettend veel betekend voor deze vereniging. Of het nu ging om het onder de aandacht brengen van het gezichtspunt van de patiënt bij de ontwikkeling van behandelingsrichtlijnen, het organiseren van themadagen of het fungeren als dagvoorzitter, met haar tomeloze inzet heeft zij de nierziekte in het algemeen en de zorg voor de nierpatiënt in het bijzonder onder de aandacht gebracht.
Daarnaast heeft zij zich ingezet als vrijwilliger voor de Nierstichting, Stichting Transplantatie NU! en Stichting Nefrovisie.

 

Vanuit haar eigen ervaring als nierpatiënt verzorgde mevrouw Van Heuvelen gastlessen aan onder andere apothekers, artsen en dialyseverpleegkundigen. Bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht is zij betrokken bij diverse projectgroepen en was zij vicevoorzitter van de cliëntenraad. Ook heeft zij meerdere functies bekleed bij de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen.

Mede dankzij haar inzet is er aandacht gekomen voor het patiëntperspectief in onderzoek en behandeling. Haar verdiensten hebben een uitstraling naar de landelijke samenleving.

 

Nieuwe exploitant Henschotermeer gaat entreegeld vragen
WOUDENBERG  Het Henschotermeer heeft een nieuwe exploitant. Vanaf volgend jaar is de familie Van de Lagemaat verantwoordelijk voor het recreatieterrein. Om het gebied te kunnen blijven bekostigen, betalen bezoekers vanaf volgend jaar entreegeld. Lees verder

 

Veel belangstelling voor nieuwe natuur in het Binnenveld
WAGENINGEN ,,Dus straks kunnen we hier een ronde door het nieuwe natuurgebied lopen?” ,,Komen er ook nog wat bosjes voor de reeën in het gebied?” De aanwezigen op de informatieavond over het nieuwe natuurgebied, de Binnenveldse Hooilanden (250 hectare), in de Bblthk in Wageningen hadden veel vragen. Lees verder

 

Verbouwing Ludenkapel is klaar
DOORN De Ludenkapel is afgelopen zomer flink vernieuwd. Niet alleen werd de zolder volledig gerenoveerd maar is er nu ook een ruime, moderne keuken en een nieuwe toiletvoorziening. Dit maakt de kleine kapel op de hoek van de Berkenweg en de Ludenlaan beter toegankelijk en aantrekkelijk voor een breed publiek. Lees verder

 

Barbarakerk volgens het bisdom ‘ontheiligd’ door Macarena van Zwarte Pieten
BUNNIK Na het vrolijke Sinterklaasfeest in de R.K. Barbarakerk in Bunnik – dat al 15 jaar op dezelfde manier gevierd wordt – was het bisdom van mening dat de kerk ontheiligd was, doordat de Pieten hadden gedanst op het priesterkoor. Daarom werd de kerk dinsdagavond opnieuw ingewijd door pastoor Fred Hogenelst en pastor Anton ten Klooster. Lees verder

 

 

24 november 2017 20e jaargang nummer 6398

Tineke Roseboom wint Cultuurprijs Ede
EDE – Zangeres Tineke Roseboom heeft de Cultuurprijs 2017 van Ede gewonnen. ‘Loepzuiver, ontroerend, meeslepend en vol drama’ vond de jury haar zangkunst. De Bennekomse kreeg de Edese Cultuurprijs 2017 vrijdag overhandigd door wethouder Johan Weijland. Ze heeft al twee cd’s op haar naam staan en wordt op dit moment in Londen gecoacht door de sopraan Emma Kirkby. Lees verder

 

Bunnik wil meer goedkope huurwoningen
BUNNIK  Om de krapte op de huurmarkt tegen te gaan, wil de gemeente Bunnik bij ieder nieuwbouwproject 30 tot 40 procent huurwoningen inpassen voor middeninkomens. Daar zijn er nu veel te weinig van, wat volgens het college de diversiteit van de bevolking ernstig bedreigt. Lees verder

 

Deel inwoners vreest plaatsing van geluidsschermen
BUNNIK  De gemeente Bunnik vraagt ProRail om zorgvuldige maatregelen tegen de geluidsoverlast langs het spoor op haar grondgebied te nemen. De spoorzone is volgens haar al een kwetsbaar gebied. Bovendien vrezen inwoners in sommige delen van het dorp Bunnik dat plaatsing van geluidsschermen van 3 tot 5 meter hoog hun uitzicht en woongenoot flink zal aantasten.
 
Dat stelt de gemeente vast na een online enquête onder inwoners, ondernemers en organisaties in Bunnik, gesprekken met mensen die dicht bij het spoor wonen en een studie van het ruimtegebruik in de spoorzone. ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepalen later of er daadwerkelijk schermen komen op de 8 locaties met 107 woningen waar de geluidsoverlast te hoog is. Maar de gemeente vindt het belangrijk om tijdig de bedenkingen en wensen van Bunnik onder de aandacht van ProRail en I&W te brengen.
 
Volgens de gemeente moeten bij de aanpak van het spoorlawaai vier gebieden onderscheiden worden:
·         Buitengebied: De plaatsing van geluidsschermen heeft beperkte gevolgen voor de omgeving. Maar de effectiviteit is ook beperkt. Daarom genieten schermen die opgaan in de omgeving en een groene uitstraling hebben de voorkeur.
·         Stationsgebied: Geluidssanering is noodzakelijk. Bewoners aan de zuidzijde van het station ervaren veel overlast. Omdat de ruimte beperkt en kwetsbaar is zijn zorgvuldige maatregelen nodig. Bewoners geven de voorkeur aan schermen met beplanting.
·         Langs de woonkern: De woningen langs de Groeneweg en aan de Dr. Breveestraat staan dicht op het spoor. Schermen van 3 en 4 meter zullen een enorme impact hebben. Veel bewoners zijn tegen plaatsing omdat ze bang zijn hun uitzicht kwijt te raken en minder zon in hun woningen en tuinen te krijgen. Het is daarom van groot belang dat alternatieve maatregelen worden onderzocht. Als schermen toch noodzakelijk blijken te zijn, dan geniet gebruik van transparante materialen de voorkeur.
·         Langs gemengd gebied (Houthandel Van Dam): Het gebied rond het spoor in het oostelijk deel van Bunnik is ruimtelijk gezien verdeeld. Plaatsing van schermen bij de spoorwegovergang vergroot de deling tussen de noordelijke en zuidelijk gelegen woongebieden. Bewoners staan in het algemeen wel positief tegenover maatregelen. In de toekomst kan de locatie van Houthandel Van Dam herontwikkeld worden. Dan kunnen de nu voorgestelde maatregelen niet meer passen bij de situatie.
 
Wethouder Erika Spil is blij met de gesprekken met omwonenden en de respons op de online enquête. In totaal kwamen 209 reacties binnen. “Wat opvalt zijn de grote verschillen per gebied. Zo zijn de reacties rond het station heel anders dan verderop in de wijk.” Ze wijst er op dat onzeker is of ProRail echt acties onderneemt. “Wij brengen onze wensen in, maar de besluitvorming vindt later plaats in Den Haag.”

 

‘Daklozen moeten bij extreme kou onderdak krijgen’
VEENENDAAL Daklozen in Veenendaal moeten bij extreme winterse weersomstandigheden niet naar Amersfoort worden verwezen, zoals tot nu toe, maar al vanaf deze winter in Veenendaal zelf onderdak kunnen krijgen. Het zou gaan om circa vijftien daklozen. Lees verder

 

Gemeente Bunnik wikkelt verkoop snippergroen af
BUNNIK  De gemeente Bunnik rondt de komende maanden het project af waarin bepaalde stroken openbaar groen aan inwoners worden verkocht. Ze wil zo eerder gewekte verwachtingen over de verkoop van zulk snippergroen waar mogelijk honoreren. Geheel in lijn met besluiten van de gemeenteraad. Midden 2018 denkt de gemeente de boeken te kunnen sluiten rond het project.
 
Concreet houdt dit in dat de gemeente naar de notaris stapt om voorlopige koopovereenkomsten definitief te maken. Ze neemt de eerder gedane aanbiedingen en verzoeken om snippergroen te kopen gefaseerd in behandeling. Ook probeert de gemeente de verkopen aan het Eikenpad en Bezembinderpad in Bunnik terug te draaien en de kopers schadeloos te stellen. Zij zal tenslotte actief controleren of inwoners belangstelling hebben voor te verkopen stroken. Op 1 juni 2018 wil de gemeente het project beëindigen.
 
“Onze inwoners rekenen op een betrouwbare gemeente. Met de afwikkeling van het project snippergroen komen we de verplichtingen na die we in dit project zijn aangegaan en lossen we waar mogelijk de verwachtingen in die we eerder bij inwoners hebben gewerkt”, zegt wethouder Erika Spil. “Ook gaan we op vraag van de gemeenteraad opnieuw met de kopers aan het Eikenpad en Bezembinderpad in gesprek over terugkoop van hun stroken gemeentelijke grond en schadeloosstelling.”

 

Maaike Martens  in het Beauforthuis
AUSTERLITZ  Zondag 26 november (18.30 u) treedt Maaike Mertens op in het Beauforthuis met de voorstelling Wie blijft hier?, een verhalend concert over de tijd. Al voor ze aan de kleinkunstacademie begon speelde Maaike met Don Quishocking en in ‘Spijkers Met Koppen’. Na haar opleiding mocht ze direct een eigen muziektheatervoorstelling maken: ‘Dag Lieve Koe!’ en werkte ze o.a. met Youp van ’t Hek.

 

Besluit over uitbreiding koopzondag Veenendaal uitgesteld
VEENENDAAL  Het leek er deze week heel even op dat de gemeenteraad van Veenendaal donderdagavond de knoop ging doorhakken over uitbreiding van het aantal koopzondagen in de gemeente, maar op het laatste moment gebeurde dat toch niet. De raad wil eerst een stadsgesprek met inwoners, ondernemers en werknemers. Pas daarna volgt de beslissing.   Lees verder

 

23 november 2017 20e jaargang nummer 6397

Ede zegt ‘nee’ tegen World Art Center
EDE  Er komt geen World Art Center op de Edese kazerneterreinen. De gemeenteraad nam donderdagavond unaniem een amendement van D66 aan om nieuwe kaders op te stellen voor een goede bestemming van de Frisokazerne.   Lees verder

 

Raadslid Henk Buikema stopt
EDE Henk Buikema stopt per direct met het raadslidmaatschap in Ede. De PvdA’er meldt zich ook af als kandidaat voor zijn partij voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Daarvoor stond hij derde op de kandidatenlijst.  Lees verder

 

Tegenvaller van half miljoen bij herstel toren Oude Kerk
EDE De gemeente Ede heeft een tegenvaller van 515.000 euro exclusief BTW bij de herstelwerkzaamheden aan de Oude Kerk aan de Grotestraat in Ede. Voor de extra kosten is geen dekking aanwezig. Parallel aan de herstelwerkzaamheden gaat Ede het gesprek aan met de provincie Gelderland voor een aanvullende subsidieaanvraag van maximaal zestig procent.  Lees verder

 

Boogiewoogie met Michael Kaeshammer
AUSTERLITZ  Op vrijdag 24 november treedt de beroemde Canadese boogie woogie pianist Michael Kaeshammer op in het Beauforthuis (Zeist – Austerlitz). Michael oogst wereldwijd succes met zijn virtuoze en energieke pianospel en zang. Hij krijgt keer op keer lovende kritieken om zijn uiterste veelzijdigheid en uitgebreide repertoire, bestaande uit originele en eigen boogie woogies, jazz, blues, soul, rhythm ’n blues en pop. Een optreden van Kaeshammer is indrukwekkend, energiek, virtuoos en altijd swingend en entertaining!

 

Jan Breur weer lijsttrekker SP
VEENENDAAL Jan Breur is wederom lijsttrekker voor de SP bij de komende raadsverkiezingen. In 2014 haalde de SP twee raadszetels, maar Breur heeft vrijwel de gehele raadsperiode in zijn eentje de partij in de raad vertegenwoordigd. In de fractie ontstond meningsverschil over de zondagopenstelling van winkels.  Lees verder

 

Ellen Out leidt lijst GroenLinks Ede
EDE – Ellen Out is lijsttrekker voor GroenLinks in Ede bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart. Out is nu al fractievoorzitter van de partij in de Edese gemeenteraad. Op de tweede plaats staat Peter van Leusden.  Lees verder

 

Zonnebloem Bunnik bestaat weer
BUNNIK Na jaren van afwezigheid, is het zover, de Zonnebloem krijgt weer een Bunnikse afdeling. Een groep van 20 mensen is er al een aantal weken druk mee bezig en de plannen zijn inmiddels concreet. Deelnemers en vrijwilligers kunnen zich vanaf nu aanmelden.  Lees verder

 

Jongeren hoog op lijst bij GroenLinks
VEENENDAAL Bij GroenLinks staan twee jongeren hoog op de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Achter het enige en huidige raadslid Kees Oskam staat de 20-jarige Tijs van der Weele als tweede. Hij studeert verpleegkunde HBO en is lid van de Jongerenraad. Derde is de 31-jarige Souad Riani, penitentiair inrichtingswerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.  Lees verder

 

van Mussert blijft voorlopig staan
EDE De Muur van Mussert blijft voorlopig nog staan, zo meldt de NOS. Een woordvoerders van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) zegt dit in een reactie op een brandbrief die diverse BN’ers gisteren stuurde.  Lees verder

 

Theekoepel Beerschoten-Willinkhof wordt gerenoveerd
DRIEBERGEN De theekoepel Beerschoten-Willinkshof én de bijbehorende toegangsbrug aan de Hoofdstraat in Driebergen zullen worden gerenoveerd. De gemeente Utrechtse Heuvelrug had al langer plannen voor de koepel nabij het stationsgebied, maar heeft het nu voor elkaar gekregen een ‘Erfgoedparel-subsidie’ te krijgen om de renovatie mogelijk te maken.  Lees verder

 

Ede velt oordeel over World Art Center
EDE  Komt het World Art Center er wel of niet? Vanavond beslist de Edese gemeenteraad over het plan om een modern museum met beeldende kunst van wereldniveau te vestigen op de kazerneterreinen.  Lees verder

 

Aanleg parkeerplaats Lidl illegaal
DRIEBERGEN De aanleg van extra parkeerplaatsen aan de Traaij heeft voor commotie gezorgd. Supermarkt Lidl kocht het pand naast de parkeerplaats aan en legde, zonder toestemming van de gemeente, parkeerplaatsen aan in de tuin. Hoewel de nieuwe eigenaar van de grond al was begonnen met het voorbereidende werk aan de grond, zijn de werkzaamheden momenteel stilgelegd.  Lees verder

 

Zwembad Dijnselburg zelfstandig verder
ZEIST  Per 1 januari is zwembad Dijnselburg zelfstandig. Er wordt een BV opgericht waarin de gemeente Zeist een belang van 50% heeft. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Het doel is sport, bewegen, welzijn en onderwijs met elkaar te verbinden en te vertalen naar activiteiten waar inwoners behoefte aan hebben. Zwembad Dijnselburg moet hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist worden.
 
Gemeente Zeist gaat samenwerken met NV SRO, dat is een partner met grote kennis van sport en de zakelijke mogelijkheden er omheen. Binnen de BV die nu wordt opgericht heeft gemeente Zeist de helft van de aandelen in handen en SRO de andere helft. Door deze constructie wordt de exploitatie van het zwembad verbeterd en houdt de gemeente toch nog de nodige regie op belangrijke aspecten als doelgroepenbeleid en de tarieven. Bovendien blijft de gemeente volledig eigenaar van het pand.
 
Zwembad Dijnselburg moet middenin de maatschappij staan. Door het zwembad per 1 januari zelfstandiger te maken wordt maatschappelijk ondernemerschap bevorderd en kan het zwembad effectiever en efficiënter worden geëxploiteerd. Het uiteindelijke doel is dat de maatschappelijke functie van het zwembad vergroot wordt en dat dit kostenneutraal gebeurt.
 
Begin december tekenen SRO en de gemeente Zeist de overeenkomsten van de toekomstige samenwerking. Zo is zwembad Dijnselburg straks helemaal klaar voor de toekomst.

 

22 november 2017 20e jaargang nummer 6396

Prominenten sturen ‘brandbrief’ aan minister Van Engelshoven
LUNTEREN Meer dan vijfentwintig vooraanstaande schrijvers, historici, kunsthistorici en hoogleraren op het gebied van de Tweede Wereldoorlog, onder wie de directeuren van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) en het Rijksmuseum, hebben woensdag een brandbrief naar minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gestuurd. Via de brief doen de ondertekenaars het dringende verzoek de zogenaamde ‘Muur van Mussert’ met spoed als rijksmonument aan te wijzen en zo sloop te voorkomen. Dat zou nog deze week moeten gebeuren.   Lees verder

 

Voormalig vastgoedmagnaat Tom Westermeijer Sr. overleden
EDE – Edenaar Tom Westermeijer (79) is overleden. Dat bevestigen bronnen aan de Gelderlander.  Westermeijer runde met zijn zoons jarenlang een vastgoedbedrijf.  De familie Westermeijer stond jarenlang in de Top-500 van rijkste Nederlanders van het blad Quote, maar verdween daaruit in 2011.   Lees verder

 

Veenendaal pas volgend jaar weer open
VEENENDAAL  Cultuurgebouw Spectrum in Veenendaal gaat pas op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2018 open. Het gebouw werd 1 november gesloten vanwege mogelijk instortingsgevaar.  Lees verder

 

Koning bezoekt woonwagenkamp Beukbergen in Zeist
ZEIST  Koning Willem-Alexander heeft vandaag een bezoek aan woonwagenkamp Beukbergen in Zeist gebracht. Hij kwam kijken hoe de verbouwing van het kamp verloopt. De koning kreeg een rondleiding over het terrein. Hij ging op bezoek bij een woning en keek ook binnen in een van de oudste woonwagens op het kamp. Daarnaast sprak met burgemeester Koos Janssen en leden van de bewonerscommissie van het kamp.  Lees verder

 

Idee voor 3D-geprinte fietstunnel in Leersum
LEERSUM De Donderbergrotonde staat op de nominatie om na 2018 een bypass te krijgen in verband met de verkeersdruk tijdens de spits. Het idee van de provincie, eigenaar van de wegen N225 en N226, is om na een periode van gewenning tevens de voorrangsregels ter plekke aan te passen ten gunste van auto’s.  Lees verder

 

‘Hard werken en niet bang voor vieze handen’
EDE Een ‘doe maar gewoon’- mentaliteit. Kenmerkend voor broer en zus Dirk en Roef Roseboom. De twee zijn eigenaar van aannemers- en transportbedrijf Roseboom-Ede, maar wilden geen directeur worden. Het bijzondere verhaal van een hecht familiebedrijf dat met hun oranjerode materieel opvalt op iedere bouwplaats.  Lees verder

 

Ede doet nu niets aan sluipverkeer Bennekom
BENNEKOM  Het aantal auto’s dat dagelijks door Bennekom rijdt, is verminderd. Ze rijden ook niet te hard. Daarom ziet de gemeente Ede geen aanleiding voor maatregelen.  Lees verder

 

Ragazze Quartet en Nora Fischer in Cultura
EDE Het Ragazze Quartet en Nora Fischer brengen zaterdag 25 november in Cultura het verhaal van Nora Plain en haar strijd om privacy. Actueler kan het thema niet, dat vertolkt wordt door vier jonge strijkers, een jazzzangeres en drummer.  Lees verder

 

Verbreding Rondweg-Oost nog duurder
VEENENDAAL Aan de door de provincie Utrecht aangedragen varianten voor verbreding van de Rondweg-Oost (N233) naar tweemaal twee rijbanen hangt een stevig prijskaartje. Naar nu blijkt is er sprake van miljoenen aan bijkomende kosten.  Lees verder

 

21 november 2017 20e jaargang nummer 6395

Personeelsvereniging schenkt 100.000 euro aan arboreta
WAGENINGEN Het arboretum Belmonte en het minder bekende arboretum Oostereng hebben 75.000 en 25.000 euro ontvangen van de eerder dit jaar opgeheven personeelsvereniging Ontwikkeling en Ontspanning (OenO) van Wageningen Universiteit.  Lees verder

 

Vuurwerkvrije Zones in Ede
EDE  Nog even en dan is het weer oud & nieuw. Steekt u vuurwerk af? Houd er dan rekening mee dat er dit jaar voor het eerst rondom bepaalde gebouwen vuurwerkvrije zones zijn ingesteld.

Burgemeester René Verhulst heeft besloten om gebieden rond het ziekenhuis, de hospices en de twee kinderboerderijen aan te wijzen als vuurwerkvrije zone. Binnen deze zones is het afsteken van vuurwerk tussen 18:00 op oudejaarsdag en 02:00 nieuwjaarsdag verboden, met uitzondering van zogeheten fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes, knaltouwtjes en dergelijke. Buiten de hierboven genoemde tijden is het afsteken van vuurwerk sowieso verboden.

Dieren en zieke mensen ervaren meer overlast van vuurwerk dan anderen. Door het instellen van vuurwerkvrije zones houden we rekening met deze kwetsbare groepen. In andere gemeenten in Nederland zijn al positieve ervaringen opgedaan met deze zones.

Concreet betreft het de volgende zones:
–              Ziekenhuis Gelders Vallei
–              Hospice De Olijftak
–              Hospice Bennekom
–              Kinderboerderij De Oude Hofstede
–              Kinderboerderij De Proosdij

 

Huizen op plaats van Lunters zalencentrum
LUNTEREN  Op de plek van het voormalige zalencentrum De Prinsenhof langs de Barneveldseweg in Lunteren komen drie vrijstaande woningen. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een wijziging van het bestemmingsplan om de woningbouw mogelijk te maken.  Lees verder

 

D66 Wageningen wil geen mannenbolwerk meer zijn
WAGENINGEN  De fractie wordt nogal eens in verlegenheid gebracht omdat het een exclusief mannenbolwerk is. Nee, het is niet de SGP, maar de D66-fractie in Wageningen. Maar de grootste fractie in de Wageningse gemeenteraad, met vijf zetels, denkt na de verkiezingen van maart minstens één vrouw (Maud Hulshof) in de fractie te krijgen.  Lees verder

 

Henk Tamming blij verrast met Wagenings Erezilver
WAGENINGEN Henk Tamming kreeg maandagavond het Wagenings erezilver vanwege zijn maatschappelijke betrokkenheid en belangeloze inzet voor de Wageningse samenleving. Locoburgemeester Han ter Maat speldde het erezilver op tijdens de feestavond voor leden, deelnemers en vrijwilligers van WAAG (sport- en recreatievereniging voor mensen met een beperking) in Wageningen.  Lees verder

 

Perscontainer ‘verslindt’ pmd-afval van bewoners Willem Maris- en Stroombergflat

EDE  Bewoners van de Willem Maris- en Stroombergflat in Ede kunnen voortaan hun plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pmd-afval) op elk gewenst moment kwijt in een perscontainer in de hal van hun flat. Doelstelling van de proef is om het flatbewoners zo makkelijk mogelijk te maken pmd-afval apart te houden, waardoor de hoeveelheid restafval vermindert. Op maandag 20 november 2017 vond de officiële ingebruikname van de containers plaats door wethouder Leon Meijer, Edo Dokter, manager Uitvoering bij ACV en bewoners van de flat.

 

Peter de Pater voert lijst van GemeenteBelangen aan
EDE Geen verrassingen in de top vijf van GemeenteBelangen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De zittende vijf raadsleden van de oudste Edese lokale partij staan op de eerste vijf plaatsen. Fractievoorzitter Peter de Pater is net als in 2014 de lijsttrekker bij GemeenteBelangen.  Lees verder

 

Wageningen mag er 150 huizen per jaar bij
WAGENINGEN – Wageningen mag de komende tien jaar jaarlijks gemiddeld zo’n 150 nieuwe huizen bouwen. Dat is exclusief studentenkamers. Tot 2027 mogen er in Wageningen ongeveer 1.500 nieuwe huizen bij komen. Studentenkamers tellen niet mee in de telling. De stroom nieuwbouw kan ertoe leiden dat de stad groeit van nu 38.000 inwoners naar ongeveer 42.000.  Lees verder

 

Nieuwe bedrijfsleider Eurowinkel
DRIEBERGEN Marlous van Merkenstein (31) is vanaf 1 december bedrijfsleider van de Eurowinkel. Zij volgt Nieko van Veen na een roerige periode van anderhalf jaar op en staat meteen voor een omvangrijk project: de verhuizing van de Bosstraat naar de Oranjelaan.  Lees verder

 

Veenendalers heeft overgewicht
VEENENDAAL De helft van de Veenendalers heeft overgewicht. Daarvan heeft 16 procent obesitas ofwel ernstig overgewicht. Het leidt tot allerlei gezondheidsklachten en ook maatschappelijke gevolgen, zoals hogere kosten.   Lees verder

 

Nieuwbouw Ederveen laat op zich wachten
EDERVEEN  De nieuwbouw van de basisscholen in Ederveen wordt niet in 2019, maar pas in 2023 gerealiseerd. Uit gemeentelijke stukken blijkt, dat de kosten voor een vervroegde bouw te hoog werden. En de scholen kunnen of willen daar niet aan mee betalen.   Lees verder

 

Restauratie Mausoleum gestart
EDE De restauratie van het Mausoleum is maandag gestart. Het Mausoleum op de Paasberg, is opgericht in 1945 ter herinnering aan de strijd tegen het onrecht en de 44 inwoners van Ede die het leven lieten in die strijd. Binnen het Memorial Park wordt ook het grafmonument van Anna Maria Moens gerestaureerd. De oplevering van de renovatiewerkzaamheden staat gepland voor eind februari 2018.   Lees verder

 

20 november 2017 20e jaargang nummer 6394

Reusachtige waterkever op de Wageningen Campus
WAGENINGEN AC Hoogleraar Marten Scheffer is een actie gestart om Wageningen Universiteit voor het 100-jarig bestaan (in 2018) een reusachtig beeld te geven van een waterkever.   Lees verder

 

Bouw van sporthal aan Marijkeweg is begonnen

WAGENINGEN De eerste paal is geslagen van de nieuwe sporthal aan de Marijkweg. Wethouder Han ter Maat: ,,We zijn blij dat er straks een mooie nieuwe sporthal staat die duurzaam is en bijdraagt aan de sportbeleving. Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling. De bouw verloopt volgens planning en KV Wageningen en de basisscholen kunnen dus in het nieuwe seizoen 2018/2019 gebruik maken van deze mooie hal”.  Lees verder

 

Onderzoek extra ontsluiting van Rietkampen
EDE   Een groep bewoners van de Rietkampen in Ede wil een extra ontsluiting van de wijk. Die zou moeten komen aan de zuidelijke kant van de buurt.  Op dit moment onderzoekt een groepje buurtbewoners de haalbaarheid, zowel technisch als financieel, van zo’n extra ontsluitingsweg.  Lees verder

 

Geen verrassingen bij SGP
VEENENDAAL Anders dan bij de meeste tot nu toe gepubliceerde kandidatenlijsten van partijen voor de komende raadsverkiezingen kent de lijst van de SGP geen verrassingen voor wat betreft de verkiesbare plekken. Vrijdagavond werd de lijst tijdens een ledenvergadering vastgesteld. Eerder was al duidelijk dat de huidige wethouder Marco Verloop als lijsttrekker zou optreden. Lees verder

 

Mathilde Maijer lijsttrekker PvdA Wageningen
WAGENINGEN De ervaren politica Mathilde Maijer is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de lijsttrekker van de PvdA Wageningen. Zij wordt geflankeerd door de directeur van Park Lingewaard en hoogste nieuwe binnenkomer op de lijst Jan Willem Kamerman. De echte Wageningse volksvertegenwoordiger Petra van Amersfoort neemt plek 3 in.  Lees verder

 

SGP Ede presenteert kandidatenlijst
EDE Nico van der Poel is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 de lijsttrekker bij de SGP. De zittende raadsleden Arnold Versteeg en Evert Jansen staan op de plaatsen 2 en 3.  Lees verder

 

Zondagopenstelling een ‘duivels dilemma’
VEENENDAAL De zoveelste avondvullende aflevering uit de lokale soapserie met als titel ‘zondagopenstelling van winkels’ speelde zich af in de vergadering van de raadscommissie. Een vervolg staat geagendeerd voor komende donderdag, wanneer de voltallige raad zich wederom over de materie buigt.   Lees verder

 

Rust weergekeerd rond Domus+Batelaar in Lunteren
LUNTEREN  Het is relatief rustig aan de Postweg in Lunteren. Er zijn geen grote incidenten meer geweest en de communicatie tussen directie van de Domus+Batelaar en de bewoners van het buitengebied verloopt goed.   Lees verder

 

Villa Revius in Doorn biedt kwetsbare leerling extra hulp
DOORN  Villa Revius opent morgen zijn deuren. De voormalige conciërgewoning van het Revius Lyceum Doorn is omgetoverd tot een huiskamer en werkplek om thuiszitters met extra begeleiding op school te houden.  Lees verder

 

19 november 2017 20e jaargang nummer 6393

Misleiding bij natuurgebied de Woerd
DRIEBERGEN  “Midden in natuurgebied de Woerd bij Driebergen staat een oude schuur, de ‘schaapskooi’. De eigenaar van het natuurgebied probeert al sinds 2005 deze ‘schaapskooi’ te verbouwen tot een woning. In 2009 is deze ‘schaapskooi’ aangewezen als gemeentelijk monument. Door verbouwing tot woning zou dit monument dan gespaard kunnen worden, zo was de gedachte.” Lees verder

 

Music wil verbindingen leggen
EDE Ede is een cultureel initiatief rijker. Worldtown Music: een nieuw concept waarbij vooral Akoesticum het middelpunt is, maar er zullen ook kruisverbanden zijn met Cultura. Initiatiefnemers zijn Edgar van Asselt en Maurice Ditmer, beiden muzikant en educatief actief bij verschillende projecten. Lees verder

 

Tijdlijn van Leersum bijna van start
LEERSUM Wie zich interesseert voor de geschiedenis van Leersum, kan zich vast verheugen op drie historische exposities per jaar in de bibliotheek. Met ingang van januari 2018 organiseert Jos Rams daar onder de noemer de ‘Tijdlijn van Leersum’ elke vier maanden een andere tentoonstelling rond een plaatselijk geschiedkundig thema. Lees verder

 

18 november 2017 20e jaargang nummer 6392

Wageningen eert jonge helden met jeugdlintjes
WAGENINGEN  Giel (11) maakte de Wageningse stadsgracht schoon na het Bevrijdingsfestival, Olav (9) hielp mevrouw Spiertz die was gevallen, Aukje (17), Roos (16) en Simone (17) richtten eigenhandig een alternatief op voor het failliete Venster. Stuk voor stuk een lintje waard en dat kregen ze zaterdagochtend dan ook tijdens de Lintjesregen voor Wageningse jeugd. Lees verder

 

Veertig woningen op plek Olympiahal in Wageningen
WAGENINGEN  Zodra de Olympia-sporthal in Wageningen is gesloopt, kan er gebouwd worden aan woningen. Volgens een stedenbouwkundig onderzoek dat het college heeft laten maken zijn er zo’n veertig woningen mogelijk, met name in de sociale huursector. Er zijn drie verschillende ontwerpen gemaakt, waarover eerst overlegd gaat worden met omwonenden en andere betrokkenen. Lees verder

 

Jazz op Zondagmiddag in Champ ‘­Aubert
DRIEBERGEN  Op  zondagmiddag (14.00 uur)  19 november speelt op veler verzoek Spectacles Jazzband in  “Jazz op Zondagmiddag in Champ ‘­Aubert”. Driebergen
De Spectacles Jazzband met als thuishaven Gorinchem is opgericht in 1992 en is momenteel huisorkest bij de Jazz Hall’72 te Gorinchem één van de oudste jazzclubs in Nederland.
Het orkest heeft zich toegelegd op de oude- stijl New Orleans jazzmuziek.
De Spectacles ,die van de oprichting af nog steeds in dezelfde bezetting spelen, hebben een goede naam verworven in het oude-stijl circuit en zijn dan ook veel gevraagd bij jazzfestivals in binnen -en buitenland. De ontwapenende wijze van spelen geeft tijdens de optredens de meest verrassende effecten naar het publiek. Ook heeft het orkest enige faam verworven middels tv optredens en in jazzkerkdiensten(gospels) en gezamenlijke optredens met har monie- en fanfareorkesten.

 

Van mars tot Michael Bublé bij jubilerend KNA
LUNTEREN Op hoog niveau presteren én een goede sfeer. Die combinatie gaat al 110 jaar hand in hand bij Kunst Na Arbeid (KNA) in Lunteren. De muziekvereniging werd dit voorjaar voor de derde keer landskampioen op het concertpodium en viert het jubileum op zaterdag 25 november met een groot muziekfeest.  Lees verder

 

 

17 november 2017 20e jaargang nummer 6391

Henk Veldhuizen wil door als wethouder Utrechtse Heuvelrug
UTRECHTSE HEUVELRUG  Henk Veldhuizen wil door als wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De wethouder uit Maarsbergen staat tweede op de kandidatenlijst van het CDA. Chantal Broekhuis uit Driebergen is voor de eerste keer gekozen tot lijsttrekker.  Lees verder

 

Nieuwbouw scholen Ederveen vertraagd
EDERVEEN Nieuwbouw van de Calvijnschool en de Julianaschool in 2019 in plaats van in 2023, lijkt van de baan. Burgemeester en wethouders van de gemeente Ede zijn tot de conclusie gekomen, dat dit geen haalbare kaart is, omdat de schoolbesturen niet bereid of in staat zijn de extra kosten op te hoesten, die met het vier jaar eerder realiseren van nieuwbouw gemoeid zijn. Het betreft dan de extra kosten, die de gemeente Ede zou moeten maken.  Lees verder

 

Dwangsom voor Veenendaal vanwege parkeertarieven
VEENENDAAL Veenendaal kan een dwangsom tegemoet zien van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM heeft dat aangekondigd omdat de gemeente Veenendaal oneerlijk zou concurreren bij de parkeertarieven.  Lees verder

 

Gezonde hap naast frietje mét in sportkantines Wageningen
WAGENINGEN  Het frietje mét en broodje bal blijven gewoon voorhanden in de Wageningse sportkantines. Maar vanaf deze week staat gezonde voeding meer centraal en is het aanbod vergroot.  Lees verder

 

Kritiek op plan Rhijnhaeghe: ‘Precies hetzelfde massale plan als vorig jaar’
BUNNIK Te groot en massaal voor Bunnikse maat en schaal met te weinig groen. Wijkvereniging Kromme Rijn maakte daarom een alternatief plan voor Rhijnhaeghe. Piet Koning voelt zich door de gemeente niet gehoord.  Lees verder

 

Grote financiële strop met afval
ODIJK De gemeente Bunnik heeft de vuilophaaldienst sinds 2016 ondergebracht bij de Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN). Recent is gebleken dat dit haar erg duur is komen te staan; jaarlijks moet er 140.000 euro extra worden ingepompt.  Lees verder

 

Live-opname accordeonist Rik Cornelissen  in Beauforthuis
AUSTERLITZ  Op zondagmiddag om drie uur 19 november zal in het Beauforthuis Austerlitz/Zeist de gloednieuwe formatie TRIFID van accordeonist Rik Cornelissen hun debuut album opnemen. Dit in de vorm van een avontuurlijk concert met minimal music, jazz, pop en tango.
Hierbij zijn Boy Edgarprijs winnaar en muzikale duizendpoot Oene van Geel (altviool) en de bijzondere flugelhornist Teus Nobel uitgenodigd als gastmuzikanten. .
TRIFID verwijst naar ‘Trifid Nebula’, een kleurrijke nevel in de ruimte, opgelicht door een systeem van drie Sterren, een energieveld in het universum, dat de geboorteplaats vormt van nieuwe sterren.
Accordeonist Rik Cornelissen (NL) wordt gezien als een ambassadeur van zijn instrument en
laat zich door jazz, tango en klassieke muziek inspireren. Hij werkte o.a. samen met Bert van den Brink, Ramon Valle, Juan Pablo Dobal en het Radio Filharmonisch Strijkkwartet.

 

16 november 2017 20e jaargang nummer 6390

Dromen van Syrië – het hart van de Arabische wereld
AUSTERLITZ  Bijna niemand weet dat Syrië, van oudsher het hart van de Arabische wereld, een van de oudste en rijkste culturen met een schat aan muzikale tradities is. En laat nu juist muziek in staat zijn om verschillen te overbruggen en over culturele grenzen heen samenwerking mogelijk te maken. Onder de noemer Comon ground maakt componist Martin Fondse op 17 november in het Beauforthuis een muzikale reis naar en door Syrië, met Syrische gastmusici en het JazzArt Orchestra.
Muziek over verlies, hoop en liefde geschreven voor een groot jazzorkest met topmusici uit Syrië en een hoofdrol voor de ontroerende zang van Shaza Hayek. ‘Common ground’ kan worden beschouwd als een krachtige muzikale metafoor voor iets dat in maatschappelijk opzicht hopelijk ook gebeurt: kennismaking, samenwerking en verzoening.  vrijdag 17 november, 20.15 uur

 

Water voor de wereldberoemde rhododendrons van Wageningen
WAGENINGEN  Het is gebeurd met de rondzwiepende waterstralen op de wereldberoemde rhododendron-collectie van Belmonte Arboretum in Wageningen. Er wordt deze week hard gewerkt aan de installatie van een bewateringsinstallatie. Die zorgt ervoor dat de struiken voortaan vanaf de bodem besproeid worden. De leidingen, voorzien van sproeigaatjes, worden op de grond aan gebracht.  Lees verder

 

Oud Veenendaal uitgebeeld in tegeltjes
VEENENDAAL Oud Veenendaal in tegeltjes aan de wand. Dat is sinds kort te zien aan de muur van gebouw Het Stempel aan de Veenendaalse Tuinstraat. De twee tegeltableaus zijn een initiatief van bouwer BPD van het complex. Die hebben op voorstel van de architect de twee ‘plattegronden’ van het oude Veenendaal aan laten brengen.   Lees verder

 

Besluit over geschorste dominee Driebergen uitgesteld
DRIEBERGEN  De classis van Utrecht heeft nog geen besluit genomen over de toekomst van dominee Leo van der Meij. De predikant uit Leersum is sinds begin september geschorst vanwege een ‘grove zonde’.    Lees verder

 

Ede bruist opeens van de feestjes. Hoe kan dat?
EDE  Ede festivalstad.  Het bruist opeens van de activiteiten.  Zeven jaar geleden was er op festivalgebied weinig tot niets te doen. Daarna schoten festivals als paddenstoelen uit de grond. Hoe kan dat?   Lees verder

 

“Luidruchtige goederentreinen in nacht nog steeds mogelijk”
PROVINCIE UTRECHT  Elf Utrechtse gemeentes maken bezwaar tegen het besluit van het Rijk over de ‘geluidsbelasting’ die treinverkeer mag opleveren. De gemeentes willen dat het toegestane geluidsniveau lager wordt.  Lees verder

 

15 november 2017 20e jaargang nummer 6389

Horaloop is 50 jaar jong
EDE Het is het oudste sportevenement van de gemeente Ede: de Horaloop. De hardloopwedstrijd door het Hoekelumse Bos en het glooiende landschap van het Beekdal van de Renkumse beek vindt zaterdag 25 november voor de vijftigste keer plaats.  Lees verder

 

‘Oud Ede’ niet in gevaar
EDE De plannen om begin volgend jaar een erfgoed-kenniscentrum te realiseren op de tweede verdieping van Cultura aan de Molenstraat gaan gewoon door. Dat ondanks het onderzoek naar een mogelijke verplaatsing van datzelfde Cultura naar de leegstaande panden van V&D en Albert Heijn aan de Achterdoelen.  Lees verder

 

nieuwe imkers in de regio
LEERSUM Veertien cursisten uit de regio ontvingen onlangs hun diploma voor het succesvol afronden van de basiscursus bijenhouden van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. Hiermee mogen zij zich officieel imker noemen. Ze zijn inmiddels allemaal aan de slag met eigen bijenvolkeren, waarmee zij een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de streek. Extra belangrijk gezien de recente berichtgeving over de afname van de Europese insectenpopulatie met op plekken tot wel 70 procent.  Lees verder

 

Voedselbank krijgt hulp van Heuvelrug
UTRECHTSE HEUVELRUG  De gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug heeft uitgesproken dat zij de voedselbank gaan steunen. Dat blijkt nodig, aangezien de distributieruimte in Leersum moet verhuizen, maar geen geschikte locatie kan vinden. ,,De distributieruimte van deze instantie moeten wij blijven faciliteren”, zo stelt D66-er Hugo Prakke, die als kartrekker van het initiatief optreedt.  Lees verder

 

Verscherpt toezicht Ziekenhuis Gelderse Vallei opgeheven
EDE De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede opgeheven. Dat is woensdag bekend gemaakt. Ziekenhuis Gelderse Vallei werd het afgelopen half jaar onder verscherpt toezicht geplaatst, omdat de inspectie na een bestuurscrisis risico’s zag voor de bestuurbaarheid van het ziekenhuis.  Lees verder

 

Edese kunstenaars: liever ateliers dan World Art Center
EDE  Ede heeft ambitieuze plannen voor de Friso-kazerne. Hier moet het World Art Center verrijzen. Het moet Ede qua kunst op de kaart zetten. De Edese kunstwereld denkt daar anders over.  Lees verder

 

Recente inbraken leiden tot bijeenkomst op straat
VEENENDAAL Na recente inbraken in de wijk Petenbos hielden de wijkagenten dinsdag samen met onder andere de gemeente een bijeenkomst op straat. De buurtbewoners werden in de buurttent geïnformeerd over de recente inbraken met plastic pasjes, het zogenaamde ‘flipperen’ en wat de bewoners daar tegen kunnen doen.  Lees verder

 

14 november 2017 20e jaargang nummer 6388

Ede gaat Muur van Mussert niet redden
LUNTEREN  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is de enige die de omstreden Muur van Mussert in Lunteren nog van de sloop kan redden. Ede is niet van plan om van de muur een gemeentelijk monument te maken, zoals de dienst vorige week adviseerde.  Lees verder

 

Ede laat wagenpark elektrisch of op groen gas rijden
EDE De gemeente Ede kijkt volgens wethouder Leon Meijer waar het kan om over te stappen op auto’s die elektrisch of die op groen gas rijden. Dinsdag werden vijf nieuwe Volkswagen Up’s aan het wagenpark van Ede toegevoegd. Tot 2020 komen er in Ede 80 extra openbare landpalen bij, dat zijn 160 aansluitingen. ,,Op die wijze stimuleren wij elektrisch rijden, zonder CO2-uitstoot en fijnstof.”  Lees verder

 

Starterslening voor koopwoning stopt
EDE  De gemeente Ede stopt met de starterslening, dat heeft het college van B&W vandaag besloten. De starterslening is een succesvol instrument geweest om starters te helpen bij de koop van een woning. Gezien de huidige omstandigheden op de woningmarkt is het niet meer noodzakelijk om de lening te blijven verstrekken.

 

De gemeente Ede introduceerde de starterslening in 2012. Met de lening konden starters op de woningmarkt het verschil overbruggen tussen het bedrag dat de starter maximaal kon lenen en de kosten van de woning.
Harry van Huijstee, wethouder Wonen: De starterslening heeft een positief effect gehad op zowel de doorstroming binnen de Edese woningmarkt als op de woningbouwproductie. Zo konden in de periode juli 2012 tot september 2017 maar liefst 439 starters een woning kopen met behulp van de starterslening.

De starterslening is bedoelt als stimuleringsmaatregel in de tijd dat de woningbouw in een crisis zat. Inmiddels gaat het een stuk beter met de woningmarkt en zijn extra stimulerende middelen niet meer noodzakelijk. Tegelijkertijd is de wet- en regelgeving rond hypotheken op de schop gegaan. Het Rijksbeleid is er nu veel meer op gericht dat starters eerst sparen en eigen geld meenemen bij het aankopen van een woning.

De aanvragen voor een starterslening die al zijn ingediend worden nog afgehandeld. Op het moment dat het maximale bedrag dat de gemeente Ede gereserveerd heeft voor de starterslening is bereikt, worden er geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen.
Eind van dit jaar neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de starterslening

 

Vernieuwing en verjonging bij PvdA Veenendaal
VEENENDAAL De PvdA afdeling in Veenendaal heeft vorige week de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 vastgesteld. De afdeling was er snel uit. Hans van de Braak werd verkozen tot lijsttrekker, nummer twee is Moska Hellamand en op nummer drie staat Eva van der Schoot.  Lees verder

 

Eén miljoen euro van gemeente voor duurzame renovatie flat Kerckebosch
ZEIST  Op dinsdag 7 november 2017 heeft de gemeenteraad van Zeist besloten om maximaal € 1.000.000,- beschikbaar te stellen voor een duurzame renovatie van flat 11 aan de Prinses Margrietlaan in Zeist. Er wordt onderzocht of het – samen met een investering van Woongoed Zeist en andere partijen – mogelijk is om van flat 11 een ‘Bijna Energie Neutraal Gebouw’ (BENG) te maken.

Recent stemde de gemeenteraad in met het verzoek van Woongoed Zeist om flat 11 aan de Prinses Margrietlaan 25-98 niet te slopen maar te renoveren. De flat is technisch gezien in betere staat dan de andere oude flats in Kerckebosch. Het is daarom hoogstwaarschijnlijk mogelijk om de flat te renoveren. Woongoed Zeist is hierover in gesprek met de bewoners. Een renovatie moet in ieder geval voldoen aan de kwaliteit die past bij de nieuwbouw in de wijk.
 
Om het gebouw na een mogelijke renovatie ook erg duurzaam te maken, stelt de gemeente maximaal 1 miljoen euro beschikbaar. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Het bedrag wordt alleen beschikbaar gesteld als Woongoed Zeist ook een bedrag van 1,6 miljoen euro voor verduurzaming van de flat beschikbaar stelt.
 
Het bedrag van in totaal 2,6 miljoen euro is nog niet voldoende om een volledig duurzame BENG renovatie te doen. Beide partijen gaan daarom ook nog in gesprek met de provincie Utrecht en het Rijk over eventuele subsidies.

 

Parkeerplaats C.P. Van Leersumschool aangepast
ZEIST  Het leerlingenvervoer maakt veelvuldig gebruik van de parkeerplaats van de C.P. Van Leersumschool. Een school voor speciaal onderwijs waar leerlingen uit de regio onderwijs volgen. De aanpassing van de parkeerplaats zorgt voor een verbetering van de verkeersveiligheid voor het verkeer en de scholieren.
 
Op woensdag 8 november heeft wethouder Roy Luca samen met leerlingen van de C.P. Van Leersumschool aan de Verlengde Slotlaan 113 in Zeist de nieuwe parkeerplaats officieel geopend. De parkeerplaats zorgt ervoor dat de chauffeurs van leerlingenvervoer de leerlingen veilig kunnen brengen en halen en ook goed kunnen parkeren.
 
In het verleden stonden de busjes langs de Verlengde Slotlaan. Hierdoor ontstond een onduidelijke verkeerssituatie en dat gaf hinder. Vanuit de omwonende en Stichting Youké (welke naast de C.P. Van Leersumschool is gevestigd) kwam  de vraag naar een oplossing zonder de kwaliteit van de openbare ruimte aan te tasten.
 
In samenwerking met de betrokken partijen is een oplossing gevonden door het aanleggen van een keerlus op het terrein van Stichting Youké en deels op openbaar gebied. De busjes kunnen daar kort parkeren en er zijn voldoende parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers.    
 
Wethouder van verkeer Roy Luca; ‘bijzonder aan dit project is de samenwerking tussen de C.P. Van Leersumschool, Stichting Youké en de gemeente Zeist. Door onze gezamenlijke inzet is de verkeersveiligheid fors verbeterd’.

 

In de Blauwe Kamer is het altijd genieten
WAGENINGEN  Utrechts Landschap nodigt u uit voor een wandeling in de Blauwe Kamer. Dit rivieroeverreservaat is te vinden langs de Nederrijn tussen Rhenen en Wageningen.
Mist of wind? Maakt niet uit, want ook dan is het genieten van serene sferen, frisse lucht en de altijd aanwezige runderen, paarden en vogels.
Een gids vertelt graag over bijzonderheden van de natuur. Kinderen zijn welkom.

Datum: woensdag 15 november 2017
Tijd: 14:00 uur – circa 15:30 uur
Startpunt: Informatiecentrum  Blauwe Kamer, Blauwe Kamer 15, 6702 PA Wageningen

Een verrekijker, laarzen of stevige waterdichte schoenen zijn aan te raden.
Reserveren is niet nodig. Deelname is gratis.

 

Rob vaart de Sint al zo’n 20 jaar
BUNNIK De reden dat de intocht van Sinterklaas in Bunnik elk jaar ontzettend veel publiek trekt, is de aankomst per boot. En niet zomaar een boot, maar de Pont van het Landschap. Deze Pont vaart de Sint al zo’n twintig jaar, na de landelijke intocht, direct door naar Bunnik. Al die jaren treedt Rob Veenbrink uit Odijk op als schipper.  Lees verder

 

Boosheid over inspraak rondweg
MAARSBERGEN Inwoners en raadsleden zijn ontevreden over de inspraak rond de ondertunneling van het spoor. De gemeenteraad en de provincie kozen eerder dit jaar na een lang participatieproces voor een westelijke rondweg met gesloten Tuindorpweg. Kritiek op de besluitvorming is sindsdien niet van de lucht.  Lees verder

 

‘OV naar bedrijventerreinen is in Veenendaal niet optimaal’
VEENENDAAL Wie op één van de bedrijventerreinen in Veenendaal werkt is, als hij van buiten de gemeente komt (en dat zijn er veel) genoodzaakt om de auto te nemen. Wie in Veenendaal woont zal zich of op de fiets of met de auto naar het werk moeten verplaatsen. Want de openbaar vervoermogelijkheden naar de meeste bedrijventerreinen zijn minimaal.   Lees verder

 

‘Hoorzitting’ over De Spil
HARSKAMP Er komt een ‘hoorzitting’ over het besluit van het Edese college van burgemeester en wethouders om een eind te maken aan de dorpshuisfunctie van De Spil in Harskamp. De fracties in de gemeenteraad hebben aangegeven deze ‘hoorzitting’ op korte termijn te zullen houden.   Lees verder

 

13 november 2017 20e jaargang nummer 6387

ChristenUnie maakt kandidatenlijst bekend
VEENENDAAL De kandidatenlijst van ChristenUnie Veenendaal voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar, is bekend. Engbert Stroobosscher werd al eerder gekozen als lijsttrekker, maar de top drie wordt gecompleteerd door Tineke Bette op twee en Arjan Koerts op drie.   Lees verder

 

Record aantal bezoekers voor zwembad De Vallei
VEENENDAAL – Zwembad De Vallei in Veenendaal zal dit jaar een recordaantal bezoekers mogen noteren. Er zijn dit jaar al meer bezoekers dan in heel 2016.  In dat jaar verbrak het zwembad het record met 174.074 bezoekers. Dit record is nu al ingehaald. Het Veenendaalse zwembad hoopt het jaar af te sluiten met een totaal van 190.000 bezoekers.   Lees verder

 

Veenendaal maakt kandidatenlijst bekend
VEENENDAAL De kandidatenlijst van D66 Veenendaal voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar is bekend. Eerder dit jaar werd Nermina Kundić al verkozen tot lijsttrekker, op de afdelingsvergadering op 10 november werd bekend welke zestien andere Veenendalers met haar op de D66-lijst staan.  Lees verder

 

Wethouder komt met voorstel voor De Woerd
DRIEBERGEN Als de gemeenteraad akkoord gaat, mag eigenaar Eegh van Arkel van landgoed De Woerd een groot deel van het voormalige gemeentelijke composteerterrein aan zijn terrein toevoegen. Van Arkel gaat meebetalen aan de verwijdering van de verharding zal het terrein omvormen naar natuur. In ruil daarvoor, mag hij van de oude schaapskooi een beheerderswoning maken. Verder krijgt Van Arkel toestemming om een schuur te bouwen.  Lees verder

 

Harold Schonewille lijsttrekker bij CDA Veenendaal
VEENENDAAL Harold Schonewille is op de ledenvergadering van het CDA in Veenendaal gekozen als de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Harold Schonewille is in Veenendaal bekend als musicus, dirigent en initiatiefnemer van muziek-, dans- en theaterschool Elevate. Schonewille wordt hiermee het nieuwe gezicht van het CDA in Veenendaal.  Lees verder

 

Extra dag gratis parkeren bij station Driebergen-Zeist door storing
DRIEBERGEN  De splinternieuwe parkeergarage bij station Driebergen-Zeist kampt al op de eerste dag met een technische storing. Daardoor kunnen automobilisten vandaag toch nog gratis parkeren. Lees verder

 

Inloopbijeenkomst over nieuwe natuur in het Binnenveld
WAGENINGEN Stichting Mooi Binnenveld organiseert op dinsdag 21 november een inloopbijeenkomst over de plannen voor nieuwe natuur in het Binnenveld. De komende jaren wordt 200 hectare toegevoegd aan de bestaande natuurgebieden. Mooi Binnenveld wil hiervan 50 hectare aankopen: natuur van en voor burgers die rond het Binnenveld wonen. Lees verder

 

Lara de Brito wil weer wethouder in Wageningen worden
WAGENINGEN  Lara De Brito is tijdens de algemene ledenvergadering van GroenLinks Wageningen voorgesteld als de kandidaat wethouder. Zij kan voor haar kandidatuur rekenen op massale steun van de leden van de afdeling Wageningen van GroenLinks. Lees verder

 

Ede wil voormalige tuincentrum kopen
EDE De gemeenteraad is een voorstander van een zo groen en zo toegankelijk mogelijk houden van de locatie van het voormalige tuincentrum aan de Kalverkampweg 3 in Ede. Het amendement van Cora Otten (ChristenUnie) tijdens de begrotingsraad om de locatie door de gemeente Ede tegen een koopsom van maximaal 650.000 euro aan te kopen werd ondersteund door GroenLinks/Progressief Ede, de VVD, GemeenteBelangen, BurgerBelangen, de SGP, fractie Alexander Vos de Wael en de ChristenUnie. Lees verder

 

van 4,2 miljoen euro dreigt in Edese begroting
EDE Wethouder Harry van Huijstee kan de financiële consequenties van de uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem in procedures tussen Liander en Vitens en de gemeente Voorst voor de gemeente Ede op dit moment nog niet concreet in beeld brengen. Als de juridische grondslag onder de precarioheffingen succesvol in Ede worden aangevochten betekent het een gat in de begroting van 4.2 miljoen euro  Lees verder

 

12 november 2017 20e jaargang nummer 6386

Drie gewonden door woningbrand in Veenendaal
VEENENDAAL Drie bewoners van een woning aan de Ambachtsstraat zijn zondagmiddag door brand gewond geraakt. Bij het aansteken van de kachel ontstond er een steekvlam.   Lees verder

 

Straatfeest in Ede na WK-kwalificatie Marokko
EDE  Niet alleen in de grote steden in het land, ook in Ede werd op straat uitbundig gevierd dat Marokko zich zaterdagavond plaatste voor het wereldkampioenschap voetbal.    Lees verder

 

Student en Wageninger doen weinig met elkaar
WAGENINGEN  Het is tegenwoordig een stukje makkelijker om je auto kwijt te raken in Wageningse woonwijken. Maar fietsen zie je overal. De verklaring is simpel: er wonen steeds meer studenten in reguliere woonwijken.   Lees verder

 

‘Fietsoversteek Van Essenlaan wordt veiliger’
VEENENDAAL De fietsoversteek aan de Van Essenlaan in Veenendaal-Oost wordt naar het oordeel van het college veiliger door enkele aanpassingen. Door een veelheid aan projecten zijn deze werkzaamheden naar achtereen geschoven, maar inmiddels is de technische voorbereiding ter hand genomen.  Lees verder

 

Rhijnhaeghe; weinig overeenstemming over groen
BUNNIK Over de nieuwbouw in Rhijnhaeghe sprak ’t Groentje met wethouder Erika Spil (P21) en Kevwe Scott van ontwikkelaar Sustay en Piet Koning als voorzitter van wijkvereniging KrommeRijn.   Lees verder

 

 

11 november 2017 20e jaargang nummer 6385

“Tijd voor duidelijkheid over bedrijventerrein Leersum”
LEERSUM  Als het aan de VVD in de gemeente Utrechtse Heuvelrug ligt, wordt de stekker definitief uit het plan voor een bedrijventerrein langs de Bertus Leendersweg in Leersum getrokken.   Lees verder

 

Pniëlkerk wordt opgeknapt voor nieuwe exploitant
VEENENDAAL De al jaren leegstaande Pniëlkerk in het centrum van Veenendaal, wordt na de winter onder handen genomen. Er vinden aanpassingen plaats van de vloer in het gebouw en van de gevel. Verder vindt voorlopig geen verdere indeling van het gebouw plaats, het wordt leeg aangeboden aan een partij die de exploitatie voor zijn rekening wil nemen.  Lees verder

 

10 november 2017 20e jaargang nummer 6384

Provincie wil verkeer Hoge Veluwe uit dorp Otterlo weren
OTTERLO – Wat de provincie betreft gaat het verkeer naar het Nationaal Park Hoge Veluwe niet langer door het centrum van het dorp Otterlo. Een alternatieve route moet het dorp ontlasten.  Lees verder

 

Chantal Broekhuis lijsttrekker CDA Heuvelrug
UTRECHTSE HEUVELRUG Chantal Broekhuis is door de leden van het CDA Utrechtse Heuvelrug verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze is blij met de unanieme voordracht.  Lees verder

 

“Utrechtse Heuvelrug een van meest bekende nationale parken”
UTRECHTSE HEUVELRUG  Na de Hoge Veluwe en de Biesbosch is de Utrechtse Heuvelrug het bekendste Nationale Park onder Nederlanders. Dat blijkt uit een imago-onderzoek van onder meer het regionaal toerismebureau.  Lees verder

 

700 Extra woningen in zicht voor starters in Zeist

ZEIST  Begin dit jaar heeft de raad besloten om tot en met 2020 extra woonruimte te creëren voor 2500 woningzoekenden. In Zeist is veel vraag naar kleine, betaalbare woonruimte voor starters. De gemeente is samen met woningcorporaties en andere woonaanbieders aan de slag gegaan met deze zogeheten ´Versnelling Huisvestingsopgave´.  De inzet heeft ertoe geleid dat er zo’n 700 betaalbare woningen aan de planning kunnen worden toegevoegd. Deze woningen zijn dus extra of een versnelling ten opzichte van de woningbouwprojecten die al in de planning zaten.

 

Met de 700 woningen  kunnen zo’n 1.400 personen worden gehuisvest (uitgaande van een gemiddelde woningbezetting van 2 personen per woning). Deze woningen worden in de komende jaren gerealiseerd. Met een ambitie van 2.500 personen,  zijn er nog zo’n 550 woningen (1.100 personen) te gaan. Op dit moment en de komende tijd vinden er diverse gesprekken plaats over locaties die nog dermate prematuur zijn dat de locaties nog niet genoemd kunnen worden.  

Op verschillende manieren ontwikkelt de gemeente plannen om extra woningen te realiseren in Zeist.

 

Oldfields Tubular Bells op piano
AUSTERLITZ  Zondag 12 nov. om 13.00 uur brengen Jeroen en Sandra van Veen deze mijlpaal van de jaren ’70 pop in het Beauforthuis op de planken, 45 Jaar nadat de 19-jarige Mike Oldfield Tubular Bells opnam! Tubular Bells werd onder meer bekend als thema van de film The Exorcist. Mike Oldfield speelde alle instrumenten zelf in en de muziek ging aan één stuk door. Ook ontbrak er zang in deze popklassieker, een unicum! De muziek is opgebouwd uit laagjes, soms doet het minimalistisch aan, dan weer als classic rock. Sandra en Jeroen van Veen spelen op diverse (ook digitale) piano’s om deze geweldige gelaagdheid op het podium te brengen in een compilatie van Tubular Bells I, II en III.

 

Huis Doorn pakt uit met 100 jaar Eerste Wereldoorlog
DOORN   Huis Doorn grijpt 2018 aan om groots uit te pakken met het herdenken van de Eerste Wereldoorlog. Morgen is het precies 99 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog ten einde kwam met het tekenen van een wapenstilstand.  Lees verder

 

9 november 2017 20e jaargang nummer 6383

Vervlogen dromen en flarden van liefde van Rood Adeo
AUSTERLITZ  Vrijdag 10 november speelt Rood Adeo hij in het Beauforthuis in Austerlitz/Zeist. Roods groep heeft een stevige verwantschap met Waits, maar is desalniettemin zeer origineel.
Met teksten van formaat, uitgekiende arrangementen en een hoge dosis speelplezier zet Rood een sfeer neer die in Nederland weinig geëvenaard wordt. Roods mooi hees krakende stem is stukken lichter dan die van Waits, maar zijn woorden komen aan, dankzij een superieure combinatie van intonatie, timing en gevoel.
Een optreden van Rood Adeo is een must voor liefhebbers van artiesten als Leonard Cohen, Tom Waits, Paolo Conte, John Cale of Robert Wyatt, maar voornamelijk voor liefhebbers van Rood Adeo zelf.
Europese volksmuziek, Kurt Weill, rokerige jazz en een stukje Balkan maken evenzeer deel uit van de zeer onderhoudende set van dit virtuoze gezelschap.  vrijdag 10 november, 20.15

 

Jamie Clarke’s Perfect (ex-The Pogues!) + Circle J
ZEIST  Zin in een lekkere folk/punkavond!? Op zaterdag 11 november kan je avond niet meer stuk bij Poppodium De Peppel! Jamie Clarke’s Perfect (ex-The Pogues) speelt lekkere folk, punk en rockabilly. Circle J speelt haar met folk doordrenkte punk; een aanstekelijke mix van stampende punk en folky meezingers! Dj Yell-Yeah maakt het feest compleet. De deuren op de Montaubanstraat 106 gaan open om 20.30 uur en tickets kosten in de voorverkoop € 12,- en aan de deur € 16,-. Kijk voor meer informatie op www.peppel-zeist.nl en volg ons op Facebook.
 
Folk-a-Billy. En ook folk, punk, rockabilly en Irish drunkabilly. Nee, Jamie Clarke is zelf niet de uitvinder van dit genre. Dat waren de oerleden van The Pogues, de band onder aanvoering van Shane MacGowan, waar Jamie Clarke ook enige jaren deel van uitmaakte. Met The Pogues tourde Jamie de hele wereld diverse malen rond en maakte hij ook meerdere platen. Niet alleen als gitarist/zanger, maar ook medeschrijver.
Omdat hij geen zin heeft in weer een Pogues-reűnie richt hij sinds 1997 al zijn aandacht op zijn eigen band Jamie Clarke’s Perfect. Reeds 10 cd’s zijn er op het volk losgelaten; wanneer hij niet aan het opnemen is, staat hij ergens te spelen, en andersom. Geen kroeg is te klein en geen festival te groot; overal gaat de tent op zijn kop!
Jamie Clarke’s Perfect heeft al meer dan 1500 concerten wereldwijd gegeven met hun de-actie-houdt-maar-niet-op-doorstampende-liveshow!!! Af en toe wel een rustpuntje, okee, maar dan weer verder!
 
Het eerste volwaardige album Fat Man’s Chest (2007) is zeer goed ontvangen door zowel recensenten als folkpunkfans. De cd schopte het tot de top 20 albumlijst van Paddyrock.com en OOR noemde het “de leukste punkplaat sinds lange, lange tijd”. In 2010 verscheen Weekend Warriors, een tweede schat aan folkpunkparels met een ontzagwekkend arsenaal aan drums, scheurende bas en gitaren, doedelzak, accordeon, banjo, mandoline, dwarsfluit en tin whistle, dat je ademloos en dorstend naar meer zal achterlaten.

 

Raad stelt Begroting 2018 vast met amendement en motie
ZEIST  Op dinsdag 7 november heeft de gemeenteraad van Zeist de Begroting 2018 geamendeerd vastgesteld. Er is één amendement aangenomen om het verduurzamen van de sociale woningbouw te stimuleren. Ook is er een motie aanvaard om zichtbaar te maken hoe met de moties wordt omgegaan en zijn twee moties aangehouden.
 
In deze begroting wordt een laatste invulling gegeven aan het coalitieakkoord ‘Samen kansen pakken! dat na de verkiezingen in 2014 werd opgesteld. ’. In de gemeente Zeist streven we naar fijn wonen, werken en leven. We noemen dit ‘Het goede leven in Zeist’. Een subjectief begrip dat voor iedereen anders is. Opgeteld zal dat goede leven waarschijnlijk veel vergelijkbare criteria kennen: veiligheid, een groene leefomgeving, een betaalbaar huis, werk, democratie, voldoende inkomsten om van te leven, iemand om op terug te vallen als het even niet lukt. Voor veel aspecten hebben inwoners de gemeente helemaal niet nodig. Soms wel. Om daar invulling aan te geven wordt beleid gemaakt en jaarlijks in de begroting vertaald. De begroting wordt gepresenteerd met een structureel positief saldo.
 
De Begroting is opgebouwd uit een aantal programma’s als openbare orde &veiligheid en milieu.
De begroting geeft per programma aan welk budget daarvoor beschikbaar is. In de Begroting is onder andere  €480.000,- verlaging voor de OZB, €800.000 extra voor Cultuur en € 350.000 extra voor de Brede Milieuvisie opgenomen. De Begroting geeft de financiële ruimte aan voor de uitvoering van gemeentelijk beleid in 2018.
 
Het amendement over het stimuleren van verduurzaming sociale woningen, afkomstig van PvdA raadslid Hans Goorhuis  is door alle partijen en het college omarmd. Met dit amendement wordt extra geld vrijgemaakt als bijdrage voor het verduurzamen van 74 sociale huurwoningen in Kerckebosch. Hierdoor nemen de totale woonlasten voor deze huurders af.
 
In de stemverklaringen werd dank uitgesproken voor het advies van de Jongerenraad over de begroting. De Raad hoopt dat de Jongerenraad volgend jaar in een eerder stadium haar advies uitspreekt. De Raad was net als de Jongerenraad niet eensgezind over het besluit de OZB te verlagen. In de Raad was wel een meerderheid voor de verlaging van de OZB.  
Meer informatie over de begroting 2018 zie http://bit.ly/2zItoFh

 

College brengt gemeentelijk vastgoed op orde
UTRECHTSE HEUVELRUG  De gemeente heeft ingestemd met de geactualiseerde visie op gemeentelijk vastgoed. Hierbij maakt de gemeente geld vrij om het gemeentelijk vastgoed op een redelijk niveau te brengen en te blijven onderhouden.

 

Er bestond al een visie op vastgoed uit 2012. Maar deze visie was toe aan actualisatie door voortschrijdend inzicht op bijvoorbeeld de gebieden van sociaal domein en duurzaamheid. De lijn is nu om alleen vastgoed aan te houden, dat bijdraagt aan maatschappelijke of strategische doelen (bijvoorbeeld ontmoeting in de dorpen). Daarnaast houdt de gemeente vastgoed aan voor de publieke dienst (gemeentehuis en werven) en vastgoed dat onverkoopbaar is (bijvoorbeeld monumenten). Dit betekent dat de gemeente in totaal 49 panden/objecten aanhoudt.
Om financieel in control te zijn, heeft de gemeente per pand een meerjarenonderhoudsplan laten opstellen, waardoor de kosten voor de komende 20 jaar inzichtelijk zijn.  Wethouder Gerrit Boonzaaijer: “Ik ben blij dat we nu een meerjarenperspectief hebben en we ons gemeentelijk vastgoed op een fatsoenlijk niveau kunnen onderhouden.”

 

Binnen de gemeentelijke organisatie richt de gemeente een vastgoedloket in, waar alle ruimtevraag en aanbod samenkomt. In de eerste fase zal dit nog intern gericht zijn. Maar het streven is om ook vraag en aanbod van maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld woningbouwverenigingen, zorgvastgoed en dergelijke) te koppelen.

 

De duurzaamheidsambitie van de gemeente ligt hoog: in 2035 is het gemeentelijk vastgoed energieneutraal en in 2050 aardgasvrij. De komende maanden brengt de gemeente in beeld wat deze ambitie aan lasten en baten met zich meebrengt voor het gemeentelijke vastgoed. De resultaten geeft zij mee als input voor het nieuwe college- en raadsprogramma.

 

KennisAs krijgt unieke ‘smoel’
EDE/WAGENINGEN Een keur aan gebiedseigen en bijzondere bomen, houten lantaarnpalen, kasseien in de middenberm, natuursteen bij fietspaden, bakens, ecologische bermen, diersilhouetten en kennistuinen. Die details springen in het oog bij de herinrichting die de KennisAs van 11 kilometer moet krijgen, van de rotonde (N224) aan de Edese Hei tot aan het Business & Science Park in Wageningen.  Lees verder

 

VVD Ede presenteert kandidatenlijst
EDE Hester Veltman-Kamp, Bart Omlo en Thimo Harmsen (de schoonzoon van oud-PvdA wethouder Simon van de Pol) staan op de eerste drie plaatsen van de VVD Ede voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018.   Lees verder

 

Sloop dreigt voor Muur van Mussert in Lunteren
LUNTEREN  De eigenaar van Recreatiecentrum De Goudsberg, Roderick Zoons, heeft bij de gemeente Ede een sloopmelding gedaan voor de Muur van Mussert op zijn terrein. Het forse bouwwerk dreigt daarmee na ruim tachtig jaar te verdwijnen.    Lees verder

 

Ouderen in Driebergen asfalteren illegaal de berm voor extra parkeerplaatsen
DRIEBERGEN  Bewoners van de ouderenflat Park Beukenhorst in Driebergen moeten de illegale parkeerplaatsen die ze hebben aangelegd in het openbaar groen, zo snel mogelijk weghalen en de grond weer herstellen.   Lees verder

 

8 november 2017 20e jaargang nummer 6382

Leden CDA kiezen Harold Schonewille als lijsttrekker
VEENENDAAL  Op de ledenvergadering van maandag 6 november is door de leden Harold Schonewille gekozen als de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Harold Schonewille geniet in Veenendaal de nodige bekendheid als musicus, dirigent en initiatiefnemer van muziek-, dans- en theaterschool Elevate. Schonewille wordt hiermee het nieuwe gezicht van het CDA in Veenendaal.   Lees verder

 

Minder Veenendalers in bijstand
VEENENDAAL Het aantal mensen in de bijstand steeg sinds 2010 Veenendaal soms fors. Na acht jaar wordt nu een daling van het bijstandsbestand geconstateerd, van ruwweg 1300 naar 1200. Dit in tegenstelling tot het landelijke beeld, dat met name wordt veroorzaakt door de toename van het aantal asielzoekers als bijstandsgerechtigden.  Lees verder

 

Gemeente draagt grond Scholeneiland over  (foto)
ODIJK  De gemeente Bunnik en lekstedewonen ondertekenden maandag 6 november een overeenkomst voor Scholeneiland Bunnik voor de realisatie van een woonzorgcentrum. De gemeente merkt dat er in Bunnik grote behoefte is aan woonruimte voor dementerenden en ouderen met een zorgvraag en wil graag tegemoet komen aan die behoefte. lekstedewonen verhuurt straks een deel van het gebouw aan QuaRijn, die de zorg levert. Er komen maximaal 16 appartementen die worden verhuurd aan mensen met een zorgvraag.

 

Wethouder Erica Spil is verantwoordelijk voor het project Scholeneiland Bunnik. “Het aantal kwetsbare ouderen in Nederland stijgt. Dat betekent dat het aantal dementerende ouderen in Bunnik ook zal toenemen. Het is voor hen, maar ook voor de gemeente Bunnik, van wezenlijk belang dat zij in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daarom is het zo belangrijk dat we de woonzorgbehoefte van deze doelgroep goed in het oog houden.”
Directeur-bestuurder Ed de Groot (lekstedewonen): “Op dit deel van Scholeneiland willen wij een kleinschalig woonzorgcentrum realiseren in het betaalbare segment. Samen met QuaRijn leveren wij daar graag een bijdrage aan. Met de ondertekening van deze grondovereenkomst is daarvoor een eerste stap gezet.”


De ondertekening van een overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemers van het nog te bouwen gezondheidscentrum dat naast het woonzorgcentrum komt, volgt binnenkort. In het gezondheidscentrum komen huisartsen, fysiotherapeut, tandarts, apotheker en andere medische zorgverleners.

Over de inrichting van het buitengebied en het groen is de gemeente met de omwonenden en andere betrokkenen in gesprek. Hier wordt binnen de kaders zoveel mogelijk naar ieders tevredenheid invulling aan gegeven. lekstedewonen is ook in gesprek met een aantal omwonenden over de uitgangspunten van het ontwerp van het woonzorgcentrum.

 

‘Ede wacht het Castricum-syndroom’
EDE Edenaren kunnen zich nu nog niet voorstellen wat hen te wachten staat als vliegtuigen door de vliegroutes naar Lelystad echt over Ede gaan vliegen. Theo Geudeke vergelijkt dat met het Castricum-syndroom.  Lees verder

 

 

7 november 2017 20e jaargang nummer 6381

Visie Recreatie en Toerisme
EDE  Het college van B&W heeft de visie voor de sector Recreatie & Toerisme goedgekeurd. Het is de eerste keer dat de gemeente samen met ondernemers en andere stakeholders uit de sector zo’n visie heeft opgesteld. De visie is de basis voor het beleid van de komende jaren. De gemeenteraad bespreekt de visie binnenkort.

 

In de visie op Recreatie & Toerisme staat de Veluwe centraal. De Veluwe is hét sterke merk dat zowel regionaal, nationaal als internationaal recreanten en toeristen naar de schitterende natuur van Veluwe trekt. De gemeente wil er de komende jaren samen met ondernemers, andere overheden en gebiedspartijen voor zorgen dat de Veluwe weer de populairste vakantiebestemming binnen Nederland wordt. De Veluwe is daartoe al goed op weg onder het motto: ‘beleef de beste Veluwe’. De regio staat nu qua overnachtingen op nummer 2 en loopt haar achterstand op de Noordzee badplaatsen in.

 

Speerpunten in de visie zijn onder meer een verdere versterking van de infrastructuur voor recreanten: wandelnetwerken, mountainbikeroutes en ruiterpaden. Daarnaast is het belangrijk om ook jongere doelgroepen te verleiden om naar de Veluwe te komen. Ook het verder vitaliseren van de verblijfsrecreatie blijft belangrijk. Wethouder Willemien Vreugdenhil: ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat deze visie ondernemers inspireert om hun aanbod verder te ontwikkelen of nieuwe initiatieven te starten. Als gemeente ondersteunen we dat graag.’’

 

De vrijetijdseconomie is van groot belang voor de gemeente Ede. Met ongeveer 1,2 miljoen overnachtingen en 9 miljoen dagbezoekers per jaar is de gemeente een toeristische trekker van formaat. Recreatie en toerisme vormen dan ook een belangrijke pijler onder de lokale economie en is goed voor bijna drieduizend banen.

 

Kernhem-Noord nog minstens tien jaar groen
EDE  Kernhem-Noord blijft nog minstens tien jaar groen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten op korte termijn geen woningbouw te plegen in het gebied. De woningen die de komende jaren in mogen worden gebouwd, kunnen allemaal op andere plaatsen worden gerealiseerd. Er is daarom geen noodzaak om uit te breiden in Kernhem-Noord.

Kernhem-Noord is de enige locatie waar de gemeente veel grond in eigendom heeft en waar in de toekomst woningbouw op grotere schaal kan plaatsvinden. De grond behoudt de gemeente, om er eventueel na 2030 woningbouw te kunnen plegen. Tot die tijd blijft het gebied groen. De gemeente zal waar mogelijk en wenselijk wel actief meewerken aan plannen om in gebied volkstuinen of stadslandbouw te realiseren. De gemeenteraad nam deze zomer een motie van die strekking aan. Andere gronden blijven verpacht aan agrariërs.

 

Bedrijventerrein BTA12 ‘uitverkocht’
EDE  De gemeente heeft dit jaar op bedrijventerrein BTA12 zes kavels verkocht, met een omvang van in totaal ruim 3 hectare. Alle kavels op het bedrijventerrein zijn daarmee verkocht, gereserveerd, of in bespreking. Er is nu een wachtlijst.

 

BTA12 ligt in de kom van de A12 en A30 en beslaat in totaal zo’n 100 hectare. De laatste kavels zijn vooral verkocht aan bedrijven uit Veenendaal en Ede. BTA12 heeft een ruim aanbod aan collectieve voorzieningen, zoals een warmte-koudeopslag, een collectief blussysteem en een glasvezelnetwerk. De gezamenlijke belangen worden behartigd in een vereniging die het parkmanagement regelt.

Ook de komende jaren blijft er in Ede ruimte voor groei van ondernemingen. Op bedrijventerrein Het Laar in Wekerom worden momenteel de laatste kavels verkocht.  Verder wil de gemeente binnen afzienbare tijd beginnen met de uitgifte van het Food & Businesspark bij De Klomp. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor uitbreiding bij het World Food Centre, werken we aan een kleinschalig woon-werk gebied in Ederveen en kunnen ondernemers in Harskamp en Lunteren de door hen zeer gewenste uitbreiding realiseren.

In de regio Food Valley hebben acht samenwerkende gemeenten samen in kaart gebracht waar bedrijventerreinen kunnen uitbreiden. Wethouder Willemien Vreugdenhil: ,,Ik ben blij dat we provincie – die hierover het laatste woord heeft – hebben kunnen overtuigen dat er in onze regio ruimte moet blijven voor groei. In de regio Food Valley is behoefte aan uitbreiding van bedrijventerreinen. De transactiecijfers op BTA12 bevestigen dat. We bouwen overigens niet zomaar een weiland vol met bedrijven. Uitbreiding mag alleen als er geen geschikt alternatief is op een bestaand bedrijventerrein. We willen voorkomen dat oude locaties leeg achterblijven.’’

 

Eigenaar wil Muur van Mussert slopen
LUNTEREN  Eigenaar Roderick Zoons van camping De Goudsberg in Lunteren heeft bij de gemeente Ede gemeld dat hij van plan is de Muur van Mussert op zijn terrein te slopen.   Lees verder

 

Gratis wifi in de binnenstad, op kosten van Europa
WAGENINGEN  Er komt gratis wifi in de binnenstad van Wageningen. En dat op kosten van Europa, de gemeenteraad van Wageningen is er enthousiast over. Een motie van Frank Bos van de SP en Marc Kiel van de VVD kreeg maandagavond vrijwel unanieme steun van de gemeenteraad.   Lees verder

 

Nieuwe toeristische bewegwijzering in Wageningen
WAGENINGEN Wageningen heeft sinds deze week nieuwe bewegwijzering aangebracht. De nieuwe bordjes wijzen de weg naar de bestemmingen met een toeristisch of recreatief belang. Vanaf deze week zijn alle bordjes geplaatst en zijn de oude wegwijzers verwijderd.  Lees verder

 

Ervaring en nieuw talent op VVD-lijst
VEENENDAAL ,,Een prachtige lijst vol Veenendalers die aan de slag willen voor onze mooie gemeente. Met dit team ga ik graag de verkiezingen in!” Dat zegt lijsttrekker Dylan Lochtenberg over de afgelopen maandag vastgestelde kandidatenlijst van de VVD Veenendaal.  Lees verder

 

Stichting Vluchtelingkinderen nieuwe eigenaar Oranjekerk
DRIEBERGEN De langverwachte sleuteloverdracht van de Oranjekerk vond afgelopen vrijdag plaats. Namens de Christelijk Gereformeerde kerk overhandigde Kees Boot de sleutel van het pand aan Laurens Touwen van de Stichting Vluchtelingkinderen.  Lees verder

 

CDA laat fractie beslissen over koopzondag Veenendaal
VEENENDAAL – Gaat het CDA in Veenendaal mee met de koopzondag of niet? De ledenvergadering laat dat over aan de CDA-fractie in de gemeenteraad. ,,Er is enige ruimte, maar we zijn niet voor een 24-7 economie’’, aldus Arjan Segers.  Lees verder

 

‘Verlaag snelheid op de Mansholtlaan’
WAGENINGEN  Wageningen wil het sluipverkeer tussen de A12 bij Ede en de A50 bij Renkum kwijt. Mogelijk door het verlagen van de maximumsnelheid op de Mansholtlaan. En door vrachtverkeer ’s nachts te weren van de Diedenweg. Lees verder

 

Eerste huizen wellicht in 2019 op Dreijen
WAGENINGEN  Het bouwen van woningen op het oude universiteitscomplex de Dreijen kan vele jaren duren. Maar het college hoopt dat de eerste 80 woningen er in 2019 al komen te staan. Lees verder

 

Eerste Herenboerderij van Ede op komst
EDE Onbespoten groente, scharrelvlees en een kakelvers eitje van je eigen boerderij? Dat kan mogelijk al in 2018 op de eerste Herenboerderij in Ede. Zo’n honderd Edese huishoudens hebben al belangstelling voor dit nieuwe boerderijconcept.  Lees verder

 

6 november 2017 20e jaargang nummer 6380

‘IJsbaan in het centrum wordt echt iets moois’
VEENENDAAL Lang leek het niet mogelijk, maar hij gaat er toch daadwerkelijk komen; een schaatsbaan in het centrum van Veenendaal. Schaatsliefhebbers kunnen hierdoor de komende winter de ijzers onderbinden en genieten van een overdekte ijsbaan. ,,Een baan van Veenendaal, voor Veenendaal.”  Lees verder

 

Pinokkio – Nederlands Marionettentheater in Beauforthuis
AUSTERLITZ  Op woensdagmiddag 8 november (15.00 uur) speelt het Nederlands Marionettentheater in het Beauforthuis de voorstelling Pinokkio. Het Italiaanse  sprookje over een houten pop die een echte jongen wil worden wordt uitgevoerd door het oudste marionettentheater van Nederland. Je vergeet gewoon dat het poppen zijn!
Al bijna een eeuw lang genieten vele duizenden kinderen, ouders en grootouders van dit theater. De vele karakteristieke poppen, in kleurrijke decors, spelen de sprookjes met veel humor en passie. Mede dankzij het unieke bewegingssysteem en de poëtische muziek, worden jong en oud meegevoerd naar een andere wereld.

 

Rectum Raiders & Black-Bone in De Peppel  (foto)
Op vrijdag 10 november kun je een avondje flink rocken in Poppodium De Peppel! Rectum Raiders leggen anno 2017 de ware betekenis van rock-‘n-roll nogmaals bloot: een vuige mix van alles wat hard, snel en zwaar is, met een keiharde trap onder de gordel. Black-Bone bestaat uit Eindhovense hardrockers met als live hoogtepunten supports voor Deep Purple, Status Quo, Megadeth en Chickenfoot. De deuren op de Montaubanstraat 106 gaan open om 20.30 uur en de show start om 21.00 uur. Tickets in de voorverkoop kosten € 7,- en aan de deur op de avond zelf € 12,-. Kijk voor meer informatie op www.peppel-zeist.nl en volg ons op Facebook en Twitter.

 

Rectum Raiders
Met hun debuutalbum laten de Rectum Raiders zien de ogenschijnlijke beperking van hun weerzinwekkende naam te overstijgen. Geproduceerd door Jochem Jacobs (ex-Textures) gooit dit album een strop om je nek en sleept het je in een genadeloze moshpit van heavy rock-geweld. Verwacht een overdosis high-energy rock-‘n-roll met absurde teksten, intense riffs en onvoorspelbare composities.
Natuurlijk staan Rectum Raiders bekend om hun energieke en losbandige liveshows. Daarmee speelden ze op festivals als Paaspop en Zwarte Cross, deden ze DWDD aan en toerden ze door Taiwan. Maar met dit album kruipt de muzikale volwassenheid van de vijf mannen uit zijn schulp.
 

 

Black-Bone
Alsof Thin Lizzy modderfakking fat is geworden, zo klinkt het tweede album “Blessing in Disguise” van de Eindhovense hardrockers Black-Bone. Een ouderwets rockende plaat waar je bloed sneller van gaat stromen en je zin in het weekend met een factor 100 van stijgt. Deze werd opgenomen in hun zelf gemaakte home studio en -niet onbelangrijk- gemixt door Peter Pan Speedrock-frontman Peter van Elderen.
Tracks als Never Too Loud” Loaded-Weighted en Nothing But History zijn stuk voor stuk hardrock klassiekers in de dop; alsof je een injectiespuit met adrenaline rechtstreeks in het hart steekt. Zo nu en dan komt er zelfs even een opgefokte portie sludge de hoek om kijken. Hardrock never dies, dat is een zaak die als een ronkende paal boven water staat als je Blessing in Disguise op je (digitale) draaitafel legt.
Black-Bone flikt het ‘m! Met gemak met een moderne sound waar ze nog heel veel jaren plezier van gaan hebben!

 

Gemeentelijke begraafplaats bestaat 100 jaar  (foto)
ZEIST  Het is een mijlpaal om bij stil te staan. Op vrijdag 17 november is de gemeentelijke begraafplaats precies honderd jaar oud. Daarom organiseert de gemeente een weekend vol bijzondere activiteiten op en rond de begraafplaats aan de Woudenbergseweg. Er worden drie dagen lang rondleidingen gegeven langs bijzondere plekken en graven, er is muziek, er wordt een film vertoond en er is te zien en te horen hoe de begraafplaats zich in de nabije toekomst zal ontwikkelen.
 

De gemeentelijke begraafplaats in Zeist is een bijzondere begraafplaats. Hij ligt in een bosrijke omgeving en de begraafplaats zelf is ook opvallend groen en boomrijk. Al honderd jaar voelen veel inwoners van Zeist zich verbonden met deze plek omdat hun dierbaren er begraven zijn. Over de begraafplaats verspreid staan verschillende beelden van natuursteen.
 
Op vrijdag 17 november zal wethouder Marcel Fluitman om 14:30 uur een officiële handeling verrichten. Hij onthult een nieuw bord met cultuurhistorische informatie bij de hoofdingang. Aansluitend draagt stadsdichter Henjo Hekman een speciaal geschreven gedicht voor. Daarna begint een rondleiding over de begraafplaats. Binnen worden thee en koffie geserveerd en kunt u een film over de gemeentelijke begraafplaats bekijken.
 
Op zaterdag 18 november zijn er ook rondleidingen langs bijzondere plekken en graven (10:00 uur en 14:00 uur) en zal stadsorganist Willem Harold Boog samen met trompettist Maurice van Dijk een bijzonder optreden geven in de aula. Dat duurt van 11:00 tot 12:30 uur.  Tussendoor is er koffie en thee, wordt de film over de begraafplaats vertoond en zijn er tentoonstellingen.
 
Op zondag 19 november is er om 14:00 uur weer een rondleiding en om 15:00 uur geeft cultuurhistoricus Wim Cappers een lezing met de titel ‘Begraven tussen de bomen. Een jubilerende begraafplaats in historisch perspectief’. Verder zijn er verschillende activiteiten tot 16:00 uur.
 
In het gemeentehuis is vanaf vrijdag 17 november een tentoonstelling te zien over Cornelis Smitskamp, de ontwerper van de begraafplaats. Deze tentoonstelling is te vinden bij het Historisch Informatiepunt in de publiekshal van het gemeentehuis.
Komt u ook?
U bent van harte uitgenodigd. Het adres van de gemeentelijke begraafplaats is Woudenbergseweg 46.

 

Brigade ruimt zwerfafval Otterlo op
OTTERLO Ze waren al enkele keren op pad geweest en hadden al de nodige zakken vol zwerfafval verzameld en andere schoonmaakwerkzaamheden verricht. Maar de officiële start van de Zwerfafvalbrigade moest nog plaatsvinden. Die vond vrijdagmiddag plaats bij Vakantiepark De Roek aan de Karweg in Otterlo. Lees verder

 

5 november 2017 20e jaargang nummer 6379

Voorlopig geen snel internet in gebied Bennekom/De Kraats/Nergena
EDE Het gebied Bennekom/De Kraats/Nergena is voor de realisatie van snel internet niet opgenomen in de eerstvolgende tranche 3 in 2018. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op raadsvragen van raadslid Herko van Beek (ChristenDemocraten). Lees verder

 

ATV zet stappen richting energiebesparing
AMERONGEN ATV Amerongen heeft de eerste stappen gezet richting energiebesparing. De tennisvereniging is daarmee de eerste vereniging die gebruikmaakt van de begeleiding die de gemeente biedt. Er is inmiddels een energiescan gemaakt en er is druk overleg over de toe te passen maatregelen.  Lees verder

 

‘Maatschappelijke schade De Spil onnodig vergroot’
HARSKAMP ,,Het is zeker niet mijn bedoeling alleen maar te jij-bakken of te zwartepieten. Ik zou heel graag zien, dat we met De Spil toch nog in een positief verhaal terechtkomen. Vandaar dat ik ondanks alles het gesprek aan wil gaan om te kijken wat er nog mogelijk is. Het besluit van b. en w. een streep te halen door de dorpshuisfunctie van De Spil kan ook zomaar bij andere dorps- en buurthuizen gaan spelen. Daarom hoop ik dat de gemeenteraad zijn verantwoordelijkheid durft te nemen.”  Lees verder

 

4 november 2017 20e jaargang nummer 6378

Woningbouw op terrein De Prinsenhof
LUNTEREN Wie nu vanaf Barneveld de bebouwde kom van Lunteren binnenrijdt kan er niet omheen: zalencentrum De Prinsenhof aan de Barneveldseweg. Dat beeld gaat naar verwachting binnen afzienbare tijd drastisch veranderen. Op de plaats van het café-restaurant en zalencentrum is de bouw van drie vrijstaande woningen gepland.  Lees verder

 

3 november 2017 20e jaargang nummer 6377

Woonwijk bij Plantenveredeling voortaan veiliger bereikbaar
WAGENINGEN  Het nieuwe woonwijkje bij project Plantenveredeling langs de Lawickse Allee tussen Wageningen en Rhenen wordt veiliger bereikbaar. Er komt een linksafstrook op de provinciale weg N225 vanuit de richting Rhenen.  Lees verder

 

Veel vraagtekens bij World Art Center op kazerneterreinen in Ede
EDE  De plannen voor een World Art Center op de Edese kazerneterreinen zijn donderdagavond niet met gejuich ontvangen. Een meerderheid van de Edese gemeenteraad heeft op zijn minst grote vraagtekens bij het voorstel.   Lees verder

 

2 november 2017 20e jaargang nummer 6376

Villa Revius feestelijk geopend
DOORN Op het terrein van het Revius Lyceum in Doorn is dinsdagmiddag ‘Villa Revius’ geopend. In de villa zullen ‘thuiszitters’ tijdens schooltijden worden opgevangen en krijgen ze extra begeleiding en onderwijs op maat aangeboden.   Lees verder

 

Ruim vierduizend mensen afhankelijk van Wmo
VEENENDAAL Exact 3385 Veenendalers maken gebruik van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). En nog eens 823 inwoners krijgen schoonmaakondersteuning. De gemeente is begonnen met de voorbereidingen om eind volgend jaar nieuwe contracten met de zorgaanbieders te kunnen afsluiten. Op dit moment zijn 46 zorgaanbieders actief in Veenendaal.   Lees verder

 

College stelt gemeenteraad voor om in te zetten op lokale belangen
WAGENINGEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wageningen stelt de gemeenteraad voor om optimaal in te zetten op het inbrengen van de lokale, Wageningse belangen in het project Beter Bereikbaar Wageningen nu de provincie de regie heeft overgenomen. Dit kan, volgens het college, door voor de eerste fase in te gaan op de uitnodiging van de provincie om samen te blijven werken in dit project.   Lees verder

 

Edese fietsmobiel lijkt er toch niet te komen
EDE  Na grote ophef in de raad stemde politiek Ede vorig jaar toch in met een subsidie van 75.000 euro voor de ontwikkeling van overdekte elektrische fietsen met zonnepanelen, gemaakt in Ede. Maar de fietsen lijken er helemaal niet te komen.   Lees verder

 

Arts heeft na vijftien jaar eindelijk een praktijk op Kernhem
EDE  Vol goede moed meldde Aart de Wit zich in 2002 in Ede om zich als huisarts te vestigen. Zijn oog was gericht op de nieuwbouwwijk Kernhem. Vrijdag pas opent hij officieel zijn praktijk op Kernhem.  Lees verder

 

‘Gemeente Ede reageert te traag’
EDE De gemeente Ede leeft haar eigen regels niet na als het gaat om het tijdig beantwoorden van e-mails of brieven. Die kritiek uit de Stichting Erfgoed Ede in e-mail aan de fracties in de gemeenteraad. Volgens Erfgoed Ede is het geen uitzondering, maar komt het regelmatig voor, dat een reactie te lang uitblijft.  Lees verder

 

 

1 november 2017 20e jaargang nummer 6375

Het gaat goed met het grootste zonnedakenproject in Nederland
VEENENDAAL Van de geplande 64.000 zonnepanelen is in de eerste fase voor 23.000 panelen de SDE+ subsidie (stimulering duurzame energieproductie) toegekend. De collectieve subsidieaanvraag voor de resterende 41.000 panelen is onderweg. Een groot succes voor Ondernemend Veenendaal, zegt René van Holsteijn van de commissie duurzaam ondernemen. Lees verder

 

Start bouw van 88 appartementen project Het Stempel
VEENENDAAL BPD Ontwikkeling vierde dinsdag samen met kopers en projectbetrokkenen dat de bouw van 88 appartementen in de tweede fase van project Het Stempel in Veenendaal is gestart. Wethouder Engbert Stroobosscher van de gemeente Veenendaal verrichtte hiervoor de symbolische handeling op de bouwlocatie.  Lees verder

 

PvdA en CDA verliezen veel ervaring
VEENENDAAL De voortekenen zijn er: na de raadsverkiezingen in maart volgend jaar zal de gemeenteraad voor een groot deel geheel anders van samenstelling zijn. De gehele, twee man sterke, fractie van de PvdA houdt het voor gezien en de fractie van het CDA zal ook ingrijpende veranderingen te zien geven.  Lees verder

 

Nieuw pand Driebergse diaconie
DRIEBERGEN De Driebergse Diaconie opent zaterdag 4 november, samen met stichting FFAnders, het nieuwe diaconaal centrum aan de Hoofdstraat. Tijdens de feestelijke opening zal burgemeester Frits Naafs soep uitdelen aan belangstellenden.   Lees verder

 

Amerongse zusters verlaten vertrouwde onderkomen
AMERONGEN  De zeven laatste diakonessen van Nederland maken zich op voor een verhuizing. Ze wonen al tientallen jaren aan de rand van Amerongen, maar inmiddels is hun onderkomen aan de Jan van Zutphenweg veel te groot geworden.   Lees verder

 

Frustratie over onduidelijke fietsregels Stadspoort
EDE Verscherpt toezicht op fietsen in Winkelcentrum Stadspoort in Ede gaf de afgelopen maanden veel frustratie bij bezoekers. Met name de jacht op mensen met de fiets aan de hand zorgde voor ergernis. Fietsen is 25 jaar lang gedoogd, tijd voor een heropvoeding, zo lijkt het.  Lees verder