13 december 2017 20e jaargang nummer 6417

Minimaal 400 woningen op kazerneterrein Doorn
DOORN  Er worden minimaal 400 woningen gebouwd op het mariniersterrein in Doorn. Dat staat in het voorstel dat het werkteam over de toekomst van het kazernecomplex heeft gepresenteerd.  Lees verder

 

Afbouw Welnúh een feit, activiteiten gaan door
UTRECHTSE HEUVELRUG  Met de overdracht van de Belbus aan Meander Omnium, de verhuizing van de belbussen naar het Cultuurhuis en het sluiten van de Kampwegkerk is de afbouw van Welnúh gerealiseerd. Welnúh, welzijnsorganisatie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug stopt eind deze maand. 

Zaterdag jl. is hier op gepaste wijze aandacht aan gegeven met vrijwilligers, medewerkers en bestuur. Ook wethouder Nijhof was present.

 

Bestuursvoorzitter Ellen Olde Bijvank gaf aan dat er in een korte tijd veel veranderingen zijn geweest. Alle welzijnsactiviteiten door vrijwilligers gerund, zijn de afgelopen jaren verzelfstandigd (zoals De Plusbus)  of overgedragen aan andere (vrijwilligers) organisaties zoals ISZ de Brug, ZOUT en Maarn Wijzer. Door deze overdracht konden de medewerkers van Welnúh hun energie steken in een andere vorm van  welzijnswerk. Organiseerde Welnúh met een grote groep vrijwilligers eerder zelf activiteiten, nu ondersteunen de sociaal makelaars in de kernen inwoners die zelf initiatieven ontplooien. Daarnaast constateerde zij dat ook het jongerenwerk volop in beweging is.

 

Hans Nijhof sprak zijn waardering uit voor vrijwilligers, medewerkers en bestuur: ondanks de moeilijke besluiten die er zijn genomen, ‘staat’ het welzijnswerk in de gemeente, zij het in een geheel nieuwe en meer eigentijdse vorm. De integratie  van jongerenwerkers en sociaal makelaars en al hun activiteiten in het sociaal dorpsteam is een belangrijke stap in de vernieuwing. De wethouder is tevreden over wat er is bereikt.

 

Op symbolische wijze, door de overdracht van de sleutel van een Belbus aan de bestuurder van Meander Omnium, behoort de Belbus nu bij deze Zeister welzijnsorganisatie. Deze organisatie heeft ook een vervoerstak waarbij minder mobiele en/of kwetsbare inwoners met de inzet van vrijwilligers worden vervoerd. Erwin Hagen van Meander Omnium geeft aan dat hij niet alleen een paar bussen overneemt. De betrokken en gemotiveerde vrijwilligers zijn belangrijk om het vervoer binnen de Utrechtse Heuvelrug gaande te houden.

 

Directeur a.i. Petra van der Horst bedankte de vrijwilligers en medewerkers voor hun inzet, loyaliteit en flexibiliteit en wenste hen ook namens het bestuur alle goeds. De bijeenkomst werd afgesloten met een informeel samenzijn met een drankje en hapje. Welnúh stopt, activiteiten blijven voortbestaan!

 

gaat investeren in schoolgebouwen
EDE Betere en energiezuinige schoolgebouwen, dat is de inzet van de gemeente Ede. Daarom wordt de onderwijsbegroting vanaf 2022 verhoogd met 220.000 euro per jaar. ,,De verwachting is dat veel schoolbesturen daar tien procent gaan bijleggen, zodat meer scholen sneller voldoen aan scherpere landelijke eisen en de BENG-normen”, aldus de gemeente in een persbericht.  Lees verder

 

Kindcentrum Maandereng stap dichterbij
EDE De komst van een Kindcentrum aan de Mondriaanstraat in Ede is een stap dichterbij. De drie schoolbesturen Proominent, CNS en SKOVV, kinderopvang Spelenderwijs en de gemeente Ede zijn het onlangs eens geworden over de huisvesting van Kindcentrum Maandereng.  Lees verder

 

Minder regelgeving in concept bestemmingsplan Woongebieden
VEENENDAAL Het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal wil voor alle woongebieden één nieuw bestemmingsplan maken. De speerpunten bij het conceptplan van het college zijn: minder gedetailleerde en meer uniforme regelgeving en meer ruimte voor de dynamiek in de leefomgeving. Lees verder

 

JouwVeenendaal doet mee aan verkiezingen
VEENENDAAL De gemeenteraad van Veenendaal bestaat nu uit tien partijen. Dat kunnen er mogelijk elf worden na de raadsverkiezingen van 21 maart volgend jaar. JouwVeenendaal heeft laten weten mee te doen aan de verkiezingen.  Lees verder

 

Edenaar hoeft niet te betalen voor luierafval, maar moet het wel zelf wegbrengen
EDE   Edenaren met kleine kinderen die nog niet zindelijk zijn, kunnen hun luierafval vanaf 1 januari gratis naar speciale inleveradressen brengen. Vanaf die datum moeten de inwoners van Ede betalen voor elke keer dat ze restafval aan de straat zetten.   Lees verder

 

Zeist zegt sorry na stoplichtflop
ZEIST  De gemeente Zeist heeft omwonenden van de Schaerweijdelaan en Jacob van Lenneplaan excuses aangeboden. Bij een drukke, heringerichte kruising zijn onlangs alle verkeerslichten weggehaald. Ze waren verouderd en de gemeente vond nieuwe exemplaren niet nodig. Een kruising zonder verkeerslichten zou veiliger zijn. Omwonenden zijn het daar niet meer eens. Volgens hen is het alleen maar onveiliger geworden op de kruising. Vanwege de ontstane commotie komen de verkeerslichten weer terug.  Lees verder

 

12 december 2017 20e jaargang nummer 6416

Albert Heijn Leersum gaat uitbreiden
LEERSUM Met de geplande uitbreiding van de Albert Heijn in Leersum worden een aantal problemen tegelijk opgelost: het omslachtige laden en lossen, het wildparkeren aan een stukje Kerkweg en geluidsoverlast. Daarnaast levert het een toekomstbestendige supermarkt op voor het dorp. Lees verder

 

Fracties CDA en VVD in Ede willen inzicht in taalniveau bijstandsgerechtigden
EDE Is het taalniveau van 260 bijstandsgerechtigden in de gemeente Ede inmiddels op niveau? Dat willen de fracties van CDA en VVD van het stadsbestuur weten. In september vorig jaar voldeden 260 inwoners van de gemeente niet aan de Wet Taaleis. Lees verder

 

‘Lidl wil weg uit centrum Driebergen’
DRIEBERGEN Als het aan supermarktketen Lidl ligt is het binnenkort gedaan met de drukte op de Traaij op zaterdagmiddag. Volgens betrokkenen zou de Duitse grootgrutter in willen zetten op een vertrek uit het centrum van Driebergen.  Lees verder

 

Regionale samenwerking voor betere jeugdhulp
VEENENDAAL De Jeugdwet trad drie jaar geleden in werking. Gemeenten zijn vanaf dat tijdstip verantwoordelijk voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp. In de wet is vastgelegd dat gemeenten samenwerken als dat noodzakelijk is voor ,,een doeltreffende en doelmatige uitvoering”.   Lees verder

 

Korrie Vlig zou in een zwart gat vallen
EDE ,,Of een leven zonder Polar Bears denkbaar is? Het zal ooit gebeuren. Wel zal ik in een enorm zwart gat vallen”, denkt Korrie Vlig. De 66-jarige Edese is ongeveer een kwart eeuw vrijwilliger bij Polar Bears.”   Lees verder

 

 

11 december 2017 20e jaargang nummer 6415

Middelbare scholen Vallei ’s middags dicht
EDE  Middelbare scholen in de Vallei zijn maandagmiddag dicht in verband met de verwachte sneeuwval. Tussen 12.00 en 13.00 uur sluit het hele voortgezet onderwijs, omdat ‘de veiligheid van docenten en leerlingen voorop staat.’   Lees verder

 

Nog twee Edese partijen bij raadsverkiezingen
EDE Aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zullen in de gemeente Ede nog twee partijen meedoen. Allereerst de partij Democratische Kiezers Ede, die is opgericht door de Bennekommer Alexander Vos de Wael, die nu als fractie Alexander Vos de Wael in de Edese gemeenteraad zitting heeft. Ook doet de Lunteraan George de Haan aan de verkiezingen mee met de 65pluspartij Ede.   Lees verder

 

Steun in Kamer voor World Food Center in Ede
EDE/DEN HAAG  Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de komst van het World Food Center in Ede. CDA’er Jaco Geurts heeft namens de vier coalitiepartijen een motie ingediend met als doel van het World Food Center een succes te maken.   Lees verde

 

10 december 2017 20e jaargang nummer 6414

Stormschade in Utrechtse Heuvelrug door zware sneeuwval
DOORN Door de hevige sneeuwval zijn wegen spiegelglad gworden. Ook kunnen takken van bomen het gewicht van het witte goedje niet meer dragen en breken. Tussen Driebergen en Doorn is de Oude Arnhemseweg gesloten. De weg is afgezet tussen de Hydeparklaan en de Berkenweg in verband met vallende takken.  Lees verder

 

Jaarlijks tien woningen voor mensen in moeilijkheden
ZEIST  Prettig wonen voor mensen in Zeist, ook voor mensen met een laag inkomen. Dat is het doel waarvoor gemeente, corporaties en huurdersorganisaties zich gezamenlijk inzetten. Die samenwerking is niet nieuw, maar partijen hebben de ambities aangescherpt. Zo stellen we tien woningen beschikbaar voor mensen in moeilijkheden en willen we meer doen aan ondersteuning voor huurders met een laag inkomen in een relatief dure huurwoning.
 
De gemeente, corporaties en huurdersorganisaties actualiseren hun samenwerking jaarlijks via de prestatieafspraken. Partijen leggen in deze afspraken vast hoe ze prettig wonen in Zeist realiseren. Het gaat bijvoorbeeld om het beschikbaar stellen van voldoende goedkope woningen, samenwerking rondom wonen en zorg en renovatie van bestaande huurwoningen. Naast deze lopende afspraken, hebben partijen afgesproken om in 2018 met nieuwe projecten aan de slag te gaan.
 
De partijen hebben afgesproken dat er jaarlijks tien woningen beschikbaar komen voor huishoudens die  in een moeilijke situatie zitten. Huishoudens die zowel meer zorg nodig hebben, als een dak boven hun hoofd. Het gaat hierbij om mensen die niet in aanmerking komen voor urgentie, maar die wel in diepe problemen zitten. Het Sociaal Team en het Centrum voor Jeugd en Gezin beoordelen samen met de corporaties wie hiervoor in aanmerking komt.
 
Daarnaast komt er  een pilot huurkorting voor huurders die een te hoge huur hebben in relatie tot hun inkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen die een paar jaar terug in een dure woning zijn gaan wonen die corporaties, vanwege regelgeving, in deze tijd voor een lager bedrag verhuren. De woningcorporaties benaderen begin 2018 huurders die hiervoor in aanmerking komen.
 
Andere nieuwe speerpunten zijn hogere duurzaamheidsambities en ouderen ondersteunen bij het langer thuis wonen. Ook gaan partijen door met het versneld toevoegen van betaalbare huurwoningen voor (her)starters en het verduurzamen van de woningvoorraad.
 
Wethouder Sander Jansen: “De Zeister prestatieafspraken zijn ambitieus. We gaan stappen maken op beschikbaarheid en duurzaamheid. Het beschikbaar hebben van woningen voor mensen die in een uitzichtloze woonsituatie zitten, is daarin een mooie ontwikkeling.”
 
Op 7 december hebben gemeente, corporaties Woongoed Zeist en de R.K Woningbouwvereniging en de huurdersorganisaties HuurdersPlatform Seyst en Huurdersbelangenvereniging Prisma hun handtekening gezet onder de prestatieafspraken.

 

9 december 2017 20e jaargang nummer 6413

Wijkagent en ex-VVD’er op lijst ProVeenendaal
VEENENDAAL Op de kandidatenlijst van ProVeenendaal voor de komende gemeenteraadsverkiezingen prijken Henk Heijting, voormalig wijkagent in Veenendaal-West en sinds enige tijd werkzaam in Rhenen, en voormalig VVD-raadslid en campagneleider Ronald van der Weerd.   Lees verder

 

Vergunning voor uitkijktoren op vuilnisbelt bij Wekerom
WEKEROM  De 6 meter hoge uitkijktoren op de Belt bij Wekerom mag worden gebouwd. De gemeente Ede heeft een vergunning voor het realiseren van de uitkijktoren afgegeven.  Lees verder

 

Antjie Krog – theatergroep Flint   (foto)

AUSTERLITZ  Zondag 10 dec. Sal Ek Altyd Wit Wees’ van Theatergroep Flint in het Beauforthuis. Een multimediale voorstelling gebaseerd op het werk van de Zuid Afrikaanse dichter Antjie Krog van superieure musici: Trombonist Wolter Wierbos, componist/pianist/bassist Ernst Glerum en acteur/zanger/accordeonist Felix Strategier en videast Martijn Grootendorst.
De verpletterende teksten van Krog zijn voor een deel heel persoonlijk, ruig en kwetsbaar. Voor een ander deel zijn ze fel politiek gekleurd, ze komen immers voort uit het Zuid-Afrika met zijn enorme politieke en raciale tegenstellingen.   zondag 10 december, 17.30 uur

 

Sanering voor ‘adembenemend’ blauwgrasveld
VEENENDAAL Staatsbosbeheer kent de gegevens. Begin twintigste eeuw was er nog 30.000 hectare blauwgrasland in Nederland. Door gebruik van kunstmest, verlaging van de grondwaterstand en verzuring is er weinig van overgebleven. Op een veertigtal plekken in het land nog plukjes blauwgrasland, waarvan 111 hectare in het Binnenveld, gesitueerd tegen het natuurgebied Blauwe Hel aan.  Lees verder

 

8 december 2017 20e jaargang nummer 6412

Burgemeester Zeist vraagt de Onderzoeksraad voor Veiligheid om onderzoek
ZEIST  Burgemeester van Zeist, Koos Janssen, heeft op basis van artikel 43 van de Wet op de Onderzoeksraad voor Veiligheid de vraag neergelegd bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) om een onderzoek te starten naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de vermissing en de dood van Anne Faber en het effect daarvan op de samenleving in Den Dolder. Sinds de vermissing en de aanhouding van een verdachte, een cliënt van de forensisch psychiatrische kliniek Aventurijn is de onrust groot onder de bewoners en ondernemers over de veiligheid in het dorp en de omgeving.
 
Koos Janssen: “We leveren sinds 13 oktober versterkte inzet op de veiligheid en leefbaarheid in Den Dolder en omgeving. Onder meer met extra politiesurveilance, ingehuurde bewaking en inzet van boa’s. Er ligt extra focus op hotspots zoals het station Den Dolder, waar veel overlast wordt ervaren. Aanvankelijk zou die versterkte inzet drie weken duren. We hebben steeds gezegd: als het nodig is voor de veiligheid en het gevoel van veiligheid, verlengen we steeds met drie weken. Inmiddels zijn we acht weken verder. We doen het maximaal mogelijke op dit vlak. Maar de vraag is gerezen: doen we ook het optimale? Ik heb de Onderzoeksraad voor Veiligheid gevraagd om ons te helpen bij het beantwoorden van die vraag. Op donderdag 23 november jl. heb ik daartoe een verzoek gedaan.”
 
Met dit onderzoek wil de burgemeester inzicht krijgen in de veiligheid in Den Dolder en omgeving in relatie tot de instellingen. Daarbij gaat het om de schakelpunten bij de resocialisatie van gedetineerden enerzijds en de samenleving anderzijds. Koos Janssen: “Doel van dit onderzoek is bij te dragen aan optimale veiligheid en veiligheidsgevoelens. Dit onderzoek moet ten dienste zijn van een leefbare en veilige samenleving.”

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft aan de burgemeester laten weten interesse te hebben om het onderzoek uit te voeren. Als meer informatie beschikbaar is, volgt nader bericht.

 

Starterslening voorlopig niet van de baan
EDE De starterslening voor een woning in Ede is voorlopig niet van de baan. De gemeenteraad ging niet akkoord met het voorstel om een eind te maken aan de starterslening. Op de stemmen van de fracties van de PvdA en de ChristenUnie na stemde de rest van de raad voor een amendement Van Nico van de Poel (SGP). Lees verder

 

Amnesty Bunnik verdwijnt
BUNNIK De lokale afdeling van Amnesty International wordt – na 42 jaar – opgeheven. De huidige werkgroep heeft geen opvolging kunnen vinden. De kraam waarin de werkgroep artikelen van Amnesty verkocht, staat zaterdag voor het laatst op de markt in Bunnik. Andere activiteiten gaan wel door, zoals de lessen op basisscholen en de jaarlijkse collecte. Lees verder

 

CDA Wageningen vernieuwt en zit toch vol ervaring
WAGENINGEN  CDA Wageningen neemt na maart afscheid van haar twee huidige raadsleden: Martijn Weenink en Mirjam Wildekamp. Van Weenink was al eerder bekend dat hij wilde stoppen. Lees verder

 

Complete stadsgracht Wageningen stap dichterbij
WAGENINGEN  De kans groeit dat de oude binnenstad van Wageningen over een paar jaar weer helemaal omsloten wordt door de stadsgracht. De stad kan zich dan beter profileren als oude vestingstad. Lees verder

 

Internationale jongeren bezoeken Waterschap Vallei en Veluwe Ede
EDE Ongeveer zestig jongeren uit negen verschillende landen brachten donderdag een bezoek aan Waterschap Vallei en Veluwe in Ede. Ze waren uitgenodigd door Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Rivierenland voor een excursie over water en duurzaamheid. De jongeren zijn deze week in Nederland voor de finale van de International Junior Science Olympiad die dit jaar voor het eerst in West Europa wordt gehouden.  Lees verder

 

Snelle Fietsroute gaat door Bennekom-dorp
BENNEKOM/WAGENINGEN  De toekomstige ‘Snelle Fietsroute Ede-Wageningen’ voert door het dorpscentrum van Bennekom. Welke maatregelen nodig zijn om dat veilig te laten gebeuren, wordt nog besproken. In ieder geval  is de Mansholtlaan een barrière, waarvoor mogelijk fietstunnels of -bruggen nodig zijn.  Lees verder

 

7 december 2017 20e jaargang nummer 6411

Karin Bijl nieuwe fractievoorzitter PvdA Ede
EDE Karin Bijl is donderdagavond officieel benoemd als nieuw raadslid voor de PvdA Ede. Ze volgt daarmee Henk Buikema op, die twee weken geleden aftrad vanwege zijn gezondheid. Karin Bijl neemt ook zijn plaats in als fractievoorzitter. Met Ria Maliepaard is daarmee de PvdA-fractie weer compleet.  Lees verder

 

Voorzitter stapt op na drankincident tijdens dienst bij dierenambulance
EDE  De voorzitter van de stichting Dierenambulance Gelderse Vallei legt zijn functie neer omdat hij met een flinke slok op zijn dienst als chauffeur uitoefende. De voorzitter van de stichting en tevens chauffeur van dienst heeft woensdag niet kunnen uitrukken voor een spoedmelding. De man was dusdanig onder invloed van alcohol dat hij niet in staat was zijn dienst te draaien.  Lees verder

 

Hoge waterstanden in aantal wijken problematisch
VEENENDAAL Eerder werd door gemeente en woningcorporaties vastgesteld dat in een aantal Veenendaalse wijken de hoge waterstanden problematisch zijn voor de woningen en het woongenot. De problemen en oorzaken hiervan zijn onderzocht, worden geïnventariseerd en volgend jaar wordt er een rapport over opgesteld. Dat moet de basis vormen voor verder overleg met de provincie Utrecht en het Waterschap. Bedoeling is dat er gezamenlijk een plan wordt gemaakt om het probleem op te lossen.  Lees verder

 

College kiest voor duurzame verlichting met nieuw kabelnet in ambitieuze innovatieve aanbesteding
UTRECHTSE HEUVELRUG  Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft  het voorstel aanbesteding openbare verlichting en kabelnet naar de raad gestuurd.


Met dit voorstel wil het college uitvoering geven aan de Nota Openbare Verlichting en Uitvoering die op 12 mei 2016 door de raad was vastgesteld. Deze nota met als motto: “Licht waar het moet, donker waar het kan”, is opgesteld met een breed participatief proces. Het college stelde hierbij de vraag hoe donker het in onze gemeente mag zijn. Om antwoord op deze vraag te krijgen is in Doorn een speciaal pilotgebied ingericht, met in elke straat een ander lichtniveau. Het college heeft samen met inwoners, belangengroepen, politie en verlichtingsdeskundigen het verlichtingsniveau bepaald. Dit niveau is tenslotte in de nota vastgelegd.


Het college gaat de vervanging van de openbare verlichting op een innovatieve wijze aanbesteden. Bij een dergelijke aanbesteding worden functionele eisen of doelen geformuleerd. Dit daagt de markt uit om hier binnen het vooraf vastgestelde budget zo goed mogelijk invulling aan te geven. Een groot voordeel is dat deze wijze van aanbesteden optimaal gebruik maakt van de kennis en innovatiekracht van de markt. Een mooie kans voor lokale ondernemers om hierop in te schrijven.

 

Wethouder Henk Veldhuizen is blij met deze innovatieve aanbesteding: “Het geeft ons de kans om onze duurzaamheidsambities goed vorm te geven. Zo gaan we de markt uitdagen om een volledig klimaatneutrale openbare verlichting te realiseren, waarbij alle benodigde energie binnen de gemeentegrenzen moet worden opgewekt. Ook moet de marktpartij kunnen aantonen dat het ontwerp zo circulair mogelijk is!”  


Om het hoge aantal storingen aan het kabelnet terug te dringen, heeft het college besloten om een geheel nieuw kabelnet voor de openbare verlichting aan te leggen. Bij een eigen kabelnet kan ook meer invloed uitgeoefend worden op de kwaliteit van de dienstverlening. Dit betekent dat er bij een storing of aanpassing sneller gehandeld kan worden.

 

Parkeren tegen kostprijs wordt duur
VEENENDAAL Aandachtspunt bij het parkeren is het onderzoek naar de kostprijsdekkendheid zoals dat door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is uitgevoerd. Uit de derde bestuursrapportage van dit jaar van het college aan de raad blijkt dat de extra kosten voor juridische ondersteuning 35.000 euro bedragen.  Lees verder

 

Snelle Fietsroute Ede-Wageningen
WAGENINGEN De gemeenten Wageningen en Ede werken aan de plannen om een Snelle Fietsroute te ontwikkelen tussen Ede-Centrum en Wageningen-Centrum. Tijdens de informatieavond op maandag 11 december worden de plannen en de route door Bennekom en Wageningen (tot aan de Mansholtlaan) toegelicht.  Lees verder

 

6 december 2017 20e jaargang nummer 6410

Nieuwe LED verlichting Binnenstad Wageningen
WAGENINGEN In de maand november is alle verlichting in de Hoogstraat en de zijstraten in Wageningen vervangen door energiezuinige LED lampen. Dit betekent een besparing van 10.861 kWh per jaar (± € 2379,07 per jaar).  Lees verder

 

Houten bewakers voor bezoekerscentrum Grebbelinie
RENSWOUDE  Zestien nieuwe houten soldaten houden sinds gisteren de wacht bij het bezoekerscentrum Grebbelinie bij Renswoude. Ze blijven er tijdelijk, in het voorjaar krijgen ze een vaste standplaats in de omgeving.  Lees verder

 

200.000 euro voor slachtoffers fipronil-affaire
EDE De gemeente Ede heeft in stukken van het college van burgemeesters en wethouders voor de raadsvergadering van 7 december laten weten dat het 200.000 euro reserveert om pluimveehouders, die slachtoffer zijn van de fipronil-affaire, te steunen. Het geld gaat naar verschillende bestemmingen.  Lees verder

 

Stortplaats ‘Binnenveld’ wordt aangepakt
VEENENDAAL De voormalige stortplaats ‘Het Binnenveld’ in Veenendaal vormt een bedreiging voor de natuur, met name voor de beschermde blauwgraslanden. Daarom gaan de provincie Utrecht en Staatsbosbeheer hier saneren.  Lees verder

 

Toegangsprijs Museum Veenendaal gehalveerd
VEENENDAAL De toegangsprijzen voor Museum Veenendaal zijn voor de maand december gehalveerd. Het museum aan het Kees Stipplein wordt deze maand namelijk verbouwd.  Lees verder

 

Experiment met urgente huisvesting ouderen
EDE De gemeente gaat experimenteren om ouderen die ‘tussen de wal en het schip vallen’ snel door te laten stromen naar een seniorenwoning. In dergelijke urgente gevallen, kan de formele inschrijftermijn bij Woonstede terzijde worden geschoven.  Lees verder

 

Ondernemers sturen brandbrief over verbreding Rondweg-Oost
VEENENDAAL De ondernemers in Veenendaal hebben een brandbrief aan de gemeenteraad gestuurd. Zij verklaren volledig achter het advies van het college te staan voor wat betreft de verbreding van de Rondweg-Oost en roepen de raad op hetzelfde te doen.   Lees verder

 

Lege kerk in Veenendaal zoekt koper
VEENENDAAL  Het moet een visitekaartje worden voor winkelend Veenendaal. De voormalige Pniëlkerk in het centrum zit al jaren dicht. Volgend jaar gaat de gevel er helemaal uit. Wat zit er achter de nu nog dichte deuren verborgen?   Lees verder

 

5 december 2017 20e jaargang nummer 6409

Laatste fase Park Reehorst bijna van start
EDE  De ontwikkelingen binnen Park Reehorst gaan voorspoedig. Samen met ontwikkelaar Bruil en Synchroon realiseert de gemeente Ede een kleinschalige nieuwbouwwijk binnen een bestaande omgeving in Ede-Zuid. De komende jaren ontwikkelt Bruil de laatste twee gebieden binnen de wijk. Hier is nog ruimte voor circa 40-50 woningen. Met deze laatste fase is de wijk naar verwachting eind 2020 gereed. Dit is eerder dan gepland.

 

Boekhandel De Bron in Ede sluit na 41 jaar de deuren
EDE  Pieter (69) en Marry Huisman (65), eigenaren van boekwinkel De Bron in Ede, gaan met pensioen. Na 41 jaar komt 23 december een einde aan de verkoop van boeken met een christelijke signatuur aan de Maanderweg.  Lees verder

 

Bodycams voor agenten en toezichthouders in Ede
EDE  Toezichthouders en politieagenten gaan tijdens horecadiensten gebruik maken van bodycams. Het doel is beelden opnemen van minderjarigen die te veel gedronken hebben.    Lees verder

 

Veenendaal gaat verkeerd geplaatste fietsen ‘verstoppen’
VEENENDAAL  Wie bij de Veenendaalse stations zijn fiets niet goed parkeert, moet vanaf maandag op gaan passen. Dan gaat de gemeente strenger controleren en verkeerd geparkeerde fietsen verplaatsen.   Lees verder

 

school ook sportzaal voor Enkawijk Ede
EDE   Inwoners van de Enka-wijk in Ede krijgen volgens de huidige plannen niet alleen een school in hun woonwijk, de gemeente denkt er nu ook een sportzaal te gaan vestigen.   Lees verder

 

4 december 2017 20e jaargang nummer 6408

Islamitische super in Ede behoudt ontheffing op zondag in ramadan
EDE  Islamitische supermarkten in Ede mogen tijdens de ramadan-maand open blijven van 12.00 uur in de middag tot zonsondergang. Alle andere winkels in Ede moeten elke zondag om 17.00 uur sluiten.   Lees verder

 

Woonvormen Stoer en Mooi leven huis Ede stap dichterbij
EDE  Het Edese ouderinitiatief Stoer, voor een kleinschalige woonvorm voor acht jong-volwassenen met een beperking, is weer een stapje verder. Hiermee ziet initiatiefnemer Petra van Boetzelaer langzaam haar droom uitkomen.  Lees verder

 

DJ Jean in De Peppel
ZEIST  Op zaterdag 9 december openen Fonkel en Poppodium De Peppel de deuren om je het gezellige ouderwetse ‘avondjes uit gevoel’ opnieuw te laten beleven. Lekker een avond uit met vrienden en kennissen, toffe thema’s, mooie locatie en natuurlijk goede muziek, in de vorm van dj’s of live acts, in allerlei genres! Deze maand gaan we terug naar de 90’s en 00’s met DJ Jean. Trek die lekkere foute jaren 90 neon-kleding nog een laatste keer uit de kast, want vanavond ben je zeker niet de enige. De deuren op de Montaubanstraat 106 gaan open om 21.00 uur. Tickets in de voorverkoop kosten € 10,- en aan de deur op de avond zelf € 15,-. Voor deze avond zijn (alleen in de vvk)  speciale groepstickets beschikbaar: kom met z’n vieren en krijg korting! Kijk voor meer informatie op www.peppel-zeist.nl en volg ons op Facebook en Twitter.
 
Als je een beetje opgelet hebt in de jaren ’80, dan zag je Jan (Jean, toen nog DJ Fresh Force) al op de Dorpsstraat lopen in zijn Allstar Fresh jas. De carrière van DJ Jean begon in 1989, toen hij de Nederlandse mix- en scratchkampioenschappen won. Na enige tijd draaien in verschillende clubs werd hij uiteindelijk bekend als live-dj van de IT. Het nummer The Launch stond in 1999 twee weken op nummer één en veroverde de wereld.
 
Als hoogtepunt in zijn carrière doet hij Fonkel aan, samen met het Fonkel DJ-team en DJ Kurt. We gaan terug naar de 90’s en 00’s. Trek die lekkere foute jaren 90 neon-kleding nog een laatste keer uit de kast, want vanavond ben je zeker niet de enige.

 

Winterse wandeling in de Blauwe Kamer
WAGENINGEN  Zaterdag 9 december 2017 om 10:00 uur organiseert Utrechts Landschap een begeleide excursie in rivieroeverreservaat  de Blauwe Kamer, gelegen tussen Rhenen en Wageningen. U bezoekt de vogelobservatiehut, van waaruit een groot gedeelte van de Blauwe Kamer is te overzien. In de plassen zijn in deze tijd altijd wintervogels te ontdekken als verschillende soorten ganzen, eenden, smienten en zaagbekken.
Startpunt: informatiecentrum Blauwe Kamer,  Blaauwe Kamer 15, 6702 PA Wageningen.

Een verrekijker, laarzen of stevige waterdichte schoenen zijn aan te raden.
Reserveren is niet nodig. Deelname is gratis.

 

Heideherstel met schaapskudde en brandweer
MAARN Driehonderd schapen graasden onlangs twee dagen op het ‘stilste plekje van Nederland’ behorend tot landgoed Huis te Maarn. Het was het begin van een gesubsidieerd project, waarbij in vier jaar de opslag aan vliegdennen, berken, vogelkers en ander ongerief vervangen zal zijn door jonge frisse heidestruikjes.  Lees verder

 

Zonneveld Wageningen aan de rand van Het Binnenveld
WAGENINGEN  Op een terrein van bijna zeven hectare (ongeveer acht voetbalvelden groot) willen Wageningen UR en het Wageningse ingenieursbureau Qing vele honderden zonnepanelen plaatsen. Dit zonneveld ligt tussen de bebouwde kom van Wageningen en Het Binnenveld langs de Haarweg.  Lees verder

 

3 december 2017 20e jaargang nummer 6407

Oranjevereniging viert in 2018 volop feest
DOORN Het jaar 2018 staat in het teken van drie jubilea: Oranjevereniging Doorn bestaat 90 jaar, de Koninklijke Harmonie 120 jaar en de Doornsche IJsclub 110 jaar. Maar liefst 320 jaar om bij stil te staan. Daarom slaan de drie verenigingen de handen ineen voor de organisatie van een feestelijk jaar, voor jong en oud.  Lees verder

 

2 december 2017 20e jaargang nummer 6406

Nieuw boek ‘Parels van de Edese Landschappen’
EDE ‘Langs klompenpaden en fietsknooppunten’ is de subtitel van het boek ‘Parels van de Edese landschappen’. Schrijver is de Wageninger Wim Huijser, terwijl wijlen Marten Idema zorg droeg voor het gros van de foto’s van de rijkgeïllustreerde uitgave van Blauwdruk. Wethouder Willemien Vreugdenhil reikte zaterdag in Groot Zonneoord het eerste exemplaar uit aan Coby Idema, weduwe van de Edese fotograaf.  Lees verder

 

Prestaties bij gemeentelijke balies sterk verbeterd
UTRECHTSE HEUVELRUG  De snelheid waarmee inwoners worden geholpen aan de balies in het gemeentekantoor (het Publiekscentrum), is per 1 januari sterk verbeterd. Met het invoeren van het 100% werken op afspraak voor producten aan de publieksbalies, is de wachttijd voor inwoners sterk afgenomen.

 

Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten om per 1 januari de dienstverlening binnen het publiekscentrum te veranderen. Vanaf dat moment werken de balies 100% op afspraak en worden direct-klaar-producten via de informatiebalie verstrekt. Doel van deze verandering was om de wachttijden binnen het Publiekscentrum, die bij de vrije inloop in 2016 op momenten opliepen tot meer dan een uur, drastisch te verminderen en daarmee de dienstverlening naar onze inwoners te verbeteren. In het klanttevredenheidsonderzoek over de baliedienstverlening van november 2016, werd als één van de verbeterpunten ook al meegegeven om de balies in het Publiekscentrum 100% op afspraak te laten werken.


Uit vergelijkbare cijfers tussen de eerste acht maanden van 2016 en een zelfde periode van dit jaar, blijkt dat de gemiddelde tijd tot iemand wordt geholpen sterk is verminderd. Daarbij is het aantal mensen dat niet op een gemaakte afspraak komt opdagen (een zogenaamde “no-show”) ongeveer gehalveerd. Ook is er nu een veel betere spreiding in aantallen bezoeken per dag. Bezoekers zonder afspraak worden, waar het kan, zodra mogelijk gewoon geholpen. Met het uitvoeren van verschillende aanpassingen om deze verbetering in dienstverlening mogelijk te maken, zoals de receptie/informatiebalie en de entree van het Cultuurhuis in Doorn, wordt meteen ook voldaan aan strengere veiligheidseisen. Tegelijk is er een samenwerking met Bibliotheek gestart.


In de eerste helft van 2017, met name in maart en juni, was er sprake van een grote piek in aanvragen voor het verlengen van reisdocumenten. De oorzaak hiervan was dat 5 jaar geleden de mogelijkheid verviel om kinderen bij te kunnen schrijven in het document, waardoor ook de kinderen een eigen document moesten aanvragen. Deze nieuwe documenten waren maximaal 5 jaar geldig en moesten dus nu worden verlengd.
Waar in andere gemeenten wachttijden voor het maken van een afspraak soms op zijn gelopen tot meer dan drie weken, is voor onze inwoners het steeds mogelijk geweest binnen drie werkdagen een afspraak te maken. Daarmee hebben onze inwoners vrijwel niets gemerkt van deze piek.

 

Nieuwe omroep in de maak
UTRECHTSE HEUVELRUG De kans is groot dat Radio90FM zijn positie als lokale omroep moet gaan bevechten. Als de vergunning van de streekomroep in 2019 afloopt, wil een groep initiatiefnemers meedingen naar de zendlicentie. ,,We hebben concrete plannen voor een tegengeluid”, zegt Leersumer Jean Kuit, die eerder als vrijwilliger bij Radio90FM betrokken was.  Lees verder

 

Sloop aan de Parkweg is begonnen
EDE  Eindelijk! Voor veel mensen in Ede moet het als een opluchting voelen dat er nu werk gemaakt wordt van de vernieuwing van de Kop van de Parkweg in Ede-Zuid.  Lees verder

 

Lavinia Meijer en Abdelkader Benali in Theater Junushoff
WAGENINGEN Auteur Abdelkader Benali en harpiste Lavinia Meijer komen op dinsdag 19 december naar Theater Junushoff met hun voorstelling ‘Brief aan mijn dochter’. In ‘Brief aan mijn dochter’, gebaseerd op Benali’s gelijknamige autobiografische roman, brengen zij literatuur en muziek samen.  Lees verder

 

Nieuwe Bethelkerk Lunteren in gebruik
LUNTEREN Na jarenlange voorbereidingen neemt op zaterdag 16 december de Hersteld Hervormde Gemeente in Lunteren haar nieuwe kerk in gebruik. Hiermee komt een einde aan het organiseren van dubbele diensten op zondag. Vanaf 2006 trekt de kerkelijke gemeente noodgedwongen gescheiden op in haar zondagse erediensten. De omvang van het aantal leden is te groot voor het huidige kerkgebouw aan de Schaepmanstraat in Lunteren.  Lees verder

 

1 december 2017 20e jaargang nummer 6405

Strijd om biologische geiten
LEERSUM Mag er nabij kasteel Zuylestein wel of geen nieuwe biostal voor een kleine duizend geiten worden gebouwd? De advocaten van voor- en tegenstanders kruisten donderdagavond de degens bij de commissie bezwaarschriften van de gemeente. Na afloop maakten voorstanders een tevreden indruk.  Lees verder

 

Provincie: “Entree voor Henschotermeer is jammer, maar onvermijdelijk”
MAARN  Kan de overheid nog iets betekenen voor het Henschotermeer? Het is de vurige hoop van inwoners van Maarn en Maarsbergen. Zij zien met lede ogen aan dat een nieuwe exploitant geld gaat vragen om een dagje te zwemmen in het natuurwater.  Lees verder

 

Afgebrand gymlokaal Zuiderkruis wordt herbouwd
VEENENDAAL Het in de afgelopen nieuwjaarsnacht afgebrande gymlokaal het Zuiderkruis wordt herbouwd. Er staan nu alleen nog wat geblakerde resten.  Lees verder

 

Otterloërs werken aan een mooier dorp
OTTERLO Het terugbrengen van de muziektent, een uitkijkpost op de ‘hoge zandbergen’, verfraaiing van de dorpsentrees, het in oude luister herstellen van de boerderij bij Het Mussennest en het uitzoeken van oude verhalen en sagen over het dorp. Daar gaan de bewoners van Otterlo mee aan de slag. Het is een greep uit de ideeën, die concreet aangepakt gaan worden als onderdeel van het project Levend Landschap.  Lees verder

 

Geen gedwongen verhuizing om winkels in Ede-centrum te concentreren
EDE – Het centrum van Ede is te langgerekt. Daarom moeten de winkels dichter bij elkaar komen te staan, in een gebied gelegen tussen de Molenstraat en het Bevrijdingsplein.  Lees verder